35. Yleisten töiden lautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "35. Yleisten töiden lautakunta"

Transkriptio

1 Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Yleisten töiden lautakuntaan kuuluivat v seuaavat henkilöt: puh.johtajana dipl.ins. Kaarlo Penttinen, varapuh. johtajana ammatintark. Ensio Syrjänen sekä entisinä jäseninä varatuomarit Christer Anteli ja Osmo Mustamäki ja talouspääll. Sigurd Norrmdn ja uusina jäseninä valt.tiet.maist. Martti Asunmaa, kirvesmies Pauli Danielsson, f il. tri Ilkka Hakalehto ja rak.mest. Yrjö Wirmalainen. Kaupunginhallituksen edustajana oli rakennustointa johtava apul.kaup.joht. Veikko Järvinen ja lautakunnan sihteerinä toimi rakennusviraston hallinnollisen osaston kansliatston pääll. varat. Aimo Himberg. Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 52 kertaa ja käsitteli asiaa. Lähetettyjen kirjeiden lukumäärä oli 464. Lautakunta asetti kertomusvuonna keskuudestaan kaksi jaostoa sellaisten asioiden valmistelua varten, jotka ovat edellyttäneet lisätutkimusten suorittamista ja joissa tämän on katsottu voivan paremmin tapahtua jaoston kuin lautakunnan piirissä. Yleisten töiden lautakunnan johtosäännön 7 :n mukaan lautakunta asettaa kunkin kalenterivuoden alussa keskuudestaan viisijäsenisen talorakennusjaoston ja määrää sille puheenjohtajan. Jaoston puheenjohtajaksi valittiin Mustamäki ja jäseniksi Anteli, Danielsson, Norman ja VVirmalainen. Jaoston sihteerinä toimi os. siht. oik.kand. Heikki Aho. Kaupungininsinöörin toimialaan kuuluvat asiat Päätökset. Lautakunta päätti hyväksyä v:n 1973 koneja autohankintaohjelman ( ). Lausunnot. Lautakunta antoi kertomusvuonna khlle mm. seuraavia asioita koskevat lausunnot: - asuntotuotanto-ohjelmaehdotus ( ) - asemakaavaehdotukset: Etelä-Kaarela-Kannelmäki kortteleille sekä muutosehdotus puistoalueelle ( ), Haaga-Lassila kortteleille ( ) ja Suutarilan kortteleille eli Puistolan aloituskortteleille ( ) - asemakaavan muutosehdotukset: Alppiharjun korttelille 397 sekä viereisille puistoalueille ( ), Haagan, Pohjois-Haagan korttelille sekä eräille viereisille yleisille alueille ( ), Pakila-Itä-Pakilan eräille kortteleille sekä puisto- ja katualueille ( ) sekä Pitäjänmäen - Reimarlan kortteleille 46119, 46122, ja sekä puisto-ja katualueille ja osalle Konalan puistoaluetta ( ) esi- ja yleissuunnitelmat: Itäisen rantavyöhykkeen virkistyksen yleissuunnitelma ( ) ja Itäkeskuksen kaavarungon esisuunnitelmat ( ) kaatopaikat: ylimääräisten maa-ainesten ja asumisjätteiden kaatopaikan perustaminen Laajalahden länsiosan vesi- ja vesijättöalueelle, lisäselvityksen antaminen Länsi-Suomen vesioikeudelle ( ) valtion virastotalon rakentaminen Itä-Pasilaan ( ) vesiensuojelu: Tuusulanjoen ja Keravanjoen alueiden vesiensuojelutoimikunnan mietintö ( ) Lisäksi annettiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle lausunto saneeraussuunnitelmaehdotuksesta ( ). 262

2 Rakennuttajapäällikön toimialaan kuuluvat asiat Lausunnot. Lautakunta antoi kaupunginhallitukselle mm. seuraavia asioita koskevat lausunnot: metroasemat: Hiihtäjäntien, Kulosaaren ja Siilitien asemien pääpiirustukset ( ) ja Kampin aseman luonnospiirustukset ( ) urheilukeskuksen esityöt, Itäisen Asukastoimikunnan aloite ( ). Talosuunnittelu osaston toimialaan kuuluvat asiat Päätökset. Lautakunta päätti tilata kertomusvuonna erilaisia suunnittelutöitä seuraavasti: Esplanadi kappelin entistämis- ja peruskorjaustyön suunnittelu Arkkitehtitoimisto Aino ja Pekka Laurilalta ( ) Herttoniemen ammattikoulun jatkosuunnittelutyö Arkkitehtitoimisto Timo ja Tuomo Suomalaiselta ( ) ja rakennussuunnittelu insinööritoimisto Osmo Puupponen & Co:lta ( ) Koskelan vanhusten asuintalon ja lasten päivähoitolaitoksen sekä korttelikoulun suunnittelutyö Arkkitehtitoimisto Erkki Karvinen Ky:ltä ( ) Oulunkylän urheilupuiston I rakennusvaiheen jatkosuunnittelu Arkkitehtitoimisto Risto Kauria ja Risto Turtola Arkkitehdin SAFA.Ita ( ) Pirkkolan jäähallin eli jääkiekkokentän kattamisen suunnittelu Arkkitehtitoimisto Kaija ja Heikki Sireniltä ( ) rautatieasemien jatkosuunnittelutyöt: Kannelmäen asema Suunnittelutoimisto Kahri-Mikkilä-Mykkäseltä, Malminkartanon asema Oy Kaupunkisuunnittelu Ab:lta ja Pohjois-Haagan asema arkkitehtitoimisto Lehtovuori-Tegelman-Väänäseltä ( ). Esitykset. Lautakunnan kaupunginhallitukselle antamat esitykset koskivat mm. Pohjois-Haagan väestönsuojan rakentamista aseman lähelle tulevaan koulurakennukseen ( ) sekä Myllypuron urheilupuistoa varten valitun maankäyttövaihtoehdon mukaisen asemakaavamuutoksen suorittamista ( ). Lausunnot. Lautakunta päätti lähettää mm. seuraavat piirustukset kaupunginhallitukselle puoltaen niiden hyväksymistä: luonnospiirustukset: Jakomäen kansakoulun lisärakennus, korttelikoulut Itä-Pakila ja Koskela ( , , ), Kannelmäen asema ja Koskelan vanhusten asuintalo ( , ), lasten päiväkodit Itä-Pakila, Kontula III, Koskela, Lauttasaari II ja Pajalahti ( , , , , ), Meilahden taidekokoelmarakennus, Pirkkolan jäähalli ja Talin urheilupuiston jalkapallohalli ( , , ) muutospiirustukset: Kallion paloasema, Kiinteistö Ensi linja 9 ja Ruoholahden telakan toimisto- ja sosiaalirakennus ( , , ) pääpiirustukset: asemat: Pohjois-Haaga ja Kannelmäki ( , 1351 ), Hanasaaren B-voimalaitos 2. rakennusvaihe ( ), Esplanadinkappelin entisöimis- ja muutoshanke ( ), kalliosuojat: Dagmarinkatu, Tiilimäen laajennusosa ja Tähtitorninvuori ( , , ), kaupunginpuutarhan kasvihuoneen n:o 5 uudelleen rakentamisen II vaihe ( ), Kyläsaaren vesiensuojelu- ja tielaboratorio ( ), Laajasalon kirjasto- ja nuorisotalo ( ), lasten päivähoitolaitokset: Etelä-Jakomäki, Koulutanhua, Pajalahti, Mellunmäki, Sepänmäki ja Vesala ( , , , , , 1520 %,Marian sairaalan keittiön perusparannustyö, Metsolan tp. kansakoulu, Pakin talo II rak.vaihe ja Pirkkolan jäähalli ( , , , ), poliisilaitoksen toimitiloissa Unioninkatu 27 ja Aleksanterinkatu suoritettavat muutos- ja perusparannustyöt ( ), Talin urheilupuiston jalkapallohalli, Tervalammen työlaitoksen henkilökunnan asuinrakennus ja Vuosaaren vesisäiliö rakennukseen suunniteltu laitesuoja ( , , ) muut lausunnot koskivat mm. seuraavia asioita Etelä-Haagan terveysaseman perustamissuunnitelma ( ) Kivelän ja Hesperian sairaaloiden modernisointia koskeva perustamissuunnitelma ( ) Lasten päivähoitokomitean mietintö ( ) ja lasten päivälaitoshuoneiston rakentaminen Patolan alueelle ( ) Myllypuro: korttelikoulun, kerhokeskuksen, lasten päiväkodin ja koululasten päiväkodin suunnitteluohjeet ( ), urheilupuiston maankäyttösuunnitelman tarkistaminen ( ) sekä vapaa-ajan viettoon ja harrastustoimintaan tarkoitettujen tilojen sijoittaminen kalliosuojaan ( ) päihtyneiden selviämisaseman sijoittaminen ytlkn hallinnossa olevalle tontille ( ) 263

3 Vallilan terveysaseman ja Kunnantien ensiapuaseman toiminnallinen suunnitelma ja huonetilaohjelma ( , ). Lisäksi lautakunta antoi eräille hallintokunnille lausunnon monitoimitaloselvityksistä ( ). Talonrakennusosaston toimialaan ku luvat asiat Päätökset. Lautakunta päätti kertomusvuonna suorittaa seuraavat hankinnat: tilata HKR:n läntisen tukikohdan hallien elementtirungot Semera Oy:ltä ( ), Jakomäen tp. lastentarhan ja tp. kansakoulujen viipalerakenteet, 2 kpl siirrettäviä koulurakennuksia ja 8 kpl viipalerakenteita Myyntiyhdistys Puutalolta ( # , ), Läntisen tukikohdan hallien siporex-elementit Lohjan Kalkkitehdas Oy Sasekalta ja teräsrunkoiset ovet ja seinät Forssan Metallityöt Oy:ltä ( , 1101 ) ja Pirkkolan jäähallin liimapuu kannattajat Oy Laivateollisuus Ab.ltä ( ) tilata seuraavat työt kalusto-ja maalaustyöt Kontulan vanhustenhuollon keskuksen kalustotyöt Oulun Puukaluste Oy.ltä ja lasten päivähoitolaitoksen Pajalahdentie 10 KVR-työt Myyntiyhdistys Puutalolta ( , 960 ) Lauttasaaren hoito-osaston sekä Kontulan vanhustenhuollon keskuksen maalaustyöt Maalausliike Vilen & Syrjänen Oy:ltä ( , ) louhinta-,paalutus- ja maarakennustyöt Pasilan maalikennekeskuksen rakennus B:n kaivinpaalutustyöt Kreuto Oy:ltä ( ), Kyläsaaren vesiensuojelu- ja tielaboratorion paalutus- ja maatyöt Pohjavahvistus Oy:ltä ( ), virastotalon Hietaniemenkatu 9 maarakennustyöt Perusyhtymä Oy.ltä ( ) sekä Dagmarinkadun kalliosuojan louhintatyöt Oy Yleiseltä Insinööritoimistolta ( ) rakennusurakat ja -työt Kontulan vanhustenhuollon keskuksen rakennusurakka Laatubetoni Oy.ltä ( ), Talin jalkapallohalliurakka Liitin Oy:ltä ( ), Pasilan maaliikennekeskus B:n betonielementtityöt Oy Semera Ab:ltä ( ), Pirkkolan jäähallin katto- ja päätyseinätyön urakat Rakennuslii- ke Viljo Viisas ja Kumppanilta ( ) osaurakat ja -työt Finlandia-talon lisärakennuksen sähkötekniset työt Keskusosuusliike Hankkijalta, putkityöt Suomen Vesi- ja Lämpöjohto Oy:ltä, ilmanvaihtotyön urakat Suomen Puhallintehdas Oy:ltä sekä LVI-automatiikka ja valvontalaitetyöt Regulator Oy:ltä ( , , , ) Kallion paloaseman alumiiniset ovat ja ikkunarakenneurakat T:mi Konepaja Mäkeliniltä ja puuikkunaurakat Kajaani Oy:ltä ( , 1859 ), ll I- ja IV rakennusvaiheen säätölaitetyöt ilmanvaihto- ja putkiurakat Oy Huber Ab:ltä, I I'- Honeywell Oy:ltä sekä II IV rakennusvaiheiden sähköurakat Keskusosuusliike Hankkijalta ( , , , ) Kontulan vanhustenhuollon keskuksen ikkunatyöt Mikkelin Puusepänliikkeeltä, putkityöt Putkivuorio Oy.ltä, ilmanvaihtourakat Vesijohtoliike Onniselta sekä sähkötyöt Issi Ky V. Koskelalta ( , , 1595, 1596 ) Pasilan maalikennekeskuksen rakennus B:n sähkötyöt Issi Ky V. Koskelalta, putkityöt Vesi-ja Lämpö Oy:ltä sekä ilmanvaihtotyöt Oy Ab.ltä ( , 593, 594 ) llmatekniikka Pirkkolan jäähallin sähkötekniset työt Sähköapu Oy.ltä ( ), Roihuvuoren kansakoulun ikkunoiden uusimistyö Kokko & Kontio Oy:ltä ( ) Virastotalon Hietaniemenkatu 9 putkityöt kaupungin vesilaitokselta, sähkötyöt Puistolan Sähköliike Oy:ltä sekä ilmanvaihtotyöt Suomen Puhallintehdas Oy :ltä ( , , ) suu n n ittelu työ t Herttoniemen ammattikoulun sähkötekninen suunnittelu Insinööritoimisto Tauno Nissinen Ky.ltä ( ) Itä-Pasilan kalliosuojan sähkötekninen suunnittelu Insinööritoimisto Sarpanen & Nymanilta ( ). 264

4 Katurakennusosaston toimialaan kuuluvat asiat Lautakunta päätti kertomusvuonna hankkia Herttoniemen jätevedenpuhdistamon pohjalaattailmastimet Activated Sludge Ltdiltä ( ) tilata seuraavat työt jätevedenpuhdistamot ja -pumppaamot Ala-Tikkurilan pumppaamon rakennusurakka Lemminkäinen Oy.ltä sekä Suutarilan ja Pukinmäen pumppaamojen paineviemärit ja Ala-Tikkurilan liittymien ulkopuolisten johtojen rakentaminen Insinööritoimisto Oy Vestolta ja Oy Yleinen Insinööritoimistolta ( , 188 ) Hanasaaren viemäripumppaamon rakennusurakka Vesto Oy:ltä ( ), Herttoniemen jätevedenpuhdistamon urakka Laatubetoni Oy.ltä ja esikäsittelyaseman koneistourakka Konekemia Oy.ltä ( ) Talin jätevedenpuhdistamon tilapäisen lietteenkuivauskoneiston hankinta ja asennus Machinery Oy: Itä ( ) louhintamaanrakennus- ja paalutustyöt Itä-Pasilan maarakennusurakka III louhintatyöt Louhinta-ja Maansiirto Eero Forsström Ky:ltä ( ) Kulosaaren louhinta-, purku- ja viemäriurakat Louhintaliike Aalto Oy.ltä ( ) Martinlaakson radan Malminkartanon tunneliaseman louhinta annettiin T:mi Rilken suoritettavaksi ( ) Nurmijärventien maan ja kallion leikkaustyöurakka Louhintaliike Aalto Oy.ltä ( ) Veturimiehenkadun louhinta Tiefundamentti Oy: Itä ( ) Haagan eritasoliittymän pengerpaalutustyöt ensisijaisesti Veljekset Hallenberg Oy:ltä ja toissijaisesti Maanrakennusliike Kullervo Karekselta ( ) sillat Huopalahden-Martinlaakson radalle rakennettava Pohjois-Haagan asemasilta Silta ja Satama Oy.ltä ( ) Nurmijärventien sillat: Kylänevantien silta- ja Haagan risteyssiltaurakat sekä rautatiealikulkusilta ja siihen liittyvä rataoikaisu Lemminkäinen Oy:ltä ( , ) sekä Laajasuontien ja Santavuorentien jalankulkusiltojen rakennusurakat Perusyhtymä Oy:ltä ( ) Pasilan siltaurakka I Tiefundamentti Oy:ltä ( ) Reposalmentlen risteyssiltaurakka Oy Kreuto Ab:n suoritettavaksi ( ) verkkoaitaus Martinlaakson radan verkkoaitausurakka Alum Oy.- ltä ja Teknillinen toimisto E. Laurilalta ( ) viemäriurakat Arttolantieltä Puistolan aloituskortteliin johtavien viemäreiden ja Vuosaaren Rastilan pumppaamon ulkopuolisten viemäreiden urakat Insinööritoimisto Oy Vestolta ( , ), Pajalahden sadevesiviemärin urakat Louhinta ja maansiirto Eero Forsström Ky.itä ( ) suunnittelutyöt Lauttasaaren jätevedenpuhdistamon laajennuksen ja vanhan osan korjauksen suunnittelutyö Maa ja Vesi Oy:ltä ( ), Viikin jätevedenpuhdistamon laajennuksen suunnittelu Su un ittelu keskus Oy:ltä ( ) Katurakennusosaston toimesta suoritettavat kestopäällystystyöt ja ns. suuret valuasfalttityöt katurakennusosasto oikeutettiin tilaamaan kunkin työn alimman tarjouksen tehneeltä liikkeeltä eräin ehdoin ( , 694, ) Katurakennusosaston piirustuksessa n:o esitetty Tapaninkylän, Suurmetsän ja Suutarilan kaavoittamattomien puistoalueiden rakennusaikataulu hyväksyttiin eräin muutoksin ( ). Esitykset. Lautakunta teki kertomusvuonna mm. seuraavat esitykset: khlle esitys kadun ja viemärin keskimääräisten rakennuskustannusten vahvistamiseksi vuodelle 1974 ( ) ja katujen määräämisestä kaukotai kauttakulkuliikenteelle tärkeiksi sekä rakennuslain 93 :n 1 mom:ssa tarkoitettujen korvausten hakemisesta valtiolta ( ) kaupunkisuunnittelulautakunnalle jalankulku- ja polkupyöräliikenteen suunnitteluohjeiden tarkistamista koskeva esitys ( ). Lausunnot. Lautakunta antoi kertomusvuonna kaupunginhallitukselle mm. seuraavia asioita koskevat lausunnot: jätevedenpuhdistamot Sipoon Nikkilän jätevedenpuhdistamon käyttökustannusten jakaminen ja jäteveden puhdistamista koskevan sopimuksen tarkistaminen ( ) liikenneyhteydet, tiet, sillat liikenneyhteydet Pirkkolan urheilupuiston ja Mau- 265

5 nunnevan alueella ( ) parantaminen: Helsingin-Lähden moottoritie välillä Koskelantie-Viikki tiejärjestelyineen ( ), Helsingin ohikulkutie välillä Veromiehenkylä- Tikkurila ja liikenteen valo-ohjaussuunnitelma ( ) ja Valtatie n:o 6, 7 (Itäväylä) Jakomäen-Mellunkylän paikallistien (Naulakalliontie) ja Vuosaaren paikallistien (Niinisaarentien) risteysalueella tiejärjestelyineen ( ) rakentaminen: jalankulkutien rakentaminen valtatien n:o 2 varteen välillä Konala-Friherrs.Helsinki, Espoo ja Vantaa ( ) ja Vantaanjoen länsirannan ulkoilureitin ja siihen liittyvien siltojen rakentaminen ( ) yleissuunnitelmat: Pasila-Metsälän yhdystielle rakennettavan Veturitien ylikulkusillan (silta n:o 10) yleissuunnitelma ( ) ja Sörnäisten rantatien yleissuunnitelma ( ) piirustukset alikäytävät, alikulkusillat ja-tunnelit: Huopalahden asemajärjestelyyn liittyvien alikäytävien ja alikulkusillan yleispiirustukset ( ), Metsämäentien ja Ratapihantien alikäytävien sekä Ratapihantien alitse rakennettavan rautatietunnelin ja Savonkadun pohjoispuolelle rakennettavan alikäytävän yleispiirustukset ( , , ) jätevedenpuhdistamot, viemäritunneitym.: Herttoniemen jätevedenpuhdistamon uuden esikäsittelyaseman ja Rastilan jätevedenpumppaamon pääpiirustukset ( , ), Kaivopuiston ja Eteläsataman kokoojaviemärin sekä Konala- Pasila viemäritunneliin Käpylästä johtavan sivuhaaran suunnitelman piirustukset ( , ) ja Savilan pumppaamon ja Savilan-Tivolintien viemäritunnelisuunnitelman luonnospiirustukset ( , ) metro: tunneliosuuden Siltavuori-Kamppi suunnitelmat, Sörnäisten ja Hakaniemen metroaseman luonnos- ja pääpiirustukset sekä metrovarikon yleissuunnitelma ( , 582, 583, 584 ), ulkoalueen sähkönsyöttöasemien (Kalasatama, Kulosaari, Siilitie, pääpiirustukset ( ) ja varikon koetusraiteen linjaus ja korkeusasema sekä betonitunnelin yleispiirustukset ( ). Lisäksi lautakunta antoi muille kaupungin elimille mm. seuraavat lausunnot: kaupunkisuunnittelulautakunnalle tie- ja katupoikkileikkausten suunnitteluohjeita sekä veden hankinta ja viemärilaitteiden rakentamista ja suunnittelua varten haettavia korkotukilainoja koskevat lausunnot ( , 629 ) metrotoimikunnalle lausunto länsisektorin esisuunnitelmasta osuudella Kamppi-Lauttasaari ( ) sekä vesilautakunnalle lausunto vesijohtoveden valmistuksessa ja jäteveden puhdistuksessa syntyvien lietteiden yleiskäsittelymahdollisuuksien tutkimisesta ( ). Puhtaanapito-osaston toimialaan kuuluvat asiat Esitykset. Lautakunta teki kaupunginhallitukselle kertomusvuonna mm. Itä-Pasilaan rakennettava katulämmitystä koskevan esitykset ( ). Lausunnot. Lautakunta antoi khlle mm. seuraavia asioita koskevat lausunnot: kaatopaikkoja koskeva valtuustoaloite ( ) Lauttasaaren hiekoitushiekkasiilon sijoitus ( ) Vanhankaupunginlahden itäisten osien rakentaminen virkistysalueeksi ( ). Talousosaston toimialaan kuuluvat asiat Päätökset. Lautakunta päätti suorittaa kertomusvuonna mm. seuraavat hankinnat: autot: jätteenkuljetusauto Bedford EJM/Norba KB Insinööritsto O. Wikström ilta ( ), aggregaatti yhdistelmä Bedford ERT3D Nordba K1-5 Oy Auto-Bil Ab:ltä ja yksi Scania LB 80 S38 - Norba K1 5 yhdistelmä Scan-Auto Oy:ltä sekä kaksi Kontio-Sisu L-139 CV/4400 N aurausautoa Oy Suomen Autoteollisuus Ab.ltä ( , 669 ) - kaivukoneet: 2 kpl ARA AK 31 F, Keskusosuuliike Hankkijalta ( ) katuhiekkaa (pestyä) n tonnia Lohjan Kalkkitehdas Oy Rudukselta ( ) kompressorit: 3 kpl siirrettäviä äänieristettyjä Holman RO 25 P Silent Machinery Oy Tietokoneelta ( ) lakaisukoneet: kaksi kpl Elgin Pelican Americana Oy Rolac Ab:ltä ( ) leikkurit: hydraulinen levyleikkuri Pearson 8038Oy Finnbasic Ab:ltä ( ), 2 kpl kelaleikkureita mallia Jacobsen m/f 133 ja 2 kpl mallia Turf King/84 keloineen sekä yksi luiskaleikkuri Terrain King Oy Labor Ab.ltä ( ) 266

6 moottoribensiinihankinnat v esityslistan mukaisesti ( ) nosturit, kuormaajat: Grove RT 58 mobilenosturi ja kaksi Allis-Chalmers 345 pyöräkuormaajaa Kesko Oyrltä ( , ) teräsbetonisia paaluhattuja kpl Karjaan Sementtituotetehtaalta ( ) Teräsbetonipaalut Haagan eritasoliittymää varten Lohjan Kalkkitehdas Oy Betonilta ( ) - traktorit ja niihin liittyvät laitteet: 5 kpl Valmet 702 yleistraktoreita, 4 kpl Valtra-VL 1605 etukuormaimia, yksi Valtra VL 1605 kuormain, yksi Hiab 550 B nosturi, yksi Teräperävaunu ja 2 kpl Valmet 1200 pyöräkuormaajaa sekä 6 kpl Valtra Vilske VL 742 K traktorikuormaajaa Valmet Oyrltä ( , , ). 267

29. Yleisten töiden lautakunta

29. Yleisten töiden lautakunta Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Yleisten töiden lautakuntaan kuuluivat v. 1971 muuten samat henkilöt kuin edellisenäkin vuonna, paitsi että jäseniksi toim.joht. Osmo Mustamäen ja sosion. Sigurd Norrmenin

Lisätiedot

30. Yleisten töiden lautakunta

30. Yleisten töiden lautakunta Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Yleisten töiden lautakunnan kokoonpano v. 1967 oli muuten sama kuin edellisenä vuonna, paitsi että jäseneksi lakit.lis. Paul Paavelan tilalle valittiin 15.4. alkaen

Lisätiedot

30. Yleiset työt. Yleisten töiden lautakunta

30. Yleiset työt. Yleisten töiden lautakunta Yleisten töiden lautakunta Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Yleisten töiden lautakuntaan kuuluivat v. 1961 puheenjohtajana os. pääll. Valtter Laitinen, varapuheenjohtajana yli-ins. Harald Backman

Lisätiedot

Kertomusvuoden aikana anottiin hautausavustusta 14 työsuhteessa kuolleen henkilön oikeudenomistajille.

Kertomusvuoden aikana anottiin hautausavustusta 14 työsuhteessa kuolleen henkilön oikeudenomistajille. 357 he n k. sairastuneet tapaturman uhrit kuntaa lukum. henk. menetettyjä lukum. henk. menetettyjä keskim. kun- työpäiviä kun- työpäiviä nasta lukum. henk. nasta lukum. henk. % kohden % kohde tuntipalkkaiset

Lisätiedot

30. Yleiset työt. Yleisten töiden lautakunta

30. Yleiset työt. Yleisten töiden lautakunta Yleisten töiden lautakunta Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Yleisten töiden lautakuntaan kuuluivat v. 96 puheenjohtajana dipl.ins. Terttu Raveala, varapuheenjohtajana os.pääll Valtter Laitinen sekä

Lisätiedot

KU N N ALLISH ALLI N NOSTA

KU N N ALLISH ALLI N NOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KU N N ALLISH ALLI N NOSTA 87 1974 HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1977 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat Keskushallinto 1. Kaupunginvaltuuston kokoonpano

Lisätiedot

31. Rakennusvirasto 1 )

31. Rakennusvirasto 1 ) 1 ) Yleistä Kaupungin rakentamista kokonaisuutena ajatellen on vuoden 1970 tilille kirjattava eräs huomattava organisation uusinta, nimittäin projektijärjestelmän käyttöön otto. Tämän uuden organisation

Lisätiedot

VIRASTOT JA LAITOKSET

VIRASTOT JA LAITOKSET HELSINGIN KAUPUNGIN VIRASTOT JA LAITOKSET 7 1971 HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1974 SI S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu Alkusanat 1. Palkkalautakunnan toimisto 2. Kiinteistövirasto

Lisätiedot

VIRASTOT JA LAITOKSET

VIRASTOT JA LAITOKSET HELSINGIN KAUPUNGIN VIRASTOT JA LAITOKSET 3 1967 HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 19 6 9 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Alkulause III 1. Palkkalautakunnan toimisto * 1 2. Kiinteistövirasto

Lisätiedot

2. Kaupunginhallitus 224

2. Kaupunginhallitus 224 120 2. Kaupunginhallitus 224 Hakulinen ja fil. kand. Christoffer Schildt sekä varajäseniksi kontt. pääll. Konsti Järnefelt, maaherratar Hellä Meltti ja toimitsija Aune Seme. Suomen Taiteilijaseura oli

Lisätiedot

VIRASTOT JA LAITOKSET

VIRASTOT JA LAITOKSET HELSINGIN KAUPUNGIN VIRASTOT JA LAITOKSET 5 1969 HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1972 S I S Ä L L Y S L U E T T E LO Alkulause 1. Pai kk ai au t ak u nnan toimisto.. 2. Kiinteistövirasto.

Lisätiedot

VIRASTOT JA LAITOKSET

VIRASTOT JA LAITOKSET HELSINGIN KAUPUNGIN VIRASTOT JA LAITOKSET 10 1974 HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKESKUKSEN JULKAISEMA HELSINKI 1978 ISBN 951-771 -044-5 ALKUSANAT Käsillä oleva Helsingin kaupungin virastot ja laitokset -julkaisu

Lisätiedot

VI RASTOTJA LAITOKSET

VI RASTOTJA LAITOKSET HELSINGIN KAUPUNGIN VI RASTOTJA LAITOKSET 6 1970 HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1973 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat. 1. Palkkalautakunnan toimisto 2. Kiinteistövirasto 3. Asuntotuotantotoimikunta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 19.8.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 19.8.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2008 1 19.8.2008 SATAMALAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 19.8.2008 kello 8.00 Paikka VUOSAn toimitilat Vuosaaren satama Laivanrakentajantie 2 B, 00980 HELSINKI HELSINGIN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 56 943 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 946 Helalnki 946. Työväen kirjapaino. SISÄLLYSLUETTELO 3. 4. 5. 6. 7.

Lisätiedot

9. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat

9. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 180 2. Kaupunginhallitus ten sekä 65 000 mk värillisten kivipiirrosten näyttelystä eri sairaaloita varten ostettavaa 20 työtä varten 2 ). Kaupunginhallitus päätti 3 ) suostua Suomen Taideakatemian anomukseen,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 58 1945 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1949 Helsinki 1949. Työväen kirjapaino. SISÄLLYSLUETTELO 3. Kiinteistölautakunta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 46 1938 HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1936 SISÄLLYSLUETTELO. Sivu Alkulause IV I. Kaupunginvaltuusto. A. Kaupungin kiinteää

Lisätiedot

KUNNALLISHALLINNOSTA

KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 86 1973 HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1976 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat 1. Kaupu ngin valtuusto 1. Yleistä kunnallishallintoa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINTO HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1967

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINTO HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1967 HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINTO 78 1965 HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1967 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu Alkulause I. Kaupunginvaltuusto 1. Yleistä kunnallishallintoa

Lisätiedot

Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat

Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat aikoja siten, ettei kirjelmässä mainitunlaisia tapauksia pääse syntymään (16. IL 3 223, 7. 12. 3 447 ). Nuorisokahviloiden jäsenmaksujen tilittäminen. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa Pohjois-Haagan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 Kiinteistölautakunta 28.06.2012. Kiinteistöviraston neuvotteluhuone (Fabianinkatu 31 D, 4 krs.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 Kiinteistölautakunta 28.06.2012. Kiinteistöviraston neuvotteluhuone (Fabianinkatu 31 D, 4 krs. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 Kokousaika 16:00-18:07 Kokouspaikka Kiinteistöviraston neuvotteluhuone (Fabianinkatu 31 D, 4 krs.) Läsnä Jäsenet Paalimäki, Tuula puheenjohtaja Ekholm-Talas, Heidi

Lisätiedot

KUNNALLISHALLINNOSTA

KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 79 1966 HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1968 Paasipaino, Helsinki 1968 ALKULAUSE Tämä julkaisu on toimitettu toisen kerran samaan

Lisätiedot

20 VUOTTA HELSINGIN KESKUSPUISTON PUOLESTA YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 1992-2012. Martti Manu

20 VUOTTA HELSINGIN KESKUSPUISTON PUOLESTA YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 1992-2012. Martti Manu 20 VUOTTA HELSINGIN KESKUSPUISTON PUOLESTA YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 1992-2012 Martti Manu Marraskuu 2012 1 Sisältö Alkusanat 2 Haaganväylä-suunnitelma 3 Tapahtumia ennen rekisteröitymistä 4 Yleiskaava 1992

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 77 1964 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1969 SISÄLLYSLUETTELO Sivu III Alkulause 1. Kaupunginvaltuusto 1. 2. 3.

Lisätiedot

32. Liikennelaitos 1 )

32. Liikennelaitos 1 ) 1 ) Liikennelaitoksen lautakunta seuraava: Londen, Carl-Gustaf Kalliala, Henrik Gestrin, Kristian Ilveskorpi, Martti Korvenheimo, Jorma Nieminen, Martti Vakkuri, Juho Valpas, Olavi Virtanen, Kalle Krogius,

Lisätiedot

5. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat. Kansakoulutoimi

5. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat. Kansakoulutoimi Oikeusaputoimisto. Kaupunginhallitus päätti, että talon Pengerkatu 35 piharakennuksessa oleva varastotila, jonka vuokrasuhde oli irtisanottu 1.4. lukien, saatiin luovuttaa oikeusaputoimiston käyttöön niiden

Lisätiedot

11/21/12 2:00 AM 11/28/13 2:00 11/21/13 2:00 11/28/13 2:00 11/28/13 2:00 AM 11/15/12 2:00 11/15/12 2:00 AM

11/21/12 2:00 AM 11/28/13 2:00 11/21/13 2:00 11/28/13 2:00 11/28/13 2:00 AM 11/15/12 2:00 11/15/12 2:00 AM Name Asiakirjatyyppi Diaarinumero Päätöspäivä Kokouspäivä Asiakirjan tila Virasto Päättäjä Aaltomittaukset ja aaltomallilaskelmat Helsingin rannikkovesillä - tilaus Ilmatieteen laitokselta 002125 2/13/13

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 59 946 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 950 Isinki 3 950. Työväen kirjapaino. SISÄLLYSLUETTELO 3. Kiinteistölautakunta.

Lisätiedot

rakennushistoriaselvitys

rakennushistoriaselvitys Finlandia-talon rakennushistoriaselvitys arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy Minna Lukander, arkkitehti SAFA Mari Mannevaara, arkkit. yo 18.3.2005 Sisällys

Lisätiedot