Informetriikka Luentopäiväkirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Informetriikka Luentopäiväkirja"
  • Kai Aho
  • 2 vuotta sitten
  • Katselukertoja:

Transkriptio

1 Informetriikka Luentopäiväkirja 1 Tessa

2 Yleistä informetriikan kurssista Informetriikan ensimmäinen luento alkoi Aihe sinänsä oli minulle täysin outo, olin toki kuullut termistä ennenkin, mutta suoralta kädeltä se ei sanonut minulle yhtään mitään. Mielenkiintoiselta se kuitenkin kuulosti, ja myöhemmin tunnilla koin ahaa-elämyksen kun kuulin että webometriikka on osa informetriikkaa. Webometriikka oli tuttu termi, sillä vaikka sitä en ole sen kummemmin käyttänytkään, kiinnostuin siitä jo jokin aika sitten kun se mainittiin jollain toisella luennolla. Sain luentosarjasta valtavasti uutta tietoa, ja erilaiset harjoitukset antoivat paljon lisää varmuutta lähteä etsimään vastauksia erilaisiin tehtävänantoihin. Olin paikalla luentosarjan kaikilla paitsi yhdellä luennolla olin poissa 8.11 koska oli kipeänä. Toinen harjoitustyö jäi myös siis tekemättä. Tein jokaisella läsnäolokerrallani paljon muistiinpanoja opettajan selostuksen pohjalta, ja päätinkin koota tämän luentopäiväkirjan lähes kokonaan pohjautuen noihin omiin muistiinpanoihini. Käytin Optimassa olleita luentopohjia vain tukenani. Huomasin nimittäin muistiinpanoja ja pohjia vertaillessani, että muistiinpanoni sisältävät yleensä aika mukavasti luentojen keskeiset asiat. Väliotsikointina päätin käyttää luennoilla olleita väliotsikoita, koska itse on todella vaikea keksiä sopivia. Käsitteistä Informetriikka, tai informetrinen tutkimus on kvantitatiivista, usein tilastollista tutkimusta. Se on terminä laajempi kuin bibliometriikka, ja se kattaakin sisäänsä edellä mainitun lisäksi myös skientometriikan ja webometriikan. Bibliometriikka on terminä informetriikkaa enemmän käytetty ja sitä paljon tunnetumpi. Suuri osa tehdystä tutkimuksesta onkin ollut bibliometristä; se on kohdistunut painettujen lähteiden tutkimiseen. Mutta informetriikka voi kohdistua muuhunkin kuin tallennettuun tietoon. Yleensä informetriikka on kuitenkin formaalin, tieteellisen viestinnän tutkimusta, mutta se voi kohdistua myös henkilökohtaiseen aineistoon, esimerkiksi blogeihin. Webometriikka on elektroniseen verkkoaineistoon sovellettua bibliometristä tutkimusta, erityisesti viittausanalyysiä. Viittaukset osoittavat, että kirjoittaja tietää aiheesta tehdystä aikaisemmasta tutkimuksesta, ja myös viittaukset ovat tutkimuksen alla bibliometriikassa. Käsitteissä menee helposti sekaisin tai ainakin minä menen. Kurssilla oli hyvää, kun käsitteet selvitettiin heti aluksi niin selkeästi, että ne varmasti tulivat selviksi. Ennen tätä kurssia bibliometriikka käsitteenä oli jäänyt minulle vähän hämärän peittoon (vaikka siis sen olinkin jo useaan otteeseen kuullut aiemmin), mutta nyt tiedän varmasti mitä termillä tarkoitetaan! 2 Tessa

3 Bibliometrisen tutkimuksen muuttujat Bibliometrisen tutkimuksen keskeisiä muuttujia ovat kirjoittajat, lähdeteokset, verkkojulkaisujen linkit ja termit, julkaisijat sekä viittaukset. Julkaisujen kirjo on valtava, ja tutkijan onkin usein itse määriteltävä, mitä hän katsoo julkaisuiksi. Rajaaminen voi tapahtua monella tavoin, esimerkiksi maan, maanosan, referoidun artikkelin, tietyn lehden tietyn ajanjakson artikkelit, maan tietyllä ajalla ilmestyneet julkaisut, alaa edustava opinnäytetyöt ja niin edelleen. Blogeja tutkimalla voi tutkia esimerkiksi mielipidettä ennen ja jälkeen jonkin tapahtuman. Ehkä tunnetuin tutkimustyyppi bibliometrisessä tutkimuksessa on viiteanalyysi. Viittausanalyysillä tutkitaan kuinka paljon johonkin asiaan viitataan. Myös lähdeanalyysiä tehdään paljon, eli tutkitaan sitä, mitä julkaisuja kirjoittaja käyttää. Perinteisten rinnalle ovat tulleet linkit verkkojulkaisujen kesken, eli tällöin määrätylle sivulle tuleva linkki on viittaus. Ulospäin suuntautuva linkki on ikään kuin lähdeviittaus. Termien esiintymistä on myös tutkittu bibliometrisesti, eli tutkitaan kuinka paljon termit esiintyvät ja kuinka usein. Lisäksi usein tutkitaan minkä sanojen yhteydessä termi esiintyy, sekä minkä alan julkaisussa, mistä lähtien ja niin edelleen. Mahdollisuuksia on jälleen valtavasti. Viittaus- ja lähdeanalyysi olivat verrattain tuttuja asioita; ne olivat ainakin osittain tulleet vastaan jo aiemmissakin kursseissa. Huomasin myös, että kertaus ei tehnyt lainkaan pahaa. Asiat tuppaavat unohtumaan, jos niitä ei käytä. 1. harjoitustyö Ensimmäisenä harjoitustyönä oli tutkia jonkin ilmiön julkaisujen määrää riittävän pitkällä ajanjaksolla jonkin tietokannan avulla. Valitsin aiheekseni paljon viime aikoina esillä olleen Facebookin, ja tutkin sitä Nellin kautta. Halusin selvittää ennen kaikkea milloin Facebookista alettiin kirjoittaa ja milloin kirjoitusten määrä huomattavasti nousi. En eritellyt hakutuloksia juurikaan, eli joukossa oli varmasti jonkin (ehkä paljonkin) verran epärelevantteja tuloksia. Sen verran tiesin Facebookista etukäteen, että se on perustettu vuonna 2004, joten rajasin hakua koskemaan vain vuosia Hain Nellin pikahaun kautta Taloustieteiden (TT) ja Humanististen tieteiden (HT) tulokset vuosittain. Vuonna 2004 oli aiheesta kirjoitettu todella vähän, yhteensä vain 6 artikkelia. Vuonna 2005 määrä oli jo kasvanut HT:ssä tuloksia oli 9, TT:ssä jo 90. Kasvu vain jatkui vuonna 2006 silloin tulokset olivat 135 (HT) ja 1398 (TT). Tänä vuonna (2007) artikkeleita on ollut humanististen tieteiden puolella 478 ja taloustieteiden puolella Tessa

4 Tuloksista huomaa selvästi sen, miten Facebookin suosio ja tunnettavuus on kasvanut viimeisen kahden vuoden aikana ja etenkin nyt kuluneen vuoden aikana. Yllätyin siitä, että jo Facebookin perustamisvuonna siitä oli kirjoitettu jokunen artikkeli, sillä en olisi uskonut tämän kaltaisen opiskelijoiden pystyyn laittaman palvelimen saavan niinkään paljon huomiota jo heti sen alkuaikoina! Bibliometriset tutkimusmenetelmät Julkaisujen määrää koskeva tutkimus tehdään muun muassa tietokantojen avulla. Siinä voidaan tutkia esimerkiksi sitä, mistä lähtien julkaisua on julkaistu, missä ja kuinka paljon tai vaikkapa julkaisun keskeisiä teemoja. Tarkoituksena on siis saada esimerkiksi kuva julkaisutoiminnasta tai sitten prosessista, joka on julkaisutoiminnan takana. Kirjoittajien määrää koskeva tutkimus taas voi kohdistua esimerkiksi selvittämään yhteistyötä eri tahojen välillä perustuen kirjoittajien yhteisiin julkaisuihin. Viiteanalyysissä on kaksi eri puolta viittaus- ja lähdeanalyysi. Tutkimusaineisto kootaan usein Web of Knowledge tai Web of Science tietokannoista. Viittaus- ja lähdeanalyysin erottaa näkökulma, jota käytetään lähdeluettelon tarkasteluun. Viittausanalyysissä näkökulma on viitatun kirjailijan, joka mainitaan lähdeluettelossa. Lähdeanalyysissä näkökulma on sen julkaisun kirjoittajalla, joka on laatinut lähdeluettelon. Viittausanalyysin avulla tarkastelun kohteena ovat julkaisujen käyttö ja käytöstä pois jääminen. Se on kaikkein näkyvin ala bibliometrisissä tutkimuksissa. Viittausanalyysin idea on se, että julkaisun ja kirjoittajan asemasta tiedeyhteisössä kertoo jotakin viittausten määrä. Jos viittauksia on paljon, on julkaisu tai kirjoittaja ainakin näkyvä, ehkä jopa arvokas. Viittausanalyysissä tarkastellaan ja lasketaan siis periaatteessa sitä, kuinka usein jokin teksti mainitaan muiden julkaisujen tai tekstien lähdeluettelossa, eli kuinka usein siihen viitataan. Ruotsalainen K.E. Rosengren kehitti erillään viittausanalyysin kehityksestä mainintatekniikaksi kutsutun menetelmän. Sitä voi käyttää tutkiessaan sanomalehtien, akateemisten kirjallisuuskritiikkien ja esseistien viitekehyksiä. Mainintoja tutkimalla saadaan esille kirjallisten viitekehysten rakenne, koko ja koostumus. Yhteisviittausanalyysillä tutkitaan suhteita julkaisujen välillä. Lähtökohtana on oletus siitä, että usein samoissa lähdeluetteloissa mainituilla julkaisuilla on vahvempi keskinäinen yhteys kuin julkaisuilla, joilla on harvoin yhteisviittauksia. Yhteys tulkitaan usein saman aihepiirin 4 Tessa

5 edustamiseksi. Yhteisviittausanalyysejä voi tehdä sekä julkaisuista että kirjoittajista. Nykyään kirjoittajat ovat yhä enemmän yhteisviittausanalyysin kohteena. Yhteissana-analyysilla kartoitetaan kognitiivista verkostoa, kuten yhteisviittausanalyysilläkin. Viittausten sijasta yhteissana-analyysillä etsitään kuitenkin avainsanoja joko julkaisujen otsikoista, tiivistelmistä tai itse julkaisuista. Yhteistyöanalyysin avulla voidaan tutkia esimerkiksi miten tuotteliaisuus ja yhteistyö liittyvät toisiinsa tai kuinka paljon eri aloilla kirjoitetaan yhteistyöjulkaisuja. Yhteistyöanalyysin avulla ei voi kuvata yksittäisten kirjailijoiden tieteellistä merkitystä tai tuotteliaisuutta, ainakaan ellei heistä saada tarkempia erittelyjä jotain muuta kautta. Yhteistyöanalyysin avulla voidaan kuitenkin tutkia muun muassa tieteenalojen sosiaalisia rakenteita. Tärkein analyysin sovellus on kuitenkin tutkia ryhmätyön vaikutuksia julkaisujen näkyvyyteen ja tieteelliseen tuotteliaisuuteen. Lähdeanalyysi on viittaavan kirjoittajan näkökulma lähdeteoksiin. Tarkastelun kohteena on se, mihin kirjoittajiin tai teoksiin hän vetoaa omassa tekstissään. Käsite bibliografinen kytkentä liittyy lähdeanalyysiin. Tällä tarkoitetaan sitä, että tieteellisten julkaisujen joukolla on merkityksellinen keskinäinen suhde (eli kytkentä), mikäli niillä on yhteisiä lähdeteoksia. Lähdeanalyysiä käytetään toisinaan kirjastojen kokoelmatyössä. Tästä osiosta olin suurimman osan poissa, koska suurimmalta osin tämä aihe käsiteltiin toisella luentokerralla. Näistä todellakin viittaus- ja lähdeanalyysi olivat ennalta tuttuja, mutta hyvä että ne tulivat kerratuksi. Lisäksi tuli ihan uutta tietoa mainintatekniikan, yhteisviittausanalyysin ja yhteissana-analyysin merkeissä. Ihan järkeenkäyviä ovat mielestäni kaikki. Koska en tunneilla ollut silloin kun näistä kerrottiin, käytin apuna opiskelussa Optiman lähteitä! Bibliometriset indikaattorit Bibliometrisilla indikaattoreilla pyritään kuvamaan tutkittavien julkaisujen ominaisuuksia. Näitä ovat muun muassa kirjoittajien, lähteiden, julkaisujen ja viitteiden määrä sekä niistä laskutoimitusten avulla johdetut indikaattorit. Viittausten määrään liittyviä indikaattoireita ovat viittauskerroin ja välittömyysindeksi. Viittauskerrointa käytetään usein arvioinnissa. Sitä alettiin laskea, jottei enemmän julkaisevalla olisi etulyöntiasemaa vähemmän julkaisevaa kohtaan. Viittauskerrointa käytettäessä on muistettava, ettei aloja saa rinnastaa keskenään sen avulla. On otettava huomioon niiden eroavuudet niin julkaisemis- kuin viittaamistavoissakin. Alan sisällä viittauskerroin on kuitenkin 5 Tessa

6 oiva arvioinnin väline. Viittauskerroin ei ole ainoa vaikuttava asia, kun (jos miettii) artikkelinsa julkaisua myös aihe ja lukijakunta vaikuttavat. Välittömyysindeksin laskee kuten myös viittauskertoimen ISI (Institute for Scientific Information). Se kertoo kuinka paljon artikkelit saavat viittauksia julkaisuvuotenaan. Välittömyysindeksi ei ole niin tärkeä kuin viittauskerroin, eikä sitä käytetä varsinaisesti arvioinnin välineenä. Julkaisujen ikääntymiseen liittyviä indikaattoreita ovat esimerkiksi puoliintumisaika, mediaani-ikä sekä Pricen indeksi. Puoliintumisajan laskee myös ISI. JCR määrittelee puoliintumisajan olevan mediaani-ikä artikkeleilla, joihin on sinä vuonna viitattu. Mediaani-iällä tarkoitetaan aikamäärää, jonka kohdalla lähteet ikänsä suhteen jakaantuvat kahteen samankokoiseen joukkoon puolet niistä on mediaania vanhempia ja puolet uudempia. Mediaaniikää käytetään harvoin. Pricen indeksi keskittyy lähteisiin, ei viittauksiin. Se kertoo, montako prosenttia lähteistä on korkeintaan viisi vuotta vanhoja. Ainoa tuttu asia tässä osiossa oli tuo viittauskerroin se on tullut vastaan monta kertaa aiemminkin. Oli hyvä saada vähän monipuolisempi kuva asiasta ja tutustua muihinkin indikaattoreihin nyt tietää ettei se viittauskerroin aina ole se ainoa tapa. Bibliometriset lait Bibliometriset lait eivät ole luonnonlain tyyppiä, eli muuttumattomia lakeja. Ne ovat jakautumislakeja, eli esimerkiksi miten lehdet julkaisevat, miten sanat esiintyvät. Vinojakauma on tyypillistä bibliometrisille laille, eli se että käyttö kasautuu, menestys ikään kuin ruokkii menestystä. Bibliometrisistä laista ehkä käytetyin on Bradfordin laki, sitä sovelletaan kaikkein eniten. Bradfordin laissa on ydin, jonka ympärillä on vyöhykkeitä. Jokaisella vyöhykkeellä on saman verran relevantteja artikkeleita, mutta ytimessä tarvittavien lehtien määrä on pieni, seuraavalla kehällä paljon suurempi, ja seuraavalla taas paljon suurempi. Ytimessä lehdet siis ovat relevantimpia, keskittyneempiä, alan lehtiä. Bradfordin lain laskukaava on 1:n:n 2. Garfieldin lain mukaan Bradfordin lain uloimpien kehien lehdet, ovat tietyn toisen tieteenalan ydinlehtiä. Lotkan laki kertoo, että yhden julkaisun julkaisijoita on todella paljon, kun taas sellaisia, joilla on kymmeniä julkaisuja, on paljon vähemmän. Zipfin lain mukaan, jos otoksessa on kerran esiintyviä sanoja x kappaletta, on otoksessa kaksi, kolme, neljä tai n kertaa esiintyvien sanojen lukumäärä 1/2 2, 1/3 2, 1/4 2, eli laskentakaavana voi käyttää 1/n 2. 6 Tessa

7 Bibliometriset lait vaativat aika paljon kovaa opiskelua, ennen kuin ne sisäisti. Bradfordin laki oli kohtalaisen helppo, kuten myös Garfieldin, eikä Lotkan lakikaan vaikealta kuulostanut. Zipfin laki taas meinasi aiheuttaa päänvaivaa, mutta uskoisin lopulta saaneeni sen oikein. Ihan mielenkiintoisia nämäkin, ja tuo Bradfordin laki tuli todella mukavasti tutuksi kurssin laajemmassa harjoitustyössä! Julkaisutoiminnan tutkimus tiedeviestinnän kannalta Tiedeviestinnässä on ainakin kaksi puolta. Alan asiantuntijoiden kesken tiedettä koskeva viestintä ja tavallisille kansalaisille tiedettä koskeva viestintä. Tieteellisen viestinnän tutkimukseen on vanhastaan käytetty bibliometrisiä menetelmiä. On mahdollista tutkia esimerkiksi jonkun tietyn aiheen näkymistä mediassa tai julkaisuissa. Lisäksi voidaan tutkia vaikka aihepiirin saamaa julkista huomiota, tai kansalaisten kiinnostusta. Tämä osa jäi suoraan sanottuna vähän huonolle ymmärtämiselle minulla. Se tuntui jollain tapaa irralliselta mistään muusta aiheesta, ja siihen oli vaikea tarttua. 3. harjoitustyö Tehtävänä oli tutkia sellaisen tieteellisen lehden viittausmääriä, jolle JCR ei kerro viittauskertoimen arvoa, sekä pohtia mihin kohtaan tämä lehti voisi sijoittua alansa lehtien joukossa viittauskertoimensa perusteella. Lehteni oli sellainen kuin Computer Science (Journal of Computer Science). Löysin lehdelle 48 viittausta vuosilta , artikkelimäärä ei selvinnyt. ISIssä kyseinen lehti sijoittuisi viittausmäärän perusteella - luokassa computer science, software engineering - sijalle 79 (edellisellä oli viittauksia 57, seuraavalla 47). Viittauskertoimeksi arvioisin tulosten perusteella, sekä verraten muihin lehtiin, ehkä noin tai jotain vastaavaa. Tämä oli aika erikoinen harjoitustyö. Siinä mielessä siis, että oli melko jännittää ihan suoraan arvioida, ikään kuin musta tuntuu pohjalta, että mikä mahdollisesti olisi lehden viittauskerroin ja mihin se ehkä sijoittuisi viittauksien määrän perusteella. Webometriikka (TK:n tunti) Webometrics termi on vuodelta 1997, eikä sille ole olemassa vakiintunutta käännöstä. Webometriikka on osa informetristä tutkimusta, ja sitä käytetään esimerkiksi viestinnän ja 7 Tessa

8 informaatiotutkimuksen aloilla. Cybermetrics tutkii keskusteluryhmiä, postituslistoja ja muita vastaavia. Webometriikka on jaettu neljään osaan: 1) Verkkosivujen sisällönanalyysi 2) Linkkianalyysi 3) WWW:n käytön analyysi 4) Web teknologian analyysi Verkkosivujen sisällönanalyysi on yleensä laadullinen tutkimusmenetelmä. Kohteena voivat olla esimerkiksi blogit, verkkopalvelujen sisältö (mitä sivuilla tarjotaan), millä keinoin yrityksen verkkopalveluja hyödynnetään ja niin edelleen. Tärkeitä seikkoja ovat käytettävyys, muistettavuus, subjektiivisuus, miellyttävyys (eli onko kiva käyttää), käytön tehokkuus ja toimivuus (miten nopeasti lataa) ja niin edelleen. Käytettävyyttä tutkitaan monin eri tavoin. Verkkolinkkien analyysin perusteena on se, että linkit vievät sivulta toiselle, ja sivustot ovat tässä yhteydessä solmuja. Solmu voi olla esimerkiksi yksittäinen verkkosivu tai sivusto, yksi tiedosto tai sen osa. Ennen analyysin tekoa täytyy tiedostaa mihin tutkimuksen kohdistaa. Solmua yhdistävät linkit on eroteltu; tulevat linkit, ulos menevät linkit, sisäinen linkki, vastavuoroinen linkki ja yhteislinkit. Tulevia linkkejä käytetään tutkimuksessa kuin viittauksia painetuissa julkaisuissa, eli niitä käytetään huomion mittareina. Sivustoilla tulevia linkkejä voi hakea esimerkiksi soscibot:in tai Altavistan (ja myös Googlen?) kautta. Tärkeää on, että linkit ovat ihmisten tekemiä, yksilöllisiä, ja että ne perustuvat samanlaisiin kohdesivun informaation laatua koskeviin arviointeihin. Sivuston sisäiset linkit eivät kuvaa käytettävyyttä, vaan vain ulkopuoliset linkit kuvaavat sitä. Haut eivät kata koko www:tä, mutta tässä pitää muistaa, että muissakaan tutkimuksissa ei aineisto koskaan ole täydellinen. Verkkojulkaisuillakin on ehdotettu omaa viittauskerrointa, web impact factoria (WIF tai Web-IF), suomennoksena on vakiintumaton verkkoviittauskerroin. Sitä ei ole ajallisesti rajoitettu kuten normaalia viittauskerrointa. Tutkimuksen kohteena ovat myös viittaukset ja mainintakäytännöt. Webin käytön analyysi voi koskea käyttömäärää, käyttötapaa tai vastaavaa, mutta myös sitä, kenellä on websivut, websivujen liikennemääriä, ongelmia tai websivuja julkaisukanavana. Käytettävyystutkimus on lähellä käyttötapoja koskevaa tutkimusta. Web teknologian analyysiin sisältyy muun muassa hakukoneiden toimintaa koskeva tutkimus. 8 Tessa

9 Webometriikka on pitkään jo tuntunut minusta todella mielenkiintoiselta. En nyt muista millä kurssilla se mainittiin joskus aiemmin, mutta se sai mielenkiintoni heräämään. Todella mielenkiintoista oli nyt kuulla aiheesta enemmän, ja muistan että odotin todella innolla tämän tunnin jälkeen jo seuraavaa, Kim Holmbergin aiheeseen liittyvää tuntia! 4. harjoitustyö Neljännen harjoitustyön aiheena oli linkkianalyysi. Tehtävänä oli valita jotkin verkkosivut, joilta sitten piti tutkia ulospäin suuntautuvien linkkien kohteita ja linkittämisen perusteita. Valitsin sivustokseni Tiedotusopillisen yhdistyksen (TOY) sivut, Löysin sivustoilta seuraavat ulospäin suuntautuvat linkit: 1) NordMedia 2007 sivustolle, joka oli viittaus tapahtumasta, eli ajankohtaisesta asiasta linkin takaa löytää lisätietoja kyseisestä jutusta. Perusteet linkille olivat mielestäni taustatiedot sekä data&fakta. 2) Nordicom, Akateeminen kirjakauppa, Tiedekirja, Turun kirjakahvila linkit olivat lähteitä, joista voi tilata yhdistyksen vanhoja lehtiä. Näin ollen perusteet olivat mainos sekä navigointi. 3) Nordicom linkki, oli linkki pohjoismaiseen tietokeskukseen. Perusteina mainos sekä data&fakta. 4) Viestintätieteiden yliopistoverkostoon linkki, jonka syynä taustat, tunnustus sekä mainos. 5) Suomen elokuvatutkimusseura, linkin tarkoituksena mainos, tunnustus sekä faktat. Webometrics (Kim Holmberg) Webometriikka ja hyperlinkkiverkostoanalyysi tutkivat lähes samoja asioita, mutta webometriikka käyttää bibliometrisiä keinoja. Webometriikalla pyritään tutkimaan webin ilmiöitä, miten webbiä jaetaan. Tämä tapahtuu lähinnä linkkien kautta, koska niitä webometriikka erityisesti käsittelee. Webometriikan tutkimus on tähän mennessä ollut hyvin teoreettista, menetelmien kehittely ja niin edelleen. Webometriikan tutkimien linkkien määrä voi olla miljoonia, ja sen vuoksi tulosten hahmottamiseen käytetään usein visuaalisia keinoja. Tiedon keruuseen tarvitaan usein hyvin suuret määrät dataa. Sen keruuseen on kaksi käyttökelpoista menetelmää; 1) hakukoneet ja 2) web crawlers (eli pieniä skriptin pätkiä). Hakukoneita voidaan käyttää yksinkertaisissa hauissa. Yksinkertaisimmillaan voidaan tarkastella sitä, kuinka monella sivulla haettu fraasi esiintyy. Voidaan hakea myös esimerkiksi sivut, joilla on linkki haetuille sivuille, tai sivut joille haetulta sivulta on linkit (eli sivuston sisään tulevat ja 9 Tessa

10 ulos menevät linkit). Paras lähde edellä mainittuun tarkoitukseen on aiemmin ollut live.com, mutta tällä hetkellä (KH:n mukaan) haut eivät toimi. Joten juuri nyt Altavistalla on laajimmat erikoishaut. Googlella on laajimmat tietokannat, mutta haut ovat rajoitteisia. API:en käyttö (API:t ovat ohjelmia jotka automaattisesti lähettävät hakuja hakukoneille) mahdollistaa suuret tutkimusprojektit vähällä vaivalla. Web crawlers, web robots, hakevat ja keräävät automaattisesti tietoa linkeistä ja webbisivuista. Kaikki hakukoneet käyttävät näitä, mutta niitä on olemassa myös julkiseen käyttöön. Webometriikalla on monia mahdollisuuksia. Sen avulla voi tutkia esimerkiksi verkkosivuilta artikkeleihin meneviä viitteitä (web citation analysis), analysoida hyperlinkkien tai verkon rakennetta, analysoida informaatiota (esimerkiksi seurata muutoksia verkossa ja julkaisutavoissa) tai tutkia hakukoneiden luotettavuutta. Linkkityyppejä ovat tulevat yhteislinkit, sisälinkit ja lähtevät yhteislinkit. Liikkeelle lähdetään yleensä aina sisälinkeistä. Hakutulokset muuttuvat koko ajan, eli se mikä tänään on saatu tulokseksi, voi olla jo vanhentunutta kolmen kuukauden päästä. Webometriikan mahdollisia ongelmia ovat muun muassa hakukoneiden ongelmat, eli esimerkiksi se, että hakukoneet ovat puolueellisia englanninkielisiä sivuja kohtaan; sekä teoreettiset ongelmat, eli esimerkiksi miksi sivusto tai sen linkit on luotu. Lisäksi suurin osa webometrisistä tutkimuksista on menetelmien kehitystä ja testausta vielä tällä hetkellä. Page rank on Googlen algoritmi, jonka mukaan se jaottelee sivustot paremmuusjärjestykseen. Sen mukaan 1) sivut joilla on enemmän sisään tulevia linkkejä, ovat todennäköisesti hyödyllisempiä ja 2) sisään tulevat linkit hyödyllisiltä sivuilta ovat tärkeämpiä kuin tulevat linkit muualta. Small world theory taas pyrkii selvittämään mihin linkkien kautta pääsee eli kuinka monta askelta menee, että pääsee paikasta a paikkaan b. Hyperilinnkiverkostoanalyysi pohjautuu sosiaalisiin verkostoanalyyseihin. Webometriikalla on havaittu olevan merkittävä korrelaatio online/offline ilmiöiden ja tutkimusten välillä. Syy tähän on kuitenkin vielä epäselvä. Webometriikan tutkimuksessa linkkien luomisen motiivi on tärkeä. Kvantitatiivisia metodeita vaaditaan usein täydentämään kvalitatiivisia metodeita. Webometriikka tutkii ja analysoi myös blogeja. Blogianalyysejä voidaan käyttää tutkimaan esimerkiksi kuumia aiheita. Siinä on tarjolla monia ilmaisia työkaluja, jotka mahdollistavat pääsyn käsiksi kuluttajien luomaan tietoon. Eli siinä luodaan uusia mahdollisuuksia uudenlaiselle tutkimukselle. 10 Tessa

11 Webometriikkaosio oli todella mielenkiintoinen ja valaiseva. Oli hyvä, kun oli edellisellä tunnilla jo vähän käyty etukäteen asioita, niin oli helpompi seurata KH:n luentoa. Luennolta sai syvemmän käsityksen webometriikasta, sen käyttömahdollisuuksista ja muista. Harjoitustunnilla tosin harjoitukset menivät vähän yli ymmärryksen sain kyllä harjoituksen tehtyä, mutta jos se olisi pitänyt yksin toistaa myöhemmin, niin siitä ei olisi tullut mitään. Bibexcel oli vähän liian hieno ja uusi kerralla sisäistettäväksi sen käyttämisen opettelu vaatisi ehdottomasti paljon enemmän kuin lyhyen kaksituntisen. Lopuksi Koin kurssin todella hyödylliseksi itselleni. Sain sieltä paljon uutta ja mielenkiintoista tietoa. Ennen kaikkea jo aiemmin mielenkiintoiselta tuntunut webometriikka aukeni yhä enemmän, ja se vaikuttaa yhäkin todella kiinnostavalta. Ajatuksissani olen alkanut leikitellä idealla, että ehkäpä proseminaari (tai jopa gradu) voisi liittyä jollain tavalla webometriikkaan. En oikein tiedä mikä siinä kiinnostaa niin paljon, mutta ehkäpä osasyynä on se, että se on kuitenkin alana niin uusi, ja tutkittavaa on niin paljon. Ja toisaalta, webin maailma on kiehtova kaikessa moninaisuudessaan. Lähteet: - informetriikan luentomuistiinpanot - Kortelainen, Terttu (Oulun yliopisto) : Informetrinen tutkimus luentosarja - Tehtävien teossa käytetty erilaisia tietokantoja sekä internetsivuja Tessa 11 Tessa

Bibliometriikka Suomessa 1970-luvulta 2010-luvulle. Maria Forsman VTT Bibliometriikka- seminaari OKM, SYN, HULib, CSC

Bibliometriikka Suomessa 1970-luvulta 2010-luvulle. Maria Forsman VTT Bibliometriikka- seminaari OKM, SYN, HULib, CSC Bibliometriikka Suomessa 1970-luvulta 2010-luvulle Maria Forsman VTT Bibliometriikka- seminaari 16.12.2016 OKM, SYN, HULib, CSC Bibliometriikka eri näkökulmista Akateeminen tutkimus Informaatiotutkimus,

Lisätiedot

JULKAISUT VAIKUTTAMISEN VÄLINEENÄ

JULKAISUT VAIKUTTAMISEN VÄLINEENÄ JULKAISUT VAIKUTTAMISEN VÄLINEENÄ Artikkelit avoimiksi - teemana rinnakkaistallentaminen Jyväskylän yliopisto 3.2.2011 Pirjo Sutela Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 HS 28.12.2010 3 TIETEELLISEN JULKAISEMISEN

Lisätiedot

Web of ScienceTM Core Collection (1987-present)

Web of ScienceTM Core Collection (1987-present) Tampereen yliopiston kirjasto 2014 Web of ScienceTM Core Collection (1987-present) Science Citation Index Expanded (1987-present): Monitieteinen tietokanta, joka sisältää 8,500 tieteellistä lehteä luonnontieteiden,

Lisätiedot

Tutkijan informaatiolukutaito

Tutkijan informaatiolukutaito Tutkijan informaatiolukutaito Maria Forsman VTT, kirjastonjohtaja Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto Infolit-hankkeen koulutuspalaveri 17.2.2006 Kirjastoammattilaisesta tutkijaksi Taustalla Kirjasto-

Lisätiedot

ASIAKASNÄKÖKULMA JULKAISUTOIMINNAN MURROKSEEN

ASIAKASNÄKÖKULMA JULKAISUTOIMINNAN MURROKSEEN 1 ASIAKASNÄKÖKULMA JULKAISUTOIMINNAN MURROKSEEN Mari Katvala Oulun yliopiston kirjasto Oulun yliopiston kirjasto/ Mari Katvala 2 TOIMEKSIANTO Kuinka löytää aineiston, kun julkaiseminen hajaantuu aitoon

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

Tieteellinen julkaisutoiminta ja informetrinen tutkimus

Tieteellinen julkaisutoiminta ja informetrinen tutkimus Tieteellinen julkaisutoiminta ja informetrinen tutkimus Terttu Kortelainen Tieteellisen tai teknisen tutkimuksen tuloksena syntyy keksintöjä, uusia tuotteita ja tuotantoprosesseja, tietoa kielen kehityksestä

Lisätiedot

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008 AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi Kevät 2008 Kurssin tavoitteet Konferenssisimulaatio Harjoitella tieteellisen tekstin / raportin kirjoittamista Harjoitella tiedon etsimistä ja viittaamista

Lisätiedot

Tietoa maantieteen julkaisuista

Tietoa maantieteen julkaisuista Tietoa maantieteen julkaisuista Tietoa maantieteen julkaisuista, erityisesti lehdistä, löytyy lehti- ja kustantajatietoihin erikoistuneista tietokannoista sekä kustantajien ja tieteellisten seurojen www-sivuilta.

Lisätiedot

Tiedonhankinta syventävissä opinnoissa TaY Pori, syksy 2015

Tiedonhankinta syventävissä opinnoissa TaY Pori, syksy 2015 Tiedonhankinta syventävissä opinnoissa TaY Pori, syksy 2015 Sisältö Kanditiedonhaun sisällön läpikäynti tärkeimmiltä osiltaan (aiheenmukainen tiedonhaku, hakusanat, eri tyyppisen aineiston hakeminen) Gradutiedonhaun

Lisätiedot

Bibliometriikka yliopiston tutkimuksen arvioinnissa OKM:n Bibliometriikkaseminaari korkeakouluille

Bibliometriikka yliopiston tutkimuksen arvioinnissa OKM:n Bibliometriikkaseminaari korkeakouluille Bibliometriikka yliopiston tutkimuksen arvioinnissa OKM:n Bibliometriikkaseminaari korkeakouluille 11.3.2013 Leena Huiku Tampereen teknillinen yliopisto TUT RAE 2010-2011 5 paneelia, 23 laitosta, 1127

Lisätiedot

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma <Aihe> 83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma TTKK 83450 Internetin verkkotekniikat Tekijät: Ryhmän nro:

Lisätiedot

Johdatus julkaisufoorumin toimintaan

Johdatus julkaisufoorumin toimintaan Johdatus julkaisufoorumin toimintaan Suunnittelija Janne Pölönen (TSV) Metodifestivaali 2015 19.8.2015 Tampereen yliopisto Esityksen sisältö 1. Julkaisufoorumi-luokitus 2. Luokituksen käyttö rahoitusmallissa

Lisätiedot

Nelli kaukopalvelutyössä

Nelli kaukopalvelutyössä Nelli kaukopalvelutyössä Jouni Nevalainen 22.5.2008 Esityksen sisältö Mikä Nelli-portaali on? Pikahaku, tietokannat, E-lehdet, monihaku Hakeminen Nellissä OmaNelli SFX-linkitys Nelli-portaali, miksi? TKK:lla

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

Hanna Värri. TIETEELLISEN JULKAISEMISEN ARVIOINTI BIBLIOMETRISILLÄ MENETELMIL- LÄ lyhennetty versio

Hanna Värri. TIETEELLISEN JULKAISEMISEN ARVIOINTI BIBLIOMETRISILLÄ MENETELMIL- LÄ lyhennetty versio Hanna Värri TIETEELLISEN JULKAISEMISEN ARVIOINTI BIBLIOMETRISILLÄ MENETELMIL- LÄ lyhennetty versio Kehittämistehtävä Kajaanin ammattikorkeakoulu Kirjasto- ja tietopalvelualan erikoistumisopinnot PKT10K

Lisätiedot

10 helppoa SEO-ohjetta

10 helppoa SEO-ohjetta 10 helppoa SEO-ohjetta 10 helppoa SEO-ohjetta On-page SEO tarkoittaa sivuston sisällölle tehtäviä muutoksia, joilla on merkittävä vaikutus siihen kuinka korkealla sivusto hakukoneiden tuloksissa näkyy.

Lisätiedot

Analyysiraporttien kirjoittaminen SYN:n bibliometriikkaseminaari 2, Julkaisutoiminnan arviointi. Tampereen teknillinen yliopisto

Analyysiraporttien kirjoittaminen SYN:n bibliometriikkaseminaari 2, Julkaisutoiminnan arviointi. Tampereen teknillinen yliopisto Analyysiraporttien kirjoittaminen SYN:n bibliometriikkaseminaari 2, Julkaisutoiminnan arviointi Leena Huiku Tampereen teknillinen yliopisto 12.3.2013 TTY:n tutkimuksen arviointi TUT RAE 2010-2011 2 5 paneelia,

Lisätiedot

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta 1 Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta Blogi on yhden tai useamman kirjoittajan verkkosivu tai -sivusto, jonka kautta voidaan julkaista omia kirjoituksia perinteisten julkaisukanavien

Lisätiedot

10 helppoa käytännön ohjetta SEO-optimointiin.

10 helppoa käytännön ohjetta SEO-optimointiin. 10 helppoa käytännön ohjetta SEO-optimointiin. On-page SEO-optimointi tarkoittaa nettisivustolle tehtäviä muutoksia, joilla on osaltaan huikea vaikutus sivuston näkyvyyteen hakukoneissa. Tarkista helposti

Lisätiedot

PIKAOHJE Web of Science tietokantojen käyttöön

PIKAOHJE Web of Science tietokantojen käyttöön PIKAOHJE Web of Science tietokantojen käyttöön SCIENCE CITATION INDEX Monitieteinen tietokanta, joka sisältää biologian, lääketieteen ja psykiatrian alalta n. 7100 lehteä SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX

Lisätiedot

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki LÄHDEKRITIIKKI Lähdekritiikki on tiedonlähteiden arviointia. Lähdekritiikillä tarkoitetaan siis sen arvioimista, voiko tiedontuottajaan (siis esimerkiksi kirjan,

Lisätiedot

OKM:N BIBLIOMETRIIKKASEMINAARI

OKM:N BIBLIOMETRIIKKASEMINAARI 1 OKM:N BIBLIOMETRIIKKASEMINAARI 11.3.2013 KOMMENTTIPUHEENVUORO Päivi Kytömäki Ylikirjastonhoitaja YLIOPISTOJEN JULKAISUREKISTERIEN KATTAVUUS JA VIRHEETTÖMYYS 2 Olennainen lähtökohta luotettaville bibliometrisille

Lisätiedot

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä 10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä Petteri Erkintalo Kehitysjohtaja Klikkicom Oy 2011-09-27 2 1. Hakukoneiden pääsy sivustolle on estetty Hakukoneiden pääsyn sivustolle voi estää usein eri keinoin Yllättävän

Lisätiedot

Linkkitekstit. Kaikkein vanhin WWW-suunnitteluohje:

Linkkitekstit. Kaikkein vanhin WWW-suunnitteluohje: Linkit Linkit ovat hypertekstin tärkein osa. Niiden avulla sivut liitetään toisiinsa ja käyttäjille tarjoutuu mahdollisuus liikkua muille kiinnostaville sivuille. Linkit Linkkejä on kolmea eri tyyppiä:

Lisätiedot

Nelli Tiedonhakuportaali Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun elektronisiin aineistoihin. Onnistuneita hetkiä Nellin parissa!

Nelli Tiedonhakuportaali Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun elektronisiin aineistoihin. Onnistuneita hetkiä Nellin parissa! Nelli Tiedonhakuportaali Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun elektronisiin aineistoihin. Onnistuneita hetkiä Nellin parissa! Nelli elektroniset aineistot yhdessä paikassa Nellissä voit silmäillä mitä elektronisia

Lisätiedot

Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi

Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi Luotettavuus Tietoa on arvioitava kriittisesti, jotta voi varmistua,

Lisätiedot

Nellin matala käyttöaste syyt? (Stadia / AMK) :

Nellin matala käyttöaste syyt? (Stadia / AMK) : Nellin matala käyttöaste syyt? (Stadia / AMK) : 1) Opetuksen resurssit 2) Nellin laajuus ja tekniset kompastuskivet 3) AMK:ien tutkimuskulttuuri 1) Opetuksen resurssit aikaa pahimmillaan noin 2h / ryhmä,

Lisätiedot

Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot

Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780 Sisältö: Porin tiedekirjaston kotisivu Porin tiedekirjaston aineiston haku Tutcattietokannasta (ja

Lisätiedot

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä 10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä Markus Ossi SEO Technician Klikkicom 2011-05-26 2 Henkilökuva Markus Ossi 32 vuotias ekonomi Tehnyt hakukoneoptimointia vuodesta 1998 Hakukoneoptimointiteknikk o Klikkicomissa

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Tiedonlähteille NELLIn kautta -

Tiedonlähteille NELLIn kautta - 28.8.2009 1 Tiedonlähteille NELLIn kautta - www.nelliportaali.fi/jy NELLI-portaali on tiedonhakujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn Jyväskylän yliopistossa käytettävissä oleviin sähköisiin aineistoihin kuten

Lisätiedot

Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot

Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot Porin tiedekirjasto ja TTY:n verkkoaineistot www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780 Sisältö: Porin tiedekirjaston kotisivu Porin tiedekirjaston aineiston haku Tutcattietokannasta (ja

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

Terhi Huttunen. Lähdeanalyysi Informaatiotutkimus-lehden vuosikerroista 2003 2007

Terhi Huttunen. Lähdeanalyysi Informaatiotutkimus-lehden vuosikerroista 2003 2007 Terhi Huttunen Lähdeanalyysi Informaatiotutkimus-lehden vuosikerroista 2003 2007 Tampereen yliopisto Informaatiotutkimuksen laitos Tutkimusprojektiesitelmä Valtosen ryhmä Opponentti: Katja Musturi 20.11.2008

Lisätiedot

Tiedonhaku opiskelun osana CHEM Virpi Palmgren Tietoasiantuntija DI Oppimiskeskus beta

Tiedonhaku opiskelun osana CHEM Virpi Palmgren Tietoasiantuntija DI Oppimiskeskus beta Tiedonhaku opiskelun osana CHEM 15.9.2016 Virpi Palmgren Tietoasiantuntija DI Oppimiskeskus beta virpi.palmgren@aalto.fi Tietoaineistot opiskeluun Elektroniset tiedelehdet 66 000 Painetut tiedelehdet 800

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

Tiedonhankinta syventävissä opinnoissa TaY Pori, syksy 2014

Tiedonhankinta syventävissä opinnoissa TaY Pori, syksy 2014 Tiedonhankinta syventävissä opinnoissa TaY Pori, syksy 2014 Sisältö Kanditiedonhaun sisällön läpikäynti tärkeimmiltä osiltaan (aiheenmukainen tiedonhaku, hakusanat, eri tyyppisen aineiston hakeminen) Gradutiedonhaun

Lisätiedot

Julkaisufoorumi tieteellisten lehtien ja kirjakustantajien tasoluokitus tutkimuksen arviointimenetelmänä

Julkaisufoorumi tieteellisten lehtien ja kirjakustantajien tasoluokitus tutkimuksen arviointimenetelmänä Julkaisufoorumi tieteellisten lehtien ja kirjakustantajien tasoluokitus tutkimuksen arviointimenetelmänä Koordinaattori Otto Auranen, TSV Tutkijat, kirjastot ja tutkimuksen arviointi seminaari Helsinki

Lisätiedot

Finna Tunnusluvut 5.3.2015

Finna Tunnusluvut 5.3.2015 Finna Tunnusluvut 1. TUNNUSLUVUT Nykyään Finnasta lasketaan seuraavat tunnusluvut: Osallistuvien organisaatioiden määrä Indeksin viitteiden määrä Verkossa saatavilla olevien viitteiden määrä Eri aineistotyyppien

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY TERKON VERKKOPALVELUISTA 2006

ASIAKASKYSELY TERKON VERKKOPALVELUISTA 2006 Terveystieteiden keskuskirjasto Terkko YHTEENVETO ASIAKASKYSELY TERKON VERKKOPALVELUISTA 2006 Kysely oli verkossa yhden vuorokauden ajan 28. 29.11.2006 Kyselyyn vastasi 332 käyttäjää (vuonna 2004 vastasi

Lisätiedot

Tarkastelen suomalaisen taloustieteen tutkimuksen tilaa erilaisten julkaisutietokantojen avulla. Käytän myös kerättyjä tietoja yliopistojen

Tarkastelen suomalaisen taloustieteen tutkimuksen tilaa erilaisten julkaisutietokantojen avulla. Käytän myös kerättyjä tietoja yliopistojen 1 2 3 Tarkastelen suomalaisen taloustieteen tutkimuksen tilaa erilaisten julkaisutietokantojen avulla. Käytän myös kerättyjä tietoja yliopistojen opettajien tutkimusalueista. 4 Kuviossa 1 esitetään kansantaloustieteen

Lisätiedot

YLIOPISTOKIRJASTOT BIBLIOMETRIIKAN OSAAJINA JA TOIMIJOINA

YLIOPISTOKIRJASTOT BIBLIOMETRIIKAN OSAAJINA JA TOIMIJOINA 1 YLIOPISTOKIRJASTOT BIBLIOMETRIIKAN OSAAJINA JA TOIMIJOINA Ylikirjastonhoitaja, pj Päivi Kytömäki Suomen yliopistokirjastojen neuvosto Tutkimuksen tuen verkosto SUOMEN YLIOPISTOKIRJASTOJEN NEUVOSTO/ TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Tutkija tiedon kokoajana taustaa viitelistojen laadintaan Tutkijat verkoilla-kurssi

Tutkija tiedon kokoajana taustaa viitelistojen laadintaan Tutkijat verkoilla-kurssi Tutkija tiedon kokoajana taustaa viitelistojen laadintaan Tutkijat verkoilla-kurssi Maria Forsman, johtava tietoasiantuntija Helsingin yliopiston kirjasto 1 Tieteellinen julkaiseminen Tutkimustulosten

Lisätiedot

TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 1 (TaY Pori syksy 2014)

TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 1 (TaY Pori syksy 2014) TIEDONHANKINNAN PERUSTEET (1 op) harjoitus 1 (TaY Pori syksy 2014) Tärkeimmät kotimaiset hakupalvelut Porin tiedekirjaston kotisivut (kerrataan pikaisesti) Porin tiedekirjaston painettu aineisto Tutcatista:

Lisätiedot

Kirjaston rooli tutkimuksen arvioinnissa: asiantuntijapaneeli

Kirjaston rooli tutkimuksen arvioinnissa: asiantuntijapaneeli Kirjaston rooli tutkimuksen arvioinnissa: asiantuntijapaneeli Anne Lehto moderaattori, Suomen yliopistokirjastojen neuvoston (SYN:n) bibliometriikkakoulutus, Hanken 12.3.2012 1 Yliopisto Arvioinnin nimi

Lisätiedot

portfolion ohjeet ja arviointi

portfolion ohjeet ja arviointi 2015 portfolion ohjeet ja arviointi EIJA ARVOLA (5.10.2015) 2 Sisällysluettelo 1. TYÖPORTFOLIO (ei palauteta opettajalle)... 3 2. NÄYTEPORTFOLIO (palautetaan opettajalle)... 3 3. NÄYTEPORTFOLION SISÄLLÖN

Lisätiedot

Tiedonhankinta syventävissä opinnoissa TaY Pori, syksy 2013

Tiedonhankinta syventävissä opinnoissa TaY Pori, syksy 2013 Tiedonhankinta syventävissä opinnoissa TaY Pori, syksy 2013 Sisältö tieteellisen kirjoittamisen oppaat ja menetelmien käyttö opinnäytteissä Työkaluja: SRMO, tietokantojen uutuuspalvelut, RefWorksviitteidenhallinta

Lisätiedot

Tiedonhaun menetelmät TuKKK Porin graduryhmille kevät 2014

Tiedonhaun menetelmät TuKKK Porin graduryhmille kevät 2014 Tiedonhaun menetelmät TuKKK Porin graduryhmille kevät 2014 kurssiblogi miten käytän asiasanastoja hakusanojen etsimisessä asiasanastot ja tesaurukset hakusanojen etsimisen apuna hakusanojen monipuolinen

Lisätiedot

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi?

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? DSpace-käyttäjäryhmän tilastoseminaari Kansalliskirjaston auditoria, 3.11.2009 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Miksi verkkopalveluiden

Lisätiedot

MINÄ OSAAN MITTARISTO INFORMAATIOLUKUTAIDON OPETUKSEEN JA ARVIOINTIIN

MINÄ OSAAN MITTARISTO INFORMAATIOLUKUTAIDON OPETUKSEEN JA ARVIOINTIIN MINÄ OSAAN MITTARISTO INFORMAATIOLUKUTAIDON OPETUKSEEN JA ARVIOINTIIN Amkit-konsortion pedagoginen työryhmä selvitti keväällä 2008 IL-ydinainesanalyysin käyttöä. Selvityksestä kävi ilmi, että ydinainesanalyysin

Lisätiedot

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad. Talentum Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi ISBN: 978-952-14-1723-8 ISBN: 978-952-14-1724-5 (sähkökirja) Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin?

How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin? How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin? When? Milloin? Tärkeitä päivämääriä: - 12.1. 2017 Infotilaisuus Helsingin Uudessa Yhteiskoulussa - 19.1.

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA 2016 JOHDANTO Hyväksytty Turun yliopiston rehtorin päätöksellä 28.8.2016 Tieteeseen kuuluu olennaisesti avoimuus. Avoin julkaiseminen lisää tieteen

Lisätiedot

Open access FinELibin neuvotteluissa: Tutkijan näkökulma

Open access FinELibin neuvotteluissa: Tutkijan näkökulma Open access FinELibin neuvotteluissa: Tutkijan näkökulma Mikael Laakso, KTT Yliopistonlehtori Hanken Svenska Handelshögskolan mikael.laakso@hanken.fi Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of

Lisätiedot

Ilmiöprojektin tiedonhankinta

Ilmiöprojektin tiedonhankinta Ilmiöprojektin tiedonhankinta Aiheena Euroopan unioni Urheilupuiston 9b 10.5.2017 Mikkelin kaupunginkirjasto s. 1 Tervetuloa kirjastotunnille! Avaa sivu https://oppilaidenkirjastopolku.wordpress.com/ Viimeisimmät

Lisätiedot

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi.

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi. KIRJALLISEN TYÖN ULKOASU JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Tämä ohje on tehty käytettäväksi kasvatustieteiden tiedekunnan opinnoissa tehtäviin kirjallisiin töihin. Töiden ohjaajilla voi kuitenkin olla omia toivomuksiaan

Lisätiedot

Julkaisujen, aktiviteettien ja uutisten tietojen tallennus LaCRISjärjestelmään

Julkaisujen, aktiviteettien ja uutisten tietojen tallennus LaCRISjärjestelmään Julkaisujen, aktiviteettien ja uutisten tietojen tallennus LaCRISjärjestelmään Liisa Hallikainen 15.12.2015 Tallennus aloitetaan oikealla ylhäällä olevalla Lisää uusi nappulalla Julkaisut tuodaan muista

Lisätiedot

Ajanhallinta ja suunnitelmallinen opiskelu

Ajanhallinta ja suunnitelmallinen opiskelu Ajanhallinta ja suunnitelmallinen opiskelu Tavoitteista Ajankäytöstä Suunnitelmallisuudesta 4.10.2013 esitys tulee http://teemailtapaivat.wikispaces.com Aika http://www.locksleynet.com/wp-content/uploads/2010/07/24-hour-clock.jpg

Lisätiedot

Julkaisufoorumi-hankkeen toteutus ja merkitys Tampereen yliopiston näkökulmasta

Julkaisufoorumi-hankkeen toteutus ja merkitys Tampereen yliopiston näkökulmasta Julkaisufoorumi-hankkeen toteutus ja merkitys Tampereen yliopiston näkökulmasta Tutkimus, julkaiseminen ja väitöskirja Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto 15.5.2012 Otto Auranen tutkija, Tampereen

Lisätiedot

Juuli - julkaisutietoportaali. Asiantuntijaseminaari, Helsinki 12.9.2013 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi)

Juuli - julkaisutietoportaali. Asiantuntijaseminaari, Helsinki 12.9.2013 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Juuli - julkaisutietoportaali Asiantuntijaseminaari, Helsinki 12.9.2013 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Julkaisuportaalista Juuliksi Kansallisen julkaisuportaalin kehitystyö alkoi syksyllä 2012 Rahoitus

Lisätiedot

Näkyvyys nousuun hakukoneoptimoinnilla

Näkyvyys nousuun hakukoneoptimoinnilla Näkyvyys nousuun hakukoneoptimoinnilla Teemu Leppänen Puhujan esittely Verkkosivuja vuodesta 1999 Tietoliikennealan koulutus Kouluttajana noin 10 vuotta Asunut Englannissa ja Australiassa Oma yritys vuodesta

Lisätiedot

KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä

KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä Valmentaja-Akatemia opettaa sinulle kuinka valmentajana pystyt kasvattamaan bisnestäsi, auttamaan useampia ihmisiä ja ansaitsemaan enemmän. www.valmentaja- akatemia.fi

Lisätiedot

Monihaku ja sähköiset aineistot tutuksi. Jyväskylän kaupunginkirjaston tiedonhaun koulutus

Monihaku ja sähköiset aineistot tutuksi. Jyväskylän kaupunginkirjaston tiedonhaun koulutus Monihaku ja sähköiset aineistot tutuksi Jyväskylän kaupunginkirjaston tiedonhaun koulutus Miksi monihaku? Sähköistä aineistoa valtavat määrät Laadukasta ja ei-niin-laadukasta Ilmaista ja maksullista Monihakuun

Lisätiedot

KIRJASTON VERKKOVÄLINEET tietokannat ja e-lehdet KESKUSTAKAMPUKSEN KIRJASTO

KIRJASTON VERKKOVÄLINEET tietokannat ja e-lehdet KESKUSTAKAMPUKSEN KIRJASTO KIRJASTON VERKKOVÄLINEET tietokannat ja e-lehdet KESKUSTAKAMPUKSEN KIRJASTO Valtiotieteet / Terttu Turunen/ Tutkijat verkoilla 1 Kirjaston verkkovälineet ja -palvelut Nelli Väylä verkkoaineistoihin Metahakuväline,

Lisätiedot

ARTIKKELITIETOKANNAT JA OMANELLI PIRJO POHJOLAINEN

ARTIKKELITIETOKANNAT JA OMANELLI PIRJO POHJOLAINEN ARTIKKELITIETOKANNAT JA OMANELLI PIRJO POHJOLAINEN 1 Etäkäyttö Käyttöoikeudet ja -rajoitukset PSK ITU-T IEEE Tali Helsingin Sanomien tekstiarkisto TALENTUM Suomen laki INTERNET hakukoneet aihehakemistot

Lisätiedot

Joomla pikaopas. Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta.

Joomla pikaopas. Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta. Joomla pikaopas Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta. Paavo Räisänen www.ohjelmoimaan.net Tätä opasta saa vapaasti kopioida, tulostaa

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 1 Yleensä kyselystä Kyselyssä selvitettiin vastaajien mielipiteitä hankerekisterin käytöstä sekä siihen liitetyistä visualisoinneista Se oli auki 3.12.-18.12.2015 Vastaajia

Lisätiedot

Julkaisufoorumin käyttö tutkimuksen arvioinnissa

Julkaisufoorumin käyttö tutkimuksen arvioinnissa Julkaisufoorumin käyttö tutkimuksen arvioinnissa Suunnittelija Janne Pölönen (TSV) KOTA seminaari 1.9.2015 Åbo Akademi Esityksen sisältö 1. Julkaisufoorumin esittely 2. Luokituksen käyttö rahoitusmallissa

Lisätiedot

NELLI Kansallinen tiedonhakujärjestelmä

NELLI Kansallinen tiedonhakujärjestelmä NELLI Kansallinen tiedonhakujärjestelmä Nelli on väline tiedonhakuun ja -hallintaan Nelli kokoaa kirjaston elektroniset tiedonlähteet yhteen paikkaan Eri alojen tietokannat Elektroniset lehdet Kokoelmatietokannat

Lisätiedot

Usein kysytyt kysymykset bibliometriikasta

Usein kysytyt kysymykset bibliometriikasta Suomen Akatemia 24.10.2014 Tieteen tila 2014 Usein kysytyt kysymykset bibliometriikasta www.aka.fi/tieteentila 1 Sisällys Aineisto... 3 Miten hyvin Web of Science -pohjainen aineisto kattaa eri alojen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

Harjoituskerta 5. 30.11.2015 Yritysviestinnän perusteet A71A00100 Visa Penttilä

Harjoituskerta 5. 30.11.2015 Yritysviestinnän perusteet A71A00100 Visa Penttilä Harjoituskerta 5 Yritysviestinnän perusteet A71A00100 Visa Penttilä Agenda 1. Tiimitehtävät 2. Artikkelit 3. Ohjeistusta lopputyöhön 4. Ensi viikon luento Falkheimer & Heide (2015) Kolme keskeistä käsitettä

Lisätiedot

Kuinka tutkijat hakevat tietoa Aaltoyliopiston

Kuinka tutkijat hakevat tietoa Aaltoyliopiston Kuinka tutkijat hakevat tietoa Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulussa Taloustieteellisten aineistojen sisällönkuvailupäivä Toukokuu 2012 Juha Holopainen email: juha.holopainen@aalto.fi FinELib toteutti syys-lokakuussa

Lisätiedot

Työelämän taitojen harjoittelu teknologian käytettävyyden arvioinnin opetuksessa

Työelämän taitojen harjoittelu teknologian käytettävyyden arvioinnin opetuksessa Työelämän taitojen harjoittelu teknologian käytettävyyden arvioinnin opetuksessa Jenni Anttonen Tampere Unit for Computer-Human Interaction (TAUCHI) & Tampereen yliopiston käytettävyylaboratorio Tietojenkäsittelytieteiden

Lisätiedot

MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI. Pia Behm, CEO/Owner

MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI. Pia Behm, CEO/Owner MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI Pia Behm, CEO/Owner Kuka puhuu? - erusway Oy 10/13: Auttaa yrityksiä saamaan lisää asiakkaita Venäjältä - Google Partner - Tärkeimmät asiakkaat matkailun

Lisätiedot

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä Oulun yliopisto Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

Akateeminen tiedonhankinta - yliopisto-opiskelun perustaito

Akateeminen tiedonhankinta - yliopisto-opiskelun perustaito Lappeenrannan Akateeminen tiedonhankinta - yliopisto-opiskelun perustaito Marja Talikka informaatikko 31.8.2017 1 Akateeminen tiedonhankinta tiedonhankinta on olennainen osa akateemista opiskelua ja tutkimusta

Lisätiedot

URL-osoitteiden suunnittelu

URL-osoitteiden suunnittelu Tim Berners-Lee: Jos olisin arvannut kuinka suosittu Webistä tulee, olisin yrittänyt keksiä URL-osoitteiden alkuosalle jonkin toisen muodon. http-alkuosa on hankala erityisesti puhelinkeskusteluissa. URL

Lisätiedot

Tiedonlouhinta rakenteisista dokumenteista (seminaarityö)

Tiedonlouhinta rakenteisista dokumenteista (seminaarityö) Tiedonlouhinta rakenteisista dokumenteista (seminaarityö) Miika Nurminen (minurmin@jyu.fi) Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Kalvot ja seminaarityö verkossa: http://users.jyu.fi/~minurmin/gradusem/

Lisätiedot

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Purot.net Wiki Tutkielma Paavo Räisänen Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Sisällysluettelo 1: Esittely 2: Perustaminen 3: Uuden sivun luonti 4: Kuvien lisääminen 5: Linkin lisääminen 6: Lopuksi 1:

Lisätiedot

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle Metropolia ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma VBP07S Sami Hirvonen Ulkoasut Media Works sivustolle Loppuraportti 14.10.2010 Visuaalinen suunnittelu 2 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Oppimisteknologiat

Lisätiedot

Julkaisuanalyysit Suomen Akatemian arvioinneissa. Maija Miettinen, Suomen Akatemia

Julkaisuanalyysit Suomen Akatemian arvioinneissa. Maija Miettinen, Suomen Akatemia Julkaisuanalyysit Suomen Akatemian arvioinneissa Maija Miettinen, Suomen Akatemia 1.4.2010 Bibliometriikan ja julkaisuanalyysien hyödyntäminen Suomen Akatemiassa Missä käytetään Kansainväliset arvioitsijat/panelistit

Lisätiedot

Tutka ja julkaisufoorumien murros Mitä tapahtui historialle?

Tutka ja julkaisufoorumien murros Mitä tapahtui historialle? Tutka ja julkaisufoorumien murros Mitä tapahtui historialle? TUTKA 15.5.2014 Jari Ojala Jyväskylän yliopisto, Historian ja etnologian laitos jari.ojala@jyu.fi Suomen yliopistojen julkaisut 2011-2012 Kaikki

Lisätiedot

Ohje: Miten haen artikkeleita Aleksista

Ohje: Miten haen artikkeleita Aleksista Ohje: Miten haen artikkeleita Aleksista a) Mikä on Aleksi?... 1 b) Verkkopalvelun ulkoasu. 1 c) Artikkelien hakeminen... 2 d) Artikkelien lukeminen... 4 e) Artikkelien lisääminen koriin.. 5 a) Mikä on

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Verkkokyselyn tulosyhteenveto RYM Oy 2013 Sosiaalisen median ammatillinen hyötykäyttö vielä vähäistä Neljä viidestä rakennetun ympäristön kehityksestä kiinnostuneesta

Lisätiedot

Oma kartta Google Maps -palveluun

Oma kartta Google Maps -palveluun TAMPERE 1 (6) Oma kartta Google Maps -palveluun Google Maps palveluun on mahdollista luoda karttoja omilla paikkamerkeillä. Tilin luonti Google-palveluihin Tehdäksesi karttoja omilla paikkamerkinnöillä,

Lisätiedot

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Nellistä voi siirtää kirjallisuuslistoja Moodle-oppimisympäristöön. Näin voidaan tarjota opiskelijalle esimerkiksi verkkokurssin oheislukemistona

Lisätiedot

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä:

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä: TypingMaster Online asiakaskyselyn tulokset Järjestimme toukokuussa asiakkaillemme asiakaskyselyn. Vastauksia tuli yhteensä 12 kappaletta, ja saimme paljon arvokasta lisätietoa ohjelman käytöstä. Kiitämme

Lisätiedot

Kirjastoinfo TuKKK Pori Porin tiedekirjasto

Kirjastoinfo TuKKK Pori Porin tiedekirjasto www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi facebook.com/porintiedekirjasto 040 826 2780 Kirjastoinfo TuKKK Pori Porin tiedekirjasto Kalvot myös netissä: Porin tiedekirjasto > Koulutus Porin tiedekirjaston

Lisätiedot

PDF-tiedostojen optimointi hakukoneille

PDF-tiedostojen optimointi hakukoneille PDF-tiedostojen optimointi hakukoneille PDF-tiedostojen optimointi herättää ristiriitaisia tunteita. Jotkut väittävät, että PDF:illä ei ole mitään arvoa hakukoneoptimointimielessä, toiset taas puhuvat

Lisätiedot

Ammatti- ja Järjestölehdet, monikanavaisuus ja sosiaalinen media

Ammatti- ja Järjestölehdet, monikanavaisuus ja sosiaalinen media Ammatti- ja Järjestölehdet, monikanavaisuus ja sosiaalinen media Aikakauslehtien Liitto, Ammatti- ja järjestölehtien tapaaminen Viestintä-Piritta Anne Lindfors @anne_lindfors 3.11.2015, Helsinki www.viestintapiritta.fi

Lisätiedot

Fakta- ja näytenäkökulmat. Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto

Fakta- ja näytenäkökulmat. Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Fakta- ja näytenäkökulmat Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Mikä on faktanäkökulma? sosiaalitutkimuksen historia: väestötilastot, kuolleisuus- ja syntyvyystaulut. Myöhemmin kysyttiin ihmisiltä tietoa

Lisätiedot

JULKAISUILTAPÄIVÄ II ( ) Amanuenssi Heli Niskanen Humanistinen tiedekunta, palvelukeskus

JULKAISUILTAPÄIVÄ II ( ) Amanuenssi Heli Niskanen Humanistinen tiedekunta, palvelukeskus JULKAISUILTAPÄIVÄ II (8.12.2016) Amanuenssi Heli Niskanen Humanistinen tiedekunta, palvelukeskus Tutkasta tulee Converis Nykyinen tutkimustietojärjestelmä TUTKA korvataan uudella järjestelmällä (Converis),

Lisätiedot

Jälkidigitaalinen tiede tieteellisen tiedon saatavuuden muutos

Jälkidigitaalinen tiede tieteellisen tiedon saatavuuden muutos Jälkidigitaalinen tiede tieteellisen tiedon saatavuuden muutos STKS, Helsinki 20.5.2015 Jarmo Saarti Sisältö Tieteellinen julkaiseminen Jakelemisen muutos Käyttäjän kohtaaminen uudessa ympäristössä Saarti

Lisätiedot

Tieto matkaa maailmalle

Tieto matkaa maailmalle Tieto matkaa maailmalle Avoimen julkaisemisen parhaat käytänteet Helsinki 31.1.2017 Ulla Ikäheimo & Tarja Mäkinen Sisältö Mitä on metatieto Kuvailusäännöt ja formaatit Sanastot ja Finto Henkilöt Tunnisteet

Lisätiedot

M I T E N R O T A R Y N Ä K Y Y S O S I A A L I S E S S A M E D I A S S A

M I T E N R O T A R Y N Ä K Y Y S O S I A A L I S E S S A M E D I A S S A Rotary ja Internet 1 M I T E N R O T A R Y N Ä K Y Y S O S I A A L I S E S S A M E D I A S S A RI:n ryhmät 2 Kuva: http://www.bbrotary.w5h-global.com/ Rotarit sosiaalisessa mediassa 3 Facebook Miksi Facebook?

Lisätiedot