Raahen seutukunnan kehittämiskeskus. Seutulautakunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raahen seutukunnan kehittämiskeskus. Seutulautakunta 1 3.1 2.201 2"

Transkriptio

1 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Seutulautakunta

2

3 Sisältö 3

4 4

5 Johdanto Kirjoittaessani tätä Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen vuoden talous- ja toimintasuunnitelman johdantoa on 25. päivä lokakuuta Edellisenä päivänä saimme kuulla, että saksalainen energiayhtiö E.ON luopuu kokonaan omistuksistaan ja liiketoiminnoistaan Suomessa, myös Fennovoima Oy:n Hanhikivi 1 hankkeesta. Vuoden alkupuoliskolla selviää, kuinka alueemme tämän hetken merkittävimmälle investoinnille käy. Se on kuitenkin syytä muistaa, että elinkeinoelämän kehittämistä alueella ei ole keskitetty yksin tähän kärkihankkeeseen. Energiatoimiala kokonaisuudessaan pitää sisällään myös bio- ja tuulivoimainvestointeja, jotka vaativat alueellista eteenpäin auttamista ja edunvalvontaa Hanhikivi 1 -hankkeen tavoin. Talouden kasvuvauhti näyttää hiipuvan maailmanlaajuisesti ja erityisesti Euroopassa. Talouden supistumisesta kertovia uutisia julkaistaan lähes päivittäin. Ennemmin, tai yleensä vähän myöhemmin, näiden uutisten vaikutukset näkyvät myös Raahen seutukunnassa. Nyt on erittäin tärkeää katsoa tulevaisuuteen yhdessä rintamassa ja tehdä työtä sellaisten asioiden parissa, joita voidaan viedä myönteiseen suuntaan. Resursseja on turha hukata sellaiseen, mihin ei voida alueellisesti vaikuttaa. Seutukunnan kuntien määrä vähenee vuoden alusta, kun Vihanti liittyy osaksi Raahen kaupunkia. Seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaan muutoksella ei ole merkittävää vaikutusta, sillä maantieteellisesti toiminta-alueemme säilyy entisenä. Päätöksenteossa tapahtuu kuitenkin vuodenvaihteessa muutoksia, koska silloin käynnistyy uusi valtuustokausi ja myös seutulautakuntaan nimetään uudet edustajat. Pyrimme tulevana kautena tehostamaan viestintäämme, koska meille on tärkeää se, että paitsi asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme myös omistajien edustajat ovat koko ajan tietoisia siitä, miten kehittämiskeskus ja sen osana Raahen seudun yrityspalvelut toimivat. Taloudellisesti vuosi tulee olemaan kehittämiskeskuksenkin osalta erittäin tiukka. Syynä ovat supistunut kuntarahoitusosuus, ohjelmakauden päättyminen ja hankeresurssien väheneminen. Uuden ohjelmakauden alustavat linjaukset sopivat kuitenkin hyvin Raahen seutukunnan ja sen kehittämiskeskuksen toimintamalliin. Onkin pyrittävä vaikuttamaan siihen, että rahoituskehys on riittävä ja että ohjelmakauteen sisältyvät toimenpiteet saadaan nopeasti käyntiin. Edessä on jälleen varsin mielenkiintoinen toimintavuosi. Olen vakuuttunut siitä, että seutukunnan toimijoiden välisellä tiiviillä yhteistyöllä sekä rakentavalla yhteistoiminnalla naapureittemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa voimme parhaiten vaikuttaa siihen, että Raahen seutukunta pysyy tulevaisuudessakin vetovoimaisena asuin- ja yrittämispaikkana. Hyvinvointi syntyy työstä ja toimeentulosta sekä positiivisesta asenteesta, jolla aluetta kehitetään eteenpäin. Raahen seutukunnan kehittämiskeskus ja sen osana Raahen seudun yritys5

6 palvelut tekevät työtä alueen positiivisen kehityksen eteen. Tässä vuoden toimintasuunnitelmassa kuvataan tarkemmin kehittämiskeskuksen ja yrityspalvelujen toimintaa. Kehittämiskeskuksen johto ja koko henkilöstö ovat myös aina valmiita kertomaan työstään alueen asukkaille ja muille toimijoille. Yhteydenotolla asiat lähtevät eteenpäin. Lauri Laajala johtaja Raahen seutukunnan kehittämiskeskus 6

7 SEUTULAUTAKUNTA Raahen seutukunnan seutulautakunnan johtosäännössä todetaan: Seutulautakunta on Raahen kaupungin kehittämislautakunta, johon toimialueen kunnat ovat liittyneet valtuustojensa tekemin päätöksin. Raahen seutukunnan kehittämislautakunnan tarkoituksena on yhteistyössä seutukunnan kuntien, elinkeinoelämän, aluekehitysviranomaisen, muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa edistää seutukunnan kehitystä ja huolehtia sen edunvalvonnasta hyväksikäyttäen mm. alueiden kehittämisestä annetun lain suomia mahdollisuuksia. Toiminta-ajatustaan seutulautakunta toteuttaa keskittymällä seutukunnallisessa kehittämistyössä seuraavien tehtävien hoitoon: Seutulautakunta luo toimintastrategiat ja puitteet seutukunnan kehittämistoiminnalle johtaa kehittämistoimintaa ja siihen liittyvää yhteistyötä vastaa Raahen seudun yrityspalvelujen tuottamien palvelujen saatavuudesta ja kehittämisestä toimialueella huolehtii seutukunnan sisäisen yhteistyön kehittämisestä kohdentaa edunvalvontatoimintaa Seutulautakunta tekee aloitteita, esityksiä ja suosituksia myös muusta kuntien välisen yhteistyön kehittämisestä. Kehittämiskeskus Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen johtosäännössä todetaan: Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintatarkoituksena on toimia Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien sekä Raahen kaupungin välisenä yhteistyöelimenä seutukunnallisessa kehittämistyössä, jonka ensisijaisena tavoitteena on elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja seutukunnan asukkaiden yleisen hyvinvoinnin ja niitä palvelevien toimintojen edistäminen ja kehittäminen yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Toiminta-ajatustaan kehittämiskeskus toteuttaa keskittymällä seutukunnallisessa kehittämis-työssä seuraavilla tulosalueilla esiin tulevien tehtävien hoitoon: hallinto, seutuyhteistyö ja edunvalvonta kehittämistoiminta Raahen seudun yrityspalvelut Kehittämiskeskuksen toimintaa johtaa virkavastuulla kehittämiskeskuksen johtaja. Seutulautakunnan valmistelevana toimielimenä toimii Raahen kaupunginjohtajan, Pyhäjoen ja Siikajoen kunnanjohtajien, kehittämiskeskuksen johtajan sekä Raahen seudun yrityspalvelujen elinkeinojohtajan muodostama työryhmä, seututiimi. 7

8 Seutukunnallinen kehittämistoiminta ja edunvalvonta Vuoden toiminnassa seutukunnallinen kehittämistyö suuntautuu edellisvuosien tapaan vahvasti alueen elinkeinoelämän tarpeisiin ja niihin liittyviin ongelmanratkaisujen hakemiseen, toimialoittain tai tarvittaessa yrityskohtaisesti. Vuoden aikana on otettu käyttöön kehittämiskeskuksen uudistetut toimintaprosessit ja niiden toimivuutta seurataan johdon katselmuksin ja ulkopuolisin auditoinnein vuosittain, sekä laatu- ja henkilöstöpalavereissa kuukausittain. Jatkuvalla toiminnan parantamisella pyritään edelleen tehostamaan kehittämis- ja edunvalvontatyötä, sekä Raahen seudun yrityspalvelujen yritysneuvonta ja kehittämispalveluita. Kehittämistyössä hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti olemassa olevia rakennerahastoohjelmia ja niistä saatavia rahoituksia. Vuosi on ohjelmakauden viimeinen vuosi ja oman haasteensa tekemiselle asettaa ohjelmakauden vaihtuminen. Kehittämiskeskuksen projektitoiminta käsittää EU- ja kansallisista ohjelmista rahoitettavien ohjelmien ja hankkeiden kuntarahoituksen koordinoinnin sekä seutukunnallisesti maksettavien jäsenmaksun keskitetyn hoitamisen (esim. Bothnian Arc). Alueellisessa projektitoiminnassa kehittämiskeskuksella on neljä toisistaan poikkeavaa roolia: 1. Kehittämiskeskus vastaa projektin hallinnoinnista ja pääosin sen toteutuksesta. Projekteissa voi olla mukana osatoteuttajia (esim. Softpoliksen uusi aalto, Yritysverkostot kansainvälistymisen mahdollistajana). 2. Kehittämiskeskus toimii osatoteuttajana kumppanin hallinnoimassa projektissa, jonka toimenpiteet kohdistuvat pääsääntöisesti Raahen seutukunnan alueelle (esim. Rekrytointihanke). 3. Kehittämiskeskus toimii hallinnoijaorganisaationa kumppanin toteuttamassa projektissa. Hankkeesta tehdään tällöin keskinäinen vastuuvapaussopimus, jolla pyritään minimoimaan hallinnoijan taloudellista riskiä (esim. Puusta pitkälle hanke). 4. Kehittämiskeskus toimii kuntarahoittajana, mutta projektin hallinnoinnista ja toteutuksesta vastaa kumppani. Näissä hankkeissa kehittämiskeskuksen tai Raahen seudun yrityspalvelujen henkilöstö osallistuu ohjausryhmätyöskentelyyn valvoen näin alueen etua projektin toteutuksessa (esim. Pro Agria Oulun toteuttamat kehittämishankkeet sekä Raahen kampuksen toimintamalli KAMARA). Alueellisessa edunvalvonnassa kohdistetaan huomio maakunnallisen ja kansallisen päätöksenteon valmisteluun. Ohjelmakauden valmistelu ja siihen valmistautuminen leimaa vuoden toimintaa. Maakunnalliseen edunvalvontaan liittyen osallistutaan aktiivisesti strategia- ja ohjelmatyöhön sekä maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman laatimisprosessiin. Raahen seutukunta hakee lisähartioita alueelliseen edunvalvontaan Pohjois-Pohjanmaan liitolta koskien erityisesti alueen merkittäviä energiahankkeita ja niihin liittyviä lupaprosesseja ja päätöksiä. 8

9 Edunvalvonnan tarkoituksena on huolehtia alueellisten tavoitteiden ja näkemysten esille nostamisesta ja kehittämismahdollisuuksien ylläpitämisestä strategia- ja ohjelmatyössä sekä kehittämistoimenpiteiden ja niiden rahoitusten maksimaalisesta hyödyntämisestä. Edunvalvonnan keskeiset teemat vuonna ovat Pyhäjoen ydinvoimalahanke, VT 8, tuulivoimarakentamisen esteiden poistaminen, Tuomioja-Raahen satama-rataosuus, Mettalanmäen kauppakeskus sekä ammatillisen koulutuksen ja osaavan työvoiman saatavuus. Tulosaluevastuut Seutulautakunnan / kehittämiskeskuksen vastuualue kuuluu Raahen kaupungin keskushallinnon palveluyksikköön ja vastuuhenkilö on kehittämiskeskuksen johtaja Lauri Laajala. Vastuualue jakaantuu kolmeen tulosalueeseen: 1. Hallinto, seutuyhteistyö ja edunvalvonta, Lauri Laajala kehittämiskeskuksen hallinto seutuyhteistyö ja kuntien toimeksiannot verkostoyhteistyö strategia- ja ohjelmatyö alueellinen edunvalvonta 2. Kehittämistoiminta, Lauri Laajala Softpoliksen uusi aalto hanke Rekrytointihanke Hanhikivi -yhteyshanke Laivuri -hanke Yritysverkostot kansainvälistymisen mahdollistajana hanke ohjausryhmätyöskentely 3. Raahen seudun yrityspalvelut, Risto Pietilä yritysneuvonta yrityskehittäminen verkostotyö 9

10 Tehtävän nimi: Kehittämiskeskus Vastuuhenkilö: Lauri Laajala Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Toiminnan tarkoituksena on toimia alueen kuntien, sekä Raahen kaupungin välisenä yhteistyöelimenä seutukunnallisessa kehittämistyössä, jonka ensisijaisena tavoitteena on elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja seutukunnan asukkaiden yleisen hyvinvoinnin ja niitä palvelevien toimintojen edistäminen ja kehittäminen yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Tehtävät jakautuvat kolmeen tulosyksikköön: a) Hallinto, seutuyhteistyö ja edunvalvonta, b) kehittämistoiminta (projektitoiminta) ja c) Raahen seudun yrityspalvelut. Toimintaympäristönä on Raahen seutukunnan alue. Kehittämiskeskus on verkostoitunut laajasti ja tekee yhteistyötä kansallisesti ja erityisesti mm. Oulun, Kalajoen, Ylivieskan ja Kokkolan alueiden toimijoiden kanssa. Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Alueen yritysten ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten vahvistaminen 2. Aktiivinen seutukunnallinen edunvalvonta 3. Yhteistyön tiivistäminen ja verkostoituminen kansallisesti ja kansainvälisesti Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle Strategiset pää- Sitovat tavoitteet Mittarit/tunnus- Mittarin Saavutettu tulostavoitetaso määrät /tilinpäätös luvut Edistämme elinvoimaista toimintaympäristöä. Vahvistamme kasvavaa ja kansainvälistyvää yritystoimintaa. Yhteistyö ja johtaminen on tasokasta ja vaikuttavaa. 1. Asukasluvun kasvu 1. Asukasmäärä Positiivinen 2. Yritysten elinkaaren jatkaminen 2. Yritysten nettoperustannan määrä kpl Työpaikkojen syntyminen ja säilyminen 4. Yritysten verkostoituminen ja yhteistyön vahvistuminen 5. Henkilöstö on motivoitunutta ja viihtyy työssä 6. Laatu- ja toimintakäsikirjan mukainen johtaminen ja toiminta 3. Työpaikkojen Positiivinen määrän muutos kpl 4.Yhteistyöverkostojen / konsortioiden määrä kpl 5. Henkilöstötyytyväisyys 6. Johdon katselmus ja ulkoinen auditointi kpl ka 4 (asteikolla 1-5) Pidetty ja dokumentoitu

11 Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Tiukentuvan kuntatalouden myötä Kehittämiskeskuksen rahoitus on pienenemässä vuoden tasosta. Samoin rakennerahastokauden loppuminen vaikeuttaa ulkopuolisen rahoituksen (hankerahoitus) saantia kehittämishankkeisiin. Lisäksi maailmantalouden tilanne vaikuttaa suoraan asetettuihin mittareihin yritys- ja elinkeinotoiminnan aktiivisuuden kautta. Hankkeiden kuntarahoitukseen sidottu kuntarahoitusosuus budjetoidaan vuosittain toteutuksen mukaan, huomioiden kokonaissitoumus hankkeen toteutukseen. Kehittämiskeskuksen tulosyksiköistä hallinnon, seutuyhteistyön ja edunvalvonnan sekä Raahen seudun yrityspalvelujen toimintaa ja toteutumista ohjataan yksikön sisältä. Sen sijaan kehittämistoiminnan (projektitoiminnan) tulosyksikön toteutumiseen vaikuttavat myös muiden projektihallinnoijien toiminta. Kehittämiskeskus toimii näissä tapauksissa kuntarahoittajan roolissa eikä yksinään voi vaikuttaa projektin toteutumiseen. 11

12 RAAHEN SEUDUN YRITYSPALVELUT Johdanto Raahen seudun yrityspalvelujen syksyn suhdannebarometrin mukaan alueen yritysten odotukset ovat voimakkaasti laskevalla uralla. Maailmantalouden ja etenkin Euroopan heikot näkymät vaikuttavat alueemme investointihyödykkeitä valmistavaan teollisuuteen kielteisesti. Energiainvestoinneista tuulivoimalat antavat positiivista virettä, samoin Pohjois-Suomen muut suurhankkeet. Kansainvälistymisen merkitys kasvaa siten kotimarkkinoilla toimivien yritystenkin näkökulmasta. EU:n rakennerahastojen ohjelmakauden päättyminen tuo mukanaan uudet haasteet sopivien hanketyökalujen saamiseen. Tavoitteet ja toiminta Yrityspalvelujen työ painottuu edellisen vuoden tapaan kaksijakoisesti: tuotetaan yritysneuvontaa alkavien ja toimivien yritysten tarpeisiin ja samalla panostetaan suurhankkeiden ja toimialojen vaatimaan kehitystyöhön. Yrityskehittämisen osuus toiminnassa jatkaa kasvuaan ja yritysneuvonnan ohella strategista kumppanuutta kehitetään alueen tärkeimpien yritysten ja yhteistyötahojen kanssa, ottaen huomioon uudet nousevat toimialat, kuten energia-, ympäristö- ja sote-alat. Innovaatiotoiminnan kehittäminen on yksi tärkeä erillisteema vuoden toimintasuunnitelmassa. Yhteistyössä Oulun yliopiston, Oulun seudun ammattikorkeakoulun, VTT:n ja MTT:n kanssa pyritään rakentamaan uusi malli, jolla yritysten t&k&i:n tarpeita pystytään palvelemaan laajemmin ja tehokkaammin. Raahen seudun yrityspalvelut toteuttaa palvelutoimintaansa ja valittujen painoalueiden kehittämistä hyödyntämällä erilaisia kehityshankkeita. Pitkään jatkunut YritysNavikaattori-hanke päättyy vuoden lopussa ja sen tilalle haetaan uutta kehityshanketta. Vuoden aikana hyödynnetään mm. seuraavia kehityshankkeita: 1. Yritysverkostot kansainvälistymisen mahdollistajana -hanke jatkaa Pyhäjoen ydinvoimalan osalta työtä, jolla alueen yrityksiä autetaan valmentautumisessa suurhanketta varten. Vuoden aikana tehty yhteistyösopimus FinNuclear ry:n kanssa tuo palveluumme uutta osaamista ydinvoimalarakentamiseen liittyen. Tärkeässä roolissa on aiempaan tapaan yhteydenpito Fennovoimaan ja sen valitsemiin laitostoimittajakandidaatteihin. 2. Softpoliksen uusi aalto-hanke jatkaa ICT toimialan kehittämistä. Innovaatiopalveluiden kehittäminen on hankkeen yksi tärkeä tavoite. Tietotekniikan hyödyntäminen yritysten kilpailukyvyn kasvattamisessa on merkittävässä roolissa. 3. Puusta Pitkälle-hankkeelle on haettu jatkoaikaa neljä kuukautta vuodelle Yritysryhmähanke on ollut hyvä pilotti. Yritysten pitkäjänteinen kehitystyö niiden omista lähtökohdista on avain tavoitteen mukaiseen strategiseen kumppanuuteen. Tavoitteena on käynnistää 1-2 uutta yritysryhmähanketta, joissa on mukana 3-5 yritystä per yritysryhmä. 4. Rekrytointihanke on Kalajoen kaupungin hallinnoima projekti, jossa Yrityspalvelut on osatoteuttajana. Hankkeella pyritään vastaamaan tulevaisuuden työvoimatarpeisiin ja työvoimakapeikkoihin. 12

13 5. Kuntakokeilu on ministeriön erillishanke, johon Raahen seutukunta on päässyt mukaan. Hanketta hallinnoi Raahen terveydenhuollon kuntayhtymä. Yrityspalveluiden rooli hankkeessa on yritysrajapinnassa toimiminen. Hankkeen tavoitteena on vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä ja saada ihmiset työmarkkinoiden piiriin. 6. Laivuri-hankkeen tarkoituksena on jatkaa YritysNavikaattorin tapaan kansainvälistymispalveluiden tarjontaa. Päätös uudesta hankkeesta saadaan kuitenkin vasta vuoden aikana. Uudet yritykset ja kaupan- sekä palvelualan yritysten tarpeet, sekä sijoittumispalvelut nousevat tärkeään rooliin uudessa hankkeessa. Hankkeen kansainvälistymispalveluissa kartoitetaan mahdollisuudet vientipainotteisen kehitysprojektin käynnistämiseen. 7. P-P Avainveturit-hanke on Ylivieskan seutukuntayhdistyksen hallinnoima ESR-hanke, jossa Raahen seudulle on varattu osuus hankkeen palveluista. Hankkeen tavoitteena on rakentaa yritysverkostoja, joilla voidaan vastata suurhankkeiden ja tiukentuvan kilpailun tarpeisiin. Yrityksiä palvelevat hankehenkilöstön ohella elinkeinojohtaja, yritysasiamies sekä elinkeinosihteeri. Yritysasiamiehen työn painopiste on toimivien yritysten yrityskohtaisessa neuvonnassa. Yritysten rahoitustarpeet, liiketoiminnan kehittäminen sekä erilaiset yritysten omat kehityshankkeet ovat tyypillisiä yritysasiamiehen työnkuvaan kuuluvia palveluja. Elinkeinojohtajan vastuulla on yrityspalvelujen johtamisen ohella etenkin verkostotyö eri tasoilla ja uusien projektien ja kehityshankkeiden valmistelu, valvonta ja edistäminen. Elinkeinosihteeri palvelee asiakkaita mm. toimitilapörssin, yritysrekisterin ja muiden sähköisten työkalujen päivitysten osalta. Elinkeinosihteeri hoitaa myös asiakkaille suunnattavan tiedotuksen ja markkinoinnin käytännön työtä. Verkostotyön painopiste on aiempien vuosien tapaan yrityspalvelusopimuskumppanuudessa ja sen koordinoinnissa. PyöreänPöydän toimintaan ja sen edellyttämään johtamiseen panostetaan jatkossakin. Sekes-verkostossa toimitaan aktiivisesti ja opitaan muiden kehitysyhtiöiden palveluvalikoimasta ja tavoista tuottaa palveluja. Jatketaan yrityskehittämisen teemaryhmän vetovastuussa ja hankitaan näin alueelle valtakunnallista osaamista. Oman työyhteisön kehittymistä edistetään panostamalla laatujärjestelmän koulutuksiin ja auditointeihin, säännöllisiin asiakaspalavereihin sekä henkilöstön koulutuksiin. Viestinnän painopiste on web-palvelun sisällön luomisessa ja päivittämisessä. Raaseli-lehden tuottamista jatketaan, samoin suora sähköinen viestintä yritysasiakkaille on aiempaan tapaan vahvassa roolissa viestinnässä. 13

14 Puusta Pitkälle Hankekuvaus ja rahoitus Taustaa Puusta Pitkälle -hankkeeseen osallistuvien yritysten toimintaympäristön muutoksessa tapahtui merkittäviä muutoksia, kun yrityksien suurin alihankkija InCap Furniture Oy ajautui vaikeuksiin. Yritykset toimittivat InCap Furniture Oy:lle mäntyhuonekalukomponentteja sekä teollisuuden kunnossapitopalveluja. Alihankkijan toiminnan alasajon myötä yrittäjät joutuivat etsimään uusia asiakkuuksia, verkostoja ja markkinoita, jotta saisivat turvattua liiketoimintansa. Puusta Pitkälle hankehakemus jätettiin Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskukseen Hanke sai myöntävän päätöksen , eli hieman reilu vuosi hakemuksen jättämisen jälkeen. Tästä johtuen hankkeen aloittaminen viivästyi suunnitellusta aikataulusta. Henkilöstö ja organisaatio Hanke työllistää yhden osa-aikaisen työntekijän Raahessa. 14

15 Ohjausryhmän kokoonpano Raahen seutukunnan kehittämiskeskus / Lauri Laajala, puheenjohtaja Raahen seudun yrityspalvelut / Risto Pietilä, varapuheenjohtaja Nouseva Rannikkoseutu ry:n / TE- keskuksen edustaja MSJ -Wood Oy / Mikko Karhumaa, jäsen Ruukin Saha ja Höyläämö Oy / Mika Herkkola, jäsen Serman Oy / Antti Tuomaala, jäsen Serman Oy / Ilkka Kovalainen, jäsen Ruukki Forest Oy / Matti Jormakka, jäsen Pyhäjoen Puu Oy / Päiviö Nikki, jäsen Sihteerinä toimii hankkeen osa-aikainen työntekijä. Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on reagoida puunjalostusteollisuuden yritysten toimintaympäristön muutokseen. Tavoitteena on työpaikkojen lisääminen ja palauttaminen, uusien markkinoiden löytäminen erityisesti kansainvälisesti, yritysten verkostoitumisen lisääminen, kysynnän kausivaihteluiden tasaaminen sekä alueen elinkeinorakenteen monipuolisuuden turvaaminen. Hankkeen tulosodotuksena on yhteensä 25 palautettua / uutta työpaikkaa hankkeeseen osallistuvissa yrityksissä. Tavoitteena on, että projektin päättyessä jokaisessa yrityksessä on selkeät tuotteet, tuotantoprosessit ja toimintamallit, vähintään yksi potentiaalinen vienti- /tuontimaa sekä järjestelmällisempi toimintakonsepti koko maassa. Lisäksi hankkeen loppuraportissa tullaan esittämään ehdotus alueen puunjalostusteollisuuden verkoston eteenpäin viemiseksi. Toimenpiteet Suurten asiakkaiden häviäminen, taantuma ja globalisoituminen ovat aiheuttaneet yrityksille ongelmia, joihin vastataan hankkeen toimenpidekomponenttien avulla (tukimateriaalin luominen, markkinaselvitykset, toiminnan mukauttaminen sekä markkinoinnin suunnittelu). Tukimateriaalien luomisen avulla yrityksille luodaan kansainvälisillekin markkinoille sopiva graafinen profiili. Markkinaselvityksien avulla kartoitetaan kotimaan potentiaaliset asiakkaat sekä identifioidaan asiakassegmentit. Tavoitteena on löytää myös kansainvälisiä kaupankäyntimahdollisuuksia. Toiminnan mukauttaminen pitää sisällään selvityksiä, joiden avulla yritykset mukauttavat toimitusketjujaan, palvelujaan sekä tuotteitaan asiakastarpeita paremmin vastaaviksi. Tämän kautta tehdään myös yrityskohtaisia tuotekehitysprojekteja sekä tuotannon tehostamistoimenpiteitä. Markkinoinnin suunnittelun avulla tutkitaan erilaisten myyntikanavien ja verkostojen vaihtoehtoja sekä valitaan näistä parhaimmat, joita lähdetään rakentamaan toimiviksi kanaviksi. 15

16 Hankkeen tuloksista Puusta Pitkälle hankkeella on ollut merkitystä ryhmähankkeen yritysten elinkeinorakenteen monipuolisuuden tukemiselle, kilpailukyvyn parantamiselle, toiminnan kansainvälisen tason nostamiselle sekä yritysten yhteistyön lisääntymiselle. Erityisesti kansainvälisiä vientimahdollisuuksia on kartoitettu ja tässä on edistytty käytännön toteuttamisen asteelle. Tuote- ja tuotantoprosessien kehitystä on tapahtunut suurimmassa osassa ryhmähankkeen yrityksistä. Yritykset ovat saaneet myös raivattua uudelleen elintilaa markkinoilta. Hankkeen aikana työntekijämäärät ovat lisääntyneet ryhmähankkeen yrityksissä yhteensä kahdellatoista työntekijällä. Näistä 2 on vakituista työsuhdetta, loput ovat määräaikaisia työsuhteita. Puusta Pitkälle -hankkeelle on haettu toimintasuunnitelman kirjoittamishetkellä jatkoaikaa Lokakuussa käynnistetyt yritysten tuotantolinjojen kehittämiseen liittyvät suunnittelutyöt on muuten tehtävä liian nopealla aikataululla ja parempaan lopputulokseen päästään hakemalla jatkoaikaa. 16

17 SOFTPOLIKSEN UUSI AALTO Hankekuvaus ja rahoitus Taustaa Projekti pohjautuu Raahen seutukunnan elinkeinostrategian linjauksiin ICTtoimialan ja T&K -toiminnan kehittämisestä. Elinkeinostrategian on työstänyt laaja seutukunnallinen elinkeinotoimen edustajista koostunut työryhmä ja Raahen seutukunnan seutulautakunta on sen hyväksynyt. Lisäksi ICT-toimialan kehittämisen yksityiskohtaisen strategian tekemiseen on osallistunut useita alan yritysten edustajia ns. ICT-foorumissa. Projektiin sisältyvä T&K -toiminnan yhteistyö on linjattu Raahen seutukunnan korkeakoulutoiminnan strategia vuoteen 2020, jonka laati lääninsivistysneuvos Pertti Kokkosen johdolla toiminut laajapohjainen Raahen kaupunginhallituksen asettama toimikunta. Henkilöstö ja organisaatio Hankkeessa työskentelee yksi kokopäiväinen henkilö (osa-aikaisena ) sekä yhteensä 1 0 osa-aikaista henkilöä. 17

18 Ohjausryhmän kokoonpano Hannu Pyykönen, puheenjohtaja, Raahen kaupunki Risto Pietilä, varapuheenjohtaja, Raahen seudun yrityspalvelut Eelis Kokko, jäsen, Oulun yliopisto Eija-Riitta Niinikoski, varajäsen, Oulun yliopisto Jyrki Laitinen, jäsen, OAMK Timo Pieskä, varajäsen, OAMK Lauri Laajala, jäsen, Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Eeva Alasaarela, jäsen, Tieto Finland Oy Olli Nylander, varajäsen, Tieto Finland Oy Heikki Laukkanen, rahoittajan edustaja, Pohjois-Pohjanmaan liitto Ohjausryhmän sihteerinä toimii projektipäällikkö. Hankekuvaus Softpoliksen uusi aalto-hanke toteutetaan ajalla Projektin toiminta jaetaan työpaketteihin, jotka ovat itsenäisiä ja joiden vetovastuu on kullakin työpaketin omistajalla. Kokonaisuudesta vastaa projektipäällikkö. 18

19 Tavoitteet Projektin keskeisenä tavoitteena on Raahen seutukunnan elinkeinostrategiaan sisältyvä ICTtoimialan kehittäminen ja tähän liittyen alueen ICT-alan innovaatiotoimijoiden yhteistyön mallin käyttöönotto. Yhteistyömallissa keskeisinä toimijoina ovat alueen yritykset ja näiden kanssa tiiviissä vuorovaikutuksessa toimivat Raahen seudun yrityspalvelut ja Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy sekä ICT-alan tutkimus- ja kehitystoimintaa toteuttavat organisaatiot ja niiden välinen yhteistyö Pehr Brahe ICT-keskuksen muodossa. Projektin konkreettisia tuloksia ovat mm. 1 ) Raahen alueen ICT-toimialalle luodun strategian toimenpiteiden toteuttaminen, 2) markkinalähtöisesti toimivan edistyksellisen alueellisen innovaatiojärjestelmän käyttöönotto sekä 3) suoralla EU-rahoituksella toteutettavien ICT-alan soveltavan tutkimuksen hankkeiden valmistelu. Yritysten elinkaaren jatkaminen sekä verkostoitumisen ja yritysyhteistyön vahvistaminen ovat myös hankkeen keskeisiä tavoitteita. Toimenpiteet Työpaketin 1 toimenpiteet noudattavat ICT-toimialan strategiassa mainittuja toimintalinjoja, jotka ovat 1 ) Softpolis-brändin kehittäminen, 2) osaavan työvoiman saanti, 3) jalostusarvon kasvattaminen ja 4) yritystoiminnan kasvu. Työpaketin 2 toimenpiteinä kartoitetaan metalli/ict-yhteistyön luomia mahdollisuuksia liiketoiminnan tehostamiseksi ja uusien tuotteiden ja palvelujen synnyttämiseksi sekä aktivoidaan yrityksiä/t&k -toimijoita käynnistämään tavoitetasoiltaan kansainvälisiä T&K-hankkeita. Työpaketin 3 toimenpiteinä otetaan käyttöön Pehr Brahe ICT-keskuksen toimintamalli, edistetään ICT-toimialan kansainvälisiä T&K -hankkeita sekä edistetään alueella orastavaa ns. Living lab -toimintaa. Työpaketin 4 toimenpiteinä selvitetään voimakkaasti kehittymässä olevan energiatoimialan ICTtarpeet ja luodaan perustaa pitkäjänteiselle energia- ja ICT-toimialojen yhteistyölle. Työpaketin 5 toimenpiteinä kehitetään, pilotoidaan ja otetaan käyttöön uusi toimintamalli Raahen korkeakoulukampuksen T&K -toiminnassa sekä tehdään Internet- ja tietoteknologiapohjaisten sovellusten kehittämiseksi kv -hankevalmistelua. Seuranta ja mittaaminen Hankkeesta raportoidaan Pohjois-Pohjanmaan liitolle kaksi kertaa vuodessa sekä hankkeen ohjausryhmälle jokaisessa ohjausryhmän kokouksessa. Hankkeessa noudatetaan Raahen seutu-kunnan kehittämiskeskuksen ja Raahen seudun yrityspalvelujen toimintakäsikirjaa. Hankkeen mittaamiseen käytetään ICT-strategian määrällisiä mittareita mm. Softpolis-brändin medianäkyvyyttä, osaavan työvoiman saantiin liittyvää opiskelijoiden/yritysten yhteisten aktiviteettien sekä paikallisiin yrityksiin sijoittuneiden opiskelijoiden lukumäärää, jalostusarvon kasvattamiseen liittyvää ICT-keskuksen T&K -hankkeiden määrää ja yritystoiminnan kasvuun liittyvää ICTyritysten ja/tai toimipaikkojen määrää. 19

20 RAAHEN JA YLIVIESKAN SEUTUKUNTIEN REKRYTOINTIHANKE (REKRY-HANKE) Hankekuvaus ja rahoitus Hankekuvaus Rekrytointi- ja aluemarkkinointihanke on priorisoitu alueella yhdeksi kärkihankkeista. Lähitulevaisuuden haasteita työvoiman löytämisessä ja hankkimisessa ovat ikääntyvä väestö ja työvoiman määrän väheneminen sekä siihen pohjautuva tulevaisuuden työvoima- ja elinkeinorakenne sekä työpaikkojen lukumäärä Raahen ja Ylivieskan seutukuntien alueella. Myös yrittäjien ikääntyminen asettaa haasteita yritysten jatkuvuudelle ja työpaikkojen säilymiselle. Hanke auttaa osaavan työvoiman saatavuuden turvaamisessa Raahen ja Ylivieskan seutukuntien alueilla, edistäen työvoiman pysymistä ja sijoittumista seutukuntiin sekä lisäten tietoisuutta alueiden elinkeinoista, työpaikkatarjonnasta ja vahvuuksista. Henkilöstö ja organisaatio Projektipäällikkö Projektikoordinaattori Hankesihteeri Kalajoen kaupunki Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Kalajoen kaupunki Ohjausryhmä (1 00%) (60%) (1 0%) Ohjausryhmän tehtävänä on tukea hankkeen johtamista, seurata ja valvoa hankkeen edistymistä, arvioida sen tuloksia ja edistää hankkeen tulosten hyödyntämistä. Ohjausryhmä nimeää hankkeen johtoryhmän. 20

21 Varsinainen jäsen Varajäsen Jukka Puoskari Mari Saari-Somero Miia Himanka Mirja Mustonen Risto Pietilä Pauli Keränen Pirjo Jylhä-Ollila Tapio Rasmus Risto Similä Hanna-Liisa Ylikorpi Marko Salmela Jaana Korkala Anna-Liisa Hietala Pekka Miilukangas, Miilukangas Ky Jari Koski, Alte Visetec Hannu Kauppi, HSK Sähkö Oy Tommi Hietala, Topi -Keittiöt Ville Kukonlehto, Pehutec Oy Asiantuntijajäsen: Aki Lappalainen Organisaatio Kalajoen kaupunki Kalajoen kaupunki Raahen seutukunta Ylivieskan seutukunta Ylivieskan TE -toimisto Raahen TE -toimisto ELY -keskus Raahen alueen yritysedustaja Kalajoen alueen yritysedustaja Ylivieskan alueen yritysedustaja Pohjois-Pohjanmaan liitto Tavoitteet Hankkeen tavoitteena on elinkeinoelämän ja muiden organisaatioiden ammattitaitoisen työntekijäsaannin varmistaminen, työssäkäyntialueen vetovoiman lisääminen sekä tarvittaessa kansainvälisen työvoimahankinnan edistäminen. Tavoitteet saavuttamalla edistetään yritysten toimintaedellytyksiä, elinkeinojen ja työllisyyden kasvua sekä työvoiman saatavuutta alueella. Hankkeen avulla luodaan alueellinen rekrytointi- ja markkinointimalli työvoiman hankkimiseen. Hanke pyrkii parantamaan yhteistyötä ja tiedonkulkua alueella työvoiman hankintaan liittyvissä asioissa. Hanke tähtää asukasmäärän kasvattamiseen ja rekrytoimijoiden yhteistyöverkostojen luomisen kautta tehostuneeseen aluemarkkinointiin työperäisen muuton edistämiseksi hankkeen toimintaalueelle. Toimenpiteet Hankkeen toteutettavat toimenpiteet liittyvät kaikki rekrytointiin ja Raahen sekä Ylivieskan seutukuntien aluemarkkinointiin. Toimenpiteet ovat yhteneviä molemmissa seutukunnissa, mutta ilmoituskanavat ja materiaali voivat erota toisistaan. Työnantajien avoimia paikkoja sekä piilotyöpaikkoja kartoitetaan henkilökohtaisilla tapaamisilla koko hankkeen aikana. Työnantajia aktivoidaan samalla työpaikkojen ilmoitteluun eri kanavissa. Alueen työnantajia, työpaikkoja ja työssäkäyntialuetta markkinoidaan Suomessa ja kohdistetusti ulkomailla loppuvuoden aikana valmisteltavan suunnitelman pohjalta. Hanke osallistuu rekrytointialan tapahtumiin, messuille, seminaareihin sekä muihin hankkeeseen liittyviin tilaisuuksiin. Hanke rakentaa työnhakijakohderyhmistä verkoston, jolle kohdistetaan suoramarkkinointia, järjestetään tilaisuuksia ja pyritään kohdistamaan muuta markkinointia rekrytoinnin ja työssäkäyntialueen markkinoinnin edistämiseksi. Markkinointitoimenpiteet sisältävät toimenpiteitä mm. sähköisissä kanavissa ja printtimediassa. 21

LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS Selite TA 2017 Raami 2018

LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS Selite TA 2017 Raami 2018 Budjettiyhteenveto Kehittämiskeskus Selite TA 2017 Raami 2018 LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS 2020 Ulkoiset ja sisäiset yht. Myyntituotot 779 960 223 297 190 796 164 025 149 727 Tuet ja avustukset 573 291

Lisätiedot

Hanhikivi yhteyshanke / Yhteyssihteerin rekrytointi / Valintapäätös / Yhteyshankkeen jatkoaika / Muutospäätös / Muutospäätös

Hanhikivi yhteyshanke / Yhteyssihteerin rekrytointi / Valintapäätös / Yhteyshankkeen jatkoaika / Muutospäätös / Muutospäätös Kunnanhallitus 181 04.06.2012 Kunnanhallitus 217 14.08.2012 Kunnanhallitus 242 03.09.2012 Kunnanhallitus 391 18.11.2013 Kunnanhallitus 116 31.03.2014 Kunnanhallitus 17 12.01.2015 Hanhikivi yhteyshanke

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

Alueen valmistautuminen Fennovoiman ydinvoimala-hankkeeseen Hanhikivi-yhteyshanke 1.8.2012-30.4.2015

Alueen valmistautuminen Fennovoiman ydinvoimala-hankkeeseen Hanhikivi-yhteyshanke 1.8.2012-30.4.2015 Alueen valmistautuminen Fennovoiman ydinvoimala-hankkeeseen Hanhikivi-yhteyshanke 1.8.2012-30.4.2015 Kokemuksia Olkiluodon alueelta OLKILUOTO Olkiluoto 3 ydinvoimalan rakennusprojekti alkoi vuonna 2005

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Hanhikivi yhteyshanke. 2: Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen.

Projektisuunnitelma. Hanhikivi yhteyshanke. 2: Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen. Projektisuunnitelma Hanhikivi yhteyshanke Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan: Projekti, jolle haetaan rahoitusta: Ohjelma: Toimintalinja: Pohjois-Pohjanmaan liitto Hanhikivi yhteyshanke Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut SeutuYP koordinaattoreiden työkokous Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 1. Raahen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014 Seutulautakunta 12.12.2013 Raahen seutukunta/leena Harju SISÄLTÖ JOHDANTO... 5 SEUTULAUTAKUNTA... 6 TOIMINNALLISET TAVOITTEET...

Lisätiedot

Valmistautuminen ulkomaisen työvoiman tuloon viestintävälineet kuntoon Salla Korhonen 10.9.2015

Valmistautuminen ulkomaisen työvoiman tuloon viestintävälineet kuntoon Salla Korhonen 10.9.2015 Valmistautuminen ulkomaisen työvoiman tuloon viestintävälineet kuntoon Salla Korhonen 10.9.2015 Mitä aluevaikutuksia ydinvoimalan rakentamis hankkeelta odotetaan Pyhäjoelle ja ympäröiviin seutukuntiin?

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Kesto: 1.1.2015 31.12.2017 Hallinnoija: Haapavesi-Siikalatvan seutukunta (päähallinnoija), muut toteuttajat: Nivala-Haapajärven, Raahen ja Ylivieskan seutukunnat

Lisätiedot

Aluekehitysrahoitus. Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala

Aluekehitysrahoitus. Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala Aluekehitysrahoitus Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala Organisaatio Aluekehityksen strateginen asema Kriittiset menestystekijät: Rahoitusvälineiden strateginen ja tehokas hyödyntäminen Maakuntaohjelman

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1993 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Antti Kotka p. 0400 958 180 antti.kotka@ysk.fi www.ysk.fi

P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Antti Kotka p. 0400 958 180 antti.kotka@ysk.fi www.ysk.fi P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Antti Kotka p. 0400 958 180 antti.kotka@ysk.fi www.ysk.fi 26.3.2015 presentaatio 1 TAUSTA Kärkihanke 2015-2017 (konsortio) Haapavesi-Siikalatvan seutukunta (päähallinnoija),

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 OHJELMAKOKONAISUUDEN RAKENNE valtakunnallinen teknologiateollisuuden kehittämisohjelma Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke TechnoGrowth 2020 Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Hanketiedot Hankkeen nimi: TechnoGrowth 2020 teknologia- ja energia-alan

Lisätiedot

Hankkeen viestintäsuunnitelma

Hankkeen viestintäsuunnitelma Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 15. elokuuta 2016 / 1 Hankkeen viestintäsuunnitelma 1. Hankkeen kuvaus Ydinosaajat-hankkeessa luodaan malli koulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

Kaivannais- ja energiateollisuuden tyke-2012

Kaivannais- ja energiateollisuuden tyke-2012 22.10.2012 31.12.2013 OPH:n rahoittama hanke Hankekoodi J322 Hanketta koordinoi KAO, Kainuun ammattiopisto KSAK, Koillis-Suomen aikuiskoulutus Oy, Kuusamo JEDU, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä OAKK,

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut

Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut Kaikkien työpanosta tarvitaan yhteistyötä ja vastuullisuutta rakennetyöttömyyden nujertamiseksi Avauspuheenvuoro

Lisätiedot

MAAKUNTAOHJELMAN LAADINTA

MAAKUNTAOHJELMAN LAADINTA 7.3.2017 MAAKUNTAOHJELMAN 2018 2021 LAADINTA Maakuntaohjelmat laaditaan nyt voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti, mutta laadinnan yhteydessä seurataan maakuntauudistuksen etenemistä ja otetaan se huomioon

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Osaavan työvoiman rekrytointi Kainuuseen -hanke Tiedotustilaisuus

Osaavan työvoiman rekrytointi Kainuuseen -hanke Tiedotustilaisuus Osaavan työvoiman rekrytointi Kainuuseen -hanke Tiedotustilaisuus 13.6.2017 13.6.2017 Hankkeen taustaa Valtuustoaloite Kainuussa pitkään jatkanut negatiivinen muuttotase vaatii erityistoimenpiteitä tilanteen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

HALLINTOMALLI. Seutulautakunnan johtosääntö. Kehittämiskeskuksen johtosääntö

HALLINTOMALLI. Seutulautakunnan johtosääntö. Kehittämiskeskuksen johtosääntö HALLINTOMALLI Seutulautakunnan johtosääntö Kehittämiskeskuksen johtosääntö Seutulautakunnan johtosääntö; Seutulautakunta 20.10.2016 Kehittämiskeskuksen johtosääntö; Seutulautakunta 22.11.2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Vastuu alueiden kehittämisestä on ALKE-lain perusteella

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Maakunnan tehtäviin liittyvät kansainväliset asiat ja yhteydet. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Maakunnan tehtäviin liittyvät kansainväliset asiat ja yhteydet. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Maakunnan tehtäviin liittyvät kansainväliset asiat ja yhteydet www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Aluekehitysviranomaisen tehtävät

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1994 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Mika Mannervesi 5.6.2014 Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys: taustamuuttujat Kaksi Salon tulevaisuuden kannalta merkittävää, toisistaan lähes riippumatonta

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Yritysten stressitesti ydinvoimalaprojektin osalta

Yritysten stressitesti ydinvoimalaprojektin osalta Yritysten stressitesti ydinvoimalaprojektin osalta Kyselyn tulokset koko aineisto Vastaajamäärä 705 5.5.2011 1 Kysymys 1 5.5.2011 2 1. Oletteko aiemmin toimineet suurhankkeissa/kansainvälisissä hankkeissa?

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelma 2015-2020

Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Painopisteet: Yrittäjyysmyönteisen ilmapiirin edistäminen Toimintaedellytysten luominen elinkeinoelämälle Seudullisen yhteistyön Yrittäjyysmyönteisen

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa -hanke

Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa ja palveluja kuntalaisille taloudellisuutta ja tehokkuutta kunnille Esittelydiat 12.4.2013 Projektipäällikkö Marko Palmgren Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY. LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia

LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY. LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia 2009-2015 Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 VISIO 2015: Suomen ympäristötehokkain ja yritysystävällisin

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen -koulutus

Kasvuun johtaminen -koulutus Kasvuun johtaminen -koulutus Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys Laura Kelhä 6.6.2014 2007-2013 toimintalinjat EAKR 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Ylitarkastaja Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 19/2015 13.04.2015

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 19/2015 13.04.2015 Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 29 Osallistuminen EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelman rahoittaman 6Aika-strategian Avoin osallisuus -kärkihankeen hakemukseen HEL 2015-004216 T 02 05 02 Päätös

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat liite 75 Torstai 29.10.2015 klo 14.00 16.06 PSK-Aikuisopisto, Haapaveden Teknologiakylä, Haapavesi PSK-Aikuisopiston toiminnan

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen ELY-keskuksen, TE-toimiston ja seudun kuntien välillä on ollut seitsemän YS-sopimusta. Aluekohtaisesta YS-toiminnan palvelujen koordinoinnista vastaa TE-toimisto.

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö käytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13 Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö Kuinka Oulu turvaa elinvoiman ja kasvun muutoksessa? Nuori ikärakenne luo perustan koulutuksen

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kainuun Etu Oy, 5.11.2014 Kasvua Kainuuseen -hankekokonaisuus Hankekokonaisuus koostuu kahdesta eri hankkeesta: Kasvua Kainuuseen - Johdon ja henkilöstön kehittäminen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat Etelä-Savon Teollisuuden osaajat YHTEISTYÖSSÄ MUKANA Eteläsavolainen verkostohanke Rahoitus: rakennerahastot (ESR), Etelä-Savon ELY - keskus Kokonaishanke 896 000 ESR -rahan osuus 581 000 Hallinnoijana

Lisätiedot

Yleistä maaseutuohjelmasta

Yleistä maaseutuohjelmasta Yleistä maaseutuohjelmasta -Hankehallinnointikoulutus 15.1.2018 Maria Konsin-Palva Uudenmaan maaseutuohjelmavastaava Uudenmaan ELY-keskus Sivu 1 Hankehallinnointikoulutus 15.1. Leader-ryhmät ja ELY-keskukset

Lisätiedot

Teollinen YV-klusteri alueelle

Teollinen YV-klusteri alueelle Teollinen YV-klusteri alueelle 14.4.2016, Technopolis Oulu Rauno Liikamaa 11.4.2016 FinNuclear 1 Esimerkki vaatimuksista, joita toimittajaan voi kohdistua 990 / 1987 161 / 1988 736 / 2008 717 / 2013 954

Lisätiedot

Projektiohjelma: Laivuri

Projektiohjelma: Laivuri Projektiohjelma: Laivuri 1. HANKKEEN MÄÄRITTELY 1.1 Hankkeen tausta mahdollisilla Suurhankkeiden aiheuttama positiivinen rakennemuutos Fennovoima Oy:n 5.10.2011 tekemä päätös sijoittaa ydinvoimala Pyhäjoen

Lisätiedot

Team Finland kansainvälisen kasvun tukena

Team Finland kansainvälisen kasvun tukena Team Finland kansainvälisen kasvun tukena Viennin rahoitusjärjestelyt Oulu, 14.4.2016 Juha Pulkkinen & Pauli Berg Sisältö Team Finland: Mikä, miksi, kenelle Mitä Team Finland tarjoaa viennin tueksi? Yritysten

Lisätiedot

ELY-keskuksen tulossopimuksen tarkistus vuodelle Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Juha Levy

ELY-keskuksen tulossopimuksen tarkistus vuodelle Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Juha Levy ELY-keskuksen tulossopimuksen tarkistus vuodelle 2017 Yleistä tarkistuksesta Viime syksynä laadittu sopimus on monivuotinen (16-19) Nyt tarkistus sopimukseen vuodelle 2017 mahdollisimman kevyesti Uutta

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/lehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Yritysten

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku 18.1.2016 Länsi-Suomen alueen

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma Kunnan visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR 15.2.2007 Terttu Väänänen Pohjois-Suomen ohjelma- -alue Asukasluku: 634 472 as. Pinta-ala: 133 580 km2 Maakunnat:

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelut Uudistuvan liiketoiminnan osaajat

Asiantuntijapalvelut Uudistuvan liiketoiminnan osaajat Asiantuntijapalvelut Uudistuvan liiketoiminnan osaajat Joensuun Tiedepuisto Oy 8,2 M liikevaihto v. 2012 34 henkilökunta 23 vuotta Omistuspohja Joensuun kaupunki 86 % Itä-Suomen yliopisto 7 % Finnvera

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät Lappi 1/2015

Alueelliset kehitysnäkymät Lappi 1/2015 Alueelliset kehitysnäkymät Lappi 1/2015 ARKTIKUM 12.3.2015 LAPELY Pirkko Saarela Lappi Kansainvälinen maakunta Lapin merkittävimmät kansainväliset yritystoimijat ovat teollisuutta, kaivostoimintaa ja matkailua

Lisätiedot

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011 Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2006-2010 Niiden toimenpiteiden kokonaisuus joilla kunta vaikuttaa omalta osaltaan

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään)

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma

Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma 2017 2018 Tuusula on noin 40 000 asukkaan ja yli 2 700 yrityksen kasvuhakuinen, luova ja käytännönläheinen kulttuurikunta Keski-Uudellamaalla. Sijaintimme Helsinki- Vantaan

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Markku Ahonen, Lapin kalatalouden toimintaryhmä Risto Pyhäjärvi, Lokan Luonnonvara osuuskunta Marjaana Aarnio, Sodankylän kunta KALATALOUDEN TOIMINTARYHMÄT Euroopan

Lisätiedot

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Sisällysluettelo 1. Hanketoiminnan tavoitteet... 1 2. Hankerahoitus... 1 2.1 Valtionavustukset... 1 2.2 EAKR-ohjelmat... 1 2.3 ESR-ohjelma... 2 2.4 Oma rahoitus...

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli 2007 2014 klusterivalinnat vuosiksi 2011 2014 MYR 27.4.2010 Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLISET KLUSTERIT JA OSAAMISKESKUSALAT

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät.

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin strategia Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin visio, missio eli toiminta-ajatus ja arvot Kauppakamarin päämäärät

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 13.3.2014 Jouko Lankinen/ Juha Linden Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13.3.2014 Sisältö: Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2016 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 18.1.2017 Myönnetty rahoitus maakunnittain 2016 Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

Oulun Eteläisen aluekeskusohjelman organisointi

Oulun Eteläisen aluekeskusohjelman organisointi Koordinointi: aluekeskusohjelman yhteyspäällikkö ja tiedottaja Vastuuorganisaatio: Ylivieskan seutukunta toimijoiden kokoaminen, hankkeiden suunnittelu, kehittämistyön koordinointi, tiedonvaihto Oulun

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013. 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry

JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013. 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry MERI-LAPIN KEHITTÄMISKESKUS RY 1 (4) JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry Meri-Lapin kehittämiskeskus ry (jäljempänä kehittämiskeskus) on Kemin ja Tornion kaupunkien sekä Keminmaan,

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007-2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys 2007-2013 toimintalinjat EAKR 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2015 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 2.2.2016 Myönnetty rahoitus maakunnittain Yritysten toimintaympäristön Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Kainuun Metsä- ja puutalouden teemaohjelma

Kainuun Metsä- ja puutalouden teemaohjelma Kainuun metsä- ja puutalouden teemaohjelma 2008-2013 Jari Komulainen Ohjelmajohtaja Kainuun Metsä- ja puutalouden teemaohjelma Kainuun Etu Oy Kainuun metsä- ja puutalouden teemaohjelma 2008-2013 Päätavoite:

Lisätiedot

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014 Tea Laitimo Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Perustettu vuonna 1982, alansa pioneeri Osakkaana on yhteensä 33 yritystä ja yhteisöä Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti Palvelua

Lisätiedot