Rakennusten sijoittelussa noudatetaan yhtenäistä linjaa. Pääharjan suunta määräytyy pääosin tien ja/tai rinteen suuntaisesti.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennusten sijoittelussa noudatetaan yhtenäistä linjaa. Pääharjan suunta määräytyy pääosin tien ja/tai rinteen suuntaisesti."

Transkriptio

1 Laukaan kunta KATAANMÄEN ASEMAKAAVA-ALUE, korttelit RAKENTAMISTAPAOHJEET 1. Yleistä Yleiset rakentamisohjeet Julkisivut, värit, kattokaltevuudet ym Julkisivut Värit Katot Jätehuolto Istutukset ja aitaaminen Virkistys- ym. alueet Poikkeaminen Yleistä Rakentamistapaohjeiden tavoitteena on viihtyisyys ja miellyttävä aluekokonaisuus. Ohjeiden lisäksi tulee noudattaa asemakaavamääräyksiä ja kunnan rakennusjärjestystä. Ennen rakennussuunnittelun aloittamista tulee suunnittelijan ja rakennuttajan olla yhteydessä rakennustarkastajaan rakentamista koskevien seikkojen selvittämiseksi. Suunnitteluun kannattaa panostaa! Rakennustarkastajaan kannattaa olla ajoissa yhteydessä (varaa aika)! Rakennukset suunnitellaan tontin korkeussuhteet huomioiden. Jos luonnollinen maapinta laskee rakennuksen matkalla yli metrin, rakennus on porrastettava. Vaaituskartta on suositeltava olla lupahakemuksen liitteenä. Kiinteistö vastaa kustannuksellaan viemäröinnistä kiinteistökohtaisella pumppaamolla niiltä osin, kun viemäröitävää rakennusta tai rakennuksen osaa ei voida liittää viettoviemärillä katualueella olevaan runkolinjaan. 2. Yleiset rakentamisohjeet Rakennusoikeus on osoitettu tehokkuuslukuna e=0,20 (AP) tai e=0,30 (AL). Maksimi rakennusoikeus saadaan, kun tehokkuusluku kerrotaan tontin pinta-alalla. Esim m² x 0,20 = 440 m². Rakennusten sijoittelussa noudatetaan yhtenäistä linjaa. Pääharjan suunta määräytyy pääosin tien ja/tai rinteen suuntaisesti. Rakennusten etäisyys tien puolen rajasta on oltava vähintään 4 m siten, että autotallin edessä on tilaa vähintään 5 m. Tontille on rakennettava vähintään yksi autopaikka, suositellaan kuitenkin kahta autopaikkaa (esim. yksi paikka autotalliin, toinen piha-alueelle). 1

2 Yksikerroksinen porrastettu rinneratkaisu /Jukka-talo Jyrkän rinteen rinnetalo / Tyylitalot Tontille rakennetaan maaston mukaisesti, toteutustapaa ohjaa asemakaavaan merkityt kerrosluvut. Asemakaavan enimmäiskerrosluvuista saa poiketa alaspäin vain perustellusta syystä. Tasaiselle tontille sijoitetaan tasamaantalo, rinnetontille rinnetalo ja loivaan rinteeseen talo voidaan porrastaa. Suunnittelussa ja kerrosluvun valinnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota tontin korkeussuhteisiin sekä viereisten rakennusten kerroksellisuuteen. Tarpeettomia leikkauksia ja pengerryksiä tulee välttää ja viereisten rakennusten sekä pihojen korkeusasemat tulee huomioida. Korkeuseroa voidaan tasata niin, että jätetään sokkelia enemmän näkyviin alarinteen puolelle. Näkyvän sokkelin korkeus ei saa kuitenkaan ylittää 1,5 metriä. Tasamaantonteille I-kerroksinen tai ullakollinen talo (u2/3). Kellarikerrosta (2/3k) ei rakenneta huolimatta kaavamääräyksestä, jos ei ole rinnettä. Kaavamääräys on maksimi kerrosluku. Rinnetontille rakennetaan rinnetalo eli kellarillinen (2/3k) tai talo porrastetaan rinteen mukaisesti. I-kerroksinenkin talo voidaan porrastaa. Ullakko tulee rakentaa, jos kaavamääräys u 2/3, tällöin asuintiloja voi tulla kolmeen kerrokseen (½k I u½ = kellari + kerros + ullakko). Turhia leikkauksia, täyttöjä ja pengerryksiä vältetään. ½ k I rinnetalo 2

3 Pihamaa tulee tarvittaessa porrastaa vaiheittain. Luiskien kaltevuus saa olla enintään ja niiden tulee sijoittua kokonaisuudessaan omalle tontille. Jyrkemmillä osuuksilla on käytettävä tarvittaessa tukimuuria tai vastaavaa. Pintavesien johtamiseen on kiinnitettävä huomiota, niitä ei saa johtaa naapurin tontille. Talous- ym. rakennusten julkisivut ja katot tulee olla yhtenevät päärakennuksen kanssa. 3. Julkisivut, värit, kattokaltevuudet ym. 3.1 Julkisivut Julkisivut tiili, puu ja rappauspinnat. Tiilen väri tulee olla tasaiseksi poltettu sävy ja saumojen laasti tiilen värinen tai laastin harmaa. Hirsijulkisivut tulee olla suorapintaisia ja maalattuja. Ristinurkkia ei sallita. Tehosteväriksi koko alueelle suositellaan valkoista tai pääväristä valkoisella taitettua tai astetta tummempaa sävyä. Vaalea väri ikkunapuitteissa lisää valon heijastuvuutta sisään, ne eivät myöskään haurastu helposti auringossa. 3.2 Värit kortteli kerrosluku*) julkisivu katto kaltevuus 1149 vaalean harmaa tai valkoinen harmaa, tumman harmaa tai musta 1148, /3kIu2/3 keltainen tai punainen (esim. Tikkurilan 510x, 511x, 519x-522x, 526x- 528x, 533x, 534x) harmaa, tumman harmaa tai musta /3kIu2/3 tumma sinivihreä, tumma harmaansininen ja tumman harmaan ja ruskean eri sävyt (esim. Tikkurilan talomaalivärikartan sävyt 557x, 558x, 561x, 567x, 568x, 597x- 600x, 605x-607x, 613x- 616x) 1154, , 1153, 1155, 1156 Iu2/3 2/3kIu2/3 tumma sinivihreä, tumma harmaansininen ja tumman harmaan ja ruskean eri sävyt (esim. Tikkurilan talomaalivärikartan sävyt 557x, 558x, 561x, 567x, 568x, 597x- 600x, 605x-607x, 613x- 616x) vaalea sinivihreä, vaalea harmaansininen ja vaalean harmaan ja harmaanruskean eri sävyt (esim. Tikkurilan 559x, 560x, 562x, 563x, 569x-571x, 601x-603x, 608x-611x, 617x-619x) 3

4 kortteli kerrosluku*) julkisivu katto kaltevuus 1158, 2/3kI vaalea sinivihreä, vaalea 1159 harmaansininen ja vaalean harmaan ja harmaanruskean eri sävyt (esim. Tikkurilan 559x, 560x, 562x, 563x, 569x-571x, 601x-603x, 608x-611x, 617x-619x) *) Tontille rakennetaan maaston mukaisesti, toteuttamistapa ohjaa asemakaavan merkityt kerrosluvut (ks. edellä) 3.3 Katot Rakennuksissa tulee olla harja- ja/tai pulpettikatot. Yhteen suuntaan kallistuvia pulpettikattoja ei sallita, eikä koteloituja päätyräystäitä. Räystäiden pituus tulee olla vähintään 400 mm. Kattokaltevuus vaihtelee alueella 1:1,5 - (kts. edellinen taulukko). Kattolyhdyt tms. kaltevuudet voivat poiketa ohjeesta. 4. Jätehuolto Omakotitontille tulee sijoittaa jäteastiat siten, että jäteautolla on esteetön pääsy vähintään 10 metrin etäisyydelle jäteastioista. Jäteastiat suojataan vähinään 1,2 metriä korkealla aitauksella. Muut kuin puutarhajätteet tulee kompostoida kompostisäiliössä, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Komposti tulee sijoittaa vähintään 4 metrin päähän naapurin rajasta ellei naapurin kanssa muuta ole sovittu. Kortteleiden läheisyydessä on yhteinen hyötyjätteiden keräyspiste. Kunnasta on tarvittaessa saatavana jätteiden lajitteluoppaita. Kunnan jätehuoltomääräykset saatavissa Laukaan kunnan toimistolta tai kunnan nettisivuilta (Palvelut Tekniset palvelut Yhdyskuntatekniset palvelut Jätehuolto Jätehuollon järjestäminen) 5. Istutukset ja aitaaminen Alueen kasvillisuus on tällä hetkellä hakattua havupuumetsää. Alueen reunoille sijoittuu täysikasvuista mänty- ja kuusimetsää. Maaperä on pääosin kivistä moreenia. 4

5 Tulevissa istutuksissa tulee suosia kotimaisia lehtipuulajeja: erilaisia pihlajia, lehmuksia, omenapuita, tuomia sekä lisäksi talvivihreäksi havukasveja - ja puita. Kadun puoleisella sivulla on vähintään 4 m leveä istutuskaista, jolle tulee nurmikon lisäksi istuttaa puita ja/tai pensaita aidaksi tai ryhmiin aidanteiksi. Katualuetta vasten tulevat pensasaidat tulee istuttaa siten, että kasvit täysikasvuisinakin ovat kokonaan tontin puolella. Pensaslajikkeita valittaessa tulee huomiota kiinnittää kestävyyteen (aurauslumen paino). Alueelle ei suositella erikoisen värisiä tai muotoisia puistokasveja, kuten hopeapajua, terijoensalavaa tai pylväshaapaa. Vierasperäisistä lajeista kuitenkin vuorimänty sopii alueelle. 6. Virkistys- ym. alueet Asemakaavan VL/s -alueet ovat yhteisiä virkistysalueita, joilla on sijaintinsa johdosta tärkeä maisemallinen arvo. Kortteleiden 1158 ja 1159 alarinteessä kulkee valaistu ulkoilu- ja hiihtoreitistö. 7. Poikkeaminen Mikäli näistä ohjeista halutaan erityisestä syystä poiketa, tulee siihen saada rakennustarkastajan lupa. Laukaa Päivi Niemi johtava rakennustarkastaja Mari Holmstedt kaavoitusarkkitehti 5

RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732

RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732 RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 15.08.2012 0 RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi SISÄLLYS:

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 31.1.2014 SISÄLLYS:

Lisätiedot

KENRAALINKULMA RAKENNUSTAPAOHJEET

KENRAALINKULMA RAKENNUSTAPAOHJEET KENRAALNKULMA RAKENNUSTAPAOHJEET HYVNKÄÄN KAUPUNK TEKNKKA JA YMPÄRSTÖ KAAVOTUS 5.5.007 tark..9.009 SSÄLLYSLUETTELO:. OHJEDEN SOVELTAMSALUE.... SUUNNTTELUOHJEDEN TARKOTUS.... YLESTÄ.... SUUNNTTELUSSA TARVTTAVEN

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT 2.11.2009 2 PAJULUOMAN KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 107-120 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET 1 OHJEIDEN TARKOITUS Maankäyttö ja rakennuslain 117 todetaan

Lisätiedot

NASTOLAN UUDENKYLÄN TURRANLAMMIN ALUEEN KORTTELEITA 280 289 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN UUDENKYLÄN TURRANLAMMIN ALUEEN KORTTELEITA 280 289 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET Turranlamminn alueen rakennustapaohjeet korttelit 280-289 Asemakaavan U058 asiakirja NASTOLAN UUDENKYLÄN TURRANLAMMIN ALUEEN KORTTELEITA 280 289 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET SUUNNITTELUOHJEIDEN TARKOITUS

Lisätiedot

EVÄSOJAN TONTIT TERVAKOSKI

EVÄSOJAN TONTIT TERVAKOSKI EVÄSOJAN TONTIT TERVAKOSKI Yhdistelmä Teknisen lautakunnan 24.1.2012 12, 21.2.2012 25, 7.5.2013 ja 17.9.2013 97 hyväksymistä rakentamistapaohjeista. 1 R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T Korttelit

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Karhunperkon asemakaava ja asemakaavan muutos. Rakentamistapaohjeet. Työ: E25729. Turku, 20.11.2012

NOUSIAISTEN KUNTA. Karhunperkon asemakaava ja asemakaavan muutos. Rakentamistapaohjeet. Työ: E25729. Turku, 20.11.2012 NOUSIAISTEN KUNTA Karhunperkon asemakaava ja asemakaavan muutos Rakentamistapaohjeet Työ: E25729 Turku, 20.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi

Lisätiedot

NAANTALI KARJALUOTO PIRTTILUOTO RAKENNUSTAPAOHJE

NAANTALI KARJALUOTO PIRTTILUOTO RAKENNUSTAPAOHJE NAANTALI KARJALUOTO PIRTTILUOTO RAKENNUSTAPAOHJE A-Konsultit 17.9.2012, 22.10.2012, 12.11.2012 1. OHJEIDEN TARKOITUS Asemakaavassa annetaan useita rakentamistapaa koskevia määräyksiä, jotka on esitetty

Lisätiedot

Kyynäränkangas ja Niemelänniemi Asemakaava V092. Rakentamistapaohjeet 31.3.2014, tark. 17.5.2014. Arkkitehtitoimisto AJAK Oy Adalbert Aapola

Kyynäränkangas ja Niemelänniemi Asemakaava V092. Rakentamistapaohjeet 31.3.2014, tark. 17.5.2014. Arkkitehtitoimisto AJAK Oy Adalbert Aapola Kyynäränkangas ja Niemelänniemi Asemakaava V092 Rakentamistapaohjeet 31.3.2014, tark. 17.5.2014 Arkkitehtitoimisto AJAK Oy Adalbert Aapola SISÄLLYS 1. Yleistä... 3 1.1 Rakentaminen lähellä tontin rajaa...

Lisätiedot

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002

Lisätiedot

Malmintie 15. kaupunginosa Kaupunkikehityslautakunta 10.1.2012 7, osa korttelista 28 ja kortteli 29 24.1.2012 21

Malmintie 15. kaupunginosa Kaupunkikehityslautakunta 10.1.2012 7, osa korttelista 28 ja kortteli 29 24.1.2012 21 PORVOO Asemakaava 91, SUOMENKYLÄ, MALMINTIE Malmintie 15. kaupunginosa Kaupunkikehityslautakunta 10.1.2012 7, osa korttelista 28 ja kortteli 29 24.1.2012 21 JULKISIVUVÄRIT asuinrakennukset JULKISIVUVÄRIT

Lisätiedot

LOPEN KUNTA LÄYLIÄINEN KARPALISTON ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNUSTAPAOHJEET

LOPEN KUNTA LÄYLIÄINEN KARPALISTON ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNUSTAPAOHJEET LOPEN KUNTA LÄYLIÄINEN KARPALISTON ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNUSTAPAOHJEET 1 RAKENNUSTAPAOHJEIDEN TAVOITE JA NOUDATTAMINEN 3 2 KARPALISTON ALUE 3 3 RAKENNUSTEN YLEISPIIRTEET 3 3.1 Päärakennukset 3 3.2 Rakennusten

Lisätiedot

T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S

T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S KYLMÄLAHDENRANNAN PIENTALOALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET 10.4.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt 16.4.2015 ARKKITEHTISTUDIO EMP OY Sisällysluettelo RAKENNUSTAPAOHJEET...

Lisätiedot

TIKKALAN RAKENNUSTAPAOHJEET

TIKKALAN RAKENNUSTAPAOHJEET FCG Planeko Oy Jyväskylän kaupunki TIKKALAN RAKENNUSTAPAOHJEET 0121-D2425 29.1.2009 FCG Planeko Oy MMA 0121-D2425 Paula Julin, arkkitehti SAFA ARK 1075 27.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 1 2 Yleiset

Lisätiedot

HAAPAJOKI-ARKKUKARIN OSAYLEISKAAVA RAKENNUSTAPAOHJEISTO 3.4.2009

HAAPAJOKI-ARKKUKARIN OSAYLEISKAAVA RAKENNUSTAPAOHJEISTO 3.4.2009 HAAPAJOKI-ARKKUKARIN OSAYLEISKAAVA RAKENNUSTAPAOHJEISTO 3.4.2009 Raahen kaupunki /kaavoitus Hyväksytty kaupunginhallituksessa 4.5.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 RAKENNUSTAPAOHJE 4 2 SUUNNITELMAT 5 2.1 Rakennuslupapiirustukset

Lisätiedot

Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty

Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty KAAVOITUS JA KIINTEISTÖ Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty Ympa 14.9.2010 94 Ympa liite 222e Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145 Lankilan Perhosniitty ALUE 1 korttelit

Lisätiedot

Jokaisella asunnolla on oltava maan tasossa varasto jonka koko on n. 10m2. Autotalli ei ole varasto.

Jokaisella asunnolla on oltava maan tasossa varasto jonka koko on n. 10m2. Autotalli ei ole varasto. RAKENNUSTAPAOHJEET HALLILANVUOREN ALUEEN V VAIHEEN OMAKOTITONTIT KORTTELIT 121-128 SISÄLTÄEN MYÖS AMMATTIRAKENTAJILLE TARJOTTAVAT PARITALOTONTIT SUOPURSUN JA HUOPAOHDAKKEEN PÄÄSSÄ 11.10.2007 2 KASPERIN

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki omakotitontit

Orimattilan kaupunki omakotitontit Orimattilan kaupunki omakotitontit 2 Orimattilan omakotitontit Orimattilan kaupungilla on tarjolla omakotitontteja keskustan lähellä Arolan Metsärinteen alueella ja Käkelässä. Metsärinteen alue tulee lähivuosina

Lisätiedot

Omenatarha 10. kaupunginosa, korttelit 5700-5712 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 23.9.2010 299

Omenatarha 10. kaupunginosa, korttelit 5700-5712 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 23.9.2010 299 PORVOO Asemakaava Asemakaava 425 OMENATARHA 425 Omenatarha 10. kaupunginosa, korttelit 5700-5712 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 23.9.2010 299 JULKISIVUVÄRIT kaikki rakennukset JULKISIVUVÄRIT vain talousrakennukset,

Lisätiedot

1 (15) IMATRAN. Y-tunnus 2474031-0

1 (15) IMATRAN. Y-tunnus 2474031-0 1 (15) IMATRAN KAUPUNKI Hyväksyttyy -.-.2013 -- Rakennusvalvontajaosto RAKENTAMISTAPAOHJE ASEMAKAAVA 1049 MELTOLA ETELÄOSA Rakentamistapaohjeet täydentävät Meltolan asemakaavassaa 1049 esitettyjä erillispientalotontteja

Lisätiedot

ITÄ-IMMANEN, RAKENNUSTAPAOHJEET

ITÄ-IMMANEN, RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-IMMANEN, RAKENNUSTAPAOHJEET Ak 289 OSA-ALUEJAKO: 1-9 10 11 12 13 14 15 16 17 AO-1 AR AO-1 AO AR AO-1 AO AO-1 AO-1 uusia omakotialueita uusi rivitaloalue uusi omakotialue erillispientaloja uusi rivitaloalue

Lisätiedot

KORTTELI 54 HUHTI 29.8.2014

KORTTELI 54 HUHTI 29.8.2014 URJALAN KUNTA RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELI 54 HUHTI 29.8.2014 Havainnekuvassa alue kuvattuna pohjoisesta kuva: Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen 1 KORTTELIN 54 ASEMAKAAVA-ALUE Korttelin 54 asemakaava

Lisätiedot

HONGISTON ASEMAKAAVA, 2410 RAKENTAMISTAPAOHJE

HONGISTON ASEMAKAAVA, 2410 RAKENTAMISTAPAOHJE HÄMEENLINNAN KAUPUNKI HONGISTON ASEMAKAAVA, 2410 RAKENTAMISTAPAOHJE Tämä rakentamistapaohje koskee Hongiston asemakaavaa numero 2410. Rakentamistapaohje on laadittu Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy:ssä.

Lisätiedot

PIRTTIALHO LÄNSI RAKENTAMISTAPAOHJEET

PIRTTIALHO LÄNSI RAKENTAMISTAPAOHJEET PIRTTIALHO LÄNSI RAKENTAMISTAPAOHJEET 14.10.2010 YLEISTÄ Rakennushankkeella on oltava pätevyysvaatimukset täyttävä pääsuunnittelija. Tämän tulee ottaa yhteyttä rakennusvalvontaan ennen varsinaisen rakennusluvan

Lisätiedot

PERÄSEINÄJOEN 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 304-306 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

PERÄSEINÄJOEN 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 304-306 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET RAKENNUSTAPAOHJEET KALAJÄRVI 304-306 28.4.2009 2 PERÄSEINÄJOEN 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 304-306 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET 1 OHJEIDEN TARKOITUS Maankäyttö ja rakennuslain 117 todetaan että rakennuksen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN n:o 3403 R O I N I L A N P E L T O RAKENTAMISOHJEET kortteleille 7400-7432

ASEMAKAAVAN n:o 3403 R O I N I L A N P E L T O RAKENTAMISOHJEET kortteleille 7400-7432 ASEMAKAAVAN n:o 3403 R O I N I L A N P E L T O RAKENTAMISOHJEET kortteleille 7400-7432 korjattu 19.9.2009 (aidan väri, puulajit) korjattu 19.8.2010 ja 10.5.2011 (aidan väri) yhteystiedot Asko Honkanen

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E MANNISENMÄKI

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E MANNISENMÄKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E ASEMAKAAVAN MUUTOS 29. KAUPUNGINOSAN VIRKISTYSALUEELLE JA 29. KAUPUNGINOSAN LAAJENNUS MANNISENMÄKI KAAVATUNNUS 29:020 KAAVAN PÄIVÄYS 20.01.2012 RAKENTAMISTAPAOHJEIDEN

Lisätiedot

ORIMATTILA Pennalan omakotitontit

ORIMATTILA Pennalan omakotitontit ORIMATTILA Pennalan omakotitontit YLÄ-HANKAANOJA PASINA Orimattilan omakotitontit Orimattilan kaupungilla on tarjolla omakotitontteja keskustan lähellä Arolan Metsärinteen alueella ja Käkelässä sekä Pennalassa

Lisätiedot

Alueen suunniteltu ilme. Satupuisto 1-rakentamisohjeen tavoitteena on ilmeeltään moderni ja ekologisesti kestävä puurakentamisen

Alueen suunniteltu ilme. Satupuisto 1-rakentamisohjeen tavoitteena on ilmeeltään moderni ja ekologisesti kestävä puurakentamisen ILOLA / S A T U P U I S T O 1 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Säveltie, Joikukuja, Viisukuja ja Sointukuja kortteleissa 71218-71222 Satupuisto 1-rakentamisohjealue käsittää 31 omakotitonttia,

Lisätiedot

Ohjeet koskevat uudisrakentamista. Aluetta koskevat asemakaavamääräykset on merkitty kursiivilla.

Ohjeet koskevat uudisrakentamista. Aluetta koskevat asemakaavamääräykset on merkitty kursiivilla. Asianro 800/5/51/2006 Kirkonkylän Laidunalueen laajennus Kaav. RAKENTAMISOHJEET Ohjeet koskevat uudisrakentamista. Aluetta koskevat asemakaavamääräykset on merkitty kursiivilla., korttelit XXX-XXX Havainnekuva

Lisätiedot