KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANKAANPÄÄN KAUPUNKI"

Transkriptio

1 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI NIINISALON VARUSKUNNAN ASUINALUE RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELIT / korj Arkkitehtistudio Kujala & Myllymäki Oy KANKAANPÄÄN KAUPUNKI, NIINISALON VARUSKUNNAN ASUINALUEEN RAKENTAMISTAPAOHJEET 1

2 Sisällysluettelo 1. PERUSTIEDOT Yleistä Asemakaavan tietoja KAUPUNKIKUVALLISET TAVOITTEET JA MUUT RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 1060 ja 1061, Susitalot Kortteli 1062, Selvaag-talot Kortteli Kortteli 1064, Kotikaari Kortteli 1065, Rantatie Korttelit 1066 ja 1067, Rantakylä VU-alue (Susipuisto), huoltorakennus /21

3 1. PERUSTIEDOT 1.1 Yleistä Rakentamistapaohjeet koskevat Kankaanpään kaupungin Niinisalon varuskuntaalueen asuinalueelle laaditun asemakaavan muodostamia kortteleita. Ohjeita ja niihin liittyviä tyyppipiirustuksia saa Kankaanpään kaupungin rakennusvalvonnasta ja kaavassa on edellytetty näiden ohjeiden noudattamista. Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden tarkoituksena on asemakaavamääräysten lisäksi ohjata rakentamista alueella siten, että alueesta muodostuu asukkaille viihtyisä asuinpaikka, joka kaupunkikuvallisesti ja maisemallisesti säilyttää olemassa olevat piirteensä ja että alueelle sallittava täydennysrakentaminen toteutetaan aluetta tukevalla, tyyppipiirustusten mukaisella tavalla. Rakentamistapaohjeet ovat lähtökohtana rakennuslupaa edeltävässä lupatarkastuksessa ja ne sitovat tonttien toteuttajia. Suunnittelu: Suunnitteluvaiheessa rakentajan on hankittava hankkeelle pääsuunnittelija sekä tarvittavat erityissuunnittelijat kuten rakennesuunnittelija, LVIsuunnittelija ja sähkösuunnittelija. Pääsuunnittelija on pääsääntöisesti arkkitehti, joka huolehtii myös hankkeen liittymisestä naapurihankkeisiin. Rakennusvaiheessa on palkattava vastaava työnjohtaja ja erityisalojen työnjohtajat vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtotöille. Ympäristölähtökohdat: Alue sijaitsee Niinisalon taajaman tuntumassa varuskuntaalueen läheisyydessä ja muodostuu kolmelta eri vuosikymmeneltä peräisin olevasta asuntorakennuskannasta. Nykyinen säilytettävä rakennuskanta on kortteleittain varsin yhtenäinen ja muodostettavalla asemakaavalla ja tällä rakentamistapaohjeistolla turvataan asuntokannan säilyminen ja alueellinen yhtenäisyys. Alueelle sallittava uudisrakentaminen tapahtuu yksinomaan asemakaavan yhteydessä laadittujen tyyppipiirustusten mukaan ja on keskittynyt vain talous- ja huoltorakennusten rakentamiseen sekä yhden asuinrakennuksen rakentamiseen. 1.2 Asemakaavan tietoja Käyttötarkoitus: Tontit ovat asuinkerrostalojen korttelialueita (AK/s-2), rivitalojen korttelialueita (AR/s-1), erillispientalojen korttelialueita (AO/s-3) sekä asumista palvelevien yhteiskäyttöisten rakennusten korttelialueita (AH-2). Tonttikoot vaihtelevat kortteleittain välillä m2. Rakennusoikeus: Tonttien rakennusoikeus asuinrakennusten osalta perustuu olemassa olevaan rakennuskantaan ja on välillä k-m2. Piharakennusten rakennusoikeudet ovat k-m2. Rakennusalat: Tonteilla on erillinen rakennusala asuinrakennukselle sekä autosuojaja talousrakennukselle. Kaikki rakennukset rakennetaan irti rajoista. Kerrosluku: Kerrosluvut vaihtelevat kortteleittain välillä I IV. Auton säilytyspaikan ja talousrakennuksen kerrosluku on I. 3/21

4 Kaava-aluetta koskee seuraava yleismääräys: Puolustusvoimien toiminta saattaa rajoittaa maankäyttö- ja rakennus- lain 54 :n vaatimuksia terveellisestä, turvallisesta ja viihtyisästä elin- ympäristöstä ammunta-, lento- ja muun harjoitustoiminnan aikana. Tontin asuinrakennus on rakennettava niin, ettei ulkoinen melu asuintiloissa ikkunoiden ollessa suljettuina ylitä 35dB (LAeq klo 7-22). Vastaavaan tasoon tulee, rakennussuojelun sallimissa puitteissa, pyrkiä myös alueen asuinrakennuksia peruskorjattaessa. Leikki- ja oleskelualueena käytettävän piha-alueen toteutuksessa tulee, alueen kulttuurihistorialliset arvot huomioon ottaen, huolehtia, ettei melutaso ylitä 55 db(laeq klo 7-22) ja 50 db (LAeq klo 22-7). 4/21

5 2. KAUPUNKIKUVALLISET TAVOITTEET JA MUUT RAKENTAMISTAPAOHJEET 2.1 Korttelit 1060 ja 1061, Susitalot Pihapiiri: Asemakaava määrää rakennuksien paikat sekä äärimitat. Muut pihajärjestelyt sijoitetaan tonteille havainnekuvan periaatteita noudattaen. Kullekin tontille tulee osoittaa vähintään yksi autopaikka / huoneisto. Tontille ajot järjestetään havainnekuvan mukaan (Kuva 1). Liikennöinti- ja jalankulkualueiden pintarakenteiden on oltava sora- tai kivituhkapäällysteisiä, laatoitettuja tai asfaltoituja liikennöintialueita ei sallita. Piha-alueen rajauksia (nurmialueet-kulkuväylät) voidaan tehdä betonisin / luonnonkivisin reunakiveyksin (Kuva 2) ja sisäänkäyntien alueita laatoittaa vaalean värisillä luonnon- tai betonikiveyksillä. Pihojen kasviston ja puuston luonnonmukaisuus on säilytettävä piha-alueiden kunnostamisen yhteydessä. KUVA 1. Havainnekuva. KUVA 2. Periaatekuva reunakiveyksestä. 5/21

6 KUVA 3. Piharakennusten tyyppikuva. Maastoon sovitus: Tontit sijoittuvat varsin tasaiseen kangasmaastoon. Tonttien rakentamisen yhteydessä noudatetaan alueen nykyisiä maanpinnan korkeuksia siten, ettei maastoon tule vaikeasti hoidettavia pengerryksiä, leikkauksia tai luiskia. Olemassa olevien rakennusten lähialueen pinnantasauksia voidaan tarvittaessa korjata hyvän rakentamistavan mukaisiksi mikäli nykyiset sokkelin ja julkisivun korkeussuhteet sen mahdollistavat. Vesihuoltolinjojen lähelle tai päälle rakennettaessa tulee noudattaa kaupungin teknisen keskuksen ohjeistusta. KUVA 4. Periaatekuva sokkelin vierustäyttöjen korjaamisesta. Aitaaminen: Tonttijakoon perustuvia aitoja ei tule rakentaa eikä istuttaa. Kerrosluku: Asuinrakennusten kerrosluku on II, piharakennusten kerrosluku on I. Julkisivut: Asuinrakennusten julkisivumateriaali on peittomaalattu puu, julkisivuverhous on oltava korjausrakentamisessa alkuperäisen mukainen panelin profiilin, suunnan, värisävyn ja detaljien suhteen. Ikkuna- ja oviliitosten sekä pellitysten on oltava alkuperäisen kaltaisia. Asuinrakennuksen oleellisimmat julkisivuaiheet on lueteltu rakennuskannan inventointiasiakirjassa. 6/21

7 Piharakennukset on rakennettava asemakaavan yhteydessä laadittujen tyyppikuvien mukaan. Jos piharakennukset rakennetaan eriaikaisesti on ensin rakennettava kadunpuoleinen. Olemassa olevaan rakennukseen sallitaan, tyyppikuvien mukaisten, huoneistokohtaisten konttiparvekkeiden rakentaminen. Parvekkeiden rakentaminen on toteutettava rakennuskokonaisuuksin. KUVA 5. Konttiparvekkeiden tyyppikuva. Katot: Asuinrakennusten kattomuoto on harjakatto ja olemassa olevaa kattomuotoa, -kulmaa ja räystäskorkeutta ei saa muuttaa. Katemateriaali on korjausrakentamisen yhteydessä palautettava alkuperäiseen katteeseen. Piharakennusten vesikatot tyyppikuvien mukaan. Räystäät: Asuinrakennusten räystäät ja räystäskannattajien, räystäslaudoituksien ja otsalaudoitusten detaljit on säilytettävä alkuperäisen kaltaisina. Piharakennusten räystäät tyyppikuvien mukaan. Vesikourut ja syöksytorvet: Asuinrakennuksen vesikourut ja syöksytorvet sekä niiden värisävyt on korjausrakentamisen yhteydessä palautettava alkuperäisen kaltaisiksi; vesikouru puolipyöreä ja syöksytorvi pyöreä. Vesikouru katon sävyinen ja syöksytorvi seinän sävyinen. Piharakennusten vesikourut ja syöksytorvet tyyppikuvien mukaan. 7/21

8 2.2 Kortteli 1062, Selvaag-talot Pihapiiri: Asemakaava määrää rakennuksien paikat sekä äärimitat. Muut pihajärjestelyt sijoitetaan tonteille havainnekuvan periaatteita noudattaen. Kullekin tontille tulee osoittaa vähintään yksi autopaikka / huoneisto. Tontille ajot järjestetään havainnekuvan mukaan. Liikennöinti- ja jalankulkualueiden pintarakenteiden on oltava sora- tai kivituhkapäällysteisiä, laatoitettuja tai asfaltoituja liikennöintialueita ei sallita. Piha-alueen rajauksia (nurmialueet-kulkuväylät) voidaan tehdä betonisin / luonnonkivisin reunakiveyksin (Kuva 2) ja sisäänkäyntien alueita laatoittaa vaalean värisillä luonnon- tai betonikiveyksillä. Pihojen kasviston ja puuston luonnonmukaisuus on säilytettävä piha-alueiden kunnostamisen yhteydessä ja alueen sisälle sijoittuvien suojaistutusten tulee olla vapaamuotoisia. KUVA 5. Havainnekuva. Maastoon sovitus: Tontit sijoittuvat varsin tasaiseen kangasmaastoon. Tonttien rakentamisen yhteydessä noudatetaan alueen nykyisiä maanpinnan korkeuksia siten, ettei maastoon tule vaikeasti hoidettavia pengerryksiä, leikkauksia tai luiskia. Olemassa olevien rakennusten lähialueen pinnantasauksia voidaan tarvittaessa korjata hyvän rakentamistavan mukaisiksi mikäli nykyiset sokkelin ja julkisivun korkeussuhteet sen mahdollistavat (Kuva 4). Vesihuoltolinjojen lähelle tai päälle rakennettaessa tulee noudattaa kaupungin teknisen keskuksen ohjeistusta. Aitaaminen: Tonttijakoon perustuvia aitoja ei tule rakentaa eikä istuttaa. Kerrosluku: Asuinrakennusten kerrosluku on II, piharakennusten kerrosluku on I. Julkisivut: Asuinrakennusten julkisivumateriaali on peittomaalattu puu, julkisivun on oltava korjausrakentamisessa alkuperäisen mukainen panelin profiilin, suunnan, värisävyn ja detaljien suhteen. Ikkuna- ja oviliitosten sekä pellitysten on oltava alkuperäisen kaltaisia. Asuinrakennuksen oleellisimmat julkisivuaiheet on lueteltu rakennuskannan inventointiasiakirjassa. 8/21

9 Piharakennukset on rakennettava asemakaavan yhteydessä laadittujen tyyppikuvien mukaan. Asuinrakennuksiin saa rakentaa tyyppikuvien mukaiset ranskalaiset parvekkeet. Parvekkeet on toteutettava yhtenäisesti ja samanaikaisesti asuinrakennuskohtaisesti kaikkiin huoneistoihin. Katot: Asuinrakennusten kattomuoto on harjakatto ja olemassa olevaa kattomuotoa, -kulmaa ja räystäskorkeutta ei saa muuttaa. Katemateriaali ja katteen värisävy on korjausrakentamisen yhteydessä pidettävä alkuperäisen kaltaisena. Piharakennusten vesikatot tyyppikuvien mukaan. Räystäät: Asuinrakennusten harvalaudoitetut umpiräystäät ja räystäskannattajien, räystäslaudoituksien ja otsalaudoitusten detaljit on säilytettävä alkuperäisen kaltaisina. Piharakennusten räystäät tyyppikuvien mukaan. Vesikourut ja syöksytorvet: Asuinrakennuksen vesikourut ja syöksytorvet ja niiden värisävyt on korjausrakentamisen yhteydessä säilytettävä alkuperäisen kaltaisena. Piharakennusten vesikourut ja syöksytorvet tyyppikuvien mukaan. Ulkoportaat: Asuinrakennusten pääsisäänkäyntien ulkoportaiden ja kaiteiden malli, värisävyt ja materiaalit on mahdollisen korjaamisen yhteydessä säilytettävä alkuperäisen kaltaisena. KUVA 5. Tyyppikuva ranskalaisesta parvekkeesta. 9/21

10 KUVA 6. Tyyppikuva piharakennuksesta. 2.3 Kortteli 1063 Pihapiiri: Pihojen kasviston ja puuston luonnonmukaisuus on säilytettävä pihaalueiden kunnostamisen yhteydessä. Vesihuoltolinjojen lähelle tai päälle rakennettaessa tulee noudattaa kaupungin teknisen keskuksen ohjeistusta. KUVA 7. Havainnekuva. Kerrosluku: Rakennuksen kerrosluku on I. Julkisivut: Rakennuksen julkisivumateriaali on peittomaalattu puu tai rappaus. Julkisivujen väritys on vaalea ja sävynä käytetään alueella käytössä olevaa värisävyä valkoinen tai taitettu vaaleankeltainen. Jos julkisivumateriaali on peittomaalattu puu, 10/21

11 on paneliverhoilun oltava vaaka-asennettu ja muodoltaan korttelin 1061 kaltainen (esim. UYL-paneli tai hienosahattu limilaudoitus). Ovi- ja ikkunapielissä ei saa käyttää leveitä tai koristeellisia peililaudoituksia. Rappauspinnan on oltava yksivärinen. Korjattaessa nykyisen autotallirakennuksen julkisivuja tai laajennettaessa nykyistä rakennusta, on punatiiliset julkisivuosat esim rapattava ja tummat panelipinnat peittomaalattava vaaleiksi. Katot: Rakennuksen kattomuoto on harjakatto, kattokulman on mukailtava korttelin 1061 asuinrakennusten kattokulmaa. Vesikattomateriaali voi rakennuksessa olla konesaumattu pelti tai tiilikate. Peltikatteen värisävy on vihertävä olemassa olevien peltikattojen mukaan ja tiilikatteen punaruskea. Korjattaessa nykyisen autotallirakennuksen vesikattoa, voidaan olemassa oleva kattomuoto säilyttää. Räystäät: Rakennuksen räystästyyppi on avoräystäs ja räystäskannattajien detaljit on oltava yksinkertaisia ja räystäs yleisilmeeltään kevyt. KUVA 6. Periaatekuva rakennuksen räystäästä. VSS: Olemassa olevan autotallirakennuksen alapuolinen, maanalainen väestönsuojarakennelma on pidettävä käyttökuntoisena ja toiminnassa. Mahdollisen maanpäällisen purkutyön, uudisrakentamisen tms. yhteydessä on huomioitava väestönsuojan asettamat toiminnalliset ja rakenteelliset vaatimukset. 11/21

12 2.4 Kortteli 1064, Kotikaari 3 Pihapiiri: Asemakaava määrää rakennuksien paikat sekä äärimitat. Muut pihajärjestelyt sijoitetaan tonteille havainnekuvan periaatteita noudattaen. Tontille tulee osoittaa vähintään yksi autopaikka / huoneisto, autopaikat rakennetaan sekä autokatokseen että avopaikoin. Tontille ajot järjestetään havainnekuvan mukaan. Tontin liikennealueet tulee asfaltoida ja rajata reunakivin sora- ja nurmialuesta. KUVA 7. Havainnekuva. Pihojen kasviston ja puuston luonnonmukaisuus on säilytettävä piha-alueiden kunnostamisen yhteydessä. Päiväkodin leikkipihan aidan on oltava peittomaalattua puuta ja yleisilmeeltään yksinkertainen. KUVA 8. Periaatekuva lasten päiväkodin leikkipihan aidasta. Maastoon sovitus: Tontti sijoittuu varsin tasaiseen kangasmaastoon. Rakentamisen yhteydessä noudatetaan alueen nykyisiä maanpinnan korkeuksia siten, ettei maastoon tule vaikeasti hoidettavia pengerryksiä, leikkauksia tai luiskia. Olemassa olevien rakennusten lähialueen pinnantasauksia voidaan tarvittaessa korjata hyvän 12/21

13 rakentamistavan mukaisiksi mikäli nykyiset sokkelin ja julkisivun korkeussuhteet sen mahdollistavat. Vesihuoltolinjojen lähelle tai päälle rakennettaessa tulee noudattaa kaupungin teknisen keskuksen ohjeistusta. Aitaaminen: Tonttijakoon perustuvia aitoja ei tule rakentaa eikä istuttaa, muuten kuin mitä on päiväkodin pihan aidasta aiemmin mainittu. Kerrosluku: Asuinrakennuksen kerrosluku on IV ja piharakennusten kerrosluku on I. Julkisivut: Asuinrakennusten julkisivumateriaali on vaalea rappaus, julkisivun on oltava korjausrakentamisessa alkuperäisen mukainen. Ikkuna- ja oviliitosten sekä pellitysten on oltava alkuperäisen kaltaisia. Asuinrakennuksen oleellisimmat julkisivuaiheet on lueteltu rakennuskannan inventointiasiakirjassa. Piharakennukset on rakennettava asemakaavan yhteydessä laadittujen tyyppikuvien mukaan. Katot: Asuinrakennusten kattomuoto on harjakatto ja olemassa olevaa kattomuotoa, -kulmaa ja räystäskorkeutta ei saa muuttaa. Katemateriaali ja katteen värisävy on korjausrakentamisen yhteydessä pidettävä alkuperäisen kaltaisena. Piharakennusten vesikatot tyyppikuvien mukaan. Räystäät: Asuinrakennusten räystäät ja räystäskannattajien, räystäslaudoituksien ja otsalaudoitusten detaljit on säilytettävä alkuperäisen kaltaisina. Piharakennusten räystäät tyyppikuvien mukaan. Vesikourut ja syöksytorvet: Asuinrakennuksen vesikourut ja syöksytorvet ja niiden värisävyt on korjausrakentamisen yhteydessä säilytettävä alkuperäisen kaltaisena. Piharakennusten vesikourut ja syöksytorvet tyyppikuvien mukaan. Parvekkeet: Rakennuksen olemassa olevat parvekkeet detaljeineen tulee säilyttää. Hissit ja portaat: Olemassa olevan rakennusrungon ulkopuoliset porrassyöksyjen ja hissikuilujen rakennusmassat on oltava pohjamuodoltaan suorakaiteen tai neliön mallisia, monikulmioita ja pyöreitä muotoja ei sallita. Julkisivun umpiosat on oltava rapattuja ja värisävyltään kuten olemassa olevat seinäpinnat. Laajennusosan vesikaton on liityttävä nykyiseen kattolinjaan, olemassa olevaa kate- ja räystästyyppiä, värisävyä ja kattokulmaa noudattaen. Kaavamääräyksen mukaan ennen rakennusta muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä tulee Museovirastolle varata tilaisuus lausunnon antamiseen. 13/21

14 KUVA 9. Tyyppikuva piharakennuksista. 14/21

15 2.5 Kortteli 1065, Rantatie 1 Pihapiiri: Asemakaava määrää rakennuksien paikat sekä äärimitat. Muut pihajärjestelyt sijoitetaan tonteille havainnekuvan periaatteita noudattaen. Tontille tulee osoittaa vähintään yksi autopaikka / huoneisto, autopaikat rakennetaan autokatokseen. Tontille ajot järjestetään havainnekuvan mukaan. Pihojen kasviston ja puuston luonnonmukaisuus on säilytettävä piha-alueiden kunnostamisen yhteydessä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä etupihan puurivistöjen muodostamaan ajoneuvojen kääntöpaikan / viheralueen sekä takapihan puutarhan symmetrisen sommittelun säilymiseen ja kunnostamiseen. KUVA 10. Havainnekuva. Maastoon sovitus: Tontti sijoittuu varsin tasaiseen kangasmaastoon. Rakentamisen yhteydessä noudatetaan alueen nykyisiä maanpinnan korkeuksia siten, ettei maastoon tule vaikeasti hoidettavia pengerryksiä, leikkauksia tai luiskia. Olemassa olevien rakennusten lähialueen pinnantasauksia voidaan tarvittaessa korjata hyvän rakentamistavan mukaisiksi mikäli nykyiset sokkelin ja julkisivun korkeussuhteet sen mahdollistavat. Vesihuoltolinjojen lähelle tai päälle rakennettaessa tulee noudattaa kaupungin teknisen keskuksen ohjeistusta. Aitaaminen: Tonttijakoon perustuvia aitoja ei tule rakentaa eikä istuttaa. Kerrosluku: Asuinrakennuksen kerrosluku on III ja piharakennusten kerrosluku on I. Julkisivut: Asuinrakennusten julkisivumateriaali on vaalea rappaus, julkisivun on oltava korjausrakentamisessa alkuperäisen mukainen. Ikkuna- ja oviliitosten sekä pellitysten on oltava alkuperäisen kaltaisia. Asuinrakennuksen oleellisimmat julkisivuaiheet on lueteltu rakennuskannan inventointiasiakirjassa. Piharakennus on rakennettava asemakaavan yhteydessä laadittujen tyyppikuvien mukaan. Vanhat piharakennukset on säilytettävä. 15/21

16 Katot: Asuinrakennusten kattomuoto on harjakatto ja olemassa olevaa kattomuotoa, -kulmaa ja räystäskorkeutta ei saa muuttaa. Katemateriaali ja katteen värisävy on korjausrakentamisen yhteydessä pidettävä alkuperäisen kaltaisena. Piharakennusten vesikatot tyyppikuvien mukaan. Räystäät: Asuinrakennusten räystäät ja räystäskannattajien, räystäslaudoituksien ja otsalaudoitusten detaljit on säilytettävä alkuperäisen kaltaisina. Piharakennusten räystäät tyyppikuvien mukaan. Vesikourut ja syöksytorvet: Asuinrakennuksen vesikourut ja syöksytorvet ja niiden värisävyt on korjausrakentamisen yhteydessä säilytettävä alkuperäisen kaltaisena. Piharakennusten vesikourut ja syöksytorvet tyyppikuvien mukaan. Parvekkeet: Rakennuksen olemassa olevat parvekkeet detaljeineen tulee säilyttää. KUVA 11. Tyyppikuva piharakennuksista. 2.6 Korttelit 1066 ja 1067, Rantakylä Pihapiiri: Asemakaava määrää rakennuksien paikat sekä äärimitat. Muut pihajärjestelyt sijoitetaan tonteille havainnekuvan periaatteita noudattaen. Kullekin tontille tulee osoittaa vähintään yksi autopaikka / huoneisto. Tontille ajot järjestetään havainnekuvan mukaan. Liikennöinti- ja jalankulkualueiden pintarakenteiden on oltava sora- tai kivituhkapäällysteisiä, laatoitettuja tai asfaltoituja liikennöintialueita ei sallita. Piha-alueen rajauksia (nurmialueet-kulkuväylät) voidaan tehdä betonisin / luonnonkivisin reunakiveyksin (Kuva 2) ja sisäänkäyntien alueita laatoittaa vaalean värisillä luonnon- tai betonikiveyksillä. Pihojen kasviston ja puuston luonnonmukaisuus on säilytettävä piha-alueiden kunnostamisen yhteydessä. 16/21

17 KUVA 12. Havainnekuva. Maastoon sovitus: Tontit sijoittuvat varsin tasaiseen kangasmaastoon. Tonttien rakentamisen yhteydessä noudatetaan alueen nykyisiä maanpinnan korkeuksia siten, ettei maastoon tule vaikeasti hoidettavia pengerryksiä, leikkauksia tai luiskia. Olemassa olevien rakennusten lähialueen pinnantasauksia voidaan tarvittaessa korjata hyvän rakentamistavan mukaisiksi mikäli nykyiset sokkelin ja julkisivun korkeussuhteet sen mahdollistavat. Vesihuoltolinjojen lähelle tai päälle rakennettaessa tulee noudattaa kaupungin teknisen keskuksen ohjeistusta. Aitaaminen: Tonttien katu- ja tiealueisiin rajautuvat rajat on aidattava istutettavin pensasaidoin. Käytettävän pensastyypin luonnollinen kasvukorkeus ei saa ylittää 2,0 metriä. Kerrosluku: Asuinrakennukset ovat yksikerroksisia, piharakennusten kerrosluku on I. Korttelin 1066 tontilla 5 asuinrakennuksen kerrosluku on ki. Julkisivut: Asuinrakennusten julkisivumateriaali on peittomaalattu puu, julkisivuverhous on oltava korjausrakentamisessa alkuperäisen mukainen panelin profiilin, suunnan, värisävyn ja detaljien suhteen. Ikkuna- ja oviliitosten sekä pellitysten on oltava alkuperäisen kaltaisia. Asuinrakennusten oleellisimmat julkisivuaiheet on lueteltu rakennuskannan inventointiasiakirjassa. Korttelin 1066 tontin 5 uudisrakennus on rakennettava siten että se on olennaisilta osiltaan yhdenmukainen olemassa olevien rakennusten kanssa. Sokkelikorkeuden, räystäs- ja harjakorkeuksien, kattokaltevuuden, julkisivumateriaalien ja värien, 17/21

18 laudoitusten suunnan sekä detaljien on noudatettava olemassa olevia ratkaisuja. Ullakolle ei saa sijoittaa asuintiloja. Puolustusvoimien toiminta saattaa rajoittaa maankäyttö- ja rakennus- lain 54 :n vaatimuksia terveellisestä, turvallisesta ja viihtyisästä elin- ympäristöstä ammunta-, lento- ja muun harjoitustoiminnan aikana. Tontin asuinrakennus on rakennettava niin, ettei ulkoinen melu asuintiloissa ikkunoiden ollessa suljettuina ylitä 35dB (LAeq klo 7-22). Vastaavaan tasoon tulee, rakennussuojelun sallimissa puitteissa, pyrkiä myös alueen asuinrakennuksia peruskorjattaessa. Leikki- ja oleskelualueena käytettävän piha-alueen toteutuksessa tulee, alueen kulttuurihistorialliset arvot huomioon ottaen, huolehtia, ettei melutaso ylitä 55 db(laeq klo 7-22) ja 50 db (LAeq klo 22-7). Uudet piharakennukset on rakennettava asemakaavan yhteydessä laadittujen tyyppikuvien mukaan. Olemassa olevat piharakennukset säilytetään. Katot: Asuinrakennusten kattomuoto on harjakatto ja olemassa olevaa kattomuotoa, -kulmaa ja räystäskorkeutta ei saa muuttaa. Katemateriaali ja katteen värisävy on korjausrakentamisen yhteydessä pidettävä alkuperäisen kaltaisena. Korttelin 1066 tontin 5 asuinrakennuksen kattomuoto on harjakatto ja kattokulma on sama kuin korttelin muillakin asuinrakennuksilla. Katemateriaali on konesaumattu peltikate ja värisävy olemassa olevien asuinrakennusten mukaan. Piharakennusten vesikatot tyyppikuvien mukaan. Räystäät: Asuinrakennusten räystäät ja räystäskannattajien, räystäslaudoituksien ja otsalaudoitusten detaljit on säilytettävä alkuperäisen kaltaisina. Korttelin 1066 tontin 5 asuinrakennuksen räystäät ovat yhdenmukaiset korttelin olemassa olevien asuinrakennusten kanssa. Piharakennusten räystäät tyyppikuvien mukaan. Vesikourut ja syöksytorvet: Asuinrakennuksen vesikourut ja syöksytorvet ja niiden värisävyt on korjausrakentamisen yhteydessä säilytettävä alkuperäisen kaltaisena. Piharakennusten vesikourut ja syöksytorvet tyyppikuvien mukaan. 18/21

19 KUVA 13. Tyyppikuva piharakennuksista. 19/21

20 2.7 VU-alue (Susipuisto), huoltorakennus Pihapiiri: Asemakaava määrää huoltorakennuksen paikan sekä äärimitat. Muut pihajärjestelyt sijoitetaan tonteille havainnekuvan periaatteita noudattaen. Tontille ajo järjestetään havainnekuvan mukaan. Liikennöinti- ja jalankulkualueiden pintarakenteiden on oltava sora- tai kivituhkapäällysteisiä, laatoitettuja tai asfaltoituja liikennöintialueita ei sallita. Piha-alueen rajauksia (nurmialueet-kulkuväylät) voidaan tehdä betonisin / luonnonkivisin reunakiveyksin (Kuva 2) ja sisäänkäyntien alueita laatoittaa vaalean värisillä luonnon- tai betonikiveyksillä. Alueen kasviston ja puuston luonnonmukaisuus on säilytettävä piha-alueiden kunnostamisen yhteydessä. KUVA 11. Havainnekuva. Maastoon sovitus: Tontit sijoittuvat varsin tasaiseen kangasmaastoon. Tonttien rakentamisen yhteydessä noudatetaan alueen nykyisiä maanpinnan korkeuksia siten, ettei maastoon tule vaikeasti hoidettavia pengerryksiä, leikkauksia tai luiskia. Vesihuoltolinjojen lähelle tai päälle rakennettaessa tulee noudattaa kaupungin teknisen keskuksen ohjeistusta. Aitaaminen: Tonttijakoon perustuvia aitoja ei tule rakentaa eikä istuttaa. Kerrosluku: Huoltorakennus on yksikerroksinen. Julkisivut: : Rakennuksen julkisivumateriaali on peittomaalattu puu. Julkisivujen väritys on vaalea ja sävynä käytetään alueella käytössä olevaa värisävyä valkoinen tai taitettu vaaleankeltainen. Paneliverhoilun oltava vaaka-asennettu ja muodoltaan korttelin 1061 kaltainen (esim. UYL-paneli tai hienosahattu limilaudoitus). Ovi- ja ikkunapielissä ei saa käyttää leveitä tai koristeellisia peililaudoituksia. 20/21

21 Katot: Rakennuksen kattomuoto on lapekatto, kattokulman on mukailtava korttelien piharakennusten kattokulmaa. Vesikattomateriaali voi rakennuksessa olla konesaumattu pelti tai huopakate. Räystäät: Rakennuksen räystästyyppi on avoräystäs ja räystäskannattajien detaljit on oltava yksinkertaisia ja räystäs yleisilmeeltään kevyt. 21/21

Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty

Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty KAAVOITUS JA KIINTEISTÖ Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty Ympa 14.9.2010 94 Ympa liite 222e Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145 Lankilan Perhosniitty ALUE 1 korttelit

Lisätiedot

HONGISTON ASEMAKAAVA, 2410 RAKENTAMISTAPAOHJE

HONGISTON ASEMAKAAVA, 2410 RAKENTAMISTAPAOHJE HÄMEENLINNAN KAUPUNKI HONGISTON ASEMAKAAVA, 2410 RAKENTAMISTAPAOHJE Tämä rakentamistapaohje koskee Hongiston asemakaavaa numero 2410. Rakentamistapaohje on laadittu Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy:ssä.

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJEET. Lepola II OHJEIDEN TARKOITUS JA SITOVUUS

RAKENTAMISTAPAOHJEET. Lepola II OHJEIDEN TARKOITUS JA SITOVUUS RAKENTAMISTAPAOHJEET Lepola Liittyy Lepola asemakaavaan Dnro 1859/2010, kaavatunnus 220008 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt pvm Kuva: Arkkitehtitoimisto Kaipainen Oy OHJEIDEN TARKOITUS JA SITOVUUS Nämä rakentamistapaohjeet

Lisätiedot

KORJAUS- JA RAKENTAMISTAPAOHJEET KURKELANTIE 9

KORJAUS- JA RAKENTAMISTAPAOHJEET KURKELANTIE 9 Akaan kaupunki Myllytie 3 PL 34, 37801 Toijala Kaavoitus ja maankäyttö 8.11.2012 Leena Keränen vs. kaavasuunnittelija KORJAUS- JA RAKENTAMISTAPAOHJEET KURKELANTIE 9 Entisen harjatehtaan alue käyttötarkoituksen

Lisätiedot

KORTTELI 54 HUHTI 29.8.2014

KORTTELI 54 HUHTI 29.8.2014 URJALAN KUNTA RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELI 54 HUHTI 29.8.2014 Havainnekuvassa alue kuvattuna pohjoisesta kuva: Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen 1 KORTTELIN 54 ASEMAKAAVA-ALUE Korttelin 54 asemakaava

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732

RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732 RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 15.08.2012 0 RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi SISÄLLYS:

Lisätiedot

1 (15) IMATRAN. Y-tunnus 2474031-0

1 (15) IMATRAN. Y-tunnus 2474031-0 1 (15) IMATRAN KAUPUNKI Hyväksyttyy -.-.2013 -- Rakennusvalvontajaosto RAKENTAMISTAPAOHJE ASEMAKAAVA 1049 MELTOLA ETELÄOSA Rakentamistapaohjeet täydentävät Meltolan asemakaavassaa 1049 esitettyjä erillispientalotontteja

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki omakotitontit

Orimattilan kaupunki omakotitontit Orimattilan kaupunki omakotitontit 2 Orimattilan omakotitontit Orimattilan kaupungilla on tarjolla omakotitontteja keskustan lähellä Arolan Metsärinteen alueella ja Käkelässä. Metsärinteen alue tulee lähivuosina

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Karhunperkon asemakaava ja asemakaavan muutos. Rakentamistapaohjeet. Työ: E25729. Turku, 20.11.2012

NOUSIAISTEN KUNTA. Karhunperkon asemakaava ja asemakaavan muutos. Rakentamistapaohjeet. Työ: E25729. Turku, 20.11.2012 NOUSIAISTEN KUNTA Karhunperkon asemakaava ja asemakaavan muutos Rakentamistapaohjeet Työ: E25729 Turku, 20.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT 2.11.2009 2 PAJULUOMAN KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 107-120 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET 1 OHJEIDEN TARKOITUS Maankäyttö ja rakennuslain 117 todetaan

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJEET Haikan suojelukaava 33:006. Asemakaavan muutos ja laajennus Kaavan päiväys: 19.02.2009

RAKENTAMISTAPAOHJEET Haikan suojelukaava 33:006. Asemakaavan muutos ja laajennus Kaavan päiväys: 19.02.2009 RAKENTAMISTAPAOHJEET Haikan suojelukaava 33:006 Asemakaavan muutos ja laajennus Kaavan päiväys: 19.02.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 JOHDANTO Tämä asiakirja on tarkoitettu

Lisätiedot

HAAPAJOKI-ARKKUKARIN OSAYLEISKAAVA RAKENNUSTAPAOHJEISTO 3.4.2009

HAAPAJOKI-ARKKUKARIN OSAYLEISKAAVA RAKENNUSTAPAOHJEISTO 3.4.2009 HAAPAJOKI-ARKKUKARIN OSAYLEISKAAVA RAKENNUSTAPAOHJEISTO 3.4.2009 Raahen kaupunki /kaavoitus Hyväksytty kaupunginhallituksessa 4.5.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 RAKENNUSTAPAOHJE 4 2 SUUNNITELMAT 5 2.1 Rakennuslupapiirustukset

Lisätiedot

T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S

T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S KYLMÄLAHDENRANNAN PIENTALOALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET 10.4.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt 16.4.2015 ARKKITEHTISTUDIO EMP OY Sisällysluettelo RAKENNUSTAPAOHJEET...

Lisätiedot

II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265

II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265 II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265 Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy Iin kunta, Tekniset palvelut: Markku Vitikka Rakennusvalvonta: Eino Tihinen Tontin haltijan tulee toimittaa

Lisätiedot

YRITYSPERÄN KORTTELIT 98-103

YRITYSPERÄN KORTTELIT 98-103 / KAAVOITUS 8.12.2008 YRITYSPERÄN KORTTELIT 98-103 Rakentamistapaohjeet Rakentamistapaohjeet Näitä rakentamistapaohjeita sovelletaan Raahen kaupungin asemakaavanmuutokseen Akm 189 alueella. Ohjeet koskevat

Lisätiedot

Linnanniitun rakentamistapaohje Kaavat N 82, N 135 ja N 132

Linnanniitun rakentamistapaohje Kaavat N 82, N 135 ja N 132 KAAVOITUS JA KIINTEISTÖ Linnanniitun rakentamistapaohje Kaavat N 82, N 135 ja N 132 Ympa 17.8.2010 85-87 Ympa liite 4 Linnanniitun rakentamistapaohje Kaavat N 82, N 135 ja N 132 Pientaloalueet: ALUE 1

Lisätiedot

NUIJAMIEHEN ASUINALUE OHJEELLISET RAKENTAMISOHJEET 17.01.2011

NUIJAMIEHEN ASUINALUE OHJEELLISET RAKENTAMISOHJEET 17.01.2011 MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli kaavoittaja Tuija Mustonen / kaavoituspäällikkö Ikka Tarkkanen puh. 015 1941, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 31.1.2014 SISÄLLYS:

Lisätiedot

NASTOLAN UUDENKYLÄN TURRANLAMMIN ALUEEN KORTTELEITA 280 289 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN UUDENKYLÄN TURRANLAMMIN ALUEEN KORTTELEITA 280 289 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET Turranlamminn alueen rakennustapaohjeet korttelit 280-289 Asemakaavan U058 asiakirja NASTOLAN UUDENKYLÄN TURRANLAMMIN ALUEEN KORTTELEITA 280 289 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET SUUNNITTELUOHJEIDEN TARKOITUS

Lisätiedot

RINTAMAMIESTALOJEN KORJAUS- JA. RAKENTAMISTAPAOHJEET nro 14/08 IMATRAN KAUPUNKI KAAVOITUS JA YLEISSUUNNITTELU 2008

RINTAMAMIESTALOJEN KORJAUS- JA. RAKENTAMISTAPAOHJEET nro 14/08 IMATRAN KAUPUNKI KAAVOITUS JA YLEISSUUNNITTELU 2008 RINTAMAMIESTALOJEN KORJAUS- JA RAKENTAMISTAPAOHJEET nro 14/08 IMATRAN KAUPUNKI KAAVOITUS JA YLEISSUUNNITTELU 2008 Hyväksytty ymp- ja rak.ltk 11.11.2008 179 RAKENTAMISTAPAOHJEET RINTAMAMIESTALOILLE 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

ITÄ-IMMANEN, RAKENNUSTAPAOHJEET

ITÄ-IMMANEN, RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-IMMANEN, RAKENNUSTAPAOHJEET Ak 289 OSA-ALUEJAKO: 1-9 10 11 12 13 14 15 16 17 AO-1 AR AO-1 AO AR AO-1 AO AO-1 AO-1 uusia omakotialueita uusi rivitaloalue uusi omakotialue erillispientaloja uusi rivitaloalue

Lisätiedot

Kyynäränkangas ja Niemelänniemi Asemakaava V092. Rakentamistapaohjeet 31.3.2014, tark. 17.5.2014. Arkkitehtitoimisto AJAK Oy Adalbert Aapola

Kyynäränkangas ja Niemelänniemi Asemakaava V092. Rakentamistapaohjeet 31.3.2014, tark. 17.5.2014. Arkkitehtitoimisto AJAK Oy Adalbert Aapola Kyynäränkangas ja Niemelänniemi Asemakaava V092 Rakentamistapaohjeet 31.3.2014, tark. 17.5.2014 Arkkitehtitoimisto AJAK Oy Adalbert Aapola SISÄLLYS 1. Yleistä... 3 1.1 Rakentaminen lähellä tontin rajaa...

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E MANNISENMÄKI

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E MANNISENMÄKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E ASEMAKAAVAN MUUTOS 29. KAUPUNGINOSAN VIRKISTYSALUEELLE JA 29. KAUPUNGINOSAN LAAJENNUS MANNISENMÄKI KAAVATUNNUS 29:020 KAAVAN PÄIVÄYS 20.01.2012 RAKENTAMISTAPAOHJEIDEN

Lisätiedot

Lepola III alueen rakentamistapaohjeet

Lepola III alueen rakentamistapaohjeet Lepola III alueen rakentamistapaohjeet Maatalousnormaalikoulun alue Kaupunkikehitys, asemakaavoitus 21.5.2013 1 Havainnekuva: m3 arkkitehdit Sisältö Ohjeiden tarkoitus ja sitovuus 3 Kaavamääräykset 3 Suojelumääräykset

Lisätiedot

PUROLAN VANHAN URHEILUKENTÄN ALUEEN TONTTIEN TARJOUSKILPAILUN SÄÄNNÖT

PUROLAN VANHAN URHEILUKENTÄN ALUEEN TONTTIEN TARJOUSKILPAILUN SÄÄNNÖT PUROLAN VANHAN URHEILUKENTÄN ALUEEN TONTTIEN TARJOUSKILPAILUN SÄÄNNÖT 1. Jokainen voi tehdä tarjouksen vain kolmesta tontista. Lehtikankaan Hunajakujan tontti on myös mukana tarjouskilpailussa. 2. Jos

Lisätiedot

RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET SATAMAN I VAIHE Vesilaitos

RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET SATAMAN I VAIHE Vesilaitos Akaan kaupunki Myllytie 3 PL 34 37801 Akaa Kaavoitus ja maankäyttö Johanna Fingerroos kaavasuunnittelija 5.2.2014 RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET SATAMAN I VAIHE Vesilaitos Akaan kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

VENDA- ja JIIPPIVAHE (TUOMONIEMEN HIEKKAKUOPPA) RAKENTAMISTAPAOHJEET

VENDA- ja JIIPPIVAHE (TUOMONIEMEN HIEKKAKUOPPA) RAKENTAMISTAPAOHJEET VENDA- ja JIIPPIVAHE (TUOMONIEMEN HIEKKAKUOPPA) RAKENTAMISTAPAOHJEET 12.3.2015 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT: 1914, 1916, 1928 ja 1929 TONTIT: 19-1914-8 12 19-1916-6 12 19-1928-1 4 19-1929-1 5 Liittyy asemakaavaan

Lisätiedot

Alueen suunniteltu ilme. Satupuisto 1-rakentamisohjeen tavoitteena on ilmeeltään moderni ja ekologisesti kestävä puurakentamisen

Alueen suunniteltu ilme. Satupuisto 1-rakentamisohjeen tavoitteena on ilmeeltään moderni ja ekologisesti kestävä puurakentamisen ILOLA / S A T U P U I S T O 1 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Säveltie, Joikukuja, Viisukuja ja Sointukuja kortteleissa 71218-71222 Satupuisto 1-rakentamisohjealue käsittää 31 omakotitonttia,

Lisätiedot

*kadun puutalot Rakennustapaohjeet ro 7768-1, liittyy asemakaavaan no 7768. Lähtökohtatietoja

*kadun puutalot Rakennustapaohjeet ro 7768-1, liittyy asemakaavaan no 7768. Lähtökohtatietoja . Kaavoitusyksikkö 7.1.2003 Korjattu Tampereen kaupungin tilakeskuksen lausunnon, Museoviraston ja pelastuslaitoksen edustajien kanssa 16.10.2002 pidetyn neuvottelun ja ehdotuksesta saatujen muistutusten

Lisätiedot

PIRTTIALHO LÄNSI RAKENTAMISTAPAOHJEET

PIRTTIALHO LÄNSI RAKENTAMISTAPAOHJEET PIRTTIALHO LÄNSI RAKENTAMISTAPAOHJEET 14.10.2010 YLEISTÄ Rakennushankkeella on oltava pätevyysvaatimukset täyttävä pääsuunnittelija. Tämän tulee ottaa yhteyttä rakennusvalvontaan ennen varsinaisen rakennusluvan

Lisätiedot