Maamme on viime vuosina jakautunut kehittyviin ja taantuviin alueisiin.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maamme on viime vuosina jakautunut kehittyviin ja taantuviin alueisiin."

Transkriptio

1 Jorma Auvinen Yliopiston merkitys Savonlinnalle Maamme on viime vuosina jakautunut kehittyviin ja taantuviin alueisiin. Tähän ilmiöön on liittynyt myös voimakas väestön keskittyminen muutamiin keskuksiin. On käyty paljon keskustelua, kuinka voitaisiin vaikuttaa menossa olevan kehityksen syihin niin, että maa pysyisi tasaisemmin asuttuna ja hyvinvointikin jakautuisi tasaisemmin. Koulutus on ollut yksi keskeisimmistä asioista, kun on mietitty eri paikkakuntien vetovoimatekijöitä. Yleinen havainto on ollut, että korkeakoulupaikkakunnat menestyvät. Korkeakoulutus luo henkistä ja innovatiivista pääomaa ympärilleen, ja tämä pääoma voidaan siirtää nykyisin aina vain tehokkaammin paikallisen yritystoiminnan hyödyksi. Lisäksi opinahjoissa työskentelee korkeasti koulutettuja, jotka ovat veronmaksajinakin haluttuja. Myös opiskelijat tuovat kulutuksen kautta veromarkkoja. Koulutuksen mukanaan tuoma yleisen ilmapiirin kohotus, vaikutus kulttuuri-ilmapiiriin ja optimismi ovat arvoja, joita ei aina voi rahassa mitata, mutta niillä lienee erittäin suuri merkitys. On havaittu, että korkeakoulutus paikkakunnalla aiheuttaa monia positiivisia kerrannaisvaikutuksia. Lama herätti 1990-luvun alussa Yliopistoa on arvostettu Savonlinnassa aiemminkin, mutta 1990-luvun alussa sen merkitystä jouduttiin punnitsemaan tosi vakavasti. Tuolloin iski lama koko maahan ja kaikki toiminnat ja niiden tuottamat kustannukset kyseenalaistettiin. Myös korkeakoulutus ja yliopistomaailma saivat osansa. Kaikkia toimintoja supistettiin ja säästöjä esitettiin. Tällöin nousi pintaan myös pelko, että yliopistojen filiaalit ehkä olisivat karsintalistalla. Savonlinnallehan Joensuun yliopiston filiaalipaikkakuntana 237

2 JORMA AUVINEN uhkakuva oli pelottava. Kaupunki ryhtyi moniin toimiin, ettei uhkakuva toteutuisi. Yhteistyötahoja ja -kumppaneita löytyi uhkaa torjumaan. Mainio yhteistyötaho oli opettajankoulutuslaitos ja koko Savonlinnan yliopistonmäki. Monia lähetystöjä kävi vaikuttajien pakeilla Helsingissä, ja monia keinoja vaikuttaa asioihin pohdittiin ahkerasti. Niin kuin nyt tiedetään, lopputulos oli hyvä. Valtakunnassa ei tehty radikaaleja päätöksiä, jotka olisivat romuttaneet hyväksi havaitun aluepoliittisia näkökulmia huomioon ottavan korkeakoulupolitiikan. Tuolloin, vaaran vuosina, analysoitiin yliopiston merkitystä Savonlinnan kaupungille. Asioita tutkittiin myös konkreettisten numeroidenkin valossa taloudellisesta vaikutuksesta puhuttaessa. Tässä esitetyt luvut ja markkamäärät ovat vuoden 1992 tasoisia. Jokainen voi ne arvioida nyt kymmenvuotisindeksitarkistuksella tämän päivän tasoon. Tuolloin opiskelijoita oli Savonlinnan yliopistoyksiköissä ja henkilökuntaa 176. Sekä opiskelijamäärä että henkilökuntamäärä ovat kymmenessä vuodessa kasvaneet. Yliopiston vaikutuksia Savonlinnassa Yliopistolla on ainakin seuraavanlaisia vaikutuksia sijaintipaikkakunnallaan: 1. opiskelumahdollisuuksien lisääntyminen 2. kulttuurimiljöön parantuminen 3. tutkimustoiminta, tutkimuspalvelujen saaminen 4. taloudellinen hyöty 5. arvostus. Nyttemmin on lisääntynyt yliopistojen ja yritysten välinen yhteistyö. Yritysmaailma hyödyntää yhä konkreettisemmin yliopistojen tutkimustoimintaa. Opiskelijoiden kotiläänit Lääni Opettajan- Kansainvälisen Yhteensä koulutuslaitos viestinnän laitos Uudenmaan Turun ja Porin Hämeen Kymen Mikkelin (siitä Savonlinna) ) Pohjois-Karjalan Kuopion Keski-Suomen Vaasan Oulun

3 Lapin Ulkomaat Yhteensä Opiskelijoiden kotipaikkakunnat olivat hyvin vahvasti Itä- ja Kaakkois-Suomessa. Täten Savonlinnan yliopistoyksiköllä oli silloin ja on nytkin tärkeä alueellinen tehtävä koulutuksessa näiden alueiden kasvateille. Taloudelliset vaikutukset Välittöminä taloudellisina vaikutuksina yliopiston merkityksestä kaupungille voidaan ottaa tarkasteluun seuraavat vaikutustekijät: laitosten savonlinnalaisille maksamat palkat, kunnallisveron tuotto kaupungille sekä henkilöstön ja opiskelijoiden kulutus Savonlinnassa. ten savonlinnalaisille maksamat palkat: Palkat Opettajankoulutuslaitos Normaalikoulu Kansainvälisen viestinnän laitos Täydennyskoulutusyksikkö 868 SAIMA 307 Terveydenhuoltosäätiö 390 Kulinaari (oppilaitoslinja) Ylioppilaskunta 77 Kiinteistöhuolto & siivous (valtio) Yhteensä Kunnallisveron tuotto Savonlinnan kaupungille: K-vero Opettajankoulutuslaitos Normaalikoulu 789 Kansainvälisen viestinnän laitos 651 Täydennyskoulutusyksikkö 133 SAIMA

4 JORMA AUVINEN Terveydenhuoltosäätiö 60 Kulinaari (oppilaitoslinja) 230 Ylioppilaskunta 12 Kiinteistöhuolto & siivous (valtio) 160 Yhteensä Henkilöstön kulutus Savonlinnassa: Kulutus Opettajankoulutuslaitos Normaalikoulu Kansainvälisen viestinnän laitos Täydennyskoulutusyksikkö 606 SAIMA 214 Terveydenhuoltosäätiö 272 Kulinaari (oppilaitoslinja) Ylioppilaskunta 54 Kiinteistöhuolto & siivous (valtio) 730 Yhteensä Opiskelijoiden kulutus Savonlinnassa: Kulutustiedot ovat Tilastokeskuksen vuoden 1990 kotitaloustiedustelusta. Kulutus Opettajankoulutuslaitos savonlinnalaiset toispaikkakuntalaiset Kansainvälisen viestinnän laitos savonlinnalaiset toispaikkakuntalaiset Yhteensä savonlinnalaiset toispaikkakuntalaiset

5 Välilliset vaikutukset Henkilökunnan ja opiskelijoiden kulutuksen välilliset vaikutukset on mitattu eri toimialoille kertyneiden panosten työllisyysvaikutuksena. Työllisyyskertoimet ovat Tilastokeskuksen vuoden 1989 panos-tuotostutkimuksesta. Panos toimialalle Työllisyysvaikutus Henkilökunta Opiskelijat Yhteensä Kauppa Ravitsemus ja majoitus Kuljetus Rahoitus ja vakuutus Asuntojen hallinta Yht.kunn. ja hk.pal Yhteensä Taloudellisten vaikutusten loppuyhteenvetona vuodelta 1992 voitiin tehdä seuraava johtopäätös: Työpaikkavaikutus Verotulot Kulutusraha paikkakunnalle 420 henkeä 8 milj. mk 60 milj. mk Muitakin vaikutuksia on Tässä tarkastelussa on painotettu numeroin taloudellisia vaikutuksia. Ne lienevät helpoimmin havainnollistettavia ja konkreettisia. Yliopiston päätehtävät liittyvät tutkimukseen ja koulutukseen. Vaikutukset näillä alueilla ovat usein henkisiä ja monelta osin vaikeita mitata, mutta niitä ei koskaan voi yliarvioida. Monia muitakin vaikutuksia, joita ei ole tutkittu tätä suppeaa esitystä varten, on olemassa. Jo yksin opiskelijoiden liikkuminen kotipaikkakuntansa ja opiskelupaikkakuntansa välillä tukee Savonlinnalle elintärkeitä liikennemuotoja ja niiden säilymistä. Asioita voisi tarkastella myös siinä valossa, että yliopisto olisi mainittujen kauhukuvien mukaisesti poistunut Savonlinnasta. Kaupungilla olisi siinä tapauksessa esimerkiksi valtava määrä tyhjiä opiskelija-asuntoja. Onneksi tämän päivän näkymät Savonlinnan yliopistokampuksen yllä ovat hyvät ja tulevaisuusoptimismi on korkealla. Kirjoittaja on Savonlinnan kaupunginjohtaja. 241

Porin yliopistokeskuksen toiminnan kehitys ja aluetaloudelliset vaikutukset

Porin yliopistokeskuksen toiminnan kehitys ja aluetaloudelliset vaikutukset Porin yliopistokeskuksen toiminnan kehitys ja aluetaloudelliset vaikutukset Vähäsantanen Saku Karppinen Ari Laamanen Jani-Petri Pernell Jenita, Aalto-Setälä Ville Julkaisusarja A Turun kauppakorkeakoulu,

Lisätiedot

Yliopistojen kolmas tehtävä

Yliopistojen kolmas tehtävä Yliopistojen kolmas tehtävä Ilkka Virtanen Yliopistojen kolmas tehtävä KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ YLIOPISTOJEN KOLMAS TEHTÄVÄ Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarjan julkaisu nro 44 Pole-Kuntatieto

Lisätiedot

M UUTTOLIIKE JA KUNNAT

M UUTTOLIIKE JA KUNNAT M UUTTOLIIKE JA KUNNAT Heikki Helin Seppo Laakso Markku Lankinen Ilkka Susiluoto MUUTTOLIIKE JA KUNNAT KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ MUUTTOLIIKE JA KUNNAT Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut,

Lisätiedot

VÄESTÖRAKENTEEN MUUTOS, TUOTTAVUUS JA KASVU

VÄESTÖRAKENTEEN MUUTOS, TUOTTAVUUS JA KASVU PELLERVON TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN RAPORTTEJA N:o 198 PELLERVO ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE REPORTS No. 198 VÄESTÖRAKENTEEN MUUTOS, TUOTTAVUUS JA KASVU Janne Huovari Jaakko Kiander Raija Volk Helsinki

Lisätiedot

JÄÄDÄKÖ PORIIN VAI LÄHTEÄ? Tutkimus Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden aikeista jäädä Porin alueelle valmistumisensa jälkeen

JÄÄDÄKÖ PORIIN VAI LÄHTEÄ? Tutkimus Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden aikeista jäädä Porin alueelle valmistumisensa jälkeen JÄÄDÄKÖ PORIIN VAI LÄHTEÄ? Tutkimus Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden aikeista jäädä Porin alueelle valmistumisensa jälkeen SUNTILA JENNI Tampereen yliopisto Porin yksikkö Sosiaalipolitiikan pro

Lisätiedot

Työvoiman alueellisen liikkuvuuden kannustavuus

Työvoiman alueellisen liikkuvuuden kannustavuus Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja 206 Työvoiman alueellisen liikkuvuuden kannustavuus Pasi Holm Satu Nivalainen Raija Volk* Raportti on osa 1 julkaisussa: Työvoiman alueellisen liikkuvuuden

Lisätiedot

Matkailun taloudelliset vaikutukset Savonlinnan seutukunnassa vuonna 2010

Matkailun taloudelliset vaikutukset Savonlinnan seutukunnassa vuonna 2010 Matkailun taloudelliset vaikutukset Savonlinnan seutukunnassa vuonna 2010 Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kansantaloustieteen pro gradu tutkielma Noora Tahvanainen

Lisätiedot

Kemikaalituotevalvontayksikön sijaintipaikkaarvioinnin validointi ja alueiden (Tampere, Joensuu, Kuopio) kuulemiset

Kemikaalituotevalvontayksikön sijaintipaikkaarvioinnin validointi ja alueiden (Tampere, Joensuu, Kuopio) kuulemiset Kemikaalituotevalvontayksikön sijaintipaikkaarvioinnin validointi ja alueiden (Tampere, Joensuu, Kuopio) kuulemiset 13.1.2010 Net Effect Oy Petri Uusikylä Eeva Terävä Maarit Vuorela Katri Kinnunen Elina

Lisätiedot

Alueellisen innovaatiopolitiikan haasteita. Tutkimustulosten tulkintaa

Alueellisen innovaatiopolitiikan haasteita. Tutkimustulosten tulkintaa Alueellisen innovaatiopolitiikan haasteita Tutkimustulosten tulkintaa Alueiden kehittäminen 16/2004 SISÄASIANMINISTERIÖN JULKAISU 16/2004 Alueiden kehittäminen ISSN: 1236-2840 ISBN: 951-734-674-3 (nid.)

Lisätiedot

GLOBAL CITY - SUOMALAINEN MALLI

GLOBAL CITY - SUOMALAINEN MALLI JULKAISUJA 3/1999 GLOBAL CITY - SUOMALAINEN MALLI Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 20.10.1999 keskustelutilaisuuden aiheesta Global City - suomalainen

Lisätiedot

Selvitys lentoliikenteen taloudellisista vaikutuksista Satakunnassa

Selvitys lentoliikenteen taloudellisista vaikutuksista Satakunnassa Selvitys lentoliikenteen taloudellisista vaikutuksista Satakunnassa Erikoistutkija Esa Storhammar Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Satakunta Siiville -hanke Sisällys Tiivistelmä... 2 1 Tausta...

Lisätiedot

HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus

HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO Museoiden taloudellinen vaikuttavuus 1 Hannu Piekkola Otto Suojanen Arttu Vainio Museoiden taloudellinen vaikuttavuus Vaasan yliopisto Levón-instituutti Vaasa

Lisätiedot

Pampalon kultakaivoksen

Pampalon kultakaivoksen Pampalon kultakaivoksen työllisyys- ja aluetaloudelliset vaikutukset Kuvassa kiisua, ei kultaa. 10.2005 Osaavasta työvoimasta Pohjois-Karjalan tulevaisuuden menestystekijä Visio: Osaavasta työvoimasta

Lisätiedot

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät erityistarkastelussa korkea teknologia ja osaamisintensiiviset palvelut Satu Nivalainen, Kirsi Mukkala ja Timo Tohmo Tekesin katsaus 247/2009 Alueellinen

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Keminmaa, muuttotappiosta muuttovoittoon Maarit Lackman ja Taru Puurunen Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Tradenomi KEMI 2010 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ4 ABSTRACT 1

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULUJEN TULOKSELLINEN TOIMINTA Case:Tampereen ammattikorkeakoulu Maija Ollila Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn

Lisätiedot

Paikallisten polttoaineiden tuotannon ja käytön aluetaloudelliset vaikutukset ja tulevaisuuden näkymät Keski-Suomessa

Paikallisten polttoaineiden tuotannon ja käytön aluetaloudelliset vaikutukset ja tulevaisuuden näkymät Keski-Suomessa Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu N:o 200/2014 Paikallisten polttoaineiden tuotannon ja käytön aluetaloudelliset vaikutukset ja tulevaisuuden näkymät Keski-Suomessa 2011 Esa Storhammar Kirsi Mukkala

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Terveyspalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Terveyspalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Terveyspalvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Terveyspalvelut Toimialaraportti 2/2006 Vesa Ekroos Ismo Partanen Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite

Lisätiedot

Tässä numerossa AKTUUMI 1

Tässä numerossa AKTUUMI 1 Tässä numerossa Yliopistot ovat alueidensa kehityksen vetureita. Alueellisuus ei voi kuitenkaan olla pelkkä itseisarvo, vaan toiminnalla pitää olla tuhdisti annettavaa alueen kehitykselle. Just in case

Lisätiedot

Kuuden suuren kaupunkiseudun demografinen kilpailukyky

Kuuden suuren kaupunkiseudun demografinen kilpailukyky Valtiotieteen tohtori Timo Aro :: 17.1.2013 MUUTTOLIIKKEEN MÄÄRÄ JA RAKENNE SUURILLA KAUPUNKISEUDUILLA 2000-LUVULLA Kuuden suuren kaupunkiseudun demografinen kilpailukyky Sisällys 1 :: Johdanto 3 2 ::

Lisätiedot

OPISKELIJAN YLIOPISTO 2005

OPISKELIJAN YLIOPISTO 2005 OPISKELIJAN YLIOPISTO 2005 YLIOPISTOJEN VERTAILU OPISKELIJAN SILMIN Copyright: Suomen ylioppilaskuntien liitto, 2005 Kannen kuva: Teemu Vehmaskoski: Hanko, 2004 Julkaisija: Suomen ylioppilaskuntien liitto

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

Oulun Yritystakomo Oy:n aluekehityksellinen vaikuttavuus. Lauri Vierto

Oulun Yritystakomo Oy:n aluekehityksellinen vaikuttavuus. Lauri Vierto Oulun Yritystakomo Oy:n aluekehityksellinen vaikuttavuus Lauri Vierto Pro gradu tutkielma Maantieteen laitos Oulun yliopisto Helmikuu 2014 Oulun yliopisto Luonnontieteellinen tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

SARJA B 2012:11. Helsingin sataman vaikuttavuustutkimus HELSINGIN SATAMAN JULKAISU

SARJA B 2012:11. Helsingin sataman vaikuttavuustutkimus HELSINGIN SATAMAN JULKAISU SARJA B 2012:11 Helsingin sataman vaikuttavuustutkimus HELSINGIN SATAMAN JULKAISU 13.11.2012 1(14) Helsingin sataman vaikuttavuustutkimus 1. Johdanto Tutkimuksen tavoitteena on mitata Helsingin sataman

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Savonia ammattikorkeakoulu, Liiketalous Kuopio, Tradenomiopiskelijat Katriina Kallio, Tiina Kosti 1 JOHDANTO...7 1.1 Tutkimuksen tausta

Lisätiedot

Rukan ulkopuolisten yritysten näkökulmia Kuusamon matkailu- ja aluekehitykseen

Rukan ulkopuolisten yritysten näkökulmia Kuusamon matkailu- ja aluekehitykseen Rukan ulkopuolisten yritysten näkökulmia Kuusamon matkailu- ja aluekehitykseen Tutkimuksia 3 / 2013 - 2 - Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 3 / 2013 Rukan ulkopuolisten yritysten näkökulmia Kuusamon matkailu-

Lisätiedot

Yrittäjänä Suomessa. Katja Bloigu. Maahanmuuttajataustaisten. yrittäjien kokemuksia. Tämä raportti ilmestyy ajatushautomo Magman julkaisusarjassa

Yrittäjänä Suomessa. Katja Bloigu. Maahanmuuttajataustaisten. yrittäjien kokemuksia. Tämä raportti ilmestyy ajatushautomo Magman julkaisusarjassa 1 2014 Katja Bloigu Yrittäjänä Suomessa Maahanmuuttajataustaisten yrittäjien kokemuksia Tämä raportti ilmestyy ajatushautomo Magman julkaisusarjassa MAGMA-STUDIE 1 2014 Yrittäjänä Suomessa Maahanmuuttajataustaisten

Lisätiedot

KAUPAN SUURYKSIKÖN VAIKUTUSTEN SELVITYS JA ARVIOINTI / S-MARKET NURMES SISÄLTÖ:

KAUPAN SUURYKSIKÖN VAIKUTUSTEN SELVITYS JA ARVIOINTI / S-MARKET NURMES SISÄLTÖ: KAUPAN SUURYKSIKÖN VAIKUTUSTEN SELVITYS JA ARVIOINTI / S-MARKET NURMES 1 SISÄLTÖ: 1. LÄHTÖKOHTIEN ARVIOINTI...2 1.1 MITEN HANKE SOPII NYKYISIIN TAVOITTEISIIN?...2 1.2 MITKÄ OVAT HANKKEEN TOTEUTTAMISMAHDOLLISUUDET?...2

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU

PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU g a r m i Vesa Harmaakorpi Helinä Melkas Timo Pihkala Tomi Tura Tuomo Uotila PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A147 2004 1 2 g a r m i Vesa Harmaakorpi Helinä Melkas

Lisätiedot

Suomen eläkevaroja on hajautettu kansainvälisille markkinoille viime vuosien aikana merkittävästi.

Suomen eläkevaroja on hajautettu kansainvälisille markkinoille viime vuosien aikana merkittävästi. TIMO LÖYTTYNIEMI Eläkevarat ja Suomen menestyminen Suomen eläkevaroja on hajautettu kansainvälisille markkinoille viime vuosien aikana merkittävästi. Suurin osa sijoitussalkkujen joukkolainoista on Suomen

Lisätiedot