Koulutusvientiselvitys 5/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutusvientiselvitys 5/2010"

Transkriptio

1 Koulutusvientiselvitys 5/2010

2 Sisältö FCG lyhyesti Koulutusvientiselvitys lyhyesti

3 Ainutlaatuinen osaamiskeskittymä FCG Finnish Consulting Group on Suomen suurimpia monialaisia konsulttiyrityksiä ja markkinajohtaja monella toimialallaan Yhtiön palvelut keskittyvät infra-, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnitteluun koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen sekä kansainväliseen kehityskonsultointiin Yhtiön osaamisessa yhdistyy monipuolinen toimialaosaaminen vahvaan kokemukseen erityisesti julkisen hallinnon kehittämisestä kotimaassa ja kansainvälisesti Yhtiön asiakaskuntaan kuuluu julkishallinnon lisäksi laajasti myös yksityisen sektorin asiakkaita 3

4 Yksi FCG marraskuusta 2009 lähtien FCG:n kotimaan yhtiöt sulautuivat emoyhtiöönsä FCG Finnish Consulting Group Oy:öön Sulautuneet yhtiöt: FCG Efeko Oy FCG International Oy FCG Planeko Oy FCG MentorIT Oy Kotimaassa toimii sulautumisen jälkeen vain yksi yhtiö, FCG Finnish Consulting Group Oy 4

5 Pääomistajat Suomen Kuntaliitto 59 % Helsingin yliopisto 18 % Muut yliopistot ja korkeakoulut 5 % Suomen valtio 6 % Tapiola-yhtiöt 6 % Profita Fund 4 % Muut 2 % 5

6 FCG:n toimipaikat kotimaassa 6

7 FCG:n tytäryhtiöt ja projektireferenssikohteet SIPU International AB, Ruotsi Invicta Group, Viro Povvik OOS Ltd, Bulgaria FCG Romania Anzdec / JP Development Ltd, Uusi-Seelanti OOO FCG Finnish Consulting Group, Venäjä 7

8 Koulutusvientiselvitys 5/2010 Toimeksiantaja: Kouvola Innovation Oy Toteuttaja: FCG Finnish Consulting Group Ltd, Jaana Myllyluoma Tavoite: kaakkoissuomalaisten koulutustoimijoiden kaupallisen vientitoiminnan kehittämine Venäjän-markkinoille Painopisteenä Kouvolan seutu/kymenlaakso Verkoston toimijoita ovat sekä maakunnan julkiset koulutusorganisaatiot että pienemmät yksityiset koulutusyritykset. Osatehtävät: Tutustutaan Finpron johtaman Future Learning Finland -hankkeen puitteissa syntyneeseen valmisteluaineistoon sekä Jyväskylässä Edu Cluster Finland -nimiseen yhteistyöorganisaatioon Selvitetään yksityisten ja julkisten koulutustoimijoiden nykyinen vientitoiminta ja yleiset vientivalmiudet suunnattuna erityisesti Luoteis- Venäjän-markkinoille Perehdytään muun muassa digibusiness-klusterin osaamiskeskusten avulla digitaalisten oppimistuotteiden teknologia- ja käyttökehityksen tilanteeseen sekä lähitulevaisuuden näkymiin. 8

9 Koulutusvientistrategian linjaukset 1. Toimivat kotimarkkinat ovat viennin edellytys toimiva koulutusjärjestelmä kotimainen osto-osaaminen 2. Koulutusosaamisen vienti vahvistaa muita aloja koulutus osana muiden alojen vientituotteita 3. Lisäarvoa verkostotoiminnasta monipuoliset kokonaisratkaisut, jotka yhdistävät eri alojen osaamista myös yhteistyö kansainvälisten kumppanien kanssa 4. Tavoitteellisuus on tärkeää kansainvälistymisessä valinta maantieteellisistä painopisteistä ja toimialoista tarvitaan relevanttia informaatiota, markkinatutkimusta Lähde: OPM, ehdotus koulutusvientistrategiaksi (työryhmän ehdotus, ) 9

10 Koulutusvientistrategian linjaukset 5. Avainasemassa koulutusviennissä on tuotteistaminen edellytys kaupalliselle toiminnalle resursseja ohjattava tuotteistamiseen 6. Vain korkealaatuisella tuotteella voi menestyä korkea laatu myös kyettävä osoittamaan, esim. sertifikaatilla 7. Koulutusviennin klusteri vauhdittaa vientiä monipuolinen yhteistyö tarkoitus klusterina löytää liiketoimintamahdollisuudet 8. Korkeakoulut ovat koulutusviennin veturit korkeakoulut kansainvälisesti merkittävimmät toimijat koulutusviennissä, Suomessa säädösympäristö rajoittaa korkeakoulujen mahdollisuuksia korkeakouluissa myös asiantuntemus, joka saatava mukaan Lähde: OPM, ehdotus koulutusvientistrategiaksi (työryhmän ehdotus, ) 10

11 Mitä on koulutusvienti Koulutusvienti = koulutusosaamisen vienti Asiakkaat: ulkomailla olevia yksityishenkilöitä, yksityisten tai julkisen sektorin edustajia tai järjestöjä Huom. itse koulutuksen ei tarvitse tapahtua ulkomailla, vaan vientiä on yhtä lailla tilaus- tai muun koulutuksen järjestäminen Suomessa kansantalous/seutunäkökulma: koulutusmaksujen ym. - tulon lisäksi tuloja ovat ulkomaalaisten kulutusmenot Suomessa/tietyllä seudulla käyttäjä, asiakas ja maksaja voivat olla eri henkilöitä tai organisaatioita 11

12 Mitä on koulutusvienti Koulutusvientistrategiaa valmisteleva työryhmä on käsitellyt koulutusvientinä mm. seuraavia asioita opiskelijoiden kouluttaminen ulkomailla ulkomaisten opiskelijoiden kouluttaminen Suomessa opettajien koulutus ja täydennyskoulutus opetusteknologian ja -materiaalien vienti konsultointi koulutusjärjestelmän rakentamisessa Lähde: OPM, ehdotus koulutusvientistrategiaksi (työryhmän ehdotus, ) 12

13 Koulutusviennin liiketoiminta-alueita Koulutusviennissä voidaan erottaa mm. seuraavia liiketoiminta-alueita: tutkintokoulutus täydennyskoulutuspalvelut julkisille ja yksityisille asiakkaille konsultointipalvelut opetussektorilla kehitysyhteistyöprojekteissa tai niiden ulkopuolella koulutusteknologiat, kuten modernit oppimisympäristöt, oppimispelit, sosiaalinen media ja langattomat ratkaisut sisältötuotanto, kuten oppikirjat ja koulutusmateriaalit koulutuksen tutkimus- ja arviointipalvelut seminaarit, konferenssit ja muut oppimistapahtumat useita eri liiketoimintapalveluita sisältävät ratkaisut Lähde: OPM, ehdotus koulutusvientistrategiaksi (työryhmän ehdotus, ) 13

14 Kiinnostavia tuotealueita Suomalaisen koulutusjärjestelmän vahvuuksien, kilpailutilanteen ja kysynnän perusteella on identifioitu eräitä kiinnostavia tuotealueita, esim. opettajankoulutus ja sen kehittäminen opetussuunnitelmien kehittäminen opetusalan hallinnon kehittäminen kielenopetuksen ratkaisut inklusiivisen, kaikki oppilaat huomioivan erityisopetuksen kehittäminen erityyppiset opetusteknologiset ratkaisut virtuaaliset oppimisympäristöt ja niihin liittyvä pedagoginen valmennus oppilaitoksille tai yrityksille korkeakoulujen tilauskoulutus eri osaamisen alueita yhdistävät monitasoiset ratkaisut Lähde: OPM, ehdotus koulutusvientistrategiaksi (työryhmän ehdotus, ) 14

15 Koulutusviennin toteutusmallit Palvelu toteutetaan ulkomailla ja asiantuntijat liikkuvat Konsultointiprojektit Palvelu toteutetaan Suomessa ja asiakkaat liikkuvat Tutkintokoulutus Palvelu tarjotaan rajojen yli tietoverkkoja, ohjelmistoja ja teknologiaa hyödyntäen Langattomat ratkaisut Oppimisympäristöt Virtuaalikurssit Palvelun tarjoaja on ulkomailla sijaitseva yksikkö Tytäryhtiö Sivutoimipiste Osakkuusyhtiö Lähde: Timo Juntunen, Selvitys suomalaisen koulutusosaamisen viennistä, 11/

16 Koulutusviennin asiakkaat 1.Kansallinen, alueellinen tai paikallinen opetusviranomainen 2.Kv. järjestö tai muu kv. kehityksen rahoittaja 3.Oppilaitos, korkeakoulu 4.Yritys 5.Yksityishenkilö Järjestys? Lähde: Timo Juntunen, Selvitys suomalaisen koulutusosaamisen viennistä, 11/

17 Trendejä Koulutuksen ekosysteemin totaalinen muutos Infrastruktuuri Oppimiskokemus, opetustapahtuma Koulutuksen sisältö Co-creation & learning experience Empowerment More with less Arvoketju ja uudet pelaajat IT-yritykset, non-profit-toimijat/sosioyrittäjät Tapahtumajärjestäjät, matkatoimistot, järjestöt, yksittäiset bisnesgurut Palveluntarjoajat fasilitointi 17

18 Bisnesajattelun lähtökohdat TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS: INFORMAATION TALOUDELLINEN ARVO LÄHESTYY NOLLAA INFORMAATION PAKETOINTI KOKOAMISEEN JA TUOTTAMISEEN TARVITTAVAT TYÖKALUT OHEIS- JA TUKIPALVELUT INFORMAATION VÄLITTÄMINEN KOHTEESEEN 18

19 Toimijoiden rooleja eoppimisessa Informaationtarjoaja Tarjoaa informaatiota netissä muiden saataville ja joiltain osin maksutta (cross-subsidy maksuton sisältö synnyttää kannattavaa toimintaa muuta kautta) Sisältökokonaisuuksia, raakamateriaalia tai jalostettua tietoa Mahdollistaja (enabler) Tarjoaa käyttäjille teknisen tai sisällöllisen alustan, työvälineistön tai ympäristön Fasilitoija/koordinoija Osallistuu internetissä tapahtuvaan kollektiiviseen tuotantoon Koordinoi innovointia, ongelmanratkaisuja jne. kohti asetettuja tavoitteita Konsultoiva läsnäolo netissä Toimintaa, jossa asiantuntija- ja konsulttipalveluja tarjotaan yleishyödyllisesti tavoitteena liiketoiminta tai ei-kaupallinen toiminta oman strategian jalkauttamisessa Integraattori Verkottaa muita toimijoita keskenään Myös mm. rahoittajat ja muut verkostot, match-making Lähde: E-oppimisen uusia liiketoimintamalleja, ELMA-esiselvitys

20 Tekesin Oppimisympäristöt-ohjelma Yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kiihdyttäminen Tekesin rahoitus yritysten projekteille Tiivis yhteistyö vientiklusteriorganisaation kanssa Verkostoprojektien tukeminen: kotimaisen yhteistyön ja kv-yhteistyön linkitys toisiinsa Työelämän kehittämisen rahoitus organisaatioiden tuottavuuden ja kilpailukyvyn kehittämiseen Tutkimushankkeet tukemassa kaupallistamista Ohjelma kiihdyttää oppimisen ympäristöjen kehittymistä Suomessa Kehittämisprojektirahoitus yrityksille Tutkimusrahoitus julkisen tutkimuksen projekteille Parhaiden kokeilu/kehittämisympäristöjen tukeminen niihin liittyvien laajojen verkottuneiden hankkeiden kautta Rahoitusta yrityksille, tutkimusryhmille ja työorganisaatioiden kehittämiseen 20

21 Tekesin Oppimisympäristöt-ohjelma Kriteerejä Yritysten projektit rahoituskelpoisia kunhan kv-liiketoimintaa tai merkittävä kansallinen vaikutus Monialainen julkinen tutkimus sopii ohjelman rahoitukseen Julkisen ja 3. sektorin rahoittaminen: työelämän kehittämisen rahoitus Julkinen ja kolmas sektori mukana verkostohankkeissa muissa kuin Tekesin rahoituksen saajan rooleissa Ei rahoita kertaluonteisia pilotteja tai muita kertaprojekteja Kehittämisympäristöt ja -verkostot, esim. OKM:n ehdottama Koulujen tieto- ja viestintätekniikan kehittämiskeskus Hankkeiden kautta Aiheita ehdokaslistalla PPPP-tyyppisille hankkeille: Opettajien koulutus (perus- ja täydennyskoulutus) Verkostomaiset kv-liiketoiminnan konseptit Oppimisympäristöt yritysten sisällä ja verkostoissa Oppimis/koulutusvienti osana muiden alojen vientiä Rahoituksen kriteerit kiteytyvät valmistelun lopussa 21

22 Tekesin Oppimisympäristöt-ohjelma OHJELMAVALMISTELUN ETENEMINEN 1-5/2010 hahmotus ja verkottuminen 6/2010 avoin keskustelu käynnistyy verkossa (105 aloituksessa, 610 jäsentä) Eritysasiakkaita Tekesissä nyt hoidossa 9, tiedossa laajoja tutkimushankeaihioita n. 20 ja arvoverkkohankeaihioita /2010 selvitykset, sidosryhmäkeskustelut 9-N/2010 ohjelmasuunnitelman synnyttäminen ja avoin kommentointi Myöhemmin: esitys Tekesin hallitukselle, ja sitä ennen tarvittavat päätöksentekovaiheet LISÄTIEDOT 22

23 Toimintaympäristö Kymenlaakson maakuntaohjelma Skenaarioista riippumatta Kymenlaakson tulee varautua tulevaisuuteen kehittämällä voimakkaasti ja monipuolisesti Venäjään ja logistiikkaan liittyvää osaamistaan ja infrastruktuuriaan. Tuotantopainotteisuudesta siirrytään kohti korkean osaamisen palvelutuotteita ja digitaalista liiketoimintaa. Maakunnan yritysten on opittava uudet liiketoimintamallit ja ansaintalogiikat. Kymenlaakson mahdollisuus on etenkin teknologioiden nopeassa ja joustavassa käytäntöön soveltamisessa ja liiketoiminnallistamisessa. Turvallisuusosaamiseen, hyvinvointiin, puhtaisiin energiamuotoihin ja puun uusiin monipuolisiin käyttömahdollisuuksiin perustuvat liiketoimintamallit mahdollistavat kymenlaaksolaisten yritysten menestymisen kovenevassa globaalissa kilpailussa. Yritysten tulee muodostaa suurempia tuotekokonaisuuksia alueellisessa ja globaalissa yhteistyössä 23

24 24 Kaakkois-Suomen toimijakenttää EKKY LUT SAIMIA KSAO EKAMI EKAMO HY PALMENIA -Kouvola -Kotka AKTIVA KyAMK OPH:N 2. ASTEEN AMMATILLINEN VENÄJÄ-VERKOSTO -KSAO KOORDINOI -EKAMI -EKKY -EKAMO KYMENLAAKSON OPISTO VALKEALAN KRISTILLINEN KANSANOPISTO HARJUN OPPIMIS- KESKUS KVLAKK JAMILAHDEN KANSAN- OPISTO PERHENIEMEN OPISTO KYMENLAAKSON KESÄYLIOPISTO -KOTKA -KOUVOLA FCG Lappeenranta, Kotka (Kouvola) AAC GLOBAL Kouvola AEL Kouvola Aptual Promentor Solutions (Kites) Tulosmarkat GAIA Kouvola Aranu ETELÄ-KARJALAN KESÄYLIOPISTO KITES ry KYMIEDU DIGIOSKE /KOUVOLA KYMENLAAKSON LÄHIALUE- KOULUTUSPOOLI Jakendos Vuorovaikutuskonsultointi Autokoulut Turvayritykset Logistiikkaalan koulutuspalvelut Suunnittelutoimistojen konsultointiosaaminen Kielikoulutuspalvelut Ohjelmistot, pelit esim. Propentus Sonicimage DONE INFOR- MATION Urheilu/hiihto FINEDU FINLAND -säätiö MAMK Matkatoimistot

25 Relevantteja hankkeita Kouvola / virtuaalikokous Pienryhmä- ja parityöskentely Kokous < 10 hlö ( johtoryhmä- ja projektikokoukset ) Opetustilanne hlö Seminaari > 50 hlö Etätulkkien sertifiointi MovIT Term Factory Ratu-kortit Finski Prospekt Finedu-säätiö Kieliteollisuusyritysten Venäjän-vientirengas Kymi Ring moottoriratahanke ja kuljettajakoulutus Rubicon 25

26 Kysymykset koulutustoimijoille Kiinnostus koulutusvientiin liittyen (vientirengas, muu yhteishanke) Yhteiset konseptit ja paketointi Omat vahvuudet vahvin osaaminen Näkemys fokusoitumisesta ja volyymeistä oman organisaation näkökulmasta Tulevaisuuden koulutustuotteet, virtuaalitilat, venäläiset tänne koulutukseen Näkemys markkinoista vs. markkinatiedon tarve Muut yhteistyön edellytykset ja reunaehdot 26

27 Yhteenveto haastatteluista Kaikilla koulutusvientiin liittyviä toimintoja sekä myös ja hankeaihioita Opiskelijavaihto Opettajavaihto Kaksoistutkinnot Englannin- ja venäjänkieliset linjat Erilliset kehittämishankkeet FCG pyrkii Venäjän-markkinoille (mukanaan Ruotsin- ja Virontytäryhtiöt) Kouvola-kuvio kiinnostaa Muut yritykset: ei sinänsä koulutusvientikokemusta; muuten kyllä osalla Venäjä-toimintoja /etenkin suunnittelutoimistot (vienti) Virtuaaliset oppimisympäristöt käytössä KyAMK, EKAMI, KSAO, KVLAKK: Moodle Palmenia: Studium Vakiintuneita kumppaneita Venäjällä, etenkin AMK:t 27

28 Yhteenveto haastatteluista Voimistuvat yhteistyöakselit KyAMK Mikkelin AMK Yhteinen kv-osasto Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulujen yhteinen strategia Venäjä-osaaminen tulee merkittävästi vahvistumaan myös koulutuksen sisällöissä sekä hanketoiminnassa Suunnitelmissa on mm. opiskelija- ja harjoittelijavaihdon koordinointi ja tehostaminen Venäjällä, koulutusviennin tukeminen sekä yhteisten Venäjä-tapahtumien organisointi Korkeakoulukokonaisuus lisää asteittain yhteisiä ohjelmia ja koulutusvientiä Venäjälle. Ensimmäisessä vaiheessa kehitetään yhteinen Double Degree-ohjelma energiatekniikkaan sekä käynnistetään sähkötekniikan tutkintoon johtavan koulutuksen vienti Venäjälle maksullisena koulutuksena. Saimia ja LUT lähentyvät 28

29 Yhteenveto haastatteluista KYAMK Kiinnostaa periaatetasolla Kriittinen kohta: toimijoiden sitoutuminen T&K-osaamiskeskittymät: KymiCare, KymiDesign & Business, KymiTechnology, NELI North European Logistics Institute Reunaehtoja: Ammattikorkeakoulu kokonaisuutena Mikkelin ammattikorkeakoulu partnerina 29

30 Yhteenveto haastatteluista Ammatilliset oppilaitokset ja aikuiskoulutuskeskukset Kiinnostaa erittäin paljon Palmenia Kiinnostaa erittäin paljon Kansalaisopistot, erityisoppilaitokset /Kymenlaakso Kiinnostaa suurinta osaa, osalla resurssit eivät riitä, mutta hekin haluavat saada tietoa jatkokehityksestä ( postituslistalle ) 30

31 Yhteenveto haastatteluista Hyvä idea, tarvitaan, konsortioajatus hyvä Johtavista oppilaitoksista kaikki, pienemmistä 50 % Yritykset varovaisen kiinnostuneita, lisätiedon tarve Lähialuepooli hyytynyt, pitäisi viritellä uudelleen, sopimustilannekin tällä hetkellä avoin (pitäisi päivittää joka tapauksessa) Yhteistyön hidasteita (pääongelmiksi koetaan) Resurssien puute Operatiivinen toiminta vie ajan, ei aikaa kehittämiseen Hankekantaa jo nyt, myös yhteistyökumppaneita Suomen puolella Klusterina toimiminen voi olla hankalaa etenkin, jos ei maksavaa asiakasta heti näköpiirissä Oppilaitos-yritysyhteistyö: yritysten vaikea kilpailla subventoitujen oppilaitosten kanssa 31

32 Yhteenveto haastatteluista Reunaehtoja, kysymyksiä Tarvitaan pelisäännöt ja selkeät roolit Perustuttava eri toimijoiden vahvuuksien paketointiin Uskottava veturi tärkeä Kuka tekee bisneksen? Ketkä asiakkaita? Lisäarvon määrittely tärkeää: miksi tulla mukaan Kuka valitsee paikalliset yhteistyökumppanit Pitäisi löytää tuotteita, joita kannattaa tehdä yhdessä Liikeidea? Missä bisnes? Miten erottuu Finedusta? Voisiko tukea? Muistetaan myös elokuva ja video eoppimisessa, ei pelkkiä pelejä Miten turvataan verkoston jäsenten edut hankkeissa (etteivät esim. ulkopuoliset mene edelle ilman perusteita) 32

33 Yhteenveto haastatteluista Resursseja, vahvuuksia Tilojen hyödyntäminen Työperäisten maahanmuuttajien etukäteisvalmennus Kielikoulutusosaaminen Aihioita, mahdollisuuksia Länsimainen sertifikaatti Suomen kielen koulutus Etäneuvottelut, etätulkkaus Sosiaalinen media markkinointikanavana Isot koulutusmessut Koulutusta vientituotteiden mukana Laitosten ym. käyttöönottokoulutus (etenkin käyttöönottovaihe, ei niinkään ylläpidon aikainen); matkustamistarpeen vähentäminen 33

34 Yhteenveto haastatteluista Tarpeita Venäjän byrokratian esteiden raivaus yhdessä yksin raskasta Ei tunneta markkinoita, onko kysyntää? Miten saadaan venäläiset mukaan /asiakasnäkökulma Joustavuus, virtuaalikokousmahdollisuus kiinnostaa Tekijänoikeuskysymykset 34

35 SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET -Venäjä-osaaminen! -Toimijoiden kumppaniverkostot -Sijainti Venäjän läheisyydessä -Digiklusteri -Kieli- ja kulttuurikoulutus, maahanmuuttajien koulutus ja kotouttaminen MAHDOLLISUUDET - Momentum nyt tai ei koskaan -Nopea junayhteys koulutusturismi -Virtuaalikokousympäristön kehittämishanke Kouvolassa HEIKKOUDET - Venäjä-osaaminen! - Ei tunneta markkinoita ja kysyntää - Asiakaslähtöisyyden puute - Resurssien puute UHAT - Toimijat eivät sitoudu - Toiminnan päällekkäisyys vs. muut hankkeet 35

36 Johtopäätökset ja suositukset Valtaosa haastatelluista oppilaitoksista ja yrityksistä on kiinnostuneita Nekin, jotka eivät välttämättä olisi valmiita osallistumaan poolityyppiseen toimintaan, toivoivat kuitenkin saavansa tietoa valmistelun etenemisestä Kymenlaakson lähialuekoulutuspoolin uudelleenherättelyä toivotaan ja kannustetaan > VALMISTELUTYÖTÄ KANNATTAA EHDOTTOMASTI JATKAA Yritykset (erityyppiset) ovat myös alustavasti kiinnostuneita, mutta tarvitsevat lisäinformaatiota ajatellusta kokonaisuudesta ja hyödyistä ALKUVAIHEESSA KANNATTAA KESKITTYÄ RAJATTUUN JOUKKOON KESKEISIÄ YRITYKSIÄ, JOTKA KUTSUTAAN ORGANISOINNIN JA JATKOTOIMIEN SUUNNITTELUUN YHDESSÄ OPPILAITOSTEN KANSSA LAAJENTUMINEN KONKREETTISTEN PILOTTIEN KAUTTA 36

37 Johtopäätökset ja suositukset Alustavana ideologiana voisi olla MORE WITH LESS Erityyppisiä asiakkuuksia, joita tulisi yhdessä tunnistaa Kohderyhmänä voivat olla myös suomalaiset tahot Konsortio kannattaa koota vaiheittain ja edetä käytännön toimenpiteiden ja konkreettisten pilottien kautta, ei ladata kerralla liian suuria odotuksia liian suurelle määrälle toimijoita 37

38 Rakennuspuut Kaakkois-Suomen koulutustoimijoiden VAHVUUDET ja LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUDET / VENÄJÄ Kites ry Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys (Kouvola) Communication skills, media MONIKIELINEN VIESTINTÄ JA SISÄLLÖNHALLINTA VUOROVAIKUTUSTEOLLISUUS Kansallisessa DIGIBUSINESS-klusterissa Kouvolan seudun osaamiskeskuksen fokuksena on monikielinen viestintä ja sisällönhallinta sekä Venäjä- ja Kiinayhteistyö. Osaamisohjelmaa johtaa ja hallinnoi Kouvolan kaupungin omistama elinkeinoyhtiö Kouvola Innovation Oy. ICT Language and culture ENPI CBC KAAKKOIS-SUOMI VENÄJÄ TEKESIN OPPIMISYMPÄRISTÖT -OHJELMA ESR/EAKR, TEM, OKM KANSALLINEN KOULUTUSVIENTISTRATEGIA 38

39 Seudulliset perustelut Elinkeinopolitiikka Uutta liiketoimintaa seudun toimijoille, uusia työpaikkoja Missä on asiakas: Luoteis-Venäjän markkinan haravointi Tuotteiden ja palvelujen kehittäminen yhdessä asiakkaiden kanssa Kasvun haaste ja mahdollisuus myös yrityksille Innovaatiopolitiikka Uusia liiketoimintamalleja ja konsepteja Kehitetään uutta yhdessä niillä aloilla, joista siitä on todellista lisäarvoa Profiloituminen Kouvolan seutu/kymenlaakso/kaakkois-suomi olla klusterin kärkitoimijana, joka tarjoaa osaamista ja kanavan myös muille suomalaisille toimijoille Koulutusvientiklusteri/Finpro Teemoittaiset/alueittaiset pilottiryhmät > Kaakkois-Suomi 39

40 Etenemisehdotus 1) Lähtölaukaus Kymenlaakson lähialuepoolin perustalta Koolle keskustelemaan asiasta /Timo Olli, pj. (KSAO) Syyskuu ) Suunnittelutyöpajan järjestäminen Kutsutaan paikalle keskeiset toimijat Kymenlaaksosta Johtopäätökset ja seuraavien vaiheiden tarkentaminen Organisoituminen Mitä tähän väliin tarvitaan: 1. Sitoutuminen jatkovalmisteluun 2. Seuraavan työvaiheen määrittäminen 3. Projektipäällikkö työprosessin vetäjäksi 4. Perutettavalle integraattoriyhtiölle liikeidea, strategia ja liiketoimintasuunnitelma (sis. markkinaselvityksiä, virtuaalinen koulutustilakehitys, etätulkkaus, automatisoitu käännöskapasiteetti ) 5. Osakasmarkkinointi/pääomittaminen 6. Yhtiön perustaminen ja liiketoiminnan käynnistys 40

41 Tunnemmeko asiakkaamme Table 2. Average prices for training courses in St. Petersburg by topics No. Course Average price (per 1 person per 1 day), EUR, excl. VAT 1 Audit Logistics, customs, external trade Management (general issues) Sales HR Management Legal issues Safety IT Advertising and promotion, PR Business evaluation Public speaking Financial management, accounting, taxation Knowledge management Exhibition arrangement Team building Personal growth Marketing Time management Quality management Business-etiquette 54 Lähde: FCG market survey, 9/

42 KIITOS! FCG Finnish Consulting Group Oy Jaana Myllyluoma Puh Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kotka, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Oulu, Porvoo, Rovaniemi, Tampere, Seinäjoki, Turku 42

43 FCG Hyvän elämän tekijät 43

Kuntien tietotekniikkakartoituksen toteutus

Kuntien tietotekniikkakartoituksen toteutus Kuntien tietotekniikkakartoituksen toteutus 23.4.2014, Tutkija Tuomas Jalava, FCG 22.4.2014 Sivu 1 FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group on Suomen suurimpia monialaisia konsulttiyrityksiä

Lisätiedot

Nova Schola Finlandia: Suomalaisen perusopetuksen ja koulurakennuksen kehittäminen, maailman paras koulu 25.11.2014 FCG-talo

Nova Schola Finlandia: Suomalaisen perusopetuksen ja koulurakennuksen kehittäminen, maailman paras koulu 25.11.2014 FCG-talo Nova Schola Finlandia: Suomalaisen perusopetuksen ja koulurakennuksen kehittäminen, maailman paras koulu 25.11.2014 FCG-talo Ari Kolehmainen 26.11.2014 Page 1 Asiat 1. FCG Finnish Consulting Group 2. Nova

Lisätiedot

Koulutusvienti - Suomen uusi aluevaltaus? Jan-Markus Holm, Toimitusjohtaja, FT

Koulutusvienti - Suomen uusi aluevaltaus? Jan-Markus Holm, Toimitusjohtaja, FT Koulutusvienti - Suomen uusi aluevaltaus? Jan-Markus Holm, Toimitusjohtaja, FT Mitä tapahtuu juuri tällä hetkellä? Uunituoreet OECD:n PISA-tutkimuksen tulokset Suomen putoaminen kärjestä Suomen kuvalehti

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Oppimisratkaisuilla Suomi nousuun

Oppimisratkaisuilla Suomi nousuun Oppimisratkaisuilla Suomi nousuun OPTEK seminaari Pekka Ollikainen 24.5.2011 1 www.tekes.fi/ohjelmat/oppimisratkaisut DM# 24.5.11 Oppimisratkaisuilla Suomi nousuun! Kansallisen oppimisjärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa.

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. Taustatekijät 1. Maailmantalouden

Lisätiedot

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Ylitarkastaja Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Kohti uutta menestystä!

Kohti uutta menestystä! Kohti uutta menestystä! -TOP School -hankkeen loppuseminaari Riitta Juusenaho hankejohtaja, KT TOP School -hanke Tampereen kaupunki TOP TOP School Kansainvälinen yhteistyöverkosto Kansallinen yhteistyöverkosto

Lisätiedot

Kymenlaakson toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämistä koskeva selvitystyö. 5.8.2014 Pentti Rauhala

Kymenlaakson toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämistä koskeva selvitystyö. 5.8.2014 Pentti Rauhala Kymenlaakson toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämistä koskeva selvitystyö 5.8.2014 Pentti Rauhala Esittäytyminen Pentti Rauhala, s. 9.4.1945, FT, dosentti, VTM, ak opettaja, asun Lahdessa, eläkkeelle

Lisätiedot

Tekesin palvelut teollisuudelle

Tekesin palvelut teollisuudelle DM xx-2016 Tekesin palvelut teollisuudelle Nastolan Teollisuusryhmä 28.9.2017 Markku Mäkelä/Tekes Lahti Tekesin toimipisteet Suomessa Rovaniemi Kemi Oulu Jyväskylä Seinäjoki Vaasa Tampere Pori Turku Kajaani

Lisätiedot

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland Team Finland ajankohtaiskatsaus Marko Laiho, TEM Team Finland Tekesin Serve-ohjelman tutkimusbrunssi 16.12.2013 TEAM FINLAND: TAUSTAA JA TARKOITUS Team Finland -verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 1. Tavoitteet Luoda käyttäjä- ja kysyntälähtöinen Living Lab toimintaympäristö, joka tukee Kymenlaakson ammattikorkeakoulun LCCE- oppimisen

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Kansallinen DRG keskus: Aitoa asiantuntijapalvelua vai pelkää rahaliikennettä? 24.11.2011

Kansallinen DRG keskus: Aitoa asiantuntijapalvelua vai pelkää rahaliikennettä? 24.11.2011 Kansallinen DRG keskus: Aitoa asiantuntijapalvelua vai pelkää rahaliikennettä? 24.11.2011 Agenda Lyhyt oppimäärä FCG:stä Tiedolla johtamisen keskittymä DRG tuotteistuksen historia Hankkeesta toiseen ja

Lisätiedot

Tieto kasvaa verkossa, verkkokoulutuksen laaduntekijät - Itä-Suomi. VirtuaaliAMK seminaari, Mikkeli 11.11.2004 Jari Uimonen

Tieto kasvaa verkossa, verkkokoulutuksen laaduntekijät - Itä-Suomi. VirtuaaliAMK seminaari, Mikkeli 11.11.2004 Jari Uimonen Tieto kasvaa verkossa, verkkokoulutuksen laaduntekijät - Itä-Suomi VirtuaaliAMK seminaari, Mikkeli 11.11.2004 Jari Uimonen Sisältö Virtuaaliammattikorkeakoulu Tieto kasvaa verkossa hanke epeda-hanke 2

Lisätiedot

Ajankohtaista Tekesistä ja Business Finlandista. Aki Parviainen

Ajankohtaista Tekesistä ja Business Finlandista. Aki Parviainen Ajankohtaista Tekesistä ja Business Finlandista Aki Parviainen 7.11.2017 Business Finland 1.1.2018 alkaen Finpro ja Tekes yhdistyvät uudeksi Business Finland -organisaatioksi. Saman katon alla kaikki innovaatiotoiminnan,

Lisätiedot

Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys

Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys MIKÄ ON KITES? Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys Kites on perustettu: auttamaan suomalaisia yrityksiä pysymään mukana kansainvälistymisestä aiheutuvassa muutoksessa

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Satu Rinkinen, Tuija Oikarinen & Helinä Melkas LUT Lahti School of Innovation 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Alue- ja innovaatiopolitiikan haasteet - Europe

Lisätiedot

Learning Café työskentelyn tulokset

Learning Café työskentelyn tulokset Learning Café työskentelyn tulokset Ryhmä 1: Miten Venäjä-näkökulmaa saadaan suomalaisten korkeakoulujen koulutusohjelmiin? Opiskelijat Venäjälle jo opintojen alkuvaiheessa, toimisi kimmokkeena pidemmille

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

INKA Innovatiiviset kaupungit Ohjelma 2014-2020. Aiehaku. Pirjo Kutinlahti Elinkeino- ja innovaatio-osasto 13.5.2013

INKA Innovatiiviset kaupungit Ohjelma 2014-2020. Aiehaku. Pirjo Kutinlahti Elinkeino- ja innovaatio-osasto 13.5.2013 INKA Innovatiiviset kaupungit Ohjelma 2014-2020 Aiehaku Pirjo Kutinlahti Elinkeino- ja innovaatio-osasto 13.5.2013 INKA Innovatiiviset kaupungit ohjelma 2014-2020 Toiminta-ajatuksena on synnyttää osaamislähtöistä

Lisätiedot

Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä

Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä Olavi Mertanen, Tuija Laurén Johdannoksi Globaalia liiketoimintaa; johtavia maita USA, Iso-Britannia, Australia ja Uusi-Seelanti (valmiiksi englanninkieliset

Lisätiedot

Yritys- ja innovaatioympäristöselvitys

Yritys- ja innovaatioympäristöselvitys Yritys- ja innovaatioympäristöselvitys Raportti 21.06.2006 1.0 Perustietoja kyselystä Vastausprosentti oli: 20.1 %. Oheiset ZEF-taulut on prosessoitu normitettuina niin, että keskiarvot asettuvat keskelle

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto

KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto Toimintaympäristön muutokset Asiakkaiden ja julkisen vallan käyttäjien asettamat vaatimukset kasvavat. Urbanisoituminen muuttaa palvelutarpeita ja yhdyskuntarakennetta.

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI KIVINET-verkosto 5.2.2014 Tampere

KOULUTUSVIENTI KIVINET-verkosto 5.2.2014 Tampere KOULUTUSVIENTI KIVINET-verkosto 5.2.2014 Tampere 5.2.2014 mikko.naukkarinen@tamk.fi 1 MITÄ KOULUTUSVIENTI TARKOITTAA? koulutusviennillä tarkoitetaan Suomessa kaikkea koulutusosaamisen myymistä niin että

Lisätiedot

Väliarvioinnin yhteenveto

Väliarvioinnin yhteenveto Oppimisratkaisut 2011-2015 Tulosseminaari 24.1.2013 Väliarvioinnin yhteenveto Eero Silvennoinen Yksikön johtaja, TkT www.tekes.fi/ohjelmat/oppimisratkaisut DM 1069732 Oppimisratkaisut tilanne Oppimisratkaisut

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Future Learning Finland infotilaisuus. Scandic Simonkenttä FLF ohjelmajohtaja Veli-Pekka Niitamo

Future Learning Finland infotilaisuus. Scandic Simonkenttä FLF ohjelmajohtaja Veli-Pekka Niitamo Future Learning Finland infotilaisuus Scandic Simonkenttä 7.12.10 FLF ohjelmajohtaja Veli-Pekka Niitamo Toteutamme kansallista koulutusvientistrategiaa Tavoite: Suomi on yksi maailman johtavista koulutukseen

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki

Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki 19.11.2015 Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Hankkeen toimenpiteet MIKSI?: Päijät-Hämeen maakuntaohjelmassa

Lisätiedot

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen Antti Herlevi Loppuseminaari

Lisätiedot

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen 15.4.2015

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen 15.4.2015 Digi Roadshow Tekes rahoitus Aki Ylönen 15.4.2015 Digitaalista liiketoimintaa -haku Rahoitusta ja asiantuntijapalveluja digitaalisen liiketoiminnan ja sen edellytysten kehittämiseen Erityisesti kansainvälistymistä

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Kari Penttinen 12.3.2013 Katsaus päättyneeseen ohjelmaan, jossa tavoitteina oli eri toimialoilla: Kilpailukyvyn parantaminen samanaikaisesti ICT:tä hyödyntämällä

Lisätiedot

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi MIKÄ TEAM FINLAND? Team Finland verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, maakuvaa, yritysten kansainvälistymistä

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen. Minna Takala / / versio 0.9

Oma Häme. Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen. Minna Takala / / versio 0.9 Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen Minna Takala / 20.2.2017 / versio 0.9 Analyysityökaluna Trello

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan matkailun koordinointi

Länsi-Uudenmaan matkailun koordinointi Länsi-Uudenmaan matkailun koordinointi Alueellisen organisoitumisen mahdollisuudet Asiat Länsi-Uudenmaan matkailun ongelmat Alueelliset organisointimallit muualla Suomessa Haastattelut kesä-elokuu 2009

Lisätiedot

Future Learning Lapland

Future Learning Lapland Future Learning Lapland LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN KANSAINVÄLINEN KOULUTUSVIENTI Hankkeen tavoitteet ja toiminta Heikki Konttaniemi Projektipäällikkö Miksi koulutusvientiä? Taustalla OPM:n 2009 julkaistu

Lisätiedot

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN MAAKUNTAOHJELMA MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN Rauli Sorvari koulutuspäällikkö Keski-Suomen liitto Maakuntasuunnitelman linjaukset Aikuiskoulutuksella tuetaan työyhteisöjen kykyä uudistua ja kehittyä.

Lisätiedot

Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen

Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen Sisältö Mitä kansainvälistyminen on? Kansainvälistymisen menestystekijöitä Kansallisen innovaatioympäristön

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Vauhtia kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Kotimarkkinoilta kansainväliseen kasvuun Kasvuun ja kansainvälistymiseen parhaiten sopivat julkiset palvelut ja rahoitus

Lisätiedot

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnverasta rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnvera tarjoaa rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä vientiin. Jaamme

Lisätiedot

Teollisuuden uudistuminen - innovaatiot uuden nousun mahdollistajana

Teollisuuden uudistuminen - innovaatiot uuden nousun mahdollistajana VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teollisuuden uudistuminen - innovaatiot uuden nousun mahdollistajana Antti Vasara, toimitusjohtaja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Joensuu 7.2.2017: Älyä

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus Yritysten osaamisen kehittäminen PALKO ensimmäinen vaihe Mukana kehittämässä: Helsinki Business College Oy Suomen ympäristöopisto SYKLI Tampereen aikuiskoulutuskeskus

Lisätiedot

KUNTATEKNIIKAN PÄIVÄT JOENSUU Kuntatekniikan kehittäminen haltuun: KUPERA:sta KEHTO:on. Kari Ström Jyväskylän kaupunki

KUNTATEKNIIKAN PÄIVÄT JOENSUU Kuntatekniikan kehittäminen haltuun: KUPERA:sta KEHTO:on. Kari Ström Jyväskylän kaupunki KUNTATEKNIIKAN PÄIVÄT JOENSUU 2010 Kuntatekniikan kehittäminen haltuun: KUPERA:sta KEHTO:on Kari Ström Jyväskylän kaupunki HÄMEENLINNA Tammikuu 2008 Teknisiin palveluihin vaikuttavat toimintaympäristön

Lisätiedot

Tekes Oppimisratkaisut ohjelman tulosseminaari

Tekes Oppimisratkaisut ohjelman tulosseminaari Tekes Oppimisratkaisut ohjelman tulosseminaari Pekka Ollikainen Tekes 24.1.2013 Messukeskus, Helsinki http://www.tekes.fi/ohjelmat/oppimisratkaisut DM1071384v2 Oppimisratkaisut ohjelma 2011-2015 Ohjelman

Lisätiedot

FCG GRANT ADVISORS. Osaajia EU rahoituksen hakemiseen ja hyödyntämiseen

FCG GRANT ADVISORS. Osaajia EU rahoituksen hakemiseen ja hyödyntämiseen FCG GRANT ADVISORS Osaajia EU rahoituksen hakemiseen ja hyödyntämiseen Osaamista tarvitaan nyt jos koskaan EU ohjelmakaudella 2014 2020 suomalaisilla on kansallisella tasolla käytössä aiempaa vähemmän

Lisätiedot

Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategia

Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategia Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategia Sosiaali- ja terveysvaliokunta 10.10.2017 Teollisuusneuvos Antti Valle Elinkeino- ja innovaatio-osasto #kasvustrategia @tem_uutiset Terveystoimialojen

Lisätiedot

Rahoittajan puheenvuoro. REPA- loppuseminaari Tuomas Lehtinen

Rahoittajan puheenvuoro. REPA- loppuseminaari Tuomas Lehtinen Rahoittajan puheenvuoro REPA- loppuseminaari 1.11.17 Tuomas Lehtinen Miksi Tekes oli mukana? Ideat testiin paremman kaupunkiympäristön puolesta Idea: Ilmanlaadun seuranta, kiertotalous ja älykäs vesi koskettavat

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä

OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä Jyrki Myllyvirta kaupunginjohtaja Lahti 2011 Yksi nopeasti kasvavista kaupunkiseuduista, erityisesti korkeakoulutetun väestön osalta Suomen merkittävin

Lisätiedot

Kokemuksia monipuolisista kumppaniverkostoista Leena Vainio/Titi Tamminen, Suomen eoppimiskeskus

Kokemuksia monipuolisista kumppaniverkostoista Leena Vainio/Titi Tamminen, Suomen eoppimiskeskus Kokemuksia monipuolisista kumppaniverkostoista Leena Vainio/Titi Tamminen, Suomen eoppimiskeskus TIEKE, Vaikuta ja vaikutu yhdessä hankkeet elämään seminaari 17.9.2009 Projektiaihio on - mistä kumppanit:

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012 TEM ja työelämän laatu Antti Närhinen Antti Närhinen 30.3.2012 1 Esitykseni TEM ja työelämän laatu eli TYLA kavereiden kesken Mitä tarkoittamme? Miten palvelemme? Hallitusohjelma

Lisätiedot

Tekesin rahoitus startup-yrityksille

Tekesin rahoitus startup-yrityksille Tekesin rahoitus startup-yrityksille DM 1506263 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Intoa ja osaamista Loistava tiimi Omaa rahaa Kansainvälinen

Lisätiedot

- ai miten niin? Twitter: @CyberFinland Web: www.cyberfinland.fi

- ai miten niin? Twitter: @CyberFinland Web: www.cyberfinland.fi - ai miten niin? Kyberturvallisuus - miksi ihmeessä? Kyberrikollisuus Kyberrikollisuudessa vuotuisesti liikkuvan rahan määrä on ylittänyt huumausainerikollisuudessa vuotuisesti liikkuvan rahan määrän.

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille

Tekesin rahoitus yrityksille DM xx-2013 How to do business with drones? 26.8.2015 Tekesin rahoitus yrityksille Sampsa Nissinen Palvelujohtaja, Nuoret teollisuustuoteyritykset Tekes Yrityksille joilla on Halu ja kyky kasvaa Intoa ja

Lisätiedot

Etelä-Savosta kansainvälisille markkinoille kommenttipuheenvuoro

Etelä-Savosta kansainvälisille markkinoille kommenttipuheenvuoro Etelä-Savosta kansainvälisille markkinoille kommenttipuheenvuoro Kilpailuetua viennistä ja kansainvälistymisestä Ville Paasonen Etelä-Savon teknologia-asiamies Pietarissa Miktech Oy MISSIO: Miktech tuottaa

Lisätiedot

Nuorten Ohjaamot. Kohtaamo-hanke 15.9.2015

Nuorten Ohjaamot. Kohtaamo-hanke 15.9.2015 Nuorten Ohjaamot Kohtaamo-hanke NUORISOTAKUU ESR-OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 NUORTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISKOKOKONAISUUS Ohjaamo-toiminta ja verkko-ohjaus (Kohtaamo) kehittää Ohjaamoja ja verkko-ohjausta

Lisätiedot

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto BEAM-ohjelma KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto 2 Tarve Suomen talouden elinehto on elinkeinoelämän uudistuminen ja kasvaminen. Suomalaisilla yrityksillä

Lisätiedot

www.lcf.fi Kite Kites Leija

www.lcf.fi Kite Kites Leija Kite Kites Leija Kites - Language Cluster Finland Kites-toimialalla tarkoitetaan tietotekniikan, kielen ja kulttuurin sekä viestinnän osaamisalueiden yhteisellä alueella olevaa toimintaa. Kites-klusterilla,

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen. viennin edistämishanke Mervi Jansson Oppimiskumppanuuksien johtaja Omnia

Ammatillisen koulutuksen. viennin edistämishanke Mervi Jansson Oppimiskumppanuuksien johtaja Omnia + Ammatillisen koulutuksen viennin edistämishanke 2015-2016 Mervi Jansson Oppimiskumppanuuksien johtaja Omnia + Verkostossa on voimaa Omnian koordinoimassa kehittämishankkeessa oli mukana 14 koulutuksen

Lisätiedot

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 1(6) LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 2(6) 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset ja niiden hyödyntäminen... 4 4. Toteutus... 4 4.1 Tehtävät/aikataulu...

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen It-Peda - verkosto 6.9.2002 TieVie - Turku Lauri.Saarinen Lauri.Saarinen@hkkk.fi Mikä IT-Peda? IT-Peda -verkosto on Suomen yliopistojen opetusteknologiayksikköjen (tai vastaavien) verkosto, joka on aloittanut

Lisätiedot

YVI-hanke 2010 2013. Jaana Seikkula-Leino. projektijohtaja, yrittäjyyskasvatuksen professori Turun yliopisto / Lappeenrannan teknillinen yliopisto

YVI-hanke 2010 2013. Jaana Seikkula-Leino. projektijohtaja, yrittäjyyskasvatuksen professori Turun yliopisto / Lappeenrannan teknillinen yliopisto YVI-hanke 2010 2013 Jaana Seikkula-Leino projektijohtaja, yrittäjyyskasvatuksen professori Turun yliopisto / Lappeenrannan teknillinen yliopisto YVI-hanke (2010 2013), tavoitteet 1) Yrittäjyyskasvatuksen

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Aiesopimus - Future Learning Finland

Aiesopimus - Future Learning Finland Aiesopimus 1 (5) Aiesopimus - Future Learning Finland Future Learning Finland kansalliseen koulutusvientiklusteriin haetaan jäseniksi alan johtavia toimijoita, yrityksiä ja oppilaitoksia, joilla on tuotteita,

Lisätiedot

Liikekumppanuus rauhan ja turvallisuuden rakentamisessa. Jyri Wuorisalo Human Security Finland/Kuopio Innovation Oy

Liikekumppanuus rauhan ja turvallisuuden rakentamisessa. Jyri Wuorisalo Human Security Finland/Kuopio Innovation Oy Liikekumppanuus rauhan ja turvallisuuden rakentamisessa Jyri Wuorisalo Human Security Finland/Kuopio Innovation Oy 11.6.2013 Kriisi- ja katastrofiliiketoiminta? Luonnonkatastrofit Kuva: Jukka Gröndahl

Lisätiedot

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut Pelvelukehityksen ekosysteemi julkisessa hallinnossa 3.12.2013 Mikael Vakkari JulkICT/YRO Palvelukehittämisen ekosysteemi Uusien palveluinnovaatioiden

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Luonnontieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi Matti Uusitupa, pj

Luonnontieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi Matti Uusitupa, pj Luonnontieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi 2014-2015 Matti Uusitupa, pj 1 Selvityksen lähtökohdat Yliopistojen yhteistyö, työnjako ja profilointi ovat

Lisätiedot

Yritysten ja korkeakoulujen kehittämiskumppanuus. Maakuntakorkeakoulufoorumit

Yritysten ja korkeakoulujen kehittämiskumppanuus. Maakuntakorkeakoulufoorumit Yritysten ja korkeakoulujen uj kehittämiskumppanuus Maakuntakorkeakoulufoorumit Sastamala Ikaalinen 8.3.2011 29.3.2011 Asiakkuusjohtaja Esa Ala-Uotila s akkuusjohtaja Esa la Uot la etunimi.sukunimi@tamk.fi

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017

KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017 KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017 Tuomo Airaksinen, Finpro 24.2.2015 Team Finland kasvuohjelmat ja rahoitus Team Finland Pk-yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen suunnattuja - toteutetaan

Lisätiedot

Elinvoimainen Seinäjoki Kuntamarkkinat 11.9.2013. SEEK/jp

Elinvoimainen Seinäjoki Kuntamarkkinat 11.9.2013. SEEK/jp Elinvoimainen Seinäjoki Kuntamarkkinat 11.9.2013 SEEK/jp SEINÄJOKI PERÄSEINÄJOKI Seinäjoki + Peräseinäjoki + Nurmo ja Ylistaro 31.12.2004 1.1.2005 1.1.2009 Asukkaita 32.000 35.939 57.000 Työpaikkoja 19.206

Lisätiedot

Oppiminen aluekehittämisen moottorina

Oppiminen aluekehittämisen moottorina Oppiminen aluekehittämisen moottorina Länsi-Uusimaa uuteen nousuun seminaari 9.3.2010 Suuri osa siitä, mitä opimme koulussa ja yliopistossa ei liity talouselämän edellyttämään osaamiseen Adam Smith Kansojen

Lisätiedot

Liikekumppanuus kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden rakentamisessa. Jyri Wuorisalo Human Security Finland/Kuopio Innovation Oy

Liikekumppanuus kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden rakentamisessa. Jyri Wuorisalo Human Security Finland/Kuopio Innovation Oy Liikekumppanuus kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden rakentamisessa Jyri Wuorisalo Human Security Finland/Kuopio Innovation Oy Verkoilla maailmalle, Turku 12.6.2013 Käsitteistä Kehitysliiketoiminta?

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

Uusiutuva metsäteollisuus klusteriohjelma 2007-2013

Uusiutuva metsäteollisuus klusteriohjelma 2007-2013 Uusiutuva metsäteollisuus klusteriohjelma 2007-2013 Komposiitit ja älykkäät puurakenteet - Tommi Appelgren Mikä osaamiskeskusohjelma (=OSKE) on? Osaamiskeskusohjelma on alueiden kehittämislain mukainen

Lisätiedot

Kananpäitä ja kansainvälistä kauppaa ammatillisen koulutuksen vientiponnisteluja TAKKissa

Kananpäitä ja kansainvälistä kauppaa ammatillisen koulutuksen vientiponnisteluja TAKKissa Kananpäitä ja kansainvälistä kauppaa ammatillisen koulutuksen vientiponnisteluja TAKKissa KansainväliSYYSpäivät 2013 5.11.2013 Jyväskylä Päivi Puutio Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK Taustalla Tampereen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON JA KOULUTUKSEN MAHDOLLISUUDET KIINASSA Upseerikerho, Kouvola 30.10.2012

TERVEYDENHUOLLON JA KOULUTUKSEN MAHDOLLISUUDET KIINASSA Upseerikerho, Kouvola 30.10.2012 TERVEYDENHUOLLON JA KOULUTUKSEN MAHDOLLISUUDET KIINASSA Upseerikerho, Kouvola 30.10.2012 TtT, yliopettaja Tiina Nurmela 1 1 Tausta Koulutus Suomen valtti (PISA -kuuluisuus) Koulutusviennin mahdollistava

Lisätiedot

HyvisSADe ja laajan yhteistyön edellytykset

HyvisSADe ja laajan yhteistyön edellytykset HyvisSADe ja laajan yhteistyön edellytykset Alueellisesta palvelusta kansalliseksi palveluksi! Jani Kariniemi 10.9.2013 MEDI-IT LYHYESTI Toiminta on alkanut Kotkassa 1.1.2002 Medi-IT Oy:llä on 8 omistajapiiriä

Lisätiedot

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen Tekesin kuulumiset 24.01.2017 Linkosuon Leipomo Nuppu Rouhiainen 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa kohti kansainvälisiä markkinoita. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

CREATIVE INDUSTRIES FINLAND. Silja Suntola Luova Suomi, projek>johtaja Aalto yliopisto

CREATIVE INDUSTRIES FINLAND. Silja Suntola Luova Suomi, projek>johtaja Aalto yliopisto CREATIVE INDUSTRIES FINLAND Silja Suntola Luova Suomi, projek>johtaja Aalto yliopisto Luovien alojen valtakunnallinen kehigäjä 1. Tietoa luovista aloista ja taloudesta 2. Yhteiskunnallisen keskustelun

Lisätiedot

FISS -teolliset symbioosit Suomessa. Henrik Österlund 10.9.2015

FISS -teolliset symbioosit Suomessa. Henrik Österlund 10.9.2015 FISS -teolliset symbioosit Suomessa Henrik Österlund 10.9.2015 Tarve teolliselle muutokselle Suomessa Yhteiskunnallinen tarve Suomi tarvitsee uusia tukijalkoja talouteen, globaaleilla markkinoilla toimivaa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAKLUSTERI YRITYSTEN TUKENA 20.5.2009

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAKLUSTERI YRITYSTEN TUKENA 20.5.2009 YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAKLUSTERI YRITYSTEN TUKENA 20.5.2009 Dos. Mari Pantsar-Kallio Ohjelmajohtaja Ympäristöteknologian osaamisklusteri (Finnish Cleantech Cluster) Cleantech Finland-brändin kehittämistä tekemisen

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

Mikä mättää mobiilipalveluissa?

Mikä mättää mobiilipalveluissa? Mikä mättää mobiilipalveluissa? Diplomi-insinööri Mika Helenius Toimitusjohtaja 19.12.2005 Esitys Mermit lyhyesti Ekosysteemi Palvelut Kumppanit Tulevaisuus Diplomi-insinööri Mika Helenius s. 1966 Mermitin

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot