Tämän oppaan turvallisuusvaroitukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tämän oppaan turvallisuusvaroitukset"

Transkriptio

1

2 Tämä käyttöopas on tarkoitettu mallille KM-2540 ja KM Tässä oppaassa KM-2540 tarkoittaa 25 cpm (kopiota minuutissa) -mallia ja KM cpm -mallia. Huomautus Tämä käyttöopas sisältää tietoja, jotka koskevat sekä koneen amerikkalaista että eurooppalaista mallia. Koneiden amerikkalaiset mallit näytetään tämän oppaan näytöissä. Jos käytät eurooppalaista mallia, käytä amerikkalaista mallia koskevia viestejä ainoastaan viitteenä. Tekstissä annetaan ainoastaan amerikkalaista mallia koskevat viestit, kun mallit eroavat toisistaan ainoastaan ison kirjaimen käytössä. Jos viestin sisältö eroaa hieman, tiedot annetaan ensin amerikkalaiselle mallille ja sitten hakasulkeissa eurooppalaiselle mallille. Mukana toimitettavat oppaat Seuraavat oppaat toimitetaan koneen mukana. Eri tilanteita koskevia lisätietoja on soveltuvassa oppaassa. Käyttöopas (tämä opas) Paperin asetusta, kopioinnin perustoimintoja ja vianetsintää koskevat ohjeet. Advanced Operation Guide Kopiointitoimintojen ja oletusasetusten tarkat kuvaukset. Pikakäynnistysopas Luettelee ja kuvailee koneen kopiointitoiminnot lyhyesti.

3 Tämän oppaan turvallisuusvaroitukset Lue tämä käyttöopas ennen koneen käyttöä. Pidä se aina helposti saatavilla koneen lähettyvillä. Tässä oppaassa ja koneessa on symbolein merkittyjä varoituksia, joiden tarkoituksena on suojata käyttäjiä ja lähiympäristöä sekä varmistaa koneen oikea ja turvallinen käyttö. Symbolit ja niiden merkitykset esitetään seuraavassa. VAARA: Varoittaa tilanteesta, joka voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai jopa kuoleman, jos ohjeisiin ei kiinnitetä riittävästi huomiota tai niitä ei noudateta tarkoin. VAROITUS: Varoittaa tilanteesta, joka voi aiheuttaa loukkaantumisen tai konevaurion, jos ohjeisiin ei kiinnitetä riittävästi huomiota tai niitä ei noudateta tarkoin. Symbolit Symboli osoittaa, että kyseiseen oppaan osaan sisältyy turvallisuusvaroituksia. Symboli sisältää merkinnän varoituksen kohteesta.... [Yleinen varoitus]... [Varoitus sähköiskun vaarasta]... [Varoitus korkeasta lämpötilasta] Symboli on merkkinä kohdasta, joka sisältää tietoja kielletyistä toimista. Symboli sisältää merkinnän kielletystä toimesta.... [Varoitus kielletystä toimesta]... [Purkaminen kielletty] Symboli on merkkinä kohdasta, joka sisältää tietoja pakollisista toimista. Symboli sisältää merkinnän pakollisesta toimesta.... [Ilmoitus pakollisesta toimesta]... [Irrota virtajohto pistorasiasta]... [Kytke kone aina maadoitettuun pistorasiaan] Tilaa huoltopalvelusta uusi opas, jos tämän oppaan turvallisuusvaroitukset ovat lukukelvottomia tai opas on hävinnyt (maksullinen). i

4 Sisältö Oikeusasiaa ja esitystavat... viii 1 Osien nimet Kone Ohjauspaneeli Kosketusnäyttö Valmistelu ennen käyttöä Paperin asetus Kaseteissa ja monikäyttölokerossa käytettävän tulostusmateriaalin ja paperikoon määritys Originaalien asetus Kieli Peruskäyttö Kopioinnin perustoimet Kuvan laadun valinta Tummuuden säätö Zoomaus Kaksipuolinen tila Jakotila Lajittelutila Keskeytyskopiointi Virransäästötila Lepotila Lisävarusteet Lisävarusteiden yleiskatsaus Originaalien syöttölaite Paperinsyöttölaite Sisäänrakennettu viimeistelijä Viimeistelijä Töiden erotin Näppäinlaskuri Tulostin Faksi Huolto Puhdistus Väriainesäiliön ja jäteväriainesäiliön vaihto Vianetsintä Toimintahäiriöiden selvitys Virheviestien edellyttämät toimet Paperitukosten selvitys Liite Merkkien syöttö kosketusnäyttöön Paperi Tekniset tiedot Hakemisto...Hakemisto-1 ii

5 Varoitus/vaaratarrat Koneeseen on turvallisuussyistä kiinnitetty varoitustarroja seuraaviin paikkoihin. Varo mahdollista tulipaloa tai sähköiskua, kun poistat paperitukosta tai vaihdat väriainetta. Koneen sisäosat ovat kuumia. Palovamman vaara. Älä koske tämän alueen osiin. Koneen sisäosat ovat kuumia. Palovamman vaara. Älä koske tämän alueen osiin. Älä koske originaalien syöttölaitteen tukeen, etteivät sormesi tai muut esineet tartu kiinni tai jää väliin. Loukkaantumisvaara. Älä hävitä väriainetta ja väriainesäiliötä polttamalla. Kipinät voivat aiheuttaa palovammoja. Tarra tulostimen sisällä (varoitus lasersäteilystä) Sisällä on liikkuvia osia. Loukkaantumisvaara. Älä kosketa liikkuvia osia. Huomautus Älä irrota näitä tarroja. iii

6 Asennuksen varotoimet Ympäristö Varoitus Vältä sijoittamasta konetta epävakaalle tai kaltevalle pinnalle. Kone voi pudota tai kaatua ja vaurioitua tai aiheuttaa loukkaantumisen. Vältä kosteita, pölyisiä tai likaisia sijoituspaikkoja. Jos pistotulppaan tarttuu pölyä tai likaa, puhdista se tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi. Vältä tulipalovaara sijoittamalla kone riittävän kauas pattereista, lämmittimistä ja muista lämmönlähteistä ja herkästi syttyvistä aineista. Jätä koneen ympärille riittävästi tilaa ilmanvaihtoa ja huoltotoimia varten. Tilantarve on osoitettu alla olevassa kuvassa. Jätä erityisesti takalevyn ympärille riittävästi tilaa, jotta ilma pääsee vaihtumaan koneessa. 10 cm 40 cm 30 cm 100 cm Muut varotoimet Ympäröivät käyttöolosuhteet ovat seuraavat: Lämpötila: 10-32,5 C Kosteus: % Huonot ympäristöolosuhteet voivat vaikuttaa kuvanlaatuun. Ota huomioon seuraavat seikat koneen sijoituspaikkaa valitessasi. Vältä sijoittamasta konetta ikkunan lähelle tai suoraan auringonvaloon. Vältä tärinälle alttiita paikkoja. Vältä sijoituspaikkoja, joissa lämpötila vaihtelee jyrkästi. Vältä paikkoja, joissa kone altistuu suoraan kuumalle tai kylmälle ilmalle. Vältä paikkoja, jossa on huono ilmanvaihto. iv

7 Kopioimisen aikana vapautuu pieniä määriä otsonia ja kemikaaleja. Määrät ovat kuitenkin niin pieniä, että ne eivät ole terveydelle haitallisia. Jos konetta kuitenkin käytetään pitkän aikaa huonosti ilmastoidussa huoneessa tai kopioita tehdään erittäin paljon, haju voi muodostua epämiellyttäväksi. Huolehdi kopiointihuoneen hyvästä ilmanvaihdosta, jotta työympäristö säilyy asianmukaisena. Älä sijoita tätä konetta lähelle loistevalaisimia. Loistevalaisimet voivat estää originaalin tunnistamisen oikein. Virtalähde / koneen maadoitus Varoitus Käytä vain virtalähdettä, jonka jännite vastaa koneen teknisiä tietoja. Vältä useiden laitteiden kytkemistä samaan pistorasiaan. Vaarana on tulipalo tai sähköisku. Työnnä pistotulppa tiukasti pistorasiaan. Jos metalliesineet joutuvat kosketuksiin pistotulpan piikkien kanssa, vaarana on tulipalo tai sähköisku. Kytke kone aina maadoitettuun pistorasiaan oikosulun aiheuttaman tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi. Jos maadoitettu kytkentä ei ole mahdollinen, ota yhteys huoltoteknikkoon. Muut varotoimet Kytke virtajohto mahdollisimman lähellä olevaan pistorasiaan. Muovipussien käsittely Varoitus Pidä koneen käyttöön liittyvät muovipussit poissa lasten ulottuvilta. Muovi voi painua nenää ja suuta vasten ja aiheuttaa tukehtumisen. v

8 Käytön varotoimet Koneen käyttöä koskevat varoitukset Varoitus Älä aseta metalliesineitä tai vettä sisältäviä astioita (esimerkiksi kukkamaljakoita, kukkaruukkuja tai kuppeja) koneen päälle tai lähelle. Esineiden putoaminen tai veden valuminen koneen sisään muodostaa tulipalo- ja sähköiskuvaaran. Älä irrota koneen suojalevyjä. Niiden takana olevat jännitteiset osat muodostavat sähköiskuvaaran. Älä vahingoita, riko tai yritä korjata virtajohtoa. Älä aseta johdon päälle raskaita esineitä tai vedä tai taivuta johtoa tarpeettomasti tai vahingoita johtoa millään tavoin. Vaarana on tulipalo tai sähköisku. Älä koskaan yritä korjata tai purkaa konetta tai sen osia. Vaarana on tulipalo, sähköisku tai laseryksikön vaurioituminen. Jos lasersäde vuotaa ulos, se voi aiheuttaa näkövammoja. Jos kone kuumenee voimakkaasti, siitä tulee savua tai outoa hajua tai havaitset jotakin muuta poikkeavaa, vaarana on tulipalo tai sähköisku. Katkaise virta päävirtakytkimellä (paina - asentoon) välittömästi, irrota ehdottomasti virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys huoltoteknikkoon. Jos koneeseen putoaa jotain haitallista (esimerkiksi paperiliittimiä, vettä tai muita nesteitä), katkaise heti virta päävirtakytkimellä (paina -asentoon). Irrota ehdottomasti pistotulppa pistorasiasta tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi. Ota sitten yhteys huoltoteknikkoon. Älä irrota tai kytke virtajohtoa märin käsin, sillä vaarana on sähköisku. Ota aina yhteys huoltoteknikkoon, kun koneen sisäosia pitää huoltaa tai korjata. Varoitus Älä vedä johdosta, kun irrotat pistotulppaa pistorasiasta. Jos vedät johdosta, se voi vahingoittua ja muodostaa tulipalo- tai sähköiskuvaaran. (Tartu aina pistotulppaan, kun irrotat johdon pistorasiasta.) Irrota aina koneen virtajohto pistorasiasta, ennen kuin siirrät konetta. Jos virtajohto vahingoittuu, vaarana on tulipalo tai sähköisku. Pidä aina kiinni merkityistä kohdista, kun nostat tai siirrät konetta. Irrota turvallisuussyistä koneen virtajohto aina pistorasiasta ennen kuin aloitat puhdistustyöt. Jos koneen sisälle kertyy pölyä, se voi aiheuttaa tulipalon tai muita ongelmia. Siksi on suositeltavaa pyytää huoltoteknikkoa puhdistamaan koneen sisäosat. Puhdistuksesta on erityisesti hyötyä, jos se tehdään ennen kosteaa vuodenaikaa. Pyydä huoltoteknikolta hinta-arviota koneen sisäosien puhdistuksesta. vi

9 Muut varotoimet Jos koneeseen on asennettu lisävarusteena saatava faksi, faksien lähetys ja vastaanotto ei toimi, kun päävirtakytkin on -asennossa. Katkaise virta painamalla ohjauspaneelin Power-näppäintä. Älä aseta raskaita esineitä koneen päälle tai vahingoita sitä muuten. Älä avaa etukantta, katkaise virtaa tai irrota virtajohtoa kopioinnin aikana. Kun konetta pitää nostaa tai siirtää, ota yhteys huoltoteknikkoon. Älä koske sähköosiin, kuten liittimiin tai piirilevyihin. Staattinen sähkö voi vahingoittaa niitä. Älä yritä suorittaa toimenpiteitä, joita ei selitetä tässä oppaassa. Varoitus: muiden kuin tässä oppaassa selostettujen toimenpiteiden tai säätöjen suorittaminen voi johtaa vaaralliseen altistumiseen säteilylle. Älä katso suoraan valotusvaloon. Se voi ärsyttää tai väsyttää silmiä. Kulutustarvikkeiden käsittelyä koskevat varoitukset Varoitus Älä yritä hävittää väriaine- tai jäteväriainesäiliötä polttamalla. Kipinät voivat aiheuttaa palovammoja. Pidä väriaine- ja jäteväriainesäiliö poissa lasten ulottuvilta. Jos väriaine- tai jäteväriainesäiliöstä läikkyy väriä, varo hengittämästä tai nielemästä sitä äläkä päästä sitä kosketuksiin silmien tai ihon kanssa. Jos kuitenkin vahingossa hengität väriaineen höyryä, siirry raittiiseen ilmaan ja huuhtele suusi perusteellisesti suurella määrällä vettä. Jos sinua yskittää, ota yhteys lääkäriin. Jos vahingossa nielet väriainetta, huuhtele suusi vedellä ja juo 1-2 lasillista vettä, jotta vatsalaukun sisältö laimenee. Ota tarvittaessa yhteys lääkäriin. Jos saat väriainetta silmiisi, huuhtele ne perusteellisesti vedellä. Jos silmät tuntuvat aroilta, ota yhteys lääkäriin. Jos väriainetta joutuu iholle, pese se saippualla ja vedellä. Älä yritä avata tai rikkoa väriaine- tai jäteväriainesäiliötä. Muut varotoimet Noudata käytetyn väriaine- ja jäteväriainesäiliön hävityksessä aina paikallisia sääntöjä ja määräyksiä. Jos kone on pitkään käyttämättömänä, ota kaikki paperi pois kasetista ja monikäyttölokerosta ja sulje paperi alkuperäiseen, kosteudelta suojaavaan pakkaukseen. Älä säilytä konetta paikassa, jossa se joutuu alttiiksi suoralle auringonvalolle korkeille tai nopeasti muuttuville lämpötiloille tai kosteudelle (maksimilämpötila: 40 C) vii

10 Oikeusasiaa ja esitystavat Tutustu seuraaviin tietoihin ennen koneen käyttöä. Tässä luvussa käsitellään seuraavia aiheita: Oikeusasiaa Tietoja tuotenimistä Energiansäästön ohjaustoiminto Automaattinen kaksipuolinen kopiointi Kierrätyspaperi Energy Star (ENERGY STAR ) -ohjelma Tietoja tästä käyttöoppaasta Oppaassa käytetyt esitystavat Originaalit ja paperikoot ix ix x x x x xvi xvi xvii viii

11 Oikeusasiaa Huomautus: Valmistaja varaa itselleen oikeuden tehdä muutoksia tähän oppaaseen niistä erikseen ilmoittamatta. Tuleviin painoksiin voidaan lisätä sivuja. Pahoittelemme mahdollisia teknisiä epätarkkuuksia tai painovirheitä tässä painoksessa. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, joita mahdollisesti aiheutuu käyttäjän noudattaessa tämän oppaan ohjeita. Valmistaja ei ole vastuussa virheistä koneen laiteohjelmistossa (vain luku -muistin sisällöstä). Tämä opas sekä kaikki tekijänoikeussuojan alainen aineisto, joka myydään tai toimitetaan tämän koneen myynnin yhteydessä, ovat tekijänoikeuksilla suojattuja. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan tai sen osien ja kaiken tekijänoikeuksin suojatun aineiston kopiointi tai muu jäljennös ilman ennakkoon hankittua Kyocera Mita Corporationin kirjallista lupaa on kielletty. Kaikkien tästä oppaasta tai sen osasta tai mistä tahansa tekijänoikeussuojan alaisesta aineistosta tehtyjen kopioiden on sisällettävä samat tekijänoikeustiedot kuin alkuperäisen aineiston. Kopioinnin oikeudelliset rajoitukset Tekijänoikeussuojan alaisen aineiston kopiointi ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa voi olla kiellettyä. Koti- ja ulkomaisten seteleiden kopiointi on kaikissa oloissa kiellettyä. Muiden asiakirjojen kopiointi voi olla kiellettyä. Tietoja tuotenimistä PRESCRIBE ja ECOSYS ovat Kyocera Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. KPDL on Kyocera Corporationin tavaramerkki. Windows ja Windows Server ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Windows NT on Microsoft Corporationin tavaramerkki. PCL ja PJL ovat Hewlett-Packard Companyn rekisteröityjä tavaramerkkejä. Adobe, Adobe Acrobat ja Adobe Reader ovat Adobe Systems Incorporatedin rekisteröityjä tavaramerkkejä. PowerPC on International Business Machines Corporationin tavaramerkki. CompactFlash on SanDisk Corporationin tavaramerkki. Kaikki muut merkit ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Symboleita ja ei käytetä tässä käyttöoppaassa. ix

12 Energiansäästön ohjaustoiminto Kone on varustettu virransäästötilalla, jossa energiankulutus pienenee tietyn ajan kuluttua, kun kone on ollut käyttämättömänä. Koneessa on myös Pois päältä -tila, jossa koneen virta katkeaa automaattisesti, kun se on ollut käyttämättömänä tietyn ajan. Jos koneessa on tulostin ja faksi, se on varustettu virransäästötilalla, jossa tulostus- ja faksitoiminnot ovat valmiustilassa, mutta energiankulutus pienenee tietyn ajan kuluttua, kun kone on ollut käyttämättömänä. Koneessa on myös lepotila, jossa tulostus- ja faksitoiminnot ovat valmiustilassa, mutta energiankulutus pienenee minimiin, kun kone on ollut käyttämättömänä tietyn ajan. Virransäästötila Kone siirtyy automaattisesti virransäästötilaan, kun se on ollut käyttämättömänä 1 minuuttia. Tätä aikaa voidaan pidentää. Lisätietoja on kohdassa Virransäästötila sivulla Pois päältä -tila Kone siirtyy automaattisesti Pois päältä -tilaan, kun se on ollut käyttämättömänä 9 minuuttia. Tätä aikaa voidaan pidentää. Lisätietoja on kohdassa Lepotila sivulla Lepotila (jos koneessa on tulostus- ja/tai faksitoiminto) Kone siirtyy automaattisesti lepotilaan, kun se on ollut käyttämättömänä 9 minuuttia. Tätä aikaa voidaan pidentää. Lisätietoja on kohdassa Lepotila sivulla Automaattinen kaksipuolinen kopiointi Tässä koneessa on kaksipuolinen kopiointi vakiotoimintona. Kun kaksi 1-puolista originaalia kopioidaan yhdelle arkille 2-puolisena kopiona, paperin kulutus vähenee. Lisätietoja on kohdassa Kaksipuolinen tila sivulla Kierrätyspaperi Koneessa voidaan käyttää kierrätettyä paperia. Se vähentää ympäristön kuormitusta. Myyjä tai huoltoteknikko antaa tietoja suositeltavista paperityypeistä. Energy Star (ENERGY STAR ) -ohjelma International Energy Star Program -yhteistyökumppanina Kyocera Mita Corporation ilmoittaa, että tämä tuote vastaa International Energy Star Program -ohjeistoa. x

13 Laserturvallisuus (Eurooppa) Lasersäteily voi olla terveydelle haitallista. Siksi lasersäteet on suojattu ilmatiiviillä kotelolla ja erillisellä ulkokuorella. Normaalissa käytössä koneesta ei pääse vuotamaan säteilyä. Tämä kone on luokiteltu luokan 1 lasertuotteeksi IEC standardin mukaan. Varoitus: muiden kuin tässä oppaassa selostettujen toimenpiteiden suorittaminen voi johtaa vaaralliseen altistumiseen säteilylle. Nämä tarrat on kiinnitetty koneen sisällä olevalle skannausalueelle, johon käyttäjällä ei ole pääsyä. Alla näkyvä tarra on kiinnitetty koneen oikeaan sivuun. xi

14 Virran katkaisuun liittyvät turvaohjeet Varoitus: Virtajohto toimii koneen päävirtakatkaisimena. Koneen muut kytkimet ovat vain toiminnallisia eivätkä eristä konetta virtalähteestä. VORSICHT: Der Netzstecker ist die Hauptisoliervorrichtung! Die anderen Schalter auf dem Gerät sind nur Funktionsschalter und können nicht verwendet werden, um den Stromfluß im Gerät zu unterbrechen. VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS: 2004/108/EY, 2006/95/ETY, 93/68/ETY ja 1995/5/EY Otamme täyden vastuun siitä, että tuote, jota tämä vakuutus koskee, täyttää seuraavien standardien vaatimukset. EN EN Luokka B EN EN EN EN EN EN Radiotaajuuslähetin Tämä kone sisältää lähetinmoduulin. Valmistajana takaamme, että kone täyttää direktiivin 1999/5/EY keskeiset vaatimukset ja muut asiaan kuuluvat määräykset. Radiotunnistetekniikka Joissakin maissa tässä koneessa väriainesäiliön tunnistukseen käytettävän radiotunnistetekniikan käyttö voi olla luvanvaraista ja sitä voidaan rajoittaa. xii

15 SAFETY OF LASER BEAM (USA) 1. Safety of laser beam This machine has been certified by the manufacturer to Class 1 level under the radiation performance standards established by the U.S.DHHS (Department of Health and Human Services) in This indicates that the product is safe to use during normal operation and maintenance. The laser optical system, enclosed in a protective housing and sealed within the external covers, never permits the laser beam to escape. 2. The CDRH Act A laser-product-related act was implemented on Aug. 2, 1976, by the Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug Administration (FDA). This act prohibits the sale of laser products in the U.S. without certification, and applies to laser products manufactured after Aug. 1, The label shown below indicates compliance with the CDRH regulations and must be attached to laser products marketed in the United States. On this machine, the label is on the right. 3. Optical unit When checking the optical unit, avoid direct exposure to the laser beam, which is invisible. Shown at below is the label located on the cover of the optical unit. 4. Maintenance For safety of the service personnel, follow the maintenance instructions in the other section of this manual. 5. Safety switch The power to the laser unit is cut off when the front cover is opened. xiii

16 Safety Instructions Regarding the Disconnection of Power Caution: The power plug is the main isolation device! Other switches on the equipment are only functional switches and are not suitable for isolating the equipment from the power source. Attention: Le débranchement de la fiche secteur est le seul moyen de mettre l appareil hors tension. Les interrupteurs sur l appareil ne sont que des interrupteurs de fonctionnement: ils ne mettent pas l appareil hors tension. WARNING This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. The use of a non-shielded interface cable with the referenced device is prohibited. CAUTION The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user s authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of FCC Rules and RSS-Gen of IC Rules. Operation is subject to the following two conditions; (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. * The above warning is valid only in the United States of America. Radio Tag Technology In some countries the radio tag technology used in this equipment to identify the toner container may be subject to authorization and the use of this equipment may consequently be restricted. MERCURY WARNING THE LAMP(S) INSIDE THIS PRODUCT CONTAIN MERCURY AND MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF ACCORDING TO LOCAL, STATE OR FEDERAL LAWS. xiv

17 Warranty (USA) KM-2540 / KM-3040 MULTIFUNCTIONAL PRODUCT LIMITED WARRANTY Kyocera Mita America, Inc. and Kyocera Mita Canada, Ltd. (both referred to as Kyocera ) warrant the Customer s new Multifunctional Product (referred to as MFP ), and the new accessories installed with the initial installation of the MFP, against any defects in material and workmanship for a period of one (1) year, or 300,000 copies/prints from date of installation, whichever first occurs. In the event the MFP or an accessory is found to be defective within the warranty period, Kyocera s only obligation and the Customer s exclusive remedy shall be replacement of any defective parts. Kyocera shall have no obligation to furnish labor. This warranty is valid only for the original retail purchaser (referred to as the Customer ) of a new Kyocera MFP in the United States of America or Canada, based upon the country of purchase. In order to obtain performance of this warranty, the Customer must immediately notify the Authorized Kyocera Dealer from whom the product was purchased. If the Kyocera Dealer is not able to provide service, write to Kyocera at the address below for the name and address of the Authorized Kyocera Dealer in your area or check Kyocera s Website at This warranty does not cover MFP s or accessories which: (a) have become damaged due to operator negligence, misuse, accidents, improper storage or unusual physical or electrical stress, (b) have used parts or supplies which are not genuine Kyocera brand parts or supplies, (c) have been installed or serviced by a technician not employed by Kyocera or an Authorized Kyocera Dealer, or (d) have had the serial number modified, altered, or removed. This warranty does not cover Maintenance Kits or the components of Maintenance Kits, which consist of the drum unit, the fixing unit, and the developing unit which have separate warranties. This warranty gives the Customer specific legal rights. The Customer may also have other rights, which vary from state to state, or province to province. Neither the seller, nor any other person, is authorized to extend the time period or expand this warranty on behalf of Kyocera. THIS WARRANTY IS MADE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES AND CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, AND KYOCERA SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THIS WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO, AND KYOCERA SHALL NOT BE LIABLE FOR, ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHICH MAY ARISE OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THE MFP. xv

18 Tietoja tästä käyttöoppaasta Tämä käyttöopas sisältää seuraavat luvut: 1 Osien nimet Koneen osien ja ohjauspaneelin näppäinten kuvaukset. 2 Valmistelu ennen käyttöä Paperin lisäämistä, originaalin asettamista, koneen liitäntöjä ja ennen ensimmäistä käyttökertaa tehtäviä määrityksiä koskevat ohjeet. 3 Peruskäyttö Kopioinnin perustoimet. 4 Lisävarusteet Koneen käyttömukavuutta parantavien lisävarusteiden esittely. 5 Huolto Puhdistusta ja väriainesäiliön vaihtoa koskevat ohjeet. 6 Vianetsintä Virheviestejä, paperitukoksia ja muita ongelmia koskevat toimintaohjeet. 7 Liite Tekstin syöttöohjeet, koneen tekniset tiedot ja tulostusmateriaalit, joita voidaan käyttää koneessa. Oppaassa käytetyt esitystavat Oppaassa käytetään seuraavia esitystapoja kuvauksen sisällön mukaan. Esitystapa Kuvaus Esimerkki Lihavoitu [Normaali] Kursiivi Huomautus TÄRKEÄÄ Viittaa ohjauspaneelin näppäimiin. Viittaa kosketusnäytön näppäimiin. Viittaa kosketusnäytön viesteihin. Viittaa lisätietoihin tai muihin aiheeseen liittyviin toimintoihin. Viittaa tarvittaviin tai kiellettyihin toimenpiteisiin. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa ongelmia. Paina Start-näppäintä. Paina [Perustila]. Näyttöön tulee viesti Valmis kopiointiin. TÄRKEÄÄ - Huomautus - xvi

19 Originaalit ja paperikoot Tässä osassa kuvataan ne merkintätavat, joita käytetään tässä oppaassa viitattaessa originaalien kokoihin tai paperikokoihin. Sellaisten paperilaatujen yhteydessä, joita voidaan käyttää joko pystytai vaakasuuntaisina (esimerkiksi A4 ja B5), originaalin tai paperin vaakasuuntaisuus ilmaistaan R-kirjaimen avulla. Määritetty suunta Pystysuunta B B Kokomerkintä a A4, B5, A5, B6, A6, 16K A A Originaali Koko Originaalin tai paperin mitta A on pitempi kuin B. Vaakasuunta B B A4-R, B5-R, A5-R, B6-R, A6-R, 16K-R A A Originaali Koko Originaalin tai paperin mitta A on lyhyempi kuin B. a. Käytettävissä olevat originaalien koot tai paperikoot vaihtelevat käytettävän toiminnon ja lähdelokeron mukaan. Lisätietoja on kyseistä toimintoa tai lähdelokeroa käsittelevällä sivulla. xvii

20 xviii

21 1 Osien nimet Tässä luvussa kuvataan koneen osat ja ohjauspaneelin näppäimet. Kone 1-2 Ohjauspaneeli 1-5 Kosketusnäyttö 1-6 Osien nimet 1-1

22 Kone Valotuskansi (lisävaruste) 2 Valotuslasi 3 Originaalin kohdistusohjaimet 4 Vasen kansi 1 5 Vasemman kannen 1 vipu 6 Vasen kansi 2 7 Liitinastia 8 Ohjauspaneeli 9 Kasetti 1 10 Kasetti Osien nimet

23 Väriainesäiliö 12 Väriainesäiliön salpa 13 Päälatausyksikkö 14 Jäteväriainesäiliö 15 Puhdistusharja 16 Vihreä nuppi (A1) 17 Paperinsyöttölaite (A2) 18 Paperinsyöttölaitteen kansi (A3) Osien nimet 1-3

24 Etukansi 20 Paperin leveysohjain 21 Paperin leveyssäädin 22 Paperin pituusohjain 23 Kuljetuskahvat 24 Ylälokero 25 Paperin pysäytin 26 Paperin leveysohjain 27 Päävirtakytkin 28 Monikäyttölokero (MK-lokero) 1-4 Osien nimet

25 Ohjauspaneeli Valmis kopiointiin A4 Tavalli. A3 Väri A4 Tavalli. A4 Tavalli. APS Autom. % MK-lok. Tavalli. 100% Pienennä/ suurenna Autom. valotus Valotustila Paperikoko A4 100% Ei käyt. Niittaus Vasen ylä Niitti Aseta 4:stä 1 Marginaali Vasen Reunan poisto Perustila Käyt.valinta Toiminto Ohjelma Kirkkauden säädin 2 Copy-näppäin/merkkivalo (Kopiokone) 3 Print-näppäin/merkkivalo (Tulostin) 4 FAX-näppäin/merkkivalo (Faksi) 5 System Menu/Counter -näppäin (Päävalikko/laskuri) 6 Print Management -näppäin/merkkivalo (Tulostuksen hallinta) 7 Repeat Copy -näppäin/merkkivalo (Toistokopiointi) 8 Job Build -näppäin/merkkivalo (Työn koonti) 9 Mixed Sized Originals -näppäin/merkkivalo (Autom. valinta) 10 Logout-näppäin (Uloskirjautuminen) 11 Interrupt-näppäin/merkkivalo (Keskeytys) 12 Energy Saver -näppäin/merkkivalo (Energiansäästö) 13 Power-näppäin/merkkivalo (Virta) 14 Virran merkkivalo 15 Kosketusnäyttö 16 Numeronäppäimet 17 Reset-näppäin (Nollaus) 18 Stop/Clear-näppäin (Pysäytys/poisto) 19 Start-näppäin/merkkivalo (Käynnistys) Osien nimet 1-5

26 Kosketusnäyttö Näyttö tulee näkyviin, kun painat Copy-näppäintä. Saat näkyviin erilaisia kopiointiin liittyviä näyttöjä valitsemalla 1, 2, 3 tai 4. 1 [Perustila]-näyttö Valmis kopiointiin Paperikoko A4 100% Aseta A4 Tavalli. A3 Väri A4 Tavalli. A4 Tavalli. APS Autom. % MK-lok. Tavalli. 100% Pienennä/ suurenna Autom. valotus Valotustila Ei käyt. Niittaus Vasen ylä Niitti 4:stä 1 Marginaali Vasen Reunan poisto Perustila Käyt.valinta Toiminto Ohjelma [Käyt.valinta]-näyttö Valmis kopiointiin Paperikoko A4 100% Aseta 4:stä 1 2-puol./ Kuvan Lajittelu/ Marg./kuv. Poistojaettu laatu ryhmä siirto tila Marginaali Vasen Reunan poisto Yhd. kopio Sivu numerointi Vihko Kansitila Valitse orig. koko Perustila Käyt.valinta Toiminto Ohjelma 3 [Toiminto]-näyttö Valmis kopiointiin Paperikoko A4 100% Aseta Valitse paperi Valotustila Kuvan laatu 2-puol./ jaettu Pienennä/ suurenna Marg./kuv. siirto Valitse orig. koko Autom. valinta Sivu numerointi Yhd. kopio Jatkuva skannaus Ylös Alas 4:stä 1 Marginaali Vasen Reunan poisto Lajittelu/ ryhmä Kansitila Poistotila Vihko Perustila Käyt.valinta Toiminto Ohjelma 4 [Ohjelma]-näyttö Valmis kopiointiin Paperikoko A4 100% Aseta Uud.valinta Rek./poista 4:stä 1 abc list a list b list d file 1 Rekisteri Poista Marginaali Vasen Reunan poisto list c file 2 Vaihda nimi Perustila Käyt.valinta Toiminto Ohjelma 1-6 Osien nimet

27 2 Valmistelu ennen käyttöä Tässä luvussa kerrotaan koneen ensimmäistä käyttöä edeltävistä valmisteluista. Paperin asetus 2-2 Ennen paperin asetusta Paperin asetus kasettiin 1 ja Paperin asetus monikäyttölokeroon Kirjekuorien asetus Kaseteissa ja monikäyttölokerossa käytettävän tulostusmateriaalin ja paperikoon määritys 2-8 Kaseteissa käytettävän paperikoon määrittely Kaseteissa käytettävän tulostusmateriaalin määrittely Monikäyttölokeron paperikoon määrittely Monikäyttölokerossa käytettävän tulostusmateriaalin määrittely 2-14 Originaalien asetus 2-15 Originaalien asetus valotuslasille Originaalien asetus syöttölaitteeseen (lisävaruste) Kieli 2-19 Valmistelu ennen käyttöä 2-1

Mukana toimitettavat oppaat

Mukana toimitettavat oppaat Johdanto Kiitos TASKalfa 250ci/300ci/400ci/500ci/552ci-koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa ja suorittamaan tarvittaessa

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D Tämä käyttöopas on tarkoitettu malleille FS-2020D, FS-3920DN ja FS-4020DN. Huomautus Tämä käyttöopas sisältää tietoja, jotka koskevat sekä koneen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-1025MFP FS-1120MFP/FS-1125MFP FS-1320MFP/FS-1325MFP

KÄYTTÖOPAS FS-1025MFP FS-1120MFP/FS-1125MFP FS-1320MFP/FS-1325MFP KÄYTTÖOPAS FS-1025MFP FS-1120MFP/FS-1125MFP FS-1320MFP/FS-1325MFP Tämä käyttöopas koskee malleja FS-1025MFP, FS-1120MFP, FS-1125MFP, FS-1320MFP ja FS-1325MFP. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa

Lisätiedot

q PRINT ECOSYS P7035cdn KÄYTTÖOPAS

q PRINT ECOSYS P7035cdn KÄYTTÖOPAS q PRINT ECOSYS P7035cdn KÄYTTÖOPAS Sisällys Oikeus- ja turvallisuusasiaa 1 Koneen osat Tulostimen etuosat... 1-2 Tulostimen vasemman puolen osat... 1-2 Sisäosat... 1-3 Tulostimen takaosat... 1-3 Ohjauspaneeli...

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-3540MFP FS-1100 FS-3640MFP FS-1300D

KÄYTTÖOPAS FS-3540MFP FS-1100 FS-3640MFP FS-1300D KÄYTTÖOPAS FS-3540MFP FS-00 FS-3640MFP FS-300D Johdanto Kiitos FS-3540MFP/FS-3640MFP-laitteen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-C8600DN FS-C8650DN

KÄYTTÖOPAS FS-C8600DN FS-C8650DN KÄYTTÖOPAS FS-C8600DN FS-C8650DN Johdanto Kiitos FS-C8600DN/FS-C8650DN-laitteen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa ja suorittamaan

Lisätiedot

q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 266ci KÄYTTÖOPAS

q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 266ci KÄYTTÖOPAS q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 66ci KÄYTTÖOPAS Johdanto Kiitos laitteen TASKalfa 66ci. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoja ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D

KÄYTTÖOPAS. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D KÄYTTÖOPAS TASKalfa FS-1100 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D Johdanto Kiitos TASKalfa 3050ci/TASKalfa 3550ci/TASKalfa 4550ci/TASKalfa 5550ci-koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FIN. Code: 566005fin

KÄYTTÖOPAS FIN. Code: 566005fin KÄYTTÖOPAS d-copia3500mf/4500mf/5500mf FIN Code: 566005fin JULKAISIJA: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2011, Olivetti Kaikki oikeudet

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D

KÄYTTÖOPAS FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D KÄYTTÖOPAS FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D Johdanto Kiitos FS-3040MFP/FS-3140MFP-koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D Johdanto Kiitos FS-C2026MFP/FS-C2126MFP-koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa

Lisätiedot

FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Johdanto Kiitos FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP-koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. TASKalfa 6551ci TASKalfa 7551ci

KÄYTTÖOPAS. TASKalfa 6551ci TASKalfa 7551ci KÄYTTÖOPAS TASKalfa 6551ci TASKalfa 7551ci > Aluksi Aluksi Kiitos TASKalfa 6551ci/TASKalfa 7551ci -laitteen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään

Lisätiedot

d-color MF 2 Code: 57

d-color MF 2 Code: 57 d-color MF 2 d-color MF2 2/d-COLOR MF 2 d-color MF452/d-COLOR MF552 Code: 57 Tärkeää! Käyttöliittymän määritysmuutoksista johtuen käyttöoppaiden sisältämät käyttöliittymän kuvat voivat hieman poiketa

Lisätiedot

WorkCentre C226. Käyttöopas

WorkCentre C226. Käyttöopas WorkCentre C226 Käyttöopas Takuusitoumus Olemme pyrkineet parhaamme mukaan tekemään tästä asiakirjasta niin täsmällisen ja hyödyllisen kuin mahdollista, Xerox Corporation ei kuitenkaan takaa sen sisältöä

Lisätiedot

faksin käyttöopas fs-c2126mfp

faksin käyttöopas fs-c2126mfp Faksin käyttöopas FS-C2126MFP Tämän oppaan turvallisuusvaroitukset Lue tämä käyttöopas ennen faksin käyttöä. Tässä oppaassa ja faksissa on symbolein merkittyjä varoituksia, joiden tarkoituksena on suojata

Lisätiedot

q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M3540dn FAKSIN KÄYTTÖOPAS

q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M3540dn FAKSIN KÄYTTÖOPAS q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M3540dn FAKSIN KÄYTTÖOPAS Sisällys Sisällys...i Aluksi... iii Tietoja faksin käyttöoppaasta (tämä opas)... iii Oppaan rakenne... iii Oppaassa käytetyt esitystavat...iv

Lisätiedot

Käyttöopas NPD5196-01 FI

Käyttöopas NPD5196-01 FI NPD5196-01 FI Tekijänoikeudet Tekijänoikeudet Mitään tämän julkaisun osaa ei saa jäljentää, tallentaa mihinkään palautusjärjestelmään tai lähettää missään muodossa, elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Kopiokoneen käyttöohje

Kopiokoneen käyttöohje Käyttöohjeet Kopiokoneen käyttöohje 1 2 3 4 5 6 Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen Kopiointi Vianmääritys Käyttäjän työkalut (Kopiokone) Huomautuksia Tekniset tiedot Lue ohje huolellisesti ennen laitteen

Lisätiedot

FK-506. Käyttäjän Käsikirja

FK-506. Käyttäjän Käsikirja FK-506 Käyttäjän Käsikirja Sisällysluettelo 1 Esittely 1.1 Tavaramerkit ja tekijänoikeudet... 1-3 1.2 Käytössä olevat faksitoiminnot... 1-4 Lähetys... 1-4 Vastaanotto... 1-6 1.3 Käsikirjan merkintöjen

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...5

Lisätiedot

Käyttöopas NPD5119-03 FI

Käyttöopas NPD5119-03 FI NPD5119-03 FI Tekijänoikeudet Tekijänoikeudet Mitään tämän julkaisun osaa ei saa jäljentää, tallentaa mihinkään palautusjärjestelmään tai lähettää missään muodossa, elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

LUE TÄMÄ OHJE ENSIN DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Pikakäyttöohje

LUE TÄMÄ OHJE ENSIN DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Pikakäyttöohje DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT Pikakäyttöohje LUE TÄMÄ OHJE ENSIN Käyttöoppaiden luettelo Osa käyttöoppaista on painettuja, osa PDF-tiedostoja, jotka on tallennettu Client Utilities/User Documentation

Lisätiedot

Käyttöohjeet Käyttäjän opas

Käyttöohjeet Käyttäjän opas Käyttöohjeet Käyttäjän opas Laitteen turvallisen ja tarkoituksenmukaisen käytön varmistamiseksi tutustu kohtaan "Turvallisuustiedot" ennen laitteen käyttämistä. SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...4 Johdanto...4

Lisätiedot

LUE TÄMÄ OHJE ENSIN DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Pikakäyttöohje

LUE TÄMÄ OHJE ENSIN DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Pikakäyttöohje DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Pikakäyttöohje LUE TÄMÄ OHJE ENSIN Käyttöoppaiden luettelo Osa käyttöoppaista on painettuja, osa PDF-tiedostoja, jotka on tallennettu User Documentation CD-ROM-levylle.

Lisätiedot

LUE TÄMÄ OHJE ENSIN DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Pikakäyttöohje

LUE TÄMÄ OHJE ENSIN DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Pikakäyttöohje DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT Pikakäyttöohje LUE TÄMÄ OHJE ENSIN Käyttöoppaiden luettelo Osa käyttöoppaista on painettuja, osa PDF-tiedostoja, jotka on tallennettu Client Utilities/User Documentation

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS HL-5380DN. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille. Voit lukea tämän oppaan Screen Reader tekstistä puheeksi - ohjelmistolla.

KÄYTTÖOPAS HL-5380DN. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille. Voit lukea tämän oppaan Screen Reader tekstistä puheeksi - ohjelmistolla. Brother-laserkirjoitin KÄYTTÖOPAS HL-5380DN Tietoa näkövammaisille Voit lukea tämän oppaan Screen Reader tekstistä puheeksi - ohjelmistolla. Kirjoitinta voidaan käyttää vasta, kun laite on asetettu käyttökuntoon

Lisätiedot

Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta-

Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta- Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta- Turvallisuusohjeita Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 Ohjauspaneelin toiminnot Ohjauspaneeli...4 Tietojen tallentaminen Valokuvan tai asiakirjan skannaaminen...

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS HL-5270DN HL-5280DW. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille

KÄYTTÖOPAS HL-5270DN HL-5280DW. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille Brother-laserkirjoitin KÄYTTÖOPAS HL-5270DN HL-5280DW Tietoa näkövammaisille Tämä käyttöopas voidaan lukea Screen Reader -ohjelmistolla, joka muuttaa tekstin puheeksi. Kirjoitinta voidaan käyttää vasta,

Lisätiedot

Versio 1.00 toukokuu 2013 702P01524. Xerox Color 550/560/570 Printer Käyttöopas

Versio 1.00 toukokuu 2013 702P01524. Xerox Color 550/560/570 Printer Käyttöopas Versio 1.00 toukokuu 2013 702P01524 2013 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Xerox ja Xerox ja kuviomerkki ovat Xerox Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. FreeFlow,

Lisätiedot