Yhdistysposti 2/2013. JAKELU: Jäsenyhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit Liittohallituksen ja liittovaltuuston jäsenet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdistysposti 2/2013. JAKELU: Jäsenyhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit Liittohallituksen ja liittovaltuuston jäsenet"

Transkriptio

1 2 Toiminnanjohtajan terveiset 3 Rutiiniasioita vuosikokouksen jälkeen 4 AHV- ja Kielipolku-lehtien nippulähetykset jäsenyhdistyksille 4 Monet yhdistyksemme vaihtavat nyt nimiään 5 Kansainvälinen AVH-päivä Uusia esitteitä 5 Suvipäivä Suvituulessa Ymmärrä yhdistystä yhdistystoiminnan verkkokusssi 6 Ansiomerkki kiitokseksi 7 SOSTEn alueelliset neuvottelupäivät 7 Valtakunnallinen vammaisneuvosto VANE tiedottaa 8 Tsekkauslista toimenpiteitä vaativista asioista 8 Yhdistyspostin ilmestymisaikataulu 2013 LIITTEET: Tunne pulssisi -opasvihko (monisivuinen) Tunne pulssisi -lentolehtinen (yksi sivu) Aivoverenkiertohäiriöt lukuina -esite Kohonnut verenpaine vaarantaa terveytesi -esite Pidä huolta aivoistasi -esite Tietoa aivoverenkiertohäiriöistä -selkoesite JAKELU: Jäsenyhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit Liittohallituksen ja liittovaltuuston jäsenet Yhdistysposti on kaikkien luettavissa verkkosivulla Etusivu > Aivoliitto ry > Tietoa jäsenyhdistyksille TEKIJÄT: Järjestösuunnittelija Veijo Kivistö p Järjestötiedottaja Hanne Itärinne p Kuvat: Futureimagebank

2 Hyvä yhdistysväki! Tänä keväänä kampanjoimme näkyvästi Tunne pulssisi -hankkeen merkeissä. Se on teemamme myös kansainvälisenä AVH-päivänä Tavoitteena on, että jokainen suomalainen oppii tunnustelemaan pulssiaan ja tunnistamaan eteisvärinän oireet sekä tarvittaessa ottamaan yhteyttä hoitohenkilökuntaan. Sydämen eteisvärinä on turhan usein syynä aivoinfarktiin. Pulssin tunnustelu päivittäin on pieni vaiva, jos sillä voidaan estää vakava sairaus. Nyt siis kaikki mukaan kampanjoimaan asian tiimoilta. Aivoliitto tarjoaa tietoa ja materiaalia jaettavaksi yhdistysten pidettäviin tapahtumiin. Löydät lisää tietoa asiasta tämän Yhdistyspostin sivulta 5 sekä liitteistä. Toukokuu on myös Aivojen kuukausi, jota vietämme EU:ssa nyt ensimmäistä kertaa. Aivojen terveys niin ennaltaehkäisevässä mielessä kuin sairastumisen jälkeenkin on tärkeää, eikä siitä puhuta koskaan riittävästi. Aivot korvaamaton kovalevymme tulee olemaan myös vuoden 2014 painoalueena. Aivot tai AVH ovat siirtyneet myös yhä useamman paikallisyhdistyksemme nimeen. Tätä kautta saamme varmasti jatkossa sekä enemmän tunnettavuutta kuin myös toivottavasti uusia jäseniä mukaan toimintaan. Aivoliiton paikallisyhdistykset ovat itsenäisiä toimijoita, joten nimenmuutokset ovat kunkin yhdistyksen itse ratkaistavissa. Tavoitteena on kuitenkin, että jatkossa puhumme vahvasti aivoverenkiertohäiriöistä (AVH), aivoinfarktista ja aivoverenvuodoista. Myös liiton ja yhdistysten nimenvaihdokset tukevat tätä yhteistä viestiä. Ennen toukokuuta tapaamme vielä liittovaltuuston kokouksen ja puheenjohtajapäivien merkeissä! Kevätterveisin Tiina Viljanen toiminnanjohtaja Aivoliitto ry 2

3 Ajankohtaista Rutiiniasioita vuosikokouksen jälkeen Muutosilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukseen Vuosikokousten myötä saattaa yhdistyksissä syntyä tarve tehdä muutosilmoituksia Patentti- ja rekisterihallitukseen. Yhdistyslain 52 mukaan rekisteröidyn yhdistyksen on ilmoitettava yhdistysrekisteriin alkuperäisen perusilmoituksen lisäksi: sääntöihin tehdyt muutokset, puheenjohtajan ja nimenkirjoittajien vaihtuminen (katso yhdistyksen säännöt), purkautumisilmoitus ja osoitteenmuutos. Muutosten ilmoittaminen on yhdistyksen hallituksen vastuulla. Muutokset voidaan tehdä sähköisenä ilmoituksena tai muutosilmoituslomakkeita voi ladata omalle koneelle täytettäväksi ja toimittaa Patentti ja rekisterihallitukseen yhdistysasiat-yksikköön. Kotisivuilla on annettu yksityiskohtaiset ohjeet asian hoitamisesta. Apua saa luonnollisesti myös Aivoliiton järjestösuunnittelijoilta. Muutosilmoitus on maksullinen. Sääntömuutosmaksu (sisältää samalla kertaa ilmoitetut nimenkirjoittajat) on 100 (sähköisenä 75 ). Nimenkirjoittajien muutosilmoituksen maksu on 20 (sähköisenä 15 ). Sähköisenä tehdyn muutosilmoituksen voi maksaa verkkopankissa. Muutosilmoituslomakkeella tehdyn ilmoituksen maksu on suoritettava ennen ilmoituksen lähettämistä. Osoitteenmuutos on ilmainen. Muutos voidaan tehdä sähköisesti, kirjallisesti, puhelimitse (09) tai sähköpostitse Taloushallinnon asioita Muistutamme muutamista tärkeistä asioita koskien yhdistyksen taloudenhoitoa. Yhdistykset ovat kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisia. Kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevat säännökset sisältyvät kirjanpitolakiin ja kirjanpitoasetukseen. Yhdistyslain mukaan yhdistyksen säännöissä tulee olla maininta tilinpäätöksestä ja tilin- tai toiminnantarkastuksen järjestämisestä. Hallituksen asema yhdistyksen taloudenhoidossa on varsin keskeinen. Hallituksella on viime kädessä vastuu yhdistyksen toiminnan ja talouden asianmukaisesta hoitamisesta. Yhdistyksen taloutta ja hallintoa hoitaessaan hallituksella on keskeisenä ohjeena toimintasuunnitelma ja talousarvio, jonka yhdistyksen kokous on vahvistanut. Mahdolliset poikkeamat talousarviosta esim. menot, jotka eivät sisälly talousarvioon, tulee erikseen käsitellä ja kirjata hallituksen pöytäkirjaan. Hallituksen tulee tilikauden aikana seurata talousarvion toteutumista huolehtia, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty huolehtia, että sille raportoidaan kaikista tärkeimmistä talouteen liittyvistä tapahtumista, jotka todetaan hallituksen pöytäkirjoista valvoa, että säädetyt ilmoitukset esimerkiksi nimenkirjoittamiseen oikeutettujen henkilöiden vaihtumisesta tai sääntöjen muutoksista tehdään yhdistysrekisteriin valvoa, että jäsenistä pidetään asianmukaista ja ajan tasalla olevaa rekisteriä. Kaikkien laskujen asiasisältö täytyy tarkastaa ja siihen oikeutetun henkilön täytyy hyväksyä laskut. Tarkastuksen voi tehdä esim. rahastonhoitaja, mutta hyväksyjän täytyy olla toinen henkilö. 3

4 Tavallisesti hän on hallituksen puheenjohtaja. Hyväksyjä on vastuussa siitä, että meno on yhdistyksen toiminnasta johtuva, sopimuksen mukainen, asiallinen ja hyväksyttävä. Laskujen tarkastaja ja hyväksyjä tulee nimetä hallituksen kokouksessa. Hallitus myöntää ja ottaa pois yhdistysten tilien käyttöoikeudet. Tämä asia on hyvä ottaa vuosittaiseksi rutiiniksi, jotta käyttöoikeudet ovat vain ja ainoastaan hallituksen nimeämillä henkilöillä. Yhdistyksen perustamilla kerhoilla voi olla omaa rahaliikennettä. Kerhoilla voi olla oma pankkitilikin, jonka käyttöoikeudet yhdistyksen hallitus myöntää. Kerhojen tulee pitää kirjaa tuloista ja menoista, jonka pohjalta tilitykset yhdistyksen kirjanpitoon voidaan tehdä. Yhdistyksen alaisen rekisteröimättömän kerhon varat ovat yhdistyksen varoja. Yhdistyksen hallitus vastaa kerhojen toiminnasta samalla tavalla kuin hallitus yleensäkin vastaa yhdistystä koskevista asioista. Vuosikokouksen pöytäkirjasta kopio Pyydämme, että jäsenyhdistykset lähettäisivät kopion vuosikokoustensa pöytäkirjoista Aivoliittoon järjestösuunnittelija Veijo Kivistölle, sähköpostitse tai postitse Aivoliitto, Helsingin aluetoimisto, Veijo Kivistö, Malmin kauppatie 26 A, Helsinki. Näin saisimme nopeasti tiedon mahdollisista henkilövaihdoksista jäsenyhdistyksissä ja saisimme päivitettyä ja pidettyä ajan tasalla yhteystiedot yhdistysten keskeisiin luottamushenkilöihin: puheenjohtajat ja hallituksen jäsenet. AVH- ja Kielipolku-lehtien nippulähetykset jäsenyhdistyksille Jäsenyhdistykset saavat nippulähetyksenä suoraan kirjapainosta erän tuoretta järjestölehteä käyttöönsä. Pyydämme, että tarkistatte välittömästi, meneekö nippulähetys oikealle henkilölle ja saatteko käyttöönne tarvitsemanne määrän lehtiä. Muutokset tulee ilmoittaa mennessä Pia Vuolteelle, tai p (ma ke). Näin voimme varmistaa, että käytössänne on riittävä määrä kuluvan vuoden lehtiä. Monet yhdistyksemme vaihtavat nyt nimiään Noin puolet AVH-yhdistyksistämme ovat muuttaneet tai parhaillaan muuttamassa nimeään. Pitkästä aivohalvaus- ja afasiayhdistys -nimestä siirrytään lyhyempään muotoon AVH-yhdistys tai Aivoyhdistys. Samalla termi aivohalvaus jää vähitellen historiaan ja hyvä niin. Tässä kehityksessä pohjoisen Suomen yhdistykset ovat olleet edelläkävijöitä: pohjoisen yhdistyksistä lähes kaikilla on jo uusi nimi tai vähintään hakemus jätetty Patentti- ja rekisterihallitukseen. Myös SLI-yhdistysten puolelta on kuulunut pohdintoja nimen muuttamisesta. Dysfasiallahan on uusi nimi kielellinen erityisvaikeus. Yhdistyksen nimi voisi siis olla (Alueen nimi) kielellinen erityisvaikeus -yhdistys ry. Myös muoto SLI-yhdistys ry on mahdollinen, mutta hankalampi siinä mielessä, että lyhenne SLI ei kerro suurimmalle osalle ihmisistä mitään. 4

5 Tilatkaa materiaalit ja ilmoittakaa tapahtumanne meille mennessä, kiitos! Lähettäkää materiaalitilaukset ja tiedot tapahtumistanne järjestötiedottaja Hanne Itärinteelle, tai p Uusia esitteitä Kansainvälinen AVH-päivä Aivoliiton teema tämän vuoden AVH-päivänä on Tunne pulssisi ehkäise aivoinfarkti. Aiheesta on erillinen tiedote tämän Yhdistyspostin liitteenä. Tutustukaa siihen huolellisesti. Tiedote on erillisenä, jotta teidän on helpompi kopioida sitä ja jakaa tietoa eteenpäin. Löydätte liitteistä myös mallit materiaaleista, joita yhdistykset voivat tilata maksutta liitosta AVHpäivän tapahtumia varten. Ilmoittakaa meille kaikki tapahtumat, joita olette aikeissa järjestää AVH-päivän teemasta. Teemme AVH-päivästä mediatiedotteen, johon kerätään myös kaikki paikalliset AVH-päivän tapahtumat. Vaikka tapahtumanne ei olisi perjantaina 10.5., vaan esimerkiksi samalla tai seuraavalla viikolla, voitte ilmoittaa sen tässä mediatiedotteessa. Toimitamme teille mediatiedotteen sähköisesti mennessä. Voitte käyttää sitä markkinoidessanne tapahtumianne paikallisille lehdille, radioasemille ja muille medioille. Aivoliitto jakaa mediatiedotteen valtakunnallisille medioille. AVH-päivän aikaan kannattaa hakea aktiivisesti julkisuutta Tunne pulssisi -kampanjalle ja AVHasioille. Samalla yhdistyksenne saa huomiota ja tunnettuutta ja sitä kautta myös uudet jäsenet löytävät teidät ja pääsevät mukaan toimintaan. Uusi selkoesite aivoverenkiertohäiriöistä on ilmestynyt. Lähetämme näytekappaleen esitteestä tämän Yhdistyspostin liitteenä. Esite on maksuton ja sitä voi tilata verkkokaupastamme tai sähköpostitse osoitteesta Esite löytyy myös verkkosivuiltamme > Aivoverenkiertohäiriöt > Julkaisut. Myös jäseneksiliittymislomake on uudistettavana parhaillaan ja se ilmestynee huhtikuussa. Suvipäivä Suvituulessa 6.6. Viime kesänä järjestimme ensimmäistä kertaa Suvipäivä Suvituulessa -tapahtuman Turussa. Tapahtuma oli menestys, väkeä saapui paikalle talon täydeltä ja kaikilla tuntui olevan mukavaa. Niinpä tapahtumasta tulee jokavuotinen perinne. Tänä vuonna tapahtumallista avointen ovien päivää vietetään torstaina Tarkempi ohjelma tulee kevään aikana verkkosivuillemme ja se julkaistaan myös lehtiemme tämän vuoden kakkosnumeroissa. Yhdistysten jäsenet perheineen ja ystävineen ovat lämpimästi tervetulleita tapahtumaan! Isompien ryhmien kannattaa ilmoittaa tulonsa etukäteen järjestötiedottaja Hanne Itärinteelle, tai p

6 Ymmärrä yhdistystä yhdistystoiminnan verkkokurssi Kaipaatko lisäoppia yhdistystoiminnan perusasioista ja omaatko tietokoneen käytön perustaidot? Ymmärrä yhdistystä yhdistystoiminnan verkkokurssi toteutetaan NV-järjestöjen yhteistyönä ajalla Ymmärrä yhdistystä -verkkokurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat tietoa tai kerrata yhdistystoiminnan perusasioita. Kurssilla opitaan seuraavia asioita: Mitä yhdistystoiminta on? Keitä ovat yhdistyksen luottamushenkilöt ja mitä he tekevät? Mitä toimintaa yhdistyksen vuoteen mahtuu? Miten kokoukset toimivat? Miten jäsenistä huolehditaan? Verkkokurssille osallistuminen edellyttää osallistujalta toimivaa sähköpostiosoitetta sekä tietokoneenkäytön perustaitoja: tekstinkäsittely ja tiedonhaku Internetistä. Koulutus toteutetaan Moodle-verkko-oppimisympäristössä, mikä toimii koulutuksen yhteisenä työskentelyalustana eli luokkahuoneena. Moodlea käytetään tiedottamiseen, ohjaukseen, materiaalin jakamiseen, tehtävien palauttamiseen ja yhteiseen keskusteluun. Kurssi ei sisällä lähiopetuspäiviä eikä varsinaisia kasvokkain tapahtuvia opetustilanteita. Verkko-opiskelu on vapaata, mutta vastuullista opiskelua. Verkko-opiskelu vaatii opiskelijalta erityistä vastuunottoa ja itseohjautuvuutta. Verkko-opiskelu on itsenäistä sillä luentojen ja tapaamisten sijaan opiskelija perehtyy materiaaliin ja tekee tehtäviä yksin ja keskustelee ryhmän muiden jäsenten kanssa verkossa. Opiskella voi ennalta määrätyllä ajanjaksolla milloin ja mihin aikaan haluaa ja lähes missä vain, missä käytössä on verkkoyhteys. Edellä mainittu on verkkoopiskelun etu! Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelijat saavat halutessaan todistuksen 2 opintopisteen arvoisesta opiskelustaan. Aivoliiton järjestösuunnittelija Veijo Kivistö tukee ja ohjaa opiskelua verkossa koko kurssin ajan. Verkkokurssin osallistumismaksu on 20 euroa per henkilö. Ilmoittautumiset viimeistään mennessä järjestösuunnittelija Veijo Kivistölle, tai p Ansiomerkki kiitokseksi Aivoliiton hopeinen tai kultainen ansiomerkki on yksi tapa muistaa ja kiittää yhdistyksen aktiivisia toimijoita. Ansiomerkkien myöntämisperusteet ovat seuraavat: Hopeisen ansiomerkin voi saada vähintään 5 10 vuotta aktiivisessa vapaaehtoistyössä jäsenyhdistyksessä toiminut yhdistyksen jäsen tai henkilö, joka on ollut merkittävästi mukana joko ao. yhdistyksen tai liiton toiminnassa. Tämän toiminnan tulee tukea yhdistyksen/liiton tarkoitusperiä. Henkilö voi olla ideoija, hengenluoja, aktiivitoimija tms. Kultaisen ansiomerkin myöntämisen edellytyksenä on, että henkilö on saanut hopeisen ansiomerkin ja jatkanut edelleen vapaaehtoistyössä jäsenyhdistyksessä tai liiton toiminnassa. Hopeisen ansiomerkin saamisesta tulee olla kulunut vähintään 5 vuotta. Henkilö on ollut merkittävästi mukana joko jäsenyhdistyksen tai liiton toiminnassa. 6

7 Esityksen ansiomerkistä voi tehdä Aivoliitto tai jäsenyhdistys. Yksityinen henkilö voi puolestaan tehdä esityksen jäsenyhdistykselle. Ansiomerkin myöntämisestä päättää Aivoliiton johtoryhmä. Kirjallinen esitys tulee perustella mahdollisimman monipuolisesti. Liitteeksi tulee toimittaa asianomaisen henkilön ansioluettelo, josta ilmenee asianomaisen henkilön toiminta, tehtävät ja ajanjaksot sekä muut perustelut. Jäsenyhdistys vastaa hakemansa merkin kustannuksista. Hopeisen ansiomerkin hinta on 40 ja kultaisen ansiomerkin 55. Ansiomerkit haetaan kirjallisesti. Hakulomake löytyy liiton kotisivuilta: Etusivu > Aivoliitto ry > Tietoa jäsenyhdistyksille. Perustellut hakemukset lähetetään osoitteeseen: Aivoliitto ry, Kirsi Haanperä, Suvilinnantie 2, Turku. SOSTEn alueelliset neuvottelupäivät SOSTE järjestää alueelliset neuvottelupäivät kaksi kertaa vuodessa. Neuvottelupäivien tarkoitus on koota yhteen alueilla toimivat SOSTEn jäsenjärjestöt ja niiden alueelliset ja paikalliset edustajat. Neuvottelupäivillä jaetaan tietoa, keskustellaan ja verkostoidutaan muiden alueen toimijoiden kanssa. Kevään neuvottelupäivät keskittyvät SOSTEn jäsenpalveluselvitykseen. Sen avulla pyritään selvittämään, millaisia palveluita jäsenjärjestöt toivovat. Alueelliset neuvottelupäivät ovat olennaisen tärkeä foorumi alueellisen näkökulman esiintuomiseksi. Neuvottelupäivien ajankohta on klo Neuvottelupäivien tarkempi paikka ilmoitetaan ilmoittautuneille osallistujille hyvissä ajoin ennen neuvottelupäiviä. Tilaisuudet ovat maksuttomia ja tilaisuuksissa on pientä purtavaa sekä kahvia. Neuvottelupäivät: (Itä-Suomi, Joensuu 19.3.) Pohjois-Suomi, Oulu 4.4. Etelä-Suomi, Helsinki 8.4. Länsi-Suomi, Seinäjoki Keski-Suomi, Jyväskylä Kuhunkin tilaisuuteen voi ilmoittautua 1 3 henkilöä/järjestö. Ilmoittautuminen päättyy kolme päivää ennen kutakin tilaisuutta. Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella: S/9F00C0B484ACBB1F.par Valtakunnallinen vammaisneuvosto VANE tiedottaa Valtakunnallinen vammaisneuvosto on asetettu vuoden alusta uudella kokoonpanolla. Seuraavan kolmivuotiskauden puhetta johtaa vertaistoiminnan suunnittelija Jan-Mikael Fredriksson (Autismi- ja Aspergerliitto ry). Neuvoston jäsenluettelo löytyy verkkosivulta Sivujen kohdasta Ajankohtaista löytyy tapahtumakalenteri, joka on tarkoitettu vammaispoliittisista tapahtumista tiedottamiseen. Kunnalliset ja alueelliset vammaisneuvostot voivat lähettää sinne tietoja järjestämistään tapahtumista ja saada näin laajemmin väkeä paikalle. Ohjeet löytyvät linkistä Tiedota tapahtumista. VANE:n henkilöstö antaa apua ja neuvoja vammaispolitiikan kysymyksissä. Olemme myös käytettävissä alueellisten tilaisuuksien alustajina. VANE on valmis antamaan myös pientä taloudellista apua tilaisuuksien järjestämiseen. 7

8 Tsekkauslista toimenpiteitä vaativista asioista: Tarvittaessa muutosilmoitus PRH:een Vuosikokouspöytäkirja Veijo Kivistölle Lehtien nippulähetykset: tarkistakaa osoite ja määrä Kansainvälisen AVH-päivän tapahtumien suunnittelu - materiaalien tilaaminen - tapahtumien ilmoittaminen järjestötiedottajalle Hyvää pääsiäistä! Yhdistyspostin ilmestymisaikataulu 2013: 3/2013 viikolla 24 4/2013 viikolla 38 5/2013 viikolla 50 8

Yhdistysposti 2/2012. TEKIJÄT: Järjestösuunnittelija Veijo Kivistö veijo.kivisto@aivoliitto.fi, p. 040 5430 009

Yhdistysposti 2/2012. TEKIJÄT: Järjestösuunnittelija Veijo Kivistö veijo.kivisto@aivoliitto.fi, p. 040 5430 009 2 Toiminnanjohtajan terveiset 3 Ajankohtaista toimenpiteitä varten 3 Yhdistysväen tapaamiset 4 Tukea yhdistysten vertaistukitoimintaan 5 Suvipäivä Suvituulessa 5 Yhdistysten internet-sivut 6 Tue Aivoliittoa

Lisätiedot

Yhdistysposti 1/2013. JAKELU: Jäsenyhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit Liittohallituksen ja liittovaltuuston jäsenet

Yhdistysposti 1/2013. JAKELU: Jäsenyhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit Liittohallituksen ja liittovaltuuston jäsenet 2 Toiminnanjohtajan terveiset 3 Liittovaltuusto kokoontuu 3 Puheenjohtajapäivät 3 Liittohallitus 2014 2015 3 Yhteystietolomakkeet 4 Kansainvälinen AVH-päivä 10. toukokuuta 5 Liiku terveemmäksi -päivä 5

Lisätiedot

1/2015. KOONTI: Järjestöpäällikkö Tom Anthoni tom.anthoni@aivoliitto.fi p. 050 568 9145

1/2015. KOONTI: Järjestöpäällikkö Tom Anthoni tom.anthoni@aivoliitto.fi p. 050 568 9145 Yhdistysposti 2) Pääkirjoitus: Vaikuttamista puhevammaisten asioissa 3) Ajankohtaista järjestötoimintaa 3) Liittokokous 2015 3) Vuoden 2015 toimintatonnit 3) Vuoden 2014 toimintatonnit ja niiden tilitys

Lisätiedot

2/2015. Aivoliitto on nyt somessa Tykkää meistä Facebookissa ja seuraa Twitterissä. Aina tuoretta asiaa!

2/2015. Aivoliitto on nyt somessa Tykkää meistä Facebookissa ja seuraa Twitterissä. Aina tuoretta asiaa! Yhdistysposti 2) Pääkirjoitus: Puhevammaisuus tunnetuksi 2) Suvipäivä Suvituulessa 10.6.2015 3) Vuoden 2015 toimintatonnit 3) Vuoden 2014 toimintatonnien tilitys 3) Yhdistysten tuettujen lomien hakeminen

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1913 Koti-lehti 2 Koti ja koulu Vanhemmat käykööt usein lastensa opettajain luona ja opettajat myös sikäli kun voivat vanhempien luona tiedustelemassa ja antamassa

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

Yhdistysposti 4/2013. JAKELU: Jäsenyhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit Liittohallituksen ja liittovaltuuston jäsenet

Yhdistysposti 4/2013. JAKELU: Jäsenyhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit Liittohallituksen ja liittovaltuuston jäsenet 2 Toiminnanjohtajan terveiset 3 Syksyn 2013 liittovaltuuston kokous 3 Järjestöpäivät 2014 3 Järjestötiedottaja on palannut toimeensa 3 Kuntokartoitus tehtiin mikä on muuttunut sitten vuoden 2008 4 Mistä

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas Autismi- ja Aspergerliitto ry Yhdistystoiminnan opas Heikki Kokko & Katriina Tamminen 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Mikä on yhdistys 2.1 Yhdistystoiminnan käsitteitä 2.2. Liitto yhdistys aluekerho

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013.

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren avaimet ja Anneliina Törrönen Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan avaimet on Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n opintoaineisto,

Lisätiedot

OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN

OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN Tähän oppaaseen on koottu Iholiiton jäsenyhdistysten toiminnan kannalta keskeisiä tietoja. Aluksi on lyhyt kuvaus Iholiiton toiminnasta ja organisaatiosta. Luvussa

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Toivotamme koko yhdistysväellemme rauhaisaa joulun aikaa sekä iloa ja innostusta uuteen toimintavuoteen 2015. 5/2014

Toivotamme koko yhdistysväellemme rauhaisaa joulun aikaa sekä iloa ja innostusta uuteen toimintavuoteen 2015. 5/2014 Yhdistysposti 2) Pääkirjoitus: Uutta rakentamassa 3) Ajankohtaista järjestötoimintaa 3) Syksyn yhdistystapaamiset 3) Toimintatonneista 3) Liittokokous 2015 3) Yhdistyksen jäsenlistat 4) Ajankohtaista liikunnasta

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Sisällys Oppaan tarkoitus... 4 1. YHDISTYSTOIMINTA, YLEISTÄ... 5 2. SÄÄNTELY... 5 Säännöt... 5 Lainsäädäntö... 6 3. YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN JA REKISTERÖINTI...

Lisätiedot

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 sisällys 1. Tervetuloa KY:lle! 4 1.1 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry KY 5 1.2 ky-säätiö 7 1.3 Yleistä

Lisätiedot

Mallisäännöt 15.9.2014 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta

Mallisäännöt 15.9.2014 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Mallisäännöt Nämä mallisäännöt on tarkoitettu avuksi Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan piirissä perustettaville uusille yhdistyksille. Säännöt on tehty mahdollisimman yksinkertaisiksi ja ne sopivat erityisesti

Lisätiedot

YRITTÄJÄNAISTEN KESKUSLIITTO 19.2.2008 1 (11)

YRITTÄJÄNAISTEN KESKUSLIITTO 19.2.2008 1 (11) YRITTÄJÄNAISTEN KESKUSLIITTO 19.2.2008 1 (11) JÄSENREKISTERISTÄ REKISTERIVASTAAVALLE Sisään jäsenrekisteriin osoitteella: Kolme välilehteä: www.yrittajanaiset.fi/yhdistykset - kirjoita yhdistyksen tunnus

Lisätiedot

Tervetuloa Invalidiliittoon! Tietoa ja tukea jäsenyhdistyksille

Tervetuloa Invalidiliittoon! Tietoa ja tukea jäsenyhdistyksille 1 Tervetuloa Invalidiliittoon! Tietoa ja tukea jäsenyhdistyksille 17.10.2014 2 Sisällys 1. Invalidiliitto palvelee... 3 Jäsenrekisteri... 3 Uuden yhdistyksen perehdytys... 4 Invalidiliiton henkilöstö yhdistyksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 4. Omaisyhdistysten projektitoiminta 43. 5. Omaisyhdistys työnantajana 46

SISÄLLYSLUETTELO. 4. Omaisyhdistysten projektitoiminta 43. 5. Omaisyhdistys työnantajana 46 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Omaishoitajat ja läheiset liitto ry ja paikallisyhdistykset 3 1.1 Liitto toimii 3 1.2 Aluetyö paikallisyhdistysten tukena 4 1.3 Alueet esittäytyvät 7 2. Yhdistystoiminta

Lisätiedot

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012 Jaostotoiminnan pelisäännöt LAL 2012 1 Pelisäännöt ja hyviä vinkkejä 3 2 LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 4 3 Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 6 4 Jaostojen säännöt ja jäsenyys 8 41 Jaostojen säännöt

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

Vihreä jäsenhankintaopas. Taru Anttonen Emma Kolu

Vihreä jäsenhankintaopas. Taru Anttonen Emma Kolu Vihreä jäsenhankintaopas Taru Anttonen Emma Kolu Sisällys Saatteeksi 3 Jäsenhankinta osaksi yhdistyksen perustoimintaa 4 Muistuta jäsenmaksun maksamisesta 4 Miksi liittyä puolueeseen? Kirkasta yhdistyksen

Lisätiedot

Jäsentiedote 2014. Sisällys

Jäsentiedote 2014. Sisällys JÄSENTIEDOTE 2014 1 Jäsentiedote 2014 Sisällys TOIMINNANJOHTAJAN TERVEISET... 3 SUOMEN CP-LIITON JÄRJESTÖTERVEISET... 4 KEVÄTNEUVOTTELUPÄIVÄT LAHDESSA 29.-30.3.2014... 5 ILMOITTAUTUMISLOMAKE... 6 LOMITTAJATOIMINTA...

Lisätiedot

LOMAJÄRJESTÖT. Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry Mannerheimintie 31 B 20 00250 Helsinki Puh. 010 2193 460 lomat@mtlh.fi www.mtlh.

LOMAJÄRJESTÖT. Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry Mannerheimintie 31 B 20 00250 Helsinki Puh. 010 2193 460 lomat@mtlh.fi www.mtlh. LOMAJÄRJESTÖT Hyvinvointilomat ry Haapaniemenkatu 14 00530 Helsinki Puh. 010 830 3400 toimisto@hyvinvointilomat.fi www.hyvinvointilomat.fi Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry Mannerheimintie 31 B 20 00250

Lisätiedot

KERHOTOIMINNAN KÄSIKIRJA Suomen Parkinson-liitto ry

KERHOTOIMINNAN KÄSIKIRJA Suomen Parkinson-liitto ry KERHOTOIMINNAN KÄSIKIRJA Suomen Parkinson-liitto ry Kansikuva: Pohjois-Kymen Parkinson kerhon, Ulla-naistenpiiri suunnittelmassa kerhon joulujuhlaa. (Parkinson-postia 1/2014) 1 Johdanto 3 2 Järjestösuunnittelijat

Lisätiedot

GOSPEL POWER RY PROJEKTIOPAS

GOSPEL POWER RY PROJEKTIOPAS GOSPEL POWER RY PROJEKTIOPAS 1 Sisällysluettelo 1. Tervetuloa!...3 2. Yhdistyksen säännöt...4 2.1 Yhdistyksen säännöt...4 2.2 Yhdistyksen toimintaan liittyviä otteita yhdistyslaista...6 3. Hallitus...7

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry. Oljenkorsi yhdistystoimintaan

Aivovammaliitto ry. Oljenkorsi yhdistystoimintaan Aivovammaliitto ry Oljenkorsi yhdistystoimintaan Sisällysluettelo Yhdistys 3 Yhdistyksen tunnusmerkit Yhdistyksen perustaminen Säännöt 4 Jäsenyys 5 Päätöksenteko yhdistyksessä 5 Yhdistyksen kokous Käytännön

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2014 18.12.2014

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2014 18.12.2014 Mikkelin Reserviläiset järjesti perinteiseen tapaan Joulutulet-tapahtuman 14.12. vanhalla kasarmialueella. Kuva: Mikkelin Reserviläiset. Yhdistystiedote 5/2014 18.12.2014 Reserviläisliitto Suomen suurin

Lisätiedot

Hyvät yhdistystoimijat!

Hyvät yhdistystoimijat! 19.2.2015 1 / 12 Tiedote on tarkoitettu käsiteltäväksi yhdistyksen hallituksessa. Hyvät yhdistystoimijat! Aurinko on tullut jälleen vuoden pimeimmän vaiheen jälkeen esiin. Auringon ja valon voima on ihmeellinen:

Lisätiedot