Koulutusvientiselvitys 5/2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutusvientiselvitys 5/2010"

Transkriptio

1 Koulutusvientiselvitys 5/2010

2 Sisältö FCG lyhyesti Koulutusvientiselvitys lyhyesti

3 Ainutlaatuinen osaamiskeskittymä FCG Finnish Consulting Group on Suomen suurimpia monialaisia konsulttiyrityksiä ja markkinajohtaja monella toimialallaan Yhtiön palvelut keskittyvät infra-, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnitteluun koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen sekä kansainväliseen kehityskonsultointiin Yhtiön osaamisessa yhdistyy monipuolinen toimialaosaaminen vahvaan kokemukseen erityisesti julkisen hallinnon kehittämisestä kotimaassa ja kansainvälisesti Yhtiön asiakaskuntaan kuuluu julkishallinnon lisäksi laajasti myös yksityisen sektorin asiakkaita 3

4 Yksi FCG marraskuusta 2009 lähtien FCG:n kotimaan yhtiöt sulautuivat emoyhtiöönsä FCG Finnish Consulting Group Oy:öön Sulautuneet yhtiöt: FCG Efeko Oy FCG International Oy FCG Planeko Oy FCG MentorIT Oy Kotimaassa toimii sulautumisen jälkeen vain yksi yhtiö, FCG Finnish Consulting Group Oy 4

5 Pääomistajat Suomen Kuntaliitto 59 % Helsingin yliopisto 18 % Muut yliopistot ja korkeakoulut 5 % Suomen valtio 6 % Tapiola-yhtiöt 6 % Profita Fund 4 % Muut 2 % 5

6 FCG:n toimipaikat kotimaassa 6

7 FCG:n tytäryhtiöt ja projektireferenssikohteet SIPU International AB, Ruotsi Invicta Group, Viro Povvik OOS Ltd, Bulgaria FCG Romania Anzdec / JP Development Ltd, Uusi-Seelanti OOO FCG Finnish Consulting Group, Venäjä 7

8 Koulutusvientiselvitys 5/2010 Toimeksiantaja: Kouvola Innovation Oy Toteuttaja: FCG Finnish Consulting Group Ltd, Jaana Myllyluoma Tavoite: kaakkoissuomalaisten koulutustoimijoiden kaupallisen vientitoiminnan kehittämine Venäjän-markkinoille Painopisteenä Kouvolan seutu/kymenlaakso Verkoston toimijoita ovat sekä maakunnan julkiset koulutusorganisaatiot että pienemmät yksityiset koulutusyritykset. Osatehtävät: Tutustutaan Finpron johtaman Future Learning Finland -hankkeen puitteissa syntyneeseen valmisteluaineistoon sekä Jyväskylässä Edu Cluster Finland -nimiseen yhteistyöorganisaatioon Selvitetään yksityisten ja julkisten koulutustoimijoiden nykyinen vientitoiminta ja yleiset vientivalmiudet suunnattuna erityisesti Luoteis- Venäjän-markkinoille Perehdytään muun muassa digibusiness-klusterin osaamiskeskusten avulla digitaalisten oppimistuotteiden teknologia- ja käyttökehityksen tilanteeseen sekä lähitulevaisuuden näkymiin. 8

9 Koulutusvientistrategian linjaukset 1. Toimivat kotimarkkinat ovat viennin edellytys toimiva koulutusjärjestelmä kotimainen osto-osaaminen 2. Koulutusosaamisen vienti vahvistaa muita aloja koulutus osana muiden alojen vientituotteita 3. Lisäarvoa verkostotoiminnasta monipuoliset kokonaisratkaisut, jotka yhdistävät eri alojen osaamista myös yhteistyö kansainvälisten kumppanien kanssa 4. Tavoitteellisuus on tärkeää kansainvälistymisessä valinta maantieteellisistä painopisteistä ja toimialoista tarvitaan relevanttia informaatiota, markkinatutkimusta Lähde: OPM, ehdotus koulutusvientistrategiaksi (työryhmän ehdotus, ) 9

10 Koulutusvientistrategian linjaukset 5. Avainasemassa koulutusviennissä on tuotteistaminen edellytys kaupalliselle toiminnalle resursseja ohjattava tuotteistamiseen 6. Vain korkealaatuisella tuotteella voi menestyä korkea laatu myös kyettävä osoittamaan, esim. sertifikaatilla 7. Koulutusviennin klusteri vauhdittaa vientiä monipuolinen yhteistyö tarkoitus klusterina löytää liiketoimintamahdollisuudet 8. Korkeakoulut ovat koulutusviennin veturit korkeakoulut kansainvälisesti merkittävimmät toimijat koulutusviennissä, Suomessa säädösympäristö rajoittaa korkeakoulujen mahdollisuuksia korkeakouluissa myös asiantuntemus, joka saatava mukaan Lähde: OPM, ehdotus koulutusvientistrategiaksi (työryhmän ehdotus, ) 10

11 Mitä on koulutusvienti Koulutusvienti = koulutusosaamisen vienti Asiakkaat: ulkomailla olevia yksityishenkilöitä, yksityisten tai julkisen sektorin edustajia tai järjestöjä Huom. itse koulutuksen ei tarvitse tapahtua ulkomailla, vaan vientiä on yhtä lailla tilaus- tai muun koulutuksen järjestäminen Suomessa kansantalous/seutunäkökulma: koulutusmaksujen ym. - tulon lisäksi tuloja ovat ulkomaalaisten kulutusmenot Suomessa/tietyllä seudulla käyttäjä, asiakas ja maksaja voivat olla eri henkilöitä tai organisaatioita 11

12 Mitä on koulutusvienti Koulutusvientistrategiaa valmisteleva työryhmä on käsitellyt koulutusvientinä mm. seuraavia asioita opiskelijoiden kouluttaminen ulkomailla ulkomaisten opiskelijoiden kouluttaminen Suomessa opettajien koulutus ja täydennyskoulutus opetusteknologian ja -materiaalien vienti konsultointi koulutusjärjestelmän rakentamisessa Lähde: OPM, ehdotus koulutusvientistrategiaksi (työryhmän ehdotus, ) 12

13 Koulutusviennin liiketoiminta-alueita Koulutusviennissä voidaan erottaa mm. seuraavia liiketoiminta-alueita: tutkintokoulutus täydennyskoulutuspalvelut julkisille ja yksityisille asiakkaille konsultointipalvelut opetussektorilla kehitysyhteistyöprojekteissa tai niiden ulkopuolella koulutusteknologiat, kuten modernit oppimisympäristöt, oppimispelit, sosiaalinen media ja langattomat ratkaisut sisältötuotanto, kuten oppikirjat ja koulutusmateriaalit koulutuksen tutkimus- ja arviointipalvelut seminaarit, konferenssit ja muut oppimistapahtumat useita eri liiketoimintapalveluita sisältävät ratkaisut Lähde: OPM, ehdotus koulutusvientistrategiaksi (työryhmän ehdotus, ) 13

14 Kiinnostavia tuotealueita Suomalaisen koulutusjärjestelmän vahvuuksien, kilpailutilanteen ja kysynnän perusteella on identifioitu eräitä kiinnostavia tuotealueita, esim. opettajankoulutus ja sen kehittäminen opetussuunnitelmien kehittäminen opetusalan hallinnon kehittäminen kielenopetuksen ratkaisut inklusiivisen, kaikki oppilaat huomioivan erityisopetuksen kehittäminen erityyppiset opetusteknologiset ratkaisut virtuaaliset oppimisympäristöt ja niihin liittyvä pedagoginen valmennus oppilaitoksille tai yrityksille korkeakoulujen tilauskoulutus eri osaamisen alueita yhdistävät monitasoiset ratkaisut Lähde: OPM, ehdotus koulutusvientistrategiaksi (työryhmän ehdotus, ) 14

15 Koulutusviennin toteutusmallit Palvelu toteutetaan ulkomailla ja asiantuntijat liikkuvat Konsultointiprojektit Palvelu toteutetaan Suomessa ja asiakkaat liikkuvat Tutkintokoulutus Palvelu tarjotaan rajojen yli tietoverkkoja, ohjelmistoja ja teknologiaa hyödyntäen Langattomat ratkaisut Oppimisympäristöt Virtuaalikurssit Palvelun tarjoaja on ulkomailla sijaitseva yksikkö Tytäryhtiö Sivutoimipiste Osakkuusyhtiö Lähde: Timo Juntunen, Selvitys suomalaisen koulutusosaamisen viennistä, 11/

16 Koulutusviennin asiakkaat 1.Kansallinen, alueellinen tai paikallinen opetusviranomainen 2.Kv. järjestö tai muu kv. kehityksen rahoittaja 3.Oppilaitos, korkeakoulu 4.Yritys 5.Yksityishenkilö Järjestys? Lähde: Timo Juntunen, Selvitys suomalaisen koulutusosaamisen viennistä, 11/

17 Trendejä Koulutuksen ekosysteemin totaalinen muutos Infrastruktuuri Oppimiskokemus, opetustapahtuma Koulutuksen sisältö Co-creation & learning experience Empowerment More with less Arvoketju ja uudet pelaajat IT-yritykset, non-profit-toimijat/sosioyrittäjät Tapahtumajärjestäjät, matkatoimistot, järjestöt, yksittäiset bisnesgurut Palveluntarjoajat fasilitointi 17

18 Bisnesajattelun lähtökohdat TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS: INFORMAATION TALOUDELLINEN ARVO LÄHESTYY NOLLAA INFORMAATION PAKETOINTI KOKOAMISEEN JA TUOTTAMISEEN TARVITTAVAT TYÖKALUT OHEIS- JA TUKIPALVELUT INFORMAATION VÄLITTÄMINEN KOHTEESEEN 18

19 Toimijoiden rooleja eoppimisessa Informaationtarjoaja Tarjoaa informaatiota netissä muiden saataville ja joiltain osin maksutta (cross-subsidy maksuton sisältö synnyttää kannattavaa toimintaa muuta kautta) Sisältökokonaisuuksia, raakamateriaalia tai jalostettua tietoa Mahdollistaja (enabler) Tarjoaa käyttäjille teknisen tai sisällöllisen alustan, työvälineistön tai ympäristön Fasilitoija/koordinoija Osallistuu internetissä tapahtuvaan kollektiiviseen tuotantoon Koordinoi innovointia, ongelmanratkaisuja jne. kohti asetettuja tavoitteita Konsultoiva läsnäolo netissä Toimintaa, jossa asiantuntija- ja konsulttipalveluja tarjotaan yleishyödyllisesti tavoitteena liiketoiminta tai ei-kaupallinen toiminta oman strategian jalkauttamisessa Integraattori Verkottaa muita toimijoita keskenään Myös mm. rahoittajat ja muut verkostot, match-making Lähde: E-oppimisen uusia liiketoimintamalleja, ELMA-esiselvitys

20 Tekesin Oppimisympäristöt-ohjelma Yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kiihdyttäminen Tekesin rahoitus yritysten projekteille Tiivis yhteistyö vientiklusteriorganisaation kanssa Verkostoprojektien tukeminen: kotimaisen yhteistyön ja kv-yhteistyön linkitys toisiinsa Työelämän kehittämisen rahoitus organisaatioiden tuottavuuden ja kilpailukyvyn kehittämiseen Tutkimushankkeet tukemassa kaupallistamista Ohjelma kiihdyttää oppimisen ympäristöjen kehittymistä Suomessa Kehittämisprojektirahoitus yrityksille Tutkimusrahoitus julkisen tutkimuksen projekteille Parhaiden kokeilu/kehittämisympäristöjen tukeminen niihin liittyvien laajojen verkottuneiden hankkeiden kautta Rahoitusta yrityksille, tutkimusryhmille ja työorganisaatioiden kehittämiseen 20

21 Tekesin Oppimisympäristöt-ohjelma Kriteerejä Yritysten projektit rahoituskelpoisia kunhan kv-liiketoimintaa tai merkittävä kansallinen vaikutus Monialainen julkinen tutkimus sopii ohjelman rahoitukseen Julkisen ja 3. sektorin rahoittaminen: työelämän kehittämisen rahoitus Julkinen ja kolmas sektori mukana verkostohankkeissa muissa kuin Tekesin rahoituksen saajan rooleissa Ei rahoita kertaluonteisia pilotteja tai muita kertaprojekteja Kehittämisympäristöt ja -verkostot, esim. OKM:n ehdottama Koulujen tieto- ja viestintätekniikan kehittämiskeskus Hankkeiden kautta Aiheita ehdokaslistalla PPPP-tyyppisille hankkeille: Opettajien koulutus (perus- ja täydennyskoulutus) Verkostomaiset kv-liiketoiminnan konseptit Oppimisympäristöt yritysten sisällä ja verkostoissa Oppimis/koulutusvienti osana muiden alojen vientiä Rahoituksen kriteerit kiteytyvät valmistelun lopussa 21

22 Tekesin Oppimisympäristöt-ohjelma OHJELMAVALMISTELUN ETENEMINEN 1-5/2010 hahmotus ja verkottuminen 6/2010 avoin keskustelu käynnistyy verkossa (105 aloituksessa, 610 jäsentä) Eritysasiakkaita Tekesissä nyt hoidossa 9, tiedossa laajoja tutkimushankeaihioita n. 20 ja arvoverkkohankeaihioita /2010 selvitykset, sidosryhmäkeskustelut 9-N/2010 ohjelmasuunnitelman synnyttäminen ja avoin kommentointi Myöhemmin: esitys Tekesin hallitukselle, ja sitä ennen tarvittavat päätöksentekovaiheet LISÄTIEDOT 22

23 Toimintaympäristö Kymenlaakson maakuntaohjelma Skenaarioista riippumatta Kymenlaakson tulee varautua tulevaisuuteen kehittämällä voimakkaasti ja monipuolisesti Venäjään ja logistiikkaan liittyvää osaamistaan ja infrastruktuuriaan. Tuotantopainotteisuudesta siirrytään kohti korkean osaamisen palvelutuotteita ja digitaalista liiketoimintaa. Maakunnan yritysten on opittava uudet liiketoimintamallit ja ansaintalogiikat. Kymenlaakson mahdollisuus on etenkin teknologioiden nopeassa ja joustavassa käytäntöön soveltamisessa ja liiketoiminnallistamisessa. Turvallisuusosaamiseen, hyvinvointiin, puhtaisiin energiamuotoihin ja puun uusiin monipuolisiin käyttömahdollisuuksiin perustuvat liiketoimintamallit mahdollistavat kymenlaaksolaisten yritysten menestymisen kovenevassa globaalissa kilpailussa. Yritysten tulee muodostaa suurempia tuotekokonaisuuksia alueellisessa ja globaalissa yhteistyössä 23

24 24 Kaakkois-Suomen toimijakenttää EKKY LUT SAIMIA KSAO EKAMI EKAMO HY PALMENIA -Kouvola -Kotka AKTIVA KyAMK OPH:N 2. ASTEEN AMMATILLINEN VENÄJÄ-VERKOSTO -KSAO KOORDINOI -EKAMI -EKKY -EKAMO KYMENLAAKSON OPISTO VALKEALAN KRISTILLINEN KANSANOPISTO HARJUN OPPIMIS- KESKUS KVLAKK JAMILAHDEN KANSAN- OPISTO PERHENIEMEN OPISTO KYMENLAAKSON KESÄYLIOPISTO -KOTKA -KOUVOLA FCG Lappeenranta, Kotka (Kouvola) AAC GLOBAL Kouvola AEL Kouvola Aptual Promentor Solutions (Kites) Tulosmarkat GAIA Kouvola Aranu ETELÄ-KARJALAN KESÄYLIOPISTO KITES ry KYMIEDU DIGIOSKE /KOUVOLA KYMENLAAKSON LÄHIALUE- KOULUTUSPOOLI Jakendos Vuorovaikutuskonsultointi Autokoulut Turvayritykset Logistiikkaalan koulutuspalvelut Suunnittelutoimistojen konsultointiosaaminen Kielikoulutuspalvelut Ohjelmistot, pelit esim. Propentus Sonicimage DONE INFOR- MATION Urheilu/hiihto FINEDU FINLAND -säätiö MAMK Matkatoimistot

25 Relevantteja hankkeita Kouvola / virtuaalikokous Pienryhmä- ja parityöskentely Kokous < 10 hlö ( johtoryhmä- ja projektikokoukset ) Opetustilanne hlö Seminaari > 50 hlö Etätulkkien sertifiointi MovIT Term Factory Ratu-kortit Finski Prospekt Finedu-säätiö Kieliteollisuusyritysten Venäjän-vientirengas Kymi Ring moottoriratahanke ja kuljettajakoulutus Rubicon 25

26 Kysymykset koulutustoimijoille Kiinnostus koulutusvientiin liittyen (vientirengas, muu yhteishanke) Yhteiset konseptit ja paketointi Omat vahvuudet vahvin osaaminen Näkemys fokusoitumisesta ja volyymeistä oman organisaation näkökulmasta Tulevaisuuden koulutustuotteet, virtuaalitilat, venäläiset tänne koulutukseen Näkemys markkinoista vs. markkinatiedon tarve Muut yhteistyön edellytykset ja reunaehdot 26

27 Yhteenveto haastatteluista Kaikilla koulutusvientiin liittyviä toimintoja sekä myös ja hankeaihioita Opiskelijavaihto Opettajavaihto Kaksoistutkinnot Englannin- ja venäjänkieliset linjat Erilliset kehittämishankkeet FCG pyrkii Venäjän-markkinoille (mukanaan Ruotsin- ja Virontytäryhtiöt) Kouvola-kuvio kiinnostaa Muut yritykset: ei sinänsä koulutusvientikokemusta; muuten kyllä osalla Venäjä-toimintoja /etenkin suunnittelutoimistot (vienti) Virtuaaliset oppimisympäristöt käytössä KyAMK, EKAMI, KSAO, KVLAKK: Moodle Palmenia: Studium Vakiintuneita kumppaneita Venäjällä, etenkin AMK:t 27

28 Yhteenveto haastatteluista Voimistuvat yhteistyöakselit KyAMK Mikkelin AMK Yhteinen kv-osasto Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulujen yhteinen strategia Venäjä-osaaminen tulee merkittävästi vahvistumaan myös koulutuksen sisällöissä sekä hanketoiminnassa Suunnitelmissa on mm. opiskelija- ja harjoittelijavaihdon koordinointi ja tehostaminen Venäjällä, koulutusviennin tukeminen sekä yhteisten Venäjä-tapahtumien organisointi Korkeakoulukokonaisuus lisää asteittain yhteisiä ohjelmia ja koulutusvientiä Venäjälle. Ensimmäisessä vaiheessa kehitetään yhteinen Double Degree-ohjelma energiatekniikkaan sekä käynnistetään sähkötekniikan tutkintoon johtavan koulutuksen vienti Venäjälle maksullisena koulutuksena. Saimia ja LUT lähentyvät 28

29 Yhteenveto haastatteluista KYAMK Kiinnostaa periaatetasolla Kriittinen kohta: toimijoiden sitoutuminen T&K-osaamiskeskittymät: KymiCare, KymiDesign & Business, KymiTechnology, NELI North European Logistics Institute Reunaehtoja: Ammattikorkeakoulu kokonaisuutena Mikkelin ammattikorkeakoulu partnerina 29

30 Yhteenveto haastatteluista Ammatilliset oppilaitokset ja aikuiskoulutuskeskukset Kiinnostaa erittäin paljon Palmenia Kiinnostaa erittäin paljon Kansalaisopistot, erityisoppilaitokset /Kymenlaakso Kiinnostaa suurinta osaa, osalla resurssit eivät riitä, mutta hekin haluavat saada tietoa jatkokehityksestä ( postituslistalle ) 30

31 Yhteenveto haastatteluista Hyvä idea, tarvitaan, konsortioajatus hyvä Johtavista oppilaitoksista kaikki, pienemmistä 50 % Yritykset varovaisen kiinnostuneita, lisätiedon tarve Lähialuepooli hyytynyt, pitäisi viritellä uudelleen, sopimustilannekin tällä hetkellä avoin (pitäisi päivittää joka tapauksessa) Yhteistyön hidasteita (pääongelmiksi koetaan) Resurssien puute Operatiivinen toiminta vie ajan, ei aikaa kehittämiseen Hankekantaa jo nyt, myös yhteistyökumppaneita Suomen puolella Klusterina toimiminen voi olla hankalaa etenkin, jos ei maksavaa asiakasta heti näköpiirissä Oppilaitos-yritysyhteistyö: yritysten vaikea kilpailla subventoitujen oppilaitosten kanssa 31

32 Yhteenveto haastatteluista Reunaehtoja, kysymyksiä Tarvitaan pelisäännöt ja selkeät roolit Perustuttava eri toimijoiden vahvuuksien paketointiin Uskottava veturi tärkeä Kuka tekee bisneksen? Ketkä asiakkaita? Lisäarvon määrittely tärkeää: miksi tulla mukaan Kuka valitsee paikalliset yhteistyökumppanit Pitäisi löytää tuotteita, joita kannattaa tehdä yhdessä Liikeidea? Missä bisnes? Miten erottuu Finedusta? Voisiko tukea? Muistetaan myös elokuva ja video eoppimisessa, ei pelkkiä pelejä Miten turvataan verkoston jäsenten edut hankkeissa (etteivät esim. ulkopuoliset mene edelle ilman perusteita) 32

33 Yhteenveto haastatteluista Resursseja, vahvuuksia Tilojen hyödyntäminen Työperäisten maahanmuuttajien etukäteisvalmennus Kielikoulutusosaaminen Aihioita, mahdollisuuksia Länsimainen sertifikaatti Suomen kielen koulutus Etäneuvottelut, etätulkkaus Sosiaalinen media markkinointikanavana Isot koulutusmessut Koulutusta vientituotteiden mukana Laitosten ym. käyttöönottokoulutus (etenkin käyttöönottovaihe, ei niinkään ylläpidon aikainen); matkustamistarpeen vähentäminen 33

34 Yhteenveto haastatteluista Tarpeita Venäjän byrokratian esteiden raivaus yhdessä yksin raskasta Ei tunneta markkinoita, onko kysyntää? Miten saadaan venäläiset mukaan /asiakasnäkökulma Joustavuus, virtuaalikokousmahdollisuus kiinnostaa Tekijänoikeuskysymykset 34

35 SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET -Venäjä-osaaminen! -Toimijoiden kumppaniverkostot -Sijainti Venäjän läheisyydessä -Digiklusteri -Kieli- ja kulttuurikoulutus, maahanmuuttajien koulutus ja kotouttaminen MAHDOLLISUUDET - Momentum nyt tai ei koskaan -Nopea junayhteys koulutusturismi -Virtuaalikokousympäristön kehittämishanke Kouvolassa HEIKKOUDET - Venäjä-osaaminen! - Ei tunneta markkinoita ja kysyntää - Asiakaslähtöisyyden puute - Resurssien puute UHAT - Toimijat eivät sitoudu - Toiminnan päällekkäisyys vs. muut hankkeet 35

36 Johtopäätökset ja suositukset Valtaosa haastatelluista oppilaitoksista ja yrityksistä on kiinnostuneita Nekin, jotka eivät välttämättä olisi valmiita osallistumaan poolityyppiseen toimintaan, toivoivat kuitenkin saavansa tietoa valmistelun etenemisestä Kymenlaakson lähialuekoulutuspoolin uudelleenherättelyä toivotaan ja kannustetaan > VALMISTELUTYÖTÄ KANNATTAA EHDOTTOMASTI JATKAA Yritykset (erityyppiset) ovat myös alustavasti kiinnostuneita, mutta tarvitsevat lisäinformaatiota ajatellusta kokonaisuudesta ja hyödyistä ALKUVAIHEESSA KANNATTAA KESKITTYÄ RAJATTUUN JOUKKOON KESKEISIÄ YRITYKSIÄ, JOTKA KUTSUTAAN ORGANISOINNIN JA JATKOTOIMIEN SUUNNITTELUUN YHDESSÄ OPPILAITOSTEN KANSSA LAAJENTUMINEN KONKREETTISTEN PILOTTIEN KAUTTA 36

37 Johtopäätökset ja suositukset Alustavana ideologiana voisi olla MORE WITH LESS Erityyppisiä asiakkuuksia, joita tulisi yhdessä tunnistaa Kohderyhmänä voivat olla myös suomalaiset tahot Konsortio kannattaa koota vaiheittain ja edetä käytännön toimenpiteiden ja konkreettisten pilottien kautta, ei ladata kerralla liian suuria odotuksia liian suurelle määrälle toimijoita 37

38 Rakennuspuut Kaakkois-Suomen koulutustoimijoiden VAHVUUDET ja LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUDET / VENÄJÄ Kites ry Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys (Kouvola) Communication skills, media MONIKIELINEN VIESTINTÄ JA SISÄLLÖNHALLINTA VUOROVAIKUTUSTEOLLISUUS Kansallisessa DIGIBUSINESS-klusterissa Kouvolan seudun osaamiskeskuksen fokuksena on monikielinen viestintä ja sisällönhallinta sekä Venäjä- ja Kiinayhteistyö. Osaamisohjelmaa johtaa ja hallinnoi Kouvolan kaupungin omistama elinkeinoyhtiö Kouvola Innovation Oy. ICT Language and culture ENPI CBC KAAKKOIS-SUOMI VENÄJÄ TEKESIN OPPIMISYMPÄRISTÖT -OHJELMA ESR/EAKR, TEM, OKM KANSALLINEN KOULUTUSVIENTISTRATEGIA 38

39 Seudulliset perustelut Elinkeinopolitiikka Uutta liiketoimintaa seudun toimijoille, uusia työpaikkoja Missä on asiakas: Luoteis-Venäjän markkinan haravointi Tuotteiden ja palvelujen kehittäminen yhdessä asiakkaiden kanssa Kasvun haaste ja mahdollisuus myös yrityksille Innovaatiopolitiikka Uusia liiketoimintamalleja ja konsepteja Kehitetään uutta yhdessä niillä aloilla, joista siitä on todellista lisäarvoa Profiloituminen Kouvolan seutu/kymenlaakso/kaakkois-suomi olla klusterin kärkitoimijana, joka tarjoaa osaamista ja kanavan myös muille suomalaisille toimijoille Koulutusvientiklusteri/Finpro Teemoittaiset/alueittaiset pilottiryhmät > Kaakkois-Suomi 39

40 Etenemisehdotus 1) Lähtölaukaus Kymenlaakson lähialuepoolin perustalta Koolle keskustelemaan asiasta /Timo Olli, pj. (KSAO) Syyskuu ) Suunnittelutyöpajan järjestäminen Kutsutaan paikalle keskeiset toimijat Kymenlaaksosta Johtopäätökset ja seuraavien vaiheiden tarkentaminen Organisoituminen Mitä tähän väliin tarvitaan: 1. Sitoutuminen jatkovalmisteluun 2. Seuraavan työvaiheen määrittäminen 3. Projektipäällikkö työprosessin vetäjäksi 4. Perutettavalle integraattoriyhtiölle liikeidea, strategia ja liiketoimintasuunnitelma (sis. markkinaselvityksiä, virtuaalinen koulutustilakehitys, etätulkkaus, automatisoitu käännöskapasiteetti ) 5. Osakasmarkkinointi/pääomittaminen 6. Yhtiön perustaminen ja liiketoiminnan käynnistys 40

41 Tunnemmeko asiakkaamme Table 2. Average prices for training courses in St. Petersburg by topics No. Course Average price (per 1 person per 1 day), EUR, excl. VAT 1 Audit Logistics, customs, external trade Management (general issues) Sales HR Management Legal issues Safety IT Advertising and promotion, PR Business evaluation Public speaking Financial management, accounting, taxation Knowledge management Exhibition arrangement Team building Personal growth Marketing Time management Quality management Business-etiquette 54 Lähde: FCG market survey, 9/

42 KIITOS! FCG Finnish Consulting Group Oy Jaana Myllyluoma Puh Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kotka, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Oulu, Porvoo, Rovaniemi, Tampere, Seinäjoki, Turku 42

43 FCG Hyvän elämän tekijät 43

Kaakkois-Suomen koulutusvientiklusteri

Kaakkois-Suomen koulutusvientiklusteri Kaakkois-Suomen koulutusvientiklusteri Ammatillisen täydennyskoulutuksen vienti Venäjälle kehitysohjelma Imatra Lappeenranta Kouvola Kotka Pietari Kirjoittajat: Päivi Korhonen (PDGE Project Development

Lisätiedot

NYKYTILA ANALYYSI AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN NYKYTILASTA. Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke

NYKYTILA ANALYYSI AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN NYKYTILASTA. Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke NYKYTILA ANALYYSI AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN NYKYTILASTA Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Mervi Jansson, Omnia Kirsi Koivunen, JAO Päivi Puutio, TAKK Ulla Virtanen, TAKK Reijo Haapalahti,

Lisätiedot

Koulutusvientiselvitys

Koulutusvientiselvitys Koulutusvientiselvitys FCG Finnish Consulting Group FCG Koulutus ja Konsultointi Oy yhdessä Haaga-Helia Global Education OY:n ja EduClusterFinland OY:n kanssa 31.12.2012 Sisällys Tiivistelmä 1 Johdanto...

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA, VALMIS

TOIMINTASUUNNITELMA, VALMIS TOIMINTASUUNNITELMA, VALMIS 1 PERUSTIEDOT 1.0 O-03138 [5927AAAA4FEA8838C22577B1003DD12D] 1.1 KLUSTERI Digibusiness-osaamisklusteri 1.2 OSAAMISKESKUS 1.3 OPERATIIVINEN YHTIÖ Kouvola Oy 1.4 VUOSI 2011 1.5

Lisätiedot

Koulutusvienti. Kysely oppimisalan yrityksille 2015

Koulutusvienti. Kysely oppimisalan yrityksille 2015 Koulutusvienti Kysely oppimisalan yrityksille 2015 Esipuhe Tekesin Oppimisratkaisut-ohjelmassa (2011-2015) yritykset, tutkijat ja koulut kehittivät yhdessä uusia ratkaisuja oppimisen muuntuviin tarpeisiin.

Lisätiedot

Suuntana Venäjä. ympäristöliiketoiminnan edistämisestä Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä 2010 2013

Suuntana Venäjä. ympäristöliiketoiminnan edistämisestä Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä 2010 2013 Suuntana Venäjä ESYLEP-hankkeen raportti eteläsuomalaisen ympäristöliiketoiminnan edistämisestä Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä 2010 2013 Sisällys Esipuhe 3 Keinoja viennin tukemiseen 4 Synergiset yritysryhmät

Lisätiedot

Puutuotealan tulevaisuusverstas Toimintakehys puutuotealan kansainvälistymiselle ja kasvulle 6.6.2011

Puutuotealan tulevaisuusverstas Toimintakehys puutuotealan kansainvälistymiselle ja kasvulle 6.6.2011 Puutuotealan tulevaisuusverstas Toimintakehys puutuotealan kansainvälistymiselle ja kasvulle 6.6.2011 Tulokset, johtopäätökset ja jatkotoimenpide-ehdotukset Paula Tommila ja Pekka Pokela Gaia Consulting

Lisätiedot

Team Finland: Strategiapäivitys 2015

Team Finland: Strategiapäivitys 2015 Team Finland: Strategiapäivitys 2015 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2014 1 2 Team Finland: Strategiapäivitys 2015 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2014 3 4 Sisällys Team Finland: Strategiapäivitys

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

SYMPOSIUM KOUVOLAN UPSEERIKERHOLLA 23.-24.10. 2008 LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ MONIKIELISEN VUOROVAIKUTUKSEN UUSILLA RATKAISUILLA

SYMPOSIUM KOUVOLAN UPSEERIKERHOLLA 23.-24.10. 2008 LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ MONIKIELISEN VUOROVAIKUTUKSEN UUSILLA RATKAISUILLA 1 SYMPOSIUM KOUVOLASSA 23.-24.10.2008 F R A N K G I L B A N E C L I V E T H O M A S K L A U S O E S C H K I M M O R O S S I L A U R I C A R L S O N N I C K O L A Y V A S I L I E V A N D R Z E J S T Y R

Lisätiedot

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille University of Oulu Department of Information Processing Science Master s Thesis Kati Haverinen 11.11.2011 2 Tiivistelmä Tarve uusille datakeskuksille on koko

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Jyväskylä AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN

Jyväskylä AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN Esipuhe n kaupungin hakemus INKA Innovatiiviset kaupungit 2014 2020 -ohjelmaan syntyi avoimessa, noin vuoden mittaisessa kehittämisprosessissa

Lisätiedot

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä 1 (14) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 300821 Hakemustyyppi Uusi Hankekoodi Tila Keskeneräinen

Lisätiedot

Kartoitus Venäjä-toimijoiden strategioista, hankkeista ja koulutustarjonnasta - tarkastelualueena Kaakkois-Suomi

Kartoitus Venäjä-toimijoiden strategioista, hankkeista ja koulutustarjonnasta - tarkastelualueena Kaakkois-Suomi Kartoitus Venäjä-toimijoiden strategioista, hankkeista ja koulutustarjonnasta - tarkastelualueena Kaakkois-Suomi Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu / Täydennyskoulutus

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen kansainvälistyminen ja vienti. - mahdollisuudet sekä työryhmän ehdotukset strategisiksi linjauksiksi

Hoito- ja hoivapalvelujen kansainvälistyminen ja vienti. - mahdollisuudet sekä työryhmän ehdotukset strategisiksi linjauksiksi Hoito- ja hoivapalvelujen kansainvälistyminen ja vienti - mahdollisuudet sekä työryhmän ehdotukset strategisiksi linjauksiksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 2/2011 Hoito- ja hoivapalvelujen

Lisätiedot

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen 2 Sisällys 1. Tausta...3 2. Alueellinen innovaatiotoiminta...6 2.1 Innovatiivisuuden edellytyksistä...6

Lisätiedot

Varsinais-suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of southwest Finland. SULAUTUVA ICT sujuva yhteistyö

Varsinais-suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of southwest Finland. SULAUTUVA ICT sujuva yhteistyö Varsinais-suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of southwest Finland SULAUTUVA ICT sujuva yhteistyö Varsinais-Suomen tietoyhteiskuntastrategian päivitys 2010+ Esipuhe Elämme aikaa,

Lisätiedot

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti Pekka Lampelto Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys

Lisätiedot

Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke

Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke Oulun seudun ammattikorkeakoulun EU-hankkeet Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke Nimi: Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu) Hakija:

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020 Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla Tutkimus ja innovaatiostrategia 20142020 Esipuhe On erikoistuttava olennaiseen ja tehtävä enemmän synergisesti yhdessä EU edellyttää kyetäkseen saavuttamaan tähänastista

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Vuosikertomus 2000

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Vuosikertomus 2000 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Vuosikertomus 2000 Sitra edistää Suomen taloudellista hyvinvointia kehittämällä uutta ja menestyvää yritystoimintaa rahoittamalla osaamisen kaupallistamista edistämällä

Lisätiedot

Näkemyksiä luovien alojen strategian rakentamiseksi

Näkemyksiä luovien alojen strategian rakentamiseksi Leena Mäkelä-Marttinen, Sinikka Ruohonen, Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala, Sanna Hälvä, Eija Gullman-Kaleva LUOVA KAAKKO Näkemyksiä luovien alojen strategian rakentamiseksi Kotka 2012 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Kaupasta kumppanuuteen

Kaupasta kumppanuuteen SITRAN RAPORTTEJA Suomella ei ole varaa olla sijoittamatta Venäjään, toteaa strategiatyöryhmä. Venäjän positiivinen talouskasvu ja hyödyntämätön potentiaali tarjoavat Suomen taloudelle erinomaisia uusia

Lisätiedot

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 SELVITYSTYÖN TAVOITE JA TOTEUTUS SELVITYSTYÖN TAUSTA JA TOTEUTUS Tavoitteet määrittää bioalan yrittäjien profiileja ja yritysten tarpeita

Lisätiedot

Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta

Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta S. Lahtonen & R. Pyykkö Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTO VERKKOJULKAISUJA : ISBN 952-206-021-6 Julkaisija: Korkeakoulujen arviointineuvosto Layout:

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO JA VENÄJÄ

ETELÄ-SAVO JA VENÄJÄ ETELÄ-SAVO JA VENÄJÄ Suunnitelma maakunnan Venäjä-toimintojen vahvistamiseksi Hyväksytty maakuntahallituksessa 22.2.2010 SISÄLLYS sivu 1. TAUSTA, TARVE JA TAVOITE 1 2. VENÄJÄN PUOLEINEN YHTEISTYÖALUE:

Lisätiedot

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 CLEANTECH avain Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 Sisällysluettelo 1. Tausta ja tarkoitus 3 Etelä-suomen yhteistoiminta-alue: uusimaa, kanta-häme ja päijät-häme

Lisätiedot