VIGO-YRITYSKIIHDYTTÄMÖOHJELMA. Puuvuoresta kasvuyrityksiä -seminaari Sakari Immonen, TEM/Innovaatio-osasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIGO-YRITYSKIIHDYTTÄMÖOHJELMA. Puuvuoresta kasvuyrityksiä -seminaari 11.3.2010 Sakari Immonen, TEM/Innovaatio-osasto"

Transkriptio

1 VIGO-YRITYSKIIHDYTTÄMÖOHJELMA Puuvuoresta kasvuyrityksiä -seminaari Sakari Immonen, TEM/Innovaatio-osasto

2 KASVUYRITYSPOLITIIKAN PAINOPISTEITÄ: Panostaminen tutkimustulosten kaupallistamiseen, liiketoimintaosaamiseen ja yritysten kasvuun Keksintösäätiön palvelut, mm. Tuoteväylä Yrityskiihdyttämöohjelma Vigo Metsäalan kiihdyttömöselvitys Selvityksiä kansainvälisistä keksintöpörsseistä Pääomasijoitustoimialan kansainvälistäminen (Tesin sijoitukset ulkomaisiin rahastoihin, suomalaisten sijoituskohteiden markkinointi) Julkisen kasvurahoitusjärjestelmän kehittäminen (rakenteet, palvelut, toiminnan ohjaus) Verotuksen kehittäminen kasvuyrityksiä suosivaksi (verokannustimet (sijoittajat, yrittäjät ja yritykset) ja yritysten t&k-verovähennys) TEM-konsernin kasvuyrityspalvelujen tavoitettavuuden ja asiakaslähtöisyyden parantaminen (yritysasiakkuusstrategia, yritysasiakkaiden segmentointi) Korkeakoulujen kasvuyrittäjyyskoulutus Muun lainsäädännön kehittäminen kasvuyrittäjyyteen kannustavaksi Tietopohjan lisääminen kasvuyrityksistä ja -yrittäjyydestä

3 VIGO-OHJELMAN KÄYNNISTYSPÄÄTÖS Innovaatiopolitiikan tavoitteena on synnyttää Suomeen nykyistä enemmän innovatiivisia ja nopeaa kasvupotentiaalia omaavia kansainvälistyviä yrityksiä. Kriittinen tekijä on onnistuminen alkuvaiheen kasvuyrittäjyyden ja sitä tukevan osaamisen kehittämisessä. Innovatiivisten kasvuyritysten käynnistysvaiheen toimintaympäristön kehittämiseksi perustetaan julkisella siemenrahoituksella ohjelma, jonka avulla synnytetään uuden sukupolven sijoittajavetoisia yrityskiihdyttämöitä.

4 VIGO-OHJELMAN TAVOITTEET (TEM:n linjaus ) Houkutella julkisilla kannustimilla parhaat yrityskehityksen osaajat kehittämään alkavista yrityksistä uusia kasvuyrityksiä Varmistaa alkavien kohdeyritysten rahoitus, nostaa niiden arvoa ja tehdä niistä yksityisille pääomasijoittajille sijoituskelpoisia Tehostaa suomalaisten venture capital -markkinoiden toimintaa ja saada maahan kansainvälisiä kiihdyttämötoimijoita ja pääomasijoittajia Kerätä yksityisiä pääomia ohjelman aikana vähintään 200 miljoonaa euroa Saada merkittäviä pääomasijoituksia kiihdyttämövaiheen jälkeiseen kasvuun ja kansainvälistymiseen

5 VIGO- KIIHDYTTÄMÖT Uudenlainen toimintamalli, jossa yhdistyy huipputason yksityinen liiketoimintaosaaminen ja kohdennettu julkinen rahoitus. Kiihdyttämötiimi valittu hakumenettelyllä: 6 tiimiä yli 40 hakijan joukosta Valintakriteereitä: kv kokemus kasvuyrittäjyydestä ja/tai pääomasijoittamisesta, selvä toimialafokus, kannattava ja omavarainen, kyky tehdä pienimuotoisia euron sijoituksia, managereilla vähintään 10 v. kokemus. Kiihdyttämöt etsivät ja valitsevat kiihdytettävät kohdeyritykset (valittu runsaat 10 yritystä) ja tarjoavat yrityksille osaamispalveluitaan. Enintään 10 yritystä per kiihdyttämö. Kiihdyttömötiimien ansainta perustuu tiimien osittaiseen omistukseen yrityksissä, omistuksen arvon nostamiseen ja irtaantumiseen 5-10 vuoden aikajänteellä.

6 JULKINEN RAHOITUSTUKI Ohjelma julkinen rahoitus perustuu Tekesin ja Finnveran tytäryhtiön aloitusrahaston (Avera-rahasto) kohdeyrityksille myöntämään rahoitukseen, jossa käytetään olemassa olevia rahoitusinstrumentteja. Julkisen rahoituksen ehtona, että yritykset täyttävät normaalit rahoituskriteerit. Tekes ja Avera tekevät rahoituspäätökset itsenäisesti mutta koordinoidusti ja nopeutetulla prosessilla. Julkinen panostus ohjelman ensimmäisen kolmivuotiskauden aikana on yhteensä arviolta 45 milj. euroa, josta Tekesin osuus olisi kaksi kolmasosaa ja Averan yksi kolmasosa. Tekesin ja Averan rahoituksella päästään 1,6 2,2 milj. euron rahoituspakettiin per yritys.

7 TEKESIN RAHOITUSTUKI Tekes tukee kohdeyrityksiä kuukauden pituisen kiihdytysvaiheen aikana käyttäen Nuorten Innovatiivisten Yritysten -rahoitusta ja t&k-rahoitusta. NIY-rahoituksen ehdot: i) yritys toiminut enintään 6 vuotta, ii) yrityksen oltava pieni (alle 50 henkilöä) ja iii) sen on osoitettava innovatiivisuutta (yrityksen kaikista kustannuksista vähintään 15 % kohdistuu t&k-menoihin) NIY-rahoitusta voidaan myöntää vaiheittain miljoonaan euroon asti per yritys. Yritykset maksavat palkkiota kiihdyttämölle saamistaan palveluista, mihin ne voivat käyttää NIY-rahoitusta.

8 AVERAN RAHOITUS Avera tehnyt pääomasijoituksia kahteen kohdeyritykseen, mutta alkuvuoden aikana on odotettavissa uusia päätöksiä. Pääomasijoitus per yritys euroa, mikä on isompi kuin alkaville yleensä Avera ei tee sijoituksia itse kiihdyttämöyrityksiin. Averan omistusosuus pyritään säilyttämään 10 % tasolla.

9 HALLINNOINTI Ohjelmalla on TEM:n asettama ohjausryhmää, joka edustaa TEMkonsernin toimijoita ja pääomasijoitustoimialaa. Ohjausryhmän puheenjohtaja on Risto Siilasmaa. Tekes vastaa ohjelman koordinoinnista ulkopuolisen konsultin avustamana (Profict Oy/Seppo Ruotsalainen). Ohjelman on suunniteltu kestävän määräajan (3+3 vuotta), jonka jälkeen yksityisen markkinan toivotaan toimivan tehokkaammin myös alkavien kasvuyritysten rahoittamisessa ja kehittämisessä.

10 VIGO-OHJAUSRYHMÄ Pj Risto Siilasmaa Varapj Sakari Immonen TEM Jäsenet Petri Niemi Capman oy Artturi Tarjanne Nexit Ventures Oy Sami Lampinen Inventure Oy Kaija Pöysti Aldanella Oy Juha Ruohonen Arvoketju Oy Annareetta Lumme Jari Romanainen Tekes Kristiina Laurila Tekes Heli Kukko Teollisuussijoitus Oy Anna-Maija Paloheimo Finnvera Oyj

11 VALITUT VIGO-KIIHDYTTÄMÖT Ohjelmaan tähän mennessä valitut kiihdyttämöt: Cleantech Invest (cleantech) Koppi Oy (ICT, internet) Food Process Innovations (elintarvikesovellukset) Veturi Growth Partners (ICT) Lots (media technology) Lifeline Ventures (life sciences/ict)

12 NIY rahoitus komission linjaukset Rahoitus enintään 1 milj. euroa (+25%) Yritykseltä edellytetään, että Tuen saaja on pieni yritys Toiminut alle kuusi vuotta myöntämisajankohtaan mennessä Tuen saaja on innovatiivinen yritys > Yrityksen kaikista kustannuksista vähintään 15 % kohdistuu t&k- toimintaan. Karenssi Tuen saaja voi saada t&k&i tuen ja riskipääomatuen lisäksi muuta valtiontukea vasta kolme vuotta sen jälkeen, kun sille myönnettiin nuoren innovatiivisen yrityksen tukea Karenssi säilyy, vaikka rahoitus keskeytyisi

13 NIY rahoitus Tekesin linjaukset Myönnettävästä rahoituksesta voidaan kohdistaa t&k -toimintaan pääsääntöisesti enintään 25 % Tekes asettaa rahoitukselle tavoitteita ja seuraa niiden toteutumista Yrityksen omistus ja tausta Avainhenkilöiden sitoutuminen Rahoitusta ei myönnetä tytäryhtiöille Omistajien halu laajentaa omistuspohjaa tarvittaessa Yrityksen kasvu- ja kansainvälistymismahdollisuudet Yrityksellä tulee olla uskottava liikeidea ja siihen tulee sisältyä riittävän suuri liiketoimintapotentiaali Yrityksen tulee olla kasvuhakuinen ja suuntautua pääasiassa kansainvälisille markkinoilla Rahoitus päättyy, kun yritys on täyttänyt 8 vuotta.

14 VIGOJEN PALVELUMAKSU Vigo-kiihdyttämöjen omistusosuus kohdeyrityksestä määrää palvelumaksun suuruuden varsinaisen NIY-rahoituksen aikana: Omistus enintään 10% - palvelumaksu enintään 9000 euroa/kk ministeriön linjauksen mukaan Omistus 10-20% - palvelumaksu 50%, enintään 4500 euroa/kk Omistus yli 20% - palvelumaksu 0%, 0 euroa/kk kustannukset hyväksytään osana kohdeyrityksen kustannuksia

15 YHTEENVETO Vigo-ohjelma on vakava yritys saada aikaan tehokas sijoittajavetoinen yrityskiihdyttömalli, jossa yhdistetään paras yksityinen liiketoimintaosaaminen ja avokätisimmät julkiset rahoitustuet parhaiden yritysaihioiden kehittämiseen Toimintamalli toteutusta tukemaan on koottu laaja asiantuntemus (ohjausryhmä, TEM ja rahoitusorganisaatiot) Vigo-ohjelmaa on lähdetty rohkeasti toteuttamaan tuotantomittakaavassa tavoitteena saada aikaan todellisia menetystarinoita kasvuyritysrintamalla Ohjelma edustaa uuden innovaatiopolitiikan korostamaa edelläkävijyyttä ja kokeilevuutta, mistä syytä toimeenpanossa on jo nyt kohdattu rajoitteita, joiden poistaminen vaatii joka muutoksia lainsäädäntöön, ohjelman menettelytapoihin tai rahoittajien toimintapolitiikkaan.

16 KIITOS!

Puuvuoresta kasvuyrityksiä Metsäalan yrityskiihdyttämöselvitys

Puuvuoresta kasvuyrityksiä Metsäalan yrityskiihdyttämöselvitys Puuvuoresta kasvuyrityksiä Metsäalan yrityskiihdyttämöselvitys Loppuraportti 15.3.2010 Tiina Pursula, Mari Hjelt Gaia Consulting Oy Markku Maula Advestia Oy Sisältö 1. Selvityksen tavoitteet, viitekehys

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 09 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-92-6491-9 (nid.) ISBN 978-952-92-6492-6 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille

Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille Esittäjänä Manu Setälä, Tekes@Pirkanmaan ELY-keskus Tekesin rahoitus yrityksille Tekes tarjoaa rahoitusta ja siihen liittyvää asiantuntemusta

Lisätiedot

Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille. Copyright Tekes

Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille. Copyright Tekes Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille 06-2010 Tekesin rahoitus yrityksille Tekes tarjoaa rahoitusta ja siihen liittyvää asiantuntemusta tutkimus- ja kehitys- (t&k) projekteihin kaiken

Lisätiedot

HE 125/2013 vp. Esityksen tarkoituksena on keskittää julkinen alkavien yritysten pääomarahastosijoitustoiminta

HE 125/2013 vp. Esityksen tarkoituksena on keskittää julkinen alkavien yritysten pääomarahastosijoitustoiminta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja riskirahoitusta alkuvaiheen pääomasijoitusrahastoihin sijoittavasta valtion

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS 2012 Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 12 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-93-1490-4 (nid.) ISBN 978-952-93-1491-1 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen Selvitysmiehen raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 29/2010 vesa puttonen Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän

Lisätiedot

Tekesin rahoitus nuorille innovatiivisille yrityksille

Tekesin rahoitus nuorille innovatiivisille yrityksille 1 (6) Tekesin rahoitus nuorille innovatiivisille yrityksille Nämä ovat NIY-verkkosivujen VANHAT ohjeet. Tämän ohjeen mukaista NIY-rahoitusta ei voi enää hakea. Viimeinen hakupäivä oli. Onko yrityksellänne

Lisätiedot

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 1 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus SISÄLLYS KANSAINVÄLISTYMISEN JA KASVUN PALVELUT

Lisätiedot

Tekesin palveluita kansainvälistyville yrityksille. 19.3.2014 Marko Kivimäki 044 436 81 22

Tekesin palveluita kansainvälistyville yrityksille. 19.3.2014 Marko Kivimäki 044 436 81 22 Tekesin palveluita kansainvälistyville yrityksille 19.3.2014 Marko Kivimäki 044 436 81 22 1 Sisältö 1. Tekesistä yleisesti 2. Rahoituspalveluita Tekesistä liittyen kansainvälistymiseen a) Tekesin Kansainvälisen

Lisätiedot

ELOKUVATUOTANNON RAHOITUSRAKENTEEN VAHVISTAMINEN

ELOKUVATUOTANNON RAHOITUSRAKENTEEN VAHVISTAMINEN SUOMEN ELOKUVASÄÄTIÖ ELOKUVATUOTANNON RAHOITUSRAKENTEEN VAHVISTAMINEN Jukka Vilhunen 14.1.2008 2 Sisällysluettelo sivu 1 Johdanto 3 2 Pitkien näytelmäelokuvien rahoitusrakenne 3 Julkinen rahoitus 3 Yksityinen

Lisätiedot

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot

Kokonaan uusi rahoitusmuoto nuorelle yritykselle, joka on. kasvuhakuinen, innovatiivinen ja pyrkii kansainvälisille markkinoille nopeasti.

Kokonaan uusi rahoitusmuoto nuorelle yritykselle, joka on. kasvuhakuinen, innovatiivinen ja pyrkii kansainvälisille markkinoille nopeasti. Kokonaan uusi rahoitusmuoto nuorelle yritykselle, joka on kasvuhakuinen, innovatiivinen ja pyrkii kansainvälisille markkinoille nopeasti. H A A S T E E N A K A S V U Suomessa syntyy kansainvälisesti katsoen

Lisätiedot

mistä niihin rahoitusta Antti Kummu

mistä niihin rahoitusta Antti Kummu Kasvu edellyttää investointeja mistä niihin rahoitusta Antti Kummu Sisältö 1. Teollisuussijoituksen esittely 2. Pääomasijoittaja omistajana ja kasvun rahoittajana 3. Hoito- ja hoivapalveluala sijoituskohteena

Lisätiedot

asvu 2/2012 Kasvuyrityksille laaja-alaista tukea Beneq laajentaa Venäjällä Öljyntorjunnan ammattilainen LAMOR luottaa verkostoihin

asvu 2/2012 Kasvuyrityksille laaja-alaista tukea Beneq laajentaa Venäjällä Öljyntorjunnan ammattilainen LAMOR luottaa verkostoihin asvu 2/2012 Kasvuyrityksille laaja-alaista tukea Beneq laajentaa Venäjällä Öljyntorjunnan ammattilainen LAMOR luottaa verkostoihin Pääkirjoitus Intoa ja kannustimia kasvuyrittäjyyteen Kuluvan vuoden alkupuolella

Lisätiedot

Julkista tukea ja rahoitusvaihtoehtoja kansainvälistyvälle yritykselle Kasva ja menesty kansainvälisillä markkinoilla

Julkista tukea ja rahoitusvaihtoehtoja kansainvälistyvälle yritykselle Kasva ja menesty kansainvälisillä markkinoilla Julkista tukea ja rahoitusvaihtoehtoja kansainvälistyvälle yritykselle Kasva ja menesty kansainvälisillä markkinoilla Kimmo Aura Aluepäällikkö, Uusimaa 26.6.2012 Esityksen rakenne Tyypilliset rahoitustarpeet

Lisätiedot

asvu M-Files vie tiedonhallinnan uudelle tasolle Pääomasijoittaja löytää lupaavimmat yritykset Enevo antoi älyn jäteastioille 2/2013

asvu M-Files vie tiedonhallinnan uudelle tasolle Pääomasijoittaja löytää lupaavimmat yritykset Enevo antoi älyn jäteastioille 2/2013 asvu TEOLLISUUSSIJOITUS 2/2013 Pääomasijoittaja löytää lupaavimmat yritykset Enevo antoi älyn jäteastioille M-Files vie tiedonhallinnan uudelle tasolle Pääkirjoitus 4 Kasvu Menestystarinoita on syntynyt

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden innovaatiopolitiikan työryhmän raportti 13.12.2010

Teknologiateollisuuden innovaatiopolitiikan työryhmän raportti 13.12.2010 Teknologiateollisuuden innovaatiopolitiikan työryhmän raportti 13.12.2010 Teknologiateollisuuden innovaatiopolitiikan työryhmän raportti 13.12.2010 Teknologiateollisuuden innovaatiopolitiikka työryhmän

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Linjauksen tavoitteena on pyrkiä parantamaan yritysten kehittämisrahoituksen vaikuttavuutta ja eri rahoituslähteiden sovitusta. Tavoitteena

Lisätiedot

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen rahoitus Sisältö 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen

Lisätiedot

Mitä kehittämistoimintaa Tekes voi rahoittaa? Hankevalmistelukoulutus 26.3.2013

Mitä kehittämistoimintaa Tekes voi rahoittaa? Hankevalmistelukoulutus 26.3.2013 Mitä kehittämistoimintaa Tekes voi rahoittaa? Hankevalmistelukoulutus 26.3.2013 DM 1083525 03-2013 Esityksen sisältö Mitä ja ketä rahoitamme ja miksi? Mitä ja miten arvioimme? Rahoitus yrityksille Tutkimus-

Lisätiedot

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet - Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan

Lisätiedot

asvu Rightware Grafiikkaosaaja Kumppanina autoteollisuus Team Finland on kasvuyritysten asialla Kansainvälinen sijoittaja auttaa verkostoitumaan

asvu Rightware Grafiikkaosaaja Kumppanina autoteollisuus Team Finland on kasvuyritysten asialla Kansainvälinen sijoittaja auttaa verkostoitumaan asvu teollisuussijoitus Team Finland on kasvuyritysten asialla Kansainvälinen sijoittaja auttaa verkostoitumaan Grafiikkaosaaja Rightware Kumppanina autoteollisuus Pääkirjoitus Pääomasijoittajien rooli

Lisätiedot

yhteystiedot Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry Asematie 5, 60800 Ilmajoki t (06) 424 4005 t www.liiveri.net t toimisto@liiveri.

yhteystiedot Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry Asematie 5, 60800 Ilmajoki t (06) 424 4005 t www.liiveri.net t toimisto@liiveri. yhteystiedot Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry Asematie 5, 60800 Ilmajoki t (06) 424 4005 t www.liiveri.net t toimisto@liiveri.net Mitkä Leader-ryhmät? Leader-ryhmät ovat yhdistyksiä ja itsenäisiä

Lisätiedot

asvu Kansainväliset sijoittajat käänsivät katseen Suomeen Pääomaa uudistuvaan teollisuuteen Älykäs sähköjärjestelmä 2/2014 teollisuussijoitus

asvu Kansainväliset sijoittajat käänsivät katseen Suomeen Pääomaa uudistuvaan teollisuuteen Älykäs sähköjärjestelmä 2/2014 teollisuussijoitus asvu teollisuussijoitus 2/2014 Älykäs sähköjärjestelmä haukkaa työkoneiden kuluista Pääomaa uudistuvaan teollisuuteen Kansainväliset sijoittajat käänsivät katseen Suomeen Pääkirjoitus Kasvuvauhtia yrityksille

Lisätiedot

Taustatukena bisnesenkeli

Taustatukena bisnesenkeli 2 / 2 0 1 1 MultiTouch osui kasvutrendiin Kaivosklusteri tarvitsee uusia avauksia Taustatukena bisnesenkeli S u o m e n T e o l l i s u u s s i j o i t u s O y : n s i d o s r y h m ä l e h t i Pääkirjoitus

Lisätiedot

Riskirahoitusohjelma perustuu yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen artiklaan 21 Riskirahoitustuki (Euroopan komission asetus N:o 651/2014).

Riskirahoitusohjelma perustuu yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen artiklaan 21 Riskirahoitustuki (Euroopan komission asetus N:o 651/2014). TUKIOHJELMA 1 (8) 1 TEKES PÄÄOMASIJOITUS OY:N RISKIRAHOITUSOHJELMA 1.1 Riskirahoitusohjelman tavoitteet Riskirahoitusohjelman tavoitteena on edistää suomalaisten alkavan vaiheen yritysten liiketoiminnan

Lisätiedot

Tekesin. näköalat. Sijoituksilla kasvuun. Debyyttipelillä latauslistojen kärkeen. Enkelisijoittaja tuo osaamista ja verkostoja SUUNNANNÄYTTÄJÄ

Tekesin. näköalat. Sijoituksilla kasvuun. Debyyttipelillä latauslistojen kärkeen. Enkelisijoittaja tuo osaamista ja verkostoja SUUNNANNÄYTTÄJÄ Tekesin 1 Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 1 2015 näköalat Sijoituksilla kasvuun SIVUT 10-23 SIVU 18 Enkelisijoittaja tuo osaamista ja verkostoja SIVU 26 SUUNNANNÄYTTÄJÄ Debyyttipelillä latauslistojen

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Vuosikertomus 2000

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Vuosikertomus 2000 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Vuosikertomus 2000 Sitra edistää Suomen taloudellista hyvinvointia kehittämällä uutta ja menestyvää yritystoimintaa rahoittamalla osaamisen kaupallistamista edistämällä

Lisätiedot

Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena

Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena Taustaselvitys Tekesin nuorten innovatiivisten yritysten linjauksiin Mari Hjelt, Marja-Liisa Niinikoski, Mikko Syrjänen, Katri Haila ja Soile

Lisätiedot