35. Yleisten töiden lautakunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "35. Yleisten töiden lautakunta"

Transkriptio

1 Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Yleisten töiden lautakuntaan kuuluivat v seuaavat henkilöt: puh.johtajana dipl.ins. Kaarlo Penttinen, varapuh. johtajana ammatintark. Ensio Syrjänen sekä entisinä jäseninä varatuomarit Christer Anteli ja Osmo Mustamäki ja talouspääll. Sigurd Norrmdn ja uusina jäseninä valt.tiet.maist. Martti Asunmaa, kirvesmies Pauli Danielsson, f il. tri Ilkka Hakalehto ja rak.mest. Yrjö Wirmalainen. Kaupunginhallituksen edustajana oli rakennustointa johtava apul.kaup.joht. Veikko Järvinen ja lautakunnan sihteerinä toimi rakennusviraston hallinnollisen osaston kansliatston pääll. varat. Aimo Himberg. Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 52 kertaa ja käsitteli asiaa. Lähetettyjen kirjeiden lukumäärä oli 464. Lautakunta asetti kertomusvuonna keskuudestaan kaksi jaostoa sellaisten asioiden valmistelua varten, jotka ovat edellyttäneet lisätutkimusten suorittamista ja joissa tämän on katsottu voivan paremmin tapahtua jaoston kuin lautakunnan piirissä. Yleisten töiden lautakunnan johtosäännön 7 :n mukaan lautakunta asettaa kunkin kalenterivuoden alussa keskuudestaan viisijäsenisen talorakennusjaoston ja määrää sille puheenjohtajan. Jaoston puheenjohtajaksi valittiin Mustamäki ja jäseniksi Anteli, Danielsson, Norman ja VVirmalainen. Jaoston sihteerinä toimi os. siht. oik.kand. Heikki Aho. Kaupungininsinöörin toimialaan kuuluvat asiat Päätökset. Lautakunta päätti hyväksyä v:n 1973 koneja autohankintaohjelman ( ). Lausunnot. Lautakunta antoi kertomusvuonna khlle mm. seuraavia asioita koskevat lausunnot: - asuntotuotanto-ohjelmaehdotus ( ) - asemakaavaehdotukset: Etelä-Kaarela-Kannelmäki kortteleille sekä muutosehdotus puistoalueelle ( ), Haaga-Lassila kortteleille ( ) ja Suutarilan kortteleille eli Puistolan aloituskortteleille ( ) - asemakaavan muutosehdotukset: Alppiharjun korttelille 397 sekä viereisille puistoalueille ( ), Haagan, Pohjois-Haagan korttelille sekä eräille viereisille yleisille alueille ( ), Pakila-Itä-Pakilan eräille kortteleille sekä puisto- ja katualueille ( ) sekä Pitäjänmäen - Reimarlan kortteleille 46119, 46122, ja sekä puisto-ja katualueille ja osalle Konalan puistoaluetta ( ) esi- ja yleissuunnitelmat: Itäisen rantavyöhykkeen virkistyksen yleissuunnitelma ( ) ja Itäkeskuksen kaavarungon esisuunnitelmat ( ) kaatopaikat: ylimääräisten maa-ainesten ja asumisjätteiden kaatopaikan perustaminen Laajalahden länsiosan vesi- ja vesijättöalueelle, lisäselvityksen antaminen Länsi-Suomen vesioikeudelle ( ) valtion virastotalon rakentaminen Itä-Pasilaan ( ) vesiensuojelu: Tuusulanjoen ja Keravanjoen alueiden vesiensuojelutoimikunnan mietintö ( ) Lisäksi annettiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle lausunto saneeraussuunnitelmaehdotuksesta ( ). 262

2 Rakennuttajapäällikön toimialaan kuuluvat asiat Lausunnot. Lautakunta antoi kaupunginhallitukselle mm. seuraavia asioita koskevat lausunnot: metroasemat: Hiihtäjäntien, Kulosaaren ja Siilitien asemien pääpiirustukset ( ) ja Kampin aseman luonnospiirustukset ( ) urheilukeskuksen esityöt, Itäisen Asukastoimikunnan aloite ( ). Talosuunnittelu osaston toimialaan kuuluvat asiat Päätökset. Lautakunta päätti tilata kertomusvuonna erilaisia suunnittelutöitä seuraavasti: Esplanadi kappelin entistämis- ja peruskorjaustyön suunnittelu Arkkitehtitoimisto Aino ja Pekka Laurilalta ( ) Herttoniemen ammattikoulun jatkosuunnittelutyö Arkkitehtitoimisto Timo ja Tuomo Suomalaiselta ( ) ja rakennussuunnittelu insinööritoimisto Osmo Puupponen & Co:lta ( ) Koskelan vanhusten asuintalon ja lasten päivähoitolaitoksen sekä korttelikoulun suunnittelutyö Arkkitehtitoimisto Erkki Karvinen Ky:ltä ( ) Oulunkylän urheilupuiston I rakennusvaiheen jatkosuunnittelu Arkkitehtitoimisto Risto Kauria ja Risto Turtola Arkkitehdin SAFA.Ita ( ) Pirkkolan jäähallin eli jääkiekkokentän kattamisen suunnittelu Arkkitehtitoimisto Kaija ja Heikki Sireniltä ( ) rautatieasemien jatkosuunnittelutyöt: Kannelmäen asema Suunnittelutoimisto Kahri-Mikkilä-Mykkäseltä, Malminkartanon asema Oy Kaupunkisuunnittelu Ab:lta ja Pohjois-Haagan asema arkkitehtitoimisto Lehtovuori-Tegelman-Väänäseltä ( ). Esitykset. Lautakunnan kaupunginhallitukselle antamat esitykset koskivat mm. Pohjois-Haagan väestönsuojan rakentamista aseman lähelle tulevaan koulurakennukseen ( ) sekä Myllypuron urheilupuistoa varten valitun maankäyttövaihtoehdon mukaisen asemakaavamuutoksen suorittamista ( ). Lausunnot. Lautakunta päätti lähettää mm. seuraavat piirustukset kaupunginhallitukselle puoltaen niiden hyväksymistä: luonnospiirustukset: Jakomäen kansakoulun lisärakennus, korttelikoulut Itä-Pakila ja Koskela ( , , ), Kannelmäen asema ja Koskelan vanhusten asuintalo ( , ), lasten päiväkodit Itä-Pakila, Kontula III, Koskela, Lauttasaari II ja Pajalahti ( , , , , ), Meilahden taidekokoelmarakennus, Pirkkolan jäähalli ja Talin urheilupuiston jalkapallohalli ( , , ) muutospiirustukset: Kallion paloasema, Kiinteistö Ensi linja 9 ja Ruoholahden telakan toimisto- ja sosiaalirakennus ( , , ) pääpiirustukset: asemat: Pohjois-Haaga ja Kannelmäki ( , 1351 ), Hanasaaren B-voimalaitos 2. rakennusvaihe ( ), Esplanadinkappelin entisöimis- ja muutoshanke ( ), kalliosuojat: Dagmarinkatu, Tiilimäen laajennusosa ja Tähtitorninvuori ( , , ), kaupunginpuutarhan kasvihuoneen n:o 5 uudelleen rakentamisen II vaihe ( ), Kyläsaaren vesiensuojelu- ja tielaboratorio ( ), Laajasalon kirjasto- ja nuorisotalo ( ), lasten päivähoitolaitokset: Etelä-Jakomäki, Koulutanhua, Pajalahti, Mellunmäki, Sepänmäki ja Vesala ( , , , , , 1520 %,Marian sairaalan keittiön perusparannustyö, Metsolan tp. kansakoulu, Pakin talo II rak.vaihe ja Pirkkolan jäähalli ( , , , ), poliisilaitoksen toimitiloissa Unioninkatu 27 ja Aleksanterinkatu suoritettavat muutos- ja perusparannustyöt ( ), Talin urheilupuiston jalkapallohalli, Tervalammen työlaitoksen henkilökunnan asuinrakennus ja Vuosaaren vesisäiliö rakennukseen suunniteltu laitesuoja ( , , ) muut lausunnot koskivat mm. seuraavia asioita Etelä-Haagan terveysaseman perustamissuunnitelma ( ) Kivelän ja Hesperian sairaaloiden modernisointia koskeva perustamissuunnitelma ( ) Lasten päivähoitokomitean mietintö ( ) ja lasten päivälaitoshuoneiston rakentaminen Patolan alueelle ( ) Myllypuro: korttelikoulun, kerhokeskuksen, lasten päiväkodin ja koululasten päiväkodin suunnitteluohjeet ( ), urheilupuiston maankäyttösuunnitelman tarkistaminen ( ) sekä vapaa-ajan viettoon ja harrastustoimintaan tarkoitettujen tilojen sijoittaminen kalliosuojaan ( ) päihtyneiden selviämisaseman sijoittaminen ytlkn hallinnossa olevalle tontille ( ) 263

3 Vallilan terveysaseman ja Kunnantien ensiapuaseman toiminnallinen suunnitelma ja huonetilaohjelma ( , ). Lisäksi lautakunta antoi eräille hallintokunnille lausunnon monitoimitaloselvityksistä ( ). Talonrakennusosaston toimialaan ku luvat asiat Päätökset. Lautakunta päätti kertomusvuonna suorittaa seuraavat hankinnat: tilata HKR:n läntisen tukikohdan hallien elementtirungot Semera Oy:ltä ( ), Jakomäen tp. lastentarhan ja tp. kansakoulujen viipalerakenteet, 2 kpl siirrettäviä koulurakennuksia ja 8 kpl viipalerakenteita Myyntiyhdistys Puutalolta ( # , ), Läntisen tukikohdan hallien siporex-elementit Lohjan Kalkkitehdas Oy Sasekalta ja teräsrunkoiset ovet ja seinät Forssan Metallityöt Oy:ltä ( , 1101 ) ja Pirkkolan jäähallin liimapuu kannattajat Oy Laivateollisuus Ab.ltä ( ) tilata seuraavat työt kalusto-ja maalaustyöt Kontulan vanhustenhuollon keskuksen kalustotyöt Oulun Puukaluste Oy.ltä ja lasten päivähoitolaitoksen Pajalahdentie 10 KVR-työt Myyntiyhdistys Puutalolta ( , 960 ) Lauttasaaren hoito-osaston sekä Kontulan vanhustenhuollon keskuksen maalaustyöt Maalausliike Vilen & Syrjänen Oy:ltä ( , ) louhinta-,paalutus- ja maarakennustyöt Pasilan maalikennekeskuksen rakennus B:n kaivinpaalutustyöt Kreuto Oy:ltä ( ), Kyläsaaren vesiensuojelu- ja tielaboratorion paalutus- ja maatyöt Pohjavahvistus Oy:ltä ( ), virastotalon Hietaniemenkatu 9 maarakennustyöt Perusyhtymä Oy.ltä ( ) sekä Dagmarinkadun kalliosuojan louhintatyöt Oy Yleiseltä Insinööritoimistolta ( ) rakennusurakat ja -työt Kontulan vanhustenhuollon keskuksen rakennusurakka Laatubetoni Oy.ltä ( ), Talin jalkapallohalliurakka Liitin Oy:ltä ( ), Pasilan maaliikennekeskus B:n betonielementtityöt Oy Semera Ab:ltä ( ), Pirkkolan jäähallin katto- ja päätyseinätyön urakat Rakennuslii- ke Viljo Viisas ja Kumppanilta ( ) osaurakat ja -työt Finlandia-talon lisärakennuksen sähkötekniset työt Keskusosuusliike Hankkijalta, putkityöt Suomen Vesi- ja Lämpöjohto Oy:ltä, ilmanvaihtotyön urakat Suomen Puhallintehdas Oy:ltä sekä LVI-automatiikka ja valvontalaitetyöt Regulator Oy:ltä ( , , , ) Kallion paloaseman alumiiniset ovat ja ikkunarakenneurakat T:mi Konepaja Mäkeliniltä ja puuikkunaurakat Kajaani Oy:ltä ( , 1859 ), ll I- ja IV rakennusvaiheen säätölaitetyöt ilmanvaihto- ja putkiurakat Oy Huber Ab:ltä, I I'- Honeywell Oy:ltä sekä II IV rakennusvaiheiden sähköurakat Keskusosuusliike Hankkijalta ( , , , ) Kontulan vanhustenhuollon keskuksen ikkunatyöt Mikkelin Puusepänliikkeeltä, putkityöt Putkivuorio Oy.ltä, ilmanvaihtourakat Vesijohtoliike Onniselta sekä sähkötyöt Issi Ky V. Koskelalta ( , , 1595, 1596 ) Pasilan maalikennekeskuksen rakennus B:n sähkötyöt Issi Ky V. Koskelalta, putkityöt Vesi-ja Lämpö Oy:ltä sekä ilmanvaihtotyöt Oy Ab.ltä ( , 593, 594 ) llmatekniikka Pirkkolan jäähallin sähkötekniset työt Sähköapu Oy.ltä ( ), Roihuvuoren kansakoulun ikkunoiden uusimistyö Kokko & Kontio Oy:ltä ( ) Virastotalon Hietaniemenkatu 9 putkityöt kaupungin vesilaitokselta, sähkötyöt Puistolan Sähköliike Oy:ltä sekä ilmanvaihtotyöt Suomen Puhallintehdas Oy :ltä ( , , ) suu n n ittelu työ t Herttoniemen ammattikoulun sähkötekninen suunnittelu Insinööritoimisto Tauno Nissinen Ky.ltä ( ) Itä-Pasilan kalliosuojan sähkötekninen suunnittelu Insinööritoimisto Sarpanen & Nymanilta ( ). 264

4 Katurakennusosaston toimialaan kuuluvat asiat Lautakunta päätti kertomusvuonna hankkia Herttoniemen jätevedenpuhdistamon pohjalaattailmastimet Activated Sludge Ltdiltä ( ) tilata seuraavat työt jätevedenpuhdistamot ja -pumppaamot Ala-Tikkurilan pumppaamon rakennusurakka Lemminkäinen Oy.ltä sekä Suutarilan ja Pukinmäen pumppaamojen paineviemärit ja Ala-Tikkurilan liittymien ulkopuolisten johtojen rakentaminen Insinööritoimisto Oy Vestolta ja Oy Yleinen Insinööritoimistolta ( , 188 ) Hanasaaren viemäripumppaamon rakennusurakka Vesto Oy:ltä ( ), Herttoniemen jätevedenpuhdistamon urakka Laatubetoni Oy.ltä ja esikäsittelyaseman koneistourakka Konekemia Oy.ltä ( ) Talin jätevedenpuhdistamon tilapäisen lietteenkuivauskoneiston hankinta ja asennus Machinery Oy: Itä ( ) louhintamaanrakennus- ja paalutustyöt Itä-Pasilan maarakennusurakka III louhintatyöt Louhinta-ja Maansiirto Eero Forsström Ky:ltä ( ) Kulosaaren louhinta-, purku- ja viemäriurakat Louhintaliike Aalto Oy.ltä ( ) Martinlaakson radan Malminkartanon tunneliaseman louhinta annettiin T:mi Rilken suoritettavaksi ( ) Nurmijärventien maan ja kallion leikkaustyöurakka Louhintaliike Aalto Oy.ltä ( ) Veturimiehenkadun louhinta Tiefundamentti Oy: Itä ( ) Haagan eritasoliittymän pengerpaalutustyöt ensisijaisesti Veljekset Hallenberg Oy:ltä ja toissijaisesti Maanrakennusliike Kullervo Karekselta ( ) sillat Huopalahden-Martinlaakson radalle rakennettava Pohjois-Haagan asemasilta Silta ja Satama Oy.ltä ( ) Nurmijärventien sillat: Kylänevantien silta- ja Haagan risteyssiltaurakat sekä rautatiealikulkusilta ja siihen liittyvä rataoikaisu Lemminkäinen Oy:ltä ( , ) sekä Laajasuontien ja Santavuorentien jalankulkusiltojen rakennusurakat Perusyhtymä Oy:ltä ( ) Pasilan siltaurakka I Tiefundamentti Oy:ltä ( ) Reposalmentlen risteyssiltaurakka Oy Kreuto Ab:n suoritettavaksi ( ) verkkoaitaus Martinlaakson radan verkkoaitausurakka Alum Oy.- ltä ja Teknillinen toimisto E. Laurilalta ( ) viemäriurakat Arttolantieltä Puistolan aloituskortteliin johtavien viemäreiden ja Vuosaaren Rastilan pumppaamon ulkopuolisten viemäreiden urakat Insinööritoimisto Oy Vestolta ( , ), Pajalahden sadevesiviemärin urakat Louhinta ja maansiirto Eero Forsström Ky.itä ( ) suunnittelutyöt Lauttasaaren jätevedenpuhdistamon laajennuksen ja vanhan osan korjauksen suunnittelutyö Maa ja Vesi Oy:ltä ( ), Viikin jätevedenpuhdistamon laajennuksen suunnittelu Su un ittelu keskus Oy:ltä ( ) Katurakennusosaston toimesta suoritettavat kestopäällystystyöt ja ns. suuret valuasfalttityöt katurakennusosasto oikeutettiin tilaamaan kunkin työn alimman tarjouksen tehneeltä liikkeeltä eräin ehdoin ( , 694, ) Katurakennusosaston piirustuksessa n:o esitetty Tapaninkylän, Suurmetsän ja Suutarilan kaavoittamattomien puistoalueiden rakennusaikataulu hyväksyttiin eräin muutoksin ( ). Esitykset. Lautakunta teki kertomusvuonna mm. seuraavat esitykset: khlle esitys kadun ja viemärin keskimääräisten rakennuskustannusten vahvistamiseksi vuodelle 1974 ( ) ja katujen määräämisestä kaukotai kauttakulkuliikenteelle tärkeiksi sekä rakennuslain 93 :n 1 mom:ssa tarkoitettujen korvausten hakemisesta valtiolta ( ) kaupunkisuunnittelulautakunnalle jalankulku- ja polkupyöräliikenteen suunnitteluohjeiden tarkistamista koskeva esitys ( ). Lausunnot. Lautakunta antoi kertomusvuonna kaupunginhallitukselle mm. seuraavia asioita koskevat lausunnot: jätevedenpuhdistamot Sipoon Nikkilän jätevedenpuhdistamon käyttökustannusten jakaminen ja jäteveden puhdistamista koskevan sopimuksen tarkistaminen ( ) liikenneyhteydet, tiet, sillat liikenneyhteydet Pirkkolan urheilupuiston ja Mau- 265

5 nunnevan alueella ( ) parantaminen: Helsingin-Lähden moottoritie välillä Koskelantie-Viikki tiejärjestelyineen ( ), Helsingin ohikulkutie välillä Veromiehenkylä- Tikkurila ja liikenteen valo-ohjaussuunnitelma ( ) ja Valtatie n:o 6, 7 (Itäväylä) Jakomäen-Mellunkylän paikallistien (Naulakalliontie) ja Vuosaaren paikallistien (Niinisaarentien) risteysalueella tiejärjestelyineen ( ) rakentaminen: jalankulkutien rakentaminen valtatien n:o 2 varteen välillä Konala-Friherrs.Helsinki, Espoo ja Vantaa ( ) ja Vantaanjoen länsirannan ulkoilureitin ja siihen liittyvien siltojen rakentaminen ( ) yleissuunnitelmat: Pasila-Metsälän yhdystielle rakennettavan Veturitien ylikulkusillan (silta n:o 10) yleissuunnitelma ( ) ja Sörnäisten rantatien yleissuunnitelma ( ) piirustukset alikäytävät, alikulkusillat ja-tunnelit: Huopalahden asemajärjestelyyn liittyvien alikäytävien ja alikulkusillan yleispiirustukset ( ), Metsämäentien ja Ratapihantien alikäytävien sekä Ratapihantien alitse rakennettavan rautatietunnelin ja Savonkadun pohjoispuolelle rakennettavan alikäytävän yleispiirustukset ( , , ) jätevedenpuhdistamot, viemäritunneitym.: Herttoniemen jätevedenpuhdistamon uuden esikäsittelyaseman ja Rastilan jätevedenpumppaamon pääpiirustukset ( , ), Kaivopuiston ja Eteläsataman kokoojaviemärin sekä Konala- Pasila viemäritunneliin Käpylästä johtavan sivuhaaran suunnitelman piirustukset ( , ) ja Savilan pumppaamon ja Savilan-Tivolintien viemäritunnelisuunnitelman luonnospiirustukset ( , ) metro: tunneliosuuden Siltavuori-Kamppi suunnitelmat, Sörnäisten ja Hakaniemen metroaseman luonnos- ja pääpiirustukset sekä metrovarikon yleissuunnitelma ( , 582, 583, 584 ), ulkoalueen sähkönsyöttöasemien (Kalasatama, Kulosaari, Siilitie, pääpiirustukset ( ) ja varikon koetusraiteen linjaus ja korkeusasema sekä betonitunnelin yleispiirustukset ( ). Lisäksi lautakunta antoi muille kaupungin elimille mm. seuraavat lausunnot: kaupunkisuunnittelulautakunnalle tie- ja katupoikkileikkausten suunnitteluohjeita sekä veden hankinta ja viemärilaitteiden rakentamista ja suunnittelua varten haettavia korkotukilainoja koskevat lausunnot ( , 629 ) metrotoimikunnalle lausunto länsisektorin esisuunnitelmasta osuudella Kamppi-Lauttasaari ( ) sekä vesilautakunnalle lausunto vesijohtoveden valmistuksessa ja jäteveden puhdistuksessa syntyvien lietteiden yleiskäsittelymahdollisuuksien tutkimisesta ( ). Puhtaanapito-osaston toimialaan kuuluvat asiat Esitykset. Lautakunta teki kaupunginhallitukselle kertomusvuonna mm. Itä-Pasilaan rakennettava katulämmitystä koskevan esitykset ( ). Lausunnot. Lautakunta antoi khlle mm. seuraavia asioita koskevat lausunnot: kaatopaikkoja koskeva valtuustoaloite ( ) Lauttasaaren hiekoitushiekkasiilon sijoitus ( ) Vanhankaupunginlahden itäisten osien rakentaminen virkistysalueeksi ( ). Talousosaston toimialaan kuuluvat asiat Päätökset. Lautakunta päätti suorittaa kertomusvuonna mm. seuraavat hankinnat: autot: jätteenkuljetusauto Bedford EJM/Norba KB Insinööritsto O. Wikström ilta ( ), aggregaatti yhdistelmä Bedford ERT3D Nordba K1-5 Oy Auto-Bil Ab:ltä ja yksi Scania LB 80 S38 - Norba K1 5 yhdistelmä Scan-Auto Oy:ltä sekä kaksi Kontio-Sisu L-139 CV/4400 N aurausautoa Oy Suomen Autoteollisuus Ab.ltä ( , 669 ) - kaivukoneet: 2 kpl ARA AK 31 F, Keskusosuuliike Hankkijalta ( ) katuhiekkaa (pestyä) n tonnia Lohjan Kalkkitehdas Oy Rudukselta ( ) kompressorit: 3 kpl siirrettäviä äänieristettyjä Holman RO 25 P Silent Machinery Oy Tietokoneelta ( ) lakaisukoneet: kaksi kpl Elgin Pelican Americana Oy Rolac Ab:ltä ( ) leikkurit: hydraulinen levyleikkuri Pearson 8038Oy Finnbasic Ab:ltä ( ), 2 kpl kelaleikkureita mallia Jacobsen m/f 133 ja 2 kpl mallia Turf King/84 keloineen sekä yksi luiskaleikkuri Terrain King Oy Labor Ab.ltä ( ) 266

6 moottoribensiinihankinnat v esityslistan mukaisesti ( ) nosturit, kuormaajat: Grove RT 58 mobilenosturi ja kaksi Allis-Chalmers 345 pyöräkuormaajaa Kesko Oyrltä ( , ) teräsbetonisia paaluhattuja kpl Karjaan Sementtituotetehtaalta ( ) Teräsbetonipaalut Haagan eritasoliittymää varten Lohjan Kalkkitehdas Oy Betonilta ( ) - traktorit ja niihin liittyvät laitteet: 5 kpl Valmet 702 yleistraktoreita, 4 kpl Valtra-VL 1605 etukuormaimia, yksi Valtra VL 1605 kuormain, yksi Hiab 550 B nosturi, yksi Teräperävaunu ja 2 kpl Valmet 1200 pyöräkuormaajaa sekä 6 kpl Valtra Vilske VL 742 K traktorikuormaajaa Valmet Oyrltä ( , , ). 267

29. Yleisten töiden lautakunta

29. Yleisten töiden lautakunta Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Yleisten töiden lautakuntaan kuuluivat v. 1971 muuten samat henkilöt kuin edellisenäkin vuonna, paitsi että jäseniksi toim.joht. Osmo Mustamäen ja sosion. Sigurd Norrmenin

Lisätiedot

30. Yleisten töiden lautakunta

30. Yleisten töiden lautakunta Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Yleisten töiden lautakuntaan kuuluivat v. 1970 muuten samat henkilöt kuin edellisenä vuonna, paitsi että dipl.ins. Veikko Vuorikarin tilalle jäseneksi tuli rak.mest.

Lisätiedot

Palveluverkko Ehdotukset

Palveluverkko Ehdotukset Palveluverkko Ehdotukset Kaikki virastot (luonnos) 25.11.2009 Tulosteen koko: A2 Maatullin ala-aste Tapulikaupungin kirjasto Puistolan terveysasema Töyrynummen ala-aste Siltamäen ala-aste Puistolan kirjasto

Lisätiedot

LUONTO-TIEDE sov.koe. KUVATAIDE sov.koe LIIKUNTA sov.koe

LUONTO-TIEDE sov.koe. KUVATAIDE sov.koe LIIKUNTA sov.koe 1 Soveltuvuuskokeilla valitut vuosiluokkien 1-6 oppilasmäärät 20.9.2013 1 7 Aurinkolahden peruskoulu 451 0 0,0 1 6 Herttoniemen ala-asteen koulu 211 0 0,0 1 6 Herttoniemenrannan ala-asteen koulu 492 0

Lisätiedot

ERITYISLUOKKAVERKKO LUKUVUONNA KAUPUNGIN KOULUJEN ERITYISLUOKAT

ERITYISLUOKKAVERKKO LUKUVUONNA KAUPUNGIN KOULUJEN ERITYISLUOKAT n Aleksis Kiven peruskoulu 4 413 3 3 Alppilan yläasteen koulu 3 230 1 1 Arabian peruskoulu 4 615 2 2 Aurinkolahden peruskoulu 1 753 2 4 6 Brahenpuiston koulu 89 11 11 Eläintarhan ala-asteen koulu 4 209

Lisätiedot

starttiluokat ALUEELLISET ERITYISLUOKAT Suurpiiri 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus koulun ylläpitäjä tuetut

starttiluokat ALUEELLISET ERITYISLUOKAT Suurpiiri 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus koulun ylläpitäjä tuetut peruslinja TAD ja lukuvuonna 2012-2013 30.5.2012 - ETELÄINEN Elias-koulu s 0 Helsingin normaalilyseo v 0 Kaisaniemen aa k 0 Kruunuhaan yläaste k 0 Lauttasaaren aa s 0 Lauttasaaren yk s 0 Ressun pk k 0

Lisätiedot

30. Yleisten töiden lautakunta

30. Yleisten töiden lautakunta Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Yleisten töiden lautakunnan kokoonpano v. 1967 oli muuten sama kuin edellisenä vuonna, paitsi että jäseneksi lakit.lis. Paul Paavelan tilalle valittiin 15.4. alkaen

Lisätiedot

Koulu. aloituspaikoista paikat, paikat, minimi

Koulu. aloituspaikoista paikat, paikat, minimi 3.10.17 3.10.17 Facta.9.17, lv 17-18 16,3 u %.9.16 eet Alueella asuvat koulutulokkaat eli kouluun 83,7 % v. 11 Aurinkolahden peruskoulu Itäkeskuksen peruskoulu Keinutien ala-asteen koulu Kontulan ala-asteen

Lisätiedot

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Liite 1 - Linjakortit LUONNOS 4.2.2015 HSL Helsingin seudun liikenne Sisällys KOILLIS-HELSINGIN LINJASTO... 3 Linja 57... 4 Linja 68... 5 Linja 69... 6 Linja 70...

Lisätiedot

30. Yleisten töiden lautakunta

30. Yleisten töiden lautakunta Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Yleisten töiden lautakunnan kokoonpano oli v. 1968 muuten sama kuin edellisenä vuonna, paitsi että jäseniksi Lähdeojan ja Laitisen tilalle valittiin dipl.ins. Holger

Lisätiedot

Kertomusvuoden aikana anottiin hautausavustusta 14 työsuhteessa kuolleen henkilön oikeudenomistajille.

Kertomusvuoden aikana anottiin hautausavustusta 14 työsuhteessa kuolleen henkilön oikeudenomistajille. 357 he n k. sairastuneet tapaturman uhrit kuntaa lukum. henk. menetettyjä lukum. henk. menetettyjä keskim. kun- työpäiviä kun- työpäiviä nasta lukum. henk. nasta lukum. henk. % kohden % kohde tuntipalkkaiset

Lisätiedot

29. Yleisten töiden lautakunta

29. Yleisten töiden lautakunta Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Yleisten töiden lautakunnan puheenjohtajana toimi edelleen dipl.ins. Terttu Raveala, eikä kokoonpanossa v. 1972 tapahtunut muutoksia. Kaupunginhallituksen edustajana

Lisätiedot

30. Yleisten töiden lautakunta

30. Yleisten töiden lautakunta Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Yleisten töiden lautakunnan kokoonpano v. 1969 oli muuten sama kuin edellisenä vuonna, paitsi että uusiksi jäseniksi Kuoppalan, Pekkalan ja Virtasen tilalle tulivat

Lisätiedot

Liite, Esitys koulujen kieliohjelmaksi 1.8.2016 alkaen alueittain( sisältää vieraskielisen opetuksen ja kielikylvyn)

Liite, Esitys koulujen kieliohjelmaksi 1.8.2016 alkaen alueittain( sisältää vieraskielisen opetuksen ja kielikylvyn) Liite, Esitys koulujen kieliohjelmaksi 1.8.2016 alkaen alueittain( sisältää vieraskielisen opetuksen ja kielikylvyn) A1: Itäinen ja kaakkoinen alue Nykyinen kielitarjonat Ehdotus kieliohjelmaksi 1.8.16/

Lisätiedot

Osakeasuntojen postinumeroalueittaiset hinnat Helsingissä 2000 2012

Osakeasuntojen postinumeroalueittaiset hinnat Helsingissä 2000 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 22 213 Osakeasuntojen keskihinnat 212 Paloheinä Tapanila Osakeasuntojen postinumeroalueittaiset hinnat Helsingissä 2 212 Lassila Länsi-Pakila Pihlajamäki Kontula

Lisätiedot

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma Linjakortit LUONNOS 21.12.2014 KOILLIS-HELSINGIN LINJASTO KOILLIS-HELSINGIN YÖLINJASTO KALASATAMAN LINJASTO KORSON JA KOIVUKYLÄN SUUNNAN YÖLINJAT HSL Helsingin seudun

Lisätiedot

Helsingin reumayhdistyksen jäsenkysely 2004

Helsingin reumayhdistyksen jäsenkysely 2004 Helsingin reumayhdistyksen jäsenkysely 2004 Tulokset Helsinki syyskuussa 2004 Dipl.-Soc.Sc. Peter Hilger Itämerenkatu 8 C 59, 01800 Helsinki peter.hilger@helsinki.fi & Helsingin Reumayhdistyksen työryhmä

Lisätiedot

Auto 1 Espoon asema/ menot Auto 1/1 klo 8:00 ja toinen kierros n.9:30 1/2 klo 8:15 ja toinen kierros n. 9:45 1/3 klo 8:30 ja toinen kierros n.

Auto 1 Espoon asema/ menot Auto 1/1 klo 8:00 ja toinen kierros n.9:30 1/2 klo 8:15 ja toinen kierros n. 9:45 1/3 klo 8:30 ja toinen kierros n. Auto 1 Espoon asema/ menot Auto 1/1 klo 8:00 ja toinen kierros n.9:30 1/2 klo 8:15 ja toinen kierros n. 9:45 1/3 klo 8:30 ja toinen kierros n. 10:00 Espoon asema/ 46 päätepysäkki, virastotalojen puoli

Lisätiedot

Lähipalvelut ovat kestävää kehitystä

Lähipalvelut ovat kestävää kehitystä Lähipalvelut ovat kestävää kehitystä EU:n kestävän kaupunkikehityksen indikaattorit Euroopan unioni on esittänyt kaupunkipolitiikan indikaattorit, joiden avulla kunnat voivat seurata kestävää kehitystä

Lisätiedot

Kaupunginosien kehittäjäverkon kokous Kaupunginosien aika kaupunginosien tulevaisuuden pohdintaa

Kaupunginosien kehittäjäverkon kokous Kaupunginosien aika kaupunginosien tulevaisuuden pohdintaa Kaupunginosien kehittäjäverkon kokous 18.1.2017 Kaupunginosien aika kaupunginosien tulevaisuuden pohdintaa HS 8.10.2016 sivu A6 Yleiskaava 2016 kaavaehdotuksen kartta PATOLA Kustaankartano OULUNKYLÄ Tutustu

Lisätiedot

Terveys- ja päihdepalvelut

Terveys- ja päihdepalvelut SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT Terveys- ja päihdepalvelut Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka Etelän terveysasemat - Kallion terveysaseman avoterveydenhuolto

Lisätiedot

Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2000 2010

Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2000 2010 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 3 211 Asunnot yhteensä 21 Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2 21 /neliö 1 95-2 699 2 7-3 699 3 7-4 699 4 7-6 vähän kauppoja/ tieto epävarma

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 29. lokakuuta 2015 kello 18.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto Jari Laurila pj Esko Syrjälä j. Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Tuija Välimaa

Lisätiedot

TERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT -palvelukokonaisuus

TERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT -palvelukokonaisuus Etelän psykiatria- ja päihdekeskus Etelän psykiatria Etelän psykiatrian poliklinikka, Sturenkadun toimipiste Etelän psykiatrian poliklinikka, Kivelän toimipiste Psykiatrinen päiväsairaala Idän psykiatria-

Lisätiedot

ALUE 1 Koulun nimi Nykyinen painotettu oppiaine luokkaaste

ALUE 1 Koulun nimi Nykyinen painotettu oppiaine luokkaaste Soveltuvuusluokkaverkko 1.8.2016 alkaen ALUE 1 Koulun nimi Nykyinen painotettu oppiaine luokkaaste oppilas määrä Ehdotus 1.8.2016 luokka-aste oppilasmäärä Aurinkolahden pk, 7-9 Teknologia 7.-9. 32 Teknologia

Lisätiedot

ALEPA Toimipaikka Myymäläpäällikkö Sähköposti

ALEPA Toimipaikka Myymäläpäällikkö Sähköposti ALEPA Toimipaikka Myymäläpäällikkö Sähköposti Hämeentie 010 76 69000 0222012mp@sok.fi Asematunneli 010 76 69010 0222018mp@sok.fi Laajasalo 010 76 69030 0222020mp@sok.fi Forum 010 76 69910 0222023mp@sok.fi

Lisätiedot

KAUPUNGIN KOULUJEN ERITYISLUOKAT 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus yhteensä Alueelliset

KAUPUNGIN KOULUJEN ERITYISLUOKAT 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus yhteensä Alueelliset Aleksis Kiven peruskoulu 4 3 3 Alppilan yläasteen koulu 4 1 1 Arabian peruskoulu 4 2 2 Aurinkolahden peruskoulu 1 2 4 6 Brahenpuiston koulu 11 11 Eläintarhan ala-asteen koulu 4 2 2 Haagan peruskoulu 3

Lisätiedot

Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008

Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2010 tilastoja 40 Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008 TIEDUSTELUT Leena Hietaniemi E-mail etunimi.sukunimi@hel.fi Osoite PL 5500, 00099 Helsingin kaupunki

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/2 1 a KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 29.4.2010

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/2 1 a KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 29.4.2010 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/2 1 a 2 HANASAAREN YLEISTEN ALUEIDEN YLEISSUUNNITELMA Kslk Karttaruutu H3/R4, hankenro 0942 EHDOTUS Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee hyväksyä Hanasaaren yleisten

Lisätiedot

ESIMIEHET KULTTUURIN JA VAPAA-AJAN TOIMIALALLA TASO 2 Palvelukokonaisuus. TASO 3 Palvelu. Kulttuuripalvelukokonaisuus

ESIMIEHET KULTTUURIN JA VAPAA-AJAN TOIMIALALLA TASO 2 Palvelukokonaisuus. TASO 3 Palvelu. Kulttuuripalvelukokonaisuus ESIMIEHET KULTTUURIN JA VAPAA-AJAN TOIMIALALLA 30.5.2017 Taso Nimike TASO 2 Palvelukokonaisuus Toimialan hallinto kulttuurijohtaja liikuntajohtaja nuorisoasiainjohtaja hallintojohtaja TASO 3 Palvelu Kaupunginmuseo

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2005

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2005 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 23 2006 Malminkartano Paloheinä Siltamäki Tapanila Malmi Suurmetsä Asuntojen keskihinta, /m2 1 600-2 200 2 201-2 749 Keskihinta 2 750 /m2 2 751-3 290

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2014 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/8 7.10.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2014 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/8 7.10.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2014 1 (7) 8 Lääkkeiden annosjakelu- ja toimituspalvelun hankinta HEL 2014-004942 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättää esityslistalla esitetyin perustein valita käydyn

Lisätiedot

Lähiö projekti Helsingin kaupunki

Lähiö projekti Helsingin kaupunki Lähiö projekti Helsingin kaupunki www.hel.fi/lahioprojekti Pihlajamäki Yhdessä parempi kaupunki jo vuodesta 1996 Lähiöprojektin keskeiset tavoitteet ja tehtävät määritellään kunkin toimintakauden alussa.

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 16. huhtikuuta 2015 kello 17.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto Jari Laurila pj Esko Syrjälä j. Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Tuija Välimaa

Lisätiedot

Kartat VANTAA ESPOO HELSINKI. Maps. LAAJASALO Sarvastonkaari 23, 00840 HELSINKI LEPPÄVAARA Vanha maantie, 02650 ESPOO

Kartat VANTAA ESPOO HELSINKI. Maps. LAAJASALO Sarvastonkaari 23, 00840 HELSINKI LEPPÄVAARA Vanha maantie, 02650 ESPOO Kartat Maps ALA-MALMI Lallintie 12, 00700 HELSINKI CITY / NARINKKATORI Narinkka, 00100 HELSINKI TÖÖLÖ Urheilukatu 7, 00250 HELSINKI KALLIO Helsinginkatu 23, 00510 HELSINKI KONTULA Rintinpolku, 00940 HELSINKI

Lisätiedot

Asuntokunnat hallintaperusteen ja kielen mukaan 31.12.2006

Asuntokunnat hallintaperusteen ja kielen mukaan 31.12.2006 Asuntokunnat hallintaperusteen ja kielen mukaan 31.12.26 Helsinki Espoo Vantaa Muu Hgin seutu Hgin seutu Helsinki Espoo Vantaa Muu Hgin seutu Hgin seutu % % Omistus Arava Korkotuki Muu vuokra Asumisoikeus

Lisätiedot

TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNASSA

TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNASSA TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNASSA 7:15 8:30 Aamurukouspiiri Tuomiokirkon kappelin alasalissa 12 12:30 Päivärukous Tuomiokirkossa 18 19 Ekumeeninen Luottamuksen rukoushetki Tuomiokirkon kryptassa 12 12:30 Päivärukous

Lisätiedot

Tuottavuuden mittaus Helsingin kaupunginkirjastossa Toimintolaskennan testailua. Keskuskirjastokokous Jouni Juntumaa

Tuottavuuden mittaus Helsingin kaupunginkirjastossa Toimintolaskennan testailua. Keskuskirjastokokous Jouni Juntumaa Tuottavuuden mittaus Helsingin kaupunginkirjastossa -------------- Toimintolaskennan testailua Keskuskirjastokokous 30.1.2014 Jouni Juntumaa Helsingin kaupunginjohtajan päätöksen 30.11.2011 mukaan virastojen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Vp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Vp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/0 (7) 77 Ilmoitusasiat Päätös päätti merkitä tiedoksi seuraavat kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

Lisätiedot

Auto 6 Tapulikaupunki/ menot Auto 6/1 klo 8:00 ja toinen kierros n.9:30 6/2 klo 8:15 ja toinen kierros n. 9:45 6/3 klo 8:30 ja toinen kierros n.

Auto 6 Tapulikaupunki/ menot Auto 6/1 klo 8:00 ja toinen kierros n.9:30 6/2 klo 8:15 ja toinen kierros n. 9:45 6/3 klo 8:30 ja toinen kierros n. Auto 6 Tapulikaupunki/ menot Auto 6/1 klo 8:00 ja toinen kierros n.9:30 6/2 klo 8:15 ja toinen kierros n. 9:45 6/3 klo 8:30 ja toinen kierros n. 10:00 Tapulikaupunki/ Puistolan asema Malmi/ Malmin asema,

Lisätiedot

Helsingin peruskoulut

Helsingin peruskoulut t lukuvuosi 2014 2015 Helsingissä on ja, joissa on, ja () ja yhtenäisiä ja (). Opetusvirasto on ryhmitellyt perus t neljälle maantieteelliselle alueelle. Alueen alussa oleva kuvio kertoo, mihin un siirrytään

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä. vuonna 2003. Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja. Vanhojen asuntojen keskineliöhinta 2 425 /m 2

Asuntojen hinnat Helsingissä. vuonna 2003. Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja. Vanhojen asuntojen keskineliöhinta 2 425 /m 2 555555555 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 15 2004 Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2003 Vanhojen asuntojen keskineliöhinta 2 425 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 2 468 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 %

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 % Tutkijakoulutusaste Ylempi korkeakouluaste Alempi korkeakouluaste Alin korkea-aste Ammatillinen keskiaste Helsinki Helsingin seutu pl Helsinki Suomi pl Helsingin seutu Lukiokoulutus Perusaste tai tuntematon

Lisätiedot

Kansainvälisen toiminnan tuloksia (raportit, blogit, videot) on hyvä esitellä ja levittää Fronterin Reppu-huoneessa.

Kansainvälisen toiminnan tuloksia (raportit, blogit, videot) on hyvä esitellä ja levittää Fronterin Reppu-huoneessa. PERUSOPETUKSEN KOULUT 2014 Kansainväliseen toimintaan tarkoitettu rahoitus on korvamerkittyä eikä sitä voi kohdentaa muuhun toimintaan. Jos toimintaan tulee hakijasta riippumattomia muutoksia, tulee muutoksista

Lisätiedot

Helsingin peruskoulut

Helsingin peruskoulut Helsingin t lukuvuosi 2016 2017 Helsingissä on ja, joissa on, yläasteen kouluja () ja yhtenäisiä ja (). Opetusvirasto on ryhmitellyt t neljälle maantieteelliselle alueelle. Alueen alussa oleva kuvio kertoo,

Lisätiedot

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2011 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2011/2012

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2011 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2011/2012 7 2012 Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2011 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2011/2012 Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä vuonna 2011 Vuodenvaihteessa 2011/2012 Helsingissä asui

Lisätiedot

Toimistoon kuului kolme jaosta: ennakkosuunnittelu- ja valvontajaos, rakennussuunnittelujaos sekä väestönsuojelujaos.

Toimistoon kuului kolme jaosta: ennakkosuunnittelu- ja valvontajaos, rakennussuunnittelujaos sekä väestönsuojelujaos. 361 Tärkeimmistä vireillä olleista suunnittelutöistä mainittakoon seuraavat rakennuskohteet: yleisen kunnallishallinnon rakennukset: Finlandia-talon kongressi siipi, Hietaniemen virastotalo, Meilahden

Lisätiedot

OMAKOTI- JA PARITALON LASIKUISTIN RA- KENTAMINEN JA TERASSIN LASITTAMINEN

OMAKOTI- JA PARITALON LASIKUISTIN RA- KENTAMINEN JA TERASSIN LASITTAMINEN RAKENNUSVALVONTAVIRASTO OMAKOTI- JA PARITALON LASIKUISTIN RA- KENTAMINEN JA TERASSIN LASITTAMINEN TULKINTAOHJE Lokakuu 2004 Voimassa toistaiseksi rakennusvalvontaviraston johtoryhmän päätöksellä SISÄLTÖ

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2004

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2004 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 24 2005 Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2004 Vanhojen asuntojen keskineliöhinta 2 675 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 2 694 /m 2 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Presidentinvaalit Helsingissä, 2. kierros

Presidentinvaalit Helsingissä, 2. kierros HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 5 MARKKU LANKINEN Presidentinvaalit Helsingissä, 2. kierros Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-632-2 LISÄTIETOJA markku.lankinen@hel.fi

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuoden 2009 tammi-maaliskuussa ja vuonna 2008

Asuntojen hinnat Helsingissä vuoden 2009 tammi-maaliskuussa ja vuonna 2008 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 23 2009 Kannelmäki Etelä- Haaga Paloheinä Oulunkylä Patola Siltamäki Malmi Pihlajamäki Viikki Keskimääräiset neliöhinnat 2008 1 900-2 499 Suurmetsä 2 500-2 999

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 25 KESÄN 2010 TOIMINNAN SUPISTAMISET JA SULKEMISET Terke 2010-236 Esityslistan asia TJA/4 TJA Terveyslautakunta päätti hyväksyä terveyskeskuksen toimipaikkojen seuraavat

Lisätiedot

Ulkoilmatapahtumien maksut

Ulkoilmatapahtumien maksut Ulkoilmatapahtumien maksut maksut alk. 1.4.2015 6 (14) Yleisölle maksuton on avoin, joka rajoittaa alueen yleistä käyttöä. Yleisölle maksullinen on, jossa alue on rajattu pois yleisestä käytöstä ja johon

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 50 LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUA KOSKEVIEN SOPIMUSTEN JATKAMINEN OPTIOKAUDELLA Terke 2009-5 Esityslistan asia TJA/10 TJA Terveyslautakunta päätti jatkaa lääkkeiden annosjakelusta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT. Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT. Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut SELVITYS, ARVIOINTI JA SIJOITUS Selvitys, arviointi ja sijoitus toimisto (koko henkilökunta)

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2003

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 43 Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2003 Helsingin kaupungin kuvapankki/matti Tirri Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-616-0 LISÄTIETOJA

Lisätiedot

6 Kuninkaantammentie Niskalan pysäköintialue ULOS. 7 Haltialan aarnimetsä Mombergintie Liikuntaviraston omavalmiste Rekki 1

6 Kuninkaantammentie Niskalan pysäköintialue ULOS. 7 Haltialan aarnimetsä Mombergintie Liikuntaviraston omavalmiste Rekki 1 1 Pirkkolan liikuntapuisto pohjoinen pysäköintialue ULOS Liikuntaviraston omavalmiste Riipuntatikkaat 2 Liikuntaviraston omavalmiste Vatsalauta 4 Liikuntaviraston omavalmiste Vatsa ja selkäteline 1 Liikuntaviraston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Vp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Vp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (7) 25 Ilmoitusasiat Päätös päätti merkitä tiedoksi seuraavat kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen sekä kaupunkisuunnitteluja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/2 1 YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNTA 15.3.2011

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/2 1 YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNTA 15.3.2011 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/2 1 2 LEHTISAARENTIE, NRO 29745/1, PAPINPÖYDÄNKUJA JA LP- ALUEET, NRO 29746/1, LEHDESNIITYNTIE, NRO 29747/1 JA KUUSISAARENTIE, NRO 29817/1, KATUSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN,

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Asuminen ja Helsingin alueet

Asuminen ja Helsingin alueet HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2003 20 Asuminen ja Helsingin alueet Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-194-0 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA Maija Vihavainen, puh. 169

Lisätiedot

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2002

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2002 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2002 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Mika Lappalainen Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-389-7 Painettuna

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/1 1 a KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/1 1 a KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/1 1 a 1 19.3.2009 pöydälle pantu asia PIETARI KALMIN KADUN JOUKKOLIIKENNEKADUN LIIKENNESUUNNITELMA Kslk 2009-332 Karttaruutu H4/P4, hankenro 0949 EHDOTUS Kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 22 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.2003 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-325-0 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2012 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2012/2013

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2012 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2012/2013 7 2013 Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2012 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2012/2013 Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä vuonna 2012 Vuodenvaihteessa 2012/2013 Helsingissä asui

Lisätiedot

Kehä I välillä Keilaniemessä, 1. rakennusvaihe

Kehä I välillä Keilaniemessä, 1. rakennusvaihe Kehä I välillä Keilaniemessä, 1. rakennusvaihe 19.1.2016 1 Tilaisuuden ohjelma Tilaisuuden avaus Espoon kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska Hankekokonaisuuden esittely Espoon kaupunkitekniikka rakennuspäällikkö

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 1(6) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 1(6) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 1(6) Kokousaika Tiistaina kello 8.00 9.15 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 Läsnä Jäsenet Kortelainen Mikko puheenjohtaja Aalto Olli varapuheenjohtaja

Lisätiedot

NUORISOASIAINKESKUKSEN VIIKONLOPPU- JA VAPAAEHTOISTOIMINNAN OPAS

NUORISOASIAINKESKUKSEN VIIKONLOPPU- JA VAPAAEHTOISTOIMINNAN OPAS NUORISOASIAINKESKUKSEN VIIKONLOPPU- JA VAPAAEHTOISTOIMINNAN OPAS TULE MUKAAN PAREMPAAN VIIKONLOPPUUN! Parempi viikonloppu -toiminta käynnistyi nuorisotaloilla syksyllä 2004. Tavoitteena on tarjota nuorille

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 101 28.05.2015. Yhdyskuntatekniikan ja tilakeskuksen viranhaltijapäätökset

Tekninen lautakunta 101 28.05.2015. Yhdyskuntatekniikan ja tilakeskuksen viranhaltijapäätökset Tekninen lautakunta 101 28.05.2015 Yhdyskuntatekniikan ja tilakeskuksen viranhaltijapäätökset TEKLTK 28.05.2015 101 Kuntalain 51 :n sekä hallintosäännön 32 :n ja 33 :n mu kaan sekä teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Aleksanterinkatu 17, 8krs saneeraus, jossa uudistettiin 650m2 toimistotilat.

Aleksanterinkatu 17, 8krs saneeraus, jossa uudistettiin 650m2 toimistotilat. Referenssit Aleksanterinkatu 17, 8krs saneeraus, jossa uudistettiin 650m2 toimistotilat. Hanke toteutettiin projektijohtourakkana. Valmis 04/2015 Hotelli Kämpin 2-vaiheen viemärilinjojen saneeraus. Työt

Lisätiedot

NHK Rakennus Oy REFERENSSILUETTELO. Sivu 1/5 KORJAUSRAKENTAMINEN 11.1.2012. Työsisältö. peruskorjaus 1200brm2. Pääurakka

NHK Rakennus Oy REFERENSSILUETTELO. Sivu 1/5 KORJAUSRAKENTAMINEN 11.1.2012. Työsisältö. peruskorjaus 1200brm2. Pääurakka Sivu 1/5 Lukkarin Koulu Koulurakennuksen 1200. Pääurakka 1 M - 2 M eur Nurmijärven kunta KHO Unioninkatu/Fabianinkatu Korkeimman hallinto-oikeuden kirjastotilojen 500 t - 1 M eur Senaatti-Kiinteistöt Rakennuttajapalvelu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

ASUMINEN ALUEITTAIN HELSINGISSÄ 2010

ASUMINEN ALUEITTAIN HELSINGISSÄ 2010 ASUMINEN ALUEITTAIN HELSINGISSÄ 2010 1 TILASTOJA 2012 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Eija Rauniomaa, p. tel. 09 310 36302 etunimi.sukunimi@hel.fi JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER Helsingin kaupungin tietokeskus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1940/2014 VP 64/10.12.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1640 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 5 a 1 Tarkastusvirasto

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 5 a 1 Tarkastusvirasto HELSINGIN KAUPUNKI Liite 5 a 1 HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKETOIMINNAN KONSERNIYHTIÖIDEN TILINTARKASTAJA- EHDOKKAAT VUODELLE 2017 Finlandia-talo Oy Forum Virium Helsinki Oy Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (9) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (9) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2014 1 (9) 351 Lääkkeiden annosjakelu- ja toimituspalvelun hankinta HEL 2014-004942 T 02 08 02 00 Päätös päätti esityslistalla esitetyin perustein valita käydyn tarjouskilpailun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (3) Kaupunkisuunnitteluvirasto

Helsingin kaupunki 1 (3) Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunki 1 (3) Kaupunkisuunnitteluvirasto 17.12.2012 Kaupunginhallitus Venäjän Suomen suurlähetystön tontin asemakaavan muutosehdotuksesta annetut lausunnot (nro 12117) HEL 2011-007184 T 10 03

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/ (11) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/ (11) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 (11) 409 Lääkkeiden annosjakelu- ja toimituspalvelun hankinnasta tehtyjen oikaisuvaatimuksen käsittely ja hankinnan väliaikainen järjestäminen markkinaoikeuskäsittelyn

Lisätiedot

Opetuslautakunnan iltakoulu palveluverkosta

Opetuslautakunnan iltakoulu palveluverkosta Opetuslautakunnan iltakoulu palveluverkosta 1.11.2011 Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma vuosiksi 2012-2016 Vertailu Tilakeskuksen Opetuslautakunnan lausunto 1 Olk Opetustoimen uudisrakennushankkeet

Lisätiedot

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015 Vantaan sisäiset linjat Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), arki Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), lauantai Liikennöintiajat ja vuorovälit (min), sunnuntai 4-5

Lisätiedot

Hyria Riihimäki Hämeenkaari Hämeenkadun koulu Hämeenkylän koulu. Iivisniemen koulu Isoniitun koulu Jokelan koulukeskus

Hyria Riihimäki Hämeenkaari Hämeenkadun koulu Hämeenkylän koulu. Iivisniemen koulu Isoniitun koulu Jokelan koulukeskus Pelipaikka Ahjon koulu Anttilan koulun Arabian peruskoulu Aurinkolahden peruskoulu Diakonissalaitos Eestinkallion koulu Energia Areena Espoonlahden koulu. Espoonlahden urheiluhalli Fortum pääkonttori Gesterbyn

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

Helsingin skeittiohjelma

Helsingin skeittiohjelma Helsingin skeittiohjelma 2010-2014 Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2009:8 / Katu- ja puisto-osasto Sisällysluettelo Johdanto Katsaus skeittaamiseen Skeittaaminen harrastuksena Katuskeitti

Lisätiedot

TIENSUUNNITTELU Uudenmaan Maantien 1521 parantaminen ELY-keskus rakentamalla kevyen liikenteen väylä /Sipoon kunta välille Nikinmäki - Nikkilä, Sipoo

TIENSUUNNITTELU Uudenmaan Maantien 1521 parantaminen ELY-keskus rakentamalla kevyen liikenteen väylä /Sipoon kunta välille Nikinmäki - Nikkilä, Sipoo TL-Suunnittelu Oy 1 (5) TIENSUUNNITTELU Maantien 1521 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä / välille Nikinmäki - Nikkilä, Sipoo 2014 Tiesuunnitelma Nastolan kunta Villähteen koulun liittymäjärjestelyt

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA HEKASTA

AJANKOHTAISTA HEKASTA AJANKOHTAISTA HEKASTA Ilta Hekan kanssa 1 SISÄLTÖ Tapahtunutta 2014 Vuosi 2015 2 TAPAHTUNUTTA 2014 3 VUOSI 2014 OLI HEKASSA MUUTOSTEN VUOSI TES-vaihdos Taloushallinnon yhdistäminen Emon muutto Viipurinkadulle

Lisätiedot

Asemakaavaa muutetaan Timmermalminkujalla

Asemakaavaa muutetaan Timmermalminkujalla VANTAAN KAUPUNKI Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 11.2.2009 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Asemakaavaa muutetaan Timmermalminkujalla Asemakaavamuutos

Lisätiedot

HEKAN HALLINNON UUDISTUS KÄYTÄNNÖSSÄ JA SEN VAIKU- TUS ASUKKAISIIN

HEKAN HALLINNON UUDISTUS KÄYTÄNNÖSSÄ JA SEN VAIKU- TUS ASUKKAISIIN HEKAN HALLINNON UUDISTUS KÄYTÄNNÖSSÄ JA SEN VAIKU- TUS ASUKKAISIIN 1.10.2016 Hyyryläispäivä/Jaana Närö 1 NYKYTILA 1.10.2016 Hyyryläispäivä/Jaana Närö 2 Helsingin kaupungin asunnot Lassila Pasila Hermanni

Lisätiedot

Liikuntatoimen investointien tarveohjelma 2014 ja TSE

Liikuntatoimen investointien tarveohjelma 2014 ja TSE 1 (5) UUDISRAKENTAMINEN URHEILULAITOKSET JA -KENTÄT (01) 3000 1 *Jätkäsaaren liikuntapuisto 2,000 1,000 1,000 3000 1 *Tehtaanpuiston kenttä, tekojäärata ja huoltorakennus 1,500 0,500 1,000 4000 3 Kalasatama,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2015 1 (8) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/1 27.10.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2015 1 (8) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/1 27.10.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2015 1 (8) 305 Kaupunkisuunnittelulautakunnan tarkistettu esitys Kuninkaantammenkallion alueen asemakaavan muutokseksi (nro 12313) Ksv 0585_6, Kuninkaantammenrinne, karttaruutu

Lisätiedot

mukaisesti. Molemminpuolinen irtisanomisaika

mukaisesti. Molemminpuolinen irtisanomisaika pungille ollut myönnetty rakennusavustusta veikkausvoittovaroista v. 1963. Tämän vuoksi kaupunginhallitus oli kehottanut urheilu-ja ulkoilulautakuntaa kiireellisesti laatimaan selvityksen kaupungin eri

Lisätiedot

Raidehankkeita HLJ 2011 Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen taustamateriaalia

Raidehankkeita HLJ 2011 Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen taustamateriaalia Raidehankkeita HLJ 2011 Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen taustamateriaalia 18.12.2008 Kaukoliikenteen radat 1. Helsinki Turku -yhteys, uusi linjaus (ELSA-rata) Nopea junayhteys Turkuun ja Saloon Samassa

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 30 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.2004 Helsingin kaupunki, kaupunkimittausosasto 030/2004 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707

Lisätiedot

KYÖSTI KALLION TIEN PUISTON / KYÖSTI KALLION TIE 2A:N ASEMAKAAVAMUUTOS MAANKÄYTTÖLUONNOKSIA Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto

KYÖSTI KALLION TIEN PUISTON / KYÖSTI KALLION TIE 2A:N ASEMAKAAVAMUUTOS MAANKÄYTTÖLUONNOKSIA Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto KYÖSTI KALLION TIEN PUISTON / KYÖSTI KALLION TIE A:N ASEMAKAAAMUUTOS MAANKÄYTTÖLUONNOKSIA..07 Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto 0 Helsingin uusi yleiskaava (KSLK.0.0) 00 metriä 00 Kulosaen kerrostaloalueen

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2015

TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2015 TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖ - BAROMETRI 2015 Keskeiset tulokset KTI Kiinteistötieto Oy Taustaa Barometrin tavoitteena on kartoittaa pääkaupunkiseudulla toimivien yritysten toimistotilojen käyttöön liittyviä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/ (6) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/ (6) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2016 1 (6) 1122 Yleiset ennakkoäänestyspaikat Helsingissä vuoden 2017 kuntavaaleissa HEL 2016-012901 T 00 00 01 Päätös päätti hyväksyä Posti Oy:n sopimustarjouksen ja määrätä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 141/ (9) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Elinkeinotoimisto Elinkeinotoimiston toimistopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 141/ (9) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Elinkeinotoimisto Elinkeinotoimiston toimistopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 141/2014 1 (9) 272 Tonttien ja alueiden vuokraaminen Helen Sähköverkko Oy:lle sähkön siirtoa ja jakelua varten HEL 2014-015245 T 10 01 01 02 Päätös A B C D Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 214 24.06.2015 Kaupunginhallitus 280 06.07.2015. Länsialueen paloaseman rahoitus 99/10.03.02.01/2015

Tekninen lautakunta 214 24.06.2015 Kaupunginhallitus 280 06.07.2015. Länsialueen paloaseman rahoitus 99/10.03.02.01/2015 Tekninen lautakunta 214 24.06.2015 Kaupunginhallitus 280 06.07.2015 Länsialueen paloaseman rahoitus 99/10.03.02.01/2015 TEKLA 214 Valmistelija/lisätiedot: Tilakeskuksen johtaja vs. Pekka Oksman, puh. 040

Lisätiedot