Suhdanne 2/2012 MATKAILU- JA RAVINTOLA-ALAN KEHITYSNÄKYMÄT. Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suhdanne 2/2012 MATKAILU- JA RAVINTOLA-ALAN KEHITYSNÄKYMÄT. Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry www.mara.fi"

Transkriptio

1 Suhdanne 2/2012 MATKAILU- JA RAVINTOLA-ALAN KEHITYSNÄKYMÄT Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

2 2 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Matkailu- ja ravintola-alan näkymät 1 Yleinen talouskehitys EU:n velkakriisin jatkuminen on heijastunut selvästi maamme talouskehitykseen. Kansantalouden kokonaistuotannon volyymikasvu, joka oli 2010 Tilastokeskuksen mukaan 3,7 prosenttia edellisvuodesta, jäi viime vuonna 2,9 prosenttiin. Tänä vuonna bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan vajaan prosentin. Ensi vuonna kasvu kiihtyy noin 1,5 prosenttiin. Yksityisen kulutuksen määrä kasvoi säästämisasteen alenemisen vauhdittamana runsaat 3 prosenttia viime vuonna. Tänä vuonna sen ennakoidaan lisääntyvän noin prosentin olettaen, ettei säästämisasteessa tapahdu merkittävää muutosta. Kasvuvauhti säilynee likimäärin yhtä vaimeana myös ensi vuonna. Työn kysynnän 2010 alkanut nousu jatkui viime vuonna. Tehtyjen työtuntien määrä kasvoi 2011 runsaan prosentin. Työttömyysaste oli viime vuonna hieman alle 8 prosenttia. Tänä vuonna sen ennakoidaan jonkin verran nousevan työpanoksen kysynnän kääntyessä lievään laskuun. Ensi vuonna työn kysynnän uskotaan jälleen kasvavan. Kuluttajahintaindeksillä mitattu inflaatio voimistui vuoden 2010 runsaasta prosentista 3,4 prosenttiin viime vuonna. Tänä vuonna hintojen nousun ennakoidaan asettuvan hieman alle 3 prosenttiin. Ensi vuonna inflaatio jatkuu mm. välillisen verotuksen kiristymisen myötä lähes tämänvuotista vauhtia. Palkansaajien ansiotasoindeksi kohosi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 2,7 prosenttia edellisvuodesta. Tänä vuonna nousuvauhdin ennakoidaan kiihtyvän lähes 3,5 prosenttiin. Vuonna 2013 ansiotaso nousee runsaat 2,5 prosenttia kuluvasta vuodesta.

3 3 2 Matkailu- ja ravintola-alan kehitys Myynti ja käyttöaste Toteutunut kehitys Matkailu- ja ravintola-alan kokonaismyynnin arvo kasvoi 2011 runsaat 5 prosenttia vuotta aiemmasta 2. Alan palveluiden kysyntä (= myynnin määrä) kohosi hieman yli 3 prosenttia myyntihintojen kohottua 2 prosenttia 3. Vaikka myös alan tarjonta lievästi kasvoi, kohosi kapasiteetin käyttöaste jonkin verran. Sektoreittain ja etenkin alueittain 4 kehityksessä oli osin tuntuviakin eroja. Alan suotuisa kehitys jatkui tammi-maaliskuussa 2012 myynnin arvon noustua runsaat 6 prosenttia vuotta aiemmasta. Myyntihinnat kohosivat 3,5 prosenttia, ja myynnin määrässä oli kasvua noin 2,5 prosenttia. Kasvuvauhtia lisäsi prosenttiyksikön verran se, että helmikuussa oli tänä vuonna yksi päivä viimevuotista enemmän. 280 Hotelli- ja ravintola-alan myynnin määrän ja kansantalouden kokonaistuotannon kehitys (1972 = 100) BKT HR-ala E Lähteet: TK, Valvira, MaRa Kuvio 1: Hotelli- ja ravintolapalveluiden kysyntä taittui vuosien nopean kasvun jälkeen 2008 laskuun, joka taantuman syvenemisen myötä selvästi jyrkentyi Yleisen talouskehityksen piristyminen sekä ravintolaruoan alv:n aleneminen käänsivät myynnin määrän 2010 nousuun, joka viime vuoden loppua kohden tasaantui. Kuluvan vuoden osalta arviot vaihtelevat lievästä kasvusta selvään pudotukseen. Anniskeluravintoloiden myynnin arvo kasvoi Valviran seurannan mukaan 2011 lähes 5,5 prosenttia edellisvuodesta. Määrällisesti myynti lisääntyi muun muassa alv- 1 Matkailu- ja ravintola-alaan ei ole tässä luettu mukaan liikennettä eikä matkatoimistoja. 2 Liikevaihdon muutos oli Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna 8,1 %. Vastaava verollisen myynnin arvon muutos oli vertailuajanjaksona tapahtuneiden alv-muutosten vuoksi siis selvästi pienempi. 3 Myyntihintojen muutos 2011 vuotta aiemmasta oli Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksin mukaan seuraava: majoitus 1,2 %, ruoka- ja alkoholittomat juomat 2,2 % ja alkoholi 3,6 %. 4 Alueelliset kehityserot anniskeluluvin toimivissa ravintoloissa 2011 käyvät ilmi Valviran nettiosoitteesta kohdasta Alkoholi/Tilastot.

4 4 alennuksen vauhdittaman ruokamyynnin kasvun ansiosta lähes 3 prosenttia myyntihintojen noustua vajaat 2,5 prosenttia. Kiinteähintaisen myynnin ja asiakaspaikkojen suhteella mitattu ravintolakapasiteetin käyttöaste kohosi jonkin verran edellisvuodesta. Kuvio 2: Vuoden 2009 sukelluksen jälkeen hotelli- ja ravintola-alan myynti kääntyi 2010 lievään nousuun, joka on sen jälkeen voimistunut. Alkoholi- ja muun myynnin (lähinnä ruokamyynnin) kehityksessä oli selvää hajontaa etenkin määrässä. Anniskelumyynnin arvo kasvoi noin 3,5 prosenttia ja määrä polki paikoillaan hintojen noustua myös noin 3,5 prosenttia. Muussa myynnissä arvon muutos oli 6,5 prosenttia, ja kun hinnat olivat noin 1,5 prosenttia korkeammat kuin vuotta aiemmin, kohosi määrä 5 prosenttia. Tammi-maaliskuussa 2012 anniskeluravintoloiden myynnin arvo kasvoi Valviran ennakkotietojen mukaan runsaat 6 prosenttia vuotta aiemmasta. Myyntihintatason noustua mm. alkoholiveron korotuksen vauhdittamana noin 3,5 prosenttia lisääntyi myynnin määrä noin 2,5 prosenttia.

5 5 Kuvio 3: Matkailu- ja ravintola-alan kysynnän kolmesta pääkomponentista majoitus ja ruoka ovat pitkällä aikavälillä kehittyneet likimäärin bkt:n kasvua vastaavasti. Alkoholijuomien kysyntä on jäänyt selvästi jälkeen muun myynnin määräkehityksestä. Hotellien majoitusmyynnin arvo kasvoi viime vuonna Tilastokeskuksen mukaan runsaat 7 prosenttia edellisvuodesta. Myydyillä huonevuorokausilla mitattu majoitusmyynnin määrä lisääntyi noin 4,5 prosenttia huonehintojen kohottua noin 2,5 prosenttia. Huonekapasiteetin käyttöasteeksi muodostui 53 prosenttia, mikä on noin 1,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Huonetuotto käytettävissä ollutta huonetta kohden (revpar) kasvoi noin 5,5 prosenttia. Huonetarjonnassa oli 1,5 prosentin nousu edellisvuodesta. 5 Kuvio 4: Kysyntäkehityksessä on ollut tänä vuonna selviä eroja sektoreiden välillä. 5 Ruotsin hotellien majoitusmyynnin arvo kasvoi viime vuonna 7,5 %. Huonemyynnin määrä lisääntyi vajaat 4 % huonehintojen noustua 3,5 %. Huonekäyttöaste kohosi edellisvuoden 50 %:sta 51 %:iin. Revpar kasvoi vajaat 5,5 % huonetarjonnan lisäännyttyä hieman alle 2,5 %.

6 6 Hotellien majoituskysynnän nousua jarrutti suomalaisten yöpymisten 2 prosenttiin jäänyt lisääntyminen. Ulkomaalaisten yöpymisissä oli nousua noin 10 prosenttia 6. Yhteensä hotelliyöpymiset kasvoivat runsaat 4 prosenttia. Kasvua oli yhtä paljon vapaaajan yöpymisissä sekä liike- ja kokousmatkailuyöpymisissä. Muiden rekisteröityjen majoitusliikkeiden yöpymismäärien muutokset olivat seuraavat: leirintäalueet 2,5 prosenttia, lomakylät 1,5 prosenttia, matkustajakodit -4 prosenttia ja retkeilymajat 26 prosenttia. Kaikissa rekisteröidyissä majoitusliikkeissä yöpymiset lisääntyivät viime vuonna vajaat 4 prosenttia. Majoitusmyynnin kehitys on jatkunut suotuisana etenkin vapaa-ajan yöpymisten kasvun ansiosta kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Hotellien majoitusmyynnin arvo kasvoi tammi-maaliskuussa Tilastokeskuksen mukaan 8,5 prosenttia vuotta aiemmasta. Huonehintojen kohottua vajaat 2,5 prosenttia oli myytyjen huoneiden määrässä nousua 6 prosenttia. Kuvio 5: Hotellien majoitusmyynnin kasvun veturina on ollut pitkällä aikavälillä etenkin vientikysyntä eli ulkomailta Suomeen suuntautuva matkailu. Vuonna 2009 se kuitenkin kääntyi silloisen taantuman myötä kotimaista kysyntää selvästi tuntuvampaan laskuun. Lasku taittui 2010 nousuksi, joka on ollut sen jälkeen varsin voimakasta. Hotelliyöpymisissä oli tammi-maaliskuussa kasvua runsaat 6 prosenttia. Suomalaisten yöpymiset lisääntyivät vajaat 3 prosenttia ja ulkomaalaisten reilut 14 prosenttia. 6 Suurimmissa ulkomaalaisryhmissä yöpymismäärien muutokset vaihtelivat venäläisten 22,5 %:n kasvusta brittien noin 4,5 %:n pudotukseen.

7 7 Hotellien huonekäyttöaste oli noin 52 prosenttia, kasvua runsaat 1,5 prosenttiyksikköä viime vuodesta. Revpar kohosi lähes 6 prosenttia, ja huonetarjonta lisääntyi 2,5 prosenttia 7. Kuvio 6: Viime vuonna ja kuluvan vuoden alussa nopeutuneen revpar-kehityksen taustalla on sekä käyttöasteen että huonehintojen kohoaminen. Suomessa hotellien majoituskysynnän kehitys on ollut sekä viime että kuluvana vuonna varsin lähellä pohjoismaista keskiarvoa. Kuvio 7: Myytyjen hotellihuoneiden määrällä mitatun huonekysynnän kehitys on ollut Pohjoismaissa melko yhdenmukainen viime vuosien aikana. 7 Ruotsin hotellien majoitusmyynnin arvo kasvoi tammi-maaliskuussa runsaat 7,5 %. Huonemyynnin määrä lisääntyi hieman yli 5 % huonehintojen noustua 2,5 %. Huonekäyttöaste säilyi lähes ennallaan. huonetarjonnan lisäännyttyä likimäärin kysynnän kasvua vastaavasti. Revpar kasvoi 3 %.

8 8 Suurimpien pikaruokaravintolaketjujen liikevaihto kasvoi viime vuonna noin 10 prosenttia. Myynnin arvon vastaava muutos oli vajaat 7 prosenttia määrän noustua runsaat 4,5 prosenttia. Toimipaikkoja oli keskimäärin 5,5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin, joten myynnin ja toimipaikkojen määrän suhteella mitattu kapasiteetin käyttöaste laski lievästi edellisvuodesta. Kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa pikaruokaravintolaketjujen liikevaihto ja myynnin arvo kasvoivat runsaat 8 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta. Myyntihintojen noustua runsaat 3,5 prosenttia lisääntyi myynnin määrä noin 4,5 prosenttia. Toimipaikkoja oli maaliskuun lopulla noin 5,5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Toimipaikkakohtainen kysyntä säilyi siis lähellä viime vuoden tasoa. Kuvio 8: Pikaruokaravintoloiden kysyntä, jonka kasvu tasaantui taantuman myötä 2009, kääntyi 2010 selvään nousuun, joka on jatkunut viime vuonna ja kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Kiinteähintaisen myynnin ja toimipaikkojen määrän suhteella mitattu kapasiteetin käyttöaste on kuitenkin tarjonnan nopean kasvun seurauksena jonkin verran alentunut viime vuosina. MaRan seurannan piirissä olevien suurimpien catering-yritysten henkilöstöravintolaliikevaihdossa päästiin viime vuonna noin 3,5 prosentin nousuun, kun taas oppilaitosten ravintoloissa oli pudotusta noin 2,5 prosenttia. Määrällisesti henkilöstöravintoloidenkaan myynnissä ei ollut lainkaan kasvua edellisvuodesta, vaan niiden verollisen myynnin arvon muutos vastasi hintojen muutosta. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä cateringyritysten henkilöstöravintolaja oppilaitosravintolaliikevaihto ovat molemmat kasvaneet hieman alle 4 prosenttia. Määrällisesti henkilöstöravintoloiden myynti on lievästi alentunut hintojen kohottua runsaat 4 prosenttia.

9 Tuleva kehitys Kuvio 9: Alan palveluiden myynnin määrällisessä kehityksessä on ollut viime vuosina melko selviä eroja sektoreiden välillä. Vuoden 2005 jälkeen suurimmista sektoreista suotuisinta kehitys on ollut pikaruokaravintoloissa ja heikointa henkilöstöravintoloissa. Yleisten talousnäkymien sekä EK:n suhdannebarometrin 8 tulosten perusteella on arvioitavissa, että alan palveluiden kysyntä tulee kuluvana vuonna säilymään lähellä viime vuoden tasoa. Alan kysyntänäkymien arviointia vaikeuttaa edelleenkin poikkeuksellisen paljon kuluttajien taloudelliseen käyttäytymiseen liittyvä epävarmuus. Vaikka ostovoiman ennakoidaan tänä vuonna lievästi kasvavan, saattaa kotitalouksien säästämisaste epävarmassa taloustilanteessa kohota, minkä myötä yksityisen kulutuksen kehitys alittaisi ostovoiman kehityksen ja kulutus saattaisi jopa alentua. Tällöin matkailu- ja ravintolapalveluiden kysyntä supistuisi tuntuvammin kuin kulutuksen määrä keskimäärin. Ruokatarjoilun arvonlisäveron vuoden 2010 heinäkuun alussa tapahtuneen laskun myötä toteutunut kasvuimpulssi ravintolaruoan kysyntään on nyt pääosin takanapäin. Kuitenkin ravintola- ja kaupparuoan veroneutraliteetin toteutumisen vaikuttaa edelleen myönteisesti ruokapalveluiden kysyntään. Kun yleisen talouskasvun ennakoidaan lähes tasaantuvan tänä vuonna, myöskään ravintolaruoan kysynnän merkittävälle lisääntymiselle 2012 ei ole perusteita. Kuluvan vuoden alussa toteutettu alkoholiveron korotus tukee matkustajatuonnin kasvua, mikä osaltaan painaa anniskelukulutusta edelleenkin alaspäin. 8 Toukokuussa 2012 julkaistun, huhtikuussa toteutettuun tiedusteluun pohjautuvan barometrin mukaan hotelli- ja ravintola-alan lähikuukausien suhdanneodotuksia mittaava saldoluku oli -2 sen oltua helmikuussa -7. Saldoluku saadaan vähentämällä suhdanteiden paranemista ennakoineiden vastausten prosenttiosuudesta suhdanteiden heikkenemistä ennakoineiden vastausten osuus.

10 10 Alkoholijuomien tukkuhintakehitys (12/1994=100) YHTEENSÄ Mallasjuomat Viinit ja siiderit Väkevät, liköörit, long dr Lähteet: TK, Valvira Kuvio 10: Alkoholiveron kolme korotusta ovat pääsyy vuoden 2007 jälkeen selvästi nopeutuneeseen alkoholin tukkuhintakehitykseen. Neljäs korotus, jonka tukkuhintavaikutus oli noin 6 prosenttia, toteutettiin kuluvan vuoden alussa. Majoituskysynnässä kasvu vähintäänkin hidastuu selvästi kuluvan vuoden aikana. Huonehintojen nousu joka vielä viime vuoden viimeisellä neljänneksellä voimistui alkuvuoteen verrattuna tasaantuu vähitellen ja hinnat säilynevät tänä vuonna likimäärin viime vuoden tasolla. Cateringyritysten tulevaan myyntikehitykseen vaikuttaa yleisen talouskehityksen ohella se, millä vauhdilla julkisia ruokapalveluita jatkossa ulkoistetaan. 9 Vaikka kuntien talousahdinko on syventynyt, on palveluiden ostaminen alan yrityksiltä toistaiseksi edennyt hitaasti. Pikaruokaravintolatoimintaan suhdanteiden muutokset ovat yleensä vaikuttaneet muita sektoreita vähemmän. Onkin mahdollista, että niiden kysynnän kasvu jatkuu tänä vuonna. Korkeakouluopiskelijoille tapahtuvan ruokamyynnin kysyntänäkymät riippuvat mm. siitä, miten ateriatukea ja opintotukea yleisemminkin jatkossa kehitetään. 2.2 Kustannukset ja kannattavuus Tilastokeskuksen kuluvan vuoden helmikuuhun kohdistuneen seurannan mukaan ruoan raaka-aineiden tukkuhinnat nousivat 5,5 prosenttia vuotta aiemmasta Alan myyntikehitystä on vetänyt alaspäin mm. suurten teollisuusyritysten toiminnan supistaminen Suomessa. 10 Seuraavat, syyskuulle 2012 asti ulottuvat tiedot raaka-aineiden tukkuhintakehityksestä valmistuvat Tilastokeskuksessa lokakuun puolivälissä.

11 11 Alan ansiotaso kohosi Tilastokeskuksen ansiotasoindeksin mukaan viime vuonna 2,6 prosenttia vuotta aiemmasta. Työn kokonaishinnan voi arvioida nousseen lähes 3 prosenttia työnantajan sosiaalivakuutusmaksujen kohottua 0,3 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Työn tuottavuuden noustua samaan aikaan noin prosentin tapahtui yksikkötyökustannuksissa noin 2 prosentin kasvu.. Alan ansiotaso nousee solmitun raamiratkaisun mukaisesti tänä vuonna noin 3 prosenttia viime vuodesta. Työnantajan sosiaalivakuutusmaksujen muutoksen huomioon ottaen työn kokonaishinta kohoaa runsaat 3 prosenttia. Kuvio 11: Työn tuottavuuden aleneminen yhdistyneenä työn hinnan kohoamisen voimistumiseen johtivat yksikkötyökustannusten nousun selvään kiihtymiseen Vuonna 2010 yksikkötyökustannukset alenivat, sillä työn tuottavuus kohosi työn hintaa nopeammin. Viime vuonna yksikkötyökustannukset kääntyivät tuottavuusnousun hidastumisen myötä jälleen nousuun, joka jatkuu tänä vuonna. Myyntituotto- ja kustannuskehityksen vertailu viittaa alan keskimääräisen kannattavuuden kohentumiseen edellisvuoden tapaan viime vuonna tasolta, jolle se 2009 taantuman myötä putosi. Sektoreiden, alueiden ja etenkin yritysten väliset erot ovat kuitenkin huomattavat. Konkurssiin haettujen hotelli- ja ravintolayritysten määrä oli 2011 Tilastokeskuksen mukaan 217 eli 3 prosenttia edellisvuotista korkeampi. Niiden vuoksi uhanalaisten työpaikkojen määrä kuitenkin aleni 3 prosenttia. Kuluvan vuoden tammi-huhtikuussa konkurssiin haettiin 68 alan yritystä, mikä merkitsi noin kuudenneksen pudotusta viime vuodesta. Uhanalaisten työpaikkojen määrä supistui samaan aikaan runsaan neljänneksen.

12 Työllisyys ja tuottavuus Alan palvelujen kysynnän kasvu käänsi myös työpanoskehityksen viime vuonna plussan puolelle. Nousua tehdyissä työtunneissa joihin on arvioitu mukaan myös vuokratyöpanos - oli noin 2 prosenttia 11. Myynnin volyymin ja tehtyjen työtuntien suhteella mitattu työn tuottavuus kasvoi 2011 noin prosentin. 120 Tehtyjen työtuntien määrän kehitys hotelli- ja ravintola-alalla ja koko kansantaloudessa (1980=100) Hotelli- ja ravintola-ala 100 Koko kansantalous E E Lähteet: TK, Valvira, MaRa Kuvio 12: Alan palveluiden kysynnän viime vuoden suotuisa kehitys on jäämässä lyhytaikaiseksi. Kuluvana vuonna nousua ei ole näköpiirissä. Koska työn tuottavuuden nousun voi ennakoida jatkuvan myös kuluvana vuonna, tulee työn kysyntä kehittymään alan palvelujen kysynnän kehitystä hitaampana. Näköpiirissä voi siis olla alan työllisyyden lievä lasku tänä vuonna. 11 Johtopäätös perustuu Tilastokeskuksen tuottamista hotelli- ja ravintola-alan palkkasumma- ja ansiotasoindekseistä johdettuun työpanoksen määrälliseen muutokseen. Tilastokeskuksen työvoimatutkimus osoittaa alan tehtyjen työtuntien lisääntyneen viime vuonna 1,8 %.

13 13 3 Johtopäätöksiä Kuvio 13: Vuosina alan työn tuottavuus laski, sillä työpanos supistui alan palvelujen kysyntää vähemmän. Vuonna 2010 tuottavuus kääntyi jälleen selvään nousuun, joka jatkui hidastuneena viime vuonna. Matkailu- ja ravintola-alan kokonaismyynnin arvo kasvoi 2011 runsaat 5 prosenttia vuotta aiemmasta. Alan palveluiden kysyntä kohosi noin 3 prosenttia myyntihintojen noustua 2 prosenttia. Hotellien majoitusmyynti kasvoi tuntuvasti sekä arvoltaan että määrältään. Myös anniskelu- ja pikaruokaravintoloissa kehitys oli ruokamyynnin selvän kasvun myötä suotuisa. Sen sijaan henkilöstöravintoloissa myynnin määrällinen kehitys oli heikko. Kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa alan kokonaismyynnin arvo on kasvanut runsaat 6 prosenttia. Vastaava kiinteähintaisen myynnin muutos on ollut noin 2,5 prosenttia. Voimakkainta nousu on ollut majoitusmyynnissä ja pikaruokaravintoloissa, mutta myös anniskeluravintoloissa paitsi myynnin arvo myös määrä ovat kasvaneet. Henkilöstöravintoloissa myynnin arvossa on ollut lievää kasvua hintamuutoksista puhdistetun myynnin jäätyä kuitenkin lievästi miinuskehityksen puolelle. Alan kannattavuuden vuoden 2010 loppupuoliskolla alkanut paraneminen jatkui viime vuonna. Myös työn kysyntä oli viime vuonna työn tuottavuuden kasvusta huolimatta nouseva. Kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa työpanoksen lievä kasvu jatkui. Alan palveluiden kysyntä kehittyy tänä vuonna kotitalouksien ostovoiman vaimean nousun myötä viimevuotista heikommin. Uhkana, jonka toteutuminen voi kääntää kysynnän jopa laskuun, on ennen kaikkea Euroopan velkakriisin mahdollisen syvenemisen seurauksena lisääntyvä epävarmuus ja säästämisasteen kohoaminen. Lisätietoja tutkimuspäällikkö Heikki Lankinen, puh

14 14 Abstract Development of the hotel and restaurant industry in Finland The value of sales in the hotel and restaurant industry in Finland increased by about 5 per cent in 2011 from the previous year. The volume of sales or the demand of hotel and restaurant services rose by about 3 per cent, because sales prices rose by 2 per cent. During the first quarter of 2012 the value of sales was about 6 higher than a year earlier. The volume of sales increased by 2,5 per cent and sales prices went up by 3,5 per cent. The value of lodging sales of hotels increased by nearly 7,5 per cent in Because the room prices rose by over 2,5 per cent the volume of room sales was about 4,5 per cent higher than in 2010.The room occupancy also rose because room supply did not increase considerably. The occupancy was about 53 per cent about 1,5 per cent units higher than a year earlier. In January-March 2012 the value of accommodation sales increased by 8,5 per cent. The room demand went up by 6 per cent and room prices were 2,5 per cent higher than a year ago. The room occupancy went up by over 1,5 per cent units. The sales value of licensed restaurants increased by over 5 per cent last year. The volume of sales rose by 3 per cent and the sales prices went up by about 2 per cent. Occupancy of restaurant capacity increased, because the supply was only a little bigger than a year earlier. During the first quarter of 2012 the sales value of licensed restaurants increased by 6 per cent. Because sales prices went up by nearly 3,5 per cent the demand of restaurant services increased by 2,5 per cent. The sales value of canteens dropped by 0,5 per cent in The sales volume was the same as a year earlier, because sales prices went also down by 0,5 per cent. In January-March this year the value of sales increased by 3,5 per cent. The corresponding change of the volume of sales was -0,5 per cent. The value of fast food restaurant sales increased by nearly 7 per cent last year. The sales volume was about 4,5 per cent higher than a year earlier. During the first quarter of 2012 the value of sales increased by over 8 per cent. Prices went up by 3,5 per cent and the demand rose by nearly 4,5 per cent. The profitability of the hotel and restaurant industry was last year a little better than a year earlier. The number of bankrupts, however, increased in the industry by 3 per cent from the previous year. During the first quarter of 2012 the number of bankrupts was about 20 per cent lower than a year earlier. In 2012 the demand of the industry will not increase considerably. It is also possible that the volume of sales will go down. Labour productivity is growing. This means that the demand of labour input will not develop as well as the demand of hotel and restaurant services.

Suhdanne 1/2012 MATKAILU- JA RAVINTOLA-ALAN KEHITYSNÄKYMÄT. Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry www.mara.fi

Suhdanne 1/2012 MATKAILU- JA RAVINTOLA-ALAN KEHITYSNÄKYMÄT. Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry www.mara.fi Suhdanne 1/2012 MATKAILU- JA RAVINTOLA-ALAN KEHITYSNÄKYMÄT Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry www.mara.fi 2 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 2.3.2012 Matkailu- ja ravintola-alan näkymät 1 Yleinen

Lisätiedot

Suhdanne 3/2011 MATKAILU- JA RAVINTOLA-ALAN KEHITYSNÄKYMÄT. Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry www.mara.fi

Suhdanne 3/2011 MATKAILU- JA RAVINTOLA-ALAN KEHITYSNÄKYMÄT. Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry www.mara.fi Suhdanne 3/2011 MATKAILU- JA RAVINTOLA-ALAN KEHITYSNÄKYMÄT Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry www.mara.fi 2 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 31.8.2011 Matkailu- ja ravintola-alan näkymät 1 Yleinen

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN NÄKYMÄT

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN NÄKYMÄT Suomen Hotelli- ja Ravintolaliitto 1 4.9.01 HOTLLI- JA RAVINTOLA-ALAN NÄKYMÄT 1 Yleinen taloudellinen kehitys Kansantalouden kokonaistuotannon kasvuvauhti on selvästi vaimentunut kuluvan vuoden aikana.

Lisätiedot

Suhdanne 2/2011 MATKAILU- JA RAVINTOLA-ALAN KEHITYSNÄKYMÄT. Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry www.mara.fi

Suhdanne 2/2011 MATKAILU- JA RAVINTOLA-ALAN KEHITYSNÄKYMÄT. Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry www.mara.fi Suhdanne 2/2011 MATKAILU- JA RAVINTOLA-ALAN KEHITYSNÄKYMÄT Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry www.mara.fi 2 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 8.6.2011 Matkailu- ja ravintola-alan näkymät 1 Yleinen

Lisätiedot

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä 11.12.2012 Jouni Vihmo TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu ja Ravintolapalvelut MaRa ry Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut

Lisätiedot

MARA. pitkän aikavälin näkymät erinomaiset Mara-alalle neljäs vaikea vuosi. Jouni Vihmo, ekonomisti 29.9.2015

MARA. pitkän aikavälin näkymät erinomaiset Mara-alalle neljäs vaikea vuosi. Jouni Vihmo, ekonomisti 29.9.2015 pitkän aikavälin näkymät erinomaiset Mara-alalle neljäs vaikea vuosi Jouni Vihmo, ekonomisti 9.9.15 Kohti neljättä taantumavuotta kulutusvetoinen kasvu ei tartu investointituotteita vievään Suomeen Päätoimialojen

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kasvulle on erinomaiset edellytykset Matkailu- ja ravintolaala on merkittävä toimiala Hannu Hakala Majoitus- ja Ravitsemispalvelut MaRa 8.10.2015 LAUREA Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa

Lisätiedot

Näkymät vähemmän negatiiviset Mara-alalle neljäs vaikea vuosi

Näkymät vähemmän negatiiviset Mara-alalle neljäs vaikea vuosi Näkymät vähemmän negatiiviset Mara-alalle neljäs vaikea vuosi Jouni Vihmo, ekonomisti 25.6.215 Suhdannenäkymät parantuneet hieman reaalitaloudessa ei selvää käännettä ylöspäin 4 Päätoimialojen suhdannenäkymät,

Lisätiedot

Ravintoloiden ruokapalveluiden alv-alennus ja hintakehitys vuonna 2010

Ravintoloiden ruokapalveluiden alv-alennus ja hintakehitys vuonna 2010 Ravintoloiden ruokapalveluiden alv-alennus ja hintakehitys vuonna 2010 20.4.2011 ARI PELTONIEMI Tutkimuksen taustaa VEROMUUTOS Ravintoloiden ruokapalveluiden alv 22 prosentista 13 prosenttiin 1.7.2010.

Lisätiedot

Suhdanne 4/2011 MATKAILU- JA RAVINTOLA-ALAN KEHITYSNÄKYMÄT. Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

Suhdanne 4/2011 MATKAILU- JA RAVINTOLA-ALAN KEHITYSNÄKYMÄT. Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Suhdanne 4/2011 MATKAILU- JA RAVINTOLA-ALAN KEHITYSNÄKYMÄT Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry www.mara.fi 2 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 13.12.2011 Matkailu- ja ravintola-alan näkymät 1 Yleinen

Lisätiedot

Mahdollisuuksien matkailuala

Mahdollisuuksien matkailuala Mahdollisuuksien matkailuala Kainuun matkailufoorumi 26.9.2012 Asiantuntija Hannu Hakala Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry www.mara.fi 11.10.2012 Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan alat suupaloina:

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kotitalouksien taantuma syvenee Mara-alan ahdinko jatkuu MaRan tiedotustilaisuus 25.6.214 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry ry Käänne hitaaseen kasvuun loppuvuonna

Lisätiedot

MARA. tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä Kuluva vuosi yleistä taloustilannetta parempi. Jouni Vihmo, ekonomisti 15.12.2015

MARA. tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä Kuluva vuosi yleistä taloustilannetta parempi. Jouni Vihmo, ekonomisti 15.12.2015 tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä Kuluva vuosi yleistä taloustilannetta parempi Jouni Vihmo, ekonomisti 15.12.215 Kohti uutta laihaa vuotta Suomen talous ei käänny kasvuun alkuvuonna 2 Poikkeama

Lisätiedot

jatkuu KUVA (korkeus voi vaihdella) Kestääkö kulutuksen veto? Kasvu KUVA (korkeus voi vaihdella) KUVA (korkeus voi vaihdella)

jatkuu KUVA (korkeus voi vaihdella) Kestääkö kulutuksen veto? Kasvu KUVA (korkeus voi vaihdella) KUVA (korkeus voi vaihdella) KUVA (korkeus voi vaihdella) KUVA (korkeus voi vaihdella) Kestääkö kulutuksen veto? Kasvu KUVA (korkeus voi vaihdella) jatkuu 15.12.216 Timo Lappi KUVA (korkeus voi vaihdella) Työtä ja hyvinvointia koko

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kotimainen kysyntä supistuu edelleen Mara-alan tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä MaRan tiedotustilaisuus 11.12.2014 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry

Lisätiedot

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013 3 213 BKT SUPISTUU VUONNA 213 Suomen kokonaistuotannon kasvu pysähtyi ja kääntyi laskuun vuonna 212. Ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote supistui myös vuoden 213 ensimmäisellä neljänneksellä. Suomen

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2012 2013 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

Miten arvonlisäveron alennus siirtyi ravintolapalveluiden hintoihin? Alustavat tulokset 08.11.2010

Miten arvonlisäveron alennus siirtyi ravintolapalveluiden hintoihin? Alustavat tulokset 08.11.2010 Miten arvonlisäveron alennus siirtyi ravintolapalveluiden hintoihin? Alustavat tulokset 08.11.2010 Ari Peltoniemi & Johanna Varjonen Tutkimuksen taustaa Ravintolapalveluiden alv:n laskeminen 22 prosentista

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2014 2015. Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät 2014 2015. Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2014 2015 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

kasvussa Näkymät ponnistivat plussalle Takaisin KUVA (korkeus voi vaihdella) KUVA (korkeus voi vaihdella) KUVA (korkeus voi vaihdella)

kasvussa Näkymät ponnistivat plussalle Takaisin KUVA (korkeus voi vaihdella) KUVA (korkeus voi vaihdella) KUVA (korkeus voi vaihdella) KUVA (korkeus voi vaihdella) KUVA (korkeus voi vaihdella) Näkymät ponnistivat plussalle Takaisin KUVA (korkeus voi vaihdella) kasvussa 3.6.216 ekonomisti Jouni Vihmo KUVA (korkeus voi vaihdella) Työtä

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 21.10.2011 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Talouden näkymät SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 2015 KASVU ON VIENTIVETOISTA

Talouden näkymät SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 2015 KASVU ON VIENTIVETOISTA 3 21 SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 215 Suomen kokonaistuotanto on pienentynyt yhtäjaksoisesti vuoden 212 toisesta neljänneksestä lähtien. Kevään 21 aikana on kuitenkin jo näkynyt merkkejä

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-lokakuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (107.600) lisääntyivät tammi-lokakuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua tuli

Lisätiedot

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia n seudulla Syyskuussa 2016 n seudulla yövyttiin 11 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 9 200 yötä ja ulkomaalaiset 2 100 yötä (venäläiset 899 yötä).

Lisätiedot

Palvelujen suhdannetilanne: Taantuma leviää palveluihin

Palvelujen suhdannetilanne: Taantuma leviää palveluihin Palvelujen suhdannetilanne: Taantuma leviää palveluihin, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti Palvelualojen työnantajat PALTA ry Palvelujen kysyntäkomponentit pakkasella Toimialojen tuotannon/myynnin

Lisätiedot

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista 3 2012 Edessä hitaan kasvun vuosia Vuonna 2011 Suomen kokonaistuotanto elpyi edelleen taantumasta ja bruttokansantuote kasvoi 2,9 %. Suomen Pankki ennustaa kasvun hidastuvan 1,5 prosenttiin vuonna 2012,

Lisätiedot

Matkailutilasto Marraskuu 2016

Matkailutilasto Marraskuu 2016 Matkailutilasto kuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät Oulussa 4,4 prosenttia kuussa 2016 Oulussa yövyttiin 42 000 yötä, joista suomalaiset 36 000 ja ulkomaalaiset 6 200 yötä. Yhteensä

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 14.10.2013 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 15 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 72,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön

Lisätiedot

Matkailutilasto Lokakuu 2016

Matkailutilasto Lokakuu 2016 Matkailutilasto Lokakuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 4,0 prosenttia Oulussa Lokakuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 43 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Yöpymiset + 31 % tammikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (3.600) lisääntyivät tammikuussa 30,7 % vuoden 2011 tammikuuhun verrattuna.

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012 Yöpymiset + 4 % tammi-heinäkuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.400) lisääntyivät tammi-heinäkuussa 3,9 % edellisvuodesta. Kasvua tuli

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2011-2012 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2010 Yht. 118,6 mrd. euroa (pl. alv) 13 % 12 % 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58 %

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 Euro & talous Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla euroalueen heikoimpien joukkoon Suomen

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

1 Matkailutilasto maaliskuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto maaliskuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Maaliskuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 5 500 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 4 300 yötä ja ulkomaalaiset 1 200 yötä (venäläiset

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 010 Työllisten määrä jäi Helsingissä vuoden 010 viimeisellä neljänneksellä runsaan prosentin pienemmäksi kuin vuosi sitten. Pääkaupunkiseudun,

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2014

Keski-Suomen Aikajana 2/2014 Keski-Suomen Aikajana 2/2014 Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Huhtikuu 2016 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne hyvin tyydyttävä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot

1 Matkailutilasto heinäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto heinäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia n seudulla Heinäkuussa 2016 n seudulla yövyttiin 27 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 23 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 3 400 yötä (venäläiset 1 700 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Uusimaa 6 Pohjanmaa -6 Itä-Suomi 2 Lounais-Suomi -16 Pirkanmaa -3 Häme Pohjois-Suomi -5 Kaakkois-Suomi Keski-Suomi -29-49 1 5 6 7 8 9 1 11

Lisätiedot

RAKENNETUKIEN KESÄPÄIVÄT 2015 OULU

RAKENNETUKIEN KESÄPÄIVÄT 2015 OULU 1 RAKENNETUKIEN KESÄPÄIVÄT 2015 OULU Suomessa pilvipoutakin jo piristäisi 2015 Talven talouskehitys jäi odotettua heikommaksi Verkkainen käänne parempaan näköpiirissä Vielä ensi vuonnakin elämme hitaan

Lisätiedot

1 Matkailutilasto kesäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto kesäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia n seudulla Kesäkuussa 2016 n seudulla yövyttiin 16 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 13 000 yötä ja ulkomaalaiset 3 200 yötä (venäläiset 1 200 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Helmikuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannetilanne on viime kuukausien paranemisesta huolimatta heikko Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 TAMMI-MAALISKUU 2009 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Vuoden ensimmäinen neljännes oli erittäin haasteellinen vaikean markkinatilanteen vuoksi. Liikevaihto laski ja tulos heikkeni

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Helmikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 218 000 yöpymistä, joista suomalaisille 113 000 ja ulkomaalaisille 104 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 14 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Naisilla työllisyysaste oli 72,2 prosenttia

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 15.9.2016 Mikko Spolander Talousnäkymät Keskeiset taloutta kuvaavat indikaattorit lähivuosina ja keskipitkällä aikavälillä 2013 2014 2015 2016 e 2017 e 2018 e 2019 e

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015* 36 92 639 569 64 87 653 149 659 86 611 992 595 984 698 285 72 239 87 16 763 769 Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 215* 25.3.215/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten

Lisätiedot

Suomen hotelli- ja ravintolaalan työn tuottavuus kestää vertailun

Suomen hotelli- ja ravintolaalan työn tuottavuus kestää vertailun Kansantaloudellinen aikakauskirja 101. vsk. 4/2005 Toisin kuin valtioneuvoston selvitys väittää: Suomen hotelli- ja ravintolaalan työn tuottavuus kestää vertailun KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA Heikki Lankinen

Lisätiedot

Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa. Elokuu 2013

Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa. Elokuu 2013 Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa Elokuu 2013 Sisältö 1. Elintarvikkeiden verotus Suomessa 2. Ruoan hintataso Suomessa Tausta Työn on laatinut Päivittäistavarakauppa ry:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016 Taloudellinen katsaus Tiivistelmä, kevät 2016 Sisällysluettelo Lukijalle......................................... 3 Tiivistelmä........................................ 4 Kotimaa.........................................

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2010

Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 Lappeenrannan kaupunginkanslian julkaisuja 2010:1 Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 18.10.2010 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde:

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 215* 21.8.215/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli kesäkuussa 215 noin 2, miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli

Lisätiedot

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus Mirja Rautiainen - Mika Siiskonen Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus HARJOITUSTEHTÄVIÄ LUKU 12: YRITYKSEN TUNNUSLUVUT http://charles.savonia.fi/~mas/julkaisut 1. Hotellissa on 120 huonetta, joista

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana

Keski-Suomen Aikajana Keski-Suomen Aikajana Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen suhdannetiedot Q2/2016 Olli Patrikainen 27.9.2016 Tuoteseloste Tietojen lähteenä on Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Liikevaihto lasketaan ilman arvonlisäveroa. Kuvattava liikevaihto

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä 73,6 prosenttia, eli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Työllisten

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2016* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 2.1./jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli elokuussa noin 2,2 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 2,1 prosenttia

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Marraskuu 211 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset kotimaasta + 5 % marraskuussa Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (65.3) lisääntyivät marraskuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

VANTAA MATKAILUN TUNNUSLUKUJA

VANTAA MATKAILUN TUNNUSLUKUJA VANTAA MATKAILUN TUNNUSLUKUJA MAALISKUU 2015 vantaa.fi YÖPYMISET 3 % MIINUKSELLA MAALISKUUSSA Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (65.400) vähenivät maaliskuussa edellisvuodesta 2,7 %. Miinus

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 0,5 prosenttia kolmen taantumavuoden jälkeen. Vaimean kasvun lähteinä olivat viime vuoden alussa vienti ja kulutus ja loppuvuodesta

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 34 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 73,3 prosenttia. Työllisyysaste on ollut laskussa vuoden 2012 alusta

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Huhtikuu 2016 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on vahvistunut Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne

Lisätiedot

Hallituksen kehysriihi. Jyrki Katainen 24.3.2009

Hallituksen kehysriihi. Jyrki Katainen 24.3.2009 Hallituksen kehysriihi Jyrki Katainen 24.3.2009 Lähivuosien talouskehitys erittäin heikkoa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 BKT, määrän muutos, % 0,9-5,0-1,4 3,3 2,5 1,8 Työllisyys,1000 henkilöä 2531 2420

Lisätiedot

Myynnin kasvu hidastuu

Myynnin kasvu hidastuu Myynnin kasvu hidastuu * Suhdanneodotuksissa epävarmuutta * Yksityisten palveluyritysten myynti kasvaa vajaat neljä prosenttia * Toimialoittain suuria eroja myynnin kasvussa * Kasvua myös ruuhkasuomen

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia.

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia. Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelut zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto oli joulukuussa 95,62 vuoden 214 joulukuuhun verrattuna 28,5 prosenttia. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 Markkinakatsaus Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 , 177 000 yöpymistä Matkustaminen pähkinänkuoressa Pohjoismaiden osuudet japanilaisten yöpymisistä

Lisätiedot

Investointitiedustelu

Investointitiedustelu Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Sisältö Johdanto... 3 Tiivistelmä... 3 Tiedustelumenetelmä, esitettävät kysymykset ja kattavuus... 3 Teollisuuden ja energia-alan

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia Maaliskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 240 000 yöpymistä, joista suomalaisille 118 000 ja ulkomaalaisille 122 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 14 prosenttia Huhtikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 247 000 yöpymistä, joista suomalaisille 128 000 ja ulkomaalaisille 119 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa. Helmikuu 2015

Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa. Helmikuu 2015 Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa Helmikuu 2015 Sisältö 1. Elintarvikkeiden verotus Suomessa 2. Ruoan hintataso ja sen kehitys Suomessa Tausta Työn on laatinut Päivittäistavarakauppa ry:n

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 9.6.2016 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstövuokraus. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden. Henkilöstövuokrauspalveluiden

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstövuokraus. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden. Henkilöstövuokrauspalveluiden Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelut zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto oli joulukuussa 74,34 miljoonaa Liikevaihto supistui 3,6 prosenttia. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2010 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset marraskuussa 21 %:n kasvussa Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (63.200) lisääntyivät marraskuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

Lapin suhdannetiedot. Lapin maakunnan suhdannetiedot

Lapin suhdannetiedot. Lapin maakunnan suhdannetiedot Lapin suhdannetiedot Lapin maakunnan suhdannetiedot Kaivostoiminta ja louhinta Kaivostoiminnan ja louhinnan (TOL B) toimialan liikevaihto kasvoi viime vuonna 16,7 prosenttia vuoteen 2010 verrattuna. Myönteisintä

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015* 35 59 639 569 64 87 653 149 659 86 611 992 595 984 698 285 72 239 87 16 763 769 696 936 Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 215* 17.3.216/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. verrattuna liikevaihto laski. 0,3 prosenttia. Vuoden 2013 marraskuuhun

Henkilöstöpalvelut. verrattuna liikevaihto laski. 0,3 prosenttia. Vuoden 2013 marraskuuhun Liikevaihtotiedustelu zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto joulukuussa hieman vuoden takaista suurempi Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen käyttöön, eikä niitä saa julkaista ilman

Lisätiedot

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Markkinoilla kasvuveturin muutos näkyy selvästi indeksi 2008=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat ja osakekurssit

Lisätiedot

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Pellervon Päivä 2016 Signe Jauhiainen Vuodet vierivät 2008 Finanssikriisi 2009 Taantuma 2010 Toipumisesta velkakriisiin 2011 Euro horjuu 2012 Euroalue taantumassa 2013

Lisätiedot

Matkailutilasto Tammikuu 2016

Matkailutilasto Tammikuu 2016 Matkailutilasto Tammikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Marraskuu 2016 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne helpottamassa Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

Yksityisten palvelualojen suhdanteet

Yksityisten palvelualojen suhdanteet Yksityisten palvelualojen suhdanteet Tammikuu 2004 Suhdannetiedustelu Sisältö Heikki Almgren Ulkoasu Jussi Elimäki & Sampo Saarinen Taitto Sampo Saarinen Painopaikka Pekan Pikapaino, Espoo, 2004 Tilaukset

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN MATKAILUN AJAKOHTAISSEMINAARI Helsinki 9.6.2009. Matkailustrategian tavoiteseuranta Määrälliset indikaattorit

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN MATKAILUN AJAKOHTAISSEMINAARI Helsinki 9.6.2009. Matkailustrategian tavoiteseuranta Määrälliset indikaattorit TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN MATKAILUN AJAKOHTAISSEMINAARI Helsinki 9.6.2009 Matkailustrategian tavoiteseuranta Määrälliset indikaattorit Tutkimuspäällikkö Tom Ylkänen, MEK Matkailustrategian toimenpideohjelman

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Odotukset loppuvuoden liikevaihdon kehityksestä ovat positiiviset. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6,3 prosenttia.

Henkilöstöpalvelut. Odotukset loppuvuoden liikevaihdon kehityksestä ovat positiiviset. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6,3 prosenttia. Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelujen liikevaihto on yhä vuoden takaista pienempi. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen käyttöön, eikä niitä saa julkaista ilman lupaa. Henkilöstön

Lisätiedot