29. Yleisten töiden lautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "29. Yleisten töiden lautakunta"

Transkriptio

1 Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Yleisten töiden lautakuntaan kuuluivat v muuten samat henkilöt kuin edellisenäkin vuonna, paitsi että jäseniksi toim.joht. Osmo Mustamäen ja sosion. Sigurd Norrmenin tilalle tulivat ent. reht. Martin Fager ja dipl.ins. Holger Holmberg. Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 52 kertaa ja käsitteli asiaa. Lähetettyjen kirjeiden määrä oli 500. Lautakunta asetti kertomusvuonna keskuudestaan kolme jaostoa sellaisten asioiden valmistelua varten, jotka edellyttivät lisätutkimusten suorittamista ja joissa tämän katsottiin voivan paremmin tapahtua jaoston kuin lautakunnan piirissä. Tärkeimmistä päätöksistä, esityksistä ja lausunnoista mainittakoon seuraavat, jotka on ryhmitelty rakennusviraston toimialojen mukaan: Kaupungininsinöörin toimialaan kuuluvat: Päätökset. Kaupungininsinöörin, osastopäälliköiden ja hankintapäällikön omalla vastuulla tehtävien sopimusten arvon ylärajan määrääminen ( ); lautakunnan kokousaikojen määrääminen sekä lautakunnan pöytäkirjojen ja kaupungininsinöörin päätösluettelon nähtävillä pitäminen ( ). Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehtiin esityksiä asioista, jotka mm. koskivat vuoropysäköintijärjestelyn käyttöönottamista Helsingissä ( ) sekä Huopalahden- Martinlaakson radan ja asemien suunnittelua ja rakentamista ( ). Lisäksi kaupunginhallitukselle lähetettiin liete jaoston mietintö I ( ) sekä rakennusviraston talousarvioehdotus v:n 1972 pääomamenojen osalta ( ). Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat mm. seuraavia asioita: itäisen aluekeskuksen sijoitusta ( , );; Suomenlinnakomitean mietintöä ( ); tutkimuksen suorittamista kaikkien kunnallistekniikkaan liittyvien säännösten ja niihin liittyvien rasitteiden yhdistämisestä yhden lain piiriin ym. toimenpiteistä ( ); kaupungin kone- ja autokannan lisäämistä ( ); Pasilan ns. ensimmäisen asteen yleiskaavaehdotusta sekä Pohjois- Haagan ja Kannelmäen osayleiskaavaehdotusta ( , 695 ); Helsingin ja lähikuntien erinäisten yhteisten tehtävien hoidon järjestämistä koskevaa tarkistusehdotusta ( ); kiinteän omaisuuden tarkastajien ja vuositilintarkastajien kertomuksia v:lta 1970 ( , ) sekä katujen talvipuhtaanapidon tehostamista koskevaa valtuustoaloitetta ( ). Edelleen lautakunta päätti puoltaa seuraavien kaupunginosien asemakaavojen tai asemakaavan muutosten hyväksymistä: 29. kaupunginosa (Haaga, Pohjois-Haaga) ( ), 30. kaupunginosa (Munkkiniemi, Lehtisaari) ja 31. kaupunginosa (Lauttasaari) ( ), 35. kaupunginosa (Tuomarinkylä, Paloheinä) ( ), 40. kaupunginosa (Suutarila) ( , ), 42. kaupunginosa 476

2 34. Elintarvikekeskuksen lautakunta (Kulosaari) ( ), 46. kaupunginosa (Pitäjänmäki, Reimaria) ( ), 54. kaupunginosa (Vuosaari) ( ) sekä Leppävaara (Perkkaa) ( ). Yleinen osasto. Päätökset. Lautakunta päätti tilata jäljempänä mainituilta toiminimiltä koneita ja laitteita seuraavasti: Uisko-tyyppinen rantojen puhdistusvene Turun Veneveistämö Oy:ltä ( ), 8 kpl Kontio-Sisu auraus- ja hiekoitusautoja Suomen Autoteollisuus Oy:ltä ( ), kaksi Polar 250 PDV kompressoria Tampella -Tamrochilta ( ), Payloader H-30 B -kuormaaja ja hytillä ja nelitoimikauhalla varustettu International 125 B -telakuormaaja Rotator Oy:ltä sekä BM-Volvo LM-641 -kuormaaja Volvo Oy:ltä ( , ), neljä Ara AK 31 E kaivukonetta sekä traktorikaivuri-kuormaaja -yhdistelmä Keskusosuusliike Hankkijalta ( , ), neljä jätteenkuljetusautoa ja yksi jäteastiain pesuauto Auto-Bil Oy:ltä sekä toinen jäteastiain pesuauto K. Nummela Oy:ltä ( , ), 9 kpl Valmet 700 pyörätraktoreita, yksi Valmet-Vilske -traktori, 9 kpl Valtra-Vilske 1600 etukuormaajia sekä yksi maankairaustraktoriyhdistelmä lisälaittein varustettuna Valmet Oy:ltä ( , ), Kontio-Sisu L-139 CV -alustainen viemärihuuhteluauto yhteisesti Machine Tool Co:lta ja Suomen Autoteollisuus Oy:ltä ( ), kaksi LMV Super G4 lakaisukonetta Soffco Oy:ltä ( ), Bailay-siltakalusto Telko Oy:ltä ( ) sekä Korkeasaaren sillan palkit ja kulmateräs Kesko Oy:ltä ( ). Lisäksi lautakunta päätti tilata n tn:n suuruisen katuhiekkaerän Lohjan Kalkkitehdas Oy Rudus Ab:ltä ( ) sekä tehdä polttoaineiden hankintasopimukset Oy Teboilin ja Neste Oy:n kanssa ( ). Talorakennusosasto. Päätökset. Lautakunta päätti tilata Kontula II lastentarhan rakennustyöt Rakennusliike Viljo Viisas ja Kumpp:lta ( ); Nikkilän sairaalan rakennus n:o 32:n rakennustekniset työt Oy Rakennuspartiolta, putkityöt Vesijohtoliike Huber Oy:ltä, ilmanvaihtotyöt Ilmateollisuus Oy:Itä sekä sähkötyöt Sähkö Oy Vektorilta ( ); Myllypuron kalliosuojan betoniruiskutustyöt Ruiskubetoni Ky:ltä, putkityöt vesilaitokselta sekä ko. kalliosuojan ja elintarvikkeiden säteilyntutkimuslaboratorion varavoimakoneistojen hankinnan ja asennuksen Scan-Auto Oy:ltä ( , , ); Hyvösen lastenkodin kiintokalustetyöt Visuvesi Oy Höyrypuusepältä ( ); Hakaniemen hallin saneerauksen rakennustyöt Rakennusliike Aulis Rautkylältä, putkityöt Kruunuhaan Putki Oy:ltä, sähkötekniset työt Sähköteollisuus Oy:ltä, ilmanvaihtotyöt Aerator Oy:ltä sekä myymäläkoppityöt Kulutusosuuskuntien Keskusliitolta ( , ); itäisen lääkäriaseman maalaustyöt Maalausliike Vilen & Syrjänen Oy:ltä, varavoimakoneiston Scan- Auto Oy:ltä sekä eristystyön Asfaltti Oy Lehtiseltä ( , , ); Meilahden kartanon ns. Bredablickin tilan vanhan kivirakennuksen muutostyöt päätettiin antaa urakalla suoritettavaksi ( ) ja lautakunta päätti tilata em. kartanon rakennustekniset työt Rakennusliike Viljo Viisas ja Kumpp:lta ( ); virastotalo K 31:n B-talon ilmastointityöt Ilmateollisuus Oy:ltä ja putkityöt Suomen Vesi- ja Lämpöjohto Oy:ltä ( , ); Tapanilan ja Tapaninvainion lastentarha- ja -seimirakennuksen rakennusurakkatyöt Saastamoinen Yhtymä Oy:ltä ( , ); Auroran sairaalan keittiön perusparannustyö päätettiin suorittaa osaston omana työnä samoin kuin Pasilan maaliikennekeskuksen rakennus B:n rakennustyö ( , ); edelleen lautakunta päätti tilata Vuosaaren kansakoulun lautakattotyön Rakenneasennus E. Ståhlberg Ky:ltä ( ); antaa Roihuvuoren vanhusten asuintalon ja lasten 477

3 28. Urheilu- ja ulkoilulautakunta päivähoitolaitoksen rakennustyön urakalla tehtäväksi ( ); Tapanilaan tulevan perheryhmäkodin rakennustyö ja Tahvonlahden kansakoulun rakennustyö päätettiin suorittaa osaston omana työnä ( , ); vielä lautakunta päätti tilata tilapäisten kansakoulujen siirtämistä Vuosaaresta Mellunkylään, Jakomäkeen ja Vesalaan koskevan työn Oy Rakennuspartiolta ( ); Oulunkylän erityislastenkodin putkityöt Termo Oy:ltä ( ); rakennusviraston konevarikon varastohallin Alavuden Tehdas Oy:ltä ( ) sekä tehdä Pohjois-Jakomäen lastentarhan rakentamisesta kokonaisurakkasopimuksen Rakennus Oy:n kanssa ( ). Lisäksi lautakunta päätti tilata seuraavat suunnittelutyöt eri toimistoilta ym.: Tahvonlahden kansakoulun rakennesuunnittelutyö Insinööritoimisto Kruus & Myllymäki Ky:Itä ( ); Dagmarinkadun kalliosuojan LVI-suunnittelutyö Voima- ja Polttoainetaloudellinen yhdistys Ekonolta ( ); Itä-Pasilan kalliosuojan yleis-, rakenne- ja louhintasuunnittelutyö Insinööritoimisto Saanio & Laineelta ( ); Herttoniemen ammattikoulun suunnittelutyö ym. Arkkitehtitoimisto Timo ja Tuomo Suomalaiselta ( , ); Kallion paloaseman LVI-suunnittelutyö Lämpöinsinööritoimisto Toijala & Äyräväiseltä, saneerauksen jatkosuunnittelutyö Arkkitehtitoimisto Seppo Kasanen ky:ltä, rakennesuunnittelutyö Insinööritoimisto Packalen & Elorannalta sekä sähkötekninen jatkosuunnittelutyö Insinööritoimisto Olavi Yrjälältä ( , , 1727, ); Kontulan vanhustenhuollon keskuksen LVI-suunnittelutyö LVT-insinööritoimistolta ( ); Kivelän ja Hesperian sairaaloiden modernisoinnin esisuunnittelutyö Arkkitehtitoimisto Eva ja Jaakko Paatelalta ( ) sekä Marian sairaalan Lauttasaaren hoito-osaston rakennussuunnittelutyö Arkkitehtitoimisto Kirsti ja Erkki Helamaalta ( ). Edelleen lautakunta päätti tilata Pirkkolan urheilupuiston maastojuoksu- ja kuntotestipolkujen valaisutyöt sähkölaitokselta ( ), kehottaa rakennusvirastoa yhteistoiminnassa urheilu- ja ulkoiluviraston kanssa suorittamaan tutkimuksen em. urheilupuiston pukusuojatilojen lisäämismahdollisuuksista ja tekojääradan kattamisesta ( ) sekä hyväksyä talorakennusosaston ja Alavuden Tehdas Oy:n laatimat Toukolan konevarikon konesuojarakennuksen pääpiirustukset ( ). Esitykset kaupunginhallitukselle koskivat mm.: Itä-Pasilan yhteisväestönsuojan rakentamista ( ); rakennusviraston varastoalueen käyttösuunnitelmaa ja konevarikon varastohallin rakentamista ja rahoittamista ( ); talon Hietaniemenkatu 4:n perusparannustyötä ( ) sekä työvoimajaoston selvitystä talorakennusosaston oman työvoiman käytöstä ( ). Lausunnot. Lautakunta päätti lähettää seuraavat piirustukset kaupunginhallitukselle puoltaen niiden hyväksymistä: Kyläsaaren vesiensuojelu- ja tielaboratorion pääpiirustukset ( ); Tahvonlahden lastentarha- ja -seimirakennuksen luonnospiirustukset sekä Tapanin vainion ja Pihlajamäen II:n lastentarha- ja -seimirakennuksen pääpiirustukset ( , , ); kaupungin sairaanhoitajakoulun lisätilojen muutospiirustukset ( ); Laakson sairaalan laboratoriotilojen muutospiirustukset ( ), Auroran sairaalan keittiön perusparannustyön pääpiirustukset, lastenpsykiatrian osastorakennuksen luonnospiirustukset sekä sairaalan kaasu- ja sähkökeskuksen sijoittamista koskevat pääpiirustukset ( , , ), Röykän sairaalan keittiörakennuksen alustavat luonnospiirustukset ( ) sekä Marian sairaalan leikkausosaston muutostyön pääpiirustukset ( ); 478

4 kortteli K 31:n I rakennusvaiheen muutospiirustukset ( ); kaupunginpuutarhan uusittavien kasvihuoneiden luonnos- ja pääpiirustukset ( ); Pasilan maaliikennekeskuksen rakennus B:n pääpiirustukset ( ); Erottajan-Korkeavuorenkadun kalliosuojan muutospiirustukset ( ); talon Helsinginkatu 24 kellari- ja I kerroksen sekä kiinteistön Nokiantie 2-4 (Kisällitaio) III kerroksen muutospiirustukset ( , ); Tahvonlahden kansakoulun luonnos- ja pääpiirustukset sekä Jakomäen, Vesalan ja Mellunkylän tilapäisten kansakoulurakennusten pääpiirustukset ( , , ); Kontulan vanhustenhuollon keskuksen luonnospiirustukset ( ), Roihuvuoren vanhusten asuintalon ja lasten päivähoitolaitoksen pääpiirustukset ( ) sekä Kustaankartanon vanhainkodin B, D ja K rakennusten muutospiirustukset ( ); HKR:n läntisen tukikohdan luonnospiirustukset ( ); Kallion ja Erottajan paloaseman luonnospiirustukset sekä Suomenlinnan paloaseman muutospiirustukset ( , 1172, ); pohjoisen huippu- ja varalämpökeskuksen luonnos- ja pääpiirustukset ( , ); Tapanilaan rakennettavan perheryhmäkodin pääpiirustukset ( ); Laajasalon kirjasto- ja nuorisotalon luonnospiirustukset ( ); Vanhaistenpuiston leikkikenttärakennuksen pääpiirustukset ( ) sekä satamalaitoksen varastorakennus L 7:n luonnospiirustukset ( ). Kaupunginhallitukselle annettiin lisäksi mm. seuraavia asioita koskevat lausunnot: Kellosaaren kaasuturbiinilaitoksen pääpiirustukset ( ); Oulunkylän urheilupuiston huonetilaohjelma ( ); Hanasaaren B-voimalaitoksen ja Suvilahden sähköaseman luonnos- ja pääpiirustukset ( , ); paikan varaaminen Kyläsaaresta pysyväisluontoista miesten ensisuojaa varten ( ); Lauttasaaren ent. yhteiskoulurakennuksen muuttaminen pitkäaikaisten potilaiden hoitolaitokseksi ( ); vanhusten asuintalojen rakennustoiminnan antaminen asuntotuotanto toimikunnan tehtäväksi ( ); itäisen sairaalan toiminnallinen suunnitelma ja huonetilaohjelma ( ); talon Hämeentie 10 erään huoneiston kunnostaminen nuorisokerhohuoneistoksi ( ); talon Oikokatu 7 perusparannustyö ( ); valtuustoaloite määrärahan varaamiseksi vanhusten palvelutilojen ja nuorisohotellin rakentamisen suunnittelemiseksi ( , 1600 ); Outamon vastaanottokodin entisen viljamakasiinin muuttaminen metallityöpajaksi ( ); Koskelan päivähoitolaitoksen huoneohjelman valmistelu ( ); teurastamolaitoksen syväjäädy ttämön lisärakennuksen pääpiirustusten hyväksyminen ( ); Kontulan kirjasto- ja nuorisotalon rakennusohjelma ( ); Koskelan sairaskodin- B rakennuksen perusparannustyö ( ) sekä Tervalammen työlaitoksen henkilökunnan asuinrakennuksen luonnospiirustukset ( ). Lisäksi annettiin lausunnot eri hallintokunnille v:n 1972 talousarvioon esitetyistä perusparannustöistä ( ) sekä urheilu- ja ulkoilulautakunnalle sen v:n 1972 talousarvioon esittämistä uudisrakennustöistä ( ). Katurakennusosasto. Päätökset. Lautakunta päätti osaston omalla työvoimalla suoritettavien töiden laajuudesta ( ) sekä hankintojen suorittamisesta eri liikkeiltä seuraavasti: Toukolan kokoojaviemärilinjalle tilattiin teräsbetonipaaluja Elementtitekniikka Oy:ltä ja Betonila Oy:ltä ( ), Kantelettarentien jatkeen viemäri- ja vesijohtotyö tilattiin Rakennus Oy Laineelta ( ) ja Mellunkylän kokoojaviemäri annettiin urakalla rakennettavaksi ( ); Talin jätevedenpuhdistamon esikäsittelyaseman ja tulvapumppaamon LVI-työt tilattiin Oy Mercantile Ab 479

5 Puhallintehtaalta ja rakennusurakka annettiin Oy Yleiselle Insinööritoimistolle, kattilalaitoksen uusimis- ja laajennustöiden urakka annettiin Vesijohtoliike Huber Oy:n suoritettavaksi, puhdistamon viemärivesipumpun ja raakalietepumppujen sekä niiden putkistojen urakka Konekemia Oy:lle sekä muutostöiden instrumentointi tilattiin Elektro-Dynamo Oy:ltä ( , , , 827, ), Vuosaaren jätevedenpuhdistamon kaasunpuhdistuslaitteiden urakka sekä lietteenkäsittelylaitteiston hankinta ja asennus annettiin Konekemia Oy:n suoritettavaksi ( , ), samoin kuin Munkkisaaren viemärivedenpuhdistamon jälkiselkeyttämön palautuslietepumppujen hankinta asennuksineen ( ); Pitäjänmäentien rautatiealikulkusillan rakennustyö sekä Pitäjänmäentien alikäytävän rakennusurakka annettiin Alfred A. Palmberg Oy:n suoritettavaksi ( , , ); Nurmijärventien rautatie alikulkusillan suunnittelu tilattiin Insinööritoimisto Heimo Kakko & Co Kyiltä ( ); Vuotien alikäytävä annettiin urakalla rakennettavaksi ( ), Nurmijärventien ylittävän Muurime st arin tien kaksoissillan rakennusurakkatyö annettiin Finn-Betoni Oy:lle ( , ), Herttoniemen salmen sillan rakennusurakka eräine lisätöineen Erector Oy:lle ( ) ja Tiirismaanpolun alikulkusillan rakennusurakkatyö Perusyhtymä Oy:lle ( , ), Lapinmäentien - Koskelantien välisen yhdystien rautatiealueelle tulevien siltojen suunnittelu tilattiin Insinööritoimisto A-Betoni Oy:ltä, Haaga-Metsälän yhdystielle tulevien siltojen rakennusurakka annettiin Perusyhtymä Oy:lle sekä Haaga - Metsäläntien eräiden siltojen suunnittelu Insinööritoimisto A-Betoni Oy:lle ( , , , ), Helsinginkadun jalankulkusillan rakennustyö annettiin Silta ja Satama Oy:lle ( ), Puotilan liittymäsillan, Junatien sillan, Hopeasalmentien uuden sillan ja metrotunnelin sekä Nurmijärventien ylittävän Kylänevantien risteyssillan rakennustyöt annettiin urakalla suoritettaviksi ( , , , ); Itäväylän suunnitelman laatiminen välillä Vanhanlinnantie - Riskutie annettiin Insinööritoimisto Viatekin tehtäväksi ( ); suojatieliikennemerkkejä tilattiin Mercari Oy:ltä ja Keskusvankilan kilpimaalaamolta ( ); katurakennusosaston toimesta suoritettavat katujen kestopäällystystyöt ja suuret valuasfalttityöt lautakunta oikeutti osaston tilaamaan alimman tarjouksen tehneeltä liikkeeltä eräin ehdoin ( , ), lautakunta päätti antaa Mannerheimintien liikennejärjestelyiden I vaiheen kestopäällystystyö Insinööritoimisto Asfalttipojat Oy:n suoritettavaksi ( ) ja oikeuttaa katurakennusosaston tilaamaan osaston toimesta päällystettävien sorateiden päällystystyöt Asfaltek Oy:ltä ( ); Laajasalon moottorikatutyömaan murskaustyö annettiin T:mi Rilken suoritettavaksi ( ) ja Alppikylän louhekasan murskaustyö Murskaustekniikka Oy:n suoritettavaksi ( ); Itä- Pasilan kunnallisteknillinen rakennussuunnittelutyö tilattiin insinööritoimisto Vesi- Hydrolta ( , ); Helsinginkadun leventämisen louhintatyö Elovuori Oy:ltä ( ); Päivölän lastenkodin, Särkijärven kurssikeskuksen ja Ahtelan toipilaskodin viemäreiden, pumppaamon ja puhdistamon rakennustyö annettiin Louhintaliike Karppinen Oy:n suoritettavaksi ( ); Martinlaakson rautatien mittaustöiden suunnittelu ja suorittaminen tilattiin Insinööritoimisto Viatekilta ( ); Kyläsaaren jätteenkäsittely- ja laboratorioalueen I vaiheen täyttötyöt annettiin satamalaitoksen suoritettavaksi ( ). Esitykset. Lautakunta päätti puoltaa kaupunginhallitukselle seuraavien piirustusten hyväksymistä: katu- ja viemäripiirustukset 28. kaupunginosassa (Oulunkylä) ( ), 29. kaupunginosassa (Haaga) (

6 73, 74 ), 32. kaupunginosassa (Konala) ( ), 37. kaupunginosassa (Pukinmäki) ( , ), 38. kaupunginosassa (Malmi) ( , , 1159, , 1755 ), 39. kaupunginosassa (Tapanila) ( , 495, , 1159 ), 41. kaupunginosassa (Suurmetsä) ( , 1860, , 2075 ), 45. kaupunginosassa (Vartiokylä) ( , ), 46. kaupunginosassa (Pitäjänmäki) ( , ), 47. kaupunginosassa (Mellunkylä) ( , , 1161, , 1451, ) sekä 54. kaupunginosassa (Vuosaari) ( , 1161 ); lisäksi puollettiin seuraavien piirustusten hyväksymistä: Kulosaaren jalankulku- ja polkupyörätiesillan ( ), Pitäjänmäentien ja Vuotien alikäytävien ( , ), Nurmijärventien ylittävien Muurimestarintien kaksoissillan ja Kyläne van tien risteyssillan ( , ), Tiirismaanpolun, Mellunmäentien ja Suurmetsäntien alikulkusiltojen ( , , ), Haaga-Metsälän yhdystielle rakennettavien siltojen ( ), Puotilan liittymäsiltojen ( ), Junatien sillan ( ) sekä Hopeasalmentien uuden sillan ja metrotunnelin yleispiirustukset ( ) sekä Pihlajamäen pumppaamon pääpiirustukset ( ). Edelleen esitykset koskivat sopimusten tekemistä kaupungin ja Helsingin maalaiskunnan kesken Suutarilan ja Pukinmäen pumppaamoiden laajennuksesta ja uusien paine j ohtojen rakentamisesta sekä Rajakylän kaakkoisosien jätevesien johtamisesta kaupungin viemäriverkkoon ( , ) sekä kaupungin ja Espoon kauppalan välillä eräiden raja-alueella olevien tonttien viemäröimistä ( ); Kaarelan tien, välillä Nurmijärventie- Elotie, ja Hannukselan tien päällystämistä kaupungin toimesta ( , ); lietteen hyväksikäytön edellyttämää yhteistoimintaa Helsingin naapurikuntien kanssa ( ); Nurmijärventien liikennejärjestelysuunnitelmaa välillä Lapinmäentie-Haagan rautatiesilta ( ); eräiden katujen määräämistä kauko- ja kauttakulkuliikenteelle tärkeiksi ja korvausten hakemista valtiolta niiden rakentamiseksi ( ); Kytösuontien rakentamista kaupungin ja valtion välisen aluevaihdon yhteydessä ( ); Itäväylän parantamissuunnitelmaa välillä Kuusistonlinnantie-Riskutie ( ) sekä kadun ja viemärin rakentamisen keskimääräisten kustannusten vahvistamista v:lle 1972 ( ). Lausunnot. Kaupunginhallitukselle annettiin lausuntoja seuraavista asioista: maaliikennekeskukseen johtavan yhdysraiteen ja keskuksen alueelle tulevien veto- ja kuormausraiteiden rakentaminen ( ); metron Hakaniemen työtunnelin yleispiirustukset ( ); Muurimestarintien rakentaminen nelikaistaiseksi välillä Nurmijärventie-Kantelettarentie ( ); ravinteiden poistoa ja lietteenkäsittelyä Vuosaaren puhdistamossa koskeva kirjelmä ( ); katujen ja liikennealueiden kunnossapitoa koskeva kiinteistölautakunnan kirjelmä ( ); metron ulkoalueen Junatieltä Kulosaaren länsirannalle ulottuvan rataosuuden linjaus ja korkeusasema sekä tunneliliittymän yleissuunnitelma ja työnaikaiset liikennejärjestelyt ( , 408 ); valtatie n:o 3:n parantamissuunnitelma välillä Haagan rautatiesilta-pirkkolantie ja Pirkkolantie-Kaivoksela ( , , ); Kulosaaren metrosillan yleispiirustukset, rataosuuden linjaus ja korkeusasema sekä Junatien metrosiltojen yleispiirustukset ( , ); Yrttimaantien, välillä Tapanilanpuro-Kottaraistie Tapanilassa, päällystäminen kaupungin toimesta ( ); Hyrylän-Kullon maantien rakentamissuunnitelma tiejärjestelyineen ( ); Huopalahden-Martinlaakson rautatien yli rakennettavien siltojen sekä Kaupintien alikulkusillan ja Piijoen rautatiesillan yleissuunnitelmat ( ); Hel- 31 Hels. kaup. kunnallishallinto

7 singin-turun -moottoritien valaistussuunnitelma välillä Munkkivuori-Leppävaaran liittymä ( ); asemakaavan muutosehdotus 21. kaupunginosan (Hermanni) eräille kortteleille ( ); metron ulkoalueen Kulosaaren länsirannalta Herttoniemeen ulottuvan rataosuuden linjaus ja korkeusasema ( ); eräiden Jollaksen länsiosan pientaloasukkaiden anomus jätevesiviemäreiden rakentamisesta ( ); metrotunneliosuuden Siitäs almi - Junat ie yleissuunnitelman ja Huopalahden - Martinlaakson radan yleissuunnitelman hyväksyminen ( , 1716 ); Kulosaaren jalankulkutunnelin ja asematunnelin, Tupasaarentien ja Kipparlahden metrosiltojen sekä Naurissalmen metro- ja katusiltojen yleispiirustukset ( ) sekä Huopalahden-Martinlaakson rautatien ja Helsingin- Turun rautatien eritasoristeyksen rakentaminen ( ). Asemakaavat. Lautakunta päätti lausunnoissaan kaupunginhallitukselle puoltaa seuraavien kaupunginosien asemakaavojen hyväksymistä: 28. kaupunginosassa (Oulunkylä), 29. kaupunginosassa (Haaga) ja 33. kaupunginosassa (Etelä-Kaarela) valtatie n:o 3:n (Nurmijärventien) parantamisen vuoksi tarvittavien asemakaavanmuutosten hyväksymistä seuraavissa kohdissa: välillä Lapin - mäentie - Haagan rautatiesilta, Haagan rautatiesilta - Pirkkolantie, Pirkkolantie - Kaivoksela ( ) sekä 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki, Reimaria) ( ). Lisäksi lautakunta antoi lausunnon Lauttasaaren ja Rajasaaren lumensulatuspaikkojen luonnospiirustuksista ( ) sekä liikenteen järjestelystä Pukinmäessä sijaitsevan erään tontin kohdalla ( ). Puhtaanapito-osasto. Esitys kaupunginhallitukselle koski talousveden kuljettamista kaupungin toimesta yksityistalouksille sekä vedenkuljetustaksan kuljetusmaksun nostamista ( ). 482

30. Yleisten töiden lautakunta

30. Yleisten töiden lautakunta Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Yleisten töiden lautakuntaan kuuluivat v. 1970 muuten samat henkilöt kuin edellisenä vuonna, paitsi että dipl.ins. Veikko Vuorikarin tilalle jäseneksi tuli rak.mest.

Lisätiedot

30. Yleisten töiden lautakunta

30. Yleisten töiden lautakunta Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Yleisten töiden lautakunnan kokoonpano v. 1967 oli muuten sama kuin edellisenä vuonna, paitsi että jäseneksi lakit.lis. Paul Paavelan tilalle valittiin 15.4. alkaen

Lisätiedot

30. Yleisten töiden lautakunta

30. Yleisten töiden lautakunta Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Yleisten töiden lautakunnan kokoonpano oli v. 1968 muuten sama kuin edellisenä vuonna, paitsi että jäseniksi Lähdeojan ja Laitisen tilalle valittiin dipl.ins. Holger

Lisätiedot

35. Yleisten töiden lautakunta

35. Yleisten töiden lautakunta Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Yleisten töiden lautakuntaan kuuluivat v. 1973 seuaavat henkilöt: puh.johtajana dipl.ins. Kaarlo Penttinen, varapuh. johtajana ammatintark. Ensio Syrjänen sekä entisinä

Lisätiedot

Osakeasuntojen postinumeroalueittaiset hinnat Helsingissä 2000 2012

Osakeasuntojen postinumeroalueittaiset hinnat Helsingissä 2000 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 22 213 Osakeasuntojen keskihinnat 212 Paloheinä Tapanila Osakeasuntojen postinumeroalueittaiset hinnat Helsingissä 2 212 Lassila Länsi-Pakila Pihlajamäki Kontula

Lisätiedot

starttiluokat ALUEELLISET ERITYISLUOKAT Suurpiiri 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus koulun ylläpitäjä tuetut

starttiluokat ALUEELLISET ERITYISLUOKAT Suurpiiri 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus koulun ylläpitäjä tuetut peruslinja TAD ja lukuvuonna 2012-2013 30.5.2012 - ETELÄINEN Elias-koulu s 0 Helsingin normaalilyseo v 0 Kaisaniemen aa k 0 Kruunuhaan yläaste k 0 Lauttasaaren aa s 0 Lauttasaaren yk s 0 Ressun pk k 0

Lisätiedot

Palveluverkko Ehdotukset

Palveluverkko Ehdotukset Palveluverkko Ehdotukset Kaikki virastot (luonnos) 25.11.2009 Tulosteen koko: A2 Maatullin ala-aste Tapulikaupungin kirjasto Puistolan terveysasema Töyrynummen ala-aste Siltamäen ala-aste Puistolan kirjasto

Lisätiedot

Liite, Esitys koulujen kieliohjelmaksi 1.8.2016 alkaen alueittain( sisältää vieraskielisen opetuksen ja kielikylvyn)

Liite, Esitys koulujen kieliohjelmaksi 1.8.2016 alkaen alueittain( sisältää vieraskielisen opetuksen ja kielikylvyn) Liite, Esitys koulujen kieliohjelmaksi 1.8.2016 alkaen alueittain( sisältää vieraskielisen opetuksen ja kielikylvyn) A1: Itäinen ja kaakkoinen alue Nykyinen kielitarjonat Ehdotus kieliohjelmaksi 1.8.16/

Lisätiedot

ALEPA Toimipaikka Myymäläpäällikkö Sähköposti

ALEPA Toimipaikka Myymäläpäällikkö Sähköposti ALEPA Toimipaikka Myymäläpäällikkö Sähköposti Hämeentie 010 76 69000 0222012mp@sok.fi Asematunneli 010 76 69010 0222018mp@sok.fi Laajasalo 010 76 69030 0222020mp@sok.fi Forum 010 76 69910 0222023mp@sok.fi

Lisätiedot

Kertomusvuoden aikana anottiin hautausavustusta 14 työsuhteessa kuolleen henkilön oikeudenomistajille.

Kertomusvuoden aikana anottiin hautausavustusta 14 työsuhteessa kuolleen henkilön oikeudenomistajille. 357 he n k. sairastuneet tapaturman uhrit kuntaa lukum. henk. menetettyjä lukum. henk. menetettyjä keskim. kun- työpäiviä kun- työpäiviä nasta lukum. henk. nasta lukum. henk. % kohden % kohde tuntipalkkaiset

Lisätiedot

Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2000 2010

Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2000 2010 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 3 211 Asunnot yhteensä 21 Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2 21 /neliö 1 95-2 699 2 7-3 699 3 7-4 699 4 7-6 vähän kauppoja/ tieto epävarma

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

29. Yleisten töiden lautakunta

29. Yleisten töiden lautakunta Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Yleisten töiden lautakunnan puheenjohtajana toimi edelleen dipl.ins. Terttu Raveala, eikä kokoonpanossa v. 1972 tapahtunut muutoksia. Kaupunginhallituksen edustajana

Lisätiedot

Terveys- ja päihdepalvelut

Terveys- ja päihdepalvelut SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT Terveys- ja päihdepalvelut Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka Etelän terveysasemat - Kallion terveysaseman avoterveydenhuolto

Lisätiedot

KAUPUNGIN KOULUJEN ERITYISLUOKAT 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus yhteensä Alueelliset

KAUPUNGIN KOULUJEN ERITYISLUOKAT 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus yhteensä Alueelliset Aleksis Kiven peruskoulu 4 3 3 Alppilan yläasteen koulu 4 1 1 Arabian peruskoulu 4 2 2 Aurinkolahden peruskoulu 1 2 4 6 Brahenpuiston koulu 11 11 Eläintarhan ala-asteen koulu 4 2 2 Haagan peruskoulu 3

Lisätiedot

Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008

Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2010 tilastoja 40 Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008 TIEDUSTELUT Leena Hietaniemi E-mail etunimi.sukunimi@hel.fi Osoite PL 5500, 00099 Helsingin kaupunki

Lisätiedot

Asuntokunnat hallintaperusteen ja kielen mukaan 31.12.2006

Asuntokunnat hallintaperusteen ja kielen mukaan 31.12.2006 Asuntokunnat hallintaperusteen ja kielen mukaan 31.12.26 Helsinki Espoo Vantaa Muu Hgin seutu Hgin seutu Helsinki Espoo Vantaa Muu Hgin seutu Hgin seutu % % Omistus Arava Korkotuki Muu vuokra Asumisoikeus

Lisätiedot

Auto 1 Espoon asema/ menot Auto 1/1 klo 8:00 ja toinen kierros n.9:30 1/2 klo 8:15 ja toinen kierros n. 9:45 1/3 klo 8:30 ja toinen kierros n.

Auto 1 Espoon asema/ menot Auto 1/1 klo 8:00 ja toinen kierros n.9:30 1/2 klo 8:15 ja toinen kierros n. 9:45 1/3 klo 8:30 ja toinen kierros n. Auto 1 Espoon asema/ menot Auto 1/1 klo 8:00 ja toinen kierros n.9:30 1/2 klo 8:15 ja toinen kierros n. 9:45 1/3 klo 8:30 ja toinen kierros n. 10:00 Espoon asema/ 46 päätepysäkki, virastotalojen puoli

Lisätiedot

Lähiö projekti Helsingin kaupunki

Lähiö projekti Helsingin kaupunki Lähiö projekti Helsingin kaupunki www.hel.fi/lahioprojekti Pihlajamäki Yhdessä parempi kaupunki jo vuodesta 1996 Lähiöprojektin keskeiset tavoitteet ja tehtävät määritellään kunkin toimintakauden alussa.

Lisätiedot

Lähipalvelut ovat kestävää kehitystä

Lähipalvelut ovat kestävää kehitystä Lähipalvelut ovat kestävää kehitystä EU:n kestävän kaupunkikehityksen indikaattorit Euroopan unioni on esittänyt kaupunkipolitiikan indikaattorit, joiden avulla kunnat voivat seurata kestävää kehitystä

Lisätiedot

OMAKOTI- JA PARITALON LASIKUISTIN RA- KENTAMINEN JA TERASSIN LASITTAMINEN

OMAKOTI- JA PARITALON LASIKUISTIN RA- KENTAMINEN JA TERASSIN LASITTAMINEN RAKENNUSVALVONTAVIRASTO OMAKOTI- JA PARITALON LASIKUISTIN RA- KENTAMINEN JA TERASSIN LASITTAMINEN TULKINTAOHJE Lokakuu 2004 Voimassa toistaiseksi rakennusvalvontaviraston johtoryhmän päätöksellä SISÄLTÖ

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/2 21.03.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/2 21.03.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) 128 Virastotalo K31:n uuden panimoravintolan hankehinnan korotuksen hyväksyminen HEL 2012-012430 T 10 06 00 Päätös päätti myöntää Panimoravintolan toteuttamisen

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2005

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2005 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 23 2006 Malminkartano Paloheinä Siltamäki Tapanila Malmi Suurmetsä Asuntojen keskihinta, /m2 1 600-2 200 2 201-2 749 Keskihinta 2 750 /m2 2 751-3 290

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä. vuonna 2003. Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja. Vanhojen asuntojen keskineliöhinta 2 425 /m 2

Asuntojen hinnat Helsingissä. vuonna 2003. Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja. Vanhojen asuntojen keskineliöhinta 2 425 /m 2 555555555 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 15 2004 Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2003 Vanhojen asuntojen keskineliöhinta 2 425 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 2 468 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 %

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 % Tutkijakoulutusaste Ylempi korkeakouluaste Alempi korkeakouluaste Alin korkea-aste Ammatillinen keskiaste Helsinki Helsingin seutu pl Helsinki Suomi pl Helsingin seutu Lukiokoulutus Perusaste tai tuntematon

Lisätiedot

34. Yleiset työt. dipl. ins. dipl. ins. kirvesmies dipl. ins. varastomestari varatuomari dipl. ins. valtiotiet, tri viilaaja

34. Yleiset työt. dipl. ins. dipl. ins. kirvesmies dipl. ins. varastomestari varatuomari dipl. ins. valtiotiet, tri viilaaja KOKOONPANO JA KOKOUKSET Lautakunnan kokoonpano oli seuraava: Raveala, Terttu Kilpi, Jorma Aittomäki, Vilho Holmberg, Holger Jussila, Johannes Laurent, Gustaf Pekkala, Väinö Wainio, Weijo Vanhanen, Veikko

Lisätiedot

19.05.2015. Puh. 09 809 3210. Puh. 09 668 9910 Capellan puistotie 5 Setlementtiasumisoikeus Oy Läntinen Brahenkatu 2, 3 krs, 00510 HELSINKI

19.05.2015. Puh. 09 809 3210. Puh. 09 668 9910 Capellan puistotie 5 Setlementtiasumisoikeus Oy Läntinen Brahenkatu 2, 3 krs, 00510 HELSINKI ASUMISOIKEUSASUNNOT 1 Kunta: Haettava alue: Suuralue: Helsinki Kaikki Kantakaupunki Arabianranta Toini Muonan katu 3 b Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Tuulikuja 2, 02100 ESPOO 01.10.03 Kerrostalo 42 1-4

Lisätiedot

32. Rakennusvirasto 1 )

32. Rakennusvirasto 1 ) 1 ) Hallinnollinen osasto Hallinnollinen osasto on jaettu kansliatoimistoon ja henkilöasiaintoimistoon. Vuoden 1972 lokakuun alusta yleiseltä osastolta organisaatiouudistuksen johdosta hallinnollisen osaston

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 50 LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUA KOSKEVIEN SOPIMUSTEN JATKAMINEN OPTIOKAUDELLA Terke 2009-5 Esityslistan asia TJA/10 TJA Terveyslautakunta päätti jatkaa lääkkeiden annosjakelusta

Lisätiedot

Auto 6 Tapulikaupunki/ menot Auto 6/1 klo 8:00 ja toinen kierros n.9:30 6/2 klo 8:15 ja toinen kierros n. 9:45 6/3 klo 8:30 ja toinen kierros n.

Auto 6 Tapulikaupunki/ menot Auto 6/1 klo 8:00 ja toinen kierros n.9:30 6/2 klo 8:15 ja toinen kierros n. 9:45 6/3 klo 8:30 ja toinen kierros n. Auto 6 Tapulikaupunki/ menot Auto 6/1 klo 8:00 ja toinen kierros n.9:30 6/2 klo 8:15 ja toinen kierros n. 9:45 6/3 klo 8:30 ja toinen kierros n. 10:00 Tapulikaupunki/ Puistolan asema Malmi/ Malmin asema,

Lisätiedot

Aleksanterinkatu 17, 8krs saneeraus, jossa uudistettiin 650m2 toimistotilat.

Aleksanterinkatu 17, 8krs saneeraus, jossa uudistettiin 650m2 toimistotilat. Referenssit Aleksanterinkatu 17, 8krs saneeraus, jossa uudistettiin 650m2 toimistotilat. Hanke toteutettiin projektijohtourakkana. Valmis 04/2015 Hotelli Kämpin 2-vaiheen viemärilinjojen saneeraus. Työt

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT 5.11.2015 Perhe- ja sosiaalipalvelut Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys, johto Kouluterveydenhuolto

Lisätiedot

6 Kuninkaantammentie Niskalan pysäköintialue ULOS. 7 Haltialan aarnimetsä Mombergintie Liikuntaviraston omavalmiste Rekki 1

6 Kuninkaantammentie Niskalan pysäköintialue ULOS. 7 Haltialan aarnimetsä Mombergintie Liikuntaviraston omavalmiste Rekki 1 1 Pirkkolan liikuntapuisto pohjoinen pysäköintialue ULOS Liikuntaviraston omavalmiste Riipuntatikkaat 2 Liikuntaviraston omavalmiste Vatsalauta 4 Liikuntaviraston omavalmiste Vatsa ja selkäteline 1 Liikuntaviraston

Lisätiedot

TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNASSA

TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNASSA TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNASSA 7:15 8:30 Aamurukouspiiri Tuomiokirkon kappelin alasalissa 12 12:30 Päivärukous Tuomiokirkossa 18 19 Ekumeeninen Luottamuksen rukoushetki Tuomiokirkon kryptassa 12 12:30 Päivärukous

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2004

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2004 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 24 2005 Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2004 Vanhojen asuntojen keskineliöhinta 2 675 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 2 694 /m 2 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Helsingin peruskoulut

Helsingin peruskoulut t lukuvuosi 2014 2015 Helsingissä on ja, joissa on, ja () ja yhtenäisiä ja (). Opetusvirasto on ryhmitellyt perus t neljälle maantieteelliselle alueelle. Alueen alussa oleva kuvio kertoo, mihin un siirrytään

Lisätiedot

Asuminen ja Helsingin alueet

Asuminen ja Helsingin alueet HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2003 20 Asuminen ja Helsingin alueet Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-194-0 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA Maija Vihavainen, puh. 169

Lisätiedot

Tuottavuuden mittaus Helsingin kaupunginkirjastossa Toimintolaskennan testailua. Keskuskirjastokokous Jouni Juntumaa

Tuottavuuden mittaus Helsingin kaupunginkirjastossa Toimintolaskennan testailua. Keskuskirjastokokous Jouni Juntumaa Tuottavuuden mittaus Helsingin kaupunginkirjastossa -------------- Toimintolaskennan testailua Keskuskirjastokokous 30.1.2014 Jouni Juntumaa Helsingin kaupunginjohtajan päätöksen 30.11.2011 mukaan virastojen

Lisätiedot

Kartat VANTAA ESPOO HELSINKI. Maps. LAAJASALO Sarvastonkaari 23, 00840 HELSINKI LEPPÄVAARA Vanha maantie, 02650 ESPOO

Kartat VANTAA ESPOO HELSINKI. Maps. LAAJASALO Sarvastonkaari 23, 00840 HELSINKI LEPPÄVAARA Vanha maantie, 02650 ESPOO Kartat Maps ALA-MALMI Lallintie 12, 00700 HELSINKI CITY / NARINKKATORI Narinkka, 00100 HELSINKI TÖÖLÖ Urheilukatu 7, 00250 HELSINKI KALLIO Helsinginkatu 23, 00510 HELSINKI KONTULA Rintinpolku, 00940 HELSINKI

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) 4 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi ja tonttien myymiseksi (Kaartinkaupunki, Kasarmitori, tontit

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/2015 1 (6) Yleisten töiden lautakunta Ko/6 15.12.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/2015 1 (6) Yleisten töiden lautakunta Ko/6 15.12.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/2015 1 (6) 540 Suurten lavakokojen käytöstä maksettava korvaus lumenajossa kilpailutetuissa ylläpitourakoissa HEL 2015-012090 T 10 05 03 Päätös päätti suuremmista lavakoista

Lisätiedot

Kankaretie 7. Jakomäentie 6 Jakomäentie 8

Kankaretie 7. Jakomäentie 6 Jakomäentie 8 26 3. Asuntotuotantokomitea Rakennusohjelmasta valmistui v:n 1968 aikana asuinhuoneistoja asuttavaan kuntoon 77 ja v:n 1969 aikana 132 asuinhuoneistoa. Lisäksi kertomusvuoden aikana valmistui asuttavaan

Lisätiedot

Helsingin peruskoulut

Helsingin peruskoulut Helsingin t lukuvuosi 2016 2017 Helsingissä on ja, joissa on, yläasteen kouluja () ja yhtenäisiä ja (). Opetusvirasto on ryhmitellyt t neljälle maantieteelliselle alueelle. Alueen alussa oleva kuvio kertoo,

Lisätiedot

Ulkoilmatapahtumien maksut

Ulkoilmatapahtumien maksut Ulkoilmatapahtumien maksut maksut alk. 1.4.2015 6 (14) Yleisölle maksuton on avoin, joka rajoittaa alueen yleistä käyttöä. Yleisölle maksullinen on, jossa alue on rajattu pois yleisestä käytöstä ja johon

Lisätiedot

Helsingin reumayhdistyksen jäsenkysely 2004

Helsingin reumayhdistyksen jäsenkysely 2004 Helsingin reumayhdistyksen jäsenkysely 2004 Tulokset Helsinki syyskuussa 2004 Dipl.-Soc.Sc. Peter Hilger Itämerenkatu 8 C 59, 01800 Helsinki peter.hilger@helsinki.fi & Helsingin Reumayhdistyksen työryhmä

Lisätiedot

30. Yleiset työt. Yleisten töiden lautakunta

30. Yleiset työt. Yleisten töiden lautakunta Yleisten töiden lautakunta Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Yleisten töiden lautakuntaan kuuluivat v. 1961 puheenjohtajana os. pääll. Valtter Laitinen, varapuheenjohtajana yli-ins. Harald Backman

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuoden 2009 tammi-maaliskuussa ja vuonna 2008

Asuntojen hinnat Helsingissä vuoden 2009 tammi-maaliskuussa ja vuonna 2008 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 23 2009 Kannelmäki Etelä- Haaga Paloheinä Oulunkylä Patola Siltamäki Malmi Pihlajamäki Viikki Keskimääräiset neliöhinnat 2008 1 900-2 499 Suurmetsä 2 500-2 999

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ki/3 1 YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNTA 1.3.2011

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ki/3 1 YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNTA 1.3.2011 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ki/3 1 3 ILMOITUSASIAT HKR EHDOTUS Yleisten töiden lautakunta päättänee merkitä tiedoksi ilmoitukset päätöksistä. Ilmoitukset päätöksistä toimeenpanokehotuksin asianosaisille

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 10.02.2015 1/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 10.02.2015 1/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 10.02.2015 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa Keskikorpi

Lisätiedot

ASUMINEN ALUEITTAIN HELSINGISSÄ 2010

ASUMINEN ALUEITTAIN HELSINGISSÄ 2010 ASUMINEN ALUEITTAIN HELSINGISSÄ 2010 1 TILASTOJA 2012 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Eija Rauniomaa, p. tel. 09 310 36302 etunimi.sukunimi@hel.fi JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER Helsingin kaupungin tietokeskus

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT. Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT. Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut SELVITYS, ARVIOINTI JA SIJOITUS Selvitys, arviointi ja sijoitus toimisto (koko henkilökunta)

Lisätiedot

mukaisesti. Molemminpuolinen irtisanomisaika

mukaisesti. Molemminpuolinen irtisanomisaika pungille ollut myönnetty rakennusavustusta veikkausvoittovaroista v. 1963. Tämän vuoksi kaupunginhallitus oli kehottanut urheilu-ja ulkoilulautakuntaa kiireellisesti laatimaan selvityksen kaupungin eri

Lisätiedot

2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014

2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014 2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014 Työttömyysaste kohosi edelleen kaikilla Helsingin alueilla Helsingin työttömyysaste

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (5) 106 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle asuntotontin (AK) varaamiseksi Pohjola Rakennus Oy Uusimaalle (Herttoniemi, Roihuvuori, tontti 43233/5)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) 9 Munkkiniemen Kartanontie 22:n asemakaavan muuttaminen (nro 12255, tontti 30008/22) HEL 2011-006696 T 10 03 03 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Linjakortit LUONNOS 21.12.2014 KOILLIS-HELSINGIN LINJASTO KOILLIS-HELSINGIN YÖLINJASTO KALASATAMAN LINJASTO KORSON JA KOIVUKYLÄN SUUNNAN YÖLINJAT HSL Helsingin seudun

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 01/2015 AIKA Torstaina 4. kesäkuuta 2015 klo 10-11 PAIKKA Eräjärven seurakuntatalo, Eräjärventie 1553 LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KOPPANEN Elina

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2014 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/8 7.10.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2014 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/8 7.10.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2014 1 (7) 8 Lääkkeiden annosjakelu- ja toimituspalvelun hankinta HEL 2014-004942 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättää esityslistalla esitetyin perustein valita käydyn

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2012 1 (5) Yleisten töiden lautakunta Ka/2 11.12.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2012 1 (5) Yleisten töiden lautakunta Ka/2 11.12.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2012 1 (5) 566 Yleisten töiden lautakunnan lausunto Päivi Lipposen ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee uuden koirapuiston perustamista Herttoniemeen HEL 2012-013810 T

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Kaupunginkanslia 9/2014 28.02.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Kaupunginkanslia 9/2014 28.02.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Siisti kesä! -hankkeeseen myönnetyn määrärahan jako virastoille 2014 HEL 2014-001315 T 02 02 02 Päätös Vs. kansliapäällikkö päätti myöntää, viitaten kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 214 24.06.2015 Kaupunginhallitus 280 06.07.2015. Länsialueen paloaseman rahoitus 99/10.03.02.01/2015

Tekninen lautakunta 214 24.06.2015 Kaupunginhallitus 280 06.07.2015. Länsialueen paloaseman rahoitus 99/10.03.02.01/2015 Tekninen lautakunta 214 24.06.2015 Kaupunginhallitus 280 06.07.2015 Länsialueen paloaseman rahoitus 99/10.03.02.01/2015 TEKLA 214 Valmistelija/lisätiedot: Tilakeskuksen johtaja vs. Pekka Oksman, puh. 040

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/ (11) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/ (11) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 (11) 409 Lääkkeiden annosjakelu- ja toimituspalvelun hankinnasta tehtyjen oikaisuvaatimuksen käsittely ja hankinnan väliaikainen järjestäminen markkinaoikeuskäsittelyn

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/2012 1 (6) Kaupunginhallitus Kaj/12 06.08.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/2012 1 (6) Kaupunginhallitus Kaj/12 06.08.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/2012 1 (6) 811 V Viikinmäen asuntotontin (tontti 36110/12) vuokrausperusteet HEL 2012-007240 T 10 01 01 02 Päätös päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi

Lisätiedot

Helsingin toimintaympäristö Mitä meille kuuluu?

Helsingin toimintaympäristö Mitä meille kuuluu? Helsingin toimintaympäristö Mitä meille kuuluu? Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 31.1.-1.2.2013 Asta Manninen ja Tieken asiantuntijat Maailman kaupunkiväestön alueellinen jakautuminen vuosina 1950,

Lisätiedot

6. Yleisiä töitä koskevat asiat

6. Yleisiä töitä koskevat asiat tureiden tarkat työpiirustukset ja saatuaan piirustuksille hyväksymisen kirjallisesti ilmoittaa osastolle rakennustöiden aloittamisajan (14.6. 1831 ). Korkeasaari. Yleisjaosto oikeutti urheilu- ja ulkoilulautakunnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2012 1 (5) Kiinteistölautakunta To/5 12.01.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2012 1 (5) Kiinteistölautakunta To/5 12.01.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2012 1 (5) 13 Autotallia koskevan vuokrasopimuksen jatkaminen (Roihuvuoren Autotallit Oy, tontti 43212/3) HEL 2011-008744 T 10 01 01 02 Päätös Lautakunta päätti jatkaa kaupungin

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN TILASTOJA 22 2012 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2011 Työttömyysaste % ja työttömien lukumäärä Helsingissä osa-alueittain 31.12.2011 Työttömien lukumäärä Helsingin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/10 17.06.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/10 17.06.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (5) 167 Lainan myöntäminen Planmeca Golf Areena Helsinki Oy:lle Päätös Käsittely päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47 04.05.2015 Sivu 1 / 1 3026/10.00.02/2014 71 11.8.2014 47 Yleisten rakennusten tontin suunnitteluvarauksen jatkaminen Saunalahdesta YIT Rakennus Oy:lle yksityisen päiväkodin suunnittelua varten, kortteli

Lisätiedot

Raidehankkeita HLJ 2011 Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen taustamateriaalia

Raidehankkeita HLJ 2011 Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen taustamateriaalia Raidehankkeita HLJ 2011 Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen taustamateriaalia 18.12.2008 Kaukoliikenteen radat 1. Helsinki Turku -yhteys, uusi linjaus (ELSA-rata) Nopea junayhteys Turkuun ja Saloon Samassa

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA 5.6.2014

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA 5.6.2014 Kokousaika Torstai 5. kesäkuuta 2014 kello 18.00 21.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

OJAMO OPASKARTTA. 1. Ojamon kaupunginosan korttelin 492 tontti 2, Vappulantie

OJAMO OPASKARTTA. 1. Ojamon kaupunginosan korttelin 492 tontti 2, Vappulantie TARJOUSPYYNTÖ LIIKE- JA JAKELUASEMATONTEISTA Lohjan kaupunki myy tarjousten perusteella seuraavat liike- ja jakeluasematontit: 1. Ojamon kaupunginosan korttelin 492 tontti 2, Vappulantie Ojamon kaupunginosan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 (7) Kiinteistölautakunta To/2 26.01.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 (7) Kiinteistölautakunta To/2 26.01.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 (7) 38 Esitys kaupunginhallitukselle Pasilan konepajan alueen suunnitellun toimistotontin varaamiseksi Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnalle (Vallila, tontti 22392/1)

Lisätiedot

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1043/00.01.01/12 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 38 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 102, muutoksia :iin 5 ja 8 Voimassa 13.6.2013 alkaen TOIMIALA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (6) Kiinteistölautakunta To/9 07.03.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (6) Kiinteistölautakunta To/9 07.03.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (6) 109 Teollisuustontin vuokraaminen Relino Pipe Oy Ab:lle (Tapanila, Tapaninkylä, tontti 39374/15) HEL 2013-003000 T 10 01 01 02 Kiinteistökartta J7 P2, Punttikuja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2012 1 (5) Liikuntalautakunta LJ/6 27.03.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2012 1 (5) Liikuntalautakunta LJ/6 27.03.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2012 1 (5) 64 Kaupunginhallitukselle annettava lausunto koskien Nuorisojääkenttä Oy:n lainahakemusta HEL 2011-005666 T 02 05 03 00 Päätös Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/1 22.04.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/1 22.04.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) 441 V Lainan myöntäminen Tuomarinkylän Talli Oy:lle HEL 2013-003007 T 02 05 03 00 Päätös päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 Tekninen lautakunta 100 01.04.2015 Kaupunginhallitus 154 07.04.2015 Kaupunginhallitus 284 06.07.2015 Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 588/10.02.03.00/2014 TEKLA 100

Lisätiedot

Hyria Riihimäki Hämeenkaari Hämeenkadun koulu Hämeenkylän koulu. Iivisniemen koulu Isoniitun koulu Jokelan koulukeskus

Hyria Riihimäki Hämeenkaari Hämeenkadun koulu Hämeenkylän koulu. Iivisniemen koulu Isoniitun koulu Jokelan koulukeskus Pelipaikka Ahjon koulu Anttilan koulun Arabian peruskoulu Aurinkolahden peruskoulu Diakonissalaitos Eestinkallion koulu Energia Areena Espoonlahden koulu. Espoonlahden urheiluhalli Fortum pääkonttori Gesterbyn

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (5) 112 Toimitilatontin vuokraaminen FSR Consulting Oy:lle ja Toiminimi Axel Straschonoylle perustettavan yhtiön lukuun (Pikku-Huopalahti, tontti 16707/7) Pöydälle

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaava nro 1065 YHDYSTIEN JA MOOTTORITIEN LIIKENNEJÄRJESTELYT Asemakaava ja tonttijako OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vaasan kaupungin kaavoitus 9.9.2015 Suunnittelun kohde Moottoritien ja Yhdystien

Lisätiedot

32 Yleiset työt. Yleisten töiden lautakunta

32 Yleiset työt. Yleisten töiden lautakunta 32 Yleiset työt Yleisten töiden lautakunta Lautakunnan kokoonpano. Yleisten töiden lautakuntaan kuuluivat v. 1959 puheenjohtajana os.pääll. Valtter Laitinen, varapuheenjohtajana yli-ins. Harald Backman

Lisätiedot

2016:24 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2015 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN

2016:24 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2015 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2016:24 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2015 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2015 Sisällys Työttömyysaste kohosi lähes kaikilla Helsingin alueilla... 2 Alle 25-vuotiaiden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20 11.03.2013 Sivu 1 / 1 1195/02.07.00/2013 20 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Risorius Oy:lle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun varastohallirakennuksen rakentamista varten, kortteli 85128 Valmistelijat

Lisätiedot

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN

Lisätiedot

2015:22. 2014:xx VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2013 lopussa

2015:22. 2014:xx VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2013 lopussa 2015:22 2014:xx VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2013 lopussa Helsinkiläisistä 25 64-vuotiaista 81 prosenttia oli suorittanut jonkin perusasteen jälkeisen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/2 1 YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNTA 15.3.2011

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/2 1 YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNTA 15.3.2011 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/2 1 2 LEHTISAARENTIE, NRO 29745/1, PAPINPÖYDÄNKUJA JA LP- ALUEET, NRO 29746/1, LEHDESNIITYNTIE, NRO 29747/1 JA KUUSISAARENTIE, NRO 29817/1, KATUSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN,

Lisätiedot

34. Yleiset työt. Kaupungin yleisten töiden lautakunnan v:lta 1950 laatima kertomus oli seuraavan sisältöinen: Yleisten töiden lautakunta

34. Yleiset työt. Kaupungin yleisten töiden lautakunnan v:lta 1950 laatima kertomus oli seuraavan sisältöinen: Yleisten töiden lautakunta 34. Yleiset työt Kaupungin yleisten töiden lautakunnan v:lta 1950 laatima kertomus oli seuraavan sisältöinen: Yleisten töiden lautakunta Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Yleisten töiden lautakuntaan

Lisätiedot

6. Metrotoimisto. kiinnittämistä suoraan sillan betonikanteen;

6. Metrotoimisto. kiinnittämistä suoraan sillan betonikanteen; 6. Metrotoimisto Yleistä. Metrotoimikunta jatkoi v. 1970 metron yleissuunnittelua ja jo edellisenä vuonna aloitettua yksityiskohtaista suunnittelua sekä rakentamisen että hankintojen valmistelua kaupunginhallituksen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Rakennusvirasto 37/2014 Palveluosasto Alueidenkäyttö 22.05.2014 Toimistopäällikkö PAK

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Rakennusvirasto 37/2014 Palveluosasto Alueidenkäyttö 22.05.2014 Toimistopäällikkö PAK Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) 340 Nauvontie 14, 16. Ruskeasuo, DNA oy, suostumus yksityisten rakenteiden sijoittamiseksi yleiselle alueelle HEL 2014-006317 T 10 01 01 06 SL1400269 Päätös n alueidenkäytön

Lisätiedot

Asuntorakennustoiminta

Asuntorakennustoiminta Asuntorakennustoiminta Etuoikeuden myöntämistä ns. puistotaloissa asuville asunnon vuokraamiseen kaupungin vuokrataloista koskevassa aloitteessaan olivat vt Hakulinen ym. huomauttaneet Kumpulan ja Toukolan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 176 24.09.2014. 176 Asianro 5990/10.00.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 176 24.09.2014. 176 Asianro 5990/10.00.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2014 1 (1) 176 Asianro 5990/10.00.02.00/2014 Asuntotontin 297-33-5-1 (Kärängänkatu 2) myynti / Rakennusliike Lapti Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

6. HUOLTOTOINTA KOSKEVAT ASIAT

6. HUOLTOTOINTA KOSKEVAT ASIAT 1. K au pun&iηνaituus t o 39 6. HUOLTOTOINTA KOSKEVAT ASIAT Varsinainen huoltotoimi Huoltovirasto. Merkittiin tiedoksi, että sosiaaliministeriö oli huhtikuun 30 p:nä vahvistanut kaupunginvaltuuston hyväksymän

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin tontit 2 ja 5

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin tontit 2 ja 5 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1487/10.00.02/2015 35 Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin 42213 tontit 2 ja 5 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy Valtuusto 65 18.06.2012 Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy 299/10.00.02/2012 KAAVJAOS 39 Kaavoitusjaosto 28.03.2012 Valmistelija:

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 11.03.2014 klo 19.00 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. x Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa x Keskikorpi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI KAUPPAKIRJA LUONNOS MYYJÄ Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI OSTAJA Kiinteistö Oy Kasarmikatu 21 Y-tunnus 2683399-1 Eteläesplanadi

Lisätiedot