Askeleita kohti C02-vapaata tulevaisuutta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Askeleita kohti C02-vapaata tulevaisuutta"

Transkriptio

1 Askeleita kohti C02-vapaata tulevaisuutta Climbus Päätösseminaari kesäkuuta Finlandia talo, Helsinki Marja Englund Fortum Power and Heat Oy

2 Sisältö Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (CCS)- tärkeä yksittäinen keino hiilidioksipäästöjen vähentämiseen Tuloksia tutkimusyhteistyöllä Tutkimuksen ja koetoiminnan kautta demonstraatioon

3 Kestävän energiajärjestelmän teknologiat Keskeiset viestit IPCC-raportista ilmastonmuutoksen hillinnän keinoista: seuraavat vuosikymmenet ovat ratkaisevia lukuisia keinoja ja teknologioita käytettävissä kaikki tarvitaan! pyrittäessä pieneen lämpötilan nousuun pitkällä aikavälillä uusiutuva energia ydinvoima hiilidioksidin talteenotto ja energian käytön tehostaminen (sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä) ovat avainasemassa tarvittavan tutkimuksen ja kehityksen rooli korostuu IPCC Intergovermental Panel on Climate Change

4 Teknologioiden vaikutukset päästöjen vähenemiseen vuonna 2050 Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (CCS) tulee olemaan tärkeä yksittäinen keino hiilidioksipäästöjen vähentämiseen. Lähde: IEA Energy Technology Perspectives

5 Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (CCS)- on tärkeä yksittäinen keino hiilidioksipäästöjen vähentämiseen Merkittävä osa maailman energiantuotannosta tulee lähivuosikymmeninä perustumaan fossiilisiin polttoaineisiin, siksi CO2:n talteenotosta ja varastoinnista tulee kansainvälisesti merkittävä teknologia. Kivihiilellä tuotetaan nyt noin 40 prosenttia maailman sähköstä Tarvitaan teknologioita ja panostuksia tuotannosta aiheutuvien haittojen vähentämiseen. Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (CCS, Carbon Capture and Storage) on prosessi, jossa fossiilisiin polttoaineisiin, kuten hiileen, perustuvassa energiantuotannossa syntyvä hiilidioksidi erotetaan, nesteytetään tai muunnetaan kiteiksi, kuljetetaan varastoitavaksi ja eristetään ilmakehästä pysyvästi. Capture Storage Transport

6 Hiilidioksidin talteenotto ja varastointia (CCS)- voidaan soveltaa myös bioenergiaa käyttävissä laitoksissa Hiilidioksidin talteenoton kehittäminen ja käyttöönotto ovat myös Fortumin kannalta tärkeitä tavoitteita liittyen mm. Venäjään ja Puolaan. Talteenottoa ja varastointia voidaan soveltaa kivihiilen lisäksi myös maakaasua tai bioenergiaa käyttävissä voimalaitoksissa. Fortum osallistuu lukuisiin kehityshankkeisiin kaikissa CCS prosessin vaiheissa: talteenotossa, kuljetuksessa ja varastoinnissa

7 Meri-Poriin hiilidioksidin talteenottodemonstraatio Euroopan komissio on tehnyt aloitteen 12 suuren mittakaavan CCS-demonstraatiohankkeen aloittamiseksi vuoteen 2015 mennessä. Tavoitteena on, että Fortumin ja Teollisuuden Voiman kehityshankkeesta Meri-Porin voimalaitoksella tulee yksi näistä. Meri-Porin projektin vaiheita: Tavoite saada osaksi EU:n CCS demo-ohjelmaa Esiselvitykset valmiina Talteenottoteknologian ja toimittajan valinta Kumppanien valinta kuljetukseen ja varastointiin Investointipäätös vuonna 2011, valmis vuonna

8 Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (CCS)- tutkimusyhteistyön avulla tuloksia Hiiidioksidin talteenotto ja varastointiprosessi vaatii erialan osaajia Voimayhtiön T&K:ssa on tärkeää: demonstraatiotoiminta, yhteistyö johtavien laite- ja laitostoimittajien sekä tutkimuslaitosten kanssa Climbus-ohjelmassa toteutettuja yhteistyöprojekteja, jotka ovat olleet osana Fortumin CCS-tutkimusta: FORMAT- Uusia valmiuksia polttoteknisiin muutoksiin ( ) HAPPIPOLTTOKONSEPTIT-hanke FOXYMET- Kiertoleijukattilan happipolton kehittäminen Fortum- Metso yhteistyö CCS Suomi-hanke Lisäksi muita yksittäisiä projekteja Capture Storage Transport

9 FORMAT- Uusia valmiuksia polttoteknisiin muutoksiin FORMAT Fortumin vetämä usean yrityksen yhteinen tutkimushanke Tutkimuslaitokset ja yliopistot mukana tutkimuksessa osana Tekesin Climbus "Ilmastonmuutoksen hillinnän liiketoimintamahdollisuudet" -tutkimusohjelmaa

10 FORMAT-valmiuksia polttoteknisiin muutoksiin FORMAT-uusia mallinnukseen perustuvia "työkaluja" Eri polttoaineiden palamisominaisuuksien määrittäminen Tulipesien CFD-laskennan nopeuttaminen ja tarkentaminen Laskentaverkon valinta Rinnakkaislaskenta Polton ja NOx-mallien tarkentaminen Arinapetimallin tarkentaminen Palamisen tehostaminen kattiloissa Uudet korkeisiin lämpötiloihin sopivat mittaustekniikat "Clean Coal" teknologiat Polttoaine mallit Parannetut laskentamallit ja laskentaverkot kattilamuutoksen suunnitteluun (happipoltoon sopivaksi) CCS"- teknologiat CO 2 päästöjen vähentämiseen kuten esim. happipoltto Biopolttoaineen käytön edistäminen Polttoaineiden joustava käyttö Palamisen tehostaminen Polttoaineiden palamisominaisuuksien määrittäminen Tukea polttoaineen vaihdokseen ja yhteispolttoon Tukea biopolttoaineen käyttöön Hiili Biopolttoaine Sekapoltto

11 HAPPIPOLTTOKONSEPTIT Hyvä perusta CCS-kehitystyölle Suomessa Happipolttokonseptit 6/2006-4/2009 VTT:n koordinoima kolmivuotinen hanke Hankkeeseen osallistuivat Foster Wheeler Energia ja Metso Power, Fortum, PVO, Jyväskylän Energia ja Vapo. Tutkimusosapuolia olivat VTT, Teknillinen korkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto. Hankkeessa tutkittiin: hapenvalmistustekniikoita, polttoprosesseja ja niiden mallintamista, hiilidioksidin talteenoton ratkaisuja sekä näiden yhdistämistä optimaaliseksi kokonaiskonseptiksi. Simulaatiomallien avulla tutkittiin erilaisten prosessikytkentöjen ja prosessiparametrien vaikutusta mm. sähköntuotannon hyötysuhteeseen, investointikustannuksiin ja CO2:n talteenottoprosenttiin

12 HAPPIPOLTTOKONSEPTIT Hyvä perusta CCS-kehitystyölle Suomessa Fortumin kannalta Happipolttokonseptit-hanke loi hyvän perustan CCStekniikoiden tutkimukselle Suomessa. Projektissa kehitettiin mm. erilaisia simulaatiomalleja, joita hyödynnettiin myös Fortumin ja TVOn Meri-Porin laitoksella demonstraation suunnittelussa Projektissa aloitettu työ jatkuu jo käynnistyneissä hankkeissa, kuten CCS Suomi -hankkeessa, jossa tutkitaan hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin soveltamista Suomen olosuhteissa ja sen vaikutuksia tulevaisuuden energiantuotantorakenteeseen. Simuloinnin ja mallinnuksen lisäksi tarvitaan eri kokoluokan kokeellista tutkimusta

13 FOXYMET - Yhteistyötä CCS-teknologian kehittämisessä Fortumin ja Metson välinen yhteistyö Kolmivuotinen tutkimusyhteistyöhanke Tavoitteena on selvittää, kuinka kiertoleijuteknologialla toimivan suuren kokoluokan voimalaitoksen kattilat voidaan muuntaa happipolttoon. Kehitetään CCS-teknologiaa happipolton avulla sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksella Tutkimuksen aikana Metson 4 MW:n koelaitos Tampereella muutetaan happipolttoon sopivaksi Lähde :Metso

14 Tutkimuksen ja koetoiminnan kautta demonstraatioon Demonstraation suunnittelussa ja prosessien tarkasteluissa tarvitaan monipuolista tietoa erilaisista teknisistä toteutuksista sekä tarvittavasta laitetekniikasta. Myös tutkimuslaitosten osaamista tarvitaan. Fortumin ja Metson välisessä yhteistyöprojektissa on tarkoitus luoda kokeellisen tutkimuksen avulla vankka pohja: tulevien muutosinvestointien suunnitteluun ja toteutukseen, lisätä materiaaliosaamista, testata kehitettyjä simulointi- ja mallinnustyökaluja sekä lisätä CCS- teknologiaan liittyvää käyttö- ja kunnossapidon osaamista

15 Tutkimuksen ja rinnakkaisten koetoimintojen kautta demonstraatioihin Tutkimusyhteistyö FOXYMET DEMO Osallistuminen kansalliseen ja kansainväliseen CCS-tutkimukseen esim. Climbus Fortum Metso Hiilen pölypoltto Asteittain tehtävät testit: - 0,4 MW th - 1,6 MW th - 4 MW th Hapen toimittajat Kiertoleijukattila - 4 MW th koelaitos

Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020

Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020 Keski-SUOMi Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 4 JOHDANTO 6 TUTKIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTA 7 TUTKIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2020 9 YLEISKATSAUS

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

Etukansi erillisessä tiedostossa

Etukansi erillisessä tiedostossa VTT luo teknologiasta liiketoimintaa VTT-katsaus 2009 Etukansi erillisessä tiedostossa VTT-katsaus 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Toiminta-ajatus VTT tuottaa kansainvälistä kilpailukykyä lisääviä tutkimus-

Lisätiedot

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Paula Hakola, Miia Kinnunen ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Tulevaisuuden tutkimuskeskus ejulkaisuja 1/2006 Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Lisätiedot

Keskitetyn lämmöntuotannon kehittämismahdollisuudet

Keskitetyn lämmöntuotannon kehittämismahdollisuudet Aalto yliopisto Teknillinen korkeakoulu Lahden keskus IMMU Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään Tavoitteiden ja soveltamisalan määrittely Inventaarioanalyysi Vaikutusarviointi Tulosten tulkinta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2007 Liiketoimintakatsaus

Vuosikertomus 2007 Liiketoimintakatsaus Vuosikertomus 27 Liiketoimintakatsaus Vastuullisesti kaikessa toiminnassa Tulevaisuudesta on kannettava vastuuta monella tavalla. Voimalaitosten ja muiden työpaikkojen ohella tämä koskee vuorovaikutustamme

Lisätiedot

Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat osakkeenomistajat, hyvät naiset ja herrat

Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat osakkeenomistajat, hyvät naiset ja herrat Yhtiökokous 2010 1 (8) Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat osakkeenomistajat, hyvät naiset ja herrat Ärade ordförande, bästa aktieägare, mina damer och herrar Tänä vuonna minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi

Lisätiedot

Teknologia ilmastonmuutoksen torjunnassa

Teknologia ilmastonmuutoksen torjunnassa Teknologia ilmastonmuutoksen torjunnassa JULKAISIJA Teknologiateollisuus ry ISBN 978-952-5998-25-2 Teknologiateollisuus ry Ulkoasu: Soprano Oyj, Katja Aalto Painopaikka: Erweko Painotuote Oy, Helsinki

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston rooli seudullisessa bioenergiayhteistyössä Visio vuoteen 2012

Jyväskylän yliopiston rooli seudullisessa bioenergiayhteistyössä Visio vuoteen 2012 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOKSEN TIEDONANTOJA 94 Dan Asplund Margareta Wihersaari Anni Mari Lehtomäki Jyväskylän yliopiston rooli seudullisessa bioenergiayhteistyössä Visio vuoteen

Lisätiedot

Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa. EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan

Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa. EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan Oikeudenmukaista ja tuloksellista ilmastopolitiikkaa EK:n linjaukset pitkän aikavälin ilmastopolitiikkaan

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Fortum

Toimintaympäristö: Fortum Toimintaympäristö: Fortum SAFIR2014 Strategiaseminaari 22.4.2010, Otaniemi Petra Lundström Vice President, CTO Fortum Oyj Sisältö Globaali haastekuva Fortum tänään Fortumin T&K-prioriteetit Ajatuksia SAFIRin

Lisätiedot

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI Suomen ilmastopaneeli Raportti 5/2013 ILKKA SAVOLAINEN, MIIMU AIRAKSINEN, HANNELE CANTELL, MARKKU KANNINEN, SARI LUOSTARINEN, PIRJO PELTONEN-SAINIO,

Lisätiedot

Ajankohtaista biomassavarojen kestävästä käytöstä

Ajankohtaista biomassavarojen kestävästä käytöstä Ajankohtaista biomassavarojen kestävästä käytöstä Tämän uutiskirjeen tarkoituksena on tiedottaa biomassan kestävää käyttöä tukevista rahoitusohjelmista, alan tapahtumista sekä lainsäädännön ja toimintaympäristön

Lisätiedot

ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050

ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 Paula Hakola, Susanna Horn, Sanna Huikuri, Miia Kinnunen, Annukka Näyhä, Mia Pihlajamäki & Jarmo Vehmas ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 Skenaariot ja strategiat (ILMES) TUTU ejulkaisuja 5/2007

Lisätiedot

Etu- ja takakansi eri tiedostossa. VTT-katsaus

Etu- ja takakansi eri tiedostossa. VTT-katsaus Etu- ja takakansi eri tiedostossa VTT-katsaus 2012 Sisältö 2 Toiminta-ajatus ja VTT:n perusarvot 3 Pääjohtajan katsaus 4 Teknologiasta liiketoimintaa 5 VTT Group -organisaatio 6 Esimerkkejä tutkimustuloksista

Lisätiedot

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Ilmastovaikutukset ja ohjauskeinot kansainvälisessä vertailussa Osa 1 Osa 2 TEKNOLOGINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ POLIITTINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimijat ja toimijoiden

Lisätiedot

Ilmasto. Ilmaston muuttuminen kasvihuonekaasujen. Haaste teknologialle. Näkemyksiä ja tuloksia Climtech-ohjelmasta. Ilmasto. Haaste teknologialle

Ilmasto. Ilmaston muuttuminen kasvihuonekaasujen. Haaste teknologialle. Näkemyksiä ja tuloksia Climtech-ohjelmasta. Ilmasto. Haaste teknologialle Toimittaneet Ilkka Savolainen Mikael Ohlström Anne Kärkkäinen Ilmaston muuttuminen kasvihuonekaasujen päästöjen vuoksi on suuri uhka luonnolle ja ihmisille. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen vaatii paljon

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 VERSIO 2.0 (30.4.2014)

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 VERSIO 2.0 (30.4.2014) Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 VERSIO 2.0 (30.4.2014) LUONNOS 19.5.2015 A U T H O R S : Petteri Heino, Esa Hietikko, Jukka Huttunen, Reijo Hynynen, Jari Hämäläinen,

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA

POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA 1 (75) POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 Versio 3.3./30.4.2014 Toimenpideohjelman laatijat: Savonia ammattikorkeakoulu Petteri Heino, Esa Hietikko, Jukka Huttunen, Esa

Lisätiedot

Uusiutuva energia mahdollisuutena Seinäjoen kaupunkiseudun elintarvike-, metalli- ja koneenrakennusalalle

Uusiutuva energia mahdollisuutena Seinäjoen kaupunkiseudun elintarvike-, metalli- ja koneenrakennusalalle Uusiutuva energia mahdollisuutena Seinäjoen kaupunkiseudun elintarvike-, metalli- ja koneenrakennusalalle Raportti 15.10.2011 Tiivistelmä Tämä selvitys koskee uusiutuvan energian käytön nykytilaa ja mahdollisuuksia

Lisätiedot

Tehokas ilmastopolitiikka. Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten

Tehokas ilmastopolitiikka. Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten Tehokas ilmastopolitiikka Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 18/2008 Tehokas ilmastopolitiikka Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa

Lisätiedot

OLEMASSA JA SUUNNITTEILLA OLEVAT BIOMASSOJA HYÖDYNTÄVÄT LAITOKSET JA NIIDEN ENERGIATUOTANTOPOTENTIAALI VARSINAIS-SUOMESSA

OLEMASSA JA SUUNNITTEILLA OLEVAT BIOMASSOJA HYÖDYNTÄVÄT LAITOKSET JA NIIDEN ENERGIATUOTANTOPOTENTIAALI VARSINAIS-SUOMESSA Pure Biomass TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Olli Neuvonen, Tuomas Liuksiala, Juha-Matti Välimaa, Tomi Lahtinen, Tommi Heinonen, Olli Suominen OLEMASSA JA SUUNNITTEILLA OLEVAT BIOMASSOJA HYÖDYNTÄVÄT LAITOKSET

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008. Vuosikertomus 2008

Vuosikertomus 2008. Vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Sisältö 02 Fortum lyhyesti 04 Talouden yhteenveto 06 Päätökset 08 Luku 1: 15 Fortum vuonna 2008 16 Toimitusjohtajan katsaus 19 Strategia Luku 2: Luku 3: Luku 4: Luku

Lisätiedot

RESCA - Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit. (Renewable Energy Solutions in City Areas) Hankesuunnitelma

RESCA - Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit. (Renewable Energy Solutions in City Areas) Hankesuunnitelma RESCA - Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit (Renewable Energy Solutions in City Areas) Hankesuunnitelma 1 Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit: Hankesuunnitelma

Lisätiedot

-innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma

-innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma -innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma 1 Sisältö 1 Kestävät energiaratkaisut innovaatiokeskittymä... 3 Visio... 4 Vienti ja kysyntälähtöisyys painopisteinä... 4 Tavoite, toimijat ja toimijoiden roolit...

Lisätiedot

PROJEKTIRAPORTTI VTT R 03160 10 15.4.2010 TRANSECO TUTKIMUSOHJELMA: TIELIIKENTEEN ENERGIANSÄÄSTÖ JA UUSIUTUVA ENERGIA

PROJEKTIRAPORTTI VTT R 03160 10 15.4.2010 TRANSECO TUTKIMUSOHJELMA: TIELIIKENTEEN ENERGIANSÄÄSTÖ JA UUSIUTUVA ENERGIA PROJEKTIRAPORTTI VTT R 03160 10 TRANSECO TUTKIMUSOHJELMA: TIELIIKENTEEN ENERGIANSÄÄSTÖ JA UUSIUTUVA ENERGIA Vuosiraportti 2009 Toimittaja Nils Olof Nylund Julkisuus: Julkinen Suorittajaorganisaatio ja

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ

Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ SISÄLTÖ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 22.3.2010 klo 14.30 Helsingin Messukeskuksessa, osoite Messuaukio 1, 00520 Helsinki.

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEET MENESTYSTEKIJÄT YHTIÖN HALLINNOINTI TILINPÄÄTÖS 2009

SISÄLTÖ. Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEET MENESTYSTEKIJÄT YHTIÖN HALLINNOINTI TILINPÄÄTÖS 2009 SISÄLTÖ Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ 2 Lyhyesti 4 Avaintietoja 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Visio ja toiminta-ajatus 10 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 12 Riskienhallinta 14 Markkinatekijät LIIKETOIMINTA-ALUEET

Lisätiedot

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO- OHJELMA

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO- OHJELMA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO- OHJELMA KUUMA ilmastoryhmä 26.2.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 1. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 4 1.1. Energian käytön ympäristövaikutusten arviointi

Lisätiedot