SOTERAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTERAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001"

Transkriptio

1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU SOTERA SOTERAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA PROJEKTITOIMINTA KOTIMAAN TUTKIMUS JA KEHITYSPROJEKTIT Ikääntyminen ja itsenäinen suoriutuminen fyysisen ympäristön täsmälääkkeet Asunnon arviointimenetelmä suunnitteluun ja toteutuksen seurantaan asukkaana liikkumisja toimimisesteinen tai iäkäs henkilö Suomen rakentamismääräyskokoelman asuntosuunnittelumääräysten G1 suunnitteluperiaatteiden toteutumisen seurantaselvitys liikkumisesteettömyyden näkökulmasta Terveyskeskussairaaloiden vuodeosastojen hygieniatilojen arviointitutkimus Kontulan vanhainkodin hygieniatilan testimalli Kotihoidon avustamistehtäviä hankaloittavat tekijät apuvälineiden käytön yhteydessä Toimivan kodin esteettömän asumisen www-sivujen päivitys Vanhusten liikkumismahdollisuudet palvelutaloissa ja vanhainkodeissa sekä niiden lähiympäristössä KANSAINVÄLISET PROJEKTIT MATS - Erityisryhmiin kuuluvia henkilöitä arkiympäristöissä avustava teknologiaratkaisu Global Hospital Japani-yhteistyö Suomalais-liettualainen suunnittelijakoulutusprojekti WHO-Baltmedtech - Baltian ja Pietarin alueprojekti Sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten teknisen kunnon arviointi JULKAISUT ARTIKKELI KOKOOMATEOKSESSA ESITELMÄT KONFERENSSIJULKAISUSSA RAPORTIT MUU TOIMINTA ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT PYYDETYT LUENNOT TAI KIRJOITUKSET OSALLISTUMINEN SEMINAAREIHIN JA KOULUTUSTILAISUUKSIIN ORGANISAATIO NEUVOTTELUKUNTA JOHTOKUNTA HENKILÖKUNTA TALOUS JA TILAT LIITE 1. SOTERAn neuvottelukunnan jäsenet

2 1. PROJEKTITOIMINTA 1.1 Kotimaan tutkimus ja kehitysprojektit SOTERAssa jatkui vuonna 2001 kaksi suurta tutkimushanketta. Ikääntyminen ja itsenäinen suoriutuminen fyysisen ympäristön täsmälääkkeet kuuluu Suomen Akatemian ikääntymisen tutkimusohjelmaan ( ). Asunnon arviointimenetelmä suunnitteluun ja toteutuksen seurantaan kuuluu Tekesin Hyvinvointi ja terveys iwell teknologiaohjelmaan. Uutena tutkimuksena käynnistyi vanhusten liikkumismahdollisuuksiin liittyvä hanke, jonka tutkimusnäkökulma ulottuu kaupunkisuunnitteluun Ikääntyminen ja itsenäinen suoriutuminen fyysisen ympäristön täsmälääkkeet Hankkeen tavoitteena on löytää teoreettisten perusteiden ohella konkreettisia ratkaisumalleja ja menettelytapoja itsenäistä suoriutumista tukevan toimintaympäristön toteuttamiselle. Hanke on jaettu osatutkimuksiin, joissa asuntotutkimuksen ja käyttäjäkeskeisen suunnittelun näkökulmasta tarkastellaan asumistason vaikutusta itsenäiseen selviytymiseen ja tapaturmavaaran vähentämiseen, suoriutumista tukevien toimenpiteiden tapauskohtaisuutta, kotihoidon mahdollisuuksia ja rajoja sekä moniaistisen ympäristökokemuksen osatekijöitä ja siihen perustuvia suoriutumista helpottavia ratkaisuja. Hanke liittyy Suomen Akatemian Ikääntymisen tutkimusohjelmaan vuosille ja rahoittajia ovat Suomen Akatemia ja ympäristöministeriö. Hankkeen yhteydessä valmistellaan kolmea väitöskirjaa (Satu Åkerblom, Pirjo Sipiläinen, Jukka Jokiniemi). Hankkeen yhteydessä on osallistuttu kansallisiin ja kansainvälisiin seminaareihin Asunnon arviointimenetelmä suunnitteluun ja toteutuksen seurantaan asukkaana liikkumis- ja toimimisesteinen tai iäkäs henkilö Hankkeen tavoitteena on kehittää menetelmä, jonka avulla voidaan määritellä asuintalojen käytettävyys ja toimivuus toimintakyvyltään erilaisten asukkaiden kannalta. Menetelmä koskee sekä uudisrakentamista että korjausrakentamista. Menetelmää kehitetään pilottikohteiden avulla. Käyttäjien vaatimuksista rakennetaan dynaaminen tietokanta, jota käytetään internet-käyttöliittymän kautta. Hanke kuuluu Tekesin Hyvinvointi ja terveys iwell teknologiaohjelmaan ja jatkuu vuoden 2002 loppuun saakka. Tekesin lisäksi hankkeen rahoitukseen osallistuvat Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, Kone Oyj, Sato-Rakennuttajat Oy, Skanska Oy ja Vanhustyön keskusliitto. 1

3 1.1.3 Suomen rakentamismääräyskokoelman asuntosuunnittelumääräysten G1 suunnitteluperiaatteiden toteutumisen seurantaselvitys liikkumisesteettömyyden näkökulmasta Selvityksessä arvioitiin, miten voimassa olevien asuntosuunnittelun määräysten mukainen asuntorakentaminen soveltuu liikkumis- ja toimimisesteisille. Raportti valmistui ympäristöministeriön sarjassa alkuvuodesta 2001/ Suomen ympäristö Terveyskeskussairaaloiden vuodeosastojen hygieniatilojen arviointitutkimus Hankkeessa on arvioitu saneerattujen terveyskeskussairaaloiden hygieniatilojen toimivuutta, laadittu tulosten perusteella hygieniatilojen mallisuunnitelmat sekä testattu niiden mitoitus ja malliratkaisut koekylpyhuoneissa. Näiden pohjalta laaditaan suositukset eri hygieniatilatyypeistä käsikirjaa varten. Hankkeen tilaaja on Helsingin kaupungin terveysvirasto ja se on tehty yhteistyössä Koskelan terveyskeskussairaalan henkilökunnan kanssa. Projektin tutkijoina ovat toimineet arkkitehti Pirjo Sipiläinen ja rakennusarkkitehti Maarit Suokonautio sekä tutkimusapulaisena fysioterapeutti Päivi Hytönen. Käsikirja valmistuu vuoden 2002 alussa Kontulan vanhainkodin hygieniatilan testimalli Hanke on jatkoa Terveyskeskussairaaloiden hygieniatilojen arviointitutkimukselle. Peruskorjattavassa Kontulan vanhainkodissa on 175 asuinhuonetta. Huoneiden peruskorjausta varten on kehitetty hygieniatila, joka soveltuu sekä vanhuksen itsenäiseen toimintaan että avustamiseen. Tilamallia sekä hankkeen yhteydessä kehitettyä kulmapesuallasta testattiin henkilökunnan ja asukkaiden avulla. Hanke valmistuu alkuvuodesta Kotihoidon avustamistehtäviä hankaloittavat tekijät apuvälineiden käytön yhteydessä Loppuraportin valmistuminen siirtyi vuoden 2002 alkupuolelle Toimivan kodin esteettömän asumisen www-sivujen päivitys SOTERAn tekemät Esteettömän asumisen www-sivut ovat Helsingin kaupungin Toimivan Kodin avoin informaatiolähde. Sivuilla on koottu tietoa esteettömän asumisen suunnittelusta, vanhusten asuntojen korjaamisesta, apuvälineistä sekä kodeissa tehtävästä avustamistyöstä. SOTERA päivittää sivuja. Sivujen osoite: Vanhusten liikkumismahdollisuudet palvelutaloissa ja vanhainkodeissa sekä niiden lähiympäristössä Syksyllä käynnistyneen tutkimuksen tavoitteena on määritellä vanhusten liikkumistarpeiden asettamat vaatimukset fyysisen ympäristön suunnittelulle palvelutaloissa, vanhainkodeissa ja niiden lähiympäristössä. Tutki- 2

4 musaineisto kerätään case-kohteiden avulla, joista yksi on Kustaankartanon vanhainkoti ja vanhusten toimintakeskus. Tarkastelukulmia ovat vanhuksen ja henkilökunnan näkemykset sekä toimintakyvyn, avustamisen ja apuvälineiden käytön vaatimukset. Hanke on kolmivuotinen. Päätutkijana on arkkitehti Vuokko Lehmuspuisto. Opetusministeriö rahoitti vuoden 2001 osuuden. 1.2 Kansainväliset projektit SOTERAn intressinä on toimia asiantuntijaorganisaationa tiede- ja teknologiayhteistyöhön liittyvissä suunnitteluvientihankkeissa. Yhteistyö on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusten toimintamallien arviointiin ja suunnitteluun liittyvien kokemusten siirtoa sekä osallistumista kansainvälisiin projekteihin MATS - Erityisryhmiin kuuluvia henkilöitä arkiympäristöissä avustava teknologiaratkaisu MATS on vuoden kestävä EU-hanke, johon TKK osallistuu yhdessä seuraavien yhdeksän yhteistyölaitoksen kanssa: - Staffordshire University, Iso-Britannia - Belgian Centre for Domotics & Immotics, Belgia - Centre Docteur Bouffard Vercelli, Ranska - Lunds Universitetet, Ruotsi - Rehab Robotics Ltd, Iso-Britannia - Scuola Superiore Sant'Anna, Italia - Universidad Carlos III de Madrid, Espanja - Innovationcenter in Housing for Adapted Movement, Belgia - Birmingham Specialist Community Health National Service Trust, Iso-Britannia Työpaketti 8:n ensimmäinen tuotos, työpaperi "WP 8 Built Environment Development, WP 8.1 Space Requirements" / A draft for the Pisa meeting " valmistui marraskuussa Kokoukset: 1) aloituskokous Staffordshire University, UK/ professori Tuomo Siitonen 2) Pisa, Scuola Superiore Sant Anna, Italy / professori Tuomo Siitonen ja erikoistutkija Irma Verhe. Hanke jatkuu vuonna

5 1.2.2 Global Hospital 2050 Tokion Yliopiston arkkitehtiosaston ehdotuksesta SOTERA liittyi Global Hospital 2050 projektiin. Kyseessä on 11 teknillisen korkeakoulun yhteisprojekti, joka tähtää terveydenhuollon kehityksen arviointiin tilanteessa, jossa yhtäältä uudet hoitomahdollisuudet muuttavat toimintamalleja ja toisaalta väestön lisääntyminen noin 3 mrd. asukkaalla aiheuttaa valtavan resurssipulan. Suuret sairaalarakennuskompleksit ovat osoittautumassa tehottomiksi. Projektissa haetaan uusia, tehokkaampia ja taloudellisempia ratkaisumalleja. Lopputulokset pyritään siirtämään suunnittelijakoulutukseen Japani-yhteistyö SOTERAn Japani-yhteistyö on jatkunut vuodesta Yhteisten sosiaalija terveydenhuollon arkkitehtuurin seminaarien sarjassa oli välivuosi Suomalais-liettualainen suunnittelijakoulutusprojekti Liettuan sairaala- ja muiden terveydenhuollon rakennusten suunnittelijakoulutushanke jatkui sosiaali- ja terveysministeriön ja ulkoasiainministeriön rahoituksella. Koulutuskohteina ovat Vilnan 21th Century Information Centre ja Vaikeasti liikuntavammaisten palvelukeskus. Molemmista kohteista vastuussa on Vilnan Teknillisen korkeakoulun henkilökunta. Hankkeiden toiminnallinen ohjelmointi on valmis ja luonnoksia tehdään. Hankkeessa on ollut kaksi työkokousta Helsingissä ja yksi Vilnassa. Päiväkeskushankkeen luonnokset esiteltiin ja sisältöneuvottelut pidettiin Helsingissä. Jatkossa molemmat hankkeet ovat siirtyneet Helsingin kaupungin hallinnoitaviksi ja saavat suunnittelu- ja kalustustukea Helsingin kaupungilta ja koulutusta Helsingin ammattikorkeakoululta. Päiväkeskus on rakenteilla ja valmistuu vuonna WHO-Baltmedtech - Baltian ja Pietarin alueprojekti WHO on käynnistänyt vuosina Baltmedtech projektin. Projekti tähtää terveydenhuollon uuden teknologian hallintaan laaja-alaisesti teknologian kaikilla tasoilla. Tavoitteena on yksittäisten yhteisprojektien avulla siirtyä uusiin toimintatapoihin ja vähentää yhteisprojektien avulla tarvittavaa kehityspanosta. Projekti on sateenvarjoprojekti, jonka alla on projektia tai projektiehdotusta. SOTERA on selvittänyt Baltian terveydenhuollon teknologian teollisuuden tilaa. Tarvittava kyselykaavake tehtiin ja pilotoitiin Latviassa yhteistyössä Riikan teknillisen korkeakoulun kanssa. Tulosten tarkasteluseminaari ja raportin valmistuminen siirtyi vuoteen Rahoittajina ovat sosiaali- ja terveysministeriö ja ulkoasiainministeriö. Pietarin terveydenhuollon tekniikan inventointi tehtiin. Raportti valmistuu vuonna Projekti jatkuu TKK Turun Biolaakso -yhteistyöprojektina 4

6 The Transregional Biocity A proposal to European Union Northern Dimension Program. TKK:ssa hankkeesta vastaa johtaja Veijo Ilmavirran vetämä työryhmä Sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten teknisen kunnon arviointi Ympäristöministeriön rahoituksella Vilnan teknillisen korkeakoulun (arkkitehtiosasto, tohtori Gintaras Stauskis) ja SOTERAn välisenä yhteistyönä kehitetään sairaaloiden ja hoitorakennusten arviointimenetelmää. Projektissa tehtiin vuonna 2000 kyselykaavakkeen runko, jossa on kolme osaa: 1) Potilaan esteetön kulku laitoksessa ja potilaan toimintaympäristöön liittyvät ongelmat, 2) Henkilökunnan työprosessit ja niihin liittyvä toimintaympäristö, 3) Rakennuksen tekninen kunto. Vuonna 2000 tehtiin esteettömän kulun osa-alueesta liettuankielinen versio, jonka testaus käynnistyi vuonna Esteettömyysosa on raportoitu: "Statiniai ir teritorijos Reikalavimai zmoniu su negalia reikmems" (Regulation, Buildings and territories. Requirements for people with disabilities). Englanninkielinen versio on vielä tulossa. 2. JULKAISUT 2.1 Artikkeli kokoomateoksessa Nagasawa, Yasushi; Sivak, Edward; Vauramo, Erkki (2002) Global Healthcare Architecture in 2050 A Vision. Eds. Joseph F. Dyro et al. The Handbook in Clinical Engineering, Academic Press, USA, to be printed in Esitelmät konferenssijulkaisussa Sipiläinen, Pirjo (2001) Itsenäinen toiminta ja avustaminen vanhusten asunnoissa asunnon asettamat rajat kotona selviytymiselle. Åkerblom, Satu (2001) Itsenäistä suoriutumista tukevat asunnot lähiympäristöineen. Julkaisussa (toim): Saarenheimo; Marja (päätoimittaja), toimituskunta: Mäkelä, M., Sarvimäki, A., Sulkava, R., Topo, P., Vakimo, S. & Vilkko, A. Gerontologia 1/2001. Vanhuus mahdollisuudet ja haasteet. IV Gerontologian päivät , Turun yliopisto, Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry. Jokiniemi, Jukka (2001) Multisensory environmental experience Sipiläinen, Pirjo (2001) Evaluation of the toilet facilities 5

7 Julkaisussa: Proceedings of NES 2001, Promotion of Health through Ergonomic Working and Living Conditions, Outcomes and methods of research and practice. Publications 7. Konferenssijulkaisun toimittajat: Nygård, Clas-Håkan; Luopajärvi, Tuulikki; Lusa, Sirpa; Leppänen, Markku. Finnish Ergonomics Society, Nordic Ergonomics Society, University of Tampere. NES 2001 Nordic Ergonomics Society, 33rd Annual Congress, Tampere, 2 5 September Raportit Sipiläinen, Pirjo, Åkerblom, Satu, Koivu, Heli (2001). Esteettömyys asuntorakentamisessa. Suomen rakentamismääräyskokoelman osan G1 suunnitteluperiaatteiden toteutuminen. Suomen ympäristö 481. Ympäristöministeriö, Helsinki. 3. MUU TOIMINTA 3.1 Asiantuntijatehtävät Teknillisen korkeakoulun lääketieteellisen tekniikan instituutin johtokunnassa on SOTERAn edustajana Tuomo Siitonen. Reumaliiton ympäristöasian neuvottelukunnan jäsenenä on ollut Pirjo Sipiläinen. SOTERA on mukana Stakesin laatuverkostossa. SOTERAn tutkija on osallistunut COST 219bis -projektin Suomen seurantaryhmän kokouksiin Stakesissa (COST=European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research; COST 219bis = Access for Elderly and Disabled People to the Information Society). Rakennustietosäätiön RT-ohjekortin Märkätilojen korjaaminen toimi kunnan jäsenenä on ollut Pirjo Sipiläinen. 3.2 Pyydetyt luennot tai kirjoitukset Kiinteistöturvallisuus ja high-tech rakentaminen, Asiantuntijaseminaari, Koulutuskeskus Dipolissa. Turvallisuus yrityksen tukifunktiosta tuotanto- ja markkinointitekijä sekä liiketoiminnan sisältö. Luento Asumisen esteettömyys ja toimivuus - Turvallisuuden perustekijät (Sipiläinen) Global University Program in Health Care Architecture, Texas A&M University, USA osallistuminen: esitelmä "Living conditions and public health care" (Siitonen) 6

8 Onko yhteisöasuminen vanhustenhuollon tulevaisuuden asumismuoto; Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto järjestämä seminaariin osallistuminen luennoitsijana, luennon aihe Yhteisöasumisen tilat (Åkerblom) Ikääntyvien kaatumiset kuriin -opas Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Itsenäistä suoriutumista tukeva asuinympäristö, pyydetty puheenvuoroteksti oppaaseen (Åkerblom) Toimintakykyisenä kotipalvelutyössä, Turun aluetyöterveyslaitos, luento: Koti työympäristönä (Sipiläinen) "Keskustat viihtyisiksi esteettömyys ja rakentaminen" -seminaari, Kivipäivät, Finlandia-talo, luento: Esteetön asuinympäristö (Siitonen) 3.3 Osallistuminen seminaareihin ja koulutustilaisuuksiin Koti tieteiden risteyksessä, Helsingin yliopisto, Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos, osallistuminen kuuntelijana (Sipiläinen, Åkerblom) Ikääntymisen tutkimusohjelman seurantaseminaari, Suomen Akatemia, Ikääntymistutkimuksen ja palveluiden etiikka, osallistuminen kuuntelijana (Jokiniemi, Sipiläinen, Åkerblom) Ikääntymisen tutkimusohjelman seurantapäivä, osallistuminen tutkimuslyhennelmällä ja kuuntelijana (Jokiniemi, Sipiläinen, Åkerblom) Dreaming for the Future, Urban adventures sessio, Taideteollinen korkeakoulu, osallistuminen session puheenjohtajana (Siitonen) Malmö, Bo01 Framtidstaden -messut, Future Home konsortion jäsenorganisaatioiden matka (Sipiläinen, Åkerblom) Ikääntyminen ja arkielämä Suomen Akatemian Ikääntymisen tutkimusohjelman workshop Tampereella, alustus omasta tutkimusaiheesta ja osallistuminen workshopiin (Jokiniemi, Sipiläinen, Åkerblom) Nordiskt seminarium om bostads- och urbanforskning, Gävle Institutet för bostads- och urbanforskning Uppsala universitetet, osallistuminen abstrakti, paperi ja opponointi seminaarin sessioissa Limitations for home care in dwellings (Sipiläinen) Äldreboende längreboende. Då boendemiljön, bostaden och invånaren åldras (Åkerblom) 7

9 4. ORGANISAATIO 4.1 Neuvottelukunta Neuvottelukunta kokoontui kuluneena vuonna kaksi kertaa, ja Teknillisen korkeakoulun hallinnon tiloissa pidetyissä kokouksista esiteltiin SOTERAn toimintaa ja tutkimuksen tuloksia seuraavista teemoista: GUPHA Global University Programmes in Health Care Architecture, Esteettömyys asuntorakentamisessa ja ARVI Asunnon arviointimenetelmä suunnitteluun ja toteutuksen seurantaan, jonka esitteli hankkeen tietotekninen asiantuntija, toimitusjohtaja Aarni Heiskanen. Lisäksi ensimmäisessä kokouksessa vieraili arkkitehti Tom Cederqvist ja esitteli diplomityönsä Meilahden sairaalan potilastornin laajennus ja toisessa kokouksessa professori Raimo Sepponen alusti aiheesta Terveydenhuollon tekniikka magneettikuvauslaite. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii ylijohtaja Jouni J. Särkijärvi ympäristöministeriöstä ja sihteerinä Pirjo Sipiläinen. Neuvottelukunnan jäsenet vuonna 2001on lueteltu liitteessä Johtokunta SOTERAn johtokuntaan ovat kertomusvuonna kuuluneet puheenjohtajana prof. Tor-Ulf Weck (TKK/Arkkitehtiosasto), varapuheenjohtajana dos. Erkki Vauramo (TKK/Lääketieteellinen tekniikka) ja muina jäseninä prof. Seppo J. Halme (TKK/ Tietoliikennelaboratorio), prof. Seppo Huovinen (TKK/Talonrakennustekniikka), prof. Tuomo Siitonen (TKK/Arkkitehti osasto), prof. Raimo Sepponen (TKK/ Sovellettu elektroniikka), arkkit. Satu Åkerblom (jatko-opiskelijoiden edustaja) ja tutkija Pirjo Sipiläinen (TKK/SOTERA; henkilökunnan edustaja ja sihteeri). Johtokunta kokoontui kuluneena vuonna kolme kertaa. 4.3 Henkilökunta SOTERAn johtajana on toiminut asuntosuunnittelun professori Tuomo Siitonen. SOTERAn tutkijanvirassa on toiminut arkkitehti Pirjo Sipiläinen. Tutkijan virkatehtäviin ovat kuuluneet instituutin tutkimustoiminnan koordinointi sekä instituutin taloudenhoitoon ja hallintoon liittyvistä käytännön tehtävistä huolehtiminen, tutkimustyö, tutkijoiden työn ohjaaminen sekä johtokunnan ja neuvottelukunnan sihteerin tehtävät. Muut kuluneena vuonna SOTERAn projekteihin osallistuneet henkilöt: dosentti Erkki Vauramo, kansainvälisten projektien koordinointi 8

10 arkkitehti Satu Åkerblom tutkijana Suomen Akatemian ikääntymisen tutkimusohjelmassa ja ARVI Asunnon arviointimenetelmä hank keessa arkkitehti Heli Koivu, tutkijana (31.1. asti) ARVI Asunnon arviointimenetelmä hankkeessa ja Esteettömyys asuntorakentamisessa -hankkeessa. arkkitehti Timo Karhu tutkijana ( ) ARVI Asunnon arviointimenetelmä hankkeessa arkkitehti Irma Verhe erikoistutkijana (20.9. alkaen) robotiikkaan liittyvässä EU-hankkeessa arkkitehti Vuokko Lehmuspuisto tutkijana (1.10. alkaen) Vanhusten liikkumismahdollisuudet -hankkeessa tekniikan ylioppilas Henna Kemppainen tutkimusapulaisena (31.5. asti ja alkaen) ARVI Asunnon arviointimenetelmä hankkeessa tietoteknisen sovellutuksen toteuttajana arkkitehtiopiskelija Tuula Tuononen tutkimusapulaisena alkaen projektissa Asunnon arviointimenetelmä suunnitteluun ja toteutuksen seurantaan filosofian ylioppilas Lari Latvala tutkimusapulaisena ja Ikääntymisen tutkimusohjelman osahankkeessa Moniaistinen ympäristökokemus. arkkitehtiopiskelija Tiia Ettala tutkimusapulaisena ( alkaen) eri projekteissa arkkitehtiopiskelija Katja Mäkeläinen tutkimusapulaisena ( alkaen) eri projekteissa Asunnon arviointimenetelmä -hankkeessa tekn.tri Arto Saari on toiminut rakentamistalouden asiantuntijana, AE Partners Oy:n toimitusjohtaja Aarni Heiskanen ja DI Timo Gunst tietoteknisenä konsulttina ja DI Jukka Jokiniemi Innojok Oy:stä heikkonäköisille suunnittelun asiantuntijana. Rakennusarkkitehti Maarit Suokonautio on osallistunut Kontulan vanhainkodin hygieniatilojen testaukseen. Baltiaan tehtäviin projekteihin on osallistunut asiantuntijana professori Raimo Sepponen. Toimistosihteerinä on toiminut Anu Niskanen (4.1. asti) ja Marjatta Fredriksson ( ). Arkkitehtiosaston toimistosihteerin Tuula Soinin työpanoksesta osa on ollut SOTERAn käytettävissä, samoin kuin mikrotukihenkilöiden Jarmo Saarisen ja Petri Grönbergin. 9

11 4.4 Talous ja tilat SOTERAn vakituisen tutkijan palkkakustannukset sekä osa toimitilojen vuokrasta katetaan korkeakoulun budjetista. Kaikki muut toiminnan välittömät ja välilliset kustannukset on katettu ulkopuolisella rahoituksella. Ulkopuolinen rahoitus on sisältänyt useita projekteja ja rahoittajatahoja. Toiminnan rahoitus mk Vuosi 2001 Vuosi 2000 Vuosi 1999 Ulkopuolinen rahoitus SOTERAn toimintamenoraha Työministeriö (tukityöllistettyjen palkkaus) Yhteensä SOTERA on toiminut koko kuluneen vuoden Otaniemen vesitornissa. SOTERAN JOHTOKUNTA 10

12 Liite 1 SOTERAn neuvottelukunnan jäsenet Särkijärvi Jouni J., ylijohtaja, ympäristöministeriö, puheenjohtaja Alanko Urpo, sosiaali- ja terveysjohtaja, Vantaan sosiaali- ja terveysvirasto Blanco-Sequeiros Marjatta, apul.osastopäällikkö, Sosiaali- ja terveysministeriö* Hakkarainen Kari, manager, KONE Oyj* Honkala Timo, apulaiskaupunginjohtaja, Helsingin kaupunki Ilmarinen Juhani, fysiologian osaston johtaja, Työterveyslaitos Häyhä Pekka, Etelä-Suomen aluejohtaja, SATO rakennuttajat Oy Karjalainen Pirkko, toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto Pesola Kirsti (varajäsen, projektipäällikkö) Koiso-Kanttila Jouni, professori, Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto Konttinen Mauno, ylijohtaja, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus STAKES Lauslahti Kalevi, professori, lääketieteellinen asiantuntija Luhtanen Veikko, rakennuttajapäällikkö, Raha-automaattiyhdistys Merikanto Olavi, projektipäällikkö, SITRA Moisio Antti, apulaiskaupunginjohtaja, Espoon kaupunki Niemi Mauri, toimitusjohtaja, Skanska Etelä-Suomi Parvinen Ilmo, hallintoylilääkäri, Turun kaupungin terveydenhuolto Seppänen Matti, professori, Tampereen teknillinen korkeakoulu, arkkitehtuurin osasto Taskula Tuula, sosiaali- ja terveystoimen päällikkö, Suomen Kuntaliitto Tauria Arto, toimitusjohtaja, Proteesisäätiö Uski Alpo, aluepäällikkö, Valtion Asuntorahasto Veneranta Rauno, johtaja, Finnet osaamiskeskus, Porin Puhelin Oy (varajäsenenä Knaapi Anne)* Ylimaula Anna-Maija, johtaja, Taideteollinen korkeakoulu* *Edustaja vaihtunut

SENIOREILL TEKNOLOGIA-AVUSTEISIA ASUMISSOVELLUKSIA SENIOREILLE

SENIOREILL TEKNOLOGIA-AVUSTEISIA ASUMISSOVELLUKSIA SENIOREILLE TEKNOLOGIA-AVUSTEISIA ASUMISSOVELLUKSIA SENIOREILLE SENIOREILL Päivi Aro Panu Harmo Asta Kainulainen Matti Linnavuo Taija Pakarinen Sara Viitala Teknillinen korkeakoulu Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan

Lisätiedot

Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus-ja koulutuskeskuksen julkaisuja Espoo 2010 YTK TOIMINTAKERTOMUS 2009

Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus-ja koulutuskeskuksen julkaisuja Espoo 2010 YTK TOIMINTAKERTOMUS 2009 Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus-ja koulutuskeskuksen julkaisuja Espoo 2010 YTK TOIMINTAKERTOMUS 2009 C 81 Jakelu: Aalto-yliopisto, Teknillinen korkeakoulu Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus

Lisätiedot

Ira Verma Leena Aalto Jesse Anttila Päivi Aro Satu Åkerblom

Ira Verma Leena Aalto Jesse Anttila Päivi Aro Satu Åkerblom Teknillinen korkeakoulu Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutti Sotera ASUNNONMUUTOSTöiden kehittämis- ja seurantamalli Ira Verma Leena Aalto Jesse Anttila Päivi Aro Satu Åkerblom

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Johtajan katsaus: Työntäyteinen vuosi 2005 4 Tulevaisuuden tutkimuskeskus lyhyesti 6 Laaja-alainen tutkimusympäristö 8

SISÄLTÖ. Johtajan katsaus: Työntäyteinen vuosi 2005 4 Tulevaisuuden tutkimuskeskus lyhyesti 6 Laaja-alainen tutkimusympäristö 8 SISÄLTÖ Johtajan katsaus: Työntäyteinen vuosi 2005 4 Tulevaisuuden tutkimuskeskus lyhyesti 6 Laaja-alainen tutkimusympäristö 8 Ennakointitoiminta 8 Kulttuuri- ja hyvinvointitutkimus 12 Visionäärinen johtaminen

Lisätiedot

Apuvälineteknologia ja itsenäinen suoriutuminen

Apuvälineteknologia ja itsenäinen suoriutuminen Pirjo-Liisa Kotiranta, Anna-Liisa Salminen (toim.) Apuvälineteknologia ja itsenäinen suoriutuminen Artikkelikokoelma alueellisten ITSE-hankkeiden luomista apuvälineteknologian uusista toimintakäytännöistä,

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN HOIVATYÖN VAATIMUKSET IKÄIHMISTEN ASUNNOILLE. Pirjo Sipiläinen

KUNTOUTTAVAN HOIVATYÖN VAATIMUKSET IKÄIHMISTEN ASUNNOILLE. Pirjo Sipiläinen KUNTOUTTAVAN HOIVATYÖN VAATIMUKSET IKÄIHMISTEN ASUNNOILLE Pirjo Sipiläinen Aalto-yliopiston julkaisusarja VÄITÖSKIRJAT 4/2011 KUNTOUTTAVAN HOIVATYÖN VAATIMUKSET IKÄIHMISTEN ASUNNOILLE Pirjo Sipiläinen

Lisätiedot

PALVELUASUMISKONSEPTIN KEHITTÄMINEN SIIRTOKELPOISTEN TILOJEN TOIMITTAJALLE

PALVELUASUMISKONSEPTIN KEHITTÄMINEN SIIRTOKELPOISTEN TILOJEN TOIMITTAJALLE KATRIINA VIITA PALVELUASUMISKONSEPTIN KEHITTÄMINEN SIIRTOKELPOISTEN TILOJEN TOIMITTAJALLE Diplomityö Tarkastaja: professori Kalle Kähkönen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry VUOSIKERTOMUS 2008 hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009 ry 2 Tiivistelmä Vuosi 2008 oli Seuran 75. toimintavuosi, jota juhlistettiin monin eri tapahtumin pitkin vuotta. Liikuntatieteellisen

Lisätiedot

2. Hankkeen koulutus- ja kehittämistoiminta 12 2.1 Hankkeessa toteutettu koulutuskokonaisuus 12 2.2 Hankkeen tutkimus- ja kehittämistoiminta 18

2. Hankkeen koulutus- ja kehittämistoiminta 12 2.1 Hankkeessa toteutettu koulutuskokonaisuus 12 2.2 Hankkeen tutkimus- ja kehittämistoiminta 18 ISBN 978-952-5281-30-9 (TOIM.) Tarja Heinonen Painopaikka: Esa Print Oy Tampere 2008 Sisällys: Lukijalle LUKU 1: Hanke pähkinänkuoressa 1. TeknosKo -koulutus- ja kehittämishanke 4 1.1 Tausta ja tarve 4

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2008

OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2008 OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2008 Helsinki 2009 ISSN 0357-1564 HAKAPAINO OY, HELSINKI 2009 SISÄLLYS 1 Johdon katsaus...1 2 Tehtävät, organisaatio ja toimitilat...4 2.1 Tehtävät...4

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 75 KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1998

KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 75 KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1998 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 75 KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1998 Jyväskylä 1999 2 Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin (014) 652 200 fax (014) 652 277

Lisätiedot

Visioita lähitulevaisuuden palvelujärjestelmästä

Visioita lähitulevaisuuden palvelujärjestelmästä Arkkitehtuurin laitos Sotera-instituutti Visioita lähitulevaisuuden palvelujärjestelmästä Loppuraportti ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset -projektista Hannu Huttunen, Reijo Kekäläinen, Teemu Kurkela

Lisätiedot

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5. Yleistä 10

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5. Yleistä 10 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5 Yleistä 5 Tutkimustoiminta 5 Kehittämistoiminta 7 Rakennusfoorumit 7 Kansainvälinen yhteistoiminta 7 Huomionosoitukset 8 Stipendit

Lisätiedot

Ikäteknologian kokeilut Suomessa

Ikäteknologian kokeilut Suomessa OUTI MÄKI Ikäteknologian kokeilut Suomessa KÄKÄTE-raportteja 1/2011 OUTI MÄKI Ikäteknologian kokeilut Suomessa KÄKÄTE-raportteja 1/2011 KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä teknologia -projekti) www.ikateknologia.fi

Lisätiedot

Dnro 1/031/2007 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006

Dnro 1/031/2007 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 Dnro 1/031/2007 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 Helsinki 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1 JOHDON KATSAUS 3 1.2 VAIKUTTAVUUS 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6

E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6 E l i n k e i n o e l ä m ä n T u t k i m u s l a i t o s E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos Vuosikertomus 2006 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos Vuosikertomus vuodelta

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 20/2007. Tutkimus ja kehittäminen: tulokset 2006

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 20/2007. Tutkimus ja kehittäminen: tulokset 2006 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 20/2007 Tutkimus ja kehittäminen: tulokset 2006 Helsinki, 2007 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 27.4.2007 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja,

Lisätiedot

ANNA TIAINEN VANHAN SAIRAALARAKENNUKSEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS IKÄÄNTYVIEN ASUMISEEN

ANNA TIAINEN VANHAN SAIRAALARAKENNUKSEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS IKÄÄNTYVIEN ASUMISEEN ANNA TIAINEN ANHAN SAIRAALARAKENNUKSEN KÄYTTÖTARKITUKSEN MUUTS IKÄÄNTYIEN ASUMISEEN Diplomityö Tarkastajat: Prof. Kalle Kähkönen & TkT Tanja Tyvimaa Tarkastajat, aihe ja kieli hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Y-tunnus: 1009120-9 Osoite: Suomen Itämeri-instituutti, PL 487, 33101 Tampere Puhelin: 03-5656 6945 Faksi: 03-5656 6252 Sähköposti: baltic@tampere.fi

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TANSKALAISESTA IÄKKÄIDEN IHMISTEN HOIVA-ASUMISESTA

KOKEMUKSIA TANSKALAISESTA IÄKKÄIDEN IHMISTEN HOIVA-ASUMISESTA Teknillinen korkeakoulu Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutti Sotera KOKEMUKSIA TANSKALAISESTA IÄKKÄIDEN IHMISTEN HOIVA-ASUMISESTA IKÄÄNTYVÄT KAUPUNKILAISET 2020-HANKE - AAPINEN-IKU-KUTRI-LITE

Lisätiedot

HYVIÄ KÄYTÄNTEITÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN HYVINVOINTIPALVELUISSA. Tuloksia HYVOPA-hankkeesta

HYVIÄ KÄYTÄNTEITÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN HYVINVOINTIPALVELUISSA. Tuloksia HYVOPA-hankkeesta Pirjo Hartikainen (toim.) HYVIÄ KÄYTÄNTEITÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN HYVINVOINTIPALVELUISSA Tuloksia HYVOPA-hankkeesta Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 61 MIKKELIN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTAKERTOMUS 2012 Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys ry Merikotka-tutkimuskeskus 11.4.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteenveto vuodesta 2012... 4 2. Järjestötoiminta... 6 2.1 Yhdistys...

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY. Toimintakertomus 2006

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY. Toimintakertomus 2006 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY Toimintakertomus 2006 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Kulunutta toimikautta 2006 leimasivat näkyvät ja tuntuvat henkilövaihdokset. Professori

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007

MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007 n julkaisu 2/2008 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄ ISSN 1238-6464 ISBN 978-952-227-040-5 (nid.) 978-952-227-041-2 (PDF) Taitto Paino Vammalan Kirjapaino

Lisätiedot

Moniaistisuus ikääntyneiden asuinympäristöjen kehittämisessä

Moniaistisuus ikääntyneiden asuinympäristöjen kehittämisessä Aalto yliopiston julkaisusarja TAIDE + MUOTOILU + ARKKITEHTUURI x/2012 JULKAISEMATON VERSIO Moniaistisuus ikääntyneiden asuinympäristöjen kehittämisessä MONA hankkeen tuloksia Verma, Ira (toim.) Aalto,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus TOIMINTAKERTOMUS 2013 Seutulautakunta 8.5.2014 1 Taitto: Irmeli Marttila Kannen kuvat: Leena Harju 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 5 2. PÄÄTÖKSENTEKO

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS 13 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Hartaasti odotettu, globaalin ja kansallisen talouden korjausliike oli jo vahvistumaisillaan,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti. Sisältö. Johtajan katsaus 2

Vuosikertomus 2010. Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti. Sisältö. Johtajan katsaus 2 vuosikertomus 2010 Vuosikertomus 2010 Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti Sisältö Johtajan katsaus 2 Terveysliikuntaohjelman painoalueet 1. Väestön liikkumisen ja fyysisen kunnon seuranta

Lisätiedot

IPR University Center

IPR University Center IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2010 IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2010 2 SISÄLLYS 1. TOIMINTA JA HALLINTO... 4 1.1 Toiminta-ajatus... 4 1.2 Tavoiteohjelma vuodelle 2010... 4 1.3 Toimitilat...

Lisätiedot