29. Yleisten töiden lautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "29. Yleisten töiden lautakunta"

Transkriptio

1 Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Yleisten töiden lautakuntaan kuuluivat v muuten samat henkilöt kuin edellisenäkin vuonna, paitsi että jäseniksi toim.joht. Osmo Mustamäen ja sosion. Sigurd Norrmenin tilalle tulivat ent. reht. Martin Fager ja dipl.ins. Holger Holmberg. Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 52 kertaa ja käsitteli asiaa. Lähetettyjen kirjeiden määrä oli 500. Lautakunta asetti kertomusvuonna keskuudestaan kolme jaostoa sellaisten asioiden valmistelua varten, jotka edellyttivät lisätutkimusten suorittamista ja joissa tämän katsottiin voivan paremmin tapahtua jaoston kuin lautakunnan piirissä. Tärkeimmistä päätöksistä, esityksistä ja lausunnoista mainittakoon seuraavat, jotka on ryhmitelty rakennusviraston toimialojen mukaan: Kaupungininsinöörin toimialaan kuuluvat: Päätökset. Kaupungininsinöörin, osastopäälliköiden ja hankintapäällikön omalla vastuulla tehtävien sopimusten arvon ylärajan määrääminen ( ); lautakunnan kokousaikojen määrääminen sekä lautakunnan pöytäkirjojen ja kaupungininsinöörin päätösluettelon nähtävillä pitäminen ( ). Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehtiin esityksiä asioista, jotka mm. koskivat vuoropysäköintijärjestelyn käyttöönottamista Helsingissä ( ) sekä Huopalahden- Martinlaakson radan ja asemien suunnittelua ja rakentamista ( ). Lisäksi kaupunginhallitukselle lähetettiin liete jaoston mietintö I ( ) sekä rakennusviraston talousarvioehdotus v:n 1972 pääomamenojen osalta ( ). Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat mm. seuraavia asioita: itäisen aluekeskuksen sijoitusta ( , );; Suomenlinnakomitean mietintöä ( ); tutkimuksen suorittamista kaikkien kunnallistekniikkaan liittyvien säännösten ja niihin liittyvien rasitteiden yhdistämisestä yhden lain piiriin ym. toimenpiteistä ( ); kaupungin kone- ja autokannan lisäämistä ( ); Pasilan ns. ensimmäisen asteen yleiskaavaehdotusta sekä Pohjois- Haagan ja Kannelmäen osayleiskaavaehdotusta ( , 695 ); Helsingin ja lähikuntien erinäisten yhteisten tehtävien hoidon järjestämistä koskevaa tarkistusehdotusta ( ); kiinteän omaisuuden tarkastajien ja vuositilintarkastajien kertomuksia v:lta 1970 ( , ) sekä katujen talvipuhtaanapidon tehostamista koskevaa valtuustoaloitetta ( ). Edelleen lautakunta päätti puoltaa seuraavien kaupunginosien asemakaavojen tai asemakaavan muutosten hyväksymistä: 29. kaupunginosa (Haaga, Pohjois-Haaga) ( ), 30. kaupunginosa (Munkkiniemi, Lehtisaari) ja 31. kaupunginosa (Lauttasaari) ( ), 35. kaupunginosa (Tuomarinkylä, Paloheinä) ( ), 40. kaupunginosa (Suutarila) ( , ), 42. kaupunginosa 476

2 34. Elintarvikekeskuksen lautakunta (Kulosaari) ( ), 46. kaupunginosa (Pitäjänmäki, Reimaria) ( ), 54. kaupunginosa (Vuosaari) ( ) sekä Leppävaara (Perkkaa) ( ). Yleinen osasto. Päätökset. Lautakunta päätti tilata jäljempänä mainituilta toiminimiltä koneita ja laitteita seuraavasti: Uisko-tyyppinen rantojen puhdistusvene Turun Veneveistämö Oy:ltä ( ), 8 kpl Kontio-Sisu auraus- ja hiekoitusautoja Suomen Autoteollisuus Oy:ltä ( ), kaksi Polar 250 PDV kompressoria Tampella -Tamrochilta ( ), Payloader H-30 B -kuormaaja ja hytillä ja nelitoimikauhalla varustettu International 125 B -telakuormaaja Rotator Oy:ltä sekä BM-Volvo LM-641 -kuormaaja Volvo Oy:ltä ( , ), neljä Ara AK 31 E kaivukonetta sekä traktorikaivuri-kuormaaja -yhdistelmä Keskusosuusliike Hankkijalta ( , ), neljä jätteenkuljetusautoa ja yksi jäteastiain pesuauto Auto-Bil Oy:ltä sekä toinen jäteastiain pesuauto K. Nummela Oy:ltä ( , ), 9 kpl Valmet 700 pyörätraktoreita, yksi Valmet-Vilske -traktori, 9 kpl Valtra-Vilske 1600 etukuormaajia sekä yksi maankairaustraktoriyhdistelmä lisälaittein varustettuna Valmet Oy:ltä ( , ), Kontio-Sisu L-139 CV -alustainen viemärihuuhteluauto yhteisesti Machine Tool Co:lta ja Suomen Autoteollisuus Oy:ltä ( ), kaksi LMV Super G4 lakaisukonetta Soffco Oy:ltä ( ), Bailay-siltakalusto Telko Oy:ltä ( ) sekä Korkeasaaren sillan palkit ja kulmateräs Kesko Oy:ltä ( ). Lisäksi lautakunta päätti tilata n tn:n suuruisen katuhiekkaerän Lohjan Kalkkitehdas Oy Rudus Ab:ltä ( ) sekä tehdä polttoaineiden hankintasopimukset Oy Teboilin ja Neste Oy:n kanssa ( ). Talorakennusosasto. Päätökset. Lautakunta päätti tilata Kontula II lastentarhan rakennustyöt Rakennusliike Viljo Viisas ja Kumpp:lta ( ); Nikkilän sairaalan rakennus n:o 32:n rakennustekniset työt Oy Rakennuspartiolta, putkityöt Vesijohtoliike Huber Oy:ltä, ilmanvaihtotyöt Ilmateollisuus Oy:Itä sekä sähkötyöt Sähkö Oy Vektorilta ( ); Myllypuron kalliosuojan betoniruiskutustyöt Ruiskubetoni Ky:ltä, putkityöt vesilaitokselta sekä ko. kalliosuojan ja elintarvikkeiden säteilyntutkimuslaboratorion varavoimakoneistojen hankinnan ja asennuksen Scan-Auto Oy:ltä ( , , ); Hyvösen lastenkodin kiintokalustetyöt Visuvesi Oy Höyrypuusepältä ( ); Hakaniemen hallin saneerauksen rakennustyöt Rakennusliike Aulis Rautkylältä, putkityöt Kruunuhaan Putki Oy:ltä, sähkötekniset työt Sähköteollisuus Oy:ltä, ilmanvaihtotyöt Aerator Oy:ltä sekä myymäläkoppityöt Kulutusosuuskuntien Keskusliitolta ( , ); itäisen lääkäriaseman maalaustyöt Maalausliike Vilen & Syrjänen Oy:ltä, varavoimakoneiston Scan- Auto Oy:ltä sekä eristystyön Asfaltti Oy Lehtiseltä ( , , ); Meilahden kartanon ns. Bredablickin tilan vanhan kivirakennuksen muutostyöt päätettiin antaa urakalla suoritettavaksi ( ) ja lautakunta päätti tilata em. kartanon rakennustekniset työt Rakennusliike Viljo Viisas ja Kumpp:lta ( ); virastotalo K 31:n B-talon ilmastointityöt Ilmateollisuus Oy:ltä ja putkityöt Suomen Vesi- ja Lämpöjohto Oy:ltä ( , ); Tapanilan ja Tapaninvainion lastentarha- ja -seimirakennuksen rakennusurakkatyöt Saastamoinen Yhtymä Oy:ltä ( , ); Auroran sairaalan keittiön perusparannustyö päätettiin suorittaa osaston omana työnä samoin kuin Pasilan maaliikennekeskuksen rakennus B:n rakennustyö ( , ); edelleen lautakunta päätti tilata Vuosaaren kansakoulun lautakattotyön Rakenneasennus E. Ståhlberg Ky:ltä ( ); antaa Roihuvuoren vanhusten asuintalon ja lasten 477

3 28. Urheilu- ja ulkoilulautakunta päivähoitolaitoksen rakennustyön urakalla tehtäväksi ( ); Tapanilaan tulevan perheryhmäkodin rakennustyö ja Tahvonlahden kansakoulun rakennustyö päätettiin suorittaa osaston omana työnä ( , ); vielä lautakunta päätti tilata tilapäisten kansakoulujen siirtämistä Vuosaaresta Mellunkylään, Jakomäkeen ja Vesalaan koskevan työn Oy Rakennuspartiolta ( ); Oulunkylän erityislastenkodin putkityöt Termo Oy:ltä ( ); rakennusviraston konevarikon varastohallin Alavuden Tehdas Oy:ltä ( ) sekä tehdä Pohjois-Jakomäen lastentarhan rakentamisesta kokonaisurakkasopimuksen Rakennus Oy:n kanssa ( ). Lisäksi lautakunta päätti tilata seuraavat suunnittelutyöt eri toimistoilta ym.: Tahvonlahden kansakoulun rakennesuunnittelutyö Insinööritoimisto Kruus & Myllymäki Ky:Itä ( ); Dagmarinkadun kalliosuojan LVI-suunnittelutyö Voima- ja Polttoainetaloudellinen yhdistys Ekonolta ( ); Itä-Pasilan kalliosuojan yleis-, rakenne- ja louhintasuunnittelutyö Insinööritoimisto Saanio & Laineelta ( ); Herttoniemen ammattikoulun suunnittelutyö ym. Arkkitehtitoimisto Timo ja Tuomo Suomalaiselta ( , ); Kallion paloaseman LVI-suunnittelutyö Lämpöinsinööritoimisto Toijala & Äyräväiseltä, saneerauksen jatkosuunnittelutyö Arkkitehtitoimisto Seppo Kasanen ky:ltä, rakennesuunnittelutyö Insinööritoimisto Packalen & Elorannalta sekä sähkötekninen jatkosuunnittelutyö Insinööritoimisto Olavi Yrjälältä ( , , 1727, ); Kontulan vanhustenhuollon keskuksen LVI-suunnittelutyö LVT-insinööritoimistolta ( ); Kivelän ja Hesperian sairaaloiden modernisoinnin esisuunnittelutyö Arkkitehtitoimisto Eva ja Jaakko Paatelalta ( ) sekä Marian sairaalan Lauttasaaren hoito-osaston rakennussuunnittelutyö Arkkitehtitoimisto Kirsti ja Erkki Helamaalta ( ). Edelleen lautakunta päätti tilata Pirkkolan urheilupuiston maastojuoksu- ja kuntotestipolkujen valaisutyöt sähkölaitokselta ( ), kehottaa rakennusvirastoa yhteistoiminnassa urheilu- ja ulkoiluviraston kanssa suorittamaan tutkimuksen em. urheilupuiston pukusuojatilojen lisäämismahdollisuuksista ja tekojääradan kattamisesta ( ) sekä hyväksyä talorakennusosaston ja Alavuden Tehdas Oy:n laatimat Toukolan konevarikon konesuojarakennuksen pääpiirustukset ( ). Esitykset kaupunginhallitukselle koskivat mm.: Itä-Pasilan yhteisväestönsuojan rakentamista ( ); rakennusviraston varastoalueen käyttösuunnitelmaa ja konevarikon varastohallin rakentamista ja rahoittamista ( ); talon Hietaniemenkatu 4:n perusparannustyötä ( ) sekä työvoimajaoston selvitystä talorakennusosaston oman työvoiman käytöstä ( ). Lausunnot. Lautakunta päätti lähettää seuraavat piirustukset kaupunginhallitukselle puoltaen niiden hyväksymistä: Kyläsaaren vesiensuojelu- ja tielaboratorion pääpiirustukset ( ); Tahvonlahden lastentarha- ja -seimirakennuksen luonnospiirustukset sekä Tapanin vainion ja Pihlajamäen II:n lastentarha- ja -seimirakennuksen pääpiirustukset ( , , ); kaupungin sairaanhoitajakoulun lisätilojen muutospiirustukset ( ); Laakson sairaalan laboratoriotilojen muutospiirustukset ( ), Auroran sairaalan keittiön perusparannustyön pääpiirustukset, lastenpsykiatrian osastorakennuksen luonnospiirustukset sekä sairaalan kaasu- ja sähkökeskuksen sijoittamista koskevat pääpiirustukset ( , , ), Röykän sairaalan keittiörakennuksen alustavat luonnospiirustukset ( ) sekä Marian sairaalan leikkausosaston muutostyön pääpiirustukset ( ); 478

4 kortteli K 31:n I rakennusvaiheen muutospiirustukset ( ); kaupunginpuutarhan uusittavien kasvihuoneiden luonnos- ja pääpiirustukset ( ); Pasilan maaliikennekeskuksen rakennus B:n pääpiirustukset ( ); Erottajan-Korkeavuorenkadun kalliosuojan muutospiirustukset ( ); talon Helsinginkatu 24 kellari- ja I kerroksen sekä kiinteistön Nokiantie 2-4 (Kisällitaio) III kerroksen muutospiirustukset ( , ); Tahvonlahden kansakoulun luonnos- ja pääpiirustukset sekä Jakomäen, Vesalan ja Mellunkylän tilapäisten kansakoulurakennusten pääpiirustukset ( , , ); Kontulan vanhustenhuollon keskuksen luonnospiirustukset ( ), Roihuvuoren vanhusten asuintalon ja lasten päivähoitolaitoksen pääpiirustukset ( ) sekä Kustaankartanon vanhainkodin B, D ja K rakennusten muutospiirustukset ( ); HKR:n läntisen tukikohdan luonnospiirustukset ( ); Kallion ja Erottajan paloaseman luonnospiirustukset sekä Suomenlinnan paloaseman muutospiirustukset ( , 1172, ); pohjoisen huippu- ja varalämpökeskuksen luonnos- ja pääpiirustukset ( , ); Tapanilaan rakennettavan perheryhmäkodin pääpiirustukset ( ); Laajasalon kirjasto- ja nuorisotalon luonnospiirustukset ( ); Vanhaistenpuiston leikkikenttärakennuksen pääpiirustukset ( ) sekä satamalaitoksen varastorakennus L 7:n luonnospiirustukset ( ). Kaupunginhallitukselle annettiin lisäksi mm. seuraavia asioita koskevat lausunnot: Kellosaaren kaasuturbiinilaitoksen pääpiirustukset ( ); Oulunkylän urheilupuiston huonetilaohjelma ( ); Hanasaaren B-voimalaitoksen ja Suvilahden sähköaseman luonnos- ja pääpiirustukset ( , ); paikan varaaminen Kyläsaaresta pysyväisluontoista miesten ensisuojaa varten ( ); Lauttasaaren ent. yhteiskoulurakennuksen muuttaminen pitkäaikaisten potilaiden hoitolaitokseksi ( ); vanhusten asuintalojen rakennustoiminnan antaminen asuntotuotanto toimikunnan tehtäväksi ( ); itäisen sairaalan toiminnallinen suunnitelma ja huonetilaohjelma ( ); talon Hämeentie 10 erään huoneiston kunnostaminen nuorisokerhohuoneistoksi ( ); talon Oikokatu 7 perusparannustyö ( ); valtuustoaloite määrärahan varaamiseksi vanhusten palvelutilojen ja nuorisohotellin rakentamisen suunnittelemiseksi ( , 1600 ); Outamon vastaanottokodin entisen viljamakasiinin muuttaminen metallityöpajaksi ( ); Koskelan päivähoitolaitoksen huoneohjelman valmistelu ( ); teurastamolaitoksen syväjäädy ttämön lisärakennuksen pääpiirustusten hyväksyminen ( ); Kontulan kirjasto- ja nuorisotalon rakennusohjelma ( ); Koskelan sairaskodin- B rakennuksen perusparannustyö ( ) sekä Tervalammen työlaitoksen henkilökunnan asuinrakennuksen luonnospiirustukset ( ). Lisäksi annettiin lausunnot eri hallintokunnille v:n 1972 talousarvioon esitetyistä perusparannustöistä ( ) sekä urheilu- ja ulkoilulautakunnalle sen v:n 1972 talousarvioon esittämistä uudisrakennustöistä ( ). Katurakennusosasto. Päätökset. Lautakunta päätti osaston omalla työvoimalla suoritettavien töiden laajuudesta ( ) sekä hankintojen suorittamisesta eri liikkeiltä seuraavasti: Toukolan kokoojaviemärilinjalle tilattiin teräsbetonipaaluja Elementtitekniikka Oy:ltä ja Betonila Oy:ltä ( ), Kantelettarentien jatkeen viemäri- ja vesijohtotyö tilattiin Rakennus Oy Laineelta ( ) ja Mellunkylän kokoojaviemäri annettiin urakalla rakennettavaksi ( ); Talin jätevedenpuhdistamon esikäsittelyaseman ja tulvapumppaamon LVI-työt tilattiin Oy Mercantile Ab 479

5 Puhallintehtaalta ja rakennusurakka annettiin Oy Yleiselle Insinööritoimistolle, kattilalaitoksen uusimis- ja laajennustöiden urakka annettiin Vesijohtoliike Huber Oy:n suoritettavaksi, puhdistamon viemärivesipumpun ja raakalietepumppujen sekä niiden putkistojen urakka Konekemia Oy:lle sekä muutostöiden instrumentointi tilattiin Elektro-Dynamo Oy:ltä ( , , , 827, ), Vuosaaren jätevedenpuhdistamon kaasunpuhdistuslaitteiden urakka sekä lietteenkäsittelylaitteiston hankinta ja asennus annettiin Konekemia Oy:n suoritettavaksi ( , ), samoin kuin Munkkisaaren viemärivedenpuhdistamon jälkiselkeyttämön palautuslietepumppujen hankinta asennuksineen ( ); Pitäjänmäentien rautatiealikulkusillan rakennustyö sekä Pitäjänmäentien alikäytävän rakennusurakka annettiin Alfred A. Palmberg Oy:n suoritettavaksi ( , , ); Nurmijärventien rautatie alikulkusillan suunnittelu tilattiin Insinööritoimisto Heimo Kakko & Co Kyiltä ( ); Vuotien alikäytävä annettiin urakalla rakennettavaksi ( ), Nurmijärventien ylittävän Muurime st arin tien kaksoissillan rakennusurakkatyö annettiin Finn-Betoni Oy:lle ( , ), Herttoniemen salmen sillan rakennusurakka eräine lisätöineen Erector Oy:lle ( ) ja Tiirismaanpolun alikulkusillan rakennusurakkatyö Perusyhtymä Oy:lle ( , ), Lapinmäentien - Koskelantien välisen yhdystien rautatiealueelle tulevien siltojen suunnittelu tilattiin Insinööritoimisto A-Betoni Oy:ltä, Haaga-Metsälän yhdystielle tulevien siltojen rakennusurakka annettiin Perusyhtymä Oy:lle sekä Haaga - Metsäläntien eräiden siltojen suunnittelu Insinööritoimisto A-Betoni Oy:lle ( , , , ), Helsinginkadun jalankulkusillan rakennustyö annettiin Silta ja Satama Oy:lle ( ), Puotilan liittymäsillan, Junatien sillan, Hopeasalmentien uuden sillan ja metrotunnelin sekä Nurmijärventien ylittävän Kylänevantien risteyssillan rakennustyöt annettiin urakalla suoritettaviksi ( , , , ); Itäväylän suunnitelman laatiminen välillä Vanhanlinnantie - Riskutie annettiin Insinööritoimisto Viatekin tehtäväksi ( ); suojatieliikennemerkkejä tilattiin Mercari Oy:ltä ja Keskusvankilan kilpimaalaamolta ( ); katurakennusosaston toimesta suoritettavat katujen kestopäällystystyöt ja suuret valuasfalttityöt lautakunta oikeutti osaston tilaamaan alimman tarjouksen tehneeltä liikkeeltä eräin ehdoin ( , ), lautakunta päätti antaa Mannerheimintien liikennejärjestelyiden I vaiheen kestopäällystystyö Insinööritoimisto Asfalttipojat Oy:n suoritettavaksi ( ) ja oikeuttaa katurakennusosaston tilaamaan osaston toimesta päällystettävien sorateiden päällystystyöt Asfaltek Oy:ltä ( ); Laajasalon moottorikatutyömaan murskaustyö annettiin T:mi Rilken suoritettavaksi ( ) ja Alppikylän louhekasan murskaustyö Murskaustekniikka Oy:n suoritettavaksi ( ); Itä- Pasilan kunnallisteknillinen rakennussuunnittelutyö tilattiin insinööritoimisto Vesi- Hydrolta ( , ); Helsinginkadun leventämisen louhintatyö Elovuori Oy:ltä ( ); Päivölän lastenkodin, Särkijärven kurssikeskuksen ja Ahtelan toipilaskodin viemäreiden, pumppaamon ja puhdistamon rakennustyö annettiin Louhintaliike Karppinen Oy:n suoritettavaksi ( ); Martinlaakson rautatien mittaustöiden suunnittelu ja suorittaminen tilattiin Insinööritoimisto Viatekilta ( ); Kyläsaaren jätteenkäsittely- ja laboratorioalueen I vaiheen täyttötyöt annettiin satamalaitoksen suoritettavaksi ( ). Esitykset. Lautakunta päätti puoltaa kaupunginhallitukselle seuraavien piirustusten hyväksymistä: katu- ja viemäripiirustukset 28. kaupunginosassa (Oulunkylä) ( ), 29. kaupunginosassa (Haaga) (

6 73, 74 ), 32. kaupunginosassa (Konala) ( ), 37. kaupunginosassa (Pukinmäki) ( , ), 38. kaupunginosassa (Malmi) ( , , 1159, , 1755 ), 39. kaupunginosassa (Tapanila) ( , 495, , 1159 ), 41. kaupunginosassa (Suurmetsä) ( , 1860, , 2075 ), 45. kaupunginosassa (Vartiokylä) ( , ), 46. kaupunginosassa (Pitäjänmäki) ( , ), 47. kaupunginosassa (Mellunkylä) ( , , 1161, , 1451, ) sekä 54. kaupunginosassa (Vuosaari) ( , 1161 ); lisäksi puollettiin seuraavien piirustusten hyväksymistä: Kulosaaren jalankulku- ja polkupyörätiesillan ( ), Pitäjänmäentien ja Vuotien alikäytävien ( , ), Nurmijärventien ylittävien Muurimestarintien kaksoissillan ja Kyläne van tien risteyssillan ( , ), Tiirismaanpolun, Mellunmäentien ja Suurmetsäntien alikulkusiltojen ( , , ), Haaga-Metsälän yhdystielle rakennettavien siltojen ( ), Puotilan liittymäsiltojen ( ), Junatien sillan ( ) sekä Hopeasalmentien uuden sillan ja metrotunnelin yleispiirustukset ( ) sekä Pihlajamäen pumppaamon pääpiirustukset ( ). Edelleen esitykset koskivat sopimusten tekemistä kaupungin ja Helsingin maalaiskunnan kesken Suutarilan ja Pukinmäen pumppaamoiden laajennuksesta ja uusien paine j ohtojen rakentamisesta sekä Rajakylän kaakkoisosien jätevesien johtamisesta kaupungin viemäriverkkoon ( , ) sekä kaupungin ja Espoon kauppalan välillä eräiden raja-alueella olevien tonttien viemäröimistä ( ); Kaarelan tien, välillä Nurmijärventie- Elotie, ja Hannukselan tien päällystämistä kaupungin toimesta ( , ); lietteen hyväksikäytön edellyttämää yhteistoimintaa Helsingin naapurikuntien kanssa ( ); Nurmijärventien liikennejärjestelysuunnitelmaa välillä Lapinmäentie-Haagan rautatiesilta ( ); eräiden katujen määräämistä kauko- ja kauttakulkuliikenteelle tärkeiksi ja korvausten hakemista valtiolta niiden rakentamiseksi ( ); Kytösuontien rakentamista kaupungin ja valtion välisen aluevaihdon yhteydessä ( ); Itäväylän parantamissuunnitelmaa välillä Kuusistonlinnantie-Riskutie ( ) sekä kadun ja viemärin rakentamisen keskimääräisten kustannusten vahvistamista v:lle 1972 ( ). Lausunnot. Kaupunginhallitukselle annettiin lausuntoja seuraavista asioista: maaliikennekeskukseen johtavan yhdysraiteen ja keskuksen alueelle tulevien veto- ja kuormausraiteiden rakentaminen ( ); metron Hakaniemen työtunnelin yleispiirustukset ( ); Muurimestarintien rakentaminen nelikaistaiseksi välillä Nurmijärventie-Kantelettarentie ( ); ravinteiden poistoa ja lietteenkäsittelyä Vuosaaren puhdistamossa koskeva kirjelmä ( ); katujen ja liikennealueiden kunnossapitoa koskeva kiinteistölautakunnan kirjelmä ( ); metron ulkoalueen Junatieltä Kulosaaren länsirannalle ulottuvan rataosuuden linjaus ja korkeusasema sekä tunneliliittymän yleissuunnitelma ja työnaikaiset liikennejärjestelyt ( , 408 ); valtatie n:o 3:n parantamissuunnitelma välillä Haagan rautatiesilta-pirkkolantie ja Pirkkolantie-Kaivoksela ( , , ); Kulosaaren metrosillan yleispiirustukset, rataosuuden linjaus ja korkeusasema sekä Junatien metrosiltojen yleispiirustukset ( , ); Yrttimaantien, välillä Tapanilanpuro-Kottaraistie Tapanilassa, päällystäminen kaupungin toimesta ( ); Hyrylän-Kullon maantien rakentamissuunnitelma tiejärjestelyineen ( ); Huopalahden-Martinlaakson rautatien yli rakennettavien siltojen sekä Kaupintien alikulkusillan ja Piijoen rautatiesillan yleissuunnitelmat ( ); Hel- 31 Hels. kaup. kunnallishallinto

7 singin-turun -moottoritien valaistussuunnitelma välillä Munkkivuori-Leppävaaran liittymä ( ); asemakaavan muutosehdotus 21. kaupunginosan (Hermanni) eräille kortteleille ( ); metron ulkoalueen Kulosaaren länsirannalta Herttoniemeen ulottuvan rataosuuden linjaus ja korkeusasema ( ); eräiden Jollaksen länsiosan pientaloasukkaiden anomus jätevesiviemäreiden rakentamisesta ( ); metrotunneliosuuden Siitäs almi - Junat ie yleissuunnitelman ja Huopalahden - Martinlaakson radan yleissuunnitelman hyväksyminen ( , 1716 ); Kulosaaren jalankulkutunnelin ja asematunnelin, Tupasaarentien ja Kipparlahden metrosiltojen sekä Naurissalmen metro- ja katusiltojen yleispiirustukset ( ) sekä Huopalahden-Martinlaakson rautatien ja Helsingin- Turun rautatien eritasoristeyksen rakentaminen ( ). Asemakaavat. Lautakunta päätti lausunnoissaan kaupunginhallitukselle puoltaa seuraavien kaupunginosien asemakaavojen hyväksymistä: 28. kaupunginosassa (Oulunkylä), 29. kaupunginosassa (Haaga) ja 33. kaupunginosassa (Etelä-Kaarela) valtatie n:o 3:n (Nurmijärventien) parantamisen vuoksi tarvittavien asemakaavanmuutosten hyväksymistä seuraavissa kohdissa: välillä Lapin - mäentie - Haagan rautatiesilta, Haagan rautatiesilta - Pirkkolantie, Pirkkolantie - Kaivoksela ( ) sekä 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki, Reimaria) ( ). Lisäksi lautakunta antoi lausunnon Lauttasaaren ja Rajasaaren lumensulatuspaikkojen luonnospiirustuksista ( ) sekä liikenteen järjestelystä Pukinmäessä sijaitsevan erään tontin kohdalla ( ). Puhtaanapito-osasto. Esitys kaupunginhallitukselle koski talousveden kuljettamista kaupungin toimesta yksityistalouksille sekä vedenkuljetustaksan kuljetusmaksun nostamista ( ). 482

30. Yleisten töiden lautakunta

30. Yleisten töiden lautakunta Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Yleisten töiden lautakunnan kokoonpano v. 1967 oli muuten sama kuin edellisenä vuonna, paitsi että jäseneksi lakit.lis. Paul Paavelan tilalle valittiin 15.4. alkaen

Lisätiedot

30. Yleiset työt. Yleisten töiden lautakunta

30. Yleiset työt. Yleisten töiden lautakunta Yleisten töiden lautakunta Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Yleisten töiden lautakuntaan kuuluivat v. 1961 puheenjohtajana os. pääll. Valtter Laitinen, varapuheenjohtajana yli-ins. Harald Backman

Lisätiedot

30. Yleiset työt. Yleisten töiden lautakunta

30. Yleiset työt. Yleisten töiden lautakunta Yleisten töiden lautakunta Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Yleisten töiden lautakuntaan kuuluivat v. 96 puheenjohtajana dipl.ins. Terttu Raveala, varapuheenjohtajana os.pääll Valtter Laitinen sekä

Lisätiedot

31. Rakennusvirasto 1 )

31. Rakennusvirasto 1 ) 1 ) Yleistä Kaupungin rakentamista kokonaisuutena ajatellen on vuoden 1970 tilille kirjattava eräs huomattava organisation uusinta, nimittäin projektijärjestelmän käyttöön otto. Tämän uuden organisation

Lisätiedot

Kertomusvuoden aikana anottiin hautausavustusta 14 työsuhteessa kuolleen henkilön oikeudenomistajille.

Kertomusvuoden aikana anottiin hautausavustusta 14 työsuhteessa kuolleen henkilön oikeudenomistajille. 357 he n k. sairastuneet tapaturman uhrit kuntaa lukum. henk. menetettyjä lukum. henk. menetettyjä keskim. kun- työpäiviä kun- työpäiviä nasta lukum. henk. nasta lukum. henk. % kohden % kohde tuntipalkkaiset

Lisätiedot

KU N N ALLISH ALLI N NOSTA

KU N N ALLISH ALLI N NOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KU N N ALLISH ALLI N NOSTA 87 1974 HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1977 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat Keskushallinto 1. Kaupunginvaltuuston kokoonpano

Lisätiedot

10. Muu liikeluonteinen toiminta. Teurastamolaitos

10. Muu liikeluonteinen toiminta. Teurastamolaitos Liikennekioskit. Kaupunginvaltuusto päätti siirtää kertomusvuoden talousarvion pääomamenoihin liikennelaitoksen käytettäväksi Töölön torilla olevan liikennekioskin uusimiseen merkityn 35 000 mk:n suuruisen

Lisätiedot

9. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat

9. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 180 2. Kaupunginhallitus ten sekä 65 000 mk värillisten kivipiirrosten näyttelystä eri sairaaloita varten ostettavaa 20 työtä varten 2 ). Kaupunginhallitus päätti 3 ) suostua Suomen Taideakatemian anomukseen,

Lisätiedot

2. Kaupunginhallitus 224

2. Kaupunginhallitus 224 120 2. Kaupunginhallitus 224 Hakulinen ja fil. kand. Christoffer Schildt sekä varajäseniksi kontt. pääll. Konsti Järnefelt, maaherratar Hellä Meltti ja toimitsija Aune Seme. Suomen Taiteilijaseura oli

Lisätiedot

2. Rahatointa koskevat asiat

2. Rahatointa koskevat asiat Muut asiat Toimituskirjoista perittävät lunastukset sekä asiakirjojen lähettämisestä kannettavat maksut. Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa kaupungin viranomaisten toimituskirjoista perittävistä lunastuksista

Lisätiedot

KUNNALLISHALLINNOSTA

KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 86 1973 HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1976 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat 1. Kaupu ngin valtuusto 1. Yleistä kunnallishallintoa

Lisätiedot

Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat

Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat aikoja siten, ettei kirjelmässä mainitunlaisia tapauksia pääse syntymään (16. IL 3 223, 7. 12. 3 447 ). Nuorisokahviloiden jäsenmaksujen tilittäminen. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa Pohjois-Haagan

Lisätiedot

VIRASTOT JA LAITOKSET

VIRASTOT JA LAITOKSET HELSINGIN KAUPUNGIN VIRASTOT JA LAITOKSET 7 1971 HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1974 SI S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu Alkusanat 1. Palkkalautakunnan toimisto 2. Kiinteistövirasto

Lisätiedot

VIRASTOT JA LAITOKSET

VIRASTOT JA LAITOKSET HELSINGIN KAUPUNGIN VIRASTOT JA LAITOKSET 3 1967 HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 19 6 9 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Alkulause III 1. Palkkalautakunnan toimisto * 1 2. Kiinteistövirasto

Lisätiedot

VIRASTOT JA LAITOKSET

VIRASTOT JA LAITOKSET HELSINGIN KAUPUNGIN VIRASTOT JA LAITOKSET 8 1972 jyelsingin KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1975 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat 1. Asunnonjakotoimikunta 2. Asuntotuotantotoimikunta 3. Elintarvikekeskus

Lisätiedot

VIRASTOT JA LAITOKSET

VIRASTOT JA LAITOKSET HELSINGIN KAUPUNGIN VIRASTOT JA LAITOKSET 5 1969 HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1972 S I S Ä L L Y S L U E T T E LO Alkulause 1. Pai kk ai au t ak u nnan toimisto.. 2. Kiinteistövirasto.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 46 1938 HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1936 SISÄLLYSLUETTELO. Sivu Alkulause IV I. Kaupunginvaltuusto. A. Kaupungin kiinteää

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 56 943 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 946 Helalnki 946. Työväen kirjapaino. SISÄLLYSLUETTELO 3. 4. 5. 6. 7.

Lisätiedot

VI RASTOTJA LAITOKSET

VI RASTOTJA LAITOKSET HELSINGIN KAUPUNGIN VI RASTOTJA LAITOKSET 6 1970 HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1973 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat. 1. Palkkalautakunnan toimisto 2. Kiinteistövirasto 3. Asuntotuotantotoimikunta

Lisätiedot

2. Rahatointa koskevat asiat

2. Rahatointa koskevat asiat ei aloitteen tulisi antaa aihetta muihin toimenpiteisiin. Kaupunginvaltuusto katsoi edellä selostetun riittäväksi selvitykseksi (16. 11. 786, 21. 12. 887 ). Vaaliluetteloissa esiintyneiden virheellisyyksien

Lisätiedot

Elintarvikekeskus. 11. Rahatointa koskevat asiat

Elintarvikekeskus. 11. Rahatointa koskevat asiat 2) että em. mietintöön liittyvät talorakennusosaston 26.5.1961 päivätyt kalan tukkumyyntihallin ja laatikkovarasto-pesurakennuksen luonnospiirustukset hyväksytään, 3) että kalatukkukeskuksen pääomakustannukset

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINTO HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1967

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINTO HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1967 HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINTO 78 1965 HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1967 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu Alkulause I. Kaupunginvaltuusto 1. Yleistä kunnallishallintoa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 77 1964 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1969 SISÄLLYSLUETTELO Sivu III Alkulause 1. Kaupunginvaltuusto 1. 2. 3.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 73 1960 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1963 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Alkulause 1. 2. III Kaupunginvaltuusto 1. Yleistä

Lisätiedot

VIRASTOT JA LAITOKSET

VIRASTOT JA LAITOKSET HELSINGIN KAUPUNGIN VIRASTOT JA LAITOKSET 10 1974 HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKESKUKSEN JULKAISEMA HELSINKI 1978 ISBN 951-771 -044-5 ALKUSANAT Käsillä oleva Helsingin kaupungin virastot ja laitokset -julkaisu

Lisätiedot

11. Rahatointa koskevat asiat

11. Rahatointa koskevat asiat 11. Rahatointa koskevat asiat Lainojen ottaminen. Päätettiin laskea liikkeelle 10 000 000 Yhdysvaltain dollarin määräinen obligaatiolaina, korko enintään 6.5 %, laina-aika 12 v, alkuperäinen liikkeellelaskuhinta

Lisätiedot

3. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat

3. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 5) muuttaa Helsingin kaupunginhallituksen johtosäännön 1 :ää siltä osin, kuin se koskee teollisuustointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvia asioita seuraavaksi: teollisuustointa johtavan

Lisätiedot

5. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat. Kansakoulutoimi

5. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat. Kansakoulutoimi Oikeusaputoimisto. Kaupunginhallitus päätti, että talon Pengerkatu 35 piharakennuksessa oleva varastotila, jonka vuokrasuhde oli irtisanottu 1.4. lukien, saatiin luovuttaa oikeusaputoimiston käyttöön niiden

Lisätiedot

VIRASTOT JA LAITOKSET

VIRASTOT JA LAITOKSET HELSINGIN KAUPUNGIN VIRASTOT JA LAITOKSET 9 1973 HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1976 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Alkusanat 1. Asunnonjakotoimikunta 2. Asuntotuotantotoimikunta 3. Elintarvikekeskus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 59 946 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 950 Isinki 3 950. Työväen kirjapaino. SISÄLLYSLUETTELO 3. Kiinteistölautakunta.

Lisätiedot