Vesi-ilpo + Energiavaraaja. Asennusohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vesi-ilpo + Energiavaraaja. Asennusohje"

Transkriptio

1 Vesi-ilpo + Energiavaraaja Asennusohje

2 Arvoisa Asiakkaamme! Onneksi olkoon! Olet kehityksen eturintamassa kulkemassa kohti alhaisempia energiakustannuksia 9000E Ilma-vesilämpöpumpun ja energiavaraajan hankinnallasi. Ilmalämpöpumput, ne perinteiset joissa on ulkoyksikkö ulkona ja tuuletinyksikkö sisätilassa, ovat viime vuosina yleistyneet Suomessa ja niiden voittokulku lisälämmönlähteenä ei ole saamassa vertaisiaan kilpailijoita. Sinä olet mennyt nyt askeleen pidemmälle, ja päättänyt vesi-ilpon ja energiavaraajan avulla käyttää tätä voitokasta energiamuotoa päälämmönlähteenä taloudessasi. Ilpoihin nähden laitteisto toimii siis samalla periaatteella. Tuuletinyksikön sijaan se kuitenkin siirtää lämpöenergian energiavaraajaan, ja sieltä käyttöveteen sekä vesikiertoiseen järjestelmään ja sen avulla saat lämpöä tasaisesti läpi koko talon. Tässä ohjeessa esittelemme laitteen toimintaa ja käytön perusteita, avuksesi matkalla kohti edullisia energiakustannuksia. Aluksi tärkeät huomiot! 2 Kuten Ilpossa, myös vesi-ilpossa on myös valmius lämmityksen lisäksi viilennykseen. Älkää käyttäkö viilennystä Suomen olosuhteissa, koska ilmasto ei vaadi sitä ja viilennys aiheuttaa vesi-kiertoisissa järjestelmissä kondensoitumisen vaaran. Käyttäkää vesi-ilpoa yksinomaan lämmitystarkoitukseen ja hankkikaa viilennystä varten tarvittaessa Ilpo, jonka puhallinyksikön tuottama viilennystoiminto toimii olosuhteissamme huomattavasti paremmin. Käyttöohjeessa on joitakin viilennykseen viittaavia kohtia, mutta niihin on merkitty ettei viilennystä tule Suomessa käyttää. Suomessa ei koskaan tulisi jättää asuinrakennusta yhden lämmitysjärjestelmän varaan. Mikäli talossasi on jo öljykattila, se voi hyvin toimia tulevaisuudessa varajärjestelmänä. Uudiskohteeseen suosittelemme sähköpatruunan hankintaa mahdollisia vikatilanteita varten. Ilmasta energiaa ottavien laitteiden ominaisuuksiin kuuluu myös se, että erittäin alhaisissa pakkasasteissa (-20 C tai kylmempi) se ei välttämättä saa tarvitsemaansa lämpöenergiaa ulkoilmasta jolloin apujärjestelmä on hyvä olla olemassa. Luonnollisesti suosittelemme jokaiseen kotiin myös varaavaa tulisijaa jolla lämmityskustannuksia leikataan merkittävästi ja joka tuottaa miellyttävää ja kodikasta lämpöä. Paketissa on mukana myös englanninkielinen asennusohje. Se on ns. yleisohje myös malleille joissa sisäyksikkönä käytetään puhallinyksikköä, joten suosittelemme pitäytymään suomenkielisessä asennusohjeessa ja asentamaan laitteiston järjestelmään toimittamiemme kytkentäkuvien avulla. Vesi-Ilpo 9000 E asennetaan Energiavaraajaan joka voidaan liittää olemassa olevaan öljylämmitysjärjestelmään, samoin kuten uudiskohteeseen, kunhan se asennetaan yhteen vesikiertoisen järjestelmän kanssa. Jokainen talo on yksilö, mistä johtuen jokaisessa järjestelmässä tulee olemaan oma asennustapansa, omat säädöt ja asetukset. Suosittelemme tekemään yhteistyötä sekä sähkö- että putkimiehen ja kylmäkoneasentajan kanssa oikeiden säätöjen hakemisessa. Asentajan kanssa tulee käydä läpi seuraavia asioita: - jääkö vanha järjestelmä käyttöön - kytketäänkö sarjana vai rinnan, esim. vanhassa öljylämmityskohteessa, jossa öljylämmitys jää varajärjestelmäksi

3 Tehdasasetuksia ei voi muuttaa itse, koska vääristä asetuksista seuraa helposti vikahälytyksiä. Laitteesta ei voi esim. saada 80 asteista vettä, maksimi on +60 astetta. Energiankulutusarviot: Sähkönkulutukseen vaikuttavat monet eri tekijät. Esimerkiksi lämpimän veden käyttö ja lämmitystarve. Perussääntönä voi sanoa, että oikein mitoitetulla vesi-ilpolla voidaan saada lämmityskustannuksista leikattua noin puolet verrattuna esim. öljylämmitykseen. Öljylämmityksessä on parhaimmillaankin noin 25%:n hukka. Öljylämmityksessä täytyy pitää kesälläkin noin +80 astetta, että saadaan lämmin käyttövesi. Pelkkä Energiavaraajakin maksaa itsensä takaisin öljylämmityskohteessakin ilman vesi-ilpoa noin 1-2 vuodessa. Hyvällä hyötysuhdesäällä käytetään pelkästään vesi-ilpoa. Energiavaraajan ja öljypannun väliin kannattaa asentaa sulku-/kesäkäyttöhana. Toimiva öljylämmitysjärjestelmä voidaan jättää lämmityskautta varten vesi-ilpon rinnalle. Talvikäytössä vesi esilämmitetään vesi-ilpolla ja tulistetaan öljypannussa. Hyötysuhteet noin, kun lämmin vesi + 45 astetta Ulkolämpötila hyötysuhde +7 3,6 0 3,4-10 3,0-15 2,5 Ulkoyksikön etäisyys seinästä: - takaa vähintään 500mm - edestä katsottuna oikealta sivulta vähintään 500mm - edestä katsottuna vasemmalta sivulta vähintään 1000mm - edessä esteetöntä tilaa vähintään 1000mm Ulkoyksikön sisältä löytyvät kuparin väriset putket (n. 60 cm) on tarkoitettu helpottamaan asennusta. Paksumman kupariputken taivuttaminen on hankalaa, joten nämä taipuisat putket voidaan liittää paksumman kupariputken päihin juottamalla. Luonnollisesti putkesta on poistettava niiden mittaiset palat, jotta putket pysyvät yhtä pitkinä. Taipuisien päiden käyttö ei ole pakollista. Ulkoyksikön liitännät tehdään kartioliittimillä. Energiavaraajaan kylmäaineputket kannattaa liittää juottamalla. Energiavaraajankin liitokset voi tehdä kartioliittimillä (ei kuulu toimitukseen). Laitteen mukana toimitettavat putket ovat 22 ja 12 mm kylmäaineputkea. Mukana on myös pussi, jossa on 2 muovinauharullaa, 2 tulppaa ja valkoinen muoviosa. Teippejä käytetään ulkona olevien putkien ympärillä, tulppia ja muoviosaa ei suositella käytettäväksi. 3

4 LAITTEISTON ASENNUS Asennukseen tarvitset sähkö- ja putkimiehen, jotka osaavat asentaa laitteiston mukana olevien kytkentäkaavioiden mukaisesti. Tämän jälkeen voit kutsua kylmälaiteasentajan tekemään liitännät ja tyhjiöinnin. 1. Öljymutka, jos korkeusero yli 5m 2. DN32 Liitäntä lämpöpannuun 3. DN20 Lämpömittari (2 paikkaa) 4. DN50 Sähköpatruuna (2 paikkaa) 5. DN32 Paluu lämpöpannuun 6. DN20 Vedenpoisto, tulpataan tai asennataan hana 7. 10sis Lämpötila-anturi 8. 10sis Lämpötila-anturi aurinkolämpö Kylmäaine sisään Kylmäaine ulos Kierukka 15 m Lämmin käyttövesi ulos Lämmin käyttövesi sisään Kierukka 10 m Käyttöveden esilämmitys ulos Käyttöveden esilämmitys sisään Kierukka 10 m Aurinkoenergia sisään Aurinkoenergia ulos 17. Paisuntasäiliö l 18. Kaksoisshuntti 19. Varoventtiili 20. Kiertovesipumppu Huom välille yhdysputki, jos esilämmitys käyttövedelle otetaan käyttöön. Varaajan käyttämättömät liitännät tulpataan. 4

5 SÄHKÖ- JA SIGNAALIJOHTOKYTKENNÄT Johdotuskaavio löytyy sähkökytkentälaatikon kannesta. Sähkökytkentälaatikko asennetaan sisätilaan mukana olevien kiinnikkeiden avulla. Kytkentälaatikkoon tuodaan kolmivaihejännite mielellään 3 x 16 A sulakkeilla joka edelleen viedään ulkoyksikköön kytkentälaatikossa olevan vikavirtasuojan kautta. Vaihejärjestys pitää mennä ulkoyksikköön oikeassa järjestyksessä. Vaihejärjestys ulkoyksikköön menee oikein silloin kun ulkoyksikön piirikortilla oleva punainen Power LED valo palaa. Varaajaan lämmitysvastuksen syöttöä ei suositella tehtävän kytkentälaatikon kautta. Tehdään mielellään omalla syötöllä ja sulakkeilla. Sähkövastuksien koko määrää tarvittavat sulakkeet ja johtovahvuudet. Signaalijohdot kytketään kaavion mukaan. Ulkoyksikölle menevässä johdossa oleva ferriittirenkaan puoleinen pää kytketään kytkentälaatikkoon niin että rengas jää laatikon ulkopuolelle. Anturi asennetaan varaajan lämpötila-anturi 7 paikkaan. OHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO A. Näyttöpaneelin toiminta LCD Näyttö 1. Lämmitys: Merkki näkyvissä kun yksikkö lämmittää 2. Virhekoodi: Näyttää virhekoodin, kun järjestelmässä tai laitteiden välisessä kommunikoinnissa on virhe. 3. Jäähdytys: Merkki näkyvissä kun yksikkö jäähdyttää HUOM!!! jäähdytystoimintoa ei saa käyttää Suomen olosuhteissa kondensoitumisen vuoksi. 5

6 4. Lämpötila: Näyttää päänäytön lämpötila-arvot 5. Lisälaitteen näyttöalue: Sisältää 2 numeroa ja pisteen jotka kertovat lämpötilan ja käytössä ole van parametri numeron. Näkyvissä kun laite on Check- tai Parameter-check tilassa. 6. Päänäyttöalue: sisältää miinuksen, 2 numeroa ja lämpötila yksikön merkinnän jotka kertovat lämpötilan ja parametrin. Arvo voi olla suurempikin kuin 99. Tällöin ensimmäinen 9 korvataan kirjaimella A-X, eli A = 10, B = 11 jne. esim. A7 = 107, B4 = 114, G3 = 163 jne.. Normaali tilas sa arvo näyttää virtaavan veden lämpötilan. 7. Parametrilista: Näkyvissä vain parametrin tarkastustilassa. Tilassa päänäytön arvo on parametri myöhemmän listan mukaisesti 8. Sulatus: Näkyy kun laite on sulatus tilassa 9. ABC: Näyttää mikä järjestelmä on sulatustilassa 10. Test: Testitila 11. Sammutus 12. Käynnistys 13. Lopetus Säätönäppäimet 16. Tarkastustila 17. Toimintatilan vaihto Yksikön ollessa normaalitilassa tai pois päältä, säädin näyttää veden lämpötilan päänäytössä. Virhetilanteessa päänäytössä näkyy virhekoodi. Kun automaattinen jäätymisenesto toiminto on valittu ja vaadittavat olosuhteet saavutettu, yksikkö aloittaa automaattisen jäätymisenesto toiminnon. Tällöin päänäyttö näyttää koodia d2, paitsi jos järjestelmässä esiintyy virhe, jolloin virhekoodi korvaa jäätymiseneston koodin. B. Näppäinten toiminnot näytöllä * Mode (Näppäin 17): Vaihdetaan lämmityksen ja jäähdytyksen välillä. (Jäähdytystä ei saa käyttää Suomen olosuhteissa kondensoitumisen vuoksi) * Turn On (Näppäin 12): Yksikön käynnistäminen. * Turn Off (Näppäin 11): Yksikön sammuttaminen - yksikön ollessa pakotustilassa, paina kertaalleen On tai Off näppäintä lopettaaksesi tilan. * (Näppäin 15): Kasvattaa parametrin arvoa ja vaihtaa asetus/tarkastus (set/check) tilojen välillä * (Näppäin 14): Laskee parametrin arvoa * Check (Näppäin 16): Paina kerran siirtyäksesi tarkastustilaan. Parametrien säätötilassa tällä näppäimellä voi vaihtaa parametrejä ja niiden arvoja. 5 sekunnin painalluksella tallennetaan valitut parametrien arvot. * Exit (Näppäin 13): asetus/tarkastus tilassa (set/check) poistuu kyseisestä tilasta. Parametrien muuttamistilassa poistuu tilasta tallentamatta arvoja. 5 sekunnin painalluksella asetetaan näppäinäänet päälle tai pois päältä. * Exit + : Laitteen ylläpito tila, ei tehtävissä normaaleilla käyttäjöoikeuksilla. * Exit + Check: Paina näppäimiä yhtä aikaa 3 sekunnin ajan (ensin exit ja sitten check) ladataksesii uudelleen jokaisen parametrin ulosmenevät arvot. Tehdessäsi näin 5 sekunnin ajan ennen virtojen päälle laittoa, myös salasana ladataan uudelleen. Paina Check näppäintä 5 sekuntia tallentaaksesi parametrit. C. Hälytysäänet Kun laite on pois päältä, hälytysäänet eivät ole käytössä.. Jos laite on aina päällä hälytin soi kerran kun laite resetoituu tai tekee pikatestin. Näppäinäänien ollessa päällä laite piippaa myös painaessasi väärää näppäintä. Laitteen ollessa ylikuumenemisen- tai jäätymisenesto tilassa äänet ovat pois päältä. D. Perustoiminnot 6

7 - Laitteen käynnistäminen: Paina On näppäintä laitteen ollessa pois päältä, jolloin laite menee odotustilaan. LCD näyttö näyttää veden lämpötilan, sekä laitteen tilan (lämmitys tai jäähdytys). Kun laite tunnistaa, että päätelaite (terminal) on päällä, yksikkö toimii automaattisesti ja operation tila vilkkuu näytössä. Mikäli päätelaite ei ole päällä yksikkö sulkee itsensä jonkin ajan kuluttua ja palaa odotus tilaan. Laitten sammuttaminen: Paina Off näppäintä kerran sammuttaaksesi laitteen, tällöin LCD näyttö näyttää veden lämpötilan. Tilan vaihto: Toiminto on vain lämpöpumppu yksikössä. Mode näppäintä painamalla järjestelmän tila vaihtuu lämmityksen ja jäähdytyksen välillä. Jos näytöllä on virhekoodi, tämä toiminto ei toimi. ÄLÄ KÄYTÄ JAAHDYTYSTILAA SUOMEN OLOSUHTEISSA. Tarkista järjestelmäntila ja lämpötila: Paina Check näppäintä kerran aloittaaksesi tarkastustilan. Tässä tilassa lisälaitteen näyttöalue näyttää tarkistettavan kohteen ja päänäyttö näyttää kohteen arvon. Paina tai näppäimiä vaihtaaksesi kohdetta. Paina EXIT näppäintä poistuaksesi tilasta. Tässä tilassa voit tarkastella seuraavia arvoja: 0: Ei käytössä 1: Ulos tulevan veden lämpötila 2: Ympäröivän tilan lämpötila 3: Ei käytössä 4: Ei käytössä 5: Sulattamisen aloitus lämpötila 1 6: Ei käytössä 7: Pakokaasun lämpötila 1 8: Ei käytössä 9: Ei käytössä 10: Ei käytössä 11: Reaaliaikainen virhe koodi 12: Jäätymisen esto ja päätelaitteen kytkentä 0XH ei päällä, FXH - jäätymisenesto on päällä X0H ei päätelaitetta, XFH Päätelaite kytketty 13: Ulkoyksikön toimintatila 14: Ulkoyksikön tila 15: Sisäyksikön toiminta tila (0x01 = Pois päältä - jäähdytystila 0x02 = Pois päältä - lämmitystila 0x11 = Päällä - jäähdytystila 0x12 = Pois - lämmitystila 16: Sisäyksikön tila 17: 18:Kommunikointi tila 19:Virhetila Lämmittimen päälle/pois laittaminen: Tämä toiminto on ainoastaan lämpöpumppu yksikössä. Paina näppäintä Check mennäksesi tarkastus tilaan. Paina nuolinäppäimiä ( ) valitaksesi kohde (check object), kun ruutuun tulee kohteeksi 17 paina jälleen Check. Kohteen 17 arvo vaihtelee arvojen 03 (lisälaitelämmitin päällä) ja 02 (ei päällä) Esim 02 Off -> 03 On -> 02 Off. Tarkista parametri: Kun sähkö on ollut päällä 20s, paina Exit ja ylöspäin nuolta ( ) mennäksesi parametrien tarkastus tilaan. Tässä tilassa lisälaitteen näyttö alue näyttää tarkastettavan kohteen. Päänäytöllä näkyy muutettavan parametrin arvo. Paina nuolinäppäimiä muuttaaksesi tarkastettavaa kohdetta. 7 Paina Quit uudestaan poistuaksesi tarkastus tilasta.

8 Parametrin nimi Asetus (esim.) Tarkkuus 0. Onko lisälaite päällä katso esim 1. yllä 1. Aseta jäähdytys veden lämpötila (T_CSET) 7 C 1 C 2. Aseta lämmitys veden lämpötila (T_CSET) 45 C 1 C 3. Sulatuksen aloituslämpötila (Tsd1) -4 C 1 C 4. Sulatuksen lopetuslämpötila (Tsd2) 20 C 1 C 5. Sulatuksen aikaväli (Tst1) 45 min 1 min 6. Sulatuksen kesto (Tst2) 8 min 1 min 7. Jäätymisen esto lämpötila (Tsf1) 6 C 1 C 8. Jäätymisen eston lopetus lämpötila 12 C 1 C 9. Ylikuumenemisen esto lämpötila (Tsf2) 53 C 1 C 10. Ylikuumenemisen eston lopetus lämpötila 48 C 1 C 11. Lämpötilan poikkeama säätö ( delta T) 2 C 1 C 12. Ulkolämpötila, jotta sulattaminen aloitetaan -4 C 1 C 13. Pakokaasujen ylikuumenemissuojan lämpötila 120 C 5 C 14. Aikaväli päätteen sulkemisesta päälaitteen sulkemiseen 1 min 1 min Huom! Asetukset tulee säätää järjestelmän ja ilmaston mukaisesti, yllä olevat arvot ovat esimerkkiarvoja. E. Virhekoodien lista Vikakoodilista: Vikakoodin ilmennettyä, tarkista ensimmäisenä sulakkeet. E1 Kompressorin korkeapainehälytys. Tämä pitää kuitata manuaalisesti. Kesällä ulkoyksikön lauhduttimen likaisuus saattaa myös laukaista E1 vikakoodin. Myöskin väärä kylmäainemäärä voi aiheuttaa E1 vikakoodin E2 Ulkoyksikön sulatus käynnissä E3 Kompressorin matalapaine. Tämän aiheuttaa alitehoinen laite tai väärä kylmäainemäärä. Katso myös kohta E1 E4 Kompressorin painepuolen lämpötila liian korkea. Tämä kuitataan manuaalisesti. Kompressorin paineputken lämpötila nousee liian korkeaksi, koska kylmäaineverkossa on ongelmia. E5 Kompressorin moottorisuojakytkin Kuitataan manuaalisesti E8 Puhallinmoottorin suojakytkin ulkoyksikössä E9 Kompressorin matalapainelämpötila. Kuittaantuu automaattisesti F1-F9 Kuittaantuvat automaattisesti. Mikäli toistuvat usein, ota yhteyttä myyjään. Laitteelle tarvitaan silloin huoltokäynti F1 ja F3 Sulatuksen termostaattivika. F5 Painepuolen lämpötila-anturi EC Kommunikaatiohäiriö sisä- ja ulkoyksikön välillä Jos ulkoyksikön käyttösähkön vaihejärjestys ei ole oikein, tulee näyttöön EC 8

9 Automaattinen resetointi: Kun virhe on selvitetty ja kompressorin suoja-aika on ylitetty. Yksikkö käynnistyy automaattisesti. Käsitoiminen resetointi: Paina on/off poistaaksesi virhekoodin, tämän jälkeen paina uudelleen On/Off käynnistääksesi laitteen uudelleen. Jos matalapainesuojaus tai kompressorin ylikuormittuminen on havaittu 3 kertaa 30 minuutin sisällä. Uudelleenkäynnistys tila muuttuu manuaalisesta automaattiseksi. Virhekoodin ilmetessä laitteisto kannattaa kytkeä pois päältä ja käynnistää uudelleen. Mikäli Virhekoodi esiintyy uudelleen tämän jälkeen, seuratkaa miten se vaikuttaa laitteen toimintaan. Mikäli virhekoodi viittaa sähköpuoleen, olkaa yhteydessä sähkökytkennät tehneeseen henkilöön asian tarkastamiseksi. Mikäli virhekoodi viittaa putkiston toimintaan, olkaa yhteydessä ensisijaisesti järjestelmän asentaneeseen putkimieheen ja kylmäpiiriin sekä laitteen toimintaan liittyen kylmäkoneasentajaan. PÄIVITTÄISET TOIMINNOT JA YLLÄPITO/HUOLTO Kun laite on asennettu ja testattu, päivittäiset toiminnot kuten sulkeminen, käynnistäminen, lämmitys, parametrien muuttaminen jne. Tehdään sisätiloissa sijaitsevasta kontrollipaneelista. Kaikki turva-asetukset on asetettu kohdilleen asennuksen yhteydessä. Älä muuta niitä estääksesi laitteiston vioittumisen Älä sammuta virtoja laittesta vaikka ulkoyksikkö on pysähdyksissä. Älä peitä laitteita, pidä ympäristö kuivana, puhtaana ja hyvin tuuletettuna. Puhdista laite pölystä, ettei se vaikuta laitteen toimintaan. Älä estä laitteen ilman saantia ja ilman poistumisteitä, ilmasuodatin täytyy vaihtaa/puhdistaa säännöllisesti. YLEISIÄ VIRHETILANTEITA JA RATKAISUJA NIIHIN Jos laitteessa ilmenee virhetilanteita, ota yhteyttä laitteen asentajaan, ja pyydä häntä olemaan yhteydessä laitteen toimittajaan. Pyrimme siihen että laitteen asentaja on myös laitteen huoltaja tulevaisuudessa ja toimimme yhteistyössä asentajien kanssa. Seuraavat ilmiöt eivät ole virhetilanteita. 1. Kun lämmitettäessä kuorma on pieni ja järjestelmän veden lämpötila kasvaa nopeasti; jäätymisenesto suojaus käynnistyy ja pysähtyy vasta kun lämpötila on rajojen sisällä. 2. Lämmitettäessä ulkoyksikön pintalämpötilan ollessa alhaisempi kuin ympäröivän ilman ja alle 0 C, yksikköön saattaa kertyä jäätä. Laite sulattaa muodostuvan jään säännöllisesti automaattisen sulatustoiminnon avulla 3. Laitteen ollessa odotustilassa alle 0 C lämpötilassa järjestelmä aloittaa jäätymisenesto ohjelman ja lopettaa kun turvaraja on ylitetty. 9

10 Ongelmatilanteissa ammatti-ihminen voi poistaa ongelman seuraavan listan avulla: Yleinen virhe / Syy Ratkaisu Kompressori ei toimi A. Virransyöttö estynyt B. Johto löysällä Tarkista ja tiukenna C. Virhe varmistuksessa Tarkista virheen syy ja korjaa D. Lämpötila on liian korkea Resetoi E. Kompressorissa vikaa Vaihda kompressori Tuuletin pitää ääntä A. Kiinnitys on löysällä Kiristä kiinnitys B. Tuulettimen lapa koskettaa suojaa / koteloa Tarkista syy ja säädä C. Tuuletin ei ole vakaa Vaihda tuuletin Kompressori pitää ääntä A. Neste pitää ääntä kun kylmäaine Tarkista mikäli lämpötilasensori virtaa kompressorissa on löysällä tai parametrit ovat väärin ja korjaa B. Komponentit vaurioituneet Vaihda kompressori Kompressori kytkeytyy päälle ja pois A. Liikaa kylmäainetta Päästä osa pois B. Vedenkierto on huono Vesisysteemi estynyt tai siihen on päässyt ilmaa. Tarkista vesipumppu, venttiili, putkisto. Puhdista filtteri tai päästä ilma pois C. Alhainen kuorma Säädä kuomaa tai kasvata energian varaus kapasiteettia Lämmitysteho ei riitä A. Kylmäainetta pääsee vuotamaan tai sitä on liian vähän. Tarkista ja korjaa, lisää kylmäainetta B. Kuivafiltteri on tukossa Vaihda kuivafiltteri C. Virhe lämpölaajenemisventtiilissä Tarkista onko venttiilissä vikaa tai vuotaako lämpöti lasensori. Vaihda tai korjaa. D. Vedenkierto on heikko Tarkista vesisysteemi Kompressori toimii, mutta yksikkö ei viilennä A. Kaikki kylmäaine on vuotanut Tarkista liitännät ja lisää kylmäainetta B. Höyrystin on jäässä Tarkista syy ja poista jää C. Kompressorissa vikaa Vaihda kompressori

Ultimate ilmavesilämpöpumput 9000 W 11000 W 16000 W

Ultimate ilmavesilämpöpumput 9000 W 11000 W 16000 W Ultimate ilmavesilämpöpumput 9000 W 11000 W 16000 W Asennus- ja käyttöohje Arvoisa Ultimate Ilma-vesilämpöpumpun, kotoisammin vesi-ilpon ostaja! Onneksi olkoon! Olet kehityksen eturintamassa kulkemassa

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun käyttö ja asennusohje

Ilmalämpöpumpun käyttö ja asennusohje Ilmalämpöpumpun käyttö ja asennusohje Kiitos lämpöpumpun ostosta Gullberg & Jansson AB:ltä. Toivomme että lämpöpumppu vastaa odotuksiasi ja antaa vuosien energitehokkaan lämmityksen. Tässä ohjeessa annettavat

Lisätiedot

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1 ML 6.6.2011 v. 1.0 HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin ilman tekijän lupaa on

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1 ILMALÄMPÖPUMPPU Yleisasennus- ja käyttöohje Vers. 5.1 JOHDANTO Arvoisa Ultimate Ilmalämpöpumppuasiakkaamme LUE asennusohjeet huolellisesti AINA ENNEN ASENNUSTA ja pyydä myös asentajaasi tutustumaan asennusohjeisiin.

Lisätiedot

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN fi IVT 490, IVT 495 TWIN Käyttöohje Tuotenumero: 11163 Painos 1.0 Kiitos siitä, että olet valinnut lämpöpumpun, jonka on valmistanut IVT Industrier AB Toivomme, että lämpöpumppumme täyttää odotuksesi ja

Lisätiedot

HOITO-OHJE. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti:

HOITO-OHJE. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti: HOITO-OHJE Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti: Asetettua arvoa suurennetaan tai pienennetään painikkeella: tai Huonelämpötilan säätäminen: aloita

Lisätiedot

HOITO-OHJE. DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL. Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti:

HOITO-OHJE. DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL. Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti: HOITO-OHJE DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL Siirry ohjausyksikön valikoissa seuraavasti: Asetettua arvoa suurennetaan tai pienennetään painikkeella: tai Huonelämpötilan säätäminen: aloita

Lisätiedot

NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOPAS

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOPAS KÄYTTÖ- JA ASENNUSOPAS CER ILMAVESILÄMPÖPUMPPU EVI SCROLL INDOOR (HW) mallit Sisältö 1. Ennen asennusta ja käyttöä... 3 1.2 Laitteiston toiminta... 4 2. Tekniset tiedot... 5 2.1 Mallimerkinnän selite...

Lisätiedot

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

PremiumLine X11-X15. Käyttöohje. Tuotenumero: 15190 Painos 1.0

PremiumLine X11-X15. Käyttöohje. Tuotenumero: 15190 Painos 1.0 fi PremiumLine X11-X15 Käyttöohje Tuotenumero: 15190 Painos 1.0 Onneksi olkoon uuden rajattoman lämpöpumpun valinnan johdosta! Olemme iloisia siitä, että valitsit uuden PremiumLine-lämpöpumpun. Se edustaa

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO.

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO. KÄYTTÖ-OHJE SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH FILE NO. INVERTER LÄMPÖPUMPPU Sisäyksikkö Product Code No. Ulkoyksikkö Product Code No. Alue SAP-KRV91EH 1 852 065 78 SAP-CRV91EH 1 852 065 79 Europe Sisäyksikkö Ulkoyksikkö

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312 Asennus- ja käyttöohjeet Malli 306 I 308 I 310 I 312 16150214-1 2012-03-08 Yleistä tietoa Sisällysluettelo YLEISTÄ TIETOA Tarkistuslista 6 Tärkeää! 7 Turvallisuusmääräykset 7 Talon lämpöasetukset 8 1.

Lisätiedot

Hoito-ohje DHP-S VUGFA120

Hoito-ohje DHP-S VUGFA120 Hoito-ohje DHP-S VUGFA120 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput KÄYTTÖOPAS Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3 EWYQ009ACV3 EWYQ010ACV3 EWYQ011ACV3 EWAQ009ACW1

Lisätiedot

Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas

Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas Sisältö sivu 1 LAITTEEN ESITTELY... 1 1.1 Toimintaperiaate... 1 1.2 KFRS-9 vesi-ilmalämpumppuun kuuluvat yksiköt... 1 1.3 Vesi-ilmalämpöpumpun tärkeimmät

Lisätiedot

THERMOTECH AURINKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄ

THERMOTECH AURINKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄ THERMOTECH AURINKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄ Hybridivaraaja 500 Käyttöohje ja asennusohjeet IA1006_1105 Sisällysluettelo Sisältö Yleistä Yleistä...3 Osat...4 Näkymä...5 Ennen asennusta Järjestelmän sisältö...6 Mitat

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta-veteen lämpöpumput EWAQ005ADVP EWAQ006ADVP EWAQ007ADVP

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta-veteen lämpöpumput EWAQ005ADVP EWAQ006ADVP EWAQ007ADVP KÄYTTÖOPAS Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta-veteen lämpöpumput EWAQ005ADVP EWAQ006ADVP EWAQ007ADVP EWYQ005ADVP EWYQ006ADVP EWYQ007ADVP EWAQ005ADVP EWAQ006ADVP

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 KÄYTTÖOPAS Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa MALLIT (Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi) DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 DX-kierukan

Lisätiedot

Lämpöpumput kotikäyttöön

Lämpöpumput kotikäyttöön MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Käyttöohje DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Alkuperäisten

Lisätiedot

Käyttöohje NILAN EC9

Käyttöohje NILAN EC9 Versio 1.05 Käyttöohje NILAN EC9 Käyttöohje NILAN EC9 tuotenro 72139BE Versio 1.05; 01.03.2007 Ohjelmistoversio 1.2x Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Käyttöohje

Lisätiedot

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA920 Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten tietojen muutoksiin ilman

Lisätiedot

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohjeet FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB SISÄLLYS LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Turvaohjeet... Osien nimet...3 Toimenpiteet ennen käynnistystä...6 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS SARARA-KUIVAUS-käyttö...8

Lisätiedot

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Käyttöohje fi 2 Tiedot FI Tiedot Bosch Compress EHP -lämpöpumpun kylmä ja lämmin puoli on varustettu uuden sukupolven energiapiheillä kiertovesipumpuilla.

Lisätiedot

Greenline HT Plus. C ja E. Asennus-, käyttöönottoja hoito-ohje KÄYTTÄJÄLLE HAKEMISTO. Osanumero: 290410-2 Painos: 1.0

Greenline HT Plus. C ja E. Asennus-, käyttöönottoja hoito-ohje KÄYTTÄJÄLLE HAKEMISTO. Osanumero: 290410-2 Painos: 1.0 Greenline HT Plus C ja E Asennus-, käyttöönottoja hoito-ohje HAKEMISTO Osanumero: 290410-2 Painos: 1.0 Kiitos siitä, että olet valinnut IVT Industrier yhtiön lämpöpumpun Toivomme, että lämpöpumppumme

Lisätiedot

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA alt. SRC 25ZGX-SA Mallit SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA Aggregat Sidnr. SRK-ser.ZGX-S 709-2 SISÄLTÖ Pdf- sivu 1. YLSKUVAUS 3 2. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa MH01 1406 FI Asennusohje MH 5 - MH 11 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput MSZ-GE22VAH MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH

Ilmalämpöpumput MSZ-GE22VAH MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH 1 Ilmalämpöpumput MSZ-GE22VAH MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH KÄYTTÖOHJE ML 4.8.2009 v. 1.1 Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen

Lisätiedot

Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W Asennusohje

Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W Asennusohje Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W 12889-1.1I Asennusohje Tuotenro 12893 Painos 2,0 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeet ja symbolien selitykset 3 1.1 Turvallisuusohjeet 3 1.2 Symbolien

Lisätiedot