SOTERAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTERAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2002"

Transkriptio

1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU 1 (11) SOTERAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2002 Toiminnan painopistealueeksi ja tavoitteeksi vuodelle 2002 asetettiin edellisten vuosien tapaan vanhenevan väestön toimintaympäristöön liittyvä tutkimus ja ympäristön evaluointimenetelmien kehittäminen. Kotimaan projekteista keskeisiksi asetettiin Suomen Akatemian Ikääntymisen tutkimusohjelman ( ) hankkeet sekä Asunnon arviointimenetelmä hanke. Sosiaali- ja terveydenhuollon ympäristöjen arviointia ja kehittämistä laajennettiin ulkoalueisiin ja kaavoitukseen teemalla sosiaalipalvelut osana kaupunkisuunnittelua. Tähän liittyi projekti Vanhusten liikkumismahdollisuudet ja tarpeet palvelutaloissa ja vanhainkodeissa ja niiden lähiympäristössä. Tavoitteena oli kehittää moniammatillista yhteistyötä SOTERAn toimintaan osallistuvien TKK:n yksiköiden ja kuntien kesken. Erityisesti oli tarkoitus keskittyä Helsingin kaupungin ja TKK:n Innovatiivinen kaupunki yhteisprojektin osahankkeiden edistämiseen. 1 PROJEKTITOIMINTA 1.1 Kansainväliset projektit SOTERAn intressinä on toimia asiantuntijaorganisaationa tiede ja teknologia yhteistyöhön liittyvissä suunnittelun vientihankkeissa. Yhteistyö on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusten toimintamallien arviointiin ja suunnitteluun liittyvien kokemusten siirtoa sekä osallistumista kansainvälisiin projekteihin MATS Erityisryhmiin kuuluvia henkilöitä arkiympäristöissä avustava teknologiaratkaisu MATS on kolme vuotta kestävä EU-hanke, joka toteutetaan yhdessä yhdeksän TKK:n ulkopuolisen yhteistyölaitoksen kanssa: Staffordshire University, Iso-Britannia Belgian Centre for Domotics & Immotics, Belgia Centre Docteur Bouffard Vercelli, Ranska

2 TEKNILLINEN KORKEAKOULU (11) Lunds Universitet, Ruotsi Rehab Robotics Ltd, Iso-Britannia Scuola Superiore Sant'Anna, Italia Universidad Carlos III de Madrid, Espanja Innovationcenter in Housing for Adapted Movement, Belgia Birmingham Specialist Community Health National Service Trust, Iso- Britannia MATS projektille on myönnetty ensimmäisen vuoden jälkeen jatkorahoitus. Hankkeen kesto on 36 kk aikavälillä TKK:n osuus kestää vuoden 2003 elokuun loppuun asti Vuonna 2002 osallistuttiin kolmeen koko hanketta koskevaan kokoukseen: Projektikokous Universidad Carlos III de Madrid, Espanja (erikoistutkija Irma Verhe) Projektikokous Staffordshire University in Stoke-on-Trent, UK (prof. Siitonen, erikoistutkija Verhe) Komission seurantakokous Bryssel (prof. Siitonen) GUPHA Global University Programs in Healthcare Architecture Tokion Yliopiston arkkitehtiosaston ehdotuksesta SOTERA liittyi GUPHA projektiin vuonna Kyseessä on 11 teknillisen korkeakoulun ja WHO:n yhteishanke terveydenhuollon rakentamisen kehittämiseksi. GUPHA-seminaari pidettiin Genova Italia (prof. Vauramo, tutkija Sipiläinen) Future Hospital -projektin edustajana prof. Trevor Harris kävi keskusteluja GUPHAn pääsihteerin, prof. Nagasawan kanssa Tokiossa marraskuussa 2002 GUPHAn tulevan vuosikokouksen (2004) järjestämisestä Baltian alueella yhteistyössä Future Hospital - projektin kanssa Future Hospital Hankkeeseen on tarkoitus hakea rahoitusta Tekesistä, Interreg III:sta sekä myöhemmin EU:n 6. puiteohjelmasta. Tekesin iwell-workshopissa järjestettyyn Future Hospital -työryhmään osallistui kymmenen henkilöä. Tilaisuudessa esitettiin tarve saada käynnistettyä Suomea koskeva rinnakkaisprojekti. Interreg-hakemus tehtiin IIIc ohjelmaan, jossa ensimmäinen haku päättyy Baltiassa käynnistyi ympäristöministeriön rahoittama Future Hospital osaprojekti, jossa on kohdesairaaloita Latviassa Riiassa, Liettuassa Kaunaksessa sekä Virossa Narvan ja Kohtlajärven alue. Riian Paul Stradini University Hospital käsittää noin m 2 rakennettua pinta-alaa. Sairaala etsii modernisointi- ja laajennuskonseptia nykyiseen pavil-

3 TEKNILLINEN KORKEAKOULU (11) Japani-yhteistyö jonkisairaalamalliin. Projektin tavoitteena on auttaa sairaalaa tekemään oma yleissuunnitelma. Asiantuntijana on ollut dos. Reijo Kekäläinen. Kaunas Medical University Hospital on sairaansijan kokonaisuus, jossa rakennettua tilaa on m 2. Projektin tavoitteena on auttaa sairaalaa tekemään oma yleissuunnitelma. Asiantuntijana on ollut dos. Reijo Kekäläinen. Virossa yhteistyötä tehdään Eestin Terveydenhoito projektin kanssa. Kohdealueeksi on ehdotettu Kohtlajärven ja Narvan sairaaloita. Ongelmana on yhteensä noin asukkaan alueella olevien kolmen (neljän) sairaalan yhteistoiminnan järjestäminen ja vaiheittainen saneeraus. Asiantuntijana on ollut erikoisopettaja Hennu Kjisik. Projekti käynnistettiin järjestämällä Tulevaisuuden sairaalaa koskeva visioseminaari Valklassa Virossa. Syventävä seminaari järjestettiin 20. ja Kaunaksen yliopistosairaalassa Liettuassa. Seminaarien asiantuntijoita ja osananottajia oli Virosta, Latviasta, Liettuasta, Ruotsista ja Saksasta. Projektiin ovat osallistuneet TKK:n eri yksiköt, HUS-yhtymä ja Technomedicum. Seitsemäs japanilais-suomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon arkkitehtuuriseminaari pidettiin Japanissa. Matkan järjestäjätahot Suomessa olivat SOTERA, Stakes ja Vanhustyön keskusliitto. Tärkeimmät japanilaiset yhteistyötahot olivat NIPH (National Institute of Public Health), Tokion yliopisto ja JIHA (Japan Institute for Health Care Architecture). Matka kohdistui Tokion, Sendain ja Hakodaten kaupunkeihin. Matkalle osallistui yhteensä 12 henkilöä, joista SOTERAa edustivat prof. Tuomo Siitonen, prof. Trevor Harris sekä tutkijat Jukka Jokiniemi, Vuokko Lehmuspuisto, Pirjo Sipiläinen ja Satu Åkerblom. Matkaan sisältyi kaksi seminaaria, tutustuminen kansainväliseen terveydenhuollon tekniikan Hospex-näyttelyyn, vierailukäyntejä eri tyyppisiin sairaaloihin, vanhustenhuollon laitoksiin ja dementiaryhmäkoteihin sekä tutustuminen Japanin yliopistojen arkkitehtiosastoilla tehtävään sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusten evaluointitutkimukseen Sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten teknisen kunnon arviointi Ympäristöministeriön rahoituksella Vilnan teknillisen korkeakoulun (arkkitehtiosasto, tohtori Gintaras Stauskis) ja SOTERAn välisenä yhteistyönä kehitettiin sairaaloiden ja hoitorakennusten arviointimenetelmää. Projektissa valmistui vuonna 2002 kaksi raporttia. Hanke päättyy vuodenvaihteessa.

4 TEKNILLINEN KORKEAKOULU (11) 1.2 Kotimaan tutkimus ja kehitysprojektit SOTERAssa valmistui vuoden 2002 lopussa kaksi monivuotista tutkimushanketta. Ikääntyminen ja itsenäinen suoriutuminen fyysisen ympäristön täsmälääkkeet liittyi Suomen Akatemian ikääntymisen tutkimusohjelmaan ( ) ja Asunnon arviointimenetelmä suunnitteluun ja toteutuksen seurantaan kuului Tekesin Hyvinvointi ja terveys iwell teknologiaohjelmaan. Kolmas pidempiaikainen projekti oli Vanhusten liikkumismahdollisuudet palvelutaloissa ja vanhainkodeissa sekä niiden lähiympäristössä, jossa on laajennettu tutkimusnäkökulmaa kaupunkisuunnitteluun. Seuraavat kotimaan projektit olivat käynnissä SOTERAssa vuonna 2002: Ikääntyminen ja itsenäinen suoriutuminen fyysisen ympäristön täsmälääkkeet Hankkeen tavoitteena oli löytää teoreettisten perusteiden ohella konkreettisia ratkaisumalleja ja menettelytapoja itsenäistä suoriutumista tukevan toimintaympäristön toteuttamiselle. Hanke on jaettu osatutkimuksiin, joissa asuntotutkimuksen ja käyttäjäkeskeisen suunnittelun näkökulmasta tarkastellaan asumistason vaikutusta itsenäiseen selviytymiseen ja tapaturmavaaran vähentämiseen, suoriutumista tukevien toimenpiteiden tapauskohtaisuutta, kotihoidon mahdollisuuksia ja rajoja sekä moniaistisen ympäristökokemuksen osatekijöitä ja siihen perustuvia suoriutumista helpottavia ratkaisuja. Hanke liittyy Suomen Akatemian Ikääntymisen tutkimusohjelmaan vuosille ja rahoittajia ovat Suomen Akatemia ja ympäristöministeriö. Hankkeen yhteydessä valmistellaan kolmea väitöskirjaa (Satu Åkerblom, Pirjo Sipiläinen, Jukka Jokiniemi). Hankkeen yhteydessä on osallistuttu kansallisiin ja kansainvälisiin seminaareihin. Suomen Akatemian rahoitus päättyi vuoden 2002 lopussa ja hanke raportoitiin vuodenvaihteessa Ikääntymisen tutkimusohjelmalle ARVI Asunnon arviointimenetelmä suunnitteluun ja toteutuksen seurantaan asukkaana liikkumis- ja toimimisesteinen tai iäkäs henkilö Hankkeen tavoitteena oli kehittää menetelmä, jonka avulla voidaan määritellä asuintalojen käytettävyys ja toimivuus toimintakyvyltään erilaisten asukkaiden kannalta. Menetelmä koskee sekä uudisrakentamista että korjausrakentamista. Menetelmää kehitetään pilottikohteiden avulla. Käyttäjien vaatimuksista rakennettiin dynaaminen tietokanta, jota käytetään internet-käyttöliittymän kautta (osoite: arvi.projekti.com; käyttäjätunnus: arvi, salasana: ar358vi). Vuoden 2002 lopussa päättynyt hanke kuului Tekesin Hyvinvointi ja terveys iwell teknologiaohjelmaan. Tekesin lisäksi hankkeen rahoitukseen osallistuvat Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, Kone Oyj, Sato-Rakennuttajat Oy, Skanska Oy ja Vanhustyön keskusliitto. ARVI-hankkeeseen liittyi kaksi sivuprojektia, Kumpulan kiinteistöyhtiön rahoittama Malliasunnon testaus ja YIT Huberin rahoittama ARVIn käyttö As. Oy Espoon Kiulukassa, joiden korjaus- ja uudisrakennuskohteissa kehitettiin ja testattiin ARVIn käyttäjävaatimuksia.

5 TEKNILLINEN KORKEAKOULU (11) SOTERAn tutkijat Pirjo Sipiläinen ja Satu Åkerblom sekä rakentamistalouden asiantuntija Arto Saari kirjoittivat hankkeesta yhteisen julkaisun, tieteellisen artikkelin sekä useita lehtiartikkeleja. ARVIn jatkotoimina valmisteltiin yhteistyössä Innovatiivinen kaupunki ja Esteetön Helsinki projektin kanssa esteettömiä ulkotiloja koskeva hankesuunnitelma, jolle haettiin rahoitusta vuoden vaihteessa Vanhusten liikkumismahdollisuudet palvelutaloissa ja vanhainkodeissa sekä niiden lähiympäristössä Syksyllä 2001 käynnistyneen kolmivuotisen tutkimuksen tavoitteena on määritellä vanhusten liikkumistarpeiden asettamat vaatimukset fyysisen ympäristön suunnittelulle palvelutaloissa, vanhainkodeissa ja niiden lähiympäristössä. Tutkimusaineisto kerätään casekohteiden avulla, joista yksi on Kustaankartanon vanhainkoti ja vanhusten toimintakeskus. Tarkastelukulmia ovat vanhuksen ja henkilökunnan näkemykset sekä toimintakyvyn, avustamisen ja apuvälineiden käytön vaatimukset. Päätutkijana on arkkitehti Vuokko Lehmuspuisto. Opetusministeriö on rahoittanut vuoden 2001 ja 2002 osuuden Kerrostalojen peruskorjaus Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimiston tilaaman hankkeen tavoitteena on selvittää, minkä tyyppistä asuinrakennuskantaa Helsingin kaupungilla on, miten sitä on peruskorjattu ja millaisia tyypillisiä ongelmia eri aikakausien rakennuksissa esiintyy. Arkkitehtiopiskelija tekee hankkeen yhteydessä diplomityötään Terveyskeskussairaaloiden vuodeosastojen hygieniatilojen arviointi Helsingin terveysviraston tilaamassa hankkeessa arvioitiin saneerattujen terveyskeskussairaaloiden hygieniatilojen toimivuutta, laadittiin hygieniatilatyyppien mallisuunnitelmat sekä testattiin niiden mitoitus ja malliratkaisut koekylpyhuoneissa. Tuloksiin perustuva hygieniatilojen käsikirja valmistui alkuvuodesta Tutkijoina olivat arkkitehti Pirjo Sipiläinen ja rakennusarkkitehti Maarit Suokonautio Kontulan vanhainkodin hygieniatilan testimalli Terveyskeskussairaaloiden hygieniatilojen arvioinnin tuloksia sovellettiin peruskorjattavaan Kontulan vanhainkotiin. Vanhainkodin 175 asuinhuoneen korjaamista varten kehitettiin hygieniatila, joka soveltuu sekä vanhuksen itsenäiseen toimintaan että avustamiseen. Tilamallia sekä hankkeen yhteydessä kehitettyä kulmapesuallasta testattiin henkilökunnan ja asukkaiden avulla testitilassa ja sen jälkeen asuinhuoneeseen rakennetussa mallitilassa Kotihoidon avustamistehtäviä hankaloittavat tekijät apuvälineiden käytön yhteydessä Hankkeen loppuraportti valmistui syyskuussa 2002.

6 TEKNILLINEN KORKEAKOULU (11) 2 JULKAISUT 2.1 Esitelmät konferenssijulkaisuissa Saari, A.; Sipiläinen, P.; Åkerblom, S Refurbishment of dwellings of aged. In Open Building, Proceedings Conference CIB W104: Balancing Resourches and Quality in Housing. A Martin& J Andrade, ed. Mexico City 3-4 October 2002, pp ISBN Siitonen, Tuomo The Renovation of the Environment for the Elderly The ARVI Method. Global Perspective of Healthcare Engineering, From Buildings for Sickness to Buildings for Health, At the Interface between Space and Humankind. Tokyo 2002, Healthcare Engineering Association of Japan, pp Raportit Jokiniemi, J.; Latvala, L.; Björk, E Risteyksen ääni. Liikennevaloäänien kehittämistutkimus. Teknillinen korkeakoulu, SOTERA, Arkkitehtiosaston julkaisuja Kjisik, H.; Vauramo, E.; Stauskis, G Evaluation of Health Care Facilities. A Guideline for the User. Teknillinen korkeakoulu, Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutti SOTERA, Arkkitehtiosaston julkaisuja 2002/86. ISBN X / ISSN Saari, A; Åkerblom, S; Sipiläinen, P Vanhusten asumisen mahdollistava peruskorjaus. ARVI Asunnon arviointimenetelmä tutkimuksen osaraportti 1. Teknillinen korkeakoulu, Arkkitehtiosaston julkaisuja 2002/82, Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutti SOTERA, ISBN / ISSN Sipiläinen, P.; Efraimsson, K.; Hytönen, P.; Stenbäck, J Kotihoito ja apuvälineet. Kotihoitoa hankaloittavia tekijöitä asunnoissa apuvälineitä käytettäessä. Teknillinen korkeakoulu, Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutti SOTERA, Arkkitehtiosaston julkaisuja 2002/85. Sivumäärä 82, ISBN / ISSN Sipiläinen, Pirjo; Suokonautio, Maarit Terveyskeskussairaaloiden hygieniatilojen suunnitteluohjeita. Käyttäjien tarpeet hygieniatiloissa. Teknillinen korkeakoulu, Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutti SOTERA, Arkkitehtiosaston julkaisuja 2001/79, ISBN / ISSN Stauskis, G.; Vauramo, E. (Eds.) Methodology for Testing Accessibility in Public Facilities. Report on Joint Research Project. Vilnius Gediminas Technical University, Faculty of Architecture, Department of Urban Design, Vilnius, Lithuania, ISBN Myönnetyt patentit ym. Hyödyllisyysmalli No 5627, Patentti- ja rekisterihallitus (Rekisteröintipäivä , Hakemispäivä ) Pesuallas.

7 TEKNILLINEN KORKEAKOULU (11) 2.4 Dokumentoidut tietokone- tai video-ohjelmat Asukkaiden käyttäjävaatimusten verkkosovellus, jonka käyttöliittymänä on selain: arvi.projekti.com (käyttäjätunnus arvi, salasana ar358vi) 2.5 Lehtiartikkelit Saari, A.; Sipiläinen, P., Åkerblom, S. Asuntoja korjaamalla vähennetään laitoshoidon tarvetta. Kuntalehti 9/2002, s Sipiläinen, P.; Åkerblom, S. ARVI auttaa. Asu ja Rakenna 2/2002, s Sipiläinen, P.; Åkerblom, S.; Saari, A. Korjausrakentamisella asuntoja vanhuksille. Asu ja Rakenna 2/2002, s Sipiläinen, P.; Åkerblom, S. Arvin avulla vanhuksille soveltuvia asuntoja. Geronstory 2/2002, s. 3 Åkerblom, S. Rakennuksista tulisi tehdä esteettömyysarvio. Vanhustenhuollon uudet tuulet 3/ MUU TOIMINTA 3.1 Asiantuntijatehtävät Reumaliiton ympäristöasian neuvottelukunnan jäsenenä on ollut Pirjo Sipiläinen. SOTERA on mukana Stakesin laatuverkostossa. SOTERAn tutkija on osallistunut COST 219bis -projektin Suomen seurantaryhmän kokouksiin Stakesissa (COST=European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research; COST 219bis = Access for Elderly and Disabled People to the Information Society). Rakennustietosäätiön RT-ohjekortin Märkätilojen korjaaminen -toimikunnan jäsenenä on ollut Pirjo Sipiläinen. 3.2 Pyydetyt luennot, kirjoitukset tai seminaariesitykset COST219 seminaari Stakes (Åkerblom) Palveluasumispäivät, Invalidiliiton ja Vanhustyön keskusliiton sessio Korjaten parempaan asumiseen , Pirkkahalli, Tampere (Sipiläinen) Esteetön Helsinki seminaari , Malmitalo, Helsinki (Sipiläinen) Stakes / Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, pyydetty puheenvuoro oppaaseen Ikäihmisten asuinympäristö turvalliseksi Stakes oppaita 50 / 2002 ISBN (Åkerblom)

8 TEKNILLINEN KORKEAKOULU (11) Health System Function Global Statistics. The 3 rd GUPHA FORUM, Genova, Italia, (Vauramo) ARVI Housing evaluation method, The 3 rd GUPHA FORUM, Genova, Italia, (Sipiläinen) 3.3 Osallistuminen seminaareihin ja koulutustilaisuuksiin Dr. Wolfgang Preiser, Professor of Architecture (University of Cincinnati) ohjasi jatko-opiskelijoille suunnatun kaksipäiväisen workshopin Post-occupancy evaluation: How to make buildings work better?, jonka aiheena oli rakennuksen tilojen toimivuuden arviointimenetelmät. Koulutuksen sisällön ja kohteiden määrittely (Sipiläinen) ja osallistuminen koulutukseen (Sipiläinen, Åkerblom) Ikääntymisen tutkimusohjelman seurantaseminaari/2002 Suomen Akatemiassa, posteri (Jokiniemi, Siitonen, Sipiläinen, Åkerblom: Ikääntyminen ja itsenäinen suoriutuminen fyysisen ympäristön täsmälääkkeet) ja session puheenjohtajuus (Sipiläinen) 4 ORGANISAATIO 4.1 Neuvottelukunta Neuvottelukunta kokoontui kuluneena vuonna yhden kerran Teknillisen korkeakoulun hallinnon tiloissa pidetyssä kokouksessa esiteltiin SOTERAn toimintaa ja tutkimuksen tuloksia seuraavista teemoista: Vuoden 2001 toimintakertomus SOTERAn projektit 2002 Jukka Jokiniemi: Risteyksen ääni Saija Hollmen, Jenni Reuter ja Helena Sandman, arkkitehdit SAFA Naisten keskus (The Women's Centre in Rufisque, Senegal) Erkki Vauramo: Future Hospital. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii ylijohtaja Jouni J. Särkijärvi ympäristöministeriöstä ja sihteerinä Pirjo Sipiläinen. Neuvottelukunnan jäsenet vuonna 2002 on lueteltu liitteessä Johtokunta SOTERAn johtokuntaan ovat kertomusvuonna kuuluneet puheenjohtajana prof. Trevor Harris (TKK/Arkkitehtiosasto), varapuheenjohtajana prof. Erkki Vauramo (TKK/Lääketieteellinen tekniikka) ja muina jäseninä prof. Seppo J. Halme (TKK/ Tietoliikennelaboratorio), lab.ins., TkT Arto Saari (TKK/Rakentamistalous), prof. Tuomo Siitonen (TKK/ Arkkitehtiosasto), prof. Raimo Sepponen (TKK/ Sovellettu elektroniikka), arkkit. Satu Åkerblom (jatko-opiskelijoiden edustaja) ja tutkija Pirjo Sipiläinen (TKK/SOTERA; henkilökunnan edustaja ja sihteeri). Johtokunta kokoontui kuluneena vuonna kolme kertaa.

9 TEKNILLINEN KORKEAKOULU (11) 4.3 Henkilökunta SOTERAn johtajana on toiminut asuntosuunnittelun professori Tuomo Siitonen. SOTERAn tutkijanvirassa on toiminut arkkitehti Pirjo Sipiläinen. Tutkijan virkatehtäviin ovat kuuluneet instituutin tutkimustoiminnan koordinoinnista sekä instituutin taloudenhoitoon ja hallintoon liittyvistä käytännön tehtävistä huolehtiminen, tutkimustyö, tutkijoiden työn ohjaaminen sekä johtokunnan ja neuvottelukunnan sihteerin tehtävät. Muut kuluneena vuonna SOTERAn projekteihin osallistuneet henkilöt: dosentti Erkki Vauramo, kansainvälisten projektien koordinointi arkkitehti Irma Verhe erikoistutkijana ( asti) MATS-hankkeessa arkkitehti Vuokko Lehmuspuisto tutkijana Vanhusten liikkumismahdollisuudet -hankkeessa arkkitehti Satu Åkerblom tutkijana mm. Suomen Akatemian ikääntymisen tutkimusohjelmassa ja ARVI Asunnon arviointimenetelmä hankkeessa sekä tutkijan viransijaisuus ( ) teollinen muotoilija Päivi Aro tutkimusapulaisena ( ) Ikääntymisen tutkimusohjelmassa arkkitehtiopiskelija Tiia Ettala tutkimusapulaisena (30.4. asti) eri projekteissa tekniikan ylioppilas Henna Kemppainen tutkimusapulaisena (28.2 asti ja ) ARVI Asunnon arviointimenetelmä hankkeessa tietoteknisen sovellutuksen toteuttajana filosofian ylioppilas Lari Latvala tutkimusapulaisena ( ja ) Ikääntymisen tutkimusohjelman osahankkeessa Moniaistinen ympäristökokemus arkkitehtiopiskelija Anri Linden tutkimusapulaisena ( ) MATS-projektissa arkkitehtiopiskelija Katja Mäkeläinen tutkimusapulaisena (30.4. asti) eri projekteissa arkkitehtiopiskelija Jani Prunnila tutkimusapulaisena ( ) arkkitehtiopiskelija Marko Rajala tutkimusapulaisena (8.7. alkaen) Kerrostalojen peruskorjaus hankkeessa arkkitehtiopiskelija Tuomas Siitonen tutkimusapulaisena ( ) ARVI-hankkeessa. arkkitehtiopiskelija Tuomo Toivola tutkimusapulaisena ( ) MATS-hankkeessa arkkitehtiopiskelija Tuula Tuononen tutkimusapulaisena (31.7. asti) projektissa Asunnon arviointimenetelmä suunnitteluun ja toteutuksen seurantaan lukiolainen Rasmus Åkerblom tutkimusapulaisena ( ) ARVIhankkeessa Asunnon arviointimenetelmä-hankkeessa Tekn.tri Arto Saari on toiminut rakentamistalouden asiantuntijana, AE Partners Oy:n toimitusjohtaja Aarni Heiskanen ja DI Timo Gunst tietoteknisenä konsulttina ja DI Jukka Jokiniemi Innojok Oy:stä heikkonäköisille suunnittelun asiantuntijana.

10 TEKNILLINEN KORKEAKOULU (11) Rakennusarkkitehti Maarit Suokonautio on osallistunut Kontulan vanhainkodin Hygieniatilan testaukseen. Asiantuntijoina Baltian projekteissa ovat toimineet dosentti Reijo Kekäläinen ja erikoisopettaja Hennu Kjisik. Arkkitehtiosaston toimistosihteerin Tuula Soinin työpanoksesta osa on ollut SOTERAn käytettävissä, samoin kuin arkkitehtiosaston mikrotukihenkilöiden Petri Grönbergin ja Tommi Salmelan. 5 TALOUS JA TILAT SOTERAn vakituisen tutkijan palkkakustannukset sekä osa toimitilojen vuokrasta katetaan korkeakoulun budjetista. Kaikki muut toiminnan välittömät ja välilliset kustannukset on katettu ulkopuolisella rahoituksella. Ulkopuolinen rahoitus on sisältänyt useita projekteja ja rahoittajatahoja. Toiminnan rahoitus Vuosi 2002 Vuosi 2001 Vuosi 2000 Ulkopuolinen rahoitus SOTERAn toimintamenoraha * Työministeriö (tukityöllistettyjen palkkaus) Yhteensä * vuoden 2000 toimintamenorahaan on laskettu mukaan edelliseltä vuodelta siirtyneet säästöt SOTERA on toiminut koko kuluneen vuoden Otaniemen vesitornissa. SOTERAN JOHTOKUNTA

11 LIITE 1 SOTERAN NEUVOTTELUKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutti SOTERAn neuvottelukunta kaudella : Ylijohtaja Jouni J. Särkijärvi, ympäristöministeriö, puheenjohtaja Sosiaali- ja terveysjohtaja Urpo Alanko, Vantaan kaupunki Apulaisosastopäällikkö Marjatta Blanco Sequeiros, sosiaali- ja terveysministeriö Assistant vice president Harri Hakala, Research Operations, KONE Oyj (varajäsen project manager Sanna Rekola, Usability Research) Apulaisjohtaja Heimo Holli, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Apulaiskaupunginjohtaja Timo Honkala, Helsingin kaupunki Aluejohtaja Pekka Häyhä, SATO-Rakennuttajat Oy Toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen, Vanhustyön keskusliitto (varajäsen projektipäällikkö Kirsti Pesola) Hallintoylilääkäri Martti Kekomäki, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Professori Jouni Koiso-Kanttila, Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto Ylijohtaja Mauno Konttinen, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus STAKES Teollinen muotoilija Martti Launis, Fysiologian osasto, Työterveyslaitos (varajäsen osaston johtaja Juhani Ilmarinen) Rakennuttajapäällikkö Veikko Luhtanen, Raha-automaattiyhdistys Sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja Juha Metso, Espoon kaupunki Toimitusjohtaja Mauri Niemi, Skanska Suomi Oy Toimialajohtaja Ilmo Parvinen, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Professori Matti Seppänen, Tampereen teknillinen korkeakoulu, arkkitehtuurin osasto Sosiaali- ja terveystoimen päällikkö Tuula Taskula, Suomen Kuntaliitto Toimitusjohtaja Arto Tauria, Respecta Oy Aluepäällikkö Alpo Uski, Valtion asuntorahasto Projektipäällikkö Jaakko Valvanne, Sosiaalivirasto, Helsingin kaupunki Johtaja Anna-Maija Ylimaula (varajäsen tutkija Kimmo Rönkä), Taideteollinen korkeakoulu

SOTERAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

SOTERAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 TEKNILLINEN KORKEAKOULU SOTERA 30.1.2002 SOTERAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 1. PROJEKTITOIMINTA... 1 1.1 KOTIMAAN TUTKIMUS JA KEHITYSPROJEKTIT... 1 1.1.1 Ikääntyminen ja itsenäinen suoriutuminen fyysisen

Lisätiedot

SOTERAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

SOTERAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 TEKNILLINEN KORKEAKOULU 1 (11) 18.2.2004 SOTERAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 1 PROJEKTITOIMINTA 1.1 Kansainväliset projektit SOTERAn intressinä on toimia asiantuntijaorganisaationa tiede ja teknologia

Lisätiedot

SOTERAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004

SOTERAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004 TEKNILLINEN KORKEAKOULU 1 (11) 9.3.2005 SOTERAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004 1 PROJEKTITOIMINTA 1.1 Kotimaan tutkimus ja kehitysprojektit Vuoden 2004 aikana oli käynnissä kolme pitkäaikaista projektia.

Lisätiedot

MILTÄ NÄYTTÄÄ TULEVAISUUDEN SAIRAALA?

MILTÄ NÄYTTÄÄ TULEVAISUUDEN SAIRAALA? MILTÄ NÄYTTÄÄ TULEVAISUUDEN SAIRAALA? Hennu Kjisik arkkitehti SAFA, TkT, professori Arkkitehtitoimisto Harris Kjisik, Helsinki Oulun yliopisto STAS Helsinki 24.1.2012 TAUSTAA PYÖRÄÄ EI TARVITSE KEKSIÄ

Lisätiedot

Tavoite. Projektit. Yhteistyökumppanit. Aikataulu. Hankkeen koordinointi. Case-kohteet

Tavoite. Projektit. Yhteistyökumppanit. Aikataulu. Hankkeen koordinointi. Case-kohteet Ikääntyvät kaupunkilaiset 2020 Ikääntyvät kaupunkilaiset 2020 Tavoite Ikääntyvät kaupunkilaiset 2020-hankkeen tavoitteena on tutkia ja kehittää toimintamalleja ja teknologisia ratkaisuja, jotka vastaavat

Lisätiedot

ASUINTILOJEN MITOITUSMALLIT

ASUINTILOJEN MITOITUSMALLIT Teknillinen korkeakoulu Sotera Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutti 25.11.2005 ASUINTILOJEN MITOITUSMALLIT Tuula Tuononen Satu Åkerblom Esteettömyys asuinrakennuksissa Sisällysluettelo

Lisätiedot

Moniaistisuus ikääntyneiden asuinympäristössä - Palvelutalon asukkaiden haaveita ja toiveita

Moniaistisuus ikääntyneiden asuinympäristössä - Palvelutalon asukkaiden haaveita ja toiveita Moniaistisuus ikääntyneiden asuinympäristössä - Palvelutalon asukkaiden haaveita ja toiveita Ira Verma Projektipäällikkö Sotera Instituutti Arkkitehtuurin laitos www.sotera.fi Tekes Mona 2010-2012 Moniaistinen

Lisätiedot

Hyvinvointia luodaan yhteistyöllä hyvinvointialan yrittäjyys & teknologiat seminaari

Hyvinvointia luodaan yhteistyöllä hyvinvointialan yrittäjyys & teknologiat seminaari Hyvinvointia luodaan yhteistyöllä hyvinvointialan yrittäjyys & teknologiat seminaari Aika: 20.10.2011 klo. 8.30 15.15 Paikka: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Tekniikan yksikkö, Kotkantie 1 (Auditoriot

Lisätiedot

Maanantai 26. helmikuuta

Maanantai 26. helmikuuta OPETUSMINISTERIÖ OHJELMA Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto 15.2.2007 Elinikäinen oppiminen ja koulutuspolitiikka 2012 -konferenssi 26. 27. helmikuuta 2007, Marina Congress Centre, Helsinki Maanantai

Lisätiedot

tavoitteet, osapuolet, painopisteet

tavoitteet, osapuolet, painopisteet Aalto PRO Aalto University Continuing Education ENEF-hanke: Värikoodi tähän päälle tavoitteet, osapuolet, painopisteet Central Baltic Cooperation in Energy Efficiency and Feasibility in Urban Planning

Lisätiedot

Palvelukorttelit Ira Verma

Palvelukorttelit Ira Verma Vanhusneuvostopäivä Paasitorni Palvelukorttelit Ira Verma Ympäristöministeriön julkaisusarja, 2017 Verma, I (toim.) Kurkela, T. ; Sanaksenaho, P.; Suominen, J.; Taegen, J. & Vauramo, E. ira.verma@aalto.fi

Lisätiedot

PALOTUTKIMUSRAATI BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008

PALOTUTKIMUSRAATI BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 1 PALOTUTKIMUSRAATI - 20.3.2009 BRANDFORSKNINGSRÅDET RY (TOIKER-08) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 1. YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Palotutkimusraati ry:n seitsemästoista toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä.

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten cv:t

Hallituksen jäsenten cv:t Hallituksen jäsenten cv:t Maire Ahopelto Maire Ahopelto on 54-vuotias terveystieteiden maisteri. Ahopelto toimii Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveysjohtajana sekä sairaanhoitopiirin johtajana.

Lisätiedot

JUHANI KARANKA Y H D Y S K U N T A S U U N N I T T E L U N P A I N O V O I M A K E N T T Ä

JUHANI KARANKA Y H D Y S K U N T A S U U N N I T T E L U N P A I N O V O I M A K E N T T Ä JUHANI KARANKA JUHANI KARANKA Y H D Y S K U N T A S U U N N I T T E L U N P A I N O V O I M A K E N T T Ä JUHANI KARANKA O T A N I E M I JUHANI KARANKA H E L S I N K I JUHANI KARANKA M E R I H A K A JUHANI

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 08.09.2014 klo 09:00-11:45 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 61 EDELLISEN

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Lahti 22.8.2012 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs Osaamiskeskusohjelma 2007

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Itsenäinen suoriutuminen

Itsenäinen suoriutuminen Teknologia ikäihmisten toimintakyvyn ja kotona asumisen tukena Jyväskylä 29.9.2009 Turvallinen, esteetön asuinympäristö itsenäisen suoriutumisen tukena Timo Ekroos, projektijohtaja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu/

Lisätiedot

Ikäihmisten Neuvosto. Toimintakertomus 2016

Ikäihmisten Neuvosto. Toimintakertomus 2016 Ikäihmisten Neuvosto Toimintakertomus 2016 1 Sisällys YLEISTÄ... 2 JÄSENET... 3 TYÖVALIOKUNTA... 4 KOKOUKSET... 4 TAPAHTUMAT, KOULUTUKSET... 5 2 YLEISTÄ Ikäihmisten Neuvostolla oli historiansa kuudestoista

Lisätiedot

TERVETULOA RESPECTAAN ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ. Juha Peltoniemi Respecta Oy 7.11.2013

TERVETULOA RESPECTAAN ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ. Juha Peltoniemi Respecta Oy 7.11.2013 TERVETULOA RESPECTAAN ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ Juha Peltoniemi Respecta Oy 7.11.2013 Respecta Respecta Oy tuottaa apuvälineisiin perustuvia tutkittuja ja yksilöllisiä palveluja, joiden tavoitteena on ihmisen itsenäisen

Lisätiedot

Integroitu paloturvallisuustekniikka

Integroitu paloturvallisuustekniikka Jyri Outinen 1, Markku Heinisuo 2 1 Ruukki Construction Oy 2 Tampere University of Technology Palotutkimuksen päivät 2011 June 19, 2012 www.ruukki.com Jyri Outinen Esityksen sisältö Hankkeen perustiedot

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT Taustaa

Lisätiedot

IFRF Suomen kansallinen osasto

IFRF Suomen kansallinen osasto IFRF Suomen kansallinen osasto www.ffrc.fi International Flame Research Foundation Finnish Flame Research Committee (päivitetty 10.09.2015, AL) IFRF Kansainvälinen polttotekniikan tutkimusorganisaatio

Lisätiedot

Rakennetaan yhteistyönä KAIKILLE AVOIN INNOVAATIO- YHTEISÖ

Rakennetaan yhteistyönä KAIKILLE AVOIN INNOVAATIO- YHTEISÖ Rakennetaan yhteistyönä KAIKILLE AVOIN INNOVAATIO- YHTEISÖ 1 Innopajan sisältö 1. Keskustelupaneeli: Mitä tehtiin Oulussa ja Haukiputaalla? Uuden toimintamallin käyttöönoton ja vakiinnuttamisen kysymyksiä

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL-verkosto Hankkeen 1.1.2010-31.12.2011, myönnetty jatko 2012 toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

arkkitehtitoimisto karin krokfors oy

arkkitehtitoimisto karin krokfors oy Pihlajatie 18 00270 Helsinki puhelin 040 5040442 telefax 09 495496 ark@karinkrokfors.fi www.karinkrokfors.fi TOIMISTON REFERENSSIT TIEDOT TOIMISTOSTA Arkkitehtitoimisto Karin Krokfors Oy Toimisto on perustettu

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI TURUN LOPPURAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointipalvelut Usability of Shopping Centers -projekti 20.12.2008 1 (3) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Usability of Shopping Centers Hyvinvointipalvelut 20.12.2008

Lisätiedot

Muutos Tutkimusyhteistyösopimukseen. PlugIT: Terveydenhuollon sovellusintegraatio

Muutos Tutkimusyhteistyösopimukseen. PlugIT: Terveydenhuollon sovellusintegraatio Muutos PlugIT-tutkimusyhteistyösopimukseen, sivu 1/29 Muutos Tutkimusyhteistyösopimukseen PlugIT: Terveydenhuollon sovellusintegraatio 1. Projektiosapuolet: 1.1 Tutkimusosapuolet KUOPION YLIOPISTO, projektin

Lisätiedot

1 of :06

1 of :06 1 of 6 28.03.2008 21:06 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA VALTIONAVUSTUSHAKEMUS: KANSAINVÄLISET KONFERENSSIT JA KANSALLISET SEMINAARIT gfedc Kansainvälinen konferenssi Kansallinen seminaari Rahoitusaika

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö, Helsinki Esitelmä tiedepolitiikka -työryhmässä Hankkeen tutkimusjohtaja:

Lisätiedot

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Helsingin kaupunginhallitus Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Esitämme, että Helsingin kaupunki myöntäisi Teknilliselle korkeakoululle innovaatiorahastosta rahoitusta InnoSchool-hanketta

Lisätiedot

Vanhusasuminen Iisalmessa - työpaja. 12.12.2013 Iisalmen kaupungintalo

Vanhusasuminen Iisalmessa - työpaja. 12.12.2013 Iisalmen kaupungintalo Vanhusasuminen Iisalmessa - työpaja 12.12.2013 Iisalmen kaupungintalo MAL-verkosto Valtakunnan laajuinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sekä palvelujen ja elinkeinotoiminnan kehittämisverkosto Tukee

Lisätiedot

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Helsingin kaupunginhallitus Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Esitämme, että Helsingin kaupunki myöntäisi Teknilliselle korkeakoululle innovaatiorahastosta rahoitusta InnoSchool-hanketta

Lisätiedot

Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa. Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012

Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa. Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012 Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012 20 vuoden kokemus innovaatiokeskittymien kehittämisessä 1. Vierailut ja keskustelut

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto Osastoneuvoston kokous 3/2006

KOKOUSKUTSU TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto Osastoneuvoston kokous 3/2006 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto KOKOUSKUTSU 7.3.2006 Aika Maanantaina 13.3.2006 klo 13.15 - Paikka TUAS-talo, kokoushuone 4126 Käsiteltävät asiat: 1. Sivuainevalinta (AS)

Lisätiedot

AVAIN EKOTOIMIVAAN KOTIIN Asumisvalintojen kestävyys suunnittelun haasteena Projektipäällikkö Heli Mäntylä

AVAIN EKOTOIMIVAAN KOTIIN Asumisvalintojen kestävyys suunnittelun haasteena Projektipäällikkö Heli Mäntylä AVAIN EKOTOIMIVAAN KOTIIN Asumisvalintojen kestävyys suunnittelun haasteena Projektipäällikkö Heli Mäntylä EKOTEHOKKAAN ELINKAARIASUMISEN PALVELUKONSEPTIT YHTEISTYÖTAHOT TTS tutkimus (Työtehoseura) TKK

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 Kannen kuvat: Ravintola Lozzi, Jyväskylän normaalikoulu, Cygnaeus-lukio Sisältö: Kirsi Häkämies, Seija Mannila, Ulla Raiskila, Jouni Sojakka Kansi ja ulkoasu: Martti Minkkinen Taitto:

Lisätiedot

1 (7) esittely 2013. aja 2009-. 2009-. Hallituksessa. Henrik Ehrnrooth. Puheenjohtajaksi

1 (7) esittely 2013. aja 2009-. 2009-. Hallituksessa. Henrik Ehrnrooth. Puheenjohtajaksi 1 (7) YIT Oyj:n hallitukseen ehdotettujen henkilöiden esittely 2013 Puheenjohtajaksi Henrik Ehrnrooth s. 1954, maa-- Pöyry Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Hallituksen puheenjohtaja 2009-. ja metsätaloustieteiden

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

ELINVOIMAA JA PAREMPAA TOIMINTAKYKYÄ KUNTOUTUKSELLA. Katja Sohlberg

ELINVOIMAA JA PAREMPAA TOIMINTAKYKYÄ KUNTOUTUKSELLA. Katja Sohlberg ELINVOIMAA JA PAREMPAA TOIMINTAKYKYÄ KUNTOUTUKSELLA Katja Sohlberg IKÄIHMISTEN HEIKENTYNYT TOIMINTAKYKY JOHTAA MERKITTÄVÄSTI KOHOAVIIN KUSTANNUKSIIN Perustoiminnoista suoriutuminen itsenäisesti: pukeutuminen,

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

TKK 100 vuotta -merkki

TKK 100 vuotta -merkki TKK 100 vuotta -merkki jari laiho design studio WHO ARE YOU oy Merkin esittely TKK Viestintä elementit TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä

Lisätiedot

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland KUTSU Terveydenhuollon etäpalveluiden kehittäminen Pohjoisen Periferian alueella Arvoisa vastaanottaja! Competitive Health Services hankkeen loppuseminaari pidetään Oulussa 3.-4.11.2010. Paikka: Oulun

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2010 lopussa Suositus, 2008 Asui

Lisätiedot

Johtokunnan kokous 6/2009

Johtokunnan kokous 6/2009 PÖYTÄKIRJA 5.2.2010 1 (6) Johtokunnan kokous 6/2009 Aika: ke 25.11.2009 klo. 9.08-11.10 Paikka: Päärakennuksen neuvotteluhuone H1, Teknillinen korkeakoulu, Otakaari 1, Otaniemi Läsnä: Vararehtori, professori

Lisätiedot

Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet

Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet Marja Nykänen Suomen EU-T&K-sihteeristö 23.8.2010 Perustietoa 7PO:sta: Suomen EU-T&K- sihteeristö ELY-keskusten Eurooppa- yhteyshenkilöt + EEN-verkosto

Lisätiedot

Lisättiin esityslistalle kohta 10 Esitys SpaceMaster ohjelman ulkoeurooppalaisten opiskelijoiden valintaperusteiksi vuonna 2006

Lisättiin esityslistalle kohta 10 Esitys SpaceMaster ohjelman ulkoeurooppalaisten opiskelijoiden valintaperusteiksi vuonna 2006 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto PÖYTÄKIRJA 19.9.2005 Aika Maanantai 19.9.2005 kello 13.15 14.25 Paikka TUAS-talo, kokoushuone 4126 Lisättiin esityslistalle kohta 10 Esitys

Lisätiedot

Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Saavutettavuus ja käytettävyys terminaalialueilla. TKK, Sotera Päivi Aro, Ira Verma

Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Saavutettavuus ja käytettävyys terminaalialueilla. TKK, Sotera Päivi Aro, Ira Verma Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Saavutettavuus ja käytettävyys terminaalialueilla TKK, Sotera Päivi Aro, Ira Verma Hankkeen tavoite Hankkeen tavoitteena on pääkaupunkiseudun vireillä olevien hankkeiden,

Lisätiedot

Joustavat oppimisen tilat JOT Väistötilat uusiutuvan oppimisen mahdollistajana. Sampo Suihko, Sivistystoimen johtaja JOT-päätösseminaari 21.1.

Joustavat oppimisen tilat JOT Väistötilat uusiutuvan oppimisen mahdollistajana. Sampo Suihko, Sivistystoimen johtaja JOT-päätösseminaari 21.1. Joustavat oppimisen tilat JOT Väistötilat uusiutuvan oppimisen mahdollistajana Sampo Suihko, Sivistystoimen johtaja JOT-päätösseminaari 21.1.2016 Joustavat oppimisen tilat - JOT Lähtökohdat 2014 Tilat

Lisätiedot

X-road ja e-health seka valinnanvapaus- ja kapitaatiokokemukset Viron perusterveydenhuollossa. mitä voimme oppia Virosta.

X-road ja e-health seka valinnanvapaus- ja kapitaatiokokemukset Viron perusterveydenhuollossa. mitä voimme oppia Virosta. X-road ja e-health seka valinnanvapaus- ja kapitaatiokokemukset Viron perusterveydenhuollossa mitä voimme oppia Virosta Madis Tiik Madis Tiik, MD, Phd 14.12.2012 Tarton Yliopisto, Lääkäri 1996 Tarton Yliopisto,

Lisätiedot

oppivan kaupunkisuunnittelun konsepti

oppivan kaupunkisuunnittelun konsepti OPUS-hanke Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa ns. oppivan kaupunkisuunnittelun konsepti, joka perustuu asukkaiden, julkisen sektorin ja yksityisten toimijoiden väliseen yhteistyöhön ( P4-malli ) Malli

Lisätiedot

palveluinnovaatiot metropolialueella

palveluinnovaatiot metropolialueella Tuloksellista kehittämistä työkaluja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kaupunkitutkimus ja metropolitiikka ohjelman (KatuMetro) Teema-alueen 3 kärkihanke: Terveyttä ja hyvinvointia edistävät ja niiden

Lisätiedot

KOKEMUKSIA VÄKIVALTATYÖN RYHMÄSTÄ JA MONIAMMATILLISESTA TYÖSKENTELYSTÄ 10.3.2011

KOKEMUKSIA VÄKIVALTATYÖN RYHMÄSTÄ JA MONIAMMATILLISESTA TYÖSKENTELYSTÄ 10.3.2011 KOKEMUKSIA VÄKIVALTATYÖN RYHMÄSTÄ JA MONIAMMATILLISESTA TYÖSKENTELYSTÄ 10.3.2011 MIKKELIN KAUPUNGIN TOIMINTAMALLI KOTIHOIDON KÄYTTÖÖN VANHUKSIIN KOHDISTUVASSA KALTOINKOHTELUSSA, VÄKIVALTAAN PUUTTUMISESSA

Lisätiedot

LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ ESTEETTÖMYYS - TYÖRYHMÄ. Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus 04.11.2014 Lahti

LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ ESTEETTÖMYYS - TYÖRYHMÄ. Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus 04.11.2014 Lahti LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ ESTEETTÖMYYS - TYÖRYHMÄ Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus 04.11.2014 Lahti Esteettömyys on asumisen kehittämistä - seminaarisarja Ari Juhanila Asuntoasiainpäällikkö

Lisätiedot

Kokkolan kaupunki Karleby stad KOKKOLAN VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS

Kokkolan kaupunki Karleby stad KOKKOLAN VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS Kokkolan kaupunki Karleby stad KOKKOLAN VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS 2015 Sisällysluettelo Vanhusneuvoston kokoonpano 2015... 3 Kokoustoiminta... 4 Lausuntoja, ehdotuksia, esityksiä ja kirjelmiä...

Lisätiedot

Erityisryhmien tarpeet asunnottomuuden torjunnassa; mielenterveyskuntoutujien asuminen esimerkkinä

Erityisryhmien tarpeet asunnottomuuden torjunnassa; mielenterveyskuntoutujien asuminen esimerkkinä Erityisryhmien tarpeet asunnottomuuden torjunnassa; mielenterveyskuntoutujien asuminen esimerkkinä 17.10.2012 Tuula Tiainen Rakennetun ympäristön osasto tuula.tiainen@ymparisto.fi Erityisryhmät ja asuminen

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET

HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET Päivitetty 05/2016 OMAHOITOON JA TERVEELLISIIN ELINTAPOIHIN SITOUTUMINEN 1 TERVEYSVALMENNUS JA TERVEELLISET ELINTAVAT 2 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA TUKEVA ASUIN- JA HOITOYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Valtakunnallinen hissiseminaari 9.5.2012 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/10 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/10 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen nyt ja tulevaisuudessa

Ikäihmisten asuminen nyt ja tulevaisuudessa KIRA-foorumin media-aamiainen 6.9.2012 Ikäihmisten asuminen nyt ja tulevaisuudessa Kirsti Pesola, tekn.lis., arkkitehti SAFA projektipäällikkö, KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto, Malmin kauppatie

Lisätiedot

Appendix 1. Research material

Appendix 1. Research material Appendix 1. Research material T3 mobility planning and decision making material City of Espoo, City Board. 2013. 10 Selvitys Otaniemen liittämisestä Raide-Jokerin piiriin. Minutes 3.6.2013. Issue nr. 4619/08.01.00/2012.

Lisätiedot

Hämeenlinnan vanhusneuvosto

Hämeenlinnan vanhusneuvosto Hämeenlinnan vanhusneuvosto 1 n toiminta lakisääteistä Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista, 28.12.2012/980 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Lisätiedot

Kimmo Rasila. Copyright Kuntien Tiera Oy 1

Kimmo Rasila. Copyright Kuntien Tiera Oy 1 Kimmo Rasila Ekonomi Kimmo Rasila on perustamansa ExecNet Oy:n toimitusjohtaja. Hänellä on pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus ICT-alasta sekä hallitustyöstä. Rasila teki pitkän uran IBM:llä 1980 2003

Lisätiedot

... Future Ward Tulevaisuuden vuodeosasto 19.9.2006. Nykyinen vuodeosasto vs. kehitystarpeet. Sairaalakiinteistöjen kehitystarpeet

... Future Ward Tulevaisuuden vuodeosasto 19.9.2006. Nykyinen vuodeosasto vs. kehitystarpeet. Sairaalakiinteistöjen kehitystarpeet Nykyinen vuodeosasto vs kehitystarpeet Future Ward Tulevaisuuden vuodeosasto 99200 Kari Reijula, professori Teemajohtaja Laadukas sisäympäristö teema-alue Työterveyslaitos Rakennus: Sairaalarakennusten

Lisätiedot

RAKSA Foorumi 2014. Kestävä asuminen ja ympäristö - K-EASY loppuseminaari

RAKSA Foorumi 2014. Kestävä asuminen ja ympäristö - K-EASY loppuseminaari RAKSA Foorumi 2014 Kestävä asuminen ja ympäristö - K-EASY loppuseminaari Ohjelma 13.00 Tilaisuuden avaus Juha Salmi, toimitusjohtaja, Suomen Asuntotietokeskus Oy 13.05 Rakennetun ympäristön elinkaari -

Lisätiedot

GUNNEL ADLERCREUTZ s. 1941

GUNNEL ADLERCREUTZ s. 1941 GUNNEL ADLERCREUTZ s. 1941 Adlercreutz & Co., arkkitehtitoimisto Oy, osakas; suunnittelijana useissa eri arkkitehtitoimistoissa (1970-1990luvuilla) Espoon kaupunki, asemakaava- ja talosuunnitteluosasto,

Lisätiedot

Turvallisuuspalkinnon 2015 julkistaminen

Turvallisuuspalkinnon 2015 julkistaminen Turvallisuuspalkinnon 2015 julkistaminen Sosiaali- ja terveysalan turvallisuusfoorumi, Jyväskylä 6.5.2015 Taustayhteisöt Suomen Palopäällystöliiton koolle kutsuma Sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunta

Lisätiedot

Esteetön ympäristö kaikkien etu!

Esteetön ympäristö kaikkien etu! Esteetön ympäristö kaikkien etu! Kajaani 3.12.2012 Harri Leivo, ry www.esteetön.fi 1 Esteettömyys koskee koko yhteiskuntaa Kaikille soveltuva, esteetön yhteiskunta työ, harrastukset, kulttuuri, opiskelu,

Lisätiedot

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta Romaniasian neuvottelukunnan tehtävänä on edistää romaniväestön tasavertaisia yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia

Lisätiedot

Maailman parhaat käytännöt alueellisten innovaatiokeskittymien arviointiin, suunnitteluun ja johtamiseen

Maailman parhaat käytännöt alueellisten innovaatiokeskittymien arviointiin, suunnitteluun ja johtamiseen Maailman parhaat käytännöt alueellisten innovaatiokeskittymien arviointiin, suunnitteluun ja johtamiseen Martti Launonen Hubconcepts Oy 19. Syyskuu, 2011 Tausta innovaatiokeskittymämallin kehitykselle

Lisätiedot

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA TAUSTAA JA VALMISTELUTYÖTÄ KOULUTUKSEN ALOITTAMISEKSI Kansainvälinen yhteistyö Ulkomailta

Lisätiedot

Preventiimin arviointi ja johtamisen käytänteet

Preventiimin arviointi ja johtamisen käytänteet Preventiimin arviointi ja johtamisen käytänteet Sanna Pylkkänen Kehittämispedagogi Preventiimi HUMAK Sivu 1 Preventiimin henkilöstöhistoria 2002 Reijo Viitanen+Aseman Lapset ry 2003 Ilmo Jokinen 2004 Ilmo

Lisätiedot

CV 1 2 / 2 0 1 2 JORDAN TAINA HENKILÖTIEDOT YLEMPI KOULUTUS JATKO- OPINNOT TEHTÄVÄT. Sähköpostiosoite. Tärkeimmät oppiaineet ja

CV 1 2 / 2 0 1 2 JORDAN TAINA HENKILÖTIEDOT YLEMPI KOULUTUS JATKO- OPINNOT TEHTÄVÄT. Sähköpostiosoite. Tärkeimmät oppiaineet ja HENKILÖTIEDOT Puhelin Sähköpostiosoite JORDAN TAINA 040 552 4846 YLEMPI KOULUTUS Tutkinnon nimi Tutkinnon nimi Arkkitehti 2000 Tampereen teknillinen korkeakoulu, TKK Rakennusarkkitehti 1991 Tampereen teknillinen

Lisätiedot

Suomen Automaatioseura ry Voimalalaitosjaos

Suomen Automaatioseura ry Voimalalaitosjaos ry Voimalalaitosjaos Kevätkokous 26.5.2015 ABB, Pitäjänmäki, Helsinki Esityslista: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta 3. Kokouksen toimihenkilöiden valinta sihteeri, pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Ajatuksia eri tutkimushankkeiden tuloksien pohjalta

Ajatuksia eri tutkimushankkeiden tuloksien pohjalta Ajatuksia eri tutkimushankkeiden tuloksien pohjalta Annukka Jyrämä KTT, dosentti, Kehittämispäällikkö innovatiivinenkaupunki.aalto.fi 29.11.12 Annukka Jyrämä Innovative city Innovatiivinen kaupunki -ohjelma

Lisätiedot

Sovelletun fysiikan laitoksen tutkimus- ja yritysyhteistyö osana yhteiskäyttölaboratoriota

Sovelletun fysiikan laitoksen tutkimus- ja yritysyhteistyö osana yhteiskäyttölaboratoriota Vesitutkimuksen koulutus- ja tutkimusympäristön esittely, 22.3.2011 Sovelletun fysiikan laitoksen tutkimus- ja yritysyhteistyö osana yhteiskäyttölaboratoriota Prof. Marko Vauhkonen Sovelletun fysiikan

Lisätiedot

FiSMA Syysseminaari - nopea ohjelmistoprojektin koon ja työmäärän arviointi. 2.12.2013 Fujitsu Finland, Valimotie 16 Helsinki

FiSMA Syysseminaari - nopea ohjelmistoprojektin koon ja työmäärän arviointi. 2.12.2013 Fujitsu Finland, Valimotie 16 Helsinki FiSMA Syysseminaari - nopea ohjelmistoprojektin koon ja työmäärän arviointi 2.12.2013 Fujitsu Finland, Valimotie 16 Helsinki Ohjelma/ Syysseminaari 2013 13:00-13:10 Avaus Tuukka Haarni, Tieto 13:10-14:30

Lisätiedot

HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR)

HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR) HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR) Metropolia, Hyto Tuula Mikkola Projektipäällikkö 28.2..2013 1 HEA pähkinän kuoressa Kesto 2.5 vuotta: 9/11 2/14 hankekokonaisuus, jossa

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

Operaatiotutkimus ja MATINE Professori Ilkka Virtanen

Operaatiotutkimus ja MATINE Professori Ilkka Virtanen Operaatiotutkimus ja MATINE Professori Ilkka Virtanen FORS-seminaari Turvallisuus ja riskianalyysi Teknillinen korkeakoulu 13.11.2008 MATINEn tehtävä Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta (MATINE)

Lisätiedot

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Iisalmi 20.11.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

Mikä SVING? Musiikkia? Golfia? > Suomalais-virolainen kiinteistöalan koulutus- ja kehityshanke

Mikä SVING? Musiikkia? Golfia? > Suomalais-virolainen kiinteistöalan koulutus- ja kehityshanke SVING Avaus ja Sving-hankkeen esittely historia tavoitteet koulutus harjoittelijavaihto tiedottaminen Toimitusjohtaja Keijo Kaivanto SVING-ohjausryhmän puheenjohtaja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Kiinteistöalan

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 1 Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma Liikunnasta terveyttä ja hyvinvointia. Kari Koivumäki suunnittelija, OKM

Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma Liikunnasta terveyttä ja hyvinvointia. Kari Koivumäki suunnittelija, OKM Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma Liikunnasta terveyttä ja hyvinvointia Kari Koivumäki suunnittelija, OKM Toimenpideohjelman lähtökohta Terveyttä edistävän liikunnan neuvottelukunta (Teli)

Lisätiedot

ASUTTAISIINKO TOISIN?

ASUTTAISIINKO TOISIN? Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja B 95 Espoo 2008 ASUTTAISIINKO TOISIN? Kaupunkiasumisen uusia konsepteja kartoittamassa Hilkka Lehtonen Inari Aaltojärvi Jukka Hirvonen Tuomas

Lisätiedot

Theseus avoimen julkaisutoiminnan edistämisen välineenä ammattikorkeakouluissa

Theseus avoimen julkaisutoiminnan edistämisen välineenä ammattikorkeakouluissa Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla. Tarkastele käyttölupaa osoitteessa http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Theseus avoimen julkaisutoiminnan edistämisen

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto Osastoneuvoston kokous 8/2005

KOKOUSKUTSU TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto Osastoneuvoston kokous 8/2005 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto KOKOUSKUTSU 13.9.2005 Aika Maanantaina 19.9.2005 kello 13.15 - Paikka TUAS-talo, kokoushuone 4126 Käsiteltävät asiat: 1. Ilmoitusasiat 2.

Lisätiedot

Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli

Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli Tuula Pehkonen-Elmi KTM, TtM (Terveystaloustiede) Aija Kettunen VTT Marjo Pulliainen TtM (Terveystaloustiede) 19.3.2014 1 Selvityksen toimijat Tilaaja ARA Toteuttaja

Lisätiedot

STM:n asiantuntijaryhmän toiminta ja. toimintasuunnitelma Professor,University of Tampere. University Hospital

STM:n asiantuntijaryhmän toiminta ja. toimintasuunnitelma Professor,University of Tampere. University Hospital STM:n asiantuntijaryhmän toiminta 2007-2009 ja toimintasuunnitelma 2010-2012 Seppo Soimakallio Professor,University of Tampere Head of Department,Tampere University Hospital 19.1.2010 Asiantuntijaryhmän

Lisätiedot

3 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta. Tapio Siirilä ja Harri Heimbürger valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi.

3 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta. Tapio Siirilä ja Harri Heimbürger valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi. Suomen Automaatioseura ry Turvallisuusjaosto PÖYTÄKIRJA 1 (3) 6.5.2004 Aika: 6.5.2004 Paikka: Heureka Läsnä: Osallistujalista liitteessä 1 1 Vuosikokouksen avaus Kokouksen avasi Mika Kaijanen toivottaen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteet VBE II, vaihe 1: 2005-2006 Data yrityksistä ja rakennushankkeista TUT Tekniset ratkaisut RAK (VRLab)+ARK iroom validointi Työpajat Seminaarit Esitelmät Osallistuvat yritykset VTT Käyttöönotto- ja hyötymallit,

Lisätiedot

Palvelukorttelit - asumisvaihtoehtoja ikääntyneille

Palvelukorttelit - asumisvaihtoehtoja ikääntyneille Ikääntyneiden asumisratkaisut Wanha Satama Palvelukorttelit - asumisvaihtoehtoja ikääntyneille Ira Verma Arkkitehti, tutkija Aalto-yliopisto, arkkitehtuurin laitos Sotera-instituutti ira.verma@aalto.fi

Lisätiedot