Miten tunnistan perhe- ja lähisuhdeväkivallan?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miten tunnistan perhe- ja lähisuhdeväkivallan?"

Transkriptio

1 Miten tunnistan perhe- ja lähisuhdeväkivallan? Työterveyshoitajien koulutuspäivät, Mela Oulu Tampere Leena Marila-Penttinen Ensi- ja turvakotien liitto ry

2 Sisältö 1. Taustaorganisaatio Ensi- ja turvakotien liitto ry 2. Miten tunnistan? Mitä on perhe- ja lähisuhdeväkivalta? 3. Väkivallan vaikutukset 4. Mitä teen? 5. Lisätietoa

3 Ensi- ja turvakotien liitto v perustettu valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, jonka tarkoituksena on turvata lapsen oikeus suotuisiin kasvuolosuhteisiin ja turvalliseen kehitykseen tukea vanhemmuutta ja perhettä ehkäistä perheväkivaltaa. Arvomme rohkeus, inhimillisyys, luottamus, tasa-arvo ja turvallisuus Liitto toimii 29 jäsenyhdistyksensä keskusjärjestönä Jäsenyhdistykset ylläpitävät 11 ensikotia, 6 päihdeongelmien hoitoon erikoistunutta ensikotia ja 12 turvakotia. Osa yhdistyksistä keskittyy toiminnassaan avotyöhön.

4 Väkivaltatyö Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksissä Turvakoti - 12 turvakotia Väkivaltatyön avotyö/avoyksikkö/osaamiskeskus Naistyö Lapsityö Jussi-työ Naisille, lapsille ja miehille; kokijoille ja näkijöille Naisille; kokijoille ja tekijöille Lapsille; kokijoille, näkijöille ja tekijöille Miehille; tekijöille ja kokijoille Nettiturvakoti kaikille väkivallan osapuolille

5 2. Miten tunnistan?

6 Mitä on perhe- ja lähisuhdeväkivalta? Väkivalta tarkoittaa ihmiseen itseensä, toiseen ihmiseen tai ihmisryhmään tai yhteisöön kohdistuvaa fyysisen voiman tai vallan tahallista käyttöä tai sillä uhkaamista, joka johtaa tai voi johtaa kuolemaan, fyysisen tai psyykkisen vamman syntymiseen, kehityksen häiriytymiseen tai perustarpeiden tyydyttämättä jäämiseen. - Maailman terveysjärjestö WHO Perhe- ja lähisuhdeväkivalta - Väkivallan tekijänä on nykyinen tai entinen kumppani, perheenjäsen tai muu läheinen ihminen. - Ilmenee monin tavoin ja monissa eri muodoissa, auttamisessa kohdattava jokainen asiakas erityisenä

7 Perhe- ja lähisuhdeväkivallan eri muotoja Fyysinen väkivalta: esim. töniminen, lyöminen, potkiminen, tukistaminen, pään hakkaaminen, repiminen, ravistelu, aseen käyttö. Henkinen väkivalta: alistaminen, arvostelu, nimittely, halveksunta, kontollointi, sosiaalisen elämän rajoittaminen, voimakas mustasukkaisuus, eristäminen, tavaroiden hajottaminen, kotieläinten vahingoittaminen tai uhkailu. Kaltoinkohtelu / laiminlyönti: esim. lapsen, vanhuksen, vammaisen henkilön jättäminen vaille hoitoa, apua tai huolenpitoa. Vahingoittaminen lääkkeillä, päihteillä, kemikaaleilla. Kulttuurinen tai uskonnollinen väkivalta: esim. uskonnolliseen vakaumukseen pakottaminen, väkivallalla uhkaaminen tai sen käyttö uskontoon tai kulttuuriin viittaamalla (esim. kunniaväkivalta) Seksuaalinen väkivalta: esim. raiskaus, sen yritys, seksuaaliseen kanssakäymiseen painostaminen, seksiin pakottaminen, seksuaalisella väkivallalla uhkailu, seks. Halventaminen, seksuaalisen itsemääräämisoikeuden rajoittaminen. Taloudellinen väkivalta: esim. rahankäytön estäminen, pakottaminen omien rahojen antamiseen toisen käyttöön. Vaino: toistuvaa, ei-toivottua, häiritsevää seuraamista tai yhteydenottoja, jotka voivat aiheuttaa pelkoa. Se sisältää uhkaavia ja/tai väkivaltaisia tekoja, jotka täyttävät rikoksen tunnusmerkit. Vaino voi kohdistua myös vainotun läheisiin. Parisuhteen aikana koettu väkivalta lisää vainon riskiä. Rikos alkaen.

8 Perhe- ja lähisuhdeväkivallan erityispiirteitä Erityinen rikoksena (vaikka usein ei ajatella rikokseksi) väkivallan muotona Kokemuksena Paikkana koti Tekijänä oma kumppani tai henkilö, jonka kanssa jaetaan arki Ei tule viranomaisten tietoon häpeästä ja syyllisyydestä johtuvan vaikenemisen vuoksi. Läheisten tekemä väkivalta kohdistuu useimmiten naisiin ja lapsiin. Naisten saamat vammat vakavampia. Lähde: Miten puutun lähisuhdeväkivaltaan? Reetta Siukola. THL 2014

9 Väkivallan kierre Sovinto, kuherruskuukausi, usko parempaan huomiseen Välit kiristyvät, jännitys kasvaa, tekijän käyttäytyminen vihaista ja uhkaavaa Anteeksipyytely, lupaukset, avuttomuus Kontrollia, pelkoa, ahdistusta, varomista Uhri: Kipu, pelko, epätoivo, nöyryytys Tekijä: selittely, syyllisyys, vähättely, kieltäminen Räjähdys, hyökkäys

10 Tilastokatsaus FRA:n eli Euroopan perusoikeusviraston tekemän naisiin kohdistuvan väkivallan Euroopan laajuisessa tutkimuksessa (42000 naista haastateltu, kustakin maasta 1500) Suomi on yksi kolmesta maasta, joissa nykyisen tai entisen kumppanin tekemää fyysistä ja/tai seksuaalista väkivaltaa kokeneiden naisten osuus on korkein (30 %, Tanska ja Latvia 32 %, EU:n keskiarvo 22%) Muun kuin kumppanin tekemä fyysinen tai seksuaalinen väkivalta (33 %) 10 % kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa viimeisen 12 kk aikana. Parisuhdeväkivallan seurauksena kuolee n. 20 naista ja 5 miestä vuosittain. (Lehti 2013) Myös miehet ovat parisuhdeväkivallan kohteina. Erona naisten kokemaan: naisilla tapahtumakertoja useammin, naisilla seuraukset vakavampia. Ikääntyneet voivat kokea: yli 60 v. naisista 25 % kokenut väkivaltaa / kaltoinkohtelua Lapset kokevat väkivaltaa perheissä ja kaverisuhteissa: lapsiuhritutkimuksen mukaan 20 % pojista, 15 % tytöistä ilmoitti pahoinpitelyn kohteeksi 12 kk aikana.

11 Väkivallan seuraukset Fyysiset seuraukset Raskaana oleviin naisiin kohdistuva voi vaikuttaa myös kehittyvän sikiön terveyteen Läheskään kaikilla ei kuitenkaan fyysisiä vammoja Fyysisiä oireita: vatsakipuja, päänsärkyä, kroonisia kipuja Psyykkiset seuraukset I tyypin trauma vrt. II tyypin trauma Vakavia tunne-elämän seurauksia Masennus, ahdistus, syömis- tai unihäiriöt, traumaperäinen stressihäiriö PTSD Traumatisoituminen erittäin mahdollista, mutta riippuu aina monista tekijöistä Erilaisten riskikäyttäytymisten lisääntyminen Lähde: Miten puutun lähisuhdeväkivaltaan? Reetta Siukola. THL 2014

12 Väkivallan seuraukset lapsille Väkivallan kokeminen erittäin haitallista Ei ainoastaan silloin, kun on itse kohteena Perusturvallisuuden kokemus häiriintyy Käsitys omasta itsestä vääristyy Vaikuttaa kehitykseen, myös hermostolliseen kehitykseen Psyykkisiä ja käyttäytymiseen liittyviä ongelmia kiintymyssuhdetasolla, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa Sukupolvien ketju: väkivaltaa kokeneilla lapsilla todennäköisemmin väkivaltaa omissa suhteissaan Riski omien lasten kaltoinkohteluun suurempi Lasten auttaminen on tärkeää väkivallan ennaltaehkäisyä! Lastenhuone-lyhytelokuva. Ajoissa apua perheväkivaltaan hanke / Viola väkivallasta vapaaksi ry. Lähde: Miten puutun lähisuhdeväkivaltaan? Reetta Siukola. THL 2014

13 Miksi väkivaltaisesta suhteesta irtautuminen on vaikeaa - Pelko - Häpeä - Syyllisyys: väkivalta on minun syytäni, koska - Itseluottamuksen puute - Sosiaalisten verkostojen vähentyminen, yhteisön painostus - Kumppani on muutakin kuin väkivaltainen - Toive väkivallan loppumisesta usko väkivallan tekijän muutokseen - Uskomukset elinikäisestä liitosta ja siitä, että suhde on lasten edun mukainen - Identiteetin rakentuminen - Väkivallalla uhkailuun on suhtauduttava vakavasti Lähde: Onko joku tuntemasi nainen parisuhdeväkivallan kohteena? Opas perheenjäsenille, ystäville ja naapureille. Naisten linja ry.

14 4. Mitä teen?

15 Ote runosta Työterveyshuollon naiset (Riitta Mikkola)

16

17 Erityiskysymyksiä maaseudulla Usean sukupolven tilat: monenlaiset vahvuudet, monenlaiset haasteet Roolien vaikutus ja odotukset niille Velvollisuudet: tilan hoitaminen, tilan historian jatkaminen, yhteisyrittäjyys Rooliodotukset: esim. emäntä, isäntä, vahvat traditiot Talon aseman ylläpitäminen kyläyhteisössä Väkivallasta irtautuminen voi olla vaikeampaa Vahvempi tuki Useammat tapaamiset Varmista tuen saaminen Vahva verkostoyhteistyö Esim. lääkäri, sosiaalityö, lastensuojelu, perheneuvola

18 Väkivallan puheeksi ottaminen Lähisuhdeväkivallan uhri hakee apua useimmiten terveydenhuollosta Usein välilliset syyt, harva hakee apua suoraan väkivaltaan Systemaattista kartoitusta suositellaan Lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomake: ad26fc2 Myös väkivallan tekijä tarvitsee apua Voit olla väkivallan katkaisuprosessin ensimmäinen linkki!

19 Väkivallan puheeksi ottaminen Kysy suoraan. Kohtaa asiakas niin, että hänen on mahdollista puhua sinulle yksin ja kysy väkivallasta suoraan, mutta ystävällisesti. Kerro, mitä olet nähnyt tai kuullut, sano, mikä sinua huolestuttaa: Olen huolissani, koska Käytännössä esimerkiksi: 1. Onko joku läheinen ollut joskus sinua kohtaan väkivaltainen? 2. Onko sillä vaikutusta elämääsi nyt? 3. Onko läheisissä ihmissuhteissasi tällä hetkellä väkivaltaa? Kuuntele, osoita empatiaa ja ymmärrystä, kunnioita ja usko. Väkivallasta puhuminen vaatii rohkeutta. Puhuminen sinulle on luottamuksen osoitus. Ota väkivaltaan selkeä kanta: se on aina väärin eikä väkivallan kohde ole siihen syyllinen. Kerro, että väkivalta usein jatkuu ellei siihen puututa. Älä syyllistä tai etsi syitä väkivallalle. Kerro on tukea on tarjolla, tuki suunnitellaan aina asiakkaan suostumuksella. Lähde: Miten puutun lähisuhdeväkivaltaan? Reetta Siukola. THL 2014

20 Väkivallasta puhuminen Voit lähteä liikkeelle turvallisuudesta (kaikkien osapuolten kanssa) Esim. Mitä ajattelet lähisuhteisiisi liittyvällä turvallisuudella? Mikä tuo turvaa nykyhetkessä, perheessä ja parisuhteessa? Mikä on tärkeintä turvallisuutesi kannalta? Miten otat vastuuta omasta ja toisen turvallisuudesta? Miten suojelet omaa turvallisuuttasi? Sekä Tuleeko mieleesi jokin tilanne, jossa pekäsit? Miten reagoit ja mitä ajattelet siitä nyt? Muistatko jonkun itseesi kohdistuneen väkivaltaisen teon? Muistatko tilannetta, jossa sinä olisit ollut väkivaltainen toista ihmistä kohtaan?

21 Väkivallan käyttämisestä puhuminen Onko omassa toiminnassasi mitään, minkä suhteen toivot muutosta? Mikä omassa käytöksessäsi voi olla toisista pelottavaa tai aiheuttaa toisille turvattomuutta? Oletko käyttäytynyt väkivaltaisesti ihmissuhteissasi? Millaista apua toivoisit saavasi? Onko puolisosi / lapsesi saaneet apua? Myös väkivallan tekijä voi kokea syyllisyyttä ja häpeää Luottamuksen herättäminen tärkeää Joskus väkivallan kokija on voinut käyttää itsekin väkivaltaa Apua on tarjolla myös väkivallan tekijöille: https://www.turvakoti.net/site/?lan=1&page_id=152 Jussi-työstä Lyömätön linja ja Miehen linja

22 Miten toimin väkivallan ilmetessä? Arvioi ja varmista turvallisuus. Muista lapset! Tee tarvittaessa lastensuojeluilmoitus Turvasuunnitelma, esim. tai Lasten turvasuunnitelma https://www.turvakoti.net/site/?lan=1&page_id=166 Testi väkivallan kokijalle: https://www.turvakoti.net/site/?lan=1&page_id=196 Vakavan väkivallan riskinarviointi kartoitus, Marak Tarjoa apua, ohjaa tarvittaviin palveluihin Voit ottaa yhteyttä esim. yhdessä asiakkaan kanssa Turvakotien ja muiden auttavien tahojen yhteystiedot Vertaistukea Voit itsekin soittaa esim. turvakotiin tm. auttavaan puhelimeen (esim. Naisten linja ry, Rikosuhripäivystys)

23 Lähteitä Onko joku tuntemasi nainen parisuhdeväkivallan kohteena? Opas perheenjäsenille, ystäville ja naapureille. Naisten linja. Ota väkivalta puheeksi -muistilista (Tunnista, turvaa ja toimi, STM 2008) Miten puutun lähisuhdeväkivaltaan? Reetta Siukola. OPAS 34/2014. THL.

24 KIITOS!

Onko joku tuntemasi nainen parisuhdeväkivallan kohteena? Opas perheenjäsenille, ystäville ja naapureille

Onko joku tuntemasi nainen parisuhdeväkivallan kohteena? Opas perheenjäsenille, ystäville ja naapureille 1 Onko joku tuntemasi nainen parisuhdeväkivallan kohteena? Opas perheenjäsenille, ystäville ja naapureille 2 Väkivallan kohteena olevien naisten läheisille suunnattua opasta työstäessämme olemme hyödyntäneet

Lisätiedot

Poikkihallinnollinen perhe- ja lähisuhdeväkivallan

Poikkihallinnollinen perhe- ja lähisuhdeväkivallan Poikkihallinnollinen perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimenpideohjelma 2013 1 2 Sisällys ALKUSANAT 4 1. PERHE- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTA 6 1.1. Perhe- ja lähisuhdeväkivalta ilmiönä 6 1.2. Perhe- ja

Lisätiedot

PERHE- JA LA HISUHDEVA KIVALLAN

PERHE- JA LA HISUHDEVA KIVALLAN PERHE- JA LA HISUHDEVA KIVALLAN EHKA ISY JA VA HENTA MINEN PIEKSA MA ELLA Sisällys SAATTEEKSI... 2 JOHDANTO... 3 MITÄ PERHE- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTA ON... 4 Yleistä... 4 Väkivallan eri muodot... 5 PERHE-

Lisätiedot

SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2

SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 2 MITÄ PERHE- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTA ON? 3 2.1 Yleistä 3 2.2 Perhe- ja lähisuhdeväkivallan muodot 3 2.2.1 Fyysinen väkivalta 3 2.2.2 Psyykkinen väkivalta 3 2.2.3 Seksuaalinen väkivalta

Lisätiedot

Muhoksen lähisuhde- ja perheväkivaltaohjelma

Muhoksen lähisuhde- ja perheväkivaltaohjelma Muhoksen lähisuhde- ja perheväkivaltaohjelma Muhos kevät 2008 Hilkka Karttunen Sanna Mäki-Runsas Juha Niemelä Jouko Tapio Sisältö 1. Johdanto 3 2. Lähisuhdeväkivalta ilmiönä 4 3. Väkivallan tunnistaminen

Lisätiedot

Turun malli lähisuhde- ja perheväkivaltaan puuttumisessa

Turun malli lähisuhde- ja perheväkivaltaan puuttumisessa kuva Andrei Bildjuschkin Turun malli lähisuhde- ja perheväkivaltaan puuttumisessa Turun lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä 2013 1 Tiivistelmä 1. Johdanto ja työryhmä 2. Mitä väkivalta on Lähisuhdeväkivallan

Lisätiedot

LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN, LAPSEN SEKSUAALISEN RIISTON JA PAHOINPITELYN EHKÄISYN TOIMINTAMALLI

LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN, LAPSEN SEKSUAALISEN RIISTON JA PAHOINPITELYN EHKÄISYN TOIMINTAMALLI LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN, LAPSEN SEKSUAALISEN RIISTON JA PAHOINPITELYN EHKÄISYN TOIMINTAMALLI Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus 18.1.2013 3 2 (38) SISÄLLYS 1 JOHDANTO

Lisätiedot

LÄHISUHDE- JA PERHE- VÄKIVALTA

LÄHISUHDE- JA PERHE- VÄKIVALTA LÄHISUHDE- JA PERHE- VÄKIVALTA LAPSEN SEKSUAALINEN RIISTO JA PAHOINPITELY TOIMINTAMALLI LAPPEENRANNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA LAPPEENRANNAN PERHEVÄKIVALTATYÖRYHMÄ KOJO RAIJA, LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN

Lisätiedot

LÄHISUHDEVÄKIVALTA NÄKYVIIN LASTENVALVOJAN TYÖSSÄ. Kun lähisuhdeväkivallasta puhuu, siitä tulee totta

LÄHISUHDEVÄKIVALTA NÄKYVIIN LASTENVALVOJAN TYÖSSÄ. Kun lähisuhdeväkivallasta puhuu, siitä tulee totta LÄHISUHDEVÄKIVALTA NÄKYVIIN LASTENVALVOJAN TYÖSSÄ Kun lähisuhdeväkivallasta puhuu, siitä tulee totta Ero mahdollisuus vai uhka? Viranomaisten käytännöt ja mahdollisuudet ehkäistä väkivaltaa erotilanteissa

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNGIN TOIMINTAMALLI PARI- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMISESTA JA SEN HALLINNASTA

PARAISTEN KAUPUNGIN TOIMINTAMALLI PARI- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMISESTA JA SEN HALLINNASTA PARAISTEN KAUPUNGIN TOIMINTAMALLI PARI- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMISESTA JA SEN HALLINNASTA 1 (Käännös) PARAISTEN KAUPUNGIN TOIMINTAMALLI PARI- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMISESTA JA SEN HALLINNASTA

Lisätiedot

LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMINEN. Toimintamalleja Liedon, Tarvasjoen, Marttilan ja Kosken toimijatahoille

LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMINEN. Toimintamalleja Liedon, Tarvasjoen, Marttilan ja Kosken toimijatahoille LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMINEN Toimintamalleja Liedon, Tarvasjoen, Marttilan ja Kosken toimijatahoille Sisällys ALKUSANAT... 1 1 JOHDANTO... 2 2 LÄHISUHDEVÄKIVALLAN MUODOT... 3 3 VÄKIVALLAN TUNNISTAMINEN...

Lisätiedot

Päänavaus selviytymiseen Väkivaltaa kokeneiden naisten käsikirja

Päänavaus selviytymiseen Väkivaltaa kokeneiden naisten käsikirja Päänavaus selviytymiseen Väkivaltaa kokeneiden naisten käsikirja Sirkka Perttu Päivi Mononen-Mikkilä Riikka Rauhala Päivi Särkkälä Kirjan tekemiseen on saatu STM / Terveyden edistämisen varoja ISBN 951-97930-1-1

Lisätiedot

BREAKING THE TABOO. Ikääntyneiden naisten kaltoinkohtelu perheissä: tunnista ja toimi!

BREAKING THE TABOO. Ikääntyneiden naisten kaltoinkohtelu perheissä: tunnista ja toimi! BREAKING THE TABOO Ikääntyneiden naisten kaltoinkohtelu perheissä: tunnista ja toimi! KIRJOITTAJAT: ITÄVALTA Austrian Red Cross Claudia Gröschel, Charlotte Strümpel, Cornelia Hackl Forschungsinstitut des

Lisätiedot

Perhe- ja lähisuhdeväkivalta ilmiönä ja sen vaikutukset eri osapuoliin

Perhe- ja lähisuhdeväkivalta ilmiönä ja sen vaikutukset eri osapuoliin Perhe- ja lähisuhdeväkivalta ilmiönä ja sen vaikutukset eri osapuoliin Miinan päivän kahvit 24.5.2013 Tampereen ensi- ja turvakotiyhdistyksessä Sari Laaksonen kehitysjohtaja Ensi- ja turvakotien liitto

Lisätiedot

Toimintamalli Raahen seutukunnassa

Toimintamalli Raahen seutukunnassa RAAHEN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ Toimintamalli Raahen seutukunnassa lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyyn, puuttumiseen ja hoitoon Päivitetty 22.12.2008/Pauliina Tuomivaara/Perheneuvola 1 1

Lisätiedot

VÄKIVALTATYÖN LAITOS- JA AVOPALVELUTYÖN LAATUKRITEERIT 2.0. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy ja hoito Hyväksytty liittohallituksessa 12.12.

VÄKIVALTATYÖN LAITOS- JA AVOPALVELUTYÖN LAATUKRITEERIT 2.0. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy ja hoito Hyväksytty liittohallituksessa 12.12. VÄKIVALTATYÖN LAITOS- JA AVOPALVELUTYÖN LAATUKRITEERIT 2.0 Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy ja hoito Hyväksytty liittohallituksessa 12.12.2013 Sisällys 1 Johdanto 3 1.1 Ensi- ja turvakotien liiton

Lisätiedot

1. Asiakkaan status. nmlkj asiakas on väkivallan uhri. väkivaltaa tai elänyt väkivaltaisessa ilmapiirissä.)

1. Asiakkaan status. nmlkj asiakas on väkivallan uhri. väkivaltaa tai elänyt väkivaltaisessa ilmapiirissä.) Stakestieto Lintulahdenkuja 4, PL 220, 00531 HELSINKI VÄKIVALTATAPAUKSESTA TALLENNETTAVAT TIEDOT Lomakkeen täyttöohjeet löytyvät täältä (pdf, 73 kt). Avaa tyhjä lomake tästä (pdf, 46 kt). 1. Asiakkaan

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivalta. -ilmiön perusteet ja puheeksiotto

Lähisuhdeväkivalta. -ilmiön perusteet ja puheeksiotto Lähisuhdeväkivalta -ilmiön perusteet ja puheeksiotto Mitä lähisuhdeväkivalta on? Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa perheen tai muun lähipiirin sisällä tapahtuvaa väkivaltaa. Se voi olla fyysistä, henkistä,

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEUTUKUNTA LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN EHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA 2008

YLIVIESKAN SEUTUKUNTA LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN EHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 YHTEISTYÖTAHOT Aikuissosiaalityö A-klinikka Kotipalvelu Koulutoimi Lastensuojelu Mielenterveystoimi Perheneuvola Perheasiainneuvottelukeskus Perhetyö Poliisi Päivähoito Seurakunta Sovittelu Terveyskeskus

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS Toim. Maria Onuigbo ja Jarmo Karjalainen Lukijalle Elämän laadun vaaliminen on erityisen tärkeää silloin, kun asutaan ulkomailla eikä käytettävissä ole perinteistä sosiaalista

Lisätiedot

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Ensi- ja turvakotien liitto ry Tanja Henttonen Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Tanja Henttonen Pro gradu

Lisätiedot

kykyä tunnistaa, kykyä puuttua Lähisuhde- ja perheväkivalta sosiaalialan riippumaton ammattilehti Juuret kulttuurikameleonteille

kykyä tunnistaa, kykyä puuttua Lähisuhde- ja perheväkivalta sosiaalialan riippumaton ammattilehti Juuret kulttuurikameleonteille sosiaalialan riippumaton ammattilehti 5 2008 Juuret kulttuurikameleonteille Työvoimapula uhkaa hyvinvointiamme Luottamus vanhuspalveluihin vaihtelee Sosiaalipalveluiden yksilöllinen budjetointi Britanniassa

Lisätiedot

Käsikirja. Auli Ojuri (toim.)

Käsikirja. Auli Ojuri (toim.) vertaisryhmä. Käsikirja. väkivaltaa kokeneiden naisten osallisuuden ja voimaantumisen tukeminen. Auli Ojuri (toim.) 2 vertaisryhmä-käsikirja 3 Lukijalle Käsissäsi oleva kirja on tarkoitettu auttamisen

Lisätiedot

LÄNSI-SAIMAAN LASTENSUOJELUN YHTEISTYÖMALLI

LÄNSI-SAIMAAN LASTENSUOJELUN YHTEISTYÖMALLI LÄNSI-SAIMAAN LASTENSUOJELUN YHTEISTYÖMALLI YHDESSÄ ENEMMÄN. Länsi-Saimaan seutukunnan verkostoiva lastensuojelun kehittämishanke 1.3.2005 31.12.2007. Sosiaalialan kehittämishanke. Tämän toimintamallin

Lisätiedot

VÄKIVALTA JA NE KOKEMUKSET ON OLLU SIELLÄ JA NE NÄKYY NYT TÄSSÄ ELÄMÄSSÄ. Sijoitettujen lasten väkivaltakokemusten kohtaaminen sijaisperheessä

VÄKIVALTA JA NE KOKEMUKSET ON OLLU SIELLÄ JA NE NÄKYY NYT TÄSSÄ ELÄMÄSSÄ. Sijoitettujen lasten väkivaltakokemusten kohtaaminen sijaisperheessä VÄKIVALTA JA NE KOKEMUKSET ON OLLU SIELLÄ JA NE NÄKYY NYT TÄSSÄ ELÄMÄSSÄ Sijoitettujen lasten väkivaltakokemusten kohtaaminen sijaisperheessä Eija Husu Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede/Sosiaalityö Kasvatustieteiden/Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

YHDESSÄ ETEENPÄIN Opas väkivaltaa kokeneiden maahanmuuttajanaisten tukihenkilöille

YHDESSÄ ETEENPÄIN Opas väkivaltaa kokeneiden maahanmuuttajanaisten tukihenkilöille YHDESSÄ ETEENPÄIN Opas väkivaltaa kokeneiden maahanmuuttajanaisten tukihenkilöille Susanna Miettinen ja Hanna Toivanen Opinnäytetyö, kevät 2012 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

k o u l u - j e n k r i i s i - o p a s

k o u l u - j e n k r i i s i - o p a s Raahen k o u l u - j e n k r i i s i - o p a s 2 0 0 8 Raahen kaupunki Opetustoimi Koulun valmiusryhmään kuuluvat yleensä: * Rehtori tai vararehtori, * Kouluterveydenhoitaja, * Koulupsykologi ja kuraattori

Lisätiedot

Minna Kumpuniemi (180608) Psykologian syventävien opintojen tutkielma Marraskuu 2012 Psykologian oppiaine Itä-Suomen yliopisto

Minna Kumpuniemi (180608) Psykologian syventävien opintojen tutkielma Marraskuu 2012 Psykologian oppiaine Itä-Suomen yliopisto Nyt sinulle vasta sitten vaikeudet alkavatkin! Väkivaltaan johtanut vainoaminen parisuhdekontekstissa Minna Kumpuniemi (180608) Psykologian syventävien opintojen tutkielma Marraskuu 2012 Psykologian oppiaine

Lisätiedot

JÄLJET SE JÄTTI Vammaisten naisten kokemuksia väkivallasta ja selviytymisestä

JÄLJET SE JÄTTI Vammaisten naisten kokemuksia väkivallasta ja selviytymisestä Hanna Elfving Maiju Pulliainen JÄLJET SE JÄTTI Vammaisten naisten kokemuksia väkivallasta ja selviytymisestä Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

AINO KARLA - HEIDI KYTÖAHO - MARIAM LAURÉN

AINO KARLA - HEIDI KYTÖAHO - MARIAM LAURÉN AINO KARLA - HEIDI KYTÖAHO - MARIAM LAURÉN Tytöstä naiseksi Vastauksia maahanmuuttajatyttöjen kysymyksiin SISÄLLYS Kehittämistyön ohjaajina ovat toimineet Metropolian lehtori Sirkka Pietiläinen sekä Helsingin

Lisätiedot