MPK:N KERTAUSHARJOITUSRINNASTEISET KURSSIT RESERVILÄI- SILLE TAMMI TOUKOKUU 2015 (6 sivua)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MPK:N KERTAUSHARJOITUSRINNASTEISET KURSSIT RESERVILÄI- SILLE TAMMI TOUKOKUU 2015 (6 sivua)"

Transkriptio

1 POHJOIS-SAVON KOULUTUS- JA TUKIYKSIKKÖ MPK:N KERTAUSHARJOITUSRINNASTEISET KURSSIT RESERVILÄI- SILLE TAMMI TOUKOKUU 2015 (6 sivua) Hajautettu taistelu (sissitekniikka), Rissala Hajautettuun taisteluun kuuluu osana sissitoiminta! Kurssi tarkastelee perinteisen sissitoiminnan teknisten menetelmien soveltamista hajautetussa taistelussa. Kurssin jälkeen osallistujalla on perustiedot partion ja ryhmän sissitekniikan soveltamisesta hajautetussa taistelussa mekanisoitua komppaniaa vastaan. Soveltuu reserviläisille, jotka ovat kiinnostuneet perinteisten sissiteknisten menetelmien soveltamisesta nykyaikaiseen hajautettuun taisteluun. Reservin johtajakoulutus on eduksi, mutta sen puuttuminen ei kuitenkaan estä osallistumista. Kurssi antaa perusteita osallistua Hajautettu taistelu (sissitaktiikka) kurssille Kurssimaksu 20 euroa, sis lounaan ja kahvit Tähystystiedustelu, Rissala Tavoitteena on oppia tähystystiedustelun perusteita. Kurssin jälkeen osallistujat: - tuntevat tähystyspaikan perustamiseen liittyvät toimenpiteet - tuntevat tähystyspaikan yleisjärjestelyt - osaavat tunnistaa vastustajan kalustoa yleistasolla - osaavat laatia ja lähettää tiedustelusanoman Kurssilla opetetaan tähystystiedustelun perusteet: tähystyspaikan perustaminen, toiminta tähystyspaikalla ja kaluston tunnistaminen. Kaikki opetus tapahtuu sovelletusti luokkatiloissa multimediaa hyväksi käyttäen. Kurssi soveltuu reserviläisille (etusijalla ovat sodan ajan joukkoihin sijoitetut reserviläiset). Kurssimaksu 20 euroa, sis lounaan ja kahvit ja MPK Kurssinjohtajakurssi osat 1 3 Kurssin tavoite on antaa kurssilaiselle MPK virallinen kurssinjohtajapätevyys. Kurssista annetaan todistus. Pätevyys edellyttää kaikkien osien 1-3 käymistä ja lopputestin suorittamista. Kurssi on virallinen MPK koulutusjärjestelmän jatkotason kurssi. Jos haluat suorittaa koko tutkinnon, ilmoittaudu jokaiseen 3 osaan erikseen. KOTU yksikön sitoutuneille kouluttajille kurssi on maksuton, muille maksullinen. Soveltuu erittäin hyvin kaikille johtamiskoulutusta haluaville. MPK tai RUK kouluttajakurssin suorittaminen on eduksi MPK toimintaan aktiivisesti osallistuville. Esimerkiksi opettajien kannattaa tarkistaa hyväksyykö työnantaja kurssin viralliseksi koulutuspäiväksi. Kurssista saa yhteensä kaksi rinnasteista kertausharjoitusvuorokautta. Kurssimaksu 20 euroa/kurssi, sis lounaan ja kahvit Hajautettu taistelu (sissitaktiikka) Kurssi perehdyttää kurssilaiset kaksipuoleisella sotapelillä hajautettua taistelua sissitaktisin menetelmin käyvän joukon ja mekanisoidun vastustajan väliseen taisteluun. Kurssin jälkeen osallistujan tulee kyetä soveltamaan sissitaktiikan eri menetelmiä taistelussa mekanisoitua pataljoonaa vastaan sekä tuntea sen kohtaamishyökkäyksen taktiset periaatteet. Pohjois-Savon koulutus- ja tukiyksikkö, PL 1080, Puistokatu 29, Kuopio

2 2(6) Kurssi sisältää nopean taktiikan perusteiden kertaamisen (mekanisoitu pataljoona, sissijoukko) sekä tilanteen mukaisen sotapelin case-harjoituksena. Soveltuu reserviläisille, jotka haluavat kehittää taktisia taitojaan. Johtajakoulutus ja sissitaktiikan perusteiden hallinta ovat edellytys. Lisäetua antavat joko Sissitaktiikka 1-6 kurssien aiempi suorittaminen tai kurssien Hajautettu taistelu (sissitekniikka) ja Hajautettu taistelu (sissitaktiikka) käyminen, joiden molempien suoritus antaa riittävät perustiedot osallistumiselle. Kurssimaksu 20 euroa, sis lounaan ja kahvit Talvisotahiihto, Vesanto Talvisodan päättymisestä tulee kuluneeksi vuotta. Talvisodan hengessä ja veteraanisukupolven kunniakkaiden saavutusten muistoksi järjestetään Vesannolla Talvisotahiihto. Hiihto sopii hyvin terveille normaaleille hyväkuntoisille henkilöille. Reserviläisillä on mahdollisuus testata samalla kenttäkelpoisuuttaan marssissa. Hiihdosta saa yhden rinnasteisen kertausharjoitusvuorokauden. Hiihto ei ole kilpailu, vaan jokainen voi suorittaa jotoksen oman kuntonsa ja tahtinsa mukaan. Aikaa hiihdosta ei oteta. Kokoontuminen Vesannon Liikuntahallille opastus kirkon kohdalta.osoite Koulutie Vesanto. Paikalle kannattaa tulla n, klo Käskynjako klo.20,40-20,55. Hiihto alkaa klo 21,00, viimeinen ilmoittautumispäivä Huoltokurssi, Sotinpuro Kurssi liittyy Savo-Karjalan maanpuolustuspiirin Savon jousi pääharjoitukseen ja sen tarkoitus on toteuttaa harjoituksen käytännön huoltojärjestelyt. Tehtäviin sisältyy muonittamista, majoittamista, kuljetuksia, varustamista ja varastointia. Tehtävä määräytyy oman halukkuuden mukaan. Osallistujan tulee olla terve, valmis työskentelemään ulkona sään vaatimissa olosuhteissa, valmis epäsäännölliseen työaikaan ja monipuolisiin huolto tehtäviin. Yläikärajaa ei ole eikä kurssilaisen tarvitse olla asevelvollisuutta suorittanut. Alle 18 vuotiaat tarvitsevat holhoojan kirjallisen suostumuksen Reserviläisaseammunta peruskurssi, Iisalmi Kurssin tavoite on reserviläisten ampumataidon ylläpito ja kehittäminen siten, että kurssin jälkeen he tuntevat AR-15 reserviläiskiväärin sekä Clock-pistoolin ominaisuudet ja kenttähuollon, sekä osaavat ampua niillä sekä turvallinen asekäsittely. Soveltuu ammuntaa harrastaville ja siitä kiinnostuneille reserviläisille. Et tarvitse omaa asetta. Kurssimaksu 50 euroa, sis mm patruunat ja ruokailun Toiminnallinen kivääriammunta 1, Leppävirta Kurssin tavoite on opettaa kivääriammunnan perusteet, ammattimainen ja turvallinen aseenkäsittely sekä ampuminen kiväärillä tilanteen mukaisesti. Kurssi sisältää paljon aseenkäsittelyä ja ampumista. Kurssilainen tuo itse tarvitsemansa henkilökohtaisen varustuksen; aseen (Itselataava kivääri) ja patruunat 500 kpl. Soveltuu ammuntaa harrastaville reserviläisille, soveltuu erittäin hyvin maakuntakomppanian reserviläisille. Kurssin hyväksytty suoritus on pääsyvaatimuksena Toiminnallinen kivääriammunta 2 kurssille. Osallistumismaksu 20 euroa, sis lounaan ja kahvin.

3 3(6) Toiminnallinen haulikkoammunta 1, Leppävirta Kurssin tavoite on opettaa haulikkoammunnan perusteet, ammattimainen ja turvallinen aseenkäsittely sekä ampuminen haulikolla tilanteen mukaisesti. Kurssi sisältää paljon aseenkäsittelyä ja ampumista. Kohderyhmä ammuntaa harrastavat reserviläiset, soveltuu erityisen hyvin maakuntakomppanian reserviläisille. ja patruunat 400 kpl. Kurssin hyväksytty suorittaminen on pääsyehto Toiminnallinen haulikkoammunta 2 kurssille. Osallistumismaksu 20 euroa, sis lounaan ja kahvin Toiminnallinen pistooliammunta 1, Leppävirta Kurssin tavoite on opettaa toiminnallisen pistooliammunnan perusteet, ammattimainen ja turvallinen aseenkäsittely sekä ampuminen pistoolilla tilanteen mukaisesti. Kurssi sisältää paljon aseenkäsittelyä ja ampumista. ja patruunat 500 kpl. Kurssin hyväksytty suorittaminen on pääsyehto Toiminnallinen pistooliammunta 2 kurssille. Osallistumismaksu 20 euroa, sis lounaan ja kahvin Toiminallinen pistooliammunta 2, Leppävirta Kurssin tavoite on opettaa turvallinen aseen käsittely sekä ampuminen pistoolilla liikkeestä ja esteiden takaa. Kurssi sisältää paljon aseenkäsittelyä ja ampumista. Pääsyvaatimuksena on Toiminnallinen pistooliammunta 1 kurssi. ja patruunat 500 kpl. Osallistumismaksu 20 euroa, sis lounaan ja kahvin Sovellettu reserviläisammunta SRA-peruskurssi, Rissala (teoria) sekä Raasion ampumarata Kurssilaiset suorittavat virallisen SRA (sovellettu reserviläisammunnan) peruskurssin. Kurssi on Reserviläisurheiluliiton (RESUL) virallisen ohjelman mukainen kurssi, joka järjestetään Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) toimesta sen kurssina. SRA-peruskurssi antaa sinulle nousujohteisesti valmiudet turvallisen ja vauhdikkaan ampumaurheilulajin harrastamiseen. Sovelletun reserviläisammunnan tarkoitus on kehittää ja vertailla reserviläisten tilanteen mukaista ampumataitoa. Lajiesittely: https://www.youtube.com/user/vihmatube Kurssi sisältää teoriaopetuksen, asekäsittelykoulutuksen, ampumaharjoituksen ja kokeet. Kurssilla on mahdollista käyttää laina-aseita. Ilmoita laina-aseen tarpeesta ilmoittautumisen yhteydessä kurssinjohtajalle.sähköpostitse. Kurssilaisen tulee varata mukaan kyniä ja muistiinpanovälineet, sekä viimeisin voimassaoleva SRA-sääntökirja tulosteena tai sähköisesti ( lataa osoitteesta ) Voit osallistua kurssille ja suorittaa ko. kurssipäivien aikana käytännön kokeen myös ilman Reserviläis/Reserviupseeri-järjestön jäsenyyttä ja ampumavakuutusta. Huomioi kuitenkin että kurssin läpäissyt voidaan ilmoittaa SRA-rekisteriin vasta sen jälkeen osallistuja on esittänyt RES-jäsenyyden ja SAL tai RESampumavakuutuksen kurssinjohtajalle. Kurssin hinta 20 e, sis 2.5. lounaan, 3.5 omat eväät.

4 4(6) Sandels Jotos, maastotaitokilpailu, Ylä-Savo Järjestyksessään 28. Sandels Jotos järjestetään Ylä-Savossa. Luvassa on vaihtelevassa, hyväkulkuisessa mäkimaastossa mielenkiintoisia tehtäviä kahdessa sarjassa. Jotos sopii maanpuolustushenkisille, niin vaativaa kisaa hakeville reserviläispartioille kuin työpaikka- tai kaveriporukkajoukkueille. Jotos koostuu ammunnasta, maastovaelluksesta sekä rastitehtävistä, jotka mittaavat erilaisia sotilaallisia sekä yleishyödyllisiä tietoja ja taitoja. Sarjat: Kilpasarja Döbeln ja harrastesarja Sandels. Suunnitteilla on myös oma sarja nuorille (15 18 vuotta) sekä naisille. Arvioitu osallistumismaksu on 50 euroa/henkilö. Nuoret 30 e /henkilö. Ilmoittautuminen avataan helmikuun puolivälissä. Nyt on hyvä aika alkaa kasaamaan omaa partiota suuren suosion saaneelle uudistuneelle Sandels Jotokselle! Toimitsijat ilmoittautuvat MPK:n järjestelmään Sandels Jotos, maastotaitokilpailu, toimitsijat Toiminnallinen kivääriammunta 2, Leppävirta Kurssin tavoite on opettaa kivääriammunnan perusteet, ammattimainen ja turvallinen aseenkäsittely sekä ampuminen liikkeestä ja esteen takaa. Kurssi sisältää paljon aseenkäsittelyä ja ampumista. (Itselataava kivääri) ja patruunat 500kpl. Pääsyvaatimuksena Toiminnallinen kivääriammunta 1. Osallistumismaksu 20 euroa sis mm lounaan ja kahvit Toiminnallinen haulikkoammunta 2, Leppävirta Kurssin tavoite on opettaa haulikkoammunnan perusteet, ammattimainen ja turvallinen aseenkäsittely sekä ampuminen haulikolla liikkeestä ja esteiden takaa. Kurssi sisältää paljon aseenkäsittelyä ja ampumista. ja patruunat 400 kpl. Pääsyvaatimuksena Toiminnallinen haulikkoammunta 1. Osallistumismaksu 20 euroa sis mm lounaan ja kahvit Fyysisen kunnon testit reserviläisille, Rissala Soveltuu terveille reserviläisille, jotka haluavat testauttaa fyysisen kuntonsa. Pohjois-Savon Maakuntakomppaniaan kuuluvat reserviläiset voivat suorittaa heille määrätyt vuosittaiset kuntotestit joko kevään tai syksyn testeissä. Tulosrajat löydät mm lataamalla netistä Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirjan, tulosrajat reserviläisille s (siviilimiehet). Testeinä Cooperin testi (juoksutesti 12 min) ja lihaskuntotesti (vauhditon pituushyppy, etunojapunnerrus ja istumaanousu). Testimaksu 20 euroa, sis testit ja lounaan. Maakuntakomppaniaan kuuluville oasllistumismaksun maksaa puolustusvoimat Reserviläisaseammunta jatkokurssi, Iisalmi Kurssin tavoite on reserviläisten ampumataidon ylläpito ja kehittäminen siten, että kurssin jälkeen he tuntevat AR-15 reserviläiskiväärin sekä Clock-pistoolin ominaisuudet ja kenttähuollon, sekä osaavat ampua niillä sekä turvallinen asekäsittely.et tarvitse omaa asetta. Kohderyhmä ammuntaa harrastavat ja siitä kiinnostuneet reserviläiset. Kurssin hinta 50 e, sis vakuutuksen, patruunat, ruokailun

5 5(6) MUITA RESERVILÄISILLE SOVELTUVIA MPK:N KURSSEJA Järjestyksenvalvojakurssi, Kuopio Kurssilla suoritetaan virallinen 32h kestävä järjestyksenvalvojatutkinto. Kurssi toteutetaan kahdessa osassa kahtena viikonlopuna: Osa 1: la klo ja 1.2. su klo Osa2: la klo ja su klo Pituus on 4 päivää ja tutkinnon suoritus vaatii osallistumista jokaiselle koulutuspäivälle. Kurssin kouluttajana toimii Mika Kolehmainen Kuopion Vartiointipalveluista. HUOMAA: Teoriaosuus (aloitus) pidetään Kuopion Vartiointipalvelun tiloissa (Maaherrankatu 27) ja voimankäyttöosio Savon ammatti-ja aikuisopistolla, (Presidentikatu 3). Hintaan sisältyy: opetus. Jokaisen kurssilaisen tulee tulostaa itselleen järjestyksenvalvojan kurssimateriaali (Poliisin internetsivut) Materiaali on oltava voidakseen osallistua opetukseen. Ikäraja kurssille pääsyyn on 18 vuotta. Kurssille voidaan ottaa 12 opiskelijaa. Kurssimaksu yhteensä 30 euroa, sis opetuksen ja vakuutuksen. Ruokailut omakustanteisesti VAPEPA, Vapaaehtoinen pelastuspalvelu tutuksi, Kuopio Tavoite on tutustuttaa kurssilaiset vapaaehtoiseen pelastuspalveluun. Tarkoitettu kaikille vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille kansalaisille. Ohjelma (iltakurssi klo 18 21) - Poliisin johdanto: Ylikonstaapeli Juha Taskinen, Itä-Suomen Poliisilaitos - Vapaaehtoinen pelastuspalvelu, mitä se on - Vapepa hälytysryhmän tehtävät ja toiminta käytännössä, Jari Jokinen Kuopion SPR - Lentopelastustoiminta; Seppo Koivisto, Suomen Lentopelastusseura (SLPS) - Search and rescue (SAR) video pelastustehtävästä 30 min Maksuton Hygieniapassikoulutus, Rissala Kurssin aikana osallistuja suorittaa hyväksytyn virallisen EVIRAN hygieniapassitutkinnon. Hyväksytystä tutkinnosta kurssilainen saa toistaiseksi voimassa olevan hygieniapassin, joka on vaatimuksena mm moneen työtehtävään. Kurssi on tarkoitettu pääasiassa MPK Pohjois-Savon koulutus- ja tukiyksikön kouluttajille. Kurssi sisältää teoriaosuuden ja hygieniakokeen ja siihen liittyy etukäteen annettava opetusaineisto joka kurssilaisen on opiskeltava ennen kurssia (ennakkomateriaalista antaa kurssinjohtaja ohjeet).kurssi soveltuu terveille henkilöille, jotka joutuvat käsittelemään elintarvikkeita esimerkiksi koulutustapahtumissa, messuilla jne. kurssinjohtaja: Juha Tarvainen, Kurssimaksu 10 euroa (KOTU-yksikköön kuuluville maksuton) + erikseen ilmoitettava tutkintomaksu Kokoustekniikkaa maanpuolustusjärjetöille, Kuopio Tehokkuutta kokouksiin ja päätöksentekoon! Syntyvätkö kokouksessasi päätökset jouhevasti ja sääntöjen mukaisesti? Meneekö aikaa turhuuksiin? Kokous ei ole ydinfysiikkaa eikä rakettitiedettä, mutta on silti hyvä olla valmistautunut etukäteen, jotta voi seurata kokouksen kulkua ja käyttää sopivia työkaluja kokoukseen vaikuttamiseksi. Tule verestämään tai-

6 6(6) tojasi! Kurssi sisältää tietoa kokoustekniikan perusteista, hyvästä hallintotavasta, kokouksen ajanhukkaajista, palautekeskustelun. Kurssi on hyödyllinen piiri/yhdistystason maanpuolustusjärjestöjen puheenjohtajille ja luottamushenkilöille. Se soveltuu erinomaisesti myös muiden järjestöjen ja yhdistysten luottamushenkilöille, toimikunnille, hallituksille ja toimielimille. Kurssimaksu 10 e, sis vakuutuksen ja kahvit. Huom kurssiaika klo Kaikilla MPK:n kursseilla kurssimaksuun sisältyy vakuutusturva. Kouluttajina kursseilla MPK:n kokeneet kouluttajat. Katso tarkemmat kurssikohtaiset tiedot ja ilmoittaudu: Lisätietoa myös tai puh

Tämä teksti kaikkiin VIIKKOVUOROILLE. pistooli ja kivääri

Tämä teksti kaikkiin VIIKKOVUOROILLE. pistooli ja kivääri Tämä teksti kaikkiin VIIKKOVUOROILLE. pistooli ja kivääri Helsingin Koulutus- ja tukiyksikön pistooliammunnat ovat ulkoradalla pidettäviä ohjattuja ja valvottuja ammunnan harjoittelutilaisuuksia. Aseina

Lisätiedot

RUK:n kurssi 124 koolla Oulussa. 45 vuoden jälkeen.

RUK:n kurssi 124 koolla Oulussa. 45 vuoden jälkeen. 3/2012 pohjois-pohjanmaan MAANPUOLUSTUSlehti 21.9.2012 RUK:n kurssi 124 koolla Oulussa 45 vuoden jälkeen RUK:n kurssin 124 veteraanit kokoontuivat elokuussa Oulussa. Paikalle saapui 70 kokelasta. Koollekutsujana

Lisätiedot

1/2008 TAMPEREEN RESERVILÄISET RY:N LEHTI. Suomi 90 vuotta

1/2008 TAMPEREEN RESERVILÄISET RY:N LEHTI. Suomi 90 vuotta 1/2008 Netti-Resposti TAMPEREEN RESERVILÄISET RY:N LEHTI Suomi 90 vuotta Uuden päätoimittajan tervehdys! Resposti on saavuttanut uusia ulottuvuuksia, Tampereen Reserviläisten kunniakas lehti julkaistaan

Lisätiedot

Uudenmaan reserviläispiirien maanpuolustuslehti 3/2008

Uudenmaan reserviläispiirien maanpuolustuslehti 3/2008 Uudenmaan reserviläispiirien maanpuolustuslehti 3/2008 Maanpuolustuskoulutus vaikeutui yllättäen Uuden lain vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta piti selkeyttää Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen asemaa ja

Lisätiedot

KARHU. Satakunnan Reserviupseeripiiri ry:n ja Satakunnan Reserviläispiiri ry:n tiedotuslehti 1/2014

KARHU. Satakunnan Reserviupseeripiiri ry:n ja Satakunnan Reserviläispiiri ry:n tiedotuslehti 1/2014 KARHU Satakunnan Reserviupseeripiiri ry:n ja Satakunnan Reserviläispiiri ry:n tiedotuslehti 1/2014 2 KARHU Voivatko sodat syttyä vahingossa? Ensimmäisen maailmansodan alkamisesta tulee kuluneeksi tänä

Lisätiedot

KARHU 4/2013. Satakunnan Reserviupseeripiiri ry:n ja Satakunnan Reserviläispiiri ry:n tiedotuslehti. Mona Nordberg

KARHU 4/2013. Satakunnan Reserviupseeripiiri ry:n ja Satakunnan Reserviläispiiri ry:n tiedotuslehti. Mona Nordberg KARHU Satakunnan Reserviupseeripiiri ry:n ja Satakunnan Reserviläispiiri ry:n tiedotuslehti 4/2013 2 KARHU KARHU 3 Umpihankeen Olen jo vuosien ajan viettänyt Itsenäisyypäiväni Ylläksellä. Tähän joulukuun

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 1 / 2012 Helmikuu

KIERTOKIRJE 1 / 2012 Helmikuu KIERTOKIRJE 1 / 2012 Helmikuu SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers' Federation Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki Puh. (09) 4056 2054 Fax. (09) 447 579 Suomen

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset

Järvi-Suomen Partiolaiset syksy 2011 Järvi-Suomen Partiolaiset syksy 2011 Palaute on tärkeä! Muistanet, että Kippoa uudistettiin kentältä tulleen palautteen myötä. Palaute oli, että aiempi Kippo oli liian organisaatiota esittelevä

Lisätiedot

KUVA: Joosef Abokhter

KUVA: Joosef Abokhter KUVA: Joosef Abokhter SYKSY 2015 Toimintaesite 2 KUVA: Paula Tammivuori TERVETULOA TOIMINTAAN! Olemme koonneet Pääkaupunkiseudun Partiolaisten, Espoon Partiotuen ja Vantaan Kannuksen tapahtumat, kisat

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2014 18.12.2014

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2014 18.12.2014 Mikkelin Reserviläiset järjesti perinteiseen tapaan Joulutulet-tapahtuman 14.12. vanhalla kasarmialueella. Kuva: Mikkelin Reserviläiset. Yhdistystiedote 5/2014 18.12.2014 Reserviläisliitto Suomen suurin

Lisätiedot

Kevään 2013 koulutustapahtumiin

Kevään 2013 koulutustapahtumiin Kevät 2013 Koulutusvastaava Kevään 2013 koulutustapahtumiin ilmoittaudutaan maanantaihin 14. tammikuuta 2013 mennessä. Lippukunnissa ilmoittautuminen tehdään koulutusvastaavalle. Tarkistakaa, että lippukuntanne

Lisätiedot

SALON SEUDUN RESERVIUPSEERIT RY Jäsenkirje 1/2010

SALON SEUDUN RESERVIUPSEERIT RY Jäsenkirje 1/2010 1/10 SALON SEUDUN RESERVIUPSEERIT RY Jäsenkirje 1/2010 Puheenjohtajan palsta Tor-Erik Lindqvist, 044-278 2720 tor-erik.lindqvist@salo.fi Arvoisat Salon Seudun Reserviupseerit ry:n jäsenet! Vuosi on edellisen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISLEHTI

POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISLEHTI Karjalan Pojat N:o 1 maaliskuu 2009 POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISLEHTI NAISENERGIAA JÄRJESTÖTYÖHÖN? Kuva: Inka Venho Tsaarin kenraali, Suomen marsalkka Kuvauksien oli määrä alkaa maaliskuussa Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

N:o 1/2013 Maaliskuu 2013

N:o 1/2013 Maaliskuu 2013 N:o 1/2013 Maaliskuu 2013 Jyväskylän Reserviupseerit ry 80 vuotta Jyväskylän Reserviupseerit ry:n hallitus toivottaa jäsenistölleen erittäin mukavaa kevät talvea! Tämä tiedote sisältää yhdistyksen kokouskutsun

Lisätiedot

RESUL Toiminnallisen Ammunnan toimikunta

RESUL Toiminnallisen Ammunnan toimikunta RESUL Toiminnallisen Ammunnan toimikunta SRA kilpailujen järjestämisohje Kilpailujen järjestämisessä noudatettavat periaatteet ja ohjeet. Ohjeen käyttö ja soveltaminen... 2 Kilpailujen yleisluonne... 2

Lisätiedot

Hei. lippukunnan. koulutusvastaava!

Hei. lippukunnan. koulutusvastaava! 1 Hei lippukunnan koulutusvastaava! 2 Tässä sinulle materiaalia, jotta pystyt innostamaan lippukuntalaisia kursseille ja tapahtumiin. Luethan tämän tarkasti läpi, jotta tiedät kenelle mitäkin kurssia voisit

Lisätiedot

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015 Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2015 Luonnos 22.10.2014 2015 Helsinki, 6.10.2014 RESERVILÄISLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Juhlavuosi ja uusi strategia Vuonna 2007 hyväksytyssä, RES 2015 -strategiassa

Lisätiedot

SISSI SANOMAT. Pahkis 2015. Kenen joukoissa seisot? ELOKUU NRO 2/2015 54.VSK PAINOS 650 KPL

SISSI SANOMAT. Pahkis 2015. Kenen joukoissa seisot? ELOKUU NRO 2/2015 54.VSK PAINOS 650 KPL SISSI SANOMAT ELOKUU NRO 2/2015 54.VSK PAINOS 650 KPL Pahkis 2015 Kenen joukoissa seisot? SISSIKONTAKTIT TÄSSÄ LEHDESSÄ MM. www.stadinsissit.fi Helsingin Sissikerho ry Antti Brax puheenjohtaja 050-570

Lisätiedot

Liittovaltuusto 21.4.2012. Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2011. Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry

Liittovaltuusto 21.4.2012. Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2011. Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry Liittovaltuusto 21.4.2012 Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2011 Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry 1 I SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 2011 Vuonna 2011 Suomen Reserviupseeriliiton

Lisätiedot

PAUHA 2012 KUVAT JOUKO LIIKANEN

PAUHA 2012 KUVAT JOUKO LIIKANEN M - Suomen Posti Oyj LAKEUDEN 2 / 2012 MAANPUOLUSTAJA PAUHA 2012 KUVAT JOUKO LIIKANEN LASSE KINNUNEN Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Länsi-Suomen piiri järjesti PAUHA 2012 -harjoituksen Lohtajan ampuma-

Lisätiedot

Maanpuolustuskiltojen liitto ry. Tiedote 4-2012

Maanpuolustuskiltojen liitto ry. Tiedote 4-2012 PÄÄTOIMITTAJA: Inga-Katriina Heinonen JAKELU: Kiltojen ja kiltapiirien toimihenkilöt, MPKL:n jäsenrekisterissä olevat sähköpostilliset kiltajäsenet, kiltalehtien toimitukset ja veljesjärjestöjen toiminnanjohtajat

Lisätiedot

Ylentämistilaisuus Pirkanmaan aluetoimistolla, s. 6 Reserviupseeripiiri palkitsi Heraman majalla, s. 7 Sankarivainaja pääsi vihdoin kotiin, s.

Ylentämistilaisuus Pirkanmaan aluetoimistolla, s. 6 Reserviupseeripiiri palkitsi Heraman majalla, s. 7 Sankarivainaja pääsi vihdoin kotiin, s. 57. vuosikerta Nro 3 Heinäkuu 2014 Pirkanmaan reservipiirien jäsenlehti Julkaisija Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki PMT ry Piirien Henkisen maanpuolustuksen toimikunta vei nuoret Santahaminaan, s. 8 s.

Lisätiedot

KUVA: Mikko Jalo KEVÄT 2 To 015 im inta- esite

KUVA: Mikko Jalo KEVÄT 2 To 015 im inta- esite KUVA: Mikko Jalo KEVÄT 2015 Toimintaesite TERVETULOA TOIMINTAAN! Tähän esitteeseen on koottu kaikki Pääkaupunkiseudun Partiolaisten järjestämät ohjelma- ja koulutustapahtumat yksiin kansiin. Löydät tästä

Lisätiedot

1/2013 53. vsk POHJOIS-KARJALAN PRIKAATIN PERINTÖ RISTIINAN RESERVILÄISET 50 VUOTTA RESERVILÄISLIITON LIITTOKOKOUS

1/2013 53. vsk POHJOIS-KARJALAN PRIKAATIN PERINTÖ RISTIINAN RESERVILÄISET 50 VUOTTA RESERVILÄISLIITON LIITTOKOKOUS c 1/2013 53. vsk d POHJOIS-KARJALAN PRIKAATIN PERINTÖ RISTIINAN RESERVILÄISET 50 VUOTTA RESERVILÄISLIITON LIITTOKOKOUS 14 20 22 2 SAVON VASAMA 1 2013 53. vuosikerta, maaliskuu 2013 JULKAISIJA Suur-Savon

Lisätiedot

RUL:n kenttäpostia. Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation

RUL:n kenttäpostia. Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers Federation RUL:n kenttäpostia 4 / 2013 elokuu Sisältö: 01 Kokemuksia varusmiespalveluksesta 02 Kolmivuotissuunnitelma 03 Oulun liittokokous 04 Syysseminaarin aiheena äärikäyttäytyminen 05 Johtamiskouluttajen koulutustilaisuus

Lisätiedot

Vahvat ammattilaiset. Kestävä osaaminen. SYKLIN lyhytkoulutukset kevät 2014

Vahvat ammattilaiset. Kestävä osaaminen. SYKLIN lyhytkoulutukset kevät 2014 Vahvat ammattilaiset. Kestävä osaaminen. SYKLIN lyhytkoulutukset kevät 2014 Tähän koulutuskalenteriin on koottu Syklin lyhytkoulutukset, jotka ovat kaikille avoimia, yleensä puolen tai yhden päivän koulutuksia.

Lisätiedot

VARMISTIN 1/15. PANSSARISEMINAARI järjestettiin 11. kerran Parolassa s.6. Päijät-Hämeen maakuntajoukkojen lehti

VARMISTIN 1/15. PANSSARISEMINAARI järjestettiin 11. kerran Parolassa s.6. Päijät-Hämeen maakuntajoukkojen lehti talvikurssi keräsi jälleen väkeä Sysmään kotimaasta ja ulkomailta s.10 VARMISTIN Päijät-Hämeen maakuntajoukkojen lehti 1/15 PANSSARISEMINAARI järjestettiin 11. kerran Parolassa s.6 Henkilöhaastattelussa

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset

Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo syksy 2014 Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo syksy 2014 ESIMERKIKSI Success in training the boy depends largely on the Scoutmaster s own personal example. Robert Baden-Powell Vapaasti käännettynä otsikko

Lisätiedot

Taitto Kari Koivunen Oppaan sisäsivujen kuvat (ellei toisin mainittu)

Taitto Kari Koivunen Oppaan sisäsivujen kuvat (ellei toisin mainittu) Sisällysluettelo Sportti- ja KulttuuriPassin käyttö Rehtorin tervehdys Salon kansalaisopiston opiskelijakunta ry Opistoinfo Ohje netti-ilmoittautumiseen Ohjeita avoimen yliopiston opiskeluun 3 3 4 5 6

Lisätiedot

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU. Koulutusopas

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU. Koulutusopas Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU 2015 Koulutusopas Sisällys 3 Opi työelämän perusasiat lähde kursseille! Ohjeita kursseille ilmoittautumiseen 4 PAUn omat kurssit aikajärjestyksessä 5 Liiton sopimuskoulutus

Lisätiedot