AVO2 - Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AVO2 - Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin 1.1.2012-31.12.2013"

Transkriptio

1 AVO2 - Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin Nettikansa -opintokokonaisuuksien ja internet-fasilitoinnin esittely ITK12 Aulanko versio 0.8 Kari A. Hintikka, Jyväskylän yliopisto Anne Rongas, Suomen eoppimiskeskus ry.

2 Esityksen sisältö Yhteenveto opintokokonaisuuksista Luonnos oppimissisällöistä Luonnos opetus- ja oppimismuodoista Esimerkkejä kouluttajista Opintokokonaisuuksien pilotointi- ja kehitysmalli Alustava verkosto Luonnos viestintäsuunnitelmasta

3 Nettikansa -hankkeen työpaketit ja projektisuunnitelma

4 Nettikansan työpaketit Hanke koostuu seuraavista työpaketeista, jotka toteutetaan iteratiivisesti rinnakkain Jyväskylän yliopiston (JY) kannalta keskeisimmät ovat WP-03 Avointen oppiaineistojen kartoitus ja tuotanto sekä WP-4 Nettikansa opetuskokonaisuuksien suunnittelu. WP-0 - Hankkeen koordinointi (OO; Otavan opisto) WP-1 - Hankkeen muu kuin opintokokonaisuuksien koulutus (OO) WP-2 - Kansalaisverkostojen katalysointi (OO) WP-3 - Avointen oppiaineistojen kartoitus ja tuotanto (JY; OO) WP-4 - Nettikansa opetuskokonaisuuksien suunnittelu (JY; OO) WP-5 - yhteistyö muiden AVO2-konsortiotoimijoiden kanssa (PP; JY)

5 Opintokokonaisuudet (JY, OO), yleistä Kaksi noin 25 opintopisteen kokonaisuutta Kohderyhminä 1) (kunnallinen, myös valtion) hallinto, ensisijaisesti viestintä / demokratia / asukas-yksiköt 2) Järjestöjen työntekijät sekä luottamusaktiivit Toissijaisina kohderyhminä oppilaitosten henkilökunta, kansalaisaktiivit ja - verkostot sekä kunnallispoliitikot Oppimissisältöinä ensisijaisesti internetin avoimet sisällöt jonkin verran tuotetaan sisältöjä itse, mm. AVO2:n muissa hankkeissa tekijänoikeus-opas Opintokokonaisuudet tuotetaan avoimien toimintatapojen mukaisesti internetissä: Opintokokonaisuudet vapaasti saataville 2013, myös kaupallisten kouluttajien käyttöön Vaikuttavuusmittarit ESR:lle: hankkeessa koulutettujen ihmisen sekä organisaatioiden määrä

6 Tavoitteena kouluttaa avoimien verkostojen ja internet-joukkojen fasilitointiin

7 Internet -fasilitointi Avoimien ja ennaltamääräämättömien osallistujajoukkojen ja verkostojen koordinointia kohti yhteistä tavoitetta Tavoitteet, toiminnan kohde ja suunta voivat muotoutua myös prosessin aikana Verkostojen rakenteen, dynamiikan ja osallistujien vuorovaikutuksen tunnistaminen helpottaa tehtävää Käyttöalueita: strategia- ja ohjelmatyö ideointi ja innovointi joukkoistaminen kuntasektori kaavoituksesta palveluiden kehittämiseen toimialakehitys demokratiakehitys järjestötyö

8 Case: Sometu -verkoston jäsenten rooleja -

9 Rooleja verkostossa 1/2 Supernoodi verkostosta riippumatta vain muutama suhteessa muuhun otantajoukkoon esimerkiksi verkoston perustajat ja kehittäjät sekä karismaattiset tai taidoiltaan arvokkaat yksilöt keskeisessä roolissa ja työläästi korvattavissa verkoston säilymisen kannalta. Ryvästäjä aktiivisesti verkottunut samankaltaisten kanssa ja muodostavat tiiviin aliverkoston kontakteinaan vähemmän verkottuneita jäseniä, jotka nekin voivat olla keskenään verkottuneita aliverkostoa selittää jokin erityinen yhdistävä side, kuten maantieteellinen sijainti Sometussa Ryvästäjä-otosta edustaa esimerkiksi jäsenet, jotka työskentelevät tai asuvat Hämeen alueella. Silloittaja aktiivisesti verkottunut ja se yhdistää eri aliverkostoja, joilla muutoin ei välttämättä olisi kovinkaan paljoa yhteyksiä rooli on keskeinen, sillä aliverkostot voivat pysyä pienempinä ja helpommin itseorganisoituvina jos silloittaja poistuu tia poistetaan verkostosta, niin silloin katoaa myös aliverkostojen välinen yhteys

10 Rooleja verkostossa 2/2 Verkottuja aktiivisesti verkottunut, mutta ensisijaisesti muiden hyvin verkottuneiden kesken ei välttämättä rakenna Silloittajan kaltaisia yhteyksiä eri aliverkostoihin tai niiden välille voivat muodostaa omia aliverkostoja ja niitä voi selittää jokin tarkasteltavan verkoston mahdollisesti täysin ulkopuolinen side Esimerkiksi Sometussa oli aktiivinen verkottujien joukko, joka ei ollut aktiivinen Sometussa, mutta tiiviisti verkottunut muissakin sosiaalisen median palveluissa. Seurattava aktiivisesti verkottunut eri puolille verkostoa tunnusomaisempaa on, että hänellä on paljon Seuraajia Seurattavaa selittää esimerkiksi asiantuntijuus jossain erityisaiheessa tai karismaattisuus ja hän on voinut esimerkiksi kutsua opiskelijoitaan mukaan Sometuun Esimerkkinä Sometun yksi keskusteluryhmä, jolla on yksi aktiivinen vetäjä. Seuraaja usein yksi tai vain muutama kontakti (jotka voivat olla keskenään verkottuneita) Sometussa seuraajia esiintyy eniten Supernoodin, Ryvästäjän ja Seurattavan aliverkostoissa ei sinänsä ole välttämättä passiivinen vaan ensisijaisesti verkoston kannalta Mittakaavattoman verkoston näkökulmasta verkoston useimmat jäsenet kuitenkin kuuluvat tähän ryhmään.

11 #itk2012 -avainsana Twitterissä

12 #itkpeli -avainsana Twitterissä

13 Opintokokonaisuudet, sisällöt Kokonaisuus tarjoaa internet-ajan kansalaisyhteiskunnan tiedolliset ja taidolliset valmiudet Kokonaisuuksien alustavat teemat (5 opintopistettä kukin) Kansalaisyhteiskunnan perusteet internet-aikana Avoimet ja kollektiiviset toimintatavat Internetin organisointi- ja kollaboraatiotyökalut (ml. sosiaalinen media) Yhteisöt, verkostot, kollektiivit ja liikkeet Internet-fasilitointi so. kansalaisryhmien aktiviteettien koordinointi ja katalysointi Opintosisällöistä tarkemmin kts.

14 Kouluttajat, esimerkkejä Aalto, Tuija (Ylen internet-strategiapäällikkö) 1) Hallinnon some-suositukset (Oikeusministeriö 2010) 2) Ammatillinen nettimaine 3) Some organisaatiossa (Yle) Hintikka, Kari A. (AVO2 -hanke, internet-fasilitaattori, some-kouluttaja) 1) Avoimet toimintamallit, välineet 2) Sosiaaliset verkostot 3) Kollektiivinen toiminta, joukkoäly, crowdsourcing Poikola, Antti (AVO2 -hanke, verkostojen rakentaja) 1) Mahdollista.fi, kansalaisverkostojen koordinointi 2) Kankaan alueen suunnittelun kansalaiskoordinointi (Jyväskylä) 3) Avoin data (mm. Julkinendata.fi -opas) Rongas, Anne (AVO2 -hanke, internet-fasilitaattori, some-kouluttaja) Tekesin TekesOPPY -teknologiaohjelman fasilitointi Facebookissa Ropponen, Teemu Osallistumisympäristö OSY (Oikeusministeriö)

15 Opintokokonaisuudet, oppimismuotoja Sovelletaan AVO1:ssa kehitettyjä oppimismuotoja Suoritustavat ovat oppilaitosten valittavissa: lähi/etä/internet-opetus Lähi- ja webinaariluennot Teoreettinen kirjallisuus ja blogiesseetentit Käytännön harjoittelu sosiaalisen median työkaluihin Kollektiivityöskentely, muun muassa wikit Työpaja/seminaarityöskentely vuorovaikutustaitojen kehittämiseksi Etätyöpajat (mm. kokoustekniikat) Internet-työskentely (mm. nettifasilitointi) Opintosisällöistä tarkemmin kts.

16 Opintokokonaisuuksien pilotointi- ja kehitysmalli Keväällä 2012 järjestetään sovittujen kumppanien kanssa pilottikoulutukset sekä hallinnolle että järjestöille Koulutuksen kesto 1-2 työpajamaista lähiopetuspäipäivää sisältäen opintokokonaisuuksien teemat Koulutettavilta saatava osallistumisallekirjoitus ESR-seurantaa varten Tarvekartoitus koulutettaville Opintoteemat ja -aineistot ovat välittömästi ja vapaasti käytettävissä kumppanien omassa toiminnassa Kesä 2012 iteroidaan tuloksia ja kehitetään sisältöjä Syksy 2012 järjestetään 1-2 lähiopetuspäipäivää kumppanien kanssa A) iteratiivisesti kevään koulutetuille B) uusille koulutettaville Lisäksi Pilotoivaa täsmäopetusta, mm. opintokokonaisuudesta kiinnostuneiden oppilaitosten henkilökunnalle Osallistuminen AVO2-konsortion muuhun koulutukseen Nettikansa -pilottien koulutustarpeet

17 Opintokokonaisuuksien alustava verkosto ja kumppanit Avoimen internetin toimijat (kouluttajat, tutkijat, opettajat, pk-yritykset) Hämeenlinnan opetustoimen kehittämishankkeet Internetin EduFinland, LeMill, Mahdollista.fi, Sometu-verkosto; Vinkkiverkko Jyväskylän koulutuslaitokset (mm. Avoin yliopisto, JAMK, JY) Kansalaisyhteiskunnan neuvottelukunta (KANE) Kansalaisyhteiskunnan tutkimuksen seura Kansalaisyhteiskunnan tutkimusportaali Kans.jyu.fi Keski-Suomen järjestöt Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki (KYT) Kuntaliiton koulutusyhtiö (FCG) Kuntaliitto ja kunnat (mm. Helsinki, Hämeenlinna, Jyväskylä, Mikkeli, Tampere) Oikeusministeriön (OM) demokratia- ja kieliyksikkö Open Knowledge Foundation (avoin data) Sitra Verkkodemokratiaseura

18 Viestintäsuunnitelma ja hankkeen prosessien avaaminen 2012 ITK 12 -konferenssi Hämeenlinnassa huhtikuussa MindTrek -kansainvälinen konferenssi syksyllä DCL -konferenssi Hämeenlinnassa syksyllä 2013 Kansalaisyhteiskunnan kehittämispäivät talvella ITK 13 -konferenssi Hämeenlinnassa huhtikuussa MindTrek -kansainvälinen konferenssi syksyllä DCL -konferenssi Hämeenlinnassa syksyllä Loppuseminaari marraskuussa (Helsinki?) Mahdollista.fi -blogi Kutsupohjainen kehitys- ja harjoitteluryhmä Facebookissa Avoin työskelely ja etenemisen raportointi Wikiopistossa: AVO2 -seminaarit ja webinaarit Kumppaneiden omat kanavat Tunnettuuden lisääminen opintokokonaisuuksista

19 Kiitos. Lisätietoja: kari. hintikka (a) gmail. com (Jyväskylän yliopisto) rongas. anne (a) gmail. com Wikiopisto:

Sometun kuukausitapahtumat, verkostokysely ja xtune

Sometun kuukausitapahtumat, verkostokysely ja xtune Sometun kuukausitapahtumat, verkostokysely ja xtune Eija Kalliala, Otavan Opisto 30.5.2014 Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla. 1 Sisällys Sometu...

Lisätiedot

JUSSI LINKOLA JA JUHANA KOKKONEN (TOIM.) Yhteistoiminnan rakentajat. Kokemuksia fasilitoinnista

JUSSI LINKOLA JA JUHANA KOKKONEN (TOIM.) Yhteistoiminnan rakentajat. Kokemuksia fasilitoinnista JUSSI LINKOLA JA JUHANA KOKKONEN (TOIM.) Yhteistoiminnan rakentajat Kokemuksia fasilitoinnista YHTEISTOIMINNAN RAKENTAJAT Attribution 1.0 Finland Toimittajat Jussi Linkola, Juhana Kokkonen Toimituskunta

Lisätiedot

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku 6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku Työ- ja elinkeinoministeriön 9.6.2014 hyväksymä Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategia (diaarinro

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

Tieto on oikeus! Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 4.-5.10.2012 Kuopio Raportti

Tieto on oikeus! Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 4.-5.10.2012 Kuopio Raportti Tieto on oikeus! Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 4.-5.10.2012 Kuopio Raportti 1 Tieto on oikeus! Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 4.-5.10.2012 Kuopio Raportti Koordinaatti

Lisätiedot

TEKIJÄ Sari Pikkala. TAITTO Nina Palmu-Pietilä. 1. painos ISBN 952-213-153-9 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006

TEKIJÄ Sari Pikkala. TAITTO Nina Palmu-Pietilä. 1. painos ISBN 952-213-153-9 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006 Sari Pikkala Kunta kuntalaisosallistumisen edistäjänä Kuntien demokratiatilinpäätös, Teema II Kuntademokratian toimintatavat Helsinki 2006 ISBN 952-213-153-9 TEKIJÄ Sari Pikkala TAITTO Nina Palmu-Pietilä

Lisätiedot

Ylimaakunnallinen ESR-haku Länsi-Suomessa 14.2. 15.4.2011

Ylimaakunnallinen ESR-haku Länsi-Suomessa 14.2. 15.4.2011 Ylimaakunnallinen ESR-haku Länsi-Suomessa 14.2. 15.4.2011 Länsi-Suomen suuralueen ELY-keskukset avaavat Länsi-Suomea koskevan ylimaakunnallisen ESR-hankehaun. Hankehaulla tuetaan Pirkanmaan, Satakunnan,

Lisätiedot

VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS

VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS Raimo Mustonen, lehtori, KM, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Luonnontieteet, Kajaani. Pekka Tervonen, lehtori, KTM, Kajaanin ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Johdatus osallistumistalouteen - internetin uusia taloudellisia toimintaympäristöjä

Johdatus osallistumistalouteen - internetin uusia taloudellisia toimintaympäristöjä TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA Johdatus osallistumistalouteen - internetin uusia taloudellisia toimintaympäristöjä 1 KARI A. HINTIKKA 2 Julkaisija: TIEKE Tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Sosiaalisen median opetuskäyttö

Sosiaalisen median opetuskäyttö Sosiaalisen median opetuskäyttö Oppimisen teoriaa ja kokemuksia DevelOPE-hankkeesta Toimittaneet Harto Pönkä, Niina Impiö & Venla Vallivaara OULU 2012 4 Oulun yliopiston oppimateriaalia Didascalica Universitatis

Lisätiedot

Merja Vilmilä BRÄNDI JA REKRYTOINTI DIGITAALISESSA MAA- ILMASSA. Sosiaalinen Media HR Työkaluna. Pro Gradu tutkielma. Hallintotiede.

Merja Vilmilä BRÄNDI JA REKRYTOINTI DIGITAALISESSA MAA- ILMASSA. Sosiaalinen Media HR Työkaluna. Pro Gradu tutkielma. Hallintotiede. Merja Vilmilä BRÄNDI JA REKRYTOINTI DIGITAALISESSA MAA- ILMASSA Sosiaalinen Media HR Työkaluna Pro Gradu tutkielma Hallintotiede Syksy 2011 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 1.1 Miksi sosiaalinen media

Lisätiedot

Antti Poikola Petri Kola Kari A. Hintikka. Julkinen data. johdatus tietovarantojen avaamiseen

Antti Poikola Petri Kola Kari A. Hintikka. Julkinen data. johdatus tietovarantojen avaamiseen Antti Poikola Petri Kola Kari A. Hintikka Julkinen data johdatus tietovarantojen avaamiseen Case: Veropuu Kannen kuva: Peter Tattersall Veropuu Peter Tattersall voitti Suomen Kansalaisosallistujan työkalut

Lisätiedot

Ympäristöosaajat2025. kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan

Ympäristöosaajat2025. kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan ÖOSAAJAT MPÄR YM YMPÄRISTÖOSAAJAT 2025 Ympäristöosaajat2025 kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan Sisältö JOHDANTO 3 TIIVISTELMÄ 4 1. YMPÄRISTÖOSAAMISTA KAIKKEEN KOULUTUKSEEN 6 2. MONIALAISUUTTA

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle

Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle Pdf-tiedosto verkkoversiosta 1.0 KATSAUS Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle Toimittanut Tuija Aalto Oikeusministeriö Demokratia- ja kieliasioiden yksikkö 4.6.2010 Teos on lisensoitu Creative

Lisätiedot

Konetekniikan maisteriohjelman toteuttamisen edellytykset Case: Lappeenrannan teknillinen yliopisto/koulutus- ja kehittämiskeskus

Konetekniikan maisteriohjelman toteuttamisen edellytykset Case: Lappeenrannan teknillinen yliopisto/koulutus- ja kehittämiskeskus Kauppatieteiden osasto 90611K Kandidaatin tutkielma Johtaminen ja organisaatiot Konetekniikan maisteriohjelman toteuttamisen edellytykset Case: Lappeenrannan teknillinen yliopisto/koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Sanna Marttila & Laura Sillanpää

Sanna Marttila & Laura Sillanpää Sanna Marttila & Laura Sillanpää Tämän oppaan käyttöoikeutta koskee Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 -lisenssi (CC BY- 4.0). Lisenssi on saatavilla osoitteessa: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Lisätiedot

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita VÄLIRAPORTTI 1.5. 31.10.2011 28.10.2011 Toim. Eila Pelli, projektipäällikkö ja tietohallinto projektisihteeri Jari

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA OSAKSI KESKI-SUOMEN OSUUSPANKIN VIESTINTÄÄ

SOSIAALINEN MEDIA OSAKSI KESKI-SUOMEN OSUUSPANKIN VIESTINTÄÄ SOSIAALINEN MEDIA OSAKSI KESKI-SUOMEN OSUUSPANKIN VIESTINTÄÄ Mirva Riitesuo Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Viestintätieteiden laitos Yhteisöviestintä Syksy 2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta

Lisätiedot

Sosiaalinen media teollisuudessa

Sosiaalinen media teollisuudessa Esiselvitysraportti Harri Lakkala Sisällysluettelo 1 Raportin tiivistelmä 1 Tärkeimmät löydökset 3 -selvitys Selvityksen tausta ja tavoitteet 3 Tarve selvitykselle 3 Selvityksen toteuttaminen 4 6 Verkkokyselyn

Lisätiedot

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 Sisällys 1. Rallattelusta rullaamaan 3 2. Visio kohti unelmaa 4 3. Toiminta-ajatus 4 4. Arvot 5 5. Tavoitteet ja innostaminen 6 6. Strategiset valinnat 6 6.1 Toiminta-alue 6

Lisätiedot

Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi

Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2014 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET... 4 1.1 JOHDANTO JA YLEISTÄ... 4 1.2 YHTEISKUNTAPOLIITTINEN YMPÄRISTÖ... 5 1.3 KOKOOMUSYHTEISÖ

Lisätiedot

Ohjelmakuvaus. Osallistuva Espoo poikkihallinnollinen kehitysohjelma

Ohjelmakuvaus. Osallistuva Espoo poikkihallinnollinen kehitysohjelma Ohjelmakuvaus Osallistuva Espoo poikkihallinnollinen kehitysohjelma 15.8.2013 Versio: 0.5 Kehitysohjelman omistaja: Kehitysohjelman ohjausryhmän puheenjohtaja: Jukka Mäkelä Simon Elo Ohjelmakuvaus i Ohjelmakuvauksen

Lisätiedot

SOCCAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA KATSAUS VUOTEEN 2013

SOCCAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA KATSAUS VUOTEEN 2013 SOCCAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA KATSAUS VUOTEEN 2013 1 SISÄLLYS Katsaus tulevaan ja yhteenvetoa menneestä... 4 Asiakasosallisuus... 8 Vaikuttaminen... 10 Suurkaupunkiongelmat... 12 Maahanmuuttajatyö...

Lisätiedot

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011 15.1.2009 Kreab Oy Sisällys JOHDANTO... 4 VIESTINNÄN TAVOITTEET MIKSI?... 4 Maakunnan lyhyt esittely ja tarina... 4 PÄÄTEEMAT MITÄ?... 5 1. Puhdas järviluonto...

Lisätiedot

Tuo osaaminen näkyviin verkostoissa ja yhteisöissä

Tuo osaaminen näkyviin verkostoissa ja yhteisöissä D -Mail DISCENDUM asiakaslehti 2/2013 Tuo osaaminen näkyviin verkostoissa ja yhteisöissä SISÄLLYSLUETTELO Osaaminen esille uudella tavalla Open Badgen avulla 4 Ajankohtaista 6 Vertaistukea ja ohjausta

Lisätiedot

KUlttuuritapahtumien muuttuvat verkostot Toim. Katri Halonen

KUlttuuritapahtumien muuttuvat verkostot Toim. Katri Halonen 1 Kulttuuri kokoaa KUlttuuritapahtumien muuttuvat verkostot Toim. Katri Halonen TEKIJÄT Kai Artes (Metropolia Ammattikorkeakoulu), Leena Björkqvist (Yrkeshögskolan Novia), Katri Halonen (Metropolia Ammattikorkeakoulu),

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA.

VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA. VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA Loppuraportti Toukokuu 2014 1. JOHDANTO Tampere ja Orivesi sopivat

Lisätiedot

Pieni opas kylien kansainvälistymiseen

Pieni opas kylien kansainvälistymiseen Pieni opas kylien kansainvälistymiseen Mitä on kansainvälistyminen? Kansainvälistyminen on oppimista, siirtämistä, ymmärtämistä, verkostoitumista, kauppaa mutta erityisesti kansainvälistyminen on oman

Lisätiedot