Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2014 Toimialakohtaiset ammattikoodit Kuukausipalkkaiset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2014 Toimialakohtaiset ammattikoodit Kuukausipalkkaiset"

Transkriptio

1 Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2014 Toimialakohtaiset ammattikoodit Kuukausipalkkaiset Palvelualojen henkilöstön ammattikoodit (B9, B0-B5) Rahoitusalan ammattikoodisto (B7) Tietotekniikan palvelualan ammattikoodisto (B8) Teknisen alan ammattinimikkeistö (C) Huomioitavaa yksityisen sektorin palkkatiedustelun ammattien ilmoittamisessa! Palvelualojen konttorihenkilöstön ammattinimikkeistö on muuttunut vuonna 2012 (s.4-7)! Kuukausipalkkaisille käytetään ensisijaisesti toimialakohtaista ammattinimikkeistöä (B tai C ) toimialoilla 16, 25, 31, 33, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 62, 63, 641, 649, 66, 70, 71, 73, 74, 77, 82. Tarvittaessa voidaan käyttää Tilastokeskuksen yleistä ammattiluokitusta (Y). Muilla toimialoilla käytetään kuukausipalkkaisille ainoastaan Tilastokeskuksen yleistä ammattiluokitusta (Y). Ammatit ilmoitetaan tarkimmalla mahdollisella tasolla. Kaikilla tuntipalkkaisilla on käytössä Tilastokeskuksen yleinen ammattiluokitus (Y).

2 PALVELUALOJEN HENKILÖSTÖ (B9, B0-B5) 4 Toimialat: 45, 46, 73, 74, 82 4 KONTTORIHENKILÖSTÖN AMMATTINIMIKKEISTÖN KÄYTÖN YLEISOHJE 4 PALVELUALOJEN KONTTORIHENKILÖSTÖN AMMATTINIMIKKEISTÖ (B9) 5 Osto ja myynti 5 Markkinointi, mainonta ja viestintä 5 Taloushallinto 5 Tietohallinto 6 Henkilöstöhallinto ja lakiasiat 6 Toimisto ja sihteeripalvelut 7 Tutkimus-, tuotekehitys- ja suunnittelutehtävät 7 Materiaalihallinto 7 Konttorin, myymälän ja varaston siivoojat 8 Konsulttitoiminta 8 VÄHITTÄISKAUPAN HENKILÖSTÖ 8 Vähittäiskaupan myymälän- ja osastonhoitajat 8 Vähittäiskaupan myyjät 8 Muu myymälähenkilöstö 8 VARASTO- JA KULJETUS HENKILÖSTÖ 8 Varasto- ja kuljetusesimiehet 8 Varastotyöntekijät 8 Henkilö- ja pakettiautonkuljettajat 9 Kuorma-autonkuljettajat 9 Täysperävaunuauton kuljettajat 9 Puoliperävaunuauton kuljettajat 9 Autonapumiehet 9 Laivaus- ja huolinta-alan toimihenkilöt 9 Tullaajat ja huolinta-alan henkilöstö 9 MOOTTORIAJONEUVOJEN TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA SEKÄ KORJAUS 10 Toimiala: Autoalan ylemmät toimihenkilöt 10 Autoalan myynti-, varaosa-, varasto- ja palveluhenkilöstön ammattikoodit 10 MAINOSTOIMINTA JA MARKKINATUTKIMUS 10 Toimiala: Kuvanvalmistamotyöntekijät 10 RAHOITUS- JA VAKUUTUSALAN HENKILÖSTÖ (B7) 11 Toimialat: 641,649,66 11 AMMATTIKOODISTON KÄYTTÖÄ KOSKEVIA OHJEITA 11 RAHOITUSALAN AMMATTIKOODIT 11 A. Yritys- ja yksityispankkitoiminta 11 B. Muu pankki- ja liiketoiminta (sijoitus, henkivakuutus ym.) 12 C. Esikunta-, tuki- ja palvelutehtävät (yleishallinto) 13 TIETOTEKNIIKAN PALVELUALAN HENKILÖSTÖ (B8) 14 Toimialat: 62, TIETOTEKNIIKAN PALVELUALAN AMMATTINIMIKKEISTÖN KÄYTÖN YLEISOHJE 14 TIETOTEKNIIKAN PALVELUALAN AMMATTIKOODIT 14 Myynti 14 Markkinointi ja viestintä 15 Asiakaspalvelu ja tuki 15 Suunnittelu/kehitys 15 Projekti- ja järjestelmävastuu 15 Verkko- ja tietoliikennepalvelut 15 Käyttö- ja laitepalvelut 15 Laitteisto- ja ohjelmistoylläpito 16 Yleishallinto 16 Henkilöstöhallinto 16 Taloushallinto 16 Tietohallinto ja tietoturvallisuus 16 TEKNISEN ALAN HENKILÖSTÖ ( C ) 17 2

3 Toimialat: 16, 25, 31, 33, 38, 39, 41, 43, 70, AMMATTIKOODIN RAKENNE JA MÄÄRITTELY AMMATTINIMIKKEISTÖ PÄÄRYHMITTÄIN JA AMMATTIASEMAN MUKAAN 17 Liiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen 17 Tutkimus ja tuotekehitys 18 Laadunvalvonta- ja tarkastustehtävät 18 Valmistus ja käyttö 18 Rakentaminen 19 Kuljetus ja varastointi 19 Tietojenkäsittely 20 Kunnossapito ja huolto 21 Hankinnat 21 Myynti ja markkinointi 21 Viestintä 22 Laki-, vakuutus- ja verotusasiat 23 Ympäristöasiat 23 Taloushallinto 23 Toimisto- ja sihteeripalvelut 24 Henkilöstöhallinto 25 Työterveyshuolto ja työturvallisuus 25 Yritysturvallisuus 26 3

4 P a l ve l u a l o j e n h e n k i l ö s t ö ( B9, B0- B5) Toimialat: 45, 46, 73, 74, 82 K o n t to rihenk ilöstön amma t ti ni mikkeistö n käyt ö n yl e i s ohje Nimikkeistö koskee konttoritoimihenkilöitä aina johtotehtäviä suorittaviin henkilöihin saakka. Nimikkeistö muodostuu kahdeksasta erillisestä pääryhmästä sekä neljästä vaativuustasosta. Pääryhmien alla on useampia tehtäväalueita. Kullekin yrityksen toimihenkilölle tulee määritellä jonkin pääryhmän alla tehtäväalue, johon valtaosa hänen tehtävistään kuuluu sekä tehtävän mukainen vaativuustaso. Tehtäväalue ja vaativuustaso määrittelevät palkkatilastoon ilmoitettavan 4-numeroisen ammattinumeron. Pääryhmät: Osto ja myynti Markkinointi, mainonta ja viestintä Taloushallinto Tietohallinto Henkilöstöhallinto ja lakiasiat Toimisto- ja sihteeripalvelut Tutkimus-, tuotekehitys- ja suunnittelutehtävät Materiaalihallinto Jokainen tehtäväalue on jaettu neljään vaativuustasoon tehtävien vaativuuden mukaan. Vaativuustaso määritellään henkilön työtehtävien todellisen vaativuuden mukaan eikä henkilön ammattinimikkeen, tittelin tai koulutusasteen perusteella. Tehtävän edellyttämä ammattitaito voidaan saavuttaa työn ja/tai koulutuksen kautta. Tasojako on seuraava: Johtotehtävät Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät Asiantuntijatehtävät Ammattitehtävät 1. Johtotehtävät Vaativuustasoon 1. sijoitetaan henkilöt, joiden pääasiallisena tehtävänä on yrityksen, organisaation, yksikön yms. toiminnan kokonaisvaltainen johtaminen. Johtajalla on kokonaisvastuu toiminnan tai toimintojen suunnittelusta, toimeenpanosta ja seurannasta. Johtajat vastaavat ja tekevät päätöksiä mm. yrityksen tai organisaatioyksikön strategiasta, operationaalisesta linjauksesta ja budjetista kokonaisuudessaan. 2. Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät Erityisasiantuntijat toimivat esim. vaativissa kehittämis- ja suunnittelutehtävissä ja vastaavat usein itsenäisesti projektiensa etenemisestä ja tuloksellisuudesta. Erityisasiantuntijoiden työ on laaja-alaisempaa ja vastuullisempaa kuin vaativuustaso 3. sijoittuvien asiantuntijoiden työ. Tehtäviin voi sisältyä mm. tutkimus- ja kehittämistyötä, laaja-alaista soveltamistyötä ja neuvontaa, vaativaa suunnittelutyötä ja johtamista (ei pääasiallisena tehtävänä). Erityisasiantuntijalla on yleensä monipuolinen alan työkokemus ja usein myös ylempi korkeakoulututkinto. Esimiehet toimivat yrityksen, organisaation tai yksikön yms. esimiestehtävissä vastaten tietystä tai tietyistä toiminnan osa-alueista. Tehtävät sisältävät toiminnallista ja työnjohdollista vastuuta. Tehtävät voivat sisältää myös taloudellista vastuuta 3. Asiantuntijatehtävät Asiantuntijat toimivat esim. suunnittelu-, soveltamis- ja neuvontatehtävissä eri tehtäväalueilla. Asiantuntijoiden työ ei ole niin laaja-alaista ja vastuullista kuin vaativuustasoon 2 sijoittuvien erityisasiantuntijoiden työ. 4. Ammattitehtävät Ammattitehtävät ovat tehtäväalueelle tyypillisiä perustehtäviä tai avustavia tehtäviä. Työ on rutiiniluonteisempaa eikä niin vaativaa kuin vaativuustasoon 3 sijoittuvien asiantuntijoiden työ. 4

5 Palvelualoje n k onttorihe nkilös t ön amma t ti n imikkeistö (B9 ) Y1120 Pääjohtajat ja toimitusjohtajat Osto ja myynti Hankintojen suunnittelutehtävät Esimerkkejä ammateista: B9111 Johtotehtävät B9112 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9113 Asiantuntijatehtävät B9114 Ammattitehtävät - Hankintajohtaja - Hankintainsinööri, hankintapäällikkö, valikoimapäällikkö - Hankinta-asiantuntija, hankintainsinööri, hankintasuunnittelija - Hankinta-assistentti, hankintasihteeri Ostotehtävät B9121 Johtotehtävät B9122 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9123 Asiantuntijatehtävät B9124 Ammattitehtävät Myyntitehtävät B9131 Johtotehtävät B9132 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9133 Asiantuntijatehtävät B9134 Ammattitehtävät Asiakaspalvelutehtävät B9141 Johtotehtävät B9142 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9143 Asiantuntijatehtävät B9144 Ammattitehtävät - Ostojohtaja - Ostoesimies, ostoinsinööri, ostopäällikkö - Ostaja, ostoinsinööri, ostovastaava - Ostoassistentti, ostosihteeri - Aluemyyntijohtaja, myyntijohtaja - Aluemyyntijohtaja, myynti-insinööri, myynti-, tuote-, vientipäällikkö - Myyntiedustaja, myynti-ins., myyntineuv., tukkumyyjä, tuotepäällikkö - Myynninedistäjä, myyntiassistentti, -sihteeri, vientiassistentti, -sihteeri - Asiakaspalvelujohtaja - Asiakaspalvelupäällikkö, asiakkuuspäällikkö, avainasiakaspäällikkö - Asiakaspalvelupäällikkö, asiakkuuspäällikkö,avainasiakaspäällikkö - As.neuvoja, asiakaspalv.assistentti, -sihteeri, palveluneuv., til.vast.otto Markkinointi, mainonta ja viestintä Markkinointi ja mainonta B9211 Johtotehtävät B9212 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9213 Asiantuntijatehtävät B9214 Ammattitehtävät - Markkinointijohtaja - Mainospäällikkö, markkinointipäällikkö - Mainossuunnittelija, markkinointikoordinaattori, markkinointisuunn. - Mainosassistentti, mainossihteeri, markkinointiassistentti Viestintä- ja kustannustoiminnan tehtävät B9221 Johtotehtävät B9222 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9223 Asiantuntijatehtävät B9224 Ammattitehtävät Taloushallinto - Kustannusjohtaja, viestintäjohtaja - Kustannus-, tiedotus-, verkkopalvelu- ja viestintäpäällikkö - Kustannus- ja verkkotoimittaja, tiedottaja, toimittaja, viestintäkoordin. - Julkaisu-, tiedotus-, toimitus-, viest.sihteeri, tiedotus-, viest.assistentti Laskentatoimen tehtävät B9311 Johtotehtävät B9312 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9313 Asiantuntijatehtävät B9314 Ammattitehtävät - Hallintojohtaja, talousjohtaja - Hallinto-, laskenta-, talouspäällikkö, pääkirjanpitäjä - Kirjanpitäjä, talous-, laskentasihteeri, taloussuunn., pääkirjanpitäjä - Laskenta-apul., laskenta-, talousassistentti, laskenta-, taloussihteeri Kassanhoito-, laskutus- ja perintätehtävät B9321 Johtotehtävät B9322 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9323 Asiantuntijatehtävät B9324 Ammattitehtävät - Kassa-, laskutus-, luotto-, perintäpäällikkö - Kassanhoitaja, laskuttaja, luotonvalvoja, reskontranhoitaja - Kassanhoitaja, laskuttaja, luotonvalvoja, reskontranhoitaja Sisäisen tarkastuksen tehtävät B9331 Johtotehtävät B9332 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9333 Asiantuntijatehtävät B9334 Ammattitehtävät - Controller, sis. laskenta, sis. tarkastaja, sis. tarkastuksen päällikkö - Controller, sis. laskenta, sis. tarkastaja, sis. tarkastuksen päällikkö 5

6 Rahoitus- ja sijoitustehtävät B9341 Johtotehtävät B9342 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9343 Asiantuntijatehtävät B9344 Ammattitehtävät Kiinteistöhallinnon tehtävät B9351 Johtotehtävät B9352 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9353 Asiantuntijatehtävät B9354 Ammattitehtävät Esimerkkejä ammateista - Rahoitusjohtaja - Rahoituspäällikkö, rahoitussuunnittelija - Rahoitussuunnittelija - Rahoitusassistentti - Kiinteistöjohtaja - Asuntopäällikkö, kiinteistöpäällikkö - Asuntosihteeri, kiinteistösihteeri - Asuntosihteeri, kiinteistöassistentti, kiinteistösihteeri Tietohallinto Tietohallinto- ja tietoturvatehtävät B9411 Johtotehtävät B9412 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9413 Asiantuntijatehtävät B9414 Ammattitehtävät Suunnittelu- ja kehitystehtävät B9421 Johtotehtävät B9422 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9423 Asiantuntijatehtävät B9424 Ammattitehtävät Asiakaspalvelu ja tuki B9431 Johtotehtävät B9432 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9433 Asiantuntijatehtävät B9434 Ammattitehtävät - Tietohallintojohtaja - Tietohallinto-, tietoturv.päällikkö, tietohall.-, tietoturv.asiantuntija. - Tietohallintoasiantuntija, tietoturvallisuusasiantuntija - Kehitysjohtaja, suunnittelujohtaja - Kehitys-, projekti-, suunnittelupääll., ohj.-, sov.-, systeemisuunn. - Proj.pääll., web-, sov.-, systeemi-, ohj.-suunnittelija, sov.asiantunt. - Ohjelmoija, testaaja, web-ylläpitäjä - Asiakaspalvelupäällikkö, sovellusasiantuntija - ATK-yhdys-/tukihenkilö, sovellusasiantuntija - Asiakastuki, ATK-yhdys-/tukihenkilö Käyttö- ja ylläpitotehtävät, laitepalvelut ja huolto B9441 Johtotehtävät- B9442 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9443 Asiantuntijatehtävät B9444 Ammattitehtävät Henkilöstöhallinto ja lakiasiat Henkilöstön rekrytointi ja kehittämistehtävät B9511 Johtotehtävät B9512 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9513 Asiantuntijatehtävät B9514 Ammattitehtävät Palkkahallinto- ja työsuhdeasiaintehtävät B9521 Johtotehtävät B9522 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9523 Asiantuntijatehtävät B9524 Ammattitehtävät - Järjestelmä-, ohjelmistoasiantuntija, järjestelmä-, käyttöpäällikkö - Huoltoteht., järjestelmä-, ohjelmistoasiant., käytönsuunn., operaattori - Huoltotehtävät, operaattori - Hallintojohtaja, henkilöstöjohtaja, koulutusjohtaja - Henkilöstö-, koulutus-, rekrytointipääll., henk.-, koulutussuunnittelija - Henkilöstö-, koulutussiht., henk.-, koulutussuunnittelija, rekrytoija - Henkilöstösihteeri, koulutussihteeri - Hallintojohtaja - Palkkahallinnon päällikkö, työsuhdepäällikkö - Palkanlaskija, palkkahallinnon asiantuntija, työsuhdeasiainhoitaja - Palkanlaskija, palkkahallinnon assistentti, palkkasihteeri Lakiasiat B9531 Johtotehtävät B9532 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9533 Asiantuntijatehtävät B9534 Ammattitehtävät - Johtava lakimies, lakiasiainjohtaja - Johtava lakimies, lakiasiainneuvoja, lakimies - Lakiasiain neuvoja Työterveyshuolto- ja työturvallisuustehtävät B9541 Johtotehtävät B9542 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9543 Asiantuntijatehtävät B9544 Ammattitehtävät - Työterveyslääkäri, työturvallisuuspäällikkö - Työterveyshoitaja - Työterveyssihteeri 6

7 Toimisto ja sihteeripalvelut Sihteeritehtävät B9611 Johtotehtävät B9612 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9613 Asiantuntijatehtävät B9614 Ammattitehtävät Kielenkääntämistehtävät B9621 Johtotehtävät B9622 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9623 Asiantuntijatehtävät B9624 Ammattitehtävät Tietopalvelutehtävät B9631 Johtotehtävät B9632 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9633 Asiantuntijatehtävät B9634 Ammattitehtävät Esimerkkejä ammateista - Johdon assistentti, johdon sihteeri - Johdon assistentti, johdon sihteeri, osastosihteeri, sihteeri - Osastosihteeri, sihteeri, tallentaja, tekstinkäsittelijä - Kielenkääntäjä, tulkki, viittomakielen tulkki - Tietopalvelujohtaja - Tietopalvelupäällikkö - Arkistonhoitaja, informaatikko, kirjastonhoitaja, tietopalvelusihteeri - Arkistoapulainen, arkistoija, kortistoija, arkisto-, tietopalvelusihteeri Puhelinvaihteen hoito ja aulapalvelutehtävät B9641 Johtotehtävät B9642 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9643 Asiantuntijatehtävät B9644 Ammattitehtävät - Aulaemäntä, puhelinvaihteenhoitaja, vahtimestari Kopiointi-, postitus- ja lähettitehtävät B9651 Johtotehtävät B9652 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9653 Asiantuntijatehtävät B9654 Ammattitehtävät - Lähetti, monistaja, postittaja, toimistoapulainen Pienyritysten konttoritehtävät B9661 Johtotehtävät B9662 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9663 Asiantuntijatehtävät B9664 Ammattitehtävät - Pienyritysten konttoritehtävät - Pienyritysten konttoritehtävät Tutkimus-, tuotekehitys- ja suunnittelutehtävät Tutkimus- ja suunnittelutehtävät B9711 Johtotehtävät B9712 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9713 Asiantuntijatehtävät B9714 Ammattitehtävät - Projektijohtaja, tutkimusjohtaja - Erikoissuunnittelija, -tutkija, projekti-, tutkimuspäällikkö - Projektisuunn., suunnittelija, proj.tutkija, tutkija, tutk.koordinaattori - Projekti-, tutkimussiht., tutkimusassistenti, -avustaja, proj. työntek. Tuotekehitys- ja tuotesuunnittelutehtävät B9721 Johtotehtävät B9722 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9723 Asiantuntijatehtävät B9724 Ammattitehtävät Laadunvalvonta- ja tarkastustehtävät B9731 Johtotehtävät B9732 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9733 Asiantuntijatehtävät B9734 Ammattitehtävät Materiaalihallinto Varasto- ja kuljetustoimintojen konttoritehtävät B9811 Johtotehtävät B9812 Erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät B9813 Asiantuntijatehtävät B9814 Ammattitehtävät - Tuotekehitysjohtaja - Tuotekehitysasiantuntija, tuotekehityspäällikkö, tuotepäällikkö - Tuotepäällikkö, tuotesuunnittelija - Tuoteassistentti - Laatujohtaja - Laatupäällikkö - Laatuvastaava, laadunvalvoja - Laaduntarkkailija, laadunvalvoja, laadunvarmistusassistentti - Logistiikkajohtaja - Logistiikkapäällikkö, materiaalipäällikkö - Logistiikkakoordinaattori, logistiikkasuunnittelija - Logistiikka-assistentti, logistiikkasihteeri, varastokonttoristi 7

8 Konttorin, myymälän ja varaston siivoojat B0290 Siivooja B0926 Siivoustyönjohtaja Konsulttitoiminta B5420 Konsultti. (Taloudellinen, hallinto) B5421 Konsultti. (Lainopillinen) B5422 Konsultti. (Tekninen ala) Vähi t täiskaupan henk ilös tö Vähittäiskaupan myymälän- ja osastonhoitajat B0221 B0225 B0231 Myymälän-/osastonhoitaja, myymäläpäällikkö Huolto- ja liikenneasemanhoitaja Myymäläautonhoitaja Vähittäiskaupan myyjät I Myyjäryhmä B0262 Vaate- tai asustemyyjä B0275 Myymäläkassanhoitaja B0265 Autotarvikemyyjä B0258 Myymälätavaroiden täydentäjä B0255 Elintarvikemyyjä (hyllyjen täyttäjä), paketoija B0273 Huonekalu- ja mattomyyjä B0268 Optisen alan myyjä B0263 Jalkinemyyjä B0257 Paperitarvikemyyjä B0261 Kangasmyyjä B0277 Rauta- ja rakennustarvikemyyjä B0259 Kello- ja korumyyjä B2316 Somistaja B0260 Kosmetiikkamyyjä B0274 Kodinkone- ja viihde-elektroniikkamyyjä B0281 Kioskimyyjä B0278 Taloustarvikemyyjä B0280 Kirjakaupan myyjä B0276 Urheiluvälinemyyjä B0272 Konemyyjä B0267 Valokuvaustarvikemyyjä B0282 Korjausompelija B0270 Liha- ja leikkelemyyjä B0284 Muut I ryhmän myyjät II Myyjäryhmä Mikäli myyjän työ on erityisen vaativaa ja työtehtävien suorittaminen edellyttää erityistä koulutusta tai pitkäaikaisella työkokemuksella hankittua vaativaa ammattitaitoa, kuuluu työntekijä toiseen myyjäryhmään. B0291 Elintarvikemyyjä B0293 Muut II ryhmän myyjät B0292 Rauta/rakennustarvikemyyjä Huom. Myymälähenkilöstölle maksetut ilta- ja lauantaityökorvaukset sekä kioskimyyjille maksetut vuorotyölisät sekä säännöllisestä sunnuntaityöstä maksettu korotus merkitään sarakkeeseen kahdeksan. B0251 Myymäläharjoittelija Muu myymälähenkilöstö B0994 Hioja (linssin) B0993 Optikko B0991 Kello- tai kultaseppä B0997 Suutari, jalkinekorjaaja B0958 Lukkoseppä B2316 Somistaja Varasto - ja kul jetus henk ilöstö Varasto- ja kuljetusesimiehet B0315 Johtaa työtä sekä alaisuudessaan olevia työntekijöitä ilman alaisia työnjohtajia Varastotyöntekijät B vuotta alalla B " " B " " B " " 8

9 Henkilö- ja pakettiautonkuljettajat B0416 Alle 4 vuotta alalla palvellut B " " " B " " " B0419 Yli 10 " " " Kuorma-autonkuljettajat B0426 Alle 4 vuotta alalla palvellut B " " " B " " " B0429 Yli 10 " " " Täysperävaunuauton kuljettajat B0432 Alle 4 vuotta alalla palvellut B " " " B " " " B0435 Yli 10 " " " Puoliperävaunuauton kuljettajat B0436 Alle 4 vuotta alalla palvellut B " " " B " " " B0440 Yli 10 " " " Autonapumiehet B0422 Alle 4 vuotta alalla palvellut B0423 Yli 4 " " " Laivaus- ja huolinta-alan toimihenkilöt B2240 B2241 B2242 B2243 B2244 B2245 Huolintaesimies. Tähän nimikkeeseen kuuluvat jäljempänä mainittujen konttoritoimihenkilöiden esimiehet. Huolitsija. Suorittaa asiakkaalta saatujen lisäohjeiden mukaan huolintaan liittyviä tehtäviä kuten esim. kerää ja laatii tulliselvitystä varten asiakirjoja sekä valvoo kuljetuksia ja varastointeja. Huolitsijan apulainen. Kirjoittaa huolitsijan ohjeiden mukaan huolintaan liittyviä asiakirjoja, saattaa myös kerätä täydentäviä tietoja. Tullitariffioija. Hoitaa tuonnin yhteydessä itsenäisesti ns. tariffioinnin, johon kuuluu mm. merkitä oikea tullinimi alanumeroineen, verotusperusteet sekä mahdolliset muut seikat asiakirjoihin. Laivameklari. Laivameklarin tehtäviin kuuluu linjaedustus, laivanselvitys, rahtaus sekä laivojen lastitilan osto- ja myyntivälitys. Laivanselvittäjä. Suorittaa saatujen ohjeiden mukaan laivan tulo- ja lähtöselvityksen ja siihen liittyvät toimenpiteet, kuten hankkii luotsin, satamapaikan, suorittaa tarvittavat maksut jne. sekä hoitaa yhteydenpidon laivan kapteenin, varustamon sekä lastinantajien/lastinvastaanottajien välillä. Huom! Muiden tehtäväryhmien yhteydessä käytetään konttorihenkilöstön ammattikoodeja (s. 4-7). Tullaajat ja huolinta-alan henkilöstö Tullaajat ja huolintatyönjohtajat B palvelusvuotena B palvelusvuotena B palvelusvuotena B palvelusvuotena B palvelusvuotena B palvelusvuotena B palvelusvuotena B palvelusvuotena Varastoterminaalityöntekijät B0821 B0822 B0823 B0824 B0825 B0826 B palvelusvuotena 3-5 palvelusvuotena 5-7 palvelusvuotena 7-10 palvelusvuotena palvelusvuotena palvelusvuotena Yli 15 palvelusvuotta 9

10 M o o t to riajoneuvo jen tuk ku- ja vähittäiskauppa sekä korja us Toimiala: 45 Autoalan ylemmät toimihenkilöt B1206 Jälkimarkkinointi/huoltopäällikkö B1207 Muut päälliköt/johtajat B1201 Konttoripäällikkö B1203 Myyntipäällikkö B1204 Korjaamopäällikkö B1205 Varaosapäällikkö B1210 Muu ylempi toimihenkilö Autoalan myynti-, varaosa-, varasto- ja palveluhenkilöstön ammattikoodit B2812 Auton kunnostaja B2801 Myymälänhoitaja B2811 Autonkuljettaja (kuorma-auto, pakettiauto) B2850 Oppisopimusoppilas B2817 Autonpesijä B2809 Pakkaaja ja tavaran vastaanottaja B2830 Halliemäntä (automyynnin avustava B2804 Pienkonemyyjä asiakaspalvelutyö) B2806 Puhelinmyyjä ja tilausten vastaanottaja B2802 Henkilöautomyyjä B2803 Raskaskalustomyyjä B2820 Kahvion/ruokalan työntekijä B2818 Siivooja B2819 Kahvion/ruokalanhoitaja B0926 Siivoustyönjohtaja B2813 Keräilijä ja hyllyttäjä B2805 Varaosa- ja tarvikemyyjä B2821 Kiinteistönhoitaja/laitosmies B2840 Varaosaharjoittelija B2816 Maanrakennuskonemyyjä B2814 Varaosajakelija B2815 Maatalouskonemyyjä B2807 Varastonhoitaja B2825 Muu asiakaspalvelu B2808 Varastotyöntekijä B2810 Muut myynti- ja varaosatoimintatyötä suorittavat henkilöt, esim. autonvuokraustyö Huom! Muiden tehtäväryhmien yhteydessä käytetään konttorihenkilöstön ammattikoodeja (s. 4-7). M ainostoi minta ja mark kinatutkimus Toimiala: 73 Yhteystyö B2704 B2702 B2701 Yhteysassistentti/-sihteeri Yhteyspäällikkö, yhteyshenkilö, suunnittelupäällikkö, projektipäällikkö Yhteystyönjohtaja, projektijohtaja, suunnittelujohtaja Tekstityö ja visuaalinen työ B2716 B2712 B2714 B2715 AD-assistentti, visualisti Art director, taiteellinen johtaja, luova johtaja, päällikkö Nuorempi piirtäjä Suunnittelija, copy writer Tutkimus- ja mediatyö B2722 B2723 B2721 Mediasuunnittelija ja -tutkija Osasto-, media- ja trafiikkisihteeri Tutkimus- ja mediajohtaja, -päällikkö Muu mainostyö B2732 Faktori, painotyöasioiden hoitaja Kuvanvalmistamotyöntekijät B0759 B0760 Kuvavalmistamotyöntekijä Valokuvaaja 10

11 R a h o i t u s - j a v a k u u t u s a l a n h e n k i l ö s t ö ( B 7 ) Toimialat: 641,649,66 Ammattikoodis ton kä yttöä ko ske via ohje ita Ammattikoodisto koskee pankkitoimihenkilöitä aina johtotehtäviä suorittaviin henkilöihin saakka. Palkkatilastointi ei kuitenkaan koske toimitusjohtajia tai muuta yrityksen korkeinta johtoa. Rakenne Ammattikoodisto on jaettu neljään pääryhmään: A. Yritys- ja yksityispankki toiminta B. Muu pankki- ja liiketoiminta (sijoitus, henkivakuutus, ym.) C. Esikunta-, tuki- ja palvelutehtävät (yleishallinto) D. Sisäiset palvelut (keittiö-, yms. huoltohenkilöstö) Jokainen näistä ryhmistä (paitsi ryhmä D, sisäiset palvelut) on jaettu edelleen kolmeen eri tasoon tehtävien vaativuuden mukaan. 1. Johtotehtävät Tehtävä edellyttää kokonaisvastuuta toiminnan tai toimintojen suunnittelusta, toimeenpanosta ja seurannasta. Tähän ryhmään kuuluvat myös asiantuntijajohtajat. Tälle tasolle sijoitetaan mm. keskusyksiköiden keskijohto, liikepankkien sivukonttorien johtajat ja paikallispankkien johtajat. 2. Tarkoittaa esimiestehtäviä ja niihin rinnastettavia asiantuntijatehtäviä. 3. Tarkoittaa muita suorittavan tai avustavan tason tehtäviä, myös paikallispankkien konttorinhoitotehtäviä. Sijoittelu Määritettäessä tilastonimikettä tietylle toimelle valitaan ensin pääryhmä (A, B tai C) työn sisällön mukaan ja sitten taso (1,2 tai 3) tehtävän vaativuuden mukaan. Asiatuntijat sijoitetaan vaativuutensa mukaisille tasoille, joko johtotehtäviin (1) tai esimies- ja asiantuntijatehtäviin (2). Mikäli henkilön toimenkuvaan kuuluu erilaisia tehtäviä, sijoitetaan hänet siihen tasoon ja nimikkeeseen, johon merkittävin osa hänen tehtävistään kuuluu. R ahoi t usalan ammatti koodit A. Yritys- ja yksityispankkitoiminta Asiakaspalvelu Palvelu ja myynti Välittömässä asiakaspalvelussa suoritettava markkinointi, myynti, neuvonta, konsultointi sekä kassa-palvelu. Myös puhelimitse tapahtuva palvelu ja myynti. B7110 B7210 B7310 Esimiehet/asiantuntija Rahoitus Yritystutkimus, riskienhallinta ja perintä. Sisältää myös rahoitusyhtiöissä tapahtuvan luotonannon. B7112 B7212 B

12 Pääoma-, valuutta- ja korkomarkkinat B7114 B7214 B7314 Sijoitus Mm. sijoitusneuvonta, omaisuudenhoito- ja vakuutusmyyntitehtävät B7116 B7216 B7316 Maksupalvelu (koti- ja ulkomaat) Mm. maksuliikeneuvoja B7118 B7218 B7318 Asiakaspalvelun taustatehtävät Palvelu ja myynti B7120 B7220 B7320 Rahoitus B7122 B7222 B7322 Pääoma-, valuutta- ja korkomarkkinat B7124 B7224 B7324 Sijoitus B7126 B7226 B7326 Maksupalvelu (koti- ja ulkomaat) B7128 B7228 B7328 B. Muu pankki- ja liiketoiminta (sijoitus, henkivakuutus ym.) Kiinteistösijoitustoiminta B7140 B7240 B

13 C. Esikunta-, tuki- ja palvelutehtävät (yleishallinto) Laskenta ja kirjanpito B7150 B7250 B7350 Henkilöstöhallinto, ml eläkekassat ja työterveyshuolto. B7152 B7252 B7352 Sihteeri-, assistentti- ja tekstinkäsittelytyö B7154 B7254 B7354 Johtotehtävät/asiantuntijohtajat Sisäinen tarkastus ja turvallisuus B7156 B7256 B7356 Viestintä B7160 B7260 B7360 Johtotehtävät/asiantuntijat Yrityssuunnittelu ja liiketoiminnan kehittäminen Myös controllertyö B7162 B7262 B7362 Lakiasiat Mm. liikejuridiikkaan ja verotukseen liittyvät tehtävät. B7164 B7264 B7364 Esimiehet/asiantuntija ATK/suunnittelu Myös tietoturvatyö B7170 B7270 B7370 ATK/käyttö B7174 B7274 B7374 Esimiehet/asiantuntija ATK/tuki B7176 B7276 B

14 Vahtimestari-, postitus-, puhelinvaihteen ja arkiston hoitotehtävät, lähetti B7180 B7280 B7380 Muut B7185 B7285 B7385 T i e t o t e k n i i k a n p a l v e l u a l a n h e n k i l ö s t ö ( B 8 ) Toimialat: 62, 63 T ie totekn iikan palve lu ala n ammattin imikke i stön kä ytön yle isohje Nimikkeistö koskee kaikkia tietotekniikan palvelualan toimihenkilöitä johtotehtävistä suorittaviin henkilöihin saakka. Koska toimenkuvanimikkeet (esim. sovellusneuvoja, kouluttaja, systeemisuunnittelija, ohjelmistoalan asiantuntija) kuvaavat eri yrityksissä erilaisia työnkuvia, vastuualueita ja palkkatasoja, on toimenkuvanimikkeistössä jätetty taka-alalle tarkka ammattinimike. Palkansaajat ryhmitetään osaamis-/erikoistumisalueen ja tehtävän vaativuuden mukaisiin ryhmiin. Tietotekniikan palvelualan tehtävänimikkeet on ryhmitelty osaamisalueen mukaisiin ryhmiin seuraavasti: B810 Myynti B820 Markkinointi ja viestintä B830 Asiakaspalvelu ja tuki B840 Suunnittelu/kehitys B850 Projekti- ja järjestelmävastuu B860 Verkko- ja tietoliikennepalvelut B870 Käyttö- ja laitepalvelut Sekä hallinto: B891 Yleishallinto B893 Henkilöstöhallinto B895 Taloushallinto B897 Tietohallinto ja tietoturvallisuus Lisäksi osaamisalueet on jaettu neljään eri tasoon tehtävien edellyttämän vaativuuden, vastuun ja kokemuksen mukaan: Tasojako on seuraava: Taso 1 Tehtävät ovat ryhmälle tyypillisiä ammattitehtäviä, suorittavat tehtävät. Taso 2 Edellistä vaativammat tai monipuolisemmat eri osaamisalueiden tietojen ja taitojen sy-vällistä hallintaa ja so veltamista edellyttävät tehtävät, asiantuntijatehtävät. Taso 3 Työnjohtovastuuta edellyttävät tai vaativuudeltaan niihin rinnastettavat erityisasiantuntija tehtävät. Taso 4 Johtotehtävät, kokonaisvastuu toiminnan tai toimintojen suunnittelusta, toimeenpanosta ja seurannasta. Näillä tasoilla on edelleen erillisiä nimikkeitä määritelmineen joko yksi tai useampia kappaleita. Nimikkeistön tarkoitus on antaa enemmän tietoa siitä miten kullakin osaamisalueella ja vastuutasolla palkka määräytyy, koska eri yrityksissä sama titteli tai ammattinimike ei välttämättä vastaa samaa vastuutasoa tai työnkuvaa toisessa yrityksessä. Esim. junioritason myyntineuvottelija = B8101, myyntisihteeri = B8101 tai kokenut myyntisihteeri = B8102, myyntijohtaja = B8104 jne. T ie totekn iikan palve lu ala n am m attikoodit Myynti Sisältäen kaikki myyntitoimintoihin liittyvät toimet, esim. myyntineuvottelija/sales representative, myyntiassistentti/sales assistant, myyntipäällikkö/sales manager, asiakkuuspäällikkö/account manager, avainasiakaspäällikkö/key account manager) myyntijohtaja/sales director. B8101 B8102 B8103 B8104 Suorittavat tehtävät Asiantuntijatehtävät Erityisasiantuntijatehtävät Johtotehtävät 14

15 Markkinointi ja viestintä Sisältäen kaikki markkinointi- ja viestintätoimet, esim. markkinointiassistentti/marketing assistant markkinointipäällikkö/marketing manager) markkinointijohtaja/marketing director, tuotemarkkinointipäällikkö/product marketing manager, tuotemarkkinointijohtaja/product marketing director, viestintäassistentti/communications assistant, viestintäpäällikkö /communications manager, viestintäjohtaja/communications director. B8201 B8202 B8203 B8204 Suorittavat tehtävät Asiantuntijatehtävät Erityisasiantuntijatehtävät Johtotehtävät Asiakaspalvelu ja tuki Sisältäen kaikki asiakaspalveluun liittyvät toimet, esim. asiakastuki/customer support, sovellusasiantuntija/it application specialist, asiakaspalvelupäällikkö/customer service manager, kouluttaja/trainer, koulutuspäällikkö/training manager, projektipäällikkö/project manager. B8301 B8302 B8303 B8304 Suorittavat tehtävät Asiantuntijatehtävät Erityisasiantuntijatehtävät Johtotehtävät Suunnittelu/kehitys Sisältäen kaikki suunnittelutehtäviin liittyvät toimet, esim. systeemisuunnittelija/system designer, sovellussuunnittelija /application designer, ohjelmistosuunnittelija/software designer, ohjelmistoasiantuntija/software specialist, ohjelmoija /programmer, tekninen arkkitehti/technical architect, tekninen dokumentoija/technical writer, testaaja/testing engineer, konseptisuunnittelija/concept designer, web-suunnittelija/web-designer, web-ylläpitäjä/web master, projektipäällikkö /project manager, tuote(linja)päällikkö/product (line) manager, tuote(linja)johtaja/product (line) director, laatupäällikkö /quality manager. B8401 B8402 B8403 B8404 Suorittavat tehtävät Asiantuntijatehtävät Erityisasiantuntijatehtävät Johtotehtävät Projekti- ja järjestelmävastuu Esim. projektipäällikkö/project manager, ryhmänvetäjä/team leader, kehityspäällikkö/development manager, kehitysjohtaja/development director, konsultti/consultant, it-konsultti/it consultant, strategiakonsultti/strategy consultant, johtava konsultti/senior consultant. B8501 B8502 B8503 B8504 Suorittavat tehtävät Asiantuntijatehtävät Erityisasiantuntijatehtävät Johtotehtävät Verkko- ja tietoliikennepalvelut Sisältäen kaikki verkkopalvelutehtäviin liittyvät toimet, esim. tietoliikenneasiantuntija/telecommunications specialist, tietoliikennesuunnittelija/telecommunications desingner. B8601 B8602 B8603 B8604 Suorittavat tehtävät. Asiantuntijatehtävät Erityisasiantuntijatehtävät Johtotehtävät Käyttö- ja laitepalvelut Sisältäen kaikki käyttöpalveluihin liittyvät toimet, esim. operaattori/operator, pääoperaattori/chief ooperator, käytön suunnittelija/user iterface designer, järjestelmäasiantuntija/systems specialist. B8701 B8702 B8703 B8704 Asianhoitajat Asiantuntijat Erityisasiantuntijat Johtajat 15

16 Laitteisto- ja ohjelmistoylläpito Sisältäen huolto- ja ylläpitotehtäviin liittyvät toimet, esim. huoltoteknikko/service technican, ohjelmistoasiantuntija/software specialist. B8801 B8802 B8803 B8804 Suorittavat tehtävät Asiantuntijatehtävät Erityisasiantuntijatehtävät Johtotehtävät Yleishallinto Sisältäen yleishallintoon liittyvät toimet kuten puhelinvaihde/switchboard operator, aulaemäntä/receptionist, sihteeri/assistentti/assistant, tiedottaja/communications specialist, lakimies/legal counsel, johtava lakimies/legal director, johdon assistentti/executive assistant, johtaja/liiketoimintayksikön johtaja/director/business unit director. B8911 B8912 B8913 B8914 Suorittavat tehtävät Asiantuntijatehtävät Erityisasiantuntijatehtävät Johtotehtävät Henkilöstöhallinto Sisältäen henkilöstöhallintoon liittyvät toimet, esim. henkilöstöassistentti/hr assistant, henkilöstöpäällikkö/hr manager, henkilöstökonsultti/hr consultant, henkilöstöjohtaja/hr director. B8931 B8932 B8933 B8934 Taloushallinto Suorittavat tehtävät Asiantuntijatehtävät Erityisasiantuntijatehtävät Johtotehtävät Sisältäen taloushallintoon liittyvät toimet, esim. laskuttaja/invoice clerk, palkanlaskija/payroll clerk, kirjanpitäjä/accountant, pääkirjanpitäjä/chief accountant, taloushallinnon assistentti/accounting assistant, rahoituspäälikkö/treasury manager, talouspäällikkö/financial manager, talousjohtaja/financial director. B8951 B8952 B8953 B8954 Suorittavat tehtävät Asiantuntijatehtävät Erityisasiantuntijatehtävät Johtotehtävät Tietohallinto ja tietoturvallisuus Esim. it-tuki/it support, tietokanta-asiantuntija/database specialist, tietoturvallisuuspäällikkö/it security manager, tietohallintopäällikkö/it manager. B8971 B8972 B8973 B8974 Suorittavat tehtävät Asiantuntijatehtävät Erityisasiantuntijatehtävät Johtotehtävät 16

17 T e k n i s e n a l a n h e n k i l ö s t ö ( C ) Toimialat: 16, 25, 31, 33, 38, 39, 41, 43, 70, Ammattik oodin rakenne ja määrittely Tilastokeskuksen ammattialakoodi (1merkki) Pääryhmä (5 merkkiä) Asema (1 merkki) Tietokentän ensimmäinen merkki on Tilastokeskuksen ammattialakoodi C. Viidellä seuraavalla merkillä kuvataan sitä pääryhmää, johon kuuluvaksi henkilö tehtävänsä perusteella sijoitetaan. Kentän viimeinen merkki sisältää tiedon henkilön asemasta. 1 Määrittele pääryhmä sen perusteella, mihin pääryhmään suurin osa henkilön työtehtävistä sijoittuu. Jos vaihtoehtoja on kaksi, valitaan se, joka kattaa yli puolet henkilön työtehtävistä. Esimerkkihenkilön sijoituksessa Myynti ja markkinointi löytyy viisi pääryhmää: C101 Markkinointitehtävät, C102 Vientimyyntitehtävät, C103 Myyntitehtävät, C104 Asiakaspalvelu- ja tuote-esittelytehtävät ja C105 Laaja-alaiset myynti- ja markkinointitehtävät. Valitaan pääryhmäksi Myyntitehtävät, koska henkilön tehtävät sijoittuu tälle alueelle. ESIM! Myyntipäällikkö C103003, C tai C Määrittele asema sen mukaan, mille asematasolle suurin osa henkilön työtehtävistä sijoittuu. - Esim. tehtäviensä ja työkokemuksensa perusteella nuori myyntipäällikkö voidaan määritellä asiantuntijaksi (3) ja kokeneempi myyntipäällikkö erityisasiantuntijaksi (2) tai johtajaksi (1). - On luontevaa olettaa ylempien toimihenkilöiden hoitavan muita useammin johtamis- ja erityisasiantuntijatehtäviä ja muiden toimihenkilöiden useammin asiantuntija ja asianhoito tehtäviä. Esimerkkihenkilön aseman määrittelyssä myyntipäällikkö voidaan sijoittaa riippuen mm. työtehtävien laajuudesta, työkokemuksesta ja koulutuksesta: johtajaksi C103001, erityisasiantuntijaksi C tai asiantuntijaksi C Ammattiasema: 1 = johtajat 2 = erityisasiantuntijat 3 = asiantuntijat 4 = asianhoitajat 5 = työntekijät 2. Am m a t ti ni mikkeistö pääryh m i ttäin ja amma ttiaseman mukaan Alla on esitetty pääryhmät, lyhyet pääryhmäkuvaukset sekä joitakin esimerkkiammatteja. On kuitenkin huomattava, että sama ammattinimike voidaan sijoittaa eri pääryhmiin, jos tehtävien sisältö sitä edellyttää. Liiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen Konserni- ja yritysjohdon tehtävät Tähän pääryhmään sijoitetaan yrityksen ylin johto ja johtoryhmän C Johtotehtävät Yrityssuunnittelutehtävät Esim. liikkeenjohdon konsultti, yrityssuunnittelija. 17

18 C Johtotehtävät C Erityisasiantuntijat C Asiantuntijat C Asianhoitajat Tutkimus ja tuotekehitys Tutkimustehtävät Tähän pääryhmään sijoitetaan perustutkimukseen ja soveltavaan tutkimukseen liittyvät tehtävät. Esim. tutkimusjohtaja, tutkimusassistentti, tutkimusapulainen, tutkimuslaborantti. C Johtajat C Erityisasiantuntijat C Asiantuntijat C Asianhoitajat C Työntekijät Tuotekehitys- ja tuotesuunnittelutehtävät Tähän pääryhmään sijoitetaan tekniseen, taiteelliseen jne. tuotekehitykseen ja tuotesuunnitteluun liittyvät tehtävät. Tuotteella tarkoitetaan tässä valmisteita, palveluja ynnä muita suoritteita. Esim. tuotekehityspäällikkö, osaamiskeskuspäällikkö, rakennusarkkitehti, tuotekehittelijä, piirtäjä, mallimestari. C Johtotehtävät C Erityisasiantuntijat C Asiantuntijat C Asianhoitajat C Työntekijät Tuotantoprosessien kehittämistehtävät Tähän pääryhmään sijoitetaan valmistus-, rakentamis-, kuljetus-, palvelu- ym. prosessien kehittämistehtävät pois lukien tuotantoon välittömästi liittyvät suunnittelutehtävät, jotka sijoittuvat esim. pääryhmiin Valmistuksen ja käytön suunnittelutehtävät, Rakentamisen suunnittelutehtävät, Logistiikan suunnittelutehtävät ja Tietojenkäsittelyn sekä tieto- ja teleliikenteen suunnittelutehtävät. Ryhmään kuuluvia tehtäviä ovat kehittämispäällikkö, kehittämisinsinööri, kehitysteknikko jne. Mikäli yrityksessä ei voida eritellä toisistaan tutkimus-, tuotekehitys- ja tuotesuunnittelu- sekä tuotantoprosessien kehittämistehtäviä, sijoitetaan henkilöt Tuotantoprosessien kehittämistehtävien pääryhmään. C Johtajat C Erityisasiantuntijat C Asiantuntijat C Asianhoitajat C Työntekijät Laadunvalvonta- ja tarkastustehtävät Laadunvalvonta- ja tarkastustehtävät Tähän pääryhmään sijoitetaan tuotteiden laadun ja tuotantoprosessien toimivuuden testaukseen ja tarkastukseen liittyvät tehtävät, kuten laatupäällikkö, laatuinsinööri, laadunvalvoja, laaduntarkastaja. C Johtajat C Erityisasiantuntijat C Asiantuntijat C Asianhoitajat C Työntekijät Valmistus ja käyttö Valmistuksen ja käytön suunnittelutehtävät Tähän pääryhmään sijoitetaan välittömästi valmistukseen ja käyttöön liittyvät suunnittelutehtävät mm. teollisuudessa, energia- ja pesula-alalla. Nämä tehtävät liittyvät mm. työmenetelmien, tuotantomenetelmien ja tuotantoprosessien suunnitteluun. Esim. tuotannon johtaja, tuotannonsuunnitteluinsinööri, tuotannon suunnittelija, konesuunnittelija, laitesuunnittelija, prosessisuunnittelija, työnsuunnittelija, työntutkija, urakkahinnoittelija. C Johtajat C Erityisasiantuntijat C Asiantuntijat 18

19 C Asianhoitajat C Työntekijät Valmistus- ja käyttötehtävät Tähän pääryhmään sijoitetaan valmistus- ja käyttötehtävät mm. teollisuudessa, energia- ja pesula-alalla. Nämä tehtävät liittyvät mm. valmistukseen, käyttöön sekä työn johtamiseen ja toteuttamiseen. Ryhmään kuuluvia ammatteja ovat tuotantopäällikkö, käyttöpäällikkö, käyttömestari, työnjohtaja, käytöntarkkailija jne. Mikäli yrityksessä ei voida eritellä toisistaan valmistus- ja käyttötehtäviä niiden suunnittelutehtävistä, sijoitetaan henkilöt Valmistus- ja käyttötehtävien pääryhmään. C Johtajat C Erityisasiantuntijat C Asiantuntijat C Asianhoitajat C Työntekijät Rakentaminen Rakentamisen suunnittelutehtävät Tähän pääryhmään sijoitetaan välittömästi rakentamiseen liittyvät talonrakentamisen, maa- ja vesirakentamisen, yhdyskuntarakentamisen ym. rakentamisalojen lisäksi myös muiden alojen rakentamisen suunnittelutehtävät. Nämä tehtävät liittyvät mm. työ- ja rakentamismenetelmien sekä rakentamisprosessien suunnitteluun. Esim. tuotantojohtaja, työnsuunnittelija, tuotantoinsinööri, rakennesuunnittelija, lvi-suunnittelija, ympäristösuunnittelija, urakkahinnoittelija, tuotannonsuunnittelija. C Johtajat C Erityisasiantuntijat C Asiantuntijat C Asianhoitajat C Työntekijät Rakentamistehtävät Tähän pääryhmään sijoitetaan talonrakentamisen, maa- ja vesirakentamisen, yhdyskuntarakentamisen ym. rakentamisalojen lisäksi myös muiden alojen rakentamistehtävät. Nämä tehtävät liittyvät mm. rakennusprojektien, työmaiden ja työn johtamiseen ja toteuttamiseen, esim. työpäällikkö, vastaava mestari, työnjohtaja. Mikäli yrityksessä ei voida eritellä toisistaan rakentamistehtäviä niiden suunnittelutehtävistä, sijoitetaan henkilöt Rakentamistehtävät -pääryhmään. C Johtajat C Erityisasiantuntijat C Asiantuntijat C Asianhoitajat C Työntekijät Kuljetus ja varastointi Logistiikan suunnittelutehtävät Tähän pääryhmään sijoitetaan kaikkien alojen välittömästi kuljetukseen, varastointiin, huolintaan ym. logististen prosessien suunnitteluun liittyvät tehtävät. Nämä tehtävät liittyvät mm. kuljetustyön, kuljetusmenetelmien ja logististen prosessien suunnitteluun. Esim. logistiikkapäällikkö, logistiikkainsinööri, kuljetussuunnittelija, logistiikkakoordinaattori. C Johtajat C Erityisasiantuntijat C Asiantuntijat C Asianhoitajat C Työntekijät Kuljetustehtävät Tähän pääryhmään sijoitetaan kaikkien alojen henkilö- ja tavarakuljetustehtävät. Nämä tehtävät liittyvät mm. kuljetustyön ja logististen prosessien johtamiseen, toteuttamiseen ja valvontaan. Esim. kuljetuspäällikkö, logistiikkainsinööri, kuljetusteknikko, ajojärjestelijä, veturinkuljettaja, junansuorittaja, lennonjohtaja. Mikäli yrityksessä ei voida eritellä toisistaan logistiikan suunnittelu-, kuljetus-, jakelu- ja käsittelytehtäviä, varastointi- ja huolintatehtäviä, sijoitetaan henkilöt Kuljetustehtävät -pääryhmään. C Johtajat C Erityisasiantuntijat C Asiantuntijat 19

20 C Asianhoitajat C Työntekijät Jakelu- ja käsittelytehtävät Tähän pääryhmään sijoitetaan kaikkien alojen tavaroiden, lehtien, postin jne. jakelu- ja käsittelytehtävät. Esim. jakelupäällikkö, lajitteluesimies, tuotantoesimies (Posti), tuotantosuunnittelija (Posti). C Johtajat C Erityisasiantuntijat C Asiantuntijat C Asianhoitajat C Työntekijät Varastointitehtävät Tähän pääryhmään sijoitetaan kaikkien alojen varastointitehtävät; varastopäällikkö, varastonhoitaja jne. C Johtajat C Erityisasiantuntijat C Asiantuntijat C Asianhoitajat C Työntekijät Huolintatehtävät Tähän pääryhmään sijoitetaan kaikkien alojen lähinnä ulkomaankauppaliikenteen kuljetusasioiden järjestelyyn, huolintaan, tullausasioiden hoitoon ja laivanselvitykseen liittyvät tehtävät. Esim. huolintajohtaja, huolintatyönjohtaja. C Johtajat C Erityisasiantuntijat C Asiantuntijat C Asianhoitajat Tietojenkäsittely Tietohallintotehtävät Tähän pääryhmään sijoitetaan kaikkien alojen tietojenkäsittelyn sekä tieto- ja teleliikenteen hallintotehtävät. Nämä tehtävät liittyvät lähinnä tietojenkäsittelyn sekä tieto- ja teleliikennetoimintojen johtamiseen. Esim. tietohallintopäällikkö, tietohallintoasiantuntija. C Johtajat C Erityisasiantuntijat C Asiantuntijat C Asianhoitajat Tietojenkäsittelyn sekä tieto- ja teleliikenteen suunnittelutehtävät Tähän pääryhmään sijoitetaan kaikkien alojen tietojenkäsittelyn sekä tieto- ja teleliikenteen suunnittelutehtäviä, jotka koskevat lähinnä jo olemassa olevia järjestelmiä ja toimintoja. Tuotekehitystehtävät sijoitetaan pääryhmään Tuotekehitys- ja tuotesuunnittelutehtävät. Esim. tietoliikennesuunnittelija, järjestelmäasiantuntija, sovellussuunnittelija. C Johtajat C Erityisasiantuntijat C Asiantuntijat C Asianhoitajat Tietojenkäsittelyn sekä tieto- ja teleliikenteen käyttö- ja ylläpitotehtävät Tähän pääryhmään sijoitetaan kaikkien alojen tietojenkäsittelyn sekä tieto- ja teleliikenteen käyttö- ja ylläpitotehtävät. Esim. atk-käyttöpäällikkö, atk-käsittelijä, atk-ajosuunnittelija, atk-operaattori, käytönvalvoja, tietoliikennepäällikkö, tietoliikennesuunnittelija. C Johtajat C Erityisasiantuntijat C Asiantuntijat C Asianhoitajat C Työntekijät Tietojenkäsittelyn sekä tieto- ja teleliikenteen tukipalvelutehtävät Tähän pääryhmään sijoitetaan kaikkien alojen tietojenkäsittelyn sekä tieto- ja teleliikenteen tukipalvelutehtävät. Esim. mikrotukihenkilö, järjestelmätukihenkilö, sovellusneuvoja. 20

Rahoitusalan ammattikoodisto

Rahoitusalan ammattikoodisto Yksityisen sektorin palkkatiedustelu lokakuu 2004 Rahoitusalan ammattikoodisto Sisällysluettelo Ammattikoodiston käyttöä koskevia ohjeita... 2 Rahoitusalan ammattikoodit... 3 A. Yritys- ja yksityispankkitoiminta...3

Lisätiedot

Kiinteistöpalveluala. Kiinteistöpalvelualan työntekijöiden ammattinumerot. (Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus)

Kiinteistöpalveluala. Kiinteistöpalvelualan työntekijöiden ammattinumerot. (Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus) 1 Kiinteistöpalveluala Kiinteistöpalvelualan työntekijöiden ammattinumerot (Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus) Ammattinumero 290 Siivooja, kuukausipalkkainen 941 Kiinteistönhoitaja

Lisätiedot

Autoliikenteen toimihenkilöt

Autoliikenteen toimihenkilöt Autoliikenteen toimihenkilöt 1 Autoliikenteen toimihenkilöiden palkkaryhmittely Palkkaryhmä merkitään kaikista työehtosopimuksen piiriin kuuluvista toimihenkilöistä. Luokituksessa tehtävät on ryhmitelty

Lisätiedot

Markkinointiviestintä

Markkinointiviestintä 1 Markkinointiviestintä Markkinointiviestintäalan toimihenkilöiden ammattinumerot Ammattinumero 1660 AD 1661 Copywriter 1662 Creative 1663 DTP-suunnittelija 1664 Graafikko 1665 Harjoittelija (AD, COPY)

Lisätiedot

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2004. Teknisten alojen toimihenkilöiden. ammattikoodit. 1. Johdanto...3 2. Ammattikoodin rakenne...

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2004. Teknisten alojen toimihenkilöiden. ammattikoodit. 1. Johdanto...3 2. Ammattikoodin rakenne... Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2004 Teknisten alojen toimihenkilöiden ammattikoodit Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Ammattikoodin rakenne...3 2.1 Käytettävän ammattikoodin määrittely... 3 3.

Lisätiedot

Muiden tehtäväryhmien osalta käytetään Palvelualojen konttorinimikkeistöä

Muiden tehtäväryhmien osalta käytetään Palvelualojen konttorinimikkeistöä 1 Matkatoimistot Matkatoimistojen toimihenkilöiden ammattinumerot Ammattinumero 2615 Seura- ja yksittäismatkojen myyntitehtävät Virkailija hoitaa pääasiassa seura-, paketti- ja yksittäismatkojen myyntiä

Lisätiedot

Keinosiemennysosuuskuntien työntekijöiden ja toimihenkilöiden ammattinumerot

Keinosiemennysosuuskuntien työntekijöiden ja toimihenkilöiden ammattinumerot 1 Keinosiemennysosuuskuntien työntekijöiden ja toimihenkilöiden ammattinumerot Ammattinumero 830 Kenttäpäällikkö Seminologit 831 Seminologi 899 Harjoittelija Asema-, toimisto-, maatalous- ja eläintenhoitotyöt

Lisätiedot

Puhelinmyyntipalveluja suorittavien työntekijöiden palkkaryhmittely

Puhelinmyyntipalveluja suorittavien työntekijöiden palkkaryhmittely Puhelinpalveluala ja yhteyskeskukset 1 Puhelinmyyntipalveluja suorittavien työntekijöiden palkkaryhmittely Palkkaryhmä merkitään kaikista työntekijöistä, joihin sovelletaan yhteyskeskus- ja puhelinpalveluja

Lisätiedot

Kristilliset järjestöt. Kristillisten järjestöjen palkkaryhmittely. Kristillisen työn ammattinumerot Ammattinumero

Kristilliset järjestöt. Kristillisten järjestöjen palkkaryhmittely. Kristillisen työn ammattinumerot Ammattinumero Kristilliset järjestöt 1 Kristillisen työn ammattinumerot Ammattinumero 3001 Julistustyön esimies Esimies vastaa julistustyöstä kotimaassa alueellisesti tai muuten rajattuun kohteeseen. 3002 Julistustyöntekijä

Lisätiedot

Huolinta-ala. Tullaajien ja huolintatyönjohtajien palkkaryhmittely. Tullaajien ja huolintatyönjohtajien ammattinumerot

Huolinta-ala. Tullaajien ja huolintatyönjohtajien palkkaryhmittely. Tullaajien ja huolintatyönjohtajien ammattinumerot 1 Huolinta-ala Tullaajien ja huolintatyönjohtajien palkkaryhmittely Uusi kokemusvuosiporras Palkkaryhmä merkitään kaikista tullaajien ja huolintatyönjohtajien työehtosopimuksen piiriin kuuluvista. Palkkaryhmä

Lisätiedot

Esim. a) Jos proviisori on palkkaryhmässä 3 ja on ollut alalla 5,5 vuotta, merkitään palkkaryhmäksi 33.

Esim. a) Jos proviisori on palkkaryhmässä 3 ja on ollut alalla 5,5 vuotta, merkitään palkkaryhmäksi 33. Apteekkiala 1 Farmaseuttinen henkilöstö Proviisorien palkkaryhmittely Palkkaryhmä merkitään kaikista työehtosopimuksen piiriin kuuluvista proviisoreista. Palkkaryhmä merkitään seuraavasti: palkkaryhmäkoodi

Lisätiedot

Neuvonta-ala ja maaseutuelinkeinot

Neuvonta-ala ja maaseutuelinkeinot Neuvonta-ala ja maaseutuelinkeinot 1 Neuvontatyötä tekevien ammattinumerot Ammattinumero 851 Agronomi, MMK tai vastaava toimi 852 Agrologi 853 Karjantarkkailija, tarkkailuneuvoja, maitotilaneuvoja 854

Lisätiedot

Rahoitusalan toimihenkilöt

Rahoitusalan toimihenkilöt Rahoitusalan toimihenkilöt 1 Rahoitusalan toimihenkilöiden palkkaryhmittely Palkkaryhmä merkitään kaikista rahoitusalan työehtosopimuksen piiriin kuuluvista toimihenkilöistä. Vaativuusluokka Perustehtävät

Lisätiedot

Elokuvatuotantoalan työntekijöiden ammattinumerot

Elokuvatuotantoalan työntekijöiden ammattinumerot 1 Elokuvatuotantoalan työntekijöiden ammattinumerot Ammattinumero 781 Palkkaryhmä 1 Tuotannossa avustava työ - autonkuljettaja - tuotantoapulainen - kuvausapulainen 782 Palkkaryhmä 2 Alemman assistenttitason

Lisätiedot

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2013 Toimialakohtaiset ammattikoodit Kuukausipalkkaiset

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2013 Toimialakohtaiset ammattikoodit Kuukausipalkkaiset Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2013 Toimialakohtaiset ammattikoodit Kuukausipalkkaiset Palvelualojen henkilöstön ammattikoodit (B9, B0-B5) Rahoitusalan ammattikoodisto (B7) Tietotekniikan palvelualan

Lisätiedot

Sosiaaliala 1. Sosiaalipalvelualan ammattinumerot. Konttorinimikkeistö s. 3

Sosiaaliala 1. Sosiaalipalvelualan ammattinumerot. Konttorinimikkeistö s. 3 Sosiaaliala 1 Sosiaalipalvelualan ammattinumerot Ammattinumero Ammattinumero 6101 6102 6103 6104 6105 6106 6109 Palkkaryhmä A Hoitoapulainen Päiväkotiapulainen Keittiöapulainen Laitosapulainen Siivooja

Lisätiedot

Sosiaaliala 1. Sosiaalipalvelualan ammattinumerot. Konttorinimikkeistö s. 5

Sosiaaliala 1. Sosiaalipalvelualan ammattinumerot. Konttorinimikkeistö s. 5 Sosiaaliala 1 Sosiaalipalvelualan ammattinumerot Ammattinumero Ammattinumero 6101 6102 6103 6104 6105 6106 6109 Palkkaryhmä A Hoitoapulainen Päiväkotiapulainen Keittiöapulainen Laitosapulainen Siivooja

Lisätiedot

FINNVERA Rahoitusalan ammattinimikkeistö ja ammattinumerot

FINNVERA Rahoitusalan ammattinimikkeistö ja ammattinumerot FINNVERA Rahoitusalan ammattinimikkeistö ja ammattinumerot Rahoitusalan tehtävänimikkeet on jaettu neljään pääryhmään: A. Yritys- ja yksityispankkitoiminta B. Muu pankki- ja liiketoiminta C. Esikunta-,

Lisätiedot

Luottotieto- ja perintäalojen toimihenkilöiden palkkaryhmittely

Luottotieto- ja perintäalojen toimihenkilöiden palkkaryhmittely Luottotieto- ja perintäalojen toimihenkilöiden palkkaryhmittely Palkkaryhmä täytetään kaikista luotto- ja perintäalojen työehtosopimuksen piiriin kuuluvista toimihenkilöistä. Palkkaryhmä merkitään siten,

Lisätiedot

Terveyspalvelualan työntekijöiden ammattinumerot

Terveyspalvelualan työntekijöiden ammattinumerot 1 Terveyspalvelualan työntekijöiden ammattinumerot Ammattinumero 6500 Huoltomies 6501 Hoitoapulainen, laitosapulainen, sairaala-apulainen, 6502 Kosmetologi 6503 Liikunnanohjaaja, askartelunohjaaja, vapaa-ajanohjaaja

Lisätiedot

Luottotieto- ja perintäalan toimihenkilöiden palkkaryhmittely

Luottotieto- ja perintäalan toimihenkilöiden palkkaryhmittely Luottotieto- ja perintäalan toimihenkilöiden palkkaryhmittely 1 Palkkaryhmä täytetään kaikista luotto- ja perintäalan työehtosopimuksen piiriin kuuluvista toimihenkilöistä. Palkkaryhmä merkitään siten,

Lisätiedot

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2010 Toimialakohtaiset ammattikoodit Kuukausipalkkaiset

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2010 Toimialakohtaiset ammattikoodit Kuukausipalkkaiset Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2010 Toimialakohtaiset ammattikoodit Kuukausipalkkaiset Palvelualojen ammattikoodit (B0-B5) Rahoitusalan ammattikoodisto (B7) Tietotekniikan palvelualan ammattikoodisto

Lisätiedot

Sosiaaliala 1. Sosiaalialan järjestötyön ammattinumerot. Konttorinimikkeistö s. 5. Järjestötoiminta. Keittiö- ja kiinteistöpalvelut

Sosiaaliala 1. Sosiaalialan järjestötyön ammattinumerot. Konttorinimikkeistö s. 5. Järjestötoiminta. Keittiö- ja kiinteistöpalvelut Sosiaaliala 1 Sosiaalialan järjestötyön ammattinumerot Ammattinumero Ammattinumero Järjestötoiminta Keittiö- ja kiinteistöpalvelut 6211 6212 6213 6214 6215 6216 6217 6218 6219 6220 6222 Jäsenasiainhoitaja,

Lisätiedot

(myyjät, varastotyöntekijät, konttorityöntekijät, siivoojat, huolto- ja liikenneasematyöntekijät, tukkumyyjä I sekä somistajat.)

(myyjät, varastotyöntekijät, konttorityöntekijät, siivoojat, huolto- ja liikenneasematyöntekijät, tukkumyyjä I sekä somistajat.) 1 Kaupan ala Kaupan työntekijöiden palkkaryhmittely (myyjät, varastotyöntekijät, konttorityöntekijät, siivoojat, huolto- ja liikenneasematyöntekijät, tukkumyyjä I sekä somistajat.) Palkkaryhmä merkitään

Lisätiedot

Matkailu- ja ravintolapalvelut

Matkailu- ja ravintolapalvelut 1 Matkailu- ja ravintolapalvelut Työntekijöiden ammattinumerot ja palkkaryhmittely (Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus - työntekijät) Tehtävät on ryhmitelty viiteen tasoon

Lisätiedot

ANSIOHAJONTA TEHTÄVÄNIMIKKEITTÄIN syyskuussa 2015

ANSIOHAJONTA TEHTÄVÄNIMIKKEITTÄIN syyskuussa 2015 15.3.2016 10:16 Sivu 1(13) 1 Liiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen 12 Yrityssuunnittelutehtävät 2 Tutkimus ja tuotekehitys 21 Tutkimustehtävät 1 Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtaminen 7

Lisätiedot

Sosiaalialan järjestöt

Sosiaalialan järjestöt Elinkeinoelämän keskusliitto EK 25.2.2015 Sivu 1(5) 6211 Jäsenasiainhoitaja, jäsensihteeri 85 2 455 2 002 2 470 2 926 6212 Kurssisihteeri 33 2 762 2 333 2 720 3 233 6213 Varainhankinta-/keräysvastaava

Lisätiedot

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2011 Toimialakohtaiset ammattikoodit Kuukausipalkkaiset

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2011 Toimialakohtaiset ammattikoodit Kuukausipalkkaiset Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2011 Toimialakohtaiset ammattikoodit Kuukausipalkkaiset Palvelualojen ammattikoodit (B0-B5) Rahoitusalan ammattikoodisto (B7) Tietotekniikan palvelualan ammattikoodisto

Lisätiedot

TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2013

TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2013 TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2013 Oheiset tilastot sisältävät tiedot teknologiateollisuuden (ilman tietotekniikka-alaa) toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden

Lisätiedot

Toimipaikkojen lukumäärä Toimihenkilöiden lukumäärä Mettova toimenvaativuusmittari Muu palkkarakenne Yhteensä

Toimipaikkojen lukumäärä Toimihenkilöiden lukumäärä Mettova toimenvaativuusmittari Muu palkkarakenne Yhteensä 1 (4) TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2012 Oheiset tilastot sisältävät tiedot teknologiateollisuuden (ilman tietotekniikka-alaa) toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden

Lisätiedot

TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2010

TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2010 TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2010 Oheiset tilastot sisältävät tiedot teknologiateollisuuden (ilman tietotekniikka-alaa ja suunnittelu- ja konsultointialaa) toimihenkilöiden

Lisätiedot

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2007 Toimialakohtaiset ammattikoodit Kuukausipalkkaiset

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2007 Toimialakohtaiset ammattikoodit Kuukausipalkkaiset Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2007 Toimialakohtaiset ammattikoodit Kuukausipalkkaiset Palvelualojen ammattikoodit (B0-B5) Rahoitusalan ammattikoodisto (B7) Tietotekniikan palvelualan ammattikoodisto

Lisätiedot

KUUKAUSIANSIOT JA ANSIOIDEN HAJONTA SYYSKUUSSA 2014 AMMATTINIMIKKEITTÄIN

KUUKAUSIANSIOT JA ANSIOIDEN HAJONTA SYYSKUUSSA 2014 AMMATTINIMIKKEITTÄIN Elinkeinoelämän keskusliitto EK 25.2.2015 Sivu 1(5) Yksityinen sosiaalipalveluala 6101 Hoitoapulainen 429 2 142 1 784 2 092 2 495 6102 Päiväkotiapulainen 98 1 825 1 637 1 795 2 057 6103 Keittiöapulainen

Lisätiedot

Yksityinen sosiaalipalveluala

Yksityinen sosiaalipalveluala EK Palkkatilastot KUUKAUSIANSIOT JA ANSIOIDEN HAJONTA AMMATTINIMIKKEITTÄIN SYYSKUUSSA 2016 Miehet ja naiset Yksityinen sosiaalipalveluala Säännöllisen työajan ansio Ryhmittely syyskuussa 2016, Henkilöstöryhmä

Lisätiedot

Sosiaaliala 1. Sosiaalialan järjestötyön ammattinumerot. Konttorinimikkeistö s. 5. Järjestötoiminta. Keittiö- ja kiinteistöpalvelut

Sosiaaliala 1. Sosiaalialan järjestötyön ammattinumerot. Konttorinimikkeistö s. 5. Järjestötoiminta. Keittiö- ja kiinteistöpalvelut Sosiaaliala 1 Sosiaalialan järjestötyön ammattinumerot Ammattinumero Ammattinumero Järjestötoiminta Keittiö- ja kiinteistöpalvelut 6211 6212 6213 6214 6215 6216 6217 6218 6219 6220 6222 Jäsenasiainhoitaja,

Lisätiedot

KUUKAUSIANSIOT JA ANSIOIDEN HAJONTA SYYSKUUSSA 2015 AMMATTINIMIKKEITTÄIN

KUUKAUSIANSIOT JA ANSIOIDEN HAJONTA SYYSKUUSSA 2015 AMMATTINIMIKKEITTÄIN Elinkeinoelämän keskusliitto EK 10.3.2016 Sivu 1(5) Yksityinen sosiaalipalveluala 6101 Hoitoapulainen 395 2 156 1 767 2 119 2 544 6102 Päiväkotiapulainen 103 1 817 1 643 1 782 2 017 6103 Keittiöapulainen

Lisätiedot

TEHTÄVÄNIMIKKEISTÖN KUVAUS 1 Johdanto

TEHTÄVÄNIMIKKEISTÖN KUVAUS 1 Johdanto Työmarkkinatilastot 2 (22) TEHTÄVÄNIMIKKEISTÖN KUVAUS 1 Johdanto Tehtävänimikkeistön avulla EK:n teollisuudessa, rakennusalalla, liikenteessä ja myös eräillä palvelualoilla toimivien jäsenyritysten palveluksessa

Lisätiedot

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu lokakuu 2005. Kuukausipalkkaisten palkkatiedustelu

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu lokakuu 2005. Kuukausipalkkaisten palkkatiedustelu Yksityisen sektorin palkkatiedustelu lokakuu 2005 Kuukausipalkkaisten palkkatiedustelu Ammattikoodisto Kaupan konttorihenkilöstö Autokauppa, huolto ja korjaus Majoitus- ja ravitsemisalan henkilöstö Kotitalouskone-

Lisätiedot

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2006 Kuukausipalkkaiset Ammattikoodit

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2006 Kuukausipalkkaiset Ammattikoodit Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2006 Kuukausipalkkaiset Ammattikoodit Palvelualojen ammattikoodit (B0-B5) Rahoitusalan ammattikoodisto (B7) Tietotekniikka-alan ammattikoodisto (B8) Teknisen alan ammattinimikkeistö

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Tehtävänimikkeistön rakenne. ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK 5.10.2011 Työmarkkinat 2 (22)

1 Johdanto. 2 Tehtävänimikkeistön rakenne. ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK 5.10.2011 Työmarkkinat 2 (22) 5.10.2011 Työmarkkinat 2 (22) 1 Johdanto Tehtävänimikkeistön avulla EK:n teollisuudessa, rakennusalalla, liikenteessä ja myös eräillä palvelualoilla toimivien jäsenyritysten palveluksessa olevat palkansaajat

Lisätiedot

TEHTÄVÄNIMIKKEISTÖ. 1 Johdanto. 2 Tehtävänimikkeistön rakenne. SKOL / EK 1 (15) Työmarkkinatilastot 02.10.2009

TEHTÄVÄNIMIKKEISTÖ. 1 Johdanto. 2 Tehtävänimikkeistön rakenne. SKOL / EK 1 (15) Työmarkkinatilastot 02.10.2009 SKOL / EK 1 (15) TEHTÄVÄNIMIKKEISTÖ 1 Johdanto 2 Tehtävänimikkeistön rakenne Tehtävänimikkeistön avulla EK:n jäsenyritysten palveluksessa olevat palkansaajat luokitellaan samantyyppistä työtä tekeviin

Lisätiedot

Toimialakohtaiset ammattikoodit Kuukausipalkkaiset

Toimialakohtaiset ammattikoodit Kuukausipalkkaiset Toimialakohtaiset ammattikoodit Kuukausipalkkaiset Y k s i t y i s e n s e k t o r i n p a l k k a t i e d u s t e l u Toimialakohtaista ammattinimikkeistöä, B tai C alkuiset ammattikoodit, käytetään kuukausipalkkaisilla

Lisätiedot

Kiinteistöalan ammattikoodit

Kiinteistöalan ammattikoodit Yksityisen sektorin palkkatiedustelu lokakuu 2004 Kiinteistöalan ammattikoodit Sisällysluettelo Konttorihenkilöstön tilastonimikkeistön käytön yleisohje...2 Konttorihenkilöstön tilastonimikkeet...2 Osto,

Lisätiedot

1. palkkaryhmään kuuluvat tullaajat 2. palkkaryhmään kuuluvat työnjohtajat, varastonhoitajat sekä työnjohtajatullaajat

1. palkkaryhmään kuuluvat tullaajat 2. palkkaryhmään kuuluvat työnjohtajat, varastonhoitajat sekä työnjohtajatullaajat Huolinta-ala Liite_1004_5220 Tullaajien ja huolintatyönjohtajien palkkaryhmittely Palkkaryhmä merkitään kaikista tullaajien ja huolintatyönjohtajien työehtosopimuksen piiriin kuuluvista. Palkkaryhmä merkitään

Lisätiedot

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2009 Toimialakohtaiset ammattikoodit Kuukausipalkkaiset

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2009 Toimialakohtaiset ammattikoodit Kuukausipalkkaiset Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2009 Toimialakohtaiset ammattikoodit Kuukausipalkkaiset Palvelualojen ammattikoodit (B0-B5) Rahoitusalan ammattikoodisto (B7) Tietotekniikan palvelualan ammattikoodisto

Lisätiedot

LISÄOHJE EK:N LOKAKUUN TOIMIHENKILÖIDEN PALKKATIEDUSTELUUN VASTAAMISEEN

LISÄOHJE EK:N LOKAKUUN TOIMIHENKILÖIDEN PALKKATIEDUSTELUUN VASTAAMISEEN LISÄOHJE EK:N LOKAKUUN TOIMIHENKILÖIDEN PALKKATIEDUSTELUUN VASTAAMISEEN Eteläranta 10 PL 4, 00131 Helsinki Puh. 09 172 841 Faksi 09 630 225 www.chemind.fi Y-tunnus 0909788-1 Kotipaikka Helsinki EK:n palkkatiedustelu

Lisätiedot

Kauppakorkeakoulusta vastavalmistuneiden tyypillisiä ammattinimikkeitä

Kauppakorkeakoulusta vastavalmistuneiden tyypillisiä ammattinimikkeitä Kauppakorkeakoulusta vastavalmistuneiden tyypillisiä ammattinimikkeitä Johtaminen Aluepäällikkö Apulaisosastopäällikkö Asiakkuuspäällikkö Business manager Client manager Henkilöstöassistentti Henkilöstöneuvottelija

Lisätiedot

Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry / Henrietta Oy 1

Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry / Henrietta Oy 1 Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry / Henrietta Oy 1 AAKKOSELLINEN TEHTÄVÄHAKEMISTO Tehtäväkuvaus löytyy luokituksen kohdassa: KOODI Account manager 1.15. 1233.1 Ajomestari 1.8. 1226.11 Alue- ja partnerimyyntipäällikkö

Lisätiedot

KOODINMUKAINEN TEHTÄVÄHAKEMISTO

KOODINMUKAINEN TEHTÄVÄHAKEMISTO Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry / Henrietta Oy 1 KOODINMUKAINEN TEHTÄVÄHAKEMISTO Tehtäväkuvaus löytyy Koodinmukainen hakemisto luokituksen kohdassa: KOODI Toiminnanjohtaja 2.3.8. 1143 Aluejohtaja (teollisuus)

Lisätiedot

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu lokakuu 2004. Ammattikoodisto. Majoitus- ja ravitsemisalan henkilöstö sivu 9

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu lokakuu 2004. Ammattikoodisto. Majoitus- ja ravitsemisalan henkilöstö sivu 9 Yksityisen sektorin palkkatiedustelu lokakuu 2004 Ammattikoodisto Konttorihenkilöstö sivu 3 Kaupan muu henkilöstö.. sivu 7 Majoitus- ja ravitsemisalan henkilöstö sivu 9 Kuljetus-, huolinta ja matkatoimistoalan

Lisätiedot

Palvelualojen konttoritoimihenkilöiden tehtävänimikkeistö ja ammattinumerot Yleisohje

Palvelualojen konttoritoimihenkilöiden tehtävänimikkeistö ja ammattinumerot Yleisohje Palvelualojen konttoritoimihenkilöiden tehtävänimikkeistö ja ammattinumerot Yleisohje Nimikkeistö koskee konttoritoimihenkilöitä aina johtotehtäviä suorittaviin henkilöihin saakka. Palkkatilastointi ei

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyopin pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Tietojenkäsittelyopin pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen Tietojenkäsittelyopin pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen Sijoittumistiedot koskevat vuosina 2000 2008 tietojenkäsittelyopin oppiaineesta valmistuneita, jotka ovat saaneet työllisyystilannetta

Lisätiedot

Matkatoimistoalan konttorihenkilöstön palkkaryhmittely

Matkatoimistoalan konttorihenkilöstön palkkaryhmittely Matkatoimistot Matkatoimistoalan konttorihenkilöstön palkkaryhmittely Palkkaryhmä merkitään kaikista matkatoimistosopimuksen piiriin kuuluvista. Palkkaryhmä merkitään siten, että siitä selviää työehtosopimuksen

Lisätiedot

talouspäällikkö Markkinointipäällikkö Projektisuunnittelija SAP HCM Konsultti Trainee Yhteyspäällikkö

talouspäällikkö Markkinointipäällikkö Projektisuunnittelija SAP HCM Konsultti Trainee Yhteyspäällikkö KAUPPATIETEELLINEN Pääaine tai koulutusohjelma ei tiedossa Innovaatiojohtaminen Innovation Management Ammatti- tai virkanimike palvelupäällikkö rahoituspäällikkö Asiakasvastaava Markkinointipäällikkö Projekti

Lisätiedot

Puhelinmyyntipalveluja suorittavien työntekijöiden palkkaryhmittely

Puhelinmyyntipalveluja suorittavien työntekijöiden palkkaryhmittely Puhelinmyyntipalveluja suorittavien työntekijöiden palkkaryhmittely Palkkaryhmä merkitään kaikista työntekijöistä, joihin sovelletaan yhteyskeskusja puhelinpalveluja koskevaa työehtosopimusta. HUOM: Ryhmään

Lisätiedot

Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013

Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013 Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa

Lisätiedot

Esim. a) Jos henkilö on vaativuusryhmässä 3 ja hänellä on kokemusvuosilisään oikeuttavaa aikaa 6 vuotta, merkitään palkkaryhmäksi 31.

Esim. a) Jos henkilö on vaativuusryhmässä 3 ja hänellä on kokemusvuosilisään oikeuttavaa aikaa 6 vuotta, merkitään palkkaryhmäksi 31. Liite_1004_9491 Kristilliset järjestöt Kristillisen työn ammattinimikkeet ja numerot Ammattinumero 3001 Julistustyön esimies Esimies vastaa julistustyöstä kotimaassa alueellisesti tai muuten rajattuun

Lisätiedot

Poolian palkkatutkimus 2011

Poolian palkkatutkimus 2011 Poolian palkkatutkimus 2011 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa sekä

Lisätiedot

Poolian palkkatutkimus 2012

Poolian palkkatutkimus 2012 Poolian palkkatutkimus 2012 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa sekä

Lisätiedot

Koulutusreitit nuorten koulutuksessa. Copyright: Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy

Koulutusreitit nuorten koulutuksessa. Copyright: Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy Koulutusreitit nuorten koulutuksessa Copyright: Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy REITTIVALINNOILLA EROTT JOKOSTA! P E R S K O L Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Myymälätyön ja -markkinoinnin

Lisätiedot

Sosiaalialan järjestöt

Sosiaalialan järjestöt Elinkeinoelämän keskusliitto EK 10.3.2016 Sivu 1(5) 6211 Jäsenasiainhoitaja, jäsensihteeri 101 2 545 2 010 2 528 3 060 6212 Kurssisihteeri 27 2 733 2 243 2 619 3 064 6213 Varainhankinta-/keräysvastaava

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK RAHOITUSALA - FINANSIERINGSBRANSCHEN

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK RAHOITUSALA - FINANSIERINGSBRANSCHEN Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK RAHOITUSALA - FINANSIERINGSBRANSCHEN MIEHET - MÄN Lokakuu 2009 Oktober Ansioiden hajonta - Förtjänsternas spridning Eur per Ammattiryhmä/ammatti

Lisätiedot

701 Opettaja (viikkotyöaika 37 tuntia 50 minuuttia/vko) 702 Osa-aikainen opettaja 703 Osastonjohtaja 707 Apulaisrehtori

701 Opettaja (viikkotyöaika 37 tuntia 50 minuuttia/vko) 702 Osa-aikainen opettaja 703 Osastonjohtaja 707 Apulaisrehtori Liite_1004_8559 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset Opetushenkilöstön ammattinimikkeet Ammattinumero 701 Opettaja (viikkotyöaika 37 tuntia 50 minuuttia/vko) 702 Osa-aikainen opettaja 703 Osastonjohtaja

Lisätiedot

Ansioiden hajonta syyskuussa 2016

Ansioiden hajonta syyskuussa 2016 Sivu 1(7) Teollisuus Toimihenkilöt 37 686 3 320 2 518 3 215 4 209 Ylemmät toimihenkilöt 54 136 4 882 3 396 4 557 6 752 Kaikki toimihenkilöt 91 822 4 241 2 795 3 914 6 087 Elintarviketeollisuus Tekniset

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK RAHOITUSALA - FINANSIERINGSBRANSCHEN

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK RAHOITUSALA - FINANSIERINGSBRANSCHEN Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK RAHOITUSALA - FINANSIERINGSBRANSCHEN YHTEENSÄ - TOTALT Lokakuu 2009 Oktober Ammattiryhmä/ammatti - Yrkesgrupp/yrke Pkl/Dkl Lkm/Antal ASIAKASPALVELU:

Lisätiedot

Kuntatyöntekijöiden eläkepoistumaennuste vuosille , pohjautuen vakuutettujen määrään

Kuntatyöntekijöiden eläkepoistumaennuste vuosille , pohjautuen vakuutettujen määrään KU-SELVITYS/Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut -työryhmän loppuraportti LIITE 1 Kuntatyöntekijöiden maennuste vuosille 2014-, pohjautuen vakuutettujen määrään 31.12. Aineisto koottu Kevan tilastointiluokituksen

Lisätiedot

Elokuvatuotantoalan työntekijöiden ammattinimikkeet ja -numerot

Elokuvatuotantoalan työntekijöiden ammattinimikkeet ja -numerot Liite_1004_5911 Elokuvatuotantoalan työntekijöiden ammattinimikkeet ja -numerot Ammattinumero 781 Palkkaryhmä 1 Tuotannossa avustava työ - autonkuljettaja - tuotantoapulainen - kuvausapulainen 782 Palkkaryhmä

Lisätiedot

Ansiotasot ja ansiokehitys sopimusaloittain syyskuussa vuonna 2016 Ansioiden muutos syyskuusta 2015 syyskuuhun 2016

Ansiotasot ja ansiokehitys sopimusaloittain syyskuussa vuonna 2016 Ansioiden muutos syyskuusta 2015 syyskuuhun 2016 Teollisuus Toimihenkilöt 37 686 3 320 0,9 1,8 Ylemmät toimihenkilöt 54 136 4 882 0,5 2,4 Elintarviketeollisuus Tekniset ja konttoritoimihenkilöt 4 334 3 316-0,1 1,1 Ylemmät toimihenkilöt 3 232 4 995-0,7

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 1 1 KAUPUNGINKANSLIA

HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 1 1 KAUPUNGINKANSLIA HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 1 1 KAUPUNKITASOINEN TVA-MALLITUS TS:N SOPIMUSALALLA Kaupunkitasoinen TVA-mallitus ohjaa teknisen sopimuksen piiriin kuuluvien tehtävien sijoittamista sopimuksen mukaisiin palkkaryhmiin

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla. Tanja Makkonen Suunnittelija Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla. Tanja Makkonen Suunnittelija Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Tanja Makkonen Suunnittelija Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut Miten hyvin KTM:t työllistyvät? Töissä 80 % valmistumishetkellä 6 kk:n kuluttua valmistumisesta

Lisätiedot

Neuvontatyötä tekevien ammattinimikkeet ja -numerot

Neuvontatyötä tekevien ammattinimikkeet ja -numerot Maaseutuelinkeinot ja neuvonta-ala Liite_1004_8910 Neuvontatyötä tekevien ammattinimikkeet ja -numerot Ammattinumero 851 Agronomi, MMK tai vastaava toimi 852 Agrologi 853 Karjantarkkailija, tarkkailuneuvoja,

Lisätiedot

Tehtävärakenteen muutos yksityisellä sektorilla

Tehtävärakenteen muutos yksityisellä sektorilla Tehtävärakenteen muutos yksityisellä sektorilla Rita Asplund Lyhyesti käytetystä tarkastelukehikosta Pääpaino kolmessa keskeisessä palkansaajaryhmässä: teollisuuden toimihenkilöt teollisuuden työntekijät

Lisätiedot

Ansiotasot ja ansiokehitys sopimusaloittain syyskuussa vuonna 2015

Ansiotasot ja ansiokehitys sopimusaloittain syyskuussa vuonna 2015 Sivu 1 (5) Teollisuus Toimihenkilöt 38 949 3 290 1,3 1,9 Ylemmät toimihenkilöt 56 376 4 858 0,6 2,1 Elintarviketeollisuus Tekniset ja konttoritoimihenkilöt 4 510 3 320 2,9 2,1 Ylemmät toimihenkilöt 3 186

Lisätiedot

Koulutusreitit nuorten koulutuksessa. Copyright: Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy

Koulutusreitit nuorten koulutuksessa. Copyright: Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy Koulutusreitit nuorten koulutuksessa Copyright: Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy REITTIVALINNOILLA EROTUT JOUKOSTA! P E R U S K O U L U n ja myynnin koulutusohjelma Myymälätyön ja -markkinoinnin reitti

Lisätiedot

TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2011

TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2011 TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2011 Oheiset tilastot sisältävät tiedot teknologiateollisuuden (ilman tietotekniikka-alaa) toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden

Lisätiedot

PALKKATILASTO. Kiinteä kuukausipalkka. % lkm lkm

PALKKATILASTO. Kiinteä kuukausipalkka. % lkm lkm Sivu 1(7) lukumäärät ja muutosprosentit identtisistä henkilöistä (merkitty -otsikolla) (* Teollisuus ilman Toimihenkilöt 42 949 41 157-4,2 33 969 2 934 3 027 3,2 3,8 3 046 3 139 3,1 3,9 3 134 3 216 2,6

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK PALVELUALOJEN KONTTORIHENKILÖSTÖ - KONTORSPERSONAL INOM SERVICEBRANSCHEN

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK PALVELUALOJEN KONTTORIHENKILÖSTÖ - KONTORSPERSONAL INOM SERVICEBRANSCHEN Page 1 of 5 Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK PALVELUALOJEN KONTTORIHENKILÖSTÖ - KONTORSPERSONAL INOM SERVICEBRANSCHEN YHTEENSÄ - TOTALT Lokakuu 2008 Oktober Ansioiden hajonta -

Lisätiedot

PALKKATILASTO. Kiinteä kuukausipalkka. % lkm lkm

PALKKATILASTO. Kiinteä kuukausipalkka. % lkm lkm Sivu 1(7) lukumäärät ja muutosprosentit identtisistä henkilöistä (merkitty -otsikolla) (* Teollisuus ilman Toimihenkilöt 41 157 39 320-4,5 33 277 3 027 3 089 2,0 3,1 3 139 3 206 2,1 3,1 3 216 3 289 2,3

Lisätiedot

PALKKATILASTO. Kiinteä kuukausipalkka. % lkm lkm

PALKKATILASTO. Kiinteä kuukausipalkka. % lkm lkm Sivu 1(7) lukumäärät ja muutosprosentit identtisistä henkilöistä (merkitty -otsikolla) (* Teollisuus ilman Toimihenkilöt 39 320 38 090-3,1 32 260 3 089 3 127 1,3 1,8 3 206 3 247 1,3 1,8 3 289 3 330 1,2

Lisätiedot

Säännöllisen työajan ansio. Lukumäärä. / t

Säännöllisen työajan ansio. Lukumäärä. / t Sivu 1 (7) Teollisuus Tuntipalkkaiset työntekijät 110 331 15,41 2,5 2,3 Tekniset ja konttoritoimihenkilöt 43 861 2 910 2,6 2,5 Ylemmät toimihenkilöt 59 828 4 373 1,6 1,9 Elintarviketeollisuus Tuntipalkkaiset

Lisätiedot

Humanistisesta tiedekunnasta vastavalmistuneiden tyypillisiä ammattinimikkeitä

Humanistisesta tiedekunnasta vastavalmistuneiden tyypillisiä ammattinimikkeitä Humanistisesta tiedekunnasta vastavalmistuneiden tyypillisiä ammattinimikkeitä Englanti Aineenopettaja Document Manager Englannin ja ruotsin lehtori Englannin ja toisen kotimaisen kielen lehtori Englannin

Lisätiedot

Palkka ja luontaisedut

Palkka ja luontaisedut Palkka ja luontaisedut Palkansaajilta kysyttiin: Kuukausiansiot veroja vähentämättä elokuussa 2015 Bruttopalkka ikälisineen Luontaisetujen raha-arvo (=verotusarvo) Kertaluonteinen tulospalkkauserä viimeisen

Lisätiedot

Liite 2 1/6. Henkilöstöpalvelut yksikön virat ja tehtävät täytetään sisäisesti.

Liite 2 1/6. Henkilöstöpalvelut yksikön virat ja tehtävät täytetään sisäisesti. Liite 2 1/6 Sosiaali- ja terveysviraston hallinto- ja tukipalvelujen osastojen ja niiden yksiköiden vakanssit ja nimikkeet Henkilöstö- ja kehittämispalvelut osasto: Henkilöstöpalvelut Henkilöstöhankinta

Lisätiedot

Kaupan tilastot 2004

Kaupan tilastot 2004 Kaupan tilastot 2004 Kaupan tilastot ovat valmistuneet. Tilastokirja ilmestyy perinteisessä painetussa muodossa. Julkaisu löytyy kuitenkin myös Kaupan Työnantajaliiton kotisivuilta, www.ktlkauppa.fi. Tämä

Lisätiedot

Kysely AMK-kirjastojen henkilöstölle: tulokset

Kysely AMK-kirjastojen henkilöstölle: tulokset Kysely AMK-kirjastojen henkilöstölle: tulokset AMKIT-konsortion koulutusryhmä pj. (Haaga-Helia) Ryhmän jäsenet: Nina Hyvönen (Stadia), Maija Koponen (Ramk), Tarja Koskimies (Seamk) ja Jari Tyrväinen (Piramk)

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK PALVELUALOJEN KONTTORIHENKILÖSTÖ - KONTORSPERSONAL INOM SERVICEBRANSCHEN

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK PALVELUALOJEN KONTTORIHENKILÖSTÖ - KONTORSPERSONAL INOM SERVICEBRANSCHEN Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK PALVELUALOJEN KONTTORIHENKILÖSTÖ - KONTORSPERSONAL INOM SERVICEBRANSCHEN YHTEENSÄ - TOTALT Lokakuu 2006 Oktober Ansioiden hajonta - Förtjänsternas

Lisätiedot

S & A -lehden koulutuskysely 2007 Kokonaisvastaajamäärä: 547

S & A -lehden koulutuskysely 2007 Kokonaisvastaajamäärä: 547 S & A -lehden koulutuskysely 2007 Kokonaisvastaajamäärä: 547 1. Työnantajasektori Kysymykseen vastanneet: 546 (ka: 1,6) (1.1) yksityinen 48,5% 265 (1.2) julkinen 41% 224 (1.3) järjestö, säätiö tai vastaava

Lisätiedot

Kansaneläkelaitos. Vakuutusalan toimihenkilöt

Kansaneläkelaitos. Vakuutusalan toimihenkilöt Kansaneläkelaitos Vakuutusalan toimihenkilöt Nimikkeistö koskee Kansaneläkelaitoksen työehtosopimuksen piirissä olevia toimihenkilöitä aina johtotehtäviä suorittaviin henkilöihin saakka. Palkkatilastointi

Lisätiedot

PALKKATILASTO. Kiinteä kuukausipalkka. % lkm lkm

PALKKATILASTO. Kiinteä kuukausipalkka. % lkm lkm Sivu 1(6) lukumäärät ja muutosprosentit identtisistä henkilöistä (merkitty -otsikolla) (* Teollisuus ilman 2009 2010 Muutos 2009 2010 Muutos 2009 2010 Muutos 2009 2010 Muutos Tekniset ja konttoritoimihenkilöt

Lisätiedot

Viestinnän ammattilaiset tutkimus 2011

Viestinnän ammattilaiset tutkimus 2011 Jäs enyys Toimiala Keskeiset toimialat Yritykset (pl. viest.toimistot) Yrityksen koko Viranomaiset Toimipaikan sijainti Vastuualue Nimike (pääluokat) KAIKKI 1 112 3 800 2 650 3 169 4 777 6 000 ProCom 672

Lisätiedot

P A L K K A L I I T E ajalle 1.3.2008-31.1.2010 1 DIPLOMI-INSINÖÖRIEN TEHTÄVÄRYHMITTELY

P A L K K A L I I T E ajalle 1.3.2008-31.1.2010 1 DIPLOMI-INSINÖÖRIEN TEHTÄVÄRYHMITTELY TES:322201, PL:01-09 Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) ja toiselta puolen Valtion tutkimusalojen tekniset toimihenkilöt VATE ry:n välisen työehtosopimuksen P A L K K A L I I T E ajalle 1.3.2008-31.1.2010

Lisätiedot

Tradenomit työmarkkinoilla

Tradenomit työmarkkinoilla Tradenomit työmarkkinoilla Uudistu ja uudista 2011 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Minkälaista osaamista tarvitaan? Yleinen osaaminen korostuu

Lisätiedot

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ.

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ. Henkilöstöosasto 6.10.2015 ESIMIESTYÖN VAATIVUUSLUOKITUS Yleistä Esimiestyön vaativuuden arviointi perustuu vahvistettuun toimenkuvaukseen. Esimies toimii usein myös itse asiantuntijana, jolloin toimenkuvaukseen

Lisätiedot

Kaupan palkkaluokittelu käyttöön 1.5.2008

Kaupan palkkaluokittelu käyttöön 1.5.2008 Kaupan palkkaluokittelu käyttöön 1.5.2008 1. Johdanto Nykyiset Kaupan työehtosopimuksen palkkamääräykset koskevat perinteisiä kaupan ammatteja. Alan yrityksissä työskentelee kuitenkin nk. vieraitten alojen

Lisätiedot

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS (KTM)

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS (KTM) LASKENTATOIMI JA RAHOITUS (KTM) Vuosi valmistumisen jälkeen Viisi vuotta valmistumisen jälkeen Vuosina 2009 2013 valmistuneet Vuosina 2001 2005, 2007, 2009 valmistuneet n=98, vastausprosentti 37 n=157,

Lisätiedot

TILASTOTYÖRYHMÄN RAPORTTI RAHOITUSALAN ANSIOKEHITYKSESTÄ TILASTOKAUDELLA

TILASTOTYÖRYHMÄN RAPORTTI RAHOITUSALAN ANSIOKEHITYKSESTÄ TILASTOKAUDELLA TILASTOTYÖRYHMÄN RAPORTTI RAHOITUSALAN ANSIOKEHITYKSESTÄ TILASTOKAUDELLA 2009-2010 Sisällys 1. TAUSTAA... 2 2. ANSIOKEHITYS AJALLA LOKAKUU 2009 LOKAKUU 2010... 2 3. IDENTTISTEN HENKILÖIDEN ANSIOKEHITYS...

Lisätiedot

Ammattinimikkeitä valmistuneilla Lähde: Työllistymisseurannat TERVEYSTIETEELLINEN

Ammattinimikkeitä valmistuneilla Lähde: Työllistymisseurannat TERVEYSTIETEELLINEN TERVEYSTIETEELLINEN Pääaine tai koulutusohjelma Ergonomia Hoitotiede Ammatti- tai virkanimike Administrative Assistant ammatillisten aineiden opettaja Asiakkuuspäällikkö Kuntoutusvastaava lehtori liikunnan

Lisätiedot

Lisäohje EK:n syyskuun palkkatilastoon vastaamiseen Kemianteollisuuden osalta

Lisäohje EK:n syyskuun palkkatilastoon vastaamiseen Kemianteollisuuden osalta Muistio xx/xxxx 1 (5) Lisäohje EK:n syyskuun palkkatilastoon vastaamiseen Kemianteollisuuden osalta Vuonna 2011 käyttöönotettujen alakohtaisten tehtäväkoodien luokitteluohjeet Tehtävänimikekoodi on 6 -merkkinen

Lisätiedot

Valitsemisen solmukohdassa. Oulun yliopisto teknillinen tiedekunta

Valitsemisen solmukohdassa. Oulun yliopisto teknillinen tiedekunta Valitsemisen solmukohdassa Oulun yliopisto teknillinen tiedekunta 400 aloituspaikkaa 7 koulutusohjelmaa arkkitehtuuri konetekniikka prosessitekniikka ympäristötekniikka sähkötekniikka tietotekniikka tuotantotalous

Lisätiedot

Henkilöstö- ja henkilöstömenosuunnitelma 2015-2017

Henkilöstö- ja henkilöstömenosuunnitelma 2015-2017 Henkilöstö- ja henkilöstömenosuunnitelma 2015-2017 Virasto: Nuorisoasiainkeskus Laatija: Lilja Kinnunen Henkilöstö- ja henkilöstömenosuunnitelma 2015-2017: toteutuma 2013, 2014 käyttösuunnitelman pohjalta

Lisätiedot