SOTERAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTERAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001"

Transkriptio

1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU SOTERA SOTERAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA PROJEKTITOIMINTA KOTIMAAN TUTKIMUS JA KEHITYSPROJEKTIT Ikääntyminen ja itsenäinen suoriutuminen fyysisen ympäristön täsmälääkkeet Asunnon arviointimenetelmä suunnitteluun ja toteutuksen seurantaan asukkaana liikkumisja toimimisesteinen tai iäkäs henkilö Suomen rakentamismääräyskokoelman asuntosuunnittelumääräysten G1 suunnitteluperiaatteiden toteutumisen seurantaselvitys liikkumisesteettömyyden näkökulmasta Terveyskeskussairaaloiden vuodeosastojen hygieniatilojen arviointitutkimus Kontulan vanhainkodin hygieniatilan testimalli Kotihoidon avustamistehtäviä hankaloittavat tekijät apuvälineiden käytön yhteydessä Toimivan kodin esteettömän asumisen www-sivujen päivitys Vanhusten liikkumismahdollisuudet palvelutaloissa ja vanhainkodeissa sekä niiden lähiympäristössä KANSAINVÄLISET PROJEKTIT MATS - Erityisryhmiin kuuluvia henkilöitä arkiympäristöissä avustava teknologiaratkaisu Global Hospital Japani-yhteistyö Suomalais-liettualainen suunnittelijakoulutusprojekti WHO-Baltmedtech - Baltian ja Pietarin alueprojekti Sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten teknisen kunnon arviointi JULKAISUT ARTIKKELI KOKOOMATEOKSESSA ESITELMÄT KONFERENSSIJULKAISUSSA RAPORTIT MUU TOIMINTA ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT PYYDETYT LUENNOT TAI KIRJOITUKSET OSALLISTUMINEN SEMINAAREIHIN JA KOULUTUSTILAISUUKSIIN ORGANISAATIO NEUVOTTELUKUNTA JOHTOKUNTA HENKILÖKUNTA TALOUS JA TILAT LIITE 1. SOTERAn neuvottelukunnan jäsenet

2 1. PROJEKTITOIMINTA 1.1 Kotimaan tutkimus ja kehitysprojektit SOTERAssa jatkui vuonna 2001 kaksi suurta tutkimushanketta. Ikääntyminen ja itsenäinen suoriutuminen fyysisen ympäristön täsmälääkkeet kuuluu Suomen Akatemian ikääntymisen tutkimusohjelmaan ( ). Asunnon arviointimenetelmä suunnitteluun ja toteutuksen seurantaan kuuluu Tekesin Hyvinvointi ja terveys iwell teknologiaohjelmaan. Uutena tutkimuksena käynnistyi vanhusten liikkumismahdollisuuksiin liittyvä hanke, jonka tutkimusnäkökulma ulottuu kaupunkisuunnitteluun Ikääntyminen ja itsenäinen suoriutuminen fyysisen ympäristön täsmälääkkeet Hankkeen tavoitteena on löytää teoreettisten perusteiden ohella konkreettisia ratkaisumalleja ja menettelytapoja itsenäistä suoriutumista tukevan toimintaympäristön toteuttamiselle. Hanke on jaettu osatutkimuksiin, joissa asuntotutkimuksen ja käyttäjäkeskeisen suunnittelun näkökulmasta tarkastellaan asumistason vaikutusta itsenäiseen selviytymiseen ja tapaturmavaaran vähentämiseen, suoriutumista tukevien toimenpiteiden tapauskohtaisuutta, kotihoidon mahdollisuuksia ja rajoja sekä moniaistisen ympäristökokemuksen osatekijöitä ja siihen perustuvia suoriutumista helpottavia ratkaisuja. Hanke liittyy Suomen Akatemian Ikääntymisen tutkimusohjelmaan vuosille ja rahoittajia ovat Suomen Akatemia ja ympäristöministeriö. Hankkeen yhteydessä valmistellaan kolmea väitöskirjaa (Satu Åkerblom, Pirjo Sipiläinen, Jukka Jokiniemi). Hankkeen yhteydessä on osallistuttu kansallisiin ja kansainvälisiin seminaareihin Asunnon arviointimenetelmä suunnitteluun ja toteutuksen seurantaan asukkaana liikkumis- ja toimimisesteinen tai iäkäs henkilö Hankkeen tavoitteena on kehittää menetelmä, jonka avulla voidaan määritellä asuintalojen käytettävyys ja toimivuus toimintakyvyltään erilaisten asukkaiden kannalta. Menetelmä koskee sekä uudisrakentamista että korjausrakentamista. Menetelmää kehitetään pilottikohteiden avulla. Käyttäjien vaatimuksista rakennetaan dynaaminen tietokanta, jota käytetään internet-käyttöliittymän kautta. Hanke kuuluu Tekesin Hyvinvointi ja terveys iwell teknologiaohjelmaan ja jatkuu vuoden 2002 loppuun saakka. Tekesin lisäksi hankkeen rahoitukseen osallistuvat Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, Kone Oyj, Sato-Rakennuttajat Oy, Skanska Oy ja Vanhustyön keskusliitto. 1

3 1.1.3 Suomen rakentamismääräyskokoelman asuntosuunnittelumääräysten G1 suunnitteluperiaatteiden toteutumisen seurantaselvitys liikkumisesteettömyyden näkökulmasta Selvityksessä arvioitiin, miten voimassa olevien asuntosuunnittelun määräysten mukainen asuntorakentaminen soveltuu liikkumis- ja toimimisesteisille. Raportti valmistui ympäristöministeriön sarjassa alkuvuodesta 2001/ Suomen ympäristö Terveyskeskussairaaloiden vuodeosastojen hygieniatilojen arviointitutkimus Hankkeessa on arvioitu saneerattujen terveyskeskussairaaloiden hygieniatilojen toimivuutta, laadittu tulosten perusteella hygieniatilojen mallisuunnitelmat sekä testattu niiden mitoitus ja malliratkaisut koekylpyhuoneissa. Näiden pohjalta laaditaan suositukset eri hygieniatilatyypeistä käsikirjaa varten. Hankkeen tilaaja on Helsingin kaupungin terveysvirasto ja se on tehty yhteistyössä Koskelan terveyskeskussairaalan henkilökunnan kanssa. Projektin tutkijoina ovat toimineet arkkitehti Pirjo Sipiläinen ja rakennusarkkitehti Maarit Suokonautio sekä tutkimusapulaisena fysioterapeutti Päivi Hytönen. Käsikirja valmistuu vuoden 2002 alussa Kontulan vanhainkodin hygieniatilan testimalli Hanke on jatkoa Terveyskeskussairaaloiden hygieniatilojen arviointitutkimukselle. Peruskorjattavassa Kontulan vanhainkodissa on 175 asuinhuonetta. Huoneiden peruskorjausta varten on kehitetty hygieniatila, joka soveltuu sekä vanhuksen itsenäiseen toimintaan että avustamiseen. Tilamallia sekä hankkeen yhteydessä kehitettyä kulmapesuallasta testattiin henkilökunnan ja asukkaiden avulla. Hanke valmistuu alkuvuodesta Kotihoidon avustamistehtäviä hankaloittavat tekijät apuvälineiden käytön yhteydessä Loppuraportin valmistuminen siirtyi vuoden 2002 alkupuolelle Toimivan kodin esteettömän asumisen www-sivujen päivitys SOTERAn tekemät Esteettömän asumisen www-sivut ovat Helsingin kaupungin Toimivan Kodin avoin informaatiolähde. Sivuilla on koottu tietoa esteettömän asumisen suunnittelusta, vanhusten asuntojen korjaamisesta, apuvälineistä sekä kodeissa tehtävästä avustamistyöstä. SOTERA päivittää sivuja. Sivujen osoite: Vanhusten liikkumismahdollisuudet palvelutaloissa ja vanhainkodeissa sekä niiden lähiympäristössä Syksyllä käynnistyneen tutkimuksen tavoitteena on määritellä vanhusten liikkumistarpeiden asettamat vaatimukset fyysisen ympäristön suunnittelulle palvelutaloissa, vanhainkodeissa ja niiden lähiympäristössä. Tutki- 2

4 musaineisto kerätään case-kohteiden avulla, joista yksi on Kustaankartanon vanhainkoti ja vanhusten toimintakeskus. Tarkastelukulmia ovat vanhuksen ja henkilökunnan näkemykset sekä toimintakyvyn, avustamisen ja apuvälineiden käytön vaatimukset. Hanke on kolmivuotinen. Päätutkijana on arkkitehti Vuokko Lehmuspuisto. Opetusministeriö rahoitti vuoden 2001 osuuden. 1.2 Kansainväliset projektit SOTERAn intressinä on toimia asiantuntijaorganisaationa tiede- ja teknologiayhteistyöhön liittyvissä suunnitteluvientihankkeissa. Yhteistyö on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusten toimintamallien arviointiin ja suunnitteluun liittyvien kokemusten siirtoa sekä osallistumista kansainvälisiin projekteihin MATS - Erityisryhmiin kuuluvia henkilöitä arkiympäristöissä avustava teknologiaratkaisu MATS on vuoden kestävä EU-hanke, johon TKK osallistuu yhdessä seuraavien yhdeksän yhteistyölaitoksen kanssa: - Staffordshire University, Iso-Britannia - Belgian Centre for Domotics & Immotics, Belgia - Centre Docteur Bouffard Vercelli, Ranska - Lunds Universitetet, Ruotsi - Rehab Robotics Ltd, Iso-Britannia - Scuola Superiore Sant'Anna, Italia - Universidad Carlos III de Madrid, Espanja - Innovationcenter in Housing for Adapted Movement, Belgia - Birmingham Specialist Community Health National Service Trust, Iso-Britannia Työpaketti 8:n ensimmäinen tuotos, työpaperi "WP 8 Built Environment Development, WP 8.1 Space Requirements" / A draft for the Pisa meeting " valmistui marraskuussa Kokoukset: 1) aloituskokous Staffordshire University, UK/ professori Tuomo Siitonen 2) Pisa, Scuola Superiore Sant Anna, Italy / professori Tuomo Siitonen ja erikoistutkija Irma Verhe. Hanke jatkuu vuonna

5 1.2.2 Global Hospital 2050 Tokion Yliopiston arkkitehtiosaston ehdotuksesta SOTERA liittyi Global Hospital 2050 projektiin. Kyseessä on 11 teknillisen korkeakoulun yhteisprojekti, joka tähtää terveydenhuollon kehityksen arviointiin tilanteessa, jossa yhtäältä uudet hoitomahdollisuudet muuttavat toimintamalleja ja toisaalta väestön lisääntyminen noin 3 mrd. asukkaalla aiheuttaa valtavan resurssipulan. Suuret sairaalarakennuskompleksit ovat osoittautumassa tehottomiksi. Projektissa haetaan uusia, tehokkaampia ja taloudellisempia ratkaisumalleja. Lopputulokset pyritään siirtämään suunnittelijakoulutukseen Japani-yhteistyö SOTERAn Japani-yhteistyö on jatkunut vuodesta Yhteisten sosiaalija terveydenhuollon arkkitehtuurin seminaarien sarjassa oli välivuosi Suomalais-liettualainen suunnittelijakoulutusprojekti Liettuan sairaala- ja muiden terveydenhuollon rakennusten suunnittelijakoulutushanke jatkui sosiaali- ja terveysministeriön ja ulkoasiainministeriön rahoituksella. Koulutuskohteina ovat Vilnan 21th Century Information Centre ja Vaikeasti liikuntavammaisten palvelukeskus. Molemmista kohteista vastuussa on Vilnan Teknillisen korkeakoulun henkilökunta. Hankkeiden toiminnallinen ohjelmointi on valmis ja luonnoksia tehdään. Hankkeessa on ollut kaksi työkokousta Helsingissä ja yksi Vilnassa. Päiväkeskushankkeen luonnokset esiteltiin ja sisältöneuvottelut pidettiin Helsingissä. Jatkossa molemmat hankkeet ovat siirtyneet Helsingin kaupungin hallinnoitaviksi ja saavat suunnittelu- ja kalustustukea Helsingin kaupungilta ja koulutusta Helsingin ammattikorkeakoululta. Päiväkeskus on rakenteilla ja valmistuu vuonna WHO-Baltmedtech - Baltian ja Pietarin alueprojekti WHO on käynnistänyt vuosina Baltmedtech projektin. Projekti tähtää terveydenhuollon uuden teknologian hallintaan laaja-alaisesti teknologian kaikilla tasoilla. Tavoitteena on yksittäisten yhteisprojektien avulla siirtyä uusiin toimintatapoihin ja vähentää yhteisprojektien avulla tarvittavaa kehityspanosta. Projekti on sateenvarjoprojekti, jonka alla on projektia tai projektiehdotusta. SOTERA on selvittänyt Baltian terveydenhuollon teknologian teollisuuden tilaa. Tarvittava kyselykaavake tehtiin ja pilotoitiin Latviassa yhteistyössä Riikan teknillisen korkeakoulun kanssa. Tulosten tarkasteluseminaari ja raportin valmistuminen siirtyi vuoteen Rahoittajina ovat sosiaali- ja terveysministeriö ja ulkoasiainministeriö. Pietarin terveydenhuollon tekniikan inventointi tehtiin. Raportti valmistuu vuonna Projekti jatkuu TKK Turun Biolaakso -yhteistyöprojektina 4

6 The Transregional Biocity A proposal to European Union Northern Dimension Program. TKK:ssa hankkeesta vastaa johtaja Veijo Ilmavirran vetämä työryhmä Sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten teknisen kunnon arviointi Ympäristöministeriön rahoituksella Vilnan teknillisen korkeakoulun (arkkitehtiosasto, tohtori Gintaras Stauskis) ja SOTERAn välisenä yhteistyönä kehitetään sairaaloiden ja hoitorakennusten arviointimenetelmää. Projektissa tehtiin vuonna 2000 kyselykaavakkeen runko, jossa on kolme osaa: 1) Potilaan esteetön kulku laitoksessa ja potilaan toimintaympäristöön liittyvät ongelmat, 2) Henkilökunnan työprosessit ja niihin liittyvä toimintaympäristö, 3) Rakennuksen tekninen kunto. Vuonna 2000 tehtiin esteettömän kulun osa-alueesta liettuankielinen versio, jonka testaus käynnistyi vuonna Esteettömyysosa on raportoitu: "Statiniai ir teritorijos Reikalavimai zmoniu su negalia reikmems" (Regulation, Buildings and territories. Requirements for people with disabilities). Englanninkielinen versio on vielä tulossa. 2. JULKAISUT 2.1 Artikkeli kokoomateoksessa Nagasawa, Yasushi; Sivak, Edward; Vauramo, Erkki (2002) Global Healthcare Architecture in 2050 A Vision. Eds. Joseph F. Dyro et al. The Handbook in Clinical Engineering, Academic Press, USA, to be printed in Esitelmät konferenssijulkaisussa Sipiläinen, Pirjo (2001) Itsenäinen toiminta ja avustaminen vanhusten asunnoissa asunnon asettamat rajat kotona selviytymiselle. Åkerblom, Satu (2001) Itsenäistä suoriutumista tukevat asunnot lähiympäristöineen. Julkaisussa (toim): Saarenheimo; Marja (päätoimittaja), toimituskunta: Mäkelä, M., Sarvimäki, A., Sulkava, R., Topo, P., Vakimo, S. & Vilkko, A. Gerontologia 1/2001. Vanhuus mahdollisuudet ja haasteet. IV Gerontologian päivät , Turun yliopisto, Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry. Jokiniemi, Jukka (2001) Multisensory environmental experience Sipiläinen, Pirjo (2001) Evaluation of the toilet facilities 5

7 Julkaisussa: Proceedings of NES 2001, Promotion of Health through Ergonomic Working and Living Conditions, Outcomes and methods of research and practice. Publications 7. Konferenssijulkaisun toimittajat: Nygård, Clas-Håkan; Luopajärvi, Tuulikki; Lusa, Sirpa; Leppänen, Markku. Finnish Ergonomics Society, Nordic Ergonomics Society, University of Tampere. NES 2001 Nordic Ergonomics Society, 33rd Annual Congress, Tampere, 2 5 September Raportit Sipiläinen, Pirjo, Åkerblom, Satu, Koivu, Heli (2001). Esteettömyys asuntorakentamisessa. Suomen rakentamismääräyskokoelman osan G1 suunnitteluperiaatteiden toteutuminen. Suomen ympäristö 481. Ympäristöministeriö, Helsinki. 3. MUU TOIMINTA 3.1 Asiantuntijatehtävät Teknillisen korkeakoulun lääketieteellisen tekniikan instituutin johtokunnassa on SOTERAn edustajana Tuomo Siitonen. Reumaliiton ympäristöasian neuvottelukunnan jäsenenä on ollut Pirjo Sipiläinen. SOTERA on mukana Stakesin laatuverkostossa. SOTERAn tutkija on osallistunut COST 219bis -projektin Suomen seurantaryhmän kokouksiin Stakesissa (COST=European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research; COST 219bis = Access for Elderly and Disabled People to the Information Society). Rakennustietosäätiön RT-ohjekortin Märkätilojen korjaaminen toimi kunnan jäsenenä on ollut Pirjo Sipiläinen. 3.2 Pyydetyt luennot tai kirjoitukset Kiinteistöturvallisuus ja high-tech rakentaminen, Asiantuntijaseminaari, Koulutuskeskus Dipolissa. Turvallisuus yrityksen tukifunktiosta tuotanto- ja markkinointitekijä sekä liiketoiminnan sisältö. Luento Asumisen esteettömyys ja toimivuus - Turvallisuuden perustekijät (Sipiläinen) Global University Program in Health Care Architecture, Texas A&M University, USA osallistuminen: esitelmä "Living conditions and public health care" (Siitonen) 6

8 Onko yhteisöasuminen vanhustenhuollon tulevaisuuden asumismuoto; Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto järjestämä seminaariin osallistuminen luennoitsijana, luennon aihe Yhteisöasumisen tilat (Åkerblom) Ikääntyvien kaatumiset kuriin -opas Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Itsenäistä suoriutumista tukeva asuinympäristö, pyydetty puheenvuoroteksti oppaaseen (Åkerblom) Toimintakykyisenä kotipalvelutyössä, Turun aluetyöterveyslaitos, luento: Koti työympäristönä (Sipiläinen) "Keskustat viihtyisiksi esteettömyys ja rakentaminen" -seminaari, Kivipäivät, Finlandia-talo, luento: Esteetön asuinympäristö (Siitonen) 3.3 Osallistuminen seminaareihin ja koulutustilaisuuksiin Koti tieteiden risteyksessä, Helsingin yliopisto, Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos, osallistuminen kuuntelijana (Sipiläinen, Åkerblom) Ikääntymisen tutkimusohjelman seurantaseminaari, Suomen Akatemia, Ikääntymistutkimuksen ja palveluiden etiikka, osallistuminen kuuntelijana (Jokiniemi, Sipiläinen, Åkerblom) Ikääntymisen tutkimusohjelman seurantapäivä, osallistuminen tutkimuslyhennelmällä ja kuuntelijana (Jokiniemi, Sipiläinen, Åkerblom) Dreaming for the Future, Urban adventures sessio, Taideteollinen korkeakoulu, osallistuminen session puheenjohtajana (Siitonen) Malmö, Bo01 Framtidstaden -messut, Future Home konsortion jäsenorganisaatioiden matka (Sipiläinen, Åkerblom) Ikääntyminen ja arkielämä Suomen Akatemian Ikääntymisen tutkimusohjelman workshop Tampereella, alustus omasta tutkimusaiheesta ja osallistuminen workshopiin (Jokiniemi, Sipiläinen, Åkerblom) Nordiskt seminarium om bostads- och urbanforskning, Gävle Institutet för bostads- och urbanforskning Uppsala universitetet, osallistuminen abstrakti, paperi ja opponointi seminaarin sessioissa Limitations for home care in dwellings (Sipiläinen) Äldreboende längreboende. Då boendemiljön, bostaden och invånaren åldras (Åkerblom) 7

9 4. ORGANISAATIO 4.1 Neuvottelukunta Neuvottelukunta kokoontui kuluneena vuonna kaksi kertaa, ja Teknillisen korkeakoulun hallinnon tiloissa pidetyissä kokouksista esiteltiin SOTERAn toimintaa ja tutkimuksen tuloksia seuraavista teemoista: GUPHA Global University Programmes in Health Care Architecture, Esteettömyys asuntorakentamisessa ja ARVI Asunnon arviointimenetelmä suunnitteluun ja toteutuksen seurantaan, jonka esitteli hankkeen tietotekninen asiantuntija, toimitusjohtaja Aarni Heiskanen. Lisäksi ensimmäisessä kokouksessa vieraili arkkitehti Tom Cederqvist ja esitteli diplomityönsä Meilahden sairaalan potilastornin laajennus ja toisessa kokouksessa professori Raimo Sepponen alusti aiheesta Terveydenhuollon tekniikka magneettikuvauslaite. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii ylijohtaja Jouni J. Särkijärvi ympäristöministeriöstä ja sihteerinä Pirjo Sipiläinen. Neuvottelukunnan jäsenet vuonna 2001on lueteltu liitteessä Johtokunta SOTERAn johtokuntaan ovat kertomusvuonna kuuluneet puheenjohtajana prof. Tor-Ulf Weck (TKK/Arkkitehtiosasto), varapuheenjohtajana dos. Erkki Vauramo (TKK/Lääketieteellinen tekniikka) ja muina jäseninä prof. Seppo J. Halme (TKK/ Tietoliikennelaboratorio), prof. Seppo Huovinen (TKK/Talonrakennustekniikka), prof. Tuomo Siitonen (TKK/Arkkitehti osasto), prof. Raimo Sepponen (TKK/ Sovellettu elektroniikka), arkkit. Satu Åkerblom (jatko-opiskelijoiden edustaja) ja tutkija Pirjo Sipiläinen (TKK/SOTERA; henkilökunnan edustaja ja sihteeri). Johtokunta kokoontui kuluneena vuonna kolme kertaa. 4.3 Henkilökunta SOTERAn johtajana on toiminut asuntosuunnittelun professori Tuomo Siitonen. SOTERAn tutkijanvirassa on toiminut arkkitehti Pirjo Sipiläinen. Tutkijan virkatehtäviin ovat kuuluneet instituutin tutkimustoiminnan koordinointi sekä instituutin taloudenhoitoon ja hallintoon liittyvistä käytännön tehtävistä huolehtiminen, tutkimustyö, tutkijoiden työn ohjaaminen sekä johtokunnan ja neuvottelukunnan sihteerin tehtävät. Muut kuluneena vuonna SOTERAn projekteihin osallistuneet henkilöt: dosentti Erkki Vauramo, kansainvälisten projektien koordinointi 8

10 arkkitehti Satu Åkerblom tutkijana Suomen Akatemian ikääntymisen tutkimusohjelmassa ja ARVI Asunnon arviointimenetelmä hank keessa arkkitehti Heli Koivu, tutkijana (31.1. asti) ARVI Asunnon arviointimenetelmä hankkeessa ja Esteettömyys asuntorakentamisessa -hankkeessa. arkkitehti Timo Karhu tutkijana ( ) ARVI Asunnon arviointimenetelmä hankkeessa arkkitehti Irma Verhe erikoistutkijana (20.9. alkaen) robotiikkaan liittyvässä EU-hankkeessa arkkitehti Vuokko Lehmuspuisto tutkijana (1.10. alkaen) Vanhusten liikkumismahdollisuudet -hankkeessa tekniikan ylioppilas Henna Kemppainen tutkimusapulaisena (31.5. asti ja alkaen) ARVI Asunnon arviointimenetelmä hankkeessa tietoteknisen sovellutuksen toteuttajana arkkitehtiopiskelija Tuula Tuononen tutkimusapulaisena alkaen projektissa Asunnon arviointimenetelmä suunnitteluun ja toteutuksen seurantaan filosofian ylioppilas Lari Latvala tutkimusapulaisena ja Ikääntymisen tutkimusohjelman osahankkeessa Moniaistinen ympäristökokemus. arkkitehtiopiskelija Tiia Ettala tutkimusapulaisena ( alkaen) eri projekteissa arkkitehtiopiskelija Katja Mäkeläinen tutkimusapulaisena ( alkaen) eri projekteissa Asunnon arviointimenetelmä -hankkeessa tekn.tri Arto Saari on toiminut rakentamistalouden asiantuntijana, AE Partners Oy:n toimitusjohtaja Aarni Heiskanen ja DI Timo Gunst tietoteknisenä konsulttina ja DI Jukka Jokiniemi Innojok Oy:stä heikkonäköisille suunnittelun asiantuntijana. Rakennusarkkitehti Maarit Suokonautio on osallistunut Kontulan vanhainkodin hygieniatilojen testaukseen. Baltiaan tehtäviin projekteihin on osallistunut asiantuntijana professori Raimo Sepponen. Toimistosihteerinä on toiminut Anu Niskanen (4.1. asti) ja Marjatta Fredriksson ( ). Arkkitehtiosaston toimistosihteerin Tuula Soinin työpanoksesta osa on ollut SOTERAn käytettävissä, samoin kuin mikrotukihenkilöiden Jarmo Saarisen ja Petri Grönbergin. 9

11 4.4 Talous ja tilat SOTERAn vakituisen tutkijan palkkakustannukset sekä osa toimitilojen vuokrasta katetaan korkeakoulun budjetista. Kaikki muut toiminnan välittömät ja välilliset kustannukset on katettu ulkopuolisella rahoituksella. Ulkopuolinen rahoitus on sisältänyt useita projekteja ja rahoittajatahoja. Toiminnan rahoitus mk Vuosi 2001 Vuosi 2000 Vuosi 1999 Ulkopuolinen rahoitus SOTERAn toimintamenoraha Työministeriö (tukityöllistettyjen palkkaus) Yhteensä SOTERA on toiminut koko kuluneen vuoden Otaniemen vesitornissa. SOTERAN JOHTOKUNTA 10

12 Liite 1 SOTERAn neuvottelukunnan jäsenet Särkijärvi Jouni J., ylijohtaja, ympäristöministeriö, puheenjohtaja Alanko Urpo, sosiaali- ja terveysjohtaja, Vantaan sosiaali- ja terveysvirasto Blanco-Sequeiros Marjatta, apul.osastopäällikkö, Sosiaali- ja terveysministeriö* Hakkarainen Kari, manager, KONE Oyj* Honkala Timo, apulaiskaupunginjohtaja, Helsingin kaupunki Ilmarinen Juhani, fysiologian osaston johtaja, Työterveyslaitos Häyhä Pekka, Etelä-Suomen aluejohtaja, SATO rakennuttajat Oy Karjalainen Pirkko, toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto Pesola Kirsti (varajäsen, projektipäällikkö) Koiso-Kanttila Jouni, professori, Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto Konttinen Mauno, ylijohtaja, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus STAKES Lauslahti Kalevi, professori, lääketieteellinen asiantuntija Luhtanen Veikko, rakennuttajapäällikkö, Raha-automaattiyhdistys Merikanto Olavi, projektipäällikkö, SITRA Moisio Antti, apulaiskaupunginjohtaja, Espoon kaupunki Niemi Mauri, toimitusjohtaja, Skanska Etelä-Suomi Parvinen Ilmo, hallintoylilääkäri, Turun kaupungin terveydenhuolto Seppänen Matti, professori, Tampereen teknillinen korkeakoulu, arkkitehtuurin osasto Taskula Tuula, sosiaali- ja terveystoimen päällikkö, Suomen Kuntaliitto Tauria Arto, toimitusjohtaja, Proteesisäätiö Uski Alpo, aluepäällikkö, Valtion Asuntorahasto Veneranta Rauno, johtaja, Finnet osaamiskeskus, Porin Puhelin Oy (varajäsenenä Knaapi Anne)* Ylimaula Anna-Maija, johtaja, Taideteollinen korkeakoulu* *Edustaja vaihtunut

SOTERAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2002

SOTERAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2002 TEKNILLINEN KORKEAKOULU 1 (11) 14.3.2003 SOTERAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2002 Toiminnan painopistealueeksi ja tavoitteeksi vuodelle 2002 asetettiin edellisten vuosien tapaan vanhenevan väestön toimintaympäristöön

Lisätiedot

SOTERAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

SOTERAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 TEKNILLINEN KORKEAKOULU 1 (11) 18.2.2004 SOTERAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 1 PROJEKTITOIMINTA 1.1 Kansainväliset projektit SOTERAn intressinä on toimia asiantuntijaorganisaationa tiede ja teknologia

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2010 lopussa Suositus, 2008 Asui

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

SOTERAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004

SOTERAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004 TEKNILLINEN KORKEAKOULU 1 (11) 9.3.2005 SOTERAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004 1 PROJEKTITOIMINTA 1.1 Kotimaan tutkimus ja kehitysprojektit Vuoden 2004 aikana oli käynnissä kolme pitkäaikaista projektia.

Lisätiedot

IFRF Suomen kansallinen osasto

IFRF Suomen kansallinen osasto IFRF Suomen kansallinen osasto www.ffrc.fi International Flame Research Foundation Finnish Flame Research Committee (päivitetty 10.09.2015, AL) IFRF Kansainvälinen polttotekniikan tutkimusorganisaatio

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

ASUINTILOJEN MITOITUSMALLIT

ASUINTILOJEN MITOITUSMALLIT Teknillinen korkeakoulu Sotera Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutti 25.11.2005 ASUINTILOJEN MITOITUSMALLIT Tuula Tuononen Satu Åkerblom Esteettömyys asuinrakennuksissa Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tavoite. Projektit. Yhteistyökumppanit. Aikataulu. Hankkeen koordinointi. Case-kohteet

Tavoite. Projektit. Yhteistyökumppanit. Aikataulu. Hankkeen koordinointi. Case-kohteet Ikääntyvät kaupunkilaiset 2020 Ikääntyvät kaupunkilaiset 2020 Tavoite Ikääntyvät kaupunkilaiset 2020-hankkeen tavoitteena on tutkia ja kehittää toimintamalleja ja teknologisia ratkaisuja, jotka vastaavat

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Hyvinvointia luodaan yhteistyöllä hyvinvointialan yrittäjyys & teknologiat seminaari

Hyvinvointia luodaan yhteistyöllä hyvinvointialan yrittäjyys & teknologiat seminaari Hyvinvointia luodaan yhteistyöllä hyvinvointialan yrittäjyys & teknologiat seminaari Aika: 20.10.2011 klo. 8.30 15.15 Paikka: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Tekniikan yksikkö, Kotkantie 1 (Auditoriot

Lisätiedot

Maanantai 26. helmikuuta

Maanantai 26. helmikuuta OPETUSMINISTERIÖ OHJELMA Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto 15.2.2007 Elinikäinen oppiminen ja koulutuspolitiikka 2012 -konferenssi 26. 27. helmikuuta 2007, Marina Congress Centre, Helsinki Maanantai

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET

HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET Päivitetty 05/2016 OMAHOITOON JA TERVEELLISIIN ELINTAPOIHIN SITOUTUMINEN 1 TERVEYSVALMENNUS JA TERVEELLISET ELINTAVAT 2 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA TUKEVA ASUIN- JA HOITOYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Integroitu paloturvallisuustekniikka

Integroitu paloturvallisuustekniikka Jyri Outinen 1, Markku Heinisuo 2 1 Ruukki Construction Oy 2 Tampere University of Technology Palotutkimuksen päivät 2011 June 19, 2012 www.ruukki.com Jyri Outinen Esityksen sisältö Hankkeen perustiedot

Lisätiedot

KOKEMUKSIA VÄKIVALTATYÖN RYHMÄSTÄ JA MONIAMMATILLISESTA TYÖSKENTELYSTÄ 10.3.2011

KOKEMUKSIA VÄKIVALTATYÖN RYHMÄSTÄ JA MONIAMMATILLISESTA TYÖSKENTELYSTÄ 10.3.2011 KOKEMUKSIA VÄKIVALTATYÖN RYHMÄSTÄ JA MONIAMMATILLISESTA TYÖSKENTELYSTÄ 10.3.2011 MIKKELIN KAUPUNGIN TOIMINTAMALLI KOTIHOIDON KÄYTTÖÖN VANHUKSIIN KOHDISTUVASSA KALTOINKOHTELUSSA, VÄKIVALTAAN PUUTTUMISESSA

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

Esteetön ympäristö kaikkien etu!

Esteetön ympäristö kaikkien etu! Esteetön ympäristö kaikkien etu! Kajaani 3.12.2012 Harri Leivo, ry www.esteetön.fi 1 Esteettömyys koskee koko yhteiskuntaa Kaikille soveltuva, esteetön yhteiskunta työ, harrastukset, kulttuuri, opiskelu,

Lisätiedot

Moniaistisuus ikääntyneiden asuinympäristössä - Palvelutalon asukkaiden haaveita ja toiveita

Moniaistisuus ikääntyneiden asuinympäristössä - Palvelutalon asukkaiden haaveita ja toiveita Moniaistisuus ikääntyneiden asuinympäristössä - Palvelutalon asukkaiden haaveita ja toiveita Ira Verma Projektipäällikkö Sotera Instituutti Arkkitehtuurin laitos www.sotera.fi Tekes Mona 2010-2012 Moniaistinen

Lisätiedot

TKK 100 vuotta -merkki

TKK 100 vuotta -merkki TKK 100 vuotta -merkki jari laiho design studio WHO ARE YOU oy Merkin esittely TKK Viestintä elementit TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä

Lisätiedot

HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR)

HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR) HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR) Metropolia, Hyto Tuula Mikkola Projektipäällikkö 28.2..2013 1 HEA pähkinän kuoressa Kesto 2.5 vuotta: 9/11 2/14 hankekokonaisuus, jossa

Lisätiedot

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland KUTSU Terveydenhuollon etäpalveluiden kehittäminen Pohjoisen Periferian alueella Arvoisa vastaanottaja! Competitive Health Services hankkeen loppuseminaari pidetään Oulussa 3.-4.11.2010. Paikka: Oulun

Lisätiedot

SUJUVAA ARKEA MYÖS HUOMENNA

SUJUVAA ARKEA MYÖS HUOMENNA SUJUVAA ARKEA MYÖS HUOMENNA Toimivuutta ja turvallisuutta asumiseen helposti poistettavat esteet seminaari Hyvä Ikä messut, Tampere 25.9.2014, ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT IKÄÄNTYNYT HALUAA ASUA:

Lisätiedot

MILTÄ NÄYTTÄÄ TULEVAISUUDEN SAIRAALA?

MILTÄ NÄYTTÄÄ TULEVAISUUDEN SAIRAALA? MILTÄ NÄYTTÄÄ TULEVAISUUDEN SAIRAALA? Hennu Kjisik arkkitehti SAFA, TkT, professori Arkkitehtitoimisto Harris Kjisik, Helsinki Oulun yliopisto STAS Helsinki 24.1.2012 TAUSTAA PYÖRÄÄ EI TARVITSE KEKSIÄ

Lisätiedot

Vanhusasuminen Iisalmessa - työpaja. 12.12.2013 Iisalmen kaupungintalo

Vanhusasuminen Iisalmessa - työpaja. 12.12.2013 Iisalmen kaupungintalo Vanhusasuminen Iisalmessa - työpaja 12.12.2013 Iisalmen kaupungintalo MAL-verkosto Valtakunnan laajuinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sekä palvelujen ja elinkeinotoiminnan kehittämisverkosto Tukee

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

Ikäihmisten Neuvosto. Toimintakertomus 2016

Ikäihmisten Neuvosto. Toimintakertomus 2016 Ikäihmisten Neuvosto Toimintakertomus 2016 1 Sisällys YLEISTÄ... 2 JÄSENET... 3 TYÖVALIOKUNTA... 4 KOKOUKSET... 4 TAPAHTUMAT, KOULUTUKSET... 5 2 YLEISTÄ Ikäihmisten Neuvostolla oli historiansa kuudestoista

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten cv:t

Hallituksen jäsenten cv:t Hallituksen jäsenten cv:t Maire Ahopelto Maire Ahopelto on 54-vuotias terveystieteiden maisteri. Ahopelto toimii Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveysjohtajana sekä sairaanhoitopiirin johtajana.

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Helsingin kaupunginhallitus Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Esitämme, että Helsingin kaupunki myöntäisi Teknilliselle korkeakoululle innovaatiorahastosta rahoitusta InnoSchool-hanketta

Lisätiedot

Hämeenlinnan vanhusneuvosto

Hämeenlinnan vanhusneuvosto Hämeenlinnan vanhusneuvosto 1 n toiminta lakisääteistä Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista, 28.12.2012/980 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT Taustaa

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen nyt ja tulevaisuudessa

Ikäihmisten asuminen nyt ja tulevaisuudessa KIRA-foorumin media-aamiainen 6.9.2012 Ikäihmisten asuminen nyt ja tulevaisuudessa Kirsti Pesola, tekn.lis., arkkitehti SAFA projektipäällikkö, KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto, Malmin kauppatie

Lisätiedot

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Helsingin kaupunginhallitus Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Esitämme, että Helsingin kaupunki myöntäisi Teknilliselle korkeakoululle innovaatiorahastosta rahoitusta InnoSchool-hanketta

Lisätiedot

Korjausrakentamisen liiketoimintamallit

Korjausrakentamisen liiketoimintamallit Korjausrakentamisen liiketoimintamallit Tulevaisuuden senioriasuminen Loppuseminaari "Senioreiden hyvinvointi ja asumispalvelut" 30.3.2006 Taideteollinen korkeakoulu Markku Riihimäki VTT:n osaprojekti

Lisätiedot

LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ ESTEETTÖMYYS - TYÖRYHMÄ. Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus 04.11.2014 Lahti

LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ ESTEETTÖMYYS - TYÖRYHMÄ. Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus 04.11.2014 Lahti LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ ESTEETTÖMYYS - TYÖRYHMÄ Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus 04.11.2014 Lahti Esteettömyys on asumisen kehittämistä - seminaarisarja Ari Juhanila Asuntoasiainpäällikkö

Lisätiedot

VIRTA julkaisutietopalvelu

VIRTA julkaisutietopalvelu VIRTA julkaisutietopalvelu KOTA seminaari 22. 23.8.2017 Hanna Mari Puuska CSC Suomalainen tutkimuksen, koulutuksen, kulttuurin ja julkishallinnon ICT osaamiskeskus VIRTA julkaisuiltapäivän ohjelma 1. VIRTA

Lisätiedot

OPPIVA KAUPUNKISUUNNITTELU JA ASUMISEN ARKI

OPPIVA KAUPUNKISUUNNITTELU JA ASUMISEN ARKI TURUN LASTEN JA NUORTEN PEHMOgis Maarit Kahila 16.5.2007 Hankkeen toteutus Toteuttajat Teknillinen korkeakoulu TKK Tietotekniikan osasto, yritystoiminnan simulointilaboratorio SimLab Arkkitehtiosasto,

Lisätiedot

Kestävä asuminen kokemusyhteiskunnassa

Kestävä asuminen kokemusyhteiskunnassa Kestävä asuminen kokemusyhteiskunnassa Sirkka Heinonen Johtava tutkija, VTT Tulevaisuudentutkimuksen dosentti Asumisen tulevaisuuden tutkimusohjelman esittely Valtakunnallinen asumistutkimusseminaari "Asuminen

Lisätiedot

tavoitteet, osapuolet, painopisteet

tavoitteet, osapuolet, painopisteet Aalto PRO Aalto University Continuing Education ENEF-hanke: Värikoodi tähän päälle tavoitteet, osapuolet, painopisteet Central Baltic Cooperation in Energy Efficiency and Feasibility in Urban Planning

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto Osastoneuvoston kokous 3/2006

KOKOUSKUTSU TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto Osastoneuvoston kokous 3/2006 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto KOKOUSKUTSU 7.3.2006 Aika Maanantaina 13.3.2006 klo 13.15 - Paikka TUAS-talo, kokoushuone 4126 Käsiteltävät asiat: 1. Sivuainevalinta (AS)

Lisätiedot

Palvelukorttelit Ira Verma

Palvelukorttelit Ira Verma Vanhusneuvostopäivä Paasitorni Palvelukorttelit Ira Verma Ympäristöministeriön julkaisusarja, 2017 Verma, I (toim.) Kurkela, T. ; Sanaksenaho, P.; Suominen, J.; Taegen, J. & Vauramo, E. ira.verma@aalto.fi

Lisätiedot

Ikäihmisen ääni kuuluville ohjaavan ympäristön osallistuvan suunnittelun prosessissa. SoTeTiTe 30-31.5.2007, Turku Eeva Leinonen

Ikäihmisen ääni kuuluville ohjaavan ympäristön osallistuvan suunnittelun prosessissa. SoTeTiTe 30-31.5.2007, Turku Eeva Leinonen Ikäihmisen ääni kuuluville ohjaavan ympäristön osallistuvan suunnittelun prosessissa SoTeTiTe 30-31.5.2007, Turku Sisältö Tausta SESC-hanke Osallistuva suunnittelu Ikäihmisten rooli suunnitteluprosessissa

Lisätiedot

JUHANI KARANKA Y H D Y S K U N T A S U U N N I T T E L U N P A I N O V O I M A K E N T T Ä

JUHANI KARANKA Y H D Y S K U N T A S U U N N I T T E L U N P A I N O V O I M A K E N T T Ä JUHANI KARANKA JUHANI KARANKA Y H D Y S K U N T A S U U N N I T T E L U N P A I N O V O I M A K E N T T Ä JUHANI KARANKA O T A N I E M I JUHANI KARANKA H E L S I N K I JUHANI KARANKA M E R I H A K A JUHANI

Lisätiedot

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin.

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin. 1 PALOTUTKIMUSRAATI - 22.3.2012 BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1. YLEISTÄ Vuosi 2011 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenes toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys

Lisätiedot

SAFGOF-hanke. Suomenlahden meriliikenteen kasvunäkymät 2007-2015 ja kasvun vaikutukset ympäristölle ja kuljetusketjujen toimintaan

SAFGOF-hanke. Suomenlahden meriliikenteen kasvunäkymät 2007-2015 ja kasvun vaikutukset ympäristölle ja kuljetusketjujen toimintaan SAFGOF-hanke Suomenlahden meriliikenteen kasvunäkymät 2007-2015 ja kasvun vaikutukset ympäristölle ja kuljetusketjujen toimintaan Eveliina Klemola Tutkimuskoordinaattori Helsingin yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden

Lisätiedot

- ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit bes.tkk.fi

- ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit bes.tkk.fi - ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit Tieteiden talo 18.5.2010 Arto Huuskonen, DI TUTKIMUKSEN TAUSTATEKIJÄT Väestö ikääntyy ja palvelutarpeet muuttuvat Ikääntyvä väestö viettää enemmän

Lisätiedot

Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13

Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13 Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen PÄÄKAUPUNKISEUDUN Kokousaika Tiistai kello 19.07 20.55 Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13 Läsnä Helsinki kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Rakel

Lisätiedot

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA TAUSTAA JA VALMISTELUTYÖTÄ KOULUTUKSEN ALOITTAMISEKSI Kansainvälinen yhteistyö Ulkomailta

Lisätiedot

Itsenäinen suoriutuminen

Itsenäinen suoriutuminen Teknologia ikäihmisten toimintakyvyn ja kotona asumisen tukena Jyväskylä 29.9.2009 Turvallinen, esteetön asuinympäristö itsenäisen suoriutumisen tukena Timo Ekroos, projektijohtaja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu/

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

Ergonomisia ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuoltoon

Ergonomisia ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuoltoon Ergonomisia ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuoltoon Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomiaverkoston seminaari Kouvola 9.6.2016 Leena Lähdesmäki-Mäkinen, lehtori, JEDU, Oulaisten ammattiopisto Soile

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Lahti 22.8.2012 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs Osaamiskeskusohjelma 2007

Lisätiedot

ELINVOIMAA JA PAREMPAA TOIMINTAKYKYÄ KUNTOUTUKSELLA. Katja Sohlberg

ELINVOIMAA JA PAREMPAA TOIMINTAKYKYÄ KUNTOUTUKSELLA. Katja Sohlberg ELINVOIMAA JA PAREMPAA TOIMINTAKYKYÄ KUNTOUTUKSELLA Katja Sohlberg IKÄIHMISTEN HEIKENTYNYT TOIMINTAKYKY JOHTAA MERKITTÄVÄSTI KOHOAVIIN KUSTANNUKSIIN Perustoiminnoista suoriutuminen itsenäisesti: pukeutuminen,

Lisätiedot

TERVETULOA RESPECTAAN ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ. Juha Peltoniemi Respecta Oy 7.11.2013

TERVETULOA RESPECTAAN ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ. Juha Peltoniemi Respecta Oy 7.11.2013 TERVETULOA RESPECTAAN ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ Juha Peltoniemi Respecta Oy 7.11.2013 Respecta Respecta Oy tuottaa apuvälineisiin perustuvia tutkittuja ja yksilöllisiä palveluja, joiden tavoitteena on ihmisen itsenäisen

Lisätiedot

Yhteisölliset asumisen ratkaisut

Yhteisölliset asumisen ratkaisut Yhteisölliset asumisen ratkaisut vahvistusta alueen ikäystävällisyyteen Kylä kaupungissa -seminaari 3.4.2017 Päivi Moisio WHO: Ikäystävällinen kaupunki Asuinympäristö, julkiset rakennukset Ikäystävällinen

Lisätiedot

Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Saavutettavuus ja käytettävyys terminaalialueilla. TKK, Sotera Päivi Aro, Ira Verma

Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Saavutettavuus ja käytettävyys terminaalialueilla. TKK, Sotera Päivi Aro, Ira Verma Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Saavutettavuus ja käytettävyys terminaalialueilla TKK, Sotera Päivi Aro, Ira Verma Hankkeen tavoite Hankkeen tavoitteena on pääkaupunkiseudun vireillä olevien hankkeiden,

Lisätiedot

Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Kunnanhallituksen tehtäviin ennen vaaleja kuuluvat:

Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Kunnanhallituksen tehtäviin ennen vaaleja kuuluvat: Kunnanhallitus 75 24.02.2015 Kunnanhallitus 100 09.03.2015 EDUSKUNTAVAALIT 19.4.2015 618/0/06/060/2014 Khall 24.02.2015 75 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia PROFESSORILUENTO Professori Leila Koivunen Yleinen historia Humanistinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Leila Koivunen pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI TURUN LOPPURAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointipalvelut Usability of Shopping Centers -projekti 20.12.2008 1 (3) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Usability of Shopping Centers Hyvinvointipalvelut 20.12.2008

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Seppo Mattila. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Tähtitiede

PROFESSORILUENTO. Professori Seppo Mattila. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Tähtitiede PROFESSORILUENTO Professori Seppo Mattila Tähtitiede Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 28.9.2016 Professori Seppo Mattila pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 28. syyskuuta

Lisätiedot

Yhteisöllinen asuintalo ikääntyville

Yhteisöllinen asuintalo ikääntyville Yhteisöllinen asuintalo ikääntyville Hallituksen pj. Reijo Pesonen Saarijärven Seudun Asumisoikeusyhdistys Puupäivä 11.11.2010 www.omatoimi.fi Oma tausta Yleishyödyllisten rakennuttajayhtiöiden toimitusjohtajana

Lisätiedot

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta sekä Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

PALOTUTKIMUSRAATI BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008

PALOTUTKIMUSRAATI BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 1 PALOTUTKIMUSRAATI - 20.3.2009 BRANDFORSKNINGSRÅDET RY (TOIKER-08) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 1. YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Palotutkimusraati ry:n seitsemästoista toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä.

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

IPT-HANKKEEN STRATEGIAPÄIVÄ 16.1.2014 AVAUS Rantasipi Airport Congress Center, Vantaa

IPT-HANKKEEN STRATEGIAPÄIVÄ 16.1.2014 AVAUS Rantasipi Airport Congress Center, Vantaa Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena IPT-HANKKEEN STRATEGIAPÄIVÄ 16.1.2014 AVAUS Rantasipi Airport Congress Center, Vantaa Ryhmä 1 Ville Alajoki, Helsinki HKR

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto PROFESSORILUENTO Professori Päivi Rautava Ehkäisevä terveydenhuolto Lääketieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Päivi Rautava pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta

Lisätiedot

Lähde mukaan Eläköön liike ja mieli kampanjaan!

Lähde mukaan Eläköön liike ja mieli kampanjaan! Lähde mukaan Eläköön liike ja mieli kampanjaan! Kampanjan tavoitteena on tarjota ikääntyneille erilaisia, liikkumista, virkistystä, mielen hyvinvointia ja hengellisyyttä tukevia sekä vuorovaikutusta lisääviä

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Petteri Alho. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Hydrogeografia ja kaukokartoitus

PROFESSORILUENTO. Professori Petteri Alho. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Hydrogeografia ja kaukokartoitus PROFESSORILUENTO Professori Petteri Alho Hydrogeografia ja kaukokartoitus Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Petteri Alho pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa,

Lisätiedot

UUMA2. UUMA2 Satakunta Pori 29.10.2014. Marjo Ronkainen UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017. www.uusiomaarakentaminen.

UUMA2. UUMA2 Satakunta Pori 29.10.2014. Marjo Ronkainen UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017. www.uusiomaarakentaminen. UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA Satakunta Pori 29.10.2014 Marjo Ronkainen www.uusiomaarakentaminen.fi koordinaattori: pentti.lahtinen@ramboll.fi marjo.ronkainen@ramboll.fi -organisaatio OHJAUSRYHMÄ

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Hissillä kotiin Valtakunnallinen hissiseminaari, 8.5.2014, Lahti Ohjelmapäällikkö, FT Sari Hosionaho, ympäristöministeriö Ikääntyminen koskettaa yhteiskuntaa

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Iisalmi 20.11.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten asuminen yhteiskuntapoliittisena kysymyksenä

Vanhojen ihmisten asuminen yhteiskuntapoliittisena kysymyksenä Vanhojen ihmisten asuminen yhteiskuntapoliittisena kysymyksenä Teppo Kröger Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet -seminaari Helsinki 17.8.2015 Ikäasumisen suuret kysymykset Yksin vai yhdessä? Eläkejärjestelmän

Lisätiedot

Kokkolan kaupunki Karleby stad KOKKOLAN VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS

Kokkolan kaupunki Karleby stad KOKKOLAN VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS Kokkolan kaupunki Karleby stad KOKKOLAN VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS 2015 Sisällysluettelo Vanhusneuvoston kokoonpano 2015... 3 Kokoustoiminta... 4 Lausuntoja, ehdotuksia, esityksiä ja kirjelmiä...

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

1. Koskinen S, Koskenniemi J, Leino-Kilpi H & Suhonen R Ikääntyneiden osallisuus palveluiden kehittämisessä. Pro terveys 41 (2),

1. Koskinen S, Koskenniemi J, Leino-Kilpi H & Suhonen R Ikääntyneiden osallisuus palveluiden kehittämisessä. Pro terveys 41 (2), PUBLICATIONS 11.6.2014 Sanna Koskinen (IF = Impact Factor 2012) A Peer-reviewed scientific articles A1 Journal article (refereed), original research 1. Koskinen S, Hupli M, Katajisto J & Salminen L. 2012.

Lisätiedot

Asumisen palvelut mistä uudet innovaatiot? 3.2.2015 Uudet asuinympäristöt toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen

Asumisen palvelut mistä uudet innovaatiot? 3.2.2015 Uudet asuinympäristöt toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen Asumisen palvelut mistä uudet innovaatiot? 3.2.2015 Uudet asuinympäristöt toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen Perustietoa 51-vuotiaasta Lahden vanhusten asuntosäätiöstä (LVAS) Lahden vanhusten asuntosäätiön

Lisätiedot

Asumisen trendit ja tulevaisuuden haasteet

Asumisen trendit ja tulevaisuuden haasteet Asumisen trendit ja tulevaisuuden haasteet Asumisen strateginen suunnittelu Tampere 8.-9.6.2011 DEMO & MAL toimijoiden koulutustapaaminen Technopolis Yliopistonrinne, Häggman-sali Markku Hedman Professori

Lisätiedot

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito RAI-seminaari 24.3.2011 Kirsi Kiviniemi TtT, kehittämispäällikkö Sisältö Ihmislähtöisen asumisen sekä hoidon ja huolenpidon yhdistäminen Iäkäs ihminen Asuminen

Lisätiedot

Kimmo Rasila. Copyright Kuntien Tiera Oy 1

Kimmo Rasila. Copyright Kuntien Tiera Oy 1 Kimmo Rasila Ekonomi Kimmo Rasila on perustamansa ExecNet Oy:n toimitusjohtaja. Hänellä on pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus ICT-alasta sekä hallitustyöstä. Rasila teki pitkän uran IBM:llä 1980 2003

Lisätiedot

oppivan kaupunkisuunnittelun konsepti

oppivan kaupunkisuunnittelun konsepti OPUS-hanke Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa ns. oppivan kaupunkisuunnittelun konsepti, joka perustuu asukkaiden, julkisen sektorin ja yksityisten toimijoiden väliseen yhteistyöhön ( P4-malli ) Malli

Lisätiedot

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula?

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Pääjohtaja Erkki Liikanen Kaupan päivä 23.1.2006 Marina Congress Center Talouden arvonlisäys, Euroalue 2004 Maatalous ja kalastus 3 % Rakennusala 5 % Teollisuus

Lisätiedot

Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa. Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012

Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa. Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012 Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012 20 vuoden kokemus innovaatiokeskittymien kehittämisessä 1. Vierailut ja keskustelut

Lisätiedot

OuluHealth Labs. Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö. Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä. Openphoto.net

OuluHealth Labs. Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö. Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä. Openphoto.net OuluHealth Labs Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä Openphoto.net Oulu Sote Labs Hankkeen tavoitteena on tuotteistetun ja verkostomaisen innovaatio-, testaus-

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 08.09.2014 klo 09:00-11:45 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 61 EDELLISEN

Lisätiedot

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön syventämisen tiekartan kuulemistilaisuus 10.2.2015, Tieteiden talo, Helsinki

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön syventämisen tiekartan kuulemistilaisuus 10.2.2015, Tieteiden talo, Helsinki Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön syventämisen tiekartan kuulemistilaisuus 10.2.2015, Tieteiden talo, Helsinki Johtaja Riitta Maijala Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto 1 TULA VNP*): Korkeakoulujen

Lisätiedot

Yhteisöllinen asuintalo ikääntyville

Yhteisöllinen asuintalo ikääntyville Yhteisöllinen asuintalo ikääntyville Hallituksen pj. Reijo Pesonen Saarijärven Omatoimi ry Saarijärven Seudun Asumisoikeusyhdistys www.omatoimi.fi Ikääntyvien elämisen tavoitteita Itsemääräämisoikeus Turvallisuus

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 16.6.2011 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 16.6.2011 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot 16.6.2011 Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma KAIRA -hanke (Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen) (S10179) KaiTo -projekti (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli)

Lisätiedot

Mobiilisatama-hanke. Väliseminaari 3.2.2011. www.merikotka.fi/mopo MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS. Turun yliopisto

Mobiilisatama-hanke. Väliseminaari 3.2.2011. www.merikotka.fi/mopo MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS. Turun yliopisto Mobiilisatama-hanke Väliseminaari 3.2.2011 www.merikotka.fi/mopo 0 Mobiilisatama (MOPO) -hanke Hankkeen toteutusaika: 03/2009 02/2012 Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 760 000 euroa. Rahoittajina hankkeessa

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen nykytila

Ikäihmisten palvelujen nykytila Ikäihmisten palvelujen nykytila Leena Forma Tutkijatohtori 28.9.2015 Vanhojen ihmisten palvelujen tutkimus Tampereen yliopistossa Terveystieteiden yksikkö: Yleistyvä pitkäikäisyys ja sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

ARK- E2001 Käyttäjälähtöisen tilasuunnittelun perusteet (2op) klo

ARK- E2001 Käyttäjälähtöisen tilasuunnittelun perusteet (2op) klo ARK- E2001 Käyttäjälähtöisen tilasuunnittelun perusteet (2op) 29.10 3.12.2015 klo 15.15-17.00 Ira Verma, Sotera Instituutti, Arkkitehtuurin laitos www.sotera.fi MyCourses MyCourses (mycourses.aalto.fi)

Lisätiedot

HUMAN & GREEN TOIMINTAMALLI SISÄYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISEEN

HUMAN & GREEN TOIMINTAMALLI SISÄYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISEEN HUMAN & GREEN TOIMINTAMALLI SISÄYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISEEN Virpi Ruohomäki FT, erikoistutkija, projektipäällikkö Sisäilmastoseminaari, 11.3.2015, Helsinki Tutkimushankkeella menetelmiä, välineitä ja hyviä

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA - ikääntyvien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hattulassa ja Janakkalassa Minna Heikkilä, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja:

Lisätiedot

Etiikan tekemistä vanhustyössä

Etiikan tekemistä vanhustyössä Petri Raasakka Rauni Väänänen-Sainio Pentti Koistinen (toim.) Etiikan tekemistä vanhustyössä Eettisiä näkökulmia vanhustyön kehittämiseen Oulussa 4 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 SÄHKÖTIETO RY TOIMINTAKERTOMUS 2012 6.2.2013 1(3) TOIMINTAKERTOMUS 2012 1. Kortiston tarkoitus ja tavoite 2. Julkaisuversiot ST- kortiston perustamisasiakirjan mukaisesti ST- kortisto kehittää sähköurakoinnin

Lisätiedot