sisällysluettelo I. Hallituksen toimintakertomus... 4 II. Konsernitilinpäätös (IFRS) A. Konsernin laaja tuloslaskelma... 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "sisällysluettelo I. Hallituksen toimintakertomus... 4 II. Konsernitilinpäätös (IFRS)... 12 A. Konsernin laaja tuloslaskelma... 12"

Transkriptio

1 tilinpäätös 2010

2

3 sisällysluettelo I. Hallituksen toimintakertomus... 4 II A. Konsernin laaja tuloslaskelma B. Konsernitase C. Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista D. Konsernin rahavirtalaskelma E. Konsernin liitetiedot F. Konsernin tunnusluvut III. Emoyhtiön tilinpäätös (FAS) A. Emoyhtiön tuloslaskelma B. Emoyhtiön tase C. Emoyhtiön rahoituslaskelma D. Emoyhtiön liitetiedot IV. Hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset V. Tilintarkastuskertomus VI. Sijoittajatietoa... 56

4 4 I. Hallituksen toimintakertomus Katsauskauden jälkeiset päätapahtumat: Synosia Therapeuticsin hankinta, positiiviset tulokset Lundbeckin toteuttamista nalmefeeni-tutkimuksista ja osakeannin toteuttaminen Katsauskauden jälkeen Biotiessä on tapahtunut merkittäviä muutoksia, jotka ovat muokanneet Biotien toiminnan luonnetta ja sen taloudellista asemaa. Erityisesti, helmikuussa 2011 Biotie hankki lääkekehitykseen erikoistuneen Synosia Therapeuticsin, jonka päätoiminnot ovat keskittyneet Yhdysvaltoihin ja jolla on lääkeyhtiö UCB:n kanssa strateginen yhteistyösuhde. Tammikuun 2011 alkupuolella Biotie sai lisensointikumppaniltaan H. Lundbeck A/S:lta positiivisia tutkimustuloksia alkoholiriippuvuuden hoitoon tarkoitetusta nalmefeenista. Maaliskuussa 2011 Biotie toteutti 27 miljoonan euron suunnatun osakeannin institutionaalisille ja strategisille sijoittajille, vahvistaen näin taloudellista asemaansa. Yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 40 henkilöä. Yhtiö keskittyy yksinomaan lupaavan tuoteportfolionsa kliinisen kehitysvaiheen lääkeaihioiden kehittämiseen, ja sillä on toiminnot Suomessa, Yhdysvalloissa ja Sveitsissä. Päätapahtumat katsauskaudella tammikuu joulukuu 2010 Neljännellä vuosineljänneksellä Biotie ilmoitti merkittävästä rakenneuudistuksesta, jonka myötä yhtiö keskittyy jatkossa yksinomaan kliinisiin lääkekehityshankkeisiin Rakenneuudistuksessa Biotie Therapies GmbH:n (Biotien tytäryhtiö Saksan Radebeulissa) henkilöstö ja prekliiniset hankkeet kokonaisuudessaan siirtyivät biocrea GmbH -nimiselle uudelle yhtiölle, jossa Biotie on vähemmistöosakkaana. Lisäksi, henkilöstön määrä Suomessa väheni 15 hengellä, minkä seurauksena konsernin henkilöstömäärä oli vuoden 2010 lopussa 23 henkilöä, jotka kaikki työskentelivät Suomen toimipaikassa Turussa. Kaupalliset sopimukset Rochen kanssa koskien Biotien pienimolekyylisten SSAO-estäjien kehitysohjelmaa sekä Pfizerin kanssa koskien uudenlaisten PDE-10-salpaajien tutkimusohjelmaa päätettiin vuoden 2010 aikana. Biotie raportoi positiivisia kliinisiä tuloksia VAP-1 vastaaineesta BTT-1023, säilyttäen kaupalliset oikeudet Aasian- Tyynenmeren alueen ulkopuolella Tammikuussa ja syyskuussa Biotie raportoi tuloksista kahdesta kliinisestä tutkimuksesta 24 nivelreumapotilaalla ja 26 psoriaasipotilaalla. Yhdisteen turvallisuusprofiili todettiin suotuisaksi ja yhdisteen kliinisestä tehosta saatiin edustavaa näyttöä erityisesti nivelreumatutkimuksen korkeammissa annosryhmissä. Nämä tulokset tukevat tuotteen kliinistä jatkokehitystä. Tuote on lisensoitu japanilaiselle Seikagaku Corporationille Aasian-Tyynenmeren alueelle (kattaen Japanin, Korean, Taiwanin, Australian ja Uuden-Seelannin). Rochella oli optio yksinomaiseen lisenssiin tuotteeseen Aasian-Tyynenmeren ulkopuolisilla alueilla, mutta huhtikuussa Roche ilmoitti Biotielle, ettei se aio käyttää optiotaan. Näin ollen oikeudet tuotteeseen viimeksi mainituilla alueilla säilyvät Biotiellä. Biotie raportoi positiivisia tuloksia kliinisestä tutkimuksesta suun kautta otettavalla PDE4-estäjällä, ronomilastilla (aiemmin ELB353) Suurenevilla toistoannoksilla 48 terveellä vapaaehtoisella suoritetussa kliinisessä tutkimuksessa yhdiste osoittautui hyvin siedetyksi, ja biomarkkerivasteet vahvistivat ronomilastiannosten olevan farmakologisesti aktiivisia. Yhdiste sopii suun kautta annosteltavaksi kerran päivässä. Tulokset kaikkiaan 126 tutkimushenkilöllä tukevat tuotteen kliinistä jatkokehitystä. Biotie tiedotti erillisillä tiedotteilla yhteensä oman osakkeen luovutuksesta käteisvastiketta vastaan Standby Equity Distribution Agreement (SEDA) -sopimuksen nojalla yhdysvaltalaiselle sijoittajalle Yorkvillelle Biotien pidetyn yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella Biotie teki osakkeen maksuttoman osakeannin yhtiölle itselleen rahoitustarpeita varten. Tähän osakeantiin liittyvä listalleottoesite julkaistiin lokakuussa. Kolmessa erässä elokuussa, marraskuussa ja joulukuussa yhteensä yhtiön omaa osaketta luovutettiin Yorkvillelle yhteensä euron käteismaksuja vastaan. Omien osakkeiden luovutuksen tarkoituksena oli vahvistaa yhtiön käyttöpääomaa sekä järjestää lisärahoitusta yhtiön tutkimus- ja tuotekehitysohjelmille. Vuoden 2010 lopussa yhtiön hallussa oli yhteensä omaa osaketta. Taloudellinen katsaus 2010 Rakenneuudistuksen toteuttamisen seurauksena yhtiön prekliiniseen kehitykseen liittyvät tuloslaskelman ja rahavirtalaskelman erät esitetään lopetettuina toimintoina. Lisäksi taseessa on lopetettuihin toimintoihin liittyvä velka erotettu omaksi eräkseen. Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto kaudella tammikuu joulukuu oli 2,0 miljoonaa euroa (3,1 miljoonaa euroa vuonna 2009), ja lopetettujen toimintojen liikevaihto 1,0 miljoonaa euroa (2,5 miljoonaa euroa vuonna 2009). Kauden tammikuu joulukuu tappio jatkuvien toimintojen osalta oli 8,5 miljoonaa euroa (8,1 miljoonaa euroa vuonna 2009) ja 13,1 miljoonaa euroa lopetettujen toimintojen osalta (8,0 miljoona euroa vuonna 2009). Tulos per osake oli jatkuvilla toiminnoilla 0,06 euroa ( 0,06 euroa vuonna 2009) ja lopetetuilla toiminnoilla 0,09 euroa ( 0,05 euroa vuonna 2009).

5 5 Liiketoiminnan rahavirta kaudella tammikuu joulukuu oli jatkuvilla toiminnoilla 7,9 miljoonaa euroa ( 9,7 miljoonaa euroa vuonna 2009) ja lopetetuilla toiminnoilla 7,0 miljoonaa euroa ( 3,6 miljoonaa euroa vuonna 2009). Yhtiön likvidit varat olivat 4,1 miljoonaa euroa (19,7 miljoonaa euroa ). Tilinpäätöshetkellä konsernin rahavarojen riittävyys oli alle 12 kuukautta. Maaliskuussa 2011 toteutetun suunnatun osakeannin jälkeen konsernin rahavarat ja lyhytaikaiset sijoitukset olivat yli 45 miljoonaa euroa, jolla konsernin toiminnan rahoitus on turvattu yli 12 kuukaudeksi. Katsauskauden jälkeiset päätapahtumat Maaliskuussa 2011 Biotie toteutti 27 miljoonan euron suunnatun osakeannin institutionaalisille ja strategisille sijoittajille annin jälkeen Biotien rahavarojen ja lyhytaikaisten sijoitusten yhteismäärä on yli 45 miljoonaa euroa Biotie Therapies Oyj julkisti toteuttaneensa 27 miljoonan euron suunnatun osakeannin. Osakkeet merkittiin täysimääräisesti uusille ja nykyisille institutionaalisille ja strategisille sijoittajille. Yhteensä uutta osaketta ja Biotien hallussa olevaa omaa osaketta tarjottiin ja merkittiin osakeannissa merkintähintaan 0,54 euroa osakkeelta jälkipuoliskolla. Lundbeckin tarkoituksena on esittää yksityiskohtaisempia teho- ja turvallisuustuloksia tieteellisissä ja lääketieteellisissä konferensseissa, kun kaikki kolme tutkimusta on saatu valmiiksi. Tutkimustulokset ovat linjassa nalmefeenin aiemmissa kliinisissä tutkimuksissa havaittujen ominaisuuksien kanssa. Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2011 Synosia Therapeutics Holding AG:n ("Synosia") hankinnan loppuunsaattamisen jälkeen Biotie keskittyy kehittämään laajennettua kehityssalkkuaan, joka sisältää lääkeaihioita rappeuttaviin hermostosairauksiin ja psykiatrisiin häiriöihin sekä tulehdussairauksiin. Biotie jatkaa lisenssipartnerinsa Lundbeckin tukemista alkoholiriippuvuuden hoitoon tarkoitetun nalmefeenin kehityksessä. Lopullisia kliinisiä tuloksia meneillään olevasta vaiheen 3 tutkimuksesta odotetaan vuoden 2011 toisen vuosineljänneksen aikana ja mahdollinen myyntilupahakemus EU:n alueella voitaisiin jättää vuoden 2011 toisella vuosipuoliskolla. Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitettu SYN115 on maailmanlaajuisesti lisensoitu UCB Pharmalle. Sen osalta kehitysvaiheen 2b tutkimus on alkamassa ja se odotetaan saatavan päätökseen vuoden 2013 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. hallituksen toimintakertomus Helmikuussa 2011 Biotie tiedotti Synosia Therapeutics Holding AG:n hankinnan toteuttamisen Biotien ylimääräinen yhtiökokous teki Synosia Therapeutics Holding AG:n ("Synosia") hankinnan toteuttamiseksi tarvittavat päätökset, päättäen antaa merkittäväksi Biotien uutta osaketta yksityisesti omistetun Synosian osakkeenomistajille sekä Synosian warranttien haltijoille korvauksena Synosian koko osakekannasta sekä kaikista sen liikkeelle laskemista warranteista. Hankinnan kautta Biotie sai kuusi kliinisen vaiheen lääkeaihiota lisää. Yhdistetyllä yrityksellä on lupaava yhdeksän kliinisen vaiheen lääkekehityshankkeen tuoteportfolio, merkittävät kansainväliset toiminnot ja toimipisteet Suomessa, Yhdysvalloissa ja Sveitsissä sekä vahvistettu johtoryhmä ja hallitus. Tammikuussa 2011 Biotie raportoi positiivisia tuloksia Lundbeckin toteuttamista alkoholiriippuvuuden hoitoon tarkoitetun nalmefeenin vaiheen 3 tutkimuksista Biotien lisenssikumppani Lundbeck ilmoitti saaneensa valmiiksi kaksi kolmesta vaiheen 3 kliinisestä tutkimuksesta nalmefeenilla alkoholiriippuvuuden hoidossa (tutkimukset ESENSE1 ja SENSE). Lundbeck odottaa saavansa kolmannen tutkimuksen (ESENSE2) valmiiksi vuoden 2011 toisella vuosineljänneksellä ja aikoo, ESENSE2-tutkimuksen tuloksista riippuen, hakea EU-alueen myyntilupaa vuoden Myös SYN118 on tarkoitettu Parkinsonin taudin hoitoon ja on tällä hetkellä kehitysvaiheen 2a tutkimuksessa. Tutkimusvaiheen tuloksia odotetaan vuoden 2011 toisella neljänneksellä. UCB Pharmalla on optio lisensoida SYN118 sen jälkeen, kun kliininen data on heidän käytettävissään. SYN120 on tarkoitettu Alzheimerin tautiin ja skitsofreniaan liittyvien kognitiivisten häiriöiden hoitoon. Yhdiste on siirtymässä vuoden 2011 toisella neljänneksellä vaiheen 1 PET (positroniemissiotomografia) kuvantamistutkimukseen, jonka odotetaan valmistuvan vuoden 2012 alkupuolella. Rochella on optio-oikeus lisensoida yhdiste Biotieltä. Biotie tiedottaa VAP-1 vasta-ainelääkkeen kehitystä koskevista suunnitelmista myöhemmin tänä vuonna. Tuotteen Japania, Taiwania, Singaporea, Australiaa ja Uutta Seelantia koskevat oikeudet on lisensoitu Seikagakulle ja Biotiellä on tuotteen maailmanlaajuiset oikeudet näitä maita lukuun ottamatta. Yhtiö tulee hakemaan tuotteelle uusia partnereita. Biotie tiedottaa keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitetun ronomilastin kehitystä koskevista suunnitelmista myöhemmin tänä vuonna. Yhtiö tulee hakemaan kehityskumppania tuotteelle. Posttraumaattisen stressioireyhtymän hoitoon tarkoitettua SYN117:ää kehitetään parhaillaan vaiheen 2 tutkimuksessa, jota rahoittaa Yhdysvaltain puolustusministeriö. Tutkimuksen tuloksien ei odoteta olevan saatavilla ennen vuotta 2013.

6 6 hallituksen toimintakertomus Kliinisistä kehityssuunnitelmista mielialahäiriöiden ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon tarkoitetulla SYN111:llä tullaan tiedottamaan myöhemmin tänä vuonna. Tilinpäätöshetkellä konsernin rahavarojen riittävyys oli alle 12 kuukautta. Maaliskuussa 2011 toteutetun suunnatun osakeannin jälkeen konsernin rahavarat ja lyhytaikaiset sijoitukset olivat yli 45 miljoonaa euroa, jolla konsernin toiminnan rahoitus on turvattu yli 12 kuukaudeksi. Tietoja Biotiestä Synosia Therapeuticsin hankinnan ja osakeannin toteuttamisen jälkeinen tilanne Biotie on erikoistunut lääkekehitysyhtiö, joka keskittyy kehittämään lääkkeitä rappeuttaviin hermosairauksiin ja psykiatrisiin häiriöihin (Parkinsonin tauti, Alzheimerin tauti ja muut kognitiiviset häiriöt, kaksisuuntainen mielialahäiriö, huumeriippuvuus ja muut riippuvuudet) ja tulehdussairauksiin (nivelreuma, psoriaasi, keuhkoahtaumatauti ym.). Biotiellä on useita pienimolekyylisiä ja biologisia lääkekandidaatteja kliinisen kehityksen eri vaiheissa. Yhtiön tuotteet kohdentuvat sairauksiin, joihin ei vielä ole tehokasta hoitoa ja joissa on suuri markkinapotentiaali. Osasta kehitysohjelmia on solmittu kehitystä ja kaupallistamista koskevat lisenssisopimukset huippuluokan lääkeyrityspartnerien, kuten H. Lundbeck A/S:n, UCB Pharma S.A.:n ja Seikagaku Corporationin kanssa. Pisimmälle edennyt tuote on alkoholiriippuvuuden hoitoon tarkoitettu nalmefeeni, jota yhtiön lisensointipartneri H. Lundbeck A/S vie eteenpäin kliinisen tutkimuksen vaiheessa 3. Lääkekehitysprojektien nykytilanne Nalmefeeni, uusi hoitomuoto alkoholiriippuvuuteen. Nalmefeeni on uudenlainen alkoholiriippuvuuden hoitomuoto. Toisin kuin nyt käytössä olevilla lääkehoidoilla, nalmefeenihoidon tavoitteena ei ole juomisen lopettaminen. Sen sijaan nalmefeeni hillitsee juomishimoa ja rajoittaa näin alkoholinkäyttöä. Nalmefeeni erottautuu siinä, että sitä kehitetään vain tarvittaessa suun kautta otettavaksi lääkkeeksi. Biotien lisenssikumppani Lundbeck ilmoitti tammikuussa 2011 saaneensa valmiiksi kaksi kolmesta vaiheen 3 kliinisestä tutkimuksesta nalmefeenilla alkoholiriippuvuuden hoidossa (tutkimukset ESENSE1 ja SENSE). Tutkimustulokset ovat linjassa nalmefeenin aiemmissa kliinisissä tutkimuksissa havaittujen ominaisuuksien kanssa, ja tulosten mukaan nalmefeeni on turvallinen ja tehokas auttamaan potilaita vähentämään alkoholin käyttöään. Lundbeck odottaa saavansa seuraavan tehotutkimuksen (ESENSE2) valmiiksi vuoden 2011 toisella vuosineljänneksellä ja aikoo, ESENSE2-tutkimuksen tuloksista riippuen, hakea EU-alueen myyntilupaa vuoden 2011 jälkipuolella. Lundbeckin tarkoituksena on esittää yksityiskohtaisempia teho- ja turvallisuustuloksia tieteellisissä ja lääketieteellisissä konferensseissa, kun kaikki kolme tutkimusta on saatu valmiiksi. Tuotteen on arvioitu pääsevän markkinoille EUalueella vuoden 2012 jälkipuoliskolla. Biotie rahoittaa osan kliinisten tutkimusten kustannuksista. Biotie on lisensoinut nalmefeenin maailmanlaajuiset oikeudet Lundbeckille. SYN115 on tehokas ja selektiivinen adenosiini A2a-reseptorisalpaaja, joka muokkaa dopamiinin, glutamaatin ja serotoniinin vaikutuksia tietyillä aivojen alueilla. Parkinsonin taudin prekliinisissä malleissa A2a-salpaaja vähentää motorisia häiriöitä ja tehostaa levodopan ja dopamiiniagonistin vaikutuksia pakkoliikkeitä aiheuttamatta. Prekliinisissä kokeissa SYN115 on osoittautunut myös antidepressiiviseksi, prokognitiiviseksi ja anksiolyyttiseksi. Äskettäin on saatu kliinistä näyttöä motoristen oireiden parantamisessa. Yhtiö on saattanut loppuun vaiheen 2a tutkimuksen Parkinsonin tautia sairastavilla potilailla, jossa SYN115 osoittautui funktionaalista magneettikuvausta (fmri) käyttäen funktionaalisesti aktiiviseksi aivojen relevanteilla alueilla, ja osoitti myös myönteisiä vaikutuksia motorisiin toimintoihin ja kognitioon. Biotie suunnittelee vaiheen 2b tutkimuksen aloittamista vuoden 2011 toisella vuosineljänneksellä. SYN115 on lisensoitu UCB Pharmalle maailmanlaajuisella yksinoikeudella. Nitisinoni (SYN118) on tehokas ja selektiivinen hydroksifenyylipyruvaatti-dioksygenaasi (HPPD) -entsyyminestäjä. HPPD-entsyymi osallistuu tyrosiinin, hermovälittäjäaine dopamiinin esiasteen kataboliaan. Prekliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, että nitisinoni on tehokas Parkinsonin taudin eläinmalleissa. Nitisinonin kliinisissä tutkimuksissa ja potilaskokemuksissa on havaittu selvää ja ennakoitavaa kasvua tyrosiinitasossa. Yhtiö on saattanut loppuun avoimen tutkimuksen vaikutusmekanismin toimivuuden osoittamiseksi nitisinonilla Parkinsonin taudin hoidossa sekä tutkimuksen konseptin toimivuuden osoittamiseksi levottomat jalat -oireyhtymässä. Näistä tutkimuksista saadut rohkaisevat turvallisuus- ja tehokkuustulokset puhuvat vahvasti näiden ohjelmien eteenpäin viemisen puolesta. Tuloksia satunnaistetusta, lumelääkekontrolloidusta vaiheen 2a tutkimuksesta Parkinsonin tautia sairastavilla potilailla odotetaan vuoden 2011 toisella vuosineljänneksellä. UCB:lla on optio lisensoida tuotteen yksinomaiset oikeudet. SYN120 on suun kautta otettava tehokas ja selektiivinen 5HT6-reseptorin salpaaja. 5HT6-reseptorit ilmentyvät yksinomaan aivoissa ja niiden salpaus muokkaa asetyylikoliinin ja glutamaatin, kahden hermovälittäjäaineen joiden tiedetään vaikuttavan muistitoimintoihin, vapautumista. Kognitiiviset häiriöt ovat merkittäviä keskushermostollisissa häiriöissä, erityisesti Alzheimerin taudissa ja skitsofreniassa. SYN120:lla on saatettu loppuun kerta-annoksen ja kasvavien toistoannoksien vaiheen 1 kliiniset tutkimukset. Biotie suunnittelee PET kuvantamistutkimuksen aloittamista SYN120:lla vuoden 2011 toisella vuosineljänneksellä. Yhdiste on alun perin lisensoitu Rochelta ja Rochella on oikeus lunastaa ohjelma takaisin kun suunnitellun tutkimuksen tulokset on saatu.

7 7 VAP-1 vasta-ainelääke, kliinisessä vaiheessa oleva biologinen tulehduslääke. VAP-1:lla on todettu olevan tärkeä rooli kroonisissa tulehdussairauksissa kuten keuhkoahtaumataudissa, nivelreumassa, psoriaasissa ja diabeteksessa. Biotiellä on merkittävää osaamista ja vahvat immateriaalioikeudet tämän kohteen suhteen, ja yhtiö kehittää täysin ihmisperäistä monoklonaalista vasta-ainetta (BTT-1023), joka estää VAP-1:n toimintaa. Biotie on vuonna 2010 raportoinut 24 nivelreumapotilaalla ja 26 psoriaasipotilaalla tehtyjen kliinisten tutkimusten loppuun saattamisesta, missä tutkimuksissa selvitettiin suonensisäisesti annettujen toistettujen vasta-aineannosten turvallisuutta, siedettävyyttä ja farmakokinetiikkaa. Yhdisteen turvallisuusprofiili on todettu suotuisaksi yhteensä 83 tutkimushenkilöllä ja myös yhdisteen kliinisestä tehosta saatiin näyttöä nivelreumatutkimuksessa erityisen korkeampia annoksia saaneilla potilailla. Nämä tulokset tukevat tuotteen kliinistä jatkokehitystä. Biotie on lisensoinut tuotteen kaupalliset oikeudet japanilaiselle Seikagaku Corporationille Japanin, Taiwanin, Singaporen, Uuden-Seelannin ja Australian kattavalla alueella. Ronomilasti, kliinisessä kehitysvaiheessa oleva keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitettu PDE4 -estäjä. Ronomilasti on suun kautta kerran päivässä annettava fosfodiesteraasi 4 (PDE4) -entsyymin estäjä kroonisten tulehdussairauksiin ja erityisesti keuhkoahtaumatautiin, vakavaan hengityssairauteen, jonka lääkehoitomahdollisuudet ovat edelleen hyvin rajalliset. Kolmessa kliinisessä tutkimuksessa yhteensä 126 tutkimushenkilöllä ronomilastin on osoitettu olevan turvallinen ja hyvin siedetty kaikilla tutkituilla annoksilla 100 mg:n päivittäisannokseen asti. Tutkimushenkilöillä ei raportoitu vakavia tai vaikeita haittatapahtumia. Vahva ja tilastollisesti erittäin merkitsevä biomerkkiainevaste on vahvistanut hyvin siedettyjen ronomilastiannosten farmakologisen aktiivisuuden ihmisellä. Tulokset tukevat tuotteen kliinistä jatkotutkimusta. Nepikastaatti (SYN117) on tehokas, kilpailukykyinen ja selektiivinen dopamiinibeeta-hydroksylaasin-estäjä. Tämän entsyymin salpauksen on osoitettu nostavan dopamiinitasoa keskushermostossa. Nepikastaatti on suun kautta otettavissa ja on ollut hyvin siedetty prekliinisissä tutkimuksissa annoksilla, jotka ylittävät merkittävästi odotetun lääkinnällisen annosvaihteluvälin tällä hetkellä tutkittavien keskushermostosairauksien hoidossa. Yhdysvaltain puolustusministeriön rahoittama vaiheen 2 tutkimus nepikastaatista posttraumaattisen stressioireyhtymän hoidossa on käynnissä. Rufinamidi (SYN111) on tehokas, spesifinen suun kautta otettava natriumkanavasalpaaja, jolla on epilepsiaan tehoava vaikutus. Yhdiste on jo markkinoilla EU:n alueella ja Yhdysvalloissa lisähoitomuotona Lennox-Gastaut n oireyhtymään, erityiseen epilepsian vakavaan muotoon. Biotie, jolla on yhdisteeseen oikeudet muissa lääketieteellisissä indikaatioissa kuin Lennox-Gastaut n oireyhtymän hoidossa, harkitsee tällä hetkellä vaihtoehtoja arvioida rufinamidia kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon. Taloudellinen katsaus Liikevaihto: Jatkuvien toimintojen liikevaihto tilikaudella 2010 oli 2,0 miljoonaa euroa (3,1 miljoonaa euroa vuonna 2009) ja lopetettujen toimintojen liikevaihto oli 1,0 miljoonaa euroa (2,5 miljoonaa euroa 2009). Liikevaihto koostui Pfizerin kanssa tehdyn tutkimusyhteistyön tuotoista sekä useiden yhteistyökumppaneiden kanssa solmituista lisenssisopimuksista jo aikaisemmin saatujen allekirjoitusmaksujen jaksotuksista. Tulos: Tilikauden tappio oli jatkuvista toiminnoista 8,5 miljoonaa euroa (8,1 miljoonaa euroa vuonna 2009), ja lopetetuista toiminnoista 13,1 miljoonaa euroa (8,0 miljoonaa euroa vuonna 2009). Tilikauden tutkimus- ja kehityskulut jatkuvista toiminnoista olivat 5,5 miljoonaa euroa (7,7 miljoonaa euroa vuonna 2009), ja lopetetuista toiminnoista 6,7 miljoonaa euroa (13,4 miljoonaa euroa vuonna 2009). Rahoitus: Yhtiön rahavarat olivat 4,1 miljoonaa euroa (19,7 miljoonaa euroa ). Biotiellä on Standby Equity Distribution Agreement -sopimus yhdysvaltalaisen Yorkville -rahaston kanssa. Yorkville on antanut Biotielle sitoumuksen merkitä tai ostaa Biotieltä yhtiön tavallisia nimellisarvottomia osakkeita yhteensä 20 miljoonalla eurolla syyskuuhun 2012 asti jatkuvan kauden aikana Biotien niin halutessa. Järjestelyn tarkoituksena on varmistaa Biotien käyttöpääoman rahoitus lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Biotie on käyttänyt sopimuksen mukaista järjestelyä kolme kertaa elokuusta 2010 lähtien ja sen kautta kerännyt varoja yhteensä 1,1 miljoonaa euroa. Oma pääoma: Konsernin oma pääoma on 29,5 miljoonaa euroa (IFRS). Biotien omavaraisuusaste oli 263,0 % ( ,4 %). Pääomalainat Vaihto-oikeudettomat pääomalainat: Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus (Tekes) on myöntänyt pääomalainoja, joiden yhteismäärä on 19,7 miljoonaa euroa. Koko summa on maksettu tilikauden loppuun mennessä. Lainoille kertynyt maksamaton korko on 4,7 miljoonaa euroa vuoden 2010 lopussa. Laina-aika on kahdeksasta kymmeneen vuoteen nostamisesta. Korko on yhden (1) prosenttiyksikön alempi kuin kulloinkin voimassa oleva peruskorko, kuitenkin vähintään 3 %. Lainoilla on neljä tai viisi lyhennysvapaata vuotta, jonka jälkeen laina maksetaan tasalyhennyksin. Pääomalaina on myönnetty tiettyyn tuotekehitysprojektiin ja lainalla katetaan sopimuksen mukainen osuus projektin tuotekehityskuluista. Pääomalainat on nostettu vuosina hallituksen toimintakertomus

8 8 hallituksen toimintakertomus Vaihto-oikeudelliset pääomalainat: Vaihtookeudellisten pääomalainojen yhteismäärä on 1,7 miljoonaa euroa. Vaihtooikeus on ajalla yhteensä osakkeeseen tai mikäli lainan pääomat ovat vielä maksamatta, siihen saakka kunnes lainojen pääomat on maksettu tai lainat vaihdettu yhtiön osakkeiksi. Lainojen korko on 10 % pa. Lainoille kertynyt maksamaton korko on 2,7 miljoonaa euroa vuoden 2010 lopussa. Pääomalainojen koron ja pääoman takaisinmaksua säätelee rajoitusehto, jonka mukaan pääomaa voidaan palauttaa vain, mikäli emoyhtiön ja konsernin sidotulle pääomalle jää täysi kate. Korkoa maksetaan vain, jos maksettava määrä voidaan käyttää voitonjakoon emoyhtiön ja konsernin viimeksi päättyneen tilikauden vahvistetun taseen mukaan. Lainoille kertyy korkoa myös niiltä tilikausilta, jolloin yhtiöllä ei ole voitonjakokelpoisia varoja. Lisätietoja pääomalainoista on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 23. Investoinnit ja rahavirrat: Liiketoiminnan nettorahavirta jatkuvien toimintojen osalta oli 7,9 miljoonaa euroa ( 9,7 miljoonaa euroa vuonna 2009) ja 7,0 miljoonaa euroa lopetettujen toimintojen osalta ( 3,6 miljoonaa euroa vuonna 2009). Konsernin investoinnit katsauskaudella olivat 270 tuhatta euroa (475 tuhatta euroa vuonna 2009). Henkilöstö Biotien henkilöstömäärä oli katsauskaudella tammi joulukuu 2010 keskimäärin 70 (81 tammi joulukuussa vuonna 2009) ja katsauskauden lopussa, rakenneuudistuksen läpiviennin jälkeen 23 ( ). Synosian hankinnan jälkeen henkilöstömäärä on noin 40. Muutokset johtoryhmässä Vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä toteutetun rakenneuudistuksen yhteydessä Biotien tutkimusjohtaja Thomas Kronbach siirtyi uuden biocrea GmbH:n toimitusjohtajaksi. Hän ei ole enää Biotien johtoryhmän jäsen. Katsauskauden jälkeen tammikuussa 2011 Biotie ilmoitti, että sen talousjohtaja Thomas Taapken jättää yhtiön Biotien Vice President, Finance & Administration Ulla Sjöblom tulee toimimaan yhtiön tilapäisenä talousjohtajana. Synosia Therapeuticsin hankinnan yhteydessä Stephen Bandak tuli Antero Kallion tilalle Biotien lääkekehitysjohtajaksi ja Ian Massey tuli liiketoimintajohtajaksi ja yhtiön USA:n toimintojen toimitusjohtajaksi helmikuussa Muutokset hallituksessa Hallituksen nykyinen kokoonpano (ylimääräinen yhtiökokous ) Hallituksen jäsenten lukumäärän päätettiin olevan kymmenen. Hallituksen jäseniksi valittiin Bradley J. Bolzon, William M. Burns, Peter Fellner, Merja Karhapää, Bernd Kastler, Ismail Kola, Guido Magni, Andrew J. Schwab, Piet Serrure ja James S. Shannon. Yhtiökokouksen jälkeen, helmikuussa 2011 pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Peter Fellner ja varapuheenjohtajaksi Bradley J. Bolzon. Optio-oikeudet Biotie on laskenut liikkeeseen optio-oikeuksia eräille työntekijöilleen ja johtohenkilöilleen kahden optio-ohjelman nojalla vuosina 2006 ja Tilikauden lopussa myönnettyjen optio-oikeuksien määrä oli , mikä edustaa 5,55 % yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä Johdon osake- ja optio-omistus Tilikauden 2010 lopussa, hallituksen ja johtoryhmän jäsenten sekä heidän määräysvaltayhtiöidensä omistamien yhtiön osakkeiden määrä oli yhteensä sekä optiooikeuksien määrä yhteensä , joista optiooikeutta ovat ehdollisia tiettyjen tavoitteiden toteutumiselle. Osakepääoma ja osakkeet Yhtiön kaikki osakkeet ovat samanlajisia ja tuottavat samat oikeudet. Kukin osake tuottaa yhden äänen yhtiön yhtiökokouksessa. Kaikki osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa ja ne on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssa (Pienet yhtiöt, Terveydenhuolto). Yhtiön osakepääoma (rekisteröity ) oli ,10 euroa (suomalaisen kirjanpitokäytännön mukaan, FAS). Yhtiöllä oli yhteensä osaketta, joista yhtiön hallussa oli osaketta. Biotie tiedotti kolmessa eri erässä vuonna 2010 yhteensä yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovutuksesta käteisvastiketta vastaan vuonna 2009 solmitun Standby Equity Distribution Agreement -sopimuksen ( SEDA ) nojalla yhdysvaltalaiselle YA Global Master SPV Ltd -sijoittalle ( Yorkville ). Nämä kolme luovutusta tehtiin Biotien käyttöpääoman vahvistamista ja yhtiön tutkimusja kehitysohjelmien lisärahoituksen järjestämistä varten. Osakkeiden merkintähinta kirjattiin kokonaisuudessaan Biotien osakepääomaan.

9 9 Elokuussa Biotie tiedotti yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovutuksesta Yorkvillelle euron käteismaksua vastaan. Merkintähinta oli 0,44 euroa osakkeelta. Lokakuussa Biotie tiedotti osakkeen maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen rahoitustarpeita varten. Osakeantiin liittyvä listalleottoesite julkaistiin lokakuussa. Osakeanti toteutettiin yhtiökokouksen antamaan valtuutukseen perusteella. Marraskuussa Biotie tiedotti yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovutuksesta Yorkvillelle euron käteismaksua vastaan. Merkintähinta oli 0,37 euroa osakkeelta. Joulukuussa Biotie tiedotti yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovutuksesta Yorkvillelle euron käteismaksua vastaan. Merkintähinta oli 0,33 euroa osakkeelta. Tilikauden 2010 aikana yhtiö julkaisi kolme arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 :n mukaista ilmoitusta omistusosuuksien muutoksesta. Tarkemmat tiedot liputusilmoituksista sekä kuukausittain päivitettävä suurimmat osakkeenomistajat -lista ovat nähtävillä yhtiön kotisivuilla Konsernin rakenne Konsernin emoyhtiö on Biotie Therapies Oyj, jonka kotipaikka on Turku. Yhtiöllä on kaksi tytäryhtiötä Biotie Therapies GmbH, Radebeulissa, Saksassa sekä Biotie Therapies International Oy Suomessa, joilla ei ole liiketoimintaa. Lisäksi Synosia Therapeuticsin helmikuussa 2011 toteutetun hankinnan jälkeen yhtiöllä on myös tytäryhtiönä holdingyhtiö Biotie Therapies Holding AG, Baselissa, Sveitsissä, jolla puolestaan on kaksi operatiivista tytäryhtiötä, Biotie Therapies AG, Baselissa, Sveitsissä sekä Biotie Therapies, Inc. San Franciscossa, Yhdysvalloissa. Tilikauden 2010 aikana pidetyt yhtiökokoukset hallituksen toimintakertomus Katsauskauden jälkeen Biotien julkaistussa pörssitiedotteessa tarkemmin kuvatulla tavalla Biotien ylimääräinen yhtiökokous on tehnyt Synosia Therapeutics Holding AG:n hankinnan toteuttamiseksi tarvittavat päätökset, ja yhtiö on laskenut liikkeeseen uutta osaketta vastikkeena Synosian koko osakekannasta ja warranteista Synosian osakkeenomistajille ja warranttien haltijoille. Tämän lisäksi Biotie antoi järjestelyn yhteydessä Synosialle uutta osaketta pidettäväksi Synosian hallussa ja käytettäväksi mahdollisissa tulevissa tilanteissa, joissa Synosian optioita käytetään. Osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin Biotie on lisäksi tiedottanut uuden osakkeen ja yhtiön hallussa olevan oman osakkeen suunnatusta osakeannista institutionaalisille ja strategisille sijoittajille. Biotie Therapies Oyj:n rekisteröity osakkeiden määrä oli ja näistä osakkeista oli yhtiön tai sen konserniyhtiöiden hallussa. Biotien osakepääoma oli ,95 euroa. Markkina-arvo ja kaupankäynti Biotien osakkeen päätöskurssi tilikauden lopussa 2010 oli 0,50 euroa, ylin kurssi tilikaudella oli 0,65 euroa ja alin oli 0,30 euroa ja keskikurssi oli 0,48 euroa. Biotien osakekannan markkina-arvo joulukuun lopussa oli 88,0 miljoonaa euroa. Tilikauden 2010 aikana vaihdettiin NASDAQ OMX Helsingissä yhteensä osaketta euron arvosta. Omistusmuutokset Biotie Therapies Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta ja tilikauden tappion kirjaaminen Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilikauden tappio siirretään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta Hallitus ja tilintarkastajat Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin Peter Fellner, Merja Karhapää, Bernd Kastler, Pauli Marttila, Riku Rautsola, Pierre Serrure ja James S. Shannon. Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille euroa kuukaudessa. Lisäksi korvataan kohtuulliset matkakustannukset kokouksiin. Yhtiön tilintarkastajina jatkavat KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT-tilintarkastaja Janne Rajalahti. Välittömästi varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Peter Fellner ja varapuheenjohtajaksi Pauli Marttila. Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Bernd Kastler ja jäseniksi Merja Karhapää, Riku Rautsola ja Pierre Serrure sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Peter Fellner ja jäseniksi Pauli Marttila ja James S. Shannon. Riippumattomuusarvioinnin perusteella todettiin, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

10 10 hallituksen toimintakertomus Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optioiden ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta annista, joka sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita, sekä antamaan optioita tai muita osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia erityisiä oikeuksia osakkeisiin. Valtuutus käsittää yhteensä enintään osaketta. Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta annista. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen, kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen annin suuntaamiseen on painava taloudellinen syy. Yhtiön hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista osakeannin, optioiden sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden, optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella. Valtuutus on voimassa saakka ja se kumoaa aikaisemmat valtuutukset. Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät Biotien strategiset riskit liittyvät pääosin lääkekehitysprojektien tekniseen onnistumiseen, regulatorisiin epävarmuustekijöihin, kaupallisten partnereiden strategisiin päätöksiin, immateriaalioikeudellisen suojan hankintaan ja ylläpitoon yhtiön tuotteille, kilpailevien tuotteiden markkinoilletuloon ja yhtiön tuotteiden myynnin kehitykseen. Yhtiön tuotteiden kehitys ja menestys on suurilta osin riippuvainen kolmansista osapuolista. Mikä tahansa tutkimusprojekteissa tapahtuva epäsuotuisa muutos saattaa vaarantaa omaisuuden arvoa ja näin ollen edustaa merkittävää riskiä yhtiölle. Tällaiset epäsuotuisat tapahtumat saattavat toteutua lyhyellä varoitusajalla ja ovat ennakoimattomia. Yhtiön pääasialliset toiminnalliset riskit liittyvät riippuvuuteen avainhenkilöstöstä, omaisuuteen (erityisesti immateriaalioikeuksiin liittyvään varallisuuteen) ja riippuvuuteen lisensointipartnereiden päätöksistä. Lisäksi lääkekehitysohjelmien eteneminen kaupallistettaviksi lääketuotteiksi edellyttää merkittäviä taloudellisia resursseja. Toimintojensa rahoituksessa Biotie nojautuu kahteen päälähteeseen: lisensointikumppaneilta saatavaan tulovirtaan ja pääomamarkkinoilta hankittavaan oman pääoman ehtoiseen rahoitukseen. Yhtiö nojautuu oman pääoman ehtoisen rahoituksen saamiseksi ajoittain pääomamarkkinoihin. Ei ole varmuutta siitä, että yhtiön suunnittelemien toimien toteuttamiseksi saadaan turvattua riittäviä varoja. Pääomamarkkinoiden nykyiset olosuhteet ovat hyvin epävakaat. Vaikka yhtiö on katsauskauden jälkeen maaliskuussa 2011 onnistunut keräämään merkittävän määrän varoja osakeannilla toimintojensa rahoittamiseksi keskipitkällä tähtäimellä, ei ole takeita siitä, että yhtiö voi varmistaa tulevaisuudessa oman pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuutta tarvittaessa. Siitä huolimatta, että Biotiellä on voimassaolevia lisensointisopimuksia, minkä tahansa sopimuksen irtisanomisella olisi haitallinen vaikutus yhtiön lyhyen ja keskipitkän tähtäimen maksuvalmiuteen. Vaikka kolmansien osapuolten kanssa solmituista kliinisiä ohjelmia koskevista kaupallistamissopimuksista saatavat tulot saattavat parantaa Biotien taloudellista asemaa huomattavasti, ennustetta tulevista lisensointijärjestelyistä mahdollisesti saatavista tuloista ei voida luotettavasti antaa. Tästä johtuen on mahdollista, että Biotien tarvitsee turvata lisärahoitus osakeanneilla tulevaisuudessa. Konserni voi vaikuttaa sen toiminnassa käytetyn pääoman määrään sopeuttamalla kulurakennettaan saatavilla olevan rahoituksen mukaisesti. Vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä tiedotettu rakenneuudistus korostaa tätä lähestymistapaa. Johto valvoo pääomaa ja maksuvalmiutta oman pääoman ja kassavarojen määrän perusteella. Näistä raportoidaan hallitukselle kuukausittain. IFRS ja laatimisperiaatteet Biotien vuoden 2010 konsernitilinpäätös on laadittu noudattaen IFRS -standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita ja sen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2009 konsernitilinpäätöksessä lukuunottamatta uusia voimaan tulleita standardeja ja tulkintoja, jotka on kuvattu tarkemmin konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteissa liitetiedossa 1. Lisäksi, johtuen vuonna 2010 tehdyistä uudelleenjärjestelyistä koskien prekliinisten kehitystoimintojen myyntiä, Biotie on soveltanut näiden lisäksi seuraavia uusia laadintaperiaatteita vuoden 2010 konsernitilinpäätöksessään: Sijoituskiinteistöt: Biotie on soveltanut IAS 40 -standardia sen Saksan tytäryhtiön omistaman kiinteistön kirjanpitokäsittelyyn. Kiinteistö on siirretty omassa käytössä olevista kiinteistöistä aineellisissa hyödykkeissä sijoituskiinteistöksi kirjanpitoarvoonsa, koska Biotie pitää kiinteistöä vuokratuottojen hankkimiseksi. Biotie on päättänyt soveltaa hankintamenomallia sijoituskiinteistöjen kirjanpitokäsittelyyn.

11 11 Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat ja lopetetut toiminnot: Prekliiniset toiminnot luokiteltiin myytävänä olevaksi Biotien osavuosikatsauksessa päättyneeltä yhdeksän kuukauden kaudelta, koska niiden kirjanpitoarvoa vastaava määrä oli kerrytettävissä pääasiassa niiden myynnistä kuin jatkuvasta käytöstä. Luovutettavien erien ryhmä arvostettiin kirjanpitoarvoonsa tai käypään arvoon vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla sen mukaan, kumpi näistä oli alempi. Koska luovutettavien erien ryhmä edusti erillistä merkittävää liiketoimintayksikköä, sitä käsiteltiin lopetettuna toimintona konsernitilinpäätöksessä. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Biotie Therapies Oyj julkistaa selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta Selvitys annetaan toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena ja on luettavissa Biotien kotisivuilla osoitteessa Hallituksen esitys tappion käsittelystä Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 2010, vaan emoyhtiön tilikauden 2010 tappio 10,7 miljoonaa euroa (FAS) siirretään yhtiön omaan pääomaan. Varsinainen yhtiökokous Biotien varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina klo Mauno Koivisto -keskuksen auditoriossa Turussa. hallituksen toimintakertomus Yhteenveto taloudellisesta asemasta Liikevaihto Liikevoitto Liikevoitto prosenttia liikevaihdosta 707,65 313,27 99,9 Omavaraisuusaste % 263,0 28,4 0,3 Henkilöstö 2008 Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella Lukumäärä tilikauden lopussa Tilikauden palkat ja palkkiot

12 12 II. A. Konsernin laaja tuloslaskelma Liite Jatkuvat toiminnot Liikevaihto Tutkimus- ja kehityskulut 4, 5, Hallinnon kulut 5, 6, Liiketoiminnan muut tuotot Liiketulos Rahoitustuotot Rahoituskulut Tulos ennen veroja Tuloverot 11, Tilikauden tulos, jatkuvat toiminnot Lopetetut toiminnot Tilikauden tulos, lopetetut toiminnot Tilikauden tulos Tilikauden laaja tulos Tilikauden tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Tulos/osake (EPS) laimentamaton & laimennusvaikutuksella oikaistu, EUR, jatkuvat toiminnot 0,06 0,06 Tulos/osake (EPS) laimentamaton & laimennusvaikutuksella oikaistu, EUR, lopetetut toiminnot 0,09 0,05 Oheiset liitetiedot ovat osa konsernitilinpäätöstä.

13 13 B. Konsernitase Liite VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet Liikearvo Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Sijoituskiinteistöt Muut sijoitukset Lyhytaikaiset varat Myytävissä olevat rahoitusvarat Myyntisaamiset ja muut saamiset Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Rahavarat Varat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Osakeanti Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Tilikauden tulos Pitkäaikaiset velat Varaukset Pitkäaikaiset rahoitusvelat Eläkevelvoitteet Muut pitkäaikaiset velat Pitkäaikaiset saadut ennakkomaksut Lyhytaikaiset velat Varaukset Eläkevelvoitteet Lyhytaikaiset rahoitusvelat Lyhytaikaiset saadut ennakkomaksut Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat Lopetettuihin toimintoihin liittyvä velka Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä Oheiset liitetiedot ovat osa konsernitilinpäätöstä.

14 14 C. Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Liite Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakemäärä (1 000 kpl) Osakepääoma Osakeanti Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Omat osakkeet Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Oma pääoma Tilikauden laaja tulos Myönnetyt optiot 21, Osakeanti Osakeantiin liittyvät kulut SEDA-sopimuksen nojalla annetut omat osakkeet Oma pääoma Tilikauden laaja tulos Myönnetyt optiot SEDA kulut Maksuton osakeanti yhtiölle itselleen Omien osakkeiden suunnattu tarjonta Osakeantiin liittyvät kulut Oma pääoma Oheiset liitetiedot ovat osa konsernitilinpäätöstä.

15 15 D. Konsernin rahavirtalaskelma Liite Liiketoiminnan rahavirrat Jatkuvat toiminnot Tilikauden tulos Oikaisut: Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen uudelleenarvostuksesta johtuva lisäys/vähennys 0 53 Korkokulut ja muut rahoituskulut Korkotuotot Käyttöpääoman muutokset: Myynti- ja muiden saamisten muutos Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos Varausten muutos Maksetut korot Saadut korot Liiketoiminnan nettorahavirta, jatkuvat toiminnot Liiketoiminnan nettorahavirta, lopetetut toiminnot Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirrat Jatkuvat toiminnot Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen muutos 19 Lisäykset Vähennykset Eräpäivään asti pidettävien sijoitusten muutos Lisäykset Vähennykset Investoinnit käyttöomaisuushyödykkeisiin Investointien nettorahavirta, jatkuvat toiminnot Investointien nettorahavirta, lopetetut toiminnot Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirrat Jatkuvat toiminnot Osakeannista saadut maksut Osakeantiin liittyvät maksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Lainojen takaisinmaksut Rahoitusleasingvelkojen maksut Rahoituksen nettorahavirta, jatkuvat toiminnot Rahoituksen nettorahavirta, lopetetut toiminnot Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Oheiset liitetiedot ovat osa konsernitilinpäätöstä.

16 16 E. Konsernin liitetiedot Tilinpäätöstiedot esitetään tuhansina euroina ellei toisin mainita. Pyöristykset saattavat johtaa epäolennaisiin pyöristyseroihin. 1. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet A) Yrityksen perustiedot Biotie kehittää lääkkeitä rappeuttaviin hermosairauksiin ja psykiatrisiin häiriöihin (Parkinsonin tauti, Alzheimerin tauti ja muut kognitiiviset häiriöt, kaksisuuntainen mielialahäiriö, huumeriippuvuus ja muut riippuvuudet) ja tulehdussairauksiin (nivelreuma, psoriaasi, keuhkoahtaumatauti ym.). Biotiellä on useita pienimolekyylisiä ja biologisia lääkekandidaatteja kliinisen kehityksen eri vaiheissa. Yhtiön tuotteet kohdentuvat sairauksiin, joihin ei vielä ole tehokasta hoitoa ja joissa on suuri markkinapotentiaali. Osa ohjelmista on partneroitu huippuluokan lääkeyritysten, kuten H. Lundbeck A/S:n, UCB Pharma SA:n ja Seikagaku Corporationin kanssa. Pisimmälle edennyt tuote on alkoholismilääke nalmefeeni, jota yhtiön lisensointipartneri Lundbeck vie eteenpäin kliinisen tutkimuksen vaiheessa III. Biotien osakkeet ovat listattuna NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Yhtiön hallitus on hyväksynyt tilinpäätöksen julkistettavaksi B) LaatimisperuSTA Biotien konsernitilinpäätös on laadittu EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) ja International Accounting Standards Board:n (IASB) julkaisemien IFRIC-tulkintojen mukaisesti. Kyseisiä periaatteita on noudatettu johdonmukaisesti kaikilla esitetyillä tilikausilla, ellei muuta mainita. Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen, lukuun ottamatta myytävissä olevia rahavaroja, osakeperusteisia palkitsemisjärjestelmiä ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja. IFRS-standardien mukaista konsernitilinpäätöstä laadittaessa yrityksen johto joutuu käyttämään harkintaa sekä tekemään arvioita ja olettamuksia. Nämä vaikuttavat omaisuus- ja velkaerien määriin taseessa, sekä ehdollisten varojen ja velkojen esittämiseen tilinpäätöksessä sekä tilikauden tuottoihin ja kuluihin. Vaikka nämä arviot perustuvat johdon parhaaseen tietämykseen tilinpäätöspäivänä, saattavat lopulliset määrät poiketa arvioista. Kohdassa U on kuvattu tarkemmin eriä, joihin sisältyy johdon tekemiä arvioita ja harkintaa. Tilinpäätöshetkellä konsernin rahavarojen riittävyys oli alle 12 kuukautta. Maaliskuussa 2011 toteutetun suunnatun osakeannin jälkeen konsernin rahavarat ja lyhytaikaiset sijoitukset olivat yli 45 miljoonaa euroa (kts. liite 35, Raportointikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat), jolla konsernin toiminnan rahoitus on turvattu yli 12 kuukaudeksi. Tästä johtuen Biotien tilinpäätös on laadittu going concern -periaatteen mukaisesti. Yhtiön tarkoituksena on jatkaa tuotteiden kehittämistä vaiheeseen, jossa tuotteet voidaan lisensoida houkuttelevin ehdoin kansainvälisille lääkeyhtiöille, joilla on resurssit näiden tuotteiden edelleenkehittämiseen, tai kehittää tuotteita itse viranomaisilta saatavaan myyntitilupaan asti. Myyntiluvan saamisen jälkeen Biotie pyrkisi kaupallistamaan nämä tuotteet käyttäen omia kaupallistamisresurssejaan tai edistämään niiden myyntiä ja markkinoimaan niitä yhdessä vahvojen paikallisten lääketuotteita markkinoivien yritysten kanssa sellaisilla markkinoilla, joilla Biotie ei voi tai halua aktiivisesti markkinoida kyseisiä tuotteita. Tällaisessa yhteistyössä Biotie tyypillisesti myöntää lisenssejä tuotteille ja saa vastikkeeksi sopimukseen perustuvia maksuja, lisenssimaksuja ja rojaltimaksuja tuotteiden tulevasta myynnistä. Joissakin tapauksissa yksi osa tällaisesta sopimuksesta voi sisältää yhteistyötä, jossa Biotie tai sen tytäryhtiöt saavat myös cost plus -menetelmän mukaisesti rahoitusta suoritetuista tutkimus- ja kehittämispalveluista. Yhtiö rahoittaa toimintaa pääosin oman pääoman sijoituksilla, tuotekehityslainoilla ja avustuksilla sekä tutkimusyhteistyöstä ja lisenssisopimuksista saatavilla tuloilla. (1) Muutokset tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa ja esitettävissä tiedoissa Tilinpäätöstä laadittaessa konserni on noudattanut samoja tilinpäätöksen laatimisperiaatteita kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä, lukuun ottamatta seuraavien 1. tammikuuta 2010 käyttöönotettujen standardien, tulkintojen ja muutosten vaikutusta. (a) Vuonna 2010 voimaan tulleet uudet standardit sekä standardien ja tulkintojen muutokset IFRS 3 (uudistettu) Liiketoimintojen yhdistäminen sekä tästä johtuvat muutokset standardeihin IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös, IAS 28 Sijoitukset osakkuusyrityksiin ja IAS 31 Osuudet yhteisyrityksissä. Uudistetut standardit koskevat liiketoimintojen yhdistämisiä, joissa hankintapäivä on tai sitä myöhempi. Liiketoimintojen yhdistämiseen sovelletaan uudistetun standardin mukaan edelleen hankintamenetelmää, johon on kuitenkin tehty joitakin merkittäviä muutoksia. Esimerkiksi kaikki hankinnan toteuttamiseksi suoritetut maksut kirjataan hankintaajankohdan käypiin arvoihin, ja jotkin veloiksi luokitellut ehdolliset maksut arvostetaan myöhemmin käypään arvoon laajan tuloslaskelman kautta. Jokaisen hankinnan kohdalla saadaan valita, perustuuko määräysvallattomien omistajien osuuden arvostus käypään arvoon vai näiden suhteelliseen osuuteen hankinnan kohteen nettovarallisuudesta. Kaikki hankintaan liittyvät menot kirjataan kuluksi. IAS 27:n mukaan määräysvallattomien omistajien kanssa toteutuneiden liiketoimien vaikutukset on aina kirjattava omaan pääomaan, jos määräysvalta ei muutu, eikä näistä liiketoimista enää synny liikearvoa eikä voittoja ja tappioita. Standardissa ohjeistetaan

17 17 myös kirjanpitokäsittelyä tilanteessa, jossa määräysvalta menetetään. Mahdollinen jäljelle jäävä omistusosuus arvostetaan käypään arvoon, ja voitto tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti. Konserni ei tehnyt liiketoimintahankintoja tilikauden 2010 aikana, mutta tulee soveltamaan tätä uutta standardia liiketoiminnan hankintaan, josta kerrotaan tarkemmin liitetiedossa 35, Raportointikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat. IFRS 2:n muutokset Osakeperusteiset maksut käteisvaroina maksettavat osakeperusteiset liiketoimet konsernissa tulivat voimaan Standardiin tehdyt muutokset määrittelevät selkeästi kuinka osakeperusteiset maksut luokitellaan konsernin ja yksittäisten yhtiöiden tilinpäätöksissä. Tämä muutos ei aiheuta muutoksia konsernin tilinpäätöksen laatimisperiaatteisiin, taloudelliseen asemaan eikä tulokseen. IAS 39 (muutos) Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen Suojauskohteiksi hyväksyttävät erät, voimassa alkaen. Standardiin on tehty kaksi huomattavaa muutosta. Muutoksen mukaan inflaatiota ei voida erikseen määrittää suojattavaksi komponentiksi kiinteäkorkoisessa velassa. Lisäksi silloin, kun optioihin sovelletaan suojauslaskentaa, ei option aika-arvoa voida enää sisällyttää suojaamaan yksipuolista riskiä. Tämä muutos ei aiheuta muutoksia konsernin tilinpäätöksen laatimisperiaatteisiin, taloudelliseen asemaan tai tulokseen. Vuosittaiset parannukset IRFS-standardeihin (2009) (voimassa alkaen) on kokoelma parannuksista 12:een IFRS-standardiin ja osa IASB:n vuosittaisten parannusten ohjelmaa. Muutoksilla ei ole olennaista vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan tai tulokseen. Seuraavat IFRIC-tulkinnat on otettu konsernissa käyttöön alkaen, joskaan niillä ole vaikutusta konsernin tilinpäätöksen laatimisperiaatteisiin, taloudelliseen asemaan tai tulokseen. IFRIC 12, Palvelutoimilupajärjestelyt IFRIC 15, Kiinteistöjen rakentamissopimukset IFRIC 16, Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaukset IFRIC 17, Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille IFRIC 18, Omaisuuserien siirrot asiakkailta (b) EU:ssa hyväksytyt uudet standardit, standardien muutokset sekä tulkinnat, jotka tulevat voimaan jälkeen Seuraavat standardit sekä standardien muutokset ja tulkinnat on hyväksytty ja julkaistu EU:ssa mutta tulevat voimaan vasta vuonna 2011 tai myöhemmin. Näillä muutoksilla ei oleteta olevan olennaisia muutoksia konsernin tilinpäätöksen laatimisperiaatteisiin, taloudelliseen asemaan eikä tulokseen. IAS 32 (muutos) Rahoitusinstrumentit: esittämistapa liikkeeseen laskettujen oikeuksien luokittelu. Muutos koskee sellaisten liikkeeseen laskettujen oikeuksien kirjanpitokäsittelyä, jotka ovat muun kuin liikkeeseenlaskijan toimintavaluutan määräisiä. Uudistettu IAS 24 Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä poistaa vaatimuksen kaikkien julkisen vallan tai muiden julkiseen valtaan yhteydessä olevien yhteisöjen kanssa toteutuneiden liiketoimien yksityiskohtien esittämisestä. IFRIC 19 Rahoitusvelkojen kuolettaminen oman pääoman ehtoisilla instrumenteilla selventää kirjanpitokäsittelyä tapauksessa, jossa rahoitusvelan ehdot neuvotellaan uudelleen ja sen tuloksena yritys laskee liikkeeseen oman pääoman ehtoisia instrumentteja velkojalleen kuolettaakseen rahoitusvelan osaksi tai kokonaan. IFRIC 14 (muutos) Etukäteen suoritetut vähimmäisrahastointivaatimukseen perustuvat maksut. Tulkinta koskee vain yhteisöjä, joita vähimmäisrahastointivaatimus koskee sekä poistaa erään IFRIC 14:n ei-toivotun, vapaaehtoisten eläkemaksujen ennakkomaksujen vaikutuksen. (c) Uudet standardit, standardien muutokset ja tulkinnat, joita ei ole vielä hyväksytty EU:ssa Seuraavia standardeja ja tulkintoja ei vielä ole hyväksytty EU:ssa. Konserni arvioi parhaillaan näiden mahdollisia vaikutuksia konsernin tilinpäätöksen laatimisperiaatteisiin, taloudelliseen asemaan ja tulokseen. Vuosittaiset parannukset IFRS-standardeihin 2010 Muutokset IFRS 7 -standardiin Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: rahoitusvarojen siirrot Muutokset IAS 12 -standardiin Tuloverot koskien laskennallisia veroja Muutokset IFRS 9 -standardiin Rahoitusinstrumentit koskien luokittelua ja arvostamista C) Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet (1) Tytäryritykset Tytäryritykset, joissa konsernilla on yli puolet äänivallasta tai joissa konsernilla on muutoin määräysvalta, on yhdistelty konsernitilinpäätökseen. Tytäryritykset yhdistellään siitä päivästä lukien, jona konserni on saanut määräysvallan, ja yhdisteleminen lopetetaan sinä päivänä, jona konsernin määräysvalta lakkaa. Konsernin keskinäinen osakkeenomistus eliminoidaan hankintamenomenetelmällä. Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamis- ja velkasaldot sekä realisoitumattomat voitot eliminoidaan. Myös reali-

18 18 soitumattomat tappiot eliminoidaan, paitsi milloin tappio johtuu arvonalentumisesta. Tytäryritysten noudattamat tilinpäätöksen laatimisperiaatteet on tarvittaessa muutettu yhdenmukaisiksi konsernin noudattamien periaatteiden kanssa. (2) Osakkuusyritykset Sijoitukset osakkuusyrityksiin merkitään konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmää käyttäen. Osakkuusyritykset ovat yrityksiä, joissa konsernilla on yleensä % äänivallasta tai joissa konsernilla on huomattava vaikutusvalta, mutta joissa sillä ei ole määräysvaltaa. Realisoitumattomista voitoista konsernin ja sen osakkuusyritysten välillä on eliminoitu konsernin omistusosuutta vastaava osuus. Realisoitumattomat tappiot on myös eliminoitu, ellei tappio johdu siirretyn omaisuuden arvonalentumisesta. Jos konsernin osuus osakkuusyrityksen tappioista ylittää sijoituksen kirjanpitoarvon, sijoitus merkitään taseeseen nolla-arvoon eikä kirjanpitoarvoa ylittäviä tappioita yhdistellä, ellei konserni ole sitoutunut osakkuusyritysten velvoitteiden täyttämiseen. (3) Ulkomaanrahanmääräisten erien muuntaminen Konsernitilinpäätös on esitetty euroina, joka on konsernin ja sen tytäryhtiöiden toimintavaluutta. Ulkomaanrahanmääräiset liiketapahtumat on kirjattu toteutumispäivän kurssiin. Monetaariset ulkomaanrahanmääräiset varat ja velat on muutettu toimintavaluutan määräiseksi tilinpäätöspäivän valuuttakursseja käyttäen ja syntyneet voitot ja tappiot on merkitty tuloslaskelmaan. Kurssierot liittyvät operatiiviseen toimintaan ja ne kirjataan liikevoiton yläpuolelle. Konsernilla ei ole ei-monetaarisia ulkomaanrahanmääräisiä varoja tai velkoja. D) Segmenttiraportointi Ylimmäksi operatiiviseksi päätöksentekijäksi, joka vastaa resurssien kohdistamisesta toimintasegmenteille, niiden tuloksen arvioinnista ja strategisten päätösten tekemisestä, on nimetty hallitus. Hallitus johtaa konsernia yhtenä integroituna lääkkeiden tutkimukseen ja kehittämiseen keskittyvänä liiketoimintana. Tästä syystä konsernilla on vain yksi raportoitava toimintasegmentti, toisin sanoen konserni kokonaisuudessaan. E) Liiketoimintojen yhdistäminen Liiketoimintojen yhdistämiset käsitellään hankintamenetelmällä. Hankintameno määritetään laskemalla yhteen luovutetun vastikkeen käypä arvo hankintapäivänä ja määräysvallattomien omistajien osuus hankinnan kohteessa. Määräysvallattomien omistajien osuus hankinnan kohteessa päätetään ja kirjataan hankintakohtaisesti joko käypään arvoon tai määrään, joka vastaa määräysvallattomien omistajien suhteellista osuutta hankinnan kohteen yksilöitävissä olevista nettovaroista. Toteutuneet hankintaan liittyvät menot kirjataan kuluksi hallinnon kuluihin. Mikäli liiketoimintojen yhdistäminen tapahtuu vaiheittain, aiemmin omistettu oman pääoman ehtoinen osuus hankinnan kohteessa arvostetaan hankinta-ajankohdan käypään arvoon ja mahdollinen voitto tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti tai muiden laajan tuloksen erien muutoksena. Ehdolliset vastikkeet arvostetaan käypään arvoon hankintahetkellä ja mahdolliset myöhemmät käyvän arvon muutokset kirjataan IAS 39 -standardin mukaisesti joko tulosvaikutteisesti tai muihin laajan tuloksen eriin. Jos ehdollinen vastike on luokiteltu omaksi pääomaksi, sitä ei uudelleen arvosteta ennen kuin se toteutetaan omassa pääomassa. Liikearvo vastaa määrää, jolla luovutettu vastike ja määräysvallattomien omistajien osuus hankinnan kohteessa ylittävät hankittujen yksilöitävissä olevien varojen ja vastattavaksi otettujen velkojen nettomäärän. F) Tuloutusperiaatteet Tuotot tutkimusyhteistyöstä ja lisenssisopimuksista sisältävät kerralla suoritettuja lisenssimaksuja cost plus -menetelmän mukaista tutkimusrahoitusta, sekä sopimuksiin perustuvia tutkimustyön edistymisen perusteella saatuja etappimaksuja (milestone payments). Lisäksi Biotie saa tuloja myöntämistään myöhempään lisensointiin oikeuttavista optio-oikeuksista. Kaikki edellämainitut maksut ovat ei-palautettavissa olevia. Tällä hetkellä konsernilla ei ole rojaltituloja, mutta niitä odotetaan syntyvän myöhemmin. (1) Allekirjoitus-/Ennakko- ja optiomaksujen tuloutus Allekirjoitus-/Ennakkolisenssimaksut ja optiomaksut suoritetaan yleensä, kun lisenssi tai optio myönnetään, ja ne tuloutetaan myyntinä silloin, kun (i) lisenssi tai optio on todellisuudessa myönnetty, (ii) lisenssin tai option myöntämisen jälkeen ei ole muita suoritevelvoitteita ja (iii) maksun saaminen on kohtuullisen varmaa. Allekirjoitus-/ Ennakkotai optiomaksut kirjataan saaduksi ennakkomaksuksi, kun maksu saadaan, ja tuloutetaan tasaerinä asianomaisen kehitysyhteistyösopimuksen tai option arvioituna voimassaoloaikana. (2) Etappimaksujen, tutkimusrahoituksen ja royalty-maksujen tuloutus Tuotot ei-palautettavista etappimaksuista kirjataan kun (i) etappi on todistettavasti saavutettu (näyttönä asiakkaan antama hyväksyntä), (ii) Biotiellä ei ole suoritevelvoitetta ja (iii) maksun saaminen on kohtuullisen varmaa. Tutkimusrahoitus tuloutetaan kun (i) tutkimuspalvelut on sopimuksen mukaisesti suoritettu, (ii) Biotiellä ei ole suoritevelvoitetta, ja (iii) maksun saaminen on kohtuullisen varmaa. Myyntien rojaltituotot tuloutetaan, kun yhtiöllä on luotettavaa tietoa lisenssinsaajan saaamien myyntituottojen määrästä. Myyntirojalteista ei vielä ole kertynyt tuottoja. (3) Julkiset avustukset Julkiset avustukset, joilla tuetaan tiettyjä tutkimusprojekteja, kirjataan avustustuottoina liiketoiminnan muihin tuottoihin, kun johto on kohtuullisen varma siitä, että yhtiö täyttää avustuksen antamisen ehdot ja että kyseinen avustus saadaan. Jos tilinpäätöspäivänä ehtojen uskotaan täyttyvän ja kyseinen avustusmaksu on maksamatta, avustussaaminen esitetään taseessa. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaan saadut julkiset avustukset vähennetään hyödykkeen hankintahinnasta.

19 19 G) Myytyjä suoritteita vastaavat kulut Lääkekehitysyhtiöiden, kuten Biotien, tuotot ja toiminta ovat luonteeltaan sellaisia, että myytyjä tuotteita vastaavien kulujen esittäminen laajassa tuloslaskelmassa ei ole tarkoituksenmukaista, ja kaikki tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät kulut esitetään tutkimus- ja kehittämiskuluina. H) Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet koostuvat pääosin maa-alueista ja rakennuksista sekä tutkimus- ja tuotekehityslaitteista. Käyttöomaisuus on arvostettu taseessa alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä kertyneillä poistoilla sekä mahdollisilla arvonalennuksilla. Alkuperäinen hankintameno sisältää hyödykkeen hankinnasta välittömästi aiheutuvat menot. Maa-alueista ei tehdä poistoja. Muista hyödykkeistä poistot lasketaan tasapoistoina omaisuus-erän hankintamenon tai mahdollisen alennetun arvon poistamiseksi jäännösarvon määrään asti sen arvioituna taloudellisena vaikutusaikana seuraavasti: Hyödykeryhmä Koneet ja tekninen kalusto Muu kalusto Rakennukset Taloudellinen vaikutusaika 4 12 vuotta 4 8 vuotta 3 20 vuotta Hyödykkeen jäännösarvo ja taloudellinen vaikutusaika tarkistetaan jokaisessa tilinpäätöksessä ja tarvittaessa oikaistaan kuvastamaan taloudellisen hyödyn odotuksissa tapahtuneita muutoksia. Luovutusvoitot ja -tappiot määritetään vertaamalla luovutustuottoa kirjanpitoarvoon, ja ne sisällytetään liikevoittoon. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden korjaus- ja huoltomenot kirjataan kuluksi sillä tilikaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet. I) Sijoituskiinteistöt Sijoituskiinteistöt ovat maa-alueita ja rakennuksia, joita pidetään vuokratuottojen, omaisuuden arvonnousun tai molempien hankkimiseksi. Sijoituskiinteistöt kirjataan alkuperäiseen hankintamenoon transaktiokulut sisällyttäen, ja alkuperäisen kirjaamisen jälkeen hankintamenoon vähennettynä poistoilla (tasapoistoin) sekä mahdollisilla arvonalentumistappioilla. Sijoituskiinteistöjen käyvät arvot esitetään liitetiedossa 15. Käyvät arvot arvioidaan käyttäen kansainvälisesti hyväksyttyjä arvonmääritysmenetelmiä, kuten käyttämällä vastaavien kiinteistöjen arvoja viitteenä arviointihetken markkinahinnoista tai soveltamalla diskontattujen rahavirtojen menetelmää. Siirrot sijoituskiinteistöihin tai pois sijoituskiinteistöistä tehdään kiinteistön käyttötarkoituksen muuttuessa. Jos kiinteistö otetaan omaan käyttöön, kiinteistön kirjanpitoarvo siirretään sijoituskiinteistöistä omassa käytössä oleviin kiinteistöihin aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ryhmään. Vastaavasti kiinteistön oman käytön päättyminen johtaisi siirtoon omassa käytössä olevista kiinteistöistä aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ryhmästä sijoituskiinteistöihin. J) Aineettomat hyödykkeet (1) Liikearvo Liikearvo vastaa sitä osaa hankintamenosta, joka ylittää konsernin osuuden hankitun yrityksen nettovarallisuuden käyvästä arvosta hankintahetkellä. Liikearvo testataan arvonalentumisen varalta vuosittain ja kirjataan arvonalentumisilla vähennettyyn arvoon. Tehtyjä arvonalentumiskirjauksia ei myöhemmin palauteta. Osakkeiden myynti-voitto tai -tappio sisältää myytyihin osakkeisiin sisältyvän liikearvon. Liikearvot kohdistetaan rahavirtaa tuottaville yksiköille arvonalentumistestausta varten. Kohdistus tehdään niille rahavirtaa tuottaville yksiköille, joiden oletetaan hyötyvän liiketoimintojen yhdistämisestä. (2) Tutkimus- ja kehittämismenot Tutkimus- ja kehittämismenot koostuvat konsernin tutkimusja tuotekehitysohjelmien palkoista ja välittömistä kustannuksista. Lisäksi niihin sisältyy välillisiä palkkoja ja muita kustannuksia, kuten vuokria ja leasingmaksuja. Tutkimus- ja kehittämismenot kirjataan suoraan kuluksi, koska johdon arvion mukaisesti lääketuotteiden kehittämiseen luontaisesti kuuluvat epävarmuustekijät estävät sisäisten tutkimus- ja kehittämiskulujen aktivoimisen aineettomiin hyödykkeisiin, ennenkuin tuotteelle on saatu myyntilupa viranomaisilta. Aiemmin kuluksi kirjattuja kehittämismenoja ei aktivoida myöhemmillä tilikausilla. Aktivoidut kehittämismenot kirjataan kuluiksi tasapoistoina tuotteen kaupallisen tuotannon aloittamisajankohdasta alkaen aikana, jona hyötyä odotetaan saatavan. Toistaiseksi konsernin lääkekehitysprojektit ovat olleet tutkimusvaiheessa, eivätkä ne vielä ole täyttäneet IAS 38:n edellytyksiä kulujen aktivoinnille. (3) Muut aineettomat hyödykkeet Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyy liiketoimintojen yhdistämisessä hankittuja keskeneräisiä tuotekehitysprojekteja, ostettuja lisenssejä, ostettuja tuotantolisenssejä sekä patentteja ja muita oikeuksia sekä tietokoneohjelmia. Nämä merkitään taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon ja kirjataan tasapoistoina kuluksi tuloslaskelmaan niiden taloudellisena vaikutusaikana. Käynnissä olevat tutkimus- ja kehitysprojektit, jotka on hankittu liiketoimintojen yhdistämisessä tai ostettu kolmansilta osapuolilta, aktivoidaan hankinta-ajankohdan käypään arvoon. Poistot aloitetaan kun kehitystyön lopputuloksena olevat tuotteet lanseerataan markkinoille. Hankituista käynnissä olevista tutkimus- ja kehitysprojekteista ei tehdä poistoja ennen sitä, mutta ne testataan vuosittain arvonalentumisen varalta ja kun merkkejä mahdollisesta arvonalentumisesta ilmenee. Poistoajat ovat: Tuotantolisenssit Tietokoneohjelmat Ostetut patentit ja muut oikeudet vuotta 3 4 vuotta 8 17 vuotta

20 20 K) Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvon alentuminen Omaisuuseristä, joiden taloudellinen vaikutusaika on rajoittamaton (esimerkiksi liikearvo), ei tehdä poistoja, vaan ne testataan arvonalentumisen varalta vähintään kerran vuodessa. Silloin kun kyseessä ovat poistojen kohteena olevat omaisuuserät, arvon alentumista arvioidaan vuosittain ja aina, kun tapahtumat tai olosuhteiden muutokset viittaavat siihen, ettei omaisuuserän kirjanpitoarvoa vastaavaa määrää mahdollisesti pystytä kerryttämään. Arvonalentumistappio kirjataan, kun omaisuuserän kirjanpitoarvo on suurempi kuin siitä kerrytettävissä oleva rahamäärä. Omaisuuserät ryhmitellään arvonalentumisen arviointia varten alimmille tasoille, joilla rahavirrat ovat erikseen yksilöitävissä (rahavirtaa tuottavat yksiköt). Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän käypä arvo vähennettynä luovutuksesta aiheutuvilla menoilla tai sitä korkeampi käyttöarvo. Käyttöarvolla tarkoitetaan kyseisestä omaisuuserästä tai rahavirtaa tuottavasta yksiköstä saatavissa olevia arvioituja vastaisia nettorahavirtoja, jotka diskontataan nykyarvoonsa. Diskonttauskorkona käytetään ennen veroa määritettyä korkoa, joka kuvastaa markkinoiden näkemystä rahan aika-arvosta ja omaisuuserään (tai rahavirtaa tuottavaan yksikköön) liittyvistä erityisriskeistä. Muusta omaisuuserästä kuin liikearvosta kirjattu arvonalentumistappio perutaan, jos olosuhteissa on tapahtunut muutos ja hyödykkeen kerrytettävissä oleva rahamäärä on muuttunut. L) RahoituSVARAT Konserniin kuuluvat rahoitusvarat luokitellaan seuraaviin ryhmiin: käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat lainat ja muut saamiset eräpäivään asti pidettävät sijoitukset myytävissä olevat rahoitusvarat. Luokittelu tapahtuu rahoitusvarojen hankinnan tarkoituksen perusteella ja ne luokitellaan alkuperäisen hankinnan yhteydessä. Kaikki rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan selvityspäivänä, joka on se päivä, jona konserni sitoutuu ostamaan tai myymään omaisuuserän. Rahoitusvarat kirjataan käypään arvoon transaktiomenot mukaan lukien, ellei kyseessä ole käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattava rahoitusvaroihin kuuluva erä. (1) Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat voivat olla joko kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviä rahoitusvaroja tai sellaisia rahoitusvaroja, jotka johto on luokitellut tähän ryhmään alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä niin kutsutun käyvän arvon vaihtoehdon perusteella. Rahoitusvarat luokitellaan kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi, jos hankinnan tarkoituksena on pääasiassa myydä tai ostaa ne takaisin lyhyellä aikavälillä. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät varat luokitellaan lyhytaikaisiin varoihin. Kaikki muut tähän ryhmään kuuluvat konsernin rahoitusvarat, toisin sanoen sijoitukset lyhyen koron rahastoihin sisältyvät siihen johdon tekemän luokituksen perusteella. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat arvostetaan käypään arvoon. Käyvät arvot perustuvat senhetkisiin ostokursseihin. Käyvän arvon muutoksista syntyvät realisoituneet ja realisoitumattomat voitot ja tappiot kirjataan laajaan tuloslaskelmaan rahoituseriin tilikaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet. (2) Lainat ja muut saamiset Lainat ja muut saamiset ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia varoja, joihin liittyvät maksut ovat kiinteät ja määritettävissä ja joita ei noteerata toimivilla markkinoilla, eikä yritys pidä niitä kaupankäyntitarkoituksessa. Tähän ryhmään sisältyvät myynti- ja muut saamiset, jotka kirjataan alkuperäisen arvon mukaisesti. Epävarmojen saamisten määrä arvioidaan perustuen yksittäisten erien riskiin. Korkotuotot lasketaan efektiivisen koron menetelmällä ja kirjataan rahoitustuottoihin. (3) Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset ovat sellaisia johdannaisvaroihin kuulumattomia rahoitusvaroja, joihin liittyvät maksusuoritukset ovat kiinteitä tai määritettävissä, jotka erääntyvät määrättynä päivänä ja jotka konsernilla on vakaa aikomus ja kyky pitää eräpäivään asti. Nämä rahoitusvarat arvostetaan efektiivisen koron menetelmällä jaksotettuun hankintamenoon. (4) Myytävissä olevat rahoitusvarat Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia varoja, jotka on nimenomaisesti luokiteltu tähän ryhmään tai joita ei ole luokiteltu muuhun ryhmään. Myytävissä olevat rahoitusvarat arvostetaan käypään arvoon, tai milloin käypä arvo ei ole määritettävissä luotettavasti, hankintamenoon. Myytävissä oleviksi luokiteltujen rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset kirjataan muihin laajan tuloksen eriin. Kun myytävissä oleviksi luokitellut arvopaperit myydään tai niistä kirjataan arvonalennus, muihin laajan tuloksen eriin kirjatut kertyneet käyvän arvon muutokset siirretään tulosvaikutteisiksi. Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat pääasiassa sijoitusrahastoja, jotka on pantattu työntekijöiden varhaiseläkejärjestelmiin liittyvien kanteiden kattamiseksi konkurssitilanteessa (Biotie GmbH, vaatimus Saksan lainsäädännöstä). Sijoitusten myynti on sallittua ainoastaan myyntiaikataulussa mikä vastaa työntekijälle suoritettavia maksuja tai järjestelmään kuuluvien työntekijöiden suostumuksella. Rahoitusvarojen taseesta pois kirjaaminen tapahtuu silloin, kun konserni on menettänyt sopimusperusteisen oikeuden rahavirtoihin tai kun se on siirtänyt merkittäviltä osin riskit ja tuotot konsernin ulkopuolelle. Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä, onko objektiivista näyttöä jonkin rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai rahoitusvarojen ryhmän arvon alentumisesta. Lainoista ja muista saamisista sekä myytävissä olevista rahoitusvaroista tehdään arvonalentumistestaus, jos on objektiivista näyttöä siitä, että erän arvioidut vastaiset rahavirrat vähenevät tappion synnyttämän tapahtuman johdosta. Kertynyt arvonalentumistappio, joka määritetään hankintamenon ja sen hetkisen käyvän arvon erotuksena

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Synosia Therapeuticsin hankinta, positiiviset tulokset Lundbeckin toteuttamista nalmefeenitutkimuksista

Synosia Therapeuticsin hankinta, positiiviset tulokset Lundbeckin toteuttamista nalmefeenitutkimuksista BIOTIE THERAPIES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 13.5.2011 klo 9.00 Biotie Therapies Oyj:n osavuosikatsaus tammikuu maaliskuu 2011 Synosia Therapeuticsin hankinta, positiiviset tulokset Lundbeckin toteuttamista nalmefeenitutkimuksista

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

- Biotie raportoi positiivisia tuloksia kliinisestä tutkimuksesta suun kautta otettavalla PDE4-estäjällä, ronomilastilla (aiemmin ELB353)

- Biotie raportoi positiivisia tuloksia kliinisestä tutkimuksesta suun kautta otettavalla PDE4-estäjällä, ronomilastilla (aiemmin ELB353) BIOTIE THERAPIES OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 25.3.2011 klo 9.00 Biotie Therapies Oyj:n tilinpäätöstiedote 1. tammikuuta - 31. joulukuuta 2010 Katsauskauden jälkeiset päätapahtumat: Synosia Therapeuticsin hankinta,

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 3.8.2012 klo 9.00

BIOTIE THERAPIES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 3.8.2012 klo 9.00 Biotie osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2012 Pääkohdat toisella vuosineljänneksellä Biotie ja Seikagaku sopivat VAP-1 vasta-aineohjelman lisensointisopimuksen päättymisestä Japanin, Taiwanin, Singaporen,

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

- Liiketoiminnan nettorahavirta toisella vuosineljänneksellä oli -3,7 miljoonaa euroa (-3,3 miljoonaa euroa vuonna 2009).

- Liiketoiminnan nettorahavirta toisella vuosineljänneksellä oli -3,7 miljoonaa euroa (-3,3 miljoonaa euroa vuonna 2009). BIOTIE THERAPIES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.8.2010 klo 9.00 Biotie Therapies osavuosikatsaus tammikuu kesäkuu 2010 - Biotie raportoi positiivisia päätuloksia kliinisestä tutkimuksesta VAP-1 vasta-aineella nivelreumapotilailla

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.10.2010 klo 9.00. Biotie Therapies osavuosikatsaus tammikuu syyskuu 2010

BIOTIE THERAPIES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.10.2010 klo 9.00. Biotie Therapies osavuosikatsaus tammikuu syyskuu 2010 BIOTIE THERAPIES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.10.2010 klo 9.00 Biotie Therapies osavuosikatsaus tammikuu syyskuu 2010 - Biotie tiedotti tänään keskittyvänsä jatkossa aikaisempaa vahvemmin kliiniseen kehitykseen;

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.11.2011 KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ JULKAISEE JAKAUTUMIS- JA LISTALLEOTTOESITTEEN Finanssivalvonta on tänään 14.11.2011 hyväksynyt Sievi Capital Oyj:n jakautumisja listalleottoesitteen

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ 27.4.2015 klo 14.30 SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUSTA 2014 - SSK:n liikevaihto oli 179 TEUR. - Voitto

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU 1 MAALISKUU 31, 2007

BIOTIE THERAPIES OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU 1 MAALISKUU 31, 2007 BIOTIE THERAPIES OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.4.2007 BIOTIE THERAPIES OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU 1 MAALISKUU 31, 2007 Ensimmäinen vuosineljännes lyhyesti Katsauskauden tulos oli -1,1 miljoonaa euroa (-2,3

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 4.11. OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.7. - 30.9. 1.7. - 30.9. 1.1. - 30.9. 1.1. - 30.9.

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Global Reports LLC. Done Solutions Oyj Pörssitiedote klo DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS)

Global Reports LLC. Done Solutions Oyj Pörssitiedote klo DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS) Done Solutions Oyj Pörssitiedote 9.8.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2006 oli 7,3 meur (5,8 meur 1-6/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 40,0 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 41,4 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS FINGRID Datahub 8.2.2017 Y-tunnus 2745543-5 FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS 16.02.2016-31.12.2016 FINGRID DATAHUB OY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Hallituksen

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA 12/2005 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT VUODEN 2005 AVAAVASTA TASEESTA JA VUODEN

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 30.08.2013 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 88 TEUR (73 TEUR). Voitto

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin 11/2005 31.10.2005 Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.10.2005 JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISIIN

Lisätiedot

Finnlinesin varatoimitusjohtaja Jukka Laaksovirta on irtisanoutunut yhtiön palveluksesta. Hänen työsuhteensa päättyy

Finnlinesin varatoimitusjohtaja Jukka Laaksovirta on irtisanoutunut yhtiön palveluksesta. Hänen työsuhteensa päättyy FINNLINES OYJ 25.04.2006 klo 17.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2006 Finnlines-konsernin liikevaihto oli 200,5 (173,8) meur. Liikevoitto oli 9,5 (10,6) meur. Tulos ennen veroja oli 6,1 (9,7) meur. Omavaraisuusaste

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.8.2008 klo 8:30 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 101 TEUR (121 TEUR).

Lisätiedot