Kymenlaakson ammattikorkeakoulu ja Wood Academy. Tutkimuspäällikkö Petri Heino

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kymenlaakson ammattikorkeakoulu ja Wood Academy. Tutkimuspäällikkö Petri Heino"

Transkriptio

1 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu ja Wood Academy Tutkimuspäällikkö Petri Heino

2 Perustietoja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu aloitti toimintansa vakinaistettiin Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Kotkan kaupunki 51 % Kouvolan kaupunki 47 % Iitin kunta 2 % liikevaihto 2010 n. 31 milj. e Opiskelijoita tutkintoon johtavassa koulutuksessa ( ) - joista ulkomaisia n. 230 (> kans.) Koulutusohjelmia neljällä koulutusalalla AMK-tutkintoon johtavat 21 ylempään AMK-tutkintoon johtavat 7 Päätoimista henkilöstöä yhteensä 402 joista opetustehtävissä 195

3 Perustana olevat oppilaitokset Kymenlaakson AMK aloitti toimintansa ja vakinaistettiin Sen perustana on 9 oppilaitosta: Kotkan Merenkulkuoppilaitos Wiipurin merikoulu, Viipuri 1868 Kouvolan käsi- ja taideteollisuusoppilaitos Säkkijärven miestyökoulu, Säkkijärvi 1885 Kotkan teknillinen oppilaitos Wiipurin teollisuuskoulu, Viipuri 1898 Kotkan kauppaoppilaitos Kotkan suomalainen kauppakoulu, Kotka 1904

4 Perustana olevat oppilaitokset Kotkan metsä- ja puutalousoppilaitos Suomen sahateollisuuskoulu, Viipuri 1921 Elimäen sosiaalialan instituutti Meriharjun kotisisaropisto, Helsinki 1945 Virkkalan kotisisaropisto, Lohja 1949 Kouvolan liiketalouden ja ulkomaankaupan instituutti Kouvolan kauppaoppilaitos, Kouvola 1950 Kotkan hoito- ja palvelualojen oppilaitos Kymenlaakson sairaanhoitajakoulu, Kotka 1950 Kuusankosken terveydenhuolto-oppilaitos Kuusankosken sairaanhoito-oppilaitos, Kuusankoski 1983

5 Toimialaorganisaatio AMK jakautuu kolmeen toimialaan opiskelijoita noin tekniikka ja liikenne kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri sosiaali- ja terveysala Kokonaisopiskelijamäärät tutkintoon johtavassa koulutuksessa erikoistumisopinnoissa 49 lisä- ja täydennyskoulutuksessa avoimessa ammattikorkeakoulussa 409

6 Koulutusyksiköiden sijoittuminen Kouvola liiketalous muotoilu ja restaurointi sosiaali- ja terveysala viestintä Kotka tekniikka merenkulku ja logistiikka sosiaali- ja terveysala

7 Tehtävä Kymenlaakson ammattikorkeakoulu korostaa tehtävässään maakunnan teollisen rakennemuutoksen myönteistä kehitystä ja innovatiivisen ja vastuullisen yritystoiminnan kehittämistä alueelle, maakunnan logistisen aseman vahvistamista sekä yhteiskunnallisen palvelu- ja väestörakenteen muutosten hallintaa. Maakunnan ainoana itsenäisenä korkeakouluna ammattikorkeakoulu kohdentaa voimavaroja laadukkaan koulutuksen ohella tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Ammattikorkeakoulun strateginen kumppani korkeakouluverkostossa on Mikkelin ammattikorkeakoulu.

8 Profiloituminen ja painoalat Ammattikorkeakoulu profiloituu sosiaalisesti, ekologisesti ja teknologisesti kestävän ja turvallisen kehityksen asiantuntijana, innovaatioprosessien ja erityisesti palveluinnovaatioiden edistäjänä sekä Venäjä-osaamisen kehittäjänä. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun painoalat ovat ympäristöystävällinen energiatuotanto ja siihen liittyvät teknologiat kilpailukykyiset logistiset toiminnot ja niiden turvallisuus businesslähtöinen ICT kuntoutusosaaminen innovatiivinen design & business. Vahvuusalue Energiatehokkaalla rakentamisella Venäjän-vientiin toteutetaan yhteistyössä Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa.

9 Koulutusalat, koulutusohjelmat ja suuntautumisvaihtoehdot Kulttuuriala Kouvola Tutkintonimike Opintopisteet (Harjoittelu) Degree Programme in Design muotoilija (AMK), Bachelor of Culture and Arts 240 (30) muotoilu designer-stylisti muotoilija (AMK) 240 (30) sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu teollinen muotoilu restaurointi artenomi (AMK) 240 (30) viestintä medianomi (AMK) 240 (30)

10 Koulutusalat, koulutusohjelmat ja suuntautumisvaihtoehdot Sosiaali- ja terveysala Kotka, Kouvola Tutkintonimike Opintopisteet (Harjoittelu) ensihoito ensihoitaja (AMK) 240 (75) hoitotyö hoitotyö terveydenhoitotyö sairaanhoitaja (AMK) terveydenhoitaja (AMK) 210 (75) 240 (85) naprapatia naprapaatti (AMK) 240 (75) sosiaaliala sosionomi (AMK) 210 (45) vanhustyö geronomi (AMK) 210 (75)

11 Koulutusalat, koulutusohjelmat ja suuntautumisvaihtoehdot Tekniikka ja liikenne Kotka Tutkintonimike Opintopisteet (Harjoittelu) energiatekniikka insinööri (AMK) 240 (30) logistiikka International Logistics kansainvälinen kuljetus insinööri (AMK) 240 (30) merenkulku merenkulkualan insinööri merikapteeni insinööri (AMK) merikapteeni (AMK) 270 (60) 270 (60) puutekniikka bioenergia modernit puutuotteet puun kestävä käyttö insinööri (AMK) 240 (30)

12 Koulutusalat, koulutusohjelmat ja suuntautumisvaihtoehdot Tekniikka ja liikenne Kotka Tutkintonimike Opintopisteet (Harjoittelu) rakennustekniikka insinööri (AMK) 240 (30) tietotekniikka peliohjelmointi ICT in Logistics ohjelmistotekniikka tietoverkkotekniikka insinööri (AMK) 240 (30) veneteknologia insinööri (AMK) 240 (30)

13 Koulutusalat, koulutusohjelmat ja suuntautumisvaihtoehdot Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Kotka, Kouvola International Business International Marketing International Trade Tutkintonimike tradenomi, Bachelor of Business Administration Opintopisteet (Harjoittelu) 210 (30) johdon assistenttityö ja kielet tradenomi 210 (30) kansainvälinen kauppa tradenomi 210 (30) liiketalous julkishallinto ja juridiikka tradenomi 210 (30) markkinointi taloushallinto myynnin johtaminen liiketoiminnan logistiikka tradenomi 210 (30)

14 Opiskelijamäärät osaamisaloittain Tekniikka Liiketalous Terveysala Merenkulku ja logistiikka Muotoilu ja media 573 Sosiaaliala Metsä- ja puutalouden opiskelijat (75) sisältyvät tekniikan lukuihin. Tilasto: Tutkintoon johtava koulutus , yhteenveto

15 Koulutus- ja työelämäpalvelut Koulutuksen toteuttamismuotoja avoin AMK erikoistumisopinnot räätälöity täydennyskoulutus työvoimapoliittinen koulutus kielitutkinnot ja -koulutus Tapahtumapalvelut esimerkiksi yrityksen koulutuksen, asiakastilaisuuden tai seminaarin järjestelyt tilansuunnittelusta esiintyjiin asti Rekrytoi uusi osaaja ura- ja rekrytointipalvelut: linkki työnantajien ja opiskelijoiden välillä nopea ja joustava rekrytointikanava, kun organisaatio tarvitsee työharjoittelijoita, opinnäytetyön tekijöitä tai uusia työntekijöitä

16 Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulun tavoitteena on synnyttää monialaisia, strategialähtöisiä TKI-hankkeita, joilla on tiivis yhteys opetukseen. Kaikilla toimialoilla on osaamiskeskittymä, johon kuuluu TKI-toiminta, maksullinen palvelutoiminta ja opetuslaboratoriot. Toimialajohtajat johtavat oman toimialansa TKI-toimintaa. Toimialan koordinoiva tutkimusjohtaja vastaa käytännön ohjauksesta. Osaamisalapäälliköt huolehtivat oman osaamisalansa TKI-toiminnan ja opetuksen integroinnista sekä opetuslaboratorioiden ja maksullisen palvelutoiminnan vetämisestä.

17 Kansainväliset toiminnot Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti verkottunut: yli 100 partnerioppilaitosta liki 30 maassa Euroopassa, Venäjällä, Etelä- ja Pohjois-Amerikassa, Baltian maissa ja Aasiassa tärkeimmät ohjelmat: ERASMUS ja FIRST opiskelija- ja opettajanvaihto-ohjelmat ja koulutukseen liittyvät yhteistyöprojektit kansainvälinen työharjoittelu monipuolinen kieliohjelma ja kansainväliset opintokokonaisuudet

18 Wood Academy on uusi osaamiskeskittymä puutuotealalle. Tavoitteena on kehittää moderneja, innovatiivisia puutuotteita ja -rakenteita. Samalla luodaan uusia yrityksiä ja työpaikkoja. Wood Academy toimii yhteistyössä sidosryhmien ja yritysten kanssa ja vastaa osaltaan rakennemuutoksen tuomiin haasteisiin. Visio WOOD ACADEMY on Kouvolan Kasarminmäen kampuksella toimiva vireä, kansainvälisesti verkostoitunut keskus. Se kerää, yhdistää ja luo alan uusinta tietoutta kestävien puutuotteiden ja puurakentamisen edistämiseksi. Kymenlaaksoon rakentuu useita modernia puuarkkitehtuuria edustavia kohteita. Materiaali-innovaatioiden ja rakentamisen ympärille muodostuu uutta vireää yritystoimintaa. Osaajat - tutkijat - suunnittelijat - muotoilijat - arkkitehdit - Ideat Opiskelijat - muotoilu - tekniikka - liiketalous - viestintä Ympäristö Markkinat Suom. ja kv. yliopistot, tutkimuslaitokset Sidosryhmät -FWR -Puuinfo -Propuu -Etujärjestöt Julkinen ja yksityinen puurakentaminen Uudet yritykset Puutuotealan nykyiset yritykset

19 Wood future lab Tutkimusyksikkö: puutuotetoimialan tulevaisuuden tarpeet ja kehittämishankkeet Wood Academy Projektipäällikkö Pekka Malinen Puutuoteideoiden kehittäminen ja hallinta Tuotekehitys, innovaatiotoiminta ja osaamisen hallinta Puualan yrittäjyys Yrittäjyyden edistäminen Kansainvälinen puurakentamisen koulutus, seminaarit sekä verkostotapahtumat

20 Toimenpidekokonaisuudet Wood future lab Käyttäjälähtöinen tulevaisuudentutkimus, skenaariot ja uudet konseptit Uudet liiketoimintakonseptit Alan maakunnallinen SWOT globaalissa kontekstissa Puutuoteideoiden kehittäminen ja hallinta Kansainvälinen ideapankki, ym. puualan innovaatioiden tuotteistamiseksi ja kaupallistamiseksi Yritysten kansainvälistymisen edistäminen ja tuotekehitys kv-markkinoille Puumuotoilun edistäminen; messu- ja näyttelytoiminta Kansainvälinen puualan koulutus Työllisyyskoulutus Korkeakoulujen puuosaamisverkoston luominen Lisä- ja täydennyskoulutus puurakentamisen yritysten ammattilaisille Puualan yrittäjyyden edistäminen Yrittäjäkoulutus ja sparraustoiminta LCCE-prosessin integrointi puualan yrittäjyyden edistämiseen

21 Ajankohtaista - Puuviikko Kasarminmäen kampuksella sahausta, CNC-paja, luentoja (puulajit, työstöt, muotoilu, arkkitehtuuri), näyttelyitä jne. - kevät ja syksy 2012 energiatehokkaan puurakentamisen täydennyskoulutus ohjelman käynnistäminen - Kansainvälinen Nordic Holzbauforum - huhtikuu

22 T&K -keskus MAMK Yliopistot AMK:t Ammattiop. T&K toim. Innovaatioapp. Puutekniikka Rakentaminen Muotoilu Business Pietari

23 MAAKUNNALLA ja KyAMK:lla SUURI MAHDOLLISUUS! Kiitos. Petri Heino,

6 Opiskelijan tukiverkko

6 Opiskelijan tukiverkko O p i s k e l i j a n k ä s i k i r j a S t u d e n t s H a n d b o o k 39 6 Opiskelijan tukiverkko Etuisuudet Opintotuki Opintotuen tarkoitus on turvata toimeentulosi opiskelun aikana. Opintotukeen kuuluvat

Lisätiedot

Aikuisopiskelu Kymenlaaksossa

Aikuisopiskelu Kymenlaaksossa Aikuisopiskelu Kymenlaaksossa Sisällysluettelo 1. Ammatilliset oppilaitokset ja lukiot... 4 1.1 Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto... 4 1.2 Harjun oppimiskeskus... 8 1.3 Kotkan aikuislukio...10 1.4 Kouvolan

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun nimi on Lahden ammattikorkeakoulu. Lahden ammattikorkeakoulun kaikki yksiköt toimivat Lahden kaupungin alueella.

Ammattikorkeakoulun nimi on Lahden ammattikorkeakoulu. Lahden ammattikorkeakoulun kaikki yksiköt toimivat Lahden kaupungin alueella. Osakeyhtiön perustajaosapuolet pitävät mahdollisena, että seudun elinkeinoyhtiö LADEC Oy, Lahden Teollisuusseura ry tai alueella toimivat yritykset voivat liittyä ammattikorkeakouluyhtiön omistajiksi.

Lisätiedot

Ylläpitäjän kotipaikka on Lahden kaupunki. (LIITE 1a, kuntayhtymän perussopimus). Kuntayhtymän 13 jäsenkuntaa ovat:

Ylläpitäjän kotipaikka on Lahden kaupunki. (LIITE 1a, kuntayhtymän perussopimus). Kuntayhtymän 13 jäsenkuntaa ovat: LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Lahden ammattikorkeakoulun ylläpitäjä on Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun kaikki toimipaikat. alueella. Ammattikorkeakoulu toimii

Ammattikorkeakoulun kaikki toimipaikat. alueella. Ammattikorkeakoulu toimii Karelia ammattikorkeakoulu LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. YLLÄPITÄJÄN JA HAETUN AMMATTIKORKEAKOULUN PERUSTIEDOT 1.1. Ylläpitäjän nimi Karelia Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitos

Lisätiedot

2.2. Ammattikorkeakoulun. opetus ja tutkintokielet. 1.6. Päätoimipiste ja paikkakunnat, Päätoimipiste on Jyväskylä. Pysyvää tutkintoon

2.2. Ammattikorkeakoulun. opetus ja tutkintokielet. 1.6. Päätoimipiste ja paikkakunnat, Päätoimipiste on Jyväskylä. Pysyvää tutkintoon LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN Final 27.9.2013 vrs 034 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS Avaamme asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS KEVÄT 2014 Sisältö NUORTEN KOULUTUS AIKUISKOULUTUS KULTTUURIALA Media-alan koulutus Medianomi (AMK) s. 9 s. 9 Musiikin koulutus Musiikkipedagogi (AMK) s. 11 LUONNONVARA-

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu Oy 27.9.2013

Turun ammattikorkeakoulu Oy 27.9.2013 HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Turun ammattikorkeakoulu Oy / Turku University of Applied Sciences Ltd 1.2.

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014. TKI-johtaja Markku Huhtinen ja TKI-suunnittelija Anne Jääsmaa 27.11.

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014. TKI-johtaja Markku Huhtinen ja TKI-suunnittelija Anne Jääsmaa 27.11. Sivu 1 / 6 TKI-johtaja Markku Huhtinen ja TKI-suunnittelija Anne Jääsmaa 27.11.2013 KAUPUNGIN TAVOITTEET Kaikessa toiminnassa huomioidaan elinkeinoohjelman läpäisevät teemat painotuksineen: kansainvälisyys,

Lisätiedot

joka on osakeyhtiömuotoinen

joka on osakeyhtiömuotoinen LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka Mikkeli

Lisätiedot

Päätoimipiste on ICT-talo, Joukahaisenkatu. Tutkintoon johtavaa koulutusta järjestetään Turussa ja Salossa.

Päätoimipiste on ICT-talo, Joukahaisenkatu. Tutkintoon johtavaa koulutusta järjestetään Turussa ja Salossa. HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Turun ammattikorkeakoulu Oy / Turku University of Applied Sciences Ltd 1.2.

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008

Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008 Sisällys 1 Toiminta-ajatus, visio ja päämäärät 5 2 Avaintiedot ja tunnusluvut 2008 6 3 Metropolian toiminta 2008 8 4 Osakeyhtiön hallituksen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011 Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu

Toimintakertomus 2011 Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu Yhteystiedot Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU KEHITTÄMIS- JA PALVELUKESKUS Tikkarinne 9 80200 Joensuu puh. vaihde (013) 260 600 faksi (013) 260 6401 BIOTALOUDEN KESKUS

Lisätiedot

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL hakijan opas HAKU 17.3. 9.4.2015 NÄIN LUET tätä opasta Tämä Master School hakijan opas kertoo sinulle Kyamkin ja Mamkin kevään 2015 yhteishaussa olevan ylempien ammattikorkeakoulututkintojen

Lisätiedot

Pieni. Kotka ja Kouvola Syksy 2012. nuorten koulutus 17.9. 2.10. aikuiskoulutus 17.9. 2.10. hakuopas syksy 2012

Pieni. Kotka ja Kouvola Syksy 2012. nuorten koulutus 17.9. 2.10. aikuiskoulutus 17.9. 2.10. hakuopas syksy 2012 Hakuopas Pieni Kotka ja Kouvola Syksy 2012 nuorten koulutus 17.9. 2.10. aikuiskoulutus 17.9. 2.10. Nuorten tutkintoon johtava koulu Koulutusohjelma ja suuntautumisvaihtoehdot Muotoilu 240 op / 4 v designer-stylistin

Lisätiedot

2014 Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Kerava, Porvoo ja Lohja 2018 Espoo, Vantaa ja Hyvinkää

2014 Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Kerava, Porvoo ja Lohja 2018 Espoo, Vantaa ja Hyvinkää HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Laurea-ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka Vantaa 1.3. Ylläpitäjän

Lisätiedot

Kartoitus Venäjä-toimijoiden strategioista, hankkeista ja koulutustarjonnasta - tarkastelualueena Kaakkois-Suomi

Kartoitus Venäjä-toimijoiden strategioista, hankkeista ja koulutustarjonnasta - tarkastelualueena Kaakkois-Suomi Kartoitus Venäjä-toimijoiden strategioista, hankkeista ja koulutustarjonnasta - tarkastelualueena Kaakkois-Suomi Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu / Täydennyskoulutus

Lisätiedot

Kasva vahvaksi. Grow strong. Mikkelin ammattikorkeakoulu

Kasva vahvaksi. Grow strong. Mikkelin ammattikorkeakoulu Kasva vahvaksi. Grow strong. Mikkelin ammattikorkeakoulu Mitä reittiä tutkintoon ja ammattiin? Mikä on AMK? Ammattikorkeakoulut ovat korkeakouluja yliopistojen rinnalla Opinnoissa yhdistetään teoriaa

Lisätiedot

SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014

SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014 Informaatioteknologian tiedekunta Petri Vähäkainu Pekka Neittaanmäki Laura Mononen Suomen pelialan koulutuksen kartoitus toteutettiin syyslukukaudella

Lisätiedot

Suomen pelialan koulutuksen kartoitus 2014

Suomen pelialan koulutuksen kartoitus 2014 Informaatioteknologian tiedekunnan julkaisuja No. 19/2014 Laura Mononen, Pekka Neittaanmäki, Petri Vähäkainu Suomen pelialan koulutuksen kartoitus 2014 Informaatioteknologian tiedekunnan julkaisuja No.

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto Puhelin 020 783 5100 Faksi 020 783 5500 Sähköposti hakutoimisto@metropolia.fi Käyntiosoite Postiosoite Bulevardi 29, 00180 Helsinki PL 4011, 00079 Metropolia

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

ja Tammelan kunnat. Päätoimipaikka: Hämeenlinna Muut tutkintoon johtavan koulutuksen

ja Tammelan kunnat. Päätoimipaikka: Hämeenlinna Muut tutkintoon johtavan koulutuksen 1 LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

Ylläpitäjän toimintamuoto on osakeyhtiö. johtavaa koulutusta järjestetään Porvoossa ja Heinolassa (Vierumäki).

Ylläpitäjän toimintamuoto on osakeyhtiö. johtavaa koulutusta järjestetään Porvoossa ja Heinolassa (Vierumäki). LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi HAAGA HELIA Oy Ab 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka Helsinki 1.3. Ylläpitäjän

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008. Metropolia Ammattikorkeakoulu

Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008. Metropolia Ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008 Metropolia Ammattikorkeakoulu jäljillä Kykyjen Julkaisijat EVTEK-AMMATTIKORKEAKOULU Osoite Vanha maantie 6, 02650 Espoo Vaihde 020 7553 500 Faksi 020 7553 988 METROPOLIA

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu järjestää pysyvänä toimintana tutkintoon johtavaa koulutusta

Ammattikorkeakoulu järjestää pysyvänä toimintana tutkintoon johtavaa koulutusta HAKEMUS CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Centria ammattikorkeakoulu Oy Centria yrkeshögskola Ab 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN, ETELÄ-SAVON JA KYMENLAAKSON TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI. Toimittanut: Irma Welling Työterveyslaitos, Lappeenrannan aluetoimipiste

ETELÄ-KARJALAN, ETELÄ-SAVON JA KYMENLAAKSON TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI. Toimittanut: Irma Welling Työterveyslaitos, Lappeenrannan aluetoimipiste ETELÄ-KARJALAN, ETELÄ-SAVON JA KYMENLAAKSON TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI Toimittanut: Irma Welling Työterveyslaitos, Lappeenrannan aluetoimipiste 2006 ESIPUHE Työterveyslaitos tähyää vuoteen 2010 uuden strategian

Lisätiedot

Metsäalan korkeakoulutuksen mahdollisuudet vastata muuttuviin osaamistarpeisiin Itä- ja Kaakkois-Suomessa

Metsäalan korkeakoulutuksen mahdollisuudet vastata muuttuviin osaamistarpeisiin Itä- ja Kaakkois-Suomessa Metsäalan korkeakoulutuksen mahdollisuudet vastata muuttuviin osaamistarpeisiin Itä- ja Kaakkois-Suomessa Yhteenveto tuloksista ja johtopäätöksistä Kotka 10.3.2009 Anssi Niskanen, Saija Miina ja Johanna

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulut ja yritykset lähentyvät

Ammattikorkeakoulut ja yritykset lähentyvät Ammattikorkeakoulut ja yritykset lähentyvät Toimittajat: Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala Heta Vilén Ammattikorkeakoulut ja yritykset lähentyvät Toimittajat: Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala Heta Vilén Kymenlaakson

Lisätiedot