Kypsä KYMENLAAKSON OSAKUNNAN JÄSENLEHTI 3/2003

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kypsä KYMENLAAKSON OSAKUNNAN JÄSENLEHTI 3/2003"

Transkriptio

1 Kypsä KYMENLAAKSON OSAKUNNAN JÄSENLEHTI 3/2003

2 Sisällys Kiirettä pitää JUOMAPELIT, LYHYT OPPIMÄÄRÄ 5 Jukka Villstedt KATUTAIDETTA 8 GRADUN VÄLTTELY -SEITSEMÄN AVAINTEKNIIKKAA 10 UUTISIA 12 SUUNTAA ETSIMÄSSÄ 14 MARKKINAVOIMIEN OHJAKSISSA, TAI AINAKIN RATTAISSA 16 KULTTUURILOMA RANNALLA? 18 SYYSPUHINOITA 21 ÄÄNESTÄ KYO EDARIIN! 22 Kypsä HELSINGIN YLIOPISTON KYMENLAAKSON OSAKUNNAN JÄSENLEHTI Julkaisija: Kymenlaakson osakunta Liisankatu 17B Helsinki Puh&Fax: Pankkiyhteys: Nordea Hki - Ydinkeskusta Painpaikka: Limes Ry Painos: 200 kpl Päätoimittaja: Jukka Villstedt Abiliitteen päätoimittaja: Silja Könönen Toimitus: Antti Raappana, Terhi Aapro, Silja Könönen, Paula Pasi Taitto: Jukka Villstedt Olen näköjään kasannut itselleni varsin kiireisen syksyn. Työläitä kursseja, töitä, osakuntaa ja partiota. Vastuuta on kannettavaksi vähän joka suuntaan ja deadlineja on kokoajan hoidettavana. Kuulin jostain että mitä enemmän on tekemistä sitä tehokkaammin asioita saa aikaiseksi. Tuo kyllä tuntuu pitävän paikkansa. Kun aika on oikeasti kortilla sitä käyttää väkisinkin harkiten. Luentoja voi hyvin jättää väliin jos on jotakin tehtäviä jotka vaativat tekemistä. Kun asioita on pakko vain tehdä, ei työmäärän kauhistelulle jää aikaa; mieli pysyy itseasiassa rauhallisempana kuin jos olisi vain yksi tai kaksi asiaa joihin pitäisi keskittyä. Opiskelijan kiire johtuu usein vapaudesta tehdä asioita vain silloin kun huvittaa, eli käytännössä silloin kun on pakko. Ongelma ei ole siinä etteikö asioiden tekemiselle olisi aikaa, vaan siinä ettemme ole koneita jotka sokeasti tekevät annetut tehtävät. Ihminen tarvitsee aikaa myös vapaalle olemiselle ulkoapäin annettujen tehtävien tasapainoksi. Toisaalta vapaa oleminen tarkoittaa sellaisten asioiden tekemistä, jotka ihminen itse kokee mielekkäiksi ja tärkeiksi. Toisin sanoen ihminen tekee aina asioita vain kahdesta syystä, joko pakosta tai oman kiinnostuksensa tähden. Tässä pakko ei tarkoita hengen vaaraa vaan ylipäätään ihmiseen ympäristöstä kohdistuvia paineita ja vaatimuksia. Puhutaan ulkoisesta ja sisäisestä motivaatiosta. Sisäinen motivaatio syntyy kun ihminen kokee että työ edistää suoraan hänen pyrkimyksiään elämänsä päämäärien saavutamiseksi. Ulkoinen taas pohjautuu välilliseen hyötyyn. Ulkoinen motivaatio työn tekoon on palkka, josta on välillistä hyötyä ihmiselle. Mutta ihmisellä voi olla työhön myös sisäinen motivaatio: vaikkapa halu oppia ja tehdä jotakin merkityksellistä joka hyödyttää kenties koko yhteiskuntaa. Työhön sisäisesti motivoitunut ihminen näkee itsensä ja toimintansa usein osana kokonaisuutta. Hän näkee toiminnallaan muunkin tarkoituksen kuin rahan saamisen. Opiskelijan tapauksessa rahaa vastaa arvosanat ja tutkinto, joilla hän saa arvostetun paikan yhteiskunnassa. Sisäinen motivaatio opiskelijalla on halu oppia ymmärtämään maailmaa, jotta voisi ratkaista sen ongelmia ja muutenkin tehdä siitä paremman paikan elää. Motivaation puutteella tarkoitetaan yleensä sisäisen motivaation puutetta, joka johtaa siihen että asioita tehdään vasta kun ulkoinen paine kasvaa tarpeeksi suureksi. Kuinka siis motivoida itsensä sisältä käsin? Jotta työ olisi mielekästä, on sen tekijällä oltava selvillä kolme asiaa: miksi työtä tehdään, mitä työtä tehdään ja miten sitä tehdään. Usein opiskelijan tilanne on että mikään näistä ei ole tiedossa. On vain kurssi joka pitää päästä läpi. Työhön ryhdytään täysin valimstautumatta: avataan kirja ja ruvetaan lukemaan johdantoa. Tämä ei yksinkertaisesti toimi, ajatukset karkaavat heti alkuunsa ja syntyy ahdistuksen kierre: pitäisi tehdä mutta ei saa keskityttyä, asiat kasaantuvat ja ahdistus lisääntyy. Tekemättömät töt pyörivät mielessä ja tekevät yhteen asiaan keskittymisen mahdottomaksi. Tehokkaan työnteon edellytyksenä ihmisen on nähtävä työllään jokin päämäärä ja tarkoitus. Päämääriä on asetettava tarpeeksi kauas jotta pienemmät lyhyen tähtäimen päämäärät tuntuisivat mielekkäiltä. Tutkinnon suorittaminen ei saa olla kauimmainen päämäärä vaan on tähdättävä johonkin mihin tutkintoon sisältyviä oppeja voi käyttää. Kirjallisuutta opiskelevan ihmisen on otettava päämääräkseen vakkapa kaunokirjallisuuden arvostuksen kasvattaminen. Vielä kaukaisempi päämäärä olisi ylipäätään taiteen ja kulttuurin edistäminen. Taidehan on tietyssä mielessä kaikkein korkein ihmisen toiminnan muoto. Pääkirjoitus 2 3

3 Jos maailman ongelmat olisi ratkaistu me kaikki olisimme taiteilijoita. Mutta se on eri tarina se. Pitkän tähtäimen päämäärien saavuttamiseksi on asetettava lyhyen tähtäimen päämääriä aina päivätasolle asti. Yksittäinen onpintokurssi on nähtävä osana oppikokonaisuutta; osana lopullisia päämääriä. Kurssilla käsiteltävät asiat on liitettävä osaksi aiemmin opittua. Samaa pilkkomista pienempiin ja pinempiin kokonasuuksiin voi jatkaa kunnes työ on jaettu tehtäviin jotka voi hoitaa yheltä istumalta. Jotta mikään yksittäinen tehtävä tuntuisi mielekkäältä, on sen muodostettava helposti ymmärrettävä ja hallittava kokonaisuus: työllä on oltava alku ja loppu. Sorakasan siirtäminen paikasta toiseen on helppo ymmärtää, mutta oppikokonaisuuksien paloittelu vastaaviin läjiin vaatii paneutumista. Työssä auttaa avainkäsitteiden ja niiden välisten yhteyksien etsiminen. Ennen kirjan lukemista on siis syytä selata koko kirja läpi ja tutkia sisällysluetteloa kunnes itselle muodostuu jonkinlainen käsitys siitä mitä kaikkea on opittava jotta kokonaisuus tulee sisäistetyksi. Yksinkertaisesti on tehtävä itselleen selvästi mitä työtä on tekemässä. Monesti tenttiin lukiessa laskee vain sivumääriä eikä kiinnitä kokonaisuuteen mitään muuta huomiota. Loppuun päästyään on semmoinen olo että jos olisi heti alussa silmäillyt koko alueen läpi olisi moni asia loksahtanut helpommin paikoilleen ja myöskin työn etenemisen seuraaminen olisi ollut helpompaa kuin pelkästään sivuja laskemalla. Luku-urakkaa voi siis pilkkoa sivumäärien ohella myös aihealueisiin jotka voi käydä läpi yhdeltä istumalta. Viimeinen kysymys on miten työ tulee tehdä. Kurssin aihealueen valjetessa saattaa työn määrä pelästyttää. Tähän ei auta muu kuin opintojen suunnittelu järjestelmälliseksi aikataulutetuksi toiminnaksi. Liian usein on semmoinen olo että olisi pari kolme asiaa jotka vaatisivat huomiota mutta koska ei osaa päättää niiden välillä tyytyy sijaistoimintoihin, eli ajan tappamiseen ja tekemättömien töiden tuskasteluun. Aikataulun ei tarvitse olla viikottainen lukujärjestys jossa kullekin kurssille on tuntinsa. Se voi olla vain päätös ennen nukkumaan menoa siitä mihin huomenna tulee keskittymään. Esimerkiksi aamupäivän luentojen jälkeen syön ja sitten taitan lehteä loppupäivän, illalla stand up komiikkaa On the Rock s: issa. Jos mitenkään mahdollista, olisi hyvä asettaa kullekin opiskelurupeamalle jokin tavoite, jolloin työ loppuu kun tuo tavoite saavutetaan. Tavoite voi olla sivumäärä tai jokin tehtäväkierros. Kun on selkeä kuva mitä kulloinkin tekee eivät tekemättömät asiat pääse häiritsemään vaan odottavat kiltisti vuoroaan. Asioita kannattaa myös kirjata paljon ylös jolloin niiden muistaminen ei vaivaa mieltä. Kiireen keskellä huomaa kuinka pienetkin rauhalliset ja toimettomat hetket esim. linja-autossa istuessa ovat tärkeitä. Kun toimetonta aikaa on vähän osaa sen käyttää tehokkaasti. Esim. kymmenen minuutin nokkaunet ennen suurempaa ponnistusta ovat parempi vaihtoehto kuin väkisin kirjan tai koneen ääressä puoliunessa päänsärkyä potien tehty työ. Myös musiikkia voi käyttää sekä ajatusten kirvoittajana työtä tehdessä, että rentoutumiseen taukojen aikana. Ajattelun taustaksi itse valitsen tällä hetkellä goa tai trance tyyppistä konemusiikkia jossa ei ole sanoja vaan pitkiä leijailevia rytmijaksoja. Tuollainen musiikki ei vaadi seuraamista ja huomiota vaan tarjaa ajatuksille pelkän rytmin ja taustatunnelman. Yhteenvetona voisi todeta että suunnittelemalla tekemisiään säästyy paljolta tuskalta ja ahdistukselta. Tosiasiat on kohdattava kasvotusten. On otettava selvää mitä on tehtävä eikä vain sokeasti surtava että olisi paljon työtä. Jos opiskelija ei selkeästi jaa aikaansa eri asioiden kesken ei hänellä ole vapaa-aikaa. Työlämässä kaikki on paljon helpompaa tässä suhteessa. Maailman kiireettömänä päivänä Tekstin ajatukset lähtivät alunperin liikkeelle Helsingin Yliopiston kasvatustieteen ja tietojenkäsittelytieteen laitosten yhteistyössä teettämästä IQ-Form sivustosta osoitteessa Ville Halkola JUOMAPELIT, lyhyt oppimäärä Osakunnan kesäretkellä näyttivät aina niin hupaisat juomapelit saavuttavan sen verran suosiota, että katsoin parhaaksi kirjoittaa niistä kokonaisen artikkelin. Tutustuin juomapeleihin ensimmäisen kerran tullessani opiskelemaan Teknilliseen korkeakouluun, kun keväällä pelattiin Rakennusinsinöörikillan vuosittain järjestämä Norske Kimble Cup. Kilpailulajina siinä on kaljakimble, joka poikkeaa tutusta lasten lautapelistä siten, että siinä nappuloita ei syödä, vaan juodaan. En ole vielä toistaiseksi osallistunut kyseiseen tapahtumaan muuten kuin katselijana; ensimmäisinä kertoina lähinnä tyydyin ihmettelemään, miten kukaan ylipäänsä saattaa lähteä mukaan moiseen kisaan, myöhemmin olen keskittynyt tarkkailemaan erilaisia pelistrategioita ja viime kerralla olin jo lähes osallistua kilpailuun. Juomapelien syvin viisaus ja perimmäinen totuus on yksinkertainen: pidetään hauskaa ja samalla juodaan pelin sääntöjen mukaisesti jotakin alkoholipitoista juomaa, mikä yleensä tiettyyn rajaan saakka tehostaa hauskanpitoa. Juomisen lisäksi peliin yleensä kuuluu jokin toinenkin elementti, esim. pelikortit tai jotakin muuta vastaavaa. Hauskanpito oli tavoitteena myös kesäretkellä, kun epämääräinen joukko retkeilijöitä alkoi pelata juomapelejä ensin korteilla ja myöhemmin muillakin välineillä. Pelisessio oli sen verran mukava, että ajattelin näin Kypsän välityksellä tehdä joidenkin pelien sääntöjä tutuiksi tai ainakin tunnetummiksi muillekin osakuntalaisille. Asshole Asshole (t. Arsehole) muistuttaa useimmille tuttua paskahousua. Jokainen pelaaja pelaa vuorollaan korttiyhdistelmän, joka on parempi (tai yhtä hyvä) kuin edellisen pelaajan pelaama. Pelaajien lukumäärä: n. 4-7 (jos pelaajia on enemmän, voidaan käyttää kahta pakkaa) Tarvikkeet: tavallinen 52 kortin korttipakka, korttien arvojärjestys JQKA2 olutta tai muuta juotavaa Valmistelut: Kortit sekoitetaan ja kaikki kortit jaetaan pelaajille. Jotkut pelaajat saattavat saada enemmän kortteja kuin muut. Pelin kulku: Jakajan vasemmalla puolella oleva pelaaja aloittaa pelin pelaamalla yhden tai useampia samanarvoisia kortteja. Tämän jälkeen peli jatkuu myötäpäivään siten, että kukin pelaaja vuorollaan joko pelaa paremman (tai samanarvoisen) vastaavanlaisen yhdistelmän tai jättää vuoronsa väliin. Vuoron saa jättää väliin, vaikka pystyisikin pelaamaan. Vuoron väliin jättäminen ei estä pelaamista, kun seuraavan kerran tulee vuoroon. Jos jonkin yhdistelmän jälkeen kaikki muut pelaajat jättävät vuoronsa väliin, kortit käännetään pois pöydästä ja kyseisen yhdistelmän pelannut pelaaja jatkaa pelaamalla tyhjään pöytään haluamansa yhdistelmän. Pelikierroksen voittaa pelaaja, joka ensimmäisenä pelaa viimeiset korttinsa pois. Tämän jälkeen muut jatkavat pelaamista kunnes enää yhdellä pelaajalla on kortteja jäljellä. Aina kun pöytään pelataan ässiä, jokainen pelissä vielä mukana oleva pelaaja juo ennalta sovitun määrän alkoholijuomaansa ässää kohti. Ennen uuden kierroksen aloittamista pelaajat asetetaan arvojärjestykseen: edellisen kierroksen voittajasta tulee presidentti, toiseksi tulleesta 4 5

4 Kesäretki Tämä peli ei varsinaisesti juomapeli ollut, mutta hupaisaa oli silti. rahastonhoitaja, kolmanneksi tulleesta sihteeri ja viimeiseksi jääneestä asshole. Jos mukana oli enemmän kuin 4 pelaajaa, lopuista tulee tavallista rahvasta. Seuraavaa kierrosta varten presidentti valitsee itselleen istumapaikan (yleensä mukavimman tuolin), rahastonhoitaja istuu hänen vasemmalle puolelleen, sihteeri rahastonhoitajan vasemmalle puolelle, sitten edelleen rahvaan edustajat ja lopuksi asshole. Arvoasteikossa ylempänä oleva pelaaja voi, milloin parhaaksi katsoo, käskeä alempiarvoisia pelaajia juomaan. Poikkeuksena rahvaan edustajat saavat käskeä toisiaan juomaan, vaikka ovatkin samanarvoisia. Assholen tehtäviin kuuluu korttien sekoittaminen ja kääntäminen pois pöydästä. Jaettuaan kortit asshole antaa parhaan korttinsa presidentille ja saa sen tilalle presidentin huonoimman kortin. Korttien vaihdon jälkeen presidentti aloittaa uuden kierroksen pelaamisen. Jos pelin aikana joku pelaajista juottaa presidenttiä (pelaamalla ässiä tai epähuomiossa käskemällä presidenttiä juomaan), rahastonhoitajan tulee rangaista tätä pelaajaa käskemällä hänen juoda saman määrän annoksia kuin presidentti joutui juomaan tai hänelle yritettiin juottaa. Esim. jos presidenttinä oleva pelaaja pelaa pöytään kaksi ässää ja joutuu näin juomaan kaksi annosta, rahastonhoitajan tulee käskeä presidenttiä juomaan kaksi annosta (presidentin ei tietenkään tarvi tehdä näin) ja tämän jälkeen juottaa itselleen kaksi annosta, koska käski presidentin juoda kaksi annosta. Presidentti voi halutessaan pelin aikana kutsua koolle hallituksen kokouksen, minkä hän ilmoittaa koputtamalla juoma-astiallaan kolmesti pöytää ja nousemalla seisomaan. Tällöin kaikki muutkin nousevat ylös, ja kaikki pelaajat alkavat juoda. Kun presidentti lopettaa juomisen, muut pelaajat saavat myös lopettaa, mutta vasta, kun oikealla puolella istuva (so. arvojärjestyksessä ylempi) on lopettanut. Yhden kierroksen aikana saa kutsua koolle korkeintaan yhden hallituksen kokouksen. Peliin voi liittyä lisää pelaajia kierrosten välillä. Uusi pelaaja asettuu arvoasteikossa juuri assholen yläpuolelle, viimeiseksi rahvaan edustajaksi Ehdotuksia lisäsäännöiksi: presidentti ei koskaan maksa itse juomiaan, vaan rahastonhoitaja tekee sen hänen puolestaan ylenmääräinen juottaminen (esim. määrää sata annosta samalle pelaajalle) on kiellettyä vain asshole saa koskea pöydälle pelattuihin kortteihin; jos joku muu pelaaja koskee niihin, hän tippuu suoraan assholeksi ja kaikki alemmat pelaajat nousevat yhden askelen arvoasteikossa jos joku valitaan kolme kertaa peräkkäin presidentiksi, hän saa säätää uuden lain, so. peliin uuden säännön, esim. Jos ei puhuttele presidenttiä Teidän Korkea-arvoisuudeksenne, pitää juoda. Havaintoja: Kuten normaalielämässä, tässäkin pelissä valta korruptoi, minkä erityisesti asshole-parka saa yleensä huomata. Presidenttinä ollessaan saattaa määrätä muut juomaan ihan vaan siltä varalta, ettei seuraavalla kierroksella enää pääsisi presidentiksi. Yleensä pitkä presidenttikausi takaa sen, ettei pelissä saa kovin montaa ystävää. Pitkä assholekausi puolestaan takaa yleensä tukevan humalatilan. Quarters Quartersia voisi kaiketi parhaiten kuvailla tekniikkalajiksi. Suomessa se tunnetaan myös nimellä kuppi. Pelissä yritetään heittää pöydän kautta kimmottaen kolikko kuppiin. Pelaajien lukumäärä: 2 tai enemmän Tarvikkeet: riittävän iso kolikko, esim. neljännesdollari tai 50 sentin kolikko ovat hyviä kuppi, esim. lasi, rasia tai malja alkoholijuomaa Valmistelut: Kuppi asetetaan keskelle pöytää ja pelaajat ottavat itselleen juotavaa. Pelin kulku: Kukin pelaaja vuorollaan ottaa kolikon jä yrittää heittää sen pöydän kautta kimmottaen sisään kuppiin. Saadessaan kolikon kuppiin pelaaja saa määrätä toisen pelaajan juomaan ja heittää uudelleen. Jos joku onnistuu saamaan kolikon kuppiin kolme kertaa peräkkäin, hän saa määrätä peliin uuden säännön. Yleisestä käytännöstä poiketen tässä pelissä ei ole voittajaa, ja tavoitekin useimmilla pelaajilla on vähintään epämääräinen. Havaintoja: Aluksi peli yleensä kulkee suhteellisen leppoisasti. Kun lisäsääntöjä on tullut paljon, juotavan alkoholin määrä kasvaa dramaattisesti. Vastoin kaikkia todennäköisyyksiä on nähtävästi mahdollista saada heitettyä kolikko kuppiin yhdeksän kertaa peräkkäin. Vihjeitä: Hyväksi havaittuja lisäsääntöjä ovat mm. seuraavat: jos käyttää sanaa juoda tai sen johdannaisia, pitää juoda jos osoittaa toista pelaajaa sormella, pitää juoda saa juoda vain vasemmalla kädellä pelin aikana ei saa nauraa 6 7

5 Uusi sääntö voi olla myös vanhan säännön muuttaminen tai kumoaminen. Sveitsiläinen saapas Sveitsiläinen saapas, joka ainakin Otaniemessä tunnetaan kuupan nimellä, on varsin yksinkertainen peli, jossa keskitytään olennaiseen. Pelaajien lukumäärä: 4 tai enemmän, tosin 2 tai 3 pelaajaakin on mahdollinen Tarvikkeet: Sveitsiläiseen saappaaseen saappaan muotoinen viinikannu ja viiniä, kuuppaan kuuppa ja olutta. Silja Könönen Asuin lapsena Kouvolan Viitakummussa Jukolantiellä, jota sivusi Impivaarantie. Ei nimi paikkaa pahenna muttei parannakaan: Viitakumpu oli vuonna 1984 ja on edelleen hyvin tavallinen kerrostalolähiö. Juopa erottaa sen Aleksis Kiven Jukolasta, jossa aaltoili teräinen vilja - peltojen alla oli niittu apilaäyräinen. Seitsemän veljeksen ohella Kalevala on suomalaiskaupungista toiseen useimmin toistuvia kadunnimiteemoja. Kouvolastakin löytyvät Kyllikintie ja Väinöläntie, Ahdinkatu vie vetehisten vainioille. Kalevalaromantiikkaakin vankemmin junien ja lakritsin kaupunkiin on juurtunut talonpoikaisidylli: perheeni muutti Jukolantieltä Katutaidetta Valmistelut: Pelaajat ostavat viinikannun täyteen viiniä ja arpovat istumajärjestyksen pöydän ympärillä. Pelin kulku: Tavalla tai toisella aloittajaksi sovittu pelaaja ottaa kannun ja juo siitä. Tämän jälkeen hän ojentaa sen myötäpäivään seuraavalle pelaajalle. Kukin pelaaja juo vuorollaan kannusta niin kauan kuin siinä on viiniä. Viinin loputtua kannusta toiseksi viimeiseksi juonut pelaaja maksaa sen täyttämisen. Kuuppaa pelataan muuten samalla tavalla, mutta viinikannun sijaan käytetään oluella täytettyä kuuppaa. Havaintoja: Peli saattaa vaikuttaa aluksi suunnattoman yksinkertaiselta, mutta paljastuu lopulta piinkovaksi taktikoinniksi. Laihotielle, jota reunusti Kyntäjäntie. Kansanvirren karskit riimit kaikuvat korvissa: arvon mekin ansaitsemme. Suuren muuton luoma kaipuu maitolaiturien ja savusaunojen hämäriin henkii myös Saunapolulla ja Virsupolulla - puhumattakaan Kärrikujasta ja Lypsäjäntiestä, kadunnimistä, joiden kauneusarvoista tosin voisi virittää toisen keskustelun. Ryhmänimet ovat kaikille tuttu ilmiö: asuinalueen kadut nimetään saman teeman mukaan, jolloin kadun sijainnin voi useinkin päätellä nimen perusteella. Yhteiset nimittäjät kertautuvat eri kaupungeissa: Kouvolasta löytyy katuja, jotka pääkaupunkiseudunkin nimistönsuunnit- telun portinvartijat ovat hyväksyneet. Siilitie ja Majavatie kuuluvat niin Herttoniemeen kuin Eskolanmäkeen, Lehtomäen Haukitie ja Ahventie kelpaavat myös Espoon vauraalle Haukilahdelle. Paikoitellen Kouvola jopa kunnostautuu pääkaupunkiseudun rinnalla. Lähiörakentamisen kuumina vuosina Vantaan Tikkurilaan nousevat betonibunkkerit nimettiin Kukkakedoksi, sitä halkovat kadut Kaislarannaksi ja Leinikkitieksi. Viimeksimainittu löytyy myös Kouvolasta, Angervotien naapurista, mutta Kouvolan kukkaketo onkin omakotitaloidylli Ojaniityn helmassa. Niin ikään Kaunisnurmen Huilutie ja Viulukuja soivat Kannelmäen HOAS-katu Kitarakujaa heleämmin, eikä Kouvolasta tarvitse etsiä Hanuripolkua, joka ainakin nuoremman polven kannelmäkeläisissä herättänee asiattomia mielleyhtymiä. Kouvolan kaduilla on myös irroteltu. Länsikaareen on piirretty iltaruskon värit, Vuorimunkintie kajahtaa suorastaan eksoottiselta, etenkin, koska tie kiertelee rinnettä huipulle asti. Risteysasema- ja kauppalahistorian painoa kantava kaupunki ei voi pysähtyä kukkaniityilleen, vaan uuden ajan vaatimukset painavat jälkensä kadunnimiinkin. Niin ollen Ojaniitystä löytyy Sähkömiehentietä ja Kaapelikatua. Voltti on kelvannut pikkupojankin nimeksi, miksipä ei sitten kadunnimeksi Volttikatu. Jotain rajaa kuitenkin hei: kuka löytää unelmiensa kodin Relekujalta? Harmillisen läheltä tasavaihtovirran tienoita kulkee Voimakatu. Abstraktisisältöisen nimen kytkisi toki mieluummin luonnon-, nais- tai alkuvoimaan kuin sähkövirtaan. Kun on Voimakatu, täytyy toki olla myös Tehontie. Tehontietä kulkeva näkee epäilemättä Kouvolan rumimmat maisemat teollisuusrakennelmineen. Mutta mitä työtehoa ylikorostavana, uupumisten kroonisena aikana kertookaan se, että Tehontie huipentuu Mestarintielle? Onneksi sentään työmiehen arkinen puurtaminen pääsee kunniaansa tienvarrelta alkavalta Laastitieltä. Tehontien alkupäässä kiertyy nöyräksi silmukaksi Alkutaival. Yllätykset loppuvat, kun siirrytään keskustaan. Kouvolan vedetön, neliömäisten kerrostalojen ja asemakaavojen keskus ei näytä haluavankaan jäädä kulkijansa mieleen. Kotkan kaupunki muistuttaa maineikkaasta historiastaan keskustaa halkovine Saaristolaisen- ja Ankkurinteineen, rehennelläänpä viihdetaivaan omilla pojilla Tornatorintien voimin. Läänin entisessä pääkaupungissa sitä vastoin tyydytään Hallituskatuun, Valtakatuun ja Kauppalankatuun; maakuntahenkeä nostattavat Kymenraitti ja Kymenrannantie on kätketty Rekolaan. Kuinka vapautua Suomen turhimman kaupungin kyseenalaisesta kunniasta, kun keskustan lävistävät Huoltokatu ja Tavarakatu. Mistä löytyy Ankkapurhantie, mistä Elimäenkatu? Helsingistä. Pessimistisiin näkymiin ei ole hyvä lopettaa. Kertoisivatkohan Kouvolan kadunnimet kätketyllä kielellä kouvolalaisuuden perusluonteesta? Vieras otetaan vastaan vähän kylmäkiskoisesti, kyräilevin katsein: senkun kuljet Oikokatua ja Keskikatua. Apollonkierrostakin olisi tarjolla, mutta ensin on mentävä katuja pidemmälle ja Kouvolaa syvemmälle. On mentävä pinnan alle - taikka radan. Jutun taustatukena on käytetty kokoelman Kielen opissa 5 - Nimien vuoksi kadunnimiartikkeleita. 8 9

6 Gimi Ö. Preik Gradun välttely ~ seitsemän avaintekniikkaa ~ Yliopisto-opintojen loppuvaiheissa opiskelijaa vaanii yleensä pro gradu työ tai jokin muu lopputulema. Tämän välttely mahdollisimma pitkään on minkä tahansa onnistuneen korkeakoulukokemuksen peruskivi, mutta lopulta se aina tulee vastaan. Seuraavassa asiantuntijaryhmämme kasaamia perussijaistoimintoja, joilla gradun valmistumista voi lykätä hamaan tulevaisuuteen. Näihin on toki hyvä tutustua jo opintojen alkuvaiheessa, sillä kaikkia voi toki soveltaa mihin tahansa tenttiin tai kirjoitelmaan. 1. Yksi tuoppi Aina on lähdettävä vain yhdelle, koska ennalta suunnitellut ryyppäjäiset eivät sovi yhteen gradun kanssa. Haluttu efekti kannattaa kuitenkin varmistaa soittamalla kapakkaan 2-20 lähintä ystäväänsä. Kiitämme: Moitimme: *** Synergiaedut, krapula on väistämätön Hintaa, ellet valikoi baaria tarkkaan * 2. Krapula Yhden tuopin kumppani. Tuskaisen luova olotila, joka on väistämätön kuin kuolema ja johon ei voi tottua. Vie myös mukavasti aikaa, koska yksi päivä menee varmasti ns. kansanterveydelle (objektiivisesti siis, subjektiivisesti mitattuna krapula kestää ikuisuuden). Kiitämme: Käytettyä aikaa, epätoivon tuomaa luovuutta Moitimme: Harhanäkyjä ja käsien vapinaa - 3. Seksi Saattaa jopa olla ihan itsessäänkin melko hauskaa. Huonoina puolina kiireisen gradun välttelijän kannalta partnerin (tai/ja hyvän mielikuvituksen) tarve sekä (yleensä) kulutetun ajan vähyys. Kiitämme: Moitimme: *(*) Jälkeenpäin erittäin kauniisti. Sotkua.? 4. Kuntoilu * Kirjastossa ja kuppilassa kasatulle vatsalle on jo tovin ollut tarkoitus tehdä jotakin. Nyt, gradun uhatessa, on lopultakin aika tarttua toimeen. Ikävä kyllä ihminen ei voi kuntoilla loputtomasti. Kiitämme: Moitimme: *** Terveellistä ja virkistävää. Tulee hiki ja hengästyy. *** 5. Kahvila Helsingistä saa nykyää tuplacappucinoespressolatten makusiirapilla jokaiselta spudariltakin, joten paikan puutteeseen ei tämä oheistoiminta kaadu. Mikäli sinulla on ystäviä, voit myös pukeuta mustaan ja keskustella älykäästi. Kiitämme: Moitimme: Vaihtelevaa, mutta niin samanlaista Vatsahaavaa. ** *** 6. Sota ja Rauha Modernin maisterin / diplomi-insinöörin / lääkärin / etc. tulee olla sivistynyt, eikä mikään ole niin sivistynyttä kuin venäläiset klassikot. Mikäli sivut tuntuvat kääntyvän turhan nopeasti, siirry alkukieliseen versioon. Vaikket kieltä osaisikaan. Kiitämme: Moitimme: Kulutettua aikaa. Helvetin tylsä. * 7. Uni Suloinen tietämättömyys, jossa omatuntokaan ei vaivaa. Saavutettavissa myös lääkkeillä, mutta tähän suosittelemme ammatti-ihmisen konsultointia. Mahdollistaa hienojen julkilausumien, Teen gradua kaiken valveillaoloaikani, ja lusmuilun, sängyssä 18 tuntia vuorokaudessa, yhdistämisen. Kiitämme: Rentouttavaa vaikutusta Moitimme: Gradu-painajaisia. Ei sovi unissakävelijöille. * 10 11

7 Uutisia Osakuntamme kesäretki suuntautui tänä kesänä Pyhtäälle noin kolmenkymmenen osaanottajan voimin. Yövyimme Suur-Ahvenkosken koululla, mistä sana ei ollut kantanut koulun rehtorille asti, joten tämä lähetti naapurin isännän kyselemään meiltä että mitä ihmettä koululla tapahtuu kun on pirssejä piha täysi. Kirkonkylän nähtävyyksistä komein oli tietysti 1460-luvulta peräisin oleva harmaakivikirkko, jolta kunnan isä johdatti retkeilijät vielä Valkmusan kansallispuiston aukeille soille. Lauantain virallinen ohjelma päättyi Mäntyniemen lomakeskukseen, jossa lasten suosion saavutti pihalta löytynyt trampoliini. Osakuntalaisten suunnalta yllättävää innostusta riitti myös kohtullisen hiljaisen keskustan seutuvilta löytyneille VPK:n tanssilavalle ja Jussin Nurkka -pubin karaokelle. Molempien sisäänpääsymaksut herättivät Helsingin herroissa ja rouvissa närkästystä: eikös korkea hintataso ole pääkaupunkiseudun yksinoikeus? 16.9 osallistuivat osakuntalaiset jälleen kerran Akateemisen Wartin järjestelyihin olympiastadionilla. Poliisin avustuksilla saatiin liikenne katkaistuksi juoksureitiltä ja suuremilta kommelluksilta säästyttiin. syksyn tilaisuksissa. Teitä on siis ihan mukavasti. Toivottavasti pysytte mukana jatkossakin. LiO:n kauden avajaiset 20.9 sujuivat leppoisissa merkeissä KyO:n isännöidessä. Ilta huipentui osulassa jokaisen osakunnan piirtäessä kuvat tyypillisestä kunkin osakunnan tytöstä ja pojasta. Kuvat löytyvät osakuntien ilmoitustaululta, joten enää ei tarvitse miettiä mihin kukakin kuuluu jos törmää uuteen naamaan osulassa käydessään. Jukolan viesti juostiin tällä kertaa Sulkavalla. KyO:n joukkuueessa juoksivat Hannikainen, Keto, Jääskeläinen, Sihvola, Aholainen, Nikkilä ja Seppänen sijoittuen komiasti sijalle 769/1229. Venlojen viestiin ottivat ensimmäisenä KyO: n joukkueena osaa nelikko Kavakko, Asplund, Kylmälä, Huuhtanen sijoittuen yllätyksekseen sijalle 587/729. Lisää tapahtumassa tämän lehden jutussa Suuntaa etsimässä. Hallitus kokoontuu , 4.11., ja Osakunta kokoontuu , ja Pusi avasi sählykauden tasapelillä 7-7 Virettä vastaan. Mukana oli mukavasti seitsemän mailan käyttäjää, joten se mikä taidossa ja kunnosa hävittiin korvattiin tiheillä vaihdoilla. Toivottavasti osaanottajamäärä pysyy samalla mallilla seuraavissakin peleissä. Fuksi-iltana 17.9 paikalle ilmaantui neljä fuksia. Civiksiä sen sijaan oli komia pöydällinen, joten tarinaan osakunnasta riitti fuksien kuultavaksi. Lehteä kirjoittaessa fukseja on kirjoilla viisi, mutta yhteensä seitsemän kiinnostunutta on tavattu Äitiii! 12 13

8 Tuulia Asplund Suuntaa etsimässä Pakko on paras muusa. Tämä osakuntalaisten keskuudessa jo kauan elänyt elämänviisaus pätee myös uusien harrasteiden opettelemiseen, ainakin omalla kohdallani. Niinpä aloitin suunnistusharrastukseni viime keväänä vaatimattomasti ilmoittautumalla Sulkavan Jukolaan Venlojen viestiin KyO:n tyttöjoukkueessa. Kai itsensä nolaamisen pelko, pakon lisäksi, on yksi ihmistä suoritusten putkessa eteenpäin puskeva voima. Olisihan se kovin noloa kadota Sulkavan metsiin ikuisiksi ajoiksi. Tai odotuttaa jo osuutensa juossutta joukkueensa jäsentä vaihtopuomilla vain siksi, ettei ole tajunnut tulla tarpeeksi ajoissa vaihtoalueelle, vaan tarkkailee vielä suunnistajien WC-kulttuuria riu ulla No, tuota viimeksi mainittua tuli sitten kokeiltuakin. Kun kävellä löntystelin Venlojen viestissä vaihtoalueelle, kuulin nimeäni huudettavan oikein kuorossa. Iiris oli saanut seuraa muista osuutensa suunnistaneista Venloista, ja yhdessä he sitten huutelivat KyO:n joukkueen kadonnutta kakkososuuden juoksijaa. Lähdin matkaan vailla minkäänlaista alkulämmittelyä hokien voi helvetin helvetti En sentään lähtenyt Sulkavalle ihan peruskoulupohjalta, vaikka muistan vieläkin, missä Pyhtään yläasteen liikuntatuntien suunnistusrastit vuodesta toiseen sijaitsivat. Se olikin ainut mitä kouluaikojen suunnistuksesta oli jäänyt käteen. Joku luokasta kävi aina katsomassa oliko liikunnanopettaja keksinyt uudet koodinimet rasteille sitten edellisen vuoden. Yleensä ei ollut. Kompassiin en muista aiemmin koskeneeni, ja kun yläasteikäisenä koki asuvansa helvetin kuusessa Suunnistus pääkaupunkiseudulla Pääkaupunkiseudulla iltarasteja järjestää viikoittain mm. Helsingin Suunnistajat. HS:n iltarasteille osallistuminen maksaa 5 euroa/kerta ilman seuran jäsenyyttä, ja 10 euron opiskelijajäsenmaksulla saa suunnistaa koko kauden ilman lisämaksua. Jukola Jukolan ja Venlojen suunnistusviestit järjestetään vuosittain kesäkuussa. Kisapaikka vaihtuu vuosittain: vuonna 2003 viesti järjestettiin Sulkavalla, vuonna 2004 kisapaikkana on Jämi Satakunnan ja Pirkanmaan rajalla, ja vuonna 2005 Anjalankoski!!! Venlojen viestiin osallistutaan neljän naisen joukkueissa, Jukolan viestiin voimalla seitsemän miehen - tai naisen. Jukola on viikonlopun kestävä tapahtuma, johon liittyy myös oheistoimintaa. Kilpailijat ja huoltojoukot majoittuvat pääasiassa telttoihin kilpailualueen läheisyyteen. KyO Jukolassa Kymenlaakson Osakunnan uroot osallistuivat Jukolaan kolmatta kertaa viime kesänä Sulkavalla. Osulan Venlat taas olivat ensimmäistä kertaa taipaleella. KyO:n miesten joukkueessa suunnistivat juoksujärjestyksessä Matti Hannikainen, Ville Keto, Lasse Jääskeläinen, Rami Sihvola, Jussi Aholainen, Vesa Nikkilä sekä Juha-Matti Seppänen ja naisten joukkueessa Iiris Kavakko, Tuulia Asplund, Marjukka Kylmälä sekä Mari Huuhtanen. Venlojen viestissä KyO:n sija oli 587., kun osallistuneita joukkueita oli 729. Jukolan viestissä KyO:n sijoitus oli 769. ja osallistuneita 1229 joukkueellista. Pohjakuntonsa ja suunnistustaitonsa kymäläiset Jukolan kävijät hankkivat vapaavalintaisin ja - ehtoisin menetelmin, mm. käymällä iltarasteilla ja opettelemalla karttamerkkejä autossa matkalla Sulkavalle. Lähteet ja lisätietoja: Helsingin Suunnistajat tajat.fi Suomen suunnistusliitto Sulkava-Jukola Jukolan viesti KyO:n joukkueet 2003 Ylävasemmalta: Vesa Nikkilä, Ville Keto, Jussi Aholainen, Rami Sihvola Matti Hannikainen, Lasse Jääskeläinen, Marjukka Kylmälä, Tuulia Asplund, Juha-Matti Seppänen, Iiris Kavakko, Mari Huuhtanen niin ei ollut suurta kaipuuta metsään rämpimään. Ei olisi voinut vähempää kiinnostaa. Ajat muuttuvat. Reilut kymmenen vuotta myöhemmin olin jo aivan innoissani Helsingin Suunnistajiin liittymisestä. Ja tarkan markan naisena en voinut olla huumaantumatta myös harrastuksen aloittamisen edullisuudesta: kymmenen euron opiskelijajäsenmaksu oikeuttaa osallistumaan iltarasteille vaikka joka viikko lumettomaan aikaan. Mitä muuta voi harrastaa kymmenellä eurolla pääkaupunkiseudulla? Käydä puolitoista kertaa jumpassa jossain kaikki-seinät-peiliä -kuntokeskuksessa tai pelata tunti sulkapalloa. Siispä kulahtaneet verkkarit päälle, lenkkarit jalkaan ja rasteille. Kaiken muun tarvittavan - lainakompassin, kartan ja viiden minuutin suunnistuskoulutuksen - sai paikanpäältä. Ihan viiden minuutin koulutuksella en tosin olisi suostunut yksin metsään lähtemään, mutta osakuntalaisten kanssa harrastamisessa on se hyvä puoli, ettei tarvinnutkaan. Suunnistajakonkarit Lasse ja Ville lupautuivat auttamaan meitä neitoja alkuun. Olen heille kovin kiitollinen siitä, että tultuamme koko porukka metsästä likomärkinä, pari tuntia parin kilometrin matkaan käyttäneinä, he eivät ehdottaneet meille keltanokille johonkin siistiin sisälajiin siirtymistä, vaikka varmasti mieli teki. Siitä se sitten lähti. Seuraavalla kerralla uskaltauduin jo yksin metsään kännykkä taskussa ja sitä seuraavalla kerralla ilman kännykkää. Loppujen lopuksi sain käydyksi iltarasteilla noin viidesti ennen kesäkuun puolivälin Jukolaa. Niinpä, työteon ja opintojen harrastusmahdollisuuksia haittaava vaikutus pitäisi lailla kieltää

Kypsä KYMENLAAKSON OSAKUNNAN JÄSENLEHTI 1/2003

Kypsä KYMENLAAKSON OSAKUNNAN JÄSENLEHTI 1/2003 Kypsä KYMENLAAKSON OSAKUNNAN JÄSENLEHTI 1/2003 Pääkirjoitus Kypsä HELSINGIN YLIOPISTON KYMENLAAKSON OSAKUNNAN JÄSENLEHTI Julkaisija: Kymenlaakson osakunta Liisankatu 17B 13 00170 Helsinki Puh&Fax: 09 135

Lisätiedot

Kypsä KYMENLAAKSON OSAKUNNAN JÄSENLEHTI 4/2003

Kypsä KYMENLAAKSON OSAKUNNAN JÄSENLEHTI 4/2003 Kypsä KYMENLAAKSON OSAKUNNAN JÄSENLEHTI 4/2003 Sisällys JOULUKALENTERI Silja Könönen 5 UUTISIA 6 JÄTÄ REUNAT MUILLE Riku Neuvonen 8 Mikä ihmeen taide? MUTTA MISSÄ ON JAAKKO Jani Bohm 10 JOULUISIA PUHINOITA

Lisätiedot

Kypsä KYMENLAAKSON OSAKUNNAN JÄSENLEHTI 2/2003

Kypsä KYMENLAAKSON OSAKUNNAN JÄSENLEHTI 2/2003 Kypsä KYMENLAAKSON OSAKUNNAN JÄSENLEHTI 2/2003 Sisällys Pääkirjoitus DIREKTIIVEJÄ VIILAAMASSA 5 Kypsä Hanna kertoo työstään maatalousministeriössä PUSSIKALJAOPAS KESÄKSI 6 UUTISIA 8 MITÄ PUOLESTANI PÄÄTETÄÄN

Lisätiedot

Kypsä 4/05 KYMENLAAKSON OSAKUNNAN JÄSENLEHTI

Kypsä 4/05 KYMENLAAKSON OSAKUNNAN JÄSENLEHTI Kypsä 4/05 KYMENLAAKSON OSAKUNNAN JÄSENLEHTI Sisällys LOPUKSI ALUSTA 3 THIS IS THE END, MY FRIEND 4 LIISANKADULLA TAPAHTUNUTTA 5 VIERAALLA MAALLA 6 TAVALLISTA, MUTTA KIINNOSTAVAA 8 TIEDÄ, MITEN SINUNKIN

Lisätiedot

Sisällys. Kypsä HELSINGIN YLIOPISTON KYMENLAAKSON OSAKUNNAN JÄSENLEHTI

Sisällys. Kypsä HELSINGIN YLIOPISTON KYMENLAAKSON OSAKUNNAN JÄSENLEHTI Sisällys PÄÄKIRJOITUS VS. ALAPÄÄKIRJOITUS 3 TIEDÄ EN,MUTTA KUULLUT OON... 5 ACHTUNG - KIELIPOLIISI PAMPUTAA 6 VUOSIJUHLA, KUKA TEKI KETÄ? 8 JOULU ON JO OVELLA 10 TIEDÄN, MITÄ TEET KULUVANA VUONNA 12 UUSI

Lisätiedot

Kypsä Kymenlaakson osakunnan jäsenlehti

Kypsä Kymenlaakson osakunnan jäsenlehti Kymenlaakson Osakunnan jäsenlehti - 4/2007 KYPSÄ Kypsä Kymenlaakson osakunnan jäsenlehti Pääkirjoitus 3 Antti Haimi Ei voittoa, ei jatkoon 4 Msiju Talvisto Historian loppu 5 Jussi Rainamaa Antsun suusta

Lisätiedot

PÖRSSI KURSSI. Fuksiaiset, ikimuistoinen tapahtuma. Yhteisvalintajärjestelmä mietityttää dekaania sekä opiskelijoita

PÖRSSI KURSSI. Fuksiaiset, ikimuistoinen tapahtuma. Yhteisvalintajärjestelmä mietityttää dekaania sekä opiskelijoita PÖRSSI Nro 4. 1.11.2006. 39. vsk. www.porssiry.fi KURSSI Fuksiaiset, ikimuistoinen tapahtuma. Yhteisvalintajärjestelmä mietityttää dekaania sekä opiskelijoita -- Pääkirjoitus Valintoja Kauneusleikkauksia

Lisätiedot

Kymenlaakson Osakunnan jäsenlehti

Kymenlaakson Osakunnan jäsenlehti Kymenlaakson Osakunnan jäsenlehti 4/2010 Kypsän tässä numerossa Kuva: Milja Ahtosalo 3 4 5 6 8 10 12 14 19 Pääkirjoitus Puheenjohtajalta Q:n nurkka Rajanylitys 2010 Miten pääsee vanhoista kalsareista eroon

Lisätiedot

ISBN 978-952-5991-73-4

ISBN 978-952-5991-73-4 ISBN 978-952-5991-73-4 Julkaisija ja kustantaja: Kuvat: Turun kaupunki/sivistystoimiala Käsityöläiskatu 10 20100 Turku Turun Lyseon lukion valokuvakurssi Taitto ja paino: Turun ammatti-instituutti, painoviestintä,

Lisätiedot

16 Odottaako vaiko jännittää? 17 Lukiolainen, tulisitko päiväkirjahuoneeseen? 18 Itsenäisen elämän vapaus ja vastuu

16 Odottaako vaiko jännittää? 17 Lukiolainen, tulisitko päiväkirjahuoneeseen? 18 Itsenäisen elämän vapaus ja vastuu 1 2 Kuva: Taru Kalvi MURROS 2. NUMERO Sisältö 04 Pääkirjoitus: Aikuiseksi tulemisen haasteet 05 Askel baariin vai velvollisuuksien maailmaan? 06 Alkoholi on myrkky, mutta miksi sitä käytetään? 08 Hei,

Lisätiedot

Tietokillan Phuksiopas

Tietokillan Phuksiopas Tietokillan Phuksiopas 2000 PHUKSIOPAS(1) NAME phuksiopas - Tietophuksin perehdyttämisopas Otaonnelaan SYNOPSIS phuksiopas [-vtenl] DESCRIPTION Phuksiopas on tehty jokaiselle tietophuksille oppaaksi tulevaa

Lisätiedot

DigESTA J U R I D I N E N A I K A K A U S I L E H T I

DigESTA J U R I D I N E N A I K A K A U S I L E H T I DigESTA J U R I D I N E N A I K A K A U S I L E H T I Digesta on Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan ainejärjestö Artikla ry:n äänenkannattaja. Digestassa esiintyvät mielipiteet eivät välttämättä

Lisätiedot

1/2006 4/2005 44. VUOSIKERTA 43. 43. VUOSIKERTA HELSINGIN YLIOPISTON SATAKUNTALAINEN OSAKUNTA HELSINGIN YLIOPISTON SATAKUNTALAINEN OSAKUNTA

1/2006 4/2005 44. VUOSIKERTA 43. 43. VUOSIKERTA HELSINGIN YLIOPISTON SATAKUNTALAINEN OSAKUNTA HELSINGIN YLIOPISTON SATAKUNTALAINEN OSAKUNTA 1/2006 44. VUOSIKERTA HELSINGIN YLIOPISTON SATAKUNTALAINEN OSAKUNTA 4/2005 43. 43. VUOSIKERTA HELSINGIN YLIOPISTON SATAKUNTALAINEN OSAKUNTA pääkirjoitus Pakko saada palautetta Päätoimittajalla on valtaa.

Lisätiedot

Pörssikurssi. Teemana tasa-arvo. Kapitalistisen ilosanoman tuoja, 38. vsk, nro 4. lokakuu 2005. www.porssiry.fi

Pörssikurssi. Teemana tasa-arvo. Kapitalistisen ilosanoman tuoja, 38. vsk, nro 4. lokakuu 2005. www.porssiry.fi Pörssikurssi www.porssiry.fi Kapitalistisen ilosanoman tuoja, 38. vsk, nro 4. lokakuu 2005 Teemana tasa-arvo Pääkirjoitus Moni kakku päältä kaunis... Niin se vain todellisuudessa usein menee. Ulkokuori

Lisätiedot

Q3 OSAVUOSIKATSAUS. Suomella ja Saksalla pieni kulttuuriero 6. Keskusta ei ole ainoa vaihtoehto 20. Suuri ja saamaton ylioppilaskunta 16

Q3 OSAVUOSIKATSAUS. Suomella ja Saksalla pieni kulttuuriero 6. Keskusta ei ole ainoa vaihtoehto 20. Suuri ja saamaton ylioppilaskunta 16 Q3 OSAVUOSIKATSAUS Optimi ry:n virallinen äänenkannattaja 4. vsk nro 3 elokuu 2006 Suomella ja Saksalla pieni kulttuuriero 6 Keskusta ei ole ainoa vaihtoehto 20 Suuri ja saamaton ylioppilaskunta 16 :Pääkirjoitus:

Lisätiedot

I m dreaming of a white black Christmas

I m dreaming of a white black Christmas Pääkirjoitus I m dreaming of a white black Christmas Monet toivovat joulusta valkeaa. Kieltämättä lumi tuo joulutunnelmaa, mutta minulle lumi tarkoittaa sitä, että en näe isääni kovinkaan paljoa jouluaattona.

Lisätiedot

Q OSAVUOSIKATSAUS 3. joensuu - bits & pieces 6 Kiteen indiana jones 8 Kampuksen parhaat hengailupaikat 16

Q OSAVUOSIKATSAUS 3. joensuu - bits & pieces 6 Kiteen indiana jones 8 Kampuksen parhaat hengailupaikat 16 Q OSAVUOSIKATSAUS 3 OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 6. VSK NRO 3 SYYSKUU 2008 joensuu - bits & pieces 6 Kiteen indiana jones 8 Kampuksen parhaat hengailupaikat 16 .:Pääkirjoitus:. Kampussaarna Tätä

Lisätiedot

Kymenlaakson Osakunnan jäsenlehti 2/2013KYPSÄ

Kymenlaakson Osakunnan jäsenlehti 2/2013KYPSÄ Kymenlaakson Osakunnan jäsenlehti 2/2013KYPSÄ Kypsän tässä numerossa Hietaniemen rantaan, hiekka kohtaa varpaat Vaikka koko kevään on tuntunut, ettei talvi lopu koskaan, voin kertoa Teille, hyvät Kypsän

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON KARJALAISEN OSAKUNNAN ÄÄNENKANNATTAJA VUODESTA 1916 2/2013. Pieni Puukello

HELSINGIN YLIOPISTON KARJALAISEN OSAKUNNAN ÄÄNENKANNATTAJA VUODESTA 1916 2/2013. Pieni Puukello HELSINGIN YLIOPISTON KARJALAISEN OSAKUNNAN ÄÄNENKANNATTAJA VUODESTA 1916 2/2013 Pieni Puukello Sisältö Pieni Puukello 2/2013 3 Pääkirjoitus 4 Q-palsta 5 Isännän ihmeellinen 6 Emännän erikoinen 7 Uusi sielu

Lisätiedot

Pörssikurssi. Tervetuloa Pörssiin, Tuore Kylteri! 03/08

Pörssikurssi. Tervetuloa Pörssiin, Tuore Kylteri! 03/08 Pörssikurssi K A P I T A L I S T I S E N I L O S A N O M A N T U O J A 03/08 Kortepohja on hyvä mesta! - oikeesti! s.16 F U K S I K U R S S I!! -Tutorit esittäytyvät, hallitus -08 esittäytyy, opiskelijaystävällisiä

Lisätiedot

tapahtumia Värivaihtoehdot: musta ja valkoinen Koot: s, m, l, xl (perus t-paidassa myös xxl)

tapahtumia Värivaihtoehdot: musta ja valkoinen Koot: s, m, l, xl (perus t-paidassa myös xxl) sisälmykset 4 tapahtumia 6 PT:stä on moneksi 9 mietteitä puhiksen kynästä 10 akateemiset naiset ja työvoimapolitiikka 12 Kymen Lohet 50 vuotta 14 virkailijat Kypsä Helsingin Yliopiston Kymenlaakson Osakunnan

Lisätiedot

ERUN KUULUMISET 2/2009

ERUN KUULUMISET 2/2009 ERUN KUULUMISET 2/2009 Erun jäsenlehti Yhdistys Eru on perustettu vuonna 1985 ja sen tarkoituksena on edistää liveroolipelin, roolipelin ja näitä vastaavien sekä sivuavien alojen harrastusta. Lisäksi seura

Lisätiedot

4/01. Mistä Neverending Story sai alkunsa? Laitoshoidossa lääketieteellinen tekniikka ja informatiikka Sukellus pönttöön.

4/01. Mistä Neverending Story sai alkunsa? Laitoshoidossa lääketieteellinen tekniikka ja informatiikka Sukellus pönttöön. 4/01 Mistä Neverending Story sai alkunsa? Laitoshoidossa lääketieteellinen tekniikka ja informatiikka Sukellus pönttöön Pääkirjoitus Vuoden viimeinen Sähkösanomat on ilmestynyt. Helpotus. Tähän päättyi

Lisätiedot

SARASTUS 2 SARASTUS 4/10. Pääkirjoitus. Jouluhysteria. Ammattikoululaiset. tyhjäntoimittajia. Vai onko? Suurennuslasissa: Hannu Rantala

SARASTUS 2 SARASTUS 4/10. Pääkirjoitus. Jouluhysteria. Ammattikoululaiset. tyhjäntoimittajia. Vai onko? Suurennuslasissa: Hannu Rantala 05 08 22 SARASTUS Töölön Yhteiskoulun lukion lehti PÄÄTOIMITTAJA Roope Luokkamäki AD Kaarle Patomäki YHTEYSTIEDOT JULKAISIJA Töölön Yhteiskoulun oppilaskunnan hallitus KUSTANTAJA Töölön yhteiskoulu TOIMITILAT

Lisätiedot

y hteystietoja Anna Vuorjoki, puheenjohtaja 050-337 0689 Veikko Eranti, varapuheenjohtaja Anna-Maija Riekkinen Anna Rissanen Venla Rossi Sari Santala

y hteystietoja Anna Vuorjoki, puheenjohtaja 050-337 0689 Veikko Eranti, varapuheenjohtaja Anna-Maija Riekkinen Anna Rissanen Venla Rossi Sari Santala 4 2006 protu y hteystietoja yhdistyksen hallitus 2006 hallitus@protu.fi Anna Vuorjoki, puheenjohtaja 050-337 0689 Veikko Eranti, varapuheenjohtaja 050-369 5129 Pekka Tolvanen, sihteeri 040-759 7896 Jenni

Lisätiedot

Fuksigallup 6. Kimmo Alajoutsijärvi 12. Studienfahrt nach Deutschland 14. Mistä on hyvät vuosijuhlat tehty? 19. Järjestöaktiiveista yrittäjiksi 22

Fuksigallup 6. Kimmo Alajoutsijärvi 12. Studienfahrt nach Deutschland 14. Mistä on hyvät vuosijuhlat tehty? 19. Järjestöaktiiveista yrittäjiksi 22 Fuksigallup 6 Kimmo Alajoutsijärvi 12 Studienfahrt nach Deutschland 14 Mistä on hyvät vuosijuhlat tehty? 19 Järjestöaktiiveista yrittäjiksi 22 Nesun koko kirjo 25 1 Tervetuloa työpaikkaan, joka tarjoaa

Lisätiedot

SOPA 3 / 09 1 NIKSIPAKETTI FUKSEILLE:

SOPA 3 / 09 1 NIKSIPAKETTI FUKSEILLE: SOPA 3 / 09 1 NIKSIPAKETTI FUKSEILLE: NÄIN SINÄKIN VOIT VÄLTTÄÄ YÖKASTELUN! KAUPUNGIN KUUMIMMAT LEHTIROSKIKSET - TURUN VIILEIMMÄT YÖSIJAT 3/09 - Asiapitoisempi ja kiinnostavampi julkaisu kuin se tenttikirja

Lisätiedot

TYYPPIARVO 3/99. Moodin virallinen äänenkannattaja. Tyyppiarvo 1/98 1

TYYPPIARVO 3/99. Moodin virallinen äänenkannattaja. Tyyppiarvo 1/98 1 TYYPPIARVO Tyyppiarvo 1/98 1 Moodin virallinen äänenkannattaja 3/99 2 Tyyppiarvo 1/98 Kesälomat tai paremminkin työt alkaa olla useammallakin jo ohi, ja luennot täydessä vauhdissa. Ainakin motivaatio opiskeluun

Lisätiedot

kipunoita Mielenterveysyhdistys Taimi ry 24. vuosikerta Nro 4/2014

kipunoita Mielenterveysyhdistys Taimi ry 24. vuosikerta Nro 4/2014 kipunoita Mielenterveysyhdistys Taimi ry 24. vuosikerta Nro 4/2014 HUOM! Sisäkansille tulee irrotettava kalenteri, tiedosto erikseen! (Taimi_ry_vuosikalenteri_2015.tiff) Taimin yhteystiedot Yhdistyksen

Lisätiedot

KARHUNKIERROS 04/2003. Hei, me leivotaan!

KARHUNKIERROS 04/2003. Hei, me leivotaan! Naapurirakkautta 3 Osakunnassa tapahtuu 5 Eurooppa yhdetyy, yhdentyvätkö yliopistot? 6 Meine Häuser - minun taloni 8 Jos osakunta olisi kone 10 Osakunnat museoon 12 Konstruktivismi vs. behaviorismi 13

Lisätiedot