Arktinen osaaminen Suomessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arktinen osaaminen Suomessa"

Transkriptio

1 Arktinen osaaminen Suomessa ULKOASIAINMINISTERIÖ 2012

2 Sisältö Esipuhe 1 Johdanto 2 I Suomi arktisilla merillä 2 Varustamoita; telakoita; teknologiaa, laitteistoja ja suunnittelua; turvallisuutta II Elinkeinoja arktisilla alueilla 8 Kaivoksia; metalliosaamista; tuulienergiaa; ympäristöteknologiaa; liikennettä; matkailua; porotaloutta ja luontaiselinkeinoja III Suomi arktisen alueen tutkijana ja kouluttajana 12 Laaja-alaista arktista tutkimusta; arktisen luonnon tuntijat; arktisten olosuhteiden tutkimus; kylmäteknologian tutkimus Yhteystiedot 20 Esitteen tekstisisällön ovat toimittaneet esipuhetta lukuun ottamatta Markku Heikkilä ja Marjo Laukkanen Lapin yliopiston Arktisen keskuksen tiedeviestinnästä. Esitteen toteuttamisesta vastasi ulkoasiainministeriön itäosaston alueellisen yhteistyön yksikkö. Lisätietoja julkaisusta antaa: ULKOASIAINMINISTERIÖ Pohjoisen Euroopan yksikkö (EUR-10) puh: (09) sähköposti: Graafinen suunnittelu ja taitto: Mika Kettunen Kannen karttakuva: Suomen Kuvapalvelu Oy Painatus: Edita Oyj

3 Esipuhe Ensimmäinen Arktinen osaaminen Suomessa -esite julkaistiin syksyllä 2009, jolloin oltiin vielä tietämättömiä siitä poikkeuksellisen pitkäkestoisesta pakkasjaksosta, joka Suomeen talvella osuisi. Myös seuraava talvi oli tilastojen valossa kylmä, ja tällöin suomalaisen yhteiskunnan kyky säilyä toimintakykyisenä arktisissa oloissa sai näkyvyyttä ulkomaita myöten. Helsinki-Vantaan lentokentän toimivuudesta raportoitiin kansainvälisillä uutiskanavilla ja suomalaista snow-how ta ihasteltiin. Jääolosuhteissa toimiminen on sen sijaan vanhempaa perua; viimeistään 1800-luvulla ulkomaankaupan kehityksen myötä meidän oli pakko löytää ratkaisuja ympärivuotisen merenkulun turvaamiseen myös silloin, kun kaikki satamamme olivat jään peitossa. Suomalainen innovatiivisuus oli luonteenomaista arktiselle osaamisellemme jo tuolloin useita sukupolvia sitten. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat moninaiset ja vielä osittain arvaamattomat. Kaikkein voimakkaimmin ilmastonmuutoksen vaikutukset tuntuvat arktisella alueella, maapallon pohjoisimmilla leveyspiireillä. Arktisen alueen merkitys kansainvälisessä politiikassa, niin ympäristö- kuin talousnäkökulmista, on viime vuosina kasvanut. Supistuva jääpeite mahdollistaa myös sekä luonnonvarojen että uusien merireittien aikaisempaa tehokkaamman hyödyntämisen, mikä samalla lisää merikuljetuksiin liittyviä riskejä ja kohdistaa paineita alkuperäiskansojen elinkeinoille ja -tavoille. Tähän muutokseen varaudutaan kansainvälisellä yhteistyöllä, jossa arktisten valtioiden muodostama Arktinen neuvosto on keskeinen toimija. Suomi on aktiivinen ja asiantunteva arktinen vaikuttaja. Arktisten alueiden muutos tarjoaa haasteiden ohella myös tuntuvia mahdollisuuksia Suomelle. Tämä päivitetty esite luo katsauksen monipuoliseen suomalaiseen arktiseen osaamiseen ja tietotaitoon. Monelle suomalaisellekin voi tulla yllätyksenä, kuinka laajaa ja kattavaa tämä osaaminen on. Omien yhteiskuntatoimintojemme ylläpitoon tarvitaan merenkulun osaamista, sääennustusta, ympäristöteknologiaa, energiantuotantoa sekä lukuisia muita ratkaisuja, joita tarvitaan myös arktisen alueen muutoksessa. Poikkitieteellinen ja pitkäjänteinen arktinen koulutus ja tutkimus luovat pohjan tälle osaamiselle. Tämä vuosikymmenten ja osin vuosisatojenkin aikana kumuloitunut osaaminen on maailmanlaajuisesti tarkastellen ainutlaatuista. Suomi voi olla siitä ylpeä ja tarjota sitä aktiivisesti eri arktisille toimijoille. Tämän esitteen tekstin on ulkoasiainministeriön tilauksesta toimittanut Lapin Yliopiston Arktinen keskus, mistä haluamme tässä yhteydessä esittää lämpimät kiitoksemme. Erkki Tuomioja Ulkoministeri Alexander Stubb Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri 1

4 Johdanto I Suomi arktisilla merillä Suomi on yksi kahdeksasta arktisesta valtiosta, joihin kuuluvat Pohjoismaiden ohella Kanada, Venäjä ja Yhdysvallat. Sopeutuminen kylmiin elinolosuhteisiin on luonut luonnollisen pohjan maamme arktiselle osaamiselle. Suomalaiset toimijat ja asiantuntemus ovat vahvasti esillä nyt, kun kansainvälinen kiinnostus arktisiin alueisiin on kasvanut. Tässä esitteessä käsitellään sekä suomalaisen tutkimuksen että elinkeinoelämän arktisia rooleja. Niiden kautta muodostuu kokonaiskuva Suomen monipuolisesta osaamisesta maapallon pohjoisimmilla alueilla. Elinkeinoelämän osalta esitteen painopiste on arktisessa meriosaamisessa. Matkailusta, kasvavasta kaivostoiminnasta ja muista elinkeinoelämän aloista on mukana poimintoja. Nimeltä mainittujen toimijoiden ohella Suomessa on eri toimialoilla monia yrityksiä, jotka operoivat arktisilla alueilla. Arktisen alueen määritelmä Vaikka kansainvälisesti vahvistettua arktisen alueen määrittelyä ei olekaan, useimmiten arktisen alueen etelärajan tulkitaan kulkevan Suomen kohdalla Pohjoisella napapiirillä, jolloin Lappi, kolmasosa Suomen pinta-alasta, kuuluu arktisen kansainvälisen yhteistyön piiriin. Luonnon tieteessä arktisen alueen eteläraja on määritelty pohjoisen napapiirin, metsänrajan, tundran etelärajan, ikiroudan etelärajan tai kesäkuun alle +10 C jäävän keskilämpötilan mukaan. Yhteiskuntatieteissä arktinen alue määrittyy arktisten alkuperäiskansojen asuinalueiden mukaisesti. Vaikka Suomi ei ole Jäämeren rantavaltio, on suomalaisella arktisella merenkululla ja arktisella laivanrakennusteknologialla pitkät perinteet. Suomalainen A. E. Nordenskiöld purjehti ensimmäisenä Koillisväylän läpi Vega-laivallaan 1870-luvun lopulla. Talvimerenkulun osaaminen on ollut myös maan elinehto Suomi on ainoa maa, jonka kaikki satamat voivat jäätyä talvisin. Lukuisat yritykset ja toimijat tekevät Suomesta yhden arktisen merenkulun ja offshore-toiminnan johtavista asiantuntijamaista. Varustamoita Arctia Shipping Arctia Shipping on Suomen valtion omistama erikoisvarustamo, jonka toimialana ovat jäänmurtopalvelut, monitoimialusten erikoispalvelut ja kansainvälinen rahtaustoiminta sekä öljyntorjunta. Esimerkiksi alusten avustaminen jäissä, reitityksen suunnittelu ja siihen liittyvä liikenteen ohjaus kuuluvat Arctian toimintaan. Arctian laivastoon kuuluu kolme voimakasta monitoimimurtajaa, yksi öljyntorjuntamurtaja ja neljä perinteistä jäänmurtajaa. Hyvin varustetut monitoimimurtajat Fennica, Nordica ja Botnica on suunniteltu toimimaan Itämeren jäänmurron lisäksi vaikeissa arktisissa olosuhteissa ja haastavissa tehtävissä niin kaasu- ja öljykentillä kuin tutkimusretkillä ympäri maailman. Monitoimimurtajilla voidaan avustaa esimerkiksi arktisissa olosuhteissa suoritettavaa öljynporausta pitämällä liikkuvat jäämassat turvallisella etäisyydellä työskentelypaikasta. Kuva: Arctia Shipping 2

5 Öljyntorjuntamurtaja Kontio on varustettu kahdella erillisellä öljynkeräysjärjestelmällä ja siinä on yli 2000 kuutiota tankkitilaa kerätylle öljylle. Kontio on Euroopan Meriturvallisuus viraston ( EMSA) päivystävä öljyntorjunta-alus pohjoisella Itämerellä. Perinteiset jäänmurtajat Voima, Sisu, Urho ja Otso suorittavat tuhansia avustustehtäviä vuosittain pitäen osaltaan huolen siitä, että Suomen talvimerenkulku toimii häiriöttä. Ne voivat toimia myös jäänhallinnassa ja öljyn torjuntatehtävissä. Neste Oil & Neste Shipping Suomalainen Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiön vahvuutena on pitkä kokemus öljyn jalostuksesta, varastoinnista ja kuljetuksista kylmissä olosuhteissa. Merikuljetuksiin erikoistuneella Neste Shipping Oy:llä on erinomainen tietämys kylmien olo suhteiden aluksille asettamista vaatimuksista. Koko yhtiön laivasto on kaksoisrunkoinen, jäävahvistettu sekä suunniteltu vaativiin olosuhteisiin. Yritys on kehittänyt lukuisia tapoja parantaa alusten suorituskykyä ja turvallisuutta. Innovaatiot ulottuvat kaksitoimisista (double action) tankkereista ja integroidusta komentosillasta satelliittinavigointiin jääolosuhteissa. Alussimulaattorien avulla voidaan harjoitella aluksen ohjaamista vaihtuvissa olosuhteissa sekä saattohinausta. Yhtiön omistamat jäävahvistetut saattohinaajat ovat ainoita laatuaan maailmassa. Neste Shipping tekee yhteistyötä myös laivanrakentajien ja laivansuunnittelijoiden sekä yliopistojen, VTT:n ja muiden tutkimuslaitosten kanssa. 3

6 Telakoita STX Finland ja Arctech Helsinki Shipyard Suomessa on kolme suurta telakkaa. STX Finland Oy:llä on kaksi telakkaa, yksi Turussa ja yksi Raumalla. Arctech Helsinki Shipyard on STX Finlandin ja suuren venäläisen telakkayhtiön United Shipbuilding Corporationin ( USC ) yhteisomistuksessa. STX Finland ja Arctech ovat johtavia toimijoita erikoisvalmisteisten jäätä murtavien alusten maailmanmarkkinoilla. Yrityksillä on vuosikymmenien kokemus jäänmurtajien ja erikoisalusten suunnittelusta ja rakentamisesta. Huipputason asiantuntemus on välttämätön erityisesti arktisten erikoisalusten ja offshorehuolto alusten suunnittelussa ja valmistuksessa, koska alukset toimivat ääriolosuhteissa. STX Finland ja Arctech etsivät jatkuvasti uusia ratkaisuja, jotta aluksista saadaan mahdollisimman turvallisia, toimivia ja ympäristöystävällisiä. Suomalaiset telakat ovat rakentaneet enemmän vaativien jääluokkien jäänmurtokalustoa kuin minkään muun maan telakat. Ne ovat toimittaneet 60 prosenttia maailman jäänmurtajista. Suomalaisten telakoiden tuotevalikoimat kattavat alukset niin arktiseen, subarktiseen kuin antarktiseen käyttöön. STX:n Rauman telakka on maineikas monitoimijäänmurtajien, jääluokiteltujen tutkimusalusten ja matkustajalauttojen rakentaja ja suunnittelija. Telakan viimeisin projekti on uuden sukupolven antarktinen tutkimus- ja huoltoalus. STX:n Turun telakka on maailman johtavana suurten risteilyalusten rakentajana tunnettu edistyneestä ja innovatiivisesta laivansuunnitteluosaamisestaan sekä tehokkaista tuotantolaitoksistaan. Se kykenee työskentelemään vaativimpienkin arktisten olosuhteiden jääluokitettujen, nesteytettyä maakaasua kuljettavien LNG-alusten sekä muiden erikoiskalustojen, kuten kelluvien offshore-tuotantoyksiköiden suunnittelun ja rakentamisen parissa. Arctech rakentaa parhaillaan kahta uutta monitoimijäänmurtohuoltoalusta venäläiselle merenkulun suuryritykselle Sovcomflotille sekä innovatiivista pelastusalusta Venäjän liikenneministeriölle. STX Finlandilla on edeltäjiensä kautta pitkiä perinteitä ja kokemusta läheisestä yhteistyöstä venäläisten laivanvarustamojen, telakoiden ja muiden organisaatioiden kanssa. Se on valmistanut yli 2000 alusta. Arctech Helsinki Shipyard tekee uudisrakennusprojekteissaan yhteistyötä venäläisten telakoiden kanssa. 4 Kuva: Cargotec

7 Kuva: ABB Kuva: Cargotec Teknologiaa, laitteistoja ja suunnittelua ABB ABB kehittää, toimittaa ja huoltaa kehittämäänsä Azipod -tekniikkaan perustuvia sähköisiä potkuri käyttöjärjestelmiä jäänmurtajiin, jäissä kulkeviin rahtialuksiin ja muihin korkean jääluokan aluksiin. Toimitukset käsittävät generaattorit, sähkönjakelujärjestelmän sekä potkurikäyttö- ja automaatiojärjestelmän. Azipod-tekniikkaa käyttävälle alukselle saadaan ylivoimaiset jäänmurto- ja jäissäkulkuominaisuudet ja ne pystyvät toimimaan itsenäisesti vaikeissakin jääolosuhteissa, mikä mahdollistaa kauppalaivojen tehokkaamman ja taloudellisemman operoinnin. Aker Arctic Technology Aker Arctic Technology Oy on perustettu vuonna 2005 jatkamaan Kvaerner MasaYardsin Arctic Technology Centren menestyksekästä tutkimus- ja tuotekehitystyötä. Teknologiayhtiö kehittää ja suunnittelee arktisia merellisen logistiikan ja offshore-teollisuuden ratkaisuja ja suunnittelee aluksia eri asiakkaille arktisiin tarpeisiin. Yrityksen maailman mittakaavassa ainutkertainen jäämallikoelaitos tekee tutkimusta ja tuotekehitystä kenttä- ja laboratorio-olosuhteissa merikuljetuksesta, laivoista ja satamista. Lisäksi yhtiö kouluttaa jäissä kulkevien alusten miehistöjä. Kolmen Petshoran ja Karan merelle jo rakennetun toimivan sukkulaliikennejärjestelmän lisäksi yhtiö kehittää ja tutkii globaaleille markkinoille arktisten alueiden maakaasun ja mineraalien kuljetusjärjestelmiä sekä etsintä- ja tuotantoporaus j ärjestelmiä. Aker Arctic on luonut lukuisia menestyksekkäitä laivakonsepteja arktiseen merenkulkuun, muun muassa maailman ensimmäisen ns. vinomurtajakonseptin, joka on parhaillaan rakenteilla Arctech Helsingin telakalla. Yhtiö suunnittelee myös EU:n yhteisprojektina polaaritutkimukseen tarkoitettua Aurora SLIM -jäänmurtajaa sekä Kanadan uutta polaarijäänmurtajaa. Cargotec Cargotecin tytärbrändit Hiab, Kalmar ja MacGregor tunnetaan kuorman- ja lastinkäsittelyalan johtavina brändeinä ympäri maailman. Yhtiön juuret ovat pohjoisessa, mikä on vaikuttanut tutkimuksen ja tuotekehityksen valintoihin. Cargotec tarjoaa monipuolisia lastinkäsittelyratkaisuja kuten MacGregor-lastiluukkuja, nostureita ja kontinkiinnityslaitteita laivoille, jotka liikennöivät vaativissa arktisissa olosuhteissa. Offshore-asiakkaille Cargotec tarjoaa kuormankäsittelyratkaisuja, jotka täyttävät eri jääluokkien vaatimukset. Suunnittelussa on otettu huomioon erittäin vaativat olosuhteet, kuten esimerkiksi jäätymisen ja sen aiheuttamat mekaaniset vauriot, kylmiin olosuhteisiin sopivat sähkökomponentit sekä turvallisen ja luotettavan toiminnan myös erittäin syvissä käyttöolosuhteissa. 5

8 Cargotec toimittaa konttienkäsittelyyn tarkoitettuja Kalmar-laitteita arktisissa olosuhteissa toimiviin satamiin. Arktisiin olosuhteisiin suunnitellussa konttikurottajassa on lisävarusteita kylmiä olosuhteita varten. Suunnitellessaan arktisiin olosuhteisiin tarkoitettuja lastinkäsittely ratkaisuja Cargotec ottaa huomioon niin ympäristönäkökulmat kuin toiminnallisuuden. Tarjottujen ratkaisujen tulee olla saasteettomia sekä turvallisia käyttää äärimmäisen kylmissä ja rankoissa olosuhteissa. Mobimar Mobimar Oy on meritekniikkayritys, joka suunnittelee ja rakentaa pienaluksia sekä öljyntorjuntajärjestelmiä muun muassa arktisiin olosuhteisiin. jäämurtajat Moskova ja Pietari ovat varustettu sen ohjattavilla potkurilaitteilla. Pitkän tutkimuksen ja tuotekehityksen tuloksena Steerprop toimittaa pääpropulsion eli pääpotkurikoneiston Aker Arctic Technologyn kehittämään jäävahvisteiseen monitoimipelastusaluskonseptiin, joka rakennetaan Arctech Helsinki Shipyardilla. STX Finland Cabins Oy STX Finland Cabins on alallaan maailman johtava toimija. STX Finland Cabinsin esivalmistettuja moduulihyttejä ja kokonaisia majoitus alueita on käytössä niin jäänmurtajissa, arktisten alueiden tutkimusaluksissa, kalastusaluksissa, offshore-lauttojen majoitusalueissa, auto- ja matkustajalautoissa kuin ylellisissä risteily aluksissa. Viime vuosina yhtiö on kehittänyt uuden tyyppistä, kolmirunkoista, pienen kulkuvastuksen omaavaa ja jäänmurtoon soveltuvaa alusta. Jäälaboratorioissa suoritetut jäänmurtokokeet ovat olleet niin lupaavia, että kehitetty ominaisuus on patentoitu. Koska alustyyppi on erittäin vakaa ja matalakulkuinen, se soveltuu jäänmurron lisäksi moniin ympärivuotisiin arktisiin tehtäviin, kuten merentutkimukseen ja öljyntorjuntaan. Steerprop Oy Steerprop Oy on ohjattavia potkurilaitteita suunnitteleva ja valmistava yritys, joka panostaa erityisesti jäävahvisteisten laitteiden toimittamiseen arktisen meren vaativiin olosuhteisiin. Kuormituskestävyyden, käyttövarmuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi Steerprop on tehnyt runsaasti kehitys- ja tutkimustyötä. Yrityksen ohjattavassa potkurilaitteessa yhdistyy niin hyvä hyötysuhde kuin polttoainetalous. Tulevaisuudessa Steerprop pyrkii yhä suurempiin laivasovellutuksiin ja teholuokkiin. Steerprop on toimittanut maailman suurimmat mekaaniset ohjattavat potkurilaitteet Venäjälle Barentsin merellä toimivaan polaarimurtajaan Varandeyhin. Myös Itämerellä operoivat Hyttien pitkälle kehitetty esivalmistustekniikka mahdollistaakin tuotteiden monipuolisen testaamisen jo valmistusvaiheessa. Hyttien paloturvallisuus ja äänieristys ovat huippuluokkaa. STX Finland Cabinsin tuotekehitysosasto kartoittaa jatkuvasti mahdollisuuksia hyödyntää uusia innovaatioita hyttien tuotannossa ja toimituksessa. Trafotek Trafotekin erityisosaamisalueeseen kuuluvat laivanrakennusteollisuuden muuntajaratkaisut ovat käytössä yli 600 aluksessa, joista useat ovat jäänmurtajia tai monikäyttöisiä jäätä murtavia huoltoaluksia. Yhtiöllä on myös kattava valikoima kuristimia ja suodattimia laivanrakennus- ja offshore-teollisuuden vaativiin tarpeisiin. Jokainen Trafotekin tuotteista suunnitellaan tapauskohtaisesti asiakastarpeet ja käyttöolosuhteet huomioiden. Muuntajarakenne on mekaanisesti erittäin kestävä ja sallii voimakkaitakin muutoksia muuntajan kuormituksessa ja asennusympäristössä esimerkiksi lämpötilanvaihteluiden ja tärinän suhteen. Kuva: VTT 6

9 Wärtsilä Wärtsilällä on vahva asema jäänmurtajien ja muiden arktisella alueella toimivien alusten moottoritoimituksissa. Toimitussisällöt kattavat myös alusten automaatiojärjestelmiä, propulsio laitteistoja ja laivasuunnittelua. Energiatehokkailla, integroiduilla kokonaisratkaisuilla ja muun muassa kaasun käytöllä polttoaineena pystytään parantamaan alusten ympäristöystävällisyyttä. Wärtsilä Ship Design suunnittelee useita jääluokkia vastaavia erityyppisiä aluksia, esimerkiksi kemikaalitankkereita, arktisia tutkimusaluksia, offshore-tukialuksia ja kalastusaluksia. Suunnittelu kattaa ratkaisut vaativista arktisista jäänmurtajista kauppa-aluksiin, jotka voivat tarvittaessa liikkua jääpeitteisillä merialueilla. Alusten ohjattavuutta ja jäänmurtokykyä parannetaan jäälaboratoriossa tehtävien testien avulla. Esimerkki suunnitteluprojektista on EU:lle kaavailtu jäätä murtava tutkimus- ja porauslaiva Aurora Borealis, joka pystyy toimimaan jopa -50 C lämpötilassa. Wärtsilä on vahvistanut asemaansa myös johtavana laivojen huolto- ja kunnossapitopalveluiden tarjoajana Barentsinmeren alueella. Yhtiö avasi Murmanskiin vuonna 2010 monipuolisen huoltokeskuksen, joka tarjoaa palveluita kaikille merenkulun ja offshore-alan asiakkaille. Wärtsilä suunnittelee ja toimittaa lisäksi voima laitoksia pohjoisille alueille. Turvallisuutta Liikenteen turvallisuusvirasto ( Trafi ) Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa Suomessa merenkulun turvallisuudesta. Tiedot alusten rakenteisiin kohdistuvasta rasituksesta jääolosuhteissa sekä alusten tehontarpeesta ja jääluokituksesta ovat tärkeitä talvimerenkulun turvallisuuden kannalta. Suomen ja Ruotsin merenkulkuviranomaiset ovat vuodesta 1971 lähtien kehittäneet ja julkaisseet yhteisiä jääluokka sääntöjä ( Finnish-Swedish Ice Class Rules ). Niissä määritellään jäissä liikkuvan aluksen minimikoneteho, rungon, koneiston ja potkurin lujuus. Säännöillä pyritään takaamaan, että

10 Itämerellä liikennöivillä aluksilla on riittävät ominaisuudet jäissä liikkumista varten. Jääluokkasääntöjen pitäminen ajan tasalla vaatii jatkuvaa tutkimusta ja kehittämistä. Trafi ja Liikennevirasto rahoittavat talvimerenkulun tutkimusta yhteistyössä Ruotsin merenkulkuviranomaisten kanssa. Tutkimuksen keskeisiä aiheita ovat mm. jääolosuhteiden ennustamiseen ja talvimerenkulun sujuvuuteen liittyvät kysymykset. Liikennevirasto Liikennevirasto vastaa talvimerenkulun turvallisesta sujuvuudesta ja jäänmurtopalvelujen saatavuudesta Suomen rannikolla. Liikenne virasto osallistuu talvimerenkulun tutkimukseen ja jäänavigoinnin osaamisen kehittämiseen yhdessä Itämeren muiden rannikkovaltioiden kanssa. Jäänmurtajien saatavuudesta ja toimintakyvystä on pidettävä jatkuvaa huolta erilaisten talvien ääriolosuhteissa. Liikennevirasto vastaa jäänmurtajien rahtauksesta ja jäänmurtopalveluiden tehokkaasta toteuttamisesta jäänmurtajien ohjeistuksen ja pitkälle kehitellyn talviliikenteen ohjausjärjestelmän ( IBnet ) avulla. II Elinkeinoja arktisilla alueilla Suomalainen teollisuus ja elinkeinoelämä operoivat maailmanlaajuisesti. Arktisen alueen taloudelliset mahdollisuudet kasvavat nopeasti. Avautuva pohjoinen suunta on suomalais yrityksille luonteva toimikenttä. Lapin kauppakamari on Euroopan unionin alueella pohjoisin kauppakamari ja tunnettu arktisen liiketoimintaympäristön kehittämisestä. Sillä on merkittävä rooli Barentsin euroarktisen alueen yhteistyössä ja yritysten verkostoitumisessa. Lapin kauppakamarin vastuulla on sekä Euroarktisen kauppakamarin ( EACC ) että Barentsin alueen taloudellisen neuvonantajaryhmän puheenjohtajuus ja sihteeristö. Lapin kauppakamarin vuosittain järjestämä Arctic Business Forum käsittelee pohjoisten alueiden investointeja ja elinkeinotoiminnan kehittämistä. Lapin kauppakamarin helmikuussa 2012 julkistaman laskelman mukaan odotettavissa olevien investointien arvo Euroopan pohjoisilla alueilla kymmenen vuoden kuluessa on 125 miljardia euroa: Pohjois-Suomi 22 miljardia, Pohjois-Ruotsi 30 miljardia, Pohjois-Norja 32 miljardia ja Pohjois-Venäjä ( Murmansk ja Arkangeli ) 41 miljardia. Kuva: Tina Lindroos

11 peruskartoitus. Maankäytössä on otettava huomioon kaivostoiminnan, luonnonsuojelun, matkailun ja porotalouden yhteensovittaminen. Kaivoksia Pohjois-Suomi on nousemassa kansainvälisesti yhä tärkeämmäksi malmintuotantoalueeksi. Alan tarjoamat työpaikat ja investoinnit ovat mittavia. Suomi tarjoaa kaivosyhtiöille turvallisen toimintaympäristön ja hyvän infrastruktuurin. Suomen vahvuuksia ovat myös vahva teknologiaosaaminen, alan laitevalmistus sekä Geologian tutkimuskeskuksen ( GTK ) laatima geologinen Geologian opetusta on Suomessa Aalto-yliopistossa sekä Oulun ja Turun yliopistoissa. Erityisesti Oulun yliopisto on keskittynyt vastaamaan Pohjois-Suomessa vahvistuvan kaivostoiminnan tarpeisiin ( Oulu Mining School ). Kaivokset ja ajankohtaiset tutkimuskohteet Geologian tutkimuskeskus Jalometallit 1. Iso-Kuotko gold Agnico-Eagle Ltd 2. Hanhimaa gold Dragon Mining Ltd 3. Kittilä gold Agnico-Eagle Ltd 4. Kettukuusikko gold Taranis Resources Inc. 5. Naakenavaara gold Taranis Resources Inc. 6. Pahtavaara gold Lappland Goldminers Ab 7. Kiekerömaa gold Tertiary Minerals Plc 8. Rompas gold, uranium Mawson Resources Ltd 9. Suhanko-Konttijärvi PGE Gold Fields Arctic Platinum Oy 10. Kuusamo gold Dragon Mining Ltd 11. Laiva gold Nordic Mines Ab 12. Hirsikangas gold Belvedere Resources Finland Oy 13. Ängesneva gold Belvedere Resources Finland Oy 14. Kopsa gold Belvedere Mining Oy 15. Taivaljärvi silver Sotkamo Silver AB 16. Pampalo gold Endomines AB 17. Seinäjoki gold, antimony Nortec Minerals Corp. 18. Osikonmäki gold Belvedere Resources Finland Oy 19. Haveri gold Lappland Goldminers Ab 20. Orivesi gold Dragon Mining Ltd 21. Jokisivu gold Dragon Mining Ltd 22. Kaapelinkulma gold Dragon Mining Ltd 1 Jalometallit 1 Perusmetallit 1 Timantti 1 Muut 1 Kaivos 1 Tutkimuskohde Kaivospiiri 6 Valtaus Timantti 1. Kuusamo Sunrise Resources Plc 2. Kuhmo Karelian Diamond Resources Plc 3. Kaavi-Kuopio Sunrise Resources Plc 4. Kaavi Mantle Diamonds Ltd & Firestone Diamonds Developments JV 1 5 Perusmetallit Varaus 1. Riikonkoski copper, gold Taranis Resources Inc. 2. Kevitsa nickel, copper, PGE First Quantum Minerals Ltd Valtaustilanne Sakatti nickel, copper, PGE Anglo American Exploration B.V. 4. Läntinen Koillismaa (LK) nickel, PGE Finore Mining Inc. 5. Kuhmo nickel Altona Mining Ltd 6. Kuhmo nickel Anglo American Exploration B.V. 7. Talvivaara nickel, zinc, copper Talvivaara Mining Co. 8. Hitura nickel Belvedere Mining Oy 9. Pyhäsalmi zinc, copper, pyrite Inmet Mining Corp. 10. Rautavaara nickel, zinc, copper Western Areas NL & Magnus Minerals Oy JV 11. Kylylahti copper, gold, zinc, nickel, cobalt Altona Mining Ltd 12. Valkeisenranta, Särkiniemi nickel, copper Altona Mining Ltd Muut 1. Sokli phosphorus, niobium Yara International ASA 2. Sivakkalehto iron Tertiary Minerals Plc 3. Kolari iron, gold, copper Northland Resources Ab 4. Kemi chromium Outokumpu Chrome Oy 5. Ranua uranium Mawson Resources Ltd 6. Mustavaara vanadium Mustavaaran Kaivos Oy 7. Punasuo talc, nickel Mondo Minerals Oy 8. Alanen talc Luzenac Suomi Oy 9. Länttä lithium Keliber Resources Ltd 10. Koivusaarenneva ilmenite Kalvinit Oy 11. Siilinjärvi phosphorus Yara International ASA 12. Eno uranium Mawson Resources Ltd 13. Tammela lithium, tin, tantalum Nortec Minerals Corp Kartta: GTK km 9 100

12 Metalliosaamista Suomen metalliteollisuus limittyy kiinteästi laiva- ja offshore-teollisuuteen. Alalla on osaamista kylmiin olosuhteisiin tarkoitettujen materiaalien valmistuksesta. Ankarissa oloissa käytettävät laitteet vaativat erikoisominaisuuksia ja kestävyyttä. Suomalaisia teräsrakenneratkaisuja on toimitettu muun muassa porauslauttoihin. Perämeren rannikolla sijaitsee kaksi suurta kansainvälisillä markkinoilla toimivaa teräs tehdasta, Outokumpu Torniossa ja Rautaruukki Raahessa. Viiden suomalaisen metallialan yhtiön muodostama SeelDoneGroup Oy on hyvä esimerkki yrityksestä, joka on kiinnostunut pohjoisista markkinoista. Yhtiö on toimittanut erikoisteräksiin liittyviä ratkaisuja Barentsin alueelle. Vaativia hitsattuja ja koneistettuja teräsrakenteita ja niihin perustuvia laite- ja osa kokonaisuuksia toimitetaan erityisesti öljy, kaasu- ja energiateollisuuden tarpeisiin. Tuulivoimaloita valmistava Winwind Oy kehittää arktista tuulivoimaa ja kylmien alueiden standardeja. Yhtiön perustama konsortio suunnittelee arktista kolmen megawatin voimalaa. Sen markkinat tulevat olemaan pohjoisten alueiden lisäksi Keski-Euroopan vuoristoalueet. Hankkeessa kehitetään Suomen arktista tuulivoimaosaamista yleisemmin. Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus TEKES, joka rahoittaa elinkeinojen ja liike toiminnan uudistumisprojekteja, tukee hanketta. Ympäristöteknologiaa Pohjoisten alueiden luonto on hauras ja vaatii tarkkaa huolenpitoa. Suomalaista ympäristötekno logiaa voidaan käyttää arkisten alueiden ympäristön puhdistamiseen ja tuotantolaitosten vähäpäästöisyyden turvaamiseen. Suomesta löytyy osaamista ja teknologiaa vastaamaan öljypäästöihin arktisilla alueilla. Johtavana asiantuntijana kansainvälisesti alalla toimii Lamor Oy. Tuulienergiaa Uusiutuvan energian lisäämistavoitteiden vuoksi Suomessa ollaan yhä kiinnostuneempia hyödyntämään tuulienergiaa pohjoisilla alueilla. Suurin ongelma on jäänmuodostus tuuliturbiinin lapoihin ja laitteistoihin. VTT on jäätämisen mallintamisessa johtava asiantuntija maailmassa. 10

13 Kuva: Tiehallinto Kuva: Arto Vitikka Kuva: VTT Liikennettä Arktiset olot vaativat infrastruktuurilta olo suhteiden vaihtelun kestämistä ja sopeutumista kylmään sekä lämpimään. Arktisten alueiden tieinfrastruktuurin hoito ja rakentaminen on luonnon varojen hyödyntämisen vuoksi tulevaisuudessa tärkeää ja Suomen osaamiselle voi olla kysyntää. Suomessa teiden ja meriväylien kunnossa pidosta vastaa Liikennevirasto. Lapissa toimii ajoneuvojen ja renkaiden talvitestaukseen erikoistuneita yrityksiä, kuten ivalolainen Test World Oy. Monet globaalit autonvalmistajat testaavat tuotteitaan talvisin Lapin testiradoilla. Euroopan ainoa moottorikelkkatehdas BRP Finland toimii napapiirillä Rovaniemellä. Suomessa lentokentät pidetään auki kaikissa sääolosuhteissa, myös pakkasella ja lumisateen keskellä. Lentokenttien toiminnasta vastaa Finavia. Napapiirin pohjoispuolella Suomessa on neljä täysmittaista lentokenttää: Rovaniemi, Kittilä, Ivalo ja Enontekiö. Matkailua Suomi on arktisen turismin suurvalta. Merkittävä osa arktisen alueen majoituskapasiteetista sijaitsee Suomessa. Pohjois-Suomi on vilkas talvimatkailun kohde, minkä takia turismi on huomattava pohjoinen elinkeino. Tunnettuja talvimatkailukohteita ovat muun muassa Levi, Ylläs, Saariselkä, Salla, Luosto, Rovaniemi, Pyhä ja Ruka. Talviturismissa yhdistyvät luonto-, elämys- ja ostosmatkailu. Yksi vetonauloista on Rovaniemellä asuva joulupukki. Lapin suurimmissa yksittäisissä matkailu kohteissa on yli vuodepaikkaa ja vuotuisia yöpymisiä Lapissa on pitkälti yli kaksi miljoonaa. Matkailun lisäinvestointeja on suunnitteilla. Lapin valttina talvimatkailussa on lumivarmuus. Aktiviteetteja ovat esimerkiksi laskettelu, murtomaahiihto, poro- ja koiravaljakkosafarit ja erilaiset ohjelmapalvelut. Kansainvälisten lentokenttien ja hyvien maayhteyksien myötä kohteet ovat hyvin saavutettavissa sekä omatoimi- että ryhmä matkailijoille. Ohjelmatarjontaa on myös talvikauden ulkopuolella. Toinen merkittävä ajankohta matkailulle on syksyn värikäs ruska-aika, jolloin kasvillisuuden ilme vaihtuu. Porotaloutta ja luontaiselinkeinoja Suomen pohjoiset alueet ovat porotalous aluetta. Poronhoito on merkittävä elinkeino, jota harjoittavat sekä saamelainen alkuperäiskansa että valtaväestö pohjoisella maaseudulla. Porot ovat erottamaton osa alueen kulttuuria ja imagoa sekä tärkeitä matkailulle. Poronliha on haluttu erikoiselintarvike, jota on ryhdytty aktiivisesti jatkojalostamaan. Vapaasti luonnosta saatavat ja kaikkien kerättävissä olevat luonnontuotteet kuten hilla, puolukka, karpalo, mustikka ja muut marjat ovat merkittävä osa pohjoisia elinkeinoja ja elämäntapaa. Luontaistuote- ja käsityöalalla toimii lukuisia paikallisia pienyrittäjiä. 11

14 Kuva: Pekka Luukkola/Matkailun edistämiskeskus Kuva: David Gray III Suomi arktisen alueen tutkijana ja kouluttajana Suomi panostaa pohjoisten alueiden osaamiseen ja tutkimukseen. Pohjois-Suomessa sijaitsee kaksi yliopistoa, jotka palvelevat Suomen arktisen osaamisen ydintä: korkealaatuista, monitieteellistä arktista tutkimusta ja koulutusta. Monipuolista arktista tutkimusta tehdään myös monissa muissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Arktisen luonnon, ilmakehän ja maaperän erityispiirteiden tuntemus vaatii pitkäjänteistä tutkimusta ja kenttätyötä. Suomen Lapissa onkin tiheä tutkimusasemien ja -laitosten verkosto, joka kartoittaa ja seuraa ympäristön ja ilmakehän tilaa. Toimiminen arktisilla alueilla vaatii monipuolista kylmäteknologian tutkimusta ja kehittämistä. Laaja-alaista arktista tutkimusta Lapin yliopisto ja Arktinen keskus Rovaniemellä sijaitseva Lapin yliopisto on Euroopan unionin pohjoisin yliopisto, jolla on omakohtaista asiantuntemusta ja yhteys arktisen alueen asukkaisiin ja kulttuureihin. Yliopiston neljässä tiedekunnassa ja Arktisessa keskuksessa tutkitaan arktisen alueen ihmisiä, yhteiskuntaa, ympäristöä ja taidetta sekä näiden vuorovaikutusta. Pohjoisuuteen liittyvää koulutusta on tarjolla sekä perustutkinnon suorittajille että jatko- opiskelijoille. Lisäksi Lapin yliopistolla on valtakunnallinen vastuu saamelaisuuteen liittyvästä yhteiskuntatieteellisestä tutkimuksesta ja saamelaisoikeuden tutkimuksesta. Lapin yliopiston Arktinen keskus toimii Arktikum-talossa ja on Suomessa ainoa nimenomaan arktisiin kysymyksiin erikoistunut laitos. Sen kansainvälinen ja monitieteinen tutkimus jakautuu kolmeen teemaan, joita ovat luonnontieteisiin painottuva globaalimuutos, yhteiskuntatieteisiin painottuva kestävä kehitys ja arktinen oikeustiede. Globaalimuutoksen tutkimusryhmä selvittää kasvavan talous toiminnan vaikutuksia arktisen alueen ekologiaan, ympäristöön ja yhteiskuntiin. Ryhmän erityisosaamista on arktisen energia teollisuuden vaikutuksien tutkimus Siperiassa, jossa yhteistyötä tehdään tutkijoiden, alkuperäiskansojen, paikallisten asukkaiden, teollisuuden ja hallintoviranomaisten välillä. Kestävän kehityksen tutkimusryhmä tutkii ympäristöpolitiikkaa ja taloutta sekä yhteiskuntien sopeutumista ja haavoittuvuutta. Tutkimusryhmään kuuluva Alkuperäiskansojen ja saamen tutkimuksen toimisto on erikoistunut alkuperäiskansojen perinne tietoon, politiikkaan ja identiteettiin. Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistö - oikeuden instituutti tutkii oikeustieteellisiä kysymyksiä koskien arktisen alueen kansainvälisiä sopimuksia ja säännöksiä, ympäristövaikutusten Kuva: Jussi Tiainen/Oulun yliopisto 12

SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA

SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA 1 1 JOHDANTO 3 1.1 Arktinen alue ja Suomi 3 1.2 Arktisen alueen globaali merkitys 4 2 HAURAS ARKTINEN LUONTO 7 2.1 Ilmastonmuutos 7 2.2 Ympäristön saastuminen 8 2.3 Luonnon monimuotoisuus

Lisätiedot

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle Arktinen alue - uusia mahdollisuuksia Suomelle Kansanedustajat Pertti Salolainen, Marjo Matikainen-Kallström, Esko Kurvinen, Eero Suutari, Heikki Autto Sisällys 4-5 Arktinen alue muuttuu ja luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston

Lisätiedot

KALLIOSTA KULLAKSI KUMMUSTA KLUSTERIKSI

KALLIOSTA KULLAKSI KUMMUSTA KLUSTERIKSI KALLIOSTA KULLAKSI KUMMUSTA KLUSTERIKSI Suomen mineraaliklusterin vaikuttavuusselvitys Hannu Hernesniemi Birgitta Berg-Andersson Olavi Rantala Paavo Suni Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Kustantaja:

Lisätiedot

Arctia Shipping ympäristön turvaajana

Arctia Shipping ympäristön turvaajana Arctia Shipping ympäristön turvaajana Parhaita jäänmurron palveluja TURVALLISESTI JÄISILLÄ MERILLÄ Arctia Shippingin päätehtävänä on varmistaa talven meriliikenteen sujuvuus, jotta suomalainen elinkeinoelämä

Lisätiedot

Arctia Shipping Oy:n liiketoiminnan kehittämismahdollisuudet, Suomen merialueiden jäänmurto ja polaarinen ulottuvuus

Arctia Shipping Oy:n liiketoiminnan kehittämismahdollisuudet, Suomen merialueiden jäänmurto ja polaarinen ulottuvuus Arctia Shipping Oy:n liiketoiminnan kehittämismahdollisuudet, Suomen merialueiden jäänmurto ja polaarinen ulottuvuus Salainen Monitoimimurtajat Jäänmurtajat Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lyhyt tausta-analyysi...

Lisätiedot

Arktisen meriteknologian ennakointi

Arktisen meriteknologian ennakointi RAPORTTEJA 13 2013 Arktisen meriteknologian ennakointi Uudenmaan pk-yritysten näkökulmasta YRJÖ MYLLYLÄ Arktisen meriteknologian ennakointi Uudenmaan pk-yritysten näkökulmasta YRJÖ MYLLYLÄ RAPORTTEJA

Lisätiedot

KATSE POHJOLAAN. Norja-Suomi. Yhdessä voimme houkutella kansa invälisiä investointeja ja osaamista. Elisabeth Gammelsæter, Norsk bergindustri Sivu 6

KATSE POHJOLAAN. Norja-Suomi. Yhdessä voimme houkutella kansa invälisiä investointeja ja osaamista. Elisabeth Gammelsæter, Norsk bergindustri Sivu 6 Norja-Suomi KATSE POHJOLAAN Maitamme yhdistää valtava potentiaali pohjoisessa. Emme ole vielä riittävästi osanneet hyödyntää Norjaa yhteistyö- ja kauppakumppanina. Presidentti Sauli Niinistö sanomalehti

Lisätiedot

Kasvua pohjoisesta. Miten Norja, Ruotsi ja Suomi voivat saada aikaan kestävää kasvua arktisella alueella?

Kasvua pohjoisesta. Miten Norja, Ruotsi ja Suomi voivat saada aikaan kestävää kasvua arktisella alueella? Kasvua pohjoisesta Miten Norja, Ruotsi ja Suomi voivat saada aikaan kestävää kasvua arktisella alueella? Riippumattoman asiantuntijatyöryhmän raportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 1/2015 Kasvua

Lisätiedot

UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle!

UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle! UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle! POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA Kainuun liitto Keski-Pohjanmaan liitto Lapin liitto Pohjois-Pohjanmaan liitto SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE... 3 2. POHJOIS-SUOMEN NÄKYMÄT...

Lisätiedot

Toimintaympäristön analyysi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi. Työterveyslaitos 2006. 1

Toimintaympäristön analyysi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi. Työterveyslaitos 2006. 1 Toimintaympäristön analyysi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi. Työterveyslaitos 2006. 1 POHJOIS-POHJANMAAN, KAINUUN JA LAPIN TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI 2006 Toimittanut: Veikko Kujala ja Anja Hiltunen Työterveyslaitos

Lisätiedot

Lappi- sopimus - maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille 2015-2016

Lappi- sopimus - maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille 2015-2016 Lapin toimeenpanosuunnitelma vuosille 2014-2015 Lappi- sopimus - maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille 2015-2016 TEM / 6.10.2014 Hyväksytty Lapin maakunnan yhteistyöryhmässä 10.6.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pohjavedenoton ja kiviainesten oton yhteensovittamista tutkitaan. M4D näyttää kehitysmaille tien vaurastumiseen s. 20

Pohjavedenoton ja kiviainesten oton yhteensovittamista tutkitaan. M4D näyttää kehitysmaille tien vaurastumiseen s. 20 1/2013 Geologian tutkimuskeskuksen SIDOSRYHMÄLEHTI M4D näyttää kehitysmaille tien vaurastumiseen s. 20 Pohjavedenoton ja kiviainesten oton yhteensovittamista tutkitaan S. 18 Mineraalialan yhteistyö kokoaa

Lisätiedot

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 CLEANTECH avain Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 Sisällysluettelo 1. Tausta ja tarkoitus 3 Etelä-suomen yhteistoiminta-alue: uusimaa, kanta-häme ja päijät-häme

Lisätiedot

Kainuun kaivannaisalan kehittämisohjelma 2009-2015. Kainuun Etu Oy

Kainuun kaivannaisalan kehittämisohjelma 2009-2015. Kainuun Etu Oy 2009-2015 Kainuun Etu Oy Alkusanat on valmisteltu vuoden 2008 aikana Kainuun Etu Oy:n toteuttamassa hankkeessa, jonka on rahoittanut Kainuun maakunta kuntayhtymä yhdessä GTK:n ja Kainuun Etu Oy:n kanssa.

Lisätiedot

V U O S I 2013 LEHTI P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö. Ympäristötutkimusyhteistyötä Kansainvälisiä hankkeita

V U O S I 2013 LEHTI P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö. Ympäristötutkimusyhteistyötä Kansainvälisiä hankkeita P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö LEHTI V U O S I 2013 Ympäristötutkimusyhteistyötä Kansainvälisiä hankkeita Sisällys P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö LEHTI V U O S I 2013 4 6 8 Jokikunnostuksen

Lisätiedot

LAPIN ARKTISEN ERIKOISTUMISEN OHJELMA. Lapin liitto

LAPIN ARKTISEN ERIKOISTUMISEN OHJELMA. Lapin liitto LAPIN ARKTISEN ERIKOISTUMISEN OHJELMA Lapin liitto Marraskuu 2013 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI... 4 TIIVISTELMÄ... 5 ČOAHKKÁIGEASSU - Pohjoissaame... 6 SUMMARY - Englanti... 7 1. JOHDANTO... 8 1.1 Suomen

Lisätiedot

Biolaakso - esiselvityshanke

Biolaakso - esiselvityshanke 1 Biolaakso - esiselvityshanke Taustaraportti 2/2014 2 Biolaakso - esiselvityshanke Taustaraportti Sisällysluettelo 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. JOHDANTO 6 2.1. LUONNONVARAKESKUKSEN STRATEGINEN TOIMIPAIKKA JA

Lisätiedot

Meriteollisuus 2020 -kilpailukykytyöryhmä

Meriteollisuus 2020 -kilpailukykytyöryhmä TEM raportteja 13/2013 Meriteollisuus 2020 -kilpailukykytyöryhmä Välimietintö Elinkeino- ja innovaatio-osasto 13.3.2013 Meriteollisuus 2020 kilpailukykytyöryhmä Välimietintö 13.3.2013 Työ ja elinkeinoministeriölle

Lisätiedot

Teollisuus tekee älykumouksen. ICT:n uudet mahdollisuudet teollisuudessa. (Kaivos, energia, infra, logistiikka ja rakentaminen)

Teollisuus tekee älykumouksen. ICT:n uudet mahdollisuudet teollisuudessa. (Kaivos, energia, infra, logistiikka ja rakentaminen) Teollisuus tekee älykumouksen ICT:n uudet mahdollisuudet teollisuudessa (Kaivos, energia, infra, logistiikka ja rakentaminen) ISBN 978-952-5465-84-6 Julkaisusarjan tekijä BusinessOulu, TeollisuusForum.

Lisätiedot

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot

Itämeriläinen 4/2013

Itämeriläinen 4/2013 2014 Itämeriläinen 4/2013 2 Itämeriläinen 4 2013 Itämeriläinen 4 2013 3 Otsikoissa nyt! Päätoimittajan terveiset Helena Erkkilä, päätoimittaja Katse kohti Arktista Kuluva vuosi on Centrum Balticumissa

Lisätiedot

Kauppakamari. Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 4/2009. Lapin kauppakamari juhli 70-vuotistaivaltaan. LEO on osa lappilaista ennakkoluulottomuutta

Kauppakamari. Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 4/2009. Lapin kauppakamari juhli 70-vuotistaivaltaan. LEO on osa lappilaista ennakkoluulottomuutta Kauppakamari Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 4/2009 Lapin kauppakamari juhli 70-vuotistaivaltaan LEO on osa lappilaista ennakkoluulottomuutta Lapissa on tehty töitä suurhankkeiden eteen Kemin Satama varautuu

Lisätiedot

CLEANTECH 6FAKTAA MARKKINOI OSAAMISESI, LUO OMA TULEVAISUUTESI HAITIA. Bruce J. Oreck: Kysy itseltäsi minkälaisen tulevaisuuden sinä itsellesi haluat.

CLEANTECH 6FAKTAA MARKKINOI OSAAMISESI, LUO OMA TULEVAISUUTESI HAITIA. Bruce J. Oreck: Kysy itseltäsi minkälaisen tulevaisuuden sinä itsellesi haluat. 6FAKTAA ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hiilijalanjälki mittarissa Kustannusäästöjä ympäristöä säästämällä Ympäristöliiketoiminta Hyvällä osaamisella hyvää

Lisätiedot

Tässä numerossa AKTUUMI 1

Tässä numerossa AKTUUMI 1 Tässä numerossa Yliopistot ovat alueidensa kehityksen vetureita. Alueellisuus ei voi kuitenkaan olla pelkkä itseisarvo, vaan toiminnalla pitää olla tuhdisti annettavaa alueen kehitykselle. Just in case

Lisätiedot

Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022

Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 52014 Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 Valtioneuvoston periaatepäätös 20.11.2014 Maa- ja metsätalousministeriö 2014 Julkaisun

Lisätiedot

LAPPI Pohjoisen luova menestyjä. LAPIN MAAKUNTASUUNNITELMA Strategia vuoteen 2030

LAPPI Pohjoisen luova menestyjä. LAPIN MAAKUNTASUUNNITELMA Strategia vuoteen 2030 LAPPI Pohjoisen luova menestyjä LAPIN MAAKUNTASUUNNITELMA Strategia vuoteen 2030 luonnos 10.6.2009 SISÄLTÖ Saatteeksi... 2 1 Johdanto... 3 1.1 Maakuntasuunnitelmalla suunta tulevaisuuteen...3 1.2 Lappi

Lisätiedot

Paavo Lipponen. Pohjoinen tahtotila. Suomen edellytykset arktiseen talouskasvuun

Paavo Lipponen. Pohjoinen tahtotila. Suomen edellytykset arktiseen talouskasvuun Paavo Lipponen Pohjoinen tahtotila Suomen edellytykset arktiseen talouskasvuun Paavo Lipponen Pohjoinen tahtotila Suomen edellytykset arktiseen talouskasvuun Sisällysluettelo Tiivistelmä...5 1. Johdanto...6

Lisätiedot

seatec Aker Yardsin projektiosaaminen olennaisessa roolissa Meri yhdistää osaamisen SIVUT 26-28

seatec Aker Yardsin projektiosaaminen olennaisessa roolissa Meri yhdistää osaamisen SIVUT 26-28 seatec Aker Yardsin projektiosaaminen olennaisessa roolissa SIVUT 12-21 Bureau Veritas perustanut laivapiirustusten hyväksyntäosaston SIVU 11 5 / 2006 seatec.fi Meri yhdistää osaamisen SIVUT 26-28 Azipod

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Aspo kehittää jatkuvasti henkilöstön osaamista ja osaamisen johtamista.

VUOSIKERTOMUS. Aspo kehittää jatkuvasti henkilöstön osaamista ja osaamisen johtamista. 2012 VUOSIKERTOMUS KASVUA IDÄSSÄ Venäjä, Ukraina ja muut IVYmaat tuovat jo kolmanneksen Aspon liikevaihdosta. ARKTISILLE ALUEILLE ESL Shippingin kalusto ja osaaminen mahdollistavat uudet arktisten alueiden

Lisätiedot