RAKENTAMISOHJE TINTTIKALLIO II PIENTALOALUEELLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENTAMISOHJE TINTTIKALLIO II PIENTALOALUEELLE"

Transkriptio

1 IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 11/2007 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu Hyv. Ymp./rak.valv.ltk RAKENTAMISOHJE TINTTIKALLIO II PIENTALOALUEELLE (TUULIKALLIO KORTTELIT 59 61) TAVOITTEET ALUEEN RAKENTAMISELLE RYHMÄ C: Rinne- tai kaksikerroksiset talot; tai murrettu RYHMÄ B: Yksikerroksiset talot; RYHMÄ A: Rinne- tai yksikerroksiset talot; murrettu Kuva 1. Tinttikallio II -alueen talotyyppien ryhmittely sekä rakennusten viitteellinen massoittelu ja tonteille sijoittaminen.

2 Tinttikallio II alue sijaitsee keskeisellä paikalla Imatran kaupunkirakenteessa, lähellä Mansikkalan marketteja ja kouluja. Alueen itäpuolella on lähes täyteen rakennettu Tinttikallio I omakotialue ja länsipuolella Karhumäen siunauskappeli sekä hautausmaa. Tinttikallio II alue muodostuu 15 aurinkoisesta, mäen lakialueelle ja sen loivemmille rinteille sijoittuvien omakotitonttien kokonaisuudesta. Rakentamisen ohjauksen tarkoituksena on saada aikaan viihtyisä ja tasapainoinen pientaloalue. Tavoitteena on luontevasti maaston korkeussuhteisiin ja ympäristöön istuva pientalokokonaisuus, jossa yksilöllisesti suunnitellut rakennukset muodostavat mielenkiintoisia, toisiinsa sopivia ryhmiä. Tinttikallio II talot on jaettu kolmeen ryhmään: - Ryhmä A: Pyrstötiaisenkujan päässä olevat talot - Ryhmä B: Mäen lakialueen tasaisimmalle alueelle rakennettavat talot - Ryhmä C: Viitatiaisenkujan päähän, alarinteeseen rakennettavat talot. (Ks. kuva 1.) Alueen asemakaava määrittelee tonteille rakentamista pääpiirteittäin. Tonttien käyttötarkoitukseksi on asemakaavassa merkitty erillispientalojen korttelialue (AO-2), jonka tonteille saa rakentaa enintään kaksikerroksisen, 1-2 -asuntoisen asuintalon, jonka kerrosala saa olla enintään 300 k-m². Asemakaavassa on rajattu myös tontin osa, johon rakennukset saa sijoittaa. Osalle tontteja on merkitty katonharjan pääsuunta sekä rakennuksen kadun puoleisen päätyseinän linja. Lisäksi kaavan yleismääräyksissä velvoitetaan järjestämään kullakin tontilla 2 autopaikkaa asuntoa kohti (myös tallipaikka lasketaan mitoitukseen) sekä liikennemelua vastaan suojattu 30 m²:n piha-alueen osa (koskee käytännössä lähinnä rataa olevia tontteja). Ks. liite 1, ote asemakaavasta. KOKO ALUETTA KOSKEVAT SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET Motto: Talo suunnitellaan valitulle tontille eikä tonttia muokata kuvaston talotyypille! Omakotitalon suunnittelun lähtökohtana tulee olla tontti ja sen ominaisuudet mm. maanpinnan korkeustaso ja kaltevuus tontilla, puusto, ilmansuunnat, näköalojen avaamismahdollisuus, rakennukselle määritelty pääsuunta. Lisäksi suunnittelussa tulee ottaa huomioon tontin liittyminen katuun ja naapuritontteihin, erityisesti tässä ohjeessa määriteltyyn taloryhmään, ks. kuva 1. Esimerkiksi tasamaalle suunniteltua taloa ei pidä lähteä väkivalloin sovittamaan kaltevalle rinnetontille. Yksilöllinen talonsuunnittelu mahdollistaa parhaiten sekä perheen tarpeiden että tontin asettamien vaatimusten huomioon ottamisen. Mikäli omakotitalon suunnittelu lähtee liikkeelle talotyypin valinnalla tulee valita talotyypille sopiva tontti eikä ryhtyä muuttamaan tonttia esim. täytöin ja maanpinnan leikkauksin tyyppitalomallistolle. Tonteilla ei sallita voimakkaita maaston muokkauksia, luonnollinen maanpinta on säilytettävä mahdollisimman pitkälle. Tinttikallio II alue sijaitsee Asemäentien pohjoispuolella sijaitsevan mäenkumpareen päällä ja sen loivemmilla rinteillä. Mäen lakialuetta lukuun ottamatta useimmilla tonteilla joudutaan tekemään lattiatasojen porrastuksia myös yksikerroksisessa rakennuksessa, muutamalle tontille soveltuu jopa kahteen kerrokseen rakennettu rinnetalo. Lattiatasojen porrastus mahdollistaa korkeampien ja ilmavampien huonetilojen toteutuksen osaan sisätiloista, vaikkapa olohuoneen puolelle. 2

3 Autotallit ja katokset voivat sijaita asuinrakennuksen siipiosana tai erillisessä talousrakennuksessa. Erilliset autotallit ja -katokset sekä mahdolliset muut talousrakennukset, vajat, katokset ym. rakennelmat tulee suunnitella rakentamistavaltaan päärakennuksen kanssa yhteensopiviksi ja ne tulee sijoittaa katuun nähden asuinrakennusta taaemmaksi, tontin takaosaan. Myös soveltuminen naapuritonttien vastaaviin rakenteisiin tulee ottaa huomioon. Suunnitelmat on hyväksytettävä rakennusvalvonnassa. Tonttien rajaaminen Tonttien rajaamiseen suositellaan vapaasti kasvavia pensasaitoja tai ryhmiä. Tonttien rajoille voidaan pystyttää myös rakennettu aita, joka saa olla korkeudeltaan enintään 1,2 m, tyyli ja väritys sovitettava oman tontin sekä naapuritonttien rakennuksiin ja mahd. aitoihin. Aitarakenteita suositellaan tarvittaessa keventämään istutuksin. Suunnitelmat esitettävä rakennusluvan yhteydessä tai haettava erillistä lupaa. Imatran kaupungin rakennusvalvonnasta löytyy joitakin suositeltavia aitamalleja. Kadun ja tontin välisen viheralueen hoito kuuluu tontin haltijalle. Lämmitysmuoto Alueelle on rakennetaan kaukolämpöverkosto. Tekninen tila tulee sijoittaa tonttiliittymän puoleiselle sivulle tai autotallin päätysivulle (yhteys lämpölaitokseen suunnitteluvaiheessa). Tonttikohtaiset ohjeet taloryhmittäin liitteissä 2 4. Lisätiedot rakentamisohjeista Kaavoitus ja yleissuunnittelu tai rakennusvalvonta. LIITTEET LIITE 1. Ote asemakaavasta ja tonttikohtaiset kaavamääräykset LIITE 2. Tonttikohtaiset ohjeet Ryhmä A (Pyrstötiaisenkujan pää) LIITE 3. Tonttikohtaiset ohjeet Ryhmä B (Mäen lakialue) LIITE 4. Tonttikohtaiset ohjeet Ryhmä C (Viitatiaisenkujan pää) 3

4 LIITE 1. Ote alueen asemakaavasta sekä tontteja koskevat kaavamerkinnät ja määräykset (kartan mittakaava noin 1:2000) 4

5 LIITE 2. TONTTIKOHTAISET OHJEET RYHMÄ A, PYRSTÖTIAISENKUJAN PÄÄ Korttelin 59 tontit 3 ja 4 sekä korttelin 60 tontit 4 ja 5 Rakennuksen perusratkaisu ja sijoittelu tontille Kortteli / Pinta-ala Osoite Perusratkaisu Katto tontti m² 59 / Pyrstötiaisenkuja 5 Rinnetalo Murrettu 59 / Pyrstötiaisenkuja 3 Yksikerroksinen talo Murrettu 60 / Pyrstötiaisenkuja 6 Yksikerroksinen talo Murrettu 60 / Pyrstötiaisenkuja 8 Rinnetalo Murrettu Perusratkaisuna tontin kaltevuussuhteisiin sovitettu 1-2 -asuntoinen erillispientalo. Taloryhmän suunnittelun tavoitteena on muodostaa ehjä reuna alueen kaakkoisrinteelle. Yhdistävänä tekijänä on kattotyyppi ja talojen suuntaus. Talot tulee sijoittaa tonteille samansuuntaisesti, katonharja pohjois-etelä suuntaan, ks. kuva. Viitteellinen rakennusten massoittelu ja tonteille sijoittelu on esitetty kuvassa 1. Rinteessä maastoltaan alemmaksi sijoittuville tonteille (korttelin 59 tontti 3 ja korttelin 60 tontti 5) tulee rakentaa rinnetalot, joissa asuintilat on porrastettu joko koko- tai puolen kerroksen verran. 2 kerrosta / koko kerroksen porrastus 2 kerrosta / puolen kerroksen porrastus Ylempänä sijaitseville tonteille (korttelin 59 tontti 4 ja korttelin 60 tontti 4) voidaan rakentaa yksikerroksiset talot, joissa lattiatasot tulee porrastaa rakennuspaikan maaston korkeusvaihtelua vastaavaksi. Huomattavia maanpinnan leikkauksia tai pengerryksiä ei hyväksytä. Taloa ja sen korkeusasemaa suunniteltaessa tulee ottaa huomioon myös kadun ja naapuritonttien korkeussuhteet. Nykyiset ja muuttuvat korkeusasemat tulee esittää rakennuslupapiirustuksissa. Julkisivut Julkisivujen verhouksena voi olla lauta, rappaus tai suorapintainen tiili. Päävärityksen tulee muodostua vaaleista pastellisävyistä, tiiliseinissä saumauksen tulee olla tiilen värin kanssa yhteneväinen. Autotallien, -katosten, vajojen ym. piharakennusten materiaalien ja värityksen tulee olla vastaavat kuin päärakennuksessa. Katto Harjakatto tai murrettu, kattokaltevuus 1:2,5. Kattomateriaalina grafiitin harmaa tiili tai konesaumattu pelti, tai vastaava. 5

6 LIITE 3. TONTTIKOHTAISET OHJEET RYHMÄ B, MÄEN LAKIALUE Korttelin 59 tontit 1 ja 2, korttelin 60 tontit 2 ja 3 sekä korttelin 61 tontit 1 3 Rakennuksen perusratkaisu ja sijoittelu tontille Kortteli / Pinta-ala Osoite Perusratkaisu Katto tontti m² 59 / Viitatiaisenkuja 3 / 1-kerroksinen talo Harjakatto Pyrstötiaisenkuja 1 59 / Viitatiaisenkuja 1 1-kerroksinen talo Harjakatto 60 / Viitatiaisenkuja 5 / 1-kerroksinen talo Harjakatto Pyrstötiaisenkuja 2 60 / Pyrstötiaisenkuja 4 1-kerroksinen talo Harjakatto 61 / Viitatiaisenkuja 2 1-kerroksinen talo Harjakatto 61 / Viitatiaisenkuja 4 1-kerroksinen talo Harjakatto 61 / Viitatiaisenkuja 6 1-kerroksinen talo Harjakatto Perusratkaisuna yksikerroksinen 1-2 -asuntoa käsittävä erillispientalo. Mäen lakialueen taloja yhdistää toisiinsa yksikerroksisuus ja kattotyyppi sekä talojen yhtenäinen suunta. Sijaitessaan korkeammalla mäen lakialueella yksikerroksiset talot tasapainottavat molemmin puolin laskeville rinteille rakennettuja kaksikerroksisia taloja. Viitatiaisenkujan länsireunan eli korttelin 61 tonttien talot tulee sijoittaa kiinni kadun puoleiseen rakennusalan rajaan itä-länsisuuntaisesti, talojen päädyt kadulle ja hautausmaalle päin, jolloin aurinkoinen piha aukeaa etelään ja lähivirkistysalueen puolelle länteen. Rakennusten pääsuunta sekä kadun puoleinen sijainti on merkitty asemakaavaan, ks. liite 1. Viitteellinen rakennusten massoittelu ja tonteille sijoittelu on esitetty kuvassa 1. Lattiatasoja suositellaan porrastamaan rakennuspaikan maaston korkeusvaihtelua vastaavaksi. Taloa ja sen korkeusasemaa suunniteltaessa tulee ottaa huomioon myös kadun ja naapuritonttien korkeussuhteet. Nykyiset ja muuttuvat korkeusasemat tulee esittää rakennuslupapiirustuksissa. Julkisivut Julkisivujen verhouksena voi olla lauta, rappaus tai suorapintainen tiili. Päävärityksen tulee muodostua vaaleista pastellisävyistä, tiiliseinissä saumaus tiilen värin kanssa yhteneväinen. Autotallien, -katosten, vajojen ym. piharakennusten materiaalien ja värityksen tulee olla vastaavat kuin päärakennuksessa. Katto Harjakatto tai murrettu, kattokaltevuus 1:2,5. Kattomateriaalina grafiitin harmaa tiili tai konesaumattu pelti, tai vastaava. 6

7 LIITE 4. TONTTIKOHTAISET OHJEET RYHMÄ C, VIITATIAISENKUJAN PÄÄ Korttelin 60 tontti 1 sekä korttelin 61 tontit 4-6 Rakennuksen perusratkaisu ja sijoittelu tontille Kortteli / Pinta-ala Osoite Perusratkaisu Katto tontti m² 60 / Viitatiaisenkuja 7 Rinnetalo tai 2-kerroksinen talo Harjakatto tai murrettu 61 / Viitatiaisenkuja 8 Rinnetalo Harjakatto tai murrettu 61 / Viitatiaisenkuja 10 2-kerroksinen talo Harjakatto tai murrettu 61 / Viitatiaisenkuja 12 2-kerroksinen talo Harjakatto tai murrettu Perusratkaisuna tontin kaltevuuden mukaan joko rinnetalo tai kaksikerroksinen erillispientalo, jossa on 1 tai 2 asuntoa. Taloryhmän suunnittelun tavoitteena on sovittaa talot laskevaan rinteeseen. Viitatiaisenkujan länsireunan eli korttelin 61 tonttien talot tulee rakentaa asemakaavan mukaan itä länsisuuntaisesti, kadun puoleinen pääty kiinni kadun puoleiseen rakennusalan rajaan ja vastakkainen pääty hautausmaalle päin. Viitteellinen rakennusten massoittelu ja tonteille sijoittelu on esitetty kuvassa 1. Rinteeseen sijoittuvalle korttelin 61 tontille 4 tulee rakentaa rinnetalo, jossa asuintilat on porrastettu joko koko- tai puolen kerroksen verran. Korttelin 60 tontille 1 voidaan rakentaa talon paikasta riippuen joko rinnetalo em. periaattein tai maantasosta ylöspäin osittain tai kokonaan 2-kerroksinen talo. Korttelin 61 tontit 5 ja 6 ovat kaksikerroksisten talojen tontteja. 2 kerrosta / koko kerroksen porrastus 2 kerrosta / puolen kerroksen porrastus Huomattavia maanpinnan leikkauksia tai pengerryksiä ei hyväksytä. Suunniteltaessa tulee ottaa huomioon myös kadun ja naapuritonttien korkeussuhteet. Rakennuksen korkeusasema tulee tarkistaa kadun valmiin pinnan korkeustietoja hyväksi käyttäen. Nykyiset ja muuttuvat korkeusasemat tulee esittää rakennuslupa-piirustuksissa. Julkisivut Julkisivujen verhouksena voi olla lauta, rappaus tai suorapintainen tiili. Päävärityksen tulee muodostua vaaleista pastellisävyistä, tiiliseinissä saumauksen tulee olla tiilen värin kanssa yhteneväinen. Autotallien, -katosten, vajojen ym. piharakennusten materiaalien ja värityksen tulee olla vastaava kuin päärakennuksessa. Katto Harjakatto tai murrettu, kattokaltevuus 1:2,5. Kattomateriaalina grafiitin harmaa tiili tai konesaumattu pelti, tai vastaava. 7

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT 2.11.2009 2 PAJULUOMAN KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 107-120 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET 1 OHJEIDEN TARKOITUS Maankäyttö ja rakennuslain 117 todetaan

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732

RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732 RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 15.08.2012 0 RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi SISÄLLYS:

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 31.1.2014 SISÄLLYS:

Lisätiedot

Jokaisella asunnolla on oltava maan tasossa varasto jonka koko on n. 10m2. Autotalli ei ole varasto.

Jokaisella asunnolla on oltava maan tasossa varasto jonka koko on n. 10m2. Autotalli ei ole varasto. RAKENNUSTAPAOHJEET HALLILANVUOREN ALUEEN V VAIHEEN OMAKOTITONTIT KORTTELIT 121-128 SISÄLTÄEN MYÖS AMMATTIRAKENTAJILLE TARJOTTAVAT PARITALOTONTIT SUOPURSUN JA HUOPAOHDAKKEEN PÄÄSSÄ 11.10.2007 2 KASPERIN

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Karhunperkon asemakaava ja asemakaavan muutos. Rakentamistapaohjeet. Työ: E25729. Turku, 20.11.2012

NOUSIAISTEN KUNTA. Karhunperkon asemakaava ja asemakaavan muutos. Rakentamistapaohjeet. Työ: E25729. Turku, 20.11.2012 NOUSIAISTEN KUNTA Karhunperkon asemakaava ja asemakaavan muutos Rakentamistapaohjeet Työ: E25729 Turku, 20.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi

Lisätiedot

KENRAALINKULMA RAKENNUSTAPAOHJEET

KENRAALINKULMA RAKENNUSTAPAOHJEET KENRAALNKULMA RAKENNUSTAPAOHJEET HYVNKÄÄN KAUPUNK TEKNKKA JA YMPÄRSTÖ KAAVOTUS 5.5.007 tark..9.009 SSÄLLYSLUETTELO:. OHJEDEN SOVELTAMSALUE.... SUUNNTTELUOHJEDEN TARKOTUS.... YLESTÄ.... SUUNNTTELUSSA TARVTTAVEN

Lisätiedot

PERÄSEINÄJOEN 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 304-306 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

PERÄSEINÄJOEN 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 304-306 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET RAKENNUSTAPAOHJEET KALAJÄRVI 304-306 28.4.2009 2 PERÄSEINÄJOEN 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 304-306 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET 1 OHJEIDEN TARKOITUS Maankäyttö ja rakennuslain 117 todetaan että rakennuksen

Lisätiedot

Alueen suunniteltu ilme. Satupuisto 1-rakentamisohjeen tavoitteena on ilmeeltään moderni ja ekologisesti kestävä puurakentamisen

Alueen suunniteltu ilme. Satupuisto 1-rakentamisohjeen tavoitteena on ilmeeltään moderni ja ekologisesti kestävä puurakentamisen ILOLA / S A T U P U I S T O 1 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Säveltie, Joikukuja, Viisukuja ja Sointukuja kortteleissa 71218-71222 Satupuisto 1-rakentamisohjealue käsittää 31 omakotitonttia,

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki omakotitontit

Orimattilan kaupunki omakotitontit Orimattilan kaupunki omakotitontit 2 Orimattilan omakotitontit Orimattilan kaupungilla on tarjolla omakotitontteja keskustan lähellä Arolan Metsärinteen alueella ja Käkelässä. Metsärinteen alue tulee lähivuosina

Lisätiedot

T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S

T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S KYLMÄLAHDENRANNAN PIENTALOALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET 10.4.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt 16.4.2015 ARKKITEHTISTUDIO EMP OY Sisällysluettelo RAKENNUSTAPAOHJEET...

Lisätiedot

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002

Lisätiedot

NASTOLAN UUDENKYLÄN TURRANLAMMIN ALUEEN KORTTELEITA 280 289 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN UUDENKYLÄN TURRANLAMMIN ALUEEN KORTTELEITA 280 289 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET Turranlamminn alueen rakennustapaohjeet korttelit 280-289 Asemakaavan U058 asiakirja NASTOLAN UUDENKYLÄN TURRANLAMMIN ALUEEN KORTTELEITA 280 289 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET SUUNNITTELUOHJEIDEN TARKOITUS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN n:o 3403 R O I N I L A N P E L T O RAKENTAMISOHJEET kortteleille 7400-7432

ASEMAKAAVAN n:o 3403 R O I N I L A N P E L T O RAKENTAMISOHJEET kortteleille 7400-7432 ASEMAKAAVAN n:o 3403 R O I N I L A N P E L T O RAKENTAMISOHJEET kortteleille 7400-7432 korjattu 19.9.2009 (aidan väri, puulajit) korjattu 19.8.2010 ja 10.5.2011 (aidan väri) yhteystiedot Asko Honkanen

Lisätiedot

1 (15) IMATRAN. Y-tunnus 2474031-0

1 (15) IMATRAN. Y-tunnus 2474031-0 1 (15) IMATRAN KAUPUNKI Hyväksyttyy -.-.2013 -- Rakennusvalvontajaosto RAKENTAMISTAPAOHJE ASEMAKAAVA 1049 MELTOLA ETELÄOSA Rakentamistapaohjeet täydentävät Meltolan asemakaavassaa 1049 esitettyjä erillispientalotontteja

Lisätiedot

Kyynäränkangas ja Niemelänniemi Asemakaava V092. Rakentamistapaohjeet 31.3.2014, tark. 17.5.2014. Arkkitehtitoimisto AJAK Oy Adalbert Aapola

Kyynäränkangas ja Niemelänniemi Asemakaava V092. Rakentamistapaohjeet 31.3.2014, tark. 17.5.2014. Arkkitehtitoimisto AJAK Oy Adalbert Aapola Kyynäränkangas ja Niemelänniemi Asemakaava V092 Rakentamistapaohjeet 31.3.2014, tark. 17.5.2014 Arkkitehtitoimisto AJAK Oy Adalbert Aapola SISÄLLYS 1. Yleistä... 3 1.1 Rakentaminen lähellä tontin rajaa...

Lisätiedot

HAAPAJOKI-ARKKUKARIN OSAYLEISKAAVA RAKENNUSTAPAOHJEISTO 3.4.2009

HAAPAJOKI-ARKKUKARIN OSAYLEISKAAVA RAKENNUSTAPAOHJEISTO 3.4.2009 HAAPAJOKI-ARKKUKARIN OSAYLEISKAAVA RAKENNUSTAPAOHJEISTO 3.4.2009 Raahen kaupunki /kaavoitus Hyväksytty kaupunginhallituksessa 4.5.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 RAKENNUSTAPAOHJE 4 2 SUUNNITELMAT 5 2.1 Rakennuslupapiirustukset

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJEET. Lepola II OHJEIDEN TARKOITUS JA SITOVUUS

RAKENTAMISTAPAOHJEET. Lepola II OHJEIDEN TARKOITUS JA SITOVUUS RAKENTAMISTAPAOHJEET Lepola Liittyy Lepola asemakaavaan Dnro 1859/2010, kaavatunnus 220008 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt pvm Kuva: Arkkitehtitoimisto Kaipainen Oy OHJEIDEN TARKOITUS JA SITOVUUS Nämä rakentamistapaohjeet

Lisätiedot

ITÄ-IMMANEN, RAKENNUSTAPAOHJEET

ITÄ-IMMANEN, RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-IMMANEN, RAKENNUSTAPAOHJEET Ak 289 OSA-ALUEJAKO: 1-9 10 11 12 13 14 15 16 17 AO-1 AR AO-1 AO AR AO-1 AO AO-1 AO-1 uusia omakotialueita uusi rivitaloalue uusi omakotialue erillispientaloja uusi rivitaloalue

Lisätiedot

Malmintie 15. kaupunginosa Kaupunkikehityslautakunta 10.1.2012 7, osa korttelista 28 ja kortteli 29 24.1.2012 21

Malmintie 15. kaupunginosa Kaupunkikehityslautakunta 10.1.2012 7, osa korttelista 28 ja kortteli 29 24.1.2012 21 PORVOO Asemakaava 91, SUOMENKYLÄ, MALMINTIE Malmintie 15. kaupunginosa Kaupunkikehityslautakunta 10.1.2012 7, osa korttelista 28 ja kortteli 29 24.1.2012 21 JULKISIVUVÄRIT asuinrakennukset JULKISIVUVÄRIT

Lisätiedot

Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty

Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty KAAVOITUS JA KIINTEISTÖ Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty Ympa 14.9.2010 94 Ympa liite 222e Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145 Lankilan Perhosniitty ALUE 1 korttelit

Lisätiedot

Omenatarha 10. kaupunginosa, korttelit 5700-5712 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 23.9.2010 299

Omenatarha 10. kaupunginosa, korttelit 5700-5712 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 23.9.2010 299 PORVOO Asemakaava Asemakaava 425 OMENATARHA 425 Omenatarha 10. kaupunginosa, korttelit 5700-5712 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 23.9.2010 299 JULKISIVUVÄRIT kaikki rakennukset JULKISIVUVÄRIT vain talousrakennukset,

Lisätiedot

LÄNSI-KOLSARI 1. VAIHE

LÄNSI-KOLSARI 1. VAIHE Rakentamistapaohje 1/2009 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 25.2.2009 LÄNSI-KOLSARI 1. VAIHE Kuva. Havainnepiirros 1. Rakentamistapaohjeen tarkoitus Rakentamistapaohjeet täydentävät asemakaavan määräyksiä

Lisätiedot

PERTTU korttelit 61847-61853

PERTTU korttelit 61847-61853 TUUSULAN KUNTA KIRKONKYLÄN KYLÄ PERTTU korttelit 61847-61853 RAKENTAMISOHJEET Suunnittelija: kaava-arkkitehti Asko Honkanen puhelin: 040 5060 906 postiosoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula sähköposti:

Lisätiedot

Linnanniitun rakentamistapaohje Kaavat N 82, N 135 ja N 132

Linnanniitun rakentamistapaohje Kaavat N 82, N 135 ja N 132 KAAVOITUS JA KIINTEISTÖ Linnanniitun rakentamistapaohje Kaavat N 82, N 135 ja N 132 Ympa 17.8.2010 85-87 Ympa liite 4 Linnanniitun rakentamistapaohje Kaavat N 82, N 135 ja N 132 Pientaloalueet: ALUE 1

Lisätiedot

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet HAUKKANIEMI Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet KUOPION KAUPUNKI Tekninen virasto Kaavoitusosasto 31.8.2007 SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET SISÄLTÖ OSA 1 PIENTALORAKENTAJIEN SUUNNITTELU-

Lisätiedot

TARVASMÄKI 2. vaihe tontti 40-82-2

TARVASMÄKI 2. vaihe tontti 40-82-2 TARVASMÄKI. vaihe tontti 0-- Tämä omakotitontti nyt haettavana! 0..0 0 Loukastenkj. Loukastenharju kulma Tawas tintie Paavolantie 0 0 Tawastinkj. KAPPOLA 0 Vanaja nlinn antie Uittotie 0 Ristiniityntie

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Maankäyttöpalvelut

Mäntsälän kunta Maankäyttöpalvelut Mäntsälän kunta Maankäyttöpalvelut MÄNNIKKÖ POHJOINEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Asemakaavan tunnus: 505 : 209 Asemakaavan nimi: Männikkö Pohjoinen Hyväksymispäivämäärä: Kvalt 20.9.2010/ 81 Asemakaavan

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI

KAUNIAISTEN KAUPUNKI 6 7 0 7 0 5 5 3 S P P ö y r y F i n l a n d O y 0 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Koivuhovin asuinkortteleiden RAKENTAMISTAPAOHJE Asemakaavaehdotus 25.5.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 1.1 Ohjeen tarkoitus 3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kruununpuiston asemakaavan muutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kruununpuiston asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kruununpuiston asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 10. kaupunginosan kortteleita 901-930 koskeva asemakaavan muutos Kuva Juhaninkadulta. 10:017 HYVINKÄÄN KAUPUNKI

Lisätiedot

Lepola III alueen rakentamistapaohjeet

Lepola III alueen rakentamistapaohjeet Lepola III alueen rakentamistapaohjeet Maatalousnormaalikoulun alue Kaupunkikehitys, asemakaavoitus 21.5.2013 1 Havainnekuva: m3 arkkitehdit Sisältö Ohjeiden tarkoitus ja sitovuus 3 Kaavamääräykset 3 Suojelumääräykset

Lisätiedot