TASKalfa 620/820 KÄYTTÖOPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASKalfa 620/820 KÄYTTÖOPAS"

Transkriptio

1 TASKalfa 60/80 KÄYTTÖOPAS

2 Käytä merkkitarvikkeitamme. Emme vastaa vaurioista, jotka johtuvat muiden valmistajien tarvikkeiden käytöstä koneessa.

3 Koneen toimintojen tehokas käyttö Kopiointitoiminnot... Kuvalaatu Laadukkaat kopiot kaikentyyppisistä originaaleista, myös valokuvista. Valotustila Kopioinnin valotustason automaattinen tai manuaalinen säätö. Automaattinen zoom Originaalikuvien sovitus valitulle paperille pienennyksen tai suurennuksen avulla mm 79 4 mm: 9 % A: 4 % Manuaalinen zoom Esiasetettu zoom XY-zoom 40 6 mm: 64% A5: 70 % Kuvien pienennys tai suurennus: % (tai käytettäessä alkuperäisten syöttölaitetta 5-00 %). 5 % 400 % Esiasetettujen zoomaussuhteiden valinta pikanäppäimillä. 70% 75% 90% 06% 7% 4% 00% 50% 64% 77% 78% % 9% 54% 00% Erillinen zoomaus pysty- ja vaakasuunnassa. Leveys Korkeus -puolistila Erottelutila Lajittelu Kaksipuoliset kopiot automaattisesti erityyppisistä originaaleista. Kaksipuolisten tai sidottujen originaalien automaattinen kopiointi eri arkeille. Useiden sarjojen kopiointi monisivuisista originaaleista Jos haluat lisätietoja, katso sivulta - alkavaa kohtaa Peruskäyttö. KÄYTTÖOPAS i

4 4 Kopioinnin erikoistoiminnot... Paperin automaattinen valinta Paperin automaattinen valinta originaalien perusteella. Ryhmittely Eri suuntaisten kopiosarjojen tuottaminen. Yhdistelytila Kahden tai neljän originaalin yhdistäminen yhdeksi sivuksi. Marginaalitila Tyhjän ulko- tai sisämarginaalin luominen sidontaa tai muistiinpanoja varten. Kuvansiirtotila Kuvan keskittäminen sivulle. Reunojen poisto Siistimpi lopputulos poistamalla originaalin tarpeettomat reunaalueet. Sivunumerointi Jatkuvan sivunumeroinnin tulostus kopioihin. Kansilehtitila Erillisen etu-tai takakannen käyttö. Päälletulostus Kuvien kopiointi erillisistä originaaleista yhdelle arkille. A B C D E A B C D E Arkeista vihko Erillisten originaalien kopiointi vihkoiksi. Vihkosta vihko Vihkojen kopiointi samanlaisiksi vihkoiksi. Muistiotila Muistiinpanotilan lisäys kopioitujen kuvien viereen. ii KÄYTTÖOPAS

5 Eräskannaus Suuren originaalimäärän kopiointi yhtenä työnä. 00 Testikopiotila Testikopion tulostus ennen koko työn aloitusta. Toistokopiointi Lisäkopioiden tulostus tarvittaessa alkuperäisen kopiointityön jälkeen. 00 Kalvojen taustapaperit Automaattinen kuvan kääntö Eco-tulostus Paperiarkit taustalehdiksi piirtoheitinkalvoille tulostettaessa. Automaattinen sovitus originaalien suunnan mukaan. Väriaineen säästö haluttaessa. Käänteinen kopiointi Kopioi mustavalko- tai nelivärikuvat käänteisinä. Peilikuva Originaalien kopiointi peilikuvina. Automaattisen valinnan tila Syöttölaitteessa olevien erikokoisten originaalien koon automaattinen tunnistus. Monisivuiset lomakkeet Monisivuisten lomakkeiden syöttö syöttölaitteen avulla. Ohjelmoitu kopiointi Usein käytettyjen asetusten tallennus. KÄYTTÖOPAS iii

6 Työn koontitila Tämän toiminnon avulla voidaan luoda työ, jonka originaaleista osa tai kaikki edellyttävät eri asetuksia, esimerkiksi kansilehden lisäystä, zoomausta tai reunojen poistoa. Työ jaetaan asetusten mukaisiin osiin. Kunkin osan asetukset valitaan ja originaalit skannataan. Näin jatketaan, kunnes kaikki osat on ohjelmoitu ja skannattu. Sitten valitaan koko työtä koskevat asetukset, kuten kopiomäärä ja viimeistelytapa. Tämän jälkeen työ tulostetaan. Kone soveltaa määritettyjä, osakohtaisia asetuksia Lisätietoja erikoistoiminnoista on Advanced Operation Guide -oppaan luvussa. Asiakirjojen ja tulostuksen hallintaan liittyvät toiminnot... Lomakelokero Asiakirjoihin yhdistettävien kuvien lisäys ja hallinta. Jaetun tiedoston postilokero Yleisesti käytettyjen asiakirjojen tallennus... tulostettaviksi ilman originaaleja. Synergiatulostuspostilokero Yleisesti käytettyjen asiakirjojen lisäys... jotta niitä voidaan myöhemmin yhdistää toisiin kopiointitöihin. Tulostuksen hallinta Originaalien kopiointijärjestyksen ohjaus ja muuttaminen. 4 4 Lisätietoja näistä hyödyllisistä asiakirjojen ja tulostuksen hallintaan liittyvistä toiminnoista on Advanced Operation Guide -oppaan luvussa. iv KÄYTTÖOPAS

7 iminnot... tkentä/ ON ON Töiden seurantatila Töiden seurantatila Osastotunnusten käyttö sekä kopiomäärien Osastotunnusten valvonta käyttö ja sekä hallinta. kopiomäärien valvonta ja hallinta. Kopiointia helpottavat toiminnot... Kopiointia helpottavat toiminnot... Kopiointia helpottavat toiminnot... Kopiointia helpottavat toiminnot... Töiden Viikkoajastin Töiden seurantatila Viikkoajastin Kieliasetus Töiden Viikkoajastin Automaattinen seurantatila virran käyttö kytkentä/ sekä Viikkoajastin Kieliasetus Viestinäytön Osastotunnusten käyttö sekä Automaattinen kielen virran virran valinta. kytkentä/ kytkentä/ kopiomäärien katkaisu. valvonta valvonta ja ja hallinta. hallinta. katkaisu. katkaisu. Osastotunnusten Automaattinen virran käyttö kytkentä/ sekä Automaattinen Viestinäytön kielen virran valinta. kytkentä/ kopiomäärien katkaisu. valvonta ja hallinta. katkaisu. English Deutsch English Deutsch OFF ON OFF OFF ON ON OFF ON OFF ON A B C Kieliasetus A B C A B C A B C Viestinäytön kielen valinta. Lisätietoja näistä hyödyllisistä ominaisuuksista Lisätietoja näistä näistä on Advanced hyödyllisistä Operation ominaisuuksista Guide - on on Advanced oppaan Lisätietoja luvussa näistä. hyödyllisistä ominaisuuksista oppaan oppaan luvussa luvussa.. Lisätietoja on Advanced Operation Guide - näistä hyödyllisistä ominaisuuksista on Advanced oppaan luvussa. English English Deutsch Deutsch oppaan luvussa. Valinnaiset lisälaitteet... Valinnaiset lisälaitteet... Valinnaiset lisälaitteet... Valinnaiset lisälaitteet... Suurkapasiteettinen syöttölaite Kieliasetus Kieliasetus Viestinäytön kiele kiele Viestinäytön kiele English English English Lisäkasetti Lisäkasetti Viimeistelijä Viimeistelijä, jossa Viimeistelijä, jos jos Lisäkasetti lajittelulokerot ja taittoyksikkö lajittelulokerot jaj Lisäkasetti Viimeistelijä Viimeistelijä Viimeistelijä, jossa Viimeistelijä, jos lajittelulokerot ja taittoyksikkö lajittelulokerot ja minaisuuksista on on Advanced Operation Guide - Kopiolaskuri Tulostinyksikkö Skanneriyksikkö Viimeistelijä, jossa Kopiolaskuri Tulostinyksikkö Skanneriyksikkö Kopiolaskuri lajittelulokerot ja ja taittoyksikkö Kopiolaskuri Tulostinyksikkö Tulostinyksikkö Skanneriyksikkö Skanneriyksikkö Turvayksikkö Turvayksikkö Skanneriyksikkö Turvayksikkö Turvayksikkö Jos haluat lisätietoja, katso sivulta 4- Jos Jos alkavaa haluat haluat lisätietoja, kohtaa Valinnaiset katso katso sivulta sivulta lisälaitteet alkavaa alkavaa kohtaa kohtaa Valinn Valinn Jos haluat lisätietoja, katso sivulta 4- Jos alkavaa haluat lisätietoja, kohtaa Valinnaiset katso sivulta lisälaitteet. 4- alkavaa kohtaa Valinn KÄYTTÖOPAS KÄYTTÖOPAS lta lta 4- alkavaa kohtaa Valinnaiset lisälaitteet. KÄYTTÖOPAS KÄYTTÖOPAS v v

8 vi KÄYTTÖOPAS

9 Oikeus- ja turvallisuusasiaa VAROITUS: Valmistaja ei ole vastuussa mistään väärästä asennuksesta aiheutuneista vahingoista. Huomautus Kyocera Mita Corporation varaa itselleen oikeuden tämän oppaan muutoksiin niistä erikseen ilmoittamatta. Tuleviin painoksiin voidaan lisätä sivuja. Pahoittelemme mahdollisia teknisiä epätarkkuuksia tai painovirheitä tässä painoksessa. Kyocera Mita Corporation ei ole vastuussa vahingoista, joita aiheutuu käyttäjän seuratessa tämän oppaan ohjeita. Kyocera Mita Corporation ei ole vastuussa virheistä koneen laiteohjelmistossa (vain luku -muistin sisällöstä). Tämä opas sekä kaikki tekijänoikeussuojan alainen aineisto, joka myydään tai toimitetaan tämän koneen myynnin yhteydessä, ovat tekijänoikeuksilla suojattuja. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan tai sen osien ja kaiken tekijänoikeuksin suojatun aineiston kopiointi tai muu toisinnus ilman ennakkoon hankittua Kyocera Mita Corporation kirjallista suostumusta on kielletty. Kaikkien tästä oppaasta, sen osasta tai mistä tahansa tekijäoikeussuojan alaisesta aineistosta tehtyjen kopioiden on sisällettävä samat tekijänoikeustiedot kuin alkuperäisen aineiston. Kopioinnin oikeudelliset rajoitukset Tekijänoikeussuojan alaisen aineiston kopioiminen ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa voi olla kiellettyä. Seteleiden kopioiminen on kaikissa oloissa kiellettyä. Muiden kohteiden kopioiminen voi olla kiellettyä. KÄYTTÖOPAS vii

10 Oikeus- ja turvallisuusasiaa Energy Star Program International Energy Star Program -yhteistyökumppanina Kyocera Mita Corporation ilmoittaa, että tämä tuote vastaa International Energy Star Program -ohjeistoa. Tietoja International Energy Star Program -ohjelmasta International Energy Star Program -ohjelman perustavoitteet ovat tehokkaan energiankäytön edistäminen ja energian kulutukseen liittyvän saastuttamisen vähentäminen edistämällä ohjelman vaatimukset täyttävien tuotteiden valmistamista ja myyntiä. International Energy Star Program -standardit edellyttävät, että kopiokoneet on varustettu virransäästötilalla, jossa energiankulutus pienenee tietyn ajan kuluttua siitä, kun laitetta on viimeksi käytetty. Samoin edellytetään tilaa, jossa kone automaattisesti katkaisee virran, kun laitetta ei käytetä tietyn ajan kuluessa. Jos kopiokone sisältää tulostus- ja faksitoiminnot, tulostimen ja faksin on siirryttävä energiankulutusta vähentävään virransäästötilaan automaattisesti tietyn ajan kuluttua siitä, kun laitetta on viimeksi käytetty. Lisäksi niiden on tuettava lepotilaa, jossa energiankulutus pienenee minimiin, kun laitetta ei käytetä tietyn ajan kuluessa. Tämä tuote on varustettu seuraavilla toiminnoilla International Energy Star Program -standardien täyttämiseksi: Virransäästötila Laite siirtyy virransäästötilaan automaattisesti, kun se on ollut käyttämättömänä minuuttia (6 sivua minuutissa kopioiva malli) ; 0 minuuttia ( 8 sivua minuutissa kopioiva malli). Tätä aikaa voidaan pidentää. Katso kohtaa Virransäästötila sivulla -6. Virran katkaisu Laite katkaisee virran automaattisesti oltuaan käyttämättömänä 7 minuuttia (6 sivua minuutissa kopioiva malli) ; 59 minuuttia (8 sivua minuutissa kopioiva malli). Tätä aikaa voidaan pidentää. Katso kohtaa Lepotila sivulla -6. Lepotila (jos kopiokoneessa on tulostus- ja/tai faksitoiminnot) Laite siirtyy lepotilaan automaattisesti, kun se on ollut käyttämättömänä 7 minuuttia (6 sivua minuutissa kopioiva malli) ; 59 minuuttia (8 sivua minuutissa kopioiva malli). Tätä aikaa voidaan pidentää. Katso kohtaa Lepotila sivulla -6. Automaattinen kaksipuolinen kopiointi Energy Star Program -ohjelma suosittelee kaksipuolista kopiointia, koska se vähentää ympäristön kuormitusta. Tässä laitteessa on kaksipuolinen kopiointi vakiotoimintona. Kun kaksi yksipuolista originaalia kopioidaan yhdelle arkille kaksipuolisena kopiona, paperin kulutus vähenee. Katso kohtaa Kaksipuolisuus sivulla -9. Uusiopaperin käyttö viii Energy Star Program suosittelee ympäristöä säästävän uusiopaperin käyttöä. Jälleenmyyjä tai huoltoedustaja antaa tietoja suositeltavista paperityypeistä. KÄYTTÖOPAS

11 Tämän oppaan turvallisuusvaroitukset Tässä oppaassa ja koneessa on symbolein merkittyjä varoituksia, joiden tarkoituksena on suojata käyttäjiä ja lähiympäristöä sekä varmistaa koneen oikea ja turvallinen käyttö. Symbolit ja niiden merkitykset esitetään seuraavassa. Symbolit VAARA: varoittaa tilanteesta, joka voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai jopa kuoleman, jos ohjeisiin ei kiinnitetä riittävästi huomiota tai niitä ei noudateta tarkoin. VAROITUS: varoittaa tilanteesta, joka voi aiheuttaa loukkaantumisen tai konevaurion, jos ohjeisiin ei kiinnitetä riittävästi huomiota tai niitä ei noudateta tarkoin. Symboli osoittaa, että kyseiseen oppaan osaan sisältyy turvallisuusvaroituksia. Symboli sisältää merkinnän varoituksen kohteesta.... [Yleinen varoitus]... [Varoitus sähköiskun vaarasta]... [Varoitus korkeasta lämpötilasta] Symboli on merkkinä kohdasta, joka sisältää tietoja kielletyistä toimista. Symboli sisältää merkinnän kielletystä toimesta.... [Varoitus kielletystä toimesta]... [Purkaminen kielletty] Symboli on merkkinä kohdasta, joka sisältää tietoja pakollisista toimista. Symboli sisältää merkinnän pakollisesta toimesta.... [Ilmoitus pakollisesta toimesta]... [Irrota pistotulppa pistorasiasta]... [Kytke kone aina maadoitettuun pistorasiaan] Tilaa huoltopalvelusta uusi opas, jos tämän oppaan turvallisuusvaroitukset ovat lukukelvottomia tai opas on hävinnyt (maksullinen). HUOMAUTUS: Jos originaali muistuttaa seteliä, joissakin harvoissa tapauksissa sitä ei kopioida asianmukaisesti. Kone on varustettu rahaväärennösten tekoa estävällä toiminnolla. ix KÄYTTÖOPAS

12 Varoitustarrat Turvallisuussyistä koneeseen on kiinnitetty varoitustarroja seuraaviin paikkoihin. Varo mahdollista tulipaloa tai sähköiskua, kun poistat paperitukosta tai vaihdat väriainetta. Tarrat ja Korkea lämpötila sisällä. Palovamman vaara. Älä koske tämän alueen osiin. Tarrat 8 ja 9 Älä koske alkuperäisten syöttölaitteen kiinnityksiin. Sormesi tai vieraat esineet saattavat juuttua tai jäädä puristuksiin, mikä voi aiheuttaa loukkaantumisvaaran. Tarra Korkea jännite sisällä. Sähköiskun vaara. Älä koske tämän alueen osiin. Tarrat 4 ja 0 Korkea lämpötila sisällä. Palovamman vaara. Älä koske tämän alueen osiin. Tarrat 5, 6 ja 7 Korkea lämpötila sisällä. Palovamman vaara. Älä koske tämän alueen osiin. HUOM: Älä irrota näitä tarroja. x KÄYTTÖOPAS

13 Asennuksen varotoimet Ympäristö VAROITUS Vältä sijoittamasta konetta epävakaalle tai kaltevalle pinnalle. Kone voi pudota tai kaatua ja vaurioitua tai aiheuttaa loukkaantumisen. Vältä kosteita, pölyisiä tai likaisia sijoituspaikkoja. Jos pistotulppaan tarttuu pölyä tai likaa, puhdista se tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi. Vältä tulipalovaara sijoittamalla kone riittävän kauas pattereista, lämmittimistä ja muista lämmönlähteistä ja herkästi syttyvistä aineista. Jätä koneen ympärille riittävästi tilaa osien vaihtoa ja huoltotoimia varten. Tilantarve on osoitettu alla olevassa kuvassa. Jätä erityisesti takalevyn ympärille riittävästi tilaa, jotta ilma pääsee vaihtumaan koneessa. 0 cm 0 cm 0 cm 00 cm Muut varotoimet Ympäröivät käyttöolosuhteet ovat seuraavat: Lämpötila: 0 -,5 C. Kosteus saa olla enintään 70 %, jos lämpötila on,5 C. Kosteus: 5-80 %. Lämpötila saa olla enintään 0 C, jos kosteus on 80 % Huonot ympäristöolosuhteet voivat vaikuttaa kuvanlaatuun. Konetta on suositeltavaa käyttää seuraavassa lämpötilassa: enintään 6-7 C, kosteus: noin 6-65 %. Ota lisäksi huomioon seuraavat seikat koneen sijoituspaikkaa valitessasi. Kone tunnistaa automaattisesti liian korkean tai liian alhaisen lämpötilan ja näyttää seuraavan viestin. Viesti: Korkean lämpötilan varoitus. Säädä huonelämpötilaa tai Matalan lämpötilan varoitus. Säädä huonelämpötilaa. KÄYTTÖOPAS xi

14 Jotta koneen käyttöolosuhteet ovat optimaaliset, säädä huoneen lämpötilaa ja kosteutta, jos viesti tulee näkyviin. Vältä sijoittamasta konetta ikkunan lähelle tai suoraan auringonvaloon. Vältä tärinälle alttiita paikkoja. Vältä sijoituspaikkoja, joissa lämpötila vaihtelee jyrkästi. Vältä paikkoja, joissa kone altistuu suoraan kuumalle tai kylmälle ilmalle. Vältä paikkoja, joissa on huono ilmanvaihto. Rullapyörät voivat vahingoittaa arkaa lattiapintaa, kun konetta siirretään asennuksen jälkeen. Kopioinnin aikana vapautuu otsonia. Sen määrä on kuitenkin niin vähäinen, että se ei ole terveydelle haitallista. Jos konetta kuitenkin käytetään pitkän aikaa huonosti ilmastoidussa huoneessa tai kopioita tehdään erittäin paljon, haju voi muodostua epämiellyttäväksi. Huolehdi kopiointihuoneen hyvästä ilmanvaihdosta, jotta työympäristö säilyy asianmukaisena. Virtalähde/koneen maadoitus VAARA Käytä vain virtalähdettä, jonka jännite vastaa koneen teknisiä tietoja. Vältä useiden laitteiden kytkemistä samaan pistorasiaan. Vaarana on tulipalo tai sähköisku. Työnnä pistotulppa tiukasti pistorasiaan ja sähköliitin koneeseen. Jos pistotulpan piikkien ympärille kerääntyy pölyä tai metalliesineet joutuvat kosketuksiin pistotulpan piikkien kanssa, vaarana on tulipalo tai sähköisku. Puutteellinen sähkökosketus saattaa aiheuttaa ylikuumenemista ja syttymisen. Kytke kone aina maadoitettuun pistorasiaan oikosulun aiheuttaman tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi. Jos maadoitettu kytkentä ei ole mahdollinen, ota yhteys huoltoteknikkoon. Muut varotoimet Kytke pistotulppa mahdollisimman lähellä olevaan pistorasiaan. Muovipussien käsittely VAARA Pidä koneen käyttöön liittyvät muovipussit poissa lasten ulottuvilta. Muovi voi painua nenää ja suuta vasten ja aiheuttaa tukehtumisen. xii KÄYTTÖOPAS

15 Käytön varotoimet Koneen käyttöä koskevat varoitukset VAARA Älä aseta metalliesineitä tai vettä sisältäviä astioita (esimerkiksi kukkamaljakoita, kukkaruukkuja tai kuppeja) koneen päälle tai lähelle. Esineiden putoaminen tai veden valuminen koneen sisään muodostaa tulipalo- ja sähköiskuvaaran. Älä irrota koneen suojalevyjä. Niiden takana olevat jännitteiset osat muodostavat sähköiskuvaaran. Älä vahingoita, riko tai yritä korjata virtajohtoa. Älä aseta johdon päälle raskaita esineitä, vedä johtoa tarpeettomasti tai vahingoita johtoa millään tavoin. Vaarana on tulipalo tai sähköisku. Älä koskaan yritä korjata tai purkaa konetta tai sen osia. Vaarana on loukkaantuminen, tulipalo, sähköisku tai laserille altistuminen. Jos lasersäde vuotaa ulos, se voi aiheuttaa näkövammoja. Jos kone kuumenee voimakkaasti, siitä tulee savua tai outoa hajua tai havaitset jotakin muuta poikkeavaa, vaarana on tulipalo tai sähköisku. Katkaise virta päävirtakytkimellä välittömästi, irrota ehdottomasti pistotulppa pistorasiasta ja ota yhteys huoltoteknikkoon. Jos koneeseen putoaa jotain haitallista (esimerkiksi paperiliittimiä, vettä tai muita nesteitä), katkaise virta heti päävirtakytkimellä. Irrota pistotulppa pistorasiasta tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi. Ota sitten yhteys huoltoteknikkoon. Älä irrota tai kytke pistotulppaa märin käsin, sillä vaarana on sähköisku. Ota aina yhteys huoltoteknikkoon, kun koneen sisäosia pitää huoltaa tai korjata. KÄYTTÖOPAS xiii

16 VAROITUS Älä vedä virtajohdosta, kun irrotat pistotulppaa pistorasiasta. Jos vedät virtajohdosta, se voi vahingoittua ja muodostaa tulipalo- tai sähköiskuvaaran. (Tartu aina pistotulppaan, kun irrotat sen pistorasiasta.) Irrota aina koneen pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin siirrät konetta. Jos virtajohto vahingoittuu, vaarana on tulipalo tai sähköisku. Pidä aina kiinni merkityistä kohdista, kun nostat tai siirrät konetta. Jos kone on käyttämättömänä (esimerkiksi työpäivän päätyttyä), katkaise virta päävirtakytkimellä. Jos konetta ei käytetä pitkään aikaan (esim. loma), irrota pistotulppa pistorasiasta turvallisuussyistä. Jos koneeseen on asennettu lisävarusteena saatava faksi, faksien lähetys ja vastaanotto ei toimi, kun koneen virta on katkaistu päävirtakytkimellä. Irrota turvallisuussyistä koneen pistotulppa aina pistorasiasta ennen kuin aloitat puhdistustyöt. Jos koneen sisälle kertyy pölyä, se voi aiheuttaa tulipalon tai muita ongelmia. Siksi on suositeltavaa pyytää huoltoteknikkoa puhdistamaan koneen sisäosat. Puhdistuksesta on erityisesti hyötyä, jos se tehdään ennen kosteaa vuodenaikaa. Pyydä huoltoteknikolta hinta-arviota koneen sisäosien puhdistuksesta. Muut varotoimet Älä aseta raskaita esineitä koneen päälle tai vahingoita sitä muuten. Älä avaa etukantta, katkaise virtaa tai irrota pistotulppaa kopioinnin aikana. Kun konetta pitää nostaa tai siirtää, ota yhteys huoltoteknikkoon. Vakauta kone kääntämällä paperinsyöttölaitteen neljä säätöjalkaa lattiaan asti, ennen kuin siirrät konetta. Älä koske sähköosiin, kuten liittimiin tai piirilevyihin. Staattinen sähkö voi vahingoittaa niitä. Älä yritä suorittaa toimenpiteitä, joita ei selitetä tässä oppaassa. Varoitus: Muiden kuin tässä oppaassa selostettujen tarkistusten tai säätöjen suorittaminen voi johtaa vaaralliseen altistumiseen säteilylle. Älä katso suoraan valotusvaloon. Se voi ärsyttää tai väsyttää silmiä. Tämä kone on varustettu kovalevyasemalla. Älä yritä liikuttaa konetta, kun virta on vielä kytketty. Liikkeen aiheuttama tärähtely ja värinä voi vahingoittaa kovalevyä, joten katkaise virta ennen koneen siirtoa. Jos koneen kovalevyasemassa on ongelmia, tallennetut tiedot saattavat hävitä. On suositeltavaa tehdä tärkeistä tiedoista varmuuskopioita tietokoneeseen tai muihin tallennusvälineisiin. Säilytä tärkeiden asiakirjojen originaalit aina erikseen. xiv KÄYTTÖOPAS

17 Kulutustarvikkeiden käsittelyä koskevat varoitukset VAROITUS Älä yritä hävittää väriaine- tai jäteväriainesäiliötä polttamalla. Kipinät voivat aiheuttaa palovammoja. Pidä väriaine- ja jäteväriainesäiliö poissa lasten ulottuvilta. Jos väriaine- tai jäteväriainesäiliöstä läikkyy väriä, varo hengittämästä tai nielemästä sitä äläkä päästä sitä kosketuksiin silmien tai ihon kanssa. Jos kuitenkin vahingossa hengität väriaineen höyryä, siirry raittiiseen ilmaan ja huuhtele suusi perusteellisesti suurella määrällä vettä. Jos sinua yskittää, ota yhteys lääkäriin. Jos vahingossa nielet väriainetta, huuhtele suusi vedellä ja juo - lasillista vettä, jotta vatsalaukun sisältö laimenee. Ota tarvittaessa yhteys lääkäriin. Jos saat väriainetta silmiisi, huuhtele ne perusteellisesti vedellä. Jos silmät tuntuvat aroilta, ota yhteys lääkäriin. Jos väriainetta joutuu iholle, pese se saippualla ja vedellä. Älä yritä avata tai rikkoa väriaine- tai jäteväriainesäiliötä. Jos koneeseen on asennettu lisävarusteena saatava faksi ja virta on katkaistu päävirtakytkimestä, faksien lähetys ja vastaanotto ei toimi. Älä katkaise virtaa päävirtakytkimestä, vaan aseta kone lepotilaan painamalla ohjauspaneelin Power-näppäintä. KÄYTTÖOPAS xv

18 Muut varotoimet Palauta käytetty väriainesäiliö ja jäteväriainesäiliö jälleenmyyjällesi tai huoltoedustajallesi. Kerätyt väriainesäiliöt ja jäteväriainesäiliöt kierrätetään tai hävitetään asiaankuuluvien määräysten mukaan. Älä säilytä konetta suorassa auringonvalossa. Säilytä kone paikassa, jossa lämpötila on aina alle 40 C ja jossa ei ole voimakkaita lämpötila- ja kosteusvaihteluja. Jos kone on pitkään käyttämättömänä, ota kaikki paperi pois kasetista ja monikäyttölokerosta ja sulje paperi alkuperäiseen, kosteudelta suojaavaan pakkaukseen. xvi KÄYTTÖOPAS

19 Laserturvallisuus Lasersäteily voi olla terveydelle haitallista. Siksi lasersäteet on suojattu ilmatiiviillä kotelolla ja erillisellä ulkokuorella. Normaalissa käytössä koneesta ei pääse vuotamaan säteilyä. Tämä kone on luokiteltu luokan lasertuotteeksi IEC standardin mukaan. Varoitus: muiden kuin tässä oppaassa selostettujen toimenpiteiden suorittaminen voi johtaa vaaralliseen altistumiseen säteilylle. Nämä tarrat on kiinnitetty koneen sisällä olevalle skannausalueelle, johon käyttäjällä ei ole pääsyä. Alla näkyvä tarra on kiinnitetty koneen oikeaan sivuun. KÄYTTÖOPAS xvii

20 Virran katkaisuun liittyvät turvaohjeet Varoitus: Pistotulppa toimii koneen päävirtakatkaisimena. Koneen muut kytkimet ovat vain toiminnallisia eivätkä eristä konetta virtalähteestä. VORSICHT: Der Netzstecker ist die Hauptisoliervorrichtung! Die anderen Schalter auf dem Gerät sind nur Funktionsschalter und können nicht verwendet werden, um den Stromfluß im Gerät zu unterbrechen. VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS: DIREKTIIVIT 004/08/EY, 006/95/EY, 9/68/ETY ja 999/5/EY Otamme täyden vastuun siitä, että tuote, jota tämä vakuutus koskee, täyttää seuraavien standardien vaatimukset. EN 5504 EN 550 Luokka B EN EN EN EN EN EN Radiotaajuuslähetin Tämä kone sisältää lähetinmoduulin. Valmistajana takaamme, että kone täyttää direktiivin 999/5/EY keskeiset vaatimukset ja muut asiaan kuuluvat määräykset. Radiotunnistetekniikka Joissakin maissa tässä koneessa väriainesäiliön tunnistukseen käytettävän radiotunnistetekniikan käyttö voi olla luvanvaraista ja sitä voidaan rajoittaa. HUOMAUTUS: Jos kone on merkitty ylirastitun jätesäiliön symbolilla, siihen sisältyy Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 006/66/EY (paristo- ja akkudirektiivi) mukainen akku. Älä poista ja hävitä koneeseen kuuluvia akkuja. xviii KÄYTTÖOPAS

21 Johdanto Johdanto Mukana toimitettavat oppaat Tässä Käyttöopas on seuraavat luvut: Koneen osat - kuvaa koneen ja ohjaustaulun osien nimet ja toiminnot. Valmistelutoimet - sisältää tietoja kopioinnin edellyttämistä esivalmisteluista. Peruskäyttö - kuvaa, kuinka kytketään ja katkaistaan virta ja miten tehdään yksinkertaisia kopioita. 4 Valinnaiset lisälaitteet - yleiskuvaus koneeseen saatavista lisävarusteista. 5 Huolto - kuvaa koneen huoltotoimet ja väriaineen vaihdon. 6 Vianetsintä - selittää ongelmatilanteiden, kuten paperitukosten ja virheilmoitusten, selvittämisen. 7 Tekniset tiedot - sisältää koneen tekniset tiedot. Seuraavat oppaat toimitetaan tämän koneen mukana. Tutustu tarpeitasi vastaavaan oppaaseen. Käyttöopas (tämä opas) Tämä Käyttöopas sisältää kopioinnin ja vianetsinnän perustoimien kuvaukset. Advanced Operation Guide Advanced Operation Guide sisältää selostukset kopioinnin erikoistoiminnoista sekä koneen oletusasetuksista, joita voidaan muuttaa. KÄYTTÖOPAS xix

22 Johdanto Esitystavat Tässä oppaassa käytetään seuraavia esitystapoja: Esitystapa Kuvaus Esimerkki Kursiivi Lihavointi Huomaukset Tärkeää Käytetään osoittamaan ohjaustaulussa näkyviä viestejä tai nimiä sekä viittauksia lisätietoihin tai muihin julkaisuihin. Käytetään korostuskeinona sekä osoittamaan ohjaustaulun ja kosketusnäytön näppäimiä. Käytetään antamaan tärkeitä lisätietoja toiminnosta tai ominaisuudesta. Voi sisältää myös viittauksia toisiin julkaisuihin. Käytetään tärkeiden tietojen esittämiseen. Antaa mahdollisuuden valotuksen lisäasetuksiin. Lisätietoja on Advanced Operation Guide -oppaan luvussa. Kun olet skannannut kaikki originaalit, valitse Skannaus valmis. HUOM: Lisätietoja paperin manuaalisesta valinnasta on Advanced Operation Guide -oppaan luvussa. TÄRKEÄÄ: Puhdista alkuperäisten syöttölaite ja valotuslasi pehmeällä, kuivalla liinalla. Varoitus Vaara Varoittaa tilanteesta, joka voi aiheuttaa henkilövamman tai konevaurion, jos ohjeisiin ei kiinnitetä riittävästi huomiota tai niitä ei noudateta tarkoin. Varoittaa tilanteesta, joka voi aiheuttaa vakavan vamman tai jopa kuoleman, jos ohjeisiin ei kiinnitetä riittävästi huomiota tai niitä ei noudateta tarkoin. VAROITUS: Irrota turvallisuussyistä koneen virtajohto pistorasiasta aina, ennen kuin aloitat puhdistustyöt. VAARA: Varausalueella on korkea jännite. xx KÄYTTÖOPAS

23 Sisällys Koneen toimintojen tehokas käyttö i Oikeus- ja turvallisuusasiaa vii Johdanto xix Koneen osat Kone Alkuperäisten syöttölaite Sisäosat Käyttöpaneeli Kosketusnäyttö Perustila-näyttö Käyttäjän valinta -näyttö Toiminto-näyttö Ohjelma-näyttö Valmistelutoimet Paperin asettaminen Toimet ennen paperin asettamista Paperin asettaminen kasetteihin ja Paperin asettaminen kasetteihin ja Paperin asettaminen ohisyöttötasolle Paperin asettaminen valinnaiseen lisäkasettiin Paperityypin ja -koon määritys Paperikoko - kasetit ja Paperin tyyppi - kasetit Paperikoko - ohisyöttötaso Paperityyppi - ohisyöttötaso Originaalien asettaminen Alkuperäisten syöttölaite Alkuperäisten syöttölaitteen käyttö Valotuslasin käyttö Kielen valinta Peruskäyttö Virran kytkeminen ja katkaiseminen Virran kytkeminen Virran katkaiseminen Kopioinnin perustoimet Kuvalaatu Valotustila Pienennys ja suurennus Automaattinen zoom Manuaalinen zoom Esiasetettu zoom XY-zoom Kaksipuolisuus ja erottelu KÄYTTÖOPAS xxi

24 xxii KÄYTTÖOPAS Kaksipuolisuus Erottelu Lajittelu Keskeytystila Työn varaus Virransäästötilat Virransäästötila Automaattinen virransäästötila Lepotila Automaattinen lepotila Valinnaiset lisälaitteet Yleiskatsaus Lisäkasetti Viimeistelijä Kopiolaskuri Kopiolaskurin asettaminen paikalleen Tulostinyksikkö Skanneriyksikkö Turvayksikkö Huolto Koneen puhdistus Alkuperäisten syöttölaitteen ja valotuslasin puhdistus Valotusaukon lasin puhdistus Värikasetin vaihto Vianetsintä Toimintahäiriöiden selvitys Virheviestien edellyttämät toimet Paperitukosten selvittäminen Paperitukoksen ilmaisimet Paperitukoksiin liittyvät varotoimet Kasetti Kasetti Kasetit ja Ohisyöttö Oikean kannen sisäpuoli Valinnainen lisäkasetti Kuljetinyksikkö Duplexyksikkö Alkuperäisten syöttölaite Valinnainen viimeistelijä Tekniset tiedot Kone Suorituskyky kopioinnissa Valinnainen lisäkasetti Valinnainen viimeistelijä Ympäristönsuojelutiedot Hakemisto xxii KÄYTTÖOPAS Kaksipuolisuus Erottelu Lajittelu Keskeytystila Työn varaus Virransäästötilat Virransäästötila Automaattinen virransäästötila Lepotila Automaattinen lepotila Valinnaiset lisälaitteet Yleiskatsaus Lisäkasetti Viimeistelijä Kopiolaskuri Kopiolaskurin asettaminen paikalleen Tulostinyksikkö Skanneriyksikkö Turvayksikkö Huolto Koneen puhdistus Alkuperäisten syöttölaitteen ja valotuslasin puhdistus Valotusaukon lasin puhdistus Värikasetin vaihto Vianetsintä Toimintahäiriöiden selvitys Virheviestien edellyttämät toimet Paperitukosten selvittäminen Paperitukoksen ilmaisimet Paperitukoksiin liittyvät varotoimet Kasetti Kasetti Kasetit ja Ohisyöttö Oikean kannen sisäpuoli Valinnainen lisäkasetti Kuljetinyksikkö Duplexyksikkö Alkuperäisten syöttölaite Valinnainen viimeistelijä Tekniset tiedot Kone Suorituskyky kopioinnissa Valinnainen lisäkasetti Valinnainen viimeistelijä Ympäristönsuojelutiedot Hakemisto xxii KÄYTTÖOPAS Kaksipuolisuus Erottelu Lajittelu Keskeytystila Työn varaus Virransäästötilat Virransäästötila Automaattinen virransäästötila Lepotila Automaattinen lepotila Valinnaiset lisälaitteet Yleiskatsaus Lisäkasetti Viimeistelijä Kopiolaskuri Kopiolaskurin asettaminen paikalleen Tulostinyksikkö Skanneriyksikkö Turvayksikkö Huolto Koneen puhdistus Alkuperäisten syöttölaitteen ja valotuslasin puhdistus Valotusaukon lasin puhdistus Värikasetin vaihto Vianetsintä Toimintahäiriöiden selvitys Virheviestien edellyttämät toimet Paperitukosten selvittäminen Paperitukoksen ilmaisimet Paperitukoksiin liittyvät varotoimet Kasetti Kasetti Kasetit ja Ohisyöttö Oikean kannen sisäpuoli Valinnainen lisäkasetti Kuljetinyksikkö Duplexyksikkö Alkuperäisten syöttölaite Valinnainen viimeistelijä Tekniset tiedot Kone Suorituskyky kopioinnissa Valinnainen lisäkasetti Valinnainen viimeistelijä Ympäristönsuojelutiedot Hakemisto Suurkapasiteettinen syöttölaite xxii KÄYTTÖOPAS Kaksipuolisuus Erottelu Lajittelu Keskeytystila Työn varaus Virransäästötilat Virransäästötila Automaattinen virransäästötila Lepotila Automaattinen lepotila Valinnaiset lisälaitteet Yleiskatsaus Lisäkasetti Viimeistelijä Kopiolaskuri Kopiolaskurin asettaminen paikalleen Tulostinyksikkö Skanneriyksikkö Turvayksikkö Huolto Koneen puhdistus Alkuperäisten syöttölaitteen ja valotuslasin puhdistus Valotusaukon lasin puhdistus Värikasetin vaihto Vianetsintä Toimintahäiriöiden selvitys Virheviestien edellyttämät toimet Paperitukosten selvittäminen Paperitukoksen ilmaisimet Paperitukoksiin liittyvät varotoimet Kasetti Kasetti Kasetit ja Ohisyöttö Oikean kannen sisäpuoli Valinnainen lisäkasetti Kuljetinyksikkö Duplexyksikkö Alkuperäisten syöttölaite Valinnainen viimeistelijä Tekniset tiedot Kone Suorituskyky kopioinnissa Valinnainen lisäkasetti Valinnainen viimeistelijä Ympäristönsuojelutiedot Hakemisto Valinnainen Suurkapasiteettinen syöttölaite xxii KÄYTTÖOPAS Kaksipuolisuus Erottelu Lajittelu Keskeytystila Työn varaus Virransäästötilat Virransäästötila Automaattinen virransäästötila Lepotila Automaattinen lepotila Valinnaiset lisälaitteet Yleiskatsaus Lisäkasetti Viimeistelijä Kopiolaskuri Kopiolaskurin asettaminen paikalleen Tulostinyksikkö Skanneriyksikkö Turvayksikkö Huolto Koneen puhdistus Alkuperäisten syöttölaitteen ja valotuslasin puhdistus Valotusaukon lasin puhdistus Värikasetin vaihto Vianetsintä Toimintahäiriöiden selvitys Virheviestien edellyttämät toimet Paperitukosten selvittäminen Paperitukoksen ilmaisimet Paperitukoksiin liittyvät varotoimet Kasetti Kasetti Kasetit ja Ohisyöttö Oikean kannen sisäpuoli Valinnainen lisäkasetti Kuljetinyksikkö Duplexyksikkö Alkuperäisten syöttölaite Valinnainen viimeistelijä Tekniset tiedot Kone Suorituskyky kopioinnissa Valinnainen lisäkasetti Valinnainen viimeistelijä Ympäristönsuojelutiedot Hakemisto 4

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Käyttöopas

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Käyttöopas KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E Käyttöopas Tämä käyttöopas on tarkoitettu malleille KM-C2525E, KM-C3225E, KM-C3232E ja KM-C4035E. Tässä oppaassa KM-C2525E tarkoittaa 25/25 ppm (tulostetta minuutissa)

Lisätiedot

Tämän oppaan turvallisuusvaroitukset

Tämän oppaan turvallisuusvaroitukset Tämä käyttöopas on tarkoitettu mallille KM-2540 ja KM-3040. Tässä oppaassa KM-2540 tarkoittaa 25 cpm (kopiota minuutissa) -mallia ja KM- 3040 30 cpm -mallia. Huomautus Tämä käyttöopas sisältää tietoja,

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-1100. TASKalfa 420i/520i FS-1300D

KÄYTTÖOPAS FS-1100. TASKalfa 420i/520i FS-1300D KÄYTTÖOPAS FS-1100 TASKalfa 420i/520i FS-1300D Johdanto Kiitos TASKalfa 420i/520i -koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa

Lisätiedot

Mukana toimitettavat oppaat

Mukana toimitettavat oppaat Johdanto Kiitos TASKalfa 250ci/300ci/400ci/500ci/552ci-koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa ja suorittamaan tarvittaessa

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D Tämä käyttöopas on tarkoitettu malleille FS-2020D, FS-3920DN ja FS-4020DN. Huomautus Tämä käyttöopas sisältää tietoja, jotka koskevat sekä koneen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-C5400DN FS-1300D

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-C5400DN FS-1300D KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-C5400DN FS-1300D Sisällys Oikeus- ja turvallisuusasiaa 1 Koneen osat Tulostimen etuosat... 1-2 Tulostimen vasemman puolen osat... 1-2 Sisäosat... 1-3 Tulostimen takaosat... 1-3 Ohjauspaneeli...

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-3540MFP FS-1100 FS-3640MFP FS-1300D

KÄYTTÖOPAS FS-3540MFP FS-1100 FS-3640MFP FS-1300D KÄYTTÖOPAS FS-3540MFP FS-00 FS-3640MFP FS-300D Johdanto Kiitos FS-3540MFP/FS-3640MFP-laitteen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-1025MFP FS-1120MFP/FS-1125MFP FS-1320MFP/FS-1325MFP

KÄYTTÖOPAS FS-1025MFP FS-1120MFP/FS-1125MFP FS-1320MFP/FS-1325MFP KÄYTTÖOPAS FS-1025MFP FS-1120MFP/FS-1125MFP FS-1320MFP/FS-1325MFP Tämä käyttöopas koskee malleja FS-1025MFP, FS-1120MFP, FS-1125MFP, FS-1320MFP ja FS-1325MFP. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa

Lisätiedot

q PRINT ECOSYS P7035cdn KÄYTTÖOPAS

q PRINT ECOSYS P7035cdn KÄYTTÖOPAS q PRINT ECOSYS P7035cdn KÄYTTÖOPAS Sisällys Oikeus- ja turvallisuusasiaa 1 Koneen osat Tulostimen etuosat... 1-2 Tulostimen vasemman puolen osat... 1-2 Sisäosat... 1-3 Tulostimen takaosat... 1-3 Ohjauspaneeli...

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D Johdanto Kiitos FS-C2026MFP/FS-C2126MFP-koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D

KÄYTTÖOPAS FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D KÄYTTÖOPAS FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D Johdanto Kiitos FS-3040MFP/FS-3140MFP-koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa

Lisätiedot

q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 266ci KÄYTTÖOPAS

q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 266ci KÄYTTÖOPAS q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 66ci KÄYTTÖOPAS Johdanto Kiitos laitteen TASKalfa 66ci. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoja ja

Lisätiedot

FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Johdanto Kiitos FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP-koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään

Lisätiedot

q PRINT q COPY q SCAN KÄYTTÖOPAS ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn

q PRINT q COPY q SCAN KÄYTTÖOPAS ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn KÄYTTÖOPAS Johdanto Kiitos ECOSYS M2030dn/ECOSYS M2530dn/ECOSYS M2035dn/ECOSYS M2535dn-koneen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-C8600DN FS-C8650DN

KÄYTTÖOPAS FS-C8600DN FS-C8650DN KÄYTTÖOPAS FS-C8600DN FS-C8650DN Johdanto Kiitos FS-C8600DN/FS-C8650DN-laitteen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa ja suorittamaan

Lisätiedot

Kopiokoneen käyttöohje

Kopiokoneen käyttöohje Käyttöohjeet Kopiokoneen käyttöohje 1 2 3 4 5 6 Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen Kopiointi Vianmääritys Käyttäjän työkalut (Kopiokone) Huomautuksia Tekniset tiedot Lue ohje huolellisesti ennen laitteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FIN. Code: 566005fin

KÄYTTÖOPAS FIN. Code: 566005fin KÄYTTÖOPAS d-copia3500mf/4500mf/5500mf FIN Code: 566005fin JULKAISIJA: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2011, Olivetti Kaikki oikeudet

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D

KÄYTTÖOPAS. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D KÄYTTÖOPAS TASKalfa FS-1100 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D Johdanto Kiitos TASKalfa 3050ci/TASKalfa 3550ci/TASKalfa 4550ci/TASKalfa 5550ci-koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on

Lisätiedot

q PRINT ECOSYS P4040dn KÄYTTÖOPAS

q PRINT ECOSYS P4040dn KÄYTTÖOPAS q PRINT ECOSYS P4040dn KÄYTTÖOPAS Aluksi Kiitos ECOSYS P4040dn -laitteen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltotoimia ja suorittamaan

Lisätiedot

häóííöçüàé JéÉêìëíçáãáååçí

häóííöçüàé JéÉêìëíçáãáååçí häóííöçüàé JéÉêìëíçáãáååçí Toshiba e-studio65/05 käyttöohje Toshiba e-studio8// käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO HUOMAUTUKSIA...6 TARVIKKEET JA VARAOSAT...7 ARKKIEN SIJOITTAMINEN...7 ALKUPERÄISEN JA KOPION

Lisätiedot

q PRINT ECOSYS P6035cdn KÄYTTÖOPAS

q PRINT ECOSYS P6035cdn KÄYTTÖOPAS q PRINT ECOSYS P6035cdn KÄYTTÖOPAS > Aluksi Aluksi Kiitos ECOSYS P6035cdn-laitteen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltotoimia

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. TASKalfa 6551ci TASKalfa 7551ci

KÄYTTÖOPAS. TASKalfa 6551ci TASKalfa 7551ci KÄYTTÖOPAS TASKalfa 6551ci TASKalfa 7551ci > Aluksi Aluksi Kiitos TASKalfa 6551ci/TASKalfa 7551ci -laitteen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. TASKalfa 6501i TASKalfa 8001i

KÄYTTÖOPAS. TASKalfa 6501i TASKalfa 8001i KÄYTTÖOPAS TASKalfa 650i TASKalfa 800i > Aluksi Aluksi Kiitos TASKalfa 650i/TASKalfa 800i -laitteen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltotoimia

Lisätiedot

Laserkirjoitin. Käyttöopas. TARKEAA: Lue ohjeet huolellisesti ennen kirjoittimen käyttöä. Säilytä tämä opas myöhempää käyttöä varten.

Laserkirjoitin. Käyttöopas. TARKEAA: Lue ohjeet huolellisesti ennen kirjoittimen käyttöä. Säilytä tämä opas myöhempää käyttöä varten. Laserkirjoitin Käyttöopas TARKEAA: Lue ohjeet huolellisesti ennen kirjoittimen käyttöä. Säilytä tämä opas myöhempää käyttöä varten. FIN LBP-1120 Laserkirjoitin Käyttöopas Kirjoittimen käyttöohjeet Tämän

Lisätiedot

AR-M160 AR-M205 DIGITAALINEN MONITOIMIJÄRJESTELMÄ KÄYTTÖOPAS

AR-M160 AR-M205 DIGITAALINEN MONITOIMIJÄRJESTELMÄ KÄYTTÖOPAS MALLI AR-M60 AR-M05 AR-M60 DIGITAALINEN MONITOIMIJÄRJESTELMÄ KÄYTTÖOPAS ENNEN KONEEN KÄYTTÄMISTÄ KOPIOINTITOIMINNOT HELPPOKÄYTTÖISET KOPIOINTITOIMINNOT TULOSTIN- JA SKANNERITOIMINNOT KÄYTTÄJÄASETUKSET

Lisätiedot

DX-C200. Käyttäjän opas. Käyttöohjeet

DX-C200. Käyttäjän opas. Käyttöohjeet DX-C200 Käyttöohjeet Käyttäjän opas 1 Laitteen opas 2 Aluksi 3 Tulostimen käyttäminen 4 Kopiokoneen käyttäminen 5 Skannerin käyttäminen 6 Faksin käyttäminen 7 Laitteen asetukset käyttöpaneelilta 8 Laitteen

Lisätiedot

Käyttöohjeet Käyttäjän opas

Käyttöohjeet Käyttäjän opas Käyttöohjeet Käyttäjän opas Laitteen turvallisen ja tarkoituksenmukaisen käytön varmistamiseksi tutustu kohtaan "Turvallisuustiedot" ennen laitteen käyttämistä. SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...4 Johdanto...4

Lisätiedot

LASER MFP SP1100S Aficio SP1100S

LASER MFP SP1100S Aficio SP1100S TELECOM LASER MFP SP1100S Aficio SP1100S Käyttöopas Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se helposti saatavilla mahdollisia myöhempiä tarpeita varten. Turvallista ja asianmukaista

Lisätiedot

LASER MFP SP1100SF Aficio SP1100SF

LASER MFP SP1100SF Aficio SP1100SF TELECOM LASER MFP SP1100SF Aficio SP1100SF Käyttöopas Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se helposti saatavilla mahdollisia myöhempiä tarpeita varten. Turvallista ja asianmukaista

Lisätiedot

Käyttöohjeet Laitteisto-opas

Käyttöohjeet Laitteisto-opas Käyttöohjeet Laitteisto-opas Lue tämä ensin VAROITUS- ja TÄRKEÄÄ-tarrojen sijainti...5 Tulostimen käyttöohjeet...7 Käyttöohjeen merkintätavat...8 Symbolit...8 Tärkeimpien lisälaitteiden nimet...8 Mallikohtainen

Lisätiedot