29. Yleisten töiden lautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "29. Yleisten töiden lautakunta"

Transkriptio

1 Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Yleisten töiden lautakuntaan kuuluivat v muuten samat henkilöt kuin edellisenäkin vuonna, paitsi että jäseniksi toim.joht. Osmo Mustamäen ja sosion. Sigurd Norrmenin tilalle tulivat ent. reht. Martin Fager ja dipl.ins. Holger Holmberg. Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 52 kertaa ja käsitteli asiaa. Lähetettyjen kirjeiden määrä oli 500. Lautakunta asetti kertomusvuonna keskuudestaan kolme jaostoa sellaisten asioiden valmistelua varten, jotka edellyttivät lisätutkimusten suorittamista ja joissa tämän katsottiin voivan paremmin tapahtua jaoston kuin lautakunnan piirissä. Tärkeimmistä päätöksistä, esityksistä ja lausunnoista mainittakoon seuraavat, jotka on ryhmitelty rakennusviraston toimialojen mukaan: Kaupungininsinöörin toimialaan kuuluvat: Päätökset. Kaupungininsinöörin, osastopäälliköiden ja hankintapäällikön omalla vastuulla tehtävien sopimusten arvon ylärajan määrääminen ( ); lautakunnan kokousaikojen määrääminen sekä lautakunnan pöytäkirjojen ja kaupungininsinöörin päätösluettelon nähtävillä pitäminen ( ). Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehtiin esityksiä asioista, jotka mm. koskivat vuoropysäköintijärjestelyn käyttöönottamista Helsingissä ( ) sekä Huopalahden- Martinlaakson radan ja asemien suunnittelua ja rakentamista ( ). Lisäksi kaupunginhallitukselle lähetettiin liete jaoston mietintö I ( ) sekä rakennusviraston talousarvioehdotus v:n 1972 pääomamenojen osalta ( ). Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat mm. seuraavia asioita: itäisen aluekeskuksen sijoitusta ( , );; Suomenlinnakomitean mietintöä ( ); tutkimuksen suorittamista kaikkien kunnallistekniikkaan liittyvien säännösten ja niihin liittyvien rasitteiden yhdistämisestä yhden lain piiriin ym. toimenpiteistä ( ); kaupungin kone- ja autokannan lisäämistä ( ); Pasilan ns. ensimmäisen asteen yleiskaavaehdotusta sekä Pohjois- Haagan ja Kannelmäen osayleiskaavaehdotusta ( , 695 ); Helsingin ja lähikuntien erinäisten yhteisten tehtävien hoidon järjestämistä koskevaa tarkistusehdotusta ( ); kiinteän omaisuuden tarkastajien ja vuositilintarkastajien kertomuksia v:lta 1970 ( , ) sekä katujen talvipuhtaanapidon tehostamista koskevaa valtuustoaloitetta ( ). Edelleen lautakunta päätti puoltaa seuraavien kaupunginosien asemakaavojen tai asemakaavan muutosten hyväksymistä: 29. kaupunginosa (Haaga, Pohjois-Haaga) ( ), 30. kaupunginosa (Munkkiniemi, Lehtisaari) ja 31. kaupunginosa (Lauttasaari) ( ), 35. kaupunginosa (Tuomarinkylä, Paloheinä) ( ), 40. kaupunginosa (Suutarila) ( , ), 42. kaupunginosa 476

2 34. Elintarvikekeskuksen lautakunta (Kulosaari) ( ), 46. kaupunginosa (Pitäjänmäki, Reimaria) ( ), 54. kaupunginosa (Vuosaari) ( ) sekä Leppävaara (Perkkaa) ( ). Yleinen osasto. Päätökset. Lautakunta päätti tilata jäljempänä mainituilta toiminimiltä koneita ja laitteita seuraavasti: Uisko-tyyppinen rantojen puhdistusvene Turun Veneveistämö Oy:ltä ( ), 8 kpl Kontio-Sisu auraus- ja hiekoitusautoja Suomen Autoteollisuus Oy:ltä ( ), kaksi Polar 250 PDV kompressoria Tampella -Tamrochilta ( ), Payloader H-30 B -kuormaaja ja hytillä ja nelitoimikauhalla varustettu International 125 B -telakuormaaja Rotator Oy:ltä sekä BM-Volvo LM-641 -kuormaaja Volvo Oy:ltä ( , ), neljä Ara AK 31 E kaivukonetta sekä traktorikaivuri-kuormaaja -yhdistelmä Keskusosuusliike Hankkijalta ( , ), neljä jätteenkuljetusautoa ja yksi jäteastiain pesuauto Auto-Bil Oy:ltä sekä toinen jäteastiain pesuauto K. Nummela Oy:ltä ( , ), 9 kpl Valmet 700 pyörätraktoreita, yksi Valmet-Vilske -traktori, 9 kpl Valtra-Vilske 1600 etukuormaajia sekä yksi maankairaustraktoriyhdistelmä lisälaittein varustettuna Valmet Oy:ltä ( , ), Kontio-Sisu L-139 CV -alustainen viemärihuuhteluauto yhteisesti Machine Tool Co:lta ja Suomen Autoteollisuus Oy:ltä ( ), kaksi LMV Super G4 lakaisukonetta Soffco Oy:ltä ( ), Bailay-siltakalusto Telko Oy:ltä ( ) sekä Korkeasaaren sillan palkit ja kulmateräs Kesko Oy:ltä ( ). Lisäksi lautakunta päätti tilata n tn:n suuruisen katuhiekkaerän Lohjan Kalkkitehdas Oy Rudus Ab:ltä ( ) sekä tehdä polttoaineiden hankintasopimukset Oy Teboilin ja Neste Oy:n kanssa ( ). Talorakennusosasto. Päätökset. Lautakunta päätti tilata Kontula II lastentarhan rakennustyöt Rakennusliike Viljo Viisas ja Kumpp:lta ( ); Nikkilän sairaalan rakennus n:o 32:n rakennustekniset työt Oy Rakennuspartiolta, putkityöt Vesijohtoliike Huber Oy:ltä, ilmanvaihtotyöt Ilmateollisuus Oy:Itä sekä sähkötyöt Sähkö Oy Vektorilta ( ); Myllypuron kalliosuojan betoniruiskutustyöt Ruiskubetoni Ky:ltä, putkityöt vesilaitokselta sekä ko. kalliosuojan ja elintarvikkeiden säteilyntutkimuslaboratorion varavoimakoneistojen hankinnan ja asennuksen Scan-Auto Oy:ltä ( , , ); Hyvösen lastenkodin kiintokalustetyöt Visuvesi Oy Höyrypuusepältä ( ); Hakaniemen hallin saneerauksen rakennustyöt Rakennusliike Aulis Rautkylältä, putkityöt Kruunuhaan Putki Oy:ltä, sähkötekniset työt Sähköteollisuus Oy:ltä, ilmanvaihtotyöt Aerator Oy:ltä sekä myymäläkoppityöt Kulutusosuuskuntien Keskusliitolta ( , ); itäisen lääkäriaseman maalaustyöt Maalausliike Vilen & Syrjänen Oy:ltä, varavoimakoneiston Scan- Auto Oy:ltä sekä eristystyön Asfaltti Oy Lehtiseltä ( , , ); Meilahden kartanon ns. Bredablickin tilan vanhan kivirakennuksen muutostyöt päätettiin antaa urakalla suoritettavaksi ( ) ja lautakunta päätti tilata em. kartanon rakennustekniset työt Rakennusliike Viljo Viisas ja Kumpp:lta ( ); virastotalo K 31:n B-talon ilmastointityöt Ilmateollisuus Oy:ltä ja putkityöt Suomen Vesi- ja Lämpöjohto Oy:ltä ( , ); Tapanilan ja Tapaninvainion lastentarha- ja -seimirakennuksen rakennusurakkatyöt Saastamoinen Yhtymä Oy:ltä ( , ); Auroran sairaalan keittiön perusparannustyö päätettiin suorittaa osaston omana työnä samoin kuin Pasilan maaliikennekeskuksen rakennus B:n rakennustyö ( , ); edelleen lautakunta päätti tilata Vuosaaren kansakoulun lautakattotyön Rakenneasennus E. Ståhlberg Ky:ltä ( ); antaa Roihuvuoren vanhusten asuintalon ja lasten 477

3 28. Urheilu- ja ulkoilulautakunta päivähoitolaitoksen rakennustyön urakalla tehtäväksi ( ); Tapanilaan tulevan perheryhmäkodin rakennustyö ja Tahvonlahden kansakoulun rakennustyö päätettiin suorittaa osaston omana työnä ( , ); vielä lautakunta päätti tilata tilapäisten kansakoulujen siirtämistä Vuosaaresta Mellunkylään, Jakomäkeen ja Vesalaan koskevan työn Oy Rakennuspartiolta ( ); Oulunkylän erityislastenkodin putkityöt Termo Oy:ltä ( ); rakennusviraston konevarikon varastohallin Alavuden Tehdas Oy:ltä ( ) sekä tehdä Pohjois-Jakomäen lastentarhan rakentamisesta kokonaisurakkasopimuksen Rakennus Oy:n kanssa ( ). Lisäksi lautakunta päätti tilata seuraavat suunnittelutyöt eri toimistoilta ym.: Tahvonlahden kansakoulun rakennesuunnittelutyö Insinööritoimisto Kruus & Myllymäki Ky:Itä ( ); Dagmarinkadun kalliosuojan LVI-suunnittelutyö Voima- ja Polttoainetaloudellinen yhdistys Ekonolta ( ); Itä-Pasilan kalliosuojan yleis-, rakenne- ja louhintasuunnittelutyö Insinööritoimisto Saanio & Laineelta ( ); Herttoniemen ammattikoulun suunnittelutyö ym. Arkkitehtitoimisto Timo ja Tuomo Suomalaiselta ( , ); Kallion paloaseman LVI-suunnittelutyö Lämpöinsinööritoimisto Toijala & Äyräväiseltä, saneerauksen jatkosuunnittelutyö Arkkitehtitoimisto Seppo Kasanen ky:ltä, rakennesuunnittelutyö Insinööritoimisto Packalen & Elorannalta sekä sähkötekninen jatkosuunnittelutyö Insinööritoimisto Olavi Yrjälältä ( , , 1727, ); Kontulan vanhustenhuollon keskuksen LVI-suunnittelutyö LVT-insinööritoimistolta ( ); Kivelän ja Hesperian sairaaloiden modernisoinnin esisuunnittelutyö Arkkitehtitoimisto Eva ja Jaakko Paatelalta ( ) sekä Marian sairaalan Lauttasaaren hoito-osaston rakennussuunnittelutyö Arkkitehtitoimisto Kirsti ja Erkki Helamaalta ( ). Edelleen lautakunta päätti tilata Pirkkolan urheilupuiston maastojuoksu- ja kuntotestipolkujen valaisutyöt sähkölaitokselta ( ), kehottaa rakennusvirastoa yhteistoiminnassa urheilu- ja ulkoiluviraston kanssa suorittamaan tutkimuksen em. urheilupuiston pukusuojatilojen lisäämismahdollisuuksista ja tekojääradan kattamisesta ( ) sekä hyväksyä talorakennusosaston ja Alavuden Tehdas Oy:n laatimat Toukolan konevarikon konesuojarakennuksen pääpiirustukset ( ). Esitykset kaupunginhallitukselle koskivat mm.: Itä-Pasilan yhteisväestönsuojan rakentamista ( ); rakennusviraston varastoalueen käyttösuunnitelmaa ja konevarikon varastohallin rakentamista ja rahoittamista ( ); talon Hietaniemenkatu 4:n perusparannustyötä ( ) sekä työvoimajaoston selvitystä talorakennusosaston oman työvoiman käytöstä ( ). Lausunnot. Lautakunta päätti lähettää seuraavat piirustukset kaupunginhallitukselle puoltaen niiden hyväksymistä: Kyläsaaren vesiensuojelu- ja tielaboratorion pääpiirustukset ( ); Tahvonlahden lastentarha- ja -seimirakennuksen luonnospiirustukset sekä Tapanin vainion ja Pihlajamäen II:n lastentarha- ja -seimirakennuksen pääpiirustukset ( , , ); kaupungin sairaanhoitajakoulun lisätilojen muutospiirustukset ( ); Laakson sairaalan laboratoriotilojen muutospiirustukset ( ), Auroran sairaalan keittiön perusparannustyön pääpiirustukset, lastenpsykiatrian osastorakennuksen luonnospiirustukset sekä sairaalan kaasu- ja sähkökeskuksen sijoittamista koskevat pääpiirustukset ( , , ), Röykän sairaalan keittiörakennuksen alustavat luonnospiirustukset ( ) sekä Marian sairaalan leikkausosaston muutostyön pääpiirustukset ( ); 478

4 kortteli K 31:n I rakennusvaiheen muutospiirustukset ( ); kaupunginpuutarhan uusittavien kasvihuoneiden luonnos- ja pääpiirustukset ( ); Pasilan maaliikennekeskuksen rakennus B:n pääpiirustukset ( ); Erottajan-Korkeavuorenkadun kalliosuojan muutospiirustukset ( ); talon Helsinginkatu 24 kellari- ja I kerroksen sekä kiinteistön Nokiantie 2-4 (Kisällitaio) III kerroksen muutospiirustukset ( , ); Tahvonlahden kansakoulun luonnos- ja pääpiirustukset sekä Jakomäen, Vesalan ja Mellunkylän tilapäisten kansakoulurakennusten pääpiirustukset ( , , ); Kontulan vanhustenhuollon keskuksen luonnospiirustukset ( ), Roihuvuoren vanhusten asuintalon ja lasten päivähoitolaitoksen pääpiirustukset ( ) sekä Kustaankartanon vanhainkodin B, D ja K rakennusten muutospiirustukset ( ); HKR:n läntisen tukikohdan luonnospiirustukset ( ); Kallion ja Erottajan paloaseman luonnospiirustukset sekä Suomenlinnan paloaseman muutospiirustukset ( , 1172, ); pohjoisen huippu- ja varalämpökeskuksen luonnos- ja pääpiirustukset ( , ); Tapanilaan rakennettavan perheryhmäkodin pääpiirustukset ( ); Laajasalon kirjasto- ja nuorisotalon luonnospiirustukset ( ); Vanhaistenpuiston leikkikenttärakennuksen pääpiirustukset ( ) sekä satamalaitoksen varastorakennus L 7:n luonnospiirustukset ( ). Kaupunginhallitukselle annettiin lisäksi mm. seuraavia asioita koskevat lausunnot: Kellosaaren kaasuturbiinilaitoksen pääpiirustukset ( ); Oulunkylän urheilupuiston huonetilaohjelma ( ); Hanasaaren B-voimalaitoksen ja Suvilahden sähköaseman luonnos- ja pääpiirustukset ( , ); paikan varaaminen Kyläsaaresta pysyväisluontoista miesten ensisuojaa varten ( ); Lauttasaaren ent. yhteiskoulurakennuksen muuttaminen pitkäaikaisten potilaiden hoitolaitokseksi ( ); vanhusten asuintalojen rakennustoiminnan antaminen asuntotuotanto toimikunnan tehtäväksi ( ); itäisen sairaalan toiminnallinen suunnitelma ja huonetilaohjelma ( ); talon Hämeentie 10 erään huoneiston kunnostaminen nuorisokerhohuoneistoksi ( ); talon Oikokatu 7 perusparannustyö ( ); valtuustoaloite määrärahan varaamiseksi vanhusten palvelutilojen ja nuorisohotellin rakentamisen suunnittelemiseksi ( , 1600 ); Outamon vastaanottokodin entisen viljamakasiinin muuttaminen metallityöpajaksi ( ); Koskelan päivähoitolaitoksen huoneohjelman valmistelu ( ); teurastamolaitoksen syväjäädy ttämön lisärakennuksen pääpiirustusten hyväksyminen ( ); Kontulan kirjasto- ja nuorisotalon rakennusohjelma ( ); Koskelan sairaskodin- B rakennuksen perusparannustyö ( ) sekä Tervalammen työlaitoksen henkilökunnan asuinrakennuksen luonnospiirustukset ( ). Lisäksi annettiin lausunnot eri hallintokunnille v:n 1972 talousarvioon esitetyistä perusparannustöistä ( ) sekä urheilu- ja ulkoilulautakunnalle sen v:n 1972 talousarvioon esittämistä uudisrakennustöistä ( ). Katurakennusosasto. Päätökset. Lautakunta päätti osaston omalla työvoimalla suoritettavien töiden laajuudesta ( ) sekä hankintojen suorittamisesta eri liikkeiltä seuraavasti: Toukolan kokoojaviemärilinjalle tilattiin teräsbetonipaaluja Elementtitekniikka Oy:ltä ja Betonila Oy:ltä ( ), Kantelettarentien jatkeen viemäri- ja vesijohtotyö tilattiin Rakennus Oy Laineelta ( ) ja Mellunkylän kokoojaviemäri annettiin urakalla rakennettavaksi ( ); Talin jätevedenpuhdistamon esikäsittelyaseman ja tulvapumppaamon LVI-työt tilattiin Oy Mercantile Ab 479

5 Puhallintehtaalta ja rakennusurakka annettiin Oy Yleiselle Insinööritoimistolle, kattilalaitoksen uusimis- ja laajennustöiden urakka annettiin Vesijohtoliike Huber Oy:n suoritettavaksi, puhdistamon viemärivesipumpun ja raakalietepumppujen sekä niiden putkistojen urakka Konekemia Oy:lle sekä muutostöiden instrumentointi tilattiin Elektro-Dynamo Oy:ltä ( , , , 827, ), Vuosaaren jätevedenpuhdistamon kaasunpuhdistuslaitteiden urakka sekä lietteenkäsittelylaitteiston hankinta ja asennus annettiin Konekemia Oy:n suoritettavaksi ( , ), samoin kuin Munkkisaaren viemärivedenpuhdistamon jälkiselkeyttämön palautuslietepumppujen hankinta asennuksineen ( ); Pitäjänmäentien rautatiealikulkusillan rakennustyö sekä Pitäjänmäentien alikäytävän rakennusurakka annettiin Alfred A. Palmberg Oy:n suoritettavaksi ( , , ); Nurmijärventien rautatie alikulkusillan suunnittelu tilattiin Insinööritoimisto Heimo Kakko & Co Kyiltä ( ); Vuotien alikäytävä annettiin urakalla rakennettavaksi ( ), Nurmijärventien ylittävän Muurime st arin tien kaksoissillan rakennusurakkatyö annettiin Finn-Betoni Oy:lle ( , ), Herttoniemen salmen sillan rakennusurakka eräine lisätöineen Erector Oy:lle ( ) ja Tiirismaanpolun alikulkusillan rakennusurakkatyö Perusyhtymä Oy:lle ( , ), Lapinmäentien - Koskelantien välisen yhdystien rautatiealueelle tulevien siltojen suunnittelu tilattiin Insinööritoimisto A-Betoni Oy:ltä, Haaga-Metsälän yhdystielle tulevien siltojen rakennusurakka annettiin Perusyhtymä Oy:lle sekä Haaga - Metsäläntien eräiden siltojen suunnittelu Insinööritoimisto A-Betoni Oy:lle ( , , , ), Helsinginkadun jalankulkusillan rakennustyö annettiin Silta ja Satama Oy:lle ( ), Puotilan liittymäsillan, Junatien sillan, Hopeasalmentien uuden sillan ja metrotunnelin sekä Nurmijärventien ylittävän Kylänevantien risteyssillan rakennustyöt annettiin urakalla suoritettaviksi ( , , , ); Itäväylän suunnitelman laatiminen välillä Vanhanlinnantie - Riskutie annettiin Insinööritoimisto Viatekin tehtäväksi ( ); suojatieliikennemerkkejä tilattiin Mercari Oy:ltä ja Keskusvankilan kilpimaalaamolta ( ); katurakennusosaston toimesta suoritettavat katujen kestopäällystystyöt ja suuret valuasfalttityöt lautakunta oikeutti osaston tilaamaan alimman tarjouksen tehneeltä liikkeeltä eräin ehdoin ( , ), lautakunta päätti antaa Mannerheimintien liikennejärjestelyiden I vaiheen kestopäällystystyö Insinööritoimisto Asfalttipojat Oy:n suoritettavaksi ( ) ja oikeuttaa katurakennusosaston tilaamaan osaston toimesta päällystettävien sorateiden päällystystyöt Asfaltek Oy:ltä ( ); Laajasalon moottorikatutyömaan murskaustyö annettiin T:mi Rilken suoritettavaksi ( ) ja Alppikylän louhekasan murskaustyö Murskaustekniikka Oy:n suoritettavaksi ( ); Itä- Pasilan kunnallisteknillinen rakennussuunnittelutyö tilattiin insinööritoimisto Vesi- Hydrolta ( , ); Helsinginkadun leventämisen louhintatyö Elovuori Oy:ltä ( ); Päivölän lastenkodin, Särkijärven kurssikeskuksen ja Ahtelan toipilaskodin viemäreiden, pumppaamon ja puhdistamon rakennustyö annettiin Louhintaliike Karppinen Oy:n suoritettavaksi ( ); Martinlaakson rautatien mittaustöiden suunnittelu ja suorittaminen tilattiin Insinööritoimisto Viatekilta ( ); Kyläsaaren jätteenkäsittely- ja laboratorioalueen I vaiheen täyttötyöt annettiin satamalaitoksen suoritettavaksi ( ). Esitykset. Lautakunta päätti puoltaa kaupunginhallitukselle seuraavien piirustusten hyväksymistä: katu- ja viemäripiirustukset 28. kaupunginosassa (Oulunkylä) ( ), 29. kaupunginosassa (Haaga) (

6 73, 74 ), 32. kaupunginosassa (Konala) ( ), 37. kaupunginosassa (Pukinmäki) ( , ), 38. kaupunginosassa (Malmi) ( , , 1159, , 1755 ), 39. kaupunginosassa (Tapanila) ( , 495, , 1159 ), 41. kaupunginosassa (Suurmetsä) ( , 1860, , 2075 ), 45. kaupunginosassa (Vartiokylä) ( , ), 46. kaupunginosassa (Pitäjänmäki) ( , ), 47. kaupunginosassa (Mellunkylä) ( , , 1161, , 1451, ) sekä 54. kaupunginosassa (Vuosaari) ( , 1161 ); lisäksi puollettiin seuraavien piirustusten hyväksymistä: Kulosaaren jalankulku- ja polkupyörätiesillan ( ), Pitäjänmäentien ja Vuotien alikäytävien ( , ), Nurmijärventien ylittävien Muurimestarintien kaksoissillan ja Kyläne van tien risteyssillan ( , ), Tiirismaanpolun, Mellunmäentien ja Suurmetsäntien alikulkusiltojen ( , , ), Haaga-Metsälän yhdystielle rakennettavien siltojen ( ), Puotilan liittymäsiltojen ( ), Junatien sillan ( ) sekä Hopeasalmentien uuden sillan ja metrotunnelin yleispiirustukset ( ) sekä Pihlajamäen pumppaamon pääpiirustukset ( ). Edelleen esitykset koskivat sopimusten tekemistä kaupungin ja Helsingin maalaiskunnan kesken Suutarilan ja Pukinmäen pumppaamoiden laajennuksesta ja uusien paine j ohtojen rakentamisesta sekä Rajakylän kaakkoisosien jätevesien johtamisesta kaupungin viemäriverkkoon ( , ) sekä kaupungin ja Espoon kauppalan välillä eräiden raja-alueella olevien tonttien viemäröimistä ( ); Kaarelan tien, välillä Nurmijärventie- Elotie, ja Hannukselan tien päällystämistä kaupungin toimesta ( , ); lietteen hyväksikäytön edellyttämää yhteistoimintaa Helsingin naapurikuntien kanssa ( ); Nurmijärventien liikennejärjestelysuunnitelmaa välillä Lapinmäentie-Haagan rautatiesilta ( ); eräiden katujen määräämistä kauko- ja kauttakulkuliikenteelle tärkeiksi ja korvausten hakemista valtiolta niiden rakentamiseksi ( ); Kytösuontien rakentamista kaupungin ja valtion välisen aluevaihdon yhteydessä ( ); Itäväylän parantamissuunnitelmaa välillä Kuusistonlinnantie-Riskutie ( ) sekä kadun ja viemärin rakentamisen keskimääräisten kustannusten vahvistamista v:lle 1972 ( ). Lausunnot. Kaupunginhallitukselle annettiin lausuntoja seuraavista asioista: maaliikennekeskukseen johtavan yhdysraiteen ja keskuksen alueelle tulevien veto- ja kuormausraiteiden rakentaminen ( ); metron Hakaniemen työtunnelin yleispiirustukset ( ); Muurimestarintien rakentaminen nelikaistaiseksi välillä Nurmijärventie-Kantelettarentie ( ); ravinteiden poistoa ja lietteenkäsittelyä Vuosaaren puhdistamossa koskeva kirjelmä ( ); katujen ja liikennealueiden kunnossapitoa koskeva kiinteistölautakunnan kirjelmä ( ); metron ulkoalueen Junatieltä Kulosaaren länsirannalle ulottuvan rataosuuden linjaus ja korkeusasema sekä tunneliliittymän yleissuunnitelma ja työnaikaiset liikennejärjestelyt ( , 408 ); valtatie n:o 3:n parantamissuunnitelma välillä Haagan rautatiesilta-pirkkolantie ja Pirkkolantie-Kaivoksela ( , , ); Kulosaaren metrosillan yleispiirustukset, rataosuuden linjaus ja korkeusasema sekä Junatien metrosiltojen yleispiirustukset ( , ); Yrttimaantien, välillä Tapanilanpuro-Kottaraistie Tapanilassa, päällystäminen kaupungin toimesta ( ); Hyrylän-Kullon maantien rakentamissuunnitelma tiejärjestelyineen ( ); Huopalahden-Martinlaakson rautatien yli rakennettavien siltojen sekä Kaupintien alikulkusillan ja Piijoen rautatiesillan yleissuunnitelmat ( ); Hel- 31 Hels. kaup. kunnallishallinto

7 singin-turun -moottoritien valaistussuunnitelma välillä Munkkivuori-Leppävaaran liittymä ( ); asemakaavan muutosehdotus 21. kaupunginosan (Hermanni) eräille kortteleille ( ); metron ulkoalueen Kulosaaren länsirannalta Herttoniemeen ulottuvan rataosuuden linjaus ja korkeusasema ( ); eräiden Jollaksen länsiosan pientaloasukkaiden anomus jätevesiviemäreiden rakentamisesta ( ); metrotunneliosuuden Siitäs almi - Junat ie yleissuunnitelman ja Huopalahden - Martinlaakson radan yleissuunnitelman hyväksyminen ( , 1716 ); Kulosaaren jalankulkutunnelin ja asematunnelin, Tupasaarentien ja Kipparlahden metrosiltojen sekä Naurissalmen metro- ja katusiltojen yleispiirustukset ( ) sekä Huopalahden-Martinlaakson rautatien ja Helsingin- Turun rautatien eritasoristeyksen rakentaminen ( ). Asemakaavat. Lautakunta päätti lausunnoissaan kaupunginhallitukselle puoltaa seuraavien kaupunginosien asemakaavojen hyväksymistä: 28. kaupunginosassa (Oulunkylä), 29. kaupunginosassa (Haaga) ja 33. kaupunginosassa (Etelä-Kaarela) valtatie n:o 3:n (Nurmijärventien) parantamisen vuoksi tarvittavien asemakaavanmuutosten hyväksymistä seuraavissa kohdissa: välillä Lapin - mäentie - Haagan rautatiesilta, Haagan rautatiesilta - Pirkkolantie, Pirkkolantie - Kaivoksela ( ) sekä 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki, Reimaria) ( ). Lisäksi lautakunta antoi lausunnon Lauttasaaren ja Rajasaaren lumensulatuspaikkojen luonnospiirustuksista ( ) sekä liikenteen järjestelystä Pukinmäessä sijaitsevan erään tontin kohdalla ( ). Puhtaanapito-osasto. Esitys kaupunginhallitukselle koski talousveden kuljettamista kaupungin toimesta yksityistalouksille sekä vedenkuljetustaksan kuljetusmaksun nostamista ( ). 482

Kaupunginosien kehittäjäverkon kokous Kaupunginosien aika kaupunginosien tulevaisuuden pohdintaa

Kaupunginosien kehittäjäverkon kokous Kaupunginosien aika kaupunginosien tulevaisuuden pohdintaa Kaupunginosien kehittäjäverkon kokous 18.1.2017 Kaupunginosien aika kaupunginosien tulevaisuuden pohdintaa HS 8.10.2016 sivu A6 Yleiskaava 2016 kaavaehdotuksen kartta PATOLA Kustaankartano OULUNKYLÄ Tutustu

Lisätiedot

starttiluokat ALUEELLISET ERITYISLUOKAT Suurpiiri 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus koulun ylläpitäjä tuetut

starttiluokat ALUEELLISET ERITYISLUOKAT Suurpiiri 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus koulun ylläpitäjä tuetut peruslinja TAD ja lukuvuonna 2012-2013 30.5.2012 - ETELÄINEN Elias-koulu s 0 Helsingin normaalilyseo v 0 Kaisaniemen aa k 0 Kruunuhaan yläaste k 0 Lauttasaaren aa s 0 Lauttasaaren yk s 0 Ressun pk k 0

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 16. huhtikuuta 2015 kello 17.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto Jari Laurila pj Esko Syrjälä j. Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Tuija Välimaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 141/ (9) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Elinkeinotoimisto Elinkeinotoimiston toimistopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 141/ (9) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Elinkeinotoimisto Elinkeinotoimiston toimistopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 141/2014 1 (9) 272 Tonttien ja alueiden vuokraaminen Helen Sähköverkko Oy:lle sähkön siirtoa ja jakelua varten HEL 2014-015245 T 10 01 01 02 Päätös A B C D Helsingin kaupungin

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Terveys- ja päihdepalvelut

Terveys- ja päihdepalvelut SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT Terveys- ja päihdepalvelut Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka Etelän terveysasemat - Kallion terveysaseman avoterveydenhuolto

Lisätiedot

Asuntokunnat hallintaperusteen ja kielen mukaan 31.12.2006

Asuntokunnat hallintaperusteen ja kielen mukaan 31.12.2006 Asuntokunnat hallintaperusteen ja kielen mukaan 31.12.26 Helsinki Espoo Vantaa Muu Hgin seutu Hgin seutu Helsinki Espoo Vantaa Muu Hgin seutu Hgin seutu % % Omistus Arava Korkotuki Muu vuokra Asumisoikeus

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Päävastuualueen toimielimet, tulosalueet ja jäsenmäärä... 3 3 ' Toimielimen ratkaisuvalta...

Lisätiedot

KAUPUNGIN KOULUJEN ERITYISLUOKAT 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus yhteensä Alueelliset

KAUPUNGIN KOULUJEN ERITYISLUOKAT 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus yhteensä Alueelliset Aleksis Kiven peruskoulu 4 3 3 Alppilan yläasteen koulu 4 1 1 Arabian peruskoulu 4 2 2 Aurinkolahden peruskoulu 1 2 4 6 Brahenpuiston koulu 11 11 Eläintarhan ala-asteen koulu 4 2 2 Haagan peruskoulu 3

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 41 2008 Kuvio 1. Työttömien määrä Helsingissä vuoden lopussa 2000 2007, indeksi 2000=100 130 Helsingin työttömyys ja pitkäaikastyöttömyys alueittain 31.12.2007

Lisätiedot

Lähiö projekti Helsingin kaupunki

Lähiö projekti Helsingin kaupunki Lähiö projekti Helsingin kaupunki www.hel.fi/lahioprojekti Pihlajamäki Yhdessä parempi kaupunki jo vuodesta 1996 Lähiöprojektin keskeiset tavoitteet ja tehtävät määritellään kunkin toimintakauden alussa.

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna Suutarila Puistola.

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna Suutarila Puistola. TILASTOJA 40 2011 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2010 Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna 2010 Tuomarinkylä Suutarila Puistola Jakomäki

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) 4 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi ja tonttien myymiseksi (Kaartinkaupunki, Kasarmitori, tontit

Lisätiedot

Aleksanterinkatu 17, 8krs saneeraus, jossa uudistettiin 650m2 toimistotilat.

Aleksanterinkatu 17, 8krs saneeraus, jossa uudistettiin 650m2 toimistotilat. Referenssit Aleksanterinkatu 17, 8krs saneeraus, jossa uudistettiin 650m2 toimistotilat. Hanke toteutettiin projektijohtourakkana. Valmis 04/2015 Hotelli Kämpin 2-vaiheen viemärilinjojen saneeraus. Työt

Lisätiedot

29. Yleisten töiden lautakunta

29. Yleisten töiden lautakunta Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Yleisten töiden lautakunnan puheenjohtajana toimi edelleen dipl.ins. Terttu Raveala, eikä kokoonpanossa v. 1972 tapahtunut muutoksia. Kaupunginhallituksen edustajana

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA. Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin Suutarila Puistola.

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA. Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin Suutarila Puistola. TILASTOJA 30 2013 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin 31.12.2012 Suutarila Puistola Tuomarinky lä Jakomäki

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (6) Sosiaalilautakunta Sosj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (6) Sosiaalilautakunta Sosj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2011 1 (6) 408 Suomenkielisen lasten päivähoidon palveluverkkosuunnitelman tarkistaminen Pöydälle HEL 2011-008947 T 05 01 00 Päätös päätti panna asian pöydälle. Esittelijä

Lisätiedot

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Liite 1 - Linjakortit LUONNOS 4.2.2015 HSL Helsingin seudun liikenne Sisällys KOILLIS-HELSINGIN LINJASTO... 3 Linja 57... 4 Linja 68... 5 Linja 69... 6 Linja 70...

Lisätiedot

asti seuraavin ehdoin: 1

asti seuraavin ehdoin: 1 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2016 1 (5) 317 Toimitilatontin pitkäaikainen vuokraaminen sekä esitys kaupunginhallitukselle vuokraus- ja myyntiperusteiden määräämiseksi Myllypuron Metropolian kampushanketta

Lisätiedot

Auto 6 Tapulikaupunki/ menot Auto 6/1 klo 8:00 ja toinen kierros n.9:30 6/2 klo 8:15 ja toinen kierros n. 9:45 6/3 klo 8:30 ja toinen kierros n.

Auto 6 Tapulikaupunki/ menot Auto 6/1 klo 8:00 ja toinen kierros n.9:30 6/2 klo 8:15 ja toinen kierros n. 9:45 6/3 klo 8:30 ja toinen kierros n. Auto 6 Tapulikaupunki/ menot Auto 6/1 klo 8:00 ja toinen kierros n.9:30 6/2 klo 8:15 ja toinen kierros n. 9:45 6/3 klo 8:30 ja toinen kierros n. 10:00 Tapulikaupunki/ Puistolan asema Malmi/ Malmin asema,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93 23.09.2013 Sivu 1 / 1 5655/10.00.02/2011 111 7.11.2011 93 Kerrostalotontin varauksen jatkaminen ja muuttaminen Saunalahdesta NCC Rakennus Oy:lle, korttelin 42213 tontit 2 ja 5 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 1(6) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 1(6) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 1(6) Kokousaika Tiistaina kello 8.00 9.15 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 Läsnä Jäsenet Kortelainen Mikko puheenjohtaja Aalto Olli varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2007

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 20 2008 Tapaninvainio Suurmetsä 2007 1700-2599 2600-3199 3200-3999 4000-4999 As.kauppoja alle 5 Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2007 Malmi Länsi- Pakila Kontula

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 50 LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUA KOSKEVIEN SOPIMUSTEN JATKAMINEN OPTIOKAUDELLA Terke 2009-5 Esityslistan asia TJA/10 TJA Terveyslautakunta päätti jatkaa lääkkeiden annosjakelusta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT 5.11.2015 Perhe- ja sosiaalipalvelut Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys, johto Kouluterveydenhuolto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (5) 106 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle asuntotontin (AK) varaamiseksi Pohjola Rakennus Oy Uusimaalle (Herttoniemi, Roihuvuori, tontti 43233/5)

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA 5.6.2014

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA 5.6.2014 Kokousaika Torstai 5. kesäkuuta 2014 kello 18.00 21.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

Eduskuntavaalit Helsingissä 2003

Eduskuntavaalit Helsingissä 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 23 8 Markku Lankinen Eduskuntavaalit Helsingissä 23 Verkkojulkaisu ISSN 148-77 ISBN 92-473-3-7 Painettu ISSN 14-7231 LISÄTIETOJA Markku Lankinen Helsingin

Lisätiedot

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1043/00.01.01/12 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 38 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 102, muutoksia :iin 5 ja 8 Voimassa 13.6.2013 alkaen TOIMIALA

Lisätiedot

Kansainvälisen toiminnan tuloksia (raportit, blogit, videot) on hyvä esitellä ja levittää Fronterin Reppu-huoneessa.

Kansainvälisen toiminnan tuloksia (raportit, blogit, videot) on hyvä esitellä ja levittää Fronterin Reppu-huoneessa. PERUSOPETUKSEN KOULUT 2014 Kansainväliseen toimintaan tarkoitettu rahoitus on korvamerkittyä eikä sitä voi kohdentaa muuhun toimintaan. Jos toimintaan tulee hakijasta riippumattomia muutoksia, tulee muutoksista

Lisätiedot

Tuottavuuden mittaus Helsingin kaupunginkirjastossa Toimintolaskennan testailua. Keskuskirjastokokous Jouni Juntumaa

Tuottavuuden mittaus Helsingin kaupunginkirjastossa Toimintolaskennan testailua. Keskuskirjastokokous Jouni Juntumaa Tuottavuuden mittaus Helsingin kaupunginkirjastossa -------------- Toimintolaskennan testailua Keskuskirjastokokous 30.1.2014 Jouni Juntumaa Helsingin kaupunginjohtajan päätöksen 30.11.2011 mukaan virastojen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47 04.05.2015 Sivu 1 / 1 3026/10.00.02/2014 71 11.8.2014 47 Yleisten rakennusten tontin suunnitteluvarauksen jatkaminen Saunalahdesta YIT Rakennus Oy:lle yksityisen päiväkodin suunnittelua varten, kortteli

Lisätiedot

Ulkoilmatapahtumien maksut

Ulkoilmatapahtumien maksut Ulkoilmatapahtumien maksut maksut alk. 1.4.2015 6 (14) Yleisölle maksuton on avoin, joka rajoittaa alueen yleistä käyttöä. Yleisölle maksullinen on, jossa alue on rajattu pois yleisestä käytöstä ja johon

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö Oulun kaupunki Rakennusvalvontatoimen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 115 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT. Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT. Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut SELVITYS, ARVIOINTI JA SIJOITUS Selvitys, arviointi ja sijoitus toimisto (koko henkilökunta)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2012 1 (5) Yleisten töiden lautakunta Ka/2 11.12.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2012 1 (5) Yleisten töiden lautakunta Ka/2 11.12.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2012 1 (5) 566 Yleisten töiden lautakunnan lausunto Päivi Lipposen ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee uuden koirapuiston perustamista Herttoniemeen HEL 2012-013810 T

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuoden 2009 tammi-maaliskuussa ja vuonna 2008

Asuntojen hinnat Helsingissä vuoden 2009 tammi-maaliskuussa ja vuonna 2008 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 23 2009 Kannelmäki Etelä- Haaga Paloheinä Oulunkylä Patola Siltamäki Malmi Pihlajamäki Viikki Keskimääräiset neliöhinnat 2008 1 900-2 499 Suurmetsä 2 500-2 999

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 (7) Kiinteistölautakunta To/2 26.01.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 (7) Kiinteistölautakunta To/2 26.01.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 (7) 38 Esitys kaupunginhallitukselle Pasilan konepajan alueen suunnitellun toimistotontin varaamiseksi Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnalle (Vallila, tontti 22392/1)

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2014 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/8 7.10.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2014 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/8 7.10.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2014 1 (7) 8 Lääkkeiden annosjakelu- ja toimituspalvelun hankinta HEL 2014-004942 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättää esityslistalla esitetyin perustein valita käydyn

Lisätiedot

Eduskuntavaalit Helsingissä 2007

Eduskuntavaalit Helsingissä 2007 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tilastoja 27 11 Eduskuntavaalit Helsingissä 27 Verkossa ISSN 1796-721X Painettu ISSN 14-7231 LISÄTIETOJA Markku Lankinen Puh. 9 31 3636 etunimi.sukunimi@hel.fi Eduskuntavaalit

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaava nro 1065 YHDYSTIEN JA MOOTTORITIEN LIIKENNEJÄRJESTELYT Asemakaava ja tonttijako OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vaasan kaupungin kaavoitus 9.9.2015 Suunnittelun kohde Moottoritien ja Yhdystien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (7) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (7) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2012 1 (7) 488 Lausunto kaupunginhallitukselle liittyen kirjelmään, joka koskee yleisten rakennusten tontin (Y) 40063/4 käyttötarkoituksen muuttamiseen liittyvää menettelyä

Lisätiedot

Helsingin peruskoulut

Helsingin peruskoulut Helsingin t lukuvuosi 2016 2017 Helsingissä on ja, joissa on, yläasteen kouluja () ja yhtenäisiä ja (). Opetusvirasto on ryhmitellyt t neljälle maantieteelliselle alueelle. Alueen alussa oleva kuvio kertoo,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 31.08.2015 Sivu 1 / 1 2478/02.07.00/2015 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536 1739 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (5) 112 Toimitilatontin vuokraaminen FSR Consulting Oy:lle ja Toiminimi Axel Straschonoylle perustettavan yhtiön lukuun (Pikku-Huopalahti, tontti 16707/7) Pöydälle

Lisätiedot

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Linjakortit LUONNOS 21.12.2014 KOILLIS-HELSINGIN LINJASTO KOILLIS-HELSINGIN YÖLINJASTO KALASATAMAN LINJASTO KORSON JA KOIVUKYLÄN SUUNNAN YÖLINJAT HSL Helsingin seudun

Lisätiedot

Kunnallisvaalit Helsingissä vuonna 2004

Kunnallisvaalit Helsingissä vuonna 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 29 Valokuvat: Olga Vishnjakova. Kunnallisvaalit Helsingissä vuonna 2004 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-354-4 LISÄTIETOJA Markku Lankinen

Lisätiedot

Päätösehdotus A Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään

Päätösehdotus A Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/2012 1 (6) 1090 Malminkartanon Luutnantinpolun asemakaavamuutokseen nro 12104 liittyvä maankäyttösopimus ja määräalan ostaminen Sponda Kiinteistöt Oy:ltä HEL 2012-011775

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.09.2016 Sivu 1 / 1 4941/2015 10.02.03 270 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Puustellinmäki, asemakaavan muutos 110517, hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat

Lisätiedot

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S 2008 t i l a s t o j a 18 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä 1999 2005

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esittelysuunnitelma 1/ Kiinteistölautakunta

Helsingin kaupunki Esittelysuunnitelma 1/ Kiinteistölautakunta Helsingin kaupunki Esittelysuunnitelma 1/2014 1 KIINTEISTÖLAUTAKUNNAN ESITTELYSUUNNITELMA KEVÄTKAUDELLE 2014 Helmikuu Kalasataman Täkkärin tontin 10583/1 ostotarjouskilpailun ratkaiseminen ja kiinteistökaupan

Lisätiedot

Kaupan kohde on asemakaavan mukaista sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta YS sekä lähivirkistysaluetta VL.

Kaupan kohde on asemakaavan mukaista sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta YS sekä lähivirkistysaluetta VL. KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS alustava luonnos Sopimusosapuolet Myyjä Saarijärven kaupunki (0176975-1) Sivulantie 11 43100 Saarijärvi Ostaja Rakennus Kujala Oy (0843888-3) Soijinmäentie 2 43220 Mahlu Kaupan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Asuntotuotantotoimikunta Tj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Asuntotuotantotoimikunta Tj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2011 1 (5) 227 Jakomäen Kiinteistöt Oy/Kankaretie 9 a ja b, peruskorjauksen urakkatarjoukset ja urakkasopimusten tekeminen HEL 2011-009630 T 02 08 03 00 Att 73148 Päätös

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/2 1 YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNTA 15.3.2011

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/2 1 YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNTA 15.3.2011 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/2 1 2 LEHTISAARENTIE, NRO 29745/1, PAPINPÖYDÄNKUJA JA LP- ALUEET, NRO 29746/1, LEHDESNIITYNTIE, NRO 29747/1 JA KUUSISAARENTIE, NRO 29817/1, KATUSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/12 4.11.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/12 4.11.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2015 1 (5) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 26.10.2015 1007 HEL 2015-010488 T 10 01 00 Esitys A Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: päättää

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 3/2010 23 Tekninen lautakunta. Torstai 25.03.2010 klo 18.00 19.30. Kunnanvirasto II, kokoushuone. Tikka Raija Liisa

LEMIN KUNTA 3/2010 23 Tekninen lautakunta. Torstai 25.03.2010 klo 18.00 19.30. Kunnanvirasto II, kokoushuone. Tikka Raija Liisa 3/2010 23 Tekninen lautakunta Torstai 25.03.2010 klo 18.00 19.30 Kunnanvirasto II, kokoushuone Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Niskala Sonja puheenjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin tontit 2 ja 5

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin tontit 2 ja 5 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1487/10.00.02/2015 35 Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin 42213 tontit 2 ja 5 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (6) Kaupunginvaltuusto Kaj/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (6) Kaupunginvaltuusto Kaj/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Päätöshistoria 1 Kaupunginhallitus 24.03.2014 327 HEL 2014-001528 T 10 01 01 02 Päätös Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi

Lisätiedot

Raidehankkeita HLJ 2011 Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen taustamateriaalia

Raidehankkeita HLJ 2011 Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen taustamateriaalia Raidehankkeita HLJ 2011 Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen taustamateriaalia 18.12.2008 Kaukoliikenteen radat 1. Helsinki Turku -yhteys, uusi linjaus (ELSA-rata) Nopea junayhteys Turkuun ja Saloon Samassa

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

Torstai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 / 2011 KOKOUSAIKA Torstai 22.12.2011 kello 17.00 19.23 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2007 tilastoja 32 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä 1999 2004 ja ennakkotieto

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN TILASTOJA 22 2012 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2011 Työttömyysaste % ja työttömien lukumäärä Helsingissä osa-alueittain 31.12.2011 Työttömien lukumäärä Helsingin

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (13) Rakennusvirasto 35/2015 Palveluosasto Alueidenkäyttö 13.05.2015 Toimistopäällikkö PAK

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (13) Rakennusvirasto 35/2015 Palveluosasto Alueidenkäyttö 13.05.2015 Toimistopäällikkö PAK Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (13) 186 Säkkikatu 7, 41. Suurmetsä, kortteli ja tontti 41302-33, suostumus yksityisten rakenteiden sijoittamiseksi yleiselle alueelle HEL 2015-002788 T 10 01 01 06 SL1500296

Lisätiedot

VAASAN VEDEN LIITTYMISMAKSUTAKSA 1.1.2013 LÄHTIEN

VAASAN VEDEN LIITTYMISMAKSUTAKSA 1.1.2013 LÄHTIEN Päivitetty 29.4.2015 VAASAN VEDEN LIITTYMISMAKSUTAKSA 1.1.2013 LÄHTIEN 1.1 VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOJEN LIITTYMISMAKSUN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET Vaasan Veden vesi- ja viemäriverkostojen liittymismaksu on kiinteistökohtainen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/ (11) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/ (11) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 (11) 409 Lääkkeiden annosjakelu- ja toimituspalvelun hankinnasta tehtyjen oikaisuvaatimuksen käsittely ja hankinnan väliaikainen järjestäminen markkinaoikeuskäsittelyn

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennusomaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä; kaavoituksesta;

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2008 1(11) SATAMALAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2008 1(11) SATAMALAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2008 1(11) Kokousaika Tiistaina kello 8.00 9.52 Paikka VUOSAn toimitilat Vuosaaren satama Laivanrakentajantie 2 B, 00980 HELSINKI Läsnä Jäsenet Jaatinen Timo puheenjohtaja

Lisätiedot

tilastoja Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2009/2010 ja väestönmuutoksista vuonna 2009

tilastoja Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2009/2010 ja väestönmuutoksista vuonna 2009 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2010 tilastoja 7 Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2009/2010 ja väestönmuutoksista vuonna 2009 Förhandsuppgifter om Helsingfors folkmängd vid årsskiftet

Lisätiedot

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin.

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin. Kaavoitustoimikunta 21 08.12.2006 Joutsan kunnanhallitus, -2007 81 05.03.2007 Kaavoitustoimikunta 24 05.10.2007 Joutsan kunnanhallitus 39 04.02.2008 Kaavoitustoimikunta 7 10.04.2008 Joutsan kunnanhallitus

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

Kaustisen kunta. Kanttorilan alueen asemakaavan muutos korttelissa 153. Asemakaavaluonnos

Kaustisen kunta. Kanttorilan alueen asemakaavan muutos korttelissa 153. Asemakaavaluonnos 710 Kaustisen kunta Kanttorilan alueen asemakaavan muutos korttelissa 153 Asemakaavaluonnos Asemakaavan muutoksen selostus liitteineen koskee päivättyä asemakaavaluonnoksen karttaa HKM Infra Oy Nikolaintie

Lisätiedot

INVESTOINTIOHJELMA 2016

INVESTOINTIOHJELMA 2016 INVESTOINTIOHJELMA 2016 Valtuuston 30.11.2015 hyväksymässä vuoden 2016 talousarviossa on teknisen lautakunnan toimialueen alle hyväksytty seuraavat investointihankkeet. Investointimääräraha maankäyttö

Lisätiedot

HUOM! Kokouksen alussa otetaan Tapiolan seurakunnan historiikkia varten valokuva yhteiskuva seurakuntaneuvoston jäsenistä.

HUOM! Kokouksen alussa otetaan Tapiolan seurakunnan historiikkia varten valokuva yhteiskuva seurakuntaneuvoston jäsenistä. Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 7/2012 Aika Paikka 2.10.2012 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali HUOM! Kokouksen alussa otetaan Tapiolan seurakunnan historiikkia varten valokuva yhteiskuva seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

2. Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen

2. Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen 1(5) MALLI KAUPPAKIRJA Tontin myynti perustuu Vantaan kaupungin kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen.x.2012 ja kaupunkisuunnittelulautakunnan..2013 lainvoimaiseen päätökseen [sekä asumisasioiden

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteleissa 189 ja 190 sekä katu- ja suojaviheralueet

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteleissa 189 ja 190 sekä katu- ja suojaviheralueet Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteleissa 189 ja 190 sekä katu- ja suojaviheralueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2006 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA

Lisätiedot

Vakiintuneen käytännön mukaan vuokraukset aloitetaan joko kuun 1. tai 16. päivä. Siten vuokraus aloitetaan

Vakiintuneen käytännön mukaan vuokraukset aloitetaan joko kuun 1. tai 16. päivä. Siten vuokraus aloitetaan 1 MUISTIO/KN Asuntotontin (kerrostalo, 2 304 k-m 2 ) pitkäaikainen vuokraaminen Asunto Oy Helsingin Tähtisaranpolku 3:lle (Mellunkylä, Kivikko, tontti 47352/3) Tähtisaranpolku 3 Hakemus Asunto Oy Helsingin

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 4. heinäkuuta 2013 kello 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Jari Laurila pj Esko Syrjälä j. Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Elina Rauhala

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54. 54 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Pohjois-Tapiolasta COR Group Oy:lle, kortteli 16091

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54. 54 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Pohjois-Tapiolasta COR Group Oy:lle, kortteli 16091 01.06.2015 Sivu 1 / 1 1370/02.07.00/2015 54 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Pohjois-Tapiolasta COR Group Oy:lle, kortteli 16091 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58 01.06.2015 Sivu 1 / 1 5502/02.07.00/2014 58 Tontin ja maanalaisen alueen vuokraaminen Gumbölestä sekä tontin laajennuksen vuokraaminen Muuralasta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY),

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Varhaiskasvatusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Varhaiskasvatusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 97 Laskujen käsittelyoikeuksien myöntäminen varhaiskasvatusvirastossa HEL 2016-000084 T 00 01 00 Päätös päätti myöntää laskujen hyväksymisoikeudet seuraavasti: Leikkipuistotoiminnan,

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin.

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin. TARJOUSPYYNTÖ Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin. Tontin kiinteistötunnus on 698 1 26 9. Tontin osoite on Korkalonkatu 12. Tontin pinta ala

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 6/2011 Tekninen lautakunta sivu 76

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 6/2011 Tekninen lautakunta sivu 76 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 6/2011 Tekninen lautakunta sivu 76 Kokousaika 8.6.2011 klo 15.00-16.15 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari

Lisätiedot

Kehä I välillä Keilaniemessä, 1. rakennusvaihe

Kehä I välillä Keilaniemessä, 1. rakennusvaihe Kehä I välillä Keilaniemessä, 1. rakennusvaihe 19.1.2016 1 Tilaisuuden ohjelma Tilaisuuden avaus Espoon kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska Hankekokonaisuuden esittely Espoon kaupunkitekniikka rakennuspäällikkö

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 16. huhtikuuta 2015 kello 17.00 18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 2 05 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 18 p:nä 2008 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin yleisten töiden lautakunta ja sen alainen

Lisätiedot

Lapuan kaupungin vesihuoltolaitoksen vesihuoltotaksa 2016

Lapuan kaupungin vesihuoltolaitoksen vesihuoltotaksa 2016 Lapuan kaupungin vesihuoltolaitoksen vesihuoltotaksa 2016 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN YHTEYSTIEDOT Kunnallistekniikan päällikkö Jarmo Hietala s-posti jarmo.hietala@lapua.fi puh. 06 4384 640, 044 4384 640 Rakennusmestari

Lisätiedot

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta.

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta. Hyvinvoinnin toimiala kahden lautakunnan malli (muutokset luonnoksen pykäliin 12 16 ja 40). 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39 04.04.2016 Sivu 1 / 1 1374/2016 02.07.00 39 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy C.J. Hartman Ab:lle rakennus-, sisustus- ja teollisuustarvikkeiden tukkukaupan rakentamista varten, kortteli 85129 Valmistelijat

Lisätiedot

6. Yleisiä töitä koskevat asiat

6. Yleisiä töitä koskevat asiat tureiden tarkat työpiirustukset ja saatuaan piirustuksille hyväksymisen kirjallisesti ilmoittaa osastolle rakennustöiden aloittamisajan (14.6. 1831 ). Korkeasaari. Yleisjaosto oikeutti urheilu- ja ulkoilulautakunnan

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 26. huhtikuuta 2012 kello 19.00 22.05 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Martti Mäkitalo pj x Matti Jolkki j. x Anna-Maija Kirsi-Korhonen

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta Tekninen lautakunta 64 24.02.2016 Kaupunginhallitus 84 29.02.2016 Kaupunginhallitus 182 18.04.2016 Kaupunginvaltuusto 51 25.04.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA 16.5.2013

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA 16.5.2013 Kokousaika Torstai 16. toukokuuta 2013 kello 16.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Jari Laurila pj Esko Syrjälä j. Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Elina Rauhala

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (5) Käsiteltävä tässä kokouksessa 136 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee Koskelan sairaalan ja Marian

Lisätiedot

ilmoitettiin tonttiosaston internet-sivujen lisäksi Helsingin Sanomissa, Hufvudstads-bladetissa ja Metrossa.

ilmoitettiin tonttiosaston internet-sivujen lisäksi Helsingin Sanomissa, Hufvudstads-bladetissa ja Metrossa. 1 MUISTIO / KN Tontin (ALY) ja sillä sijaitsevan rakennuksen myynti (sr-2) State Control Oy:lle perustettavan As Oy Helsingin Konstaapeli Spaakin lukuun (Vanhakaupunki, tontti 27930/2) Vanhankaupungintie

Lisätiedot