REFERENSSIT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "REFERENSSIT 2009 2015"

Transkriptio

1 REFERENSSIT Työelämänlaadun kehittämishankkeen sparraus Tilaaja: Tokmanni-konserni Toimimme 2015 asiantuntijana ja innovaatiosparraajana Tokmannin valmistellessa kaupanalan työelämänlaadun kehittämishanketta Tekesin Liiderit -ohjelmaan. Tuotteistamisen fasilitointi Tilaaja: Hyria koulutus Oy ja Hyria Aikuiskoulutus Oy Tuotteistamispäivänä ideoitiin ja tuotteistettiin Hyrialle koulutustuotteita. Syntyi konkreettisia uusia ratkaisuja ja tuotteita, kun eri osastot kehittivät yhdessä. Samalla syntyi aikataulutetut työsuunnitelmat tuotteiden jatkotyöskentelyyn. Sukupolviälykäs työpaikka Tilaaja: Metsäkeskus Hankkeessa luodaan Suomen Metsäkeskukseen uudenlainen sukupolviälykäs työpaikka, jossa arvostetaan eri-ikäisten työntekoa, osaamista ja osaamisen jakamista. Hankkeen aikana kerätään ja jalostetaan hiljaista tietoa sekä kokemustietoa sukupolvien välisessä vuorovaikutuksessa kaksisuuntaisen mentoroinnin avulla. Innostavaa mekatroniikkaa innovaatiokäytäntöjen jakaminen Tilaaja: Ladec Toteutimme tuoreen innovaatio-oppaan ja blogiympäristön yrityksiltä yritykselle. Innostavaa Mekatroniikkaa sisältää kolmetoista yritystapausta ja kuhunkin liittyvän menetelmävinkin. Yritykset kertovat arkisia ratkaisumallejaan uuden liiketoiminnan ja kilpailukyvyn parantamisessa. Ravistelevia kiinteistöratkaisuja Tilaaja: Renor Oy Toimeksiannon lähtökohtana on luoda Renorin kumppanina ydinosaamisen, hardwaren, rinnalle vahva software kumppanuuksien nippu. Lähtökohtana on vuoden aikaperspektiivi, johon liittyvät aineelliset ja aineettomat investoinnit tulevat luomaan maailman parhaan ympäristön. Vehkalan työpaikka-alueen ideointi Tilaaja: Vantaan kaupunki Suunnittelimme ja toteutimme keväällä 2015 Vantaan kaupungin tilauksesta työpajat, joissa ideoitiin tulevan Vehkalan työpaikka-alueen profiileja ja tulevaisuuskuvia alueen tonttien markkinoinnin tueksi. Pajat kokosivat kaupungin kaavoituksen ja elinkeinokehittämisen asiantuntijoita, alueelle sijoittuvien potentiaalisten yrittäjien sekä keskeisten sidosryhmien ja järjestöjen edustajia.

2 Innovaatioprosessin automatisointi Tilaaja: Kemppi Oy Syksyllä 2014 suunnittelimme ja fasilitoimme yhteistyössä Lahden alueen kehitys Ladec Oy:n kanssa Kemppi Oy:n isännöimän Innoklubin teemasession. Teemasession aihe oli innovaatioprosessin automatisointi. Ryhmätyössä pohdittiin, missä kohtaa innovaatioprosessia on potentiaalia automatisoinnille. Osallistujina oli alueen muiden yritysten johtoa sekä innovaatio- ja tutkimusasiantuntijoita. Nordic Business Forum Tilaaja: Tekes Tekesin Liideri- ja Fiiliksesta fyrkkaa -ohjelmat halusivat näkyvyyttä ja keskustelun herätteitä standilleen Nordic Business Forumissa. Susinno fasilitoi standin työskentelyn kutsumalla Nordic Business Forumin osallistujat pelaamaan uudenlaista Onnenpyörä-peliä ja kertomaan näkemyksensä tulevaisuudesta. Keskustelun nostot dokumentoitiin visuaalisesti. Opintosihteerien työpajat Tilaaja: Lahden ammattikorkeakoulu On hyvä päästä kehittämään omaa työtään jo muutoksen alkumetreillä. Suunnittelimme ja fasilitoimme Lahden ammattikorkeakoulun opintosihteerien työpajat, joissa sihteerit koottiin kehittämään omaa työtään ja ideoimaan ratkaisuja. Toisessa vaiheessa pyydettiin mukaan työnkehittämiseen kannalta tärkeitä kutsuvieraita, johdon edustajia. Kun johto saatiin mukaan, päästiin muodostamaan yhteistä käsitystä työtehtävistä ja erityisesti työn arvostuksesta. Alueellisten innovaatiokäytäntöjen bechmarking Euroopassa Tilaaja: Ladec Alueellisten innovaatiokäytäntöjen benchmarkkaus-projektissa kerätään ja analysoidaan tietoa alueittain, tehdään potentiaalisimpien alueiden syväanalyysi, kiteytetään tulokset ja vertaillaan niitä Päijät-Hämeeseen sekä muihin alueisiin Suomessa. Liideri-kehittämisprojektien syventävä arviointimalli Tilaaja: Tekes Liideri-ohjelmassa rahoitettujen kehittämisprojektien tulosten ja kokemusten syventävän arviointimallin toteutustavan suunnittelu ja pilotointi yhdessä VTT:n kanssa. Ruotsin innovaatiojärjestelmän alueellisten kärkihankkeiden kansainvälinen evaluointi Tilaaja: Vinnova Vinnovan VINNVÄXT- ohjelmassa valittiin vuonna 2008 kolme alueellista kärkihanketta. Näistä toteutetaan kansainvälinen evaluointi keväällä Vesa Harmaakorpi toimii prosessissa toisena pääevaluaattorina.

3 HyviS-hanke Tilaaja: Osuuskauppa Hämeenmaa Hanke on hyvää työelämää edistävä innovaatiohanke, jossa henkilöstö kehittää uusia menetelmiä työkyvyn ylläpitoon. Hanke, joka toteutetaan vuoden 2014 aikana, osallistaa laajasti useiden yritysten henkilöstöä ja johtoa yhteiseen kehittämistyöhön. Susinno on Tekesrahoitteisen hankkeen pääasiantuntija, joka vastaa hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja evaluoinnista. Käytäntölähtöisten innovaatioiden ja innovaatiotoimintaan liittyvän osaamisen kehittäminen Tilaaja: Päijät-Hämeen koulutuskonserni Susinno toteuttaa 2014 koulutuskeskus Salpauksen johdon, opettajien ja opiskelijoiden kanssa kehittämisprojektin, jonka tavoitteena on luoda oppilaitokselle uudenlaista opetustarjontaa, jatkuvan kehittämisen toimintamalleja ja arvioinnin käytäntöjä. Käytäntölähtöisten innovaatiostrategioiden laadinta Tilaaja: Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys Amke ry Toisen asteen koulutusorganisaatioilla tulisi olla paljon suurempi rooli suomalaisessa innovaatiojärjestelmässä kuin niillä tällä hetkellä on. Koko kentän ja sen toimijoiden toiminta ja roolitus tulisi nähdä uudessa valossa. Susinno johtaa Amke ry:n ja sen jäsenjärjestöjen evaluointi- ja uudistamisprosessia Toimintakulttuurin muutos ja innovaatiokyvykkyyden kehittäminen Tilaaja: Keskuspuiston ammattiopisto Keskuspuiston ammattiopisto haluaa muuttaa toimintakulttuuriaan ja parantaa innovaatiokyvykkyyttään. Susinno on suunnitellut prosessin ja toteuttanut työpajoja mm. taiteen menetelmiä hyödyntäen Liideri-ohjelman monitasoinen arviointimalli Tilaaja: Tekes Susinno on vastannut Tekesin Liideri-ohjelmalle uudenlaisen ketterän ja moninäkökulmaisen arviointimallin sabluunan rakentamisesta. Työ on sisältänyt kyselyn ja työpajan toteuttamisen asiantuntijaryhmälle sekä ohjelman johtoryhmälle ja näiden perusteella tavoiteltavan arviointimallin hahmottamisen v Innovaatiotoiminnan arvoverkoston henkilöstölähtöinen kehittäminen Tilaaja: Järvenpään sosiaalisairaala Hankkeen tarkoitus on edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja luoda uusia toimintamalleja yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden kesken. Susinno vastasi pääasiantuntijana tämän Tekes-rahoitteisen hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja evaluoinnista

4 Strategiatyön fasilitointi Tilaaja: Liikenne- ja viestintäministeriö Susinno toteutti Liikenne- ja viestintäministeriölle sparraavan työpajan strategiakärkien kirkastamiseen keväällä Osaamiskartoitus Tilaaja: Liikennevirasto, Lappeenrannan toimipiste Liikenneviraston uudentyyppisten yhteisten toimintatapojen kehittämiseksi haluttiin Lappeenrannan toimipisteessä kartoittaa nykyinen osaamiskokonaisuus ja kehittämisen potentiaali. Susinno toteutti osallistavan osaamiskartoitusprosessin syksyllä Projektien kehittämisryhmän innovaatiopäivä Tilaaja: Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Projektien kehittämisryhmän innovaatiopäivän fasilitointi Työpajan tavoitteena oli arvioida projektien tuloksia ja vaikuttavuutta sekä miettiä yhdessä, miten tavoitteet saavutettaisiin entistä paremmin. Lisäksi mietittiin projektien jalkauttamista sekä projektien tulosten hyödynnettävyyttä laajemmin organisaation omassa innovaatiotoiminnassa. Monitoimijaisen innovaatioprosessin rakentaminen Tilaaja: Fazer Mylly Innovaatiotoiminnassa kaikkien sidosryhmien ideat ja yhteistoiminta on tarpeen. Susinno toteutti vuonna 2013 Fazerille monitoimijaisen innovaatioprosessin yhteisen rakentamisen prosessin. Suurtapahtumat ja Laulurinteen kehittäminen työseminaari Tilaaja: Joensuun Popmuusikot ry Työseminaarin fasilitointi Aluekehittäjät ja yhdistykset ideoivat ja valitsivat Laulurinteelle toteutettavia suurtapahtumia ja vapaa-ajan toimintoja eri kohderyhmille. Tuotettiin toimijakohtaiset toimenpidesuunnitelmat Laulurinteen alueen toimintojen kehittämiselle aikatauluineen. Alueen organisaatiot ja aluekehittäjät sopivat keskinäisestä työnjaosta kehittämistyön käynnistämisessä. Innovaatiotyöpajat Tilaaja: Kouvolan seudun ammattiopisto Syys-marraskuussa 2013 tilitoimistoyrittäjät ja opiskelijat loivat yhdessä Koetilitoimiston, jossa opettajina toimivat kokeneet kirjanpitäjät ja yrittäjät. Yhteistyötyöpaja Tilaaja: Senson Oy ja Viking Malt Oy Yritykset, tekijät ja tavoitteet tutuiksi -pajassa ideoitiin 2013 sisäisiä yhteistyötavoitteita sekä mietittiin Viljaklusterin hyötyjä.

5 Innovaatiohanke Tilaaja: Kouvolan aikuiskoulutuskeskus Osallistuvien yritysten ja aikuiskoulutuskeskuksen toimijoista muodostettiin vastinparit, jotka kehittivät innovaatiokäytäntöjä Aikuiskoulutuskeskukselle synnytettiin yritysten osaamisen kehittämiseen kytkeytyviä malleja. Lisäksi syntyi 12 uutta eteenpäin vietävää ratkaisua, joista yhtenä yksi uusi koulutusala. Ydinryhmän asiakasvetoinen innovaatiosessio Tilaaja: Porin ev.lut. seurakuntayhtymä Kaksivaiheinen työskentely vuonna 2013 tuotti seurakuntayhtymän kumppanuuksien alueelle uusia ratkaisuja. Esimerkkeinä kansalaisten osallistumisesta palvelujen kehittämiseen syntyivät torimainen ratkaisu, sairaalan mitä voisimme tehdä paremmin ryhmä sekä suhdeklinikka. Navarra Smart Specialisation strategia evaluointi Tilaaja: Euroopan Komissio Komission pyynnöstä eurooppalaiset alueet ovat laatimassa omia alueellisia älykkään erikoistumisen strategioita. Prosessiin kuuluu strategioiden evaluointi. Susinno toteutti tällaisen evaluaation Navarran maakunnassa Innovatiiviset osallistavat menetelmät julkisten palvelujen kehittämisessä Tilaaja: Digipolis Oy Toimeksiannon aikana selvitettiin miten, millaista ja millaisin resurssein erityisesti kuntien palvelutoimintaa on kehitetty erilaisin osallistavin innovaatiomenetelmin. Selvityksessä haettiin kokemuksia innovaatiotoiminnasta ja innovatiivisten menetelmien käytöstä ja tuloksista. Lisäksi selvitettiin toteutettujen toimenpiteiden vaikuttavuutta ja sekä sitä, miten tuloksellisuutta on mitattu. Synerginen yhteistyö Tilaajat: Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Vuosina 2012 ja 2013 toteutettiin työpajat Esylep projektille. Työpajojen tavoitteena oli vienninedistämisorganisaatioiden synergisen yhteistyön ja CleanTech alan yrityspalvelujen kehittäminen Venäjän markkinoilla. Lahden Innovaatiokeskittymä; Kera Group Oy Tilaaja: Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Yritys kehitti asiakastarinapajojen ja myynnin avainhenkilöiden pajan avulla malleja asiakkaiden mukaan ottamiseen palvelun uudistamiseen Innovaatiopolitiikan meta-analyysi Tilaaja: Tekes Hankkeessa tehtiin meta-analyysi Tekesin rahoittamaan innovaatiotutkimukseen ja sen vaikuttavuuteen. Susinno vastasi innovaatioympäristöjen uusien toimintatapojen ja kehitysalustojen analyysista ja vaikuttavuusarvioinnista.

6 The Matrix Post Cluster Innovation Policy Tilaaja: Vinnova Kansainvälinen asiantuntijaryhmä hahmotteli Ruotsille uutta innovaatiopolitiikan suuntaa. Susinnon Vesa Harmaakorpi toimi asiantuntijana erityisestä kehitysalustamenetelmän soveltamisessa. Neljän suuren innovaatioverkosto Tilaaja: Suomen Urheiluliitto ry Hankkeessa luotiin uutta seuralähtöisyyteen perustuvaa kehittämisotetta Suomen Urheiluliittoon Pilottina toimi neljän suurimman yleisurheiluseuran verkosto. Visio- ja strategiaprosessi Tilaaja: Suomen Kuntoliikuntaliitto Suomalaisen liikunnan ja urheilun muutosprosessin yhteydessä Suomen Kuntoliikuntaliitto toteutti vuonna 2012 visio- ja strategiaprosessin osallistaen mukaan jäsenjärjestöt. Myöhemmin Kuntoliikuntaliitto yhdistyi Valo ry:een. Susinno Oy johti ulkopuolisena asiantuntijana tätä prosessia. Innovaatiotyökalujen käyttäminen kehittämisessä Tilaaja: Savonlinnan Teknologiapuisto NOHEVA Susinno suunnitteli, toteutti ja dokumentoi innovaatiotyökalujen käyttöön liittyvän projektiosion yhdessä alueen innovaatiotoimijoiden kanssa Innovation Xchange workshop Innovaatiokeskittymä INKA valmistelu Tilaaja: Wirma Lappeenranta Oy Susinno toteutti Lappeenranta-Imatra-alueen INKA-ohjelmaan liittyvän konseptoinnin yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Toimintakulttuurin henkilöstölähtöinen muutos Tilaaja: HUSLAB Meilahden sairaalan automaatiolaboratorio Susinno toteutti koko laboratorion henkilöstön osallistavan toimintakulttuurin uudistamisprosessin vuonna Prosessi piti sisällään hankkeen suunnittelun, toteutuksen erilaisin interventiomenetelmin sekä vaikuttavuuden arvioinnin. Päijät-Hämeen huippu-urheilun kasvukeskus pilottiprojektin innovaatiotoiminta Tilaaja: Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry Hankkeessa toteutettiin laajalla osallistamisella systeemisen innovaation rakentaminen Päijät- Hämeen alueelle: työpajat, raportointi, toimenpidesuunnitelma. Hanke toteutettiin vuonna 2012.

7 Vakka-Suomen innovaatioratkaisu Tilaaja: Frami Oy; Ukipolis Kauppakamari etsi 2012 innovaatiosession avulla alueelle uusia innovaatiopanostuksen kohteita. Hankkeeseen osallistuivat päiväkotien lapset, yrittäjät ja kuntien edustajat. Tuloksena syntyi neljä konseptia. Ready-Steady-Go työpajat Tilaaja: Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Nelivaiheinen työskentely 2012 sisälsi muotoilun ja tilapäisarkkitehtuurin soveltamista liikunnan ja urheilun tapahtumakehittämiseen. Kokeiluna toteutettiin Kalevan Kisojen pyöräilykatsomo. CleanTech alan yrityspalvelujen kehittäminen Venäjän markkinoilla; Esylep projekti Tilaaja: Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Team Finland ideaan perustuen Pietarin vienninedistäjien kanssa rakennettiin 2012 yhteistä yrityspalvelua. Mukana olivat myös CleanTech toimialan asiakasyritykset. Uudet oppimisympäristöt Tilaaja: Metropolia AMK Metropolian henkilökunnan (120 osallistujaa) kehittämispäivän fasiitointi Kehittämispäivän tavoitteena oli ideoida oppimisympäristöjä ristipölytteisesti koko henkilökunnan kokemustietoa hyödyntäen. 120 osallistujan toiminnallinen osallistaminen tuotti laajan materiaalin hyvistä ja toimivista käytänteistä sekä uusista levitettävistä ideoista oppimisympäristöjen kehittämiseksi ajassa muuttuvien opiskelutilanteiden ja tarpeiden mukaan. Ruokaprovinssi konsortion strategiatyöpaja Tilaaja: Foodwest Oy Tarinallisen työskentelyn avulla luotiin 2012 kertomuksellinen kehys Ruokaprovinssin strategian pohjaksi. Oulun Eteläisen alueen kärjet uusin silmin Tilaaja: Frami Oy Alueen elinkeinostrategian kärkiä terävöitettiin kolmen seutukunnan ja alueen yhteisessä sparrauksessa. Lähestymistapana oli älykkään erikoistumisen kautta etsiä nichejä ja kärkiä uudelle ohjelmakaudelle. Paras Mitattu Hoito innovaatiosessio Tilaaja: LAKES Oy Innovaatiosessiossa 2011 kehitettiin asiakaslähtöistä yli rajojen toteutettavaa terveydenhuollon palvelua erityisesti keskittyen siihen miten palvelun laatua voitaisiin seurata. Mukana yksityisiä ja julkisia terveydenhuollon toimijoita.

8 KOKO-ohjelman innovaatioverkoston innovaatiosessiomenetelmän kehittäminen alueilla (Innovaatiotyökalupakki I) Tilaaja: Seinäjoen Teknologiakeskus Oy Hankkeessa levitettiin ja kokeiltiin aluetoimijoiden ja yritysten kanssa innovaatiosessiomenetelmää Kehitettiin media-alan kasvuyrityksen liiketoimintaa, apteekkien lääkejakelua, hoivapalveluita, elintarvikealan klusteria ja kemian alan yritysten rajapintainnovaatioita. Kolmen kärjen älykkään erikoistumisen hyökkäystaktiikka Tilaaja: Päijät-Hämeen liitto Evaluaatiohanke, jossa Susinno toteutti monimenetelmällisen arvioinnin Päijät-Hämeessä toteutetuista EAKR-hankkeista Esisuunnitelma: Uudet toimintamallit ja käytännöt alueellisen vetovoiman vahvistamiseksi Tilaaja: Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Susinno toteutti laajamittaisen kehittämisohjelmasuunnittelun toteutuksen alueellisen KOKOohjelmakokonaisuuden toteuttamiseksi Toimintakulttuurin henkilöstölähtöinen muutos myynnin arvoverkostossa Tilaaja: Puustelli Group Susinno toteutti taiteen menetelmiä hyödyntävän prosessin toimintakulttuurin uudistamiseksi vuonna Prosessi piti sisällään hankkeen suunnittelun, intervention ja vaikuttavuuden arvioinnin. TKI-toiminnan evaluointi Tilaaja: Seinäjoen ammattikorkeakoulu Vesa Harmaakorpi toimi Suomen ensimmäisen ammattikorkeakouluissa tehdyn TKIarviointiryhmän puheenjohtajana Työvoima ja elinkeinoministeriön aluestrategia 2020 Tilaaja: Työ- ja elinkeinoministeriö Vesa Harmaakorpi toimi asiantuntijana Työ- ja elinkeinoministeriön aluestrategia 2020 prosessissa erityisalueenaan käytäntölähtöinen innovaatiotoiminta. Tapahtumakokonaisuus systeemisenä innovaationa Tilaaja: Päijät-Hämeen liitto Tutkimus- ja kehittämishanke, jossa veteraanien yleisurheilun MM-kisojen yhteyteen rakennettiin hyvinvointitapahtumien verkostokokonaisuus. Hankkeessa rakennettiin uudenlaisia elementtejä sisältävä systeeminen innovaatio vuonna 2009.

9 KASTE -hankkeen aluejohtoryhmän kehittämispäivät Tilaaja: Tampereen kaupunki Väli-Suomen KASTE -hankkeen aluejohtoryhmän kehityspäivien fasilitointi vuosina 2008, 2010, 2012 ja Hankkeen aluejohtoryhmän kaksipäiväisillä kehittämispäivillä tavoitteena on ollut eri toimijoiden yhteistyön tiivistäminen ja kokemusten levittäminen. Ministeriön, kuntatoimijoiden ja osahankkeiden toiveita ja saavutuksia KASTE hankkeen toimenpiteissä on tehty näkyväksi. Yhteisiä linjoja ja toimintasuunnitelmia on hiottu fasilitoijien avustuksella. Creating Partnership within the Northern Dimension 2011 Tilaaja: Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti Pohjoismaiden Neuvoston seminaarin työpajojen fasilitointi Tavoitteena oli saada teematyöryhmien kiteytykset ja jatkosuunnitelmat 45 minuutin mini-innovaatiosession tuloksena. Kolmessa fasilitoidussa mini-innovaatiosessiossa syntyi teemakohtaiset toimintasuunnitelmaesitykset päätöskokouksen linjattavaksi. Network for Business, Social & Societal Innovations työpaja Tilaaja: Helsingin yliopiston tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenia Kotka Pietarin ja Kotkan alueen luovien alojen yritysten innovaatiosession fasilitointi Pietarissa Tavoitteena oli tutustua alueiden luovien alojen toimijoihin ja yhdessä löytää markkinoita luovien yritysten tuotteille ja palveluille. Innovaatiosessiossa ideoitiin palvelutuote kulttuurilaiva luovien alojen yritysten markkinoiden lisäämiseksi. Luovien alojen Kaakkois-Suomen kehittämisstrategian työpajat Tilaaja: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kaakkois-Suomen alueen luovien alojen kehittämisstrategian työpajojen fasilitointi Tavoitteena oli luovien alojen toimijoiden ja aluekehittäjien yhteistyönä kehittämisstrategia. Osallistujat tutustuivat toistensa toimintaan ja toimintatapoihin. Työpajojen aikana rakentui verkostoja eritoimijoiden kesken. Työpajoissa rakentui suuntaviivat ja tavoitteet luovien alojen kehittämisen strategialle. KOKO-ohjelman innovaatioverkosto innovaatiosessiomenetelmän käyttäjäksi (Innovaatiotyökalupakki I) Tilaaja: Seinäjoen Teknologiakeskus Oy (nykyinen Frami Oy) Hankkeessa toteutettiin innovaatiotyökalujen, erityisesti innovaatiosessiomenetelmän käyttövalmiuden lisääminen Innovaatioverkoston aluekehittäjien keskuudessa Innovaatiotyökalupakki koostui yhteisistä menetelmäpäivistä sekä alueilla toteutetuista innovaatiosessioista. Suomen innovaatiojärjestelmän mosaiikin arviointi Tilaaja: Tekes, TE-keskukset Vesa Harmaakorpi toteutti hankkeen alussa Innave Oy:ssä ja saattoi loppuun Susinno Oy:ssä vuosina Prosessissa käytiin läpi kaikki Suomen alueet ja järjestettiin niissä työpajoja. Lopputuloksena oli analyysi koko Suomeen alueellisten innovaatiojärjestelmien mosaiikista.

10

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Muotoilemme elämäämme kestäväksi

Muotoilemme elämäämme kestäväksi Muotoilemme elämäämme kestäväksi Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma strategia 2035 Maakuntasuunnitelma on pitkän aikavälin suunnitelma maakunnan kehittämiseksi Pohjautuu sekä alueiden kehittämis- että maankäyttö-

Lisätiedot

Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke Kai Ollila

Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke Kai Ollila Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke 2012 16.5.2013 Kai Ollila Mitä on TYKE-toiminta? Toiminnalla tarkoitetaan yrityksille ja julkisyhteisöille, erityisesti pienyrityksille tarjottavia osaamisen

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 08.12.2015 SparkUp Portti - SUP (EAKR 2015-2016) Keskeinen sisältö ja tavoitteet Tarve: Edistää varsinaissuomalaisten pk-yritysten kilpailukykyä,

Lisätiedot

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa 21.9.2012 Kari Puumalainen Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän johtaja Ammatillisen koulutuksen aluekehitysrooli Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa

Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa Nostaa tunteen ja asiakkaan kokeman arvon yhdeksi liiketoiminnan keskeiseksi ajuriksi. Haastaa yrityksiä tarkastelemaan liiketoimintaa asiakkaiden tunteiden kautta.

Lisätiedot

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA Hankkeen esittely ja alkukyselyn tulokset Yhteistyö tuo aina mahdollisuuden uusille "ikkunoille" tulevaan. Osaaminen vahvistuu ja näkökulmat

Lisätiedot

Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille. Tekes

Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille. Tekes Tutkimushaun verkottumistilaisuus 14.1.2014 Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille 2013-2016 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Fiksu

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Fintrip ideasta konkretiaksi syksy 2012

Fintrip ideasta konkretiaksi syksy 2012 Finnish Transport Research and Innovation Partnership Fintrip ideasta konkretiaksi syksy 2012 Finnish Transport Research and Innovation Partnership Liikenteen osaamis- ja innovaatioverkosto Johanna Särkijärvi,

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Visio: Kymenlaaksolainen ympäristökasvatus on arvostettua käytännön toimintaa ja tiivistä yhteistyötä.

Lisätiedot

Kohti luovaa arkea- kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisessä toimintakulttuurissa

Kohti luovaa arkea- kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisessä toimintakulttuurissa Kohti luovaa arkea- kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisessä toimintakulttuurissa Laura Huhtinen-Hildén, FT, MuM 6/2/15 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Kulttuurinen vanhustyö on näkökulma,

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Suurten kaupunkiseutujen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

Suurten kaupunkiseutujen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto Suurten kaupunkiseutujen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma 14.3.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto Innovaatiokeskittymien neuvottelumenettely Merkittävimmät uudet avaukset (4-6 kaupunkiseutua)

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke musiikki elämään Musiikki elämään Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke 2011 2013 Musiikki elämään Voidaanko taide-elämystä syventää taidepedagogiikan keinoin?

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA Aluejärjestöt Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) Alueellinen liikunnan ja urheilun järjestö, toimimme 16 kunnan alueella Päijät-Hämeessä Olemme yksi 15 aluejärjestöstä

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

CEMIS. K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i

CEMIS. K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i 2 5. 1 1. 2 0 1 0 CEMIS Mittaus- ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus 24.11.2010

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy ja Kouvola Innovation Oy

Yhteistyösopimus Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy ja Kouvola Innovation Oy Yhteistyösopimus 2017-2018 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy ja Kouvola Innovation Oy 1 Yhteistyösopimuksen tausta Kouvola Innovation Oy (Kinno) ja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Xamk) sopivat

Lisätiedot

JulkICT Lab Palvelumuotoilun Kick Off Työpajan yhteenveto

JulkICT Lab Palvelumuotoilun Kick Off Työpajan yhteenveto JulkICT Lab Palvelumuotoilun Kick Off Työpajan yhteenveto Tiistai 25.3.2014 klo 9.00-12.00 Valtionvarainministeriö Mariankatu 9 Neuvotteluhuone Ylijäämä 1 JulkICT Lab Miksi JulkICT Lab? Hallinnon hankkeille

Lisätiedot

Millaisella henkilöstön kehittämisellä edistetään ennakointiosaamista ja uudistumiskyvykkyyttä?

Millaisella henkilöstön kehittämisellä edistetään ennakointiosaamista ja uudistumiskyvykkyyttä? Millaisella henkilöstön kehittämisellä edistetään ennakointiosaamista ja uudistumiskyvykkyyttä? KJY:n henkilöstöjohtamisen kehittämispäivät 2010 Soili Saikkonen, kehittämispäällikkö, Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Lisätiedot

ENPI CBC -OHJELMIA TÄYDENTÄVÄT LÄHIALUEHANKKEET 2010 Myönnetty Hakija / Hanke summa

ENPI CBC -OHJELMIA TÄYDENTÄVÄT LÄHIALUEHANKKEET 2010 Myönnetty Hakija / Hanke summa ULKOASIAINMINISTERIÖ Alueellisen yhteistyön yksikkö (ITÄ-30) ENPI CBC -OHJELMIA TÄYDENTÄVÄT LÄHIALUEHANKKEET 2010 Myönnetty Hakija / Hanke summa BIONOVA OY WASTE-OP: WASTE OPPORTUNITIES FOR PROFITS 89

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki Innovaatioammattikorkeakoulun strategiset lähtökohdat Sinimaaria Ranki 2.9.2008 1 Taustalla vaikuttavat talouden muutosvoimat Informaatiokumous Ennuste: puolet maailmankaupasta immateriaalikauppaa Tuotanto

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE

VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE Hanketreffit, Metsäkeskus 11.2.2016 Niina Huikuri HANKETIEDOT Toteutusaika: 1.1.2015-31.12.2016, 2v. Toteuttajat: PIKES, KETI, Joensuun Tiedepuisto (hallinnoija), LuKe Henkilöstö:

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 31.3.2016 NOPEAA IDEOINTIA TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN Kaipaako yrityksesi nopeita ja ehkä villejäkin ideoita liiketoiminnan uudistamiseen,

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA #TAMPERE3 Mitä ny? YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA INTERNET VIE KOULUILTA MONOPOLIN KANSAINVÄ LISYYS ON MUST KOE JA TEE- AIDOT YMPRISTÖT RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS PÄTEVYYDET TUOVAT TUTKINNON

Lisätiedot

Ethical Leadership and Management symposium

Ethical Leadership and Management symposium www.laurea.fi Ethical Leadership and Management symposium Hyvinvointipalvelut ekosysteemien tietojen mallintaminen 6.10.2016 Dos. Jorma Jokela 2 3 MORFEUS hanke WORKSHOP työskentelyn taustalla yliopettaja

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

GERinno hanke. Monialaisen simulaatio-oppimisympäristön suunnittelu SimPro 2015 Eveliina Kivinen ja Jukka Karjalainen

GERinno hanke. Monialaisen simulaatio-oppimisympäristön suunnittelu SimPro 2015 Eveliina Kivinen ja Jukka Karjalainen GERinno hanke Monialaisen simulaatio-oppimisympäristön suunnittelu SimPro 2015 Eveliina Kivinen ja Jukka Karjalainen Simulaatiokeskus SimuLti Lahden Ammattikorkeakoulun monialainen uusi kampusalue rakentuu

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström #innovaativat julkiset hankinnat Ilona Lundström Innovaatio on kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnetty tieto ja osaaminen Tuoteinnovaatiot, prosessi-innovaatiot, palveluinnovaatiot,

Lisätiedot

KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2016

KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2016 1 1 KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2016 Kemin kaupunki ja Kemin Digipolis Oy ovat sopineet tässä esitetyn suunnitelman mukaisesta kehittämistoimeksiannosta vuodelle 2016: 1. TAUSTAA Kemin kaupunki on aktiivinen

Lisätiedot

Työelämäyhteydet koulutuksen järjestämisen arjessa. Esimerkki Keski-Suomesta Oppiminen osaksi yritysten liiketoimintaa!

Työelämäyhteydet koulutuksen järjestämisen arjessa. Esimerkki Keski-Suomesta Oppiminen osaksi yritysten liiketoimintaa! Työelämäyhteydet koulutuksen järjestämisen arjessa. Esimerkki Keski-Suomesta Oppiminen osaksi yritysten liiketoimintaa! Nina Rautiainen, osaamispäällikkö Satu Väisänen, projektipäällikkö Esityksen rakenne:

Lisätiedot

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes.

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes. Tutkimushaku 2013 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes DM 1098753 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tutkimushaku 2013

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Teollisuuden arktiset mahdollisuudet Lapissa. Alueelliset kehitysnäkymät 1 / 2015 12.3.2015, ARKTIKUM, Rovaniemi

Teollisuuden arktiset mahdollisuudet Lapissa. Alueelliset kehitysnäkymät 1 / 2015 12.3.2015, ARKTIKUM, Rovaniemi Teollisuuden arktiset mahdollisuudet Lapissa Alueelliset kehitysnäkymät 1 / 2015 12.3.2015, ARKTIKUM, Rovaniemi Digipolis Oy:n taustaa Kemin Digipolis Oy perustettu 1993 omistus: Kemi, Tornio, Keminmaa,

Lisätiedot

OuluHealth Labs. Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö. Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä. Openphoto.net

OuluHealth Labs. Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö. Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä. Openphoto.net OuluHealth Labs Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä Openphoto.net Oulu Sote Labs Hankkeen tavoitteena on tuotteistetun ja verkostomaisen innovaatio-, testaus-

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö

Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö Informaatiotutkimuksen yhdistyksen seminaari 13.11.2015 Hanna Lahtinen Sisältö 1. Taustaa 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto Alue-ennakoinnin uudistaminen Satakuntaliitto 28.9.2016 Alue-ennakoinnin vuosikello 2016 Tulevaisuufoorumi (Satli) Maakunnallisen suunnittelujärjestelmän ajankohtaisten teemojen tarkastelu, osallistujina

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä

OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä Jyrki Myllyvirta kaupunginjohtaja Lahti 2011 Yksi nopeasti kasvavista kaupunkiseuduista, erityisesti korkeakoulutetun väestön osalta Suomen merkittävin

Lisätiedot

TULEVAISUUDESSA TARVITTAVA OSAAMINEN RAKENTEELLISEN MUUTOKSEN NÄKÖKULMASTA

TULEVAISUUDESSA TARVITTAVA OSAAMINEN RAKENTEELLISEN MUUTOKSEN NÄKÖKULMASTA TULEVAISUUDESSA TARVITTAVA OSAAMINEN RAKENTEELLISEN MUUTOKSEN NÄKÖKULMASTA Hautamäki, J., & Vesasto, M. (2013). Proactive Approach to Structural Change. A Publication of Lahti University of Applied Sciences

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Pohjois-Savon maakuntaseminaari Kari Aalto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Pohjois-Savon maakuntaseminaari Kari Aalto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Pohjois-Savon maakuntaseminaari 27.9.2013 Kari Aalto Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen EU-toimisto

Lisätiedot

Pyrkimyksenä Lapin yliopiston Lapin ammattikorkeakoulun

Pyrkimyksenä Lapin yliopiston Lapin ammattikorkeakoulun Lapin korkeakoulukonserni on Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun strateginen liittouma, jonka avulla korkeakoulut kykenevät tarjoamaan opiskelijoille, henkilökunnalleen ja ympäröivälle yhteiskunnalle

Lisätiedot

Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista. Haku Valtteri Karhu Marika Lindroth

Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista. Haku Valtteri Karhu Marika Lindroth Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista Haku 1.1 1.3.2016 Valtteri Karhu Marika Lindroth Tavoitteet Vahvistetaan nuorten elämänhallintaa, osallisuutta ja voimavaroja, jotta motivaatio opiskeluun ja

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Projektipäällikkö Olli Vesterinen

Projektipäällikkö Olli Vesterinen Projektipäällikkö Olli Vesterinen OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Yritys-Suomi uudistuu Tornio 15.12.2015

Yritys-Suomi uudistuu Tornio 15.12.2015 Yritys-Suomi uudistuu Tornio 15.12.2015 Anne Syväjärvi Yritys-Suomi on julkisten yrityspalveluorganisaatioiden yhdessä muodostama palvelu yrityksille ja yrittämisestä kiinnostuneille. Monikanavainen Yritys-Suomi

Lisätiedot

OYS TestLab. Toiminnan kehittämistä testauslaboratorion avulla potilaan kokonaisvaltaisessa hoitoprosessissa

OYS TestLab. Toiminnan kehittämistä testauslaboratorion avulla potilaan kokonaisvaltaisessa hoitoprosessissa Toiminnan kehittämistä testauslaboratorion avulla potilaan kokonaisvaltaisessa hoitoprosessissa Oulu Sote Labs -kehittämishanke Hankkeen tavoitteena on tuotteistetun ja verkostomaisen innovaatio-, testaus-

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

Suomen työelämä Euroopan parhaaksi vuoteen 2020 KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEEN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMIEN KOKOUS

Suomen työelämä Euroopan parhaaksi vuoteen 2020 KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEEN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMIEN KOKOUS Suomen työelämä Euroopan parhaaksi vuoteen 2020 KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEEN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMIEN KOKOUS 25.8.2015 31.5.2012 1.1.2013 Työelämästrategia Visio Suomen työelämä Euroopan paras

Lisätiedot

Tampereen kaupungin OMA TESOMA -HANKE

Tampereen kaupungin OMA TESOMA -HANKE Tampereen kaupungin OMA TESOMA -HANKE - kolme esimerkkiä asukkaiden osallistamisesta Tesoman palveluja, rakennettua ympäristöä, alueellista hyvinvointia ja elinvoimaisuutta kehitetään osana poikkihallinnollista

Lisätiedot

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla Kirsi Kaunisharju Kulttuuri perusoikeutena 1/2 Suomessa perustuslain 16 :n 2 momentin mukaan julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 EVIVA Ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-aika TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällysluettelo Tavoite ja päämäärä... 2 EVIVA toimintaohjelman hallinto... 2 Päätoimenpiteet 2015... 2 Arviointi ja seuranta

Lisätiedot

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä TKI-toiminnan kirjastopalvelut Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä Sisältö 1. Esityksen taustaa 2. Tietoasiantuntijat hankkeissa 3. Ammatilliset käytäntöyhteisöt vs Innovatiiviset

Lisätiedot

Avoin innovaatioalusta kaupunkikehittämisessä. Nina Mustikkamäki / Tampereen kaupunki

Avoin innovaatioalusta kaupunkikehittämisessä. Nina Mustikkamäki / Tampereen kaupunki Avoin innovaatioalusta kaupunkikehittämisessä Nina Mustikkamäki / Tampereen kaupunki YHTEISÖ Mitä avoimella innovaatioalustalla tarkoitetaan? Verkostovaikutus TILA TOIMINTA (Raunio ym. 2016) Mitä avoimella

Lisätiedot

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke 18.6.2010 Hannu Simi, Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Valtakunnallinen Koulutuksen

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus

Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Sisältö INKA yleisesti Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Kaupungin rooli Rahoitus Esimerkkiprojekteja Mikä INKA on? Tausta Tavoitteena

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

KINO-Metropolia. Innovation Scout seminaari Veikko Koivumaa Metropolia AMK

KINO-Metropolia. Innovation Scout seminaari Veikko Koivumaa Metropolia AMK KINO-Metropolia Innovation Scout seminaari 8.6.2016 Veikko Koivumaa Metropolia AMK Metropolia AMK lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa:

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

Kv suunnitelmat teoriassa ja käytännössä

Kv suunnitelmat teoriassa ja käytännössä Kv suunnitelmat teoriassa ja käytännössä Yleissivistävän koulutuksen kansainvälisyyspäivät 21.11.2013 Kuopio Vararehtori, KTT Lauri Tuomi, HAAGA HELIA ammattikorkeakoulu Tavoite Ideoita, ajatuksia, oivalluksia

Lisätiedot