1. TARVESELVITYS Kehitysvammahuollon asumispalvelujen tarpeen taustaa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. TARVESELVITYS. 1.1. Kehitysvammahuollon asumispalvelujen tarpeen taustaa"

Transkriptio

1 ORIVEDEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMAHUOLLON PALVELURAKENNE- MUUTOS. UUDEN HOITOKODIN JA RYHMAKODIN HANKESUUNNITELMA 1. TARVESELVITYS 1.1. Kehitysvammahuollon asumispalvelujen tarpeen taustaa Kehitysvammaisten asumisessa tapahtuu parastaikaa suuria muutoksia. Laitoshoitoa puretaan valtakunnallisesti. Se merkitsee myds Kangasalan yhteistoiminta-alueella ( Juupajoki, Kangasala, Orivesi, Piilkiine) l8 asiakkaan siirtymistii pois laitoshoidosta. Toinen merkittdva muutos on nuorten kehitysvammaisten asumispalvelujen tarve. Kehitysvammaiset nuoret aikuiset muuttavat pois lapsuudenkodeistaan muiden ikiiistensd tavoin eiviitkd jtiii eniiii asumaan vanhempiensa luokse. Kolmas tarvetta lis?idvii tekijii on ikiiiintyneiden vanhempien luona asuvat, itsekin jo keski-ikiiiset kehitysvammaiset, joiden vanhemmat eivdt endi kykene heite tukemaan ja hoitamaan. Yhteistoiminta-alueen palvelutarveselvityksessti 2010 kartoitettiin koko alueen asumispalvelujen tarve ja se jaettiin kahteen osaan: Orivesi-Juupajoki ja Kangasala-P2ilkrine. Asumisyksikdiden asukkaat sijoittuvat piiziasiallisesti omille alueilleen. Yhteistoiminta-alueen perusperiaatteiden mukaan asumisyksikdt ovat yhteisesti kayttissa koko alueen asukkaille. Kehitysvammaisten asumispalveluiden tarve on valtakunnallinen ilmid ja sen vuoksi asumisen jiirjestiimiseen annetaan my6s valtion rahoitusta. Valtioneuvosto on 2l tehnyt periaatepiiiitdksen: OHJELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA SIIHEN LIITYVIEN PALVELUIDEN JARJESTAMISESTA VUOSINA 2O1O - 20T5. Ohjelman tavoitteena on: - viihentii.ii laitospaikkoja nopeasti, suunnitelmallisesti ja hallitusti sekii mahdollistaa muuttaminen lapsuudenkodeista tuottamalla kehitysvammaisten tarpeita ja toiveita vastaavia asumisratkaisuja ja tarjoamalla yksi16llisi2i palveluja ja tukea - tuottaa pitkiiaikaisesta laitoshoidosta muuttaville kehitysvammaisille n. I 500 ja lapsuudenkodeista muuttaville n asuntoa, ioista vuosittain n. 600 asuntoa Asumisen jdrjestiimiseksi on saatavissa valtion rahoitusta. Valtakunnallisesti on tavoitteena vuosina tuottaa laitoshoidosta muuttaville kehitysvammaisille noin asuntoa ja lapsuudenkodeista muuttaville aikuisille kehitysvammaisille asuntoa. Asumisen rahoitus- ja kehittdmiskeskuksen ( ARA) investointiavustuksen tuella on tarkoitus rakentaa n. 470 asuntoa vuodessa. Awstuksen enimmiiismii,iirii on nostettu 50 prosenttiin ja sita myonneta,in tapauskohtaisesti vaativan hoidon kohteisiin. Lisiiksi on mahdollista saada itseniiisiin kehitysvammaisten asuntoihin, sekii uusiin ja vanhoihin, RAY:n avustusta. Kehitysvammaisilla on oikeus asumispalveluihin sekii kehitysvammaisten erityishuoltolain ette vammaispalvelulain mukaisesti ja sen johdosta kehitysvammaisten asumisen jiirjestiiminen on kunnan velvollisuus

2 1,2, Asuntojen Iukumiiiiriiinen tarve -2- Vuonna 2010 laaditun tarveselvityksen mukaan yhteistoiminta-alueella asuu noin 240 kehitysvammaista, niiist?i noin 60 Orivesi - Juupajoki alueella. Kehitysvammaisten suhteellinen osuus vaestdsta pysynee ennallaan, joten miiiirti kasvaa viiestdn kasvun mydta. Tiimiin hetken suuri asumisen tarve johtuu rakennemuutoksesta ( laitoksien purku, ikiiiintyvien vanhempien luona asuminen), mutta mydhemmin tarve seuraa viiestdn kasvua. Asumispalvelutarpeet muuttuvat i2in ja kehityksen mydtii. Siksi koko yhteistoiminta-alueella on erittain titukeata, etta asumisessa on erilaisia vaihtoehtoja, jotta henkildllti on mahdollisuus portaittain vaihtaa asumismuoto tuen tarpeen muuttuessa. My6s pariskunta-asuminen tulee huomioida. Selvityksessii on yhteistoiminta-alueen asumispalvelujen tarve jaettu kahdelle alueelle ja tiissii suunnitelmassa esitetaiin Orivesi-Juupajoki alueen tarve. Alueella on 33 kehitysvammaista henkildii, joilla on uusien asumispalvelujen tarve seuraavan kymmenen vuoden sisiillii. Autettu asuminen/hoitokoti tarkoittaa asumispalvelua, jossa henkilcikunta on paikalla ympiiri vuorokauden. Tiillii hetkellii orivesil5isiii asuu autetun asumisen piirissii kuusi kehitysvammaista. Vaativan autetun ( hoidollinen) ja autetun asumisen tarve on selvityksen mukaan ollut 1 I henkildllii, joista 4 heti ja 6 viiden vuoden kuluessa. Ttimiin luoden alussa tehdyn selvityksen mukaan 12 henkildllii asumispalvelun tarve sekzi siiiinndllinen lyhytaikaishoidon tarve 2 kehitysvammaisella. Laitoksesta muuttaisi kotikuntaan 5 kehitysvammaista. Autettu asuminen tulee j?irjestiiii nopealla aikataululla i2ikkiiiden vanhempien kanssa asuvien asumistarpeen seka laitoshoidon purkamisen johdosta. Alueella on lisiiksi ( vuonna 2010 ) ollut vaativa autettu asuminen ( esim. kehitysvammaiset autistit, haastavasti kiiyttiiytyviit): 6 henkildzi, joista 2 heti ja yksi viiden vuoden kuluessa. Ohjattu asuminen/ryhmiikoti, tiissi asumismuodossa henkildkuntaa ei ole paikalla yciaikaan. Ohjatun asumisen tarve on alueella r,uoden 2010 selvityksen mukaan 6 henkikillii, joista t heti ja 3 viiden vuoden kuluessa. Tuettu asuminen. Tiissii mallissa tulee tuki omaan asuntoon ( kuntoutusohjaus, asumisyksikdn henkil6sttjn tuki tai henkildkohtainen apu, kotihoito ). Meidan alueella tuettu asuminen, johon liittyy asunnon tarve 3 henkildllii. Tuettu asuminen, asunto on: 7 henkildlla, joista 6 heti ja I kymmenen vuoden sisiillii. Tilapiiispaikat.Vakinaisen asumisen lisiiksi tarvitaan my6s tilapiiispaikkoja, joissa voi olta lyhytaikaisesti asumassa esim. omaisten loman aikana. Kaytetaiin Kaarinakodin tilapiispaikkaa. Laitoshoito. Pitkiiaikainen laitoshoidon tarve arvioidaan olevan kolmella henkiltilla. Tella hetkella heitti on seitsem?in. Tiima on Oriveden tilanne. Tdssii hankesuunnitelmassa esitetaan rakennettavaksi vuodelle 2013 Orivedelle 15 asukkaan vmoii-

3 -3- vuorokautisesti toimiva yksikkri hoitokoti ja enintiiiin 8 paikkainen ohjatun asumisen yksikkd, joka korvaa nykyisen Koulutiellii sijaitsevan ryhmiikodin Nykyiset asumispalvelut yhteistoiminta-alueella ja Orivesi-Juupajoki alueella l 3.1 Kunnalliset asumisyksikiit Yhteistoiminta-alueella toimii Oriveden ryhmiikoti ( ei-ympiirivuorokautinen), jossa on 1 1 asuntoa. Tiissii asuu yksi ulkopaikkakuntalainen. Orivesiliiisiii on 6. Kangasalalla on Kaaarinakodilla ryhmakoti Maununt).tar, jossa 10 asukaspaikkaa. Hoitokoti ( ympiirivuorokautinen) Hannuntlttaressa on 11 vakituista asukasta, lisziksi hoitokodissa on yksi tilaptiishoidon paikka. Thiillii asuu yksi orivesiliiinen. Kaarinakodeissa asuu talla hetkellii yksi ulkopaikkakuntalainen ja Oriveden ryhmiikodissa yksi ulkopaikkakuntalainen. Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymiin purkautumisen jiilkeen asukkaita ei siirretty asumisyksikdistii toiseen kotikunnan mukaan, ja sen vuoksi my<is orivesiliiisiii asuu muiden kunlien yksikciissa. 1,3,2 Perhehoito Kangasalan kunta jiirjesteia toimeksiantosopimuksella perhehoitoa yhteistoiminta-alueella I 1 kehitysvammaiselle henkil6lle. Perhehoitopaikat sijaitsevat piiiiosin muualla kuin yhteistoimintaalueella. Niita on muun muassa Parkanossa, Kankaanpiiiissii ja Keuruulla Ostopalvelut Asumispalveluja hankitaan myds ostamalla palveluja toisilta palvelujen tuottajilta kuten muilta kunnilta tai yksityisilta palvelujen tuottajilta. Orivesi ostaa muilta kunnilta/kuntayhtymalta 3 paikkaa sekii 3 paikkaa ostetaan yksityisiltii palvelujen tuottajilta. Kyseessii autettu asuminen Laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitoa jfiestiiii Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymiin purkauduttua sairaanhoitopiirin alaisuuteen siirtynyt kehitysvammahuollon toimialue. Laitoshoitoa annetaan edelleen Ylisen kuntoutuskeskuksessa. Mutta laitoshoito siirtvv liihivuosina uusiin toimitiloihin. Laitoshoidosta arvioidaan siirtyviin kunnan asumisyksikctihin Orivedelle 5 henkildti. Laitoshoidon tarve keskimziiirin 3 henkiliilla. Oriveden kehitysvammahuolto on ollut laitospainotteista koko maahan verrattuna. Orivedellii oli v.-09 0,8 Yoo ja v ,7 o/oo kehitysvammaisia laitoshoidossa, kun koko maassa v oli keskimiiiirin 0,4 %o kehitysvammaisia laitoshoidossa vaestdsta , Orivedenryhmiikoti oriveden ryhmiikoti, joka on 11 paikkainen, on otettu kalttddn vuonna Tilat omistaa Koy Laitamo. Vuoteen 2008 saakka palvelujen jiirjestiimisestii vastasi Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymii. Tontti on epakeltiinncillinen ja esteellinen vammaisten nlikdkulmasta.

4 Oriveden kaupungin vanhus- ja vammaisneuvosto on talvella 2011 tehnyt kaupungin alueella eri kohteissa esteettdmyyskartoituksen. Tiirntin kartoituksen mukaan ryhmiikoti on kaukana esteettdmyydestii sijainniltaan, korkeuseroja on ja pihan kaltevuus vaikeuttaa liikkumista, pelastustiet ovat liian kapeita. Huonetiloissa monenmoisia esteettdmyyden puutteita. Liite 1,3.6. Oriveden kehitysvammahuollon kustannuksista ll TP 2009 TP 2010 TA2011 Kokonaiskustannukset I I Laitospalvelut Asumispalvelut Asumisyksikiin rakenne ja toiminnan kuvaus Laatusuositukset Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta, johon kuuluu alan jiirjestdjti ja joitakin kuntayhtlmia, on laatinut kehitysvammaisten asuntojen rakentamiselle yleiset periaatteet ja laatusuositukset ARA:lle Neuvottelukunta pitiiii tavoitteena, etta samalle tontille ei sijoiteta yli 15 asukkaan ryhmakoteja tai asuntoryhmiii. Asuminen tulee toteuttaa tavallisessa asuinympiiristdssii. Laatutavoitteiden mukaan henkildkohtaiset asuintilat ovat enemmiin kuin huone. Henkildkohtaisten asuintilojen tulee sisiiltiiii ainakin oman postilaatikko/luukku, ovikello ja oma nimi ovessa, oma eteinen, keittid/keittonurkkaus, kylpyhuone, makuutila, joka on eriytetty oleskelutilasta esim. makuualkovilla, henkildkohtaiset siiilytystilat, lisdsailltystilat jos henkildllii on apuviilineitii, parveke tai piha-alue ja riittiivzit viestintiiyhteydet, jotka mahdollistavat sosiaali ja turvatekniikan. Minimivaatimuksena on viihintiiiin varaus keittidlle/keittonurkkaukselle. Henkilcikohtaisten keitti6iden ohella tarvitaan yhteisia keitti6tiloja ryhmiimuotoisessa asumisessa. Yksiltjllisen asumisen tarpeet tulee ottaa huomioon rakentamisessa. Tiimiin toteutuminen edelllttaa sitii, ettii tulevat asukkaat tiedetzidn ainakinjossakin miidrin ennen kuin aloitetaan varsinainen asuntojen suunnittelu. On tarkeiiii, ettii asukkaiden avunja tuen tarpeet kartoitetaan luotettavallaja vertailukelpoisella tavalla, mikii auttaa avunja tuen miiiiriin arvioinnissaja henkildkuntaresurssien mitoittamisessa. Avun ja tuen kartoituksen jalkeen on tiirkeaa, ettii tulevilla muuttajilla ja heidiin omaisillaan on mahdollisuus muuttovalmennukseen. Varhainen asukasvalinta tukee em. orosesseia ja mahdollistaa sujuvan ja luottamuksellinen toiminnan. Asumisessa on huomioitava esteettdmyys ja liikkumisen turvallisuus. Rakentamisessa pitziii huomioida myds asuntojen muuntuvuus, esim. yksittaisten yksikdiden yhdistziminen tarvittaessa myrihemmin kaksioksi. Asuntojen keskeinen sijainti on tiirkeaa. Palveluiden, harrastusten ja p2iiviitoiminnan/tydpaikan saavutettavuus, liikenneyhteydet julkisilla ja yksityisillii kulkuviilineillii sekii esteetcin ja turvallinen liihiympiiristd ovat tarkeita laatutekijtiita, jotka tulee ottaa huomioon asunnon sijainnin valinnassa.

5 -5- Omana ryhmiinii?in tulee ottaa huomioon myds vaativaa sairaanhoitoa tarvitsevien kehitysvammaisten henki16iden avun tarpeet asumisessa 2, Uusi Oriveden hanke - kehittiimistavoitteita Vuosien talousuunnitelmassa kaupunginvaltuusto hyvdksynyt tavoitteen: Kehitysvammahuollon avopalvelut on tuotettu vuodesta 2009 alkaen yhteistoiminta-alueen toimesta, vastuukunta Kangasala. Kehitysvammahuollon asumispalvelujen laajentamista ja monipuolistamista suunnitellaan v Tavoitteena on rakentaa Orivedelle uusi kehitysvammaisten hoitokoti/autetun asumisen yksikk6, joka olisi kiiytdssii v Tavoite on saada hoitokotija ryhmiikoti samaan yksikkddn, joka olisi kaytdssa v Tavoitteena on keventii?i Oriveden laitosvoittoista kehitysvammahuoltoa. Tilat rakentaa./jiirjestiiii Oriveden kaupunki ja luokraa vastuukunta Kangasala. Palvelee koko yhteistoiminta-aluetta. Yhteistoiminta-alueen kehitysvammaisten asumispalveluiden seka ty6- ja peiviitoiminnan tarveselvitys Toimenpide-ehdotus: Orivedelle tarvitaan vuonna 2012 autetun asumisen yksikkd 15 asukkaalle ja siihen liittyen vaikeavammaisten piiiviitoiminnan tilat l0 hengelle. Sijaintikunta Orivesi hankkii toimitilat, yhteistoiminta-alue tuottaa palvelun. My6s nykyinen ohjatun asumisen yksikkti tarvitsee uudet esteettdmat tilat. ja niiden pitiia sijaista autetun asumisen kanssa samassa pihapiirissii. Autetun asumisen yksikk66n siirtyy laitoshoidosta noin 5 asukasta. Vuosien taloussuururitelmassa kaupunginvaltuusto on hyviiksynyt tavoitteen: Vuoden 201 I aikana valmistellaan kehitysvammaisten monimuotoisen asumisyksikdn ( l5 asumispaikkaa) sekii vaikeasti kehitysvammaisten piiiviitoimintayksikdn rakentaminen Orivedelle. Hyddynnetiiiin ARA:n erillisrahoitus kehitysvammaisten asumispalvelujen rakentamisessa. Valmiina joulukuussa Palveluista vastaa Kangasalan yhteistoiminta-alue. Hanke perustuu v tehtyyn selvitykseen. 3. Oriveden autetun asumisen ja ohjatun asumisen hanke ( Hoitokoti ja ryhmilkoti ) 20ll Tontti ja kaavoitus Hoitokotia ja ryhmiikotia varten on alustavasti luonnosteltu n m2 tontti Kdssin pellolle. Alueelle tavoitteena suunnitellaja rakentaa l5-paikkainen hoitokoti ja 8-paikkainen ryhmiikoti. Paikka on esteetdn ja keskell?i normaalia asutusta. KaytanndssA keskellii kaupunkia. 3,2 Asunto ja yleiset tilat Kehitysvammahuollon asuntorakentamissuosituksissa todetaan, etta ryhmamuotoisessa asumisessa henkildkohtaisten tilojen suositeltu nelidmiiiirii on viihintiidn 25 m2, ja asuintilaa tulisi olla m2lasukas. Asuintiloihin luetaan oma asunto ja yhteiset asuintilat ( oleskelu-, ruokailu-, keitti6- ;kerho-; toimenpide-, sauna-, pesula-yms. tilat). (Aran suunnitteluperiaatteita, Kehitysvammaisten asuntokohteiden suunnittelu ja toteutus.) Erillisissii asunnoissa henkildkohtaisten tilojen nelidmiiiirii tulee olla yksikdissii viihintiiiin 35 m2 ja kaksioissa vdhintdiin 45 m2.

6 -6- Kangasalan yhteistoiminta-alueella on tavoite pysy?i keskitasossa eli noin m2lasukas. Hoitokodin yksittdisen asunnon koko olisi huone 22 m2+wc- ja pesutilat 5 m2 = 27 m2. Asuinpintaalaan lisiitdiin yhteiset tilat, mutta ei henkildkunnan tiloja eikii teknisiii tiloja. Hoitokodin 15 asuntoa on suunniteltu jaettavaksi kolmeen 5-paikkaiseen kotiryhmaiin. Kussakin kodissa on oma uloskiiynti ja juttunurkka. Lisiiksi asumisyksikdssii on neuvottelutila asukkaiden ja omaisten kanssa pidettziviii neuvotteluja varten, henkil6kunnalle on toimistotilaa sekii henkildkunnan sosiaalitilat. Ryhmiikoti. Kasittaa 8 ryhmiiasuntoa, joka muodostaa kaksi 4 asunnon kotiryhmdii. Erillisie yksiditd ei rakenneta ryhmiikodin yhteyteen. Hankitaan tiimiin kehitysvammaisten asumisyhteisdn liiheisyydestii 3-4 kappaletta itseniiisiii yksidita. N?iin kehitetaan monimuotoista kehitysvammaisten asumista. Ttimiin mallin mukaan suunnitellaan. Hankesuunnitelmaan liitryva dlaohjelma ja perustamiskustannukset on tehty Kangasalan kunnan toimesta ja saatu paiviteqt tiedot , liite. - Hoitokoti: Laajuus I 038 m2, 246 brm2. Tavoite hinta I ( alv 0 %) - Ryhmiikoti. Laajuus 718,2,855 brm2. Tavoite hinta ( alv 0 %) 3.3. Hankkeen toteuttaminen ja rahoitus Oriveden kaupungilla ei ole varattu tiimiin hankkeen rakentamista varten mii2iriirahaa. Tavoite on hakea rahoitusta ARA:lta hankkeelle investointiavustusta. Tata varten Oriveden kaupungin tulee valita rakennuttajakumppani hankkeelle. Tiimii huolehtii suunnittelusta ja rakennuttamisesta sekii rakennusaikaisesta rahoituksesta. Rakennuttaja tulee valita maaliskuun aikana. Vuodelle 2012 investointiavustushakemus tulee tehdii mennessa. Investointiavustus on 40 % - 50%. Asumisyksikdssii asukkaat maksavat asuintilasta vuokraa. Rakentamisen ja asumisen kustannukset pitaisi pystya hallitsemaan niin, ettii vuokrataso pysyisi Kelan asumistuen maksimirajan alapuolella ja asukkaat pystyisivzit maksamaan vuokran kelan asumistuen turvin. Jos kustannukset nousevat suuriksi, joutuisivat asukkaat hakemaan toimeentulotukea eikii se ole tarkoituksenmukaista. Kunnan maksettavaksi jii?iviit henkildkunnan tilojen ja teknisten tilojen osuus. Erillisten yksitiiden hankintaan on hyviiksytyilld toimijoilla mahdollisuus hakea RAY:n avustusta. Se on 50 % Palvelujen tuottaja ja henkiliikunta Oriveden hoitokodin ja ryhmiikodin palvelut tulee suunnitelmien mukaan tuottamaan yhteistoiminta-alue/ Kangasalan kunta. Uusi asumisyksikkd/ryhmiikoti toimii ymptiri vuorokauden ja henkildkuntamitoitus pitliii arvion mukaan olla noin l4-15 tydntekijeii/l5 asukasta, eli mitoitussuhde on 0,93-1,0. Yksikkd6n tulee asumaan my6s paljon hoidollista apua tarvitsevia asukkaita ja sen woksi mitoituksen tulee olla riifieve. Henkilokunnasta piiiiosa on kouluasteen tutkinnon suorittaneita hoitajia, mutta yksikdssii olisi hyv?i olla myds sairaanhoitaja. Ryhmiikodin henkil6kunnan muodostaa nykyinen henkil6kunta.

7 - t-- Asumisyksikktijen sijainti samalla tontilla tuo myds synergiaa henkil6stdn yhteiskalt<in muodossa. 3,5. Oriveden kaupungin kehitysvarnmahuollon kustannukset tulevaisuudessa - laitosasuninen ja asumispalvelut Palvelujen tuottaja Kangasalan kunta on alustavasti ilmoittanut tuotteiden hinnat uudessa yksikdssii: Hoitokodin henkildstdmitoitus 1,0 tydntekijaiv asukas. Ryhmiikodin henkil6stdmitoitus 0,4 tydntekijii?vasukas. Vuoden 201 I kustannustasossa kayfidkustannukset olisivat hoitokodissa 156 /pv ja ryhmiikodissa 59 lpv. Vuositasolla uuden palvelurakenteen asumisen kustannukset ovat seuraavat Laitoshoito (3) Ryhmiikoti (6 ) r Hoitokoti (13) Ostopalvelut (6 ) Yht. I v v.2011 I Tyii- ja pnivntoiminnan tilat Asumispalvelujen dnnalle tarvitaan ty6- ja pliiviitoimintapalveluja. Nykyiset Lupiinin toimintakeskuksen tilat, joissa jiirjestetiiiin tyd-ja pdivtitoimintapalveluja, ovat tulevaisuutta ajatellen liian ahtaat. Periaatteessa samaan aikaan, kun aloitetaan hoitokotitoiminta Orivedellii tarvittaisiin noin l0 kehitysvammaiselle tilat piiivdtoimintaa varten. Tavoitteena on, ettii asumisyksikiin rakennuttajaksi hankitaan toimija, joka pystyy rahoittamaan ja rakentamaan piiiviitoimintatilat, jotka se vuokaa edelleen. Tilat voivat toimia myds vanhemmassa rakennuskannassa, kun tilat ovat esteefidmat ja niiden sijainti on kiivelymatkan piiiissii asumisyksikiistii. Myds ty6- ja pziiviitoiminnan lisiiiiminen vaatii henkildstdresursseja. Kari Rannanautio sosiaali ja terveysj ohtaj a Liitteet - Huonetilaohjelma ( toimitetaan mydhemmin ) - Orivedenryhmiikodinesteettd'myyskartoitus

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015 Valtioneuvoston periaatepäätös kehitysvammaisten asumisen ohjelmasta 2010-2015 Raija Hynynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Tarvitaanko kehitysvammalaitoksia?

Lisätiedot

Kangasalan yhteistoiminta-alueen kehitysvammaisten asumispalveluiden sekä työ- ja päivätoiminnan tarveselvitys

Kangasalan yhteistoiminta-alueen kehitysvammaisten asumispalveluiden sekä työ- ja päivätoiminnan tarveselvitys Kangasalan yhteistoiminta-alueen kehitysvammaisten asumispalveluiden sekä työ- ja päivätoiminnan tarveselvitys 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 1. KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN NYKYTILANNE YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA...

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN SUUNNITELMA/ INVESTOINNIT

KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN SUUNNITELMA/ INVESTOINNIT 5.6.2013 KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN SUUNNITELMA/ INVESTOINNIT JOHDANTO Valtioneuvosto teki 21.1.2010 periaatepäätöksen ohjelmasta kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi.

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä. Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki.

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä. Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki. Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki.fi Kehitysvammaisten asumista koskeva selvitystyö (2011-2012,

Lisätiedot

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 %

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 % KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN LAUSUNTO ARAN AVUSTUSHAKEMUKSEEN Kunta Orivesi 562 Kuntakoodi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) edellyttää kunnan sosiaali- ja terveystoimen lausunnon hankkeesta

Lisätiedot

Laatusuositukset kehitysvammaisten henkilöiden asuntojen rakentamiseen vuosiksi 2010 2017

Laatusuositukset kehitysvammaisten henkilöiden asuntojen rakentamiseen vuosiksi 2010 2017 Laatusuositukset kehitysvammaisten henkilöiden asuntojen rakentamiseen vuosiksi 2010 2017 Kehitysvamma alan asumisen neuvottelukunta 08.03.2010 Suosituksen sisällys 1) Laatusuositusten laatimisen lähtökohta

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 53

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 53 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 53 Sote-jaosto AIKA 25.06.2015 klo 17:00-18:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 55 28

Lisätiedot

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin!

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! 30.1.2015 Kankaanpään kehitysvammaisten ryhmäkodin harjannostajaiset Hyvä juhlaväki, On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! Tämä hanke on tärkeä monessakin

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Laitoshoidon purku ja itsenäinen asuminen

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Laitoshoidon purku ja itsenäinen asuminen Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Laitoshoidon purku ja itsenäinen asuminen Kuntamarkkinat 11.9.2013 Jaana Viemerö, asiakkuusjohtaja, Järvenpään kaupunki Asukkaita suunnilleen saman verran kuin

Lisätiedot

Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena

Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena Kuopio 30.8.2013 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Kehitysvammaisten asumisen ohjelma (Kehas ohjelma) 1. Valtioneuvoston periaatepäätös

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut nyt ja tulevaisuudessa

Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut nyt ja tulevaisuudessa Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut nyt ja tulevaisuudessa Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, aikuisten ja työikäisten palvelut Rovaniemen kaupunki AIKUISTEN JA TYÖIKÄISTEN PALVELUALUE Tehtäväalueen

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumisyksikköihin liittyvien tukiasuntojen

Kehitysvammaisten asumisyksikköihin liittyvien tukiasuntojen HELSINGIN KAUPUNKI Kehitysvammaisten asumisyksikköihin liittyvien tukiasuntojen tarvekuvaus ASU -hanke Diaarinumero HEL 2016-010089 HELSINGIN KAUPUNKI TILAHALLINTO TARVEKUVAUS Kehitysvammaisten tukias.

Lisätiedot

Asuntojen hankinta. Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 17.1.2013. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.

Asuntojen hankinta. Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 17.1.2013. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto. Asuntojen hankinta Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 17.1.2013 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Asuntojen hankinnasta Näkökulmia: Kunnat asumisen järjestäjinä: asumisyksiköt,

Lisätiedot

Yhteistyökokous 12.12.2011. Pirjo Poikonen Kehittämiskonsultti Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto

Yhteistyökokous 12.12.2011. Pirjo Poikonen Kehittämiskonsultti Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto Yhteistyökokous 12.12.2011 Pirjo Poikonen Kehittämiskonsultti Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto Kuntatoimijan mahdollisuudet edistää yksilöllisen asumisen kehittämistä ja laitosten purkua Helsingin kaupunki

Lisätiedot

Kehas-ohjelman toteutustilanne. Ympäristöministeriön katsaus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.

Kehas-ohjelman toteutustilanne. Ympäristöministeriön katsaus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto. Kehas-ohjelman toteutustilanne Ympäristöministeriön katsaus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Vammaisten ihmisten elämistä ja asumista koskevia periaatteita ja linjauksia

Lisätiedot

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Asumispalvelujen hankinta

Asumispalvelujen hankinta Asumispalvelujen hankinta Vammaispalvelut Kehitysvammapalvelut Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 2 mukainen Asiakasmäärä n. 70 -> Hankinnan arvo n. 18M Ajalle 1.3.2017-28.2.2021, + 2 v (optio)

Lisätiedot

Asumisen arkea ja unelmia Kehitysvammaiset - erilaisia asumisen ratkaisuja

Asumisen arkea ja unelmia Kehitysvammaiset - erilaisia asumisen ratkaisuja Asumisen arkea ja unelmia Kehitysvammaiset - erilaisia asumisen ratkaisuja Kehitysvammaiset / ARA-tuotanto 2010 - Valtioneuvoston periaatepäätös kehitysvammaisten asumisen ohjelmasta 2010 2015 VN hyväksyi

Lisätiedot

Kehas-ohjelman toteutustilanne. Ympäristöministeriön katsaus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.

Kehas-ohjelman toteutustilanne. Ympäristöministeriön katsaus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto. Kehas-ohjelman toteutustilanne Ympäristöministeriön katsaus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Vammaisten ihmisten elämistä ja asumista koskevia periaatteita ja linjauksia

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014 Vanhusten tehostettu palveluasuminen Tarve ja perustelut: Pitkäaikaisen laitoshoidon purkaminen, niveltyy Siilaisen peruskorjaukseen, tarve

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUT. Kuntaneuvottelut 16. ja 18.5.2011. M.Paavola

SOSIAALIPALVELUT. Kuntaneuvottelut 16. ja 18.5.2011. M.Paavola SOSIAALIPALVELUT Kuntaneuvottelut 16. ja 18.5.2011 Sosiaalipalvelujen organisaatio 1.5.2011 SOSIAALIPALVELUT Kehitysvammahuolto Merja Paavola Johtoryhmä Laatutyö Jouko Alinen Palvelukodit ja kuntoutuspalvelut

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

Hankintalain mahdollisuudet Reilu Palvelu ry 10.10.2011 Tampere / Markku Virkamäki

Hankintalain mahdollisuudet Reilu Palvelu ry 10.10.2011 Tampere / Markku Virkamäki Hankintalain mahdollisuudet Reilu Palvelu ry 10.10.2011 Tampere / Markku Virkamäki Kehitysvammaisten Palvelusäätiö - Kehitysvammaisten Tukiliitto perusti ja lahjoitti säädepääoman 18.9.1992 - Palvelukoti-

Lisätiedot

KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN. Heidi Hautala Yksi naapureista hanke KAJAANI

KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN. Heidi Hautala Yksi naapureista hanke KAJAANI KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN KAJAANI 23.8.2012 Heidi Hautala Yksi naapureista hanke Kehitysvammaisten Palvelusäätiö 2 Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen

Lisätiedot

KVPS:n tukiasunnot. RAY- rahoitteiset. Turku 23.4.2015 Pasi Hakala

KVPS:n tukiasunnot. RAY- rahoitteiset. Turku 23.4.2015 Pasi Hakala KVPS:n tukiasunnot RAY- rahoitteiset Turku 23.4.2015 Pasi Hakala Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Perustettu vuonna 1992 (Kehitysvammaisten Tukiliitto) Omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen palvelujen

Lisätiedot

Tilakeskuksen perusturvaosastolta perimä sisäinen vuokra vuonna 2016 kokonaisvuokra 13,78 /m2/kk (sisältää ylläpito-, pääoma ja maapohjavuokran)

Tilakeskuksen perusturvaosastolta perimä sisäinen vuokra vuonna 2016 kokonaisvuokra 13,78 /m2/kk (sisältää ylläpito-, pääoma ja maapohjavuokran) Pertlk 26.1.2016 4 PALVELUASUMISEN VUOKRAT 1.5.2016 ALKAEN Liite nro 1 RYHMÄKODIT: Pehtoori ryhmäkodin kokonaisneliöt 304 m2, josta Asukkaiden käytössä 287 m2 Henkilökunnan tiloja 12 m2 (vähennetty) Tilakeskuksen

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAHUOLTO 2014

KEHITYSVAMMAHUOLTO 2014 KEHITYSVAMMAHUOLTO 2014 Kehitysvammahuollon palveluita käyttäneet 2014 Tuusula Hyvinkää Karviainen Kerava Kirkkonummi Mäntsälä Nurmijärvi Kaikki 178 238 136 122 Ei ilmoittanut 120 183 0 5 -vuotiaat 3 7

Lisätiedot

Kohti selkeämpää asumispalvelujärjestelmää suunnittelupäällikkö Maritta Närhi 11.10.2011

Kohti selkeämpää asumispalvelujärjestelmää suunnittelupäällikkö Maritta Närhi 11.10.2011 Kohti selkeämpää asumispalvelujärjestelmää suunnittelupäällikkö Maritta Närhi 11.10.2011 T A M P E R E E N K A U P U N K I Ohjaus palvelujen tuottamiseen ja rakentamiseen Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluita

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpano

Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpano Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpano Asumisen lähipalvelujen kehittämisen teemapäivä Yhteistyöseminaari, Kongressihotelli Linnasmäki Turku 16.11.2012 Jaana Huhta, STM Näkökulmia palvelujen kehittämiseen

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös. 23.6.2011 M.Paavola

Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös. 23.6.2011 M.Paavola Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös Sosiaalipalvelut sairaanhoitopiirin toimialueena 2 toimintavuotta Tyytyväisyyttä mm. koulutustarjonnan ja työhyvinvointia edistävän toiminnan

Lisätiedot

Onnistuneen rahoituspäätöksen kulku

Onnistuneen rahoituspäätöksen kulku Onnistuneen rahoituspäätöksen kulku Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö ja Keski- Suomen Palvelurakennuttajat ovat yhteistyössä hankkeistaneet 3 uutta asuntoryhmää kehitysvammaisille. Hanketyön edellytyksenä

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ohjaus, valvonta ja luvat

Kehitysvammahuollon ohjaus, valvonta ja luvat Kehitysvammahuollon ohjaus, valvonta ja luvat Kehitysvammahuollon yhteistyökokous Sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Eija Hynninen-Joensivu 12.12.2011 1 Vammaispolitiikan uusi aika 1) YK:n yleissopimus

Lisätiedot

LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2016-2018

LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2016-2018 LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 216-218 Lausuntopyyntö Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on perussopimuksensa 13 :n mukaan pyytänyt jäsenkuntien esityksiä

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015 Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujat tarvitsevat arkeensa tukea Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen,

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden perhehoito - kokemuksia Kainuusta Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi

Kehitysvammaisten henkilöiden perhehoito - kokemuksia Kainuusta Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi Kehitysvammaisten henkilöiden perhehoito - kokemuksia Kainuusta 23.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi Kehitysvammaisten lasten ja nuorten palvelut Kainuussa Kainuun

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Mielenterveys ja asuminen - vuonna 2010 työkyvyttömyyseläkkeensaajista mielenterveyden

Lisätiedot

Asumista Keski-Suomessa. Marja-Leena Saarinen 23.2.2012

Asumista Keski-Suomessa. Marja-Leena Saarinen 23.2.2012 Asumista Keski-Suomessa Marja-Leena Saarinen 23.2.2012 Metsätähden asukkaiden toiveet asumisesta Ulkopuolinen outo ihminen ei saa päästä sisälle - paitsi talonmies - paitsi nokikolari Pistokkeita myös

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. PALVELUASUMISEN KÄSITTEET JA VALTAKUNNAN LINJAUKSET...

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

Vammaispalveluhanke Lapissa

Vammaispalveluhanke Lapissa Vammaispalveluhanke Lapissa Kehitysvammaisten asuminen (Tallavaara, 2010) Asuu vanhemman/vanhempien kanssa Asumismuodot 31.5.2010 (N=1592) 0 % 9 % Muun sukulaisen luona 1 % 1 % Perhehoidossa tai ammatill.perhekodissa

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN SUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA SIIHEN LIITTYVIEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISEKSI 2013-2020

LIPERIN KUNNAN SUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA SIIHEN LIITTYVIEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISEKSI 2013-2020 1 5.6.2013 LIPERIN KUNNAN SUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA SIIHEN LIITTYVIEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISEKSI 2013-2020 Sosiaali- ja terveysministeriöön 29.9.2010 lähetetyn suunnitelman tarkennus Nykytilanne

Lisätiedot

Erityisryhmien tarpeet asunnottomuuden torjunnassa; mielenterveyskuntoutujien asuminen esimerkkinä

Erityisryhmien tarpeet asunnottomuuden torjunnassa; mielenterveyskuntoutujien asuminen esimerkkinä Erityisryhmien tarpeet asunnottomuuden torjunnassa; mielenterveyskuntoutujien asuminen esimerkkinä 17.10.2012 Tuula Tiainen Rakennetun ympäristön osasto tuula.tiainen@ymparisto.fi Erityisryhmät ja asuminen

Lisätiedot

Kehitysvammapalvelut

Kehitysvammapalvelut Kehitysvammapalvelut Ahokoti Harjukoti Kotikartano Nevakoti Niittykumpu Norola: Toukola ja Jukola Ritoniitty Ritorinne Ohjattu asuminen Aittokoti Peltola Norola: Onnela Tuettu asuminen Ryhmäkotien yhteydessä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki 1 (5) Perusturvan palvelualue 2.12.2015

Kuopion kaupunki 1 (5) Perusturvan palvelualue 2.12.2015 Kuopion kaupunki 1 (5) Strategisia linjauksia asumispalveluiden toiminnallisiin muutoksiin ja kasvavaan asumispalveluiden tarpeisiin 1.1.2017 alkaen / palveluiden järjestäjänä vastaa kunnan tehtäväksi

Lisätiedot

Vammaispalvelujen tilastot vuodelta 2013 lähde SOTKANET Koonnut hanketyöntekijä Tuija Koivisto

Vammaispalvelujen tilastot vuodelta 2013 lähde SOTKANET Koonnut hanketyöntekijä Tuija Koivisto Vammaispalvelujen tilastot vuodelta 2013 lähde SOTKANET Koonnut hanketyöntekijä Tuija Koivisto 1 2 Sisällys 1. Vammaispalveluiden indikaattorit... 3 2. Kelan etuisuudet / 1000 asukasta... 8 3. laitos 2013...

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen

Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen 2 Tarkoituksenmukaiset palvelut Toimiva asuminen Osallisuus yhteisön toimintaan Riittävä taloudellinen toimeentulo

Lisätiedot

Suunnitelmien määrä vammaisasiakkaiden määrään suhteutettuna. Myönteisten päätösten määrät suhteessa tehtyjen hakemusten määrään.

Suunnitelmien määrä vammaisasiakkaiden määrään suhteutettuna. Myönteisten päätösten määrät suhteessa tehtyjen hakemusten määrään. Indikaattorin nimi Mitä mittaa Mitta-arvo Kommentit Palvelutarpeen arviointi palvelutarpeen arvioinnissa tehtyjen sunnitelmien suhteessa vammaisasiaakaiden än Suunnitelmien vammaisasiakkaiden än suhteutettuna

Lisätiedot

Mitä tämä vihko sisältää?

Mitä tämä vihko sisältää? Asuntotoiveeni Mitä tämä vihko sisältää? 1. Kuka minä olen? 4 2. Milloin haluan muuttaa omaan asuntoon? 5 3. Mihin haluan muuttaa? 5 4. Millaisessa asunnossa haluan asua? 6 5. Millaisella asuinalueella

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Hissillä kotiin Valtakunnallinen hissiseminaari, 8.5.2014, Lahti Ohjelmapäällikkö, FT Sari Hosionaho, ympäristöministeriö Ikääntyminen koskettaa yhteiskuntaa

Lisätiedot

Asumista Varsinais-Suomessa, KTO:ssa. Marika Metsähonkala Palvelu- ja kehittämisjohtaja

Asumista Varsinais-Suomessa, KTO:ssa. Marika Metsähonkala Palvelu- ja kehittämisjohtaja Asumista Varsinais-Suomessa, KTO:ssa Marika Metsähonkala Palvelu- ja kehittämisjohtaja Valtioneuvosto teki 2010 ja toisen 2012 periaatepäätöksen kehitysvammaisten asunto-ohjelmaksi, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Kehitysvammaisten ihmisten asuminen- ajankohtaista ja yksilöllisen asumisen mahdollisuuksia

Kehitysvammaisten ihmisten asuminen- ajankohtaista ja yksilöllisen asumisen mahdollisuuksia Kehitysvammaisten ihmisten asuminen- ajankohtaista ja yksilöllisen asumisen mahdollisuuksia Kehitysvammaisten ihmisten asuminen. Seminaari 30.8.2013 Kuopio / Markku Virkamäki, toiminnanjohtaja,kehitysvammaisten

Lisätiedot

30 Kehitysvammaisten asumispalvelujen toimintasuunnitelma vuosille (yhteistoiminta-alue) Valmistelija / lisätiedot: Mika Vuori

30 Kehitysvammaisten asumispalvelujen toimintasuunnitelma vuosille (yhteistoiminta-alue) Valmistelija / lisätiedot: Mika Vuori Tampere Ote pöytäkirjasta 3/2016 1 (7) 30 Kehitysvammaisten asumispalvelujen toimintasuunnitelma vuosille 2016-2020 (yhteistoiminta-alue) TRE:6520/00.01.02/2016 Valmistelija / lisätiedot: Mika Vuori Valmistelijan

Lisätiedot

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin?

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto Kuntaseminaari Eskoossa 28.10.2016 1 11/8/2016 YK-sopimus ja asuminen 9 art. Varmistetaan vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

KEHAS- KESKUSTELUTILAISUUS

KEHAS- KESKUSTELUTILAISUUS KEHAS- KESKUSTELUTILAISUUS Anne-Mari Raassina Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Rovaniemi 27.8.2015 Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen ohjelmaa (Kehas) koskevat valtioneuvoston

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 5/2012 Perusturvalautakunta 13.08.2012

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 5/2012 Perusturvalautakunta 13.08.2012 Perusturvalautakunta 13.08.2012 KOKOUSAIKA 13.08.2012 klo 17.00-18.05 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 15 LAUSUNTOPYYNTÖ ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

Iisalmi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Iisalmi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumisen tukeminen ja asumisvaihtoehdot Iisalmi 26.11.2015 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden

Lisätiedot

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III Kysely kotona asuville kehitysvammaisille Seutu III Tietoja Vastausmäärä seuduittain 80 60 40 20 0 Seutu I Seutu II Seutu III Kaikki vastaukset 70 44 41 Seutu I Seutu II Seutu III Yhteensä Kotona asuvat

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine Sosiaali- ja perhepalvelut, koko linja 14.10.2015 2 Sosiaali- ja perhepalvelut, tulosyksiköt 14.10.2015 3 Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja

Lisätiedot

Tilakeskuksen perusturvaosastolta perimä sisäinen vuokra vuonna 2015 kokonaisvuokra 12,66 /m2/kk (sisältää ylläpito-, pääoma ja maapohjavuokran)

Tilakeskuksen perusturvaosastolta perimä sisäinen vuokra vuonna 2015 kokonaisvuokra 12,66 /m2/kk (sisältää ylläpito-, pääoma ja maapohjavuokran) Pertlk 9.12.2014 Liite 1/2014 PALVELUASUMISEN VUOKRAT 1.3.2015 ALKAEN RYHMÄKODIT: Pehtoori ryhmäkodin kokonaisneliöt 304 m2, josta Asukkaiden käytössä 287 m2 Henkilökunnan tiloja 12 m2 (vähennetty) Tilakeskuksen

Lisätiedot

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Tulot asukkaita/hpv /as/hpv yht. /kk Asukkailta perittävät vuokrat 15 550 8 250 KELA:n enimmäisvuokra Asukkaiden sähkömaksut 15 20 300 voidaan

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUT. Kuntainfo 14..2.2013 Asumispalveluja kehitysvammaisille/ Kehitysvammaisten asumisen alueellinen suunnitelma 2012-2020. M.

SOSIAALIPALVELUT. Kuntainfo 14..2.2013 Asumispalveluja kehitysvammaisille/ Kehitysvammaisten asumisen alueellinen suunnitelma 2012-2020. M. SOSIAALIPALVELUT Kuntainfo 14..2.2013 Asumispalveluja kehitysvammaisille/ Kehitysvammaisten asumisen alueellinen suunnitelma 2012-2020 Valtioneuvoston (VN) periaatepäätös 23.1.2010 Pitkäaikaisen laitosasumisen

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa Elämäniloa tuottavia hoito- ja asumispalveluja.

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa Elämäniloa tuottavia hoito- ja asumispalveluja. Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa Elämäniloa tuottavia hoito- ja asumispalveluja. Viihtyisät yksiköt on tarkoitettu päivittäisissä toiminnoissaan

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän asumispalvelujen siirtäminen Oulun kaupungin toiminnaksi, liitteet. Dno OUKA: 3305 /305.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän asumispalvelujen siirtäminen Oulun kaupungin toiminnaksi, liitteet. Dno OUKA: 3305 /305. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän asumispalvelujen siirtäminen Oulun kaupungin toiminnaksi, liitteet Dno OUKA: 3305 /305.1/2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.6.2012 66 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2011 1 (5) Sosiaalilautakunta Sosj/10 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2011 1 (5) Sosiaalilautakunta Sosj/10 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2011 1 (5) 409 Jätkäsaaren vaikeavammaisten asuntoryhmän, Suezinkatu 3, hankesuunnitelman hyväksyminen HEL 2011-008163 T 10 06 00 Päätös päätti hyväksyä osoitteeseen Suezinkatu

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumisen ohjelma

Kehitysvammaisten asumisen ohjelma Kehitysvammaisten asumisen ohjelma Raija Hynynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Kehitysvammaisten asumistilanne Kehitysvammaisista oli vuoden 2009 lopussa Laitoshoidossa

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön vuokra-asunnot

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön vuokra-asunnot Kehitysvammaisten Palvelusäätiön vuokra-asunnot Lapin aluehallintoviraston ja KVTL:n kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä Rovaniemi 18.5.2017 Pasi Hakala Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Perustettu 1992 (Kehitysvammaisten

Lisätiedot

ASUNNOTTOMUUDEN DYNAMIIKKA HELSINGISSÄ

ASUNNOTTOMUUDEN DYNAMIIKKA HELSINGISSÄ ASUNNOTTOMUUDEN DYNAMIIKKA HELSINGISSÄ 17.10.2012 Eeva Kostiainen Kaupunkitutkimus TA Oy Liikkuvuus asunnottomuuden ja asuntokannan välillä Tutkimuksen lähtökohtia Kattava kvantitatiivinen rekisteritutkimus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57 04.06.2014 Sivu 1 / 1 4367/10.03.02/2013 57 Lausunto Riilahden toimintakeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Nina Hiltunen, puh. 046 877 3466 Eeva-Maija

Lisätiedot

KVPS:n vuokra-asunnot. Kouvola Pasi Hakala

KVPS:n vuokra-asunnot. Kouvola Pasi Hakala KVPS:n vuokra-asunnot Kouvola 8.6.2016 Pasi Hakala Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Perustettu vuonna 1992 (Kehitysvammaisten Tukiliitto) Omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen palvelujen kehittäjä ja

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Asumisen uudet muodot

Asumisen uudet muodot Asumisen uudet muodot Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Riitta Hakoma 8.6. 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote-Imatra: työyksiköt kartalla 2015 = avopalvelut = toiminnalliset palvelut

Lisätiedot

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Anne-Mari Raassina Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Anne-Mari Raassina Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Anne-Mari Raassina Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki 19.2.2016 VN:n periaatepäätös

Lisätiedot

Arjen Keskiössä seminaari Laitoshoidon purku asuntoverkostoja kehittämällä

Arjen Keskiössä seminaari Laitoshoidon purku asuntoverkostoja kehittämällä Arjen Keskiössä seminaari 6.3.2014 Laitoshoidon purku asuntoverkostoja kehittämällä Yksilöllisen asumisen kehittäminen ja Arjen Keskiössä-hanke Careassa Laitoshoidon purku ja avohuollon asumisen kehittäminen

Lisätiedot

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Raija Hynynen 13.5.2013 Tuula Tiainen 22.5.2013 Rakennetun ympäristön osasto Toteutuuko hyvä, tarpeita vastaava asuminen? -tavallisissa asunnoissa

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin kehitysvammahuollon palvelujen ja kustannusten vertailu 2007

Kuuden suurimman kaupungin kehitysvammahuollon palvelujen ja kustannusten vertailu 2007 Kuuden suurimman kaupungin kehitysvammahuollon palvelujen ja kustannusten vertailu 2007 Kehitysvammahuollon työryhmä 22.8.2008 Aila Kumpulainen Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen

Lisätiedot

Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena

Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena Sari Hietala Ylihoitaja, PKSSK sosiaalipalvelut 25.11.2013 PKSSK:n toiminta-alue 2 PKSSK sosiaalipalvelut 2013 Tulevaisuuden

Lisätiedot

KEHAS-ohjelman tilannekatsaus Keski-Suomi. Kehitysvammaisten asumisohjelman alueellinen tilaisuus 10.2.2015 Mirva Vesimäki

KEHAS-ohjelman tilannekatsaus Keski-Suomi. Kehitysvammaisten asumisohjelman alueellinen tilaisuus 10.2.2015 Mirva Vesimäki KEHAS-ohjelman tilannekatsaus Keski-Suomi Kehitysvammaisten asumisohjelman alueellinen tilaisuus 10.2.2015 Mirva Vesimäki Keski-Suomen erityispiirteet Kuntarakenne: 23 kuntaa, paljon pieniä kuntia, puolet

Lisätiedot

ASUMISPALVELUJA KEHITYSVAMMAISILLE. Kuntainfo 15.2.2012 / Merja Paavola

ASUMISPALVELUJA KEHITYSVAMMAISILLE. Kuntainfo 15.2.2012 / Merja Paavola ASUMISPALVELUJA KEHITYSVAMMAISILLE Kuntainfo 15.2.2012 / Merja Paavola Kehitysvammaisten asumisen haasteet Suomessa noin 40 000 kehitysvammaista, joista Noin 13 000 asuu vanhempien / omaisten luona, joista

Lisätiedot

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Asumispalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 ja asetuksen (1983/607) 10 säädöksiin, joiden mukaan kunnan on huolehdittava

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUT. Kuntaneuvottelut 13.-15.5. ja 21.5.2013. M.Paavola

SOSIAALIPALVELUT. Kuntaneuvottelut 13.-15.5. ja 21.5.2013. M.Paavola SOSIAALIPALVELUT Kuntaneuvottelut 13.-15.5. ja 21.5.2013 SOSIAALIPALVELUT Merja Paavola Johtoryhmä Laatutyö Jouko Alinen Antinkartanon kuntoutuskeskus Jouni Helen Asumispalvelut Tuula Saarinen Asiantuntijapalvelut

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2010 lopussa Suositus, 2008 Asui

Lisätiedot

Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012

Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012 Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012 Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 Pohjois-Karjalan osahanke Kehittämissuunnittelija Leena Suhonen Projektityöntekijä

Lisätiedot

Oikea koti. Aspan asumisratkaisut

Oikea koti. Aspan asumisratkaisut Oikea koti Aspan asumisratkaisut Näin Aspan asumisratkaisut syntyivät Asumispalvelusäätiö Aspan perustamiseen vaikutti laajalti järjestöjen välillä käyty keskustelu siitä, mihin suuntaan vammaisten ihmisten

Lisätiedot

Kehas-katsaus. Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Pori

Kehas-katsaus. Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Pori Kehas-katsaus Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Pori 9.3.2016 VN:n periaatepäätös ohjelmasta kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

Ikääntyneiden asuminen Järvenpäässä. Eläkeläisneuvoston kokous Torstai Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto

Ikääntyneiden asuminen Järvenpäässä. Eläkeläisneuvoston kokous Torstai Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto Ikääntyneiden asuminen Järvenpäässä Eläkeläisneuvoston kokous Torstai 28.2.2013 Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto 1 2 3 TERÄSMUMMOT JA -VAARIT Yli 90-vuotiaat ovat yllättäneet Lahden sosiaali- ja terveysviraston.

Lisätiedot

Elämä on Laiffii 14-15.4.2015

Elämä on Laiffii 14-15.4.2015 Elämä on Laiffii 14-15.4.2015 Asuminen Pohjoismaissa Suomi rakentamassa uutta! Projektijohtaja Maarit Aalto, Pohjoismainen hyvinvointikeskus 16-04-2015 Nordens Velfærdscenter 1 Miksi juuri tämä aihe? YK:n

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

2 Kehitysvammalain mukaisia palveluja vuoden 2006 aikana käyttäneet asiakkaat

2 Kehitysvammalain mukaisia palveluja vuoden 2006 aikana käyttäneet asiakkaat Kuusikko 2006 Liite 1 Kehitysvammahuolto 7.3.2007 Kehitysvammahuollon palvelujen ja kustannusten määritelmät ja tietojen keruu 2006 Yleisiä määritelmiä Tässä raportissa kuvataan kuntien kehitysvammahuollon

Lisätiedot