1 Tulvavaarakartoitus Tulvariskikartoitus... 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Tulvavaarakartoitus Tulvariskikartoitus... 6"

Transkriptio

1 Kettunen ( ) SISÄLTÖ 1 Tulvavaarakartoitus Tulvariskikartoitus Vahingollinen seuraus ihmisen terveydelle ja turvallisuudelle Välttämättömyyspalvelun keskeytyminen Katkeavat tiet Elintärkeitä toimintoja turvaavan taloudellisen toiminnan keskeytyminen Vahingollinen seuraus ympäristölle Vahingollinen seuraus kulttuuriperinnölle Vahingollinen seuraus omaisuudelle... 14

2 1 Tulvavaarakartoitus 2 Tulvakarttoja sekä niiden pohjalta tehtyjä vahinkoarvioita hyödynnetään tulvariskien hallinnan suunnittelussa monin eri tavoin. Tulvariskikartat ja arviot mahdollisista vahingoista auttavat luomaan kuvan tulvariskien hallinnan nykytilasta ja asettamaan hallinnan tavoitteet mahdollisimman järkevästi. Tulvariskien hallinnan toimenpiteet määritellään näiden tavoitteiden mukaisesti. Toimenpiteiden suunnittelussa sekä tulvatilannetoiminnassa tulvakartoitusten ja vahinkoarvioiden tiedoilla on myös suuri merkitys. Tulvavaarakartta kuvaa veden alle jäävät alueet ja vesisyvyyden sekä vallitsevan vedenkorkeuden tietyllä tulvan todennäköisyydellä. Tarvittaessa kartoissa voidaan esittää myös tulvien aikainen virtaama ja virtausnopeudet. Tulvavaarakarttoja on yleispiirteisiä sekä yksityiskohtaisia. Yleispiirteiset tulvavaarakartat on tehty Korkeusmalli 10 m:n avulla ja yksityiskohtaiset tulvavaarakartat Korkeusmalli 2 m:n avulla Yksityiskohtaiset valtakunnalliseen tarkkaan korkeusmalliin KM2 perustuvat kartat on tehty toistuvuuksien (1/20a 1/1000a) mukaisille skenaarioille ja kuvan mukaiselle alueelle. Korkeusmalli perustuu vuoden 2010 laserkeilaukseen, sen korkeuden keskivirhe on keskimäärin 30 cm ja ruutukoko on 2 m x 2 m. Korkeusmalli kattaa koko tarkastelualueen. Mitään tulvasuojelupengertä ei ole mitattu erikseen, vaan korkeustieto penkereiden sijaintitieto on saatu sekä korkeusmallista että suunnitelmakartoista. Tulvasuojellut alueet on digitoitu tulva-alueen rajauksen mukaisesti, jos penkereen on teoriassa nähty suojaavan sen taustalla olevaa aluetta. Karttoja laadittaessa on oletettu, että tulvasuojelupenkereet eivät murru.

3 3/14 Kuva 1. Kiiminkijoen tulvakartoitetun alueen rajaus ja 1/1000a tulva ( MML, Esri Finland, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 12/2015) Maveplan Oy on simuloinut vedenkorkeudet ja virtaamat hyödyntäen jo havaittuja tulvia (vuonna 2000) sekä havaittujen vedenpinnan korkeuksia. Mallin reunaehtona käytettiin virtaamatietoja Haukiputaan havaintoasemalta (vuodet ), Porkkalan havaintoasemalta (vuodet ) ja Nuoritan havaintoasemalta (vuodet ). Havaintojaksojen ylivirtaamista tehtiin toistuvuusanalyysi Gumbel -jakaumalla.

4 4/14 Taulukko1. Mallinnetut virtaamat Kohta PL F MHQ HQ1/20 HQ1/50 HQ1/100 HQ1/250 HQ1/1000 Porkkala , Nuoritta havainto , Nuoritta yp ,4 231,1 261,4 291,4 321,6 372,0 Nuoritta ap ,0 530,3 612,7 683,2 765,0 888,4 kääriänpudas yp ,5 531,2 613,8 684,4 766,3 890,0 Ylikiimingin ap ,6 541,3 626,1 697,2 780,9 907,9 Vepsänjoen yp ,3 542,5 627,6 698,8 782,6 910,1 Vepsänjoen ap ,4 559,1 647,8 720,0 806,5 939,5 Rekikylä- Kirkkosaari ,0 560,1 649,0 721,3 808,0 941,3 Palvaoja ap ,9 561,6 650,9 723,2 810,2 944,0 Juuvanjoen yp ,5 564,2 654,1 726,6 814,0 948,7 Juuvanjoen ap ,2 570,4 661,7 734,5 823,0 959,7 Kiimingin a ,5 570,8 662,2 735,0 823,6 960,4 Jolosjoen yp ,5 572,6 664,3 737,2 826,1 963,5 Jolosjoen ap ,0 589,9 685,5 759,4 851,1 994,4 Onkamonojan yp Onkamonojan ap ,0 593,3 689,6 763,7 856,0 1000, ,4 603,8 702,4 777,1 871,1 1019,0 Nurmiojan yp ,8 606,1 705,3 780,1 874,5 1023,1 Nurmiojan ap ,4 608,8 708,6 783,6 878,4 1028,0 Haukipudas havainto ,1 610,0 710,0 785,0 880,0 1030,0 Haukiputaan a ,5 610,7 710,9 785,9 881,1 1031,2 Haukipudas ,8 612,8 713,5 788,6 884,2 1035,0 Virtausmalliin syötettävät alimman poikkileikkauksen vedenkorkeudet valittiin suuren (N2000+2,0) meritulvan perusteella. Alimmilla vesipinnoilla ei ole mallinnuksen kannalta tässä tapauksessa kovin suurta merkitystä Niemeläntörmältä alkavan koskijakson vuoksi.

5 5/14 Mallin lasketuista vedenkorkeuksista on tehty SYKE:n tulvavaaratyökalulla ( Työkalu laskee poikkileikkauksen vedenkorkeuden ja maastomallin välisen erotuksen ja piirtää alueelle tulvavyöhykkeen alle 0,5 m 3 m (kuva 2). Kuva 2. Merkkien ja värien selitykset tulvakartoilla

6 6/14 2 Tulvariskikartoitus Tulvariskikartalla esitetään tietyn tulvavaarakartoitetun skenaarion aiheuttama riski. Riskillä tarkoitetaan todennäköisyyden, tulvavaaran ja haavoittuvuuden yhteisvaikutusta. Tulvariskikartoissa esitetään tulva-alueen asukkaiden viitteellinen määrä, vaikeasti evakuoitavat kohteet, yhteiskunnan kannalta tärkeät toiminnot, mahdollisesti äkillistä pilaantumista aiheuttavat laitokset ja seurauksista mahdollisesti kärsivät suojelualueet sekä kulttuuriperintökohteet. Tiedot ovat pääosin peräisin valtakunnallisista paikkatietoaineistoista kuten rakennus- ja huoneistorekisteristä (RHR), SLICESmaankäyttöaineistosta, valvonta- ja kuormitustietojärjestelmästä (VAHTI), erilaisista ympäristötietokannoista, toiminnanharjoittajien tiedoista sekä kaupungin tiedoista. Tulvariskikartat perustuvat tulvavaarakarttoihin, jotka kuvaavat tulvaveden leviämisalueita eri vedensyvyyksillä ja eri tulvien toistuvuuksilla. Tulvariskikartoituksessa esitetään tulva-alueella olevat kohteet, joille aiheutuu häiriöitä tai vahinkoja. Riskikartoituksessa selvitetään mm. seurauksista kärsivien asukkaiden viitteellinen määrä, alueella harjoitettavan taloudellisen toiminnan tyyppi, ympäristölle haitalliset kohteet sekä seurauksista kärsivät suojelualueet (Alho ym. 2008). Tulvariskikartat valmistuivat tammikuussa 2016 ja ne löytyvät Kuva 3. Kiiminkijoen tulvakartoituksen kaikki riskikohteet (selitteet liite 1) ( MML, Esri Finland, Pohjois- Pohjanmaan ELY-keskus 2/2016)

7 7/ Vahingollinen seuraus ihmisen terveydelle ja turvallisuudelle Kiiminkijoella suurin osa kastuvista rakennuksista on vapaa-ajan rakennuksia. Asukkaita, jotka ovat riskialueella jo melko yleisellä (1/20a) tulvalla on 21 ja erittäin harvinaisella (1/1000a) tulvalla heitä on jo 363 kpl (taulukko 2). Sepänkujan penkereet suojaavat erittäin harvinaisella (1/250a) tulvalla 7 henkilöä. (RHR 2013) (kuvat 3-6) Taulukko 2. Asukkaat tulvan kastelemalla alueella (RHR 2013) Tulvan toistuvuus Asukkaiden määrä Tulvasuojellulla alueella 1/ / / / / Suurin osa Kiiminkijoella tulvavaarassa olevista rakennuksista on vapaa-ajan rakennuksia, jotka eivät ole asumiseen tarkoitettuja ja toiseksi eniten vapaa-ajan asuinrakennuksia. Jo melko yleisellä (1/20a) tulvalla saattaa kastua 285 mökkiä, ja erittäin harvinaisella (1/1000a) tulvalla niitä on 496 (taulukko 3). Asuinrakennuksia on huomattavasti vähemmän, melko yleisellä tulvalla 13 rakennusta on tulvauhan alla ja erittäin harvinaisella niitä on jo 154 kpl. Vakuutus korvaa tulvan aiheuttamat vahingot, mikäli tulva on melko harvinainen (1/50a). Rakennuksia, jotka voivat kastua yleisimmillä kuin 1/50a tulvilla löytyi 32 kpl (tilanne , luku tarkentuu suunnittelun edetessä). Taulukko 3. Rakennukset Kiiminkijoen tulvakartoitetulla alueella eri tulvalla (RHR 2013) Eläinsuojat Vapaa-ajan Muut vapaaajan Tulvan Asuinrakennukset maatalousrake rakennukset ym. Muut asuinrakennukset rakennukset toistuvuus nnukset YHTEENSÄ 1/ / / / /

8 8/14 Kuva 3. Kiiminkijoen erittäin harvinainen (1/1000a) tulva alaosalla ja tulvauhan alla olevat asukkaat ( MML, Esri Finland, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 12/2015) Kuva 4. Kiiminkijoen erittäin harvinainen (1/1000a) tulva keskiosalla ja tulvauhan alla olevat asukkaat ( MML, Esri Finland, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 12/2015)

9 9/14 Kuva 5. Kiiminkijoen erittäin harvinainen (1/1000a) tulva keskiosan yläosalla ja tulvauhan alla olevat asukkaat ( MML, Esri Finland, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 12/2015) Kuva 6. Kiiminkijoen erittäin harvinainen (1/1000a) tulva yläosalla ja tulvauhan alla olevat asukkaat ( MML, Esri Finland, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 12/2015)

10 10/14 Sen lisäksi että rakennuksia kastuu, jää useita rakennuksia saarroksiin. Yhteensä arviolta alle 900 henkilöä asuu sellaisella alueella, jonne kulku vaikeutuu tai kokonaan katkeaa harvinaisen (1/100a) tulvan aikana. Osaan on vaihtoehtoinen autoreitti ja osalle voi päästä pihan poikki kulkemaan. Taulukkoon 4 on koottu ne tiet, joiden takana on yli 10 asukasta ja tielle nousee kartoituksen mukaan vesi siten, että kulku vaikeutuu. (Taulukko tarkentuu suunnittelun edetessä.) Taulukko 4. Tiet, joiden taakse jää asukkaita 1/100a tulvan katkaistessa kulkuyhteyden Tien nimi Asukkaita Onkamontie, Jokivarrentie, Jokikylä (osalle vaihtoehtoinen reitti olemassa) 109 Hanhelantie, Hanhiperä 47 Honkasentie, Honasenkangas 220 Tirinkyläntie (kahdesta kohtaa) 122 Lehtolantie/Aholankankaantie/Tirintie 52 Riitaniementie (Möykkyperän tulvauoma) 31 Hakomäentie, Hakomäki, Kiiminki 42 Tarhalantie, Kiiminki 13 Jaarantie - Pasontie (osaan asunnoista pääsee muuta reittiä (ei autolla)) 103 Nikkarinperä 43 Purontie, Huttukylä 28 Huttulantie 13 Vilppolantie 10 Runttikoskentie, Ylikiiminki 22 Vattuaho, Vesala/Ylikiiminki 13 Kestinraitti 14 Kiiminkijoen tulvavaarakartoitetulla alueella on yksi koulu (Alakylän koulun Tirinkylän yksikkö), joka voi jäädä saarroksiin jo harvinaisen (1/100a) tulvan aikana. Toisaalta, tielle nousee n. 0,5 m vettä, joten koulun evakuointi on mahdollista. Toinen vaikeasti evakuoitava kohde on Suvelan leirikoulu, jonne kulku vaikeutuu jo yleisen (1/20a) tulvan aikana. (Taulukko 5, kuva 7) Taulukko 5. Julkiset rakennukset Kiiminkijoen tulvakartoitetulla alueella Tulva Tulva Tulva Tulva Rakennusluokka 1/20 1/50 1/100 1/250 Tulva 1/1000 Vaikeasti evakuoitavat kohteet Koulut

11 11/14 Kuva 7. Kiimingin Suvalan leirikeskus sekä Alakylän koulun Tirinkylän yksikkö ja harvinainen (1/100a) tulva. ( MML, Esri Finland, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 2/2016) 2.2 Välttämättömyyspalvelun keskeytyminen Välttämättömyyspalveluilla tarkoitetaan yhteiskunnan infrastruktuuria ja sen ylläpitoa. Oulun Energian ja Carunan mukaan Kiiminkijoen tulvakartoitetulla alueella on useita muuntamoita, jotka voivat olla tulvalle alttiissa paikassa (kuva 8). Jos muuntamo kastuu, riskinä voi olla sähkön jakelun keskeytys muuntamon piirissä oleville asiakkaille. Suojausautomatiikka varmistaa sen, ettei veden noususta aiheudu vaaraa ulkopuolisille. Haukiputaan sähkön alueella muuntamot eivät ole vaarassa kastua, mutta jäät saattavat rikkoa pylväitä useassa kohdassa. Oulun Energialla ei ole kaukolämpöpumppaamoita eikä lämpökeskuksia tulvakartoitetulla alueella.

12 12/14 Kuva 8. Kiiminkijoen varrella sijaitsevat mahdollisesti kastuvat muuntamot ( MML, Esri Finland, Pohjois- Pohjanmaan ELY-keskus 2/2016) Kiiminkijoen tulvakartoitetulta alueelta löytyi yksi tietoliikenteen rakennus, jonne voi pahimmillaan nousta 1-2 metriä vettä. Kohteessa on irrotettava 0,5 metrin tulvasuoja. Ei ole tietoa minkälaisen riskin kohteen kastuminen voi aiheuttaa. 2.3 Katkeavat tiet Kiiminkijoen tulva-alueella useita kilometrejä teitä, jotka peittyvät vedellä. Tämä kappale tarkentuu Kiiminkijoen tulvariskien hallintasuunnitelmassa. Kurkelansaareen ei välttämättä pääse erittäin harvinaisen (1/250a) tulvan aikana, jolloin saareen jää saarroksiin asuinrakennuksia sekä mökkejä. Harjunkankaantie saattaa peittyä jo harvinaisella (1/100a) tulvalla, jolloin kulku Harjunkankaalla sijaitseviin asuinrakennuksiin tai mökkeihin vaikeutuu tai estyy. Siirtolanraitille ja Pentintielle saattaa nousta vesi jo yleisellä (1/20a) tulvalla, jolloin kulku asuinrakennuksille ja mökkeihin Siirtolaan ja Penttiin vaikeutuu tai estyy. Jokikylän Marttilankaarelle kulku vaikeutuu tai estyy harvinaisen (1/100a) tulvan aikana. Onkamontielle saattaa nousta vesi jo yleisellä tulvalla, jolloin Kiiminkijoentieltä ei välttämättä pääse Jokikylän Rantalaan ja sitä kautta Onkamoon. Vaihtoehtoinen reitti on olemassa.

13 13/14 Alakylässä Huruntielle voi nousta vesi jo melko yleisellä tulvalla, jolloin kulku moneen asuntoon voi vaikeutua. Autionharjun puolella Takalontielle voi nousta vettä harvinaisella (1/100a) tulvalla, jolloin tulvan saartamaksi saattaa jäädä 9 asuntoa sekä eläinsuoja. Honkasentielle voi nousta yleinen (1/20a) tulva, jolloin saarroksiin saattaa jäädä useita kymmeniä asuntoja ja mökkejä ja tällöin myös Majavansaareen pääsy vaikeutuu (vain mökkejä), kun myös Majavatielle nousee vesi jopa kilometrin matkalta. Alakylässä jää useita asuntoja mottiin kun mm. Venekoskentielle, Alponkujalle, Rasinkujalle, Kanniaisentielle, Höyhtytielle ja Ylihaantielle, nousee vesi harvinaisella tulvalla (osalle jo yleisellä tulvalla). Tirinkylään pääseminen vaikeutuu jo yleisen tulvan jälkeen, kun Tirintielle voi nousta vesi sekä Haipuskylän puolelta että Tirinkylän puolelta. Myös Aholankankaantielle ja Lehtolantielle voi nousta vesi jo yleisen tulvan jälkeen tai aikana, joten kulku Lehtolaan vaikeutuu (useita asuntoja). Kiiminkijoentielle saattaa nousta vesi useassa kohdassa: Salvatinsaaren kohdalla (1/250 a), Alakylän Koivikon kohdalla (1/1000a) ja Kiimingin Hakomäen kohdalla (1/250a). Kiimingissä Kiiminkijoen pohjoispuolella Lehmikankaalla jää asuntoja tulvan saartamaksi melko harvinaisen (1/50a) tulvan aikana. Vääräkoskella saattaa vesi nousta Vääräkoskentielle, Pikkuniemeläntielle jo yleisellä tulvalla jättäen saarroksiin asuntoja. Tarhalantielle puolestaan voi nousta vesi harvinaisen tulvan aikana, jolloin asuntoja jää saarroksiin. Nikkarinperälle voi nousta vettä yleisen tulvan aikana, jättäen saarroksiin useita asuntoja ja mökkejä ja harvinaisen tulvan aikaan Purontielle voi nousta vettä, jolloin Pasonmäen alueelle ei pääse kummastakaan suunnasta. Kiimingissä joen eteläpuolella Jaarantie-Pasontielle saattaa nousta vesi jo yleisellä tulvalla jättäen useita asuntoja ja mökkejä sekä leirikeskus Suvelan tulvan saarroksiin. Vilppolantien ja Hovinkoskentien päähän jää eläinsuoja saarroksiin jo yleisen tulvan aikana. Vesalassa Kiiminkijoen pohjoispuolella Runttikoskentielle voi nousta vesi jo yleisellä tulvalla, jolloin useita asuntoja ja muutama mökki ja saarroksiin. Ylikiimingissä Hiltulantielle voi nousta yleinen tulva, jolloin asukkaita jää saarroksiin. Näiden lisäksi useita yksittäisiä taloja jää saarroksiin. 2.4 Elintärkeitä toimintoja turvaavan taloudellisen toiminnan keskeytyminen Tulvavaara-alueella ei ole sellaista teollisuuden toimintaa, joka olisi yhteiskunnan kannalta elintärkeää. 2.5 Vahingollinen seuraus ympäristölle Tulvavaara-alueella ei ole sellaista toimintaa, jolla olisi vahingollista seurausta ympäristölle.

14 14/ Vahingollinen seuraus kulttuuriperinnölle Tulvavaara-alueella ei ole sellaista toimintaa, jolla olisi vahingollista seurausta kulttuuriperinnölle. 2.7 Vahingollinen seuraus omaisuudelle Kiiminkijoen tulvakartoitetulla alueella sijaitsee yhteensä 3 ympäristöluvallista eläinsuojaa, joille kulku tulvatilanteessa vaikeutuu (kuva 9). Kuva 9. Eläinsuojat ja 1/100a tulva ( MML, Esri Finland, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 12/2015)

Kiimingin yksityiskohtaiset tulvavaarakartat

Kiimingin yksityiskohtaiset tulvavaarakartat Tulvavaarakartan laatiminen Dnro: POPELY/1/07.02/2011 Kiimingin yksityiskohtaiset tulvavaarakartat Diar Isid Pohjois-pohjanmaan ELY-keskus Raportti 9.3.2012 POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA

Lisätiedot

Pudasjärven yksityiskohtaiset tulvavaarakartat

Pudasjärven yksityiskohtaiset tulvavaarakartat Tulvavaarakartan laatiminen Dnro: POPELY/1/07.02/2011 Pudasjärven yksityiskohtaiset tulvavaarakartat Diar Isid Pohjois-pohjanmaan ELY-keskus Raportti 27.2.2012 POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE-

Lisätiedot

Tulvariskien hallinta ympäristöhallinnon ohjeet ja aineistot

Tulvariskien hallinta ympäristöhallinnon ohjeet ja aineistot Tulvariskien hallinta ympäristöhallinnon ohjeet ja aineistot Vantaan III tulvaseminaari 16.04.2013 Mikko Huokuna, SYKE 2 Mikko Sane, SYKE 9.12.2013 Tulvariskien hallintaa ohjaava lainsäädäntö Tulvariskien

Lisätiedot

Kiiminkijoen trhs. Ohjausryhmän 2. palaveri

Kiiminkijoen trhs. Ohjausryhmän 2. palaveri 5.10.2015 Kiiminkijoen trhs Ohjausryhmän 2. palaveri 5.10.2015 Asialista 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2. Tulvavaarakartat ja riskikohteet 3. Laserkeilausaineiston hyödyntäminen tulvasuojelutoimenpiteiden

Lisätiedot

Tulvariskikartoitus Kyrönjoen vesistöalueella välillä Ilmajoki-Seinäjoki vuonna 2013

Tulvariskikartoitus Kyrönjoen vesistöalueella välillä Ilmajoki-Seinäjoki vuonna 2013 riskikartoitus Kyrönjoen vesistöalueella välillä Ilmajoki-Seinäjoki vuonna 2013 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 21.3.2014 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Aineisto ja menetelmät...

Lisätiedot

RAPORTTI. Riihimäen keskustan tulvariskikartoitus

RAPORTTI. Riihimäen keskustan tulvariskikartoitus RAPORTTI Riihimäen keskustan riskikartoitus Sisältö Johdanto... 3 Aineisto ja menetelmät... 4 Riihimäen keskustan riskit... 6 Johdanto Riihimäen kaupunki sijaitsee Vantaajoen vesistöalueen latvaosalla

Lisätiedot

Tulvariskien hallinnan suunnittelu

Tulvariskien hallinnan suunnittelu Tulvariskien hallinnan suunnittelu Kemijoen tulvariskien hallinnan monitavoitearvioinnin sidosryhmätyöpaja Rovaniemi 3.12.2013 & Kemijärvi 4.12.2013 Lapin ELY-keskus/Ympäristö ja luonnonvarat/ Vesivarayksikkö

Lisätiedot

PYHÄJOKI, OULAISTEN ALUEEN TULVAKARTAT HW1/20 HW1/1000

PYHÄJOKI, OULAISTEN ALUEEN TULVAKARTAT HW1/20 HW1/1000 POHJOIS-POHJANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PYHÄJOKI, OULAISTEN ALUEEN TULVAKARTAT HW1/20 HW1/1000 17.10.2008 Insinööritoimisto Pekka Leiviskä Vauhtipyörä 4, 91800 Tyrnävä www.leiviska.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...3

Lisätiedot

EHDOTUS POHJOIS-POHJANMAAN MERKITTÄVIKSI TULVARISKIALUEIKSI

EHDOTUS POHJOIS-POHJANMAAN MERKITTÄVIKSI TULVARISKIALUEIKSI EHDOTUS POHJOIS-POHJANMAAN MERKITTÄVIKSI TULVARISKIALUEIKSI Korteoja ylävirtaan keväällä 2000, Suomen Ilmakuva Oy POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 2011 2/5 Tausta (ELY-keskus)

Lisätiedot

asiantuntija Lapin ELY-keskus Anna Kurkela asiantuntija Suomen ympäristökeskus Mika Marttunen asiantuntija Suomen ympäristökeskus Anne-Mari Rytkönen

asiantuntija Lapin ELY-keskus Anna Kurkela asiantuntija Suomen ympäristökeskus Mika Marttunen asiantuntija Suomen ympäristökeskus Anne-Mari Rytkönen Kemijoen tulvaryhmän 3. kokouksen pöytäkirja Lappi 17.12.2012 LAPELY/5/07.02/2012 Paikka: Lapin liitto, Hallituskatu 20, 4 krs. Aika: 26.11.2012 klo 15:00 Kemijoen tulvaryhmän 3. kokouksen pöytäkirja 1

Lisätiedot

Mitä tavoitteita tulvariskien hallinnalle pitäisi asettaa?

Mitä tavoitteita tulvariskien hallinnalle pitäisi asettaa? Mitä tavoitteita tulvariskien hallinnalle pitäisi asettaa? Keskustelutilaisuus Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallinnan suunnittelusta 31.1.2013, Rovaniemi 4.2.2013 Tulvadirektiivi (2007/60/EY) 4

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS PYHÄJOEN VESISTÖALUEEN TULVARISKIKARTOITUS

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS PYHÄJOEN VESISTÖALUEEN TULVARISKIKARTOITUS Vastaanottaja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 02/2016 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS PYHÄJOEN VESISTÖALUEEN TULVARISKIKARTOITUS POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS PYHÄJOEN VESISTÖALUEEN

Lisätiedot

Meri- ja jokitulvat Helsingin seudulla, miten niistä selviydytään?

Meri- ja jokitulvat Helsingin seudulla, miten niistä selviydytään? Meri- ja jokitulvat Helsingin seudulla, miten niistä selviydytään? Helsingin seudun ilmastoseminaari 2013, yksikön päällikkö Kari Rantakokko Uudenmaan ELY-keskus Vantaanjoen virtaamien muutokset ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen

Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen IVALOJOEN TULVARYHMÄ Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen lähtökohdat, tavoitteet ja valmistelu Tausta Tulvariskien hallinnalla tarkoitetaan sellaisia toimenpiteitä,

Lisätiedot

Lapuan tulvariskikartoitus 2013

Lapuan tulvariskikartoitus 2013 Lapuan tulvariskikartoitus 2013 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 20.3.2014 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Aineisto ja menetelmät... 4 3. Lapuan tulvariskit... 6 3.1 Vahingollinen

Lisätiedot

Tiivistelmä Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmasta

Tiivistelmä Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmasta NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Tiivistelmä Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmasta Johdanto Kuva: Juha Hyvärinen Turku, Raisio, Naantali

Lisätiedot

Tiivistelmä Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta

Tiivistelmä Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta Näkymiä lokakuu 204 varsinais-suomen ely-keskus Tiivistelmä Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta Kuva: Minna Uusiniitty-Kivimäki Johdanto Turku,

Lisätiedot

Tulvakartat. Mikko Sane, SYKE. Hulevesitulvariskien hallinnan suunnittelu -koulutus

Tulvakartat. Mikko Sane, SYKE. Hulevesitulvariskien hallinnan suunnittelu -koulutus Tulvakartat Mikko Sane, SYKE Hulevesitulvariskien hallinnan suunnittelu -koulutus 29.3.2011 Tulvatilannekuva Toiminta tulvan uhatessa ja itse tulvatilanteessa ratkaisee lopullisesti vahinkojen määrän SYKE

Lisätiedot

Tulvariskikartoitus Kyrönjoen vesistöalueella välillä Ylistaro-Vähäkyrö vuonna 2013

Tulvariskikartoitus Kyrönjoen vesistöalueella välillä Ylistaro-Vähäkyrö vuonna 2013 riskikartoitus Kyrönjoen vesistöalueella välillä Ylistaro-Vähäkyrö vuonna 2013 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 21.3.2014 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Aineisto ja menetelmät...

Lisätiedot

Merkittävät tulvariskialueet

Merkittävät tulvariskialueet Ehdotus Kaakkois-Suomen merkittäviksi tulvariskialueiksi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on arvioinut vesistöjen ja merenpinnan noususta aiheutuvat tulvariskit Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Tulvariskien hallinnan tavoitteet

Tulvariskien hallinnan tavoitteet Tulvariskien hallinnan tavoitteet Vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 13.12.2012, Rovaniemi Tulvariskien hallinnan työn kulku Tulvariskien alustava arviointi 22.12.2011 1. Tarkistus 22.12.2018 Seuraavat

Lisätiedot

Pudasjärven tulvakartta

Pudasjärven tulvakartta TULVAKARTOITUKSEN METATIETOLOMAKE tulvapaikan nimi: sijainti Pudasjärven tulvakartta 12.04.2013 ID: 61 ELY-keskus: Pohjois- Pohjanmaan ELY vesienhoitoalue: Oulujoen- Iijoen vesienhoitoalue (VHA4) kunta:

Lisätiedot

Suomalais-ruotsalainen tulvariskien hallinnan suunnitteluyhteistyö

Suomalais-ruotsalainen tulvariskien hallinnan suunnitteluyhteistyö Suomalais-ruotsalainen tulvariskien hallinnan suunnitteluyhteistyö Tornionlaakson Vesiparlamentti 3.11.2015, Anna Kurkela Esityksen sisältö TRHS prosessi Yhteistyötahot Tulvakartoitus Rajavesiyhteistyö

Lisätiedot

Vesistömallit ja tulvakartat tulvatilannekuvan muodostamisessa. Paikkatietomarkkinat Mikko Sane ja Kimmo Söderholm, SYKE

Vesistömallit ja tulvakartat tulvatilannekuvan muodostamisessa. Paikkatietomarkkinat Mikko Sane ja Kimmo Söderholm, SYKE Vesistömallit ja tulvakartat tulvatilannekuvan muodostamisessa Paikkatietomarkkinat 4.11.2009 Mikko Sane ja Kimmo Söderholm, SYKE Tulvatilannekuva Suomessa Toiminta tulvan uhatessa ja itse tulvatilanteessa

Lisätiedot

LIITE 1. Topografia Kokemäenjoen vesistöalueella.

LIITE 1. Topografia Kokemäenjoen vesistöalueella. LIITE 1. Topografia Kokemäenjoen vesistöalueella. LIITE 2. Topografia Kokemäenjoen osavaluma-alueella 35.1. LIITE 3. Topografia Kokemäenjoen osavaluma-alueella 35.2. LIITE 4. Topografia Kokemäenjoen osavaluma-alueella

Lisätiedot

EHDOTUS VARSINAIS-SUOMEN JA SATAKUNNAN TULVARISKIALUEIKSI

EHDOTUS VARSINAIS-SUOMEN JA SATAKUNNAN TULVARISKIALUEIKSI 11.10.2011 Varsinais-Suomi EHDOTUS VARSINAIS-SUOMEN JA SATAKUNNAN TULVARISKIALUEIKSI Tausta Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on arvioinut vesistöjen ja merenpinnan

Lisätiedot

Ehdotus Pohjois-Pohjanmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi Yhteenveto kuulemisesta ja lausunnoista sekä ELY-keskuksen vastine

Ehdotus Pohjois-Pohjanmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi Yhteenveto kuulemisesta ja lausunnoista sekä ELY-keskuksen vastine Tulvariskialueiden nimeämisehdotuksen kuuleminen Dnro POPELY/1/07.02/2011 Ehdotus Pohjois-Pohjanmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi Yhteenveto kuulemisesta ja lausunnoista sekä Kuuleminen ehdotuksesta

Lisätiedot

Tiivistelmä Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmasta

Tiivistelmä Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmasta NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Tiivistelmä Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmasta Johdanto Pori ja Huittinen ovat maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä (20.12.2011)

Lisätiedot

EHDOTUS LAPIN MERKITTÄVIKSI TULVARISKIALUEIKSI

EHDOTUS LAPIN MERKITTÄVIKSI TULVARISKIALUEIKSI Ehdotus Lapin merkittäviksi tulvariskialueiksi LAPELY/29/07.02/2011 Lappi 07.10.2011 EHDOTUS LAPIN MERKITTÄVIKSI TULVARISKIALUEIKSI Tausta (Lapin ELY-keskus) on arvioinut vesistöjen ja merenpinnan noususta

Lisätiedot

Kiiminkijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma

Kiiminkijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma Kiiminkijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma KIIMINKIJOEN VESISTÖALUEEN TULVARISKIEN HALLINTASUUNNITELMA Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kokoaja: Kansikuva: Ramboll

Lisätiedot

Tulvariskien alustava arviointi Pöntiönjoen vesistöalueella

Tulvariskien alustava arviointi Pöntiönjoen vesistöalueella Tulvariskien alustava arviointi Pöntiönjoen vesistöalueella Vesistö: 52 Pöntiönjoen vesistö Organisaatio(t): Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Pvm: 31.3.2011 Dnro: POPELY/1/07.02/2011 Sisällysluettelo 1. TAUSTAA...

Lisätiedot

Tulvariskien hallinnan suunnittelun seuraavat vaiheet Mikko Huokuna, SYKE

Tulvariskien hallinnan suunnittelun seuraavat vaiheet Mikko Huokuna, SYKE Tulvariskien hallinnan suunnittelun seuraavat vaiheet 5.10.2017 Mikko Huokuna, SYKE Tulvariskien hallinnan suunnittelun seuraavat vaiheet Tarkistamiset: Tulvariskien alustava arviointi 22.12.2018 merkittävien

Lisätiedot

Tulvariskien hallinnan suunnittelun ajankohtaiset asiat YTR Liisa Maria Rautio, Erika Raitalampi

Tulvariskien hallinnan suunnittelun ajankohtaiset asiat YTR Liisa Maria Rautio, Erika Raitalampi Tulvariskien hallinnan suunnittelun ajankohtaiset asiat 7.4.2014 YTR Liisa Maria Rautio, Erika Raitalampi Tulvadirektiivin toimeenpanon työvaiheet ja aikataulu: I Vaihe: Tulvariskien alustava arviointi

Lisätiedot

Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu

Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu Dnro UUDELY/32/07.02/2013 Uusimaa Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu Tausta Tulvariskien hallinnalla tarkoitetaan sellaisia toimenpiteitä,

Lisätiedot

Merkittävän tulvariskin arviointi ja kriteerit

Merkittävän tulvariskin arviointi ja kriteerit Merkittävän tulvariskin arviointi ja kriteerit vesistö- ja meritulvat Mikko Sane Suomen ympäristökeskus SYKE Vesistö- ja meritulvariskien alustava arviointi 5.10.2017 Miten merkittävä tulvariski arvioidaan

Lisätiedot

Tiivistelmä Uskelanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta

Tiivistelmä Uskelanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta Näkymiä lokakuu 2014 varsinais-suomen ely-keskus Tiivistelmä Uskelanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta Johdanto Kuva: Olli-Matti Verta Salon keskusta on maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Tulvalain toimeenpano Lapissa ja Tulvariskien alustava arviointi Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueella

Tulvalain toimeenpano Lapissa ja Tulvariskien alustava arviointi Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueella Tulvalain toimeenpano Lapissa ja Tulvariskien alustava arviointi Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueella Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Vesivara ja ympäristöpalvelut ryhmän esimies Timo

Lisätiedot

Tulvariskien alustava arviointi Munsalanjoen vesistöalueella

Tulvariskien alustava arviointi Munsalanjoen vesistöalueella Tulvariskien alustava arviointi Munsalanjoen vesistöalueella Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.2011 Käännös Sisällys 1 Taustaa... 2 2 Vesistön kuvaus... 3 2.1 Yleistä... 3

Lisätiedot

Tulvariskien alustava arviointi Pohjois-Pohjanmaan rannikon pienillä valuma-alueilla

Tulvariskien alustava arviointi Pohjois-Pohjanmaan rannikon pienillä valuma-alueilla Tulvariskien alustava arviointi Pohjois-Pohjanmaan rannikon pienillä valuma-alueilla Vesistöt: 55 Liminkaojan vesistöalue, 56 Piehinginjoen vesistöalue ja 62 Olhavanjoen vesistöalue sekä Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Pyhäjoen tulvariskien hallinta

Pyhäjoen tulvariskien hallinta Sivu 1/7 Pyhäjoen tulvariskien hallinta 1/11 Yleistiedot Tervetuloa Pyhäjoen tulvariskien hallinnan kyselyyn Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on saanut Maa- ja metsätalousministeriöltä rahoituksen Pyhäjoen

Lisätiedot

Loviisan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu

Loviisan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu Dnro UUDELY/32/07.02/2013 Uusimaa Loviisan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu Tausta Tulvariskien hallinnalla tarkoitetaan sellaisia toimenpiteitä, joilla

Lisätiedot

Aika ja paikka: klo 13:00, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Veteraanikatu 1, Neuvotteluhuone Päämaja, Oulu

Aika ja paikka: klo 13:00, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Veteraanikatu 1, Neuvotteluhuone Päämaja, Oulu PÖYTÄKIRJA KIIMINKIJOEN TULVARISKIEN HALLINTASUUNNITELMA Ohjausryhmän viimeinen (4.) kokous Aika ja paikka: 6.6.2016 klo 13:00, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Veteraanikatu 1, Neuvotteluhuone Päämaja,

Lisätiedot

Lappi. Ivalon yksityiskohtainen tulvavaarakartoitus

Lappi. Ivalon yksityiskohtainen tulvavaarakartoitus 2014 Lappi Ivalon yksityiskohtainen tulvavaarakartoitus Sisältö Sisältö... 2 1 Yleistä... 3 1.1 Taustat... 3 1.2 Vesistöalue... 3 1.3 Hydrologia... 4 1.3.1 Vedenkorkeudet ja virtaamat... 4 1.4 Käytössä

Lisätiedot

Meritulvat Tulvariskien hallinnan suunnittelu

Meritulvat Tulvariskien hallinnan suunnittelu Meritulvat Tulvariskien hallinnan suunnittelu Vaaralliset säätilanteet, Ilmatieteen laitos 11.4.2013 yksikön päällikkö Kari Rantakokko Uudenmaan ELY-keskus 10.4.2013 Havaittuja muutoksia ääriarvoissa Ilmatieteen

Lisätiedot

Aika ja paikka: , ELY POP Neuvotteluhuone Kotka, Veteraanikatu 1, Oulu

Aika ja paikka: , ELY POP Neuvotteluhuone Kotka, Veteraanikatu 1, Oulu POPELY/28/07.02/2014 PÖYTÄKIRJA KIIMINKIJOEN TULVARISKIEN HALLINTASUUNNITELMA ALOITUSKOKOUS Aika ja paikka: 25.2.2015, ELY POP Neuvotteluhuone Kotka, Veteraanikatu 1, Oulu Läsnäolijat: Kallio Tuomas (puheenjohtaja),

Lisätiedot

Tulvariskien kartoittaminen

Tulvariskien kartoittaminen YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 2 2008 Tulvariskien kartoittaminen LUONNON- VARAT Petteri Alho, Mikko Sane, Mikko Huokuna, Jukka Käyhkö, Eliisa Lotsari ja Laura Lehtiö Suomen ympäristökeskus Turun yliopisto

Lisätiedot

Kymijoen vesistöalueen tulvaryhmän 4. kokous

Kymijoen vesistöalueen tulvaryhmän 4. kokous Kymijoen vesistöalueen tulvaryhmän 4. kokous Torstaina 11.4.2013 klo 10.00-14.00, neuvotteluhuone Kahvitupa, Salpausselänkatu 22, Kouvola Keski-Suomen ELY-keskus, neuvotteluhuone 2-3.1, Technopolis Innova

Lisätiedot

Tulviin varautuminen

Tulviin varautuminen Tulviin varautuminen Ilmastonmuutos ja paikalliset ratkaisut -seminaari 11.10.2012 Mikko Huokuna, SYKE Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesistötulviin Kevättulvat pienenevät ja aikaistuvat Poikkeuksen muodostaa

Lisätiedot

Iijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu

Iijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu Pohjois-Pohjanmaa Iijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu Tausta Tulvariskien hallinnalla tarkoitetaan sellaisia toimenpiteitä, joilla pyritään arvioimaan

Lisätiedot

Tiivistelmä Uskelanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmasta

Tiivistelmä Uskelanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmasta NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Tiivistelmä Uskelanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmasta Johdanto Salon keskusta on maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä (20.12.2011)

Lisätiedot

Lappi. Kittilän yksityiskohtainen tulvavaarakartoitus

Lappi. Kittilän yksityiskohtainen tulvavaarakartoitus 2014 Lappi Kittilän yksityiskohtainen tulvavaarakartoitus Sisältö Sisältö... 2 1 Yleistä... 3 1.1 Taustat... 3 1.2 Vesistöalue... 3 1.3 Hydrologia... 4 1.4 Käytössä olevat tulvariskien hallintakeinot...

Lisätiedot

Tulvariskien hallintaa Satakunnassa oikuttelevassa ilmastossa

Tulvariskien hallintaa Satakunnassa oikuttelevassa ilmastossa Tulvariskien hallintaa Satakunnassa oikuttelevassa ilmastossa Olli-Matti Verta 9.2.2013 11.2.2013 1 Satakunnan tulvariskialueet MMM nimennyt 22.12.2011 Perustuu tulvariskien alustavaan arviointiin (laki

Lisätiedot

Tulvariskien alustava arviointi 60 Kiiminkijoen vesistöalue

Tulvariskien alustava arviointi 60 Kiiminkijoen vesistöalue Tulvariskien alustava arviointi Kiiminkijoen vesistöalueella Vesistö: Organisaatio: Pvm: Dnro: 60 Kiiminkijoen vesistöalue Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 20.9.2011 (päivitetty

Lisätiedot

Ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi Kaakkois-Suomen alueella yhteenveto annetuista lausunnoista

Ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi Kaakkois-Suomen alueella yhteenveto annetuista lausunnoista Ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi Kaakkois-Suomen alueella yhteenveto annetuista lausunnoista Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus teki ehdotuksen merkittäviksi tulvariskialueiksi

Lisätiedot

Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille

Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille RAPORTTEJA 105 2015 Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016 2021 VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalueen

Lisätiedot

Tulvariskien hahmottaminen

Tulvariskien hahmottaminen Tulvariskien hahmottaminen VHVSY:n ja Vantaan kaupungin hulevesiseminaari 25.11.2014 Ulla-Maija Rimpiläinen Mitä tarkoittaa? Todennäköisyys on 22% sille, että seuraavan 50 vuoden aikana sattuu ainakin

Lisätiedot

Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotus vuosille

Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotus vuosille Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotus vuosille 2016-2021 Yleisötilaisuus10.2.2015 Esityksen sisältö Tulvariskien hallinnan suunnittelun aikataulu Ivalojoen tulvaryhmän toiminta Tiedottaminen

Lisätiedot

Tulvavaaravyöhykkeet, vesistötulva

Tulvavaaravyöhykkeet, vesistötulva Tulvavaaravyöhykkeet, vesistötulva Dokumentin päivityspvm: 12.11.2013/rr, ms Sisältö 1. Spatiaaliset näkymät... 1 2. Ominaisuustietojen kuvaus... 2 3. UML-malli... 5 1. Spatiaaliset näkymät Aineistosta

Lisätiedot

Raportti tulvariskien alustavasta arvioinnista. Vaalimaanjoen vesistöalue

Raportti tulvariskien alustavasta arvioinnista. Vaalimaanjoen vesistöalue Raportti tulvariskien alustavasta arvioinnista Vaalimaanjoen vesistöalue Kaakkois-Suomen ELY-keskus 25.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTAA... 3 2 VESISTÖN KUVAUS... 3 2.1 Hydrologia... 3 2.2 Maankäyttö...

Lisätiedot

Tulvariskien alustava arviointi Iijoen vesistöalueella

Tulvariskien alustava arviointi Iijoen vesistöalueella Tulvariskien alustava arviointi Iijoen vesistöalueella Vesistö: 61 Iijoen vesistöalue Organisaatio: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pvm: 31.3.2011 Dnro: POPELY/1/07.02/2011

Lisätiedot

Liite 3. Terminologia

Liite 3. Terminologia Liite 3. Terminologia Alin rakentamiskorkeus Alin rakentamiskorkeus tarkoittaa korkeustasoa, jonka alapuolelle ei tule sijoittaa kastuessaan vaurioituvia rakenteita, kuten rakennuksen alapohjaa. Tulvakorkeuden

Lisätiedot

Vesistöjen säännöstelyn haasteet

Vesistöjen säännöstelyn haasteet Vesistöjen säännöstelyn haasteet Olli-Matti Verta, 30.3.2010 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1.4.2010 1 Esityksen sisältö Ilmastonmuutoksen ennustetut vaikutukset vesistöjen vedenkorkeuksiin

Lisätiedot

Hulevesitulvariskien alustava arviointi ja merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen

Hulevesitulvariskien alustava arviointi ja merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen Hulevesitulvariskien alustava arviointi ja merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen Mikko Huokuna, Suomen ympäristökeskus, Hulevesitulvariskien hallinnan suunnittelu, 29.3.2011 Yleistä tulvariskien alustavasta

Lisätiedot

Lappi. Rovaniemen yksityiskohtainen tulvavaarakartoitus

Lappi. Rovaniemen yksityiskohtainen tulvavaarakartoitus 2014 Lappi Rovaniemen yksityiskohtainen tulvavaarakartoitus Sisältö 1 Yleistä... 3 1.1 Taustat... 3 1.2 Vesistöalue... 3 1.3 Hydrologia... 4 1.4 Käytössä olevat tulvariskien hallintakeinot... 4 1.5 Tulvavaarakartoitettavat

Lisätiedot

Kalajoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu

Kalajoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu Pohjois-Pohjanmaa Kalajoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu Tausta Tulvariskien hallinnalla tarkoitetaan sellaisia toimenpiteitä, joilla pyritään arvioimaan

Lisätiedot

Tulvariskien hallintasuunnitelmat. Vesien- ja merenhoidon sekä tulvariskien hallinnan kuulemistilaisuus Lohja

Tulvariskien hallintasuunnitelmat. Vesien- ja merenhoidon sekä tulvariskien hallinnan kuulemistilaisuus Lohja Tulvariskien hallintasuunnitelmat 25.2.2015 Tulvariskien hallinnan suunnittelu - taustaa Tulvadirektiivi (2007/60/EY) astui voimaan 6.11.2007 tarkoituksena on vähentää ja hallita tulvista ihmisen terveydelle,

Lisätiedot

Isonkyrön kunta / Kaavoitus PL 29 61501 ISOKYRÖ. Lausuntopyyntönne sähköpostitse 31.03.2011 / Liisa Kasi

Isonkyrön kunta / Kaavoitus PL 29 61501 ISOKYRÖ. Lausuntopyyntönne sähköpostitse 31.03.2011 / Liisa Kasi Päiväys Datum 29.07.2011 Seinäjoki Dnro Dnr EPOELY/75/07.02/2011 Isonkyrön kunta / Kaavoitus PL 29 61501 ISOKYRÖ Viite / Hänvisning Lausuntopyyntönne sähköpostitse 31.03.2011 / Liisa Kasi Asia / Ärende

Lisätiedot

Huttukylän osayleiskaava. Keskustelutilaisuus

Huttukylän osayleiskaava. Keskustelutilaisuus Huttukylän osayleiskaava Keskustelutilaisuus 10.8.2016 OULU 2000-luvulla rakennetut pientalot 2000-2014 56 Yhteensä 9029 pientaloa, joista 7663 (84,9 %) asemakaavoitetulle alueelle ja 1366 (15,1 %) asemakaavoitetun

Lisätiedot

Suositukset kunnille merkittävien hulevesitulvariskialueiden nimeämiseksi

Suositukset kunnille merkittävien hulevesitulvariskialueiden nimeämiseksi KUNTALIITON MUISTIO 18.4.2011 Suositukset kunnille merkittävien hulevesitulvariskialueiden nimeämiseksi 1 Yleistä Laissa (620/2010) ja asetuksessa (659/2010) tulvariskien hallinnasta on säädetty tulvariskien

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy

FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group Oy Rovaniemen kaupunki SINETÄN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA Hulevesien hallintaa sekä tulvariskialueita koskeva selvitys 150-P14649 30.11.2011 FCG Finnish Consulting Group

Lisätiedot

Tulvariskien hallintasuunnitelmat

Tulvariskien hallintasuunnitelmat Tulvariskien hallintasuunnitelmat Loviisan rannikkoalue Vesien- ja merenhoidon sekä tulvariskien hallinnan kuulemistilaisuus Porvoo 24.2.2015 Tulvariskien hallinnan suunnittelu - taustaa Tulvadirektiivi

Lisätiedot

Liite 1: Terminologia

Liite 1: Terminologia Terminologia Liite 1 Liite 1: Terminologia Alin rakentamiskorkeus Alin rakentamiskorkeus tarkoittaa korkeustasoa, jonka alapuolelle ei tule sijoittaa kastuessaan vaurioituvia rakenteita, kuten rakennuksen

Lisätiedot

1. Puheenjohtaja Janne Seurujärvi avasi kokouksen klo 10:00

1. Puheenjohtaja Janne Seurujärvi avasi kokouksen klo 10:00 Ivalojoen tulvaryhmän aloituskokouksen muistio LAPELY/5/07.02/2012 8.6.2012 Ivalojoen tulvaryhmän aloituskokouksen muistio Paikka: Ivalo, kunnantalo Aika: 1.6.2012 klo 10:00-11:45 Läsnä: Janne Seurujärvi

Lisätiedot

Raportti tulvariskien alustavasta arvioinnista. Hiitolanjoen vesistöalue

Raportti tulvariskien alustavasta arvioinnista. Hiitolanjoen vesistöalue Raportti tulvariskien alustavasta arvioinnista Hiitolanjoen vesistöalue Kaakkois-Suomen ELY-keskus 25.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTAA...3 2 VESISTÖN KUVAUS...3 2.1 Hydrologia... 3 2.2 Maankäyttö...

Lisätiedot

Tulvat. Pelastustoimea kuormittavat vaaralliset säätilanteet koulutus 6.2.2013. Vesistöinsinööri Varpu Rajala, Etelä-Savon ELY-keskus

Tulvat. Pelastustoimea kuormittavat vaaralliset säätilanteet koulutus 6.2.2013. Vesistöinsinööri Varpu Rajala, Etelä-Savon ELY-keskus Tulvat Pelastustoimea kuormittavat vaaralliset säätilanteet koulutus 6.2.2013 Esityksen sisältö Yleisesti ELY-keskuksien tulvatehtävistä Tulvien luokittelu ja syyt Tulvien esiintyminen Itä-Suomessa Tulvariskit

Lisätiedot

LAN TULVIIN JA SIIKAJOEN BIFURKAATIO MUSTAJOEN KAUTTA TEMMESJOKEEN

LAN TULVIIN JA SIIKAJOEN BIFURKAATIO MUSTAJOEN KAUTTA TEMMESJOKEEN Vastaanottaja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Asiakirjatyyppi Alustava selvitys Päivämäärä 10.10.2014 Viite 1510007427 RUUKINKOSKEN POHJAPADON VAIKUTUS MANKI- LAN TULVIIN JA SIIKAJOEN BIFURKAATIO MUSTAJOEN

Lisätiedot

Ehdotus Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi

Ehdotus Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi Dnro EPOELY/59/07.02/2011 Ehdotus Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi Valtatie 8, Vöyri (Unto Tapio, 2004). Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Anne-Mari Rytkönen Suomen ympäristökeskus. 1. Puheenjohtaja Hannes Manninen avasi kokouksen klo 13:00

Anne-Mari Rytkönen Suomen ympäristökeskus. 1. Puheenjohtaja Hannes Manninen avasi kokouksen klo 13:00 Kemijoen tulvaryhmän aloituskokouksen muistio LAPELY/5/07.02/2012 8.6.2012 Kemijoen tulvaryhmän aloituskokouksen muistio Paikka: Lapin liitto, Hallituskatu 20, 4krs Aika: 30.5.2012 klo 13:00-15:05 Läsnä:

Lisätiedot

Mistä tulvariskien hallinnan suunnittelussa on kysymys?

Mistä tulvariskien hallinnan suunnittelussa on kysymys? Mistä tulvariskien hallinnan suunnittelussa on kysymys? Keskustelutilaisuus Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallinnan suunnittelusta Rovaniemi 31.1.2013 Kai Kaatra, MMM 2000-luvun tulvat Meriveden

Lisätiedot

Tulvariskien hallintasuunnitelmat

Tulvariskien hallintasuunnitelmat Tulvariskien hallintasuunnitelmat Helsingin ja Espoon rannikkoalue Vesien- ja merenhoidon sekä tulvariskien hallinnan kuulemistilaisuus Helsinki 26.2.2015 Tulvariskien hallinnan suunnittelu - taustaa Tulvadirektiivi

Lisätiedot

Kalajoen keski- ja alaosan yleispiirteiset tulvavaarakartat HW1/20 HW1/1000

Kalajoen keski- ja alaosan yleispiirteiset tulvavaarakartat HW1/20 HW1/1000 POHJOIS-POHJANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS Kalajoen keski- ja alaosan yleispiirteiset tulvavaarakartat HW1/20 HW1/1000 18.3.2008 Insinööritoimisto Pekka Leiviskä Vauhtipyörä 4, 91800 Tyrnävä www.leiviska.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Liite 2: Terminologia

Liite 2: Terminologia Liite 2: Terminologia Alin rakentamiskorkeus Alin rakentamiskorkeus tarkoittaa korkeustasoa, jonka alapuolelle ei tule sijoittaa kastuessaan vaurioituvia rakenteita, kuten rakennuksen alapohjaa. Tulvakorkeuden

Lisätiedot

Kittilän kirkonkylän tulvariskikartoitus

Kittilän kirkonkylän tulvariskikartoitus LIITE 2 2014 Kittilän kirkonkylän riskikartoitus Anna Kurkela Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 23.1.2014 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Aineisto ja menetelmät... 4 3. Kittilän kirkonkylän riskit...

Lisätiedot

Paikkatietopalveluita hyvällä Sykkeellä!

Paikkatietopalveluita hyvällä Sykkeellä! Paikkatietopalveluita hyvällä Sykkeellä! Poimintoja SYKEn paikkatieto- ja kaukokartoituspalveluista Kaisu Harju, Suomen ympäristökeskus SYKE SYKEn geoinformatiikkapäivät 3.12.2013 Sisältö Mitä tietoja

Lisätiedot

Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen

Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen KEMIJOEN TULVARYHMÄ Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen lähtökohdat, tavoitteet ja valmistelu Tausta Tulvariskien hallinnalla tarkoitetaan sellaisia toimenpiteitä,

Lisätiedot

Liite 1: Terminologia

Liite 1: Terminologia Terminologia Liite 1 Liite 1: Terminologia Alin rakentamiskorkeus Alin rakentamiskorkeus tarkoittaa korkeustasoa, jonka alapuolelle ei tule sijoittaa kastuessaan vaurioituvia rakenteita, kuten rakennuksen

Lisätiedot

Perhonjoen alaosan yleispiirteiset tulvavaarakartat HW1/20 HW1/1000

Perhonjoen alaosan yleispiirteiset tulvavaarakartat HW1/20 HW1/1000 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Perhonjoen alaosan yleispiirteiset tulvavaarakartat HW1/20 HW1/1000 29.2.2008 Insinööritoimisto Pekka Leiviskä Vauhtipyörä 4, 91800 Tyrnävä www.leiviska.fi ALKUSANAT 2 Tässä

Lisätiedot

Tulvariskien alustava arviointi Jänisjoen vesistöalueella

Tulvariskien alustava arviointi Jänisjoen vesistöalueella Tulvariskien alustava arviointi Jänisjoen vesistöalueella 2011 Pohjois-Karjalan ELY-keskus Sisällysluettelo 1. TAUSTAA... 3 2. VESISTÖN KUVAUS... 4 2.1. Hydrologia... 6 2.2. Maankäyttö... 9 2.3. Kulttuuriperintö

Lisätiedot

Uskelanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille

Uskelanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille RAPORTTEJA 107 2015 Uskelanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021 VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Uskelanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021

Lisätiedot

1. Puheenjohtaja Eugen Parviainen avasi kokouksen klo 10:00

1. Puheenjohtaja Eugen Parviainen avasi kokouksen klo 10:00 Tornionjoen tulvaryhmän aloituskokouksen muistio LAPELY/5/07.02/2012 8.6.2012 Tornionjoen tulvaryhmän aloituskokouksen muistio Paikka: Pellon kunnantalo Aika: 16.5.2012 klo 10:00-11:25 Läsnä: Eugen Parviainen

Lisätiedot

Pohjois-Tammelan järvien tulvavesien ja alimpien vedenkorkeuksien tasaaminen, vesistömallinnus

Pohjois-Tammelan järvien tulvavesien ja alimpien vedenkorkeuksien tasaaminen, vesistömallinnus S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A TAMMELAN KUNTA Pohjois-Tammelan järvien tulvavesien ja alimpien vedenkorkeuksien tasaaminen, vesistömallinnus Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 659-P17905

Lisätiedot

RAPORTTI KUULEMISISTA ja

RAPORTTI KUULEMISISTA ja RAPORTTI KUULEMISISTA 3.-.. ja..-.. Koonnut: Kaisa Kettunen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus,.. Kiiminkijoen tulvariskien hallinta Kuuleminen Yleistä Kiiminkijoen tulvariskien hallinnan suunnittelu aloitettiin

Lisätiedot

Oulun seudulla kiertävien nopeusnäyttötaulujen mittaukset ajalla 8/2015-7/2016. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen maantieverkon kohteet

Oulun seudulla kiertävien nopeusnäyttötaulujen mittaukset ajalla 8/2015-7/2016. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen maantieverkon kohteet Oulun seudulla kiertävien nopeusnäyttötaulujen mittaukset ajalla 8/2015-7/2016 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen maantieverkon kohteet Mittauspisteet MittausID Suuralue tai kunta Sijainti Tietoja 186 Ii

Lisätiedot

Tulvariskien hallinnan suunnittelu Pyhäjoen seudulla

Tulvariskien hallinnan suunnittelu Pyhäjoen seudulla Tulvariskien hallinnan suunnittelu Pyhäjoen seudulla Kuntien 7. ilmastokonferenssi 8.5.2014 Tampere Olli Utriainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1 Pohjois-Pohjanmaan tulvariskialueet 2 1 Lähtölaukaus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Matti Lackman kertoi lukujen tulvista ja niistä kertovista lehtikirjoituksista.

PÖYTÄKIRJA. Matti Lackman kertoi lukujen tulvista ja niistä kertovista lehtikirjoituksista. PÖYTÄKIRJA Iijoen vesistöalueen tulvaryhmän kokous Aika: 22.5.2012 klo 8:30 Paikka: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Veteraanikatu 1, Oulu Läsnäolijat: Aronsuu Kimmo, Honkakunnas Tomi, Horsma Aaro, Isid

Lisätiedot

PAROONINMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TULVARISKISELVITYS

PAROONINMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TULVARISKISELVITYS Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tulvariskiselvitys Päivämäärä 5.2.2016, päivitetty 9.10.2017 Viite 1510016776 PAROONINMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TULVARISKISELVITYS RIIHIMÄEN

Lisätiedot

Siikajoki Ruukin alueen yksityiskohtaiset tulvavaarakartat HW1/20 HW1/1000

Siikajoki Ruukin alueen yksityiskohtaiset tulvavaarakartat HW1/20 HW1/1000 SIIKAJOEN KUNTA Siikajoki Ruukin alueen yksityiskohtaiset tulvavaarakartat HW1/20 HW1/1000 6.9.2011 Insinööritoimisto Pekka Leiviskä Vauhtipyörä 4, 91800 Tyrnävä www.leiviska.fi SISÄLLYSLUETTELO 2 SISÄLLYSLUETTELO...2

Lisätiedot

Tulvariskien hallinnan ja vesienhoidon tavoitteiden yhteensopivuus Lapin vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous

Tulvariskien hallinnan ja vesienhoidon tavoitteiden yhteensopivuus Lapin vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous Tulvariskien hallinnan ja vesienhoidon tavoitteiden yhteensopivuus Lapin vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 8.5.2014 Lapin ELY-keskus/ Ympäristö ja luonnonvarat/ Vesivarayksikkö/ Niina Karjalainen 23.5.2014

Lisätiedot

Lapuanjoen, Kyrönjoen ja Laihianjoen vesistöalueiden tulvariskien hallintasuunnitelmien

Lapuanjoen, Kyrönjoen ja Laihianjoen vesistöalueiden tulvariskien hallintasuunnitelmien ETELÄ-POHJANMAA ELY-KESKUS Lapuanjoen, Kyrönjoen ja Laihianjoen vesistöalueiden tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksien lähtökohdat, tavoitteet ja valmistelu Tausta Tulvariskien hallinnalla

Lisätiedot

Tulvariskien alustava arviointi Lapväärtinjoen vesistöalueella

Tulvariskien alustava arviointi Lapväärtinjoen vesistöalueella Tulvariskien alustava arviointi Lapväärtinjoen vesistöalueella Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.2011 Sisällys 1 Taustaa... 2 2 Vesistön kuvaus... 3 2.1 Yleistä... 3 2.2 Hydrologia...

Lisätiedot