Palvelutalojen parvekkeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelutalojen parvekkeet"

Transkriptio

1 Teknillinen korkeakoulu Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutti Sotera Arkkitehtiosaston julkaisuja 2006/91 Palvelutalojen parvekkeet Päivi Aro Tuula Tuononen Satu Åkerblom

2

3 Teknillinen korkeakoulu Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutti Sotera Arkkitehtiosaston julkaisuja 2006/91 Palvelutalojen parvekkeet Päivi Aro Tuula Tuononen Satu Åkerblom Teknillinen korkeakoulu Arkkitehtiosasto Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutti Sotera

4 Julkaisumyynti: Teknillinen korkeakoulu Arkkitehtiosasto PL TKK Puh. (09) s-posti: Sotera, TKK ISBN (nid.) ISBN (PDF) ISSN Otamedia Oy Espoo 2006 Kannen kuva: näkymä Töölön palvelutalon parvekkeelta

5 Alkusanat Palvelutalojen parvekkeet -tutkimus oli osa Teknillisen korkeakoulun Sotera-instutuutin toteuttamaa TeTT-Esteettömyys asuinrakennuksissa -projektia. TeTT-projektissa kehitettiin uudis- ja korjausrakentamista varten testausmenetelmiä, joiden avulla voidaan siirtää optimoidusti käyttäjien vaatimukset ja rakennuksen asettamat rajat ja mahdollisuudet suunnitelmiin ja tuotteiden kehittämistavoitteisiin. Menetelmiä kehitetään todellisissa uudis- ja korjauskohteissa. TeTT-projektin päärahoittaja oli Tekes, ja projekti kuului Tekesin iwelltutkimusohjelmaan. Lumon Oy oli yksi projektin yritysrahoittajista. Lumon Oy:n edustajana markkinointijohtaja Erkki Hilliaho osallistui johtoryhmätyöskentelyyn. Parvekkeita koskeva asukkaille suunnattu kyselytutkimus toteutettiin kuudessa palvelutalossa. Asuntoparvekkeita koskevan kyselyn sisällön suunnitteluun osallistui arkkitehti Pete Lattunen Lumon Oy:stä. Ennen kyselytutkimuksen suorittamista kerättiin tietoa palvelutalojen parvekkeista paikalla käynneillä ja kohteita valokuvaamalla. Palvelutalojen johtajat esittelivät palvelutalot tutkijoille. Lisäksi tehtiin erillinen teemahaastattelu ryhmäkotien parvekkeista henkilökunnalle. Sotera-instituutin tutkimusapulainen Marko Rajala osallistui materiaalin keräämiseen valmistellessaan diplomityötään Palvelutalon korjausmalli. Rajala tutki opinnäytetyössään muun muassa erilaisten parvekkeiden lisäämisvaihtoehtoja Helsingin Malmilla sijaitsevaan Syystien palvelutaloon. Rajalan työstä on raportti elektronisena julkaisuna Sotera-instituutin kotisivulla (www.sotera.fi). 3

6 Tiivistelmä Parvekkeesta on tullut oleellinen osa suomalaista asuntoa. Nykyisin myös vanhusten palveluasuntoihin rakennetaan asuntokohtaiset parvekkeet ja parvekkeettomiin asuntoihin asuntoparvekkeita lisätään peruskorjauksen yhteydessä. Tutkimushankkeen tavoitteena oli selvittää, kuinka palvelutalojen asukkaat käyttävät parvekkeita ja mikä merkitys parvekkeilla on heidän asumiselleen. Lisäksi tutkimuksella haettiin tietoa parvekkeiden ominaisuuksista: mitkä parvekkeiden ominaisuudet ovat asukkaille hyviä ja tärkeitä, mitkä taas hankaloittavat parvekkeen käyttöä tai jopa estävät sen käyttämisen. Tutkimuskohteiksi valittiin seitsemän palvelutaloa pääkaupunkiseudulta, joihin tehtiin havainnointikäyntejä. Palvelutalojen asukkaille tehtiin parvekkeiden käyttöä ja ominaisuuksia koskeva kysely. Palvelutalojen ryhmäkotien henkilökuntaa haastateltiin yhteisparvekkeiden käytöstä. Kerättyjä aineistoja verrattiin Jari Heikkilän (1996) suomalaisten kerrostaloparvekkeiden käyttöä käsittelevään tutkimukseen. Tutkimuksessa selvisi, että palvelutalojen asukkaat käyttävät parvekkeita monipuolisesti ajanviettoon, ruokailuun, harrastuksiin ja vaatehuoltoon. Liikuntarjoitteisille asukkaalle parveke on tärkeä ulkoilumahdollisuutena ja sosiaalisena kontaktina ympäristöön. Ryhmäkodeissa parveke on toiminnallinen yhteistilatila. Korkea kynnys ja liian kapea oviaukko vaikeuttivat kulkua ja estivät osan asukkaista pääsyn parvekkeelle. Oven ja parvekelasituksen mekanismit ovat useille vanhuksille liian jäykkiä tai sijaitsevat käden ulottumattomissa. Parvekelasitus lisää ja monipuolistaa parvekkeen käyttöä. Koska vanhukset kärsivät muuta väestöä enemmän kuumuudesta, on ilman vaihtumiseen kiinnitettävä lasitetulla parvekkeella erityisesti huomiota. Täysin läpinäkyvä kaide koettiin ongelmalliseksi osin intimiteettisyistä, osin huimauksen takia. Parvekkeisiin liittyviä tulevaisuuden tuotekehityskohteita ovat kynnys, oven ja parvekelasituksen mekanismit, läpinäkyvyyden suhteen säädeltävä kaide ja liikuntarajoitteisille soveltuvat parvekekalusteet. Avainsanat: arkkitehtuuri, parveke, palveluasuminen, ryhmäkoti 4

7 Abstract The balcony has become an essential part of a Finnish apartment. Today balconies are also built on sheltered homes, and homes without balconies are equipped with balconies concurrent with building renovation. The aim of the project was to learn how residents of sheltered homes use balconies and what meaning balconies have for their lives. Another aim was to obtain information on the various features of balconies; which features are good and important for the users, which complicate or even prevent residents from using them. Seven case studies were carried out in sheltered homes in the Helsinki metropolitan area. Researchers made observation visits, the residents were given questionnaires, and the employees were interviewed. The data was compared with the results of Jari Heikkilä s study (1996) on how the Finns use their balconies. The study revealed that the residents of the sheltered homes use balconies in a variety of ways, for the purposes of passing time, eating, engaging in hobbies and airing clothes. For the physically impaired, the balcony plays an important role as an outdoor location and as a social contact to the surroundings. In group homes the collective balcony is part of the common facilities. A high doorstep and too narrow a doorway complicate and prevent some residents from using the balcony. The mechanisms of the door and the balcony glazing are too stiff for many elderly people or the handles are out of reach. The balcony glazing increases and diversifies its use. Since the elderly usually suffer from the heat more than others, special attention has to be paid to the ventilation. A fully transparent railing was considered problematic, partly due to the lack of intimacy, partly due to dizziness. Future challenges of product development are the doorstep, door mechanisms and the glazing, a railing with adjustable transparency as well as furniture suitable for the physically impaired. Keywords: architecture, balcony, sheltered housing, group home 5

8 6

9 Sisällysluettelo AlkusanAT 3 Tiivistelmä 4 AbstracT 5 1. Johdanto Parveke asuinkerrostalon ulkotilana Parvekkeiden sijoitus, tyyppi ja mitoitus Parvekkeiden esteettömyys Parvekkeiden turvallisuus Parvekelasitus Tutkimuksen TavoiteeT Tutkittavat kohteet Liesitorin palvelutalo Folkhälsan seniorhuset Hanna-koti (Yrjö ja Hanna -säätiön palvelutalo) Puistolan palvelutalo Töölön palvelutalo Myllypuron palvelutalo Tutkimuksen kulku ja menetelmät palvelutaloasuntojen parvekkeet Tietoa asunnoista ja parvekkeista Tietoa asukkaista Parveke asumismukavuutta sekä ulkoilu- ja harrastusmahdollisuuksia lisäävänä tekijänä Parvekkeiden kalustus Parvekkeiden käytön määrä ja käyttötavat ympäristön vaikutus Parvekkeiden ominaisuuksiin Parvekkeiden rakenteelliset ominaisuudet Parvekelasituksen merkitys palvelutalossa Myllypuron yhteiskäytössä olevat parvekkeet Ryhmäkotien parvekkeet Liesitorin palvelutalo, Ryhmäkoti Emma-Sofia Folkhälsanin palvelutalon ryhmäkoti Puistolan palvelutalon ryhmäkoti Töölön palvelutalo, Ryhmäkoti Ruusu Yhteenveto ryhmäkotien parvekkeista PohdinTA LähteeT 47 LiitteeT 49 7

10 8

11 1. Johdanto 1.1. Parveke asuinkerrostalon ulkotilana Parvekkeiden rakentamista on Suomessa ohjannut erityisesti ARAVA-kerrostalojen ohjeet. Vaikka em. ohjeet ovat koskeneet valtion lainoittamia kohteita, ne ovat ohjanneet asuntosuunnittelua yleisemminkin. Vielä 1960-luvulla ARAVA-lainoitettujen talojen yksiöihin ei saanut rakentaa parveketta luvun asuntotuotannossa asunnon ulkotilan määrä ja laatu riippuivat talotyypistä. Parveke oli yleinen kaksioissa ja sitä suuremmissa asunnoissa, mutta vain korkeintaan puoleen yksiöistä rakennettiin parveke. 2 Toisaalta valtion lainoittamien talojen asuttavuustutkimuksesta käy ilmi, että juuri yksiöissä asuvat käyttivät parveketta eniten. 3 ARAVA-ohjeissa parveke tai terassi edellytettiin ensimmäisen kerran kaikkiin asuntoihin vuonna luvun puolivälissä arkkitehti Jari Heikkilä teki väitöskirjatyötänsä varten parvekkeiden käyttöä ja kokemuksia koskevan laajan kyselytutkimuksen. Asukaskyselyyn vastanneet pitivät parveketta välttämättömänä osana kerrostaloasuntoa. Parvekkeita pidettiin kuitenkin pieninä ja epäviihtyisinä. Ne olivat käytössä päivittäin etenkin lämpimänä vuodenaikana ja niitä käytettiin monipuolisesti huolto-, oleskelu- ja harrastustoimiin. Eniten parvekkeen käyttöä rajoittavat sääolosuhteet: sade, lumi, kylmyys tai tuulisuus. Lisäksi pöly, lika, melu ja parvekkeiden huono kunto vähentävät parvekkeiden käyttöä. Parantamistoiveista ykköseksi nousi Heikkilän tutkimuksessa parvekkeiden lasittaminen. Parvekelasitus lisää parvekkeiden käyttöä ja vähentää säästä johtuvia haittoja. 4 Ruotsalaisissa tutkimuksissa 5 todetaan, että parvekelasitus pidentää parvekkeiden käyttöä noin kaksi ja puoli kuukautta vuodessa, erityisesti keväällä. Lasitetun parvekkeen ylikuumeneminen huonon tuulettuvuuden vuoksi todettiin ruotsalaisissa tutkimuksissa ongelmaksi. Peruskorjauksen yhteydessä parvekkeiden lisääminen tai lasittaminen tehdään usein julkisivun muun korjauksen yhteydessä. 6 Lähes kaikkiin 2000-luvulla rakennettuihin uusiin kerrostaloasuntoihin kuuluu parveke ja se on yleensä lasitettu. Parvekkeet ovat erityisen tärkeitä vanhusten asumiskohteissa, joissa asunnot ovat kooltaan pieniä. Palvelutalojen asukkaiden liikkumis- ja toimimiskyky on heikentynyt, ja he viettävät paljon aikaa sisätiloissa. Parveke kasveineen luo lähiyhteyden ulkotilaan. Lisäksi sen kautta voidaan saada motivaatio lähteä liikkumaan muihin ulkotiloihinkin. 7 Raitisilma, vihreyden näkeminen, kasvien tarkkailu ja eri vuodenaikojen havainnointi vaikuttavat positiivisesti elämänlaatuun. 8 Liikuntakykynsä menettäneille vanhuksille lähellä olevat kasvit ja ikkunanäkymät ovat tärkeitä. Aktiivinen osallistuminen kasvien hoitamiseen tuottaa iloa ikääntyneille. 9 1) Heikkilä (1996) s.151 2) Asuntohallitus (1976) s. 50 3) Kantanen 4) Heikkilä (1996) 5) Engvall (1989) (1992) 6) Rajala (2004) 7) Ottosson, Grahn (1998) s. 78 8) Küller (1994) s.10 9) Rappe (2005) 9

12 1.2. Parvekkeiden sijoitus, tyyppi ja mitoitus Asunnon parvekkeiden ja terassien mitoitusohjeita on esitetty RT-kortissa Asunnon ulkotilat 10. Ohjeet on tarkoitettu uudisrakentamiseen ja soveltaen korjausrakentamiseen. Erityisasumiseen, kuten palveluasuntoihin, ohjeita voidaan käyttää vain soveltuvin osin. Palvelutalon asuntoihin tulisi kuulua parveke tai terassi. Palvelutalojen ryhmäkodeissa asuntokohtainen ulkotila korvataan yleensä ryhmäkodin yhteisellä ulkotilalla. Erikoistapauksissa asuntokohtainen parveke voidaan korvata kaiteella varustetulla ikkunaovella, niin kutsutulla ranskalaisella parvekkeella. 11 Kuvat 1-2. Parvekkeiden sijoitustyypit ja parvekkeen erikoistapaus, nk. ranskalainen parveke. Parvekkeen tulee olla toiminnallisesti ja visuaalisesti luonteva sisätilan jatke. Useimmiten parveke liittyy oleskelutiloihin. Se tulisi suunnata ensisijaisesti etelän ja lännen välille. Sijoitukseen vaikuttaa myös parveelta avautuva näköala. Parvekkeen ovan sijoituksessa on otettava huomioon että kulku parvekkeelle on mahdollista myös apuvälineiden avulla liikkuville. Asuntokohtaisten saunojen yleistyessä yhteys saunasta parvekkeelle tai erillisen vilvoitteluparvekkeen tarve kasvaa. 12 Parveke voi sijaita rakennuksen rungon ulkopuolella, kokonaan tai osittain sisäänvedettynä tai rakennuksen sisäkulmassa. 13 Rakenteellisesti parvekkeet voidaan tyypitellä betoni-, teräs ja puuparvekkeisiin. Suurin osa parvekkeista rakennetaan edelleen betonista. 14 Paloturvallisuusmääräysten pääsääntö on, että kerrostalon parveke tehdään palamattomasta materiaalista. Yhdenmukaiset ohjeet kevyiden parvekejärjestelmien paloturvallisuudesta puuttuvat. 15 Samoin lasitettujen parvekkeiden osalta valtakunnallinen ohjeistus puuttuu. 16 Tuennan perusteella parveketyypit voidaan jaotella kokonaan tai osittain rakennuksen runkoon ja omille perustuksille tukeutuviin parvekkeisiin ) RTS (1994) RT ) RTS (1994) RT ) Heikkilä (1996) s ) RTS (1994) RT ) Heikkilä (1996) s ) Heikkilä (1996) s ) Näköaloja 17) RTS (1995) RT

13 Parvekkeen mitoituksen lähtökohtana on oleskeluun ja ruokailuun liittyvien kalusteiden tilantarve. Parvekkeen tulisi tarjota riittävä suoja sateelta, tuulelta ja ulkopuolisten katseilta, jotta oleskelu siellä tuntuisi turvalliselta ja viihtyisältä. Parvekkeiden kalusteiden ja varusteiden tulisi mahdollistaa myös vaatteiden kuivatus ja tuuletus. Parvekkeella tulee olla pistorasia valaisimia, lämmittimiä ja muita sähköisiä laitteita varten. Lämmittimet lisäävät parvekkeen käyttöaikaa keväällä ja syksyllä. 18 Parvekkeen monipuolinen käyttö ja kalustaminen sekä apuvälineiden avulla liikkuminen edellyttää riittävän väljää mitoitusta. Parvekkeen suositeltava vähimmäispinta-ala on 6 8 m². Parvekkeen käytettävyys on riippuvainen myös parvekkeen muodosta. Parvekkeen syvyys tulisi olla vähintään mm. 19 Kuvat 3-5. Esimerkkejä ulkonevasta, osittain ja kokonaan sisäänvedetyistä parvekkeista. 18) ja 19) RTS (1994) RT

14 1.3. Parvekkeiden esteettömyys Kosteusteknisistä syistä parvekkeen lattialaatan suositellaan olevan mm alempana kuin kynnys. Kynnys voidaan madaltaa 20 mm:iin 20 parvekkeelle asennettavan ritilän avulla, jolloin huoneen lattia ja parvekkeen ritilä ovat samalla korkeudella. 21 Kynnyspelti tulisi tehdä luistamattomasta materiaalista, esimerkiksi kuvioidusta alumiinista, tai se tulisi varustaa liukuesteellä. Kynnyksen korkeus ei ole ainoa liikkumista vaikeuttava tekijä. Esimerkiksi kuvan 6 mukainen kynnys, jossa kynnys on matala, on osoittautunut apuvälineellä vaikeaksi ylittää, koska kynnyksessä on porrastusta leveällä vyöhykkeellä. Kuvat 6-8. Erilaisia kynnysratkaisuja. Asunnon asumista palvelevien välttämättömien ovien ja kulkuaukkojen vapaa leveys tulee olla 800 mm 22. Ainakin uudisrakentamisessa parveke voidaan katsoa kuuluvan asumista palveleviin välttämättömiin tiloihin. Oven kulkuaukon vapaa leveys rippuu aukeamiskulmasta. Parvekkeen ovat aukeavat yleensä vain 90. Silloin oven liittymismitan tulisi olla10 M, jotta kulkuaukon todellinen leveys olisi 800 mm avatun ovilevyn kohdalla. Jos ovi pääsee aukeamaan 180, niin ovi voi olla 9 M -ovi. 23 Oven avaamiselle ja ovilevyn aukeamiselle on varattava riittävästi tilaa. Ovi pitäisi pystyä avaamaan yhdellä kädellä. Pyörätuolin käyttäjää varten myös oven saranapuolella tulisi olla vedin. 24 Aukipitolaite, esimerkiksi ovijarru estää tuulta paiskomasta ovea. Ovijarrun jäykkyys pitää olla säädettävissä niin, että ovi on kevyt avata mutta pysyy silti auki. 20) RTS (1999) RT ) RTS (1994) RT ) YM (2005) RakMK G1 23) ja 24) RTS (1999) RT

15 1.4. Parvekkeiden turvallisuus Parvekkeen lattia ei saa olla märkänäkään liukas. Parvekelaatat ja siten myös parvekkeen lattiat ovat yleensä betonia. Lattia voidaan joko maalata tai pinnoittaa sementti- tai polymeeripohjaisilla pinnoitteilla. Niihin voidaan lisätä hiutaleita tai hiekkarakeita liukkauden estämiseksi. Lattiapinta voidaan laatoittaa säänkestävillä joko kiviaineisilla tai keraamisilla liukastumisen estevillä laatoilla. 25 Teräsrakenteisen parvekkeen lattia voi olla betonia tai teräspalkkien kannattama profiilipelti-puuritilä-rakenne. Puurakenteisten parvekkeiden, joita on lähinnä pientaloissa, lattiapintana on yleensä puuritilä. 26 Lattiaritilä on tehtävä osista, jotta sitä olisi helppo käsitellä siivotessa. Ritilän raot saavat olla enintään 5 mm leveitä, jotta apuvälineet eivät jää niihin kiinni. Myöskään kaiteen ja lattian välissä ei saa olla rakoa, johon apuväline voi takertua. 27 Asunnon parvekkeen tai terassin kaiteen korkeus on vähintään 1000 mm riippumatta siitä, millä korkeudella parveke tai terassi sijaitsee. Etenkin korjausrakentamisessa on huolehdittava, että kaide on yhä riittävän korkea, jos parvekelaattaa on korotettu tai parvekkeelle on lisätty irtoritilä. 28 Kaiteen on oltava suojakaide, missä suojaavan osan korkeus on vähintään 700 mm. 29 Suojakaide voi olla esim. pinna-, verkko- tai lasikaide. Oleskelutasoilla suositellaan, että suojakaide on joko osittain tai kokonaan läpinäkyvää materiaalia tai siinä on kurkistusaukkoja. Varsinkin pyörätuolin käyttäjälle tämä on tärkeää, koska hän ei välttämättä näe kaiteen yli eikä pysty tarkkailemaan ympäristöään seisten. Kaiteen rakenteelle ja aukoille on asetettu erityisiä määräyksiä, jotta putoamisvaara vältettäisiin. 30 Lasikaiteissa on käytettävä lanka-lasia, laminoitua lasia tai karkaistun ja laminoidun lasin yhdistelmää putoamisvaaran vuoksi, ellei putoamista ole estetty rakenteellisesti. 31 Suomessa kaidelasit ovat yleensä laminoitua lasia (4 + 4 mm). 32 Turvallisuuden lisäksi kaiteessa on oltava käsijohde, josta saa tukevan otteen. 33 Kaide tai käsijohde ei saa sisältää nikkeliä tai kromia, jotka voivat aiheuttaa allergiaa. 34 Toistaiseksi valmiisiin kaiderakenteisiin ei ole integroitu kalusteita kukkalautaa lukuunottamatta. 35 Kuvat Lasitiilikaide ja pinnakaiteen variaatioita. 25) RTS (1996) RT ) RTS (1995) RT ) RTS (1999) RT ) RTS (1994) RT ) YM (2001) RakMK F2 30) RTS (2002) RT ) YM (2001) RakMK F2 32) Lumon Oy 33) RTS (1999) RT ) RTS (2002) RT ) Lumon Oy 13

16 Parvekkeen valaistukseen on ei kiinnitetä suunnittelussa riittävästi huomiota. Asukkaan on yleensä itse hankittava parvekkeelle pistorasiaan liitettävä irtovalaisin. Valaistuksen puute liittynee ajatukseen, että parveketta käytetään vain valoisaan vuodenaikaan. Parvekkeen valaiseminen on luonnollisesti viihtyvyystekijä, mutta se vaikuttaa myös asumisturvallisuuteen. 36 Valaistus lisää liikkumisen turvallisuutta ja sen avulla voidaan joskus tasoittaa voimakkaasta auringonvalosta johtuvia kontrasteja. Kuvat Erilaisia parvekelasituksia Parvekelasitus Parvekkeet tulisi suunnitella siten, että ne voidaan myöhemmin tarvittaessa varustaa parvekelasituksella. 37 Palveluasunnoissa ulkotila, piha tai parveke suositellaan suojattavaksi ainakin osittain lasiseinillä. 38 Lasituksessa tulee käyttää kirkasta lasia. 39 Kääntyvien lasituselementtien tai ruutujen suositellaan kääntyvän sisäänpäin, jotta käyttö ja puhdistus olisi turvallista ja helppoa ilman kurottelua. 40 Käytettävyyden kannalta yksittäinen ruutu ei saa olla liian leveä eikä korkea. Lasitus ei saa estää parvekkeen ilman vaihtumista, muuten parvekkeen takana olevan huonetilan kosteus saattaa tiivistyä parvekkeen laseihin ja rakenteisiin. 41 Kiinteässä lasituksessa tuuletus on järjestettävä avattavan osan kautta. Parvekkeiden välisten väliseinien on oltava riittävän tiiviitä, jotta esimerkiksi tupakansavu ei leviää parvekkeelta toiselle ) Pirinen (2003) s ) RTS (1994) RT ) RTS (1994) RT ) Helsingin kaupunki (2002) 40) RTS (1995) RT ) RTS (1996) RT ) Helsingin kaupunki (2002) 14

17 2. Tutkimuksen Tavoiteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää palvelutalojen asunto- ja yhteisparvekkeiden merkitystä, käyttöä ja tarpeellisuutta erikuntoisille ja -ikäisille asukkaille. Tavoitteena oli perehtyä palvelutalojen parvekkeiden rakenteellisiin ominaisuuksiin ja vertailla niitä ja asukaskyselystä saatuja tuloksia parvekkeiden merkityksestä, käyttötavoista ja -määristä. Kyselyn avulla oli tarkoitus myös tuoda esiin käyttäjien mielipiteet erilaisista parvekeratkaisuista ja edelleen pyrkiä osoittamaan, millä tavoin parveketta ja sen ominaisuuksia voidaan kehittää palvelutalon asukkaiden tarpeita vastaavaksi. Tutkimuksen toisena tavoitteena oli kehittää yksittäisen tilakokonaisuuden, parvekken toimivuutta mittaava kyselymenetelmä, jota voidaan soveltuvin osin käyttää muidenkin tilojen käytettävyyden arvioinneissa. 3. Tutkittavat kohteet Tutkimuskohteiksi valittiin kuusi palvelutaloa pääkaupunkiseudulta, joihin tehtiin tutustumiskäynnit lokakuussa Myllypuron, Töölön ja Puistolan palvelutalot edustavat rakennustyyppiä, joihin parveke on lisätty peruskorjauksen yhteydessä. Yrjö ja Hanna -säätiön Hanna-koti sekä Folkhälsanin ja Liesitorin palvelutalot edustavat uutta rakennuskantaa, joissa on lasitetut parvekkeet. Kuva 14. Näkymä parvekkeelta Töölön palvelutalon sisäpihalle. 15

18 Kuvat Liesitorin palvelutalo ja 3. kerroksen pohjapiirustus Liesitorin palvelutalo Vaskivuorentie 12, Vantaa. Rakennusvuosi Suunnittelija Arkkitehtitoimisto Forma-Futura Oy. Liesitorin palvelutalo sijaitsee Myyrmäen aseman vieressä Vantaalla. Palvelutalo koostuu 8-kerroksisesta asuintornista ja kahdesta matalammasta siivestä, joista toisessa sijaitsevat palvelutilat. Palvelutalossa on 64 erillisasuntoa ja yksi 12 asukkaan ryhmäkoti. Enemmistö asunnoista on noin 50 m²:n kaksioita. Osa asunnoista on suurempia kuin palvelutaloissa yleensä, 3 4h+k (70 80 m²). Palvelutalossa on erityyppisiä ja -kokoisia parvekkeita. Ne ovat rakenteeltaan sisäänvedettyjä tai ulkonevia, lasitettuja tai lasittamattomia parvekkeita. Niissä on useita erityyppisiä kaideratkaisuja. Parvekkeet avautuvat etelään, länteen ja pohjoiseen ja niille kuljetaan olohuoneen kautta. Lattia ovat pääsääntöisesti betonia. Ryhmäkodin asuinhuoneissa on omat parvekkeet, joiden lisäksi ryhmäkodissa on yhteiskäytössä oleva tilava parveke. Asuntoparvekkeen koot: 8 m² ja 6,8 m² Parvekemitat: 4000 x 2000 mm ja 3800 x 1800 mm Parvekkeiden ilmansuunnat: pohjoinen, etelä ja länsi 16

19 Kuvat Follkhälsan seniorhuset ja 1. kerroksen pohjapiirustus Folkhälsan seniorhuset Mannerheimintie 97, Ruskeasuo, Helsinki. Rakennusvuosi Suunnittelija Arkkitehtitoimisto Jan Söderlund Oy. Folkhälsans seniorhus on ruotsinkielinen palvelutalo Helsingissä. Se koostuu 5-kerroksisesta päärakennuksesta sekä 3- ja 4-kerroksisista asuinsiivistä. Palvelutalossa on asuntoja 77 kpl ja kolme ryhmäkotia. Suurin osa asunnoista on noin 38 m² kaksioita. Osa parvekkeista on sisäänvedettyjä ja umpikaiteisia, osa ulkonevia ja joissa kaide on lasitiiltä. Kaikissa parvekkeissa on lasitus. Parvekkeille kuljetaan pääsääntöisesti olohuoneesta, mutta muutamista asunnoista kulku on makuuhuoneesta tai keittiöstä. Parvekkeen lattioilla on puuritilät. Ryhmäkodissa ei ole asuinhuonekohtaisia parvekkeita, mutta asukkaiden yhteisessä käytössä on tilava parveke. Parvekkeen koot: 5,2 m² Parvekemitat: 2900 x 1800 mm Parvekkeiden ilmansuunnat: itä ja länsi (ryhmäkoti etelä/kaakko) 17

20 Kuvat Hanna-kodin 3. kerroksen pohjapiirustus, sisäpiha ja terassi Hanna-koti (Yrjö ja Hanna -säätiön palvelutalo) Tyynylaavantie 19, Vuosaari, Helsinki. Rakennusvuosi Suunnittelija Arkkitehtitoimisto Nurmela-Raimoranta-Tasa Oy. Hanna-koti sijaitsee Vuosaaressa keskeisellä paikalla. Asuntoja palvelutalossa on 38 sekä yksi asukkaan dementiaryhmäkoti. Suurin osa asunnoista on noin 43 m²:n kaksioita. Kohteen parvekkeiden leveys vaihtelee mm. Kaikki parvekkeet ovat ulkonevia ja lasitettuja. Parvekekaiteet ovat opaalipintaista lasia, yksi sivu on läpinäkyvää lasia. Parvekkeen lattiat on laudoitettu. Parvekkeille kuljetaan olohuoneesta tai makuuhuoneesta, osassa asunnoista myös keittiöstä. Ryhmäkodissa ei ole asuinhuonekohtaisia parvekkeita vaan ulkoilutilana toimii viereisen päiväkodin katolla sijaitseva tilava kattoterassi. Parvekkeen koko: 4,5 5,2 m² Parvekemitat: x 1800 mm Parvekkeiden ilmansuunnat: lounas ja koillinen 18

21 Kuvat Puistolan palvelutalo ja asemapiirustus Puistolan palvelutalo Aksiisipolku 1, Helsinki. Rakennusvuosi Suunnittelija Arkkitehtitoimisto Erkki Karvinen Ky. Peruskorjausvuosi 1999 (1. krs, yleistilat) ja Suunnittelija Arkkitehtitoimisto Pekkala-Seppänen-Mikkilä Oy. Puistolan palvelutalo koostuu kahdesta 5- ja 6-kerroksisesta asuintornista, joita yhdistää yksikerroksinen palveluosa. Asunnoissa ei ole alun perin ollut parvekkeita. Palveluasuntoja talossa on yhteensä 115, joista yksiöitä on 97 (25,5 29 m²) ja kaksiota 18 (41,4 53,5 m²). Kohteessa on myös 14 asukkaan ryhmäkoti. Parvekkeellisia asuntoja on 88 ja parvekkeettomia 27. Parvekkeet ovat betonirakenteisia, joissa on teräsrunkoinen opaalilasikaide. Parvekkeen lattiat on laudoitettuja. Parvekkeita ei ole lasitettu. Parvekkeille kuljetaan yleensä keittiöstä tai keittokomerosta, joistain asunnoista kulku on olohuoneesta tai makuuhuoneesta. Ryhmäkodissa on kaksi yhteiskäytössä olevaa parveketta. Ryhmäkodin asuinhuoneissa ei ole omia parvekkeita. Parvekkeen koko: 5,3 m² Parvekemitat: 2400 x 2200mm Parvekkeiden ilmansuunnat: pohjoinen, etelä, itä ja länsi. 19

22 Kuvat Töölön palvelutalon kerrosten asuntojen pohjapiirustuksia ja sisäpihan näkymä Töölön palvelutalo Töölönkatu 33, Helsinki. Rakennusvuosi Suunnittelija Arkkitehtitoimisto Erkki Karvinen Ky. Peruskorjausvuosi Suunnittelija Arkkitehdit Jurvainen & Pesola Oy. Töölön palvelutalo muodostuu kahdesta, korttelin vastakkaisilla puolilla sijaitsevasta 7-kerroksisesta asuntolamellista ja niitä yhdistävästä 1-kerroksisesta palveluosasta. Palvelutalon yhteydessä toimii palvelukeskus. Asunnot ovat pääsääntöisesti yksiöitä, kooltaan 27 m². Parvekkeet lisättiin vuonna 2000 peruskorjauksen yhteydessä. Parvekkeellisia asuntoja on 108 ja parvekkeettomia 27. Ryhmäkoti Ruusu on 13 asukkaalle, joiden asuinhuoneissa on omat parvekkeet. Parvekkeet ovat kaikki ulkonevia, rakenteeltaan betonisia. Kaiteet ovat umpinaisia betonikaiteita ja lattiat laudoitettuja. Parvekkeille kuljetaan keittokomerosta. Muutama parveke on lasitettu asukkaiden toimesta. Parvekkeen koko: 4,5 m² Parvekemitat: 2500 x 800 mm Parvekkeiden ilmansuunnat: lounas ja koillinen 20

23 Kuvat Myllypuron palvelutalon 4. kerroksen pohjapiirustus, oleskelupatio ja näkymä yhteisparvekkeelta Myllypuron palvelutalo Myllypadontie 6, Helsinki. Rakennusvuosi Suunnittelija arkkitehti Maunu Kitunen. Peruskorjausvuosi 1997.Suunnittelija Arkkitehtitoimisto Koskinen & Schalin Oy. Palvelutalossa on 108 palveluasuntoa, joista 3 on lyhytaikaisen hoidon (LAH) asuntoja. Yksiöitä on 72 kpl (20,5 22,0 m²) ja kaksioita 36 kpl (42,5 45,5 m²). Ryhmäkoti on valmistunut loppuvuodesta Rakennuksessa on seitsemän rappua. Yhteiset tilat sijaitsevat maatasokerroksessa. Noin puolet asunnoista on parvekkeellisia. Parvekkeet on lisätty peruskorjauksen yhteydessä Asukkaiden yhteiskäytössä on lasitetuiksi oleskeluparvekkeiksi muutetut entiset tuuletusparvekkeet. Asuntoparvekkeet ovat lasittamattomia ja niissä on reikäpeltinen kaide. Umpiseinät ovat tiiltä ja betonia, lattiat on laudoitettu. Parvekkeille kuljetaan asunnosta riippuen olohuoneesta, makuuhuoneesta tai keittokomerosta. Parvekkeen koot: yksiö 4,4 m², kaksio 4,7 m², yhteiset parvekkeet n. 6 m² Parvekemitat: yksiö 2500 x 1750 mm, kaksio 2600 x 1800 mm, yhteiset parvekkeet 3100 x 2220 mm (kapea osa 1040 mm) Parvekkeiden ilmansuunnat: länsi ja itä 21

24 4. Tutkimuksen kulku ja menetelmät Palvelutalojen havainnointikäynneillä parvekkeet kuvattiin ja mitattiin. Taloista hankittiin myös pohjapiirrokset. Parvekkeen oven avautumiseen, avaamismekanismiin sekä oviaukon leveyteen ja kynnysratkaisuun kiinnitettiin erityistä huomiota. Tietoa kerättiin havainnointilomakkeen avulla (Liite 1). Käyttäjätieto asukkailta kerättiin kyselyn avulla. Kyselylomakkeen kysymykset oli jaoteltu seuraavasti: taustatiedot asukkaasta ja asunnosta, asukkaan toimintakyky, parvekkeen rakenteelliset tiedot, parvekelasitus, parvekkeen merkitys ja käyttö sekä parvekkeen ominaisuudet (sää- ja valo-olosuhteet, näkymä, turvallisuus ja esteettömyys). Kysely jaettiin tutkittavien palvelutalokohteiden asukkaille joulukuussa Ryhmäkotien yhteisparvekkeen käytöstä tehtiin teemahaastattelu henkilökunnalle. (Liite 9) Jokaisen palvelutalon vastauksista koottiin erilliset raportit, joissa vastaukset on purettu taulukoihin (Liitteet 2-7). Vertailua tehtiin eri kohteiden, ikäjakauman, toimintakyvyn sekä lasitettujen ja lasittamattomien parvekkeiden välillä. Kyselyn purkuvaiheessa analysoitiin kyselykaavakkeen toimivuus. Lomaketta muutettiin niissä kohdissa, joissa havaittiin, että vastaajilla oli ollut vaikeuksia täyttää lomaketta tai kysymys aiheutti epäluotettavaksi tulkittavia vastauksia. Lopulliset asukaskyselylomakkeet, kysely asuntojen parvekkeista ja kysely yhteiskäytössä olevista parvekkeista, ovat tämän raportin liitteenä (Liite 8). 22

25 5. palvelutaloasuntojen parvekkeet Kyselyitä jaettiin yhteensä 468 kpl ja vastauksia saatiin 237 kpl. Parvekkeellisia asuntoja koskevia vastauksia oli 220. Vastausprosentti vaihteli kohteittain % välillä. Koko aineiston vastausprosentti oli 51 %. Kyselytulokset kuvasivat kaupunkiympäristössä palvelutaloissa asuvien vanhusten parvekkeiden käyttöä ja merkitystä. Palvelutalokohteiden parvekkeista tehty kysely antoi hyvän kuvan eri kohteista. Kyselyn tuloksia vertailtiin kohteiden kesken ja myös tavallisten asuinkerrostalojen parvekkeita koskevan kyselytutkimuksen 43 tuloksiin Tietoa asunnoista ja parvekkeista Kyselyyn vastanneista asui yksiöissä 46 %, kaksioissa 46 % ja kolmioissa 7 %. Yksiöt olivat pienikokoisia, keskimäärin 27,7 m². Pienimmät yksiöt olivat Myllypuron palvelutalossa (20,5 22,0 m²) ja suurimmat Liesitorin palvelutalossa (keskimäärin 38,2 m²). Hanna-kodin ja Folkhälsanin palvelutalojen parvekkeet olivat kaikki lasitettuja. Liesitorin palvelutalon parvekkeista lasitettuja oli kyselyn mukaan noin 70 % ja Töölön palvelutalossa lasitus oli muutamassa parvekkeessa. Suurimmat parvekkeet olivat Liesitorin palvelutalossa, niiden pinta-ala oli joko 6,8 tai 8 m². Suurin parvekesyvyys (2200 mm) oli Puistolan ja Liesitorin palvelutaloissa. Kaikkien kohteiden parvekkeiden syvyys oli vähintään 1750 mm. Kyselyyn vastanneiden asukkaiden asuntoparvekkeet avautuivat kaikkiin ilmansuuntiin: itään 28 %, länteen 24 %, koilliseen 21 %, etelään 13 % ja pohjoiseen 5 %. Asuntotyypit (%) Liesitori Folkhälsan Hanna-koti Töölö Puistola Myllypuro yksiö Asuntotyypit (%) Liesitori 13 Folkhälsan 4 Hanna-koti 14 Töölö 97 Puistola 83 Myllypuro 58 kaksio yksiö kolmio kaksio h kolmio tai enemmän puuttuva 4h tai enemmän tieto puuttuva tieto Taulukko 1. Kohteiden asuntotyypit. yksiö Liesitori Folkhälsan Hanna-koti Töölö Puistola Myllypuro pinta-ala yksiö (m²) Liesitori 6,8 Folkhälsan 5,2 Hanna-koti 4,5-5,2 Töölö 4,5 Puistola 5,3 Myllypuro 4,4 syvyys pinta-ala x leveys (m²) (mm) 18006,8 x ,2 x ,5-5, ,5 x ,3 x ,4 x 2500 kaksio syvyys x leveys (mm) pinta-ala kaksio (m²) 1800 x ,8 ja x , ,5-5, x , x , x ,7 syvyys pinta-ala x leveys (m²) (mm) ,8 x ja ,2 x ,5-5, ,5 x ,3 x ,7 x 2600 syvyys x leveys (mm) 1800 x x x x x 2600 Taulukko 2. Parvekkeiden pinta-alat ja mitoitus Tietoa asukkaista Suurin osa kyselyyn vastanneista asui yksin (92 %). Vastaajista naisia oli 79 %. Vastanneiden keski-ikä oli 79,6 vuotta. Aineisto jakautui tasan yli ja alle 80-vuotiaiden kesken ( kpl). Vastaajista 73 % oli 75 vuotta täyttäneitä. Töölön palvelutalon ja Folkhälsanin palvelutalon vastaajat olivat iäkkäimpiä, keski-iältään lähes 83 vuotta. 43) Heikkilä (1996) 23

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

Esteettömyys korjausrakentamisessa kotona asumisen mahdollisuudet TURVALLINEN KOTI. Rakennusvalvonta. AnuMontin 28.9.2013

Esteettömyys korjausrakentamisessa kotona asumisen mahdollisuudet TURVALLINEN KOTI. Rakennusvalvonta. AnuMontin 28.9.2013 Esteettömyys korjausrakentamisessa TURVALLINEN KOTI AnuMontin 28.9.2013 Rakennusvalvonta Valtakunnalliset tavoitteet YM Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma vuosille 2013 2017 v. 2011 yli 75v 89,6%

Lisätiedot

Parveke ja luhtikäytävä (max 2 /P2)

Parveke ja luhtikäytävä (max 2 /P2) 4.6.0.0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteisen parvekkeen ja luhtikäytävän paloteknisiä määräyksiä ja ohjeita enintään -kerroksisen P-paloluokan rakennuksen näkökulmasta.

Lisätiedot

Parveke ja luhtikäytävä (max 2/P3)

Parveke ja luhtikäytävä (max 2/P3) 4.6.0 Parveke ja luhtikäytävä (max /P).0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteisen parvekkeen ja luhtikäytävän paloteknisiä määräyksiä ja ohjeita enintään -kerroksisen P-paloluokan

Lisätiedot

Pituuskaftevuus - 12 o/o

Pituuskaftevuus - 12 o/o 69 1O ORIVEDEN RYHMAKOTI 10.1 Piha-alueet 1a sisaankayn nit Rakennusten sisddnkaynnille johtavan tren kaltevuus on noin 12 % (kuva 1). Sisddnkdynnin edessa olevan pihan sivukaltevuus on noin 10-11 % (kuva

Lisätiedot

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja CO 2 GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto KOMBI 144 Kaksikerroksinen puutalo on perinyt ulkomuotonsa perinteiseltä rintamamiestalolta. Lopputulos on silti moderni ja suunniteltu vastaamaan

Lisätiedot

Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio

Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1 Kotilokatu 1, 70840 Kuopio HANKETIEDOT Rakennuskohteen nimi ja osoite As Oy Kuopion Kotilokatu 1 Kotilokatu 1 70840 Kuopio Tontin tiedot Vuokratontti, pinta-ala:

Lisätiedot

AS OY HELSINGIN KARPALO Passiivinen auringonsuojaus

AS OY HELSINGIN KARPALO Passiivinen auringonsuojaus AS OY HELSINGIN KARPALO Passiivinen auringonsuojaus Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Yliopistonkatu 30 PL 56, 20101

Lisätiedot

LETKAJENKKA VIIKIN SENIORITALO HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ 7.5.2010 PLANSSI 1 2 3 4 5 6 LETKAJENKKA

LETKAJENKKA VIIKIN SENIORITALO HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ 7.5.2010 PLANSSI 1 2 3 4 5 6 LETKAJENKKA ASEMAPIIRROS 1:1000 LETKAJENKKA Rakennukset ovat 4-kerroksisia asemakaavan mukaisesti. Rakennusmassat jakaantuvat pienempiin osiin inhimillistä mittakaavaa painottaen. Asumisen yhteisöllisyys on ollut

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS / ALUSTAVA 29.8.06 Kohde: Sijainti: Osoite: AS OY TURUN LUOLAVUORENPUISTO-II Turun kaupunki, Luolavuoren (032) kaupunginosa, kortteli 53, tontti 5 Rätiälänkatu 15 c, 20300 TURKU YLEISTÄ

Lisätiedot

Parveke ja luhtikäytävä (3-8/P2)

Parveke ja luhtikäytävä (3-8/P2) .6.0 Parveke ja luhtikäytävä (-8/P).0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteisen parvekkeen ja luhtikäytävän paloteknisiä määräyksiä ja ohjeita 8-kerroksisen P-paloluokan asuin-

Lisätiedot

Järvenpää-talo. Kaaren Kytömaa Emma Heikkinen Marina Muñoz Thien Nguyen. www.laurea.fi

Järvenpää-talo. Kaaren Kytömaa Emma Heikkinen Marina Muñoz Thien Nguyen. www.laurea.fi Järvenpää-talo Kaaren Kytömaa Emma Heikkinen Marina Muñoz Thien Nguyen www.laurea.fi Opasteet ja Ulkotilat Ulkotilat Esteetön sisäänkäynti Pysäköinti sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä 2 LI-paikkaa

Lisätiedot

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja CO 2 GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto KOMBI 120 Kompakti yksikerroksinen ekotalo suuntaan katseensa huomiseen. Rakennuksen pinnat voidaan varustella aurinkopaneelein, jolloin se on valmis

Lisätiedot

Liune. Door ESTEETÖNTÄ TILAA

Liune. Door ESTEETÖNTÄ TILAA Liune Door ESTEETÖNTÄ TILAA Liune Door on väliseinään integroitu tehdasvalmis liukuovikokonaisuus, jossa ovilevy liukuu runkoelementin sisään. Liunella huomioit tilan kaikki tarpeet yhdellä aukolla, sillä

Lisätiedot

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille 1 (5) VASTAUSOHJE Täytetty lomake pyydetään palauttamaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen: esteeton.espoo@espoo.fi Tämän lomakkeen tarkoituksena

Lisätiedot

ASUINTILOJEN MITOITUSMALLIT

ASUINTILOJEN MITOITUSMALLIT Teknillinen korkeakoulu Sotera Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutti 25.11.2005 ASUINTILOJEN MITOITUSMALLIT Tuula Tuononen Satu Åkerblom Esteettömyys asuinrakennuksissa Sisällysluettelo

Lisätiedot

Oulu, Etelätulli. SATO LaatuKoti Tasokkaita vuokra-asuntoja keskustan tuntumassa. Rautionkatu 28

Oulu, Etelätulli. SATO LaatuKoti Tasokkaita vuokra-asuntoja keskustan tuntumassa. Rautionkatu 28 Oulu, Etelätulli Rautionkatu 28 SATO LaatuKoti Tasokkaita vuokra-asuntoja keskustan tuntumassa Taiteilijan näkemys saattaa yksityiskohdiltaan poiketa toteutuksesta. Viihtyisiä vuokrakoteja korkeatasoisessa

Lisätiedot

ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA Aurinkokatu 7, 80140 Joensuu

ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA Aurinkokatu 7, 80140 Joensuu ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA Aurinkokatu 7, 80140 Joensuu ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA AURINKOKATU 7, 80140 JOENSUU Arvioitu valmistuminen tammikuu 2016 Asunto Oy Joensuun Marjala on tyylikäs ja nykyaikainen

Lisätiedot

Cover lasitusjärjestelmät parvekkeille ja terasseille Cover-lasitusjärjestelmät parvekkeille ja terasseille - laajentaa parvekkeesi ja terassisi käyttömahdollisuuksia säästä riippumatta - suojaa melulta,

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 TAMMILEHDON PALVELUASUNTOJEN ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET

Lisätiedot

LappliSENIORI. Lappli-senioritalot

LappliSENIORI. Lappli-senioritalot Lappli-senioritalot 1 Huolettoman asumisen aika 2 Lappli ajattelee asumista seniorikansalaisen näkökulmasta! Onko Sinulle tai läheisellesi koittanut elämänvaihe, jossa nykyisessä asunnossa asuminen ja

Lisätiedot

ASIAKASKYSELYN 2010 TULOKSET, PALVELUASUMINEN

ASIAKASKYSELYN 2010 TULOKSET, PALVELUASUMINEN Liite, Peruspalvelulautakunta 6.9.2011 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos, Kotihoidon ja palveluasumisen tulosalue ASIAKASKYSELYN 2010 TULOKSET, PALVELUASUMINEN

Lisätiedot

TURVA- JA SUOJALASIT SUOMEN TASOLASIYHDISTYS RY. www.tasolasiyhdistys.fi. Copyright SUOMEN TASOLASIYHDISTYS RY

TURVA- JA SUOJALASIT SUOMEN TASOLASIYHDISTYS RY. www.tasolasiyhdistys.fi. Copyright SUOMEN TASOLASIYHDISTYS RY TURVA- JA SUOJALASIT 2015 Copyright www.tasolasiyhdistys.fi Sisällysluettelo Alkusanat 3 Ympäristöministeriön asetus 4 RakMK osa F2, Lasirakenteet 5 1. Turva- ja suojalaseille julkaistuja standardeja 6

Lisätiedot

ILTARUSKO. Taiteilijan näkemys. Helsingin Asumisoikeus Oy / Iltarusko Kontukuja 2 00940 Helsinki turvallisesti omaan kotiin

ILTARUSKO. Taiteilijan näkemys. Helsingin Asumisoikeus Oy / Iltarusko Kontukuja 2 00940 Helsinki turvallisesti omaan kotiin ITARUO Taiteilijan näkemys Helsingin Asumisoikeus Oy / Iltarusko 2 turvallisesti omaan kotiin Helsingin asumisoikeus Oy ITARUO Kontula, 2a, Senioriasuminen Iltaruskossa Yleistä Yhtiön läheisyydes on Kontulan

Lisätiedot

Havukosken Ässäkodit

Havukosken Ässäkodit Havukosken Ässäkodit Vuokra-asuntoja Kytötie 18, 01360 Vantaa Kerrospohjat Merkkien selitykset Huoneistopohjat Rakennustapaseloste R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S / 20.05.2013

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

TAMPEREEN ASUNTAMAANRINNE

TAMPEREEN ASUNTAMAANRINNE TAMPEREEN AUNTAMAANRINNE Asuntamaanrinne 1, KARTTA A OY TAMPEREEN AUNTAMAANRINNE AEMAPIIRRO VUOREKEN PUITOKATU TALO B TALO C TONTTI 2 TALO A TONTIN RAJA LEII JÄTE- KERÄY P-LAITO AUNTAMAANRINNE T AJO TONTILLE

Lisätiedot

Martinkartano. Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat. Senioriasumisoikeusasuntoja. Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää

Martinkartano. Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat. Senioriasumisoikeusasuntoja. Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää Martinkartano Senioriasumisoikeusasuntoja Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat SENIORIASUMISOIKEUS OY ILTAMANTIE 7, 05810 HYVINKÄÄ P +108.00

Lisätiedot

SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN

SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN KOETUT OLOSUHTEET JA SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN PÄIVÄKODISSA Sisäilmastoseminaari 16.3.2011 Marko Pulliainen LVI-talotekniikkateollisuus ry (1) TAUSTAA PÄIVÄKOTIEN ILMANVAIHTO, 2002 tavoitteena

Lisätiedot

ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI

ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI HANKETIEDOT As Oy Viitasaaren Loisto rakennetaan loistavalle paikalle Keitele järven rantaan, omarantaiselle tontille, aivan Viitasaaren ydinkeskustaan,

Lisätiedot

Koti elää asukkaan elämänkaaren mukana

Koti elää asukkaan elämänkaaren mukana Koti elää asukkaan elämänkaaren mukana Kuinka muunneltavuus ja esteettömyys otetaan huomioon uusissa asunnoissa Pekka Helin, YIT 6.9.2012 YIT 1 Internal Asiakaslähtöistä asuntorakentamista Ajankäyttö Ympäristöystävällisyys

Lisätiedot

Kaupunkilaisten kokemuksia elinympäristön laadusta

Kaupunkilaisten kokemuksia elinympäristön laadusta Kaupunkilaisten kokemuksia elinympäristön laadusta Ympäristöterveyskyselyn tuloksia 14.12.2016 Timo Lanki HSY:n ilmanlaadun tutkimusseminaari Tausta Kaivattiin ilmansaasteiden ja melun epidemiologisiin

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Irja Henriksson 2.6.2016 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. Asuntokuntien keskikoko pienenee jatkuvasti.

Lisätiedot

Asunto Oy Kirkkonummen Vaski

Asunto Oy Kirkkonummen Vaski Asunto Oy Kirkkonummen Vaski ASUNTOJEN VUOKRAUS JA TIEDUSTELUT REALIA ASUNTOVUOKRAUS Valimotie 17 19, 00380 Helsinki Minna Pääkkönen puh. 010 228 6375, minna.paakkonen@realia.fi, pks.management@realia.fi

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

As Oy Jyväskylän Aholankulma. Runkotie 3 A, 40320 Jyväskylä

As Oy Jyväskylän Aholankulma. Runkotie 3 A, 40320 Jyväskylä Keskustan ja luonnon läheisyydessä Jyväskylän Aholaitaan, vain kivenheiton päähän keskustasta ja lenkkipoluilta, nousee omaleimainen kerrostalojen korttelikokonaisuus As. Oy Aholankulma, jonka viehättävänä

Lisätiedot

ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava

ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO KESKIPELLONKATU 10, 04230 KERAVA Arvioitu valmistuminen lokakuu 2016 Laadukas ja hyvin suunniteltu asumisoikeuskohde

Lisätiedot

Käyttäjälähtöinen sairaalatila toiveista toteutukseen FRAMI, 11.2.2010

Käyttäjälähtöinen sairaalatila toiveista toteutukseen FRAMI, 11.2.2010 Käyttäjälähtöinen sairaalatila toiveista toteutukseen FRAMI, 11.2.2010 Mitä virtuaaliympäristö antaa, palaute Tiina Yli Karhu, projektipäällikkö Esityksen sisältö, aineistot ja analysointi AINEISTOT CAVE

Lisätiedot

ASUNTO OY KUOPION PUIJONKRUUNU Aarre Puijon juurella

ASUNTO OY KUOPION PUIJONKRUUNU Aarre Puijon juurella ASUNTO OY KUOPION PUIJONKRUUNU Aarre Puijon juurella Maisema kruunaa asumisen Täällä asut Puijon uljaiden maisemien äärellä, aivan Kuopion kupeessa! Asunto Oy Kuopion Puijonkruunu sijaitsee uudella Pihlajalaakson

Lisätiedot

*MUUNTUVA ASUNTO asuminen on ihmisen / ihmisten toimimista tilassa

*MUUNTUVA ASUNTO asuminen on ihmisen / ihmisten toimimista tilassa *MUUNTUVA ASUNTO asuminen on ihmisen / ihmisten toimimista tilassa Asumisen edellytyksiä Suomen Rakentamismääräyskokoelman osa G1: - Asuinhuoneen huoneala vähintään 7 m2, asuinhuoneiston huoneistoala vähintään

Lisätiedot

Porrastetut. Kuvassa Törmäpääsky 120. Törmäpääsky

Porrastetut. Kuvassa Törmäpääsky 120. Törmäpääsky Porrastetut Kuvassa Törmäpääsky 120 Törmäpääsky 20 Suunnittelimme sinulle selkeän ja toimivan kodin. Törmäpääsky on tulvillaan valoa aamusta iltaan. Sen olohuone, ruokailutila ja keittiö muodostavat viihtyisän

Lisätiedot

ikäihmisille KIINTEISTÖ OY TUUSULAN PELLAVAKALLIO Kotoisia palveluasuntoja

ikäihmisille KIINTEISTÖ OY TUUSULAN PELLAVAKALLIO Kotoisia palveluasuntoja KIINTEISTÖ OY TUUSULAN ELLAVAKALLIO 10/2014 Kiinteistö Oy Tuusulan ellavakallio ellavamäentie 9 04320 Tuusula Yrjö ja Hanna säätiö Elimäenkatu 25-27, 00510 Helsinki puh. 020 742 9888, info@yrjojahanna.fi

Lisätiedot

www.lumon.com www.lumon.fi

www.lumon.com www.lumon.fi Viihtyisyyttä pitkälle tulevaisuuteen Comfort for the future Behaglichkeit bis weit in die Zukunft Confort para un largo futuro Viihtyisyyttä pitkälle tulevaisuuteen www.lumon.fi Trivsel långt in i framtiden

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

VILLA ROOSA Senioriasuntoja 28+1 kpl. VILLA VIOLA Vuokra-asuntoja 28 kpl

VILLA ROOSA Senioriasuntoja 28+1 kpl. VILLA VIOLA Vuokra-asuntoja 28 kpl VILLA ROOSA Senioriasuntoja 28+1 kpl VILLA VIOLA Vuokra-asuntoja 28 kpl A Villa Roosa "Senioriasuntoja 28 + 1 kpl" Mahdollinen vaihtoehtoinen maanalainen yhdyskäytävä palvelutaloon Pohjajärjestelyt muutetaan

Lisätiedot

Laatu on hyvä työ. Ifa Kytösaho. Autopaikaton kerrostalokortteli Kalasatamassa ATT Ifa Kytösaho

Laatu on hyvä työ. Ifa Kytösaho. Autopaikaton kerrostalokortteli Kalasatamassa ATT Ifa Kytösaho Laatu 8.5.2013 on hyvä työ Laatu on hyvä työ Autopaikaton kerrostalokortteli Kalasatamassa ATT SISÄLTÖÄ: I. Tavoitteet II. Ratkaisuista III. Kohtuuhintaisuudesta IV. Kohteiden kiinnostavuudesta V. Asukaskyselyn

Lisätiedot

AS OY TURUN WESTPARKIN EEBEN

AS OY TURUN WESTPARKIN EEBEN AS OY TURUN WESTPARKIN EEBEN Lukkosepänkatu 5 A, 20320 Turku ARVIOITU VALMISTUMISAIKA 1/2013 www.suomenvuokrakodit.fi SIJAINTI SVK Kartta: Fonecta Karttapalvelu, 2012. As Oy Turun Westparkin Eeben valmistuu

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2015

TILASTOKATSAUS 9:2015 TILASTOKATSAUS 9:2015 13.11.2015 VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA 2004 2014 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 102 455 asuntoa. Niistä runsas 62

Lisätiedot

Asunto Oy Klaukkalanportti

Asunto Oy Klaukkalanportti Mukavaa asumista lähellä luontoa, hyvien kulkuyhteyksien varrella. Yrittäjäntie Alitilantie Järvihaantie Klaukkalanportti Ropakkotie Ropakkotie Klaukkalantie Peltohiirentie Läpsämäntie Klaukkala on nopeasti

Lisätiedot

HANKESELOSTUS 1 (14) Asunto Oy Helsingin Parrulaituri 26.04.2013. Asunto Oy Helsingin Parrulaituri. Parrulaituri 10

HANKESELOSTUS 1 (14) Asunto Oy Helsingin Parrulaituri 26.04.2013. Asunto Oy Helsingin Parrulaituri. Parrulaituri 10 HANKESELOSTUS 1 (14) Parrulaituri 10 HANKESELOSTUS 2 (14) Yleistä Sijainti 10589 / 14 Parrulaituri 10, Kalasatama 00540 Helsinki Tontti Tontin koko on 1328m 2. Tontti on entistä mereen täyttömaalle tehtyä

Lisätiedot

Muottikatu 6 A Alppila, Oulu. TA-Yhtymä Oy

Muottikatu 6 A Alppila, Oulu. TA-Yhtymä Oy Muottikatu 6 lppila, Oulu T-Yhtymä Oy OTTIKTU 6 KIINT.OY OULUN SEUDUN SENIORI/ OTTIKTU 6 DNO 32833/321/11 Hsto Kerros Hsto pintanro tyyppi ala 1 1 2h+kk 45,0 2 1 2h+kk 45,5 3 1 3h+k+s 72,5 4 1 1h+kk 38,5

Lisätiedot

Säilytystilaa kodin kaikkiin tiloihin.

Säilytystilaa kodin kaikkiin tiloihin. Ideakuvastosta saat vinkkeä miten voit rakentaa kodin säilytystilat toimiviksi ja ilmeeltään yhtenäisiksi. Mitä pienempi asunto, sitä tärkeämpää on osata ottaa kaikki tila käyttöön. Mallisto on erittäin

Lisätiedot

Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6.

Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6. Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6.2016 Esteettömyystutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Invalidiliiton

Lisätiedot

Esteetön asuminen ja eläminen

Esteetön asuminen ja eläminen Esteetön asuminen ja eläminen HEA loppuseminaari 19.11.2013 Tuula Hämäläinen, lehtori Sanna Spets, lehtori Saimaan AMK Mitä on hyvä vanheneminen? Hyvä vanheneminen on kohtuullinen määrä sapuskaa, lämmintä

Lisätiedot

AINUTLAATUISTA PALVELUASUMISTA EIRASSA

AINUTLAATUISTA PALVELUASUMISTA EIRASSA AINUTLAATUISTA PALVELUASUMISTA EIRASSA Villa Ensi Säätiö tarjoaa turvallista asumismukavuutta keskellä kauneinta Helsinkiä. Villa Ensin tuettua asumista tarvitseville henkilöille tarkoitetut huoneistot

Lisätiedot

Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta. Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11.

Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta. Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11. Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11.2013 Sisältö 1. Mitä on esteettömyys ja turvallisuus rakennetussa ympäristössä?

Lisätiedot

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Lomake 1: Käyttäjäkysely 1. Kuinka kauan olette työskennelleet tässä rakennuksessa? 2. Missä huonetilassa työskentelette pääasiallisesti? 3. Työpisteenne sisäilman laatu: Oletteko

Lisätiedot

Helsinki, Tali SATO LaatuKoti

Helsinki, Tali SATO LaatuKoti Helsinki, Tali Kutomotie 8 a SATO LaatuKoti Uusia vuokra-asuntoja modernissa kaupunkikorttelissa Uudenaikaista kaupunkiasumista viheralueiden ympäröimässä Helsingin Talissa Urbaani kerrostalokortteli upeiden

Lisätiedot

Koskelantie 17 Oulu, Toppila

Koskelantie 17 Oulu, Toppila Koskelantie 17 Oulu, Toppila KIINTEISTÖ OY OULUN UUTTI/KOELANTIE 17 MALLASTIE KIINT. OY OULUN UUTTI Koskelantie 17 KOELANTIE MALLASTIE KIINTEISTÖ OY OULUN UUTTI/KOELANTIE 17 RAKENNUSTAPASELOSTUS Rakennuskohde

Lisätiedot

IKÄÄNTYVIEN SENIORIASUKKAIDEN ASUMISTOIVEET TSA-seminaari 30.3.2006. Kati Mikkola

IKÄÄNTYVIEN SENIORIASUKKAIDEN ASUMISTOIVEET TSA-seminaari 30.3.2006. Kati Mikkola IKÄÄNTYVIEN SENIORIASUKKAIDEN ASUMISTOIVEET TSA-seminaari 30.3.2006 Kati Mikkola TAVOITTEET JA TOTEUTUS Tavoitteena selvittää ikääntyvien asukkaiden asuntojen korjaustarpeita sekä kiinnostusta asumisen

Lisätiedot

ovet ulko-ovet terassi- ja parvekeovet levikkeet Arjen luksusta.

ovet ulko-ovet terassi- ja parvekeovet levikkeet Arjen luksusta. ovet ulko-ovet terassi- ja parvekeovet levikkeet Arjen luksusta. Arjen luksusta Lammin Ovet tarjoavat monipuolisen valikoiman juuri Sinun kotiasi varten. Lammin ovien rakenne on suunniteltu ja teknisesti

Lisätiedot

ovet ulko-ovet terassi- ja parvekeovet levikkeet Arjen luksusta.

ovet ulko-ovet terassi- ja parvekeovet levikkeet Arjen luksusta. ovet ulko-ovet terassi- ja parvekeovet levikkeet Arjen luksusta. Arjen luksusta Lammin Ovet tarjoavat monipuolisen valikoiman juuri Sinun kotiasi varten. Lammin ovien rakenne on suunniteltu ja teknisesti

Lisätiedot

AS.OY.SÄRMÄNKULMA. ennakkomarkkinointi

AS.OY.SÄRMÄNKULMA. ennakkomarkkinointi AS.OY.SÄRMÄNKULMA ennakkomarkkinointi AS.OY.SÄRMÄNKULMA 1371m 2 alustava asemapiirros LAUTTAKYLÄNKATU SÄRMÄNKATU 1 5 10 15 20 25 30m 1H+TK 43,0m 2 alustava pjapiirros 10,8 m 2 kph 0,6 m 2 ppk tk 10,0 m

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

Muottikatu 6 B Alppila, Oulu. TA-Yhtymä Oy

Muottikatu 6 B Alppila, Oulu. TA-Yhtymä Oy Muottikatu 6 lppila, Oulu T-Yhtymä Oy OTTIKTU 6 KIINTEISTÖ OY OULUN SEUDUN SENIORI/ OTTIKTU 6 Hsto nro Kerros Hstotyyppi Pinta-ala Jyvitetty Vuokra huoneistoala 47 1 1h+kk 31,5 35,1 358,02 48 1 2h+kk 45,5

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS (alustava)

RAKENNUSTAPASELOSTUS (alustava) RAKENNUSTAPASELOSTUS (alustava) As Oy Kajaanin Seminaarinmäki sijaitsee Kajaanin kaupungin ydinkeskustassa korttelissa AK 1. Talo A sijaitsee Kauppakadun varrella osoitteessa Kauppakatu 31. Talo B sijoittuu

Lisätiedot

Järvenpään hyvinvointikampus. Kuntalaiskysely 2014

Järvenpään hyvinvointikampus. Kuntalaiskysely 2014 Järvenpään hyvinvointikampus Kuntalaiskysely 2014 Kehitysideoiden kerääminen kuntalaiskyselyllä hyvinvointikampushankkeen suunnittelua varten Kyselyaika 28.3. 15.4.2014 Paperilomake Järvenpään kaupunginkirjastossa

Lisätiedot

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013 Tekn.ltk.11.13 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 13 Kysely toteutettiin lähinnä nettikyselynä, paperiversio oli jaettu kunnan viraston toimipisteisiin. Vastauksia tuli netin kautta 9 kpl ja kaksi

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013 Krista Niemi 27.2.2013 Kosteudenhallinnalla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla pyritään estämään haitallisen kosteuden kertyminen rakennukseen Kosteudenhallinnan tavoitteena on Estää kosteusvaurioiden

Lisätiedot

ASUNTO OY KIRKKONUMMEN AURINKOPIHA Avaraa tilaa ja asumisen laatua

ASUNTO OY KIRKKONUMMEN AURINKOPIHA Avaraa tilaa ja asumisen laatua ASUNTO OY KIRKKONUMMEN AURINKOPIHA Avaraa tilaa ja asumisen laatua Uniikki koti upeassa ympäristössä Täällä koti on osa maisemaa, maisema osa kotia - valoa tulvillaan, jokainen vuodenaika vahvasti läsnä.

Lisätiedot

KANKAAN PIIPPURANTA JYVÄSKYLÄN KANKAAN ENTISEN TEHDASALUEEN ALOITUSKORTTELIEN ARKKITEHTUURIKILPAILU - 1 / 6 Fabregas

KANKAAN PIIPPURANTA JYVÄSKYLÄN KANKAAN ENTISEN TEHDASALUEEN ALOITUSKORTTELIEN ARKKITEHTUURIKILPAILU - 1 / 6 Fabregas KAUPUNKIKUVA JA ARKKITEHTUURI Kilpailuehdotuksen perusajatuksena on rakennusten väleihin muodostuvien erihenkisten pihojen sarja. Asuinrakennukset muodostavat talopareja, joiden syleissä olevat pihat ovat

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA OULU

RAKENNUSVALVONTA OULU Pientalon laatu: PALOKORTTI, versio 12.02.2008 1 (8) Kortissa on Oulun rakennusvalvonnan ja alueen pientalotehtaiden (Kastelli, Jukka-talo, Finndomo ja Designtalo) sekä Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTE As Oy Kuopion Rantakerttu Osoite: Asuntoja: Autokatospaikkoja: PIHA-ALUE JULKISIVUT JA VESIKATE IKKUNAT OVET VÄLISEINÄT SEINÄPINNAT KATTOPINNAT LATTIAPINNAT KALUSTEET VARUSTEET KODINKONEET

Lisätiedot

As Oy Keuruun Kurkiranta 1

As Oy Keuruun Kurkiranta 1 As Oy Keuruun Kurkiranta 1 As Oy Keuruun Kurkiranta 1:ssä asut lähellä keskustaa luonnon helmassa Kesällä 2014 val mis tuu uusi kerrostalo upei siin Tarhian järven maise miin. Hissillisen ta lon neljä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Saimaankatu 29, Lahti

Saimaankatu 29, Lahti Lausunto 6265-1a 1(8) 30.1.2015 Meluselvitys Saimaankatu 29, Lahti Lausunnon muutokset Numero Päiväys Muutokset 6265-1a 30.1.2015 Ensimmäinen versio. Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen tai kopiointi

Lisätiedot

Kauhavan asumisoikeus yhdistys ry, Kauhavan Senioritalo 1 2014

Kauhavan asumisoikeus yhdistys ry, Kauhavan Senioritalo 1 2014 SUUNNITELMAN ESITTELY 12.5.2014 Rakennusppaikka, Kirkkotie 10, 62200 Kauhava r r a k e n n u s A R K K I T E H D I T o y T u o m i s a l o & Co Sivu 1 ASEMAKAAVA r a k e n n u s A R K K I T E H D I T o

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSSELVITYS

ESTEETTÖMYYSSELVITYS esteettömyysselvitys s. 1 / 7 (Mahdollinen kuva kohteesta) ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: _ Kunta: Päivämäärä: esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen nimi: Postinro ja

Lisätiedot

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko TA-Asumisoikeus Oy / Kivikonkaari 40 HUONEISTOLUETTELO, TALO 1 15.08.2014 n:o tyyppi m 2 kerros P=parveke PI=piha T=terassi A1 3H+K 79,5 2 P A2 2H+KT 66,0 2 P

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Rakennetun ympäristön esteettömyys Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Fyysinen esteettömyys Jne. Tiedonsaannin esteettömyys Saavutettavuus

Lisätiedot

Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015

Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015 Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015 Hyvinkään asumistilastot Asumistilastot tarjoavat tietoa muun muassa Hyvinkään kaupungin asuntotyypeistä, asumisväljyyden muutoksesta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus LUONNOS 8.6.2016 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 e :n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se

Lisätiedot

Käyttäjät virtuaalitilassa Kommentteja ja kokemuksia, tulosten esittely

Käyttäjät virtuaalitilassa Kommentteja ja kokemuksia, tulosten esittely Käyttäjät virtuaalitilassa Kommentteja ja kokemuksia, tulosten esittely Aallon harjalla näyttöön perustuva suunnittelu FRAMI 15. 16.3.2011 Tiina Yli-Karhu, EPSHP, projektipäällikkö Helinä Kotilainen, THL,

Lisätiedot

Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita

Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita Asuminen vastaanottokeskuksen asunnossa Vastaanottokeskus järjestää sinulle tilapäisen majoituksen

Lisätiedot

Townhouse - tutkimuksen kertomaa

Townhouse - tutkimuksen kertomaa Townhouse - tutkimuksen kertomaa toteutettu: asumispreferenssikysely alkuvuosi 2014 workshops alkuvuosi 2015 menossa: energia- ja ympäristöasennekysely Eija Hasu, Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitos

Lisätiedot

Helsinki, Vartiokylä. SATO LaatuKoti. Arhotie 22, 00900 Helsinki. Valoisia vuokra-asuntoja viihtyisällä alueella. Kuva otettu ennen peruskorjausta.

Helsinki, Vartiokylä. SATO LaatuKoti. Arhotie 22, 00900 Helsinki. Valoisia vuokra-asuntoja viihtyisällä alueella. Kuva otettu ennen peruskorjausta. Helsinki, Vartiokylä Arhotie 22, 00900 Helsinki SATO LaatuKoti Valoisia vuokra-asuntoja viihtyisällä alueella 1 Kuva otettu ennen peruskorjausta. Arhotie 22, 00900 Helsinki Asu aidossa 1960-luvun klassikkoasunnossa

Lisätiedot

Säilytystilaa kodin kaikkiin tiloihin.

Säilytystilaa kodin kaikkiin tiloihin. Ideakuvastosta saat vinkkeä miten voit rakentaa kodin säilytystilat toimiviksi ja ilmeeltään yhtenäisiksi. Mitä pienempi asunto, sitä tärkeämpää on osata ottaa kaikki tila käyttöön. Mallisto on erittäin

Lisätiedot

Osittain tai kokonaan ulkonevien parvekkeiden lasitus edellyttää aina toimenpidelupaa. Sama koskee myös kahdelta sivulta avoimia kulmaparvekkeita.

Osittain tai kokonaan ulkonevien parvekkeiden lasitus edellyttää aina toimenpidelupaa. Sama koskee myös kahdelta sivulta avoimia kulmaparvekkeita. RAKENNUSVALVONTAVIRASTO PARVEKELASITUS RAKENTAMISTAPAOHJE Heinäkuu 2002 Korvaa 25.4.1995 päivätyn ohjeen Nämä rakentamistapaohjeet on hyväksytty rakennuslautakunnassa 25.4.1995. Hyväksyntä perustuu Helsingin

Lisätiedot

Ilmatiiveys ja vuotokohdat uusissa pientaloissa

Ilmatiiveys ja vuotokohdat uusissa pientaloissa Ilmatiiveys ja vuotokohdat uusissa pientaloissa 1/2014 Vertia Oy 15.5.2014 Heikki Jussila, Tutkimusjohtaja 040 900 5609 www.vertia.fi Johdanto Tämä raportti perustuu Vertia Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden

Lisätiedot

Asunto Oy Iisalmen Asemanhelmi. Uusi ja nykyaikainen koti perinteikkäällä alueella.

Asunto Oy Iisalmen Asemanhelmi. Uusi ja nykyaikainen koti perinteikkäällä alueella. Uusi ja nykyaikainen koti perinteikkäällä alueella. Joukolankatu ohjolankatu äiviönkatu Iisalmen Asemanhelmi Asemakatu Malminkatu avonkatu ilpijärvi ÄIVIÖNATU Aseman tienoo uudistuu! JÄTE JOINEN UITORAITTI

Lisätiedot

ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää

ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE MANSIKKA-AHONTIE 3, 05810 HYVINKÄÄ Arvioitu valmistuminen helmikuu 2016 Rauhallisella ja viihtyisällä

Lisätiedot

Juuso Kautiainen ESTEETTÖMYYSKYSELY KOKKOLAN ASUNTOMESSUALUEELLE

Juuso Kautiainen ESTEETTÖMYYSKYSELY KOKKOLAN ASUNTOMESSUALUEELLE Juuso Kautiainen B ESTEETTÖMYYSKYSELY KOKKOLAN ASUNTOMESSUALUEELLE B: Ajankohtaista - Aktuellt Juuso Kautiainen ESTEETTÖMYYSKYSELY KOKKOLAN ASUNTOMESSUALUEELLE Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA:

Lisätiedot

INT housing program. kv-opiskelijoiden asumispalveluiden pilotti 2013. Jaakko Mustakallio KV-kevätpäivät 12.5.2014 Toiminnanjohtaja

INT housing program. kv-opiskelijoiden asumispalveluiden pilotti 2013. Jaakko Mustakallio KV-kevätpäivät 12.5.2014 Toiminnanjohtaja INT housing program kv-opiskelijoiden asumispalveluiden pilotti 2013 Jaakko Mustakallio KV-kevätpäivät 12.5.2014 Toiminnanjohtaja Opiskelijan Tampere ry on tamperelaisten ylioppilas- ja opiskelijakuntien

Lisätiedot

KUOPION NUORI -KYSELY

KUOPION NUORI -KYSELY KUOPION NUORI -KYSELY Nuorten Palvelu ry / Kauppakeskusten nuoret -hanke YHTEENVETO VASTAUKSISTA Kyselyn tausta Kuopion nuori -kysely oli Kuopion keskustassa asioiville ja aikaansa viettäville nuorille

Lisätiedot

AS OY TURUN WESTPARKIN TUIJA

AS OY TURUN WESTPARKIN TUIJA AS OY TURUN WESTPARKIN TUIJA Työnjohtajankatu 3, 20320 Turku ARVIOITU VALMISTUMISAIKA 11/2013 Suomen Vuokrakodit www.suomenvuokrakodit.fi Oy, 2013. - puh. 010 321 1160 - info suomenvuokrakodit.fi - www.suomenvuokrakodit.fi

Lisätiedot

EVAKO EDULLISEN VIIHTYISÄN ASUMISEN VARMISTAMINEN LÄHIÖKORTTELIKORJAAMISEN PÄÄTÖKSENTEON KRITEERISTÖN AVULLA

EVAKO EDULLISEN VIIHTYISÄN ASUMISEN VARMISTAMINEN LÄHIÖKORTTELIKORJAAMISEN PÄÄTÖKSENTEON KRITEERISTÖN AVULLA Lähiöohjelma 2008 2011 YM69/611/2008 EVAKO EDULLISEN VIIHTYISÄN ASUMISEN VARMISTAMINEN LÄHIÖKORTTELIKORJAAMISEN PÄÄTÖKSENTEON KRITEERISTÖN AVULLA ASUKKAIDEN VIIHTYVYYDEN TARKASTELU TAKUVAINIONKATU 2:N

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro VTT S 10713 08 8.12.2008. JOKKE parvekelasien tuulenpaineen, pysty ja vaakasuoran pistekuorman sekä iskunkestävyyden määrittäminen

TESTAUSSELOSTE Nro VTT S 10713 08 8.12.2008. JOKKE parvekelasien tuulenpaineen, pysty ja vaakasuoran pistekuorman sekä iskunkestävyyden määrittäminen TESTAUSSELOSTE Nro VTT S 10713 08 8.12.2008 JOKKE parvekelasien tuulenpaineen, pysty ja vaakasuoran pistekuorman sekä iskunkestävyyden määrittäminen Tilaaja: Kelosta Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT S 10713 08

Lisätiedot

BOSTONIN ALUE. RAKENTAMISOHJEET korttelit 5503-5506, 5508 ja yleiset alueet

BOSTONIN ALUE. RAKENTAMISOHJEET korttelit 5503-5506, 5508 ja yleiset alueet Kuntakehityslautakunta 14.3.2012 BOSTONIN ALUE RAKENTAMISOHJEET korttelit 5503-5506, 5508 ja yleiset alueet yhteystiedot Asko Honkanen kaava-arkkitehti puh. 040 314 2012 asko.honkanen@tuusula.fi kortteli

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNNAN TILAT SUPPEA KUTSUKILPAILU

OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNNAN TILAT SUPPEA KUTSUKILPAILU OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNNAN TILAT Ehdotuksen lähtökohtana on ollut luoda Linnanmaan kampusrakenteeseen sopeutuva, omaleimainen, monikäyttöinen ja korkeatasoinen ratkaisu, joka selväpiirteisyydellään

Lisätiedot