4/2006 vol. 35. Suomen Atomiteknillinen Seura 40 vuotta. Tässä numerossa. PÄÄKIRJOITUS: No johan on markkinat EDITORIAL: What a market...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4/2006 vol. 35. Suomen Atomiteknillinen Seura 40 vuotta. Tässä numerossa. PÄÄKIRJOITUS: No johan on markkinat... 3. EDITORIAL: What a market..."

Transkriptio

1 4/2006 vol. 35 Tässä numerossa PÄÄKIRJOITUS: No johan on markkinat... 3 Suomen Atomiteknillinen Seura 40 vuotta EDITORIAL: What a market... 4 Uutisia... 5 Pekka Jauho ydinasioista kuultuna... 6 ATS JAPANIN EKSKURSIO: ATS nousevan auringon maassa Vierailu Mitsubishi Heavy Industriesin Futamin konepajalla JAEA vipuaa Japania ydinvoimaosaamisen kärkeen Monju natriumjäähdytteinen nopea hyötyreaktori Tsurugassa Kashiwazaki-Kariwan ydinvoimalaitoksella seitsemän yksikköä Fugenin raskasvesilaitos käytöstä poistettavaa ydinteknologiaa ATS:n syysseminaari ja 40-vuotisjuhlat Uraania kaivoksista polttoaineeksi World Association of Nuclear Operators Diplomityöt KOLUMNI: Juhlavaa menoa Tapahtumakalenteri ja seuran uudet jäsenet... 35

2 JULKAISIJA / PUBLISHER Suomen Atomiteknillinen Seura Atomtekniska Sällskapet i Finland ry. ATS WWW ATS 4/2006, vol. 35 VUODEN 2006 TEEMAT 1/2007 Energiamarkkinat ja talous 2/2007 Ei-energiatuotannon ydintekniikka 3/2007 Suomen ydintekniikan historia 4/2007 Syysseminaari, ekskursio ILMOITUSHINNAT 1/1 sivua 700 1/2 sivua 500 1/4 sivua 300 TOIMITUKSEN OSOITE ATS Ydintekniikka c/o Kai Salminen Fortum PL 1, Fortum p fax ISSN Painotalo Miktor Ky Toimitus / Editorial Staff Johtokunta / Board Toimihenkilöt / Officials Päätoimittaja / Chief Editor DI Kai Salminen Fortum Toimitussihteeri / Subeditor Minna Rahkonen Fancy Media Ky p Erikoistoimittajat / Members of the Editorial Staff TkL Jarmo Ala-Heikkilä Teknillinen korkeakoulu DI Riku Mattila Säteilyturvakeskus FM Johanna Hansen Posiva DI Eveliina Takasuo VTT TkT Jari Tuunanen Teollisuuden Voima Haastattelutoimittaja / Journalist reporter DI Klaus Kilpi Puheenjohtaja / Chairperson DI Harriet Kallio Fortum Power and Heat PL 100, Fortum p Varapuheenjohtaja / Vice-chairperson DI Harry Lamroth Fortum Nuclear Services Sihteeri / Secretary of the Board DI Juha Poikolainen VTT Rahastonhoitaja / Treasurer Ins Käthe Sarparanta Teollisuuden Voima Jäsenet / Other Members of the Board FM Johanna Hansen Posiva DI Ronnie Olander Säteilyturvakeskus DI Olli Nevander Teollisuuden Voima Jäsenrekisteri / Membership Register Liisa Hinkula Fujitsu-Siemens p Kv. asioiden sihteeri / Secretary of International Affairs DI Satu Siltanen Fortum Nuclear Services Energiakanava / Energy Channel TkT Karin Rantamäki VTT Young Generation DI Satu Siltanen Fortum Nuclear Services Ekskursiosihteerit / Excursion Secretaries DI Pekka Nuutinen Teollisuuden Voima DI Kristiina Turtiainen Teollisuuden Voima Suomen Atomiteknillisen Seuran (perustettu 1966) tarkoituksena on edistää ydintekniikan alan tuntemusta Suomessa, toimia yhdyssiteenä jäsentensä kesken kokemusten vaihtamiseksi ja ammattitaidon syventämiseksi sekä vaihtaa tietoja ja kokemuksia kansainvälisellä tasolla. ATS Ydintekniikka on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä lehti, jossa esitellään ydintekniikan tapahtumia, hankkeita ja ilmiöitä numeroittain vaihtuvan teeman ympäriltä. Lehti postitetaan seuran jäsenille. Jäseneksi pääsee johtokunnan hyväksymällä hakemuksella. ATS:n jäsenhakemus löytyy internetistä pdfmuodossa: Lehdessä julkaistut artikkelit edustavat kirjoittajien omia mielipiteitä, eikä niiden kaikissa suhteissa tarvitse vastata Suomen Atomiteknillisen Seuran kantaa.

3 PÄÄKIRJOITUS Harriet Kallio DI Harriet Kallio, ATS:n johtokunnan pj. Fortum Power and Heat Oy, PÄÄKIRJOITUS No johan on markkinat! ATS:n perinteinen syysseminaari 13. lokakuuta järjestettiin tänä vuonna seuran 40- vuotisjuhlien yhteydessä. Keski-ikäisenäkin seuramme yrittää pysyä ajan hermolla, ja siksipä teemaksi oli valittu ne niin paljon parjatut markkinat: Pohjoismaiset sähkömarkkinat, joiden toiminta tai toimimattomuus näyttäytyy eri valossa eri tahoille. Kauneus on katsojan silmässä on joku kollegoistani minulle opettanut pätisikö se totuuteenkin. Samat piirakkadiagrammit kun tuntuvat samoine faktoineen kertovan ihan eri totuuksia tulkitsijoilleen eri tahoilla. Ne piirakat nimittäin, jotka kuvaavat sähköntuottajien tuotanto-osuuksia pohjoismaisilla markkinoilla. Onko tuotanto liian keskittynyttä harvoille, vai ovatko markkinat itse asiassa kovinkin fragmentoituneet? Toimivatko markkinat, vai eivät? Onko sähkön hinta noussut markkinoiden toimimattomuuden takia, vai toimivista markkinoista huolimatta? Markkinavoimat ovat oi niin mahtavat, mutta ehkä jokin vieläkin suurempi voima saa kääntämällä hanat kiinni meidät maanmatoset kiemurtelemaan kohonneiden sähkölaskujemme tuskassa. Yhdestä asiasta ainakin useimmat tahot tuntuvat kuitenkin olevan yhtä mieltä: Pohjoismaiset sähkömarkkinat ovat maailman toimivimmat. Tämä tuli esille myös syysseminaarimme korkeatasoisten esitelmien yhteydessä. Asiantuntijaesitelmöitsijämme, professori Mikko Kara VTT:ltä ja Svensk Energin toimitusjohtaja Bo Källstrand Ruotsista, herättivät vilkkaan keskustelun, mutta eivät kuitenkaan varsinaista vastaväitteiden vyöryä. Ehkäpä esitettyihin totuuksiin oli tällä kertaa suhteellisen helppoa yhtyä. Ruotsin sähköntuotannon tulevaisuuden haasteista kertoessaan Bo Källstrand toi esiin ydinvoiman osalta mm. että mitään takarajaa nyt käynnissä olevien ydinreaktorien käytölle ei enää ole asetettu ja nykyisten ydinvoimalaitosten tehonnostoaikeet on yleisesti hyväksytty Ruotsissa. Uudenkaan ydinvoiman ajattelu, tutkiminen ja suunnittelu ei ole enää laitonta puuhaa. Tätä koskeva lakimuutos tehtiin tänä vuonna. Suomen Atomiteknillinen Seura onnittelee! Pohjoisesta kauas itään! ATS:n ulkomaanekskursio lokakuun lopulla suuntautui Japaniin, jonka eristyneillä markkinoilla sähkö on myös kallista ainakin Kashiwazaki-Kariwan seitsemää reaktoriyksikköä isännöivän apulaispäällikkö Akio Toban mukaan. Japanin korkeat energiakustannukset ovat vaikuttaneet mm. vientituotepalettiin, joka koostuu suurelta osin vähemmän energiaintensiivisistä elektroniikkatuotteista. Ydinsähkön yksikkökustannuksia Japanissa nostavat ainakin viranomaisten edellyttämät tiheät tarkastukset, jotka pitkittävät vuosihuoltoja merkittävästi. Sekundääripuolen pääkomponenteille, esim. turpiineille, tehdään joka vuosi tarkastuksia, jotka edellyttävät turpiinien avaamista. Keskimääräinen vuosihuollon pituus laitoksella on 50 vuorokautta! Tiheät laitteiden purkamiset/uudelleenkokoamiset ovat myös generoineet ylimääräisiä vikoja. Turvallisuutta ei lisätä tarkastuksia maksimoimalla mutta tämähän meillä jo tiedetäänkin! n ATS Ydintekniikka (35) 4/2006

4 EDITORIAL Harriet Kallio M.Sc. Harriet Kallio, Chairperson of Finnish Nuclear Society Fortum Power and Heat Oy, EDITORIAL What a market! This year the Finnish Nuclear Society s traditional autumn seminar was organised on 13 October in connection with the society s 40 th anniversary celebrations. Even in its middle age, our society aims to keep its finger on the pulse of the times, and that s why, as the seminar s theme, the much-maligned Nordic electricity market was chosen; a market whose functioning or malfunctioning is seen in a very different light by different parties. Beauty resides in the eye of the beholder does this old saying apply to truth as well, I wonder? The same pie charts with the same facts tend to tell quite different stories to those interpreting them. This is particularly the case for those pie charts that describe power producers production shares in the Nordic market. Is production too centralised to too few parties or is the market in fact very fragmented? Is the market functional or not? Has the price of electricity risen due to the malfunctioning of the market or in spite of the functioning market? Market forces are powerful, but maybe there is some even higher power that closes the taps and makes us flinch at our increased electricity bills. However, there is one thing on which at least most parties agree: the Nordic electricity market is the most functional in the world. This also came up in connection with the high-quality presentations at our autumn seminar. Our expert speakers, Professor Mikko Kara from VTT, the Technical Research Centre of Finland, and President Bo Källstrand from Svensk Energi, Sweden, inspired a lively discussion, but did not cause an avalanche of objections. Perhaps this time it was relatively easy to agree with the truths presented. When describing the future challenges for Swedish electricity generation, Bo Källstrand mentioned, among other things with regard to nuclear power, that no deadline for ending the continued use of the now operating reactors has been set and that the intentions to increase the power of current nuclear power plants have generally been accepted in Sweden. Thinking about, investigating and planning new nuclear power are no longer considered illegal activities. The legal amendment concerning this issue was implemented this year. The Finnish Nuclear Society extends its congratulations! From the North to the East! The Finnish Nuclear Society s foreign excursion at the end of October headed for Japan, whose isolated market electricity is also expensive at least according to deputy manager Akio Toba, who manages the seven reactor units of Kashiwazaki-Kariwa. Japan s high energy costs have affected the export product palette, among others, which mainly consists of less energyintensive electronics products. In Japan the unit costs of nuclear electricity are increased in part by the frequent inspections required by the authorities, which significantly lengthen annual maintenance outages. Inspections are performed every year on the main components of the secondary side for example, turbines that require opening. The average duration of an annual maintenance outage at the plant is 50 days! Frequent disassemblies/reassemblies of the equipment have also generated additional faults. Safety is not increased by maximising inspections but we know this already! n 4 ATS Ydintekniikka (35) 4/2006

5 UUTISIA Google Earth ja ydinvoimalaitokset Google-yhtiön lanseeraama maapallonkatselusovellus Google Earth, jonka voi kuka tahansa ladata itselleen verkosta, näyttää kaupunkien ja turistikohteiden lisäksi suomalaisten ja ulkomaisten ydinvoimalaitosten laitosalueet melkoisella tarkkuudella. Kuva ei ole liikkuvaa tai edes reaaliaikaista, mutta silti herää ajatus sen käyttömahdollisuudesta hämäriin tarkoituksiin. Loviisan voimalaitoksen suojelupäällikkö Olli Vanhanen kuitenkin kertoo tilanteen olevan hyvin tiedossa eikä pidä Google Earthia minään uutena uhkana. Vanhasen mukaan laitoksen suojelusuunnitelmissa on lähtökohtana se, että kaikki mikä on silmin nähtävissä on tunnettua mahdollisille pahantekijöille. Laitoksella on käynyt vuosittain tuhansia vierailijoita, joten näkyvien rakenteiden ja järjestelmien tuntemus on aina ollut perusolettamuksena suunnittelun perustana olevissa sabotaasi- tai terrorismiuhkakuvissa. Sinänsä laitosalueiden kuvaaminen on Suomen lain vastaista, mutta prosessi Googlea tai vastaavia kaupallisia palveluja tarjoavia ulkomaisia yrityksiä vastaan olisi ajanhaaskausta. n Tutkimusohjelma Kestävä energia SusEn SAFIR-tutkimusohjelmalle seuraaja: SAFIR2010 Suomen Akatemia on käynnistämässä tutkimusohjelmaa Kestävä energia SusEn. Akatemia tukee ohjelmassa energiajärjestelmien ympäristömyötäisyyttä edistävää perustutkimusta. Ohjelman avulla pyritään syventämään toimivaa vuoropuhelua tutkijoiden ja teollisuuden toimijoiden välillä perustutkimuksen suuntaan ja samalla luodaan mekanismeja uuden tiedon nopealle ja tehokkaalle hyödyntämiselle. Ohjelmalla tuetaan alan tohtorikoulutusta sekä lisätään tutkijoiden kansainvälistä verkottumista ja kansallista monitieteistä yhteistyötä. Ohjelman yhtenä aihealueena ovat fissio ja fuusio. n Lisätietoa: http//www.aka.fi/energia Nelivuotinen julkisrahoitteinen ydinturvallisuustutkimusohjelma SAFIR päättyi vuodenvaihteessa. Sen suora seuraaja SAFIR2010 -tutkimusohjelma käynnistyi vuoden 2007 alussa. Tavoitteena on paitsi tuottaa tieteellisiä ja teknisiä tuloksia, myös varmistaa suomalaisen osaamisen säilyminen ja kehittyminen. Haasteita luovat sekä uusi Olkiluoto 3 että olemassaolevat laitokset, alalla käynnissä olevan sukupolvenvaihdoksen ryydittämänä. SAFIR2010:n johtoryhmän puheenjohtajana toimii Marja-Leena Järvinen STUK:sta ja ohjelman johtajana Eija Karita Puska VTT:ltä. n Lisätietoa: Seminaariesityksiä verkossa ATS:n syysseminaarissa pidettiin seuraavat esitykset: Mikko Kara (VTT): Pohjoismaiset sähkömarkkinat Bo Källstrand (Svensk Energi): Prospects of nuclear power in the Swedish electricity production Esitykset osoitteessa: Samana päivänä aamupäivän puolella pidettiin ydinturvallisuus- ja ydinenergianeuvottelukuntien vuotuinen syysseminaari, jonka teemana oli tällä kertaa turvallisuuskultturi. Tämän seminaarin esitykset löytyvät STUK:n verkkosivuilta: /fi_fi/ydinenergiaseminaari/ ATS Ydintekniikka (35) 4/2006

6 Jauho otti kantaa myös energiapolitiikkaan, ilmasto-ongelmaan, paleometeorologiaan ja Suomen saamaan väärään kohteluun EU:n päästöoikeuksissa. Palstatilasyistä joudun kuitenkin vetämään yhteen, että ydinenergian merkitys on kasvamassa tuuli-, bio- ja aurinkoenergia pysyessä vain vähäisellä ja huonosti kannattavalla tasolla. Jäätiköiden ja ikiroudan sulaessa vapautuisi metaanipäästöjä ja niiden määrät olisivat valtavia ja siten massiivinen ongelma verrattuna nykyisiin päästöillä leikkimisiin. Suomi on lämmön ja sähydinasioista kuultuna Teksti: Klaus Kilpi VTT:n pääjohtaja Pekka Jauho kuvattuna pääjohtajan työhuoneessa v Pekka Jauho: ATS mukaan keskustelijaksi energiajärjestelmästä Teemme haastattelun parituntista akateemikko, professori, pääjohtaja Pekka Jauhon kotona Tapiolassa. Päätoimiensa lisäksi myös lukuisissa yhteisöissä ja luottamustehtävissä toiminut Jauho on sekä ATS:n perustaja- että kunniajäsen. Hän kertoi aluksi esitelmänsä sisällöstä ATS:n 40-vuotisjuhlaan, jottei tulisi toistoa. Oikea toive jo siksi, että esitelmä vaatisi parikin lehden sivua. Esitän kuitenkin Jauhon visionäärisen toiveen ATS:n parin lähivuosikymmenen tehtäväksi. ATS Ydintekniikka (35) 4/2006

7 kön yhteistuotantonsa 50 %:n ja biopolttoaineiden 23 %:n osuudella maailman ylivoimainen kärkimaa ja Ruotsin ja Norjan jälkeen energiajärjestelmässä maailman paras. Poliitikkomme eivät vain ymmärrä tätä eivätkä osaa kertoa siitä niin, että EU:n poliitikot sen ymmärtäisivät. Perehdyin etukäteen Pekka Jauhon omaelämänkertaan Ensiksi kielsin konditionaalin ja valmistelin kysymyksistä kronologisen sarjan. Kannattaakohan näitä asioita taas käydä läpi, ovathan ne jo siinä kirjassanikin?, pohdiskeli Jauho aluksi. Kronologiassa kuitenkin pysyimme, sillä parempi että haastateltava teki asiavalinnat ja painotukset kuin että haastattelija yritti kysymyksillään luoda kuvittelemaansa henkilökuvaa. Niinpä Jauho sitten kertoi ja tarinoi kuin opettaja, ja minä lähinnä kuuntelin kuin oppilas, hyvin mielenkiintoinen haastattelukokemus. Oulusta maailmalle Löysin matematiikan ja fysiikan jo koulussa. Isäni kuollessa olin 13-vuotias ja aloin purkaa energiaani ja isän menetystäni lukemalla primitiivistä kvanttifysiikkaa käsitteleviä tähtitieteen kirjoja. Koulun matematiikan luin jo neljännellä luokalla, ja kemia, luonnontieteet ja eksaktit tieteet viehättivät minua suuresti. Kiinnostus oli luultavasti isän vaikutusta. Sotaväkeen lähdin Lentosotakoulun upseerikurssille 13. Moottoripuoli ja mittareiden ja automaattiohjauksen tekniikka kiinnosti, lentämisen liikesarjoissa on kolmiulotteista balettitanssin omaista. Harkitsin sodan lopussa 360 lentotunnin jälkeen Aeroon menoa. Valitsin kuitenkin yliopistouran ja luin sitten parissa vuodessa maisteriksi suoritettuani jo v matematiikan approbaturin. Menin Nevanlinnan luo kertomaan jatkoaikeistani ja lähdin sitten stipendin turvin Ruotsiin tekemään teoreettisen fysiikan väitöstyötäni itse keksimästäni inversio-ongelma -aiheesta. Professorina TKK:ssa Korkeakouluun tulin Erkki Laurilan johdosta v Hän piti mm. luentoa Ehdin ATS Ydintekniikka (35) 4/2006 Suomen kulttuurirahaston kannatusyhdistyksen edustajat luovuttamassa kannatusyhdistyksen kunniajäsenen diplomia Pekka Jauholle tämän kotona Tapiolassa v tekemään niin paljon, kun olen niin pieni., jossa tämä pieni oli elektroni, jota hän kuin ensi kertaa esitti, elektroniikkaa, modernia mittaustekniikkaa, laitteistoja, ynnä muuta. Se kiinnosti, olin jo 10-vuotiaana radionrakentaja itsekin. Huomasin Suomen teknisessä opetuksessa valtavan aukon teoreettisessa fysiikassa. Korkeakouluopetus oli käytännön tason opetusta. Eräät professorit sanoivatkin, ettei Suomessa kannata tutkia tekniikan syvempiä tietämyksiä vaan ostetaan lisenssi ja valmistetaan Suomessa halvemmalla kuin muualla. Olimme Laurilan kanssa toista mieltä. Aiemmin lentokonetehtaan instrumenttipuolen vetäjänä ja ideanikkarina Laurila oli matemaattisten mallien ja tietokoneitten hyväksikäytön voimakas puolestapuhuja. Vaikutusvaltaisena henkilönä hän mm. atomienergiakomitean puheenjohtajana loi komiteaan rahoitusjärjestelmän, jossa stipendiaatit saattoivat hakea hyvään aiheeseen rahoitusta aina tohtorin väitöskirjaan asti. Sain sillä lailla kasvatetuksi 32 tekniikan tohtoria. Koin itseni aidosti opettajaksi, olen aina ollut innostunut. Luin paljon ja kirjoitin varmaan yli tuhat artikkelia eri aiheista ja osallistuin lukuisiin matkoihin ja kokouksiin. Oppilaille välitin stipendejä ja ohjasin heitä ulkomaillekin. Se keskittyi paljolti teknillisen fysiikan osastoon mutta laajeni vähitellen muillekin osastoille. VTT:n pääjohtajuudesta Pääjohtajuudesta minulla oli etukäteen hyvinkin suuret suunnitelmat. Minua oli pyydetty myös korkeakoulun rehtoriksi mutta koin VTT:n suurempana haasteena. Olin käynyt eri maiden tutkimuslaitoksissa ja tiesin kuinka paljon olemme muun maailman tasosta jäljessä. Näin erääksi mahdollisuudeksi VTT:n kehittämisen monipuoliseksi ja alaansa syvällisesti hallitsevaksi tutkimuslaitokseksi. Aloittaessani v väkeä VTT:llä oli 360, lähtiessäni parin tuhannen nurkilla.

8 Riskeistä ja todennäköisyyksistä Pääjohtaja Pekka Jauho esittelemässä VTT:n organisaatiokaaviota Tasavallan presidentti Urho Kekkoselle tämän vierailukäynnillä VTT:ssä v Assosiaatiosanaleikki Tapiola? Hyvä paikka elää. Länsimetro? Yhteysliikenne on aika problemaattinen. Selvitysmies Matti Purasjoki? Periaatteessa samaa mieltä, mutta toteuttaminen vaikeaa. Matematiikan uusosaamattomuus? Todellinen kansallinen ongelma. Akateemikko? Olen tavannut vastata: Olen suomalainen. Musiikki? Suurenmoinen kulttuuriaarre. Kirjallisuus? Sanottu ihmiskunnan tärkeimmäksi keksinnöksi en ole sitä mieltä. Fuusio? Ihmiskunnan tärkein innovaatio on ollut tulenkäytön keksiminen ja energian hyväksikäyttö. Helsinki-Sipoo? Kunnioitan kunnallista itsemääräämisoikeutta. Monenlaisia kriisejä oli, oleellinen vaikeus oli että VTT oli valtion virasto ja viraston rahoitus menee valtion budjetin kautta, jolloin eduskunnalla on sen suhteen suvereeni päätäntävalta. Kehotin tutkijoita hankkimaan tilaustutkimuksia ja hehän hankkivat. Kasvuprosenttimme oli % vuodessa. Kerran jouduin tukeutumaan aina Kekkoseen asti turvatakseni meille rahoituksen. VTT:llä oli ilman muuta väärä organisaatiomuoto, sen olisi pitänyt olla liikelaitosorganisaatio. Ja jos menot silloin ylittävät tulot, niin silloin pistetään pääjohtaja hirteen. Mutta olihan mukavaa nähdä VTT:n kasvun jatkuvan ja arvovallan kasvavan. Ulkomaan yhteyksiä saatiin, oli pohjoismainen yhteistyöelin, eurooppalainen materiaalitutkimuselin (EM) ja ydinenergiapuolen yhteistyökuviot. Olimme paljossa mukana, olin 30 % työajasta ulkomailla mutta pienensin sitä sitten 20 %:iin saadakseni paremmin aikaa mm. omalle julkaisutoiminnalle. Viihdyin VTT:ssäkin, tein paljon työtä, 10 tuntia päivässä. Ja kyllä tutkijoidenkin huoneissa valot paloivat viikonloppuisin. Töitä tehtiin ja innostuttiin. Innostus ja sen säilyminen ovat hyvin tärkeitä asioita tutkimustyössä. Kuin myös se että on kehitystä ja päästään aina parempiin tuloksiin. Sellainen on välttämätöntä, muuten tutkimustyö hiipuu. Mielenkiintoni riski- ja todennäköisyyslaskennan hyväksikäyttöön johtuu alkujaan siitä, että rahapulassani jouduin menemään aktuaariksi Kansa-yhtiöön. Opiskelin siellä vakuutusmatematiikan, riskiteoriaa puhtaimmillaan. Sehän on yksi näitä kaaosmaisia ilmiöitä, joita ei voi kvantitatiivisesti käsitellä eksaktisti vaan täytyy käyttää hyväksi joukko-opin keinoja. Todennäköisyyslaskenta on siis välttämätöntä ja siinä lasketaan sitten rahastojen määrät ja riskin suuruudet ja systeemi saadaan tavallisessa tilanteessa stabiilisti toimimaan, mutta pitkää aikaa tarkastellessa vakuutusyhtiö sen sijaan menee konkurssiin. Yksi tulos siis on että konkurssia koetetaan lykätä niin kauaksi, ettei se ole kenenkään harmiksi. Riski- ja todennäköisyyslaskenta on hyödyllinen mutta ikävä kyllä uskottavuudeltaan yhteiskunnassa aika pieni. Näin, vaikka ihminen toimii spontaanisti käyttäytyessään riskiteorian mukaisesti. Vanha sanonta Parempi virsta väärään kuin vaaksa vaaraan on tyypillinen riskiteorian sovellus kuin myös palkkojen kaivos- tai nosturilisät ja se mihin moottoritiet kannattaa rakentaa. Mutta jos todennäköisyys menee niin pieneksi kuin sydämensulamisonnettomuudessa, kerran vuodessa, niin asiaa on hyvin vaikeaa ymmärtää, jos ei tiedä laskelmien taustoja. Kyseessähän ei ole eksakti lausuma, mutta tulos antaa kuitenkin käsityksen todennäköisyydestä. Teknistieteellisestä komiteatyöstä Suomen ja Neuvostoliiton väliseen teknistieteelliseen komiteatyöhön minua toivottiin kovasti ja olinkin sitten toiminnassa puheenjohtajana 17 vuotta ja sadan matkan verran. Liian kauan niin että se alkoi kiusata itseäni ja rupesinkin sitten vastaavanlaiseen toimintaan myös Ranskan kanssa saadakseni eräänlaista poliittista balanssia, jottei minua leimattaisi liikaa venäläisystäväksi. Sen ainakin havaitsin, että suomalaisilla on väärä käsitys venäläisistä. Venäläiset olivat usein hyvin fiksuja ja länsimaisuus ATS Ydintekniikka (35) 4/2006

9 teki heistä kommunismista huolimatta sivistyneitä. Yksi kumppanini oli Romanov. Mies tarinoi aitovenäläisesti vähän kuin orava liikkuu, menee yhtä oksaa, jatkaa toista, hyppää takaisin, kuin Tsehov jutuissaan. Tulin hänen kanssaan oikein hyvin toimeen. Totesimme vain, että me olemme kapitalisteja ja he kommunisteja, sillä siisti, ei anneta sen vaikuttaa. Mutta vastapainoksi olen aina ollut Ranskan, sen kirjallisuuden, tieteen ja sen entisen suuruuden ihailija. Vaikka suuruus on jo takana, pidin Ranskasta paljon ja olin myös komiteayhteistyössä heidän kanssaan. Suuritöisin oli varmastikin avaruusjärjestö ESA, johon liityimme ensin ulkojäseneksi ja sitten täysjäseneksi. Yhteisöjen hallinnossa Kulttuurirahasto oli minulle rakas paikka, Laurilakin oli siellä. Kävin siellä joka viikko, olin raha-asiavaliokunnan puheenjohtaja. Teollisuussuhteiden syntyminen oli myös hyvin mielenkiintoista, olin vähitellen aika monen yrityksen hallintojohdossa irtautuakseni hieman pääjohtajan työstä. Näitä tehtäviä olivat mm. hypoteekkiyhdistyksen hallintoneuvoston puheenjohtajuus ja Wärtsilän ja Huhtamäen hallituksien jäsenyys. Kalevassa olin 34 vuotta. Se on minulle tärkeä lehti, olen siihen paljon kirjoittanut, vieläkin olen luvannut kirjoittaa kuusi kirjoitusta vuodessa. Oulun yliopiston perustaminen lankesi minulle melkein synnyinlahjana sillä jo isäni oli ollut puheenjohtajana silloisessa yliopistoseurassa. Olin 1950-luvulla perustetun Kaiteran komitean jäsen ja sihteeri. Oulun yliopisto on tasoltaan hyvinkin Suomen kakkonen, mm. Nokian Ouluun tulo oli ilman muuta osin yliopiston ansiota. Yliopisto on ensimmäinen, jossa humanistiset ja tekniset aineet on yhdistetty. Idea oli minun, ajoin voimakkaasti sen toteutusta, ja ratkaisu on osoittautunut oikein hyväksi. Tiedeneuvostossa olin aktiivinen. Suomen tutkimuspanos oli vain puolet Ruotsin panoksesta johtuen tietenkin teollisuuden rakenteesta ja prosessi- ja perusteollisuuden suuresta osuudesta. Pyrin nostamaan tutkimuspanosta yli 2 %:iin. Myöhemmin neuvoston nimeksi tuli tiede- ja teknologianeuvosto, jolloin siihen tuli myös teollisuuden edustajia mukaan. Sain heiltä voimakasta tukea tutkimuspanoksen nostopyrkimyksessä. Oli selvää, että VTT:n luomat kanavat ja yhteydet teollisuuteen ja hallintoon olivat tärkeitä, ihmisiä piti tuntea. Minulla oli kyllä varsin mutkattomat suhteet mm. maan korkeimpaan johtoon, Kekkoseen ja Koivistoon. ATS keskustelijaksi ATS:ssä olin perustajana, Seuran rooli on ollut hyvä ja järkevä ja siinä on toimittu hyvin. Yhdistyksiähän perustetaan innolla mutta usein ensi-innon jälkeen toiminta hiipuu. ATS on jaksanut toimia hyvin huononkin ajan yli. Kun toiminta on kaikin mitoin mitaten ollut niin hyvää, asettaisin ATS:lle nyt uuden suuren tavoitteen: Toivoisin Seuran lähtevän keskusteluun siitä, miten energiajärjestelmäämme tulisi kehittää, jotta se kykenisi kohtaamaan vuoden päässä syntyvät haasteet öljyn ja maakaasun saatavuuden oleellisesti heiketessä ja hinnan oleellisesti noustessa. Harrastuksista Kulttuurivaikuttaja, en tiedä? Harrastan niin montaa, rakastan lukemista. Viime aikoina olen lukenut ruotsalaista humanistihistorioitsijaa Peter Englundia. Häntä ei huolittu humanististieteelliseen tiedekuntaan, koska hänet nähtiin enemmän taiteilijaksi. Hän sekoittaa hauskalla tavalla historian ja ihmisen. Sitten tämä, mikä on tärkeintä? Minulle musiikki on tärkeintä. Harrastan musiikkia itsekin, olen soittanut mutta nyt lopettanut, koska en enää pysty sormien mentyä semmoisiksi. Kaikki klassillinen musiikki kelpaa, käyn monissa eri musiikkitilaisuuksissa. Kirjallisuusharrastukseni lisäksi vielä myös kirjoitan, en tosin enää kirjaa, se on liian pitkäjänteistä ja työlästä kaikkine taustojen tarkistamisineen, mutta artikkeleita Kalevalehteen. Vähän olen jo tullut laiskaksi. n ATS:n syysseminaarissaan palkitsemat stipendiaatit, vasemmalta Magnus von Bonsdorff, Erkki Laurila, Pekka Jauho, Kalevi Numminen, Jorma K. Miettinen ja Antti Vuorinen. ATS Ydintekniikka (35) 4/2006 9

10 Kristiina Turtiainen ATS:n ryhmä Kiotossa kultaisella paviljongilla. ATS Japanin ekskursio ATS nousevan auringon maassa Mitsubishin Futamin raskaiden komponenttien konepaja, reaktorit Monju ja Fugen Tsurugassa, Kashiwazaki-Kariwan ydinvoimalaitos sekä polttoaineen jälleenkäsittelylaitos ja Japanin atomienergiajärjestön tutkimustoiminta Tokaissa saivat 17 ATS:n jäsentä osallistumaan lokakuun lopussa järjestetylle ekskursiolle. Nousevan auringon maa Japani oli ATS:n tämän vuoden ulkomaan ekskursio kohteena. Olkiluodon rakenteilla olevan kolmannen yksikön paineastia on valmisteilla Mitsubishin Futamin tehtaalla Japanissa, mikä soi otollisen ajankohdan opintomatkan järjestämiselle itäisen Aasian saarivaltioon. Muina teknisen vierailun kohteina olivat Japanin atomienergiajärjestön, JAEA:n reaktorit Monju ja Fugen Tsurugan niemimaalla ja polttoaineen jälleenkäsittelylaitos, jätteiden ja polttoaineen loppusijoituksen tutkimus ja kiihdytinprojekti Tokain kylässä sekä TEPCO:n seitsemän BWR:n kompleksi Kashiwazaki-Kariwassa. Mielenkiintoiset vierailukohteet ja mahdollisuus päästä tutustumaan Japanilaiseen monimuotoiseen kulttuuriin ja täsmällisyyteen olivat saaneet 17 erilaisen taustan omaavaa ydinvoimaosaajaa osallistumaan ekskursiolle. Mukana oli sekä ensimmäistä kertaa Aasiassa vierailevia kuten myös kokeneita Aasian matkaajia, ja mah- 10 ATS Ydintekniikka (35) 4/2006

11 tuipa mukaan vielä eräs tällä hetkellä Japanissa asuva ATS:n jäsen. Ryhmä koostui hyvin kattavasta joukosta eri organisaatioita. Niin voimayhtiöiden, viranomaisten, tutkimustoiminnan, insinööriyrityksen kuin tutkimusrahoituksen edustajia oli läsnä. Lumihiutaleiden hiljaa putoillessa ATS:n opintomatka Japaniin käynnistyi perjantaina aamupäivällä Finnairin lentoemäntien ja stuerttien lakon hiljentämältä Helsinki-Vantaan lentokentältä. Keski-Euroopassa suoritetun koneenvaihdon ja pitkän yölennon jälkeen utelias joukko matkalaisia saapui Osakan lentokentälle. Kentältä lähtiessämme pääsimme tutustumaan Japanin toimivaan ja erittäin kattavaan luotijunaverkostoon, Shinkanseniin. Junamatka Osakasta Hiroshimaan taittuikin joutuisasti lukuisten vuoristojen alta kulkevien tunneleiden läpi nopeuden ollessa yli 200 km tunnissa. Atomipommin jäljillä Hiroshimassa Maanantaiaamuna 6. päivä elokuuta vuonna 1945 Hiroshimaan pudotettiin 15 kilotonnin uraani-235-pommi nimeltään Little Boy. Pommin kohteeksi oli valittu Aioin silta, koska näin suuri rakennelma oli helposti tunnistettavissa ilmasta käsin. Pommi räjähti 300 metrin päässä kohteestaan Shiman sairaalan kohdalla ilmassa noin 600 metrin korkeudessa tappaen välittömästi lähes ihmistä ja tuhoten yli puolet Hiroshiman kaupungista. Hiroshima jälleenrakennettiin toisen maailman sodan jälkeen uudeksi moderniksi kaupungiksi ja siellä asuu tänä päivänä 1,2 miljoonaa ihmistä. Vuonna 1949 Japanin parlamentti julisti Hiroshiman rauhan kaupungiksi, jonka jälkeen se on toiminut useiden rauhaa ja yhteiskunnallisia kysymyksiä käsittelevien konferenssien pitopaikkana. Räjähdyksestä toipumisen jälkeen Hiroshima on pyrkinyt edistämään rauhanaatetta maailmanlaajuisesti ja jatkaa edelleenkin puhumista ydinaseista luopumisen puolesta. Rauhan museossa onkin esillä kaikki Hiroshiman kaupunginjohtajan ydinkokeita tehneille valtioille suunnatut vetoomuskirjeet ydinaseiden käytön lopettamiseksi. Hiroshiman kaupungin sydämeen on perustettu rauhanpuisto muistolle ihmiskunnan voimakkaimman aseen atomipommin käytöstä toisia ihmisiä kohtaan. Puistossa on useita muistomerkkejä atomipommin räjähdyksessä menehtyneiden muistoksi sekä atomipommimuseo, jossa vaikuttavan aineiston, valokuvien, esineiden ym. avulla tuodaan esiin Hiroshiman pommin räjäytyksen syitä ja seurauksia. Rauhanpuiston alueella sijaitsee myös säilyneistä rakennuksista pommin räjäytyspaikkaa eli nollatasoa lähimpänä vain 160 metrin päässä olleen messuhallin rauniot, jotka on nimetty A-Bomb Dome:ksi. Vuonna 1996 A-Bomb Dome listattiin maailmanperintölistalle ihmiskunnan historian ensimmäisen ydinaseen käytöstä johtuneen tragedian todistajana. Miyajiman saarella Päiväretkellä ryhmämme pääsi tutustumaan aikojen alusta asti kunnioituksen ja palvonnan kohteena olleeseen Itsukushiman saareen, joka tunnetaan paremmin nimellä Miyajima. Saarta on kutsuttu myös jumalien lepopaikaksi. Vuoristoinen ja harvaan asuttu Miyajiman saari sijaitsee Japanin sisämerellä noin 20 kilometriä Hiroshimasta lounaaseen. Luonnonläheisyys on helposti aistittavissa tällä historiallisella ja rauhallisella saarella. Jo laivasta ulos astuttaessa kesyt metsäpeurat olivat tervehtimässä tulijoita ja kärkkymässä suupaloja. UNESCO:n maailmaperintökohde shintolainen pyhäkkö Itsukushima Shrine on tehnyt Miyajima saaren tunnetuksi. Tämä vuonna 500-luvulla rakennettu ja 1160-luvulla restauroitu ainutlaatuinen ja laiturimainen pyhäkkö ja sen puinen torii-portti, joka nousuveden aikaan seisoo ylväänä saaren rantavedessä ovat yksi Japanin suosituimmista turistinähtävyyksistä. Itsukushima Shrine sijaitsee vuoriston juurella, jonka korkein huippu nimeltään Misen vuori kohoaa 530 metrin korkeuteen. Vuoren rinteelle pääsee helposti köysirataa pitkin ja loppumatka huipulle taittuu jalan. Huippu-upeine näköaloineen on suosittu piknikpaikka paikallisten keskuudessa. Valkoisen haikaran linna Himejissä Maanantaiaamuna oli aika aloittaa tekniset vierailut. Matkalla Mitsubishin Futamin konepajalle poikkesimme vielä Himejin kaupungissa sijaitsevaan linnaan, joka tunnetaan myös nimellä valkoisen haikaran linna luvun alkupuolella linna rakennettiin 9 vuodessa toimimaan puolustuksena sodassa, mutta läpikäymättä yhtään taistelua se on säilyttänyt alkuperäisen ulkoasunsa. Himejin linna on yksi vanhimmista Japanin keskiajalta säilyneistä rakennuksista ja siinä on tyypillisen japanilaisen linnan tapaan monimuotoisia puolustuksellisia ja arkkitehtuurillisia ominaisuuksia. Mielenkiintoinen yksityiskohta on linnan kaakkoisosassa sijaitseva harakiri-maru, johon samurai saattoi mennä suorittamaan itsemurhan. James Bond elokuvassakin esiintynyt valkoisen haikaran linna on Japanin kolmen vierailluimman linnan joukossa. Kulttuurin parista siirryimme raskaiden komponenttien valmistukseen Mitsubishin konepajalle Futamiin. Antoisan vierailun jälkeen matkamme jatkui Kansain seudun suurkaupunkialueeseen kuuluvaan 1,5 miljoonan asukkaan Kiotoon. Kioto japanilaisen kulttuurin kehto Vuodesta 794 vuoteen 1868 Japanin pääkaupunkina ollut Kioto on japanilaisen kulttuurin keskuspaikka. Geisha-kulttuurin vaalimiseen ja samurai-elokuvien kuvaamiseen löytyy Kiotosta omat korttelialueet eikä perinteiden vaalimisen vuoksi pilvenpiirtäjien rakentamista kaupunkiin sallita. Japanilaisen naisviihdyttäjän kimonoon pukeutuvan geishan tehtävä on saada vieraat tuntemaan olonsa mukavaksi muun muassa tanssimalla, laulamalla, ylläpitämällä keskustelua, tarjoilemalla teetä, sakea tai muuta juomaa. Geishaksi tullakseen tytöt käyvät läpi monivuotisen geisha-koulutuksen ja jatkavat opiskelua läpi ATS Ydintekniikka (35) 4/

2/2008 vol. 37. Tässä numerossa

2/2008 vol. 37. Tässä numerossa 2/2008 vol. 37 Tässä numerossa Editorial: Nuclear renaissance Global and Finnish perspectives... 3 Uutisia... 5 ATS Young Generation vierailulla Pietarin alueella... 6 Näkymät Suomen lähialueyhteistyölle

Lisätiedot

4/2007 vol. 36. Tässä numerossa

4/2007 vol. 36. Tässä numerossa 4/2007 vol. 36 Tässä numerossa PÄÄKIRJOITUS: Renessanssin suunta ja suuruus... 3 EDITORIAL: Nuclear renaissance extent and direction?... 4 Uutisia... 5 Antero Tamminen ydinasioista kuultuna... 6 Tulevaisuuden

Lisätiedot

2/2007 vol. 36. Tässä numerossa. PÄÄKIRJOITUS: Muutakin kuin kuumaa vettä... 3. EDITORIAL: Beyond hot water production... 4. Uutisia...

2/2007 vol. 36. Tässä numerossa. PÄÄKIRJOITUS: Muutakin kuin kuumaa vettä... 3. EDITORIAL: Beyond hot water production... 4. Uutisia... 2/2007 vol. 36 Tässä numerossa PÄÄKIRJOITUS: Muutakin kuin kuumaa vettä... 3 EDITORIAL: Beyond hot water production... 4 Uutisia... 5 Jorma K. Mietinen ydinasioista kuultuna... 6 Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

4/2004 vol. 33. Tässä numerossa. Pääkirjoitus Uutta puhtia ydinvoimarakentamiseen... 3. Editorial New strength for nuclear power construction...

4/2004 vol. 33. Tässä numerossa. Pääkirjoitus Uutta puhtia ydinvoimarakentamiseen... 3. Editorial New strength for nuclear power construction... 4/2004 vol. 33 Tässä numerossa Pääkirjoitus Uutta puhtia ydinvoimarakentamiseen... 3 Editorial New strength for nuclear power construction... 4 UUTISIA... 5 Mission China 2004... 6 Ekskursio keväiseen

Lisätiedot

1/2010 vol. 39. Tässä numerossa

1/2010 vol. 39. Tässä numerossa 1/2010 vol. 39 Tässä numerossa Pääkirjoitus: Kiireiset ajat... 3 Editorial: Busy times... 4 Uutisia... 5 Turvallisuuskriittisten järjestelmien verifiointi mallintarkastuksella... 6 Muuttuva operointikonsepti

Lisätiedot

ATS Ydintekniikka SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA - ATOMTEKNISKA SÄLLSKAPET I FINLAND RY

ATS Ydintekniikka SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA - ATOMTEKNISKA SÄLLSKAPET I FINLAND RY ATS Ydintekniikka SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA - ATOMTEKNISKA SÄLLSKAPET I FINLAND RY 3 2014 vol. 43 Tässä numerossa: 3 Pääkirjoitus: ATS Ydintekniikka ja seuran julkaisutoiminta 4 Editorial: ATS Ydintekniikka

Lisätiedot

ATS Ydintekniikka. Opintoretki EU:n ytimeen: Belgia ja Hollanti. 4 2012 vol. 41. Tässä numerossa: 3 Pääkirjoitus: Vuoden vaihtuessa

ATS Ydintekniikka. Opintoretki EU:n ytimeen: Belgia ja Hollanti. 4 2012 vol. 41. Tässä numerossa: 3 Pääkirjoitus: Vuoden vaihtuessa ATS Ydintekniikka Suomen Atomiteknillinen Seura - Atomtekniska Sällskapet i Finland ry 4 2012 vol. 41 Kuva: Euroopan Unioni Tässä numerossa: 3 Pääkirjoitus: Vuoden vaihtuessa 4 Editorial: Bringing in the

Lisätiedot

4/2003 vol. 32. Tässä numerossa

4/2003 vol. 32. Tässä numerossa 4/2003 vol. 32 Tässä numerossa Pääkirjoitus Tiedonvaihto on osa työtämme... 3 Editorial Change of experiences is our duty... 4 EPR eurooppalainen painevesireaktori... 5 STUK valmiina uuden laitoksen valvontaan...

Lisätiedot

4/99, vol. 28 YDI NTEKN II KKA. Tassa numerossa: Teemana ekskursio Kiinaan

4/99, vol. 28 YDI NTEKN II KKA. Tassa numerossa: Teemana ekskursio Kiinaan SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA- ATOMTEKNISKA SALLSKAPET I FINLAND ry YDI NTEKN II KKA 4/99, vol. 28 Tassa numerossa: Teemana ekskursio Kiinaan Kiinan ydinvoimaohjelmakin vahvalla kasvu-uralla 3 Chinese

Lisätiedot

ATS Ydintekniikka. Suomen ensimmäisen ydinlaitoksen käytöstäpoisto. 2 2014 vol. 43

ATS Ydintekniikka. Suomen ensimmäisen ydinlaitoksen käytöstäpoisto. 2 2014 vol. 43 ATS Ydintekniikka Suomen Atomiteknillinen Seura - Atomtekniska Sällskapet i Finland ry 2 2014 vol. 43 Tässä numerossa: 3 Pääkirjoitus: Suomalainen ydinenergiaosaaminen, Elinehto ja mahdollistaja 4 Editorial:

Lisätiedot

2/2005 vol. 34. Tässä numerossa. Pääkirjoitus Vaikea hengittää... 3. Editorial Harder and harder to breath... 4 UUTISIA... 5

2/2005 vol. 34. Tässä numerossa. Pääkirjoitus Vaikea hengittää... 3. Editorial Harder and harder to breath... 4 UUTISIA... 5 2/2005 vol. 34 Tässä numerossa Pääkirjoitus Vaikea hengittää... 3 Editorial Harder and harder to breath... 4 UUTISIA... 5 Ydinturvallisuutta yliopistosta... 6 30 vuotta ydinturvallisuustutkimusta Lappeenrannassa...9

Lisätiedot

3/96, vol. 25 YDINTEKN II KKA. Juhlanumero: ATS 30 vuotta. Tasso numerossa. Suomalaisen turvallisuuskulttuurin juuret.

3/96, vol. 25 YDINTEKN II KKA. Juhlanumero: ATS 30 vuotta. Tasso numerossa. Suomalaisen turvallisuuskulttuurin juuret. YDINTEKN II KKA Juhlanumero: ATS 30 vuotta SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA- ATOMTEKNISKA SALLSKAPET I FINLAND ry 0 3/96, vol. 25 Tasso numerossa Suomalaisen turvallisuuskulttuurin juuret English resume 2

Lisätiedot

ATS Ydintekniikka. Gen4 NETNUC. 1 2012 vol. 41. Tässä numerossa: 3 Pääkirjoitus: Neljäs reaktorisukupolvi ja resurssien riittävyys

ATS Ydintekniikka. Gen4 NETNUC. 1 2012 vol. 41. Tässä numerossa: 3 Pääkirjoitus: Neljäs reaktorisukupolvi ja resurssien riittävyys ATS Ydintekniikka Suomen Atomiteknillinen Seura - Atomtekniska Sällskapet i Finland ry 1 2012 vol. 41 Tässä numerossa: Gen4 NETNUC 3 Pääkirjoitus: Neljäs reaktorisukupolvi ja resurssien riittävyys 4 Editorial:

Lisätiedot

2/2004 vol. 33. Tässä numerossa. Pääkirjoitus Interaktiivista viestintää verkossa Tshernobyl kiinnostaa edelleen... 3

2/2004 vol. 33. Tässä numerossa. Pääkirjoitus Interaktiivista viestintää verkossa Tshernobyl kiinnostaa edelleen... 3 2/2004 vol. 33 Tässä numerossa Pääkirjoitus Interaktiivista viestintää verkossa Tshernobyl kiinnostaa edelleen... 3 Editorial Interactive communication on the web Chernobyl still interests... 4 UUTISIA...

Lisätiedot

SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA- ATOMTEKNISKA SALLSKAPET I FINLAND r.y. YDINTEKNIIKKA. 4/92 val. 21

SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA- ATOMTEKNISKA SALLSKAPET I FINLAND r.y. YDINTEKNIIKKA. 4/92 val. 21 SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA- ATOMTEKNISKA SALLSKAPET I FINLAND r.y. ~ ~ YDINTEKNIIKKA 4/92 val. 21 JULKAISIJA YDINTEKNIIKKA 4/92, vol. 21 Suomen Alornileknillinen Seura - Atomtekniska Sallskapet i Finland

Lisätiedot

4/97, vol. 26 YDINTEKNIIKKA. Tasso numerossa. Lannen ja idan ydinkulttuurit tutuiksi

4/97, vol. 26 YDINTEKNIIKKA. Tasso numerossa. Lannen ja idan ydinkulttuurit tutuiksi YDINTEKNIIKKA SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA- ATOMTEKNISKA SALLSKAPET I FINLAND ry 0 4/97, vol. 26 Tasso numerossa Lannen ja idan ydinkulttuurit tutuiksi RESUME: Getting acquainted with the western and

Lisätiedot

SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA- ATOMTEKNISKA SALLSKAPET I FINLAND r.y. 4/93 val. 22 YDINTEKNIIKKA

SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA- ATOMTEKNISKA SALLSKAPET I FINLAND r.y. 4/93 val. 22 YDINTEKNIIKKA SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA- ATOMTEKNISKA SALLSKAPET I FINLAND r.y. 4/93 val. 22 YDINTEKNIIKKA JULKAISIJA YDINTEKNIIKKA 4/93, vol. 22 Suomen Atomiteknillinen Seura - Atomtekniska Sallskapet i Finland

Lisätiedot

1/91 val. 20 YDINTEKNIIKKA

1/91 val. 20 YDINTEKNIIKKA SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA- ATOMTEKNISKA SALLSKAPET I FINLAND ry. 1/91 val. 20 YDINTEKNIIKKA Uuden puheen johtajan Ydihjatehuollon yleismaaijmatnnen.... Ydil}jatteet valvonnanja. V(lrautumisen kohteena..

Lisätiedot

YDINTEKNIIKKA. 4/89 vol. 18 SISAL TO ENGLANTI. SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA ATOMTEKNISKA SALLSKAPET I FINLAND r.y. 22.-28.10.

YDINTEKNIIKKA. 4/89 vol. 18 SISAL TO ENGLANTI. SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA ATOMTEKNISKA SALLSKAPET I FINLAND r.y. 22.-28.10. SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA ATOMTEKNISKA SALLSKAPET I FINLAND r.y. 4/89 vol. 18 YDINTEKNIIKKA SISAL TO ENGLANTI Vesireaktori on ykkonen - kustannushallinta Englannin ongelma ATS:n ulkomaan opintomatka

Lisätiedot

DimensioMatemaattis- 4/09. luonnontieteellinen. aikakauslehti. 73. vuosikerta

DimensioMatemaattis- 4/09. luonnontieteellinen. aikakauslehti. 73. vuosikerta luonnontieteellinen aikakauslehti 73. vuosikerta DimensioMatemaattis- 4/09 Irtonumero 10 1/1 ilmo CASIO Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry Riksförbundet för Lärare i Matematiska Ämnen MAOL

Lisätiedot

TEP-tiedote 1/2010. TEEMA: Suomen energiaratkaisut. Tekniikka elämää palvelemaan Tekniken i livets tjänst Technology for life

TEP-tiedote 1/2010. TEEMA: Suomen energiaratkaisut. Tekniikka elämää palvelemaan Tekniken i livets tjänst Technology for life TEP-tiedote 1/2010 TEEMA: Suomen energiaratkaisut Tekniikka elämää palvelemaan Tekniken i livets tjänst Technology for life Sisällysluettelo Enemmän vähemmällä 3 Jouko Niemi Kööpenhaminan ilmastokokous

Lisätiedot

Saako tulevaisuuden auto voimansa töpselistä?

Saako tulevaisuuden auto voimansa töpselistä? materia 3 2013 Jo 70 Jo 70 vuotta vuoriteollisuuden asialla asialla Saako tulevaisuuden auto voimansa töpselistä? Geologia - Kaivos- ja prosessitekniikka - Metallurgia - Materiaalitekniikka Kullanarvoinen

Lisätiedot

INFORS 1/2005 F S R. - Simulointia ja matematiikkaa - FORS Suomen Operaatiotutkimusseura ry Finnish Operations Research Society

INFORS 1/2005 F S R. - Simulointia ja matematiikkaa - FORS Suomen Operaatiotutkimusseura ry Finnish Operations Research Society INFORS Suomen Operaatiotutkimusseuran jäsenlehti 1/2005 - Simulointia ja matematiikkaa - F S R FORS Suomen Operaatiotutkimusseura ry Finnish Operations Research Society Suomen Operaatiotutkimusseura ry:n

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA. YDINVOIMAN TULEVAISUUS SUOMESSA JA MUUALLA Kännykkäsäteilystä eri sävyissä ALARA 4/2007 1

AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA. YDINVOIMAN TULEVAISUUS SUOMESSA JA MUUALLA Kännykkäsäteilystä eri sävyissä ALARA 4/2007 1 alara4 2007 AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA YDINVOIMAN TULEVAISUUS SUOMESSA JA MUUALLA Kännykkäsäteilystä eri sävyissä ALARA 4/2007 1 alara AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA

Lisätiedot

materia Kohti mielenkiintoista tulevaisuutta - mineraalit tukipilareina. Sivu 15

materia Kohti mielenkiintoista tulevaisuutta - mineraalit tukipilareina. Sivu 15 materia 5 2010 Kohti mielenkiintoista tulevaisuutta - mineraalit tukipilareina. Sivu 15 Geologia Kaivos- ja prosessitekniikka Metallurgia Materiaalitekniikka Kittilän kultakaivos turvallista tuotantoa

Lisätiedot

VALMISTUSTEKNIIKKA. Valmistustekniikan kerho Aasiassa 2009

VALMISTUSTEKNIIKKA. Valmistustekniikan kerho Aasiassa 2009 VALMISTUSTEKNIIKKA Valmistustekniikan kerho Aasiassa 2009 Euroopassa 2005 READY FOR THE NEXT LEVEL? KONE is one of the world s leading elevator and escalator companies. We are interested in people who

Lisätiedot

Vesivoimalaitoksia. saneerataan entistä ehommiksi. Suomeen lisää bioenergiaa. Fortumin Anne Brunila puhuu myrskyn opetuksesta. enertec.

Vesivoimalaitoksia. saneerataan entistä ehommiksi. Suomeen lisää bioenergiaa. Fortumin Anne Brunila puhuu myrskyn opetuksesta. enertec. ENERGIAN AMMATTILAISILLE Vesivoimalaitoksia saneerataan entistä ehommiksi SIVUT 46 49 enertec.fi Suomeen lisää bioenergiaa SIVUT 36 38 Fortumin Anne Brunila puhuu myrskyn opetuksesta SIVUT 6 9 TAPAHTUMAKOKONAISUUS:

Lisätiedot

KONE CAMP - KONE OYJ:N KANSAINVÄLISET NUORTEN LEIRIT

KONE CAMP - KONE OYJ:N KANSAINVÄLISET NUORTEN LEIRIT KONE CAMP - KONE OYJ:N KANSAINVÄLISET NUORTEN LEIRIT Otto Akkanen, Juho Niskanen Opinnäytetyö Syksy 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/JÄRVENPÄÄN

Lisätiedot

3/2007 YKKÖSKETJU. Suomen NMKY:n Liittojen tiedotuslehti

3/2007 YKKÖSKETJU. Suomen NMKY:n Liittojen tiedotuslehti 3/2007 Suomen NMKY:n Liittojen tiedotuslehti Suomen NMKY:n Liittojen tiedotuslehti Taitto Petri Hollmén / petri.hollmen@ukkopekka.fi Ilmestyy 4 kertaa vuodessa Seuraava numero 4/2007 ilmestyy joulukuussa.

Lisätiedot

YDINTEKNIIKKA. 3/98, vol. 27 ERIKOISNUMERO: Teollisuuden Voima Oy

YDINTEKNIIKKA. 3/98, vol. 27 ERIKOISNUMERO: Teollisuuden Voima Oy SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA- ATOMTEKNISKA SALLSKAPET I FINLAND ry YDINTEKNIIKKA Teollisuuden Voima Oy 3/98, vol. 27 ERIKOISNUMERO: llkka-christian Bjorklund: T otuuden hetki 3 Resume: A moment of truth

Lisätiedot