Koulutusvientiselvitys 5/2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutusvientiselvitys 5/2010"

Transkriptio

1 Koulutusvientiselvitys 5/2010

2 Sisältö FCG lyhyesti Koulutusvientiselvitys lyhyesti

3 Ainutlaatuinen osaamiskeskittymä FCG Finnish Consulting Group on Suomen suurimpia monialaisia konsulttiyrityksiä ja markkinajohtaja monella toimialallaan Yhtiön palvelut keskittyvät infra-, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnitteluun koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen sekä kansainväliseen kehityskonsultointiin Yhtiön osaamisessa yhdistyy monipuolinen toimialaosaaminen vahvaan kokemukseen erityisesti julkisen hallinnon kehittämisestä kotimaassa ja kansainvälisesti Yhtiön asiakaskuntaan kuuluu julkishallinnon lisäksi laajasti myös yksityisen sektorin asiakkaita 3

4 Yksi FCG marraskuusta 2009 lähtien FCG:n kotimaan yhtiöt sulautuivat emoyhtiöönsä FCG Finnish Consulting Group Oy:öön Sulautuneet yhtiöt: FCG Efeko Oy FCG International Oy FCG Planeko Oy FCG MentorIT Oy Kotimaassa toimii sulautumisen jälkeen vain yksi yhtiö, FCG Finnish Consulting Group Oy 4

5 Pääomistajat Suomen Kuntaliitto 59 % Helsingin yliopisto 18 % Muut yliopistot ja korkeakoulut 5 % Suomen valtio 6 % Tapiola-yhtiöt 6 % Profita Fund 4 % Muut 2 % 5

6 FCG:n toimipaikat kotimaassa 6

7 FCG:n tytäryhtiöt ja projektireferenssikohteet SIPU International AB, Ruotsi Invicta Group, Viro Povvik OOS Ltd, Bulgaria FCG Romania Anzdec / JP Development Ltd, Uusi-Seelanti OOO FCG Finnish Consulting Group, Venäjä 7

8 Koulutusvientiselvitys 5/2010 Toimeksiantaja: Kouvola Innovation Oy Toteuttaja: FCG Finnish Consulting Group Ltd, Jaana Myllyluoma Tavoite: kaakkoissuomalaisten koulutustoimijoiden kaupallisen vientitoiminnan kehittämine Venäjän-markkinoille Painopisteenä Kouvolan seutu/kymenlaakso Verkoston toimijoita ovat sekä maakunnan julkiset koulutusorganisaatiot että pienemmät yksityiset koulutusyritykset. Osatehtävät: Tutustutaan Finpron johtaman Future Learning Finland -hankkeen puitteissa syntyneeseen valmisteluaineistoon sekä Jyväskylässä Edu Cluster Finland -nimiseen yhteistyöorganisaatioon Selvitetään yksityisten ja julkisten koulutustoimijoiden nykyinen vientitoiminta ja yleiset vientivalmiudet suunnattuna erityisesti Luoteis- Venäjän-markkinoille Perehdytään muun muassa digibusiness-klusterin osaamiskeskusten avulla digitaalisten oppimistuotteiden teknologia- ja käyttökehityksen tilanteeseen sekä lähitulevaisuuden näkymiin. 8

9 Koulutusvientistrategian linjaukset 1. Toimivat kotimarkkinat ovat viennin edellytys toimiva koulutusjärjestelmä kotimainen osto-osaaminen 2. Koulutusosaamisen vienti vahvistaa muita aloja koulutus osana muiden alojen vientituotteita 3. Lisäarvoa verkostotoiminnasta monipuoliset kokonaisratkaisut, jotka yhdistävät eri alojen osaamista myös yhteistyö kansainvälisten kumppanien kanssa 4. Tavoitteellisuus on tärkeää kansainvälistymisessä valinta maantieteellisistä painopisteistä ja toimialoista tarvitaan relevanttia informaatiota, markkinatutkimusta Lähde: OPM, ehdotus koulutusvientistrategiaksi (työryhmän ehdotus, ) 9

10 Koulutusvientistrategian linjaukset 5. Avainasemassa koulutusviennissä on tuotteistaminen edellytys kaupalliselle toiminnalle resursseja ohjattava tuotteistamiseen 6. Vain korkealaatuisella tuotteella voi menestyä korkea laatu myös kyettävä osoittamaan, esim. sertifikaatilla 7. Koulutusviennin klusteri vauhdittaa vientiä monipuolinen yhteistyö tarkoitus klusterina löytää liiketoimintamahdollisuudet 8. Korkeakoulut ovat koulutusviennin veturit korkeakoulut kansainvälisesti merkittävimmät toimijat koulutusviennissä, Suomessa säädösympäristö rajoittaa korkeakoulujen mahdollisuuksia korkeakouluissa myös asiantuntemus, joka saatava mukaan Lähde: OPM, ehdotus koulutusvientistrategiaksi (työryhmän ehdotus, ) 10

11 Mitä on koulutusvienti Koulutusvienti = koulutusosaamisen vienti Asiakkaat: ulkomailla olevia yksityishenkilöitä, yksityisten tai julkisen sektorin edustajia tai järjestöjä Huom. itse koulutuksen ei tarvitse tapahtua ulkomailla, vaan vientiä on yhtä lailla tilaus- tai muun koulutuksen järjestäminen Suomessa kansantalous/seutunäkökulma: koulutusmaksujen ym. - tulon lisäksi tuloja ovat ulkomaalaisten kulutusmenot Suomessa/tietyllä seudulla käyttäjä, asiakas ja maksaja voivat olla eri henkilöitä tai organisaatioita 11

12 Mitä on koulutusvienti Koulutusvientistrategiaa valmisteleva työryhmä on käsitellyt koulutusvientinä mm. seuraavia asioita opiskelijoiden kouluttaminen ulkomailla ulkomaisten opiskelijoiden kouluttaminen Suomessa opettajien koulutus ja täydennyskoulutus opetusteknologian ja -materiaalien vienti konsultointi koulutusjärjestelmän rakentamisessa Lähde: OPM, ehdotus koulutusvientistrategiaksi (työryhmän ehdotus, ) 12

13 Koulutusviennin liiketoiminta-alueita Koulutusviennissä voidaan erottaa mm. seuraavia liiketoiminta-alueita: tutkintokoulutus täydennyskoulutuspalvelut julkisille ja yksityisille asiakkaille konsultointipalvelut opetussektorilla kehitysyhteistyöprojekteissa tai niiden ulkopuolella koulutusteknologiat, kuten modernit oppimisympäristöt, oppimispelit, sosiaalinen media ja langattomat ratkaisut sisältötuotanto, kuten oppikirjat ja koulutusmateriaalit koulutuksen tutkimus- ja arviointipalvelut seminaarit, konferenssit ja muut oppimistapahtumat useita eri liiketoimintapalveluita sisältävät ratkaisut Lähde: OPM, ehdotus koulutusvientistrategiaksi (työryhmän ehdotus, ) 13

14 Kiinnostavia tuotealueita Suomalaisen koulutusjärjestelmän vahvuuksien, kilpailutilanteen ja kysynnän perusteella on identifioitu eräitä kiinnostavia tuotealueita, esim. opettajankoulutus ja sen kehittäminen opetussuunnitelmien kehittäminen opetusalan hallinnon kehittäminen kielenopetuksen ratkaisut inklusiivisen, kaikki oppilaat huomioivan erityisopetuksen kehittäminen erityyppiset opetusteknologiset ratkaisut virtuaaliset oppimisympäristöt ja niihin liittyvä pedagoginen valmennus oppilaitoksille tai yrityksille korkeakoulujen tilauskoulutus eri osaamisen alueita yhdistävät monitasoiset ratkaisut Lähde: OPM, ehdotus koulutusvientistrategiaksi (työryhmän ehdotus, ) 14

15 Koulutusviennin toteutusmallit Palvelu toteutetaan ulkomailla ja asiantuntijat liikkuvat Konsultointiprojektit Palvelu toteutetaan Suomessa ja asiakkaat liikkuvat Tutkintokoulutus Palvelu tarjotaan rajojen yli tietoverkkoja, ohjelmistoja ja teknologiaa hyödyntäen Langattomat ratkaisut Oppimisympäristöt Virtuaalikurssit Palvelun tarjoaja on ulkomailla sijaitseva yksikkö Tytäryhtiö Sivutoimipiste Osakkuusyhtiö Lähde: Timo Juntunen, Selvitys suomalaisen koulutusosaamisen viennistä, 11/

16 Koulutusviennin asiakkaat 1.Kansallinen, alueellinen tai paikallinen opetusviranomainen 2.Kv. järjestö tai muu kv. kehityksen rahoittaja 3.Oppilaitos, korkeakoulu 4.Yritys 5.Yksityishenkilö Järjestys? Lähde: Timo Juntunen, Selvitys suomalaisen koulutusosaamisen viennistä, 11/

17 Trendejä Koulutuksen ekosysteemin totaalinen muutos Infrastruktuuri Oppimiskokemus, opetustapahtuma Koulutuksen sisältö Co-creation & learning experience Empowerment More with less Arvoketju ja uudet pelaajat IT-yritykset, non-profit-toimijat/sosioyrittäjät Tapahtumajärjestäjät, matkatoimistot, järjestöt, yksittäiset bisnesgurut Palveluntarjoajat fasilitointi 17

18 Bisnesajattelun lähtökohdat TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS: INFORMAATION TALOUDELLINEN ARVO LÄHESTYY NOLLAA INFORMAATION PAKETOINTI KOKOAMISEEN JA TUOTTAMISEEN TARVITTAVAT TYÖKALUT OHEIS- JA TUKIPALVELUT INFORMAATION VÄLITTÄMINEN KOHTEESEEN 18

19 Toimijoiden rooleja eoppimisessa Informaationtarjoaja Tarjoaa informaatiota netissä muiden saataville ja joiltain osin maksutta (cross-subsidy maksuton sisältö synnyttää kannattavaa toimintaa muuta kautta) Sisältökokonaisuuksia, raakamateriaalia tai jalostettua tietoa Mahdollistaja (enabler) Tarjoaa käyttäjille teknisen tai sisällöllisen alustan, työvälineistön tai ympäristön Fasilitoija/koordinoija Osallistuu internetissä tapahtuvaan kollektiiviseen tuotantoon Koordinoi innovointia, ongelmanratkaisuja jne. kohti asetettuja tavoitteita Konsultoiva läsnäolo netissä Toimintaa, jossa asiantuntija- ja konsulttipalveluja tarjotaan yleishyödyllisesti tavoitteena liiketoiminta tai ei-kaupallinen toiminta oman strategian jalkauttamisessa Integraattori Verkottaa muita toimijoita keskenään Myös mm. rahoittajat ja muut verkostot, match-making Lähde: E-oppimisen uusia liiketoimintamalleja, ELMA-esiselvitys

20 Tekesin Oppimisympäristöt-ohjelma Yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kiihdyttäminen Tekesin rahoitus yritysten projekteille Tiivis yhteistyö vientiklusteriorganisaation kanssa Verkostoprojektien tukeminen: kotimaisen yhteistyön ja kv-yhteistyön linkitys toisiinsa Työelämän kehittämisen rahoitus organisaatioiden tuottavuuden ja kilpailukyvyn kehittämiseen Tutkimushankkeet tukemassa kaupallistamista Ohjelma kiihdyttää oppimisen ympäristöjen kehittymistä Suomessa Kehittämisprojektirahoitus yrityksille Tutkimusrahoitus julkisen tutkimuksen projekteille Parhaiden kokeilu/kehittämisympäristöjen tukeminen niihin liittyvien laajojen verkottuneiden hankkeiden kautta Rahoitusta yrityksille, tutkimusryhmille ja työorganisaatioiden kehittämiseen 20

21 Tekesin Oppimisympäristöt-ohjelma Kriteerejä Yritysten projektit rahoituskelpoisia kunhan kv-liiketoimintaa tai merkittävä kansallinen vaikutus Monialainen julkinen tutkimus sopii ohjelman rahoitukseen Julkisen ja 3. sektorin rahoittaminen: työelämän kehittämisen rahoitus Julkinen ja kolmas sektori mukana verkostohankkeissa muissa kuin Tekesin rahoituksen saajan rooleissa Ei rahoita kertaluonteisia pilotteja tai muita kertaprojekteja Kehittämisympäristöt ja -verkostot, esim. OKM:n ehdottama Koulujen tieto- ja viestintätekniikan kehittämiskeskus Hankkeiden kautta Aiheita ehdokaslistalla PPPP-tyyppisille hankkeille: Opettajien koulutus (perus- ja täydennyskoulutus) Verkostomaiset kv-liiketoiminnan konseptit Oppimisympäristöt yritysten sisällä ja verkostoissa Oppimis/koulutusvienti osana muiden alojen vientiä Rahoituksen kriteerit kiteytyvät valmistelun lopussa 21

22 Tekesin Oppimisympäristöt-ohjelma OHJELMAVALMISTELUN ETENEMINEN 1-5/2010 hahmotus ja verkottuminen 6/2010 avoin keskustelu käynnistyy verkossa (105 aloituksessa, 610 jäsentä) Eritysasiakkaita Tekesissä nyt hoidossa 9, tiedossa laajoja tutkimushankeaihioita n. 20 ja arvoverkkohankeaihioita /2010 selvitykset, sidosryhmäkeskustelut 9-N/2010 ohjelmasuunnitelman synnyttäminen ja avoin kommentointi Myöhemmin: esitys Tekesin hallitukselle, ja sitä ennen tarvittavat päätöksentekovaiheet LISÄTIEDOT 22

23 Toimintaympäristö Kymenlaakson maakuntaohjelma Skenaarioista riippumatta Kymenlaakson tulee varautua tulevaisuuteen kehittämällä voimakkaasti ja monipuolisesti Venäjään ja logistiikkaan liittyvää osaamistaan ja infrastruktuuriaan. Tuotantopainotteisuudesta siirrytään kohti korkean osaamisen palvelutuotteita ja digitaalista liiketoimintaa. Maakunnan yritysten on opittava uudet liiketoimintamallit ja ansaintalogiikat. Kymenlaakson mahdollisuus on etenkin teknologioiden nopeassa ja joustavassa käytäntöön soveltamisessa ja liiketoiminnallistamisessa. Turvallisuusosaamiseen, hyvinvointiin, puhtaisiin energiamuotoihin ja puun uusiin monipuolisiin käyttömahdollisuuksiin perustuvat liiketoimintamallit mahdollistavat kymenlaaksolaisten yritysten menestymisen kovenevassa globaalissa kilpailussa. Yritysten tulee muodostaa suurempia tuotekokonaisuuksia alueellisessa ja globaalissa yhteistyössä 23

24 24 Kaakkois-Suomen toimijakenttää EKKY LUT SAIMIA KSAO EKAMI EKAMO HY PALMENIA -Kouvola -Kotka AKTIVA KyAMK OPH:N 2. ASTEEN AMMATILLINEN VENÄJÄ-VERKOSTO -KSAO KOORDINOI -EKAMI -EKKY -EKAMO KYMENLAAKSON OPISTO VALKEALAN KRISTILLINEN KANSANOPISTO HARJUN OPPIMIS- KESKUS KVLAKK JAMILAHDEN KANSAN- OPISTO PERHENIEMEN OPISTO KYMENLAAKSON KESÄYLIOPISTO -KOTKA -KOUVOLA FCG Lappeenranta, Kotka (Kouvola) AAC GLOBAL Kouvola AEL Kouvola Aptual Promentor Solutions (Kites) Tulosmarkat GAIA Kouvola Aranu ETELÄ-KARJALAN KESÄYLIOPISTO KITES ry KYMIEDU DIGIOSKE /KOUVOLA KYMENLAAKSON LÄHIALUE- KOULUTUSPOOLI Jakendos Vuorovaikutuskonsultointi Autokoulut Turvayritykset Logistiikkaalan koulutuspalvelut Suunnittelutoimistojen konsultointiosaaminen Kielikoulutuspalvelut Ohjelmistot, pelit esim. Propentus Sonicimage DONE INFOR- MATION Urheilu/hiihto FINEDU FINLAND -säätiö MAMK Matkatoimistot

25 Relevantteja hankkeita Kouvola / virtuaalikokous Pienryhmä- ja parityöskentely Kokous < 10 hlö ( johtoryhmä- ja projektikokoukset ) Opetustilanne hlö Seminaari > 50 hlö Etätulkkien sertifiointi MovIT Term Factory Ratu-kortit Finski Prospekt Finedu-säätiö Kieliteollisuusyritysten Venäjän-vientirengas Kymi Ring moottoriratahanke ja kuljettajakoulutus Rubicon 25

26 Kysymykset koulutustoimijoille Kiinnostus koulutusvientiin liittyen (vientirengas, muu yhteishanke) Yhteiset konseptit ja paketointi Omat vahvuudet vahvin osaaminen Näkemys fokusoitumisesta ja volyymeistä oman organisaation näkökulmasta Tulevaisuuden koulutustuotteet, virtuaalitilat, venäläiset tänne koulutukseen Näkemys markkinoista vs. markkinatiedon tarve Muut yhteistyön edellytykset ja reunaehdot 26

27 Yhteenveto haastatteluista Kaikilla koulutusvientiin liittyviä toimintoja sekä myös ja hankeaihioita Opiskelijavaihto Opettajavaihto Kaksoistutkinnot Englannin- ja venäjänkieliset linjat Erilliset kehittämishankkeet FCG pyrkii Venäjän-markkinoille (mukanaan Ruotsin- ja Virontytäryhtiöt) Kouvola-kuvio kiinnostaa Muut yritykset: ei sinänsä koulutusvientikokemusta; muuten kyllä osalla Venäjä-toimintoja /etenkin suunnittelutoimistot (vienti) Virtuaaliset oppimisympäristöt käytössä KyAMK, EKAMI, KSAO, KVLAKK: Moodle Palmenia: Studium Vakiintuneita kumppaneita Venäjällä, etenkin AMK:t 27

28 Yhteenveto haastatteluista Voimistuvat yhteistyöakselit KyAMK Mikkelin AMK Yhteinen kv-osasto Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulujen yhteinen strategia Venäjä-osaaminen tulee merkittävästi vahvistumaan myös koulutuksen sisällöissä sekä hanketoiminnassa Suunnitelmissa on mm. opiskelija- ja harjoittelijavaihdon koordinointi ja tehostaminen Venäjällä, koulutusviennin tukeminen sekä yhteisten Venäjä-tapahtumien organisointi Korkeakoulukokonaisuus lisää asteittain yhteisiä ohjelmia ja koulutusvientiä Venäjälle. Ensimmäisessä vaiheessa kehitetään yhteinen Double Degree-ohjelma energiatekniikkaan sekä käynnistetään sähkötekniikan tutkintoon johtavan koulutuksen vienti Venäjälle maksullisena koulutuksena. Saimia ja LUT lähentyvät 28

29 Yhteenveto haastatteluista KYAMK Kiinnostaa periaatetasolla Kriittinen kohta: toimijoiden sitoutuminen T&K-osaamiskeskittymät: KymiCare, KymiDesign & Business, KymiTechnology, NELI North European Logistics Institute Reunaehtoja: Ammattikorkeakoulu kokonaisuutena Mikkelin ammattikorkeakoulu partnerina 29

30 Yhteenveto haastatteluista Ammatilliset oppilaitokset ja aikuiskoulutuskeskukset Kiinnostaa erittäin paljon Palmenia Kiinnostaa erittäin paljon Kansalaisopistot, erityisoppilaitokset /Kymenlaakso Kiinnostaa suurinta osaa, osalla resurssit eivät riitä, mutta hekin haluavat saada tietoa jatkokehityksestä ( postituslistalle ) 30

31 Yhteenveto haastatteluista Hyvä idea, tarvitaan, konsortioajatus hyvä Johtavista oppilaitoksista kaikki, pienemmistä 50 % Yritykset varovaisen kiinnostuneita, lisätiedon tarve Lähialuepooli hyytynyt, pitäisi viritellä uudelleen, sopimustilannekin tällä hetkellä avoin (pitäisi päivittää joka tapauksessa) Yhteistyön hidasteita (pääongelmiksi koetaan) Resurssien puute Operatiivinen toiminta vie ajan, ei aikaa kehittämiseen Hankekantaa jo nyt, myös yhteistyökumppaneita Suomen puolella Klusterina toimiminen voi olla hankalaa etenkin, jos ei maksavaa asiakasta heti näköpiirissä Oppilaitos-yritysyhteistyö: yritysten vaikea kilpailla subventoitujen oppilaitosten kanssa 31

32 Yhteenveto haastatteluista Reunaehtoja, kysymyksiä Tarvitaan pelisäännöt ja selkeät roolit Perustuttava eri toimijoiden vahvuuksien paketointiin Uskottava veturi tärkeä Kuka tekee bisneksen? Ketkä asiakkaita? Lisäarvon määrittely tärkeää: miksi tulla mukaan Kuka valitsee paikalliset yhteistyökumppanit Pitäisi löytää tuotteita, joita kannattaa tehdä yhdessä Liikeidea? Missä bisnes? Miten erottuu Finedusta? Voisiko tukea? Muistetaan myös elokuva ja video eoppimisessa, ei pelkkiä pelejä Miten turvataan verkoston jäsenten edut hankkeissa (etteivät esim. ulkopuoliset mene edelle ilman perusteita) 32

33 Yhteenveto haastatteluista Resursseja, vahvuuksia Tilojen hyödyntäminen Työperäisten maahanmuuttajien etukäteisvalmennus Kielikoulutusosaaminen Aihioita, mahdollisuuksia Länsimainen sertifikaatti Suomen kielen koulutus Etäneuvottelut, etätulkkaus Sosiaalinen media markkinointikanavana Isot koulutusmessut Koulutusta vientituotteiden mukana Laitosten ym. käyttöönottokoulutus (etenkin käyttöönottovaihe, ei niinkään ylläpidon aikainen); matkustamistarpeen vähentäminen 33

34 Yhteenveto haastatteluista Tarpeita Venäjän byrokratian esteiden raivaus yhdessä yksin raskasta Ei tunneta markkinoita, onko kysyntää? Miten saadaan venäläiset mukaan /asiakasnäkökulma Joustavuus, virtuaalikokousmahdollisuus kiinnostaa Tekijänoikeuskysymykset 34

35 SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET -Venäjä-osaaminen! -Toimijoiden kumppaniverkostot -Sijainti Venäjän läheisyydessä -Digiklusteri -Kieli- ja kulttuurikoulutus, maahanmuuttajien koulutus ja kotouttaminen MAHDOLLISUUDET - Momentum nyt tai ei koskaan -Nopea junayhteys koulutusturismi -Virtuaalikokousympäristön kehittämishanke Kouvolassa HEIKKOUDET - Venäjä-osaaminen! - Ei tunneta markkinoita ja kysyntää - Asiakaslähtöisyyden puute - Resurssien puute UHAT - Toimijat eivät sitoudu - Toiminnan päällekkäisyys vs. muut hankkeet 35

36 Johtopäätökset ja suositukset Valtaosa haastatelluista oppilaitoksista ja yrityksistä on kiinnostuneita Nekin, jotka eivät välttämättä olisi valmiita osallistumaan poolityyppiseen toimintaan, toivoivat kuitenkin saavansa tietoa valmistelun etenemisestä Kymenlaakson lähialuekoulutuspoolin uudelleenherättelyä toivotaan ja kannustetaan > VALMISTELUTYÖTÄ KANNATTAA EHDOTTOMASTI JATKAA Yritykset (erityyppiset) ovat myös alustavasti kiinnostuneita, mutta tarvitsevat lisäinformaatiota ajatellusta kokonaisuudesta ja hyödyistä ALKUVAIHEESSA KANNATTAA KESKITTYÄ RAJATTUUN JOUKKOON KESKEISIÄ YRITYKSIÄ, JOTKA KUTSUTAAN ORGANISOINNIN JA JATKOTOIMIEN SUUNNITTELUUN YHDESSÄ OPPILAITOSTEN KANSSA LAAJENTUMINEN KONKREETTISTEN PILOTTIEN KAUTTA 36

37 Johtopäätökset ja suositukset Alustavana ideologiana voisi olla MORE WITH LESS Erityyppisiä asiakkuuksia, joita tulisi yhdessä tunnistaa Kohderyhmänä voivat olla myös suomalaiset tahot Konsortio kannattaa koota vaiheittain ja edetä käytännön toimenpiteiden ja konkreettisten pilottien kautta, ei ladata kerralla liian suuria odotuksia liian suurelle määrälle toimijoita 37

38 Rakennuspuut Kaakkois-Suomen koulutustoimijoiden VAHVUUDET ja LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUDET / VENÄJÄ Kites ry Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys (Kouvola) Communication skills, media MONIKIELINEN VIESTINTÄ JA SISÄLLÖNHALLINTA VUOROVAIKUTUSTEOLLISUUS Kansallisessa DIGIBUSINESS-klusterissa Kouvolan seudun osaamiskeskuksen fokuksena on monikielinen viestintä ja sisällönhallinta sekä Venäjä- ja Kiinayhteistyö. Osaamisohjelmaa johtaa ja hallinnoi Kouvolan kaupungin omistama elinkeinoyhtiö Kouvola Innovation Oy. ICT Language and culture ENPI CBC KAAKKOIS-SUOMI VENÄJÄ TEKESIN OPPIMISYMPÄRISTÖT -OHJELMA ESR/EAKR, TEM, OKM KANSALLINEN KOULUTUSVIENTISTRATEGIA 38

39 Seudulliset perustelut Elinkeinopolitiikka Uutta liiketoimintaa seudun toimijoille, uusia työpaikkoja Missä on asiakas: Luoteis-Venäjän markkinan haravointi Tuotteiden ja palvelujen kehittäminen yhdessä asiakkaiden kanssa Kasvun haaste ja mahdollisuus myös yrityksille Innovaatiopolitiikka Uusia liiketoimintamalleja ja konsepteja Kehitetään uutta yhdessä niillä aloilla, joista siitä on todellista lisäarvoa Profiloituminen Kouvolan seutu/kymenlaakso/kaakkois-suomi olla klusterin kärkitoimijana, joka tarjoaa osaamista ja kanavan myös muille suomalaisille toimijoille Koulutusvientiklusteri/Finpro Teemoittaiset/alueittaiset pilottiryhmät > Kaakkois-Suomi 39

40 Etenemisehdotus 1) Lähtölaukaus Kymenlaakson lähialuepoolin perustalta Koolle keskustelemaan asiasta /Timo Olli, pj. (KSAO) Syyskuu ) Suunnittelutyöpajan järjestäminen Kutsutaan paikalle keskeiset toimijat Kymenlaaksosta Johtopäätökset ja seuraavien vaiheiden tarkentaminen Organisoituminen Mitä tähän väliin tarvitaan: 1. Sitoutuminen jatkovalmisteluun 2. Seuraavan työvaiheen määrittäminen 3. Projektipäällikkö työprosessin vetäjäksi 4. Perutettavalle integraattoriyhtiölle liikeidea, strategia ja liiketoimintasuunnitelma (sis. markkinaselvityksiä, virtuaalinen koulutustilakehitys, etätulkkaus, automatisoitu käännöskapasiteetti ) 5. Osakasmarkkinointi/pääomittaminen 6. Yhtiön perustaminen ja liiketoiminnan käynnistys 40

41 Tunnemmeko asiakkaamme Table 2. Average prices for training courses in St. Petersburg by topics No. Course Average price (per 1 person per 1 day), EUR, excl. VAT 1 Audit Logistics, customs, external trade Management (general issues) Sales HR Management Legal issues Safety IT Advertising and promotion, PR Business evaluation Public speaking Financial management, accounting, taxation Knowledge management Exhibition arrangement Team building Personal growth Marketing Time management Quality management Business-etiquette 54 Lähde: FCG market survey, 9/

42 KIITOS! FCG Finnish Consulting Group Oy Jaana Myllyluoma Puh Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kotka, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Oulu, Porvoo, Rovaniemi, Tampere, Seinäjoki, Turku 42

43 FCG Hyvän elämän tekijät 43

Koulutusvienti - Suomen uusi aluevaltaus? Jan-Markus Holm, Toimitusjohtaja, FT

Koulutusvienti - Suomen uusi aluevaltaus? Jan-Markus Holm, Toimitusjohtaja, FT Koulutusvienti - Suomen uusi aluevaltaus? Jan-Markus Holm, Toimitusjohtaja, FT Mitä tapahtuu juuri tällä hetkellä? Uunituoreet OECD:n PISA-tutkimuksen tulokset Suomen putoaminen kärjestä Suomen kuvalehti

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Kohti uutta menestystä!

Kohti uutta menestystä! Kohti uutta menestystä! -TOP School -hankkeen loppuseminaari Riitta Juusenaho hankejohtaja, KT TOP School -hanke Tampereen kaupunki TOP TOP School Kansainvälinen yhteistyöverkosto Kansallinen yhteistyöverkosto

Lisätiedot

Kymenlaakson toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämistä koskeva selvitystyö. 5.8.2014 Pentti Rauhala

Kymenlaakson toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämistä koskeva selvitystyö. 5.8.2014 Pentti Rauhala Kymenlaakson toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämistä koskeva selvitystyö 5.8.2014 Pentti Rauhala Esittäytyminen Pentti Rauhala, s. 9.4.1945, FT, dosentti, VTM, ak opettaja, asun Lahdessa, eläkkeelle

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Kansallinen DRG keskus: Aitoa asiantuntijapalvelua vai pelkää rahaliikennettä? 24.11.2011

Kansallinen DRG keskus: Aitoa asiantuntijapalvelua vai pelkää rahaliikennettä? 24.11.2011 Kansallinen DRG keskus: Aitoa asiantuntijapalvelua vai pelkää rahaliikennettä? 24.11.2011 Agenda Lyhyt oppimäärä FCG:stä Tiedolla johtamisen keskittymä DRG tuotteistuksen historia Hankkeesta toiseen ja

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä

OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä Jyrki Myllyvirta kaupunginjohtaja Lahti 2011 Yksi nopeasti kasvavista kaupunkiseuduista, erityisesti korkeakoulutetun väestön osalta Suomen merkittävin

Lisätiedot

Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä

Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä Olavi Mertanen, Tuija Laurén Johdannoksi Globaalia liiketoimintaa; johtavia maita USA, Iso-Britannia, Australia ja Uusi-Seelanti (valmiiksi englanninkieliset

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

YVI-hanke 2010 2013. Jaana Seikkula-Leino. projektijohtaja, yrittäjyyskasvatuksen professori Turun yliopisto / Lappeenrannan teknillinen yliopisto

YVI-hanke 2010 2013. Jaana Seikkula-Leino. projektijohtaja, yrittäjyyskasvatuksen professori Turun yliopisto / Lappeenrannan teknillinen yliopisto YVI-hanke 2010 2013 Jaana Seikkula-Leino projektijohtaja, yrittäjyyskasvatuksen professori Turun yliopisto / Lappeenrannan teknillinen yliopisto YVI-hanke (2010 2013), tavoitteet 1) Yrittäjyyskasvatuksen

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Nuorten Ohjaamot. Kohtaamo-hanke 15.9.2015

Nuorten Ohjaamot. Kohtaamo-hanke 15.9.2015 Nuorten Ohjaamot Kohtaamo-hanke NUORISOTAKUU ESR-OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 NUORTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISKOKOKONAISUUS Ohjaamo-toiminta ja verkko-ohjaus (Kohtaamo) kehittää Ohjaamoja ja verkko-ohjausta

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen It-Peda - verkosto 6.9.2002 TieVie - Turku Lauri.Saarinen Lauri.Saarinen@hkkk.fi Mikä IT-Peda? IT-Peda -verkosto on Suomen yliopistojen opetusteknologiayksikköjen (tai vastaavien) verkosto, joka on aloittanut

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

Future Learning Lapland

Future Learning Lapland Future Learning Lapland LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN KANSAINVÄLINEN KOULUTUSVIENTI Hankkeen tavoitteet ja toiminta Heikki Konttaniemi Projektipäällikkö Miksi koulutusvientiä? Taustalla OPM:n 2009 julkaistu

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen. viennin edistämishanke Mervi Jansson Oppimiskumppanuuksien johtaja Omnia

Ammatillisen koulutuksen. viennin edistämishanke Mervi Jansson Oppimiskumppanuuksien johtaja Omnia + Ammatillisen koulutuksen viennin edistämishanke 2015-2016 Mervi Jansson Oppimiskumppanuuksien johtaja Omnia + Verkostossa on voimaa Omnian koordinoimassa kehittämishankkeessa oli mukana 14 koulutuksen

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tuomo Suortti 29.9.2011 DM Green Growth Tie kestävään talouteen Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman arvioitu volyymi noin 79 miljoonaa euroa Lisätietoja:

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Peruskoulu-työpaja

Peruskoulu-työpaja Peruskoulu-työpaja 16.5.2016 Strategisen hallitusohjelman Osaaminen ja koulutus -painopistealue kärkihanke 1: Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin toimenpide 1: Uudistetaan

Lisätiedot

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto BEAM-ohjelma KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto 2 Tarve Suomen talouden elinehto on elinkeinoelämän uudistuminen ja kasvaminen. Suomalaisilla yrityksillä

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Keitä Salon osaamiskeskittymä

Keitä Salon osaamiskeskittymä Keitä Salon osaamiskeskittymä palvelee? Teollisuusfoorum Katse tulevaisuuteen 14.2.2017 Mika Mannervesi 1 Älykkään teknologian Salo Kuvitus: Janne Harju / Napa Illustrations Salon osaamiskeskittymä pähkinäkuoressa

Lisätiedot

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT Pastori-Suntio-infotilaisuus: Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija 28.1.2011 VTT 2 Lähtökohtia Älyliikenteen palvelumarkkinoiden kehitys on ollut hidasta Taustalla on monia

Lisätiedot

Aiesopimus - Future Learning Finland

Aiesopimus - Future Learning Finland Aiesopimus 1 (5) Aiesopimus - Future Learning Finland Future Learning Finland kansalliseen koulutusvientiklusteriin haetaan jäseniksi alan johtavia toimijoita, yrityksiä ja oppilaitoksia, joilla on tuotteita,

Lisätiedot

Luonnontieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi Matti Uusitupa, pj

Luonnontieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi Matti Uusitupa, pj Luonnontieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi 2014-2015 Matti Uusitupa, pj 1 Selvityksen lähtökohdat Yliopistojen yhteistyö, työnjako ja profilointi ovat

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Infotilaisuus hankehakijoille. Kalevi Pölönen ELY-keskus

Kestävää kasvua ja työtä Infotilaisuus hankehakijoille. Kalevi Pölönen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Infotilaisuus hankehakijoille ELY-keskus 22.1.2015 Komission näkemys Suomen kilpailukyvystä Nurkkakuntaisuus uhkaa Merkittävimmät ongelmat jalostusasteessa ja innovaatiotoiminnassa

Lisätiedot

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku 6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016 Info=laisuus 7.3.2016 Turku Ohjelma 6Aika- strategian esiiely ja kuutoskaupunkien odotukset ESR- pilonhankkeille Anna- Mari Sopenlehto,

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä. Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere 12.5.

Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä. Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere 12.5. Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere Mikä Diakonia-ammattikorkeakoulu? Osa eurooppalaisten diakonia-alan korkeakoulujen

Lisätiedot

HYVINVOINTIFOORUMI. Leena Liimatainen Yksikön johtaja LAMK sosiaali- ja terveysala 2.5.2016 Wanha Walimo

HYVINVOINTIFOORUMI. Leena Liimatainen Yksikön johtaja LAMK sosiaali- ja terveysala 2.5.2016 Wanha Walimo HYVINVOINTIFOORUMI Leena Liimatainen Yksikön johtaja LAMK sosiaali- ja terveysala 2.5.2016 Wanha Walimo HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN KUNNISSA Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö kunnissa on

Lisätiedot

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Missä asetetaan/kuka asettaa ammatillisen koulutuksen kehittämisen/kansainvälistymisen tavoitteet? EU EU2020 strategia, ET2020,

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus. VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT , Helsinki, Messukeskus. Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Tilaisuuden avaus. VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT , Helsinki, Messukeskus. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Tilaisuuden avaus VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 7.12.2015, Helsinki, Messukeskus Pääjohtaja Aulis Pitkälä Digitaalisen oppimisen ja pedagogiikan nykytila - vahvuuksia ja kehittämiskohteita

Lisätiedot

Lähtökohta. Kasvua luovien valintojen perusta

Lähtökohta. Kasvua luovien valintojen perusta Lähtökohta Joensuun seudun tulevaisuus Globaalit mahdollisuudet, haasteet ja muutokset Mahdollisuuksien tunnistaminen ja niihin reagoiminen Painopistealueet - uskoa, edistystä ja sitoutumista Toimii taustana

Lisätiedot

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle? Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa seminaari 3.12.2009 Kuopio Merja Kuokkanen/Kansainväliset opiskelijapalvelut, Itä Suomen yliopisto, Joensuun kampus Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Lisätiedot

Jydacomin ja Buildercomin kansainvälistyminen

Jydacomin ja Buildercomin kansainvälistyminen Jydacomin ja Buildercomin kansainvälistyminen KIVI roadshow 2009 23.04.2009 Juha Aspinen Jyväsdata perustettu 1981 Nimi muutettu Jydacomiksi 2000 Rakennusalan tietojärjestelmätoimittaja ( ERP ) N 700 asiakasta

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Sisältö - Kasvu & kansainvälistyminen - Rahoituspalvelut - Verkostopalvelut - Ajankohtaista 10-2015

Lisätiedot

Metallinjalostajien kilpailukyky

Metallinjalostajien kilpailukyky Metallinjalostajien kilpailukyky Petri Peltonen Elinkeino- ja innovaatio-osasto TEM GDP growth in Finland 8 % 6 4 2 0-2 -4-6 -8-10 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Tarja Meristö & Jukka Laitinen Kestävä kehitys ja Triple Helix - yhteistyö alueellisen menestyksen avain?

Tarja Meristö & Jukka Laitinen Kestävä kehitys ja Triple Helix - yhteistyö alueellisen menestyksen avain? www.laurea.fi Tarja Meristö & Jukka Laitinen Kestävä kehitys ja Triple Helix - yhteistyö alueellisen menestyksen avain? Jukka Laitinen Laurea-ammattikorkeakoulu/FuturesLab CoFi Lahden tiedepäivä 10.11.2015

Lisätiedot

Pidä kiinni tulevaisuudesta

Pidä kiinni tulevaisuudesta Pidä kiinni tulevaisuudesta Metropolia Ammattikorkeakoulun tavoitteet hallituskaudelle 2015 2019 Pidä kiinni tulevaisuudesta panosta vahvoihin ammattikorkeakouluihin Työelämäläheisyys takaa Suomelle osaajat,

Lisätiedot

Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset. 28.4.2009 Joensuu. Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala

Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset. 28.4.2009 Joensuu. Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset 28.4.2009 Joensuu Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala Metsäsektori Suomessa + Klusteri työllistää suoraan ja välillisesti n. 200 000 työntekijää

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Projektipäällikkö Olli Vesterinen

Projektipäällikkö Olli Vesterinen Projektipäällikkö Olli Vesterinen OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Pohjois-Savo. Pohjois-Savo on väestömäärältään Suomen kuudenneksi suurin maakunta; asukasluku on noin

Pohjois-Savo. Pohjois-Savo on väestömäärältään Suomen kuudenneksi suurin maakunta; asukasluku on noin Pohjois-Savo Pohjois-Savo on väestömäärältään Suomen kuudenneksi suurin maakunta; asukasluku on noin 248 000 Maakunnan 21 kunnasta seitsemän on kaupunkia Pohjois-Savossa on väljä ja luonnonläheinen asuinympäristö,

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Esa Panula-Ontto 27.8.2010 DM 694324 Julkisen tutkimusrahoituksen asiakkaat asiakas =Tutkimusorganisaatio Yliopistouudistus ei vaikuta yliopistojen asemaan

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

suomi Organisaation puhelin * +358 10 395 9000 Organisaation sähköpostiosoite kirjaamo@ekami.fi Omistajatyyppi * kuntayhtymä Yritysmuoto

suomi Organisaation puhelin * +358 10 395 9000 Organisaation sähköpostiosoite kirjaamo@ekami.fi Omistajatyyppi * kuntayhtymä Yritysmuoto Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Lisätiedot

Outdoors Finland Heli Saari

Outdoors Finland Heli Saari Outdoors Finland 20.08.2014 Heli Saari www.mek.fi/outdoorsfinland www.outdoorsfinland.fi www.visitfinland.com OF katto-ohjelma Aloitettu 2009, maaseuturahaston hankerahoitus Pitkäjänteinen yhteinen kansainvälistymisohjelma

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Hankkeistaminen Webinaari Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1)

Hankkeistaminen Webinaari Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankkeistaminen Webinaari 24.11.2015 Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Ulkopuolisen rahoituksen konteksti AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN KONTEKSTI: STRATEGIAT, LINJAUKSET, KEHITTÄMISTARPEET, RESURSSIT,

Lisätiedot

Korkeakoulujen IT muutoksessa. Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä

Korkeakoulujen IT muutoksessa. Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä Korkeakoulujen IT muutoksessa Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä Miksi me välitämme Trendeistä? Globaalit macro trendit Toimialakohtaiset trendit Teknologia trendit Oma synteesi ja tutkimus Lisää

Lisätiedot

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamisen haasteita Oppimistulosten heikkeneminen Valtion talouden tasapainottaminen, julkisten menojen

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

PÄIHDEKUNTOUTUJA KANSANOPISTO-OPISKELIJANA - haasteet ja mahdollisuudet

PÄIHDEKUNTOUTUJA KANSANOPISTO-OPISKELIJANA - haasteet ja mahdollisuudet PÄIHDEKUNTOUTUJA KANSANOPISTO-OPISKELIJANA - haasteet ja mahdollisuudet Yhteiskunnallinen ja yksilöllinen tarve työn lähtökohtana Viittakivi toimintaympäristönä Uusien rahoituskanavien ja hallintomallien

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

Sopimuskausi Esitys Arene ry:n kesäkokouksessa

Sopimuskausi Esitys Arene ry:n kesäkokouksessa Sopimuskausi 2013-2014 Esitys Arene ry:n kesäkokouksessa 14.-15.6.2012 VirtuaaliAMK-verkosto Vuosina 2001-2012 kaikki Suomen AMK:t verkoston jäseniä, PoliisiAMKia lukuun ottamatta. Voimassa oleva VirtuaaliAMK-verkostosopimus

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET 2013 2020 Kansainvälinen Oulun Eteläinen Vuonna 2020 Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat kansainvälisesti

Lisätiedot

KOLME TAPAA SUUNNITELLA ASIAKASLÄHTÖISIÄ KOULUTUSPALVELUJA

KOLME TAPAA SUUNNITELLA ASIAKASLÄHTÖISIÄ KOULUTUSPALVELUJA KOLME TAPAA SUUNNITELLA ASIAKASLÄHTÖISIÄ KOULUTUSPALVELUJA Käyttäjiä ei kuunnella, oppilaitos suunnittelee ja toteuttaa palvelun. Suunnitellaan omista lähtökohdista tarjontaperusteisesti perustuen ennakointitietoon.

Lisätiedot

Pääomasijoittamisesta yleensä ja pääomasijoittaminen Finnvera Oyj:ssä. 9.12.2010 Veraventure Oy Ari Kostamo

Pääomasijoittamisesta yleensä ja pääomasijoittaminen Finnvera Oyj:ssä. 9.12.2010 Veraventure Oy Ari Kostamo Pääomasijoittamisesta yleensä ja pääomasijoittaminen Finnvera Oyj:ssä 9.12.2010 Veraventure Oy Ari Kostamo Yrityksen kassavirta ja riski Riski Kumulatiivinen kassavirta Aika Aikainen kasvu Nopea kasvu

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA Suomen kesäyliopistot r.y. Finlands sommaruniversitet r.f. The Association of Summer Universities in Finland Sisällysluettelo: Sivu 3 Kesäyliopiston

Lisätiedot

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa 17.2.2017 Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Toimialue

Lisätiedot

Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM

Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM 31.10.2016 OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut -seminaari

Oppijan verkkopalvelut -seminaari Oppijan verkkopalvelut -seminaari Eeva-Riitta Pirhonen Ylijohtaja Finlandiatalo 9.12.2013 RAKENNEPOLIITTINEN OHJELMA Taustalla maailman talouden ja euroalueen ongelmat, Suomen talouden rakennemuutos ja

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Digitaalinen talous ja kilpailukyky

Digitaalinen talous ja kilpailukyky Digitaalinen talous ja kilpailukyky Matti Pohjola Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Industrialismi + nationalismi => Suomen vaurastuminen 64"000" Bkt$asukasta$kohden$(euroa$vuoden$2010$hinnoin)$ 32"000"

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke musiikki elämään Musiikki elämään Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke 2011 2013 Musiikki elämään Voidaanko taide-elämystä syventää taidepedagogiikan keinoin?

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi Go Global Plus 2013-2014 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille Tavoitteena

Lisätiedot

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Sisältönäkökulma Tutkimus Yritysten tuotekehitys Innovatiiviset julkiset hankinnat Kansainväliset T&K&I- alustat DM Luonnonvarat

Lisätiedot