Rakennus- ja ympäristölautakunta Kokous pvm JOENSUU Antopäivä Diaarinumero Puh. (013) /11.01.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennus- ja ympäristölautakunta Kokous pvm. 15.10.2014 111. 80100 JOENSUU Antopäivä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 17.10.2014 3891/11.01."

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta Kokous pvm Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen JOENSUU Antopäivä Diaarinumero Puh. (013) / /2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan tarkistamiseksi sahatavaran käsittelylle ja kattilalaitokselle. LUVAN HAKIJA JA YHTEYSHENKILÖ 1 FM Timber Team Oy Rupontie Pihtipudas Liike- ja yhteisötunnus: Yhteyshenkilö: Petri Säteri, Rupontie 68, Pihtipudas, (014) LAITOS / TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Mekaaninen metsäteollisuus /sahateollisuus Kiihtelystie 172, Kiihtelysvaara Kiinteistötunnus Yhteyshenkilö on Hannu Konttinen, (014) , LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulain 28 2 momentti kohta 3 mukaan ympäristölupa on oltava toimintaan, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetus 7 kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin 2 4 kohdassa säädettyjen toimintojen ympäristölupa-asiat. ASIAN VIREILLETULO Hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan tarkistamiseksi on tullut vireille TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Pohjois-Karjalan ympäristökeskus on myöntänyt ympäristöluvan liimapalkkitehtaalle ja kattilalaitokselle PKA-2007-Y-39, jonka mukaan luvansaajan on viimeistään jätettävä toimivaltaiselle lupaviranomaiselle hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi.

2 2 Fm Timber Team Oy aloitti toimintansa kiinteistöllä Sahala maaliskuussa 2010 Anaika Components Oy:n (nykyinen Carelia Forest Products Oy) kanssa tehdyn kiinteistö- ja liiketoimintakaupan myötä. Anaika Components Oy:n sahatavaran jalostustoiminta on eriytetty Fm Timber Team Oy:n toiminnasta. Anaika Components Oy:lle (myöhemmin Carelian Forest Products Ltd Oy) on marraskuussa 2010 lohkaistu Fm Timber Team Oy:n Sahala-tilasta määräala Sahala , joka on pinta-alaltaan 3,3 ha. Kantatilan pinta-alaksi jää 10,48 ha. Lohkomisen myötä Anaika Components Oy:n omistama liimapalkkitehdas ja sahatavaran jatkojalostustoiminta eivät kuulu Fm Timber Team Oy:n omistamalle kiinteistölle Sahala Alueella on voimassa oleva asemakaava, jossa alue on merkitty teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Tehdasalue sijaitsee Hammaslahdentien varressa noin 2 kilometrin päässä Kiihtelysvaaran kylältä. Tehdasalueen rajanaapureina on etelässä lohkottu tehdasalue, lännessä Hammaslahdentien toisella puolella karavaanarialue sekä puutarhayritys pohjoisessa. Lähimmät asunnot ovat noin 500 metrin etäisyydellä sahan kaakko-, etelä- ja lounaispuolella. Lisäksi leirikeskus sijaitsee noin 600 metrin päässä tehdasalueesta ja uimaranta noin 350 metrin etäisyydellä. Lähin vesistö on Suuri Hietajärvi noin 200 metrin päässä. Tehdas ei sijaitse pohjavesialueella. LAITOKSEN TOIMINTA Yleiskuvaus Ympäristöluvan myöntämisen jälkeen toiminta on pysynyt muutoin samana, mutta liimapalkkitehdas ei enää kuulu Fm Timber Team Oy:n omistamalle kiinteistölle. FM Timber Team Oy:n tehtaalla Karlis Prom Värtsilän sahalta saapunut sahatavara rimoitetaan, lajitellaan ja kuivataan kamarikuivaamoissa haluttuun loppukosteuteen. Kuivauksen jälkeen paketointilaitoksella suoritetaan sahatavaran tarkentava laadutus ennen tavaran lopullista paketointia. Paketoitu sahatavara varastoidaan ja lähetetään suoraan asiakkaille. Sahatavaraa käsitellään laitoksella k-m3 vuodessa. Kuivaamojen lämpö tuotetaan pääosin lämpökattilassa, jonka nimellisteho on 3 MW. Kattilan polttoaineena käytetään purua, kuorta, haketta sekä näiden seoksia. Kattilalaitokselta saadaan lämpöenergia kaikkiin tontilla oleviin rakennuksiin ja kuivaamoihin. Tontilla sijaitsee myös 1,9 MW:n kevytöljyllä toimiva polttolaitos, jota käytetään ainoastaan pääkattilan häiriötilanteissa. Aikaisemmin suunniteltua 4 MW:n kiinteän polttoaineen kattilan rakentamista ei ole toteutettu.

3 3 Raaka-aineet ja polttoaineet, varastointi Maaliskuusta 2010 lähtien Fm Timber Team Oy:n omistamalla kiinteistöllä Sahala ei ole käytetty ympäristöluvassa PKA-2007-Y-39 mainittuja liimoja tai muita puunkäsittelykemikaaleja. Prosessissa käytettäviä kuorta, haketta ja purua varastoidaan ulkona asfaltoidulla pihaalueella. Vuonna 2013 käytetty energia Biopolttoaineet: Kuori i-m 3 Metsähake 4250 i-m 3 Puru 5000 i-m 3 Käyttökohde 3 MW kattila Kevytpolttoöljy 5560 litraa Käyttökohde 1,9MW varakattila Prosesseissa käytettävä sähkö ostetaan ulkopuoliselta toimittajalta Sähkön kulutus laitoksella 03/ /2014: kwh 03/ /2013: kwh Trukkeihin käytettiin kevytpolttoöljyä litraa vuonna Pyöräkoneiden ja trukkien hydrauliikkaöljyn kulutus oli arviolta 1000 litraa ja voiteluun käytettävän moottoriöljyn kulutus arviolta 400 litraa. Vuonna 2010 valmistunut uusi tankkauspiste sijaitsee tontilla omassa rakennuksessa katoksen alla. Tankkauspisteellä on 5 m 3 :n kokoinen polttoainesäiliö maanpinnalla. Maa on tankkauspisteen osalta asfaltoitu ja maan alle on rakennettu umpisäiliö, johon öljy imeytetään vuodon sattuessa. Tontilla on käytössä 20 m 3 :n polttoainesäiliö, jossa varastoidaan 1,9 Mw:n varavoimalan polttoaine. Vedenhankinta- ja käyttö Veden kulutus : Uusi voimala (3Mw) 272 m 3 Vanha voimala (varakattila 1,9Mw) 2225 m3, tätä kautta kulkee kuivaamoissa käytetty vesi Sosiaalitilat 62 m 3 Toimisto 59 m 3 Yhteensä 2618 m 3 YMPÄRISTÖNKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Toiminnasta ei aiheudu merkittäviä päästöjä. Lämpövoimalasta aiheutuvat hiukkaspäästöt eivät ylitä raja-arvoja ja niitä minimoidaan laitoksen jatkuvalla ylläpidolla ja huolloilla. Tehtaan toiminnasta ei synny merkittäviä jätteitä.

4 4 Jätevedet sekä päästöt vesiin ja viemäreihin Toiminnan prosesseissa ei muodostu viemäröitäviä jätevesiä. Toimistorakennuksessa ja taukotuvassa syntyvät saniteettivedet johdetaan Joensuun kaupungin vesihuoltolaitoksen (Joensuun Vesi) viemäriin. Vuonna 2010 tehdyn kiinteistö- ja liiketoimintakaupan myötä liimapalkkitehtaan liimaisia jätevesiä ei ole syntynyt Fm Timber Team Oy:n toiminnasta. Tontti on asfaltoitu ja hulevedet johdetaan asfaltoidulta alueelta maastoon. Päästöt ilmaan Päästöjä ilmaan aiheutuu lämpövoimalaitoksesta. Vuonna 2008 tehtyjen mittausten perusteella 3 Mw:n kattilalaitoksen hiukkaspäästöt olivat puoliteholla 44 mg/mj ja täydellä teholla 150 mg/mj, eli ne eivät ylittäneet ympäristöluvassa annettua hiukkaspäästöjen rajaarvoa (enintään 180 mg/mj). Hiukkaspäästöjen arvioidaan pienentyneen vuoden 2008 päästömittausten jälkeen, sillä laitoksella ei enää polteta liimaista kutterilastua. Tarkemmat tiedot hiukkaspäästöistä ilmoitetaan uusien päästömittausten jälkeen vuoden 2014 loppuun mennessä. Sahatavaran kuivauksen yhteydessä syntyvät lauhdevedet haihdutetaan. Melu, tärinä, pöly ja haju Toiminnasta ei normaalitilanteissa aiheudu merkittävää melua tai tärinää lähiympäristöön. Melu ja tärinä ovat FM Timberin aikana pienentyneet verrattuna entisen sahan toimintaaikaan, koska pyöreän puun käsittelyssä tarvittavat kuljetin- ja lajittelukoneet on poistettu käytöstä. Haketusta tontilla tehdään vain noin kerran vuodessa muutaman tunnin ajan, ja siinä käytetään nykyaikaista murskauskalustoa, jonka ansiosta melutaso on alhainen. Tontin rajalla melua aiheutuu lähinnä rekkaliikenteestä sekä trukkien ja pyöräkoneiden peruutussummereista. Summerien ääntä on säädetty aiempaa alemmalle tasolle, mutta kokonaan sitä ei voi poistaa työturvallisuuden säilyttämisen vuoksi. Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen Poltettava ja kierrätettävä jäte erotetaan kaatopaikkajätteistä. Kierrätettävän jätteen ja kaatopaikkajätteen noutaa Lassila & Tikanoja Oyj. Sekajätettä syntyy vuodessa noin 4000kg. Akut ja paristot toimitetaan Kiihtelysvaaran S-Marketin keräyspisteeseen ja prosessissa käytettävät hydraulikoneiden öljyt suodatetaan ja kierrätetään. Muut öljyt kerätään säiliöön ja Lassila & Tikanoja huolehtii öljyjen toimittamisesta jatkokäsittelyyn. Metallijätteet kiinteistöltä noutaa Kuusakoski Oy. Loisteputket kierrätykseen toimittaa Joensuun Sähköinsto.

5 5 Vuoden 2010 jälkeen toiminnasta ei ole syntynyt liimajätettä eikä liimaista puujätettä, jota poltettiin ennen lämpölaitoksella. Kiinteistöllä sijaitsevan lämpölaitoksen polttoaineena käytetään puhtaita puuperäisiä sivutuotteita, kuten kuorta, purua, haketta ja näiden seoksia. Viimeisimmät tiedot lämpölaitoksen tuhkasta ovat vuodelta TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Yhtiöllä on käytössään auditoimaton ISO ympäristöjärjestelmä, jonka toimintaperiaatteiden mukaisesti laitoksella toimitaan. Lämpövoimalalla on ympärivuorokautinen tarkkailu. Toiminnan päivittäinen käyttötarkkailu perustuu kunnossapito-ohjelman mukaiseen ylläpitoon. Laitteita tarkkaillaan ennakkohuolto-ohjelman mukaisesti. Sähkön kulutusta seurataan kuukausittain. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA HÄIRIÖPÄÄSTÖT KPA-kattilan syklonin toimintahäiriön sattuessa hiukkaspäästöjä voi päästä ilmaan normaalitilannetta enemmän. Häiriöt pyritään eliminoimaan huoltamalla ja puhdistamalla sykloneja säännöllisesti sekä jatkuvalla kattilan toiminnan tarkkailulla. Häiriöpäästöjen osuus vuosipäästöistä arvioidaan olevan alle 1 %. Mahdollisten trukkien hydrauliikkaletkuvuotojen varalta tehdas-alueelle on varattu purua imeytystä varten. Vuotoja ehkäistään mahdollisimman hyvällä kaluston huollolla. Lämpövoimalalla on käytössä ympärivuorokautinen valvonta. Voimalan hoitajalla on etäyhteys voimalan tietokoneeseen, joka lähettää hälytyksen sattuessa ilmoituksen hoitajan puhelimeen. Hoitaja ottaa hälytyksen jälkeen etäyhteyden voimalaan ja tarkistaa hälytyksen syyn ja joko poistaa aiheettoman hälytyksen tai tarvittaessa lähtee laitokselle korjaamaan tilanteen. Alueelle on kameravalvonta sekä hälytysjärjestelmä toimistorakennukseen. PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA (BAT) JA ENERGIATEHOKKUUS Energiansäästöön pyritään välttämällä turhia tuotannon alasajoja pitämällä koneet ja laitteet hyvin huollettuina. Lämpövoimalassa poltettavaa kuorta pyritään aumaamaan mahdollisimman paljon ennen polttoa, jolloin saadaan haihdutettua kuoresta liika vesi pois. Tästä seuraa, että kuoren palaminen on tehokkaampaa. Tuotantotiloissa on tiivistetty kuljettimien kautta tulevan tavaran läpikulkuaukkoja, jotta energiaa haihtuisi vähemmän. Kuivaamoiden prosesseja pyritään säätämään mahdollisimman tarkasti, ettei tavaraa kuivattaisi liikaa eikä energiaa näin hukattaisi. Laitteiden toimintaa seurataan ja prosessia säädetään mahdollisimman tarkasti, jotta se olisi energiatehokasta. Koneet, laitteet ja kalusto pidetään hyvässä kunnossa ja huolletaan säännöllisesti, jotta polttoainetalous olisi mahdollisimman optimaalinen.

6 6 Lämpövoimala huolletaan säännöllisesti ja ylläpidetään mahdollisimman hyvässä toimintakunnossa. HAKIJAN ESITYS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYKSIKSI Hakija pyytää lupaa toimia tarvittaessa ympärivuorokautisesti. Laitos toimii tällä hetkellä normaalisti kahdessa vuorossa, toiminta-aika on klo Kausihuippujen aikana voidaan kuitenkin joutua toimimaan kolmessa vuorossa, mikä tarkoittaa ympärivuorokautista toimintaa vuoroissa , ja Tulevaisuudessa tullaan mahdollisesti lisäämään toimintakapasiteettia, mikä tarkottaisi mahdollisesti kolmannen vuoron ottamista käyttöön. Lisäksi pyydetään lupaa järjestää päästömittaukset vuoden 2014 loppuun mennessä. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Hakemuksesta on kuulutettu Joensuu n kaupungin ilmoitustaululla ja Kiihtelysvaaran palvelupisteessä sekä kaupungin kotisivuilla Hakemuksen vireille tulosta on ilmoitettu sanomalehdissä Karjalainen ja Viikko Pohjois-Karjala. Asianosaisia on kuultu hakemuksen johdosta. Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset Toiminnasta on neuvoteltu hakijan kanssa Lausunnot Hakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. VIRANOMAISEN RATKAISU JA LUPAMÄÄRÄYKSET Ratkaisu Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää Fm Timber Team Oy:lle ympäristönsuojelulain 28 :ssä tarkoitetun ympäristöluvan sahatavaran käsittelylle osoitteessa Kiihtelystie 172, Kiihtelysvaara. Luvan saajan on noudatettava toiminnassaan hakemuksessa esitetyn lisäksi tämän päätöksen lupamääräyksiä. Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi Lupamääräys 1. Sahatavaran käsittelylaitos voi toimia ympärivuorokautisesti. Ulkona tapahtuvaa kuormaamista, purkua ja lastausta tulee rajoittaa niin että sitä ei tehdä jatkuvasti yöaikana ( ) sekä arki- ja juhlapyhinä.

7 7 Tontilla tapahtuva haketus voidaan suorittaa maanantaista perjantaihin klo välisenä aikana. Lupamääräys 2. Lämpökeskukselta muodostuva tuhka, mukaan lukien jo aikaisemmin varastoitu tuhka, tulee varastoida niin, ettei siitä aiheudu pölyämistä eikä pinta- tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Tuhkaa ei saa loppusijoittaa kiinteistölle. Tuhka tulee toimittaa hyötykäyttöön tai sellaiselle vastaanottajalle, jolla on tuhkan vastaanottoon tarvittava ympäristölupa. Selvitys tuhkan hyötykäyttömahdollisuuksista tulee toimittaa ympäristönsuojeluyksikölle mennessä. Lupamääräys 3. Tontin niiltä päällystetyiltä osilta kertyvät pintavedet, joilla käsitellään öljytuotteita tai pysäköidään ajoneuvoja, tulee johtaa hiekan- ja öljynerottimen tai -erottimien kautta edelleen tarkkailukaivoon, josta ne voidaan johtaa edelleen kuivatusojiin. Hiekan- ja öljynerottimien tulee olla EN-1 luokan mukaisia. Lupamääräys 4. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, että lämpölaitosten toiminta täyttää valtioneuvoston asetuksen (445/2010) polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköille asetetut ympäristönsuojeluvaatimukset. Lämpölaitoksen rikkidioksidin, typenoksidien ja hiukkasten päästöt ilmaan tulee mitata mennessä. Lupamääräys 5. Vaaralliset jätteet on varastoitava katetuissa tiloissa ja sellaisella alustalla, josta säiliöistä mahdollisesti ulosvuotaneet vaaralliset jätteet saadaan kerätyksi talteen. Vaaralliset jätteet on pakattava varastointia ja kuljetusta varten asianmukaisiin vaarallisen jätteen laatua ja vaarallisuutta osoittavin merkinnöin varustettuihin tiiviisiin astioihin tai säiliöihin. Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään tai muihin jätteisiin. Vaarallisia jätteitä ei saa varastoida kiinteistöllä 12 kuukautta kauemmin. Vaaralliset jätteet on toimitettava sellaiselle yritykselle tai laitokselle, joka saa ympäristöluvan perusteella ottaa vastaan ko. vaarallisia jätteitä. Lupamääräys 6. Laitoksen toiminnasta, mukaan lukien toimintaan liittyvä liikenne, aiheutuva melutaso ei saa ylittää tontin rajalla kello 7-22 välisenä aikana A painotettua ekvivalenttitasoa (LAeq) 55 db(a) eikä kello 22-7 välisenä aikana 50 db(a). Melutasoja on tarvittaessa seurattava mittauksin. Lupamääräys 7. Toiminnanharjoittajan on seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä. Parasta taloudellisesti käyttökelpoista tekniikkaa on hyödynnettävä raaka-aineiden valinnoissa, prosessin ajossa, ohjauksessa ja pysäyttämisessä sekä päästöjen puhdistamisessa niin, että päästöt ja laitoksen ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset. Lupamääräys 8. Öljy- ja muiden vahinkojen varalle sahatavaran käsittelylaitoksella ja lämpölaitoksella on oltava imeytysainetta, joka soveltuu käytössä olevien aineiden imeyttämiseen.

8 8 Lupamääräys 9. Toiminnasta tulee pitää käyttöpäiväkirjaa, johon tulee kirjata ympäristön kannalta olennaiset asiat kuten tiedot erotuskaivojen tyhjennyksistä, vaaralliset jätteet ja niiden toimituspaikat, tiedot häiriö ja onnettomuustilanteista sekä tuotantomäärät. Lupamääräys 10. Jätteiden käsittelyssä tulee noudattaa niitä määräyksiä, joita Joensuun alueellisen jätelautakunnan yleisissä jätehuoltomääräyksissä on annettu jätteiden käsittelystä, lajittelusta ja varastoinnista, vaarallisista jätteistä sekä vaarallisia jätteitä koskevasta kirjanpidosta. Toiminnassa tulee noudattaa Joensuun kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä kemikaalien ja vaarallisten jätteiden säiliövarastoinnista. Lupamääräys 11. Toiminnan olennaisesta muuttamisesta, pitkäaikaisesta keskeyttämisestä, lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on viipymättä ilmoitettava rakennus- ja ympäristölautakunnalle. Tavanomaisesta toiminnasta poikkeavista tapahtumista ja onnettomuuksista, joilla voi olla vaikutusta ympäristöön, on ilmoitettava Joensuun kaupungin ympäristönsuojelutoimistolle. RATKAISUN JA LUPAMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Yleiset perustelut Ympäristönsuojelulain 43 :n mukaisesti luvassa on annettava määräykset mm. päästöjen rajoittamisesta, jätteiden syntymisen vähentämisestä ja haittojen vähentämisestä. YSL:n 46 :n mukaisesti tulee myös antaa tarpeelliset määräykset toiminnan ja päästöjen tarkkailusta. Kun otetaan huomioon laitoksen toiminnan laatu, siitä saadut selvitykset, laitoksen sijoituspaikka sekä edellä annetut lupamääräykset, voidaan katsoa, ettei siitä aiheudu terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Laitoksesta ei myöskään aiheudu naapureille kohtuutonta rasitusta. Hakija on toiminnan laajuus ja luonne huomioiden riittävän vakavarainen ja sillä on käytettävissä riittävä asiantuntemus toiminnan harjoittamiseen. Lupamääräys 1. Toiminnan laadun ja sen markkinoista riippuvaisuuden takia on tarpeen sallia toiminta ympärivuorokautisesti. Erityisesti ulkona tapahtuvaa toimintaa tulee kuitenkin välttää öiseen aikaan. Haketuksesta aiheutuvan meluhaitan takia haketuksen toiminta-aikoja on rajattu. Lupamääräys 2. Kiinteää polttoainetta käyttävässä lämpölaitoksessa syntyvä tuhka on mahdollista hyödyntää lannoitteena tai lannoitevalmisteena. Jätteiden hyödyntämisen edistämiseksi on tarpeen selvittää tuhkan hyötykäyttömahdollisuus. Lupamääräys 3 ja 7. Ympäristönsuojelulain periaatteena on, että haitalliset ympäristövaikutukset ehkäistään ennakolta, menetellään varovaisesti ja huolellisesti ja käytetään parasta mahdollista tekniikkaa.

9 9 Lupamääräys 4. Valtioneuvoston asetusta sovelletaan kiinteää, nestemäistä tai kaasumaista polttoainetta käyttäviin energiantuotantoyksiköihin, jos energiantuotantoyksikkö on osa muutoin ympäristöluvanvaraista toimintaa. Asetusta sovelletaan ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksena toimintaan, johon tarvitaan ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukainen lupa. Lupamääräys 5, 8 ja 10. Määräysten tarkoituksena on muistuttaa muista toimintaa ohjaavista ohjeista ja suosituksista. Lähtökohtana on toiminnassa ottaa huomioon yleiset periaatteet ja velvollisuudet ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi samoin kuin jätelain yleiset huolehtimisvelvoitteet. Lupamääräys 6. Määräyksessä noudatetaan yleisiä melun ohjearvoja. Lupamääräys 9 ja 11. Määräykset ovat tarpeen toiminnan valvonnan kannalta. LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Päätöksen voimassaolo Päätös on voimassa toistaiseksi. Luvan saajan on toimitettava uusi ympäristölupahakemus lupamääräysten tarkistamista varten mennessä, jos toimintaa edelleen jatketaan. Toiminnanharjoittajan tulee uudessa hakemuksessa esittää yhteenveto niistä toimenpiteistä, joilla ympäristökuormitusta on vähennetty tai jos kuormitus on vuosina lisääntynyt, selvitys kuormituksen lisääntymisen syistä. Maininta lupaa ankaramman asetuksen noudattamisesta Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tässä luvassa olevia määräyksiä ankarampia määräyksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (YSL 86/2000) 2-8, 28, 31, 35-38, 41-43, 45-46, 52-56, 62, 81, 83, 96, 100 ja 105 Ympäristönsuojeluasetus (YSA 169/2000) 1, 7-10, 15-19, 23, 30 ja 37 Jätelaki (JäteL 646/2011) 5-6, 8, 12-17, 28-29, Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 1, 4, 7, 9, 20, 24 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 2 Joensuun kaupungin ympäristönsuojelumääräykset (159/ ) Joensuun alueellisen jätelautakunnan yleiset jätehuoltomääräykset (503/ ) Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (884/ ) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Maksu määräytyy Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti. Maksua on alennettu 50 % taksan 5 :n mukaisesti. Naapurien kuulemisesta, lupahakemuksen vireillä olosta ja päätöksen kuuluttamisesta aiheutuvat kulut peritään erikseen.

10 10 Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 2,3 ja 5. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös MUUTOKSENHAKU Hakija: FM Timber Team Oy, Rupontie 68, Pihtipudas Jäljennös päätöksestä Pohjois-Karjalan ELY-keskus/ympäristö ja luonnonvarat, PL 69, Joensuu Ilmoitus päätöksestä Ilmoitetaan kirjeellä niille naapurikiinteistöille, joita on kuultu lupahakemuksesta. Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdissä Rakennus- ja ympäristölautakunta tiedottaa tästä päätöksestä kuuluttamalla Joensuun kaupungin ilmoitustaululla sekä ilmoittamalla sanomalehdissä Karjalainen ja Viikko Pohjois- Karjala. Valitusosoitus Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusoikeus on: 1) sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea; 2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; 3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; 4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella; 5) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. Valitusosoitus on liitteenä.

80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 23.5.2014 3142/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 23.5.2014 3142/11.01.00/2014 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 21.5.2014 60 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 23.5.2014 3142/11.01.00/2014

Lisätiedot

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 14.08.2007 Kokouspvm 17.08.2007 Diaarinro

Lisätiedot

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.3.2014 39 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012. Liike- ja yhteisötunnus: 0208201-1

Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012. Liike- ja yhteisötunnus: 0208201-1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012 ASIA Romuajoneuvojen purkutoiminta, Jyväskylä HAKIJA Jyväskylän Ammattiopisto Viitaniementie

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2010/2 Dnro ESAVI/249/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.9.2010 ASIA Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 102/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/20/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2012 ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere HAKIJA IonPhasE

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto.

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto. 1 Kemin kaupunki PÄÄTÖS Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi Dnro 411/11.01.00/2014 Annettu julkipanon (21.05.2015) jälkeen 1. ASIA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2. HAKEMUS Kemin Ajoksen satama

Lisätiedot

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 109/10/1 Dnro ISAVI/124/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.11.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen lupamääräysten tarkistaminen, Tmi Taito Heikkilän

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

1.3.2 Polttoaineet ja muut raaka-aineet Biolämpökeskuksella poltetaan kotimaisia polttoaineita seuraavasti: LÄMPÖARVO (MJ/kg)

1.3.2 Polttoaineet ja muut raaka-aineet Biolämpökeskuksella poltetaan kotimaisia polttoaineita seuraavasti: LÄMPÖARVO (MJ/kg) sivu 1 1 HAKEMUS 1.1 Luvan hakija Savon Voima Lämpö Oy, Y-tunnus 1740587-2 PL 1024 70101 KUOPIO Hakijan yhteyshenkilö: Eero Kuusela, puhelin 0290 223 502, eero.kuusela@savonvoima.fi Laitoksen yhteyshenkilö:

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35

Lisätiedot

Ympäristölupapäätös. Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010

Ympäristölupapäätös. Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 Etelä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 ASIA Päätös Tramel Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 1880-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 204 Ympäristönsuojelutoimisto 18.4.2012 / Tiina Liira, Helena

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen 1(15) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 SARJALAITE OY, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Sarjalaite Oy:n konepajan

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Hakemuksen vireille tulo Hakemus toimitettu PoSan ympäristöpalveluun 26.2.2015.

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Hakemuksen vireille tulo Hakemus toimitettu PoSan ympäristöpalveluun 26.2.2015. Ympäristö- ja terveyslautakunta 27 11.06.2015 SHP-Palvelut Ky:n ympäristölupa Ympäristö- ja terveyslautakunta 27 Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä Asia Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014)

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS Teknisten palveluiden lautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS Asia: Valmistelija: Lupaviranomainen: Päätöspäivä: Päätös T. Isokungas Ky:n ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 110 26.02.2008 4 Ymp 10961-2007 (235) Ympäristölupahakemus / Late-Rakenteet Oy

TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 110 26.02.2008 4 Ymp 10961-2007 (235) Ympäristölupahakemus / Late-Rakenteet Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 110 26.02.2008 4 Ymp 10961-2007 (235) Ympäristölupahakemus / Late-Rakenteet Oy Tiivistelmä: - Ympkaalk 110 Ympäristönsuojelutoimisto 13.2.2008/Fredrik

Lisätiedot

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta.

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 70/10/1 Dnro ISAVI/100/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.8.2010 ASIA HAKIJA Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja

Lisätiedot

Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015

Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015 1 ORIVEDEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen PL 7 Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015 YMPÄRISTÖLUPA; KARPIN KÄSITTELY

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulain Rauhankatu 3 27 :n mukaisessa 18100 HEINOLA ympäristölupa-asiassa Päätös on annettu julkipanon jälkeen 27. 5.

Lisätiedot