INTERNATIONAL DISTRICT LAHTI. Liikkeellä hyvinvointiin Moving for Wellbeing

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INTERNATIONAL DISTRICT 20 2013 LAHTI. Liikkeellä hyvinvointiin Moving for Wellbeing"

Transkriptio

1 INTERNATIONAL DISTRICT LAHTI Liikkeellä hyvinvointiin Moving for Wellbeing

2 ZONTA Welcome to Lahti! Tervetuloa Lahteen! INTERNATIONAL DISTRICT 20 3 Tervetuloa Lahteen 4 Pääkirjoitus: Zontavoimaa 6 Elisabeth Rehn: Zonta says NO 8 Supersiskous on välittämistä 10 Kaisa Leka Puupää ja puujalat 15 Fantastista 16 Lahden piirikokousohjelma 18 Mielikuvitus liikkeelle 19 Hyvää elämää kaiken ikää 22 Tie virkeyteen käy vatsan kautta 24 Stipendiaatit 26 Kerhojen kuulumisia Piirikokouslehti 2/2013 Julkaisija Lahden Zontakerho ry In Lahti, the best features of a small and a big city are successfully merged: the beauty of the small, coziness, no-nonsense creativity, and then everything that the big can offer - efficiency and logistics. As an organization, Zonta International can be described exactly in the same way: small-scale community activities and global advocacy. Zonta s vision puts the rights of every woman first and service and community activities of its members help empower the less privileged women. The basis of action has always been a strong unity of purpose and shared values, but there has also been a need for role models. Zonta International District 20 has members in Finland and in Estonia, which means Finnish-Estonian cooperation. It is interesting to note that, culturally and historically, and in present-day literature, there are strong women who have been, and are, bringing Finland and Estonia together, and who were and are role models of their times. Hella Wuolijoki, who was born in Estonia, was a woman of distinction in Finland s cultural history. Her Niskavuori-series of plays have shaped Finnish identity and drawn a sharp picture of the sense of community that is based on the strength of women. The work of Sofi Oksanen, half-estonian Finnish author, probes into Estonia s recent history in a way that brings forth women s multiple status and roles - as sufferers but also as the sustaining power in various European crises. In Lahti, we have a strong will to develop our city and we show community spirit that is open to change initiated by newcomers. The multilateralism of the history of Lahti is shown in the city profile and the idea of culture that appreciates creativity. The people of Lahti have always welcomed newcomers without prejudice and to adopt this attitude is crucial in considering the growth and development of the city. Visitors have made their mark - it is to be hoped that Lahti has left and will leave positive memories in their minds. Lahti welcomes you all most cordially and, personally, I wish you all the best of success in your work as members of Zonta International and a rewarding meeting. Lahdessa yhdistyvät pienen ja suuren kaupungin parhaat puolet: pienen kauneus, kotoisuus ja mutkaton luovuus, suuren tarjonta, tehokkuus ja logistiikka. Zonta International järjestöstä voi hyvin tehdä samanlaisen kuvauksen pienimuotoista yhteisöllistä kansalaistoimintaa ja maailmanlaajuista vaikuttamista. Zontavisio nostaa esille jokaisen naisen oikeudet ja järjestön jäsenten palvelu- ja kansalaistoiminta auttaa heikommassa asemassa olevia naisia käyttämään hyväkseen kaikki mahdollisuutensa. Toiminnan lähtökohtana on aina ollut naisten vahva yhteinen tahto, mutta sen lisäksi on tarvittu esikuvia. Zonta International piiri 20 on suomalais-virolaista yhteistyötä. Mielenkiintoisesti myös kulttuurihistoriassa ja tämän päivän kirjallisuudessa on Viroa ja Suomea yhdistäviä vahvoja naisia, jotka olivat ja ovat aikansa esikuvia. Virossa syntynyt Hella Wuolijoki on yksi suomalaisen kulttuurihistorian merkkihenkilöitä. Hänen Niskavuori-näytelmänsä ovat muovanneet suomalaista identiteettiä ja piirtäneet terävän kuvan myös yhteisöllisyydestä, joka rakentuu naisten varaan. Puoliksi virolaista syntyperää olevan suomalaisen kirjailijan Sofi Oksasen tuotanto luotaa Viron lähihistoriaa tavalla, joka nostaa esille naisten moniulotteisen aseman kärsijöinä ja kantavana voimana - eurooppalaisissa murroksissa. Lahdessa on vahva yhteinen tahto kaupungin kehittämiseksi ja yhteisöllisyyttä, joka on aina uusiutunut tulijoiden myötä. Lahden historian kerroksellisuus näkyy kaupunkikuvassa ja arjen luovuudelle arvoa antavassa kulttuurikäsityksessä. Lahtelaiset ovat ottaneet avoimesti ja ennakkoluuttomasti tulijat vastaan ja tämä asenne on ollut ja on ratkaisevaa kaupungin kasvulle ja kehitykselle. Kävijät ovat tuoneet mukanaan vaikutteita, ja toivottavasti Lahti on jättänyt ja jättää vierailijoihin positiivisen muistijäljen. Zonta Internationalin piirin 20 piirikokousväki on lämpimästi tervetullut Lahteen. Toivon parasta menestystä järjestönne työlle ja teille kaikille viihtyisiä kokouspäiviä! Jyrki Myllyvirta kaupunginjohtaja Vastaava päätoimittaja Marja Koivula Päätoimittaja Päivi Kuisma Jyrki Myllyvirta The Mayor of the City of Lahti Toimituskunta Marja Tetri-Natunen, Riikka Salokannel Kuvatoimitus Rami Toivonen Taitto Studio Salokannel & Toivonen Painopaikka Esa Print Kannen elävän veistoksen asu Aino Kallioinen Salpauksen tarpeistoala. Kuva Sonja Siikanen Kuva Rami Toivonen

3 Zontavoimaa Lahden piirikokous on toistemme tapaamista, tukemista ja rohkaisemista sekä yhteisestä hetkestä nauttimista, piirikokouksessa motivoidumme tekemään maailmaa vähän paremmaksi tytöille ja naisille. Teksti Raisa Valve ja Marja Koivula Kuva Nora Akkanen Zonta International President-Elect Maria Jose Landeira Oestergaard: We are an organization OF MEMBERS Our values are our strength Our driving force is the commitment of our members Our vision and mission give us the courage Tänä vuonna saamme ja jaamme voimaa Oranssista. Oranssi on elinvoiman ja eheyden väri. Sen sanotaan auttavan shokista toipuvaa, kuten väkivaltaa kohdanneita naisia. Me zontat tukeudumme oranssiin, kun peräänantamattomasti autamme maailman tyttöjä ja naisia saamaan koulutusta ja päätösvaltaa omaan elämäänsä. Kansainvälisen presidenttimme Lynn McKenzien innoittamana olemme valmistautuneet kerhoissa tekemään työtä tyttöihin ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan oranssiin tukeutuvalla Zonta says NO-kampanjalla. Kolmen hyppyrimäen kaupungissa viimeistelemme kisakuntoamme suurmäkeen, kansainväliseen Zonta Service Recognition Awardkilpailuun mm. sarjassa Violence against women and girls. Henkistä valmennusta projekteihimme saamme huipulta, President-Elect Maria Jose Landeira Øestergaardilta. Luomme liikuttavan ja hyvinvointia edistävän tunnelman Lahteen kokousteeman Liikkeellä hyvinvointiin Moving for Wellbeing mukaisesti. Me Zontanaiset yhdessä voimme saada ja olemme saaneetkin aikaan liikettä, joka tuottaa hyvinvointia apua tarvitseville naisille ja tytöille eri puolilla maailmaa. Samalla on tärkeää huolehtia omasta hyvinvoinnista. Kaikenlainen liike - fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja emotionaalinen - tuottaa hyvinvointia ja tästä kuulemme piirikokouksessa luennoitsijoiden puheenvuoroissa. Myös Zonta-piirimme on ollut liikkeessä. Kevään ja kesän aikana olemme avanneet lahjoituskanavat järjestön ulkopuolisille ja kehottaneet lahjoittamaan Helvi Sipilä -rahastoon ja Supersiskojen työhön. Lahden piirikokouksessa päätämme siitä, ketkä meistä ovat johdossa vuosina ja turvaamassa järjestön elinvoiman yhdessä kerhojen kanssa. On myös kunnia saada kokoukseemme Torinossa valittu kansainvälinen presidenttimme. Tervetuloa Lahteen! Lahden Zontakerhon puheenjohtaja Raisa Valve ja governor Marja Koivula toivottavat tervetulleeksi Lahden piirikokoukseen lokakuussa Liikkeellä hyvinvointiin Moving for Wellbeing. Zonta Power Lahti District Conference 5 6 October 2013 means meeting old friends and making new, it means supporting and encouraging one another and enjoying the moment together; at the district conference, we ll be motivated to work for the greater good in the world for women and girls. This year, we will receive, and share with others, strength from ORAN- GE. Orange is the colour of vitality and harmony. It is said to help those recovering from shock, as, for instance, women who have faced violence. We, Zontians, choose orange as our colour when, with determination and persistence, we help women and girls globally in their quest for education and the right to decide about their own lives themselves. Inspired by our International President, Lynn McKenzie, we have prepared ourselves in our clubs to work for the elimination of violence against women and girls by participating in the Zonta Says NO Campaign with Orange as its identifying colour. In the city of the three ski-jumps, we are putting the finishing touches to our training programme in order to ensure that we are in peak condition for the final trial in the Zonta-kraft ur distriktsmötet i Lahtis I år får och delar vi ut styrka ur Orange. Orange är livskraftens och helhetens färg. Det sägs att den hjälper dem som återhämtar sig från chock, till exempel kvinnor som utsatts för våld. Vi zontor stöder oss på orange när vi, utan att ge upp, hjälper världens flickor och kvinnor till utbildning och beslutanderätt om det egna livet. Inspirerade av vår internationella president Lynn McKenzie har vi i klubbarna förberett oss på att arbeta mot våldet som flickor och kvinnor utsätts för, inom den orange-inspirerade kampanjen Zonta says NO. I staden med de tre hoppbackarna trimmar vi oss inför Stor-backen, den internationella Zonta Service Recognition Awardtävlingen, bland andra i serien Våld mot kvinnor och flickor. Psykisk coachning får vi från toppen, President Elect Maria Jose Landeira Östergaard. I Lahtis skapar vi en stämning som befrämjar rörelsen och välmåendet i samklang med Rörelse för välmående - Moving for Wellbeing. Tillsammans kan vi zontakvinnor åstadkomma, och har också åstadkommit, rörelse som genererar välmående hos hjälpbehövande kvinnor och flickor över hela världen. Samtidigt är det viktigt att sköta om sitt eget välmående. Alla former av rörelse - fysisk, psykisk, social och emotionell - skapar välmående och om detta får vi höra i de gästande talarnas inlägg vid distriktsmötet. Också vårt Zonta-distrikt har varit i rörelse. Under våren och sommaren har vi öphighest ski jumping tower, the International Zonta Service Recognition Award Competition, for instance, in Category Violence against Women and Girls. Mental training we will be receiving from the top, from President-Elect Maria José Landeira Oestergaard. We are creating an ambiance that is moving and conducive to enhancing well-being along the lines of our theme, Moving towards Well-being. Together, we Zontians have created and will create movement that will bring well-being to women and girls in need of help all over the world. While doing that, it is also vital to remember to take care of one s own well-being: any kind of movement, be it physical, mental, social or emotional, will create well-being, and this is what we will hear about when our Guest Speakers take the floor. Our Zonta District 20 has also been on Distriktsmötet i Lahtis innebär att möta varandra, stöda varandra och uppmuntra varandra, samt att njuta av gemensamma stunder. Vid distriktsmötet motiveras vi till att göra världen litet bättre för flickorna och kvinnorna. the move: in early summer we obtained a Licence to collect money from the general public in order to give non-zontians an opportunity to donate to the Helvi Sipilä Fund and to support financially the work that is being done to help young girls via SuperSisters.. At the Lahti District Conference, we will elect our District Leadership for , who will be responsible for safeguarding and supporting the vitality of our organization together with our clubs. It is also a great honour to have amongst us our own Liaison and President Elect of Zonta International, Maria José Landeira Oestergaard, as the Representative of the Zonta International President Lynn McKenzie. Welcome to Lahti! Translation: Eija Salo, PID pnat donationskanaler också för dem som finns utanför vår organisation och uppmanat till att donera till Helvi Sipilä-fonden och till det arbete som Supersiskot gör. Vid distriktsmötet i Lahtis beslutar vi vilka av oss som leder under åren och då ansvarar för organisationens livskraft, tillsammans med klubbarna. Vår internationella president valde vi för det kommande bienniet redan i Turin. Vi har den osedvanliga äran att få henne på besök bland oss under distriktsmötet. I Lahtis är vi, i oktober 2013, i rörelse för välmående! Översättning: Solveig Michels 4 5

4 Teksti Päivi Kuisma Kuva Lehtikuva Pieni tyttö ei ole tehty sotilaiden viihdyttäjäksi Ajatus siitä, että voi auttaa, pitää Zonta Internationalin kunniajäsenen Elisabeth Rehnin liikkeessä. Suomen ensimmäiseksi Sotakorkeakoulun kunniatohtoriksi syyskuussa promovoitua ministeriä viedään maasta toiseen puhumaan ihmisoikeuksien puolesta. Lahdessa Elisabeth Rehn puhuu siitä, miksi on tärkeää sanoa ei tyttöihin ja naisiin kohdistuvalle väkivallalle. - Itkin kun kuuntelin vuosia sitten Sierra Leonessa sotilaiden viihdyttäjiksi pakotettuja tyttöjä. He kertoivat minulle aivan samanlaisista tulevaisuuden unelmistaan kuin omat teini-ikäiset lapseni, koulutuksesta, työstä ja onnellisesta kodista, mutta sillä erotuksella, että nämä tytöt eivät koskaan voineet toteuttaa unelmiaan, kertoo Elisabeth Rehn edelleen liikuttuneena ja vihaisena. Sierraleonelaistyttöjen unelmat kariutuivat sotilaiden viihdyttämisestä aiheutuneeseen hylkäämiseen. Tytöt eivät enää kelvanneet perheilleen. Monella oli raiskauksista alulle lähteneitä lapsia ja elanto lapsille oli hankittava milläpäs muulla kuin prostituutiolla. Rehn kävi tapaamassa tyttöjä pääkaupunki Freetownin lähellä olevalla savisella kukkulalla, vanhaan tehdasrakennukseen kyhätyissä hökkeleissä. - Ahdingostaan huolimatta nuoret naiset olivat omanarvontuntoisia. He huolehtivat lapsistaan yhdessä ja hökkelien seinillä oli muistutustauluja siitä, kuinka pitää olla ylpeä itsestään ja vaatia asiakkaalta kondomia, muistelee Rehn kokemusta, joka on syvästi vaikuttanut hänen tekemisiinsä sen jälkeen. Jumalauta, ajattelin tuolloin Elisabeth Rehn sai Sierra Leonessa tärkeän sysäyksen ihmisoikeustyölleen. Edelleen kokemus purkautuu voimakkaina sanoina paljon pahuutta kokeneen ministerin huulilta. - Jumalauta, ajattelin tuolloin. Näin ei voi olla. Afrikan ja Aasian naiset tarvitsevat apua. Rehn arvostaa zontien varainhankintaa erilaisiin auttamisprojekteihin. Ehkä vielä tärkeämpää hänen mukaansa on tiedon levittäminen ihmisoikeusrikkomuksista ja naisten ala-arvoisesta kohtelusta kehitysmaissa. - Naisten epäinhimillisistä oloista on vaikea puhua ja se halutaan kieltää mitä moninaisimmista syistä, sanoo Rehn. Sotien ja konfliktien parissa paljon liikkuneena hän kuitenkin patistaa levittämään tietoa. - Nyt kun esimerkiksi kehitysyhteistyömäärärahoja leikataan, on tärkeää, että kansalaisjärjestöt toimivat. Yhdenkin ihmisen pelastaminen on merkittävä teko, kannustaa ministeri Rehn, jonka mukaan ihmiset eivät ole tilastoja vaan yksilöitä kehitysmaissakin. Zonta International n kansainvälinen kampanja naisiin kohdistuvan väkivallan estämiseksi lähestyy huippuaan Pian on vierähtänyt vuosi siitä kun kansainvälinen presidenttimme Lynn McKenzie avasi kampanjan naisiin kohdistuvan väkivallan vastustamiseksi. Tavoite oli, että vähintään 40% kerhoista osallistuu kampanjaan palvelu-, näkyvyys- ja vaikuttamisprojektein. Piirimme kerhoista 36 ilmoitti osallistumisensa. Kooste kerhojen ilmoittamista hankkeista on verkkosivulla osoitteessa on seuraava tärkeä päivä. Jälleen Zonta Says NO!, jokaisen meistä kantaessa oranssin väristä nauhaa ja rannepantaa. Päivämäärää seuraa 16 aktivis- min päivää saakka! ZI:n verkkosivulla voi osallistua on-line keskusteluun, jossa käsitellään naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa. Nauhan ja rannepannan lisäksi kerhojen toivotaan toimivan, erityisesti tämän kahden viikon ajan, erittäin näkyvästi omalla paikkakunnallaan järjestäen yleisö- ja mediatilaisuuksia ja tuoden mm. esiin raportoituja naisiin ja tyttöihin kohdistuneita väkivaltatapauksia. Oranssi on YK:n valitsema väri, jolla halutaan kiinnittää huomio naisiin ja tyttöihin kohdistuvaan väkivaltaan. Piirin toimesta on tulossa paikallista mediaa varten perustiedot, jonka kerho voi täydentää käyttöönsä omilla tiedoillaan. Tilaisuuksista ja tapahtumista saadut tulot ja lahjoitukset toivotaan ohjattavan kansainväliseen ZISVAW (Zonta International Strategies to End Violence against Women) rahastoon. PR toimikunnalta on ollut tilattavissa kampanjaan liittyviä tuotteita kuten nauhat, rannepannat ja tarra-arkit. Toimitetut tuotteet piiri laskuttaa kerhoilta Zonta Says NO-esitteet toimitetaan kerhoille tilausten mukaisesti. Palvelutoiminnan huipentuma Zonta Service Recognition Award - Kunniamaininta Zonta-palvelutoiminnasta, kansainvälinen kilpailu parhaasta kerhon tai arean voimin toteutetusta naisten ja tyttöjen asemaa parantavasta palveluohjelmasta. Kunniamaininta julkistetaan Zonta International Convention ssa Orlandossa, Floridassa Tarkempaa tietoa ZSRA sta toimitetaan AD eille ja puheenjohtajille lokakuun aikana. Teksti Liisa Horttonen 6 7

5 Teksti Päivi Kuisma Kuva Rami Toivonen Supersiskous on välittämistä ja sitoutumista On kulunut runsas vuosi siitä, kun Maria Drockila otti asiakseen nuorten tyttöjen syrjäytymisen torjunnan ja käynnisti Supersiskotkampanjan suunnittelun Zonta-järjestön siipien suojassa. Kampanja voitti keväällä MTV:n Diili-ohjelman, mistä tuli rahallinen pesämuna toiminnalle. Sen jälkeen on syntynyt Supersiskot-nettitukipalvelu. Nyt kampanjabrändi tarvitsee eettisesti kestäviä kampanjatuotteita, jotta varainhankinta voi jatkua ja tyttöjen autta- misesta voi tulla pysyvää. Ensin syntyi laulu Road of Light, joka varmisti sen, että supersiskot-kampanja lähtee liikkeelle, vaikka voittoa ei Diiliohjelmassa tulisikaan. Samoihin aikoihin Maria löysi Zonta-järjestön kampanjan toteuttajaksi. - Minulla ei ollut aluksi Zontasta mitään mielikuvaa. Hain tahoa, jonka kautta voin seurata varainkeruuta ja varmistaa sen, ettei varoja mene hukkaan. Nyt olen Porvoon zontakerhon rivijäsen, kertoo Maria. Maria Drockilan halu kerätä varoja suomalaisten tyttöjen syrjäytymisen ehkäisyyn pohjautuu elämänkokemukselle. Hänellä itsellään on pieni tyttö, jonka hyvän tulevaisuuden hän haluaa jakaa muiden tyttöjen kanssa. - Meidän pitää suojella omia lapsiamme jotenkin paremmin kuin rakentamalla ympärillemme hyvinvointimuuri. Suojelemalla pelkästään omia lapsiamme, emme todellisuudessa kykene suojelemaan heitä. Suojelemalla muitakin lapsia suojelemme myös omiamme, perustelee Maria Drockila hyväntekeväisyystyötään. Drockila ei pidä siitä, että hyvinvoivat ihmiset sulkevat pois uhkatekijät omasta elämästään. - Vuosien päästä saatamme huomata ja olla todella hämmästyneitä, että juuri ne asiat koskettavatkin juuri meitä, sanoo Drockila. Maria Drockila ei pidä itseään asiantuntijana, mutta haluaa sanoa ääneen vaikeitakin asioita. - Pelko hylkäämisestä tai poissulkemisesta estää monesti oman mielipiteen sanomisen. Halu olla massaa ja hankkia arvostusta yhteisön laatimilla pelisäännöillä on turvallista, sanoo Drockila. Supersisko Drockila on huolissaan siitä, että lapset pannaan kilpailemaan jo pienestä pitäen eri elämänaloilla. Hänen mukaansa voittajan tai häviäjän taakka seurauksineen alkaa painaa tyttöä jo pienestä pitäen. - Meillä on hirveä tarve nostaa ja alentaa ihmisiä. Joka kerran, kun nostat jonkun jalustalle, alennat toista, kuvailee Maria haavoittavaa kilpailutilannetta. Kampanjatuotteita pitää saada tekoon ja jakoon Diiliohjelmasta kertynyt euroa ja levyn tuotto eivät riitä pitkälle. Drockilan mukaan Supersiskot-brändi kaipaa uusia tuotteita varainhankinnan varmistamiseksi. - Zonta-järjestö tekee päätökset kampanjan toteuttamisesta ja brändiin liittyvistä asioista. Itse jatkan töitä ja toimintaa rivijäsenenä. Maria Drockilan mukaan brändin hallinta vaatii laaja-alaista osaamista ja tekemistä. Tarvitaan päätöksiä esimerkiksi siitä, mitä tuotteita voidaan toteuttaa. - Supersiskot tuotteita ei voida tehdä kehitysmaissa lapsityövoimalla. Päätökset myynnistä ja myynnin ehdot pitää järjestössä päättää, kuvailee Drockila. Drockilan mukaan tärkeää olisi, että Supersiskot-toiminta leviäisi nettitukipalvelusta myös kouluihin. Supersisko Hannele auttaa netissä Toukokuun alussa käynnistynyt Zonta-järjestön ylläpitämä Supersiskot nettitukipalvelu on saanut tähän mennessä 150 yhteydenottoa pääasiassa nuorilta tytöiltä. Tukisivustolla nuoria ja myös vanhempia palvelee sosiaalityön ammattilainen Hannele. - Paha olo, kiusaaminen, ulkonäköön liittyvät asiat, syömishäiriöt, väkivalta ja perheiden ongelmat ovat syitä yhteydenottoihin, kertoo Hannele. Hannelen tukena toimii ohjausryhmä, johon kuuluu eri järjestöjen edustajia. Taustavoimia ovat Zonta-järjestön ohella Ensi- ja turvakotien liitto, Suomen Mielenterveysseura, Syömishäiriöliitto ja Tyttöjen talo. Näin voit auttaa Tekstaa SUPERSISKOT numeroon Viestin hinta on 10 euroa, josta 9 euroa suoraan hankkeelle. Supersiskojen facebook-sivu Supersiskot tiedottaja Pirjo Kuisma

6 Teksti Riikka Salokannel Kuvat Kaisa Leka Kaisa Leka Puupää ja puujalat Toisia vastaan kilpaileminen johtaa välttämättä pettymyksiin. Itsensä ylittäminen palkitsee. Maaliin pääsy ei ole se täyttymys, vaan itse matka. Sarjakuvapiirtäjä Kaisa Leka pyöräilee miehensä, graafikko Christoffer Lekan kanssa tuhansien kilometrien reittejä. Liikuntatuntien mielipaha on muuttunut ponnistelun jälkeiseen euforiaan, matkan aikaiseen perilläolon mielentilaan. I am not these feet Kaisa kirjoittaa ja piirtää sarjakuvakirjoissaan. Syntymästä saakka rikkinäiset jalat kiusasivat. Toisenlaista, jollainlailla vajaata kiusattiin myös, näkyvästi tai hiljaisesti. Kun parikymppinen Kaisa ilmoitti graafikko-opiskelukavereilleen, olevansa hetken aikaa poissa opinnoista: kun minulta katkaistaan nämä jalat, tyrmistyivät ystävät. Miten kukaan voi suhtautua niin selväpäisesti ilmeiseen katastrofiin. Ne ovat vain nämä jalat, ei pää, jolla ajattelen, katson; ei kädet, joilla piirrän. Kun leikkauksen jälkeen näin Kaisan Lahden Muotoiluinstituutilla pitkänä, hoikkana, farkkuhameeseen pukeutuneen, jäin ainakin minä tuijottamaan hänen jalkojaan. Ne eivät olleet mitkään jaloiksi muotoillut muoviproteesit. Hän ei piilotellut niitä housunlahkeiden suojassa. Hän ei suostu uhriksi, toisenluokan kansalaiseksi. Hänellä nyt vaan olivat sellaiset, viimeistä teknologiaa olevat jalat, huippujalat. Niitä voi tuijottaa, niitä voi kauhistella, mutta yhtä hyvin ne voi myös toissijaisena unohtaa. Toki jalkoihin liittyy hankaluuksia. Pitkät seisoskeluajat julkisessa liikenteessä rasittavat. Tyngät hiertyvät. Kotona voi lepuuttaa itseään pyörätuolissa, mutta idyllisen Porvoon kaduilla ja kujilla pyörätuoli on hankala. Esteettömyys on osa tasa-arvoista yhteiskuntaa. Kaisalle hänen oma suhtautumisensa jalkoihinsa on myös kannanotto, jopa provokaatio. Hän on ollut mukana politiikassa, koska yhteiskunnallisiin asioihin vaikuttaminen on tärkeää. Reiluuteen tässä maailmassa voi vaikuttaa omalla käyttäytymisellään, asenteellaan ja sillä että avaa myös toisten silmiä ymmärrykseen. Suomen Sarjakuvaseura palkitsi Kaisan v Pekka Puupää palkinnolla. Sen perusteluteksti kiteyttää oleellisen: Lekan sarjakuvateosten keskeisiä teemoja ovat vammaisuus ja henkinen etsiminen ja poliittisen uran myötä myös politiikka. Pallopäiseksi Kaisa-hiireksi itsensä piirtävä Leka kertoo sarjakuvissaan avoimesti omasta elämästään, ajatuksistaan ja maailmankatsomuksestaan. Kaisa Lekan hahmo jalkaproteeseineen erottuu massasta. Jo ensivilkaisulla selviää, että sääretön nainen on erilainen kuin useimmat muut. Vammaisuus, joka on aiheena hankala, ellei tabu, esitetään lukijalle rehellisesti ja kaunistelematta. Avaamalla uusia näkökulmia Leka on edistänyt erilaisuuden ymmärtämistä ja hyväksymistä. Sarjakuvista Sarjakuva on Kaisan väline silmien avaamiseen. Taiteella on suuri yhteiskunnallinen merkitys. Sen kautta ja avulla asioita voi katsoa toisin. Sarjakuva on Kaisalle oman ilmaisun väline ja kieli. Taiteilijana Kaisa on tarkkailija. Kuvat ovat muistiinpanoja huomioista. Toisaalta taiteen kokemiseen liittyy vuorovaikutteisuus ja tässäkin sarjakuva toimii Kaisalla keskustelun välineenä. Sarjakuvan avulla olen onnistunut säilyttämään suhteen myös lapseen minussa. Kaisa on tehnyt miehensä kanssa yhdessä useita sarjakuvakirjoja. Ja todellakin he ovat tehneet ne kokonaisteoksina. Yhdessä he ovat pyöräilleet, kokeneet ja mietiskelleet niihin sisältöä, Kaisa kirjoittaa ja kuvittaa, taitto tehdään yhdessä. Heillä on oma kustantamo, Absolute Truth Press, joka kirjat kustantaa ja hoitaa jakelun. Sarjakuvaikoneina tutut hahmot, hiiri ja ankka ovat tässä K. ja L. Ankka on enemmän erilainen, kuin hiiri teknojaloillaan. Kirjojen muut hahmot ovat hiiriä myös. Kirjat voisi ajatella matkakertomuksiksi. Niissä pyöräillään Eurooppaa päästä päähän, Islantia myötä- ja vastatuuleen ja mäkeen, toisissa leiriydytään hinduyhteisöön. Mutta teokset eivät ole vain kuvaus vaan myös sisältö. Yli viisi senttiä paksu Tour d`europe on jo itsessään matka. Sitä lukiessa ja katsellessa on it

7 sekin piinaavan pitkällä matkalla, joka muuttuukin toisiaan seuraaviksi hetkiksi, joiden ei haluaisi loppuvan. Kaisan ja Christofferin tekemät kirjat ovat myös esineinä miellyttäviä, mielenkiintoisia, intensiivisiä ja pelkistettyjä, kaikki turhanpäiväinen on niistä pois. Aito nälkä ja aito väsymys Kaisa Leka kertoo olevansa suorittaja, joka kokee huonoa omaatuntoa, jos ei jatkuvasti ponnistele. Kulttuurialalla näkee paljon uupumista. On tehtävä paljon, taisteltava oikeudesta tehdä taidetta ja luovaa työtä, taiteen tuotoilla ei pääse lekottelemaan. Kaisa ei myös helposti sano ei. On kiva olla tehokas, on tärkeää olla mukana tärkeissä asioissa ja on kutkuttavaa olla huomion kohteena. Siksi Kaisa on monessa mukana. Pitkien ja moninaisten työpäivien vastapainona on liikunta. Pitkät pyörä- ja melontaretket. Hikinen, mutta tyyntyvä olo. Fyysisestä ponnistuksesta seuraava terve väsymys ja aito nälkä. Syöminen ei ole tunteiden ja tuntemusten tukahduttamista, vaan osa kehon ja mielen tasapainoa. Tasapainoinen olo ei kaipaa päihteitä. Liikunnan lisäksi toinen intohimoista on jooga ja hindulaisuus, meditaatio. Tuntuu hyvältä omistautua johonkin asiaan. Kaisa Leka kertoo olevansa myös maailmanparantajatyyppiä. Minulla on halu puuttua asioihin ja muuttaa niittä. Epäkohtia voi ja pitää korjata. Kaisan äiti Annikki Rautio on pitkäaikainen ja aktiivinen Lahden Zontakerhon jäsen. Olen nähnyt läheltä, miten erilaisilla keinoilla voimme vaikuttaa siihen, että maailma olisi parempi paikka. Kaisa kertoo kokevansa olevansa etuoikeutettu, koska on voinut tehdä taidetta ja matkustaa. Hän kokee elävänsä huoletonta ja hyvinvoivaa elämää ja kokee tuntevansa suurta kiitollisuutta siitä, että asiat ovat niin hyvin. 12

8 LUT emba [ Yksilöllinen valinta ] lut.fi/mba Fantastista Hiljaisuudessa omenapuunkukasta putoaa yksi terälehti kuin uni jota ei tarvitse katsoa uudelleen. Sibeliustalon metsähalli muuttuu illan hämärtyessä fantasiamaailmaksi. Piirikokouksen iltajuhlassa arki unohtuu ja mielikuvitus vie juhlakansan lumottuun maailmaan. Ja silti, jos kysyt ihmiseltä: Milloin kosketit rakastettusi sydäntä? Mitä unta näit viime yönä? Lehtori Lasse Kantolan johdolla Lahden diakonian istituutin ja Salpauksen opiskelijat mystisine elävine veistoksineen saattelevat meidät toden ja unen rajamaille. Nuoret sirkustaiteilijat vievät meidät tulen, maan ja ilman lumoaviin mysteereihin. Sinun on hyvä tietää mitä valoa olet vailla. Yli 500 tuotetta aina edullisesti ja nopeasti. Iltajuhlassa halusimme laittaa mielikuvituksen liikkeelle. Miten hyvää tekee kuvitella itsensä lumikuningattareksi tai eteeriseksi haltijattareksi. Miten hyvä olisi, jos emme hukkaisi meissä kaikissa olevaa kykyä leikkiin, eläytymiseen, mielikuvitteluun, fantasiaan. Mielikuvitus tarjoilee meille ilon pilkahduksia silloinkin, kun valoa ei muuten huomaisi. Kämmenkupeissa vettä syntymäkartan viivat. Jalkapohjissa monen tien ristit oivallusten jäljet. RAHALAHJA: 10FIN Runot Lealiisa Kivikari Kuva Sonja Siikanen 14

9 INTERNATIONAL DISTRICT Tähtikartta avautuu minussa juhlia varten koristeltu päähine hiuksillani. Lahden piirikokousohjelma Perjantai klo Piirihallituksen kokous, hotelli Cumulus Lauantai Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27 Hotelli Cumuluksesta lyhyt kävelymatka kokouspaikalle klo 8.00 Ilmoittautuminen alkaa Tervetuloa aamukahville Zonta-tori avoinna klo 8.45 Musiikkia klo 9.00 Open Forum, puheenjohtaja Tuija Heikkilä klo 9.45 Tervetuloa, puheenjohtaja Raisa Valve, Zonta Club of Lahti Piirikokouksen avaus Kansainväliset tervehdykset Zonta International President Lynn McKenzie, videon välityksellä President Elect Maria José Landeira Øestergaard Step up to our mission klo Piirikokous klo Lounas Zonta-tori avoinna klo Piirikokous jatkuu klo Iltapäiväkahvi Zonta-tori avoinna klo Tyttöjenpäivä Zonta Says NO puheenjohtaja Tarja Hopeakangas YK toimikunta klo Voiko noilla pyöräillä? - Ajatuksia liikkeestä, luovuudesta ja ennakkoluuloista, Kaisa Leka, sarjakuvapiirtäjä ja graafikko klo Kaikkihan me vanhenemme, Minna Raivio, LTT, geriatrian erikoislääkäri klo Päivän päätössanat klo Bussikuljetus hotelli Cumuluksesta Sibeliustalolle, klo Lahden kaupungin vastaanotto ja fantasiaohjelmainen iltajuhla Sibeliustalolla kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, Lahden kaupunki Zonta International Piiri 20 Young Women in Public Affairs 2013 Aino Pesonen Lisa Andström 2013 stipendien jako Amelia Earhart Fellowship Soile Kukkonen Bussikuljetus ohjelman päätyttyä hotelli Cumulus Muistat koulupäivän jolloin oivalsit: pelkkä tieto ei riitä selviytymistarinaksi. Sunnuntai klo Memorial Service, Keski-Lahden seurakunnan juhlasali, Kirkkokatu 5 teologian tohtori, kappalainen Riitta Särkiö sekä lauluyhtye Kumina Hotelli Cumuluksesta lyhyt kävelymatka juhlasalille klo Sunnuntain ohjelmapaketti on kiinteähintainen, 35 euroa. Kaikkiin vaihtoehtoihin sisältyvät kuljetukset sekä lounas Lahden Urheilukeskuksen Voitto-ravintolassa. Kaikissa vaihtoehdoissa lähtö on sunnuntaiaamun muistohetken jälkeen Kirkkokatu 5:n edestä noin klo 9.45 Vaihtoehto A Linja-autokuljetus suoraan hartaustilaisuudesta Hiihtokeskukseen, jossa lounasravintola Voitto myös sijaitsee. Lahti on urheilukaupunki ja Lahti on muotoilukaupunki. Nämä asiat yhdistyvät myös monenkeskeisessä tuotekehitystyöpajassa, co-design liikuntapajassa, jossa zontat kokoontuvat kehittämään uusia liikuntatuotteita. Sunnuntaiaamuna pääkatsomon ylimmässä kerroksessa järjestetään liikunnallinen ja uusia ideoita tuottava aamupäivä, jossa kehitämme aikuisten ihmisten kaupunkiliikunnan välineitä ja palveluita. Käyttäjälähtöisellä ja osallistavalla designtyöskentelyllä ja yhteisideointia konseptoinnissa hyödyntäen luomme uutta. Ohjelma toteutetaan co-design workshop työskentelytavalla. Jokainen voi osallistua työskentelyyn, joka edellyttää avointa yhdessä tekemiseen heittäytymistä. Tässäkin olemme yhdessä liikkeellä hyvinvointiin. Työpajan ohjaavat muotoilun kehitysjohtaja Riikka Salokannel ja tuotekehitysasiantuntija Kaisa Savolainen. Vaihtoehto B: Linja-autokuljetus suoraan hartaustilaisuudesta Orimattilaan ja edelleen lounasravintola Voitto Lahden Urheilukeskus. Tutustutaan taiteilija Soile Yli-Mäyryn Taidelinnaan ja sen näyttelyyn sekä käydään ostos- ja viihdekeskus Kehräämössä. Kehräämössä on mahdollisuus tutustua muun muassa yrittäjä Maria Drockilan kynttiläpajaan omistajansa opastuksella. Vaihtoehto C: Kävelymatkan päässä seurakuntasalilta tai hotellilta, jatkokuljetus tarvittaessa henkilöautoilla Ravintola Voitto Lahden Urheilukeskus. Käynti Lahden historiallisessa museossa ja opastettu tutustuminen Viipuri Mon amour -näyttelyyn. Näyttely tuo Viipurin lähihistoriaa nähtäväksi runsaan kuvamateriaalin, taiteen ja esineistön välityksellä. klo Yhteinen lounas Lounasravintola Voitto, Lahden Urheilukeskus Ministeri Elisabeth Rehn: Mistä nainen saa voimansa klo Päätösjuhla ja lipunluovutus Zonta Club of Vantaa I ja Zonta Club of Vantaa II. Lahden Urheilukeskuksesta rautatieasemalle on noin 2 km Linja-autoasemalle n. 1 km 16 17

Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta

Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta 1. 2009 Vapaaehtoistoiminta ja yhteiskunnan tehtävät Palvelutalo ja yhteisöllisyys Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Kanttia kaupunkiaisille 7 Vapun

Lisätiedot

Johanna Ikäheimo. Arktinen tulevaisuus. Paula Kankaanpää. Rovaniemen piirikokous 13.-14.4. Lappsetin sydän on aina Lapissa. Hallittu kehitys tärkeintä

Johanna Ikäheimo. Arktinen tulevaisuus. Paula Kankaanpää. Rovaniemen piirikokous 13.-14.4. Lappsetin sydän on aina Lapissa. Hallittu kehitys tärkeintä Z O N TA 1 2013 Johanna Ikäheimo Lappsetin sydän on aina Lapissa Paula Kankaanpää Arktinen tulevaisuus Rovaniemen piirikokous 13.-14.4. Hallittu kehitys tärkeintä DISTRICT 20 Valos ja Vedos Bronze and

Lisätiedot

Tervetuloa kevätkokouspäiville Turkuun...s. 4-7. Sorrento kutsuu BPW kongressiin...s. 8. Turkulaisia liike- ja virkanaisia...s.

Tervetuloa kevätkokouspäiville Turkuun...s. 4-7. Sorrento kutsuu BPW kongressiin...s. 8. Turkulaisia liike- ja virkanaisia...s. BPW Finland BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN 1/2012 Tervetuloa kevätkokouspäiville Turkuun...s. 4-7 Sorrento kutsuu BPW kongressiin...s. 8 Turkulaisia liike- ja virkanaisia...s. 10-15 Liiton toimistolla

Lisätiedot

lehti omaishoitajille ja läheisille Iäkkäät Eläkkeelle jäävä Salanko-Vuorela: Tragedioista versoi antoisa ura

lehti omaishoitajille ja läheisille Iäkkäät Eläkkeelle jäävä Salanko-Vuorela: Tragedioista versoi antoisa ura Lähellä 2013 3 lehti omaishoitajille ja läheisille Iäkkäät omaishoitajat Miten huolehdit itsestäsi Eläkkeelle jäävä Salanko-Vuorela: Tragedioista versoi antoisa ura Lähellä 3 2013 Tässä numerossa Iäkkäät

Lisätiedot

Hyvää Joulua! God Jul!

Hyvää Joulua! God Jul! M Itella Oyj Hyvää Joulua! God Jul! Hyvinvointi Välmående Kohtuullisuus luo hyvinvointia Rentoutusterapia ja jooga Vaiennetut Eevan ja Aabrahamin tyttäret Kvinna i det heliga kyrkorummet Kuvan kipsienkeli

Lisätiedot

uskomme sinuun usko sinäkin

uskomme sinuun usko sinäkin uskomme sinuun usko sinäkin Mun oma Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Eväitä elämään ja tahtoa selviytymiseen Lastensuojelun käsikirja nuorilta nuorille. Uskomme sinuun Usko sinäkin Eväitä elämään

Lisätiedot

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 ADHD-liiton jäsenlehti Porina-nurkka Porina-projektin kuulumisia s. 8 Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 Erityinen nuori rippikouluun s. 16 s i s ä l l y s Tässä

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen. Vanhuus Rokkaa. Mikko Kuustonen Erin Anssi Kela Arttu Wiskari Tumppi Varonen Jonna Tervomaa Pelle Miljoona

-liike on ihmisen muotoinen. Vanhuus Rokkaa. Mikko Kuustonen Erin Anssi Kela Arttu Wiskari Tumppi Varonen Jonna Tervomaa Pelle Miljoona -liike on ihmisen muotoinen 1 2012 Vanhuus Rokkaa Mikko Kuustonen Erin Anssi Kela Arttu Wiskari Tumppi Varonen Jonna Tervomaa Pelle Miljoona 2 4 7 9 10 14 17 18 20 24 26 27 32 Elinikäisen oppimisen puolestapuhuja

Lisätiedot

Kristillisyys - mitä se on? Kristlighet - vad är det? Terveessä yhteisössä kasvaa terveitä yksilöitä. M Itella Oyj

Kristillisyys - mitä se on? Kristlighet - vad är det? Terveessä yhteisössä kasvaa terveitä yksilöitä. M Itella Oyj M Itella Oyj Kristillisyys - mitä se on? Kristlighet - vad är det? NNKY:n ja NMKY:n Maailmanliittojen Rukouksen ja maailmanyhteyden viikko 9.-15.11.2008 USKALLA UNELMOIDA - Unelmat käyvät toteen Terveessä

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kasarminmäen kampuksella tapahtuu

Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kasarminmäen kampuksella tapahtuu Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 1/2008 / Kasarminmäen kampuksella tapahtuu Jutun nimi pääkirjoitus / Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri Innoste on Kymenlaakson

Lisätiedot

Kasvu. Växtkraft. M Itella Oyj. Kirjat kasvun paikkana. Projektikoulutusta Oulun NNKY:llä. Eira Paunu 100-vuotissyntymäpäivänsä kynnyksellä

Kasvu. Växtkraft. M Itella Oyj. Kirjat kasvun paikkana. Projektikoulutusta Oulun NNKY:llä. Eira Paunu 100-vuotissyntymäpäivänsä kynnyksellä M Itella Oyj Kasvu Växtkraft Kirjat kasvun paikkana Projektikoulutusta Oulun NNKY:llä Eira Paunu 100-vuotissyntymäpäivänsä kynnyksellä Mari Hyttinen Kasvu on yleensä positiivinen asia, jota odotetaan ja

Lisätiedot

IHMISELTÄ IHMISELLE SEnIorITyön VAPAAEHToISToIMInnAn opas

IHMISELTÄ IHMISELLE SEnIorITyön VAPAAEHToISToIMInnAn opas IHMISELTÄ IHMISELLE SeniorityöN VAPAAEHTOISTOIMINNAN OPAS 2 Sisällysluettelo Luku 1: Sinulle, joka haluat auttaa...8 Luku 2: Vapaaehtoisen helsinkimissio...12 Luku 3: Kaikki alkaa koulutuksesta...18 Luku

Lisätiedot

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015 Parasta oli kaikki Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Tekstit ja toimitus: Katri Mäkeläinen Kuvat: Fahima Rezaei,

Lisätiedot

On merkityksellistä olla Zonta!

On merkityksellistä olla Zonta! On merkityksellistä olla Zonta! päivitys 31.3.2014 Membership Committee Jäsenyystoimikunta 2012-2014 pj. Salla Tuominen Lt. Governor, Helsinki I Toimikunnan jäsenet; Anne Ahkola-Lehtinen Salo, Sirkka Sainio

Lisätiedot

Kuinka markkinoida kouluruokailua nuorille käyttäjille

Kuinka markkinoida kouluruokailua nuorille käyttäjille Kuinka markkinoida kouluruokailua nuorille käyttäjille Jerima, Alexandra Pantsu, Jouni 2010 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Kuinka markkinoida kouluruokailua nuorille käyttäjille

Lisätiedot

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö 5. 2013 Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen Teema: henkilöstö Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Työelämässä on huomioitava myös nuoret 6 Työnohjaaja auttaa työyhteisiöä

Lisätiedot

1.2013. Hyvää mieltä puheenpulinalla. Sivu 12. Upeat paidat saapuneet. Flash Mob pipareita. Mankan opeilla työniloa. Sivu 12. Sivu 20.

1.2013. Hyvää mieltä puheenpulinalla. Sivu 12. Upeat paidat saapuneet. Flash Mob pipareita. Mankan opeilla työniloa. Sivu 12. Sivu 20. 1.2013 Hyvää mieltä puheenpulinalla Sivu 12 Flash Mob pipareita Sivu 20 Upeat paidat saapuneet Sivu 12 Mankan opeilla työniloa Sivu 15 2 SISÄLTÖ 2 Sähköinen uutiskirje 3 Parasta naisille 3 Pienoissisarpäivät

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

2 3. 2013 JUHLANUMERO

2 3. 2013 JUHLANUMERO 2 3. 2013 JUHLANUMERO Teema: kulttuuri ja hyvinvointi Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Presidentin tervehdys 6 Kurkistus tulevaan 8 Suomi voisi olla loistava maa innovoida vanhuutta 10 Meillä

Lisätiedot

TALKOORENGAS. Elämä on ihanaa. Irmeli Tallqvist. Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus. Lehti täynnä ahkeruutta ja toimintaa.

TALKOORENGAS. Elämä on ihanaa. Irmeli Tallqvist. Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus. Lehti täynnä ahkeruutta ja toimintaa. Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus 2012 TALKOORENGAS www.talkoorengas.fi 2 Talkoorenkaan varamummotja vaarit Ikääntyvä kuluttaja elintarvikeviidakkossa 18 7 Jokainen on meistä laulun arvoinen Osaston

Lisätiedot

Elämästä kiinni kulttuurin avulla 2.2013. Kansainvälisyys esillä soroptimistijuhlissa Sivut 12-15. Suunnistusta Federaation kongressissa

Elämästä kiinni kulttuurin avulla 2.2013. Kansainvälisyys esillä soroptimistijuhlissa Sivut 12-15. Suunnistusta Federaation kongressissa 2.2013 Suomen Kansallisoopperan pääjohtaja Päivi Kärkkäinen: Elämästä kiinni kulttuurin avulla Sivut 8-10 Kansainvälisyys esillä soroptimistijuhlissa Sivut 12-15 Suunnistusta Federaation kongressissa Sivut

Lisätiedot

3/2007 YKKÖSKETJU. Suomen NMKY:n Liittojen tiedotuslehti

3/2007 YKKÖSKETJU. Suomen NMKY:n Liittojen tiedotuslehti 3/2007 Suomen NMKY:n Liittojen tiedotuslehti Suomen NMKY:n Liittojen tiedotuslehti Taitto Petri Hollmén / petri.hollmen@ukkopekka.fi Ilmestyy 4 kertaa vuodessa Seuraava numero 4/2007 ilmestyy joulukuussa.

Lisätiedot

Elämästä kiinni kulttuurin avulla 2.2013. Kansainvälisyys esillä soroptimistijuhlissa Sivut 12-15. Suunnistusta Federaation kongressissa

Elämästä kiinni kulttuurin avulla 2.2013. Kansainvälisyys esillä soroptimistijuhlissa Sivut 12-15. Suunnistusta Federaation kongressissa 2.2013 Suomen Kansallisoopperan pääjohtaja Päivi Kärkkäinen: Elämästä kiinni kulttuurin avulla Sivut 8-10 Kansainvälisyys esillä soroptimistijuhlissa Sivut 12-15 Suunnistusta Federaation kongressissa Sivut

Lisätiedot

SULATETUT SYDÄMET. » Aikuisten järjestelyt ovat usein syvältä s.14. Ulos kerhohuoneista 8. Talous takaisin tolpilleen 10. ray:n avustustoiminnan

SULATETUT SYDÄMET. » Aikuisten järjestelyt ovat usein syvältä s.14. Ulos kerhohuoneista 8. Talous takaisin tolpilleen 10. ray:n avustustoiminnan ray:n avustustoiminnan asiakaslehti Ulos kerhohuoneista 8 Talous takaisin tolpilleen 10 4 2011 SULATETUT SYDÄMET» Aikuisten järjestelyt ovat usein syvältä s.14 HYVÄN TEKIJÄ Sijaisperheistä on huutava pula.

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 4.10.2015 Vanhustenviikko 4. 11.10.2015

Vanhustenpäivä 4.10.2015 Vanhustenviikko 4. 11.10.2015 Vanhustenpäivä 4.10.2015 Vanhustenviikko 4. 11.10.2015 Tulevaisuutta rakentamaan! Sisällys Pääkirjoitus: Tulevaisuutta rakentamaan varautuminen vanhuuden vuosiin...3 Kolumni: Keskiarvoinko kohti tulevaa?...4

Lisätiedot

ZONTA INTERNATIONAL DISTRICT 20 2014 HAMINA

ZONTA INTERNATIONAL DISTRICT 20 2014 HAMINA ZONTA INTERNATIONAL DISTRICT 20 2014 HAMINA Kaijaa vähän ketuttaa Enää ei tarvitse tuskailla ottaisiko vihreää sähköä vai jahtaisiko kaikkein halvinta sähkösopimusta. Hyväntuulinen Luontoilona Takuu on

Lisätiedot

Valkonauha. Haudalta iloon. s. 10. Alkoholistin läheisen ajatuksia s.27. Minnesotahoitoa. Lapualla s.23 1/2013

Valkonauha. Haudalta iloon. s. 10. Alkoholistin läheisen ajatuksia s.27. Minnesotahoitoa. Lapualla s.23 1/2013 Valkonauha 1/2013 Alkoholistin läheisen ajatuksia s.27 Haudalta iloon s. 10 Minnesotahoitoa Lapualla s.23 Valkonauha Suomessa: vastuuta sinusta ja minusta vuodesta 1896 Valkonauha 1/2013 Julkaisija: Suomen

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen. Nyt tarvitaan toivoa

-liike on ihmisen muotoinen. Nyt tarvitaan toivoa -liike on ihmisen muotoinen 3 2013 Nyt tarvitaan toivoa 3 13 Setlementtiliitto P r e s i d e n t t i T a r j a H a l o s e n k u v a s i E m i l B o b y r e v 2 3 4 8 11 12 16 18 20 22 24 26 28 [ pääkirjoitus

Lisätiedot

Lähellä. innostui. Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys. majakoista s. 6. Sirpa Volanen. lehti omaishoitajille ja läheisille

Lähellä. innostui. Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys. majakoista s. 6. Sirpa Volanen. lehti omaishoitajille ja läheisille Lähellä lehti omaishoitajille ja läheisille 3 2014 Sirpa Volanen innostui majakoista s. 6 Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys Lähellä 3 2014 Tilaa konferenssijulkaisu! Kansainvälisyys sisältö

Lisätiedot

voi olla myönteinen vaihtoehto

voi olla myönteinen vaihtoehto LAPSETTOMIEN YHDISTYS SIMPUKKA RY:N JÄSENLEHTI 3 2014 Lapsettomana yhteiskunnassa Uusi kolumni: Mitä mies ALKIOTUTKIMUS apuna hedelmöityshoidoissa Kaksi kokemusta kohduttomuudesta Anitta Stuart: Kaksin

Lisätiedot