United Bankers Oyj. Yksi Pohjoismaiden kovimmista joukkueista rahoitusmarkkinoilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "United Bankers Oyj. Yksi Pohjoismaiden kovimmista joukkueista rahoitusmarkkinoilla"

Transkriptio

1 Yksi Pohjoismaiden kovimmista joukkueista rahoitusmarkkinoilla United Bankers Oyj Listautumisanti NASDAQ OMX Helsinki Oy:n First North Finland -markkinapaikalle Tässä markkinointiesitteessä esitetyt tiedot perustuvat Finanssivalvonnan hyväksymään, United Bankers Oyj:n ( Yhtiö ) osakeantia ja listautumista varten laadittuun listalleottoesitteeseen ( Listalleottoesite ), johon sijoitusta harkitsevien tulee tutustua ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Listalleottoesite ja lisätietoja on saatavissa United Bankers Oyj:n toimipisteestä ja merkintäpaikasta UB Securities Oy:stä sekä merkintäpaikan verkkosivustolta osoitteesta Mahdollisen sijoituspäätöksen tulee perustua ainoastaan Listalleottoesitteessä esitettyihin tietoihin kokonaisuudessaan. Tämä esitys ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu Listalleottoesite. Tässä esityksessä ei pyritä antamaan kokonaiskuvaa tai sijoitusta varten riittäviä tietoja Yhtiöstä, eikä siinä olevien tietojen perusteella voida tehdä sijoituspäätöksiä. Annettavat tiedot voivat muuttua tai niitä voidaan muuttaa ilman, että lukija saa tästä erillistä ilmoitusta. Mahdollista sijoitusta suunnittelevan tahon on itse selvitettävä ja arvioitava Yhtiöön liittyviä tietoja sekä hankittava omalla kustannuksellaan omat oikeudelliset, taloudelliset, verotukselliset ja muut neuvot mahdollista sijoitusta varten. Tämä esitys saattaa sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, arvioita ja laskelmia Yhtiöstä ja markkinoista, joilla Yhtiö toimii. Tällaiset lausumat, arviot ja laskelmat heijastavat niitä varten tehtyjä oletuksia, jotka voivat pitää paikkansa tai osoittautua virheellisiksi. Tulevaisuutta koskevat lausumat, arviot ja laskelmat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä sekä muita tärkeitä tekijöitä, joiden johdosta Yhtiön todellinen tulos, toiminta ja saavutukset tai toimialan kehitys voivat poiketa olennaisesti tällaisissa tulevaisuutta koskevissa lausumissa, arvioissa ja laskelmissa nimenomaisesti tai välillisesti esitetyistä seikoista. Yhtiö ei anna vakuutuksia tai sitoumuksia tällaisista lausumista, arvioista ja laskelmista. First North Finland on vaihtoehtoinen markkinapaikka, jota ylläpitävät NASDAQ OMX -konserniin kuuluvat pörssit. First North Finlandissa listattuihin yhtiöihin ei sovelleta samoja sääntöjä kuin säännellyillä päämarkkinoilla. First North -yhtiöt noudattavat pienille kasvuyhtiöille sovellettuja, vaatimustasoltaan alhaisempia sääntöjä. First North -yhtiöihin sijoittaminen saattaa siten sisältää suuremman riskin kuin päämarkkinoiden yhtiöihin sijoittaminen.

2 Terve, United Bankersin, tai kavereiden kesken UB:n, nimi syntyi sattumalta 80-luvun puolivälin tienoilla, kun englanninkielinen nimi valittiin erottumaan edukseen silloisten pankkiiriliikkeiden joukosta vanhassa pörssisalissa Fabianinkadulla. Nimi on kuitenkin vuosikaudet johtanut niin asiakkaita kuin yhteistyökumppaneitakin harhaan, ja minulle tulee edelleen kysymyksiä siitä, missä maassa pääkonttorimme on. Harva finanssialaan perehtymätön tietää, että olemme täysin kotimainen, pääosin avainhenkilöidemme omistama sijoituspalvelukonserni. UB:n viime vuosien kasvu on osoittanut, ettei nimi loppupeleissä ole ollenkaan harhaanjohtava. Asiantuntijajoukkomme on viidessä vuodessa vahvistunut merkittävästi muodostaen yhden Pohjoismaiden kovimmista joukkueista rahoitusmarkkinoilla todellisen United Bankersin. Tämä ei olisi ollut mahdollista ilman asiakkaitamme eikä myöskään ilman nykyisiä omistajiamme yhtiön avaintyöntekijöitä suurin osa. Koska olemme kaikki yrittäjiä, olemme sitoutuneita niin yhtiöön, toisiimme kuin asiakkaisiimme pitkällä aikavälillä. Todisteina sitoutumisesta ovat poikkeuksellisen pitkät työsuhteet sekä avainhenkilöiden hyvin pieni vaihtuvuus. Osoitus sitoutumisesta ovat myös pitkäaikaiset asiakassuhteemme, joista olemme hyvin ylpeitä. Monet niistä ovat yhtä vanhoja kuin yhtiö itse. Olemassaolomme perustuu siihen, että kasvatamme asiakkaidemme varallisuutta pitkällä aikavälillä, ja mikäli tässä onnistumme, onnistumme yhtiönä. Monet meistä ovat olleet todistamassa UB:n lähes 30-vuotisen historian aikana useita noususuhdanteita mutta myös syviä talouden ja rahoitusmarkkinoiden kriisejä. Markkinatilanteiden voimakkaistakin vaihteluista huolimatta olemme onnistuneet tekemään tulosta varsin vakaasti. Onnistuminen vaatii intohimoa, eikä todellista intohimoa voi tuottaa keinotekoisesti. Suhtaudun työhöni intohimoisesti enkä pelkää kääriä hihojani. Mikäli uskot siihen, etten ole UB:lla ainoa, jota inspiroivat ammattimaisuus, ryhmähenki, onnistumiset, inhimillisyys ja ennen kaikkea kova duuni, sinun kannattaa lukea meistä vähän lisää seuraavilta sivuilta. Omasta puolestani lupaan teille, jotka osallistutte UB:n listautumisantiin, ettei kehittäminen lakkaa eikä intohimon liekki sammu. Haluan rakentaa yhtiötä, josta voin olla ylpeä. Olisi hienoa jakaa tämä tunne kanssasi. United Bankers tulee pysymään nimensä veroisena! Patrick Anderson toimitusjohtaja, osakas, United Bankers Oyj 4 5

3 United Bankers lyhyesti United Bankers Oyj (jäljempänä United Bankers, Yhtiö ) on sijoitustuotteita ja -palveluita tarjoavan konsernin emoyhtiö. Pankkiryhmistä riippumaton Yhtiö on pääosin avainhenkilöidensä omistama, keskisuuri kotimainen sijoitusalan yritys. Yhtiöllä on neljä liiketoiminta-aluetta: varainhoito, rahastojen hallinnointi, arvopaperinvälitys sekä investointipankkitoiminta. Varainhoidon tuotteisiin ja palveluihin kuuluvat muun muassa yksilöllinen salkunhoito, sijoitusrahastot ja strukturoidut sijoitustuotteet. Reaaliomaisuussijoittaminen on yksi Yhtiön tärkeimmistä erikoistumisalueista varainhoidossa. Yhtiö tarjoaa arvopaperinvälitystä kustannustehokkaasti kaikilla merkittävillä markkinoilla. Välityspalvelut kattavat listattujen sekä listaamattomien osakkeiden ja joukkolainojen lisäksi pörssinoteeratut rahastot sekä johdannaiset. Yhtiö tarjoaa rahastojen hallinnointi- ja arvonlaskentapalveluja omien rahastojen lisäksi myös ulkopuolisille toimijoille. Investointipankkitoiminta keskittyy Pohjoismaissa toimivien yritysten kansainvälisiin transaktioihin. Yhtiön keskeisiä vahvuuksia ovat asiantunteva, kokenut ja sitoutunut henkilökunta pitkäaikaiseen kokemukseen ja ammattitaitoon perustuvat yksilölliset omaisuudenhoitopalvelut laaja valikoima reaaliomaisuusrahastoja, joilla on pitkä ja hyvä tuottohistoria kulloiseenkin markkinatilanteeseen sopivat strukturoidut sijoitustuotteet kustannustehokas välityspalvelu kaikilla merkittävillä markkinoilla ja kaikissa sijoitusinstrumenteissa ammattimainen pohjoismainen yritysjärjestelyliiketoiminta vakaa historiallinen taloudellinen kehitys United Bankers -konserniin kuuluu emoyhtiö United Bankers Oyj:n lisäksi kuusi tytäryhtiötä. Yhtiön täysin omistamia tytäryhtiöitä ovat UB Securities Oy, UB Omaisuudenhoito Oy ja UB Rahastoyhtiö Oy. Tytäryhtiöitä, joissa Yhtiöllä on enemmistöomistus ovat UB Capital Oy, UB Real Asset Management Oy ja UB Nordic Forest Management Oy. UB Capital Oy:llä on täysin omistettu UB Företagsrådgivning AB -niminen tytäryhtiö Ruotsissa. United Bankersin keskeisimpiin vahvuuksiin kuuluu asiantunteva, kokenut ja sitoutunut henkilökunta. Avainhenkilöiden sitoutuminen Yhtiöön omistuksen kautta tukee Yhtiön kehittämistä sekä pitkäaikaisten asiakassuhteiden hoitamista luottamuksellisesti ja tuottavasti. Yhtiön palveluksessa oli yhteensä 80 sijoitusalan ammattilaista. Listautumisanti Yleisöannin merkintäaika: Osakkeen merkintähinta: 33 euroa Merkintäpaikka: UB Securities Oy, Aleksanterinkatu 21 A, Helsinki Listautumisannin keskeiset ehdot löytyvät sivulta 30 sekä listalleottoesitteestä. Asiantuntemus Pidämme tärkeänä, että jokainen asiakas saa aina asiantuntevaa henkilökohtaista palvelua. UB:n keskeinen voimavara on kokeneiden ja ammattitaitoisten ihmisten vahva tiimityö. Henkilöstön sitouttaminen yhtiöön omistuksen kautta on keino tukea liiketoiminnan kehittämistä sekä pitkäaikaisten asiakassuhteiden hoitamista luottamuksellisesti ja tuottavasti. Esimerkiksi varainhoidon ja arvopaperinvälityksen avainhenkilöillä on keskimäärin vuoden markkinakokemus. 6 7

4 United Bankers lyhyesti Strategia Listautumisannin tausta ja syyt United Bankers tähtää liiketoiminnan ja tuloksen ja tätä kautta Listautumisanti toteutetaan Yhtiön A-osakkeiden listaamiseksi yrityksen arvon kasvattamiseen pitkällä aikavälillä. Yhtiön tavoitteena on tulla merkittäväksi ja tunnetuksi toimijaksi Suomessa ja misannin myötä Yhtiön osakkeelle muodostuu markkina-arvo. First North Finland -markkinapaikalle ( First North ). Listautu- Pohjoismaissa sekä tarjota asiantuntevaa ja luotettavaa palvelua Listautumisannin pääasiallisena tarkoituksena on mahdollistaa kaikilla konsernin liiketoiminta-alueilla. Yhtiön A-osakkeiden tehokkaampi käyttö esimerkiksi maksuvälineenä yrityskaupoissa sekä henkilöstön palkitsemisessa. Yhtiön pyrkimyksenä on kasvattaa asiakkaiden varallisuutta yksilöllisiin tavoitteisiin ja tarpeisiin sopivilla ratkaisuilla sekä tuottaa maa, edesauttaa Yhtiön toiminnan laajentamista ja mahdollistaa Listautumisanti vahvistaa Yhtiön pääomapohjaa ja kilpailuase- asiakkaille lisäarvoa konsernin tarjoamilla palveluilla. Päämääränä on jatkuvasti kehittää tuotteiden ja palveluiden laatua ja näin Yhtiön strategian mukaisen kasvun. ylläpitää hyvää mainetta ja korkeaa asiakastyytyväisyyttä. Yhtiö Listautumisannin tavoitteena on myös lisätä Yhtiön osakkeenomistajien määrää, hankkia Yhtiölle pääsy pääomamarkkinoille pyrkii tarjoamaan laajan tuote- ja palvelukokonaisuuden erilaisia markkinatilanteita ja sisäisiä synergioita hyödyntäen. sekä lisätä Yhtiön A-osakkeen likviditeettiä ja Yhtiön tunnettuutta. UB:n strategian keskeisiä osa-alueita ovat hallinnoitavan varallisuuden ja asiakkaiden lukumäärän kasvattaminen uusien, kannattavuutta ja kasvua tukevien liiketoiminta-alueiden perustaminen tai hankkiminen esim. yritysjärjestelyjen kautta tuote- ja palveluvalikoiman jatkuva laajentaminen tunnettuuden parantaminen myyntiverkoston laajentaminen IT-järjestelmien kehittäminen ja tätä kautta liiketoiminnan tehokkuuden sekä asiakaspalvelun parantaminen. Hankittavien varojen käyttö Yhtiö aikoo käyttää listautumisannista saamansa varat ensisijaisesti Yhtiön toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen. Yhtiön tärkeimpiä hankkeita tällä hetkellä ovat kasvustrategiaa tukevien IT-järjestelmien ja verkkopalveluiden kehittäminen sekä liiketoiminnan kansainvälinen kasvattaminen, jonka ensimmäisessä vaiheessa keskitytään tuotteiden jakelun käynnistämiseen Ruotsissa. Yhtiö aikoo käyttää varoja myös uusien tuotteiden ja palveluiden sekä esimerkiksi pääomarahastoliiketoiminnan kehittämiseen. Yhtiö voi käyttää varoja myös liiketoiminnan laajentamiseen yritysostoin. Olettaen, että kaikki osakkeet merkitään listautumisannissa, Yhtiö arvioi keräävänsä listautumisannilla noin 9,4 miljoonan euron nettovarat. Kasvuyhtiö joka maksaa myös hyvää osinkoa Kasvustrategiastaan huolimatta Yhtiö on jakanut hyvää osinkoa, ja tämä on tavoitteena tulevaisuudessakin. Yhtiön osingonjakopolitiikkana on jakaa vuosittain osinkona vähintään 50 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta tai osakekohtaisesta kassavirrasta ottaen kuitenkin Yhtiön liiketoiminnan kehitystarpeet huomioon. Osinkojen maksaminen ja niiden määrä ja maksuaika riippuvat Yhtiön tulevasta tuloskehityksestä, taloudellisesta asemasta, kassavirrasta, investoinneista, maksukyvystä ja suhdannevaihtelusta. Innovatiivisuus Kehitämme UB:lla tuotteitamme ja palveluitamme jatkuvasti. Lähtökohtana ovat ennen kaikkea asiakkaiden toiveiden kuunteleminen sekä kulloisenkin markkinatilanteen hyödyntäminen. Tällä pyrimme varmistamaan tuotteidemme ja palveluidemme sopivuuden asiakkaidemme tavoitteisiin. Edelläkävijän rooli vaatii usein erilaista lähestymistapaa ja myös rohkeutta. Yksi suosituimmista UB:n sijoitustuotteista on Metsäobligaatio, joka syntyi varainhoitotiimin kehitystyön tuloksena vuonna Suuren kysynnän vuoksi Metsäobligaatioita on vuosien varrella tehty jo toistakymmentä. 8 9

5 Miksi sijoittaa United Bankersiin? Positiivinen tuloskehitys kasvuinvestointien tukena United Bankersilla on erittäin vakaa taloudellinen historia ja Yhtiö on kasvattanut liiketoimintaansa lähes yksinomaan tulorahoituksella. Yhtiöllä ei ole lainkaan pitkäaikaista velkaa. Viime vuosina Yhtiö on keskittynyt kasvustrategian toteuttamiseen ja luonut perustaa tulevaisuuden kasvuedellytyksille muun muassa yritysostoilla sekä uusia liiketoimintoja perustamalla. Viime vuosina Yhtiön liikevaihto ja tulos ovat kehittyneet positiivisesti talouden heikosta suhdanteesta huolimatta. Yhdysvalloista vuonna 2008 alkanut finanssikriisi ja sitä seurannut euroalueen United Bankers -konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Meur 8,11 Liikevaihto 11,51 Ennen vuotta 2010 UB Securities -konserni 13,64 12,20 10,60 10, H1/ velkakriisi johtivat maailmanlaajuiseen ja pitkään kestäneeseen heikon talouskehityksen jaksoon. Erityisesti pankkisektoria koetelleet kriisit johtivat myös voimakkaaseen sääntelyn kiristymiseen rahoitusalalla. Finanssikriisiä seuranneina vuosina Yhtiö on kyennyt tekemään voitollisen tuloksen, vaikka toimintaympäristö on ollut välillä hyvinkin vaikea. Yhtiön liiketoiminta on viime vuosina kasvanut selvästi sekä asiakasmäärällä että hallinnoitavien varojen määrällä mitattuna. Yhtiön hallinnoitavat varat olivat kesäkuun 2014 lopussa noin 1,3 miljardia euroa. Asiakkaita United Bankersilla oli kesäkuun lopussa ,56 Liikevoitto 2,96 1,86 1,70 1,90 1, H1/ Konsernin asiakasmäärän kehitys yhtiöittäin / UB Rahastoyhtiö 1247 UB Securities UB Omaisuudenhoito /2014 Yhtiön taloudellinen asema ja liiketoiminnan tulos tilikausilla 2012 ja 2013 Yhtiö kasvatti liiketoimintaansa vuosien 2012 ja 2013 aikana. Vuonna 2012 Yhtiön liikevaihto kasvoi 15,1 prosenttia 12,2 miljoonaan euroon ja vuonna 2013 liikevaihto kasvoi 11,8 prosenttia 13,6 miljoonaan euroon. Vuonna 2012 liikevoitto oli 1,7 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 kannattavuus säilyi tyydyttävänä liikevoiton noustessa 11,9 prosenttia 1,9 miljoonaan euroon. Vuoden 2013 kannattavuutta rasittivat muun muassa EU:n finanssialaa koskevan sääntelyn voimakas lisääntyminen, minkä johdosta Yhtiön hallinnolliset kustannukset kasvoivat. Lisäksi Yhtiö panosti voimakkaasti asiakashankintaan ja markkinointiin. Yhtiön hallinnoitava varallisuus kasvoi ja oli tilikauden 2013 päättyessä miljoonaa euroa (1 005 miljoonaa euroa vuoden 2012 lopussa). Tapahtumat päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla Vuosi 2014 alkoi Yhtiön osalta myönteisesti. Liikevaihto kasvoi vuoden alkupuoliskolla 10,7 miljoonaan euroon. Kasvua kertyi lähes 50 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Myös liikevoitto nousi ja oli 1,9 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa yli 30 prosentin kasvua edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kaiken kaikkiaan kasvua saavutettiin laajasti Yhtiön eri liiketoiminnoissa. Yhtiön hallinnoimat varat kasvoivat 8 prosentilla vuoden 2013 lopun tasosta ja olivat jakson päättyessä miljoonaa euroa. Alkuvuoden suotuisan kehityksen tärkeimpiä osatekijöitä olivat strukturoitujen tuotteiden hyvä myynti, UB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen positiivinen tuottokehitys ja rahastopääomien kasvu sekä UB Securities Oy:n järjestämä osakeanti, jossa lääkekehitysyhtiö Herantis Pharma Oyj listattiin First North Finland -markkinapaikalle

6 Miksi sijoittaa United Bankersiin? United Bankers -konsernin hallinnoitavan varallisuuden kehitys /2014* Meur Tulosennuste vuodelle 2014 Vuoden 2014 osalta Yhtiö arvioi konsernin koko vuoden liikevaihdon ja liikevoiton ennen listautumisannin kustannuksia kasvavan edellisvuodesta. Yhtiön antaman liikevaihtoennusteen taustalla on oletus, että hallinnoitavien varojen ja asiakkaiden määrä jatkavat kasvuaan ja että strukturoitujen tuotteiden myynti jatkuu hyvänä. Oletuksena on, että Yhtiö pystyy hyödyntämään erityisesti reaaliomaisuusrahastojen soveltuvuutta vallitsevaan markkinatilanteeseen ja siten kasvattamaan rahastojen pääomia edelleen. Yleinen pääomamarkkinoiden aktiviteetti on ollut nousussa, mikä on Yhtiön mukaan vaikuttanut myönteisesti Yhtiön saamien toimeksiantojen määrään. Tulevaisuudennäkymät Huolimatta tämän hetken epävarmasta yleisestä taloudellisesta tilanteesta Yhtiö uskoo sijoituspalveluiden ja -tuotteiden kysynnän kasvavan tulevaisuudessa. Yhtiön näkemyksen mukaan myös laajentuminen Ruotsiin ja mahdollisesti muille uusille markkinoille voi pitkällä aikavälillä vaikuttaa positiivisesti hallinnoitavien varojen määrään ja liiketoiminnan kasvuun /2014 * Vuosien luvut sisältävät päällekkäisyyksiä Laatu Menestystä rahastojen hoidossa UB Rahastoyhtiö Oy valittiin Suomen kolmanneksi parhaaksi rahastoyhtiöksi Arvopaperi-lehden vuotuisessa rahastoyhtiövertailussa syyskuussa Vertailussa arvioidaan rahastoyhtiöitä niiden hallinnoimien rahastojen Morningstar-luokitukseen perustuvan riskikorjatun historiallisen tuoton perusteella. Pitkäjänteinen ja kunnianhimoinen työmme tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä on saanut myös ulkopuolista tunnustusta. Kansainvälisen sijoitusalan julkaisun Euromoneyn vuosittaisessa Private Banking -tutkimuksessa UB valittiin vuonna 2012 Suomen parhaaksi yksityisasiakkaiden varainhoitajaksi pääkategoriassa Best private banking services overall. Samassa tutkimuksessa UB:n sijoitustuotteiden valikoima arvioitiin Suomen parhaaksi ja kattavimmaksi. Myös UB:n rahastot ovat menestyneet useissa rahastovertailuissa

7 Strategian kolme K:ta: kasvu, kasvu ja kasvu UB Rahastoyhtiön rahastopääoman kehitys 6/2012 6/2014 Meur United Bankers tähtää kannattavaan kasvuun kaikilla liiketoiminta-alueillaan. Kasvun perustana on toiminnan laajentaminen niin orgaanisesti kuin yritysostoinkin. Nykyisissä liiketoiminnoissa voimavaroja suunnataan niille osa-alueille, jotka tuottavat tasaista kassavirtaa ja joissa on suurin kasvupotentiaali. Tietojärjestelmillä ja internetpalveluilla on merkittävä rooli kasvun edistämisessä. Järjestelmien ja verkkopalveluiden kehittämisellä tähdätään liiketoiminnan tehokkuuden parantamiseen sekä asiakastyytyväisyyden lisäämiseen esimerkiksi sähköisen asioinnin helppouden sekä selkeän raportoinnin kautta. United Bankersin viime vuosien yritysostot Yhtiö on kasvattanut liiketoimintaansa onnistuneiden yrityskauppojen avulla. Näistä merkittävin toteutui vuoden 2011 lopussa, kun UB Rahastoyhtiö Oy osti Aventum Rahastoyhtiö Oy:n liiketoiminnan. Kaupan seurauksena Aventumin rahastoliiketoiminta siirtyi osaksi United Bankers -konsernin varainhoitoliiketoimintaa ja Aventum-rahastot muuttuivat UB-rahastoiksi. Kaikki Aventumin yhdeksän sijoitusrahastoa siirtyivät helmikuussa 2012 UB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoitaviksi. Järjestelyssä Aventum-rahastojen salkunhoidosta ja hallinnosta vastaava henkilöstö siirtyi Yhtiön palvelukseen. Aventum-liiketoimintakaupan myötä reaaliomaisuussijoittaminen on noussut Yhtiön strategiassa tärkeään rooliin. Tämän johdosta reaaliomaisuusrahastojen sekä neljän muun UB-rahaston salkunhoito siirrettiin kuluvan vuoden toukokuussa UB Real Asset Management Oy -nimiseen tytäryhtiöön. Yhtiö omistaa UB Real Asset Management Oy:stä 56,24 %. Loppuosa UB Real Asset Management Oy:n omistuksesta on sen avainhenkilöillä, mikä vahvistaa heidän sitoutumistaan reaaliomaisuusliiketoiminnan kehittämiseen. Rahastoliiketoiminnan liikevoiton osalta on huomioitava, että tällä omistuksen siirrolla voi olla vaikutus Yhtiön tilikauden voittoon, koska Yhtiön suhteellinen osuus rahastoliiketoiminnan tilikauden voitosta pienenee. Kuluvan vuoden tammikuussa United Bankers hankki enemmistön (55,20 %) suomalaisesta Nordic Forest Management Oy:stä, joka on erikoistunut metsäomaisuuteen sijoittaviin pääomasijoitusrahastoihin. Nordic Forest Management Oy:n nimi muuttui kaupan myötä UB Nordic Forest Management Oy:ksi. Syyskuun 2014 alussa Yhtiö kasvatti omistustaan UB Nordic Forest Management Oy:ssä 10,07 prosentilla, jolloin Yhtiön omistus nousi 65,27 prosenttiin. UB Nordic Forest Management Oy:n ensimmäinen pääomarahasto Nordic Forest Fund I Ky aloitti toimintansa vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä. Kesäkuun lopussa rahastolla oli sijoitussitoumuksia runsaan 20 miljoonan euron arvosta. Tämän jälkeen Nordic Forest Fund on tiedottanut suurimmasta metsäkaupastaan syyskuussa, jolloin rahasto ilmoitti UPM-Kymmene Oyj:n kanssa tehdystä hehtaarin metsäkaupasta. Rahaston tavoitekoko on 35 miljoonaa euroa. Varainhoitoliiketoiminta kasvaa vahvasti Varainhoitoliiketoiminta on United Bankersin merkittävin ja nopeimmin kasvava liiketoiminta-alue. Rahastoilla on ollut merkittävä rooli varainhoitoliiketoiminnan kasvussa. UB Rahastoyhtiö 6/ /2012 6/ /2013 6/2014 UB Rahastoyhtiön rahastopääoma oli 453 miljoonaa euroa Oy:n hallinnoimien rahastojen varojen määrä nousi vuoden 2014 Listautumisten järjestäminen ja neuvonanto ensimmäisen kuuden kuukauden aikana kaikkien aikojen huippuunsa. Kesäkuun lopussa varat olivat 436,2 miljoonaa euroa, Lokakuussa 2013 UB Securities Oy toimi pääjärjestäjänä ja mer- välitys- ja investointipankkitoiminnan kasvuajurit mikä tarkoittaa 19,9 prosentin kasvua vuodenvaihteen tasosta. kintäpaikkana Helsingin Pörssin ensimmäisessä päälistan listautumisannissa kuuteen vuoteen, kun Orava Asuinkiinteistörahasto Syyskuun 2014 lopussa UB Rahastoyhtiö Oy:n rahastopääoma oli 453 miljoonaa euroa. Oyj listautui. UB Securities Oy toimi osakeannin pääjärjestäjänä ja merkintäpaikkana myös kuluvan vuoden toukokuussa, kun Myös strukturoitujen sijoitustuotteiden myynti on kasvanut voimakkaasti. Vuonna 2013 UB Omaisuudenhoito Oy toi markkimi listautumisprosessissa Herantis Pharma Oyj:n taloudellisena Herantis Pharma Oyj listautui First Northiin. UB Capital Oy toinoille 13 uutta strukturoitua tuotetta, joiden myyntivolyymi kohosi neuvonantajana. Listautumisen jälkeen UB Capital Oy on jatkanut Herantis Pharma Oyj:n First North -sääntöjen mukaisena hy- 69,5 miljoonaan euroon. Kuluvan vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana strukturoitujen sijoitustuotteiden myynti ylsi väksyttynä neuvonantajana. lähes 70 miljoonaan euroon vastaten näin koko vuoden 2013 myyntiä. Investointipankkitoiminnan keskiössä ovat pohjoismaisten yhtiöiden yritysjärjestelyt. Toiminnan laajentaminen käynnistettiin keväällä 2014, kun UB Capital Oy:n täysin omistama tytäryhtiö UB UB Omaisuudenhoito Oy on jättänyt syyskuussa Finanssivalvonnalle ilmoituksen Ruotsin sivuliikkeen perustamisesta. Tavoitteena on aloittaa varainhoitotuotteiden myynti Ruotsissa loppuvuo- Företagsrådgivning AB aloitti toimintansa Ruotsissa. den 2014 aikana

8 UB:n historia ja tulevaisuus Historia United Bankers laajensi liiketoimintaansa investointipankki- United Bankersin liiketoiminnan laajentaminen muihin Pohjois- Konsernin historia alkoi vuonna 1986, jolloin Oy United Bankers toimintaan, kun yritysjärjestelyihin ja rahoitusratkaisuihin poh- maihin käynnistyi, kun UB Capital Oy aloitti toiminnan Ruotsissa Ab perustettiin, ja se aloitti pörssivälittäjänä Helsingin Pörssis- joismaisilla markkinoilla erikoistunut UB Capital Oy perustettiin keväällä Tukholman konttori avattiin heinäkuussa. sä vuonna United Bankersin perustajaosakkaat Rasmus joulukuussa Yhtiön rahastoliiketoiminta kasvoi puolestaan Finnilä ja Johan Linder ovat edelleen mukana kehittämässä kon- merkittävästi, kun UB Rahastoyhtiö Oy osti Aventum Rahasto- Kasvun avaintekijät tulevaisuudessa sernin liiketoimintaa. Tänä päivänä United Bankers -konsernin lii- yhtiö Oy:n liiketoiminnan vuoden 2011 lopussa. Aventum Ra- Yhtiö tavoittelee kasvua niin orgaanisesti kuin yritysjärjestelyjen ketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito, rahastojen hallinnointi, hastoyhtiö Oy:n liiketoimintakaupan myötä reaaliomaisuussijoit- kautta. Yhtiö etsii ja perustaa uusia kannattavuutta ja kasvua arvopaperinvälitys sekä investointipankkitoiminta. taminen on noussut tärkeään asemaan konsernin strategiassa. tukevia liiketoimintoja, kehittää uusia tuotteita ja palveluita sekä Kuluvan vuoden tammikuussa United Bankers hankki enemmis- pyrkii kasvattamaan markkinaosuuttaan. Nykyisissä liiketoimin- Vuonna 1995 konserni laajensi toimintaansa kasvaville varainhoi- tön suomalaisesta Nordic Forest Management Oy:stä, joka on noissa voimavaroja suunnataan niille osa-alueille, jotka tuottavat tomarkkinoille ostamalla Kariluoto & Lehti Oy:n, jonka liiketoimin- erikoistunut metsäomaisuuteen sijoittaviin pääomasijoitusrahas- tasaista kassavirtaa ja joissa on suurin kasvupotentiaali. Konser- ta siirtyi UB Omaisuudenhoito Oy:lle. UB Rahastoyhtiö Oy perustettiin vuonna 2007 vastaamaan UB:n rahastojen hallinnoinnista ja rahastoliiketoiminnan kehittämisestä. toihin. Nordic Forest Management Oy:n nimi muuttui kaupan myötä UB Nordic Forest Management Oy:ksi. nin sisäisiä synergioita pyritään hyödyntämään entistä paremmin. Yhtiön brändiä rakennetaan johdonmukaisesti panostamalla markkinointiin ja viestintään. Asiakaslähtöisyys Tavoitteena kannattava kasvu United Bankersilla on takanaan pitkä ja vakaa taloudellinen historia. Viime vuosina olemme keskittyneet kasvustrategiamme toteuttamiseen. Tavoitteenamme on pystyä myös jatkossa kasvamaan kannattavasti. Visio Yhtiön tavoitteena on olla haluttu yhteistyökumppani sekä yksityisettä yhteisöasiakkaiden varainhoidossa. Yhtiön visiona on kasvaa merkittäväksi ja tunnetuksi finanssitavarataloksi Suomessa ja Pohjoismaissa. Korkealaatuisilla tuotteilla ja palvelujen jatkuvalla kehittämisellä sekä Yhtiön listautumisella First North -markkinapaikalle tavoitellaan parempaa tunnettuutta ja pyritään kasvattamaan asiakaskuntaa sekä hallinnoitavan varallisuuden määrää merkittävästi. Pidämme UB:lla tärkeänä, että jokainen asiakas saa aina asiantuntevaa henkilökohtaista palvelua ja että tuotteemme ja palvelumme vastaavat aina asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. Tunnen monet asiakkaani jo useiden vuosien ajalta. Se auttaa ymmärtämään erilaisia toiveita ja tavoitteita ja sitä kautta löytämään kullekin asiakkaalle sopivimman ratkaisun. Pitkäaikaisten ja luottamuksellisten asiakassuhteiden ansiosta yhteistyö on miellyttävää ja tuloksellista. Nina Nummela Sijoitusasiantuntija 16 17

9 UNITED BANKERS Oyj UB OMAISUUDENHOITO UB RAHASTOYHTIÖ UB SECURITIES UB REAL ASSET MANAGEMENT UB NORDIC FOREST MANAGEMENT UB CAPITAL omistus 100 % tj. Jani Lehti omistus 100 % omistus 100 % omistus n. 56 % omistus n. 65 % omistus 62 % tj. Henri Korhonen tj. Herman Segercrantz tj. Aki Kostiander tj. Mikael Beck tj. Johan Nylén UB Omaisuudenhoito Oy ( UBO ) tar- UB Rahastoyhtiö Oy ( UBR ) harjoittaa UB Securities Oy ( UBS ) tarjoaa ar- UB Real Asset Management Oy ( UB- UB Nordic Forest Management Oy UB Capital Oy ja tämän kokonaan omis- joaa varainhoidon tuotteita ja palveluita, sijoitusrahastojen hallinnointia sekä vopaperinvälitystä ja sijoitusneuvon- RAM ) vastaa kymmenen UB-rahaston ( UBNFM ) harjoittaa metsäomaisuu- tama ruotsalainen tytäryhtiö UB Före- vastaa strukturoitujen sijoituslainojen hoitaa rahastojen kauppojen selvityk- taa kaikilla merkittävillä markkinoilla. salkunhoidosta. Näitä ovat UB Rahas- teen liittyvää sijoitustoimintaa. UBNFM tagsrådgivning AB harjoittavat inves- tuotekehityksestä, tuottaa UB Rahas- sen, kassanhallinnan, arvonlaskennan, UBS:n välityspalvelut kattavat listattu- toyhtiö Oy:n hallinnoimat reaaliomai- toimii vastuunalaisena yhtiömiehenä tointipankkitoimintaa. Tämä tarkoittaa toyhtiö Oy:lle rahastojen salkunhoito- osuusrekisterin ylläpidon ja rahastojen jen sekä listaamattomien osakkeiden ja suusrahastot sekä neljä muuta rahastoa. Nordic Forest Fund I Ky -nimisessä rahoituksen järjestämistä, neuvonantoa palveluja sekä toimii Yhtiön kaikkien riskienhallinnan. UB Rahastoyhtiö Oy joukkolainojen lisäksi pörssinoteeratut Lisäksi UBRAM osallistuu muuhun UB rahastossa ( NFF ) ja vastaa rahaston yrityskaupoissa ja pörssilistauksissa, varainhoitotuotteiden ja -palveluiden tarjoaa rahastojen hallinnointipalveluja rahastot sekä johdannaiset. UBS on Rahastoyhtiö Oy:n ja UB Omaisuuden- hallinnoimisesta. NFF harjoittaa sijoi- toimintaa hyväksyttynä neuvonantajana myyjänä ja markkinoijana. UBO tarjoaa omien rahastojen lisäksi myös ulkopuo- aktiivisesti mukana myös primäärimark- hoito Oy:n reaaliomaisuuteen liittyvään tustoimintaa tekemällä sijoituksia pää- First North -markkinapaikoilla sekä neu- täyden valtakirjan varainhoitoa sekä lisille toimijoille. kinalla listaamassa yhtiöitä ja joukko- sijoitustoimintaan, myyntiin ja tuoteke- osin suomalaisiin metsäkiinteistöihin. vonantoa yritysten muihin rahoitukseen palvelee toimeksiantoasiakkaita muun velkakirjoja pohjoismaisille pääoma- hitykseen. UBNFM:n tavoitteena on laajentaa met- tai omistukseen liittyvissä asioissa. muassa osake-, joukkolaina- ja rahas- markkinoille. säsijoittamisen ratkaisuihin keskittyvää tosijoituksissa. tuotevalikoimaa ensimmäisen pääomarahaston jälkeen

10 United Bankersin liiketoiminta Mistä United Bankersin tulos syntyy? Valtaosa Yhtiön liikevaihdosta muodostuu Yhtiön tytäryhtiöiden tarjoamien sijoituspalveluiden palkkiotuotoista. Varainhoidon ja rahastojen palkkiot perustuvat ensisijaisesti hoidettavan varallisuuden määrään sekä osittain myös hoidettavien varojen kehitykseen, ja ne tuottavat Yhtiölle tasaista kassavirtaa. Lisäksi merkittävä määrä palkkioista veloitetaan toteutuvien transaktioiden pohjalta. Näitä palkkioita ovat muun muassa arvopaperinvälityksen palkkiot sekä rahastojen ja strukturoitujen sijoituslainojen merkintäpalkkiot. Yhtiön tytäryhtiön tarjoaman investointipankki- asiakasmäärä sekä hallinnoitavat varat ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosien aikana. Asiakasmäärä oli päättyneen jakson lopussa 4 489, mikä tarkoittaa 21 prosentin kasvua edeltävän vuodenvaihteen aikaisesta asiakasmäärästä. Voimakkainta kasvu on ollut varainhoitoliiketoiminnassa, jonka tuotteet ja palvelut on suunnattu niin yhteisö- kuin yksityissijoittajillekin. Lukumääräisesti suurimman asiakasryhmän varainhoidossa muodostavat suomalaiset yksityishenkilöt sekä pienet ja keskisuuret yritykset. Yhtiön asiakaskunta on hajautunut useisiin eri asiakassegmentteihin ja asiakkaiden lukumäärä on suuri, mikä on olemassa, elleivät Euroopan keskuspankin rahapoliittiset toimenpiteet onnistu. Yhdysvalloissa keskuspankin elvyttävä rahapolitiikka on päättymässä ja koron nostojen odotetaan alkavan vuoden 2015 aikana. Yhtiön palkkiotuotot ovat osittain riippuvaisia osake- ja korkomarkkinoiden kehityksestä. Yhtiön liiketoiminnan kannalta olennaisten varainhoitopalveluiden, strukturoitujen tuotteiden ja rahastojen myynnin onnistuminen sekä arvopaperinvälityksen volyymi riippuvat pitkälti yleisestä sijoituspalveluiden kysynnästä. toiminnan palkkiot perustuvat pääsääntöisesti toimeksiantojen toteutumisen myötä maksettaviin palkkioihin (success fee). Yhtiön saamien palkkiotuottojen vaihtelu voi olla suurta johtuen esimerkiksi markkinatilanteen muutoksista, projektien ja kampanjoiden ajoituksesta sekä sijoitustoiminnan onnistumisesta. Asiakkaat United Bankersin varainhoidon ja välitystoiminnan asiakaskunta muodostuu instituutio-, yritys- ja yksityisasiakkaista. Yhtiön pienentää yksittäisen asiakkaan menettämiseen liittyvää taloudellista riskiä. Liiketoimintaympäristö ja markkinat Taloudellinen tilanne on jatkunut pitkään jokseenkin epävarmana Suomessa ja Euroopassa. Taloudellisen epävarmuuden pitkittyminen yhdessä viime aikoina ilmenneiden geopoliittisten riskien kanssa on lisännyt varovaisuutta sijoittajien keskuudessa. Euroopassa talousnäkymät ovat edelleen heikot ja deflaatioriski Laajentuminen Pohjoismaihin Yhtiön tavoitteena on kasvattaa liiketoimintaansa Suomen lisäksi myös muissa Pohjoismaissa. UB Capital Oy aloitti toiminnan Ruotsissa keväällä 2014 ja Tukholman konttori avattiin heinäkuussa. Myös UB Omaisuudenhoito Oy:llä on tavoitteena aloittaa varainhoitotuotteiden myynti Ruotsissa loppuvuoden aikana. Kilpailutilanne United Bankersin päämarkkina-alue asiakaskunnan osalta on Suomi. Yhtiö voi kuitenkin tehdä sijoituksia asiakkaidensa lukuun laajasti useilla kansainvälisillä markkinoilla. Omaisuudenhoidon tuotteita ja palveluita myydään tällä hetkellä lähes yksinomaan Suomessa. Suomen sijoitus- ja omaisuudenhoitomarkkinoilla suurimmat markkinaosuudet ovat suurilla tai keskisuurilla pohjoismaisilla pankeilla. Alalla on myös useita pankkiryhmistä riippumattomia puhtaasti sijoituspalveluihin, omaisuudenhoitoon ja sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin erikoistuneita keskisuuria yhtiöitä. Lisäksi toimialalla toimii useita pieniä yrityksiä, jotka ovat erikoistuneet esimerkiksi rahastoihin, strukturoituihin tuotteisiin tai sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin. Yhtiö pyrkii eri liiketoiminnoissaan löytämään toimintamallin, jolla se voi erottua kilpailukentässä. Omaisuudenhoidon tuotteissa ja palveluissa Yhtiön erikoisosaamista ovat muun muassa reaaliomaisuussijoittaminen sekä eri markkinatilanteisiin ja asiakkaiden kysyntään vastaavat strukturoidut tuotteet. Yrittäjähenkisyys Me UB:laiset haluamme rakentaa yrityksemme tulevaisuutta yhdessä. Yrittäjäperheen lapsena yrittäjähenkisyys on minulle tärkeä arvo. Yrittäjähenkisyys välittyy UB:laisten asenteesta työhön. Haluamme katsoa eteenpäin ja kehittää uutta. Asetamme tulevaisuudelle kunnianhimoisia tavoitteita ja olemme myös sitoutuneet tulosten saavuttamiseen. Inka Noramaa johtaja, yksityisasiakkaiden varainhoito, osakas 20 21

11 Taloudelliset avainluvut Tase (tuhatta euroa) VASTAAVAA (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) Tuloslaskelma (tuhatta euroa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) Palkkiotuotot Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot Arvopaperikaupan nettotuotot Valuuttatoiminnan nettotuotot Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Korkotuotot Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Sijoituspalvelutoiminnan tuotot Palkkiokulut Korkokulut Hallintokulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Muut hallintokulut Poistot ja arvonalentumiset konserniliikearvosta Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Tuloverot Varsinaisen toiminnan voitto/tappio verojen jälkeen Vähemmistön osuus tilikauden voitosta/tappiosta Emoyhtiön osakkeiden omistajille kuuluva tilikauden voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio Käteiset varat Saamiset luottolaitoksilta Saamistodistukset Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Osakeantisaamiset Muut varat Arvopapereiden myyntisaamiset Muut Siirtosaamiset ja maksetut ennakot Laskennalliset verosaamiset Taseen loppusumma VASTATTAVAA VIERAS PÄÄOMA Velat luottolaitoksille Muut velat Arvopapereiden ostovelat Muut Siirtovelat ja saadut ennakot Laskennalliset verovelat OMA PÄÄOMA Osakepääoma Vapaat rahastot Käyvän arvon rahasto (arvostamisesta) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) Vähemmistön osuus pääomasta TASEEN LOPPUSUMMA

12 Vastuullisuus Taloudelliset avainluvut Tunnusluvut (tuhatta euroa) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) Liikevaihto, tuhatta euroa EBITDA, tuhatta euroa * * EBITDA, % liikevaihdosta...18, ,42 14,60*...14,61* Liikevoitto, tuhatta euroa Liikevoitto, % liikevaihdosta...17, ,08 13, ,93 Tilikauden tulos, tuhatta euroa Oma pääoma keskimäärin, tuhatta euroa * * Oma pääoma kauden lopussa, tuhatta euroa Korolliset velat keskimäärin, tuhatta euroa *...0* Korolliset velat kauden lopussa, tuhatta euroa *...0* Taseen loppusumma, tuhatta euroa Nettovarallisuus, tuhatta euroa * * Konsernin vakavaraisuussuhdeluku, %...19, ,12 20, ,02 Omavaraisuusaste, %...57, ,91 72, ,22 Oman pääoman tuotto (ROE), %...25, ,68 26, ,62 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %...32, ,91 35,84*...39,00* Koko pääoman tuotto (ROA), %...16, ,82 19, ,12 Nettovelkaantumisaste, % , ,98-85,10* ,65* Kulu/tuotto -suhde, %...81, ,57 86, ,07 Osakekohtainen tulos (EPS), euroa...1, ,887 1,209*...1,097* Osakekohtainen oma pääoma, euroa...4, ,563 4,902*...4,167* Osakekohtainen osinko, euroa...n/a... n/a 1,209*...1,088* Osakekohtainen nettovarallisuus, euroa...4, ,513 4,879*...4,060* Henkilöstön lukumäärä jakson lopussa * Tähdellä merkityt tunnusluvut ovat tilintarkastamattomia. UB on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Tällä haluamme korostaa vastuullisuuden tärkeyttä myös sijoittamisessa. Esimerkki vastuullisesta sijoittamisesta on vuonna 2004 perustettu UB HR Suomi -sijoitusrahasto, joka on Suomen ensimmäinen vastuulliseen sijoittamiseen keskittynyt sijoitusrahasto. Rahaston sijoitustoiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota kohdeyritysten vastuulliseen henkilöstöpolitiikkaan. Minulle vastuullisuus merkitsee myös sitä, että asiakkaan kokonaistilanne ja pitkän aikavälin tavoitteet otetaan huomioon sijoitustoiminnassa. Asiakkaille on tärkeää myös se, että löydämme ratkaisun silloinkin, kun asiakkaan olosuhteet tai tavoitteet muuttuvat matkan varrella. Juuso Uski Sijoitusjohtaja, osakas Osakkeenomistajat Osakkeenomistaja Osakkeiden lukumäärä Prosenttia osakkeista ja äänistä Rasmus Finnilä (Jarafi Oy) ,09 % Carl-Gustaf von Troil (Oy Castor-Invest Ab) ,45 % Jani Lehti (J. Lehti & Co Oy) ,03 % Patrick Anderson (Bockholmen Invest Ab) ,57 % Tom Olsio (henkilökohtaisesti sekä Öhrnberg Invest Ab) ,12 % Palkkiyhtymä Oy ,43 % Marina Jouhki ,05 % Cassandra Linder ,66 % Corinne Linder ,66 % Christoffer Linder ,66 % Timo Ronkainen (Oy Ottiger Ab) ,32 % Yhteensä ,02 % Muut* ,94 % Hallintarekisteröityjä ,05 % Yhteensä ,00 % *Ryhmä muut sisältää 295 Yhtiön hallussa olevaa osaketta 24 25

13 Hallitus Johan Linder on ollut Yhtiön hallituksen puheenjohtaja vuodesta Tämän lisäksi hän on toiminut johtotehtävissä ja hallituksen puheenjohtajana eri United Bankers -konserniin kuuluvissa yhtiöissä vuodesta Linder on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti. Jani Lehti on ollut Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta Lehti on ollut UB Omaisuudenhoito Oy:n toimitusjohtaja vuodesta Tämän lisäksi Lehti on ollut hallituksen jäsenenä eri United Bankers -konserniin kuuluvissa yhtiöissä vuodesta Lehti toimi omaisuudenhoitajana United Bankers -konsernissa vuosina Lehti on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Rasmus Finnilä on ollut Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta Tätä ennen hän on ollut hallituksen jäsenenä eri United Bankers -konserniin kuuluvissa yhtiöissä vuosina Finnilä on lisäksi toiminut United Bankers -konsernissa pörssimeklarina ja omaisuudenhoitajana vuodesta Finnilä on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Rainer Häggblom on ollut yhtiön hallituksen jäsen vuodesta Häggblom toimii Häggblom & Partners Oy:n, The Forest Company Ltd:n sekä Dovre Group Oyj:n hallituksen puheenjohtajana. Ennen nykyisiä tehtäviään Häggblomilla on pitkä ura globaalin metsäteollisuuden parissa muun muassa Jaakko Pöyry Consultingissa sekä Vaahto Group Oyj:ssä. Häggblom on koulutukseltaan maa- ja metsätaloustieteiden maisteri sekä kauppatieteiden maisteri. Carl-Gustaf von Troil on ollut Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta Tämän lisäksi von Troil on ollut hallituksen jäsenenä eri United Bankers konserniin kuuluvissa yhtiöissä vuodesta 2004, ja vuodesta 1996 hän on toiminut United Bankers -konsernissa omaisuudenhoitajana. Von Troil on koulutukseltaan insinööri. Jussi Aarnio on ollut Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta Tämän lisäksi Aarnio on ollut hallituksen jäsen Palkkiyhtymä Oy:ssä vuodesta 2012 ja Palcmills Oy:ssä vuodesta Aarnio on toiminut Palkki AG:n ja Barcox AG:n johtajana vuosina , Palkki Oy & Co Oy:n toimitusjohtaja vuosina sekä Rakennustoimi Oy:n toimitusjohtaja vuosina Aarnio on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Timo Ronkainen on ollut Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta Ronkainen on vastannut UB:n instituutiovarainhoidosta vuodesta 2012 siirryttyään UB:lle Aventum Rahastoyhtiön liiketoimintakaupan yhteydessä. Aventumilla Ronkainen vastasi varainhoitoliiketoiminnasta vuodesta Ennen Aventumia Ronkainen työskenteli lähes 20 vuotta sijoitus- ja varainhoitotoimialalla Nordea-konsernissa, viimeksi Nordean instituutiovarainhoidon ja sijoitusrahastojen salkunhoidosta vastaavan Nordea Investment Managementin Suomen maajohtajana. Ronkainen on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri

14 Johtoryhmä Patrick Anderson on ollut Yhtiön toimitusjohtaja vuodesta Tämän lisäksi hän on toiminut johtajatehtävissä sekä hallituksen puheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä eri United Bankers -konserniin kuuluvissa yhtiöissä vuodesta Anderson on ollut hallituksen jäsen Yhtiössä vuosina , ja hän on toiminut UB Securities Oy:n toimitusjohtajana vuosina Tätä ennen Anderson on toiminut United Bankers -konsernissa instituutiomeklarina vuosina Anderson on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Hallituksen ja johtoryhmän yksityiskohtaiset ansioluettelot löytyvät listalleottoesitteestä. Henri Korhonen on ollut UB Rahastoyhtiö Oy:n toimitusjohtaja vuodesta Vuosina Korhonen on toiminut United Bankers -konsernin lakimiehenä. Ennen UB:lle palvelukseen siirtymistään Korhonen toimi Rahoitustarkastuksessa markkinavalvojana vuosina sekä avustavana lakimiehenä vuosina Korhonen on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti. Jani Lehti on ollut UB Omaisuudenhoito Oy:n toimitusjohtaja vuodesta Lisätietoja Lehdestä on esitetty edellä kohdassa Hallitus. Luotettavuus UB on suomalainen vakavarainen yhtiö, jolla on pitkä historia sijoitusalalla. Vaikka haluamme kehittää uutta, arvostamme myös vakautta ja pitkiä perinteitä. Toimitilamme sijaitsevat aivan Helsingin ytimessä Aleksanterinkadulla. Olemme olleet samassa osoitteessa yli 25 vuotta lähes koko toimintahistoriamme ajan. Timo Ronkainen on ollut UB Omaisuudenhoito Oy:n instituutiovarainhoidon johtaja vuodesta Lisätietoja Ronkaisesta on esitetty edellä kohdassa Hallitus. UB on turvallinen ja luotettava yhteistyökumppani. Toimintamme rahoitus perustuu pitkälti tulorahoitukseen eikä yhtiöllä ole lainkaan pitkäaikaista velkaa

15 Listautumisannin keskeiset ehdot Listautumisanti ja osaketta ja tätä suuremmat merkinnät men- Annettuja merkintäsitoumuksia ei voida muuttaa ja ne voidaan Osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet sen jälkeen kun Listautumisanti toteutetaan yleisö- ja henkilöstöantina United nessä, jollei merkintäpaikka vaadi maksua merkittäessä. Hallitus peruuttaa vain arvopaperimarkkinalain mukaisissa peruutustilan- osakkeet on maksettu ja kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille. Kukin Bankers Oyj:n ( Yhtiö ) A-osakkeiden listaamiseksi NASDAQ voi pidentää vähintään osaketta käsittävien merkintöjen teissa. Sitoumuksen peruuttamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti osake oikeuttaa kymmeneen (10) ääneen Yhtiön yhtiökokouk- OMX Helsinki Oy:n ylläpitämälle monenkeskiselle First North maksuaikaa, mikäli merkintäaikaa pidennetään. merkintäpaikalle. sessa. Finland -markkinapaikalle ( First North ). Merkintäsitoumuksia ottaa vastaan UB Securities Oy osoitteessa Yhtiön hallituksella on oikeus peruuttaa listautumisanti markki- Osakkeiden ensimmäinen kaupankäyntipäivä First Northissa on Yleisöannissa Yhtiö tarjoaa merkittäväksi yhteensä enintään Aleksanterinkatu 21 A, Helsinki, tai verkkosivustolla osoit- natilanteen, Yhtiön taloudellisen aseman, Yhtiön liiketoiminnan arviolta kaupankäyntitunnuksella UNIAV ja ISIN-tun Yhtiön uutta A-osaketta 33,00 euron merkintähintaan. teessa olennaisen muutoksen, Helsingin Pörssin kielteisen listautumista nuksella FI Henkilöstöannissa Yhtiö tarjoaa henkilöstölleen merkittäväksi yh- koskevan päätöksen tai muun vastaavan syyn johdosta. Listau- teensä enintään A-osaketta 29,70 euron merkintähintaan. Yhtiön hallitus päättää menettelystä mahdollisissa osakkeiden tumisantia ei voida peruuttaa kuitenkaan sen jälkeen, kun Yhtiön Myyntirajoitukset yli- ja alimerkintätilanteessa. Hallituksella on oikeus hyväksyä tai hallitus on päättänyt osakkeiden merkintöjen hyväksymisestä eli Yhtiö ja sen nykyiset osakkeenomistajat ovat sopineet Yhtiön Yleisöanti alkaa kello 9.30 ja päättyy arviolta hylätä merkinnät kokonaan tai osittain esimerkiksi ylimerkintä- arviolta hyväksytyn neuvonantajan Merasco Oy:n kanssa seuraavista kello Henkilöstöanti alkaa kello 9.30 ja päättyy tilanteessa tai mikäli merkintää ei ole annettu ja maksettu listau- lock-up-rajoituksista: Yhtiö ei ilman hyväksytyn neuvonantajan kello Mikäli henkilöstöön kuuluva haluaa mer- tumisannin ehtojen, merkintäpaikan antamien tarkempien ohjei- Listautumisannin tulos antamaa etukäteistä kirjallista lupaa laske liikkeeseen tai muu- kitä osakkeita yleisöannissa, tulee hänen antaa merkintänsä den tai soveltuvien säännösten mukaisesti. Listautumisannin tuloksesta tiedotetaan yhtiötiedotteella arviolta toin luovuta ja nykyiset osakkeenomistajat eivät myy tai muutoin klo mennessä , jolloin lähetetään myös vahvistusilmoitus merkintä- luovuta listalleottoesitteen päivämääränä omistamiaan Yhtiön Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden pysyvä osoite on sitoumuksen antaneille sijoittajille. Listautumisannissa hyväksy- osakkeita osakkeiden ensimmäistä kaupankäyntipäivää First Yhtiön hallituksella on oikeus keskeyttää Yleisöanti mahdolli- ETA-alueella tai Sveitsissä ja jotka tekevät merkintänsä Suomes- tyt ja maksetut osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille ja Northissa seuraavan 12 kuukauden aikana. sessa ylimerkintätilanteessa, kuitenkin aikaisintaan sa. Lisäksi Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat ETA-alueella, merkitään Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kauppare- Yleisöantia ei voida keskeyttää pankkipäivän kuluessa eli kello jos tarjoamiseen soveltuu jokin Esitedirektiivin poikkeuksista ja kisteriin arviolta Henkilöstöantiin osallistuva henkilöstö ei myy tai muutoin luovuta välisenä aikana. Yhtiön hallituksella on oikeus piden- kyseinen poikkeus on pantu täytäntöön kyseisessä ETA-jäsen- henkilöstöannissa merkitsemiään Yhtiön osakkeita osakkeiden tää yleisöannin merkintäaikaa. Mahdollinen merkintäajan kes- valtiossa. Lisäksi Osakkeita voidaan tarjota tietyille sijoittajille Olettaen, että kaikki merkittäväksi tarjotut osakkeet merkitään lis- ensimmäistä kaupankäyntipäivää First Northissa seuraavan 6 keytys tai pidennys ilmoitetaan yhtiötiedotteella. Sveitsissä. Yhtiön ja sen konsernin palveluksessa henkilöstöan- tautumisannissa: kuukauden aikana. nin merkintäaikana työ- tai toimisuhteessa olevilla henkilöillä on Yhtiön osakemäärä nousee osakkeeseen Osakkeiden merkintä oikeus osallistua henkilöstöantiin. annissa merkityt osakkeet muodostavat noin 19,92 prosenttia Lisätietoja Vähimmäismerkintä on 50 osaketta ja merkittävän osakemäärän Yhtiön osakkeista ja äänistä Sijoittajaa kehotetaan tutustumaan Yhtiön listalleottoesitteeseen tulee olla jaollinen kymmenellä. Osakkeiden tai listautumisannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden sekä listalleottoesitteessä kohdassa Listautumisannin ehdot tarjoamiseksi yleisölle missään muualla kuin Suomessa ei ole Yhtiö arvioi keräävänsä listautumisannissa noin 9,4 miljoonan esitettyihin listautumisannin ehtoihin kokonaisuudessaan ennen Alle osaketta käsittävät merkinnät maksetaan merkittäessä ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. euron nettovarat. sijoituspäätöksensä tekemistä

16 Riskitekijät Yhtiön osakkeeseen sijoittamiseen liittyy useita riskejä, joista tulokseen, tulevaisuudennäkymiin ja osakkeiden arvoon. Nämä Oikeudellisia riskejä Listautumisantiin, listautumiseen First Northiin monet kuuluvat Yhtiön liiketoiminnan luonteeseen ja voivat olla riskit voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin seikkoihin: Yhtiö toimii säännellyllä ja valvotulla toimialalla ja oikeudellisten ja osakkeisiin liittyviä riskejä merkittäviä. Tässä esitetty riskikuvaus on vain tiivistelmä merkit- Yhtiön liiketoimintastrategian toteutumisesta tai asiakas- riskien toteutumisella voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yh- Yhtiön suunnittelemaan listautumiseen ja osakkeisiin liittyy riske- tävimmistä ja keskeisimmistä riskitekijöistä, ja se perustuu listal- suhteiden jatkuvuudesta ei ole varmuutta. tiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tu- jä, joilla voi olla vaikutusta Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen leottoesitteen päivämääränä saatavilla olleisiin tietoihin ja niiden Yhtiö ei välttämättä onnistu tuotteidensa ja palvelujensa lokseen, tulevaisuudennäkymiin ja osakkeiden arvoon. Yhtiön asemaan, liiketoiminnan tulokseen, tulevaisuudennäkymiin ja perusteella tehtyihin arvioihin. myynnissä, hinnoittelussa tai tuotekehityksessä odotetusti. kannalta olennaisia sääntelyyn liittyviä riskejä ovat esimerkiksi: osakkeiden arvoon. Näitä ovat esimerkiksi listautumisannin to- Yhtiön markkinoimiin joukkovelkakirjalainoihin liittyy useita Lainsäädännön ja viranomaismääräysten kiristyminen teutumiseen, osakkeen arvon kehitykseen ja likviditeettiin liittyvät Kattavammin ja yksityiskohtaisemmin riskit on kuvattu listalleot- erilaisia riskejä, kuten riskit liikkeeseenlaskijan takaisin- saattaa vaikuttaa Yhtiön liiketoimintaan esimerkiksi vähentäen riskit, kuten: toesitteessä. Osakkeeseen sijoittamista harkitsevia kehotetaan maksukyvystä, kohde-etuuden tuoton vaihtelusta tai liikkee- Yhtiön palkkiotuottoja, kasvattamalla kustannuksia tai aiheut- Riski siitä, että osakkeiden likviditeetti saattaa jäädä tutustumaan huolellisesti listalleottoesitteessä kuvattuihin riski- seenlaskujen vaikeutumisesta korkotason pysyessä tamalla maineriskin. heikoksi, mikä vähentää kaupankäynnin aktiviteettiä. tekijöihin kokonaisuudessaan. Riskitekijöiden esitysjärjestys ei alhaisena tai laskiessa edelleen. Yhtiön menettelyt sitä velvoittavan sääntelyn ja periaatteiden Riski siitä, että tulevat osakeannit tai merkittävät osake- ilmennä niiden toteutumisen todennäköisyyttä tai tärkeysjärjes- Yhtiö saattaa epäonnistua liiketoimintaan liittyvien riskien noudattamisessa eivät välttämättä ole aukottomia. määrien myynnit voivat vaikuttaa haitallisesti osakkeiden tystä. tunnistamisessa, hallinnassa ja arvioinnissa tai maineensa markkinahintaan tai osakkeenomistajien omistusosuuteen hallinnassa. Rahoitus- ja vastapuoliriskejä Yhtiössä. Vallitsevaan makrotaloudelliseen Yhtiön yhteistyöhön kolmansien osapuolten, kuten säilyttäjä- Yhtiön toimintaan liittyy rahoitus- ja vastapuoliriskejä, joilla voi Jaettavien osinkojen määrään tai osingonjaon toteutumiseen tilanteeseen liittyviä riskejä pankkien, joukkolainojen liikkeeseenlaskijoiden ja muiden olla vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, lii- liittyvät riskit. Makrotalouden heikko tilanne tai sen heikentyminen entisestään yhteistyökumppaneiden, kanssa liittyy riskejä näiden tahojen ketoiminnan tulokseen, tulevaisuudennäkymiin ja osakkeiden Riski siitä, että listautumisantia ei välttämättä merkitä saattaa vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, luotettavuudesta ja taloudellisesta asemasta. arvoon. Näitä voivat olla esimerkiksi: kokonaan, tai listautuminen ei välttämättä toteudu aiotussa taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen, tulevaisuu- Häiriöt Yhtiön tietojärjestelmien toiminnassa saattavat kes- Yhtiön rahoituskustannusten kasvu, mikäli Yhtiö hankkii aikataulussa tai ollenkaan. dennäkymiin ja osakkeiden arvoon, sillä kansainvälisessä talou- keyttää Yhtiön liiketoiminnan tai heikentää sen tehokkuutta ja vieraan pääomanehtoista rahoitusta. dessa ja rahoitusmarkkinoilla vallitseva epävarmuus saattaa tuottavuutta. Riskit siitä, ettei Yhtiön oma sijoitustoiminta onnistu odote- vähentää Yhtiön asiakkaiden sijoitustoiminnan aktiivisuutta ja Yhtiön henkilöstöön liittyviä riskejä ovat esimerkiksi riski tusti tai että välitystoiminnan vastapuolet eivät pysty täyttä- vaikeuttaa asiakkaiden rahoituksen saantia. avainhenkilöiden siirtymisestä toisen yhtiön palvelukseen, mään velvoitteitaan Yhtiötä kohtaan. rekrytointien epäonnistumisesta sekä työntekijöiden inhimilli- Yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskejä sistä erehdyksistä ja mahdollisista väärinkäytöksistä. Yhtiön toimintaan liittyy useita erilaisia riskejä koskien esimerkiksi liiketoimintastrategiaa, Yhtiön tarjoamia tuotteita ja palveluita, yhteistyökumppaneita sekä henkilöstöä, ja ne voivat vaikuttaa Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan 32 33

17 United Bankers 0yj Aleksanterinkatu 21 A, Helsinki puh , faksi

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA LISTALLEOTTOESITE A-osakkeiden listaaminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 300 000 uutta A-osaketta Merkintähinta 33,00 euroa osakkeelta Yleisöannissa sekä 29,70 euroa osakkeelta

Lisätiedot

Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin Restamaxin olemassa olevat osakkeet.

Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin Restamaxin olemassa olevat osakkeet. LISTALLEOTTOESITE Listautumisanti enintään 3.600.000 uutta osaketta Merkintähinta 4,60 euroa osakkeelta Yleisö- ja Instituutioannissa sekä 4,14 euroa osakkeelta Henkilöstöannissa Listautumisannissa Restamax

Lisätiedot

FIM Group Oyj 9 700 000 Osaketta Alustava hintaväli: 5,20 5,75 euroa

FIM Group Oyj 9 700 000 Osaketta Alustava hintaväli: 5,20 5,75 euroa Tässä Listalleottoesitteessä annetut tiedot ovat alustavia. Osakkeiden merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille tarjottavien Osakkeiden lukumäärästä päätetään

Lisätiedot

FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014. Nixu Oyj

FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014. Nixu Oyj FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014 Nixu Oyj Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 1 134 091 osaketta Merkintähinta 4,40 euroa osakkeelta

Lisätiedot

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta LISTAUTUMISESITE 2.5.2014 Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö

Lisätiedot

TAALERITEHDAS OYJ ESITE. Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta

TAALERITEHDAS OYJ ESITE. Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta 26.2.2015 TAALERITEHDAS OYJ ESITE Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta Taaleritehdas Oyj:n ( Taaleritehdas tai Yhtiö ) hallitus päätti 26.2.2015 yhtiökokouksen

Lisätiedot

NIXU OYJ:N LISTAUTUMISANTI 20.11. 4.12.2014

NIXU OYJ:N LISTAUTUMISANTI 20.11. 4.12.2014 Tässä markkinointiesitteessä esitetyt tiedot perustuvat First North Nordic Rulebook -sääntöjen mukaisesti laadittuun yhtiöesitteeseen, johon sijoitusta harkitsevien tulee tutustua ennen sijoituspäätöksen

Lisätiedot

ESITE 21.3.2014. Verkkokauppa.com Oyj

ESITE 21.3.2014. Verkkokauppa.com Oyj ESITE 21.3.2014 Verkkokauppa.com Oyj Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 2 425 656 Tarjottavaa Osaketta Alustava merkintähinta 20,00 24,00 euroa Osakkeelta Listautumisannissa

Lisätiedot

ESITE 12.5.2014. Herantis Pharma Oyj

ESITE 12.5.2014. Herantis Pharma Oyj ESITE 12.5.2014 Herantis Pharma Oyj Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 1.600.000 osaketta Lisäosake-erä enintään 1.000.000 osaketta Merkintähinta 10,50 euroa osakkeelta

Lisätiedot

kotipizzan 5. 17.6.2015 listautumisannissa

kotipizzan 5. 17.6.2015 listautumisannissa kotipizzan listautumisannissa 5. 17.6.2015 Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. Listalleottoesite saatavilla osoitteesta ipo.kotipizzagroup.com 1 KOTIPIZZA LYHYESTI (LUVUT 31.1.2015) Kotipizza

Lisätiedot

ESITE 18.2.2015. Osakeannin merkintäpaikka Suomessa. Taloudellinen neuvonantaja, Hyväksytty Neuvonantaja ja Osakeannin merkintäpaikka Ruotsissa

ESITE 18.2.2015. Osakeannin merkintäpaikka Suomessa. Taloudellinen neuvonantaja, Hyväksytty Neuvonantaja ja Osakeannin merkintäpaikka Ruotsissa ESITE 18.2.2015 Osakeanti ja suunniteltu listautuminen First North Sweden -markkinapaikalle Enintään 2.036.850 A-sarjan osaketta Lisäosake-erä enintään 750.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 2,00 euroa

Lisätiedot

LIITETYT ASIAKIRJAT YHTEYSTIEDOT SEURAAVA TULOSJULKISTUS JA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LIITETYT ASIAKIRJAT YHTEYSTIEDOT SEURAAVA TULOSJULKISTUS JA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 20 14 Yhtiöesite SISÄLTÖ 3 4 5 6 8 11 12 13 15 20 27 29 36 40 41 TÄRKEÄÄ TIETOA TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUNNOT HALLITUKSEN VASTUULAUSUNTO LIITETYT ASIAKIRJAT YHTEYSTIEDOT SEURAAVA TULOSJULKISTUS JA VARSINAINEN

Lisätiedot

Yhtiöesite First North Finland 2012

Yhtiöesite First North Finland 2012 YHTIÖESITE 2012 Yhtiöesite First North Finland 2012 First North on vaihtoehtoinen markkinapaikka, jota ylläpitää NASDAQ OMX -konserniin kuuluva pörssi. First North -yhtiöihin ei sovelleta samoja sääntöjä

Lisätiedot

Pääjärjestäjä Nordea

Pääjärjestäjä Nordea ESITE 25.8.2009 1.611.977 Tarjottavaa A-sarjan osaketta ja 2.129.810 Tarjottavaa B-sarjan osaketta Merkintähinta 12,00 euroa Tarjottavalta A-sarjan ja B-sarjan osakkeelta Tämä Esite liittyy osakkeenomistajien

Lisätiedot

United Bankers Oyj:n puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2015 Vahva kasvu jatkui kaikilla pääliiketoiminta-alueilla

United Bankers Oyj:n puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2015 Vahva kasvu jatkui kaikilla pääliiketoiminta-alueilla United Bankers Oyj YHTIÖTIEDOTE 26.8.2015 kello 9:00 United Bankers Oyj:n puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2015 Vahva kasvu jatkui kaikilla pääliiketoiminta-alueilla United Bankers Oyj:n puolivuotiskatsaus

Lisätiedot

United Bankers Oy 31.12.2013 T A S E K I R J A

United Bankers Oy 31.12.2013 T A S E K I R J A 31.12.2013 T A S E K I R J A 01.01.2013 31.12.2013 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 TOIMINTAKERTOMUS United Bankers -konserni Markkinakehitys Vuosi 2013 alkoi pääomamarkkinoilla epävarmoissa merkeissä.

Lisätiedot

ESITE 24.3.2011. 9 489 877 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 10,50 euroa Tarjottavalta osakkeelta

ESITE 24.3.2011. 9 489 877 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 10,50 euroa Tarjottavalta osakkeelta ESITE 24.3.2011 9 489 877 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 10,50 euroa Tarjottavalta osakkeelta Tämä esite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan osakeantiin ( Osakeanti ), jossa

Lisätiedot

Olemme suomalainen sijoittamiseen ja varainhoitoon erikoistunut yksityispankki

Olemme suomalainen sijoittamiseen ja varainhoitoon erikoistunut yksityispankki VUOSIKERTOMUS 2013 EVLI PANKKI OYJ Olemme suomalainen sijoittamiseen ja varainhoitoon erikoistunut yksityispankki SIJOITTAJAN PANKKI Sisältö 3 Evli vuonna 2013 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Hallitus ja

Lisätiedot

Tämän yhtiöesitteen päivämäärä on 10.2.2015.

Tämän yhtiöesitteen päivämäärä on 10.2.2015. Yhtiöesite Piippo Oyj:n listautumisannin toteuttamiseksi ja osakkeiden listaamiseksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämälle monenkeskiselle First North -markkinapaikalle First North on vaihtoehtoinen markkinapaikka,

Lisätiedot

ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ. Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta

ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ. Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta Incap Oyj ("Incap" tai "Yhtiö"), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

ESITE 10.10.2014. Nexstim Oyj. (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag))

ESITE 10.10.2014. Nexstim Oyj. (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag)) ESITE 10.10.2014 Nexstim Oyj (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag)) Osakeanti ja listautuminen First North Finland ja First North Sweden -markkinapaikoille Enintään 2

Lisätiedot

powering your future. osakeanti 1. 15.4.2011

powering your future. osakeanti 1. 15.4.2011 powering your future. osakeanti 1. 15.4. I 1 Cramo vuokrausalaa uudistamassa Tarjoamme kone- ja laitevuokrausratkaisuja. Tuote- ja palveluvalikoimaamme kuuluvat työkalut, maanrakennuskoneet, nostinkalusto

Lisätiedot

PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI

PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI Konserni sijoita parempaan huomiseen PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI 25.5. 2.6.2015 www.pihlajalinna.fi/listautumisanti Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. Listalleottoesite on saatavilla osoitteessa

Lisätiedot

GLASTON OYJ ABP Osakeanti Enintään 50 000 000 osaketta Merkintähinta 0,20 euroa osakkeelta

GLASTON OYJ ABP Osakeanti Enintään 50 000 000 osaketta Merkintähinta 0,20 euroa osakkeelta ESITE 28.2.2013 GLASTON OYJ ABP Osakeanti Enintään 50 000 000 osaketta Merkintähinta 0,20 euroa osakkeelta Glaston Oyj Abp ( Glaston tai Yhtiö ) tarjoaa yleisölle suunnatulla osakeannilla merkittäväksi

Lisätiedot

Tieto lisää tulosta. Sijoita Asiakastiedon pörssilistautumiseen 16.3.-25.3.

Tieto lisää tulosta. Sijoita Asiakastiedon pörssilistautumiseen 16.3.-25.3. Tieto lisää tulosta Sijoita Asiakastiedon pörssilistautumiseen 16.3.-25.3. Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. Listalleottoesite saatavilla osoitteesta asiakastieto.fi/listautuminen Merkintäpaikat

Lisätiedot

Yhtiöesite First North Finland 2015

Yhtiöesite First North Finland 2015 YHTIÖESITE 5.5.2015 Yhtiöesite First North Finland 2015 TÄRKEÄÄ TIETOA Zeeland Oyj hankki The Family Inc. Advertising Network Oy:n koko osakekannan 22.4.2015 järjestelyssä, jonka yhteydessä Zeeland Oyj

Lisätiedot

Pihlajalinna Oyj Listautumisanti alustavasti enintään 7.607.076 Tarjottavaa Osaketta Alustava Hintaväli 9,00 10,75 euroa Osakkeelta

Pihlajalinna Oyj Listautumisanti alustavasti enintään 7.607.076 Tarjottavaa Osaketta Alustava Hintaväli 9,00 10,75 euroa Osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 22.5.2015 Pihlajalinna Oyj Listautumisanti alustavasti enintään 7.607.076 Tarjottavaa Osaketta Alustava Hintaväli 9,00 10,75 euroa Osakkeelta Listautumisannissa ( Listautumisanti ), sisältäen

Lisätiedot

9.10.2013 TULIKIVI OYJ ESITE. Pääjärjestäjä. Pohjola Corporate Finance

9.10.2013 TULIKIVI OYJ ESITE. Pääjärjestäjä. Pohjola Corporate Finance 9.10.2013 TULIKIVI OYJ ESITE Tulikivi Oyj:n (jäljempänä Tulikivi tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.10.2013 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla osakeannista, jossa Yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta

Lisätiedot

9 160 000 Osaketta Alustava hintaväli: 4,20 5,00 euroa

9 160 000 Osaketta Alustava hintaväli: 4,20 5,00 euroa Tässä Listalleottoesitteessä annetut tiedot ovat alustavia. Osakkeiden myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti

Lisätiedot