35. Yleisten töiden lautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "35. Yleisten töiden lautakunta"

Transkriptio

1 Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Yleisten töiden lautakuntaan kuuluivat v seuaavat henkilöt: puh.johtajana dipl.ins. Kaarlo Penttinen, varapuh. johtajana ammatintark. Ensio Syrjänen sekä entisinä jäseninä varatuomarit Christer Anteli ja Osmo Mustamäki ja talouspääll. Sigurd Norrmdn ja uusina jäseninä valt.tiet.maist. Martti Asunmaa, kirvesmies Pauli Danielsson, f il. tri Ilkka Hakalehto ja rak.mest. Yrjö Wirmalainen. Kaupunginhallituksen edustajana oli rakennustointa johtava apul.kaup.joht. Veikko Järvinen ja lautakunnan sihteerinä toimi rakennusviraston hallinnollisen osaston kansliatston pääll. varat. Aimo Himberg. Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 52 kertaa ja käsitteli asiaa. Lähetettyjen kirjeiden lukumäärä oli 464. Lautakunta asetti kertomusvuonna keskuudestaan kaksi jaostoa sellaisten asioiden valmistelua varten, jotka ovat edellyttäneet lisätutkimusten suorittamista ja joissa tämän on katsottu voivan paremmin tapahtua jaoston kuin lautakunnan piirissä. Yleisten töiden lautakunnan johtosäännön 7 :n mukaan lautakunta asettaa kunkin kalenterivuoden alussa keskuudestaan viisijäsenisen talorakennusjaoston ja määrää sille puheenjohtajan. Jaoston puheenjohtajaksi valittiin Mustamäki ja jäseniksi Anteli, Danielsson, Norman ja VVirmalainen. Jaoston sihteerinä toimi os. siht. oik.kand. Heikki Aho. Kaupungininsinöörin toimialaan kuuluvat asiat Päätökset. Lautakunta päätti hyväksyä v:n 1973 koneja autohankintaohjelman ( ). Lausunnot. Lautakunta antoi kertomusvuonna khlle mm. seuraavia asioita koskevat lausunnot: - asuntotuotanto-ohjelmaehdotus ( ) - asemakaavaehdotukset: Etelä-Kaarela-Kannelmäki kortteleille sekä muutosehdotus puistoalueelle ( ), Haaga-Lassila kortteleille ( ) ja Suutarilan kortteleille eli Puistolan aloituskortteleille ( ) - asemakaavan muutosehdotukset: Alppiharjun korttelille 397 sekä viereisille puistoalueille ( ), Haagan, Pohjois-Haagan korttelille sekä eräille viereisille yleisille alueille ( ), Pakila-Itä-Pakilan eräille kortteleille sekä puisto- ja katualueille ( ) sekä Pitäjänmäen - Reimarlan kortteleille 46119, 46122, ja sekä puisto-ja katualueille ja osalle Konalan puistoaluetta ( ) esi- ja yleissuunnitelmat: Itäisen rantavyöhykkeen virkistyksen yleissuunnitelma ( ) ja Itäkeskuksen kaavarungon esisuunnitelmat ( ) kaatopaikat: ylimääräisten maa-ainesten ja asumisjätteiden kaatopaikan perustaminen Laajalahden länsiosan vesi- ja vesijättöalueelle, lisäselvityksen antaminen Länsi-Suomen vesioikeudelle ( ) valtion virastotalon rakentaminen Itä-Pasilaan ( ) vesiensuojelu: Tuusulanjoen ja Keravanjoen alueiden vesiensuojelutoimikunnan mietintö ( ) Lisäksi annettiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle lausunto saneeraussuunnitelmaehdotuksesta ( ). 262

2 Rakennuttajapäällikön toimialaan kuuluvat asiat Lausunnot. Lautakunta antoi kaupunginhallitukselle mm. seuraavia asioita koskevat lausunnot: metroasemat: Hiihtäjäntien, Kulosaaren ja Siilitien asemien pääpiirustukset ( ) ja Kampin aseman luonnospiirustukset ( ) urheilukeskuksen esityöt, Itäisen Asukastoimikunnan aloite ( ). Talosuunnittelu osaston toimialaan kuuluvat asiat Päätökset. Lautakunta päätti tilata kertomusvuonna erilaisia suunnittelutöitä seuraavasti: Esplanadi kappelin entistämis- ja peruskorjaustyön suunnittelu Arkkitehtitoimisto Aino ja Pekka Laurilalta ( ) Herttoniemen ammattikoulun jatkosuunnittelutyö Arkkitehtitoimisto Timo ja Tuomo Suomalaiselta ( ) ja rakennussuunnittelu insinööritoimisto Osmo Puupponen & Co:lta ( ) Koskelan vanhusten asuintalon ja lasten päivähoitolaitoksen sekä korttelikoulun suunnittelutyö Arkkitehtitoimisto Erkki Karvinen Ky:ltä ( ) Oulunkylän urheilupuiston I rakennusvaiheen jatkosuunnittelu Arkkitehtitoimisto Risto Kauria ja Risto Turtola Arkkitehdin SAFA.Ita ( ) Pirkkolan jäähallin eli jääkiekkokentän kattamisen suunnittelu Arkkitehtitoimisto Kaija ja Heikki Sireniltä ( ) rautatieasemien jatkosuunnittelutyöt: Kannelmäen asema Suunnittelutoimisto Kahri-Mikkilä-Mykkäseltä, Malminkartanon asema Oy Kaupunkisuunnittelu Ab:lta ja Pohjois-Haagan asema arkkitehtitoimisto Lehtovuori-Tegelman-Väänäseltä ( ). Esitykset. Lautakunnan kaupunginhallitukselle antamat esitykset koskivat mm. Pohjois-Haagan väestönsuojan rakentamista aseman lähelle tulevaan koulurakennukseen ( ) sekä Myllypuron urheilupuistoa varten valitun maankäyttövaihtoehdon mukaisen asemakaavamuutoksen suorittamista ( ). Lausunnot. Lautakunta päätti lähettää mm. seuraavat piirustukset kaupunginhallitukselle puoltaen niiden hyväksymistä: luonnospiirustukset: Jakomäen kansakoulun lisärakennus, korttelikoulut Itä-Pakila ja Koskela ( , , ), Kannelmäen asema ja Koskelan vanhusten asuintalo ( , ), lasten päiväkodit Itä-Pakila, Kontula III, Koskela, Lauttasaari II ja Pajalahti ( , , , , ), Meilahden taidekokoelmarakennus, Pirkkolan jäähalli ja Talin urheilupuiston jalkapallohalli ( , , ) muutospiirustukset: Kallion paloasema, Kiinteistö Ensi linja 9 ja Ruoholahden telakan toimisto- ja sosiaalirakennus ( , , ) pääpiirustukset: asemat: Pohjois-Haaga ja Kannelmäki ( , 1351 ), Hanasaaren B-voimalaitos 2. rakennusvaihe ( ), Esplanadinkappelin entisöimis- ja muutoshanke ( ), kalliosuojat: Dagmarinkatu, Tiilimäen laajennusosa ja Tähtitorninvuori ( , , ), kaupunginpuutarhan kasvihuoneen n:o 5 uudelleen rakentamisen II vaihe ( ), Kyläsaaren vesiensuojelu- ja tielaboratorio ( ), Laajasalon kirjasto- ja nuorisotalo ( ), lasten päivähoitolaitokset: Etelä-Jakomäki, Koulutanhua, Pajalahti, Mellunmäki, Sepänmäki ja Vesala ( , , , , , 1520 %,Marian sairaalan keittiön perusparannustyö, Metsolan tp. kansakoulu, Pakin talo II rak.vaihe ja Pirkkolan jäähalli ( , , , ), poliisilaitoksen toimitiloissa Unioninkatu 27 ja Aleksanterinkatu suoritettavat muutos- ja perusparannustyöt ( ), Talin urheilupuiston jalkapallohalli, Tervalammen työlaitoksen henkilökunnan asuinrakennus ja Vuosaaren vesisäiliö rakennukseen suunniteltu laitesuoja ( , , ) muut lausunnot koskivat mm. seuraavia asioita Etelä-Haagan terveysaseman perustamissuunnitelma ( ) Kivelän ja Hesperian sairaaloiden modernisointia koskeva perustamissuunnitelma ( ) Lasten päivähoitokomitean mietintö ( ) ja lasten päivälaitoshuoneiston rakentaminen Patolan alueelle ( ) Myllypuro: korttelikoulun, kerhokeskuksen, lasten päiväkodin ja koululasten päiväkodin suunnitteluohjeet ( ), urheilupuiston maankäyttösuunnitelman tarkistaminen ( ) sekä vapaa-ajan viettoon ja harrastustoimintaan tarkoitettujen tilojen sijoittaminen kalliosuojaan ( ) päihtyneiden selviämisaseman sijoittaminen ytlkn hallinnossa olevalle tontille ( ) 263

3 Vallilan terveysaseman ja Kunnantien ensiapuaseman toiminnallinen suunnitelma ja huonetilaohjelma ( , ). Lisäksi lautakunta antoi eräille hallintokunnille lausunnon monitoimitaloselvityksistä ( ). Talonrakennusosaston toimialaan ku luvat asiat Päätökset. Lautakunta päätti kertomusvuonna suorittaa seuraavat hankinnat: tilata HKR:n läntisen tukikohdan hallien elementtirungot Semera Oy:ltä ( ), Jakomäen tp. lastentarhan ja tp. kansakoulujen viipalerakenteet, 2 kpl siirrettäviä koulurakennuksia ja 8 kpl viipalerakenteita Myyntiyhdistys Puutalolta ( # , ), Läntisen tukikohdan hallien siporex-elementit Lohjan Kalkkitehdas Oy Sasekalta ja teräsrunkoiset ovet ja seinät Forssan Metallityöt Oy:ltä ( , 1101 ) ja Pirkkolan jäähallin liimapuu kannattajat Oy Laivateollisuus Ab.ltä ( ) tilata seuraavat työt kalusto-ja maalaustyöt Kontulan vanhustenhuollon keskuksen kalustotyöt Oulun Puukaluste Oy.ltä ja lasten päivähoitolaitoksen Pajalahdentie 10 KVR-työt Myyntiyhdistys Puutalolta ( , 960 ) Lauttasaaren hoito-osaston sekä Kontulan vanhustenhuollon keskuksen maalaustyöt Maalausliike Vilen & Syrjänen Oy:ltä ( , ) louhinta-,paalutus- ja maarakennustyöt Pasilan maalikennekeskuksen rakennus B:n kaivinpaalutustyöt Kreuto Oy:ltä ( ), Kyläsaaren vesiensuojelu- ja tielaboratorion paalutus- ja maatyöt Pohjavahvistus Oy:ltä ( ), virastotalon Hietaniemenkatu 9 maarakennustyöt Perusyhtymä Oy.ltä ( ) sekä Dagmarinkadun kalliosuojan louhintatyöt Oy Yleiseltä Insinööritoimistolta ( ) rakennusurakat ja -työt Kontulan vanhustenhuollon keskuksen rakennusurakka Laatubetoni Oy.ltä ( ), Talin jalkapallohalliurakka Liitin Oy:ltä ( ), Pasilan maaliikennekeskus B:n betonielementtityöt Oy Semera Ab:ltä ( ), Pirkkolan jäähallin katto- ja päätyseinätyön urakat Rakennuslii- ke Viljo Viisas ja Kumppanilta ( ) osaurakat ja -työt Finlandia-talon lisärakennuksen sähkötekniset työt Keskusosuusliike Hankkijalta, putkityöt Suomen Vesi- ja Lämpöjohto Oy:ltä, ilmanvaihtotyön urakat Suomen Puhallintehdas Oy:ltä sekä LVI-automatiikka ja valvontalaitetyöt Regulator Oy:ltä ( , , , ) Kallion paloaseman alumiiniset ovat ja ikkunarakenneurakat T:mi Konepaja Mäkeliniltä ja puuikkunaurakat Kajaani Oy:ltä ( , 1859 ), ll I- ja IV rakennusvaiheen säätölaitetyöt ilmanvaihto- ja putkiurakat Oy Huber Ab:ltä, I I'- Honeywell Oy:ltä sekä II IV rakennusvaiheiden sähköurakat Keskusosuusliike Hankkijalta ( , , , ) Kontulan vanhustenhuollon keskuksen ikkunatyöt Mikkelin Puusepänliikkeeltä, putkityöt Putkivuorio Oy.ltä, ilmanvaihtourakat Vesijohtoliike Onniselta sekä sähkötyöt Issi Ky V. Koskelalta ( , , 1595, 1596 ) Pasilan maalikennekeskuksen rakennus B:n sähkötyöt Issi Ky V. Koskelalta, putkityöt Vesi-ja Lämpö Oy:ltä sekä ilmanvaihtotyöt Oy Ab.ltä ( , 593, 594 ) llmatekniikka Pirkkolan jäähallin sähkötekniset työt Sähköapu Oy.ltä ( ), Roihuvuoren kansakoulun ikkunoiden uusimistyö Kokko & Kontio Oy:ltä ( ) Virastotalon Hietaniemenkatu 9 putkityöt kaupungin vesilaitokselta, sähkötyöt Puistolan Sähköliike Oy:ltä sekä ilmanvaihtotyöt Suomen Puhallintehdas Oy :ltä ( , , ) suu n n ittelu työ t Herttoniemen ammattikoulun sähkötekninen suunnittelu Insinööritoimisto Tauno Nissinen Ky.ltä ( ) Itä-Pasilan kalliosuojan sähkötekninen suunnittelu Insinööritoimisto Sarpanen & Nymanilta ( ). 264

4 Katurakennusosaston toimialaan kuuluvat asiat Lautakunta päätti kertomusvuonna hankkia Herttoniemen jätevedenpuhdistamon pohjalaattailmastimet Activated Sludge Ltdiltä ( ) tilata seuraavat työt jätevedenpuhdistamot ja -pumppaamot Ala-Tikkurilan pumppaamon rakennusurakka Lemminkäinen Oy.ltä sekä Suutarilan ja Pukinmäen pumppaamojen paineviemärit ja Ala-Tikkurilan liittymien ulkopuolisten johtojen rakentaminen Insinööritoimisto Oy Vestolta ja Oy Yleinen Insinööritoimistolta ( , 188 ) Hanasaaren viemäripumppaamon rakennusurakka Vesto Oy:ltä ( ), Herttoniemen jätevedenpuhdistamon urakka Laatubetoni Oy.ltä ja esikäsittelyaseman koneistourakka Konekemia Oy.ltä ( ) Talin jätevedenpuhdistamon tilapäisen lietteenkuivauskoneiston hankinta ja asennus Machinery Oy: Itä ( ) louhintamaanrakennus- ja paalutustyöt Itä-Pasilan maarakennusurakka III louhintatyöt Louhinta-ja Maansiirto Eero Forsström Ky:ltä ( ) Kulosaaren louhinta-, purku- ja viemäriurakat Louhintaliike Aalto Oy.ltä ( ) Martinlaakson radan Malminkartanon tunneliaseman louhinta annettiin T:mi Rilken suoritettavaksi ( ) Nurmijärventien maan ja kallion leikkaustyöurakka Louhintaliike Aalto Oy.ltä ( ) Veturimiehenkadun louhinta Tiefundamentti Oy: Itä ( ) Haagan eritasoliittymän pengerpaalutustyöt ensisijaisesti Veljekset Hallenberg Oy:ltä ja toissijaisesti Maanrakennusliike Kullervo Karekselta ( ) sillat Huopalahden-Martinlaakson radalle rakennettava Pohjois-Haagan asemasilta Silta ja Satama Oy.ltä ( ) Nurmijärventien sillat: Kylänevantien silta- ja Haagan risteyssiltaurakat sekä rautatiealikulkusilta ja siihen liittyvä rataoikaisu Lemminkäinen Oy:ltä ( , ) sekä Laajasuontien ja Santavuorentien jalankulkusiltojen rakennusurakat Perusyhtymä Oy:ltä ( ) Pasilan siltaurakka I Tiefundamentti Oy:ltä ( ) Reposalmentlen risteyssiltaurakka Oy Kreuto Ab:n suoritettavaksi ( ) verkkoaitaus Martinlaakson radan verkkoaitausurakka Alum Oy.- ltä ja Teknillinen toimisto E. Laurilalta ( ) viemäriurakat Arttolantieltä Puistolan aloituskortteliin johtavien viemäreiden ja Vuosaaren Rastilan pumppaamon ulkopuolisten viemäreiden urakat Insinööritoimisto Oy Vestolta ( , ), Pajalahden sadevesiviemärin urakat Louhinta ja maansiirto Eero Forsström Ky.itä ( ) suunnittelutyöt Lauttasaaren jätevedenpuhdistamon laajennuksen ja vanhan osan korjauksen suunnittelutyö Maa ja Vesi Oy:ltä ( ), Viikin jätevedenpuhdistamon laajennuksen suunnittelu Su un ittelu keskus Oy:ltä ( ) Katurakennusosaston toimesta suoritettavat kestopäällystystyöt ja ns. suuret valuasfalttityöt katurakennusosasto oikeutettiin tilaamaan kunkin työn alimman tarjouksen tehneeltä liikkeeltä eräin ehdoin ( , 694, ) Katurakennusosaston piirustuksessa n:o esitetty Tapaninkylän, Suurmetsän ja Suutarilan kaavoittamattomien puistoalueiden rakennusaikataulu hyväksyttiin eräin muutoksin ( ). Esitykset. Lautakunta teki kertomusvuonna mm. seuraavat esitykset: khlle esitys kadun ja viemärin keskimääräisten rakennuskustannusten vahvistamiseksi vuodelle 1974 ( ) ja katujen määräämisestä kaukotai kauttakulkuliikenteelle tärkeiksi sekä rakennuslain 93 :n 1 mom:ssa tarkoitettujen korvausten hakemisesta valtiolta ( ) kaupunkisuunnittelulautakunnalle jalankulku- ja polkupyöräliikenteen suunnitteluohjeiden tarkistamista koskeva esitys ( ). Lausunnot. Lautakunta antoi kertomusvuonna kaupunginhallitukselle mm. seuraavia asioita koskevat lausunnot: jätevedenpuhdistamot Sipoon Nikkilän jätevedenpuhdistamon käyttökustannusten jakaminen ja jäteveden puhdistamista koskevan sopimuksen tarkistaminen ( ) liikenneyhteydet, tiet, sillat liikenneyhteydet Pirkkolan urheilupuiston ja Mau- 265

5 nunnevan alueella ( ) parantaminen: Helsingin-Lähden moottoritie välillä Koskelantie-Viikki tiejärjestelyineen ( ), Helsingin ohikulkutie välillä Veromiehenkylä- Tikkurila ja liikenteen valo-ohjaussuunnitelma ( ) ja Valtatie n:o 6, 7 (Itäväylä) Jakomäen-Mellunkylän paikallistien (Naulakalliontie) ja Vuosaaren paikallistien (Niinisaarentien) risteysalueella tiejärjestelyineen ( ) rakentaminen: jalankulkutien rakentaminen valtatien n:o 2 varteen välillä Konala-Friherrs.Helsinki, Espoo ja Vantaa ( ) ja Vantaanjoen länsirannan ulkoilureitin ja siihen liittyvien siltojen rakentaminen ( ) yleissuunnitelmat: Pasila-Metsälän yhdystielle rakennettavan Veturitien ylikulkusillan (silta n:o 10) yleissuunnitelma ( ) ja Sörnäisten rantatien yleissuunnitelma ( ) piirustukset alikäytävät, alikulkusillat ja-tunnelit: Huopalahden asemajärjestelyyn liittyvien alikäytävien ja alikulkusillan yleispiirustukset ( ), Metsämäentien ja Ratapihantien alikäytävien sekä Ratapihantien alitse rakennettavan rautatietunnelin ja Savonkadun pohjoispuolelle rakennettavan alikäytävän yleispiirustukset ( , , ) jätevedenpuhdistamot, viemäritunneitym.: Herttoniemen jätevedenpuhdistamon uuden esikäsittelyaseman ja Rastilan jätevedenpumppaamon pääpiirustukset ( , ), Kaivopuiston ja Eteläsataman kokoojaviemärin sekä Konala- Pasila viemäritunneliin Käpylästä johtavan sivuhaaran suunnitelman piirustukset ( , ) ja Savilan pumppaamon ja Savilan-Tivolintien viemäritunnelisuunnitelman luonnospiirustukset ( , ) metro: tunneliosuuden Siltavuori-Kamppi suunnitelmat, Sörnäisten ja Hakaniemen metroaseman luonnos- ja pääpiirustukset sekä metrovarikon yleissuunnitelma ( , 582, 583, 584 ), ulkoalueen sähkönsyöttöasemien (Kalasatama, Kulosaari, Siilitie, pääpiirustukset ( ) ja varikon koetusraiteen linjaus ja korkeusasema sekä betonitunnelin yleispiirustukset ( ). Lisäksi lautakunta antoi muille kaupungin elimille mm. seuraavat lausunnot: kaupunkisuunnittelulautakunnalle tie- ja katupoikkileikkausten suunnitteluohjeita sekä veden hankinta ja viemärilaitteiden rakentamista ja suunnittelua varten haettavia korkotukilainoja koskevat lausunnot ( , 629 ) metrotoimikunnalle lausunto länsisektorin esisuunnitelmasta osuudella Kamppi-Lauttasaari ( ) sekä vesilautakunnalle lausunto vesijohtoveden valmistuksessa ja jäteveden puhdistuksessa syntyvien lietteiden yleiskäsittelymahdollisuuksien tutkimisesta ( ). Puhtaanapito-osaston toimialaan kuuluvat asiat Esitykset. Lautakunta teki kaupunginhallitukselle kertomusvuonna mm. Itä-Pasilaan rakennettava katulämmitystä koskevan esitykset ( ). Lausunnot. Lautakunta antoi khlle mm. seuraavia asioita koskevat lausunnot: kaatopaikkoja koskeva valtuustoaloite ( ) Lauttasaaren hiekoitushiekkasiilon sijoitus ( ) Vanhankaupunginlahden itäisten osien rakentaminen virkistysalueeksi ( ). Talousosaston toimialaan kuuluvat asiat Päätökset. Lautakunta päätti suorittaa kertomusvuonna mm. seuraavat hankinnat: autot: jätteenkuljetusauto Bedford EJM/Norba KB Insinööritsto O. Wikström ilta ( ), aggregaatti yhdistelmä Bedford ERT3D Nordba K1-5 Oy Auto-Bil Ab:ltä ja yksi Scania LB 80 S38 - Norba K1 5 yhdistelmä Scan-Auto Oy:ltä sekä kaksi Kontio-Sisu L-139 CV/4400 N aurausautoa Oy Suomen Autoteollisuus Ab.ltä ( , 669 ) - kaivukoneet: 2 kpl ARA AK 31 F, Keskusosuuliike Hankkijalta ( ) katuhiekkaa (pestyä) n tonnia Lohjan Kalkkitehdas Oy Rudukselta ( ) kompressorit: 3 kpl siirrettäviä äänieristettyjä Holman RO 25 P Silent Machinery Oy Tietokoneelta ( ) lakaisukoneet: kaksi kpl Elgin Pelican Americana Oy Rolac Ab:ltä ( ) leikkurit: hydraulinen levyleikkuri Pearson 8038Oy Finnbasic Ab:ltä ( ), 2 kpl kelaleikkureita mallia Jacobsen m/f 133 ja 2 kpl mallia Turf King/84 keloineen sekä yksi luiskaleikkuri Terrain King Oy Labor Ab.ltä ( ) 266

6 moottoribensiinihankinnat v esityslistan mukaisesti ( ) nosturit, kuormaajat: Grove RT 58 mobilenosturi ja kaksi Allis-Chalmers 345 pyöräkuormaajaa Kesko Oyrltä ( , ) teräsbetonisia paaluhattuja kpl Karjaan Sementtituotetehtaalta ( ) Teräsbetonipaalut Haagan eritasoliittymää varten Lohjan Kalkkitehdas Oy Betonilta ( ) - traktorit ja niihin liittyvät laitteet: 5 kpl Valmet 702 yleistraktoreita, 4 kpl Valtra-VL 1605 etukuormaimia, yksi Valtra VL 1605 kuormain, yksi Hiab 550 B nosturi, yksi Teräperävaunu ja 2 kpl Valmet 1200 pyöräkuormaajaa sekä 6 kpl Valtra Vilske VL 742 K traktorikuormaajaa Valmet Oyrltä ( , , ). 267

29. Yleisten töiden lautakunta

29. Yleisten töiden lautakunta Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Yleisten töiden lautakuntaan kuuluivat v. 1971 muuten samat henkilöt kuin edellisenäkin vuonna, paitsi että jäseniksi toim.joht. Osmo Mustamäen ja sosion. Sigurd Norrmenin

Lisätiedot

30. Yleisten töiden lautakunta

30. Yleisten töiden lautakunta Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Yleisten töiden lautakuntaan kuuluivat v. 1970 muuten samat henkilöt kuin edellisenä vuonna, paitsi että dipl.ins. Veikko Vuorikarin tilalle jäseneksi tuli rak.mest.

Lisätiedot

Palveluverkko Ehdotukset

Palveluverkko Ehdotukset Palveluverkko Ehdotukset Kaikki virastot (luonnos) 25.11.2009 Tulosteen koko: A2 Maatullin ala-aste Tapulikaupungin kirjasto Puistolan terveysasema Töyrynummen ala-aste Siltamäen ala-aste Puistolan kirjasto

Lisätiedot

starttiluokat ALUEELLISET ERITYISLUOKAT Suurpiiri 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus koulun ylläpitäjä tuetut

starttiluokat ALUEELLISET ERITYISLUOKAT Suurpiiri 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus koulun ylläpitäjä tuetut peruslinja TAD ja lukuvuonna 2012-2013 30.5.2012 - ETELÄINEN Elias-koulu s 0 Helsingin normaalilyseo v 0 Kaisaniemen aa k 0 Kruunuhaan yläaste k 0 Lauttasaaren aa s 0 Lauttasaaren yk s 0 Ressun pk k 0

Lisätiedot

30. Yleisten töiden lautakunta

30. Yleisten töiden lautakunta Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Yleisten töiden lautakunnan kokoonpano v. 1967 oli muuten sama kuin edellisenä vuonna, paitsi että jäseneksi lakit.lis. Paul Paavelan tilalle valittiin 15.4. alkaen

Lisätiedot

30. Yleisten töiden lautakunta

30. Yleisten töiden lautakunta Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Yleisten töiden lautakunnan kokoonpano oli v. 1968 muuten sama kuin edellisenä vuonna, paitsi että jäseniksi Lähdeojan ja Laitisen tilalle valittiin dipl.ins. Holger

Lisätiedot

Kertomusvuoden aikana anottiin hautausavustusta 14 työsuhteessa kuolleen henkilön oikeudenomistajille.

Kertomusvuoden aikana anottiin hautausavustusta 14 työsuhteessa kuolleen henkilön oikeudenomistajille. 357 he n k. sairastuneet tapaturman uhrit kuntaa lukum. henk. menetettyjä lukum. henk. menetettyjä keskim. kun- työpäiviä kun- työpäiviä nasta lukum. henk. nasta lukum. henk. % kohden % kohde tuntipalkkaiset

Lisätiedot

29. Yleisten töiden lautakunta

29. Yleisten töiden lautakunta Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Yleisten töiden lautakunnan puheenjohtajana toimi edelleen dipl.ins. Terttu Raveala, eikä kokoonpanossa v. 1972 tapahtunut muutoksia. Kaupunginhallituksen edustajana

Lisätiedot

Liite, Esitys koulujen kieliohjelmaksi 1.8.2016 alkaen alueittain( sisältää vieraskielisen opetuksen ja kielikylvyn)

Liite, Esitys koulujen kieliohjelmaksi 1.8.2016 alkaen alueittain( sisältää vieraskielisen opetuksen ja kielikylvyn) Liite, Esitys koulujen kieliohjelmaksi 1.8.2016 alkaen alueittain( sisältää vieraskielisen opetuksen ja kielikylvyn) A1: Itäinen ja kaakkoinen alue Nykyinen kielitarjonat Ehdotus kieliohjelmaksi 1.8.16/

Lisätiedot

Osakeasuntojen postinumeroalueittaiset hinnat Helsingissä 2000 2012

Osakeasuntojen postinumeroalueittaiset hinnat Helsingissä 2000 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 22 213 Osakeasuntojen keskihinnat 212 Paloheinä Tapanila Osakeasuntojen postinumeroalueittaiset hinnat Helsingissä 2 212 Lassila Länsi-Pakila Pihlajamäki Kontula

Lisätiedot

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Linjakortit LUONNOS 21.12.2014 KOILLIS-HELSINGIN LINJASTO KOILLIS-HELSINGIN YÖLINJASTO KALASATAMAN LINJASTO KORSON JA KOIVUKYLÄN SUUNNAN YÖLINJAT HSL Helsingin seudun

Lisätiedot

Lähipalvelut ovat kestävää kehitystä

Lähipalvelut ovat kestävää kehitystä Lähipalvelut ovat kestävää kehitystä EU:n kestävän kaupunkikehityksen indikaattorit Euroopan unioni on esittänyt kaupunkipolitiikan indikaattorit, joiden avulla kunnat voivat seurata kestävää kehitystä

Lisätiedot

Helsingin reumayhdistyksen jäsenkysely 2004

Helsingin reumayhdistyksen jäsenkysely 2004 Helsingin reumayhdistyksen jäsenkysely 2004 Tulokset Helsinki syyskuussa 2004 Dipl.-Soc.Sc. Peter Hilger Itämerenkatu 8 C 59, 01800 Helsinki peter.hilger@helsinki.fi & Helsingin Reumayhdistyksen työryhmä

Lisätiedot

Auto 1 Espoon asema/ menot Auto 1/1 klo 8:00 ja toinen kierros n.9:30 1/2 klo 8:15 ja toinen kierros n. 9:45 1/3 klo 8:30 ja toinen kierros n.

Auto 1 Espoon asema/ menot Auto 1/1 klo 8:00 ja toinen kierros n.9:30 1/2 klo 8:15 ja toinen kierros n. 9:45 1/3 klo 8:30 ja toinen kierros n. Auto 1 Espoon asema/ menot Auto 1/1 klo 8:00 ja toinen kierros n.9:30 1/2 klo 8:15 ja toinen kierros n. 9:45 1/3 klo 8:30 ja toinen kierros n. 10:00 Espoon asema/ 46 päätepysäkki, virastotalojen puoli

Lisätiedot

Terveys- ja päihdepalvelut

Terveys- ja päihdepalvelut SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT Terveys- ja päihdepalvelut Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka Etelän terveysasemat - Kallion terveysaseman avoterveydenhuolto

Lisätiedot

Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2000 2010

Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2000 2010 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 3 211 Asunnot yhteensä 21 Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2 21 /neliö 1 95-2 699 2 7-3 699 3 7-4 699 4 7-6 vähän kauppoja/ tieto epävarma

Lisätiedot

Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008

Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2010 tilastoja 40 Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008 TIEDUSTELUT Leena Hietaniemi E-mail etunimi.sukunimi@hel.fi Osoite PL 5500, 00099 Helsingin kaupunki

Lisätiedot

KAUPUNGIN KOULUJEN ERITYISLUOKAT 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus yhteensä Alueelliset

KAUPUNGIN KOULUJEN ERITYISLUOKAT 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus yhteensä Alueelliset Aleksis Kiven peruskoulu 4 3 3 Alppilan yläasteen koulu 4 1 1 Arabian peruskoulu 4 2 2 Aurinkolahden peruskoulu 1 2 4 6 Brahenpuiston koulu 11 11 Eläintarhan ala-asteen koulu 4 2 2 Haagan peruskoulu 3

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/2 1 a KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 29.4.2010

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/2 1 a KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 29.4.2010 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/2 1 a 2 HANASAAREN YLEISTEN ALUEIDEN YLEISSUUNNITELMA Kslk Karttaruutu H3/R4, hankenro 0942 EHDOTUS Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee hyväksyä Hanasaaren yleisten

Lisätiedot

ALEPA Toimipaikka Myymäläpäällikkö Sähköposti

ALEPA Toimipaikka Myymäläpäällikkö Sähköposti ALEPA Toimipaikka Myymäläpäällikkö Sähköposti Hämeentie 010 76 69000 0222012mp@sok.fi Asematunneli 010 76 69010 0222018mp@sok.fi Laajasalo 010 76 69030 0222020mp@sok.fi Forum 010 76 69910 0222023mp@sok.fi

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2005

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2005 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 23 2006 Malminkartano Paloheinä Siltamäki Tapanila Malmi Suurmetsä Asuntojen keskihinta, /m2 1 600-2 200 2 201-2 749 Keskihinta 2 750 /m2 2 751-3 290

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2014 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/8 7.10.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2014 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/8 7.10.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2014 1 (7) 8 Lääkkeiden annosjakelu- ja toimituspalvelun hankinta HEL 2014-004942 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättää esityslistalla esitetyin perustein valita käydyn

Lisätiedot

Lähiö projekti Helsingin kaupunki

Lähiö projekti Helsingin kaupunki Lähiö projekti Helsingin kaupunki www.hel.fi/lahioprojekti Pihlajamäki Yhdessä parempi kaupunki jo vuodesta 1996 Lähiöprojektin keskeiset tavoitteet ja tehtävät määritellään kunkin toimintakauden alussa.

Lisätiedot

TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNASSA

TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNASSA TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNASSA 7:15 8:30 Aamurukouspiiri Tuomiokirkon kappelin alasalissa 12 12:30 Päivärukous Tuomiokirkossa 18 19 Ekumeeninen Luottamuksen rukoushetki Tuomiokirkon kryptassa 12 12:30 Päivärukous

Lisätiedot

Kartat VANTAA ESPOO HELSINKI. Maps. LAAJASALO Sarvastonkaari 23, 00840 HELSINKI LEPPÄVAARA Vanha maantie, 02650 ESPOO

Kartat VANTAA ESPOO HELSINKI. Maps. LAAJASALO Sarvastonkaari 23, 00840 HELSINKI LEPPÄVAARA Vanha maantie, 02650 ESPOO Kartat Maps ALA-MALMI Lallintie 12, 00700 HELSINKI CITY / NARINKKATORI Narinkka, 00100 HELSINKI TÖÖLÖ Urheilukatu 7, 00250 HELSINKI KALLIO Helsinginkatu 23, 00510 HELSINKI KONTULA Rintinpolku, 00940 HELSINKI

Lisätiedot

Asuntokunnat hallintaperusteen ja kielen mukaan 31.12.2006

Asuntokunnat hallintaperusteen ja kielen mukaan 31.12.2006 Asuntokunnat hallintaperusteen ja kielen mukaan 31.12.26 Helsinki Espoo Vantaa Muu Hgin seutu Hgin seutu Helsinki Espoo Vantaa Muu Hgin seutu Hgin seutu % % Omistus Arava Korkotuki Muu vuokra Asumisoikeus

Lisätiedot

Tuottavuuden mittaus Helsingin kaupunginkirjastossa Toimintolaskennan testailua. Keskuskirjastokokous Jouni Juntumaa

Tuottavuuden mittaus Helsingin kaupunginkirjastossa Toimintolaskennan testailua. Keskuskirjastokokous Jouni Juntumaa Tuottavuuden mittaus Helsingin kaupunginkirjastossa -------------- Toimintolaskennan testailua Keskuskirjastokokous 30.1.2014 Jouni Juntumaa Helsingin kaupunginjohtajan päätöksen 30.11.2011 mukaan virastojen

Lisätiedot

Helsingin peruskoulut

Helsingin peruskoulut t lukuvuosi 2014 2015 Helsingissä on ja, joissa on, ja () ja yhtenäisiä ja (). Opetusvirasto on ryhmitellyt perus t neljälle maantieteelliselle alueelle. Alueen alussa oleva kuvio kertoo, mihin un siirrytään

Lisätiedot

Helsingin peruskoulut

Helsingin peruskoulut Helsingin t lukuvuosi 2016 2017 Helsingissä on ja, joissa on, yläasteen kouluja () ja yhtenäisiä ja (). Opetusvirasto on ryhmitellyt t neljälle maantieteelliselle alueelle. Alueen alussa oleva kuvio kertoo,

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä. vuonna 2003. Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja. Vanhojen asuntojen keskineliöhinta 2 425 /m 2

Asuntojen hinnat Helsingissä. vuonna 2003. Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja. Vanhojen asuntojen keskineliöhinta 2 425 /m 2 555555555 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 15 2004 Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2003 Vanhojen asuntojen keskineliöhinta 2 425 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 2 468 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuoden 2009 tammi-maaliskuussa ja vuonna 2008

Asuntojen hinnat Helsingissä vuoden 2009 tammi-maaliskuussa ja vuonna 2008 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 23 2009 Kannelmäki Etelä- Haaga Paloheinä Oulunkylä Patola Siltamäki Malmi Pihlajamäki Viikki Keskimääräiset neliöhinnat 2008 1 900-2 499 Suurmetsä 2 500-2 999

Lisätiedot

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 %

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 % Tutkijakoulutusaste Ylempi korkeakouluaste Alempi korkeakouluaste Alin korkea-aste Ammatillinen keskiaste Helsinki Helsingin seutu pl Helsinki Suomi pl Helsingin seutu Lukiokoulutus Perusaste tai tuntematon

Lisätiedot

Auto 6 Tapulikaupunki/ menot Auto 6/1 klo 8:00 ja toinen kierros n.9:30 6/2 klo 8:15 ja toinen kierros n. 9:45 6/3 klo 8:30 ja toinen kierros n.

Auto 6 Tapulikaupunki/ menot Auto 6/1 klo 8:00 ja toinen kierros n.9:30 6/2 klo 8:15 ja toinen kierros n. 9:45 6/3 klo 8:30 ja toinen kierros n. Auto 6 Tapulikaupunki/ menot Auto 6/1 klo 8:00 ja toinen kierros n.9:30 6/2 klo 8:15 ja toinen kierros n. 9:45 6/3 klo 8:30 ja toinen kierros n. 10:00 Tapulikaupunki/ Puistolan asema Malmi/ Malmin asema,

Lisätiedot

Ulkoilmatapahtumien maksut

Ulkoilmatapahtumien maksut Ulkoilmatapahtumien maksut maksut alk. 1.4.2015 6 (14) Yleisölle maksuton on avoin, joka rajoittaa alueen yleistä käyttöä. Yleisölle maksullinen on, jossa alue on rajattu pois yleisestä käytöstä ja johon

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 50 LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUA KOSKEVIEN SOPIMUSTEN JATKAMINEN OPTIOKAUDELLA Terke 2009-5 Esityslistan asia TJA/10 TJA Terveyslautakunta päätti jatkaa lääkkeiden annosjakelusta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT. Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT. Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut SELVITYS, ARVIOINTI JA SIJOITUS Selvitys, arviointi ja sijoitus toimisto (koko henkilökunta)

Lisätiedot

6 Kuninkaantammentie Niskalan pysäköintialue ULOS. 7 Haltialan aarnimetsä Mombergintie Liikuntaviraston omavalmiste Rekki 1

6 Kuninkaantammentie Niskalan pysäköintialue ULOS. 7 Haltialan aarnimetsä Mombergintie Liikuntaviraston omavalmiste Rekki 1 1 Pirkkolan liikuntapuisto pohjoinen pysäköintialue ULOS Liikuntaviraston omavalmiste Riipuntatikkaat 2 Liikuntaviraston omavalmiste Vatsalauta 4 Liikuntaviraston omavalmiste Vatsa ja selkäteline 1 Liikuntaviraston

Lisätiedot

OMAKOTI- JA PARITALON LASIKUISTIN RA- KENTAMINEN JA TERASSIN LASITTAMINEN

OMAKOTI- JA PARITALON LASIKUISTIN RA- KENTAMINEN JA TERASSIN LASITTAMINEN RAKENNUSVALVONTAVIRASTO OMAKOTI- JA PARITALON LASIKUISTIN RA- KENTAMINEN JA TERASSIN LASITTAMINEN TULKINTAOHJE Lokakuu 2004 Voimassa toistaiseksi rakennusvalvontaviraston johtoryhmän päätöksellä SISÄLTÖ

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/2 1 YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNTA 15.3.2011

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/2 1 YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNTA 15.3.2011 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/2 1 2 LEHTISAARENTIE, NRO 29745/1, PAPINPÖYDÄNKUJA JA LP- ALUEET, NRO 29746/1, LEHDESNIITYNTIE, NRO 29747/1 JA KUUSISAARENTIE, NRO 29817/1, KATUSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN,

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2004

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2004 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 24 2005 Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2004 Vanhojen asuntojen keskineliöhinta 2 675 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 2 694 /m 2 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Asuminen ja Helsingin alueet

Asuminen ja Helsingin alueet HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2003 20 Asuminen ja Helsingin alueet Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-194-0 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA Maija Vihavainen, puh. 169

Lisätiedot

Kehä I välillä Keilaniemessä, 1. rakennusvaihe

Kehä I välillä Keilaniemessä, 1. rakennusvaihe Kehä I välillä Keilaniemessä, 1. rakennusvaihe 19.1.2016 1 Tilaisuuden ohjelma Tilaisuuden avaus Espoon kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska Hankekokonaisuuden esittely Espoon kaupunkitekniikka rakennuspäällikkö

Lisätiedot

NUORISOASIAINKESKUKSEN VIIKONLOPPU- JA VAPAAEHTOISTOIMINNAN OPAS

NUORISOASIAINKESKUKSEN VIIKONLOPPU- JA VAPAAEHTOISTOIMINNAN OPAS NUORISOASIAINKESKUKSEN VIIKONLOPPU- JA VAPAAEHTOISTOIMINNAN OPAS TULE MUKAAN PAREMPAAN VIIKONLOPPUUN! Parempi viikonloppu -toiminta käynnistyi nuorisotaloilla syksyllä 2004. Tavoitteena on tarjota nuorille

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 101 28.05.2015. Yhdyskuntatekniikan ja tilakeskuksen viranhaltijapäätökset

Tekninen lautakunta 101 28.05.2015. Yhdyskuntatekniikan ja tilakeskuksen viranhaltijapäätökset Tekninen lautakunta 101 28.05.2015 Yhdyskuntatekniikan ja tilakeskuksen viranhaltijapäätökset TEKLTK 28.05.2015 101 Kuntalain 51 :n sekä hallintosäännön 32 :n ja 33 :n mu kaan sekä teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (9) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (9) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2014 1 (9) 351 Lääkkeiden annosjakelu- ja toimituspalvelun hankinta HEL 2014-004942 T 02 08 02 00 Päätös päätti esityslistalla esitetyin perustein valita käydyn tarjouskilpailun

Lisätiedot

ASUMINEN ALUEITTAIN HELSINGISSÄ 2010

ASUMINEN ALUEITTAIN HELSINGISSÄ 2010 ASUMINEN ALUEITTAIN HELSINGISSÄ 2010 1 TILASTOJA 2012 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Eija Rauniomaa, p. tel. 09 310 36302 etunimi.sukunimi@hel.fi JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER Helsingin kaupungin tietokeskus

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

NHK Rakennus Oy REFERENSSILUETTELO. Sivu 1/5 KORJAUSRAKENTAMINEN 11.1.2012. Työsisältö. peruskorjaus 1200brm2. Pääurakka

NHK Rakennus Oy REFERENSSILUETTELO. Sivu 1/5 KORJAUSRAKENTAMINEN 11.1.2012. Työsisältö. peruskorjaus 1200brm2. Pääurakka Sivu 1/5 Lukkarin Koulu Koulurakennuksen 1200. Pääurakka 1 M - 2 M eur Nurmijärven kunta KHO Unioninkatu/Fabianinkatu Korkeimman hallinto-oikeuden kirjastotilojen 500 t - 1 M eur Senaatti-Kiinteistöt Rakennuttajapalvelu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/ (11) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/ (11) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 (11) 409 Lääkkeiden annosjakelu- ja toimituspalvelun hankinnasta tehtyjen oikaisuvaatimuksen käsittely ja hankinnan väliaikainen järjestäminen markkinaoikeuskäsittelyn

Lisätiedot

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 Vantaan sisäiset linjat Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), arki Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), lauantai Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), sunnuntai 4-5

Lisätiedot

Hyria Riihimäki Hämeenkaari Hämeenkadun koulu Hämeenkylän koulu. Iivisniemen koulu Isoniitun koulu Jokelan koulukeskus

Hyria Riihimäki Hämeenkaari Hämeenkadun koulu Hämeenkylän koulu. Iivisniemen koulu Isoniitun koulu Jokelan koulukeskus Pelipaikka Ahjon koulu Anttilan koulun Arabian peruskoulu Aurinkolahden peruskoulu Diakonissalaitos Eestinkallion koulu Energia Areena Espoonlahden koulu. Espoonlahden urheiluhalli Fortum pääkonttori Gesterbyn

Lisätiedot

Aleksanterinkatu 17, 8krs saneeraus, jossa uudistettiin 650m2 toimistotilat.

Aleksanterinkatu 17, 8krs saneeraus, jossa uudistettiin 650m2 toimistotilat. Referenssit Aleksanterinkatu 17, 8krs saneeraus, jossa uudistettiin 650m2 toimistotilat. Hanke toteutettiin projektijohtourakkana. Valmis 04/2015 Hotelli Kämpin 2-vaiheen viemärilinjojen saneeraus. Työt

Lisätiedot

TIENSUUNNITTELU Uudenmaan Maantien 1521 parantaminen ELY-keskus rakentamalla kevyen liikenteen väylä /Sipoon kunta välille Nikinmäki - Nikkilä, Sipoo

TIENSUUNNITTELU Uudenmaan Maantien 1521 parantaminen ELY-keskus rakentamalla kevyen liikenteen väylä /Sipoon kunta välille Nikinmäki - Nikkilä, Sipoo TL-Suunnittelu Oy 1 (5) TIENSUUNNITTELU Maantien 1521 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä / välille Nikinmäki - Nikkilä, Sipoo 2014 Tiesuunnitelma Nastolan kunta Villähteen koulun liittymäjärjestelyt

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA HEKASTA

AJANKOHTAISTA HEKASTA AJANKOHTAISTA HEKASTA Ilta Hekan kanssa 1 SISÄLTÖ Tapahtunutta 2014 Vuosi 2015 2 TAPAHTUNUTTA 2014 3 VUOSI 2014 OLI HEKASSA MUUTOSTEN VUOSI TES-vaihdos Taloushallinnon yhdistäminen Emon muutto Viipurinkadulle

Lisätiedot

mukaisesti. Molemminpuolinen irtisanomisaika

mukaisesti. Molemminpuolinen irtisanomisaika pungille ollut myönnetty rakennusavustusta veikkausvoittovaroista v. 1963. Tämän vuoksi kaupunginhallitus oli kehottanut urheilu-ja ulkoilulautakuntaa kiireellisesti laatimaan selvityksen kaupungin eri

Lisätiedot

Raidehankkeita HLJ 2011 Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen taustamateriaalia

Raidehankkeita HLJ 2011 Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen taustamateriaalia Raidehankkeita HLJ 2011 Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen taustamateriaalia 18.12.2008 Kaukoliikenteen radat 1. Helsinki Turku -yhteys, uusi linjaus (ELSA-rata) Nopea junayhteys Turkuun ja Saloon Samassa

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2015

TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2015 TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2015 Keskeiset tulokset KTI Kiinteistötieto Oy Taustaa Barometrin tavoitteena on kartoittaa pääkaupunkiseudulla toimivien yritysten toimistotilojen käyttöön liittyviä

Lisätiedot

30. Yleiset työt. Yleisten töiden lautakunta

30. Yleiset työt. Yleisten töiden lautakunta Yleisten töiden lautakunta Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Yleisten töiden lautakuntaan kuuluivat v. 1961 puheenjohtajana os. pääll. Valtter Laitinen, varapuheenjohtajana yli-ins. Harald Backman

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 214 24.06.2015 Kaupunginhallitus 280 06.07.2015. Länsialueen paloaseman rahoitus 99/10.03.02.01/2015

Tekninen lautakunta 214 24.06.2015 Kaupunginhallitus 280 06.07.2015. Länsialueen paloaseman rahoitus 99/10.03.02.01/2015 Tekninen lautakunta 214 24.06.2015 Kaupunginhallitus 280 06.07.2015 Länsialueen paloaseman rahoitus 99/10.03.02.01/2015 TEKLA 214 Valmistelija/lisätiedot: Tilakeskuksen johtaja vs. Pekka Oksman, puh. 040

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2015 1 (8) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/1 27.10.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2015 1 (8) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/1 27.10.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2015 1 (8) 305 Kaupunkisuunnittelulautakunnan tarkistettu esitys Kuninkaantammenkallion alueen asemakaavan muutokseksi (nro 12313) Ksv 0585_6, Kuninkaantammenrinne, karttaruutu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (13) Rakennusvirasto 35/2015 Palveluosasto Alueidenkäyttö 13.05.2015 Toimistopäällikkö PAK

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (13) Rakennusvirasto 35/2015 Palveluosasto Alueidenkäyttö 13.05.2015 Toimistopäällikkö PAK Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (13) 186 Säkkikatu 7, 41. Suurmetsä, kortteli ja tontti 41302-33, suostumus yksityisten rakenteiden sijoittamiseksi yleiselle alueelle HEL 2015-002788 T 10 01 01 06 SL1500296

Lisätiedot

Helsingin skeittiohjelma

Helsingin skeittiohjelma Helsingin skeittiohjelma 2010-2014 Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2009:8 / Katu- ja puisto-osasto Sisällysluettelo Johdanto Katsaus skeittaamiseen Skeittaaminen harrastuksena Katuskeitti

Lisätiedot

HELENIN MAANALAISIA HANKKEITA

HELENIN MAANALAISIA HANKKEITA HELENIN MAANALAISIA HANKKEITA TIMO NEVALAINEN 11.5.2015 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. TAUSTAA 3. JATKOTOIMENPITEET 2 1. TAUSTAA 3 1. TAUSTAA Lähtökohdat 1. Helsingin ja Vantaan alueiden sähkötehon kasvuennusteet

Lisätiedot

LUKIOIDEN KESKIARVOT JA PISTEET VUOSINA 2010 2013 HUOM. Urheilu ja lukioiden IB-linjat on koottu tiedoston loppuun erikseen.

LUKIOIDEN KESKIARVOT JA PISTEET VUOSINA 2010 2013 HUOM. Urheilu ja lukioiden IB-linjat on koottu tiedoston loppuun erikseen. LUKIOIDEN KESKIARVOT JA PISTEET VUOSINA 2010 2013 HUOM. Urheilu ja lukioiden IB-linjat on koottu tiedoston loppuun erikseen. VANTAA Lumon lukio Korso - yleislukio 7,38 7,17 7,38 7,17 - esittävän taiteen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04. Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.2013/ 50 104 415-265-2012 YRTTISUON ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Tekla

Lisätiedot

Lintukallion, Simpukan, Nikkarin ja Kallioimarteen päiväkodit, Vantaa. IV-nuohouksia, vesijohtojen uusintaa.

Lintukallion, Simpukan, Nikkarin ja Kallioimarteen päiväkodit, Vantaa. IV-nuohouksia, vesijohtojen uusintaa. Referenssit 1 (2) LVI-huolto ja korjaus Olemme tehneet vaativia LVI-huolto- ja korjaustöitä: VAV Asunnot Oy:lle VVO:lle Sato Yhtymä Oyj:lle Kiinteistöpalvelu Koivu Oy:lle Hakunilan Huolto Oy:lle Pakastamo

Lisätiedot

arkkitehtitoimisto karin krokfors oy

arkkitehtitoimisto karin krokfors oy Pihlajatie 18 00270 Helsinki puhelin 040 5040442 telefax 09 495496 ark@karinkrokfors.fi www.karinkrokfors.fi TOIMISTON REFERENSSIT TIEDOT TOIMISTOSTA Arkkitehtitoimisto Karin Krokfors Oy Toimisto on perustettu

Lisätiedot

HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012-2022. 23.8.2011 Ville Lehmuskoski

HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012-2022. 23.8.2011 Ville Lehmuskoski HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012-2022 23.8.2011 Ville Lehmuskoski Projektin tavoitteet Vastata ennustettuun poikittaisliikenteen kysynnän merkittävään kasvuun Linjaston kehittäminen

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

PROJEKTILUETTELO KAARI ARKKITEHTI- JA INSINÖÖRIOSUUSKUNTA KAARI ANITTA TUHKANEN

PROJEKTILUETTELO KAARI ARKKITEHTI- JA INSINÖÖRIOSUUSKUNTA KAARI ANITTA TUHKANEN KAARI ARKKITEHTI- JA INSINÖÖRIOSUUSKUNTA KAARI ANITTA TUHKANEN PROJEKTILUETTELO PROJEKTILUETTELO SEKÄ ESITTEITÄ KOHTEISTA www.kaari.fi Kaari Arkkitehdit Projekteja KOULUT (tilamuutos- ja perusparannuskohteita)

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 4. heinäkuuta 2013 kello 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Jari Laurila pj Esko Syrjälä j. Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Elina Rauhala

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Asemakaavaa muutetaan Timmermalminkujalla

Asemakaavaa muutetaan Timmermalminkujalla VANTAAN KAUPUNKI Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 11.2.2009 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Asemakaavaa muutetaan Timmermalminkujalla Asemakaavamuutos

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2009 1(6) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 24.3.2009

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2009 1(6) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 24.3.2009 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2009 1(6) Kokousaika Tiistaina kello 8.00 8.55 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 Läsnä Jäsenet Jaatinen Timo puheenjohtaja Aalto Olli varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT 5.11.2015 Perhe- ja sosiaalipalvelut Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys, johto Kouluterveydenhuolto

Lisätiedot

LUPA NRO 2012-448 / UPM-KYMMENE OYJ:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS

LUPA NRO 2012-448 / UPM-KYMMENE OYJ:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS Rakennuslautakunta 35 03.07.2012 LUPA NRO 2012-448 / UPM-KYMMENE OYJ:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS RAKLA 35 Rakennuslupa nro 2012-448 Rakennuspaikka: 405-32-1-8 Pinta-ala 2210456.0 Puuportintie 186 53200 LAPPEENRANTA

Lisätiedot

PETTERI KAARNA 19.11.1969 Espoo P. 020-759 8575 GSM 050-340 2509 Sähköposti: petteri.kaarna@hssr.fi

PETTERI KAARNA 19.11.1969 Espoo P. 020-759 8575 GSM 050-340 2509 Sähköposti: petteri.kaarna@hssr.fi HENKILÖREFERENSSI 1(6) PETTERI KAARNA 19.11.1969 Espoo P. 020-759 8575 GSM 050-340 2509 Sähköposti: petteri.kaarna@hssr.fi KOULUTUS: 1988 Talonrakentajan tutkinto, Espoo 1995 Ylioppilas, Espoon Tapiolan

Lisätiedot

19.05.2015. Puh. 09 809 3210. Puh. 09 668 9910 Capellan puistotie 5 Setlementtiasumisoikeus Oy Läntinen Brahenkatu 2, 3 krs, 00510 HELSINKI

19.05.2015. Puh. 09 809 3210. Puh. 09 668 9910 Capellan puistotie 5 Setlementtiasumisoikeus Oy Läntinen Brahenkatu 2, 3 krs, 00510 HELSINKI ASUMISOIKEUSASUNNOT 1 Kunta: Haettava alue: Suuralue: Helsinki Kaikki Kantakaupunki Arabianranta Toini Muonan katu 3 b Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Tuulikuja 2, 02100 ESPOO 01.10.03 Kerrostalo 42 1-4

Lisätiedot

Metro Pasilasta eteenpäin

Metro Pasilasta eteenpäin Metro Pasilasta eteenpäin SUY Seppo Vepsäläinen C: 1/2004 METRO PASILASTA ETEENPÄIN Metro on paras osa koko seudun joukkoliikenteen järjestelmää, mutta sen palvelualue on vielä suppea. Laajentaminen on

Lisätiedot

Kustannusten kiinnittyminen

Kustannusten kiinnittyminen Kustannusten kiinnittyminen Työtunneli louhintaurakat solmittiin vuoden 2009 lopun ja 2010 aikana Urakkatarjoukset pyydettiin niin, että niissä on Kiinteäosuus ja yksikköhintaosuus Louhintaurakat saadaan

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN TILASTOJA 22 2012 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2011 Työttömyysaste % ja työttömien lukumäärä Helsingissä osa-alueittain 31.12.2011 Työttömien lukumäärä Helsingin

Lisätiedot

34. Yleiset työt. dipl. ins. dipl. ins. kirvesmies dipl. ins. varastomestari varatuomari dipl. ins. valtiotiet, tri viilaaja

34. Yleiset työt. dipl. ins. dipl. ins. kirvesmies dipl. ins. varastomestari varatuomari dipl. ins. valtiotiet, tri viilaaja KOKOONPANO JA KOKOUKSET Lautakunnan kokoonpano oli seuraava: Raveala, Terttu Kilpi, Jorma Aittomäki, Vilho Holmberg, Holger Jussila, Johannes Laurent, Gustaf Pekkala, Väinö Wainio, Weijo Vanhanen, Veikko

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA 5.6.2014

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA 5.6.2014 Kokousaika Torstai 5. kesäkuuta 2014 kello 18.00 21.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäväksi 30 päivän ajaksi.

Ympäristölautakunta päättää asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäväksi 30 päivän ajaksi. Ympäristölautakunta 135 09.10.2013 Ympäristölautakunta 159 11.11.2015 Kaupunginhallitus 314 30.11.2015 Vanhan paloaseman ja sen lähiympäristön asemakaavan muutos; Asemakaavan aluerajauksen muuttaminen

Lisätiedot

Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus

Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus Rakennuslautakunta 53 03.06.2014 Rakennuslautakunta 59 01.07.2014 Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus 187/10.03.00.04.00/2014 RAKLA 53 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja

Lisätiedot

5.1.2015 DIAR: 468/2014. Pirkkalan kunta/kaavoitus. Suupantie 11

5.1.2015 DIAR: 468/2014. Pirkkalan kunta/kaavoitus. Suupantie 11 5.1.2015 DIAR: 468/2014 Pirkkalan kunta/kaavoitus Suupantie 11 33960 Lausuntopyyntönne 26.11.2014 PIRKKALA, NAISTENMATKAN ASEMAKAAVAN (NRO 239) LUONNOS Pirkanmaan maakuntamuseolle on toimitettu Pirkkalan

Lisätiedot

6. Metrotoimisto. kiinnittämistä suoraan sillan betonikanteen;

6. Metrotoimisto. kiinnittämistä suoraan sillan betonikanteen; 6. Metrotoimisto Yleistä. Metrotoimikunta jatkoi v. 1970 metron yleissuunnittelua ja jo edellisenä vuonna aloitettua yksityiskohtaista suunnittelua sekä rakentamisen että hankintojen valmistelua kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/2015 1 (6) Yleisten töiden lautakunta Ko/6 15.12.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/2015 1 (6) Yleisten töiden lautakunta Ko/6 15.12.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/2015 1 (6) 540 Suurten lavakokojen käytöstä maksettava korvaus lumenajossa kilpailutetuissa ylläpitourakoissa HEL 2015-012090 T 10 05 03 Päätös päätti suuremmista lavakoista

Lisätiedot

Auto 1 Espoon asema/ menot Auto 1/1 klo 8:00 ja toinen kierros n.9:15 1/2 klo 8:15 ja toinen kierros n. 9:30 1/3 klo 8:30 ja toinen kierros n.

Auto 1 Espoon asema/ menot Auto 1/1 klo 8:00 ja toinen kierros n.9:15 1/2 klo 8:15 ja toinen kierros n. 9:30 1/3 klo 8:30 ja toinen kierros n. Auto 1 Espoon asema/ menot Auto 1/1 klo 8:00 ja toinen kierros n.9:15 1/2 klo 8:15 ja toinen kierros n. 9:30 1/3 klo 8:30 ja toinen kierros n. 9:45 Espoon asema/ 46 päätepysäkki, virastotalojen puoli (Kirkkojärventien

Lisätiedot

Säätiömme LCIF- Ystävyyssuhteemme LCIF piirikoordinaattori Aarne Kivioja. Alue PNAT marraskuu 2012

Säätiömme LCIF- Ystävyyssuhteemme LCIF piirikoordinaattori Aarne Kivioja. Alue PNAT marraskuu 2012 Säätiömme LCIF- Ystävyyssuhteemme LCIF piirikoordinaattori Aarne Kivioja Alue PNAT marraskuu 2012 Kolme tarkastelutapaa Mitä varoja olemme keränneet ja mihin LCIF:n kampanjoihin? Mitä tukea LCIF:ltä voisi

Lisätiedot

FI-Valkeakoski: Rakennustyöt 2009/S 156-227660 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat

FI-Valkeakoski: Rakennustyöt 2009/S 156-227660 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat 1/5 FI-Valkeakoski: Rakennustyöt 2009/S 156-227660 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, PL 119, FIN-37601

Lisätiedot

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1043/00.01.01/12 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 38 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 102, muutoksia :iin 5 ja 8 Voimassa 13.6.2013 alkaen TOIMIALA

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

AVOIMET OVET 2014. Helsinki, Vantaa, Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi

AVOIMET OVET 2014. Helsinki, Vantaa, Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi AVOIMET OVET 2014 Helsinki, Vantaa, Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi Oppilaat ja huoltajat voivat käydä tutustumassa oppilaitosten avoimiin oviin ilman ennakkoilmoittautumista. Iltaisin olevat tiedotustilaisuudet

Lisätiedot

Opastukset KEVÄT 2016. helmet.fi

Opastukset KEVÄT 2016. helmet.fi Opastukset KEVÄT 2016 Helsingin kaupunginkirjasto tarjoaa eri toimipisteissä erilaisia opastuksia tietokoneen, internetin, palvelujen, ohjelmien ja laitteiden käytössä. Opastukset ovat maksuttomia. Tutustu

Lisätiedot