35. Yleisten töiden lautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "35. Yleisten töiden lautakunta"

Transkriptio

1 Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Yleisten töiden lautakuntaan kuuluivat v seuaavat henkilöt: puh.johtajana dipl.ins. Kaarlo Penttinen, varapuh. johtajana ammatintark. Ensio Syrjänen sekä entisinä jäseninä varatuomarit Christer Anteli ja Osmo Mustamäki ja talouspääll. Sigurd Norrmdn ja uusina jäseninä valt.tiet.maist. Martti Asunmaa, kirvesmies Pauli Danielsson, f il. tri Ilkka Hakalehto ja rak.mest. Yrjö Wirmalainen. Kaupunginhallituksen edustajana oli rakennustointa johtava apul.kaup.joht. Veikko Järvinen ja lautakunnan sihteerinä toimi rakennusviraston hallinnollisen osaston kansliatston pääll. varat. Aimo Himberg. Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 52 kertaa ja käsitteli asiaa. Lähetettyjen kirjeiden lukumäärä oli 464. Lautakunta asetti kertomusvuonna keskuudestaan kaksi jaostoa sellaisten asioiden valmistelua varten, jotka ovat edellyttäneet lisätutkimusten suorittamista ja joissa tämän on katsottu voivan paremmin tapahtua jaoston kuin lautakunnan piirissä. Yleisten töiden lautakunnan johtosäännön 7 :n mukaan lautakunta asettaa kunkin kalenterivuoden alussa keskuudestaan viisijäsenisen talorakennusjaoston ja määrää sille puheenjohtajan. Jaoston puheenjohtajaksi valittiin Mustamäki ja jäseniksi Anteli, Danielsson, Norman ja VVirmalainen. Jaoston sihteerinä toimi os. siht. oik.kand. Heikki Aho. Kaupungininsinöörin toimialaan kuuluvat asiat Päätökset. Lautakunta päätti hyväksyä v:n 1973 koneja autohankintaohjelman ( ). Lausunnot. Lautakunta antoi kertomusvuonna khlle mm. seuraavia asioita koskevat lausunnot: - asuntotuotanto-ohjelmaehdotus ( ) - asemakaavaehdotukset: Etelä-Kaarela-Kannelmäki kortteleille sekä muutosehdotus puistoalueelle ( ), Haaga-Lassila kortteleille ( ) ja Suutarilan kortteleille eli Puistolan aloituskortteleille ( ) - asemakaavan muutosehdotukset: Alppiharjun korttelille 397 sekä viereisille puistoalueille ( ), Haagan, Pohjois-Haagan korttelille sekä eräille viereisille yleisille alueille ( ), Pakila-Itä-Pakilan eräille kortteleille sekä puisto- ja katualueille ( ) sekä Pitäjänmäen - Reimarlan kortteleille 46119, 46122, ja sekä puisto-ja katualueille ja osalle Konalan puistoaluetta ( ) esi- ja yleissuunnitelmat: Itäisen rantavyöhykkeen virkistyksen yleissuunnitelma ( ) ja Itäkeskuksen kaavarungon esisuunnitelmat ( ) kaatopaikat: ylimääräisten maa-ainesten ja asumisjätteiden kaatopaikan perustaminen Laajalahden länsiosan vesi- ja vesijättöalueelle, lisäselvityksen antaminen Länsi-Suomen vesioikeudelle ( ) valtion virastotalon rakentaminen Itä-Pasilaan ( ) vesiensuojelu: Tuusulanjoen ja Keravanjoen alueiden vesiensuojelutoimikunnan mietintö ( ) Lisäksi annettiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle lausunto saneeraussuunnitelmaehdotuksesta ( ). 262

2 Rakennuttajapäällikön toimialaan kuuluvat asiat Lausunnot. Lautakunta antoi kaupunginhallitukselle mm. seuraavia asioita koskevat lausunnot: metroasemat: Hiihtäjäntien, Kulosaaren ja Siilitien asemien pääpiirustukset ( ) ja Kampin aseman luonnospiirustukset ( ) urheilukeskuksen esityöt, Itäisen Asukastoimikunnan aloite ( ). Talosuunnittelu osaston toimialaan kuuluvat asiat Päätökset. Lautakunta päätti tilata kertomusvuonna erilaisia suunnittelutöitä seuraavasti: Esplanadi kappelin entistämis- ja peruskorjaustyön suunnittelu Arkkitehtitoimisto Aino ja Pekka Laurilalta ( ) Herttoniemen ammattikoulun jatkosuunnittelutyö Arkkitehtitoimisto Timo ja Tuomo Suomalaiselta ( ) ja rakennussuunnittelu insinööritoimisto Osmo Puupponen & Co:lta ( ) Koskelan vanhusten asuintalon ja lasten päivähoitolaitoksen sekä korttelikoulun suunnittelutyö Arkkitehtitoimisto Erkki Karvinen Ky:ltä ( ) Oulunkylän urheilupuiston I rakennusvaiheen jatkosuunnittelu Arkkitehtitoimisto Risto Kauria ja Risto Turtola Arkkitehdin SAFA.Ita ( ) Pirkkolan jäähallin eli jääkiekkokentän kattamisen suunnittelu Arkkitehtitoimisto Kaija ja Heikki Sireniltä ( ) rautatieasemien jatkosuunnittelutyöt: Kannelmäen asema Suunnittelutoimisto Kahri-Mikkilä-Mykkäseltä, Malminkartanon asema Oy Kaupunkisuunnittelu Ab:lta ja Pohjois-Haagan asema arkkitehtitoimisto Lehtovuori-Tegelman-Väänäseltä ( ). Esitykset. Lautakunnan kaupunginhallitukselle antamat esitykset koskivat mm. Pohjois-Haagan väestönsuojan rakentamista aseman lähelle tulevaan koulurakennukseen ( ) sekä Myllypuron urheilupuistoa varten valitun maankäyttövaihtoehdon mukaisen asemakaavamuutoksen suorittamista ( ). Lausunnot. Lautakunta päätti lähettää mm. seuraavat piirustukset kaupunginhallitukselle puoltaen niiden hyväksymistä: luonnospiirustukset: Jakomäen kansakoulun lisärakennus, korttelikoulut Itä-Pakila ja Koskela ( , , ), Kannelmäen asema ja Koskelan vanhusten asuintalo ( , ), lasten päiväkodit Itä-Pakila, Kontula III, Koskela, Lauttasaari II ja Pajalahti ( , , , , ), Meilahden taidekokoelmarakennus, Pirkkolan jäähalli ja Talin urheilupuiston jalkapallohalli ( , , ) muutospiirustukset: Kallion paloasema, Kiinteistö Ensi linja 9 ja Ruoholahden telakan toimisto- ja sosiaalirakennus ( , , ) pääpiirustukset: asemat: Pohjois-Haaga ja Kannelmäki ( , 1351 ), Hanasaaren B-voimalaitos 2. rakennusvaihe ( ), Esplanadinkappelin entisöimis- ja muutoshanke ( ), kalliosuojat: Dagmarinkatu, Tiilimäen laajennusosa ja Tähtitorninvuori ( , , ), kaupunginpuutarhan kasvihuoneen n:o 5 uudelleen rakentamisen II vaihe ( ), Kyläsaaren vesiensuojelu- ja tielaboratorio ( ), Laajasalon kirjasto- ja nuorisotalo ( ), lasten päivähoitolaitokset: Etelä-Jakomäki, Koulutanhua, Pajalahti, Mellunmäki, Sepänmäki ja Vesala ( , , , , , 1520 %,Marian sairaalan keittiön perusparannustyö, Metsolan tp. kansakoulu, Pakin talo II rak.vaihe ja Pirkkolan jäähalli ( , , , ), poliisilaitoksen toimitiloissa Unioninkatu 27 ja Aleksanterinkatu suoritettavat muutos- ja perusparannustyöt ( ), Talin urheilupuiston jalkapallohalli, Tervalammen työlaitoksen henkilökunnan asuinrakennus ja Vuosaaren vesisäiliö rakennukseen suunniteltu laitesuoja ( , , ) muut lausunnot koskivat mm. seuraavia asioita Etelä-Haagan terveysaseman perustamissuunnitelma ( ) Kivelän ja Hesperian sairaaloiden modernisointia koskeva perustamissuunnitelma ( ) Lasten päivähoitokomitean mietintö ( ) ja lasten päivälaitoshuoneiston rakentaminen Patolan alueelle ( ) Myllypuro: korttelikoulun, kerhokeskuksen, lasten päiväkodin ja koululasten päiväkodin suunnitteluohjeet ( ), urheilupuiston maankäyttösuunnitelman tarkistaminen ( ) sekä vapaa-ajan viettoon ja harrastustoimintaan tarkoitettujen tilojen sijoittaminen kalliosuojaan ( ) päihtyneiden selviämisaseman sijoittaminen ytlkn hallinnossa olevalle tontille ( ) 263

3 Vallilan terveysaseman ja Kunnantien ensiapuaseman toiminnallinen suunnitelma ja huonetilaohjelma ( , ). Lisäksi lautakunta antoi eräille hallintokunnille lausunnon monitoimitaloselvityksistä ( ). Talonrakennusosaston toimialaan ku luvat asiat Päätökset. Lautakunta päätti kertomusvuonna suorittaa seuraavat hankinnat: tilata HKR:n läntisen tukikohdan hallien elementtirungot Semera Oy:ltä ( ), Jakomäen tp. lastentarhan ja tp. kansakoulujen viipalerakenteet, 2 kpl siirrettäviä koulurakennuksia ja 8 kpl viipalerakenteita Myyntiyhdistys Puutalolta ( # , ), Läntisen tukikohdan hallien siporex-elementit Lohjan Kalkkitehdas Oy Sasekalta ja teräsrunkoiset ovet ja seinät Forssan Metallityöt Oy:ltä ( , 1101 ) ja Pirkkolan jäähallin liimapuu kannattajat Oy Laivateollisuus Ab.ltä ( ) tilata seuraavat työt kalusto-ja maalaustyöt Kontulan vanhustenhuollon keskuksen kalustotyöt Oulun Puukaluste Oy.ltä ja lasten päivähoitolaitoksen Pajalahdentie 10 KVR-työt Myyntiyhdistys Puutalolta ( , 960 ) Lauttasaaren hoito-osaston sekä Kontulan vanhustenhuollon keskuksen maalaustyöt Maalausliike Vilen & Syrjänen Oy:ltä ( , ) louhinta-,paalutus- ja maarakennustyöt Pasilan maalikennekeskuksen rakennus B:n kaivinpaalutustyöt Kreuto Oy:ltä ( ), Kyläsaaren vesiensuojelu- ja tielaboratorion paalutus- ja maatyöt Pohjavahvistus Oy:ltä ( ), virastotalon Hietaniemenkatu 9 maarakennustyöt Perusyhtymä Oy.ltä ( ) sekä Dagmarinkadun kalliosuojan louhintatyöt Oy Yleiseltä Insinööritoimistolta ( ) rakennusurakat ja -työt Kontulan vanhustenhuollon keskuksen rakennusurakka Laatubetoni Oy.ltä ( ), Talin jalkapallohalliurakka Liitin Oy:ltä ( ), Pasilan maaliikennekeskus B:n betonielementtityöt Oy Semera Ab:ltä ( ), Pirkkolan jäähallin katto- ja päätyseinätyön urakat Rakennuslii- ke Viljo Viisas ja Kumppanilta ( ) osaurakat ja -työt Finlandia-talon lisärakennuksen sähkötekniset työt Keskusosuusliike Hankkijalta, putkityöt Suomen Vesi- ja Lämpöjohto Oy:ltä, ilmanvaihtotyön urakat Suomen Puhallintehdas Oy:ltä sekä LVI-automatiikka ja valvontalaitetyöt Regulator Oy:ltä ( , , , ) Kallion paloaseman alumiiniset ovat ja ikkunarakenneurakat T:mi Konepaja Mäkeliniltä ja puuikkunaurakat Kajaani Oy:ltä ( , 1859 ), ll I- ja IV rakennusvaiheen säätölaitetyöt ilmanvaihto- ja putkiurakat Oy Huber Ab:ltä, I I'- Honeywell Oy:ltä sekä II IV rakennusvaiheiden sähköurakat Keskusosuusliike Hankkijalta ( , , , ) Kontulan vanhustenhuollon keskuksen ikkunatyöt Mikkelin Puusepänliikkeeltä, putkityöt Putkivuorio Oy.ltä, ilmanvaihtourakat Vesijohtoliike Onniselta sekä sähkötyöt Issi Ky V. Koskelalta ( , , 1595, 1596 ) Pasilan maalikennekeskuksen rakennus B:n sähkötyöt Issi Ky V. Koskelalta, putkityöt Vesi-ja Lämpö Oy:ltä sekä ilmanvaihtotyöt Oy Ab.ltä ( , 593, 594 ) llmatekniikka Pirkkolan jäähallin sähkötekniset työt Sähköapu Oy.ltä ( ), Roihuvuoren kansakoulun ikkunoiden uusimistyö Kokko & Kontio Oy:ltä ( ) Virastotalon Hietaniemenkatu 9 putkityöt kaupungin vesilaitokselta, sähkötyöt Puistolan Sähköliike Oy:ltä sekä ilmanvaihtotyöt Suomen Puhallintehdas Oy :ltä ( , , ) suu n n ittelu työ t Herttoniemen ammattikoulun sähkötekninen suunnittelu Insinööritoimisto Tauno Nissinen Ky.ltä ( ) Itä-Pasilan kalliosuojan sähkötekninen suunnittelu Insinööritoimisto Sarpanen & Nymanilta ( ). 264

4 Katurakennusosaston toimialaan kuuluvat asiat Lautakunta päätti kertomusvuonna hankkia Herttoniemen jätevedenpuhdistamon pohjalaattailmastimet Activated Sludge Ltdiltä ( ) tilata seuraavat työt jätevedenpuhdistamot ja -pumppaamot Ala-Tikkurilan pumppaamon rakennusurakka Lemminkäinen Oy.ltä sekä Suutarilan ja Pukinmäen pumppaamojen paineviemärit ja Ala-Tikkurilan liittymien ulkopuolisten johtojen rakentaminen Insinööritoimisto Oy Vestolta ja Oy Yleinen Insinööritoimistolta ( , 188 ) Hanasaaren viemäripumppaamon rakennusurakka Vesto Oy:ltä ( ), Herttoniemen jätevedenpuhdistamon urakka Laatubetoni Oy.ltä ja esikäsittelyaseman koneistourakka Konekemia Oy.ltä ( ) Talin jätevedenpuhdistamon tilapäisen lietteenkuivauskoneiston hankinta ja asennus Machinery Oy: Itä ( ) louhintamaanrakennus- ja paalutustyöt Itä-Pasilan maarakennusurakka III louhintatyöt Louhinta-ja Maansiirto Eero Forsström Ky:ltä ( ) Kulosaaren louhinta-, purku- ja viemäriurakat Louhintaliike Aalto Oy.ltä ( ) Martinlaakson radan Malminkartanon tunneliaseman louhinta annettiin T:mi Rilken suoritettavaksi ( ) Nurmijärventien maan ja kallion leikkaustyöurakka Louhintaliike Aalto Oy.ltä ( ) Veturimiehenkadun louhinta Tiefundamentti Oy: Itä ( ) Haagan eritasoliittymän pengerpaalutustyöt ensisijaisesti Veljekset Hallenberg Oy:ltä ja toissijaisesti Maanrakennusliike Kullervo Karekselta ( ) sillat Huopalahden-Martinlaakson radalle rakennettava Pohjois-Haagan asemasilta Silta ja Satama Oy.ltä ( ) Nurmijärventien sillat: Kylänevantien silta- ja Haagan risteyssiltaurakat sekä rautatiealikulkusilta ja siihen liittyvä rataoikaisu Lemminkäinen Oy:ltä ( , ) sekä Laajasuontien ja Santavuorentien jalankulkusiltojen rakennusurakat Perusyhtymä Oy:ltä ( ) Pasilan siltaurakka I Tiefundamentti Oy:ltä ( ) Reposalmentlen risteyssiltaurakka Oy Kreuto Ab:n suoritettavaksi ( ) verkkoaitaus Martinlaakson radan verkkoaitausurakka Alum Oy.- ltä ja Teknillinen toimisto E. Laurilalta ( ) viemäriurakat Arttolantieltä Puistolan aloituskortteliin johtavien viemäreiden ja Vuosaaren Rastilan pumppaamon ulkopuolisten viemäreiden urakat Insinööritoimisto Oy Vestolta ( , ), Pajalahden sadevesiviemärin urakat Louhinta ja maansiirto Eero Forsström Ky.itä ( ) suunnittelutyöt Lauttasaaren jätevedenpuhdistamon laajennuksen ja vanhan osan korjauksen suunnittelutyö Maa ja Vesi Oy:ltä ( ), Viikin jätevedenpuhdistamon laajennuksen suunnittelu Su un ittelu keskus Oy:ltä ( ) Katurakennusosaston toimesta suoritettavat kestopäällystystyöt ja ns. suuret valuasfalttityöt katurakennusosasto oikeutettiin tilaamaan kunkin työn alimman tarjouksen tehneeltä liikkeeltä eräin ehdoin ( , 694, ) Katurakennusosaston piirustuksessa n:o esitetty Tapaninkylän, Suurmetsän ja Suutarilan kaavoittamattomien puistoalueiden rakennusaikataulu hyväksyttiin eräin muutoksin ( ). Esitykset. Lautakunta teki kertomusvuonna mm. seuraavat esitykset: khlle esitys kadun ja viemärin keskimääräisten rakennuskustannusten vahvistamiseksi vuodelle 1974 ( ) ja katujen määräämisestä kaukotai kauttakulkuliikenteelle tärkeiksi sekä rakennuslain 93 :n 1 mom:ssa tarkoitettujen korvausten hakemisesta valtiolta ( ) kaupunkisuunnittelulautakunnalle jalankulku- ja polkupyöräliikenteen suunnitteluohjeiden tarkistamista koskeva esitys ( ). Lausunnot. Lautakunta antoi kertomusvuonna kaupunginhallitukselle mm. seuraavia asioita koskevat lausunnot: jätevedenpuhdistamot Sipoon Nikkilän jätevedenpuhdistamon käyttökustannusten jakaminen ja jäteveden puhdistamista koskevan sopimuksen tarkistaminen ( ) liikenneyhteydet, tiet, sillat liikenneyhteydet Pirkkolan urheilupuiston ja Mau- 265

5 nunnevan alueella ( ) parantaminen: Helsingin-Lähden moottoritie välillä Koskelantie-Viikki tiejärjestelyineen ( ), Helsingin ohikulkutie välillä Veromiehenkylä- Tikkurila ja liikenteen valo-ohjaussuunnitelma ( ) ja Valtatie n:o 6, 7 (Itäväylä) Jakomäen-Mellunkylän paikallistien (Naulakalliontie) ja Vuosaaren paikallistien (Niinisaarentien) risteysalueella tiejärjestelyineen ( ) rakentaminen: jalankulkutien rakentaminen valtatien n:o 2 varteen välillä Konala-Friherrs.Helsinki, Espoo ja Vantaa ( ) ja Vantaanjoen länsirannan ulkoilureitin ja siihen liittyvien siltojen rakentaminen ( ) yleissuunnitelmat: Pasila-Metsälän yhdystielle rakennettavan Veturitien ylikulkusillan (silta n:o 10) yleissuunnitelma ( ) ja Sörnäisten rantatien yleissuunnitelma ( ) piirustukset alikäytävät, alikulkusillat ja-tunnelit: Huopalahden asemajärjestelyyn liittyvien alikäytävien ja alikulkusillan yleispiirustukset ( ), Metsämäentien ja Ratapihantien alikäytävien sekä Ratapihantien alitse rakennettavan rautatietunnelin ja Savonkadun pohjoispuolelle rakennettavan alikäytävän yleispiirustukset ( , , ) jätevedenpuhdistamot, viemäritunneitym.: Herttoniemen jätevedenpuhdistamon uuden esikäsittelyaseman ja Rastilan jätevedenpumppaamon pääpiirustukset ( , ), Kaivopuiston ja Eteläsataman kokoojaviemärin sekä Konala- Pasila viemäritunneliin Käpylästä johtavan sivuhaaran suunnitelman piirustukset ( , ) ja Savilan pumppaamon ja Savilan-Tivolintien viemäritunnelisuunnitelman luonnospiirustukset ( , ) metro: tunneliosuuden Siltavuori-Kamppi suunnitelmat, Sörnäisten ja Hakaniemen metroaseman luonnos- ja pääpiirustukset sekä metrovarikon yleissuunnitelma ( , 582, 583, 584 ), ulkoalueen sähkönsyöttöasemien (Kalasatama, Kulosaari, Siilitie, pääpiirustukset ( ) ja varikon koetusraiteen linjaus ja korkeusasema sekä betonitunnelin yleispiirustukset ( ). Lisäksi lautakunta antoi muille kaupungin elimille mm. seuraavat lausunnot: kaupunkisuunnittelulautakunnalle tie- ja katupoikkileikkausten suunnitteluohjeita sekä veden hankinta ja viemärilaitteiden rakentamista ja suunnittelua varten haettavia korkotukilainoja koskevat lausunnot ( , 629 ) metrotoimikunnalle lausunto länsisektorin esisuunnitelmasta osuudella Kamppi-Lauttasaari ( ) sekä vesilautakunnalle lausunto vesijohtoveden valmistuksessa ja jäteveden puhdistuksessa syntyvien lietteiden yleiskäsittelymahdollisuuksien tutkimisesta ( ). Puhtaanapito-osaston toimialaan kuuluvat asiat Esitykset. Lautakunta teki kaupunginhallitukselle kertomusvuonna mm. Itä-Pasilaan rakennettava katulämmitystä koskevan esitykset ( ). Lausunnot. Lautakunta antoi khlle mm. seuraavia asioita koskevat lausunnot: kaatopaikkoja koskeva valtuustoaloite ( ) Lauttasaaren hiekoitushiekkasiilon sijoitus ( ) Vanhankaupunginlahden itäisten osien rakentaminen virkistysalueeksi ( ). Talousosaston toimialaan kuuluvat asiat Päätökset. Lautakunta päätti suorittaa kertomusvuonna mm. seuraavat hankinnat: autot: jätteenkuljetusauto Bedford EJM/Norba KB Insinööritsto O. Wikström ilta ( ), aggregaatti yhdistelmä Bedford ERT3D Nordba K1-5 Oy Auto-Bil Ab:ltä ja yksi Scania LB 80 S38 - Norba K1 5 yhdistelmä Scan-Auto Oy:ltä sekä kaksi Kontio-Sisu L-139 CV/4400 N aurausautoa Oy Suomen Autoteollisuus Ab.ltä ( , 669 ) - kaivukoneet: 2 kpl ARA AK 31 F, Keskusosuuliike Hankkijalta ( ) katuhiekkaa (pestyä) n tonnia Lohjan Kalkkitehdas Oy Rudukselta ( ) kompressorit: 3 kpl siirrettäviä äänieristettyjä Holman RO 25 P Silent Machinery Oy Tietokoneelta ( ) lakaisukoneet: kaksi kpl Elgin Pelican Americana Oy Rolac Ab:ltä ( ) leikkurit: hydraulinen levyleikkuri Pearson 8038Oy Finnbasic Ab:ltä ( ), 2 kpl kelaleikkureita mallia Jacobsen m/f 133 ja 2 kpl mallia Turf King/84 keloineen sekä yksi luiskaleikkuri Terrain King Oy Labor Ab.ltä ( ) 266

6 moottoribensiinihankinnat v esityslistan mukaisesti ( ) nosturit, kuormaajat: Grove RT 58 mobilenosturi ja kaksi Allis-Chalmers 345 pyöräkuormaajaa Kesko Oyrltä ( , ) teräsbetonisia paaluhattuja kpl Karjaan Sementtituotetehtaalta ( ) Teräsbetonipaalut Haagan eritasoliittymää varten Lohjan Kalkkitehdas Oy Betonilta ( ) - traktorit ja niihin liittyvät laitteet: 5 kpl Valmet 702 yleistraktoreita, 4 kpl Valtra-VL 1605 etukuormaimia, yksi Valtra VL 1605 kuormain, yksi Hiab 550 B nosturi, yksi Teräperävaunu ja 2 kpl Valmet 1200 pyöräkuormaajaa sekä 6 kpl Valtra Vilske VL 742 K traktorikuormaajaa Valmet Oyrltä ( , , ). 267

starttiluokat ALUEELLISET ERITYISLUOKAT Suurpiiri 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus koulun ylläpitäjä tuetut

starttiluokat ALUEELLISET ERITYISLUOKAT Suurpiiri 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus koulun ylläpitäjä tuetut peruslinja TAD ja lukuvuonna 2012-2013 30.5.2012 - ETELÄINEN Elias-koulu s 0 Helsingin normaalilyseo v 0 Kaisaniemen aa k 0 Kruunuhaan yläaste k 0 Lauttasaaren aa s 0 Lauttasaaren yk s 0 Ressun pk k 0

Lisätiedot

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Liite 1 - Linjakortit LUONNOS 4.2.2015 HSL Helsingin seudun liikenne Sisällys KOILLIS-HELSINGIN LINJASTO... 3 Linja 57... 4 Linja 68... 5 Linja 69... 6 Linja 70...

Lisätiedot

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Linjakortit LUONNOS 21.12.2014 KOILLIS-HELSINGIN LINJASTO KOILLIS-HELSINGIN YÖLINJASTO KALASATAMAN LINJASTO KORSON JA KOIVUKYLÄN SUUNNAN YÖLINJAT HSL Helsingin seudun

Lisätiedot

29. Yleisten töiden lautakunta

29. Yleisten töiden lautakunta Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Yleisten töiden lautakunnan puheenjohtajana toimi edelleen dipl.ins. Terttu Raveala, eikä kokoonpanossa v. 1972 tapahtunut muutoksia. Kaupunginhallituksen edustajana

Lisätiedot

Kaupunginosien kehittäjäverkon kokous Kaupunginosien aika kaupunginosien tulevaisuuden pohdintaa

Kaupunginosien kehittäjäverkon kokous Kaupunginosien aika kaupunginosien tulevaisuuden pohdintaa Kaupunginosien kehittäjäverkon kokous 18.1.2017 Kaupunginosien aika kaupunginosien tulevaisuuden pohdintaa HS 8.10.2016 sivu A6 Yleiskaava 2016 kaavaehdotuksen kartta PATOLA Kustaankartano OULUNKYLÄ Tutustu

Lisätiedot

Terveys- ja päihdepalvelut

Terveys- ja päihdepalvelut SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT Terveys- ja päihdepalvelut Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka Etelän terveysasemat - Kallion terveysaseman avoterveydenhuolto

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 16. huhtikuuta 2015 kello 17.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto Jari Laurila pj Esko Syrjälä j. Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Tuija Välimaa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2014 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/8 7.10.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2014 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/8 7.10.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2014 1 (7) 8 Lääkkeiden annosjakelu- ja toimituspalvelun hankinta HEL 2014-004942 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättää esityslistalla esitetyin perustein valita käydyn

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/2 1 YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNTA 15.3.2011

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/2 1 YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNTA 15.3.2011 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/2 1 2 LEHTISAARENTIE, NRO 29745/1, PAPINPÖYDÄNKUJA JA LP- ALUEET, NRO 29746/1, LEHDESNIITYNTIE, NRO 29747/1 JA KUUSISAARENTIE, NRO 29817/1, KATUSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN,

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

KAUPUNGIN KOULUJEN ERITYISLUOKAT 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus yhteensä Alueelliset

KAUPUNGIN KOULUJEN ERITYISLUOKAT 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus yhteensä Alueelliset Aleksis Kiven peruskoulu 4 3 3 Alppilan yläasteen koulu 4 1 1 Arabian peruskoulu 4 2 2 Aurinkolahden peruskoulu 1 2 4 6 Brahenpuiston koulu 11 11 Eläintarhan ala-asteen koulu 4 2 2 Haagan peruskoulu 3

Lisätiedot

Asuntokunnat hallintaperusteen ja kielen mukaan 31.12.2006

Asuntokunnat hallintaperusteen ja kielen mukaan 31.12.2006 Asuntokunnat hallintaperusteen ja kielen mukaan 31.12.26 Helsinki Espoo Vantaa Muu Hgin seutu Hgin seutu Helsinki Espoo Vantaa Muu Hgin seutu Hgin seutu % % Omistus Arava Korkotuki Muu vuokra Asumisoikeus

Lisätiedot

Tuottavuuden mittaus Helsingin kaupunginkirjastossa Toimintolaskennan testailua. Keskuskirjastokokous Jouni Juntumaa

Tuottavuuden mittaus Helsingin kaupunginkirjastossa Toimintolaskennan testailua. Keskuskirjastokokous Jouni Juntumaa Tuottavuuden mittaus Helsingin kaupunginkirjastossa -------------- Toimintolaskennan testailua Keskuskirjastokokous 30.1.2014 Jouni Juntumaa Helsingin kaupunginjohtajan päätöksen 30.11.2011 mukaan virastojen

Lisätiedot

Lähiö projekti Helsingin kaupunki

Lähiö projekti Helsingin kaupunki Lähiö projekti Helsingin kaupunki www.hel.fi/lahioprojekti Pihlajamäki Yhdessä parempi kaupunki jo vuodesta 1996 Lähiöprojektin keskeiset tavoitteet ja tehtävät määritellään kunkin toimintakauden alussa.

Lisätiedot

Auto 6 Tapulikaupunki/ menot Auto 6/1 klo 8:00 ja toinen kierros n.9:30 6/2 klo 8:15 ja toinen kierros n. 9:45 6/3 klo 8:30 ja toinen kierros n.

Auto 6 Tapulikaupunki/ menot Auto 6/1 klo 8:00 ja toinen kierros n.9:30 6/2 klo 8:15 ja toinen kierros n. 9:45 6/3 klo 8:30 ja toinen kierros n. Auto 6 Tapulikaupunki/ menot Auto 6/1 klo 8:00 ja toinen kierros n.9:30 6/2 klo 8:15 ja toinen kierros n. 9:45 6/3 klo 8:30 ja toinen kierros n. 10:00 Tapulikaupunki/ Puistolan asema Malmi/ Malmin asema,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 1(6) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 1(6) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 1(6) Kokousaika Tiistaina kello 8.00 9.15 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 Läsnä Jäsenet Kortelainen Mikko puheenjohtaja Aalto Olli varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kehä I välillä Keilaniemessä, 1. rakennusvaihe

Kehä I välillä Keilaniemessä, 1. rakennusvaihe Kehä I välillä Keilaniemessä, 1. rakennusvaihe 19.1.2016 1 Tilaisuuden ohjelma Tilaisuuden avaus Espoon kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska Hankekokonaisuuden esittely Espoon kaupunkitekniikka rakennuspäällikkö

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1940/2014 VP 64/10.12.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1640 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 101 28.05.2015. Yhdyskuntatekniikan ja tilakeskuksen viranhaltijapäätökset

Tekninen lautakunta 101 28.05.2015. Yhdyskuntatekniikan ja tilakeskuksen viranhaltijapäätökset Tekninen lautakunta 101 28.05.2015 Yhdyskuntatekniikan ja tilakeskuksen viranhaltijapäätökset TEKLTK 28.05.2015 101 Kuntalain 51 :n sekä hallintosäännön 32 :n ja 33 :n mu kaan sekä teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Kansainvälisen toiminnan tuloksia (raportit, blogit, videot) on hyvä esitellä ja levittää Fronterin Reppu-huoneessa.

Kansainvälisen toiminnan tuloksia (raportit, blogit, videot) on hyvä esitellä ja levittää Fronterin Reppu-huoneessa. PERUSOPETUKSEN KOULUT 2014 Kansainväliseen toimintaan tarkoitettu rahoitus on korvamerkittyä eikä sitä voi kohdentaa muuhun toimintaan. Jos toimintaan tulee hakijasta riippumattomia muutoksia, tulee muutoksista

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuoden 2009 tammi-maaliskuussa ja vuonna 2008

Asuntojen hinnat Helsingissä vuoden 2009 tammi-maaliskuussa ja vuonna 2008 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 23 2009 Kannelmäki Etelä- Haaga Paloheinä Oulunkylä Patola Siltamäki Malmi Pihlajamäki Viikki Keskimääräiset neliöhinnat 2008 1 900-2 499 Suurmetsä 2 500-2 999

Lisätiedot

Aleksanterinkatu 17, 8krs saneeraus, jossa uudistettiin 650m2 toimistotilat.

Aleksanterinkatu 17, 8krs saneeraus, jossa uudistettiin 650m2 toimistotilat. Referenssit Aleksanterinkatu 17, 8krs saneeraus, jossa uudistettiin 650m2 toimistotilat. Hanke toteutettiin projektijohtourakkana. Valmis 04/2015 Hotelli Kämpin 2-vaiheen viemärilinjojen saneeraus. Työt

Lisätiedot

Ulkoilmatapahtumien maksut

Ulkoilmatapahtumien maksut Ulkoilmatapahtumien maksut maksut alk. 1.4.2015 6 (14) Yleisölle maksuton on avoin, joka rajoittaa alueen yleistä käyttöä. Yleisölle maksullinen on, jossa alue on rajattu pois yleisestä käytöstä ja johon

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT. Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT. Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut SELVITYS, ARVIOINTI JA SIJOITUS Selvitys, arviointi ja sijoitus toimisto (koko henkilökunta)

Lisätiedot

Helsingin peruskoulut

Helsingin peruskoulut Helsingin t lukuvuosi 2016 2017 Helsingissä on ja, joissa on, yläasteen kouluja () ja yhtenäisiä ja (). Opetusvirasto on ryhmitellyt t neljälle maantieteelliselle alueelle. Alueen alussa oleva kuvio kertoo,

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 50 LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUA KOSKEVIEN SOPIMUSTEN JATKAMINEN OPTIOKAUDELLA Terke 2009-5 Esityslistan asia TJA/10 TJA Terveyslautakunta päätti jatkaa lääkkeiden annosjakelusta

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2015 1 (8) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/1 27.10.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2015 1 (8) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/1 27.10.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2015 1 (8) 305 Kaupunkisuunnittelulautakunnan tarkistettu esitys Kuninkaantammenkallion alueen asemakaavan muutokseksi (nro 12313) Ksv 0585_6, Kuninkaantammenrinne, karttaruutu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (13) Rakennusvirasto 35/2015 Palveluosasto Alueidenkäyttö 13.05.2015 Toimistopäällikkö PAK

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (13) Rakennusvirasto 35/2015 Palveluosasto Alueidenkäyttö 13.05.2015 Toimistopäällikkö PAK Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (13) 186 Säkkikatu 7, 41. Suurmetsä, kortteli ja tontti 41302-33, suostumus yksityisten rakenteiden sijoittamiseksi yleiselle alueelle HEL 2015-002788 T 10 01 01 06 SL1500296

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 5 a 1 Tarkastusvirasto

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 5 a 1 Tarkastusvirasto HELSINGIN KAUPUNKI Liite 5 a 1 HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKETOIMINNAN KONSERNIYHTIÖIDEN TILINTARKASTAJA- EHDOKKAAT VUODELLE 2017 Finlandia-talo Oy Forum Virium Helsinki Oy Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta

Lisätiedot

Raidehankkeita HLJ 2011 Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen taustamateriaalia

Raidehankkeita HLJ 2011 Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen taustamateriaalia Raidehankkeita HLJ 2011 Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen taustamateriaalia 18.12.2008 Kaukoliikenteen radat 1. Helsinki Turku -yhteys, uusi linjaus (ELSA-rata) Nopea junayhteys Turkuun ja Saloon Samassa

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 Vantaan sisäiset linjat Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), arki Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), lauantai Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), sunnuntai 4-5

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2009 1(6) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 24.3.2009

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2009 1(6) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 24.3.2009 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2009 1(6) Kokousaika Tiistaina kello 8.00 8.55 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 Läsnä Jäsenet Jaatinen Timo puheenjohtaja Aalto Olli varapuheenjohtaja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (9) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (9) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2014 1 (9) 351 Lääkkeiden annosjakelu- ja toimituspalvelun hankinta HEL 2014-004942 T 02 08 02 00 Päätös päätti esityslistalla esitetyin perustein valita käydyn tarjouskilpailun

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

MYLLYPURO, YLÄKIVENTIE 2, 4, 5 JA 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS

MYLLYPURO, YLÄKIVENTIE 2, 4, 5 JA 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS Havainnekuva Sijainti Palvelut Joukkoliikenne Topografia Rakennettu ympäristö ja luontotiedot Virkistysalueverkko Yleiskaava Asemakaava Maanomistus ja rakennusoikeus Asemakaavamuutoksen tärkeimmät tavoitteet

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 4. heinäkuuta 2013 kello 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Jari Laurila pj Esko Syrjälä j. Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Elina Rauhala

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2015

TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2015 TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2015 Keskeiset tulokset KTI Kiinteistötieto Oy Taustaa Barometrin tavoitteena on kartoittaa pääkaupunkiseudulla toimivien yritysten toimistotilojen käyttöön liittyviä

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

MYLLYPURO, MYLLYMATKANTIE 6 JA MYLLYPURONTIE 22 ASEMAKAAVAN MUUTOS

MYLLYPURO, MYLLYMATKANTIE 6 JA MYLLYPURONTIE 22 ASEMAKAAVAN MUUTOS Havainnekuva Sijainti Palvelut Joukkoliikenne Topografia Rakennettu ympäristö ja luontotiedot Virkistysalueverkko Yleiskaava Asemakaava Maanomistus ja rakennusoikeus Asemakaavamuutoksen tärkeimmät tavoitteet

Lisätiedot

HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012-2022. 23.8.2011 Ville Lehmuskoski

HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012-2022. 23.8.2011 Ville Lehmuskoski HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012-2022 23.8.2011 Ville Lehmuskoski Projektin tavoitteet Vastata ennustettuun poikittaisliikenteen kysynnän merkittävään kasvuun Linjaston kehittäminen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/ (11) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/ (11) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 (11) 409 Lääkkeiden annosjakelu- ja toimituspalvelun hankinnasta tehtyjen oikaisuvaatimuksen käsittely ja hankinnan väliaikainen järjestäminen markkinaoikeuskäsittelyn

Lisätiedot

Hyria Riihimäki Hämeenkaari Hämeenkadun koulu Hämeenkylän koulu. Iivisniemen koulu Isoniitun koulu Jokelan koulukeskus

Hyria Riihimäki Hämeenkaari Hämeenkadun koulu Hämeenkylän koulu. Iivisniemen koulu Isoniitun koulu Jokelan koulukeskus Pelipaikka Ahjon koulu Anttilan koulun Arabian peruskoulu Aurinkolahden peruskoulu Diakonissalaitos Eestinkallion koulu Energia Areena Espoonlahden koulu. Espoonlahden urheiluhalli Fortum pääkonttori Gesterbyn

Lisätiedot

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1043/00.01.01/12 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 38 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 102, muutoksia :iin 5 ja 8 Voimassa 13.6.2013 alkaen TOIMIALA

Lisätiedot

5.1.2015 DIAR: 468/2014. Pirkkalan kunta/kaavoitus. Suupantie 11

5.1.2015 DIAR: 468/2014. Pirkkalan kunta/kaavoitus. Suupantie 11 5.1.2015 DIAR: 468/2014 Pirkkalan kunta/kaavoitus Suupantie 11 33960 Lausuntopyyntönne 26.11.2014 PIRKKALA, NAISTENMATKAN ASEMAKAAVAN (NRO 239) LUONNOS Pirkanmaan maakuntamuseolle on toimitettu Pirkkalan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2008 1(11) SATAMALAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2008 1(11) SATAMALAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2008 1(11) Kokousaika Tiistaina kello 8.00 9.52 Paikka VUOSAn toimitilat Vuosaaren satama Laivanrakentajantie 2 B, 00980 HELSINKI Läsnä Jäsenet Jaatinen Timo puheenjohtaja

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA 5.6.2014

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA 5.6.2014 Kokousaika Torstai 5. kesäkuuta 2014 kello 18.00 21.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

10900/25.10.2002 mukaista Hermanninpuistoa varten. Kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja:

10900/25.10.2002 mukaista Hermanninpuistoa varten. Kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja: Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2011 1 (8) 452 Tontti-, puisto- ja katualueiden ostaminen Senaatti-kiinteistöltä Hermannista HEL 2011-004187 T 10 01 00 Päätös A Lautakunta päätti ostaa Suomen valtiolta

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2007

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 20 2008 Tapaninvainio Suurmetsä 2007 1700-2599 2600-3199 3200-3999 4000-4999 As.kauppoja alle 5 Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2007 Malmi Länsi- Pakila Kontula

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.09.2016 Sivu 1 / 1 4941/2015 10.02.03 270 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Puustellinmäki, asemakaavan muutos 110517, hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 5171/2015 10.02.03 41 Itä-Suviniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Minna

Lisätiedot

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA OPTIMAALINEN SIJAINTI PÄÄKAUPUNKI- ALUEELLA Tampereen Kehä lll

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 141/ (9) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Elinkeinotoimisto Elinkeinotoimiston toimistopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 141/ (9) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Elinkeinotoimisto Elinkeinotoimiston toimistopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 141/2014 1 (9) 272 Tonttien ja alueiden vuokraaminen Helen Sähköverkko Oy:lle sähkön siirtoa ja jakelua varten HEL 2014-015245 T 10 01 01 02 Päätös A B C D Helsingin kaupungin

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

HELSINKI JA UUMA II MASSATALOUS 14.11.2013 YTLK 24.9.2013

HELSINKI JA UUMA II MASSATALOUS 14.11.2013 YTLK 24.9.2013 HELSINKI JA UUMA II MASSATALOUS 14.11.2013 YTLK 24.9.2013 Mikko Suominen Mikko Suominen VALTUUSTOSTRATEGIA 2013-2016 3 Toimiva Helsinki Kaupungin toiminta on kestävää ja tehokasta Ympäristökriteerien käyttöä

Lisätiedot

Vuokrasopimus tehdään saakka.

Vuokrasopimus tehdään saakka. Maanvuokrasopimuksen tekeminen ja vuokraehdot jalkapallohallille Välivainiolla, Castrenin kenttä, Väl-23; Oulun Palloseura - jalkapallo ry Dno TEKE: 4297 /631/2011 Tekninen lautakunta 20.9.2011 421 Tekninen

Lisätiedot

Kaustisen kunta. Kanttorilan alueen asemakaavan muutos korttelissa 153. Asemakaavaluonnos

Kaustisen kunta. Kanttorilan alueen asemakaavan muutos korttelissa 153. Asemakaavaluonnos 710 Kaustisen kunta Kanttorilan alueen asemakaavan muutos korttelissa 153 Asemakaavaluonnos Asemakaavan muutoksen selostus liitteineen koskee päivättyä asemakaavaluonnoksen karttaa HKM Infra Oy Nikolaintie

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA. Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin Suutarila Puistola.

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA. Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin Suutarila Puistola. TILASTOJA 30 2013 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin 31.12.2012 Suutarila Puistola Tuomarinky lä Jakomäki

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 3/2010 23 Tekninen lautakunta. Torstai 25.03.2010 klo 18.00 19.30. Kunnanvirasto II, kokoushuone. Tikka Raija Liisa

LEMIN KUNTA 3/2010 23 Tekninen lautakunta. Torstai 25.03.2010 klo 18.00 19.30. Kunnanvirasto II, kokoushuone. Tikka Raija Liisa 3/2010 23 Tekninen lautakunta Torstai 25.03.2010 klo 18.00 19.30 Kunnanvirasto II, kokoushuone Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Niskala Sonja puheenjohtaja

Lisätiedot

Lammi. Vapaat tontit. Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi 265-1

Lammi. Vapaat tontit. Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi 265-1 Lammi Vapaat tontit Lammi 251-2 Lammi 252-2 Lammi 252-1 Lammi 252-3 Lammi 259-7 Lammi 259-6 Lammi 265-1 Lammi 259-6 ja 259-7 Palkkisillantie 17 ja 19 Ote asemakaavasta Lammi 265-1 Päivärinne 2 Ote asemakaavasta

Lisätiedot

Lahden keskustan radanvarren kehitysaskeleita. Veli-Pekka Toivonen: Tekninen ja ympäristötoimi

Lahden keskustan radanvarren kehitysaskeleita. Veli-Pekka Toivonen: Tekninen ja ympäristötoimi Lahden keskustan radanvarren kehitysaskeleita Uinuvasta radanvarresta keskustan kasvualueeksi Mikkeli Tampere Kouvola Helsinki Uinuvasta radanvarresta keskustan kasvualueeksi Kilpailualue 53 ha WDC vuoden

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta Tekninen lautakunta 64 24.02.2016 Kaupunginhallitus 84 29.02.2016 Kaupunginhallitus 182 18.04.2016 Kaupunginvaltuusto 51 25.04.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille

Lisätiedot

KAUPUNGIN MYYNNIT 2005 04/2006

KAUPUNGIN MYYNNIT 2005 04/2006 KAUPUNGIN MYYNNIT 2005 04/2006 Kiinteistö klk.pvm. kaupan pvm./ ostaja Kauppa tehty koko/ Pinta- Rak.oik. /m2 /kem2 Rak. Käyttö Osoite OP pvm. saantonro ( ) osa ala /m2 kem2 4007/8 (/2) 2.0.999 25.5.2005/

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin. Ohjeet on tehty viimeisten tietojen mukaan,

Lisätiedot

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Ympäristötoimialan johtosääntö 1 Toimiala Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta Rakennuslautakunta Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Turun

Lisätiedot

Auto 1 Espoon asema/ menot Auto 1/1 klo 8:00 ja toinen kierros n.9:15 1/2 klo 8:15 ja toinen kierros n. 9:30 1/3 klo 8:30 ja toinen kierros n.

Auto 1 Espoon asema/ menot Auto 1/1 klo 8:00 ja toinen kierros n.9:15 1/2 klo 8:15 ja toinen kierros n. 9:30 1/3 klo 8:30 ja toinen kierros n. Auto 1 Espoon asema/ menot Auto 1/1 klo 8:00 ja toinen kierros n.9:15 1/2 klo 8:15 ja toinen kierros n. 9:30 1/3 klo 8:30 ja toinen kierros n. 9:45 Espoon asema/ 46 päätepysäkki, virastotalojen puoli (Kirkkojärventien

Lisätiedot

HSY:n uusi Blominmäen jätevedenpuhdistamo

HSY:n uusi Blominmäen jätevedenpuhdistamo HSY:n uusi Blominmäen jätevedenpuhdistamo Maanalainen rakentaminen seminaari 11.5.2015 RIL Pohja-, maa- ja kalliorakentamisen tekniikkaryhmä Jukka Yli-Kuivila, projektijohtaja HSY 11.5.2015 Blominmäen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Rakennuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Rakennuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 1 6440/10.03.00/2011 33 Selityksen antaminen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle vastaavan työnjohtajan hyväksymisen peruuttamista koskevasta valituksesta, lupatunnus

Lisätiedot

Helsingin skeittiohjelma

Helsingin skeittiohjelma Helsingin skeittiohjelma 2010-2014 Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2009:8 / Katu- ja puisto-osasto Sisällysluettelo Johdanto Katsaus skeittaamiseen Skeittaaminen harrastuksena Katuskeitti

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

Päätösehdotus A Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään

Päätösehdotus A Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/2012 1 (6) 1090 Malminkartanon Luutnantinpolun asemakaavamuutokseen nro 12104 liittyvä maankäyttösopimus ja määräalan ostaminen Sponda Kiinteistöt Oy:ltä HEL 2012-011775

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (6) Sosiaalilautakunta Sosj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (6) Sosiaalilautakunta Sosj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2011 1 (6) 408 Suomenkielisen lasten päivähoidon palveluverkkosuunnitelman tarkistaminen Pöydälle HEL 2011-008947 T 05 01 00 Päätös päätti panna asian pöydälle. Esittelijä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT 5.11.2015 Perhe- ja sosiaalipalvelut Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys, johto Kouluterveydenhuolto

Lisätiedot

6. Metrotoimisto. kiinnittämistä suoraan sillan betonikanteen;

6. Metrotoimisto. kiinnittämistä suoraan sillan betonikanteen; 6. Metrotoimisto Yleistä. Metrotoimikunta jatkoi v. 1970 metron yleissuunnittelua ja jo edellisenä vuonna aloitettua yksityiskohtaista suunnittelua sekä rakentamisen että hankintojen valmistelua kaupunginhallituksen

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 11. KAUPUNGINOSA KATU JA VIRKISTYSALUE Savottaranta, Venemiehentie

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 11. KAUPUNGINOSA KATU JA VIRKISTYSALUE Savottaranta, Venemiehentie ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 11. KAUPUNGINOSA KATU JA VIRKISTYSALUE Savottaranta, Venemiehentie OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT

Lisätiedot

Säätiömme LCIF- Ystävyyssuhteemme LCIF piirikoordinaattori Aarne Kivioja. Alue PNAT marraskuu 2012

Säätiömme LCIF- Ystävyyssuhteemme LCIF piirikoordinaattori Aarne Kivioja. Alue PNAT marraskuu 2012 Säätiömme LCIF- Ystävyyssuhteemme LCIF piirikoordinaattori Aarne Kivioja Alue PNAT marraskuu 2012 Kolme tarkastelutapaa Mitä varoja olemme keränneet ja mihin LCIF:n kampanjoihin? Mitä tukea LCIF:ltä voisi

Lisätiedot

T 7 Pähkinälehdon laajennuksen, osan A, asemakaava ja asemakaavan muutos

T 7 Pähkinälehdon laajennuksen, osan A, asemakaava ja asemakaavan muutos Valtuusto 36 15.06.2015 T 7 Pähkinälehdon laajennuksen, osan A, asemakaava ja asemakaavan muutos 652/10.02.03/2014 MAAJAOS 19 Maankäyttöjaosto 18.3.2015 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Jarkko Lyytinen,

Lisätiedot

Otteet Otteen liitteet Muutoksenhakukielto, valmistelu Päätösehdotus

Otteet Otteen liitteet Muutoksenhakukielto, valmistelu Päätösehdotus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/202 (5) 57 Aluevarauksen jatkaminen ja laajentaminen Kauppahuone Laakkonen Oy:lle, Broman Group Oy:lle, Ativa Oy:lle ja A-Katsastus Oy:lle liike- ja toimitilahankkeiden

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KELLOMÄEN PUUTARHA (työnumero 358, asian:o 2931/2015) ASEMAKAAVAN MUUTOS 15.4.2015 OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 41 2008 Kuvio 1. Työttömien määrä Helsingissä vuoden lopussa 2000 2007, indeksi 2000=100 130 Helsingin työttömyys ja pitkäaikastyöttömyys alueittain 31.12.2007

Lisätiedot

Korkean rakentamisen selvitys Oulussa. Jere Klami, kaavoitusarkkitehti, asemakaavoitus, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Korkean rakentamisen selvitys Oulussa. Jere Klami, kaavoitusarkkitehti, asemakaavoitus, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Korkean rakentamisen selvitys Oulussa Jere Klami, kaavoitusarkkitehti, asemakaavoitus, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Uuden Oulun yleiskaavan perusselvitys työryhmässä yleiskaavoitus, asemakaavoitus

Lisätiedot

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA OPTIMAALINEN SIJAINTI PÄÄKAUPUNKI- ALUEELLA Tampereen Kehä lll

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (6) Kaupunginmuseon johtokunta Ypkyy/2 25.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (6) Kaupunginmuseon johtokunta Ypkyy/2 25.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (6) Kaupunginmun johtokunta 60 Kaupunginmun johtokunnan lausunto asemakaavaehdotuksesta Kluuvi Kameeli b-kortteli Lausunto Kaupunginmun johtokunta antoi seuraavan

Lisätiedot

Pöytäkirja 15 /2015 :t Kaupunkikuvaneuvottelukunta. Aika klo Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, Vantaa

Pöytäkirja 15 /2015 :t Kaupunkikuvaneuvottelukunta. Aika klo Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, Vantaa Aika klo 8.30 9.50 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Pekka Virkamäki, rakennusvalvontajohtaja, puheenjohtaja Ilkka Rekonen, lupapäällikkö Sirkka Kähärä, kaupunkisuunnittelulautakunnan

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS / KIRKONKYLÄN KOULUKESKUS Luonnosvaiheen mielipiteet, lausunnot ja kaavoittajan esitys vastineiksi

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS / KIRKONKYLÄN KOULUKESKUS Luonnosvaiheen mielipiteet, lausunnot ja kaavoittajan esitys vastineiksi KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS / KIRKONKYLÄN KOULUKESKUS Luonnosvaiheen mielipiteet, lausunnot ja kaavoittajan esitys vastineiksi Suunnittelualue sijaitsee Kempeleen keskustan tilastoalueen (101) Kirkonseudun

Lisätiedot

Eduskuntavaalit Helsingissä 2003

Eduskuntavaalit Helsingissä 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 23 8 Markku Lankinen Eduskuntavaalit Helsingissä 23 Verkkojulkaisu ISSN 148-77 ISBN 92-473-3-7 Painettu ISSN 14-7231 LISÄTIETOJA Markku Lankinen Helsingin

Lisätiedot