Palvelutalojen parvekkeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelutalojen parvekkeet"

Transkriptio

1 Teknillinen korkeakoulu Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutti Sotera Arkkitehtiosaston julkaisuja 2006/91 Palvelutalojen parvekkeet Päivi Aro Tuula Tuononen Satu Åkerblom

2

3 Teknillinen korkeakoulu Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutti Sotera Arkkitehtiosaston julkaisuja 2006/91 Palvelutalojen parvekkeet Päivi Aro Tuula Tuononen Satu Åkerblom Teknillinen korkeakoulu Arkkitehtiosasto Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutti Sotera

4 Julkaisumyynti: Teknillinen korkeakoulu Arkkitehtiosasto PL TKK Puh. (09) s-posti: Sotera, TKK ISBN (nid.) ISBN (PDF) ISSN Otamedia Oy Espoo 2006 Kannen kuva: näkymä Töölön palvelutalon parvekkeelta

5 Alkusanat Palvelutalojen parvekkeet -tutkimus oli osa Teknillisen korkeakoulun Sotera-instutuutin toteuttamaa TeTT-Esteettömyys asuinrakennuksissa -projektia. TeTT-projektissa kehitettiin uudis- ja korjausrakentamista varten testausmenetelmiä, joiden avulla voidaan siirtää optimoidusti käyttäjien vaatimukset ja rakennuksen asettamat rajat ja mahdollisuudet suunnitelmiin ja tuotteiden kehittämistavoitteisiin. Menetelmiä kehitetään todellisissa uudis- ja korjauskohteissa. TeTT-projektin päärahoittaja oli Tekes, ja projekti kuului Tekesin iwelltutkimusohjelmaan. Lumon Oy oli yksi projektin yritysrahoittajista. Lumon Oy:n edustajana markkinointijohtaja Erkki Hilliaho osallistui johtoryhmätyöskentelyyn. Parvekkeita koskeva asukkaille suunnattu kyselytutkimus toteutettiin kuudessa palvelutalossa. Asuntoparvekkeita koskevan kyselyn sisällön suunnitteluun osallistui arkkitehti Pete Lattunen Lumon Oy:stä. Ennen kyselytutkimuksen suorittamista kerättiin tietoa palvelutalojen parvekkeista paikalla käynneillä ja kohteita valokuvaamalla. Palvelutalojen johtajat esittelivät palvelutalot tutkijoille. Lisäksi tehtiin erillinen teemahaastattelu ryhmäkotien parvekkeista henkilökunnalle. Sotera-instituutin tutkimusapulainen Marko Rajala osallistui materiaalin keräämiseen valmistellessaan diplomityötään Palvelutalon korjausmalli. Rajala tutki opinnäytetyössään muun muassa erilaisten parvekkeiden lisäämisvaihtoehtoja Helsingin Malmilla sijaitsevaan Syystien palvelutaloon. Rajalan työstä on raportti elektronisena julkaisuna Sotera-instituutin kotisivulla (www.sotera.fi). 3

6 Tiivistelmä Parvekkeesta on tullut oleellinen osa suomalaista asuntoa. Nykyisin myös vanhusten palveluasuntoihin rakennetaan asuntokohtaiset parvekkeet ja parvekkeettomiin asuntoihin asuntoparvekkeita lisätään peruskorjauksen yhteydessä. Tutkimushankkeen tavoitteena oli selvittää, kuinka palvelutalojen asukkaat käyttävät parvekkeita ja mikä merkitys parvekkeilla on heidän asumiselleen. Lisäksi tutkimuksella haettiin tietoa parvekkeiden ominaisuuksista: mitkä parvekkeiden ominaisuudet ovat asukkaille hyviä ja tärkeitä, mitkä taas hankaloittavat parvekkeen käyttöä tai jopa estävät sen käyttämisen. Tutkimuskohteiksi valittiin seitsemän palvelutaloa pääkaupunkiseudulta, joihin tehtiin havainnointikäyntejä. Palvelutalojen asukkaille tehtiin parvekkeiden käyttöä ja ominaisuuksia koskeva kysely. Palvelutalojen ryhmäkotien henkilökuntaa haastateltiin yhteisparvekkeiden käytöstä. Kerättyjä aineistoja verrattiin Jari Heikkilän (1996) suomalaisten kerrostaloparvekkeiden käyttöä käsittelevään tutkimukseen. Tutkimuksessa selvisi, että palvelutalojen asukkaat käyttävät parvekkeita monipuolisesti ajanviettoon, ruokailuun, harrastuksiin ja vaatehuoltoon. Liikuntarjoitteisille asukkaalle parveke on tärkeä ulkoilumahdollisuutena ja sosiaalisena kontaktina ympäristöön. Ryhmäkodeissa parveke on toiminnallinen yhteistilatila. Korkea kynnys ja liian kapea oviaukko vaikeuttivat kulkua ja estivät osan asukkaista pääsyn parvekkeelle. Oven ja parvekelasituksen mekanismit ovat useille vanhuksille liian jäykkiä tai sijaitsevat käden ulottumattomissa. Parvekelasitus lisää ja monipuolistaa parvekkeen käyttöä. Koska vanhukset kärsivät muuta väestöä enemmän kuumuudesta, on ilman vaihtumiseen kiinnitettävä lasitetulla parvekkeella erityisesti huomiota. Täysin läpinäkyvä kaide koettiin ongelmalliseksi osin intimiteettisyistä, osin huimauksen takia. Parvekkeisiin liittyviä tulevaisuuden tuotekehityskohteita ovat kynnys, oven ja parvekelasituksen mekanismit, läpinäkyvyyden suhteen säädeltävä kaide ja liikuntarajoitteisille soveltuvat parvekekalusteet. Avainsanat: arkkitehtuuri, parveke, palveluasuminen, ryhmäkoti 4

7 Abstract The balcony has become an essential part of a Finnish apartment. Today balconies are also built on sheltered homes, and homes without balconies are equipped with balconies concurrent with building renovation. The aim of the project was to learn how residents of sheltered homes use balconies and what meaning balconies have for their lives. Another aim was to obtain information on the various features of balconies; which features are good and important for the users, which complicate or even prevent residents from using them. Seven case studies were carried out in sheltered homes in the Helsinki metropolitan area. Researchers made observation visits, the residents were given questionnaires, and the employees were interviewed. The data was compared with the results of Jari Heikkilä s study (1996) on how the Finns use their balconies. The study revealed that the residents of the sheltered homes use balconies in a variety of ways, for the purposes of passing time, eating, engaging in hobbies and airing clothes. For the physically impaired, the balcony plays an important role as an outdoor location and as a social contact to the surroundings. In group homes the collective balcony is part of the common facilities. A high doorstep and too narrow a doorway complicate and prevent some residents from using the balcony. The mechanisms of the door and the balcony glazing are too stiff for many elderly people or the handles are out of reach. The balcony glazing increases and diversifies its use. Since the elderly usually suffer from the heat more than others, special attention has to be paid to the ventilation. A fully transparent railing was considered problematic, partly due to the lack of intimacy, partly due to dizziness. Future challenges of product development are the doorstep, door mechanisms and the glazing, a railing with adjustable transparency as well as furniture suitable for the physically impaired. Keywords: architecture, balcony, sheltered housing, group home 5

8 6

9 Sisällysluettelo AlkusanAT 3 Tiivistelmä 4 AbstracT 5 1. Johdanto Parveke asuinkerrostalon ulkotilana Parvekkeiden sijoitus, tyyppi ja mitoitus Parvekkeiden esteettömyys Parvekkeiden turvallisuus Parvekelasitus Tutkimuksen TavoiteeT Tutkittavat kohteet Liesitorin palvelutalo Folkhälsan seniorhuset Hanna-koti (Yrjö ja Hanna -säätiön palvelutalo) Puistolan palvelutalo Töölön palvelutalo Myllypuron palvelutalo Tutkimuksen kulku ja menetelmät palvelutaloasuntojen parvekkeet Tietoa asunnoista ja parvekkeista Tietoa asukkaista Parveke asumismukavuutta sekä ulkoilu- ja harrastusmahdollisuuksia lisäävänä tekijänä Parvekkeiden kalustus Parvekkeiden käytön määrä ja käyttötavat ympäristön vaikutus Parvekkeiden ominaisuuksiin Parvekkeiden rakenteelliset ominaisuudet Parvekelasituksen merkitys palvelutalossa Myllypuron yhteiskäytössä olevat parvekkeet Ryhmäkotien parvekkeet Liesitorin palvelutalo, Ryhmäkoti Emma-Sofia Folkhälsanin palvelutalon ryhmäkoti Puistolan palvelutalon ryhmäkoti Töölön palvelutalo, Ryhmäkoti Ruusu Yhteenveto ryhmäkotien parvekkeista PohdinTA LähteeT 47 LiitteeT 49 7

10 8

11 1. Johdanto 1.1. Parveke asuinkerrostalon ulkotilana Parvekkeiden rakentamista on Suomessa ohjannut erityisesti ARAVA-kerrostalojen ohjeet. Vaikka em. ohjeet ovat koskeneet valtion lainoittamia kohteita, ne ovat ohjanneet asuntosuunnittelua yleisemminkin. Vielä 1960-luvulla ARAVA-lainoitettujen talojen yksiöihin ei saanut rakentaa parveketta luvun asuntotuotannossa asunnon ulkotilan määrä ja laatu riippuivat talotyypistä. Parveke oli yleinen kaksioissa ja sitä suuremmissa asunnoissa, mutta vain korkeintaan puoleen yksiöistä rakennettiin parveke. 2 Toisaalta valtion lainoittamien talojen asuttavuustutkimuksesta käy ilmi, että juuri yksiöissä asuvat käyttivät parveketta eniten. 3 ARAVA-ohjeissa parveke tai terassi edellytettiin ensimmäisen kerran kaikkiin asuntoihin vuonna luvun puolivälissä arkkitehti Jari Heikkilä teki väitöskirjatyötänsä varten parvekkeiden käyttöä ja kokemuksia koskevan laajan kyselytutkimuksen. Asukaskyselyyn vastanneet pitivät parveketta välttämättömänä osana kerrostaloasuntoa. Parvekkeita pidettiin kuitenkin pieninä ja epäviihtyisinä. Ne olivat käytössä päivittäin etenkin lämpimänä vuodenaikana ja niitä käytettiin monipuolisesti huolto-, oleskelu- ja harrastustoimiin. Eniten parvekkeen käyttöä rajoittavat sääolosuhteet: sade, lumi, kylmyys tai tuulisuus. Lisäksi pöly, lika, melu ja parvekkeiden huono kunto vähentävät parvekkeiden käyttöä. Parantamistoiveista ykköseksi nousi Heikkilän tutkimuksessa parvekkeiden lasittaminen. Parvekelasitus lisää parvekkeiden käyttöä ja vähentää säästä johtuvia haittoja. 4 Ruotsalaisissa tutkimuksissa 5 todetaan, että parvekelasitus pidentää parvekkeiden käyttöä noin kaksi ja puoli kuukautta vuodessa, erityisesti keväällä. Lasitetun parvekkeen ylikuumeneminen huonon tuulettuvuuden vuoksi todettiin ruotsalaisissa tutkimuksissa ongelmaksi. Peruskorjauksen yhteydessä parvekkeiden lisääminen tai lasittaminen tehdään usein julkisivun muun korjauksen yhteydessä. 6 Lähes kaikkiin 2000-luvulla rakennettuihin uusiin kerrostaloasuntoihin kuuluu parveke ja se on yleensä lasitettu. Parvekkeet ovat erityisen tärkeitä vanhusten asumiskohteissa, joissa asunnot ovat kooltaan pieniä. Palvelutalojen asukkaiden liikkumis- ja toimimiskyky on heikentynyt, ja he viettävät paljon aikaa sisätiloissa. Parveke kasveineen luo lähiyhteyden ulkotilaan. Lisäksi sen kautta voidaan saada motivaatio lähteä liikkumaan muihin ulkotiloihinkin. 7 Raitisilma, vihreyden näkeminen, kasvien tarkkailu ja eri vuodenaikojen havainnointi vaikuttavat positiivisesti elämänlaatuun. 8 Liikuntakykynsä menettäneille vanhuksille lähellä olevat kasvit ja ikkunanäkymät ovat tärkeitä. Aktiivinen osallistuminen kasvien hoitamiseen tuottaa iloa ikääntyneille. 9 1) Heikkilä (1996) s.151 2) Asuntohallitus (1976) s. 50 3) Kantanen 4) Heikkilä (1996) 5) Engvall (1989) (1992) 6) Rajala (2004) 7) Ottosson, Grahn (1998) s. 78 8) Küller (1994) s.10 9) Rappe (2005) 9

12 1.2. Parvekkeiden sijoitus, tyyppi ja mitoitus Asunnon parvekkeiden ja terassien mitoitusohjeita on esitetty RT-kortissa Asunnon ulkotilat 10. Ohjeet on tarkoitettu uudisrakentamiseen ja soveltaen korjausrakentamiseen. Erityisasumiseen, kuten palveluasuntoihin, ohjeita voidaan käyttää vain soveltuvin osin. Palvelutalon asuntoihin tulisi kuulua parveke tai terassi. Palvelutalojen ryhmäkodeissa asuntokohtainen ulkotila korvataan yleensä ryhmäkodin yhteisellä ulkotilalla. Erikoistapauksissa asuntokohtainen parveke voidaan korvata kaiteella varustetulla ikkunaovella, niin kutsutulla ranskalaisella parvekkeella. 11 Kuvat 1-2. Parvekkeiden sijoitustyypit ja parvekkeen erikoistapaus, nk. ranskalainen parveke. Parvekkeen tulee olla toiminnallisesti ja visuaalisesti luonteva sisätilan jatke. Useimmiten parveke liittyy oleskelutiloihin. Se tulisi suunnata ensisijaisesti etelän ja lännen välille. Sijoitukseen vaikuttaa myös parveelta avautuva näköala. Parvekkeen ovan sijoituksessa on otettava huomioon että kulku parvekkeelle on mahdollista myös apuvälineiden avulla liikkuville. Asuntokohtaisten saunojen yleistyessä yhteys saunasta parvekkeelle tai erillisen vilvoitteluparvekkeen tarve kasvaa. 12 Parveke voi sijaita rakennuksen rungon ulkopuolella, kokonaan tai osittain sisäänvedettynä tai rakennuksen sisäkulmassa. 13 Rakenteellisesti parvekkeet voidaan tyypitellä betoni-, teräs ja puuparvekkeisiin. Suurin osa parvekkeista rakennetaan edelleen betonista. 14 Paloturvallisuusmääräysten pääsääntö on, että kerrostalon parveke tehdään palamattomasta materiaalista. Yhdenmukaiset ohjeet kevyiden parvekejärjestelmien paloturvallisuudesta puuttuvat. 15 Samoin lasitettujen parvekkeiden osalta valtakunnallinen ohjeistus puuttuu. 16 Tuennan perusteella parveketyypit voidaan jaotella kokonaan tai osittain rakennuksen runkoon ja omille perustuksille tukeutuviin parvekkeisiin ) RTS (1994) RT ) RTS (1994) RT ) Heikkilä (1996) s ) RTS (1994) RT ) Heikkilä (1996) s ) Heikkilä (1996) s ) Näköaloja 17) RTS (1995) RT

13 Parvekkeen mitoituksen lähtökohtana on oleskeluun ja ruokailuun liittyvien kalusteiden tilantarve. Parvekkeen tulisi tarjota riittävä suoja sateelta, tuulelta ja ulkopuolisten katseilta, jotta oleskelu siellä tuntuisi turvalliselta ja viihtyisältä. Parvekkeiden kalusteiden ja varusteiden tulisi mahdollistaa myös vaatteiden kuivatus ja tuuletus. Parvekkeella tulee olla pistorasia valaisimia, lämmittimiä ja muita sähköisiä laitteita varten. Lämmittimet lisäävät parvekkeen käyttöaikaa keväällä ja syksyllä. 18 Parvekkeen monipuolinen käyttö ja kalustaminen sekä apuvälineiden avulla liikkuminen edellyttää riittävän väljää mitoitusta. Parvekkeen suositeltava vähimmäispinta-ala on 6 8 m². Parvekkeen käytettävyys on riippuvainen myös parvekkeen muodosta. Parvekkeen syvyys tulisi olla vähintään mm. 19 Kuvat 3-5. Esimerkkejä ulkonevasta, osittain ja kokonaan sisäänvedetyistä parvekkeista. 18) ja 19) RTS (1994) RT

14 1.3. Parvekkeiden esteettömyys Kosteusteknisistä syistä parvekkeen lattialaatan suositellaan olevan mm alempana kuin kynnys. Kynnys voidaan madaltaa 20 mm:iin 20 parvekkeelle asennettavan ritilän avulla, jolloin huoneen lattia ja parvekkeen ritilä ovat samalla korkeudella. 21 Kynnyspelti tulisi tehdä luistamattomasta materiaalista, esimerkiksi kuvioidusta alumiinista, tai se tulisi varustaa liukuesteellä. Kynnyksen korkeus ei ole ainoa liikkumista vaikeuttava tekijä. Esimerkiksi kuvan 6 mukainen kynnys, jossa kynnys on matala, on osoittautunut apuvälineellä vaikeaksi ylittää, koska kynnyksessä on porrastusta leveällä vyöhykkeellä. Kuvat 6-8. Erilaisia kynnysratkaisuja. Asunnon asumista palvelevien välttämättömien ovien ja kulkuaukkojen vapaa leveys tulee olla 800 mm 22. Ainakin uudisrakentamisessa parveke voidaan katsoa kuuluvan asumista palveleviin välttämättömiin tiloihin. Oven kulkuaukon vapaa leveys rippuu aukeamiskulmasta. Parvekkeen ovat aukeavat yleensä vain 90. Silloin oven liittymismitan tulisi olla10 M, jotta kulkuaukon todellinen leveys olisi 800 mm avatun ovilevyn kohdalla. Jos ovi pääsee aukeamaan 180, niin ovi voi olla 9 M -ovi. 23 Oven avaamiselle ja ovilevyn aukeamiselle on varattava riittävästi tilaa. Ovi pitäisi pystyä avaamaan yhdellä kädellä. Pyörätuolin käyttäjää varten myös oven saranapuolella tulisi olla vedin. 24 Aukipitolaite, esimerkiksi ovijarru estää tuulta paiskomasta ovea. Ovijarrun jäykkyys pitää olla säädettävissä niin, että ovi on kevyt avata mutta pysyy silti auki. 20) RTS (1999) RT ) RTS (1994) RT ) YM (2005) RakMK G1 23) ja 24) RTS (1999) RT

15 1.4. Parvekkeiden turvallisuus Parvekkeen lattia ei saa olla märkänäkään liukas. Parvekelaatat ja siten myös parvekkeen lattiat ovat yleensä betonia. Lattia voidaan joko maalata tai pinnoittaa sementti- tai polymeeripohjaisilla pinnoitteilla. Niihin voidaan lisätä hiutaleita tai hiekkarakeita liukkauden estämiseksi. Lattiapinta voidaan laatoittaa säänkestävillä joko kiviaineisilla tai keraamisilla liukastumisen estevillä laatoilla. 25 Teräsrakenteisen parvekkeen lattia voi olla betonia tai teräspalkkien kannattama profiilipelti-puuritilä-rakenne. Puurakenteisten parvekkeiden, joita on lähinnä pientaloissa, lattiapintana on yleensä puuritilä. 26 Lattiaritilä on tehtävä osista, jotta sitä olisi helppo käsitellä siivotessa. Ritilän raot saavat olla enintään 5 mm leveitä, jotta apuvälineet eivät jää niihin kiinni. Myöskään kaiteen ja lattian välissä ei saa olla rakoa, johon apuväline voi takertua. 27 Asunnon parvekkeen tai terassin kaiteen korkeus on vähintään 1000 mm riippumatta siitä, millä korkeudella parveke tai terassi sijaitsee. Etenkin korjausrakentamisessa on huolehdittava, että kaide on yhä riittävän korkea, jos parvekelaattaa on korotettu tai parvekkeelle on lisätty irtoritilä. 28 Kaiteen on oltava suojakaide, missä suojaavan osan korkeus on vähintään 700 mm. 29 Suojakaide voi olla esim. pinna-, verkko- tai lasikaide. Oleskelutasoilla suositellaan, että suojakaide on joko osittain tai kokonaan läpinäkyvää materiaalia tai siinä on kurkistusaukkoja. Varsinkin pyörätuolin käyttäjälle tämä on tärkeää, koska hän ei välttämättä näe kaiteen yli eikä pysty tarkkailemaan ympäristöään seisten. Kaiteen rakenteelle ja aukoille on asetettu erityisiä määräyksiä, jotta putoamisvaara vältettäisiin. 30 Lasikaiteissa on käytettävä lanka-lasia, laminoitua lasia tai karkaistun ja laminoidun lasin yhdistelmää putoamisvaaran vuoksi, ellei putoamista ole estetty rakenteellisesti. 31 Suomessa kaidelasit ovat yleensä laminoitua lasia (4 + 4 mm). 32 Turvallisuuden lisäksi kaiteessa on oltava käsijohde, josta saa tukevan otteen. 33 Kaide tai käsijohde ei saa sisältää nikkeliä tai kromia, jotka voivat aiheuttaa allergiaa. 34 Toistaiseksi valmiisiin kaiderakenteisiin ei ole integroitu kalusteita kukkalautaa lukuunottamatta. 35 Kuvat Lasitiilikaide ja pinnakaiteen variaatioita. 25) RTS (1996) RT ) RTS (1995) RT ) RTS (1999) RT ) RTS (1994) RT ) YM (2001) RakMK F2 30) RTS (2002) RT ) YM (2001) RakMK F2 32) Lumon Oy 33) RTS (1999) RT ) RTS (2002) RT ) Lumon Oy 13

16 Parvekkeen valaistukseen on ei kiinnitetä suunnittelussa riittävästi huomiota. Asukkaan on yleensä itse hankittava parvekkeelle pistorasiaan liitettävä irtovalaisin. Valaistuksen puute liittynee ajatukseen, että parveketta käytetään vain valoisaan vuodenaikaan. Parvekkeen valaiseminen on luonnollisesti viihtyvyystekijä, mutta se vaikuttaa myös asumisturvallisuuteen. 36 Valaistus lisää liikkumisen turvallisuutta ja sen avulla voidaan joskus tasoittaa voimakkaasta auringonvalosta johtuvia kontrasteja. Kuvat Erilaisia parvekelasituksia Parvekelasitus Parvekkeet tulisi suunnitella siten, että ne voidaan myöhemmin tarvittaessa varustaa parvekelasituksella. 37 Palveluasunnoissa ulkotila, piha tai parveke suositellaan suojattavaksi ainakin osittain lasiseinillä. 38 Lasituksessa tulee käyttää kirkasta lasia. 39 Kääntyvien lasituselementtien tai ruutujen suositellaan kääntyvän sisäänpäin, jotta käyttö ja puhdistus olisi turvallista ja helppoa ilman kurottelua. 40 Käytettävyyden kannalta yksittäinen ruutu ei saa olla liian leveä eikä korkea. Lasitus ei saa estää parvekkeen ilman vaihtumista, muuten parvekkeen takana olevan huonetilan kosteus saattaa tiivistyä parvekkeen laseihin ja rakenteisiin. 41 Kiinteässä lasituksessa tuuletus on järjestettävä avattavan osan kautta. Parvekkeiden välisten väliseinien on oltava riittävän tiiviitä, jotta esimerkiksi tupakansavu ei leviää parvekkeelta toiselle ) Pirinen (2003) s ) RTS (1994) RT ) RTS (1994) RT ) Helsingin kaupunki (2002) 40) RTS (1995) RT ) RTS (1996) RT ) Helsingin kaupunki (2002) 14

17 2. Tutkimuksen Tavoiteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää palvelutalojen asunto- ja yhteisparvekkeiden merkitystä, käyttöä ja tarpeellisuutta erikuntoisille ja -ikäisille asukkaille. Tavoitteena oli perehtyä palvelutalojen parvekkeiden rakenteellisiin ominaisuuksiin ja vertailla niitä ja asukaskyselystä saatuja tuloksia parvekkeiden merkityksestä, käyttötavoista ja -määristä. Kyselyn avulla oli tarkoitus myös tuoda esiin käyttäjien mielipiteet erilaisista parvekeratkaisuista ja edelleen pyrkiä osoittamaan, millä tavoin parveketta ja sen ominaisuuksia voidaan kehittää palvelutalon asukkaiden tarpeita vastaavaksi. Tutkimuksen toisena tavoitteena oli kehittää yksittäisen tilakokonaisuuden, parvekken toimivuutta mittaava kyselymenetelmä, jota voidaan soveltuvin osin käyttää muidenkin tilojen käytettävyyden arvioinneissa. 3. Tutkittavat kohteet Tutkimuskohteiksi valittiin kuusi palvelutaloa pääkaupunkiseudulta, joihin tehtiin tutustumiskäynnit lokakuussa Myllypuron, Töölön ja Puistolan palvelutalot edustavat rakennustyyppiä, joihin parveke on lisätty peruskorjauksen yhteydessä. Yrjö ja Hanna -säätiön Hanna-koti sekä Folkhälsanin ja Liesitorin palvelutalot edustavat uutta rakennuskantaa, joissa on lasitetut parvekkeet. Kuva 14. Näkymä parvekkeelta Töölön palvelutalon sisäpihalle. 15

18 Kuvat Liesitorin palvelutalo ja 3. kerroksen pohjapiirustus Liesitorin palvelutalo Vaskivuorentie 12, Vantaa. Rakennusvuosi Suunnittelija Arkkitehtitoimisto Forma-Futura Oy. Liesitorin palvelutalo sijaitsee Myyrmäen aseman vieressä Vantaalla. Palvelutalo koostuu 8-kerroksisesta asuintornista ja kahdesta matalammasta siivestä, joista toisessa sijaitsevat palvelutilat. Palvelutalossa on 64 erillisasuntoa ja yksi 12 asukkaan ryhmäkoti. Enemmistö asunnoista on noin 50 m²:n kaksioita. Osa asunnoista on suurempia kuin palvelutaloissa yleensä, 3 4h+k (70 80 m²). Palvelutalossa on erityyppisiä ja -kokoisia parvekkeita. Ne ovat rakenteeltaan sisäänvedettyjä tai ulkonevia, lasitettuja tai lasittamattomia parvekkeita. Niissä on useita erityyppisiä kaideratkaisuja. Parvekkeet avautuvat etelään, länteen ja pohjoiseen ja niille kuljetaan olohuoneen kautta. Lattia ovat pääsääntöisesti betonia. Ryhmäkodin asuinhuoneissa on omat parvekkeet, joiden lisäksi ryhmäkodissa on yhteiskäytössä oleva tilava parveke. Asuntoparvekkeen koot: 8 m² ja 6,8 m² Parvekemitat: 4000 x 2000 mm ja 3800 x 1800 mm Parvekkeiden ilmansuunnat: pohjoinen, etelä ja länsi 16

19 Kuvat Follkhälsan seniorhuset ja 1. kerroksen pohjapiirustus Folkhälsan seniorhuset Mannerheimintie 97, Ruskeasuo, Helsinki. Rakennusvuosi Suunnittelija Arkkitehtitoimisto Jan Söderlund Oy. Folkhälsans seniorhus on ruotsinkielinen palvelutalo Helsingissä. Se koostuu 5-kerroksisesta päärakennuksesta sekä 3- ja 4-kerroksisista asuinsiivistä. Palvelutalossa on asuntoja 77 kpl ja kolme ryhmäkotia. Suurin osa asunnoista on noin 38 m² kaksioita. Osa parvekkeista on sisäänvedettyjä ja umpikaiteisia, osa ulkonevia ja joissa kaide on lasitiiltä. Kaikissa parvekkeissa on lasitus. Parvekkeille kuljetaan pääsääntöisesti olohuoneesta, mutta muutamista asunnoista kulku on makuuhuoneesta tai keittiöstä. Parvekkeen lattioilla on puuritilät. Ryhmäkodissa ei ole asuinhuonekohtaisia parvekkeita, mutta asukkaiden yhteisessä käytössä on tilava parveke. Parvekkeen koot: 5,2 m² Parvekemitat: 2900 x 1800 mm Parvekkeiden ilmansuunnat: itä ja länsi (ryhmäkoti etelä/kaakko) 17

20 Kuvat Hanna-kodin 3. kerroksen pohjapiirustus, sisäpiha ja terassi Hanna-koti (Yrjö ja Hanna -säätiön palvelutalo) Tyynylaavantie 19, Vuosaari, Helsinki. Rakennusvuosi Suunnittelija Arkkitehtitoimisto Nurmela-Raimoranta-Tasa Oy. Hanna-koti sijaitsee Vuosaaressa keskeisellä paikalla. Asuntoja palvelutalossa on 38 sekä yksi asukkaan dementiaryhmäkoti. Suurin osa asunnoista on noin 43 m²:n kaksioita. Kohteen parvekkeiden leveys vaihtelee mm. Kaikki parvekkeet ovat ulkonevia ja lasitettuja. Parvekekaiteet ovat opaalipintaista lasia, yksi sivu on läpinäkyvää lasia. Parvekkeen lattiat on laudoitettu. Parvekkeille kuljetaan olohuoneesta tai makuuhuoneesta, osassa asunnoista myös keittiöstä. Ryhmäkodissa ei ole asuinhuonekohtaisia parvekkeita vaan ulkoilutilana toimii viereisen päiväkodin katolla sijaitseva tilava kattoterassi. Parvekkeen koko: 4,5 5,2 m² Parvekemitat: x 1800 mm Parvekkeiden ilmansuunnat: lounas ja koillinen 18

21 Kuvat Puistolan palvelutalo ja asemapiirustus Puistolan palvelutalo Aksiisipolku 1, Helsinki. Rakennusvuosi Suunnittelija Arkkitehtitoimisto Erkki Karvinen Ky. Peruskorjausvuosi 1999 (1. krs, yleistilat) ja Suunnittelija Arkkitehtitoimisto Pekkala-Seppänen-Mikkilä Oy. Puistolan palvelutalo koostuu kahdesta 5- ja 6-kerroksisesta asuintornista, joita yhdistää yksikerroksinen palveluosa. Asunnoissa ei ole alun perin ollut parvekkeita. Palveluasuntoja talossa on yhteensä 115, joista yksiöitä on 97 (25,5 29 m²) ja kaksiota 18 (41,4 53,5 m²). Kohteessa on myös 14 asukkaan ryhmäkoti. Parvekkeellisia asuntoja on 88 ja parvekkeettomia 27. Parvekkeet ovat betonirakenteisia, joissa on teräsrunkoinen opaalilasikaide. Parvekkeen lattiat on laudoitettuja. Parvekkeita ei ole lasitettu. Parvekkeille kuljetaan yleensä keittiöstä tai keittokomerosta, joistain asunnoista kulku on olohuoneesta tai makuuhuoneesta. Ryhmäkodissa on kaksi yhteiskäytössä olevaa parveketta. Ryhmäkodin asuinhuoneissa ei ole omia parvekkeita. Parvekkeen koko: 5,3 m² Parvekemitat: 2400 x 2200mm Parvekkeiden ilmansuunnat: pohjoinen, etelä, itä ja länsi. 19

22 Kuvat Töölön palvelutalon kerrosten asuntojen pohjapiirustuksia ja sisäpihan näkymä Töölön palvelutalo Töölönkatu 33, Helsinki. Rakennusvuosi Suunnittelija Arkkitehtitoimisto Erkki Karvinen Ky. Peruskorjausvuosi Suunnittelija Arkkitehdit Jurvainen & Pesola Oy. Töölön palvelutalo muodostuu kahdesta, korttelin vastakkaisilla puolilla sijaitsevasta 7-kerroksisesta asuntolamellista ja niitä yhdistävästä 1-kerroksisesta palveluosasta. Palvelutalon yhteydessä toimii palvelukeskus. Asunnot ovat pääsääntöisesti yksiöitä, kooltaan 27 m². Parvekkeet lisättiin vuonna 2000 peruskorjauksen yhteydessä. Parvekkeellisia asuntoja on 108 ja parvekkeettomia 27. Ryhmäkoti Ruusu on 13 asukkaalle, joiden asuinhuoneissa on omat parvekkeet. Parvekkeet ovat kaikki ulkonevia, rakenteeltaan betonisia. Kaiteet ovat umpinaisia betonikaiteita ja lattiat laudoitettuja. Parvekkeille kuljetaan keittokomerosta. Muutama parveke on lasitettu asukkaiden toimesta. Parvekkeen koko: 4,5 m² Parvekemitat: 2500 x 800 mm Parvekkeiden ilmansuunnat: lounas ja koillinen 20

23 Kuvat Myllypuron palvelutalon 4. kerroksen pohjapiirustus, oleskelupatio ja näkymä yhteisparvekkeelta Myllypuron palvelutalo Myllypadontie 6, Helsinki. Rakennusvuosi Suunnittelija arkkitehti Maunu Kitunen. Peruskorjausvuosi 1997.Suunnittelija Arkkitehtitoimisto Koskinen & Schalin Oy. Palvelutalossa on 108 palveluasuntoa, joista 3 on lyhytaikaisen hoidon (LAH) asuntoja. Yksiöitä on 72 kpl (20,5 22,0 m²) ja kaksioita 36 kpl (42,5 45,5 m²). Ryhmäkoti on valmistunut loppuvuodesta Rakennuksessa on seitsemän rappua. Yhteiset tilat sijaitsevat maatasokerroksessa. Noin puolet asunnoista on parvekkeellisia. Parvekkeet on lisätty peruskorjauksen yhteydessä Asukkaiden yhteiskäytössä on lasitetuiksi oleskeluparvekkeiksi muutetut entiset tuuletusparvekkeet. Asuntoparvekkeet ovat lasittamattomia ja niissä on reikäpeltinen kaide. Umpiseinät ovat tiiltä ja betonia, lattiat on laudoitettu. Parvekkeille kuljetaan asunnosta riippuen olohuoneesta, makuuhuoneesta tai keittokomerosta. Parvekkeen koot: yksiö 4,4 m², kaksio 4,7 m², yhteiset parvekkeet n. 6 m² Parvekemitat: yksiö 2500 x 1750 mm, kaksio 2600 x 1800 mm, yhteiset parvekkeet 3100 x 2220 mm (kapea osa 1040 mm) Parvekkeiden ilmansuunnat: länsi ja itä 21

24 4. Tutkimuksen kulku ja menetelmät Palvelutalojen havainnointikäynneillä parvekkeet kuvattiin ja mitattiin. Taloista hankittiin myös pohjapiirrokset. Parvekkeen oven avautumiseen, avaamismekanismiin sekä oviaukon leveyteen ja kynnysratkaisuun kiinnitettiin erityistä huomiota. Tietoa kerättiin havainnointilomakkeen avulla (Liite 1). Käyttäjätieto asukkailta kerättiin kyselyn avulla. Kyselylomakkeen kysymykset oli jaoteltu seuraavasti: taustatiedot asukkaasta ja asunnosta, asukkaan toimintakyky, parvekkeen rakenteelliset tiedot, parvekelasitus, parvekkeen merkitys ja käyttö sekä parvekkeen ominaisuudet (sää- ja valo-olosuhteet, näkymä, turvallisuus ja esteettömyys). Kysely jaettiin tutkittavien palvelutalokohteiden asukkaille joulukuussa Ryhmäkotien yhteisparvekkeen käytöstä tehtiin teemahaastattelu henkilökunnalle. (Liite 9) Jokaisen palvelutalon vastauksista koottiin erilliset raportit, joissa vastaukset on purettu taulukoihin (Liitteet 2-7). Vertailua tehtiin eri kohteiden, ikäjakauman, toimintakyvyn sekä lasitettujen ja lasittamattomien parvekkeiden välillä. Kyselyn purkuvaiheessa analysoitiin kyselykaavakkeen toimivuus. Lomaketta muutettiin niissä kohdissa, joissa havaittiin, että vastaajilla oli ollut vaikeuksia täyttää lomaketta tai kysymys aiheutti epäluotettavaksi tulkittavia vastauksia. Lopulliset asukaskyselylomakkeet, kysely asuntojen parvekkeista ja kysely yhteiskäytössä olevista parvekkeista, ovat tämän raportin liitteenä (Liite 8). 22

25 5. palvelutaloasuntojen parvekkeet Kyselyitä jaettiin yhteensä 468 kpl ja vastauksia saatiin 237 kpl. Parvekkeellisia asuntoja koskevia vastauksia oli 220. Vastausprosentti vaihteli kohteittain % välillä. Koko aineiston vastausprosentti oli 51 %. Kyselytulokset kuvasivat kaupunkiympäristössä palvelutaloissa asuvien vanhusten parvekkeiden käyttöä ja merkitystä. Palvelutalokohteiden parvekkeista tehty kysely antoi hyvän kuvan eri kohteista. Kyselyn tuloksia vertailtiin kohteiden kesken ja myös tavallisten asuinkerrostalojen parvekkeita koskevan kyselytutkimuksen 43 tuloksiin Tietoa asunnoista ja parvekkeista Kyselyyn vastanneista asui yksiöissä 46 %, kaksioissa 46 % ja kolmioissa 7 %. Yksiöt olivat pienikokoisia, keskimäärin 27,7 m². Pienimmät yksiöt olivat Myllypuron palvelutalossa (20,5 22,0 m²) ja suurimmat Liesitorin palvelutalossa (keskimäärin 38,2 m²). Hanna-kodin ja Folkhälsanin palvelutalojen parvekkeet olivat kaikki lasitettuja. Liesitorin palvelutalon parvekkeista lasitettuja oli kyselyn mukaan noin 70 % ja Töölön palvelutalossa lasitus oli muutamassa parvekkeessa. Suurimmat parvekkeet olivat Liesitorin palvelutalossa, niiden pinta-ala oli joko 6,8 tai 8 m². Suurin parvekesyvyys (2200 mm) oli Puistolan ja Liesitorin palvelutaloissa. Kaikkien kohteiden parvekkeiden syvyys oli vähintään 1750 mm. Kyselyyn vastanneiden asukkaiden asuntoparvekkeet avautuivat kaikkiin ilmansuuntiin: itään 28 %, länteen 24 %, koilliseen 21 %, etelään 13 % ja pohjoiseen 5 %. Asuntotyypit (%) Liesitori Folkhälsan Hanna-koti Töölö Puistola Myllypuro yksiö Asuntotyypit (%) Liesitori 13 Folkhälsan 4 Hanna-koti 14 Töölö 97 Puistola 83 Myllypuro 58 kaksio yksiö kolmio kaksio h kolmio tai enemmän puuttuva 4h tai enemmän tieto puuttuva tieto Taulukko 1. Kohteiden asuntotyypit. yksiö Liesitori Folkhälsan Hanna-koti Töölö Puistola Myllypuro pinta-ala yksiö (m²) Liesitori 6,8 Folkhälsan 5,2 Hanna-koti 4,5-5,2 Töölö 4,5 Puistola 5,3 Myllypuro 4,4 syvyys pinta-ala x leveys (m²) (mm) 18006,8 x ,2 x ,5-5, ,5 x ,3 x ,4 x 2500 kaksio syvyys x leveys (mm) pinta-ala kaksio (m²) 1800 x ,8 ja x , ,5-5, x , x , x ,7 syvyys pinta-ala x leveys (m²) (mm) ,8 x ja ,2 x ,5-5, ,5 x ,3 x ,7 x 2600 syvyys x leveys (mm) 1800 x x x x x 2600 Taulukko 2. Parvekkeiden pinta-alat ja mitoitus Tietoa asukkaista Suurin osa kyselyyn vastanneista asui yksin (92 %). Vastaajista naisia oli 79 %. Vastanneiden keski-ikä oli 79,6 vuotta. Aineisto jakautui tasan yli ja alle 80-vuotiaiden kesken ( kpl). Vastaajista 73 % oli 75 vuotta täyttäneitä. Töölön palvelutalon ja Folkhälsanin palvelutalon vastaajat olivat iäkkäimpiä, keski-iältään lähes 83 vuotta. 43) Heikkilä (1996) 23

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

AS OY HELSINGIN KARPALO Passiivinen auringonsuojaus

AS OY HELSINGIN KARPALO Passiivinen auringonsuojaus AS OY HELSINGIN KARPALO Passiivinen auringonsuojaus Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Yliopistonkatu 30 PL 56, 20101

Lisätiedot

Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio

Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1 Kotilokatu 1, 70840 Kuopio HANKETIEDOT Rakennuskohteen nimi ja osoite As Oy Kuopion Kotilokatu 1 Kotilokatu 1 70840 Kuopio Tontin tiedot Vuokratontti, pinta-ala:

Lisätiedot

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille 1 (5) VASTAUSOHJE Täytetty lomake pyydetään palauttamaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen: esteeton.espoo@espoo.fi Tämän lomakkeen tarkoituksena

Lisätiedot

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN

SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN KOETUT OLOSUHTEET JA SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN PÄIVÄKODISSA Sisäilmastoseminaari 16.3.2011 Marko Pulliainen LVI-talotekniikkateollisuus ry (1) TAUSTAA PÄIVÄKOTIEN ILMANVAIHTO, 2002 tavoitteena

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA Aurinkokatu 7, 80140 Joensuu

ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA Aurinkokatu 7, 80140 Joensuu ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA Aurinkokatu 7, 80140 Joensuu ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA AURINKOKATU 7, 80140 JOENSUU Arvioitu valmistuminen tammikuu 2016 Asunto Oy Joensuun Marjala on tyylikäs ja nykyaikainen

Lisätiedot

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja CO 2 GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto KOMBI 144 Kaksikerroksinen puutalo on perinyt ulkomuotonsa perinteiseltä rintamamiestalolta. Lopputulos on silti moderni ja suunniteltu vastaamaan

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Irja Henriksson 2.6.2016 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. Asuntokuntien keskikoko pienenee jatkuvasti.

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Kaupunkilaisten kokemuksia elinympäristön laadusta

Kaupunkilaisten kokemuksia elinympäristön laadusta Kaupunkilaisten kokemuksia elinympäristön laadusta Ympäristöterveyskyselyn tuloksia 14.12.2016 Timo Lanki HSY:n ilmanlaadun tutkimusseminaari Tausta Kaivattiin ilmansaasteiden ja melun epidemiologisiin

Lisätiedot

ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava

ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO KESKIPELLONKATU 10, 04230 KERAVA Arvioitu valmistuminen lokakuu 2016 Laadukas ja hyvin suunniteltu asumisoikeuskohde

Lisätiedot

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Lomake 1: Käyttäjäkysely 1. Kuinka kauan olette työskennelleet tässä rakennuksessa? 2. Missä huonetilassa työskentelette pääasiallisesti? 3. Työpisteenne sisäilman laatu: Oletteko

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6.

Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6. Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6.2016 Esteettömyystutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Invalidiliiton

Lisätiedot

ikäihmisille KIINTEISTÖ OY TUUSULAN PELLAVAKALLIO Kotoisia palveluasuntoja

ikäihmisille KIINTEISTÖ OY TUUSULAN PELLAVAKALLIO Kotoisia palveluasuntoja KIINTEISTÖ OY TUUSULAN ELLAVAKALLIO 10/2014 Kiinteistö Oy Tuusulan ellavakallio ellavamäentie 9 04320 Tuusula Yrjö ja Hanna säätiö Elimäenkatu 25-27, 00510 Helsinki puh. 020 742 9888, info@yrjojahanna.fi

Lisätiedot

Asunto Oy Kirkkonummen Vaski

Asunto Oy Kirkkonummen Vaski Asunto Oy Kirkkonummen Vaski ASUNTOJEN VUOKRAUS JA TIEDUSTELUT REALIA ASUNTOVUOKRAUS Valimotie 17 19, 00380 Helsinki Minna Pääkkönen puh. 010 228 6375, minna.paakkonen@realia.fi, pks.management@realia.fi

Lisätiedot

ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI

ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI HANKETIEDOT As Oy Viitasaaren Loisto rakennetaan loistavalle paikalle Keitele järven rantaan, omarantaiselle tontille, aivan Viitasaaren ydinkeskustaan,

Lisätiedot

Sijoita pientalosuunnitelmasi tontille, tekemällä analyysi maisemasuunnista, ilmansuunnista, puustosta ja maastomuodoista.

Sijoita pientalosuunnitelmasi tontille, tekemällä analyysi maisemasuunnista, ilmansuunnista, puustosta ja maastomuodoista. Pientalon suunnittelu Sykli 1 Sijoita pientalosuunnitelmasi tontille, tekemällä analyysi maisemasuunnista, ilmansuunnista, puustosta ja maastomuodoista. Ilmansuunnat Tontilla kaavatekstit kirjoitetaan

Lisätiedot

*MUUNTUVA ASUNTO asuminen on ihmisen / ihmisten toimimista tilassa

*MUUNTUVA ASUNTO asuminen on ihmisen / ihmisten toimimista tilassa *MUUNTUVA ASUNTO asuminen on ihmisen / ihmisten toimimista tilassa Asumisen edellytyksiä Suomen Rakentamismääräyskokoelman osa G1: - Asuinhuoneen huoneala vähintään 7 m2, asuinhuoneiston huoneistoala vähintään

Lisätiedot

ASUNTO OY KUOPION PUIJONKRUUNU Aarre Puijon juurella

ASUNTO OY KUOPION PUIJONKRUUNU Aarre Puijon juurella ASUNTO OY KUOPION PUIJONKRUUNU Aarre Puijon juurella Maisema kruunaa asumisen Täällä asut Puijon uljaiden maisemien äärellä, aivan Kuopion kupeessa! Asunto Oy Kuopion Puijonkruunu sijaitsee uudella Pihlajalaakson

Lisätiedot

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS Yleistä Toteutettiin vuosien 2013-2015

Lisätiedot

HEKAN ASUKASKYSELY 2016: ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYS SAMALLA HYVÄLLÄ TASOLLA KUIN AIEMPINA VUOSINA

HEKAN ASUKASKYSELY 2016: ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYS SAMALLA HYVÄLLÄ TASOLLA KUIN AIEMPINA VUOSINA HEKAN ASUKASKYSELY 2016: ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYS SAMALLA HYVÄLLÄ TASOLLA KUIN AIEMPINA VUOSINA 1.3.2017 1 TAUSTAA 1.3.2017 2 ASUKASKYSELYN TOTEUTUKSESTA Samalla mallilla vuodesta 2008 Neljättä vuotta mukana

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

Pyörätuolihissit. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Pyörätuolihissit. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Pyörätuolihissit Pyörätuolihissit ovat kevytrakenteisia pystyhissejä tai porrashissejä jotka soveltuvat yleensä melko pieniin tasoeroihin. Kerroksesta toiseen siirtymisessä on uudisrakennuksissa käytettävä

Lisätiedot

Muottikatu 6 B Alppila, Oulu. TA-Yhtymä Oy

Muottikatu 6 B Alppila, Oulu. TA-Yhtymä Oy Muottikatu 6 lppila, Oulu T-Yhtymä Oy OTTIKTU 6 KIINTEISTÖ OY OULUN SEUDUN SENIORI/ OTTIKTU 6 Hsto nro Kerros Hstotyyppi Pinta-ala Jyvitetty Vuokra huoneistoala 47 1 1h+kk 31,5 35,1 358,02 48 1 2h+kk 45,5

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C Kunta: Kuopio Päivämäärä: 4.1.2017 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

TAMPEREEN ASUNTAMAANRINNE

TAMPEREEN ASUNTAMAANRINNE TAMPEREEN AUNTAMAANRINNE Asuntamaanrinne 1, KARTTA A OY TAMPEREEN AUNTAMAANRINNE AEMAPIIRRO VUOREKEN PUITOKATU TALO B TALO C TONTTI 2 TALO A TONTIN RAJA LEII JÄTE- KERÄY P-LAITO AUNTAMAANRINNE T AJO TONTILLE

Lisätiedot

FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat

FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800.

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800. RUUTUA RAITAA Kaupunkikuva Korttelisuunnitelma noudattaa kaavarungon periaatteita. Kortteli muodostaa yhtenäisen ja omaleimaisen kokonaisuuden, joka kuitenkin korkeuksiltaan, suunniltaan ja mittakaavaltaan

Lisätiedot

Saimaankatu 29, Lahti

Saimaankatu 29, Lahti Lausunto 6265-1a 1(8) 30.1.2015 Meluselvitys Saimaankatu 29, Lahti Lausunnon muutokset Numero Päiväys Muutokset 6265-1a 30.1.2015 Ensimmäinen versio. Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen tai kopiointi

Lisätiedot

ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää

ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE MANSIKKA-AHONTIE 3, 05810 HYVINKÄÄ Arvioitu valmistuminen helmikuu 2016 Rauhallisella ja viihtyisällä

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Townhouse - tutkimuksen kertomaa

Townhouse - tutkimuksen kertomaa Townhouse - tutkimuksen kertomaa toteutettu: asumispreferenssikysely alkuvuosi 2014 workshops alkuvuosi 2015 menossa: energia- ja ympäristöasennekysely Eija Hasu, Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitos

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus LUONNOS 8.6.2016 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 e :n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se

Lisätiedot

Hissi vanhaan taloon

Hissi vanhaan taloon Hissi vanhaan taloon 1 Helsingin kaupunki Talous- ja suunnitteluosasto PL 20 (Pohjoisesplanadi 15-17 B) 00099 Helsingin kaupunki Hissiasiamies Puhelin: (09) 310 36122 Faksi: (09) 310 36272 S-posti: simo.merila@hel.fi

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi.

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi. Kiinteistö 3485/16, Kiikkaistenkuja 13, 01800 Klaukkala Tontti Tontti sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO2 ½I, erillispientalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on 1 882

Lisätiedot

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko TA-Asumisoikeus Oy / Kivikonkaari 40 HUONEISTOLUETTELO, TALO 1 15.08.2014 n:o tyyppi m 2 kerros P=parveke PI=piha T=terassi A1 3H+K 79,5 2 P A2 2H+KT 66,0 2 P

Lisätiedot

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS 14.12.2010 FCG Oy RAKENNUSTYÖSELOSTUS I KAAVIN KUNTA, kirkonkylän rantauimala 14.12.2010 Huolto-

Lisätiedot

Tehokas ja kestävä esteetön asuntorakentaminen. Niina Kilpelä arkkitehti SAFA Kynnys ry

Tehokas ja kestävä esteetön asuntorakentaminen. Niina Kilpelä arkkitehti SAFA Kynnys ry Tehokas ja kestävä esteetön asuntorakentaminen Niina Kilpelä arkkitehti SAFA Kynnys ry Hankkeen tausta ja tavoitteet Kestävä asuntorakentaminen. VAMPO 2010-2015: yhteiskunnan esteettömyyden laaja-alainen

Lisätiedot

Tsinnia ja Viikinportti tulokset Itsenäinen kerrostaloasunto

Tsinnia ja Viikinportti tulokset Itsenäinen kerrostaloasunto Tsinnia ja Viikinportti tulokset Itsenäinen kerrostaloasunto Kehittyvä kerrostalo seminaari 19.11.2015 viitteellinen havainnekuva Tuomo Siitonen Architects TSINNIA (NCC) VIIKINPORTTI (Fennia) valokuvat:

Lisätiedot

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Yhteenveto Iisalmessa, Kiuruvedellä, Lapinlahdella ja Pielavedellä tehdyistä asukas- ja koululaiskyselyistä KYSELYT JA HAASTATTELUT Asukas- ja koululaiskyselyt

Lisätiedot

LINNANKATU 34, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

LINNANKATU 34, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. LINNANKATU 34, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 4h+k+vh+kh+kph+s+erill.wc+las.p., 182 m, 719 000 Vastaava välittäjä Kaarina Nikkanen MYYNTINEUVOTTELIJA, KiAT, PARTNER 040 053 2642 kaarina@bolkv.fi

Lisätiedot

TOWNHOUSE. Kaupunkitalon suhde pihaan

TOWNHOUSE. Kaupunkitalon suhde pihaan TOWNHOUSE Kaupunkitalon suhde pihaan PIHARAKENNE Ulkotilat kuuluvat kiinteästi Townhouserakennukseen. Tyypillisimmissä ratkaisuissa yhden perheen asuntoon liittyy pieni takapiha. NÄKYMÄT Townhousen rakenteesta

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 Kunta: Varkaus Päivämäärä: 13.12.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Porrastietoa suunnittelijoille

Porrastietoa suunnittelijoille Porrastietoa suunnittelijoille Ohjelma: Porrasvalmistajat ry:n esittely - puheenjohtaja Anne Juopperi, Lappiporras Oy Portaan aukon mitoitus - Anne Juopperi, Lappiporras Oy Portaiden ja kaiteiden mitoitus

Lisätiedot

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34.

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34. HANKEELOTU 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34 hnro 730 2003 27.1.2014 Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto Luonnokset 27.01.2014 ijainti Kortteli 40122, tontti 2 Tapulikaupungintie

Lisätiedot

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy. Malagankatu 3, Helsinki. KOy Helsingin Jallukka

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy. Malagankatu 3, Helsinki. KOy Helsingin Jallukka Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy Malagankatu 3, Helsinki KOy Helsingin Jallukka Urbaania asumista meren äärellä Jätkäsaaren tunnelma muodostuu kivijalkaliikkeistä, pyöräily- ja kävelyreiteistä

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009 Leinikkitie 36 01350 Vantaa usraportti 23.5.2009 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tutkimuksen tavoite... 3 1.4

Lisätiedot

ASUMISPAKKI- koulutus Asukasdemokratia ja järjestysmääräykset

ASUMISPAKKI- koulutus Asukasdemokratia ja järjestysmääräykset ASUMISPAKKI- koulutus Asukasdemokratia ja järjestysmääräykset 1 Asukasdemokratia Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa 16.7.1990/649 eli Yhteishallintolaki : Laki antaa vuokralaisille oikeuden ottaa osaa

Lisätiedot

UUDISTA LUKITUKSESI AJAN TASALLE ABLOY TUOTEPAKETEILLA

UUDISTA LUKITUKSESI AJAN TASALLE ABLOY TUOTEPAKETEILLA R UUDISTA LUKITUKSESI AJAN TASALLE ABLOY TUOTEPAKETEILLA Lukkoja ja niiden toimivuutta pidetään useasti itsestäänselvyytenä. Kiinteistön lukituksen tilaan ja avaimiin ei kiinnitetä riittävästi huomiota

Lisätiedot

Asunto Oy Hyvinkään Martinhovi. Moderni koti Hyvinkäällä

Asunto Oy Hyvinkään Martinhovi. Moderni koti Hyvinkäällä Moderni koti Hyvinkäällä Talo A Kortetie Jäte Martinlähteenpuisto 1 ap Jäte Talo B Oleskelu- ja leikkialueet Autokatos 1 7 ap Autokatos 2 9 ap Hyvinkäällä on ihanteellinen logistinen sijainti ja erinomaiset

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Asunto Oy Iisalmen Asemanhelmi. Uusi ja nykyaikainen koti perinteikkäällä alueella.

Asunto Oy Iisalmen Asemanhelmi. Uusi ja nykyaikainen koti perinteikkäällä alueella. Uusi ja nykyaikainen koti perinteikkäällä alueella. Joukolankatu ohjolankatu äiviönkatu Iisalmen Asemanhelmi Asemakatu Malminkatu avonkatu ilpijärvi ÄIVIÖNATU Aseman tienoo uudistuu! JÄTE JOINEN UITORAITTI

Lisätiedot

Erilaisia säänsuojakatoksia. Elena Autio ja Minna-Liisa Heiskanen Suomen Hevostietokeskus ry Tallinpitäjän verkkotietopakettihanke 2015

Erilaisia säänsuojakatoksia. Elena Autio ja Minna-Liisa Heiskanen Suomen Hevostietokeskus ry Tallinpitäjän verkkotietopakettihanke 2015 Erilaisia säänsuojakatoksia Elena Autio ja Minna-Liisa Heiskanen Suomen Hevostietokeskus ry Tallinpitäjän verkkotietopakettihanke 2015 Säänsuojakatokset Ulkotarhan ja laitumen säänsuojakatosten tarkoitus

Lisätiedot

TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 Rakennustapaselostus 12.6.2014 YLEISTÄ TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 koostuu seitsemästätoista paritalosta, joissa on yhteensä 34 huoneistoa. Kaikki huoneistot

Lisätiedot

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA Loppukiri: Aktiiviset Seniorit Ry /Sato Birger Kaipiaisenkatu 1, 00550 Helsinki Kerrosala 3732 kem² Bruttoala 5181 brm² Huoneistoala

Lisätiedot

Kirkkopuiston seurakuntakoti

Kirkkopuiston seurakuntakoti Kirkkopuiston seurakuntakoti 10.6.2015 Kirkkopuiston seurakuntakoti sijaitsee Keskuskirkon läheisyydessä kaupungin keskustassa, katuosoite: Hämeenkatu 5, postiosoite: Kirkkopolku 2 a. Rakennus valmistui

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001.

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa ympärivuorokautisia elämäniloa tuottavia hoito- ja hoivapalveluja turvallisissa ja kodinomaisissa ryhmäkodeissa.

Lisätiedot

AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, LEMPÄÄLÄ

AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, LEMPÄÄLÄ AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, 37550 LEMPÄÄLÄ AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, 37550 LEMPÄÄLÄ TERVETULOA LEMPÄÄLÄN HAKKARIIN! Lempäälän Hakkariin aivan Hakkarinkartanon viereen

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 11. huhtikuuta 2002 PE 301.518/Kompr.tark. 4-5 KOMPROMISSITARKISTUKSET 4-5 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

RT 38316 tarviketieto 1 TARVIKETIETO lokakuu 2012 voimassa 30.11.2014 asti 1 (6)

RT 38316 tarviketieto 1 TARVIKETIETO lokakuu 2012 voimassa 30.11.2014 asti 1 (6) RT 38316 tarviketieto 1 TARVIKETIETO lokakuu 2012 voimassa 30.11.2014 asti 1 (6) RT 38316 331 Talo 2000 431 Talo 90 X31 julkisivujärjestelmät SfB F3 Hoito- ja huoltokoodi LASITUSJÄRJESTELMÄT AluRoll Oy

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

Asunto Oy. Sipoon Kvartsi. Kvartsitie 1

Asunto Oy. Sipoon Kvartsi. Kvartsitie 1 Asunto Oy Sipoon Kvartsi Kvartsitie 1 Uutta modernia asumista Söderkullassa! Asunto Oy Sipoon Kvartsi rakennetaan Söderkullan alueelle lähelle palveluja ja hyviä ulkoilumaastoja. Yhtiöön tulee kolme taloa,

Lisätiedot

Kehittyvä kerrostalo -vuosiseminaari Itsenäinen kerrostaloasunto

Kehittyvä kerrostalo -vuosiseminaari Itsenäinen kerrostaloasunto Kehittyvä kerrostalo -vuosiseminaari Itsenäinen kerrostaloasunto Ilkka Alvoittu Hankekehitysjohtaja 14.11.2013 NCC-yhtiöt, Suomi 1 Itsenäinen kerrostaloasunto - omakotitalo kerrostalossa 14.11.2013 NCC-yhtiöt,

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Sisällys: CITY 130... 4 CITY 140... 6 CITY 164... 8 CITY 180... 10

Sisällys: CITY 130... 4 CITY 140... 6 CITY 164... 8 CITY 180... 10 MALLISTO CITY 2 HB Kivitalojen kivitalomallisto on syntynyt tarpeista kehittää kivitalokonsepti, joka vastaa suomalaisen perheen tarpeita hyvin suunnitellusta, energia- ja kustannustehokkaasta sekä sopivan

Lisätiedot

ASUNTO OY SIPOON PÄHKINÄLEHTO Graniittitie 13 C, 01150 Sipoo

ASUNTO OY SIPOON PÄHKINÄLEHTO Graniittitie 13 C, 01150 Sipoo AUNTO OY IPOON PÄHKINÄLEHTO Graniittitie 13 C, 01150 ipoo AUNTO OY IPOON PÄHKINÄLEHTO GRANIITTITIE 13 C, 01150 IPOO Arvioitu valmistuminen maaliskuu 2016 Muuta ihanaan öderkullaan! Asunto Oy ipoon Pähkinälehto

Lisätiedot

ProSecure OPTI SAFE OPTI COMBI OPTI SCAN SAFETY EASY MOTION MONO EASY MOTION STEREO OPTI MOTION MONO OPTI MOTION STEREO

ProSecure OPTI SAFE OPTI COMBI OPTI SCAN SAFETY EASY MOTION MONO EASY MOTION STEREO OPTI MOTION MONO OPTI MOTION STEREO OPTI SAFE OPTI COMBI OPTI SCAN SAFETY EASY MOTION EASY MOTION OPTI MOTION OPTI MOTION EN 16005 -standardin mukaisia ratkaisuja -pulssianturit ja turva-anturit sarana- ja liukuoviautomatiikkaan. Täyttävät

Lisätiedot

Esteetön piha ja puutarha

Esteetön piha ja puutarha Esteetön piha ja puutarha 1 Kun puhutaan esteettömyydestä, niin on kysyttävä: MITÄ OVAT ESTEET? On pitänyt oppia itse syömään ja kävelemään Oppia lukemaan, ajamaan polkupyörällä, hiihtämään ja luistelemaan

Lisätiedot

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE NAANTALI, KERROSTALO 3h+kt+s+ph/khh+wc+vh+las.terassi+v+ak, 84 m, 314 000 Vastaava välittäjä Johanna Willberg MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, LKV, PARTNER, KAUPANVAHVISTAJA 040 041 048

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 25.9.2015 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 Lahdessa oli vuoden 2014 lopussa 54 666 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 513 asuntokunnalla.

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

HEKAN ASUKASKYSELY 2015: TYYTYVÄISYYS EDELLEEN KORKEALLA TASOLLA

HEKAN ASUKASKYSELY 2015: TYYTYVÄISYYS EDELLEEN KORKEALLA TASOLLA HEKAN ASUKASKYSELY 2015: TYYTYVÄISYYS EDELLEEN KORKEALLA TASOLLA 28.1.2016 1 TAUSTAA 28.1.2016 2 ASUKASKYSELYN TOTEUTUKSESTA Samalla mallilla vuodesta 2008 Kolmatta vuotta mukana myös asiointiin, asuntoon

Lisätiedot

Saarenpääkoti (erillinen hakemus)

Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Hakemuksen täyttöpäivä: Kotihoito Pienkoti Tehostettu palveluasuminen Asiakastiedot Hakemuksen saapumispäivä: Saarenpääkoti (erillinen hakemus) 1 (5) Asiakkaan suostumus hakemukseen Asiakkaan nimi (myös

Lisätiedot

Vammaispalveluhanke Lapissa

Vammaispalveluhanke Lapissa Vammaispalveluhanke Lapissa Kehitysvammaisten asuminen (Tallavaara, 2010) Asuu vanhemman/vanhempien kanssa Asumismuodot 31.5.2010 (N=1592) 0 % 9 % Muun sukulaisen luona 1 % 1 % Perhehoidossa tai ammatill.perhekodissa

Lisätiedot

Tilannekatsaus esteettömyyslainsäädäntöön. Erja Väyrynen Yliarkkitehti Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto

Tilannekatsaus esteettömyyslainsäädäntöön. Erja Väyrynen Yliarkkitehti Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Tilannekatsaus esteettömyyslainsäädäntöön Erja Väyrynen Yliarkkitehti Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto ESKE-verkostoseminaari 17.3.2016 Sisältö 1. Koko Rakentamismääräyskokoelma uudistuu

Lisätiedot

Passerie. TONTINLUOVUTUSKILPAILU PÄÄSKYVUORENRINNE, TURKU Passerie

Passerie. TONTINLUOVUTUSKILPAILU PÄÄSKYVUORENRINNE, TURKU Passerie Passerie Alueen yleiskuvaus Pääskyvuoren alueen ilmettä leimaa jylhä rinne ja sen vanha upea puusto. Suunnitelma perustuu kaavaluonnoksen mukaisten tonttien sarjaan. Ehdotuksessa samankokoisista tonteista

Lisätiedot

ASUNTO OY TUUSULAN PUISTOKAARI Selmantie 2, 05400 Jokela

ASUNTO OY TUUSULAN PUISTOKAARI Selmantie 2, 05400 Jokela ASUNTO OY TUUSULAN PUISTOKAARI Selmantie 2, 05400 Jokela ASUNTO OY TUUSULAN PUISTOKAARI SELMANTIE 2, 05400 JOKELA Arvioitu valmistuminen helmikuu 2016 Rauhallisella ja lapsiystävällisellä Lepolan alueella

Lisätiedot

ASUNTO OY PORVOON MARIA JOTUNINKATU 2 Maria Jotuninkatu 2, 06100 Porvoo

ASUNTO OY PORVOON MARIA JOTUNINKATU 2 Maria Jotuninkatu 2, 06100 Porvoo Taiteilijan näkemys ASUNTO OY PORVOON MARIA JOTUNINKATU 2 Maria Jotuninkatu 2, 06100 Porvoo ASUNTO OY PORVOON MARIA JOTUNINKATU 2 MARIA JOTUNINKATU 2, 06100 PORVOO Arvioitu valmistuminen 5/2017 Hornhattula

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Tutkimusseloste 1(10) Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Kohde: Ivalon yläaste ja Ivalon lukio sekä vertailukouluna toiminut Inarin koulu Kuopio 29.01.2016 Jussi Lampi Asiantuntijalääkäri jussi.lampi@thl.fi

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

Ikäihmisten oma kokemus liikkumisen turvallisuudesta Etelä-Savossa

Ikäihmisten oma kokemus liikkumisen turvallisuudesta Etelä-Savossa Ikäihmisten oma kokemus liikkumisen turvallisuudesta Etelä-Savossa Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus (ATH) ja keskustelu Pieksämäen vanhusneuvoston kanssa 9.9.2014 Sisäisen turvallisuuden teematilaisuus

Lisätiedot

LUUTNANTINPOLKU. Helsingin Asumisoikeus Oy LUUTNANTINPOLKU Luutnantinpolku HELSINKI. turvallisesti omaan kotiin

LUUTNANTINPOLKU. Helsingin Asumisoikeus Oy LUUTNANTINPOLKU Luutnantinpolku HELSINKI. turvallisesti omaan kotiin Helsingin Asumisoikeus Oy LUUTNANTINPOLKU Luutnantinpolku 2 00410 HELSINKI Kuvitus- ja havainnekuvat ovat taiteilijan näkemyksiä ja saattavat poiketa toteutuneesta. Kuvitus- ja havainnekuvat ovat taiteilijan

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 9/2003 Marja-Leena Ikonen 25.9.2003 Tyhjät arava- ja korkotukivuokra-asunnot kasvukeskusten suurissa kaupungeissa syksyllä 2003 Valtion asuntorahasto

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Tupasvilla R A K E N N U S L I I K E L E I M A R A K E N T A J A T O Y. a s o y h y v i n k ä ä n. Sibeliuksenkatu 1, 13100 Hämeenlinna

Tupasvilla R A K E N N U S L I I K E L E I M A R A K E N T A J A T O Y. a s o y h y v i n k ä ä n. Sibeliuksenkatu 1, 13100 Hämeenlinna a s o y h y v i n k ä ä n R A K E N N U S L I I K E L E I M A R A K E N T A J A T O Y Sibeliuksenkatu 1, 13100 Hämeenlinna Heippa! Nyt aloitamme Leimarakentajien uusien rivitalokotien rakentamisen Hyvinkäälle!...nyt

Lisätiedot