Tekesin rahoitus nuorille innovatiivisille yrityksille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekesin rahoitus nuorille innovatiivisille yrityksille"

Transkriptio

1 1 (6) Tekesin rahoitus nuorille innovatiivisille yrityksille Nämä ovat NIY-verkkosivujen VANHAT ohjeet. Tämän ohjeen mukaista NIY-rahoitusta ei voi enää hakea. Viimeinen hakupäivä oli. Onko yrityksellänne mahdollisuus nopeaan kasvuun kansainvälisillä markkinoilla kattava ja korkeatasoinen liiketoimintasuunnitelma sekä edellytykset sen toteuttamiseen näyttöä lupaavasta liiketoiminnasta ja asiakasreferenssejä kilpailuetu, jolla on saavutettavissa merkittävä markkina-asema sitoutunut osaava johtotiimi Rahoituksen edellytykset: tunnistatko tästä yrityksesi? Yrityksesi on alle 6-vuotias NIY-rahoitus on tarkoitettu nuorille yrityksille. Hakemusta jättäessään rahoitusta hakeva yritys voi olla enintään 5,5-vuotias, koska rahoitus on myönnettävä ennen kuin yrityksen rekisteröinnistä on ehtinyt kulua kuusi vuotta. Huomaathan, että yritys ikääntyy myös pöytälaatikossa, joten ratkaisevaa on yrityksen rekisteröimisajankohta. Rahoitus päättyy viimeistään yrityksen täyttäessä kahdeksen vuotta. Yrityksesi on pieni Yrityksen tulee olla kokoluokaltaan pieni ja Suomeen rekisteriöity. Pienen yrityksen henkilömäärä on alle 50 ja joko sen vuosiliikevaihto on enintään 10 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa. Katso EU:n komission kokoluokitus. Yrityksen tulee toimia itsenäisesti ja hallinnoida muun muassa IP-oikeuksiaan (rahoitusta ei myönnetä konserniyhtiöiden tytäryhtiöille). Yrityksesi panostaa innovaatiotoimintaan Rahoitettavan yrityksen tulee panostaa merkittävästi tutkimus- ja kehitystoimintaan. Tämän osoittaakseen, yrityksen tulee toimittaa hakemusvaiheessa tilintarkastajan vahvistus siitä, että se on käyttänyt kaikista liiketoiminnan kuluista vähintään 15 prosenttia tutkimus- ja kehitystyöhön vähintään yhtenä kolmesta edeltävästä vuodesta. Jos edellytykset täyttyvät, lue tarkemmin nuorten innovatiivisten yritysten rahoituksesta. Kuinka paljon ja mihin rahoitusta voi saada? Nuorten innovatiivisten yritysten rahoituksen enimmäismäärä on yhteensä miljoona euroa. Tukialueilla rahoituksen voi saada 25 prosentilla korotettuna. Rahoitusta myönnetään kahdessa tai useammassa jaksossa. Ennen varsinaista rahoitusta yritys voi hyödyntää kasvunsa valmistelussa kansainvälisen kasvun suunnittelun rahoitusta. Ensimmäisen vaiheen rahoitus on tyypillisesti euroa avustusta, 75 prosenttia projektille hyväksyttävistä kustannuksista. Kannustusta kasvun eri vaiheisiin Kun kattava liiketoimintasuunnitelma on tehty ja markkinatilanne tarkoin selvitetty, yritys voi hakea nuorten innovatiivisten yritysten rahoitusta. Ensimmäiseen vaiheeseen hyväksytty yritys on usein toiminut muutaman vuoden ja todentanut liiketoimintakonseptinsa siten, että yrityksellä on jo asiakkaita. Rahoituksen avulla yritys voi päästä nopeammin kasvu-uralle ja osoittaa kilpailukykynsä kansainvälisillä markkinoilla.

2 2 (6) Hyväksyttäviä kustannuksia ovat muun muassa välittömät palkat ja niihin liittyvät henkilösivukustannukset (enintään 30 %) matkat aineet, tarvikkeet ja laitteet ostettavat palvelut Esimerkiksi näitä kustannuksia ei hyväksytä ostopalvelut intressiyhtiöiltä (poikkeuksena palvelut samaan konserniin kuuluvilta yhtiöiltä) vapaaehtoiset vakuutukset, lahjat ja stipendit muuta julkista tukea sisältävät kustannukset Hankintojen osalta on noudatettava hankintalakia. Kustannusten hyväksymiseen ja projektin toteutukseen liittyen saat paljon lisää tietoa rahoituksen yleisistä ehdoista. Rahoitus myönnetään ensisijaisesti liiketoiminnan kehittämiseen, rahoituksesta voidaan kohdistaa t&ktoimintaan pääsääntöisesti enintään 25 prosenttia. Rahoitusta myönnetään vaiheittain Rahoituksen ensimmäinen vaihe luo edellytykset kasvulle Ensimmäisen vaiheen tavoitteena on saattaa yritys kasvu-uralle ja osoittaa yrityksen kilpailukyky kansainvälisillä markkinoilla. Menestyminen edellyttää, että liiketoiminnan suunnittelu ja resursointi on pitkäjännitteistä ja yrityksen palveluksessa ja sen lähiverkostossa (esim. hallituksessa) on sitoutuneet ja osaavat henkilöt. Yrityksen liiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen on ammattimaista ja yritys on solminut merkittäviä liiketoimintakumppanuuksia ja asiakassopimuksia. Yrityksen on ennen ensimmäiseen vaiheeseen pääsyä vahvistettava, että sen kaikista kuluista vähintään 15 prosenttia kohdistuu t&k-toimintaan. Nuorten innovatiivisten kasvuyritysten rahoitukseen sisältyy merkittäviä rajoituksia liittyen muun julkisen tuen vastaanottamiseen. Tämän rinnalla on sallittua vain: tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiorahoitus (esim. Tekesin t&k-rahoitus), osin julkinen riskipääoma ja sellainen julkinen rahoitus, johon ei sisälly tukielementtiä. Rajoitukset ovat voimassa kolmen vuoden ajan ensimmäisen vaiheen rahoituspäätöksestä lukien. Toisessa vaiheessa kiihdytetään kasvua ja kansainvälistymistä Rahoituksen toisen vaiheen tavoitteena on nopeuttaa ja tehostaa yrityksen liiketoiminnan kasvua ja kansainvälistymistä. Tässä vaiheessa mukana ovat yritykset, joiden liiketoimintamalli ja osaaminen ovat sillä tasolla, että se takaa yritykselle kestävän kilpailuedun ja nopean kasvun kansainvälisillä markkinoilla. Yrityksen tulee myös vahvistaa organisaatiotaan kasvun edellyttämällä tavalla. Voimakkaan kasvun rahoittamiseksi yrityksellä tulisi olla myös merkittävää ulkopuolista rahoitusta, tyypillisesti pääomasijoittajilta. Yrityksiltä edellytetään tarpeen mukaan aktiivisuutta kansainvälisillä VC-foorumeilla.

3 3 (6) Toisen vaiheen rahoituksen edellytyksenä on ensimmäisen vaiheen tavoitteiden saavuttaminen. Rahoitus voidaan myöntää yhdessä tai useammassa osassa riippuen yrityksen kasvunopeudesta enintään siihen saakka, kun yritys täyttää kahdeksan vuotta. Asiantuntijapaneelilta lausunto toisen vaiheen arvioinnin tueksi Yritykset, jotka ovat edenneet ensimmäisen jakson aikana tavoitteiden mukaisesti, pääsevät esittelemään yritystään ja ideaansa Tekesin koolle kutsumalle arviointipaneelille. Paneeli ajoittuu tyypillisesti ensimmäisen rahoitusjakson loppupuolelle. Arviointipaneelin tehtävänä on arvioida yrityksen liiketoimintapotentiaalia kansainvälistymismahdollisuuksia ja kehittämistarpeita sekä kelpoisuutta sijoituskohteeksi. Panelistit antavat Tekesin käytettäväksi lausunnon siitä, soveltuuko yritys heidän mielestään sijoituskohteeksi. Arviointi tehdään yrityksen toimittaman aineiston sekä yritysesittelyn perusteella. Paneeliin osallistuvat yritykset laativat englanninkielisen tiivistelmän liiketoimintasuunnitelmasta sekä paneeliesityksen käyttäen vakiopohjia. Paneelin rooli suhteessa Tekesin rahoitustoimintaan on neuvoa-antava. Panelistit ovat pääomasijoittajia, bisnesenkeleitä tai hallitusammattilaisia. Poolissa on viitisenkymmentä jäsentä ja noin kerran kuukaudessa kokoontuvaan arviointiin osallistuu kerrallaan 3-5 asiantuntijaa. Nuorten innovatiivisten kasvuyritysten hakemusten käsittelyä hoitavat erikoistuneet asiantuntijat. Usein kysyttyä Yritykseni on rekisteröity kaupparekisteriin vuonna 2007, mutta aloittanut liiketoiminnan lokakuussa Voiko yritys hakea nuorten innovatiivisten kasvuyritysten rahoitusta? Yritys ikääntyy pöytälaatikossa ihan samalla tavalla kuin aktiivisessa toiminnassakin. Ratkaiseva tekijä iän määrittelyssä on siis rekisteröimisajankohta. Nuorten innovatiivisten kasvuyritysten rahoitus on myönnettävä ennen kuin yrityksen rekisteröinnistä on ehtinyt kulua 6 vuotta. Ikätarkastelu ei rajoitu ainoastaan yhtiön ikään, vaan tarkastelemme myös liiketoiminnan tai siinä hyödynnettyjen teollisoikeuksien ikää. Miten nuorten innovatiivisten kasvuyritysten rahoitus suhtautuu Spin-off yrityksiin? Miten yrityksen kokoluokitus määräytyy jakautumisen / yritysjärjestelyn jälkeen? Yrityksen tulee olla kokoluokitukseltaan pieni hakeutuessaan rahoituksen piiriin ja koko rahoituksen ajan pk-yritys. Jos konsernin joku yhtiö omistaa jatkossakin X Oy:stä 25-49% (omistusyhteysyritys), pitää konsernista ottaa kokolaskentaan mukaan omistusosuutta vastaava osuus. Mahdolliset yritysjärjestelyt kannattaa tehdä liiketoimintalähtöisesti. Uuden yritysrakenteen selvittyä Tekesin kanssa on hyvä käydä läpi täyttääkö yritys nuorten innovatiivisten kasvuyritysten rahoituksen vaatimukset. Kyseessä tulee olla aidosti uuden innovatiivisen liiketoiminnan käynnistäminen. Myönnetäänkö rahoitusta tytäryritykselle? Ei myönnetä

4 4 (6) Miten jo esim. 3 vuotta toiminut yritys todentaa, että on käyttänyt t&k:hon vähintään 15% kaikista liiketoiminnan kuluistaan, jos t&k:ta ei ole ollut tarvetta aktivoida /ei ole aktivoitu taseeseen? Tässä tapauksessa t&k-kustannuksia ei ole ollut syytä seurata erityisesti. Yrityksen on tilintarkastajansa kanssa selvitettävä, onko t&k-menojen osuuden osoittaminen mahdollista. Jos menojen osoittaminen ei onnistu, ei yritykselle voida myöntää nuorten innovatiivisten yritysten rahoitusta. Eri vaihtoehtoja tilanteen korjaamiseksi voidaan kuitenkin pohtia ja tarjota, esim. odotetaan ennen ensimmäisen vaiheen rahoituksen myöntämistä, että kuluva tilikausi päättyy. Jos sen aikana yritys seuraa t&k-panostuksiaan ja saavuttaa riittävän tason, nuorten innovatiivisten kasvuyritysten rahoitus on mahdollista. Tämä vaihtoehto sopii vain yhtiöille, joilla kuuden vuoden rajapyykki ei ole täyttymässä. Yrityksen perustajat ovat tehneet merkittävää t&k:ta nostamatta palkkaa itselleen tai ovat tehneet t&k:ta muiden omistamiensa yritysten nimissä. Miten nämä voidaan huomioida 15% t&kkustannusten määrää todennettaessa? Vain hakijayrityksen kuluksi kirjattu t&k voidaan ottaa huomioon. Palkatta tehty työ ja muiden yritysten menot eivät kelpaa. Yrityksemme ensimmäinen tilikausi on kesken. Miten t&k-vaatimusta tulkitaan osaltamme? Yrityksenne ensimäisen tilikauden t&k-kustannusten osuus tulee olla vähintään 15 prosenttia liiketoiminnan kuluista. Tekesin on mahdollista tehdä päätös rahoituksesta ensimmäisen tilikauden aikana, ehdollisena että vaatimus täyttyy ja Tekesille toimitetaan tilintarkastajan lausunto. Jos ehto ei täyty, mahdollinen jo maksettu avustus peritään takaisin Tarvitaanko hankkeen toteuttamiseen rahoitusta kolmansilta osapuolilta? Tekesin rahoitus kattaa 75% projektin kustannuksista ja avustus maksetaan jälkikäteen väli- ja jaksoraporttien perusteella, joten yrityksellä tulee olla myös muuta rahoitusta toimintansa rahoittamiseen. Lisäksi voimakkaan kasvun rahoittamiseksi yrityksellä tulisi olla myös merkittävää ulkopuolista rahoitusta, tyypillisesti pääomasijoittajilta. Yrityksiltä edellytetään tarpeen mukaan aktiivisuutta kansainvälisillä VC-foorumeilla Yrityksemme aikoo hakea rahoituksen piiriin. Pitääkö projektisuunnitelmassa olla koko 1,3 milj euron kustannukset vai millä tavalla pitäisi rakentaa suunnitelma, jossa on otettu huomioon rahoituksen vaiheistus? Yrityksen tulisi laatia alustava suunnitelma 1,3 milj. euron käytöstä ja tarkka suunnitelma euron käytöstä (mikä on ensimmäisen vaiheen kustannusarvion loppusumma, mikäli Tekesin rahoitusosuus on 75%/ euroa). Kullekin vaiheelle laaditaan oma projektisuunnitelma. Millaisia tavoitteita rahoituksen eri vaiheille asetetaan? Kuinka monta tavoitetta yleensä on? Tavoitteiden asettaminen pohjautuu yrityksen omiin kasvu- ja kansainvälistymissuunnitelmiin ja - päämääriin. Tavoitteet voivat liittyä mm. liikevaihtoon, uusien (kv)-asiakkaiden tai kv-kumppaneiden hankintaan, resurssien täydentämiseen sekä lisärahoituksen hankkimiseen. Tavoitteita asetetaan 2-5, tyypillisesti kolme. Jatkorahoitusta valmisteltaessa Tekes arvioi yritystä kokonaisuutena eikä vain kirjattujen tavoitteiden täyttymistä.

5 5 (6) Myönnetäänkö toisen vaiheen rahoitus ( euroa) kerralla vai useammassa erässä? Rahoitus voidaan myöntää kerralla tai useammassa jaksossa. Päätökset perustuvat tapauskohtaiseen harkintaan, jossa huomioidaan mm. yrityksen eteneminen (ml. edelliselle vaiheelle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen), jatkosuunnitelmat sekä resurssitilanne. Käytännössä toisen vaiheen rahoitus jaetaan ainakin kahteen jaksoon. Voiko kullekin rahoituksen vaiheelle asetettua kestoaikaa pidentää? Perustelluista syistä kestoaikaa voidaan pidentää. Jatkoaika voi kuitenkin olla enintään puolet vaiheen alkuperäisestä kestosta. Jos esim. rahoituksen ensimmäisen vaiheen kestoajaksi on sovittu 8 kk, voidaan jatkoaikaa myöntää enintään 4 kk. Julkistaako Tekes rahoituksessa mukana olevat yritykset? Tekesin rahoituksesta nuorille innovatiivisille yrityksille julkista tietoa ovat rahoituksen saajien nimet sekä myönnetyn ja maksetun rahoituksen määrä rahoituksen saajaa kohti. Tiedot julkistetaan Tekesin verkkosivuilla puolivuosittain sekä myös EU-komission verkkosivuilla kerran vuodessa. Milloin rahoitukseen liittyvä julkisen tuen karenssi astuu voimaan? Yritys joutuu julkisen tuen karenssin piiriin siitä päivämäärästä lukien kun sille tehdään päätös ensimmäisen vaiheen rahoituksesta. Karenssi kestää kolme vuotta 1. vaiheen rahoituksen myöntämispäivästä lukien. Estääkö yrityksen aiemmin saama Tekesin rahoitus tai muu julkinen rahoitus nuorten innovatiivisten kasvuyritysten rahoitusta? Onko aiemmalla rahoituksella vaikutusta karenssiin? Aiempi julkinen rahoitus ei estä ensimmäisen nuorten innovatiivisen yrityksen rahoitusta. Tyypillisesti NIY-rahoitusta edeltää yksi tai useampi valmistelu/t&k-hanke. Mitä julkisia tukia yrityksemme voi saada karenssin aikana? Nuorten innovatiivisten kasvuyritysten rahoituksen rinnalla on sallittua vain rahoituksen ehdoissa ja Tekesin ohjeissa mainittu tuki. Muun julkisen tuen vastaanottaminen on kiellettyä karenssiaikana. Mikäli yritys haluaa hyödyntää rahoituksen aikana muita julkisia palveluita, on Tekesin yhteyshenkilöltä hyvä etukäteen varmistaa onko tähän karenssisäännösten osalta esteitä. EU:n tutkimuspuiteohjelmarahoitus on t&k&i-tukea ja siksi sallittua myös karenssin aikana. ESR-rahoitus kuuluu julkisen tuen karenssin piiriin. Yrityksemme ei saanut NIY-rahoitukselle jatkoa ensimmäisen vaiheen jälkeen ja karenssia on vielä kaksi vuotta jäljellä. Miten voimme hyödyntää toiminnamme kannalta relevanttia ELYkeskuksen rahoitusta? Teidän tulee itse seurata että ns. julkinen tuki jo maksetun NIY-avustuksen kanssa mahtuu euron maksimäärään ja toimittaa Tekesille tilikausittain tilintarkastajanne lausunto ettei tätä ole ylitetty karenssin voimassaoloaikana. Voinko edelleen hakea NIY esivaiheen rahoitusta? NIY-esivaiheen rahoituksen on korvannut rahoitus kasvun ja kansainvälistymisen valmisteluun. Tällä rahoituksella voidaan syventää kohdemarkkinoiden ymmärrystä ja testata konseptia tai tuotetta potentiaalisilla asiakkailla. Rahoituksella voidaan myös tehdä mm. markkinointistrategiaan, immateriaalioikeuksiin ja suojaukseen liittyviä selvityksiä.

6 6 (6)

Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille. Copyright Tekes

Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille. Copyright Tekes Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille 06-2010 Tekesin rahoitus yrityksille Tekes tarjoaa rahoitusta ja siihen liittyvää asiantuntemusta tutkimus- ja kehitys- (t&k) projekteihin kaiken

Lisätiedot

Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille

Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille Esittäjänä Manu Setälä, Tekes@Pirkanmaan ELY-keskus Tekesin rahoitus yrityksille Tekes tarjoaa rahoitusta ja siihen liittyvää asiantuntemusta

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 09 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-92-6491-9 (nid.) ISBN 978-952-92-6492-6 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen rahoitus Sisältö 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 14.10.2014 Tuija Ypyä

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 14.10.2014 Tuija Ypyä TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 14.10.2014 Tuija Ypyä EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TUTKIMUS-, KEHITTÄMIS- JA IN- NOVAATIOTOIMINNAN RAHOITUKSESTA 1 Johdanto Esityksessä

Lisätiedot

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 1/8 MH 27.8.2013 Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomake on maakunnan kehittämisrahan hakemista varten. EAKR:n tai ESR:n tukea haetaan sähköisen EURA2014-järjestelmän kautta.

Lisätiedot

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET Lnro 3305oh YLEISTÄ Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun yritystuesta

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomakkeella voidaan hakea avustusta kansallisesta maakunnan kehittämisrahasta maakuntaohjelmaa toteuttaviin

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS 2012 Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 12 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-93-1490-4 (nid.) ISBN 978-952-93-1491-1 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 1.9.2012 1 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

De minimis tuki lain (1652/2009) mukaisissa rakennerahastohankkeissa

De minimis tuki lain (1652/2009) mukaisissa rakennerahastohankkeissa De minimis tuki lain (1652/2009) mukaisissa rakennerahastohankkeissa Komission asetus (EY) N:o 1998/2006 Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä Ylitarkastaja

Lisätiedot

Pienyrityksen elinkaaren ongelmatilanteet alkurahoituksessa ja yritystoiminnan lopettamisvaiheessa

Pienyrityksen elinkaaren ongelmatilanteet alkurahoituksessa ja yritystoiminnan lopettamisvaiheessa Pienyrityksen elinkaaren ongelmatilanteet alkurahoituksessa ja yritystoiminnan lopettamisvaiheessa Rautiainen, Hanna-Riikka Viisanen, Eveliina 2010 Laurea Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava

Lisätiedot

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 5 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 8 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot

Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot

Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT 1.1.2015 1 (10) Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Kustannusten seuranta...

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä 30.4.2015 ja - syksyllä

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta OHJE Päivämäärä Nro 5.9.2005 O/17/2005TM Jakelu: Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot ja työvoimatoimistot Ohjeen nimi: Ohje työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot 10.3.2015 1 (11) Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Projektin toteuttaminen... 2 2.1 Ohjausryhmän kokoonpano ja tehtävät...

Lisätiedot

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 4 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 7 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot

Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta

Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Pekka Stenholm, Ulla Hytti Teknologiaohjelmaraportti 12/2006 Arviointiraportti Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Arviointiraportti

Lisätiedot

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA... 1 AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISPERUSTEITA... 2 YRITYSKOKOA KOSKEVAT MÄÄRITELMÄT... 3 KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKEMINEN JA MAKSAMINEN...

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Linjauksen tavoitteena on pyrkiä parantamaan yritysten kehittämisrahoituksen vaikuttavuutta ja eri rahoituslähteiden sovitusta. Tavoitteena

Lisätiedot

Yrittäjyys suomalaisessa yhteiskunnassa

Yrittäjyys suomalaisessa yhteiskunnassa TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Innovaatio- ja teknologiajohtaminen Yrittäjyys suomalaisessa yhteiskunnassa Entrepreneurship in Finnish Society Kandidaatintyö Saara Mikkola Henna Roikonen TIIVISTELMÄ Tekijä:

Lisätiedot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot HAKUOPAS Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot Sisältö 2 Yhteystiedot... 5 1 Johdanto... 6 2 Tuottajaorganisaatioiden hyväksyminen... 7 2.1 Yleistä... 7 2.2 Hyväksynnän hakeminen... 8 2.3 Hyväksyttävät

Lisätiedot