REFERENSSIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "REFERENSSIT 2009 2015"

Transkriptio

1 REFERENSSIT Työelämänlaadun kehittämishankkeen sparraus Tilaaja: Tokmanni-konserni Toimimme 2015 asiantuntijana ja innovaatiosparraajana Tokmannin valmistellessa kaupanalan työelämänlaadun kehittämishanketta Tekesin Liiderit -ohjelmaan. Tuotteistamisen fasilitointi Tilaaja: Hyria koulutus Oy ja Hyria Aikuiskoulutus Oy Tuotteistamispäivänä ideoitiin ja tuotteistettiin Hyrialle koulutustuotteita. Syntyi konkreettisia uusia ratkaisuja ja tuotteita, kun eri osastot kehittivät yhdessä. Samalla syntyi aikataulutetut työsuunnitelmat tuotteiden jatkotyöskentelyyn. Sukupolviälykäs työpaikka Tilaaja: Metsäkeskus Hankkeessa luodaan Suomen Metsäkeskukseen uudenlainen sukupolviälykäs työpaikka, jossa arvostetaan eri-ikäisten työntekoa, osaamista ja osaamisen jakamista. Hankkeen aikana kerätään ja jalostetaan hiljaista tietoa sekä kokemustietoa sukupolvien välisessä vuorovaikutuksessa kaksisuuntaisen mentoroinnin avulla. Innostavaa mekatroniikkaa innovaatiokäytäntöjen jakaminen Tilaaja: Ladec Toteutimme tuoreen innovaatio-oppaan ja blogiympäristön yrityksiltä yritykselle. Innostavaa Mekatroniikkaa sisältää kolmetoista yritystapausta ja kuhunkin liittyvän menetelmävinkin. Yritykset kertovat arkisia ratkaisumallejaan uuden liiketoiminnan ja kilpailukyvyn parantamisessa. Ravistelevia kiinteistöratkaisuja Tilaaja: Renor Oy Toimeksiannon lähtökohtana on luoda Renorin kumppanina ydinosaamisen, hardwaren, rinnalle vahva software kumppanuuksien nippu. Lähtökohtana on vuoden aikaperspektiivi, johon liittyvät aineelliset ja aineettomat investoinnit tulevat luomaan maailman parhaan ympäristön. Vehkalan työpaikka-alueen ideointi Tilaaja: Vantaan kaupunki Suunnittelimme ja toteutimme keväällä 2015 Vantaan kaupungin tilauksesta työpajat, joissa ideoitiin tulevan Vehkalan työpaikka-alueen profiileja ja tulevaisuuskuvia alueen tonttien markkinoinnin tueksi. Pajat kokosivat kaupungin kaavoituksen ja elinkeinokehittämisen asiantuntijoita, alueelle sijoittuvien potentiaalisten yrittäjien sekä keskeisten sidosryhmien ja järjestöjen edustajia.

2 Innovaatioprosessin automatisointi Tilaaja: Kemppi Oy Syksyllä 2014 suunnittelimme ja fasilitoimme yhteistyössä Lahden alueen kehitys Ladec Oy:n kanssa Kemppi Oy:n isännöimän Innoklubin teemasession. Teemasession aihe oli innovaatioprosessin automatisointi. Ryhmätyössä pohdittiin, missä kohtaa innovaatioprosessia on potentiaalia automatisoinnille. Osallistujina oli alueen muiden yritysten johtoa sekä innovaatio- ja tutkimusasiantuntijoita. Nordic Business Forum Tilaaja: Tekes Tekesin Liideri- ja Fiiliksesta fyrkkaa -ohjelmat halusivat näkyvyyttä ja keskustelun herätteitä standilleen Nordic Business Forumissa. Susinno fasilitoi standin työskentelyn kutsumalla Nordic Business Forumin osallistujat pelaamaan uudenlaista Onnenpyörä-peliä ja kertomaan näkemyksensä tulevaisuudesta. Keskustelun nostot dokumentoitiin visuaalisesti. Opintosihteerien työpajat Tilaaja: Lahden ammattikorkeakoulu On hyvä päästä kehittämään omaa työtään jo muutoksen alkumetreillä. Suunnittelimme ja fasilitoimme Lahden ammattikorkeakoulun opintosihteerien työpajat, joissa sihteerit koottiin kehittämään omaa työtään ja ideoimaan ratkaisuja. Toisessa vaiheessa pyydettiin mukaan työnkehittämiseen kannalta tärkeitä kutsuvieraita, johdon edustajia. Kun johto saatiin mukaan, päästiin muodostamaan yhteistä käsitystä työtehtävistä ja erityisesti työn arvostuksesta. Alueellisten innovaatiokäytäntöjen bechmarking Euroopassa Tilaaja: Ladec Alueellisten innovaatiokäytäntöjen benchmarkkaus-projektissa kerätään ja analysoidaan tietoa alueittain, tehdään potentiaalisimpien alueiden syväanalyysi, kiteytetään tulokset ja vertaillaan niitä Päijät-Hämeeseen sekä muihin alueisiin Suomessa. Liideri-kehittämisprojektien syventävä arviointimalli Tilaaja: Tekes Liideri-ohjelmassa rahoitettujen kehittämisprojektien tulosten ja kokemusten syventävän arviointimallin toteutustavan suunnittelu ja pilotointi yhdessä VTT:n kanssa. Ruotsin innovaatiojärjestelmän alueellisten kärkihankkeiden kansainvälinen evaluointi Tilaaja: Vinnova Vinnovan VINNVÄXT- ohjelmassa valittiin vuonna 2008 kolme alueellista kärkihanketta. Näistä toteutetaan kansainvälinen evaluointi keväällä Vesa Harmaakorpi toimii prosessissa toisena pääevaluaattorina.

3 HyviS-hanke Tilaaja: Osuuskauppa Hämeenmaa Hanke on hyvää työelämää edistävä innovaatiohanke, jossa henkilöstö kehittää uusia menetelmiä työkyvyn ylläpitoon. Hanke, joka toteutetaan vuoden 2014 aikana, osallistaa laajasti useiden yritysten henkilöstöä ja johtoa yhteiseen kehittämistyöhön. Susinno on Tekesrahoitteisen hankkeen pääasiantuntija, joka vastaa hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja evaluoinnista. Käytäntölähtöisten innovaatioiden ja innovaatiotoimintaan liittyvän osaamisen kehittäminen Tilaaja: Päijät-Hämeen koulutuskonserni Susinno toteuttaa 2014 koulutuskeskus Salpauksen johdon, opettajien ja opiskelijoiden kanssa kehittämisprojektin, jonka tavoitteena on luoda oppilaitokselle uudenlaista opetustarjontaa, jatkuvan kehittämisen toimintamalleja ja arvioinnin käytäntöjä. Käytäntölähtöisten innovaatiostrategioiden laadinta Tilaaja: Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys Amke ry Toisen asteen koulutusorganisaatioilla tulisi olla paljon suurempi rooli suomalaisessa innovaatiojärjestelmässä kuin niillä tällä hetkellä on. Koko kentän ja sen toimijoiden toiminta ja roolitus tulisi nähdä uudessa valossa. Susinno johtaa Amke ry:n ja sen jäsenjärjestöjen evaluointi- ja uudistamisprosessia Toimintakulttuurin muutos ja innovaatiokyvykkyyden kehittäminen Tilaaja: Keskuspuiston ammattiopisto Keskuspuiston ammattiopisto haluaa muuttaa toimintakulttuuriaan ja parantaa innovaatiokyvykkyyttään. Susinno on suunnitellut prosessin ja toteuttanut työpajoja mm. taiteen menetelmiä hyödyntäen Liideri-ohjelman monitasoinen arviointimalli Tilaaja: Tekes Susinno on vastannut Tekesin Liideri-ohjelmalle uudenlaisen ketterän ja moninäkökulmaisen arviointimallin sabluunan rakentamisesta. Työ on sisältänyt kyselyn ja työpajan toteuttamisen asiantuntijaryhmälle sekä ohjelman johtoryhmälle ja näiden perusteella tavoiteltavan arviointimallin hahmottamisen v Innovaatiotoiminnan arvoverkoston henkilöstölähtöinen kehittäminen Tilaaja: Järvenpään sosiaalisairaala Hankkeen tarkoitus on edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja luoda uusia toimintamalleja yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden kesken. Susinno vastasi pääasiantuntijana tämän Tekes-rahoitteisen hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja evaluoinnista

4 Strategiatyön fasilitointi Tilaaja: Liikenne- ja viestintäministeriö Susinno toteutti Liikenne- ja viestintäministeriölle sparraavan työpajan strategiakärkien kirkastamiseen keväällä Osaamiskartoitus Tilaaja: Liikennevirasto, Lappeenrannan toimipiste Liikenneviraston uudentyyppisten yhteisten toimintatapojen kehittämiseksi haluttiin Lappeenrannan toimipisteessä kartoittaa nykyinen osaamiskokonaisuus ja kehittämisen potentiaali. Susinno toteutti osallistavan osaamiskartoitusprosessin syksyllä Projektien kehittämisryhmän innovaatiopäivä Tilaaja: Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Projektien kehittämisryhmän innovaatiopäivän fasilitointi Työpajan tavoitteena oli arvioida projektien tuloksia ja vaikuttavuutta sekä miettiä yhdessä, miten tavoitteet saavutettaisiin entistä paremmin. Lisäksi mietittiin projektien jalkauttamista sekä projektien tulosten hyödynnettävyyttä laajemmin organisaation omassa innovaatiotoiminnassa. Monitoimijaisen innovaatioprosessin rakentaminen Tilaaja: Fazer Mylly Innovaatiotoiminnassa kaikkien sidosryhmien ideat ja yhteistoiminta on tarpeen. Susinno toteutti vuonna 2013 Fazerille monitoimijaisen innovaatioprosessin yhteisen rakentamisen prosessin. Suurtapahtumat ja Laulurinteen kehittäminen työseminaari Tilaaja: Joensuun Popmuusikot ry Työseminaarin fasilitointi Aluekehittäjät ja yhdistykset ideoivat ja valitsivat Laulurinteelle toteutettavia suurtapahtumia ja vapaa-ajan toimintoja eri kohderyhmille. Tuotettiin toimijakohtaiset toimenpidesuunnitelmat Laulurinteen alueen toimintojen kehittämiselle aikatauluineen. Alueen organisaatiot ja aluekehittäjät sopivat keskinäisestä työnjaosta kehittämistyön käynnistämisessä. Innovaatiotyöpajat Tilaaja: Kouvolan seudun ammattiopisto Syys-marraskuussa 2013 tilitoimistoyrittäjät ja opiskelijat loivat yhdessä Koetilitoimiston, jossa opettajina toimivat kokeneet kirjanpitäjät ja yrittäjät. Yhteistyötyöpaja Tilaaja: Senson Oy ja Viking Malt Oy Yritykset, tekijät ja tavoitteet tutuiksi -pajassa ideoitiin 2013 sisäisiä yhteistyötavoitteita sekä mietittiin Viljaklusterin hyötyjä.

5 Innovaatiohanke Tilaaja: Kouvolan aikuiskoulutuskeskus Osallistuvien yritysten ja aikuiskoulutuskeskuksen toimijoista muodostettiin vastinparit, jotka kehittivät innovaatiokäytäntöjä Aikuiskoulutuskeskukselle synnytettiin yritysten osaamisen kehittämiseen kytkeytyviä malleja. Lisäksi syntyi 12 uutta eteenpäin vietävää ratkaisua, joista yhtenä yksi uusi koulutusala. Ydinryhmän asiakasvetoinen innovaatiosessio Tilaaja: Porin ev.lut. seurakuntayhtymä Kaksivaiheinen työskentely vuonna 2013 tuotti seurakuntayhtymän kumppanuuksien alueelle uusia ratkaisuja. Esimerkkeinä kansalaisten osallistumisesta palvelujen kehittämiseen syntyivät torimainen ratkaisu, sairaalan mitä voisimme tehdä paremmin ryhmä sekä suhdeklinikka. Navarra Smart Specialisation strategia evaluointi Tilaaja: Euroopan Komissio Komission pyynnöstä eurooppalaiset alueet ovat laatimassa omia alueellisia älykkään erikoistumisen strategioita. Prosessiin kuuluu strategioiden evaluointi. Susinno toteutti tällaisen evaluaation Navarran maakunnassa Innovatiiviset osallistavat menetelmät julkisten palvelujen kehittämisessä Tilaaja: Digipolis Oy Toimeksiannon aikana selvitettiin miten, millaista ja millaisin resurssein erityisesti kuntien palvelutoimintaa on kehitetty erilaisin osallistavin innovaatiomenetelmin. Selvityksessä haettiin kokemuksia innovaatiotoiminnasta ja innovatiivisten menetelmien käytöstä ja tuloksista. Lisäksi selvitettiin toteutettujen toimenpiteiden vaikuttavuutta ja sekä sitä, miten tuloksellisuutta on mitattu. Synerginen yhteistyö Tilaajat: Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Vuosina 2012 ja 2013 toteutettiin työpajat Esylep projektille. Työpajojen tavoitteena oli vienninedistämisorganisaatioiden synergisen yhteistyön ja CleanTech alan yrityspalvelujen kehittäminen Venäjän markkinoilla. Lahden Innovaatiokeskittymä; Kera Group Oy Tilaaja: Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Yritys kehitti asiakastarinapajojen ja myynnin avainhenkilöiden pajan avulla malleja asiakkaiden mukaan ottamiseen palvelun uudistamiseen Innovaatiopolitiikan meta-analyysi Tilaaja: Tekes Hankkeessa tehtiin meta-analyysi Tekesin rahoittamaan innovaatiotutkimukseen ja sen vaikuttavuuteen. Susinno vastasi innovaatioympäristöjen uusien toimintatapojen ja kehitysalustojen analyysista ja vaikuttavuusarvioinnista.

6 The Matrix Post Cluster Innovation Policy Tilaaja: Vinnova Kansainvälinen asiantuntijaryhmä hahmotteli Ruotsille uutta innovaatiopolitiikan suuntaa. Susinnon Vesa Harmaakorpi toimi asiantuntijana erityisestä kehitysalustamenetelmän soveltamisessa. Neljän suuren innovaatioverkosto Tilaaja: Suomen Urheiluliitto ry Hankkeessa luotiin uutta seuralähtöisyyteen perustuvaa kehittämisotetta Suomen Urheiluliittoon Pilottina toimi neljän suurimman yleisurheiluseuran verkosto. Visio- ja strategiaprosessi Tilaaja: Suomen Kuntoliikuntaliitto Suomalaisen liikunnan ja urheilun muutosprosessin yhteydessä Suomen Kuntoliikuntaliitto toteutti vuonna 2012 visio- ja strategiaprosessin osallistaen mukaan jäsenjärjestöt. Myöhemmin Kuntoliikuntaliitto yhdistyi Valo ry:een. Susinno Oy johti ulkopuolisena asiantuntijana tätä prosessia. Innovaatiotyökalujen käyttäminen kehittämisessä Tilaaja: Savonlinnan Teknologiapuisto NOHEVA Susinno suunnitteli, toteutti ja dokumentoi innovaatiotyökalujen käyttöön liittyvän projektiosion yhdessä alueen innovaatiotoimijoiden kanssa Innovation Xchange workshop Innovaatiokeskittymä INKA valmistelu Tilaaja: Wirma Lappeenranta Oy Susinno toteutti Lappeenranta-Imatra-alueen INKA-ohjelmaan liittyvän konseptoinnin yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Toimintakulttuurin henkilöstölähtöinen muutos Tilaaja: HUSLAB Meilahden sairaalan automaatiolaboratorio Susinno toteutti koko laboratorion henkilöstön osallistavan toimintakulttuurin uudistamisprosessin vuonna Prosessi piti sisällään hankkeen suunnittelun, toteutuksen erilaisin interventiomenetelmin sekä vaikuttavuuden arvioinnin. Päijät-Hämeen huippu-urheilun kasvukeskus pilottiprojektin innovaatiotoiminta Tilaaja: Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry Hankkeessa toteutettiin laajalla osallistamisella systeemisen innovaation rakentaminen Päijät- Hämeen alueelle: työpajat, raportointi, toimenpidesuunnitelma. Hanke toteutettiin vuonna 2012.

7 Vakka-Suomen innovaatioratkaisu Tilaaja: Frami Oy; Ukipolis Kauppakamari etsi 2012 innovaatiosession avulla alueelle uusia innovaatiopanostuksen kohteita. Hankkeeseen osallistuivat päiväkotien lapset, yrittäjät ja kuntien edustajat. Tuloksena syntyi neljä konseptia. Ready-Steady-Go työpajat Tilaaja: Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Nelivaiheinen työskentely 2012 sisälsi muotoilun ja tilapäisarkkitehtuurin soveltamista liikunnan ja urheilun tapahtumakehittämiseen. Kokeiluna toteutettiin Kalevan Kisojen pyöräilykatsomo. CleanTech alan yrityspalvelujen kehittäminen Venäjän markkinoilla; Esylep projekti Tilaaja: Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Team Finland ideaan perustuen Pietarin vienninedistäjien kanssa rakennettiin 2012 yhteistä yrityspalvelua. Mukana olivat myös CleanTech toimialan asiakasyritykset. Uudet oppimisympäristöt Tilaaja: Metropolia AMK Metropolian henkilökunnan (120 osallistujaa) kehittämispäivän fasiitointi Kehittämispäivän tavoitteena oli ideoida oppimisympäristöjä ristipölytteisesti koko henkilökunnan kokemustietoa hyödyntäen. 120 osallistujan toiminnallinen osallistaminen tuotti laajan materiaalin hyvistä ja toimivista käytänteistä sekä uusista levitettävistä ideoista oppimisympäristöjen kehittämiseksi ajassa muuttuvien opiskelutilanteiden ja tarpeiden mukaan. Ruokaprovinssi konsortion strategiatyöpaja Tilaaja: Foodwest Oy Tarinallisen työskentelyn avulla luotiin 2012 kertomuksellinen kehys Ruokaprovinssin strategian pohjaksi. Oulun Eteläisen alueen kärjet uusin silmin Tilaaja: Frami Oy Alueen elinkeinostrategian kärkiä terävöitettiin kolmen seutukunnan ja alueen yhteisessä sparrauksessa. Lähestymistapana oli älykkään erikoistumisen kautta etsiä nichejä ja kärkiä uudelle ohjelmakaudelle. Paras Mitattu Hoito innovaatiosessio Tilaaja: LAKES Oy Innovaatiosessiossa 2011 kehitettiin asiakaslähtöistä yli rajojen toteutettavaa terveydenhuollon palvelua erityisesti keskittyen siihen miten palvelun laatua voitaisiin seurata. Mukana yksityisiä ja julkisia terveydenhuollon toimijoita.

8 KOKO-ohjelman innovaatioverkoston innovaatiosessiomenetelmän kehittäminen alueilla (Innovaatiotyökalupakki I) Tilaaja: Seinäjoen Teknologiakeskus Oy Hankkeessa levitettiin ja kokeiltiin aluetoimijoiden ja yritysten kanssa innovaatiosessiomenetelmää Kehitettiin media-alan kasvuyrityksen liiketoimintaa, apteekkien lääkejakelua, hoivapalveluita, elintarvikealan klusteria ja kemian alan yritysten rajapintainnovaatioita. Kolmen kärjen älykkään erikoistumisen hyökkäystaktiikka Tilaaja: Päijät-Hämeen liitto Evaluaatiohanke, jossa Susinno toteutti monimenetelmällisen arvioinnin Päijät-Hämeessä toteutetuista EAKR-hankkeista Esisuunnitelma: Uudet toimintamallit ja käytännöt alueellisen vetovoiman vahvistamiseksi Tilaaja: Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Susinno toteutti laajamittaisen kehittämisohjelmasuunnittelun toteutuksen alueellisen KOKOohjelmakokonaisuuden toteuttamiseksi Toimintakulttuurin henkilöstölähtöinen muutos myynnin arvoverkostossa Tilaaja: Puustelli Group Susinno toteutti taiteen menetelmiä hyödyntävän prosessin toimintakulttuurin uudistamiseksi vuonna Prosessi piti sisällään hankkeen suunnittelun, intervention ja vaikuttavuuden arvioinnin. TKI-toiminnan evaluointi Tilaaja: Seinäjoen ammattikorkeakoulu Vesa Harmaakorpi toimi Suomen ensimmäisen ammattikorkeakouluissa tehdyn TKIarviointiryhmän puheenjohtajana Työvoima ja elinkeinoministeriön aluestrategia 2020 Tilaaja: Työ- ja elinkeinoministeriö Vesa Harmaakorpi toimi asiantuntijana Työ- ja elinkeinoministeriön aluestrategia 2020 prosessissa erityisalueenaan käytäntölähtöinen innovaatiotoiminta. Tapahtumakokonaisuus systeemisenä innovaationa Tilaaja: Päijät-Hämeen liitto Tutkimus- ja kehittämishanke, jossa veteraanien yleisurheilun MM-kisojen yhteyteen rakennettiin hyvinvointitapahtumien verkostokokonaisuus. Hankkeessa rakennettiin uudenlaisia elementtejä sisältävä systeeminen innovaatio vuonna 2009.

9 KASTE -hankkeen aluejohtoryhmän kehittämispäivät Tilaaja: Tampereen kaupunki Väli-Suomen KASTE -hankkeen aluejohtoryhmän kehityspäivien fasilitointi vuosina 2008, 2010, 2012 ja Hankkeen aluejohtoryhmän kaksipäiväisillä kehittämispäivillä tavoitteena on ollut eri toimijoiden yhteistyön tiivistäminen ja kokemusten levittäminen. Ministeriön, kuntatoimijoiden ja osahankkeiden toiveita ja saavutuksia KASTE hankkeen toimenpiteissä on tehty näkyväksi. Yhteisiä linjoja ja toimintasuunnitelmia on hiottu fasilitoijien avustuksella. Creating Partnership within the Northern Dimension 2011 Tilaaja: Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti Pohjoismaiden Neuvoston seminaarin työpajojen fasilitointi Tavoitteena oli saada teematyöryhmien kiteytykset ja jatkosuunnitelmat 45 minuutin mini-innovaatiosession tuloksena. Kolmessa fasilitoidussa mini-innovaatiosessiossa syntyi teemakohtaiset toimintasuunnitelmaesitykset päätöskokouksen linjattavaksi. Network for Business, Social & Societal Innovations työpaja Tilaaja: Helsingin yliopiston tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenia Kotka Pietarin ja Kotkan alueen luovien alojen yritysten innovaatiosession fasilitointi Pietarissa Tavoitteena oli tutustua alueiden luovien alojen toimijoihin ja yhdessä löytää markkinoita luovien yritysten tuotteille ja palveluille. Innovaatiosessiossa ideoitiin palvelutuote kulttuurilaiva luovien alojen yritysten markkinoiden lisäämiseksi. Luovien alojen Kaakkois-Suomen kehittämisstrategian työpajat Tilaaja: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kaakkois-Suomen alueen luovien alojen kehittämisstrategian työpajojen fasilitointi Tavoitteena oli luovien alojen toimijoiden ja aluekehittäjien yhteistyönä kehittämisstrategia. Osallistujat tutustuivat toistensa toimintaan ja toimintatapoihin. Työpajojen aikana rakentui verkostoja eritoimijoiden kesken. Työpajoissa rakentui suuntaviivat ja tavoitteet luovien alojen kehittämisen strategialle. KOKO-ohjelman innovaatioverkosto innovaatiosessiomenetelmän käyttäjäksi (Innovaatiotyökalupakki I) Tilaaja: Seinäjoen Teknologiakeskus Oy (nykyinen Frami Oy) Hankkeessa toteutettiin innovaatiotyökalujen, erityisesti innovaatiosessiomenetelmän käyttövalmiuden lisääminen Innovaatioverkoston aluekehittäjien keskuudessa Innovaatiotyökalupakki koostui yhteisistä menetelmäpäivistä sekä alueilla toteutetuista innovaatiosessioista. Suomen innovaatiojärjestelmän mosaiikin arviointi Tilaaja: Tekes, TE-keskukset Vesa Harmaakorpi toteutti hankkeen alussa Innave Oy:ssä ja saattoi loppuun Susinno Oy:ssä vuosina Prosessissa käytiin läpi kaikki Suomen alueet ja järjestettiin niissä työpajoja. Lopputuloksena oli analyysi koko Suomeen alueellisten innovaatiojärjestelmien mosaiikista.

10

REFERENSSIT 2009 2015

REFERENSSIT 2009 2015 REFERENSSIT 2009 2015 Sukupolviälykäs työpaikka Tilaaja: Metsäkeskus Hankkeessa luodaan Suomen Metsäkeskukseen uudenlainen sukupolviälykäs työpaikka, jossa arvostetaan eri-ikäisten työntekoa, osaamista

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Satu Rinkinen, Tuija Oikarinen & Helinä Melkas LUT Lahti School of Innovation 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Alue- ja innovaatiopolitiikan haasteet - Europe

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste. Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus

Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste. Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus 25.2.2015 Helsinki Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen

Lisätiedot

LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY. LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia

LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY. LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia 2009-2015 Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 VISIO 2015: Suomen ympäristötehokkain ja yritysystävällisin

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen. Minna Takala / / versio 0.9

Oma Häme. Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen. Minna Takala / / versio 0.9 Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen Minna Takala / 20.2.2017 / versio 0.9 Analyysityökaluna Trello

Lisätiedot

Vaikuttavuusindikaattorit INKA-kaupungeissa. INKA-ohjelman kevätseminaari 17.3.2015 Vaasa Ville Valovirta

Vaikuttavuusindikaattorit INKA-kaupungeissa. INKA-ohjelman kevätseminaari 17.3.2015 Vaasa Ville Valovirta Vaikuttavuusindikaattorit INKA-kaupungeissa INKA-ohjelman kevätseminaari 17.3.2015 Vaasa Ville Valovirta Innovaatio, käyttöönotto ja leviäminen 25.3.2015 2 Seuranta- ja arviointimalli Panokset Toiminta

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskus: Apua kehittämisohjelmien käynnistämiseen

Työturvallisuuskeskus: Apua kehittämisohjelmien käynnistämiseen Työturvallisuuskeskus: Apua kehittämisohjelmien käynnistämiseen Jarna Savolainen Kehittämispäällikkö, TTK Tukea toimialojen kehittämiseen aamuseminaari 1.11.2017 klo 8:30-11:00 Työturvallisuuskeskuksen

Lisätiedot

28.10.2013 Ari Hiltunen

28.10.2013 Ari Hiltunen 28.10.2013 Ari Hiltunen Kaupunginhallituksen kokous 28.10.2013 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Mitattavuus ja vaikuttavuus Välittömät vaikutukset eli mitä tehdään ja välilliset tulokset muiden toimijoiden

Lisätiedot

Palvelutuotannon ja palveluinnovaation avoin kehittämismalli älykkäässä kaupungissa: toimintakonsepti ja -malli julkisen päätöksenteon tueksi

Palvelutuotannon ja palveluinnovaation avoin kehittämismalli älykkäässä kaupungissa: toimintakonsepti ja -malli julkisen päätöksenteon tueksi Palvelutuotannon ja palveluinnovaation avoin kehittämismalli älykkäässä kaupungissa: toimintakonsepti ja -malli julkisen päätöksenteon tueksi Laurea University of Applied Sciences, Espoo, Finland Prof.

Lisätiedot

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 1. Tavoitteet Luoda käyttäjä- ja kysyntälähtöinen Living Lab toimintaympäristö, joka tukee Kymenlaakson ammattikorkeakoulun LCCE- oppimisen

Lisätiedot

Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki

Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki 19.11.2015 Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Hankkeen toimenpiteet MIKSI?: Päijät-Hämeen maakuntaohjelmassa

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma

Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Pääkaupunkiseudun Val osallistuminen INKAan Kimmo Heinonen Elinkeinoasiamies Helsingin kaupunki 12.11.2013 INKA-ohjelma 2014-2020 Uusi innovaatiopolitiikan väline

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

AIKO-hankelomake. Hankkeen toteuttaja:kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kyamk Oy ( alkaen Xamk Oy)

AIKO-hankelomake. Hankkeen toteuttaja:kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kyamk Oy ( alkaen Xamk Oy) Hankkeen nimi: Älykäs satama Kymenlaakson innovaatioveturina KYM1 Hankkeen aloitusajankohta: 1.10.2016 Hankkeen päättymisajankohta:31.5.2017 Hankkeen toteuttaja:kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kyamk Oy

Lisätiedot

Innovaatio? Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen. Innovatiiviset liiketoimintakonseptit

Innovaatio? Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen. Innovatiiviset liiketoimintakonseptit Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Nuppu Rouhiainen etunimi.sukunimi@tekes.fi Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

PROAKTIIVISTA ALUEKEHITTÄMISTÄ TULEVAISUUTTA TUTKIEN

PROAKTIIVISTA ALUEKEHITTÄMISTÄ TULEVAISUUTTA TUTKIEN PROAKTIIVISTA ALUEKEHITTÄMISTÄ TULEVAISUUTTA TUTKIEN Jari Hautamäki Proaktiivisesti kohti rakennemuutosta (ENNE) projekti http://www.lamk.fi/enne Kuva: http://www.flickr.com/photos/73662475@n00/2651957971

Lisätiedot

Korjausrakentaminen teeman tulosseminaari

Korjausrakentaminen teeman tulosseminaari Rakennettu ympäristö ohjelman tulosseminaari Finlandiatalo Korjausrakentaminen teeman tulosseminaari 27.1.2015 Tekesin Rakennettu ympäristö ohjelma 2009-2014 Tekes Innovaatiorahoituskeskus Ohjelmapäällikkö

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

Muotoilemme elämäämme kestäväksi

Muotoilemme elämäämme kestäväksi Muotoilemme elämäämme kestäväksi Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma strategia 2035 Maakuntasuunnitelma on pitkän aikavälin suunnitelma maakunnan kehittämiseksi Pohjautuu sekä alueiden kehittämis- että maankäyttö-

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Keski-Suomen AIKO-hankekuvaukset, rahoitetut hankkeet

Keski-Suomen AIKO-hankekuvaukset, rahoitetut hankkeet Keski-Suomen AIKO-hankekuvaukset, rahoitetut hankkeet 1. Keski-Suomen kauppakamari: Keski-Suomen tori Hanke on innovatiivinen 8 Hanke on kustannustehokas 10 Kuvaus ja arviointi Tavoitteena on lisätä keskisuomalaisten

Lisätiedot

KeKo-kehittämisen koordinaatiohanke Elinvoimaa järjestöille yhdessä vaikuttaen Syyskuu 2017 Mari Toivonen Hankepäällikkö

KeKo-kehittämisen koordinaatiohanke Elinvoimaa järjestöille yhdessä vaikuttaen Syyskuu 2017 Mari Toivonen Hankepäällikkö KeKo-kehittämisen koordinaatiohanke Elinvoimaa järjestöille yhdessä vaikuttaen 2017-2019 Syyskuu 2017 Mari Toivonen Hankepäällikkö Miksi? 2 Toimintaympäristön muutokset -> mm. maakuntauudistus, työvoimapalveluiden

Lisätiedot

Miksi? KeKo kehittämisen koordinaatiohanke Elinvoimaa järjestöille yhdessä vaikuttaen

Miksi? KeKo kehittämisen koordinaatiohanke Elinvoimaa järjestöille yhdessä vaikuttaen Keko-hankkeen järjestöjen yhteinen tilaisuus Postitalolla 23.11.2017 KeKo kehittämisen koordinaatiohanke Elinvoimaa järjestöille yhdessä vaikuttaen 2017 2019 Järjestöjen yhteinen tapaaminen 23.11.2017

Lisätiedot

Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa

Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa Miten julkiset hankinnat voivat tukea rakentamisen cleantechratkaisuja? Motiva / Tekes seminaari 10.2.2015 Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa Tekesin Rakennettu ympäristö ja Huippuostajat

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Fintrip ideasta konkretiaksi syksy 2012

Fintrip ideasta konkretiaksi syksy 2012 Finnish Transport Research and Innovation Partnership Fintrip ideasta konkretiaksi syksy 2012 Finnish Transport Research and Innovation Partnership Liikenteen osaamis- ja innovaatioverkosto Johanna Särkijärvi,

Lisätiedot

Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille. Tekes

Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille. Tekes Tutkimushaun verkottumistilaisuus 14.1.2014 Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille 2013-2016 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Fiksu

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen?

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen? Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Mitä ohjelman jälkeen? Tekesin ohjelma 2009 2012 Sapuska loppuu, elämä jatkuu! Tekesin Sapuska-ohjelmasta on muodostunut koko elintarvikealan tuntema

Lisätiedot

Suurten kaupunkiseutujen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

Suurten kaupunkiseutujen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto Suurten kaupunkiseutujen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma 14.3.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto Innovaatiokeskittymien neuvottelumenettely Merkittävimmät uudet avaukset (4-6 kaupunkiseutua)

Lisätiedot

Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa

Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa Nostaa tunteen ja asiakkaan kokeman arvon yhdeksi liiketoiminnan keskeiseksi ajuriksi. Haastaa yrityksiä tarkastelemaan liiketoimintaa asiakkaiden tunteiden kautta.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Round table 27.3.2014 Aineeton pääoma mikä on sen merkitys ja voiko sitä mitata? Christopher Palmberg

Round table 27.3.2014 Aineeton pääoma mikä on sen merkitys ja voiko sitä mitata? Christopher Palmberg Round table 27.3.2014 Aineeton pääoma mikä on sen merkitys ja voiko sitä mitata? Christopher Palmberg Innovaatiotutkimus eli innovaatioympäristöä palveleva tutkimus Tutkimuksen kohteena on innovaatioiden

Lisätiedot

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa 21.9.2012 Kari Puumalainen Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän johtaja Ammatillisen koulutuksen aluekehitysrooli Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

Liideri livenä Tampereella 4.6.2014. Pk-yritysten verkostokumppanuusmalli uudet mallit liiketoimintaan ja johtajuuteen Janne Aaltonen Kehitysjohtaja

Liideri livenä Tampereella 4.6.2014. Pk-yritysten verkostokumppanuusmalli uudet mallit liiketoimintaan ja johtajuuteen Janne Aaltonen Kehitysjohtaja Liideri livenä Tampereella 4.6.2014 Pk-yritysten verkostokumppanuusmalli uudet mallit liiketoimintaan ja johtajuuteen Janne Aaltonen Kehitysjohtaja Tampereen Puhelin Oy on vuonna 2003 perustettu tietoliikenne-

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 25.1., Oulu

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 25.1., Oulu 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 22.1.-16.3.18 Infotilaisuus 25.1., Oulu Ohjelma Kahvit 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Soile Jokinen, Oulun kaupunki

Lisätiedot

Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy. Kasvun ympäristö Hyvinvointifoorum 4.11.2009

Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy. Kasvun ympäristö Hyvinvointifoorum 4.11.2009 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kasvun ympäristö Hyvinvointifoorum 4.11.2009 Sari Hänninen 4.11.2009 Hyvinvointitoimialan kehittämisen alkutaival Päijät-Hämeessä LUT School of Innovation Alueelliset kehittäjäorganisaatiot

Lisätiedot

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen Teemakohtaiset katto-ohjelmat yhteiset tavoitteet ja prioriteetit kehittämiselle hankerahoituksen tehokkaampi käyttö MEK valmistelee

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Luovien alojen kehittämisfoorumi Rakennerahasto-ohjelman rakenne Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 1. Pk-yritysten kilpailukyky Uuden liiketoiminnan luominen Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 08.12.2015 SparkUp Portti - SUP (EAKR 2015-2016) Keskeinen sisältö ja tavoitteet Tarve: Edistää varsinaissuomalaisten pk-yritysten kilpailukykyä,

Lisätiedot

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN MAAKUNTAOHJELMA MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN Rauli Sorvari koulutuspäällikkö Keski-Suomen liitto Maakuntasuunnitelman linjaukset Aikuiskoulutuksella tuetaan työyhteisöjen kykyä uudistua ja kehittyä.

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja DM 450969 01-2017 Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2017 Antti Salminen, Asiantuntija 30.3.2017 DM 450969 04-2014 Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Kohti luovaa arkea- kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisessä toimintakulttuurissa

Kohti luovaa arkea- kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisessä toimintakulttuurissa Kohti luovaa arkea- kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisessä toimintakulttuurissa Laura Huhtinen-Hildén, FT, MuM 6/2/15 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Kulttuurinen vanhustyö on näkökulma,

Lisätiedot

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA Hankkeen esittely ja alkukyselyn tulokset Yhteistyö tuo aina mahdollisuuden uusille "ikkunoille" tulevaan. Osaaminen vahvistuu ja näkökulmat

Lisätiedot

Miten kokeiluja rahoitetaan? Annukka Berg, VTT Suomen ympäristökeskus (SYKE) Kokeilukummien tapaaminen

Miten kokeiluja rahoitetaan? Annukka Berg, VTT Suomen ympäristökeskus (SYKE) Kokeilukummien tapaaminen Miten kokeiluja rahoitetaan? Annukka Berg, VTT Suomen ympäristökeskus (SYKE) Kokeilukummien tapaaminen 25.11.2015 Kokeilujen rahoitus Suomessa: Mitä tiedetään? Kokeiluissa kyse uudenlaisesta toimintatavasta,

Lisätiedot

Russia Business Point -hanke

Russia Business Point -hanke Russia Business Point -hanke 1.9.2015 31.8.2017 Hankkeen budjetti ja kohderyhmä Kokonaisbudjetti 220.000 Rahoittajana Hämeen liitto (EAKR), hallinnoijana Linnan Kehitys Oy Hankkeessa mukana yhteistyökumppaneina:

Lisätiedot

Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke Kai Ollila

Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke Kai Ollila Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke 2012 16.5.2013 Kai Ollila Mitä on TYKE-toiminta? Toiminnalla tarkoitetaan yrityksille ja julkisyhteisöille, erityisesti pienyrityksille tarjottavia osaamisen

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Visio: Kymenlaaksolainen ympäristökasvatus on arvostettua käytännön toimintaa ja tiivistä yhteistyötä.

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Tom Warras, Tekes Kuntainfran kehittäminen Kansallissali 26.9.2011 Fiksumpia hankintoja Rohkeutta ja riskinottoa julkisiin hankintoihin Tom Warras,

Lisätiedot

Joensuun seudun tuleva elinkeino-ohjelma uudella tavalla kohti tulevaisuutta. Valtuusto- ja yrittäjäseminaari Jarmo Kauppinen, JOSEK Oy 5.9.

Joensuun seudun tuleva elinkeino-ohjelma uudella tavalla kohti tulevaisuutta. Valtuusto- ja yrittäjäseminaari Jarmo Kauppinen, JOSEK Oy 5.9. Joensuun seudun tuleva elinkeino-ohjelma uudella tavalla kohti tulevaisuutta Valtuusto- ja yrittäjäseminaari Jarmo Kauppinen, JOSEK Oy 5.9.2017 Johdanto Valtuustokausittain laadittu Joensuun (kaupunki)seudun

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Peruspalvelukeskus Aavan päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016. Peruspalvelukeskus Aava

Peruspalvelukeskus Aavan päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016. Peruspalvelukeskus Aava n päihde- ja mielenterveysstrategia 2013-2016 Strategia on syntynyt yhteistyössä Strategiaa on ollut valmistelemassa laaja ja moniammatillinen joukko peruspalvelukeskus Aavan työntekijöitä organisaation

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Liikekumppanuus rauhan ja turvallisuuden rakentamisessa. Jyri Wuorisalo Human Security Finland/Kuopio Innovation Oy

Liikekumppanuus rauhan ja turvallisuuden rakentamisessa. Jyri Wuorisalo Human Security Finland/Kuopio Innovation Oy Liikekumppanuus rauhan ja turvallisuuden rakentamisessa Jyri Wuorisalo Human Security Finland/Kuopio Innovation Oy 11.6.2013 Kriisi- ja katastrofiliiketoiminta? Luonnonkatastrofit Kuva: Jukka Gröndahl

Lisätiedot

Supporting the contribution of higher education institutions to regional development: Case Jyväskylä region

Supporting the contribution of higher education institutions to regional development: Case Jyväskylä region KESKIMAA 90 VUOTTA Supporting the contribution of higher education institutions to regional development: Case Jyväskylä region OECD/IMHE 2006 ESITYKSEN RAKENNE 1. Hankkeen tarkoitus ja toteutus 2. OECD:n

Lisätiedot

Väliarvioinnin tilannekatsaus: toimijoiden kokemustietoa. Karelia ENPI CBC -hanke CROSS-BORDER MOVE FOR HEALTH

Väliarvioinnin tilannekatsaus: toimijoiden kokemustietoa. Karelia ENPI CBC -hanke CROSS-BORDER MOVE FOR HEALTH Väliarvioinnin tilannekatsaus: toimijoiden kokemustietoa Karelia ENPI CBC -hanke CROSS-BORDER MOVE FOR HEALTH 2013-2014 23.01.2014 Miia Pasanen Karelia ammattikorkeakoulu 1 Arvioinnin viitekehys 1 Arviointikysymykset:

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Energiatehokas ja kestävä Uusien ratkaisujen testaus Käyttäjät mukaan Rakentuu paikallisille vahvuuksille Elinvoimainen elinkeinoelämä

Lisätiedot

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen INTERREG IVC Alueiden välinen yhteistyö Suomessa Tuomas Turpeinen Mikä on INTERREG IVC? Lissabonin ja Göteborgin strategioissa määriteltyjä tavoitteita korostava yhteistyöohjelma Tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Huippuostajat ohjelma Markkinoiden kehittämistä fiksujen hankintojen kautta

Huippuostajat ohjelma Markkinoiden kehittämistä fiksujen hankintojen kautta Huippuostajat ohjelma Markkinoiden kehittämistä fiksujen hankintojen kautta Tekes, Innovaatiorahoituskeskus Huippuostajat aktivaattori Mia Toivanen www.tekes.fi/huippuostajat SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN

Lisätiedot

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut resurssiviisaan kasvun tukena. Kickoff-tilaisuus

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut resurssiviisaan kasvun tukena. Kickoff-tilaisuus Alueelliset innovaatiot ja kokeilut resurssiviisaan kasvun tukena Kickoff-tilaisuus 27.9.2016 Työpajakoonti Työpaja nro: 2 Maahanmuuttajien osaaminen lisäarvoksi innovaatiotaloudessa Mikä oli työpajan

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta 2 Milloin julkisilla hankinnoilla kannattaa tavoitella innovaatioita?

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest. SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.fi 040-585 1772 JOHDANTO Etelä-Pohjanmaalla asuu 4 % Suomen väestöstä Alueella

Lisätiedot

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke musiikki elämään Musiikki elämään Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke 2011 2013 Musiikki elämään Voidaanko taide-elämystä syventää taidepedagogiikan keinoin?

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

YAMK-KOULUTUS VAHVAKSI TKI-VAIKUTTAJAKSI

YAMK-KOULUTUS VAHVAKSI TKI-VAIKUTTAJAKSI YAMK-KOULUTUS VAHVAKSI TKI-VAIKUTTAJAKSI KTT Minttu Lampinen 12.2.2015 OKM www.hamk.fi/yamk-tki YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi TP1: Oppimisympäristöt - Yhteisöllinen toimintakulttuuri työelämän

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille

Tekesin rahoitus yrityksille DM xx-2013 How to do business with drones? 26.8.2015 Tekesin rahoitus yrityksille Sampsa Nissinen Palvelujohtaja, Nuoret teollisuustuoteyritykset Tekes Yrityksille joilla on Halu ja kyky kasvaa Intoa ja

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Innovatiiviset hankinnat Tekes-rahoitus kunnille hankintojen kehittämiseen

Innovatiiviset hankinnat Tekes-rahoitus kunnille hankintojen kehittämiseen 8.1.2015 Elinvoima edellä tulevaisuuden kuntaan -seminaari Innovatiiviset hankinnat Tekes-rahoitus kunnille hankintojen kehittämiseen Tekes Innovaatiorahoituskeskus Huippuostajat ohjelmapäällikkö Sampsa

Lisätiedot

Rahoittajan puheenvuoro. REPA- loppuseminaari Tuomas Lehtinen

Rahoittajan puheenvuoro. REPA- loppuseminaari Tuomas Lehtinen Rahoittajan puheenvuoro REPA- loppuseminaari 1.11.17 Tuomas Lehtinen Miksi Tekes oli mukana? Ideat testiin paremman kaupunkiympäristön puolesta Idea: Ilmanlaadun seuranta, kiertotalous ja älykäs vesi koskettavat

Lisätiedot

musiikki elämään Musiikki elämään -aloitusseminaari / Jere Laukkanen 1

musiikki elämään Musiikki elämään -aloitusseminaari / Jere Laukkanen 1 musiikki elämään Musiikki elämään -aloitusseminaari / Jere Laukkanen 1 Yhdessä olemme enemmän Musiikki elämään -hankkeen aloitusseminaari Lahden ammattikorkeakoulu 26.9.2011 Jere Laukkanen, koulutuspäällikkö,

Lisätiedot

Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin. Hankkeen esittely MAL-verkoston ohjausryhmälle Nina Frösén

Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin. Hankkeen esittely MAL-verkoston ohjausryhmälle Nina Frösén Hankkeen esittely MAL-verkoston ohjausryhmälle Nina Frösén Kuinka kestävän liikkumisen palveluiden edellytyksiä parannetaan? 2 Kuvaukset erilaisista toimintamalleista, konsepteista ja/tai kehityspoluista,

Lisätiedot

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA PROSESSIN OMISTAJA Yksikönjohtajat PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJ KSYJÄ Johtoryhmä PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY P Syyskuu 2008 PROSESSIKUVAUS HYVÄKSYTTY

Lisätiedot

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi Yhteisiä tekoja www.tyohyvinvointifoorumi.fi www.tyohyvinvointifoorumi.fi 1 Työhyvinvointifoorumi on hyvien käytäntöjen jakamista ja niistä oppimista verkostotapaamisia ja yhteistyön vahvistamista valtakunnallista,

Lisätiedot

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen Päijät-Hämeessä SOS II hankkeen tavoitteet Asiakkaan osallisuutta edistävien käytäntöjen kehittäminen Aikuissosiaalityön raportoinnin ja arvioinnin mallien kehittäminen

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen Maarit Lahtonen, asiantuntija Työelämän innovaatiot ja kehittäminen DM 629213 11-2011 VetoVoimaa! tekesläisen silmin

Lisätiedot

Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa

Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa Mikä hanke Opetushallituksen ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän rahoittama hanke Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä kehittää ja monipuolistaa

Lisätiedot

ENPI CBC -OHJELMIA TÄYDENTÄVÄT LÄHIALUEHANKKEET 2010 Myönnetty Hakija / Hanke summa

ENPI CBC -OHJELMIA TÄYDENTÄVÄT LÄHIALUEHANKKEET 2010 Myönnetty Hakija / Hanke summa ULKOASIAINMINISTERIÖ Alueellisen yhteistyön yksikkö (ITÄ-30) ENPI CBC -OHJELMIA TÄYDENTÄVÄT LÄHIALUEHANKKEET 2010 Myönnetty Hakija / Hanke summa BIONOVA OY WASTE-OP: WASTE OPPORTUNITIES FOR PROFITS 89

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalvelut yrityksille 2017 #

Tekesin rahoituspalvelut yrityksille 2017 # Tekesin rahoituspalvelut yrityksille 2017 #1916549 Kasvuun tähtääville yrityksille STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS Pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

Yritys- ja innovaatioympäristöselvitys

Yritys- ja innovaatioympäristöselvitys Yritys- ja innovaatioympäristöselvitys Raportti 21.06.2006 1.0 Perustietoja kyselystä Vastausprosentti oli: 20.1 %. Oheiset ZEF-taulut on prosessoitu normitettuina niin, että keskiarvot asettuvat keskelle

Lisätiedot