REFERENSSIT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "REFERENSSIT 2009 2015"

Transkriptio

1 REFERENSSIT Sukupolviälykäs työpaikka Tilaaja: Metsäkeskus Hankkeessa luodaan Suomen Metsäkeskukseen uudenlainen sukupolviälykäs työpaikka, jossa arvostetaan eri-ikäisten työntekoa, osaamista ja osaamisen jakamista. Hankkeen aikana kerätään ja jalostetaan hiljaista tietoa sekä kokemustietoa sukupolvien välisessä vuorovaikutuksessa kaksisuuntaisen mentoroinnin avulla. Innostavaa mekatroniikkaa innovaatiokäytäntöjen jakaminen Tilaaja: Ladec Toteutimme tuoreen innovaatio-oppaan ja blogiympäristön yrityksiltä yritykselle. Innostavaa Mekatroniikkaa sisältää kolmetoista yritystapausta ja kuhunkin liittyvän menetelmävinkin. Yritykset kertovat arkisia ratkaisumallejaan uuden liiketoiminnan ja kilpailukyvyn parantamisessa. Ravistelevia kiinteistöratkaisuja Tilaaja: Renor Oy Toimeksiannon lähtökohtana on luoda Renorin kumppanina ydinosaamisen, hardwaren, rinnalle vahva software kumppanuuksien nippu. Lähtökohtana on vuoden aikaperspektiivi, johon liittyvät aineelliset ja aineettomat investoinnit tulevat luomaan maailman parhaan ympäristön. Vehkalan työpaikka-alueen ideointi Tilaaja: Vantaan kaupunki Suunnittelimme ja toteutimme Vantaan kaupungin tilauksesta työpajat, joissa ideoitiin tulevan Vehkalan työpaikka-alueen profiileja ja tulevaisuuskuvia alueen tonttien markkinoinnin tueksi. Pajat kokosivat kaupungin kaavoituksen ja elinkeinokehittämisen asiantuntijoita, alueelle sijoittuvien potentiaalisten yrittäjien sekä keskeisten sidosryhmien ja järjestöjen edustajia. Innovaatioprosessin automatisointi Tilaaja: Kemppi Oy Syksyllä 2014 suunnittelimme ja fasilitoimme yhteistyössä Lahden alueen kehitys Ladec Oy:n kanssa Kemppi Oy:n isännöimän Innoklubin teemasession. Teemasession aihe oli innovaatioprosessin automatisointi. Ryhmätyössä pohdittiin, missä kohtaa innovaatioprosessia on potentiaalia automatisoinnille. Osallistujina oli alueen muiden yritysten johtoa sekä innovaatio- ja tutkimusasiantuntijoita.

2 Opintosihteerien työpajat Tilaaja: Lahden ammattikorkeakoulu On hyvä päästä kehittämään omaa työtään jo muutoksen alkumetreillä. Suunnittelimme ja fasilitoimme Lahden ammattikorkeakoulun opintosihteerien työpajat, joissa sihteerit koottiin kehittämään omaa työtään ja ideoimaan ratkaisuja. Toisessa vaiheessa pyydettiin mukaan työnkehittämiseen kannalta tärkeitä kutsuvieraita, johdon edustajia. Kun johto saatiin mukaan, päästiin muodostamaan yhteistä käsitystä työtehtävistä ja erityisesti työn arvostuksesta. Alueellisten innovaatiokäytäntöjen bechmarking Euroopassa Tilaaja: Ladec Alueellisten innovaatiokäytäntöjen benchmarkkaus-projektissa kerätään ja analysoidaan tietoa alueittain, tehdään potentiaalisimpien alueiden syväanalyysi, kiteytetään tulokset ja vertaillaan niitä Päijät-Hämeeseen sekä muihin alueisiin Suomessa. Liideri-kehittämisprojektien syventävä arviointimalli Tilaaja: Tekes Liideri-ohjelmassa rahoitettujen kehittämisprojektien tulosten ja kokemusten syventävän arviointimallin toteutustavan suunnittelu ja pilotointi yhdessä VTT:n kanssa. Ruotsin innovaatiojärjestelmän alueellisten kärkihankkeiden kansainvälinen evaluointi Tilaaja: Vinnova Vinnovan VINNVÄXT- ohjelmassa valittiin vuonna 2008 kolme alueellista kärkihanketta. Näistä toteutetaan kansainvälinen evaluointi keväällä Vesa Harmaakorpi toimii prosessissa toisena pääevaluaattorina. HyviS-hanke Tilaaja: Osuuskauppa Hämeenmaa Hanke on hyvää työelämää edistävä innovaatiohanke, jossa henkilöstö kehittää uusia menetelmiä työkyvyn ylläpitoon. Hanke, joka toteutetaan vuoden 2014 aikana, osallistaa laajasti useiden yritysten henkilöstöä ja johtoa yhteiseen kehittämistyöhön. Susinno on Tekesrahoitteisen hankkeen pääasiantuntija, joka vastaa hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja evaluoinnista. Keltaiset Pantterit Tilaaja: SOL Henkilöstöpalvelut Hankkeen tarkoitus on edistää ikääntyvien työntekijöiden työllistymistä sekä työmarkkinoille paluuta luomalla uusia toimintamalleja yhteistyössä eri organisaatioiden kesken. Susinno vastaa pääasiantuntijana tämän Tekes-rahoitteisen hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja evaluoinnista

3 Käytäntölähtöisten innovaatioiden ja innovaatiotoimintaan liittyvän osaamisen kehittäminen Tilaaja: Päijät-Hämeen koulutuskonserni Susinno toteuttaa 2014 koulutuskeskus Salpauksen johdon, opettajien ja opiskelijoiden kanssa kehittämisprojektin, jonka tavoitteena on luoda oppilaitokselle uudenlaista opetustarjontaa, jatkuvan kehittämisen toimintamalleja ja arvioinnin käytäntöjä. Käytäntölähtöisten innovaatiostrategioiden laadinta Tilaaja: Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys Amke ry Toisen asteen koulutusorganisaatioilla tulisi olla paljon suurempi rooli suomalaisessa innovaatiojärjestelmässä kuin niillä tällä hetkellä on. Koko kentän ja sen toimijoiden toiminta ja roolitus tulisi nähdä uudessa valossa. Susinno johtaa Amke ry:n ja sen jäsenjärjestöjen evaluointi- ja uudistamisprosessia Toimintakulttuurin muutos ja innovaatiokyvykkyyden kehittäminen Tilaaja: Keskuspuiston ammattiopisto Keskuspuiston ammattiopisto haluaa muuttaa toimintakulttuuriaan ja parantaa innovaatiokyvykkyyttään. Susinno on suunnitellut prosessin ja toteuttanut työpajoja mm. taiteen menetelmiä hyödyntäen Liideri-ohjelman monitasoinen arviointimalli Tilaaja: Tekes Susinno on vastannut Tekesin Liideri-ohjelmalle uudenlaisen ketterän ja moninäkökulmaisen arviointimallin sabluunan rakentamisesta. Työ on sisältänyt kyselyn ja työpajan toteuttamisen asiantuntijaryhmälle sekä ohjelman johtoryhmälle ja näiden perusteella tavoiteltavan arviointimallin hahmottamisen v Innovaatiotoiminnan arvoverkoston henkilöstölähtöinen kehittäminen Tilaaja: Järvenpään sosiaalisairaala Hankkeen tarkoitus on edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja luoda uusia toimintamalleja yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden kesken. Susinno vastasi pääasiantuntijana tämän Tekes-rahoitteisen hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja evaluoinnista Strategiatyön fasilitointi Tilaaja: Liikenne- ja viestintäministeriö Susinno toteutti Liikenne- ja viestintäministeriölle sparraavan työpajan strategiakärkien kirkastamiseen keväällä Osaamiskartoitus Tilaaja: Liikennevirasto, Lappeenrannan toimipiste Liikenneviraston uudentyyppisten yhteisten toimintatapojen kehittämiseksi haluttiin Lappeenrannan toimipisteessä kartoittaa nykyinen osaamiskokonaisuus ja kehittämisen potentiaali. Susinno toteutti osallistavan osaamiskartoitusprosessin syksyllä 2013.

4 Projektien kehittämisryhmän innovaatiopäivä Tilaaja: Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Projektien kehittämisryhmän innovaatiopäivän fasilitointi Työpajan tavoitteena oli arvioida projektien tuloksia ja vaikuttavuutta sekä miettiä yhdessä, miten tavoitteet saavutettaisiin entistä paremmin. Lisäksi mietittiin projektien jalkauttamista sekä projektien tulosten hyödynnettävyyttä laajemmin organisaation omassa innovaatiotoiminnassa. Monitoimijaisen innovaatioprosessin rakentaminen Tilaaja: Fazer Mylly Innovaatiotoiminnassa kaikkien sidosryhmien ideat ja yhteistoiminta on tarpeen. Susinno toteutti vuonna 2013 Fazerille monitoimijaisen innovaatioprosessin yhteisen rakentamisen prosessin. Suurtapahtumat ja Laulurinteen kehittäminen työseminaari Tilaaja: Joensuun Popmuusikot ry Työseminaarin fasilitointi Aluekehittäjät ja yhdistykset ideoivat ja valitsivat Laulurinteelle toteutettavia suurtapahtumia ja vapaa-ajan toimintoja eri kohderyhmille. Tuotettiin toimijakohtaiset toimenpidesuunnitelmat Laulurinteen alueen toimintojen kehittämiselle aikatauluineen. Alueen organisaatiot ja aluekehittäjät sopivat keskinäisestä työnjaosta kehittämistyön käynnistämisessä. Innovaatiotyöpajat Tilaaja: Kouvolan seudun ammattiopisto Syys-marraskuussa 2013 tilitoimistoyrittäjät ja opiskelijat loivat yhdessä Koetilitoimiston, jossa opettajina toimivat kokeneet kirjanpitäjät ja yrittäjät. Yhteistyötyöpaja Tilaaja: Senson Oy ja Viking Malt Oy Yritykset, tekijät ja tavoitteet tutuiksi -pajassa ideoitiin 2013 sisäisiä yhteistyötavoitteita sekä mietittiin Viljaklusterin hyötyjä. Innovaatiohanke Tilaaja: Kouvolan aikuiskoulutuskeskus Osallistuvien yritysten ja aikuiskoulutuskeskuksen toimijoista muodostettiin vastinparit, jotka kehittivät innovaatiokäytäntöjä Aikuiskoulutuskeskukselle synnytettiin yritysten osaamisen kehittämiseen kytkeytyviä malleja. Lisäksi syntyi 12 uutta eteenpäin vietävää ratkaisua, joista yhtenä yksi uusi koulutusala.

5 Ydinryhmän asiakasvetoinen innovaatiosessio Tilaaja: Porin ev.lut. seurakuntayhtymä Kaksivaiheinen työskentely vuonna 2013 tuotti seurakuntayhtymän kumppanuuksien alueelle uusia ratkaisuja. Esimerkkeinä kansalaisten osallistumisesta palvelujen kehittämiseen syntyivät torimainen ratkaisu, sairaalan mitä voisimme tehdä paremmin ryhmä sekä suhdeklinikka. Navarra Smart Specialisation strategia evaluointi Tilaaja: Euroopan Komissio Komission pyynnöstä eurooppalaiset alueet ovat laatimassa omia alueellisia älykkään erikoistumisen strategioita. Prosessiin kuuluu strategioiden evaluointi. Susinno toteutti tällaisen evaluaation Navarran maakunnassa Innovatiiviset osallistavat menetelmät julkisten palvelujen kehittämisessä Tilaaja: Digipolis Oy Toimeksiannon aikana selvitettiin miten, millaista ja millaisin resurssein erityisesti kuntien palvelutoimintaa on kehitetty erilaisin osallistavin innovaatiomenetelmin. Selvityksessä haettiin kokemuksia innovaatiotoiminnasta ja innovatiivisten menetelmien käytöstä ja tuloksista. Lisäksi selvitettiin toteutettujen toimenpiteiden vaikuttavuutta ja sekä sitä, miten tuloksellisuutta on mitattu. Synerginen yhteistyö Tilaajat: Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Vuosina 2012 ja 2013 toteutettiin työpajat Esylep projektille. Työpajojen tavoitteena oli vienninedistämisorganisaatioiden synergisen yhteistyön ja CleanTech alan yrityspalvelujen kehittäminen Venäjän markkinoilla. Lahden Innovaatiokeskittymä; Kera Group Oy Tilaaja: Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Yritys kehitti asiakastarinapajojen ja myynnin avainhenkilöiden pajan avulla malleja asiakkaiden mukaan ottamiseen palvelun uudistamiseen Innovaatiopolitiikan meta-analyysi Tilaaja: Tekes Hankkeessa tehtiin meta-analyysi Tekesin rahoittamaan innovaatiotutkimukseen ja sen vaikuttavuuteen. Susinno vastasi innovaatioympäristöjen uusien toimintatapojen ja kehitysalustojen analyysista ja vaikuttavuusarvioinnista. The Matrix Post Cluster Innovation Policy Tilaaja: Vinnova Kansainvälinen asiantuntijaryhmä hahmotteli Ruotsille uutta innovaatiopolitiikan suuntaa. Susinnon Vesa Harmaakorpi toimi asiantuntijana erityisestä kehitysalustamenetelmän soveltamisessa.

6 Neljän suuren innovaatioverkosto Tilaaja: Suomen Urheiluliitto ry Hankkeessa luotiin uutta seuralähtöisyyteen perustuvaa kehittämisotetta Suomen Urheiluliittoon Pilottina toimi neljän suurimman yleisurheiluseuran verkosto. Visio- ja strategiaprosessi Tilaaja: Suomen Kuntoliikuntaliitto Suomalaisen liikunnan ja urheilun muutosprosessin yhteydessä Suomen Kuntoliikuntaliitto toteutti vuonna 2012 visio- ja strategiaprosessin osallistaen mukaan jäsenjärjestöt. Myöhemmin Kuntoliikuntaliitto yhdistyi Valo ry:een. Susinno Oy johti ulkopuolisena asiantuntijana tätä prosessia. Innovaatiotyökalujen käyttäminen kehittämisessä Tilaaja: Savonlinnan Teknologiapuisto NOHEVA Susinno suunnitteli, toteutti ja dokumentoi innovaatiotyökalujen käyttöön liittyvän projektiosion yhdessä alueen innovaatiotoimijoiden kanssa Innovation Xchange workshop Innovaatiokeskittymä INKA valmistelu Tilaaja: Wirma Lappeenranta Oy Susinno toteutti Lappeenranta-Imatra-alueen INKA-ohjelmaan liittyvän konseptoinnin yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Toimintakulttuurin henkilöstölähtöinen muutos Tilaaja: HUSLAB Meilahden sairaalan automaatiolaboratorio Susinno toteutti koko laboratorion henkilöstön osallistavan toimintakulttuurin uudistamisprosessin vuonna Prosessi piti sisällään hankkeen suunnittelun, toteutuksen erilaisin interventiomenetelmin sekä vaikuttavuuden arvioinnin. Päijät-Hämeen huippu-urheilun kasvukeskus pilottiprojektin innovaatiotoiminta Tilaaja: Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry Hankkeessa toteutettiin laajalla osallistamisella systeemisen innovaation rakentaminen Päijät- Hämeen alueelle: työpajat, raportointi, toimenpidesuunnitelma. Hanke toteutettiin vuonna Vakka-Suomen innovaatioratkaisu Tilaaja: Frami Oy; Ukipolis Kauppakamari etsi 2012 innovaatiosession avulla alueelle uusia innovaatiopanostuksen kohteita. Hankkeeseen osallistuivat päiväkotien lapset, yrittäjät ja kuntien edustajat. Tuloksena syntyi neljä konseptia.

7 Ready-Steady-Go työpajat Tilaaja: Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Nelivaiheinen työskentely 2012 sisälsi muotoilun ja tilapäisarkkitehtuurin soveltamista liikunnan ja urheilun tapahtumakehittämiseen. Kokeiluna toteutettiin Kalevan Kisojen pyöräilykatsomo. CleanTech alan yrityspalvelujen kehittäminen Venäjän markkinoilla; Esylep projekti Tilaaja: Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Team Finland ideaan perustuen Pietarin vienninedistäjien kanssa rakennettiin 2012 yhteistä yrityspalvelua. Mukana olivat myös CleanTech toimialan asiakasyritykset. Uudet oppimisympäristöt Tilaaja: Metropolia AMK Metropolian henkilökunnan (120 osallistujaa) kehittämispäivän fasiitointi Kehittämispäivän tavoitteena oli ideoida oppimisympäristöjä ristipölytteisesti koko henkilökunnan kokemustietoa hyödyntäen. 120 osallistujan toiminnallinen osallistaminen tuotti laajan materiaalin hyvistä ja toimivista käytänteistä sekä uusista levitettävistä ideoista oppimisympäristöjen kehittämiseksi ajassa muuttuvien opiskelutilanteiden ja tarpeiden mukaan. Ruokaprovinssi konsortion strategiatyöpaja Tilaaja: Foodwest Oy Tarinallisen työskentelyn avulla luotiin 2012 kertomuksellinen kehys Ruokaprovinssin strategian pohjaksi. Oulun Eteläisen alueen kärjet uusin silmin Tilaaja: Frami Oy Alueen elinkeinostrategian kärkiä terävöitettiin kolmen seutukunnan ja alueen yhteisessä sparrauksessa. Lähestymistapana oli älykkään erikoistumisen kautta etsiä nichejä ja kärkiä uudelle ohjelmakaudelle. Paras Mitattu Hoito innovaatiosessio Tilaaja: LAKES Oy Innovaatiosessiossa 2011 kehitettiin asiakaslähtöistä yli rajojen toteutettavaa terveydenhuollon palvelua erityisesti keskittyen siihen miten palvelun laatua voitaisiin seurata. Mukana yksityisiä ja julkisia terveydenhuollon toimijoita. KOKO-ohjelman innovaatioverkoston innovaatiosessiomenetelmän kehittäminen alueilla (Innovaatiotyökalupakki I) Tilaaja: Seinäjoen Teknologiakeskus Oy Hankkeessa levitettiin ja kokeiltiin aluetoimijoiden ja yritysten kanssa innovaatiosessiomenetelmää Kehitettiin media-alan kasvuyrityksen liiketoimintaa, apteekkien lääkejakelua, hoivapalveluita, elintarvikealan klusteria ja kemian alan yritysten

8 rajapintainnovaatioita. Kolmen kärjen älykkään erikoistumisen hyökkäystaktiikka Tilaaja: Päijät-Hämeen liitto Evaluaatiohanke, jossa Susinno toteutti monimenetelmällisen arvioinnin Päijät-Hämeessä toteutetuista EAKR-hankkeista Esisuunnitelma: Uudet toimintamallit ja käytännöt alueellisen vetovoiman vahvistamiseksi Tilaaja: Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Susinno toteutti laajamittaisen kehittämisohjelmasuunnittelun toteutuksen alueellisen KOKOohjelmakokonaisuuden toteuttamiseksi Toimintakulttuurin henkilöstölähtöinen muutos myynnin arvoverkostossa Tilaaja: Puustelli Group Susinno toteutti taiteen menetelmiä hyödyntävän prosessin toimintakulttuurin uudistamiseksi vuonna Prosessi piti sisällään hankkeen suunnittelun, intervention ja vaikuttavuuden arvioinnin. TKI-toiminnan evaluointi Tilaaja: Seinäjoen ammattikorkeakoulu Vesa Harmaakorpi toimi Suomen ensimmäisen ammattikorkeakouluissa tehdyn TKIarviointiryhmän puheenjohtajana Työvoima ja elinkeinoministeriön aluestrategia 2020 Tilaaja: Työ- ja elinkeinoministeriö Vesa Harmaakorpi toimi asiantuntijana Työ- ja elinkeinoministeriön aluestrategia 2020 prosessissa erityisalueenaan käytäntölähtöinen innovaatiotoiminta. Tapahtumakokonaisuus systeemisenä innovaationa Tilaaja: Päijät-Hämeen liitto Tutkimus- ja kehittämishanke, jossa veteraanien yleisurheilun MM-kisojen yhteyteen rakennettiin hyvinvointitapahtumien verkostokokonaisuus. Hankkeessa rakennettiin uudenlaisia elementtejä sisältävä systeeminen innovaatio vuonna Suomen innovaatiojärjestelmän mosaiikin arviointi Tilaaja: Tekes, TE-keskukset Vesa Harmaakorpi toteutti hankkeen alussa Innave Oy:ssä ja saattoi loppuun Susinno Oy:ssä vuosina Prosessissa käytiin läpi kaikki Suomen alueet ja järjestettiin niissä työpajoja. Lopputuloksena oli analyysi koko Suomeen alueellisten innovaatiojärjestelmien mosaiikista.

9 KASTE -hankkeen aluejohtoryhmän kehittämispäivät Tilaaja: Tampereen kaupunki Väli-Suomen KASTE -hankkeen aluejohtoryhmän kehityspäivien fasilitointi vuosina 2008, 2010, 2012 ja Hankkeen aluejohtoryhmän kaksipäiväisillä kehittämispäivillä tavoitteena on ollut eri toimijoiden yhteistyön tiivistäminen ja kokemusten levittäminen. Ministeriön, kuntatoimijoiden ja osahankkeiden toiveita ja saavutuksia KASTE hankkeen toimenpiteissä on tehty näkyväksi. Yhteisiä linjoja ja toimintasuunnitelmia on hiottu fasilitoijien avustuksella. Creating Partnership within the Northern Dimension 2011 Tilaaja: Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti Pohjoismaiden Neuvoston seminaarin työpajojen fasilitointi Tavoitteena oli saada teematyöryhmien kiteytykset ja jatkosuunnitelmat 45 minuutin mini-innovaatiosession tuloksena. Kolmessa fasilitoidussa mini-innovaatiosessiossa syntyi teemakohtaiset toimintasuunnitelmaesitykset päätöskokouksen linjattavaksi. Network for Business, Social & Societal Innovations työpaja Tilaaja: Helsingin yliopiston tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenia Kotka Pietarin ja Kotkan alueen luovien alojen yritysten innovaatiosession fasilitointi Pietarissa Tavoitteena oli tutustua alueiden luovien alojen toimijoihin ja yhdessä löytää markkinoita luovien yritysten tuotteille ja palveluille. Innovaatiosessiossa ideoitiin palvelutuote kulttuurilaiva luovien alojen yritysten markkinoiden lisäämiseksi. Luovien alojen Kaakkois-Suomen kehittämisstrategian työpajat Tilaaja: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kaakkois-Suomen alueen luovien alojen kehittämisstrategian työpajojen fasilitointi Tavoitteena oli luovien alojen toimijoiden ja aluekehittäjien yhteistyönä kehittämisstrategia. Osallistujat tutustuivat toistensa toimintaan ja toimintatapoihin. Työpajojen aikana rakentui verkostoja eritoimijoiden kesken. Työpajoissa rakentui suuntaviivat ja tavoitteet luovien alojen kehittämisen strategialle. KOKO-ohjelman innovaatioverkosto innovaatiosessiomenetelmän käyttäjäksi (Innovaatiotyökalupakki I) Tilaaja: Seinäjoen Teknologiakeskus Oy (nykyinen Frami Oy) Hankkeessa toteutettiin innovaatiotyökalujen, erityisesti innovaatiosessiomenetelmän käyttövalmiuden lisääminen Innovaatioverkoston aluekehittäjien keskuudessa Innovaatiotyökalupakki koostui yhteisistä menetelmäpäivistä sekä alueilla toteutetuista innovaatiosessioista.

REFERENSSIT 2009 2015

REFERENSSIT 2009 2015 REFERENSSIT 2009 2015 Työelämänlaadun kehittämishankkeen sparraus Tilaaja: Tokmanni-konserni Toimimme 2015 asiantuntijana ja innovaatiosparraajana Tokmannin valmistellessa kaupanalan työelämänlaadun kehittämishanketta

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020 Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla Tutkimus ja innovaatiostrategia 20142020 Esipuhe On erikoistuttava olennaiseen ja tehtävä enemmän synergisesti yhdessä EU edellyttää kyetäkseen saavuttamaan tähänastista

Lisätiedot

Puhelinnumero 0295 025 149 Hankekoodi. Tila Täydennettävänä

Puhelinnumero 0295 025 149 Hankekoodi. Tila Täydennettävänä 1 (24) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Valtteri Karhu Hakemusnumero 101188 Hakemustyyppi Uusi Puhelinnumero 0295 025 149

Lisätiedot

Projekteista prosesseihin pitkäjänteistä aluekehittämistä Pirkanmaalla

Projekteista prosesseihin pitkäjänteistä aluekehittämistä Pirkanmaalla Projekteista prosesseihin pitkäjänteistä aluekehittämistä Pirkanmaalla 2 PROJEKTEISTA PROSESSEIHIN PITKÄJÄNTEISTÄ ALUEKEHITTÄMISTÄ PIRKANMAALLA Projekteista prosesseihin pitkäjänteistä aluekehittämistä

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

ICT-INNOVAATIOITA KÄYTÄNTÖÖN

ICT-INNOVAATIOITA KÄYTÄNTÖÖN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 96 TUTKIMUKSIA Aulikki Holma & Taina Karjalainen (toim.) ICT-INNOVAATIOITA KÄYTÄNTÖÖN Hermes-ohjelman kehittämishankkeita 2007 2009 Turun ammattikorkeakoulun raportteja

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS... 3 Johdanto... 5 Oulun INKA-ohjelman tavoitteet lyhyesti... 6 A.1.Hyvinvointi

Lisätiedot

Kuinka TAITAVASTA TYÖN AMMATTILAISESTA TULEE INNOVATIIVINEN TYÖN KEHITTÄJÄ? ammatillinen ja innovatiivinen koulutus

Kuinka TAITAVASTA TYÖN AMMATTILAISESTA TULEE INNOVATIIVINEN TYÖN KEHITTÄJÄ? ammatillinen ja innovatiivinen koulutus Kuinka TAITAVASTA TYÖN AMMATTILAISESTA TULEE INNOVATIIVINEN TYÖN KEHITTÄJÄ? ammatillinen ja innovatiivinen koulutus ammatillinen ja innovatiivinen koulutus Kuinka TAITAVASTA TYÖN AMMATTILAISESTA TULEE

Lisätiedot

SPORTHEALTHFEELING -projekti LOPPURAPORTTI 1.5.2012-31.12.2014. Helsingin kaupungin liikuntavirasto Paavo Nurmi -keskus Ladec Päijät-Hämeen liitto

SPORTHEALTHFEELING -projekti LOPPURAPORTTI 1.5.2012-31.12.2014. Helsingin kaupungin liikuntavirasto Paavo Nurmi -keskus Ladec Päijät-Hämeen liitto -projekti LOPPURAPORTTI 1.5.2012-31.12.2014 Helsingin kaupungin liikuntavirasto Paavo Nurmi -keskus Ladec Päijät-Hämeen liitto PROJEKTI A216 * 2016 ISBN 978-951-637-221-4 ISSN 1237-6507 Sisällys 1. Taustatiedot

Lisätiedot

Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita

Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita Korkeakouluverkoston innovaatiopalvelut (KIP) hanke kehitti uusia tapoja korkeakouluverkoston innovaatiotoimintaan Miika Kajanus - Sari Karhu 1 Savonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄME 2017 Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A213 * 2014 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...3 KANSAINVÄLISTYVÄ PÄIJÄT-HÄME...4

Lisätiedot

Innovoiden eteenpäin?

Innovoiden eteenpäin? Sente SENTE työraportteja 18/2008 Special Working Paper on Self-Renewal Capacity Innovoiden eteenpäin? Helsingin, Oulun, Vaasan ja Lahden kaupunkiseutujen innovaatiostrategioiden tarkastelua Sini Lempinen

Lisätiedot

Suuntana Venäjä. ympäristöliiketoiminnan edistämisestä Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä 2010 2013

Suuntana Venäjä. ympäristöliiketoiminnan edistämisestä Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä 2010 2013 Suuntana Venäjä ESYLEP-hankkeen raportti eteläsuomalaisen ympäristöliiketoiminnan edistämisestä Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä 2010 2013 Sisällys Esipuhe 3 Keinoja viennin tukemiseen 4 Synergiset yritysryhmät

Lisätiedot

KOHTI älykästä erikoistumista ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMAN 2007 2013 TOIMINTALINJA 5

KOHTI älykästä erikoistumista ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMAN 2007 2013 TOIMINTALINJA 5 KOHTI älykästä erikoistumista ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMAN 2007 2013 TOIMINTALINJA 5 sisältö PÄÄKIRJOITUS 3 ARVIOINTI 4 Airport Concepts 6 Hallinnoija: Vantaan Innovaatioinstituutti Oy MATERIAALITEHOKAS

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lahden yliopistokeskus Toimintakertomus 2011 1 Lahden yliopistokeskus Toimintakertomus 2011 Tunnusluvut 2011 lyhyesti Vuosibudjetti 12 M Päätoimista henkilökuntaa 179 Maisteri- ja

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR ohjelman 2007 2013 tuloksia ja hyviä käytäntöjä

ETELÄ-SUOMEN EAKR ohjelman 2007 2013 tuloksia ja hyviä käytäntöjä ETELÄ-SUOMEN EAKR ohjelman 2007 2013 tuloksia ja hyviä käytäntöjä 2 sisältö Pääkirjoitus 2 uusiutuva energia: bioenergia ja tuulivoima 4 sähkökäyttötekniikka 6 peliliiketoiminta 7 ympäristöliiketoiminta

Lisätiedot

Innostuva ja oppiva Itä-Suomi

Innostuva ja oppiva Itä-Suomi Innostuva ja oppiva Itä-Suomi (INNO-STU) -hanke Loppuraportti Miika Kajanus & Sari Karhu 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D) 70201 Kuopio GSM: 044 785 5023 fax: (017) 255

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

HANKI - Innovatiivisten hankintojen johtaminen

HANKI - Innovatiivisten hankintojen johtaminen TEKES: 1152/31/15 TRE:2704/ 02.04.01/2015 HANKI - Innovatiivisten hankintojen johtaminen Tampereen kaupungin tiekartta innovatiivisiin hankintoihin PROJEKTISUUNNITELMA Tekijät: Marika Pakkanen Pauli Välimäki,

Lisätiedot

VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET

VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET Hankkeen nimi AER TAMPERE 2008 Hankenumero 114042 Pirkanmaan liitto Toteutusaika: 15.12.2006-28.02.2009

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun nimi on Lahden ammattikorkeakoulu. Lahden ammattikorkeakoulun kaikki yksiköt toimivat Lahden kaupungin alueella.

Ammattikorkeakoulun nimi on Lahden ammattikorkeakoulu. Lahden ammattikorkeakoulun kaikki yksiköt toimivat Lahden kaupungin alueella. Osakeyhtiön perustajaosapuolet pitävät mahdollisena, että seudun elinkeinoyhtiö LADEC Oy, Lahden Teollisuusseura ry tai alueella toimivat yritykset voivat liittyä ammattikorkeakouluyhtiön omistajiksi.

Lisätiedot

Oulun kaupungin osarahoittamat hankkeet 2000-2006. Technopolis Oyj Oulu Innovation Oy Technopolis Ventures Oy

Oulun kaupungin osarahoittamat hankkeet 2000-2006. Technopolis Oyj Oulu Innovation Oy Technopolis Ventures Oy Oulun kaupungin osarahoittamat hankkeet 2000-2006 Technopolis Oyj Oulu Innovation Oy Technopolis Ventures Oy Kaisa Korhonen 2009 Sisällysluettelo 2 Sisällysluettelo 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 2

Lisätiedot

Keski-Suomi ENNAKOI. Keski-Suomen alueellisen ennakoinnin askelia. Seija Kiiskilä & Anu Huotari

Keski-Suomi ENNAKOI. Keski-Suomen alueellisen ennakoinnin askelia. Seija Kiiskilä & Anu Huotari 1 Keski-Suomi ENNAKOI Keski-Suomen alueellisen ennakoinnin askelia Seija Kiiskilä & Anu Huotari 4 Esipuhe Keski-Suomi ennakoi-hanke Hankeaika 1.7.2011-31.8.2013 Rahoitus 250 000 Keski-Suomen liitto 90

Lisätiedot

Ylläpitäjän kotipaikka on Lahden kaupunki. (LIITE 1a, kuntayhtymän perussopimus). Kuntayhtymän 13 jäsenkuntaa ovat:

Ylläpitäjän kotipaikka on Lahden kaupunki. (LIITE 1a, kuntayhtymän perussopimus). Kuntayhtymän 13 jäsenkuntaa ovat: LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Lahden ammattikorkeakoulun ylläpitäjä on Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Lisätiedot

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Tekesin katsaus 292/2012 Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Mari Hjelt, Päivi Luoma, Aki Pesola, Mari Saario, Vesa Kämäräinen, Anna Maksimainen ja Jarkko Vesa 10 Mari

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Airport Concepts Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Hanke vie kotimaista lentokenttäosaamista maailmalle. Missio: tehdä lentokentistä parempia yhdistämällä

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 Maakuntahallitus 15.9.2014 Maakunnan yhteistyöryhmä 30.9.2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO a215 * 2014 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) MYR:in sihteeristö Aika 14.11.2013 klo 9:00-10:31 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Yliniemi Ilkka Varapuheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri

Lisätiedot

WP2.1 a SELVITYS JULKISISTA INNOVAATIOPALVELUISTA YRITYSTOIMINNAN TUKEMISEKSI KESKI SUOMESSA D2.1.2.

WP2.1 a SELVITYS JULKISISTA INNOVAATIOPALVELUISTA YRITYSTOIMINNAN TUKEMISEKSI KESKI SUOMESSA D2.1.2. Regions in the field of Sustainable Use of Biomass Resources Keski Suomi Projekti 245438 WP2.1 a SELVITYS JULKISISTA INNOVAATIOPALVELUISTA YRITYSTOIMINNAN TUKEMISEKSI KESKI SUOMESSA D2.1.2. Tytti Laitinen,

Lisätiedot