YHTEISÖhautomo- uusien mahdollisuuksien maaseutu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEISÖhautomo- uusien mahdollisuuksien maaseutu"

Transkriptio

1 Oulun Seudun Leader YHTEISÖhautomo YHTEISÖhautomo- uusien mahdollisuuksien maaseutu LOPPURAPORTTI Laatinut Ritva Sauvola Oulussa

2 Tiivistelmä Toimivat paikallisyhteisöt Oulun Seudun Leaderin alueen kunnat ovat hankekauden aikana olleet aktiiveja kehittäjiä ja yhteistyökumppaneita alueensa yhteisöille ja järjestöille. Kylät ovat perustaneet Pudasjärvellä kyläneuvoston ja Iissä on kunnan toimesta koottu kyläasioiden neuvottelukunta. Hanke järjesti näiden kahden yhteenliittymän tapaamisen. Kempeleen kylät ovat kokoontuneet useita kertoja yhteistyön merkeissä ja muutamia yhteistyökokeiluja on toteutettu. Muhoksella yhteistyön keskiöön hankkeen näkökulmasta on noussut Koivu ja Tähti teeman tapahtumat vuoden 2014 aikana. Utajärvellä kylät ovat aktiivisia ja sopimuksellisuuskoulutus kiinnosti useita kyliä. Hanke on tehnyt yhteistyötä Oulun alueella KantriOulu-hankkeen kanssa. Vuosien 2013 ja 2014 aikana Oulun kuntalaisvaikuttamisen koordinaattorit ovat koonneet uusia yhteistyöryhmiä liitettyjen kuntien alueella. Hankeaktivaattorit ovat osallistuneet yhteistyöryhmien toimintaan Ylikiimingin, Yli-Iin, Oulunsalon ja Haukiputaan alueilla. Jatkossa erityisesti Iin ja Utajärven sekä Pudasjärven kunnat ovat vahvasti toivoneet yhteistyötä ja kylien osallistumista omien kyläsuunnitelmien ja kehittämistarpeiden kautta kuntien kehittämistyöhön. Toimivat lähipalvelut Sopimuksellisuuden teemaa yritettiin tuoda keskusteluun, mutta se ei vielä tässä vaiheessa innostanut uudenlaisiin kokeiluihin. Sopimuksellisuutta kylien ja kuntien välillä on ollut ja edelleen toteutetaan tutuissa kohteissa esim. reitistöjen ja uimarantojen kunnossapitoon liittyen. Uutena näkökulmana maaseudun lähipalvelujen toteuttamiseen tuotiin yhteiskunnallisen yrittäjyyden teemaa. Teemaan liittyen järjestettiin tutustumismatkat Skotlantiin, Pudasjärven Livolle sekä Kannuksen Eskolaan. Yhteiskunnallisen yrittäjyyden arvoperusta sopii hyvin yhteen maaseudun lähipalveluiden tuottamistarpeen kanssa. Yhteiskunnallinen yritys kehittää asiakaslähtöisiä palveluita, uudistaa palvelurakenteita, tukee paikallistaloutta sekä kehittää lähiyhteisöjä. Maaseutuyhteisöissä palvelutuotanto toteutuu useimmiten kylätaloissa, jotka ovat joko rakennettu kyläläisten kokoontumistiloiksi tai muuhun käyttötarkoitukseen alun perin suunnitelluissa tiloissa kuten koulut, nuorisoseurantalot tai muut järjestötalot. Kylätaloilla palveluita on laaja kirjo aina kauppa- ja kirjastopalveluista, kerhoihin ja hyvinvointiin liittyen. Livon kylätalo on hyvä esimerkki monipuolisesti toimivasta kylätalosta. Yhteisöt toimivat alueillaan myös aktiivisesti tapahtumajärjestäjinä. Tapahtumat elävöittävät maaseudun elämää ja ovat tärkeitä kaikenlaisen muun toiminnan varainhankinnan kannalta. Toimiva viestintä Hankkeen tavoitteena oli kokeilla tiedottamista uusilla tavoilla. Oulun Seudun Leaderin nettisivusto uudistui ja otettiin käyttöön myös tiedotuskanava Facebookin kautta. Hankkeen aikana taltioitiin Maaseutu kaupungissa tilaisuus keväällä 2014 YouTube-videoksi ja järjestettiin useita sosiaaliseen mediaan liittyviä koulutustilaisuuksia ja työpajoja. Yhteisöille tehtiin työvälineeksi myös esitepohja, jota voi hyödyntää helposti tapahtumien ja muun toiminnan esittelyyn. Facebook nousi eniten käyttöönotetuksi uudeksi tiedotusvälineeksi kylissä ja yhdistyksissä. Koko hankkeen näkökulmasta tuotiin laajasti esille erilaisia hyviä käytäntöjä maaseudulla, joita tuotiin esille Yhteisö-lehden, facebook-sivun ja nettisivujen kautta. 2

3 Yhteisöhautomon tavoitteet 1) Hankkeen tavoitteena on lujittaa maaseudun paikallistoimijoiden yhteisöllisyyttä, kasvattaa kiinnostusta oman lähiympäristön kehittämistä kohtaan ja edistää toimijoiden verkostoitumista. 2) Hankkeen tavoitteena on tuottaa hyvinvointia tukevia palveluita asukkaiden tarpeisiin edistämällä paikallistason sopimuksellisuutta ja kehittämällä kylätaloja alueensa toiminnallisina keskuksina. 3) Hankkeen tavoitteena on kehittää maaseutuyhteisöjen sisäistä tiedottamista ja ulkoista markkinointia. Vuoden 2013 aikana nousi esiin tarve hankesuunnitelman päivittämiseen nuorten aktivoinnin osalta. Muiden toimintaryhmien esimerkin ja kentältä nousseiden nuorten toiminnan kehittämistarpeiden innostamana laadittiin hankesuunnitelman muutos ja hankkeeseen saatiin lisäresurssina toinen hankeaktivaattori lokakuussa Nuorten aktivointityöhön liittyen tavoitteena on tunnistaa ja tuoda esiin nuorten omia tarpeita ja kehittämisideoita. Yhteisöhautomon toimenpiteet ja tulokset lukuina Hankkeen aikana järjestettiin erilaisia aktivointi-, teema- ja koulutustilaisuuksia. Hanke tarjosi myös apua viestintäasioissa ja tiedotus- sekä markkinointitoimenpiteissä tapahtumajärjestäjille. Hyviä käytäntöjä esiintuovia opintoretkiä järjestettiin useita paikallisesti tai yhteistyössä muiden Leader-ryhmien kanssa. Kaikkiaan erilaisia tilaisuuksia järjestettiin yli 100 kpl (taulukko 1) ja sen lisäksi osallistuttiin kymmeniin muiden järjestämiin kehittämis-, koulutus- ja tiedotustilaisuuksiin hankekauden aikana. Taulukko 1. Hankkeen aikana järjestetyt toimenpiteet lukumäärinä vuosina , sisältää myös hankkeen yhteiset toimenpiteet, joihin on osallistunut alueen toimijoita. Vuosi yhteensä Aktivointitilaisuudet Koulutukset Opintoretket Yhteensä Hankkeen tulostavoitteeksi oli asetettu erilaisten kehittämissuunnitelmien, yhteistyöryhmien ja uusien viestintäväylien edistäminen. Toimenpiteiden aikana esiin tulleet hankeideat ohjattiin Leader-ryhmän valmisteluun ja useita hankeideoita odottaa ohjelmakauden alkamista. Taulukko 2. Hankkeen aikana syntyneet tulokset (sisältyvät vain tiedot paikallisista tapahtumista) Vuosi yhteensä Tapahtumat Hankeideat Kehittämissuunnitelmat * Viestintäväylät Selvitykset Uudet yhdistykset Uudet verkostot * vain valmistuneet kyläsuunnitelmien päivitykset. Useat yhteisöt ovat aloittaneet kehittämissuunnitelman laatimista. 3

4 Hankkeen jälkeen toivotaan yhteisöjen jatkavan kehittämissuunnitelmien laatimista ja pitkän tähtäimen kehittämistyötä sekä uusia hankeideoita tuottamista rahoitettavaksi paikallisen kehittämisstrategian puitteissa. Taulukko 3. Indikaattoritiedot (sisältyvät vain tiedot paikallisista tapahtumista) Vuosi yhteensä Hankkeen toimintaan osallistuneet henkilöt Kylien määrä hankkeessa Uudet palvelut Kylä- ja kehittämissuunnitelmat Yhteisöhautomon toiminta kunnittain tarkasteltuna Ii Olhavan Seudun kehittämisyhdistys oli ensimmäisiä Yhteisöhautomoon yhteydenottoja tehnyt yhteisö. He valmistelivat rahoitettavaksi Olhavan Areena hankkeen, jota toteuttivat vuosina Kyläsuunnitelman päivitys toteutettiin Pohjois-Iin kyläyhdistyksen toimesta. Hankeaktivaattori oli mukana järjestämässä työpajaa kyläyhdistyksen hallitukselle, joka työsti työpajassa kylän kehittämisteemoja. Pohjois-Iin edustajia osallistui runsaasti myös koulutuksiin ja opintomatkoihin. Verkostojen rakentamiseen kylien välille edistettiin mm. Iin kylien neuvottelukunnan (perustettu tammikuussa 2014) ja Pudasjärven kyläneuvostojen keskinäisellä tapaamisella helmikuussa 2014 Pudasjärven Kipinässä. Iin kunta innosti aivan hankkeen loppuvaiheessa myös kyliä kehittämissuunnitelmien laatimiseen. Hankeaktivaattori osallistui kahteen neuvottelukunnan kokoontumiseen. Iin Olhavassa järjestettiin Uusien mahdollisuuksien maaseututilaisuus. Iin kunnan nuorisotoimi osallistui nuorisotoimijoiden verkoston toimintaan ja iiläisiä nuoria oli mukana kevään 2014 Nuorten vaikuttajaryhmien tapaamisessa Pikku-Syötteellä. Myllykankaan kyläyhdistys ja Pohjois-Iin kyläyhdistys avasivat facebook-sivut kylätiedotukseen. 4

5 Kempele Kempeleen kylät kokoontuivat useita kertoja hankeaikana Juurussuolla, Ketolanperällä ja Vihiluodossa. Ketolanperän kyläyhdistys rekisteröityi vuonna 2012 ja on toiminut aktiivisesti järjestämällä uusia tapahtumia kylän alueella. Hankeaktivaattori toimi kylien kokoonkutsujana. Useita aloitteita kylien väliselle yhteistyölle on saatu alkuun kylien tapaamisissa. Tavoitteena on jatkaa kylien kokoontumisia vuosittain. Kempeleen kylät kokevat, että tarpeen vaatiessa keskustelukumppanin löytyvän helposti kunnasta. Kempeleen Yhteisöllisyysvaliokunnan tehtäviin kuuluu yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen ja sen edustajia osallistui kylien tapaamiseen marraskuussa Vuoden 2013 alussa aloitettiin lähimatkailukampanja yhdessä KantriOulu-hankkeen kanssa. Kylätoimijoille järjestettiin ideoiden tuotteistamiseksi työpaja, jonka jälkeen jatkettiin kylien suunnittelemien tuotteiden kehittelyä. Kesäkuussa pidettiin seminaari, jossa kuultiin myyjien ja kehittäjien puheenvuoroja matkailun mahdollisuuksista toiminta-alueella. Palvelujen kokeiluun ja kylien esittelyyn liittyen toteutettiin Kempeleen kylissä opintoretki. Retkelle ja sen toteuttamiseen osallistui noin 40 henkilöä. Retken jälkeen kokoonnuttiin vielä palautekeskusteluihin. Kampanja oli hyvä ponnistus kylien välisen yhteistyön kehittämiseksi ja kylien toisiinsa verkottamiseksi. Kylissä tullaan jatkossa pohtimaan omien tuotteiden ja tapahtumien kehittämistä. Kempele-Seura on jatkanut palvelun tarjoamista edelleen ja toimii kyliä yhteenliittävänä organisaationa. Kempeleen nuorisotoimen edustaja osallistui myös hankkeen päätöstilaisuuteen, joka järjestettiin kokoamaan yhteistyön edistämiseksi alueen toimijoita sekä antamaan tietoa Leaderin tavoitteista nuorten aktivoimiseksi maaseutualueilla. Muhos Kylmälänkylä ja Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistykset olivat aktiivisia toimijoita hankkeen aikana. Molemmissa kylissä on toteutettu omaa Leader-hanketta. Kyläläiset ovat osallistuneet järjestettyihin opintomatkoihin ja työpajoihin. Kylmälänkylällä on aktiivisena myös kylätilojen järjestelyt ja siihen liittyen kylätaloasiat. Mäntyrannalla puolestaan järjestettiin Avoimet kylät tapahtuma Leader-viikolla kesäkuussa Vuoden 2014 aikana erityisesti teemalla Koivu ja Tähti tapahtumat kokoonnuttiin Muhoksella yhteisötoimijoiden kanssa. Muhoksen yhteisötoimijat ovat olleet laajalla rintamalla mukana Muhoksen Koivu- ja tähti tapahtumien kehittämistyössä, jonka aktivaattorina toimi kunnassa Hilkka Kiesilä. 5

6 Hanke on toiminut aktiivisena yhteistyökumppanina osaamisen lisäämiseksi tapahtumien järjestämisessä vuoden aikana. Muhoksella on järjestetty työpajoja, koulutusta tapahtumajärjestämiseen, laatuun ja turvallisuuteen liittyen, sosiaaliseen mediasta sekä nuorille juontajakoulutus yhteistyössä Muhoksen seurakunnan nuorisotoimen kanssa. Nuorten juontajakoulutus saanee jatkoa myös tulevaisuudessa hyvän kokemuksen siivittämänä. Tapahtumajärjestämiseen liittyvät asiat ovat ajankohtaisia ja monille yhteisöille tärkeitä. Vuoden 2014 aikana hanke toimi yhteistyössä myös uuden Muhoksen Taiteiden Yö tapahtumajärjestäjien kanssa. Tapahtuman päävastuutoimija oli Muhoksen seurakunta. Nuorisotoimijat olivat aktiivisia ja yhteistyötä tehtiin Muhoksen nuorisotoimen, seurakunnan, Nuorten Ystävät ry:n Mahis-työpajan ja 4H-yhdistyksen kanssa. Nuorten leiritoiminnassa oltiin mukana sekä yhteistyössä Viehe-hankkeen ja Mahis-työpajan kanssa toteutettiin myös ympäristötaideteos Koivu ja tähtiteemaan liittyen Muhoksen Montassa. Oulu Pikkaralan kylätoimikunnan kanssa suunniteltiin kyläsuunnitelman aloittamista ja toteutettiin kysely kylätapahtuman yhteydessä. Kylä pohtii rekisteröitymistä. Kyläsuunnitteluprosessia on aloitettu neuvonnalla myös Hannuksessa. Alavuotossa on viety loppuun Kipinää kylissä hankkeen aikana aloitettu kyläsuunnitelman päivitystyö. Alavuoton kylällä valmisteltiin ja toteutettiin uusi kylätapahtuman syyskuussa Kylän perinnepäivän yhteydessä esiteltiin kyläläisen hankkeella toteuttama Mylly sekä elokuva, joka oli kuvattu vuonna Samalla kyläsuunnitelma luovutettiin Oulun kaupungin edustajalle. Perinnepäivä on toteutettu vuosittain siitä lähtien. Yhteisöllisyyskoulutuksia järjestettiin kaksi. Alueen toimijoita osallistui koulutukseen molemmilla kerroilla kesä- ja joulukuussa Koulutukset järjestettiin koko hankkeen toimesta. Yhteistyötä tehtiin Pohjois-Pohjanmaan kylät ry:n kanssa vuoden 2012 Pohjois-Pohjanmaan kyläpäivien järjestämisessä Kuusamossa. Alueelta kyläpäiville osallistuttiin aktiivisesti. Vuonna 2013 kyläpäivät järjestettiin Oulussa. Kempeleen kylien kanssa järjestettiin yksi kyläretki, jonka aikana esiteltiin kaikki kylät. Yhdistysten hyvään hallintoon liittyvä työpaja toteutui huhtikuussa Aihepiiri ei ole ollut erityisen kiinnostava, mutta varmasti ajankohtainen uusille toimijoille. Erityisesti Oulun alueella on kuntaliitosten myötä perustettu uusia asukasyhdistyksiä liittyneiden kuntien keskustojen alueille. Vepsän kyläläiset ottivat yhteyttä Leader-ryhmään vuoden 2012 alussa ja alkoivat valmistella kylätalon energiaremonttia. Hanke eteni ripeästi ja kylätalon maalämpöremontti toteutui Leader-rahoitteisesti. Vepsäläiset olivat aktiivisesti mukana myös Lähimatkailukampanjassa 2013 ja yhteistyössä toteutettiin myös Ylikiimingin kiertoajelua sekä Avoimet kylät viikkoa Ylikiimingin kylistä myös Ylivuotto ja 6

7 Juopuli ovat olleet aktiivisia hanketoimijoita. Juopulissa on toteutettu myös kylätalo-hanketta ja suunniteltu kansainvälistymistä sekä hankkeita liittyen järvenranta-alueen kehittämiseksi sekä nuorisotilojen järjestämiseen. Juopulissa on järjestetty myös nuorten kesäleiri nuorisotoimen kanssa yhteistyössä. Haukiputaan alueelta hankkeen toiminnassa olivat mukana Martinniemi ja Kello. Kylien toimijat osallistuivat järjestettyihin koulutuksiin. Martinniemen kyläyhdistys suunnitteli ja toteutti kulttuuripolkuhankkeen, jota esiteltiin myös Leader-viikon aikana ja kesällä 2014 kylän tapahtumien yhteydessä. Myös Oulunsalon toimijoita aktivoitiin useammassa tilaisuudessa uutta tulevaa ohjelmakautta silmällä pitäen. Ohjelmakaudella Oulunsalon toimijat pääsevät ensimmäistä kertaa Leader-rahoituksen piiriin. Oulunsalon toimijoita osallistui myös järjestetyille opintomatkoille. Yli-Iissä toteutui muutamia toimenpiteitä, joilla pyrittiin aktivoimaan kylätoimijoita erityisesti kylätalon toiminnan kehittämiseksi. Lähimatkailukampanjaan osallistui useita toimijoita Oulun alueelta. Palvelujen kokeiluun ja esittelyyn liittyen toteutettiin Ylikiimingissä opintoretki Juopulin, Alavuoton, Ylivuoton ja Vepsän toimijoiden kanssa. Retken toteuttamiseen osallistui noin 50 henkilöä. Retken jälkeen kokoonnuttiin vielä palautekeskusteluihin. Kylissä pohditaan jatkossa omien tuotteiden ja tapahtumien edelleen kehittämistä. Ylikiimingin eri yhdistyksen yhdistävä toimija on Tervasvesaiset. Hankkeessa oli yhteistyökumppanina nämä Tervastiima-viikon aktiivitoimijat, jotka olivat mukana useissa tapahtumissa esiintyjinä. Tervastiima-viikko kokoaa laajasti kaikki yhteisöt yhteisen kesätapahtuman ympärille yhden kesäisen viikon aikana. Palvelujen osalta tavoitteena on ollut sopimuksellisuuden esiintuominen jokapäiväisessä toiminnassa erilaisissa yhteisöissä. Sopimuksellisuuteen liittyen on toteutunut kaksi puheenvuoroa Oulun suuralueiden yhteistyöryhmissä Ylikiimingissä ja Haukiputaalla. Toteutettujen kehittämistoimien kautta on noussut esiin palvelutarpeita, joita on jonkin verran selvitetty, esimerkiksi iltapäivähoito alaluokkalaisille, siivous- ja kotihoitopalvelut sekä kuljetuspalvelut. Näiden esiinnousseiden palvelutarpeiden osalta on pyritty toimimaan välittäjinä ja tuomaan toimijoita ja tarvitsijoita yhteen. Keskustelua on käyty myös palveluyhteistyö luomiseksi kylien ja Ektakompus Oy:n kanssa. Ektakompus Oy on hyvinvointi-, hoiva- ja siivouspalveluja tuottava yhteiskunnallinen yritys Oulussa. Ektakompus Oy esitteli toimintaansa ja esitti toiveen yhteistyöstä kylien palvelutarpeiden ja osaavien ihmisten kohtauttamisesta alueella, jotta palvelua saataisiin laajennettua myös Ylikiimingin alueen sivukyliin Yhteisöhautomo järjesti yhteistyössä Diakin Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla projektin kanssa Asiakas- ja asukaslähtöisyys palvelujen kehittämisessä seminaarin sekä siihen liittyvän opintomatkan Pudasjärven Livolle ja Syötekeskukseen. Livo on Pohjois-Pohjanmaan vuoden kylä 2013 toiseen kertaan nimettynä ja sai myös ensimmäisen kunniamaininnan valtakunnallisessa Vuoden kylä 2014 kilpailussa. Livon kylä on hyvä esimerkki kylästä palvelujen tuottajana ja Livon esimerkkiä halutaan tuoda vahvasti esille kehittämistyössä. Yhteiskunnallinen yrittäjyys on nostettu hankkeen aikana esiin uutena avauksena toiminta-alueella. Aihepiiriin tutustumiseksi toteutettiin hankkeen opintomatka Skotlantiin, missä on jo pitkään toimittu asian edistämiseksi. Aihepiiri on jatkossa kiinnostava ja siihen liittyen tullaan toteuttamaan uusiakin toimenpiteitä ja tehdään yhteistyötä muun muassa Pohjois-Pohjanmaan yhteiskunnallisten yritysten kanssa sekä DIAKin Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun Seudulla hankkeen kanssa. Sosiaalisen median koulutustilaisuus aloitti yhteisten koulutusten osuuden keväällä 2012, jolloin koulutusta tarjottiin paikallisille toimijoille. Osallistujia koulutuksessa oli 16 henkilöä. Myöhemmin vuoden 2013 aikana toteutettiin koulutuksia uudella tavalla: sosiaalisen median työpajassa ja klinikassa sekä nettisivutyöpajassa, joihin osallistui 13 henkilöä kuudesta eri yhteisöstä. Työpajoista syntyi uusia netti- ja facebook-sivuja kolmeen eri yhteisöön. 7

8 Pudasjärvi Kerttu- ja Kauko hanke oli upea yhteistyökumppani Pudasjärven alueella. Kaikki viestintä ja tiedotus alueen toimijoille suunnattiin tutun kumppanin kautta ja alueella järjestettyihin tilaisuuksiin tuli aina hyvin osallistujia. Yhteistyössä järjestettiin useita tapahtumia. Yksittäisiin kyliin ei suunnattu toimenpiteitä, vaan painopiste laitettiin kylien verkostomaiseen toimintaan. Pudasjärvellä perustettu kyläneuvosto aloitti toimintansa Leader-ryhmä on vienyt hanketietoa kyläneuvostoon, mikä on kokoontunut muutamia kertoja vuodessa. Syksyllä 2013 toteutettiin koulutustilaisuus sopimuksellisuudesta yhteistyössä FT Simo Palviaisen kanssa (Möhköpuu Oy). Osallistujia tilaisuudessa oli yhteensä 10 henkilöä, jotka edustivat kaupunkia ja kyläyhteisöjä. Sopimuksellinen toiminta Pudasjärvellä sai positiivista huomiota. Kaupunki on kahden viimeisen vuoden aikana toteuttanut Arjen turvaa hanketta, jonka myötä kylien kanssa tehtävä yhteistyö tulee tiivistymään ja kyliin toivotaan laadittavaksi Laaja-alaiset hyvinvointisuunnitelmat. Keväällä 2014 järjestettiin Nuorten vaikuttajaryhmien tapaaminen Nuorisokeskus Syötteellä. Tapaamiseen osallistui yhteensä 34 nuorta Iistä, Pudasjärveltä ja Muhokselta. Tapahtuman tarkoituksena oli, että eri paikkakuntien nuoret voivat tavata toisten alueiden nuoria vaikuttajia ja vaihtaa keskinäisiä kokemuksiaan, saada koulutusta vaikuttamistyöhönsä sekä pohtia yhdessä millaisessa elinympäristössä he haluavat elää. Tapahtuma toteutti nuorten aktivoimista parhaimmillaan ja samalla vahvisti nuorten osallisuutta sekä keskinäistä verkostoitumista ja yhteistyötä. Yhteisöhautomo oli osallisena myös innovatiivisessa avauksessa Pudasjärvellä, jossa parikymmentä nuorta kokoontui yhteen tanssia ja elokuvaa yhdistävälle leirille. Nuorten omaehtoinen projekti tähtää omaan elokuvaproduktioon. Verkostojen rakentamiseen kylien välille edistettiin mm. Iin kylien neuvottelukunnan (perustettu tammikuussa 2014) ja Pudasjärven kyläneuvostojen keskinäinen tapaaminen. Tapaaminen toteutettiin kyläneuvoston kokouksen yhteydessä helmikuussa 2014 Kipinässä. Kylien edustajat ottavat positiivisesti vastaan kaikki samanhenkisten ihmisten kohtaamismahdollisuudet, joiden aikana vaihdetaan tietoja ja kerrotaan kokemuksista kylien toiminnasta. Pudasjärven toimivat olivat aktiivisesti mukana kesäkuussa 2012 järjestetyssä Rovaniemen lähidemokratia opintoretkellä, jonka yhteydessä he kutsuivat myös Yläkemijoen toimijat vierailulle Pudasjärvelle. Vierailu toteutui 2013, jonka jälkeen Pudasjärvellä on keskusteltu ja tehty avauksia lähidemokratian toteuttamiseen. Pudasjärven kaupunki sai vuoden kylämyönteisin kunta tittelin vuonna 2014 ja Livon kylä palkittiin 1. kunniamaininnalla Vuoden Kylä kilpailussa. Livon kylä on nostettu hankkeessa hyvänä esimerkkinä esille ja sinne on suunnattu useita opintomatkoja hankkeen ja muiden alueiden toimijoiden kanssa. Keväällä 2014 Livon kylää esiteltiin DIAKin ja hankkeen yhteistyössä järjestämässä seminaarissa Oulussa, jonka jälkeen tehtiin opintomatka Livolle. 8

9 Utajärvi Utajärvellä järjestettiin tapahtumien suunnitteluun ja turvallisuuteen liittyvä te ta 2012, johon osallistui yhteensä 11 henkilöä. He tulivat kahdeksasta eri yhdistyksestä. Koulutuksesta hyötyi lähiruokaan liittyvää markkinatapahtuma, jota oltiin ideoimassa yhdessä Utajärven maa- ja kotitalousseuran naisten jaoston kanssa. Markkinatapahtuma toteutui elokuussa. Syksyllä 2013 toteutettiin kyläyhteisöille suunnattu kysely kehittämistarpeista. Sen myötä järjestettiin aktivointitilaisuudet Särkijärvellä ja Juorkunassa, missä kyläsuunnitteluun alkaminen on pohdinnassa. Syksyllä 2013 toteutettiin koulutustilaisuus sopimuksellisuudesta yhteistyössä FT Simo Palviaisen kanssa (Möhköpuu Oy). Osallistujia tilaisuuksissa oli yhteensä 14 henkilöä, jotka edustivat yhteisöjä. Utajärven 4H-yhdistyksen ja nuorisotoimen kanssa aloitettiin yhteistyötä nuorten Vaasaan suuntautuneen opintomatkan puitteissa ja yhteistyötä jatkettiin hankeaktivaattorin kanssa. Naaman kylällä on aloitettu kyläsuunnittelu kesällä 2014 ja kyläläiset osallistuivat kesällä 2014 Avoimet kylät-tapahtumaviikkoon tarjoamalla mahdollisuuden luonnonkukkaretkeen. Kyläsuunnitteluprosessi jatkuu talven aikana. Kylien kanssa aloitettiin vuoropuhelun aktiivisesti syksyllä 2014, minkä myötä Utajärvi jatkossa kehittää kylien kanssa tehtävää yhteistyötä laaja-alaisten hyvinvointisuunnitelmia saamiseksi alueelle sekä mahdollisesti muita kylien kanssa yhteistyössä toteutettavia hankkeita viihtyvyyden ja palvelujen kehittämiseksi. 9

10 Tiedottaminen Hankkeesta on toimitettu tietoa alueen kyläyhteisöihin sähköpostitse ja paikallislehdille on tarjottu hanketiedotteita aika ajoin ja erityisesti tapahtumien ja opintomatkojen yhteydessä. Hanketta on esitelty muiden toimijoiden tilaisuuksissa mahdollisuuksien esiintullessa ja Leaderin hallituksen kokouksessa sekä hankkeen ohjausryhmässä. Hankeaktivaattori on tavannut aktiivisesti muita alueella toimivia kehittämishankkeiden vetäjiä yhteistyömahdollisuuksien kartoittamiseksi. Yhteistyöhankkeista tärkeimpiä ovat KantriOulu, Kerttu ja Kauko hanke Pudasjärvellä ja MSL:n Koti maalla ja Uutispuuro hankkeet. Hankkeesta laadittiin, kuten myös kaikista järjestetyistä tilaisuuksista erillisiä esitteitä ja power pointesityksiä, roll-up julistetaulu sekä kolme Yhteisölehteä, jolla haluttiin tuoda esiin hyviä käytäntöjä maakunnan alueelta. Yhteisö-lehdet ovat toimineet käyntikortteina eri tilaisuuksissa. Hanketiedotusta toteutettiin kaikkien ryhmien toimesta eri tilaisuuksissa ja tapahtumissa esim. Oulussa järjestetyillä Maakuntafestareilla, Maaseutu kaupungissa tapahtumassa, Mahdollisuuksien torilla. Hankkeelle avattiin helmikuussa 2012 Facebook -ryhmä työntekijöiden välisen yhteydenpidon edistämiseksi ja julkinen ryhmä kesäkuussa hankkeen ajankohtaisten asioiden tiedotuskanavaksi sekä keskustelufoorumiksi hankkeen kohderyhmille. Osoitteeseen on avattu toimintaryhmien yhteinen sivusto. Oulun Seudun Leader on myös avannut oman Facebook sivunsa kesäkuussa. Sosiaalisen median työpajat ovat olleet kysyttyjä ja Yhteisöhautomon puitteissa työpajat järjestettiin Oulussa, Pudasjärvellä ja Muhoksella. Sosiaalisesta mediasta suosituin on ollut Facebook, jonne yhteisöt ovat luoneet omia sivuja ja ryhmiä sekä tapahtumia. Muistakin sähköisistä työvälineistä ollaan kiinnostuneita mm. nettisivut ja Twitter ovat nousseet keskusteluihin. Oulussa järjestettiin yksi nettisivu työpaja, jossa kokeiltiin wordpress-työvälinettä. Osaamista tulisi kuitenkin saada lisää aihepiireihin liittyen. Vuoden 2013 aikana kyliin lähti kaksi kertaa koottu sähköinen tiedote ajankohtaisista asioista. Tiedotteeseen ei saatu palautetta vastaanottajilta, joten sen saavutettavuus jää vain arvailujen varaan. Todennäköisesti henkilökohtaisesti sähköisesti lähetettävät tiedotteet katoavat helposti sähköpostimassaan, joten niiden käyttö tiedotuskanavana koettiin epävarmana. Tiedottamisväylinä hankkeen tapahtumista ovat olleet paikallislehdet, Yhteisöhautomon Facebook-sivu sekä Leaderyhdistyksen nettisivun ajankohtaiset-palsta. Paikallislehdet ovat hyvin ottaneet vastaan hankkeen ja sen yhteistyökumppaneiden tiedotteita ja julkaisseet artikkeleja, jotka on koottu Leaderin leikekirjaan. Lähimatkailu kampanja ylitti myös julkaisukynnyksen maakuntalehti Kalevassa ja Yleisradiossa. Kyläesitteiden tekemiseen työstettiin uusi työkalu eli Wordmuotoinen esitetiedosto, joka on helppo ottaa käyttöön ja toteuttaa tapahtumaan tai yhdistyksen toiminnan esittelyyn liittyvänä esitteenä. Tästä esimerkkejä on laadittu hanke-esitteeksi ja matkaesitteiden muotoon. Esitepohja jää työvälineeksi ja jaettavaksi myös jatkossa sitä tarvitseville Leader-ryhmän kautta. Viimeisin esite valmistuu Mäntyranta-Honkalan kylätoimikunnan tekemänä joulukuun 2014 aikana. 10

11 Yhteisöhautomo osallistui Oulun rotuaarilla yhteistyössä useiden toimijoiden kanssa järjestettyihin Monolavatanssit -tapahtumaan, jonka tavoitteena oli nostaa esille maaseutuhankkeita ja niiden tuloksia laajemman yleisön tietoon. Tapahtuma sai hyvän vastaanoton osallistujilta ja lopputuloksena tapahtumasta tuotettiin Youtube-video, jonka tarkoituksena oli kokeilla ja nostaa esille Yhteisöhautomon uusia omia viestintämuotoja. Videota on katsottu lähes 300 kertaa ja se löytyy Maaseutu kaupungissa haulla https://www.youtube.com/watch?v=ckxfiwk4cly&feature=youtu.be Tapahtumat ovat eri yhteisöille tärkeitä ja näkyvyyttä tuovia, joten hanke on ollut mukana useiden tapahtumien tiedottamisessa esimerkiksi Pudasjärvellä Nuorten tanssi- ja elokuva-leiri, Muhoksen Nuorten Taiteiden Yö ja Kempeleessä järjestetty Työllisyystori tapahtuma. Uusia tapahtumia syntyy jatkuvasti ja erilaisista lähtökohdista. Hankkeen loppujulkaisu haluttiin tehdä oppaaksi yhteisöllisille toimijoille. Hyviä kokeiltuja käytäntöjä laadittiin opaskorteiksi, joita jatkotoimenpiteenä voidaan hankkeen jälkeen tarjota kokeiltavaksi eri yhteisöissä. Yhdessä tehden julkaisun opaskortit painetaan myös julkaisun lisäksi erillisinä, jotta niiden käyttö olisi mahdollisimman helppoa ja materiaalia voi jakaa kohdennetusti. Hankkeen yhteiset toimenpiteet ja koko aluetta hyödyttävät toimet Selvitykset Kuntakohtaisia kyselyitä kehittämistarpeiden kartoittamiseksi toteutettiin hankkeen alussa ja postikyselyinä sekä tilaisuuksien yhteydessä vuosien 2013 aikana. Postikyselyihin saatiin hyvin vähän vastauksia. Paikanpäällä tapahtumissa tehdyt kyselyt tuottivat paremmin tuloksia. Kyselyjen tuottamia ideoita hyödynnettiin toiminnan suuntaamisella haluttuihin aihepiireihin sekä tuloksia hyödynnettiin strategiatyössä vuosille Keväällä 2013 Lähimatkailun tarveselvitys, jonka tuloksista tiedotettiin kesäkuussa pidetyssä Lähimatkailu seminaarissa virpinimessä. Vastauksia kyselyyn saatiin 126 kappaletta. Syksyllä 2013 nuorten aktivoinnin osalta tehtiin suunnittelutyötä, kartoitettiin eri nuorisotoimijoita toiminta-alueella ja kontaktoitiin mahdollisia yhteistyökumppaneita. Muun muassa kuntien nuorisotyöntekijöille ja koulutus- ja järjestöpuolen edustajille lähetettiin marras-joulukuun vaihteessa kysely koskien Leader-toiminnan tunnettavuutta, paikallisen nuoriin kohdistuvan aktivointityön tarpeita ja yhteistyöhalukkuutta Yhteisöhautomo-hankkeen kanssa. Hankkeen päättyessä tehtiin sähköinen palautekysely hankkeen toteutuksesta lähettämällä se toimenpiteisiin osallistuneille. Samalla tiedusteltiin jatkotarpeita kylien aktivoimiseen ja osaamisen lisäämiseksi yhteisöissä. Vastauksia saatiin kaikkiaan 44 kappaletta. Opintomatkat Järjestetyt opintoretket lähes poikkeuksetta tarjottiin kaikille alueen toimijoille. Useat retket järjestettiin myös yhteistyössä kaikkien viiden Leader-ryhmän kanssa. Kaikista opintomatkoista on laadittu erilliset raportit, jotka on saatavana Leader-toimistosta. 11

12 Tampereen opintomatkalle toukokuussa 2012 osallistui alueelta yhdeksän henkilöä, jotka edustivat seitsemää eri kyläyhteisöä. Lähidemokratiaan tutustuttava opintomatka toteutettiin yhteistyössä Myötäle ry:n kanssa kesäkuussa 2012 Rovaniemelle. Matkalle osallistui 24 henkilöä ja he edustivat kuntia ja kyläyhteisöjä viroissa, työtehtävissä ja luottamustoimissaan. Opintomatka Kärsämäelle ja Nivalaan toteutui marraskuussa yhteistyössä Nouseva Rannikkoseutu ry:n kanssa. Matkalle osallistui yhteensä 25 henkilöä, jotka edustuvat 11 yhdistystä. Matkan tavoitteena oli nostaa esiin hyvin toimivia yhteisöjä ja vierailukohteina olivat Sydänmaankylä Kärsämäellä ja Erkkilän kylä Nivalassa. Opintomatka Kainuuseen toteutettiin huhtikuussa Alueen toimijoita matkalle osallistui 10 henkilöä. Nuorille suunnattu opintoretki tehtiin Vaasaan kesällä Matkalle osallistui kuusi alueen nuorta. Ulkomaan opintomatka suuntautui Skotlantiin syksyllä Matkalle osallistui viisi henkilöä jokaisesta Leader-ryhmästä. Matkan tavoitteena oli tutustua yhteiskunnallisen yrittäjyyden toimintamalleihin Skotlannissa. Hankeaktivaattori Niina Heikkinen osallistui kansainvälistä toimintaa edistävään koulutukseen Hollannissa kesäkuussa Pohjois-Karjalassa osallistuttiin Kylähyvinvointi-seminaariin syksyllä 2014 kuntaedustajien kanssa, mikä vahvisti kuntien ja kylien vuoropuhelun rakentumista ja kylien kehittämisen tärkeyden esiintuontia kuntatoimijoiden keskuudessa. Hanke päättyi kylätoimijoiden yhteiseen voimaannuttavaan opintoretkeen Eskolan ja Alpuan kyliin tutustuen. Yhdessä tekemällä saa tuloksia, mistä nämä kaksi kylää ovat erinomaisia esimerkkejä. Strategiatyö Aluekehityssäätiö järjesti kuluvan ohjelmakauden arviointiin liittyvän työpajan Oulussa. Työpajaan osallistui 22 henkilöä. Toinen työpaja toteutettiin vuoden 2012 lopulla ja siihen osallistui 23 henkilöä. Arvioinnilla selvitettiin tulevia kehittämistarpeita alueella. Sopimuksellisuus nostettiin yhdeksi tärkeimmistä teemoista marraskuussa pidetyssä alueen Voimistuvat Kylät kampanjan koulutustilaisuudessa, mikä oli osa valtakunnallista kampanjaa. Kampanjatilaisuudessa tuotiin esille paikallisia sopimuksellisuuteen perustuvia esimerkkejä mm. Vihiluodon rantareitti ja KiVa-Apu hanke. Tilaisuuden aikana osallistujilta kysyttiin mielipiteitä kehittämistarpeista. Tammi-helmikuussa 2013 toteutettiin kuudella paikkakunnalla myös yhteisöjen kehittämisideoita kartoittanut Uusien mahdollisuuksien maaseutu aluetilaisuussarja, jonka puitteissa keskusteltiin maaseudun asukkaiden ja yhteisöjen kanssa ajankohtaisista asioista. Näitä kierroksia tullaan jatkamaan Leader-ryhmässä uuden ohjelmakauden tiedotuksen yhteydessä. Tilaisuuksissa tulee hyvin esiin paikalliset ajankohtaiset teemat. Esimerkiksi Kiimingissä keskusteltiin paljon ympäristö- ja reitistöhankkeista ja Utajärvellä puolestaan kylien palvelukeskusten kehittämisestä. 12

13 Hankkeen aikana tärkeiksi koetut teemat ja painopistealueet kehittämisessä Oulun Seudun Leaderin alueella painopiste toiminnassa oli alusta lähtien uusia verkostojen rakentamisessa. Kyläkohtaisiin toimenpiteisiin kohdennettiin resursseja maltillisemmin. Lisäksi haluttiin tuoda esiin jo alueella toteutettuja hyviä käytänteitä. Hankekauden aikana nousivat uusina asioina esiin mm. yhteiskunnallinen yrittäjyys ja jatkuva tarve osaamisen lisäämiselle sekä palvelujen uudelleen järjestämiseksi kunnissa. Tapahtumat ja niiden laatu Toteutetut tapahtumien järjestämiseen, turvallisuuteen ja laatuun liittyneet koulutukset koettiin erittäin tärkeinä. Tapahtumien asema varainhankinnan ja yhteisöllisyyden kehittämisen näkökulmasta tulee olemaan myös jatkossa yhteisöjen avaintoimintaa. Tapahtumiin halutaan osallistujia laajemmalta alueelta, mökkiläisistä ja naapurikylistä, joten niiden laadun kehittämiseksi on hyvä hyödyntää paikallista osaamista esim. urheiluseuroista, yrittäjistä ja yhteisöjen yhteistyöstä. Paikalliset vahvuudet ja niiden hyödyntäminen Kylien tulee voimakkaammin tuoda esille omaa perinnettä ja hyödyntää sitä vahvuutena ja omaleimaisuuden takaamiseksi ja muista erottautumiseksi. Kylätoiminta ponnistaa eteenpäin omien vahvuuksien kautta. Paikallisuus on kiinnostavaa ja nouseva trendi, josta kertoo lähi-sanan käytön lisääntyminen: lähiruoka, lähimatkailu, lähipalvelu. Tiedottaminen ja viestintä Useat kattojärjestöt ohjeistavat toimijoita tiedottamisessa. Paikallislehdissä halutaan verkostoitua ja löytää yhteyshenkilöitä kylistä ja yhteisöistä. Maakuntalehti Kaleva julkaisee viikoittain Yhteisöt palstaa, johon yhdistykset voivat lähettää juttuja ja kuvia tapahtumistaan. Haasteeseen tulisi tarttua kylissä rohkeasti. Yhteisöllisyys ja paikallisuus saavat suuremman arvon ja mielikuvat aktiivisesta maaseudusta kehittyvät, kun se on esillä. Sosiaalinen media on myös näyttänyt jo voimansa, joten sen hyödyntämiseen ja käyttöönottoon tulisi löytää osaajia. Tiedottamiseen ja siihen liittyviin toimenpiteisiin tulee jatkossakin panostaa. Osaamisen lisääminen Hankkeen aikana selvitettiin myös mahdollisuutta saada lähipalvelujen tuottamisesta kiinnostuneille yhdistyksille talouteen ja verotukseen liittyvää koulutusta sekä työllistämiseen liittyvää infotapahtumaa, mutta tätä ei saatu toteutumaan yhteistyökumppaneiden vaikean saavutettavuuden vuoksi. Sopivaa kouluttajaa ei löytynyt, joten tähän tulee panostaa jatkossa, jotta osaaminen kasvaisi taloudellisen toiminnan osalta. Oikealla tiedolla saataisiin lisää uskallusta taloudellisen toiminnan kehittämiseen yhteisöissä ja sen myötä uusia palveluita. 13

14 Jatkosuositukset yhteisöjen aktivoimiselle Aktivointitoiminta jatkuu Leader-ryhmässä uuden ohjelmakauden alkaessa. Kylien ja paikallisyhteisöjen toimintaa halutaan kehitettävän taloudellisempaan suuntaan, jolloin korostuu toimijoiden ja kolmannen sektorin rooli palvelujen tuottajina. Pohjoispohjalaiset Leader-ryhmät ovat yhteistyössä tekemässä asiaan liittyvää kehittämissuunnitelmaa. Kylien palvelupisteiden teemahanketarpeet tulee kartoittaa hankekauden alussa. Kylätaloja on remontoitu ja niiden käytön kehittämistä tulee tukea jatkossa. Esimerkiksi Pudasjärvellä ja Utajärvellä uudet laajakaistaverkot mahdollistavat sähköisten palvelujen kokeilut ja käyttöönotot, jotka vaativat alkuinvestointeja kylätaloille. Teemahake mahdollistaisi pienten investointien kokoamisen yhdeksi hankkeeksi. Hankkeen aikana selkeästi nousi esiin nuorten aktivointitarve. Jatkossa tulee panostaa tulevien sukupolvien näkökulmasta katsoen tulevaisuuteen. Kehittämistoiminnalla luodaan mielikuvaa aktiivisesta maaseudusta asuinympäristönä nuorille ja nuorille perheille. Hanketta nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn on suunniteltu ja eri alueiden väliset toimenpiteet ovat mahdollisia. Erityisesti tulisi huomioida palveluvajeet, jotka kohdistuvat kuntakeskusten ulkopuolella asuviin nuoriin. Nuoriso Leader toiminta kuntarahoitteisena tulisi saada käyttöön myös Oulun Seudun Leaderin alueella. Kansainvälisyys ja kansainväliset hankkeet eivät ole olleet toiminnan keskiössä hanketoteutuksen aikana. Erilaisia rahoitusmenetelmiä ja työkaluja on etsitty ja Leader-ryhmän tulee edelleen kannustaa toimijoita uusiin hankkeisiin. Hallinto Hankeaktivaattoreina toimivat hankkeen toteutusaikana: Ritva Sauvola Niina Heikkinen Ilkka Kemppainen ja osan työajasta Suuret kiitokset kaikille hankkeen onnistumiseen myötävaikuttaneille sekä toimenpiteisiin aktiivisesti osallistuneille yhteisötoimijoille! Leader-ryhmän kylätyö jatkuu hankkeen jälkeen yhteistyössä maaseudun toimijoiden kanssa. Aktiivista ohjelmakautta kaikille! 14

Hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalta

Hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalta Hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalta Kylähyvinvointi seminaari 21.10.2014 YHTEISÖhautomo-hanke Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmät Hyvät käytännöt vinkkejä YHTEISÖhautomo-hanke - yhteinen toimintapa koko

Lisätiedot

Uuden ohjelmakauden kynnyksellä

Uuden ohjelmakauden kynnyksellä J ä s e n t i e d o t e Oulun Seudun Leader N u m e r o 2 / 2 0 1 4 Uuden ohjelmakauden kynnyksellä T ä s s ä o s a s s a : Vuoden paikallinen kehittäjä Hanke ja yritystukien haku säh- Tulevan ohjelmakauden

Lisätiedot

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi Leader-ryhmät - Rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka kannustavat asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Palveluportaat- Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen

Palveluportaat- Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen Palveluportaat- Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen HANKKEEN TAUSTA JA TARVE Julkinen sektori on suurten muutosten edessä. Keskittämisellä ja kuntaliitoksilla ei pystytä turvaamaan palveluita

Lisätiedot

Palveluportaat. Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen

Palveluportaat. Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen Palveluportaat Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen HANKKEEN TAUSTA, TARVE JA TAVOITTEET Julkinen sektori on suurten muutosten edessä Keskittämisellä ja kuntaliitoksilla ei pystytä turvaamaan

Lisätiedot

Asukkaita 395 000, joista 200 000 Oulun talousalueella Suomen toiseksi suurin pinta-alaltaan Suomen neljänneksi suuri väkiluvultaan Uudenmaan ja

Asukkaita 395 000, joista 200 000 Oulun talousalueella Suomen toiseksi suurin pinta-alaltaan Suomen neljänneksi suuri väkiluvultaan Uudenmaan ja Asukkaita 395 000, joista 200 000 Oulun talousalueella Suomen toiseksi suurin pinta-alaltaan Suomen neljänneksi suuri väkiluvultaan Uudenmaan ja Pirkanmaan ohella väkiluvultaan nopeiten kasvava maakunta

Lisätiedot

Kylien Salo Kyläsuunnittelu Tuohittu 10.12.2013

Kylien Salo Kyläsuunnittelu Tuohittu 10.12.2013 Kylien Salo Kyläsuunnittelu Tuohittu Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Kylien Salo kehittämishanke, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja järjestöosaaminen

Lisätiedot

Kantrin kyläaktivaattori

Kantrin kyläaktivaattori Kantrin kyläaktivaattori Hankesuunnitelma Tiivistelmä Kantrin kyläaktivaattori- hanke täydentää kylien kehittämistyötä Tampereen seutukunnassa, maakunnallisen kyläasiamiehen lisäksi. Hankkeen toimialuetta

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Maaseutuverkostotoiminnan painopisteet vuonna 2013 Yhteistyön ja verkostoitumisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä ja edunvalvojana.

Lisätiedot

Kestävän energian kuntatiedotus ja Kestävä kylä selvitystyö

Kestävän energian kuntatiedotus ja Kestävä kylä selvitystyö Kestävän energian kuntatiedotus ja Kestävä kylä selvitystyö Kestävän energian päivä III 27.10.2014 Asikkala Petra Korkiakoski, HAMK Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hanke Esityksen sisältö Kestävän

Lisätiedot

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015 EK-Kylät Jotta ohjelman sisältö vastaisi myös kylien/asuinalueiden ajatuksia ja toiveita, haluaisimme sinunkin mielipiteesi maakuntamme kylätoiminnan kehittämisestä. Mitkä

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kysely kylätoimijoille

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kysely kylätoimijoille Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kysely kylätoimijoille Tämän kyselyn tarkoitus oli löytää Pohjois-Pohjanmaan kylätoiminnan tärkeimmät kehityskohteet sekä saada tietoa maakunnallisen kyläyhdistyksen, Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Kysely Etelä-Pohjanmaan kyläyhdistyksille

Kysely Etelä-Pohjanmaan kyläyhdistyksille Kysely Etelä-Pohjanmaan kyläyhdistyksille YTYÄ kylätoimintaan yhdistykset palveluiden tuottajina 3.11.2016 Yhteiskunnallinen yrittäjyys maaseudulla -hanke 4.11.2016 1 Taustaa - Kyselyn tavoitteena oli

Lisätiedot

Kehittyvät Kylät palveluita tuottamassa

Kehittyvät Kylät palveluita tuottamassa Kehittyvät Kylät palveluita tuottamassa Hankkeen toteutusaika 10.3.2016-30.5.2018 Toteuttaja: Pohjois-Savon Kylät ry Kehittyvät Kylät palveluita tuottamassa Projektipäällikkö (50% työajalla) Merja Kaija

Lisätiedot

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry KYLIEN TOIMINNALLINEN KEHITTÄMINEN - esimerkkinä Nurmijärvi Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry Leader-ryhmä Keski-Uudenmaan ja Etelä- Hämeen alueelta. Kehittää maaseutua pääasiassa rahoittamalla Manner-Suomen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA KYLÄTOIMINNASSA POHJOIS-SAVOSSA

AJANKOHTAISTA KYLÄTOIMINNASSA POHJOIS-SAVOSSA AJANKOHTAISTA KYLÄTOIMINNASSA POHJOIS-SAVOSSA Kylärekisteri ja kylätalorekisteri Muistakaa ilmoittaa kylärekisteriin yhteystietojen muutokset. Kylärekisterin kautta teemme kaiken tiedotuksen teidän kylien

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen TAUSTAA Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa.. Arjen turvaa kunnissa -hankkeessa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Maaseutuverkostoyksikön vuodet 2007 2013 Mitä on opittu? Päivi Kujala Maaseutuverkostoyksikön johtaja Naantali 5.5.2014 Verkosto- ja hankeseminaari

Maaseutuverkostoyksikön vuodet 2007 2013 Mitä on opittu? Päivi Kujala Maaseutuverkostoyksikön johtaja Naantali 5.5.2014 Verkosto- ja hankeseminaari Maaseutuverkostoyksikön vuodet 2007 2013 Mitä on opittu? Päivi Kujala Maaseutuverkostoyksikön johtaja Naantali 5.5.2014 Verkosto- ja hankeseminaari VIESTII KOULUTTAA KERÄÄ JA LEVITTÄÄ HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

Lisätiedot

Rural Youth Project must be the best thing in the world!

Rural Youth Project must be the best thing in the world! Rural Youth Project must be the best thing in the world! Toteutettiin ajalla 1.8.2012 31.12.2014 Yhteistyökumppaneina: *Järvi - Kuopion seurakunta * Espanjan Leader-ryhmän GAL -Sierra del Jarama + 17 muun

Lisätiedot

Kyläturvallisuus ja kylien pelastusryhmätoiminta

Kyläturvallisuus ja kylien pelastusryhmätoiminta Kyläturvallisuus ja kylien pelastusryhmätoiminta Infotilaisuus Keski-Karjalan kylätoimijoille Kitee 24.4.2014 Tuomo Eronen Rautjärvi 30.7.2010 Pohjois-Karjalan KYLÄOHJELMA 2014 Pohjois-Karjalan KYLÄOHELMA

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yrittäjyys. Kuntien, yritysten ja kolmannen sektorin yhteistyö palveluiden tuottamisessa -seminaari Katja Rinne-Koski

Yhteiskunnallinen yrittäjyys. Kuntien, yritysten ja kolmannen sektorin yhteistyö palveluiden tuottamisessa -seminaari Katja Rinne-Koski Yhteiskunnallinen yrittäjyys Kuntien, yritysten ja kolmannen sektorin yhteistyö palveluiden tuottamisessa -seminaari 7.2.2017 Katja Rinne-Koski Ruralia-instituutti 29.5.2017 1 Kaiken takana on kehittämishanke

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Kestävä Rakentaminen -klusteri

Kestävä Rakentaminen -klusteri Lumen 3/2017 TEEMA-ARTIKKELI Kestävä Rakentaminen -klusteri Antti Sirkka, insinööri (AMK), projektipäällikkö, ACE -tutkimusryhmä, Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala, Lapin ammattikorkeakoulu Asiasanat:

Lisätiedot

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Työryhmä: Paikallista ruokaa läheltä 18.-19.8., Maaseutututkijatapaaminen Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus-

Lisätiedot

NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI

NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI YHTEENVETO HANKKEESTA JyväsRiihen NUOTTA II -koordinointihankkeella edistettiin maaseutualueilla toimivien yhteisöjen harrastustoimintaa ja kylien kokoontumispaikkojen

Lisätiedot

MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011

MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011 MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Maahanmuuton ja monikulttuurisuuden nostaminen

Lisätiedot

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA Yhdistykset

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA Yhdistykset PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA Yhdistykset Vastaajan taustaorganisaatio 35% 12% 53% Muu kylä- tai asukasyhdistys Kyläavustajan työllistänyt yhdistys Muu yhdistys Kyläavustajatoiminnan tunnettavuus 9%

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kumpulan Speksi ry 6. maaliskuuta 2015 1 Sisältö 1 Yleistä 3 2 Hallinto 3 3 Yhteistyö 3 4 Toiminta 3 4.1 Produktio 3 4.2 Ympäristötoiminta 3 4.3 Yhdenvertaisuustoiminta

Lisätiedot

Kylien kehittäminen, kyläsuunnitelma ja niistä nousseet hankkeet

Kylien kehittäminen, kyläsuunnitelma ja niistä nousseet hankkeet Leader-toiminta - Leader-yhdistykset perustettu vuosina 1995-1997 - Alkamassa on neljäs ohjelmakausi - Yhdistyksissä on jäseniä yli 650 - Hallitustyöskentelyyn on osallistunut yli 200 henkilöä - Leader-ryhmien

Lisätiedot

KANSALAISVAIKUTTAMISEN AJOKORTTI TYÖPAJA JYVÄSKYLÄSSÄ 14.11.2015

KANSALAISVAIKUTTAMISEN AJOKORTTI TYÖPAJA JYVÄSKYLÄSSÄ 14.11.2015 KANSALAISVAIKUTTAMISEN AJOKORTTI TYÖPAJA JYVÄSKYLÄSSÄ 14.11.2015 Konkreettisia ideoita koulun ja paikallistoimijoiden yhteistyön rakentamiseen uuden opetussuunnitelman hengessä Tarja Jukkala ja Sanna Lukkarinen

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuverkostosta toukokuu 2014

Ajankohtaista maaseutuverkostosta toukokuu 2014 Ajankohtaista maaseutuverkostosta toukokuu 2014 VIESTII KOULUTTAA KERÄÄ JA LEVITTÄÄ HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ EDISTÄÄ KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄÄ YHTEISTYÖTÄ Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelmien

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia

HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia 2008-2020 Hyvän Elämisen Evväät- elinkeinostrategia 2008 2020 Tekijöinä Keuruun kaupunki, Multian kunta, Keuruun Yrittäjät ry sekä Kehittämisyhtiö Keulink Oy. Lisäksi

Lisätiedot

Kylätoiminnan kasvava vastuu

Kylätoiminnan kasvava vastuu VOIMISTUVAT KYLÄT kampanja 2010 2012 Tuomas Perheentupa Suomen Kylätoiminta ry Kylätoiminnan kasvava vastuu Kylätoiminta organisoitunut nopeasti - rekisteröityneiden kyläyhdistysten lukumäärä - paikalliset

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku 12.2.2015 Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi. Myönnetään

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1.1 31.12.2016 Sisällysluettelo 1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 1.1 Yhdistyksen oma toiminta... 2 1.2. LEADER hanketoiminta... 3 1.3. LEADER hallinto ja viestintä... 3 1.4.

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesihuolto 2014 3.6.2014, Helsinki Projekti-insinööri Henna Luukkonen Suomen Kuntaliitto Vesiosuuskunnat,

Lisätiedot

Seminaari Joensuu 16.-17.2. Työpaja 1. Mitä onnistunut yhteistyö kylien, järjestöjen ja viranomaisten välillä vaatii

Seminaari Joensuu 16.-17.2. Työpaja 1. Mitä onnistunut yhteistyö kylien, järjestöjen ja viranomaisten välillä vaatii Seminaari Joensuu 16.-17.2. Työpaja 1 Mitä onnistunut yhteistyö kylien, järjestöjen ja viranomaisten välillä vaatii Suomen Kylätoiminta ry -> Keski-Suomen Kylät ry (19 kpl) - perustettu 1997 maakunnan

Lisätiedot

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Nordia-ilta 26.4.2017 Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Ilpo Tapaninen Pohjois-Pohjanmaan liitto Tärkeimmät

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

LÄHIDEMOKRATIA kuuluuko maaseudun ääni kuntaliitoksissa?

LÄHIDEMOKRATIA kuuluuko maaseudun ääni kuntaliitoksissa? LÄHIDEMOKRATIA kuuluuko maaseudun ääni kuntaliitoksissa? Lähidemokratiaseminaari Päijät Hämeessä 16.3. 2010 Rovaniemen kaupunki / Yläkemijoen aluelautakunta Meeri Vaarala YLÄKEMIJOEN ALUE Yläkemijoki

Lisätiedot

4. Raportti, eli yksityiskohtainen kuvaus hankkeen toiminnasta

4. Raportti, eli yksityiskohtainen kuvaus hankkeen toiminnasta HANKKEEN LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Voimistelu- ja Urheiluseura Kilpi ry 2. Hankkeen nimi ja hankenumero Yhteistyöllä maaseutu voimavaraksi - YTY, 4921 3. Lyhyt yhteenveto hankkeesta Voimistelu-

Lisätiedot

PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA. Kristiina Siikala 19.9.2012

PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA. Kristiina Siikala 19.9.2012 PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA Kristiina Siikala 19.9.2012 1 VIESTINNÄN VAIHEET VUONNA 2012 Faktat Viestinnän strategiset linjaukset: mitä, kenelle, miten ja milloin? Fkl.fi verkkopalvelun

Lisätiedot

Kylien Salo, Yhteistyöllä vahvempi Salo

Kylien Salo, Yhteistyöllä vahvempi Salo Kylien Salo, Yhteistyöllä vahvempi Salo Kaupunginhallituksen iltakoulu 20.4.2015 Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi

Lisätiedot

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Kuidut Käyttöön -hanke Hankeaika: 1.1.2016-30.6.2017 Hankealue: Haapavesi, Pyhäntä ja Siikalatva Hallinnoija: Haapaveden- Siikalatvan seudun kuntayhtymä Rahoittaja:

Lisätiedot

Hankkeen esittely. 2 Nuoret oman kylän kehittäjinä -hanke

Hankkeen esittely. 2 Nuoret oman kylän kehittäjinä -hanke Hankkeen esittely Nuoret oman kylän kehittäjinä Nuoret oman kylän kehittäjinähankkeessa kehitettiin Etelä-Savoon haja- asutus -alueille toimintamalleja ja verkostoja nuorten toiminnan tukemiseksi. Hanke

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Voimistelu-ja urheiluseura Kilpi ry. YTY-HANKKEEN VUOSIRAPORTTI. Kehittämishanke yhteistoiminnallisuuden kehittämiseksi maaseudun voimavarana

Voimistelu-ja urheiluseura Kilpi ry. YTY-HANKKEEN VUOSIRAPORTTI. Kehittämishanke yhteistoiminnallisuuden kehittämiseksi maaseudun voimavarana 2010 Voimistelu-ja urheiluseura YTY-HANKKEEN VUOSIRAPORTTI Kehittämishanke yhteistoiminnallisuuden kehittämiseksi maaseudun voimavarana YTY-hanke Vuosiraportti 10.4.2010 2 Sisältö HANKKEEN VUOSIRAPORTTI...

Lisätiedot

Lohjan Kylät ry:n historia ja kyläsuunnittelun tulevaisuus

Lohjan Kylät ry:n historia ja kyläsuunnittelun tulevaisuus Lohjan Kylät ry:n historia ja kyläsuunnittelun tulevaisuus Salo 31.1.2012 Katja Ranta Lohjan Kylät ry Lohjan ja siihen yhdistymispäätöksensä tehneiden kuntien kylä- ja asukasyhdistysten yhteistyöelin Perustettu

Lisätiedot

Leader! http://leadersuomi.fi/

Leader! http://leadersuomi.fi/ Leader! http://leadersuomi.fi/ Leader Karhuseutu perustettu 1997 jäseniä yli 200 4 työntekijää toimisto Porissa hallitus 1+9 alueellinen edustus kolmikanta Ohjelmakausi 2007-2013 194 rahoitettua hanketta

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmän toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä ry:n toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä on yksi Suomen 54 Leader-ryhmästä. Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa toimintaalueen asukkaita yhteistyöhön

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. Toiminnan tarkoitus Päijänne-Leader ry:n on yksi Suomen 55:stä toimintaryhmästä. Yhdistyksen tehtävänä on toimia maaseudun kehittäjänä Asikkalan, Hartolan, Heinola, Padasjoen,

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI. 6.9.2010, Muistiinpanot

LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI. 6.9.2010, Muistiinpanot LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI 6.9.2010, Muistiinpanot Tampereen yliopisto Tutkivan teatterityön keskus Ylös Ammattiteattereiden yleisötyön kehittäminen Anna-Mari Tuovinen 24.11.2010 Lahden

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö LIIKUNTA JA OSALLISUUS - HANKKEEN ELOKUISIA KUULUMISIA

Kuntoutussäätiö LIIKUNTA JA OSALLISUUS - HANKKEEN ELOKUISIA KUULUMISIA Kuntoutussäätiö LIIKUNTA JA OSALLISUUS - HANKKEEN ELOKUISIA KUULUMISIA KEHITTÄMISTYÖLLE NÄHDÄÄN SUURI TARVE ALUEILLA J A KONKREETTISTA TOIMINTAA ON PYSTYTTY EDISTÄMÄÄN 26.8.16 Tässä on hienoja kuulumisia

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien myönnön ja maksatuksen koulutuspäivät

Hanke- ja yritystukien myönnön ja maksatuksen koulutuspäivät Hanke- ja yritystukien myönnön ja maksatuksen koulutuspäivät Haikon Kartano, Porvoo 15.-16.1.2013 Päivi Kujala, maaseutuverkostoyksikön johtaja Toimintasuunnitelma 2013 Maaseutuverkostotoiminnan tavoitteet

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä,

Lisätiedot

OSAAVA-ohjelman mukaisen kehittämishankkeen arviointikysely2015

OSAAVA-ohjelman mukaisen kehittämishankkeen arviointikysely2015 OSAAVA-ohjelman mukaisen kehittämishankkeen arviointikysely2015 1. Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/ nimet - Osaava Pudasjärvi- hanke 1 TAUSTATIEDOT 2. Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Oulun seudun Leadertoimintaryhmä. JoMMa ry

Oulun seudun Leadertoimintaryhmä. JoMMa ry Oulun seudun Leadertoimintaryhmä JoMMa ry Rekisteröity yhdistys, joka kannustaa toiminta-alueensa asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään uusia työpaikkoja

Lisätiedot

Iloa ja innovaatioita - Rieska-Leaderin strategia 2014-2020

Iloa ja innovaatioita - Rieska-Leaderin strategia 2014-2020 Rieska Iloa ja innovaatioita - Rieska-Leaderin strategia 2014-2020 Strategian pääkohdat 1. Toiminta-alue 2. SWOT 3. Painopisteet 4. Toimenpiteet 5. Tavoitteet 6. Rahoitus 7. Visio Aluemuutos 2014, kun

Lisätiedot

ITU-kylät. Kyläsuunnittelu. Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf

ITU-kylät. Kyläsuunnittelu. Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf Kyläsuunnittelu Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf 1 Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf Perustettu vuonna 2000 Itäisen Uudenmaan alueen kylien edunvalvoja sekä kyläyhdistysten etujärjestö

Lisätiedot

Kuntaliitto kehittää aktiivisesti lähidemokratiaa. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT 26.3.2015

Kuntaliitto kehittää aktiivisesti lähidemokratiaa. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT 26.3.2015 Kuntaliitto kehittää aktiivisesti lähidemokratiaa Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT 26.3.2015 Äänestysaktiivisuuden lasku Ilkeät ongelmat Luottamustoimien ei-houkuttelevuus Vallankäytön korostuminen

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ ELINVOIMAA HANKESUUNNITELMA 1 HAKIJA

YHTEISTYÖSTÄ ELINVOIMAA HANKESUUNNITELMA 1 HAKIJA YHTEISTYÖSTÄ ELINVOIMAA HANKESUUNNITELMA 1 HAKIJA Hankkeen hakijana on Siikajoen kunta. Hankkeeseen on sitoutunut xx yhdistystä, joista löytyy käytännön hankekokemusta. Tekstiä hakijasta. Siikajoen kunta

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelman tavoite on elämän laadun parantaminen kylällä palveluja kehittämällä sekä kylän ympäristöä hoitamalla. Kylällä säilytetään nykyinen asukasluku

Lisätiedot

Hankkeen viestintäsuunnitelma

Hankkeen viestintäsuunnitelma Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 15. elokuuta 2016 / 1 Hankkeen viestintäsuunnitelma 1. Hankkeen kuvaus Ydinosaajat-hankkeessa luodaan malli koulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa 1.7.2011 Suomen yliopistokirjastojen neuvosto lähetti huhti-toukokuussa 2011 yliopistokirjastoille kyselyn Sosiaalisen median

Lisätiedot

Kylähankkeen ajankohtaiskatsaus

Kylähankkeen ajankohtaiskatsaus Kylähankkeen ajankohtaiskatsaus Perniön Kunnantalo 3.11.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 1. Neuvonta (Neuvontatuella ja yhteydenpidolla vahvistetaan

Lisätiedot

Liikunta ja osallisuus -hanke. Tukiryhmän kokous

Liikunta ja osallisuus -hanke. Tukiryhmän kokous Liikunta ja osallisuus -hanke Tukiryhmän kokous 16.12.2016 Kuulumiskierros Hankkeen keskeisimmät toimenpiteet tukiryhmän kokouksen 7.6. jälkeen Liikunta ja osallisuus -hankkeen keskeisimmät toimenpiteet

Lisätiedot

Tämä maa ja oma koti - työtä kyläturvallisuuden parantamiseksi

Tämä maa ja oma koti - työtä kyläturvallisuuden parantamiseksi Tämä maa ja oma koti - työtä kyläturvallisuuden parantamiseksi Sanoista tekoihin tavoitteena turvalliset, elinvoimaiset ja hyvinvoivat alueet seminaari 16.-17.2.2011 Pohjois-Karjalan Sairaskotiyhdistys

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

LEADER TUET LIIKUNNAN NÄKÖKULMASTA KYMENLAAKSOSSA. Sini Immonen Leader Pohjois-Kymen Kasvu Marja Sorvo Leader Sepra

LEADER TUET LIIKUNNAN NÄKÖKULMASTA KYMENLAAKSOSSA. Sini Immonen Leader Pohjois-Kymen Kasvu Marja Sorvo Leader Sepra LEADER TUET LIIKUNNAN NÄKÖKULMASTA KYMENLAAKSOSSA Sini Immonen Leader Pohjois-Kymen Kasvu Marja Sorvo Leader Sepra Sivu 1 8.10.2014 TOIMINTATAPA PÄHKINÄNKUORESSA Leader on toimintaa, neuvontaa & rahoitusta

Lisätiedot

Leader-ryhmien hallitukset alueellisina ohjelmajohtajina. Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö

Leader-ryhmien hallitukset alueellisina ohjelmajohtajina. Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Leader-ryhmien hallitukset alueellisina ohjelmajohtajina Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 24.4.2017 Kyse on paikallisesta kehittämisestä erilaisilla alueilla Kansalaisista ja yhteisöistä

Lisätiedot

Kumppanuudella kohti hyvinvointia

Kumppanuudella kohti hyvinvointia Kumppanuudella kohti hyvinvointia JAKE Järjestö ja kansalaistoiminnan kehittämishanke Hankkeen toteutusaika: 2013-2018 (ad.28.2.2018) Kohdealue: Pohjois-Karjala ja Itä-Suomi Rahoitus: STEA TOIMINNAN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille Tällaisia kehittämishankkeita ovat mm. maisemahoitosuunnitelmien laatiminen

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Kyläyhdistykset palvelukumppaneina

Kyläyhdistykset palvelukumppaneina Kyläyhdistykset palvelukumppaneina Kotipalvelujen kasvava markkina uudet ratkaisut 15.6.17 Kehittyvät Kylät palveluita tuottamassa kyläkoordinaattori Tuula Palojärvi Pohjois-Savon Kylät ry Pohjoissavolaisten

Lisätiedot

Ihmisten kokoisille ideoille! För dina idéer!

Ihmisten kokoisille ideoille! För dina idéer! Ihmisten kokoisille ideoille! För dina idéer! Trygga och aktiva byar Hankkeen tarve ja tausta yhteiskunta muuttuu nopeasti ja varsinkin maaseutualueiden palveluita supistetaan kylien turvallisuussuunnitelmilla,

Lisätiedot

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Vapaaehtoisuus on muuttunt pakoksi Joudumme hallinnollisiin tehtäviin, emme voi keskittyä meille tärkeiden asioiden kehittämiseen

Lisätiedot