Vesi-ilpo + Energiavaraaja. Asennusohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vesi-ilpo + Energiavaraaja. Asennusohje"

Transkriptio

1 Vesi-ilpo + Energiavaraaja Asennusohje

2 Arvoisa Asiakkaamme! Onneksi olkoon! Olet kehityksen eturintamassa kulkemassa kohti alhaisempia energiakustannuksia 9000E Ilma-vesilämpöpumpun ja energiavaraajan hankinnallasi. Ilmalämpöpumput, ne perinteiset joissa on ulkoyksikkö ulkona ja tuuletinyksikkö sisätilassa, ovat viime vuosina yleistyneet Suomessa ja niiden voittokulku lisälämmönlähteenä ei ole saamassa vertaisiaan kilpailijoita. Sinä olet mennyt nyt askeleen pidemmälle, ja päättänyt vesi-ilpon ja energiavaraajan avulla käyttää tätä voitokasta energiamuotoa päälämmönlähteenä taloudessasi. Ilpoihin nähden laitteisto toimii siis samalla periaatteella. Tuuletinyksikön sijaan se kuitenkin siirtää lämpöenergian energiavaraajaan, ja sieltä käyttöveteen sekä vesikiertoiseen järjestelmään ja sen avulla saat lämpöä tasaisesti läpi koko talon. Tässä ohjeessa esittelemme laitteen toimintaa ja käytön perusteita, avuksesi matkalla kohti edullisia energiakustannuksia. Aluksi tärkeät huomiot! 2 Kuten Ilpossa, myös vesi-ilpossa on myös valmius lämmityksen lisäksi viilennykseen. Älkää käyttäkö viilennystä Suomen olosuhteissa, koska ilmasto ei vaadi sitä ja viilennys aiheuttaa vesi-kiertoisissa järjestelmissä kondensoitumisen vaaran. Käyttäkää vesi-ilpoa yksinomaan lämmitystarkoitukseen ja hankkikaa viilennystä varten tarvittaessa Ilpo, jonka puhallinyksikön tuottama viilennystoiminto toimii olosuhteissamme huomattavasti paremmin. Käyttöohjeessa on joitakin viilennykseen viittaavia kohtia, mutta niihin on merkitty ettei viilennystä tule Suomessa käyttää. Suomessa ei koskaan tulisi jättää asuinrakennusta yhden lämmitysjärjestelmän varaan. Mikäli talossasi on jo öljykattila, se voi hyvin toimia tulevaisuudessa varajärjestelmänä. Uudiskohteeseen suosittelemme sähköpatruunan hankintaa mahdollisia vikatilanteita varten. Ilmasta energiaa ottavien laitteiden ominaisuuksiin kuuluu myös se, että erittäin alhaisissa pakkasasteissa (-20 C tai kylmempi) se ei välttämättä saa tarvitsemaansa lämpöenergiaa ulkoilmasta jolloin apujärjestelmä on hyvä olla olemassa. Luonnollisesti suosittelemme jokaiseen kotiin myös varaavaa tulisijaa jolla lämmityskustannuksia leikataan merkittävästi ja joka tuottaa miellyttävää ja kodikasta lämpöä. Paketissa on mukana myös englanninkielinen asennusohje. Se on ns. yleisohje myös malleille joissa sisäyksikkönä käytetään puhallinyksikköä, joten suosittelemme pitäytymään suomenkielisessä asennusohjeessa ja asentamaan laitteiston järjestelmään toimittamiemme kytkentäkuvien avulla. Vesi-Ilpo 9000 E asennetaan Energiavaraajaan joka voidaan liittää olemassa olevaan öljylämmitysjärjestelmään, samoin kuten uudiskohteeseen, kunhan se asennetaan yhteen vesikiertoisen järjestelmän kanssa. Jokainen talo on yksilö, mistä johtuen jokaisessa järjestelmässä tulee olemaan oma asennustapansa, omat säädöt ja asetukset. Suosittelemme tekemään yhteistyötä sekä sähkö- että putkimiehen ja kylmäkoneasentajan kanssa oikeiden säätöjen hakemisessa. Asentajan kanssa tulee käydä läpi seuraavia asioita: - jääkö vanha järjestelmä käyttöön - kytketäänkö sarjana vai rinnan, esim. vanhassa öljylämmityskohteessa, jossa öljylämmitys jää varajärjestelmäksi

3 Tehdasasetuksia ei voi muuttaa itse, koska vääristä asetuksista seuraa helposti vikahälytyksiä. Laitteesta ei voi esim. saada 80 asteista vettä, maksimi on +60 astetta. Energiankulutusarviot: Sähkönkulutukseen vaikuttavat monet eri tekijät. Esimerkiksi lämpimän veden käyttö ja lämmitystarve. Perussääntönä voi sanoa, että oikein mitoitetulla vesi-ilpolla voidaan saada lämmityskustannuksista leikattua noin puolet verrattuna esim. öljylämmitykseen. Öljylämmityksessä on parhaimmillaankin noin 25%:n hukka. Öljylämmityksessä täytyy pitää kesälläkin noin +80 astetta, että saadaan lämmin käyttövesi. Pelkkä Energiavaraajakin maksaa itsensä takaisin öljylämmityskohteessakin ilman vesi-ilpoa noin 1-2 vuodessa. Hyvällä hyötysuhdesäällä käytetään pelkästään vesi-ilpoa. Energiavaraajan ja öljypannun väliin kannattaa asentaa sulku-/kesäkäyttöhana. Toimiva öljylämmitysjärjestelmä voidaan jättää lämmityskautta varten vesi-ilpon rinnalle. Talvikäytössä vesi esilämmitetään vesi-ilpolla ja tulistetaan öljypannussa. Hyötysuhteet noin, kun lämmin vesi + 45 astetta Ulkolämpötila hyötysuhde +7 3,6 0 3,4-10 3,0-15 2,5 Ulkoyksikön etäisyys seinästä: - takaa vähintään 500mm - edestä katsottuna oikealta sivulta vähintään 500mm - edestä katsottuna vasemmalta sivulta vähintään 1000mm - edessä esteetöntä tilaa vähintään 1000mm Ulkoyksikön sisältä löytyvät kuparin väriset putket (n. 60 cm) on tarkoitettu helpottamaan asennusta. Paksumman kupariputken taivuttaminen on hankalaa, joten nämä taipuisat putket voidaan liittää paksumman kupariputken päihin juottamalla. Luonnollisesti putkesta on poistettava niiden mittaiset palat, jotta putket pysyvät yhtä pitkinä. Taipuisien päiden käyttö ei ole pakollista. Ulkoyksikön liitännät tehdään kartioliittimillä. Energiavaraajaan kylmäaineputket kannattaa liittää juottamalla. Energiavaraajankin liitokset voi tehdä kartioliittimillä (ei kuulu toimitukseen). Laitteen mukana toimitettavat putket ovat 22 ja 12 mm kylmäaineputkea. Mukana on myös pussi, jossa on 2 muovinauharullaa, 2 tulppaa ja valkoinen muoviosa. Teippejä käytetään ulkona olevien putkien ympärillä, tulppia ja muoviosaa ei suositella käytettäväksi. 3

4 LAITTEISTON ASENNUS Asennukseen tarvitset sähkö- ja putkimiehen, jotka osaavat asentaa laitteiston mukana olevien kytkentäkaavioiden mukaisesti. Tämän jälkeen voit kutsua kylmälaiteasentajan tekemään liitännät ja tyhjiöinnin. 1. Öljymutka, jos korkeusero yli 5m 2. DN32 Liitäntä lämpöpannuun 3. DN20 Lämpömittari (2 paikkaa) 4. DN50 Sähköpatruuna (2 paikkaa) 5. DN32 Paluu lämpöpannuun 6. DN20 Vedenpoisto, tulpataan tai asennataan hana 7. 10sis Lämpötila-anturi 8. 10sis Lämpötila-anturi aurinkolämpö Kylmäaine sisään Kylmäaine ulos Kierukka 15 m Lämmin käyttövesi ulos Lämmin käyttövesi sisään Kierukka 10 m Käyttöveden esilämmitys ulos Käyttöveden esilämmitys sisään Kierukka 10 m Aurinkoenergia sisään Aurinkoenergia ulos 17. Paisuntasäiliö l 18. Kaksoisshuntti 19. Varoventtiili 20. Kiertovesipumppu Huom välille yhdysputki, jos esilämmitys käyttövedelle otetaan käyttöön. Varaajan käyttämättömät liitännät tulpataan. 4

5 SÄHKÖ- JA SIGNAALIJOHTOKYTKENNÄT Johdotuskaavio löytyy sähkökytkentälaatikon kannesta. Sähkökytkentälaatikko asennetaan sisätilaan mukana olevien kiinnikkeiden avulla. Kytkentälaatikkoon tuodaan kolmivaihejännite mielellään 3 x 16 A sulakkeilla joka edelleen viedään ulkoyksikköön kytkentälaatikossa olevan vikavirtasuojan kautta. Vaihejärjestys pitää mennä ulkoyksikköön oikeassa järjestyksessä. Vaihejärjestys ulkoyksikköön menee oikein silloin kun ulkoyksikön piirikortilla oleva punainen Power LED valo palaa. Varaajaan lämmitysvastuksen syöttöä ei suositella tehtävän kytkentälaatikon kautta. Tehdään mielellään omalla syötöllä ja sulakkeilla. Sähkövastuksien koko määrää tarvittavat sulakkeet ja johtovahvuudet. Signaalijohdot kytketään kaavion mukaan. Ulkoyksikölle menevässä johdossa oleva ferriittirenkaan puoleinen pää kytketään kytkentälaatikkoon niin että rengas jää laatikon ulkopuolelle. Anturi asennetaan varaajan lämpötila-anturi 7 paikkaan. OHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO A. Näyttöpaneelin toiminta LCD Näyttö 1. Lämmitys: Merkki näkyvissä kun yksikkö lämmittää 2. Virhekoodi: Näyttää virhekoodin, kun järjestelmässä tai laitteiden välisessä kommunikoinnissa on virhe. 3. Jäähdytys: Merkki näkyvissä kun yksikkö jäähdyttää HUOM!!! jäähdytystoimintoa ei saa käyttää Suomen olosuhteissa kondensoitumisen vuoksi. 5

6 4. Lämpötila: Näyttää päänäytön lämpötila-arvot 5. Lisälaitteen näyttöalue: Sisältää 2 numeroa ja pisteen jotka kertovat lämpötilan ja käytössä ole van parametri numeron. Näkyvissä kun laite on Check- tai Parameter-check tilassa. 6. Päänäyttöalue: sisältää miinuksen, 2 numeroa ja lämpötila yksikön merkinnän jotka kertovat lämpötilan ja parametrin. Arvo voi olla suurempikin kuin 99. Tällöin ensimmäinen 9 korvataan kirjaimella A-X, eli A = 10, B = 11 jne. esim. A7 = 107, B4 = 114, G3 = 163 jne.. Normaali tilas sa arvo näyttää virtaavan veden lämpötilan. 7. Parametrilista: Näkyvissä vain parametrin tarkastustilassa. Tilassa päänäytön arvo on parametri myöhemmän listan mukaisesti 8. Sulatus: Näkyy kun laite on sulatus tilassa 9. ABC: Näyttää mikä järjestelmä on sulatustilassa 10. Test: Testitila 11. Sammutus 12. Käynnistys 13. Lopetus Säätönäppäimet 16. Tarkastustila 17. Toimintatilan vaihto Yksikön ollessa normaalitilassa tai pois päältä, säädin näyttää veden lämpötilan päänäytössä. Virhetilanteessa päänäytössä näkyy virhekoodi. Kun automaattinen jäätymisenesto toiminto on valittu ja vaadittavat olosuhteet saavutettu, yksikkö aloittaa automaattisen jäätymisenesto toiminnon. Tällöin päänäyttö näyttää koodia d2, paitsi jos järjestelmässä esiintyy virhe, jolloin virhekoodi korvaa jäätymiseneston koodin. B. Näppäinten toiminnot näytöllä * Mode (Näppäin 17): Vaihdetaan lämmityksen ja jäähdytyksen välillä. (Jäähdytystä ei saa käyttää Suomen olosuhteissa kondensoitumisen vuoksi) * Turn On (Näppäin 12): Yksikön käynnistäminen. * Turn Off (Näppäin 11): Yksikön sammuttaminen - yksikön ollessa pakotustilassa, paina kertaalleen On tai Off näppäintä lopettaaksesi tilan. * (Näppäin 15): Kasvattaa parametrin arvoa ja vaihtaa asetus/tarkastus (set/check) tilojen välillä * (Näppäin 14): Laskee parametrin arvoa * Check (Näppäin 16): Paina kerran siirtyäksesi tarkastustilaan. Parametrien säätötilassa tällä näppäimellä voi vaihtaa parametrejä ja niiden arvoja. 5 sekunnin painalluksella tallennetaan valitut parametrien arvot. * Exit (Näppäin 13): asetus/tarkastus tilassa (set/check) poistuu kyseisestä tilasta. Parametrien muuttamistilassa poistuu tilasta tallentamatta arvoja. 5 sekunnin painalluksella asetetaan näppäinäänet päälle tai pois päältä. * Exit + : Laitteen ylläpito tila, ei tehtävissä normaaleilla käyttäjöoikeuksilla. * Exit + Check: Paina näppäimiä yhtä aikaa 3 sekunnin ajan (ensin exit ja sitten check) ladataksesii uudelleen jokaisen parametrin ulosmenevät arvot. Tehdessäsi näin 5 sekunnin ajan ennen virtojen päälle laittoa, myös salasana ladataan uudelleen. Paina Check näppäintä 5 sekuntia tallentaaksesi parametrit. C. Hälytysäänet Kun laite on pois päältä, hälytysäänet eivät ole käytössä.. Jos laite on aina päällä hälytin soi kerran kun laite resetoituu tai tekee pikatestin. Näppäinäänien ollessa päällä laite piippaa myös painaessasi väärää näppäintä. Laitteen ollessa ylikuumenemisen- tai jäätymisenesto tilassa äänet ovat pois päältä. D. Perustoiminnot 6

7 - Laitteen käynnistäminen: Paina On näppäintä laitteen ollessa pois päältä, jolloin laite menee odotustilaan. LCD näyttö näyttää veden lämpötilan, sekä laitteen tilan (lämmitys tai jäähdytys). Kun laite tunnistaa, että päätelaite (terminal) on päällä, yksikkö toimii automaattisesti ja operation tila vilkkuu näytössä. Mikäli päätelaite ei ole päällä yksikkö sulkee itsensä jonkin ajan kuluttua ja palaa odotus tilaan. Laitten sammuttaminen: Paina Off näppäintä kerran sammuttaaksesi laitteen, tällöin LCD näyttö näyttää veden lämpötilan. Tilan vaihto: Toiminto on vain lämpöpumppu yksikössä. Mode näppäintä painamalla järjestelmän tila vaihtuu lämmityksen ja jäähdytyksen välillä. Jos näytöllä on virhekoodi, tämä toiminto ei toimi. ÄLÄ KÄYTÄ JAAHDYTYSTILAA SUOMEN OLOSUHTEISSA. Tarkista järjestelmäntila ja lämpötila: Paina Check näppäintä kerran aloittaaksesi tarkastustilan. Tässä tilassa lisälaitteen näyttöalue näyttää tarkistettavan kohteen ja päänäyttö näyttää kohteen arvon. Paina tai näppäimiä vaihtaaksesi kohdetta. Paina EXIT näppäintä poistuaksesi tilasta. Tässä tilassa voit tarkastella seuraavia arvoja: 0: Ei käytössä 1: Ulos tulevan veden lämpötila 2: Ympäröivän tilan lämpötila 3: Ei käytössä 4: Ei käytössä 5: Sulattamisen aloitus lämpötila 1 6: Ei käytössä 7: Pakokaasun lämpötila 1 8: Ei käytössä 9: Ei käytössä 10: Ei käytössä 11: Reaaliaikainen virhe koodi 12: Jäätymisen esto ja päätelaitteen kytkentä 0XH ei päällä, FXH - jäätymisenesto on päällä X0H ei päätelaitetta, XFH Päätelaite kytketty 13: Ulkoyksikön toimintatila 14: Ulkoyksikön tila 15: Sisäyksikön toiminta tila (0x01 = Pois päältä - jäähdytystila 0x02 = Pois päältä - lämmitystila 0x11 = Päällä - jäähdytystila 0x12 = Pois - lämmitystila 16: Sisäyksikön tila 17: 18:Kommunikointi tila 19:Virhetila Lämmittimen päälle/pois laittaminen: Tämä toiminto on ainoastaan lämpöpumppu yksikössä. Paina näppäintä Check mennäksesi tarkastus tilaan. Paina nuolinäppäimiä ( ) valitaksesi kohde (check object), kun ruutuun tulee kohteeksi 17 paina jälleen Check. Kohteen 17 arvo vaihtelee arvojen 03 (lisälaitelämmitin päällä) ja 02 (ei päällä) Esim 02 Off -> 03 On -> 02 Off. Tarkista parametri: Kun sähkö on ollut päällä 20s, paina Exit ja ylöspäin nuolta ( ) mennäksesi parametrien tarkastus tilaan. Tässä tilassa lisälaitteen näyttö alue näyttää tarkastettavan kohteen. Päänäytöllä näkyy muutettavan parametrin arvo. Paina nuolinäppäimiä muuttaaksesi tarkastettavaa kohdetta. 7 Paina Quit uudestaan poistuaksesi tarkastus tilasta.

8 Parametrin nimi Asetus (esim.) Tarkkuus 0. Onko lisälaite päällä katso esim 1. yllä 1. Aseta jäähdytys veden lämpötila (T_CSET) 7 C 1 C 2. Aseta lämmitys veden lämpötila (T_CSET) 45 C 1 C 3. Sulatuksen aloituslämpötila (Tsd1) -4 C 1 C 4. Sulatuksen lopetuslämpötila (Tsd2) 20 C 1 C 5. Sulatuksen aikaväli (Tst1) 45 min 1 min 6. Sulatuksen kesto (Tst2) 8 min 1 min 7. Jäätymisen esto lämpötila (Tsf1) 6 C 1 C 8. Jäätymisen eston lopetus lämpötila 12 C 1 C 9. Ylikuumenemisen esto lämpötila (Tsf2) 53 C 1 C 10. Ylikuumenemisen eston lopetus lämpötila 48 C 1 C 11. Lämpötilan poikkeama säätö ( delta T) 2 C 1 C 12. Ulkolämpötila, jotta sulattaminen aloitetaan -4 C 1 C 13. Pakokaasujen ylikuumenemissuojan lämpötila 120 C 5 C 14. Aikaväli päätteen sulkemisesta päälaitteen sulkemiseen 1 min 1 min Huom! Asetukset tulee säätää järjestelmän ja ilmaston mukaisesti, yllä olevat arvot ovat esimerkkiarvoja. E. Virhekoodien lista Vikakoodilista: Vikakoodin ilmennettyä, tarkista ensimmäisenä sulakkeet. E1 Kompressorin korkeapainehälytys. Tämä pitää kuitata manuaalisesti. Kesällä ulkoyksikön lauhduttimen likaisuus saattaa myös laukaista E1 vikakoodin. Myöskin väärä kylmäainemäärä voi aiheuttaa E1 vikakoodin E2 Ulkoyksikön sulatus käynnissä E3 Kompressorin matalapaine. Tämän aiheuttaa alitehoinen laite tai väärä kylmäainemäärä. Katso myös kohta E1 E4 Kompressorin painepuolen lämpötila liian korkea. Tämä kuitataan manuaalisesti. Kompressorin paineputken lämpötila nousee liian korkeaksi, koska kylmäaineverkossa on ongelmia. E5 Kompressorin moottorisuojakytkin Kuitataan manuaalisesti E8 Puhallinmoottorin suojakytkin ulkoyksikössä E9 Kompressorin matalapainelämpötila. Kuittaantuu automaattisesti F1-F9 Kuittaantuvat automaattisesti. Mikäli toistuvat usein, ota yhteyttä myyjään. Laitteelle tarvitaan silloin huoltokäynti F1 ja F3 Sulatuksen termostaattivika. F5 Painepuolen lämpötila-anturi EC Kommunikaatiohäiriö sisä- ja ulkoyksikön välillä Jos ulkoyksikön käyttösähkön vaihejärjestys ei ole oikein, tulee näyttöön EC 8

9 Automaattinen resetointi: Kun virhe on selvitetty ja kompressorin suoja-aika on ylitetty. Yksikkö käynnistyy automaattisesti. Käsitoiminen resetointi: Paina on/off poistaaksesi virhekoodin, tämän jälkeen paina uudelleen On/Off käynnistääksesi laitteen uudelleen. Jos matalapainesuojaus tai kompressorin ylikuormittuminen on havaittu 3 kertaa 30 minuutin sisällä. Uudelleenkäynnistys tila muuttuu manuaalisesta automaattiseksi. Virhekoodin ilmetessä laitteisto kannattaa kytkeä pois päältä ja käynnistää uudelleen. Mikäli Virhekoodi esiintyy uudelleen tämän jälkeen, seuratkaa miten se vaikuttaa laitteen toimintaan. Mikäli virhekoodi viittaa sähköpuoleen, olkaa yhteydessä sähkökytkennät tehneeseen henkilöön asian tarkastamiseksi. Mikäli virhekoodi viittaa putkiston toimintaan, olkaa yhteydessä ensisijaisesti järjestelmän asentaneeseen putkimieheen ja kylmäpiiriin sekä laitteen toimintaan liittyen kylmäkoneasentajaan. PÄIVITTÄISET TOIMINNOT JA YLLÄPITO/HUOLTO Kun laite on asennettu ja testattu, päivittäiset toiminnot kuten sulkeminen, käynnistäminen, lämmitys, parametrien muuttaminen jne. Tehdään sisätiloissa sijaitsevasta kontrollipaneelista. Kaikki turva-asetukset on asetettu kohdilleen asennuksen yhteydessä. Älä muuta niitä estääksesi laitteiston vioittumisen Älä sammuta virtoja laittesta vaikka ulkoyksikkö on pysähdyksissä. Älä peitä laitteita, pidä ympäristö kuivana, puhtaana ja hyvin tuuletettuna. Puhdista laite pölystä, ettei se vaikuta laitteen toimintaan. Älä estä laitteen ilman saantia ja ilman poistumisteitä, ilmasuodatin täytyy vaihtaa/puhdistaa säännöllisesti. YLEISIÄ VIRHETILANTEITA JA RATKAISUJA NIIHIN Jos laitteessa ilmenee virhetilanteita, ota yhteyttä laitteen asentajaan, ja pyydä häntä olemaan yhteydessä laitteen toimittajaan. Pyrimme siihen että laitteen asentaja on myös laitteen huoltaja tulevaisuudessa ja toimimme yhteistyössä asentajien kanssa. Seuraavat ilmiöt eivät ole virhetilanteita. 1. Kun lämmitettäessä kuorma on pieni ja järjestelmän veden lämpötila kasvaa nopeasti; jäätymisenesto suojaus käynnistyy ja pysähtyy vasta kun lämpötila on rajojen sisällä. 2. Lämmitettäessä ulkoyksikön pintalämpötilan ollessa alhaisempi kuin ympäröivän ilman ja alle 0 C, yksikköön saattaa kertyä jäätä. Laite sulattaa muodostuvan jään säännöllisesti automaattisen sulatustoiminnon avulla 3. Laitteen ollessa odotustilassa alle 0 C lämpötilassa järjestelmä aloittaa jäätymisenesto ohjelman ja lopettaa kun turvaraja on ylitetty. 9

10 Ongelmatilanteissa ammatti-ihminen voi poistaa ongelman seuraavan listan avulla: Yleinen virhe / Syy Ratkaisu Kompressori ei toimi A. Virransyöttö estynyt B. Johto löysällä Tarkista ja tiukenna C. Virhe varmistuksessa Tarkista virheen syy ja korjaa D. Lämpötila on liian korkea Resetoi E. Kompressorissa vikaa Vaihda kompressori Tuuletin pitää ääntä A. Kiinnitys on löysällä Kiristä kiinnitys B. Tuulettimen lapa koskettaa suojaa / koteloa Tarkista syy ja säädä C. Tuuletin ei ole vakaa Vaihda tuuletin Kompressori pitää ääntä A. Neste pitää ääntä kun kylmäaine Tarkista mikäli lämpötilasensori virtaa kompressorissa on löysällä tai parametrit ovat väärin ja korjaa B. Komponentit vaurioituneet Vaihda kompressori Kompressori kytkeytyy päälle ja pois A. Liikaa kylmäainetta Päästä osa pois B. Vedenkierto on huono Vesisysteemi estynyt tai siihen on päässyt ilmaa. Tarkista vesipumppu, venttiili, putkisto. Puhdista filtteri tai päästä ilma pois C. Alhainen kuorma Säädä kuomaa tai kasvata energian varaus kapasiteettia Lämmitysteho ei riitä A. Kylmäainetta pääsee vuotamaan tai sitä on liian vähän. Tarkista ja korjaa, lisää kylmäainetta B. Kuivafiltteri on tukossa Vaihda kuivafiltteri C. Virhe lämpölaajenemisventtiilissä Tarkista onko venttiilissä vikaa tai vuotaako lämpöti lasensori. Vaihda tai korjaa. D. Vedenkierto on heikko Tarkista vesisysteemi Kompressori toimii, mutta yksikkö ei viilennä A. Kaikki kylmäaine on vuotanut Tarkista liitännät ja lisää kylmäainetta B. Höyrystin on jäässä Tarkista syy ja poista jää C. Kompressorissa vikaa Vaihda kompressori

Ultimate ilmavesilämpöpumput 9000 W 11000 W 16000 W

Ultimate ilmavesilämpöpumput 9000 W 11000 W 16000 W Ultimate ilmavesilämpöpumput 9000 W 11000 W 16000 W Asennus- ja käyttöohje Arvoisa Ultimate Ilma-vesilämpöpumpun, kotoisammin vesi-ilpon ostaja! Onneksi olkoon! Olet kehityksen eturintamassa kulkemassa

Lisätiedot

Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas

Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas Sisältö sivu 1 LAITTEEN ESITTELY... 1 1.1 Toimintaperiaate... 1 1.2 KFRS-9 vesi-ilmalämpumppuun kuuluvat yksiköt... 1 1.3 Vesi-ilmalämpöpumpun tärkeimmät

Lisätiedot

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Perustietoa Lämpöpumput vaativat minimivirtauksen ja lämpötilaeron toimiakseen, huomioi tämä suunnittelussa ja asennuksessa. Minimivirtaukset lämmityspiirissä:

Lisätiedot

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus Käyttöopas Sisällysluettelo Tuotteet & Sovellukset... 3 Käyttöliittymä... 4 Näyttö... 5 Ohjelmointi... 6 Asetusarvon asettaminen... 6 Hälytykset... 6 Perusasetukset...

Lisätiedot

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model. Ilma-vesilämpöpumppu WATERSTAGE

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model. Ilma-vesilämpöpumppu WATERSTAGE 5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model Ilma-vesilämpöpumppu WATERSTAGE 2 WATERSTAGE VESIPATTERI LÄMPIMÄN VEDEN TUOTTO KÄYTTÖVESI LATTIALÄMMITYS KÄYTTÖVESI- VARAAJA ULKOYKSIKKÖ FUJITSU GENERAL ilma-vesilämpöpumppu

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

OHJAUSPANEELI UTI-INV-MODUULIN SEURANTAAN JA KÄYTTÖÖN UTI-IQCP

OHJAUSPANEELI UTI-INV-MODUULIN SEURANTAAN JA KÄYTTÖÖN UTI-IQCP KÄYTTÖOHJE OHJAUSPANEELI UTI-INV-MODUULIN SEURANTAAN JA KÄYTTÖÖN UTI-IQCP SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN 1. Päänäyttö Päänäyttö on jaettu viiteen seurantaikkunaan sekä painikkeeseen,

Lisätiedot

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE 2 ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE HUOM! Jotkin kaukosäätimen toiminnoista eivät välttämättä ole käytettävissä mallista riippuen. Varmista ettei kaukosäätimen signaalin

Lisätiedot

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Tälle ohjauspaneelille on mahdollista saada wifi-ohjaus, kysy lisää huolto@allastarvike.fi Näppäimien nimet voivat vaihdella valmistajan ja mallin mukaan. Altaan

Lisätiedot

XW60K JA T620 V620 CX620

XW60K JA T620 V620 CX620 XW60K JA T620 V620 CX620 Malli XW60K on mikroprosessoripohjainen ohjain joka soveltuu käytettäväksi keski- tai matalaa lämpötilaa jäähdyttävien yksiköiden kanssa. Ohjain on varustettu neljällä relelähdöllä,

Lisätiedot

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 SISÄLTÖ 1 Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti 2 Sähkökytkennät yleisesti Syötön kytkentä Tiedonsiirron kytkentä 3 Shunttiventtiilillä ohjattu lisälämpö

Lisätiedot

Suomen lämpöpumppuyhdistys. SULPU ry.

Suomen lämpöpumppuyhdistys. SULPU ry. . Petri Koivula toiminnanjohtaja DI 1 Palkittua työtä Suomen hyväksi Ministeri Mauri Pekkarinen luovutti SULPUlle Vuoden 2009 energia teko- palkinnon SULPUlle. Palkinnon vastaanottivat SULPUn hallituksen

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Suomen lämpöpumppuyhdistys. SULPU ry.

Suomen lämpöpumppuyhdistys. SULPU ry. . Petri Koivula toiminnanjohtaja DI 1 Energia Asteikot ja energia -Miten pakkasesta saa energiaa? Celsius-asteikko on valittu ihmisen mittapuun mukaan, ei lämpöenergian. Atomien liike pysähtyy vasta absoluuttisen

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 Tämä opas ei ole täydellinen opas asennukseen ja käyttöön. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset Laitteen kytkentä 1. Kytke laitteeseen käyttöjännite 12V. Sulakkeelle menevään punaiseen johtoon kytketään +12V. Normaalissa odotustilassa laitteen virrankulutus

Lisätiedot

ComfortZone CE50/CE65

ComfortZone CE50/CE65 ComfortZone CE50/CE65 KÄYTTÖ-OHJE www.scanoffice.fi ComfortZone L Ä M P I M Ä N K O D I N T O I M I V A S Y D Ä N Sisällys - käyttö Ohjauspaneeli ja sen käyttö...3 Käyttöasetukset... 4 Yleistä... 4 Sisälämpötila...

Lisätiedot

IVT Air Suunniteltu Pohjolan vaativiin oloihin muuntamaan jääkylmän ulkoilman miellyttäväksi lämmöksi

IVT Air Suunniteltu Pohjolan vaativiin oloihin muuntamaan jääkylmän ulkoilman miellyttäväksi lämmöksi IVT Air Suunniteltu Pohjolan vaativiin oloihin muuntamaan jääkylmän ulkoilman miellyttäväksi lämmöksi Kokonaan uusi teholuokka ilma/vesi-lämpöpumpuille IVT Air ilma/vesi-lämpöpumppu on erittäin hyvä vaihtoehto.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN

KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN Snro: 7163630 Kiitos tuotteemme hankinnasta. Tämä älykäs gsm toiminen laite ei ainostaan ohjaa lämpöpumppua vaan se myös tarkkailee huonelämpötilaasi ja sähköverkon

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

President Randy II. Ohjekirjan versio: 3.5

President Randy II. Ohjekirjan versio: 3.5 President Randy II Ohjekirjan versio: 3.5 Sisältö 1 Käyttöönotto 2 1.1 Radion asennus.................................... 2 2 Toiminnot 3 2.1 Näyttö.......................................... 4 2.2 Toimintokuvaukset...................................

Lisätiedot

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin A. Toiminnot 1. Käytetään päällä/pois -aikojen asettamiseen, säätämään erilaisia aikajaksoja virran päälläololle. Toimii erilaisten laitteiden

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

CROSSTRAINER (Model E 7000P)

CROSSTRAINER (Model E 7000P) CROSSTRAINER (Model E 7000P) Kuva 1 Poista pultit (C4) tiivisterenkaat (C5) ja mutterit (C6) takavakaajasta (C). Laita kaksi pulttia (C4) takavakaajan läpi, kiinnittääksesi kannattimen laitteeseen (A),

Lisätiedot

Käyttöohje NILAN VGU250

Käyttöohje NILAN VGU250 Käyttöohje NILAN VGU250 Versio SW 1.23 1.6.2010 Käyttöohje NILAN VGU250 Käyttöohje NILAN VGU250 Järjestelmätyypit Sisältö Ohjausyksikkö on suunniteltu käytettäväksi seuraavien järjestelmien kanssa. Alla

Lisätiedot

Maakylmä Technibel Konvektorit

Maakylmä Technibel Konvektorit Maakylmä Maakylmä on järkevä ja todella edullinen tapa hyödyntää kylmää kallion ja pintamaan ilmaisenergiaa. Omakotitaloa voidaan jäähdyttää joko maalämpöpumpun avulla porakaivosta tai hyödyntämällä maakeruuputkiston

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

Jäspi GTV ja Jäspi Ovali

Jäspi GTV ja Jäspi Ovali Jäspi GTV ja Jäspi Ovali Energiavaraajat lataa lämpöenergia talteen! jäspi gtv -energiavaraajat Jäspi GTV -energiavaraajat soveltuvat erinomaisesti niin uudis- kuin saneeraustalonkin lämmitysjärjestelmän

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJE. Ilmalämpöpumppu. Onnline N09LHE ja N12LHE SISÄLTÖ. Kauko-ohjaimen käyttö...1. Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2

KÄYTTÄJÄN OHJE. Ilmalämpöpumppu. Onnline N09LHE ja N12LHE SISÄLTÖ. Kauko-ohjaimen käyttö...1. Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2 KÄYTTÄJÄN OHJE Ilmalämpöpumppu Onnline N09LHE ja N12LHE KAUKO-OHJAIN ILLUSTRATION SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käyttö...1 Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2 Kauko-ohjaimen painikkeiden toiminnot...2 Näytön merkit...5

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE

EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE Kaukora Oy 2014 EW tulisija PAK Asennusohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 4 Turvallisuustiedot... 4 2 Yleistä... 4 Tuotekuvaus... 4 Takuu... 4 Kierrätys... 4 3 Putkiliitännät...

Lisätiedot

Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin.

Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. Pikaopas Rider Rider :ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. 1 Näppäintoiminnot YLÖS (1) ALAS (3) Paina pitkään kytkeäksesi taustavalon Paina mittaritilassa lyhyesti vierittääksesi

Lisätiedot

ESBE CRD122. Käyttöohje. Esbe CRD122 lämmönsäädin langattomalla ohjaimella. Kompakti lämmönsäädin paketti

ESBE CRD122. Käyttöohje. Esbe CRD122 lämmönsäädin langattomalla ohjaimella. Kompakti lämmönsäädin paketti Esbe CRD122 lämmönsäädin langattomalla ohjaimella ESBE CRD122 Callidus koodi 211702 Käyttöohje Kompakti lämmönsäädin paketti säädin ja langaton huoneyksikkö LCD näyttö ja yksi käyttöpainike moottoriosassa

Lisätiedot

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE 1 (9) KREATEL IPTV-STB 1510 Mikä IPTV-boksi on? Pystyäksesi katsomaan normaalilla TV-vastaanottimellasi digitaalisia -lähetyksiä, tarvitset IPTV-boksin, joka muuntaa laajakaistaverkossa välitettävän digitaalisesti

Lisätiedot

Kauko-ohjauslaite GSM rele 2011 v 24.10.2010

Kauko-ohjauslaite GSM rele 2011 v 24.10.2010 Kauko-ohjauslaite GSM rele 2011 v 24.10.2010 Gsmreleen päätoiminnat Etälaiteiden kauko-ohjaus vanhan GSM-puhelimen avulla Laitteessa on neljä releettä ja kaksi lisäohjausta. Yhteensä kuusi ohjausta. Releiden

Lisätiedot

IVT Optima. Se tehokas ulkoilmalämpöpumppu

IVT Optima. Se tehokas ulkoilmalämpöpumppu IVT Optima Se tehokas ulkoilmalämpöpumppu Kokonaan uusi teholuokka ilma/vesi-lämpöpumpuille IVT Optima ilma/vesi-lämpöpumppu on erittäin hyvä vaihtoehto. Se käyttää taloasi ympäröivään ilmaan varastoitunutta

Lisätiedot

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput (ILP)

Ilmalämpöpumput (ILP) Ilmalämpöpumput (ILP) 1 TOIMINTA Lämmönlähteenä ulkoilma Yleensä yksi sisäja ulkoyksikkö Lämmittää sisäilmaa huonejärjestelyn vaikutus suuri 2 1 ULKO- JA SISÄYKSIKKÖ Ulkoyksikkö kierrättää lävitseen ulkoilmaa

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖYKSIKÖN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET HOT BOX, joka on varustettu yhdellä tai kahdella 310 kw uunilla ja öljysäiliöllä, tulee sijoittaa tasaiselle ja suoralle alustalle.

Lisätiedot

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Syyskuu 2001 KÄYTTÖOHJE Yleistä 3M Dynatel 2210E kaapelinhakulaite koostuu lähettimestä, vastaanottimesta ja tarvittavista johdoista. Laitteella voidaan paikantaa kaapeleita

Lisätiedot

T-MALLISTO. ratkaisu T 0

T-MALLISTO. ratkaisu T 0 T-MALLISTO ratkaisu T 0 120 Maalämpö säästää rahaa ja luontoa! Sähkölämmitykseen verrattuna maksat vain joka neljännestä vuodesta. Lämmittämisen energiatarve Ilmanvaihdon 15 % jälkilämmitys Lämpimän käyttöveden

Lisätiedot

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY Lue käyttöohje ennen vaunun käyttöönottoa! Sisällys 1. Johdanto 2. Erittely 3. Varoitukset ja turvaohjeet 4. Haarukkavaunun käyttäminen 4.1 Käyttö 4.2 Näytön toiminnot

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

6 20 kw ILMA/VESI R 410 A. > Lämmitys ja jäähdytys > Veden lämpötila 30/35 C lämmitystilassa

6 20 kw ILMA/VESI R 410 A. > Lämmitys ja jäähdytys > Veden lämpötila 30/35 C lämmitystilassa Usean yksikön Lämpöpumput tasavirtainvertteri mataliin lämpötiloihin R A 0 60 PHR 6/0 Säästöt UUSIUTUVA ENERGIA PHR 6 0 kw > Lämmitys ja jäähdytys > Veden lämpötila 30/35 C lämmitystilassa (ja 8/3 C jäähdytystilassa)

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 2007 S&A MATINTUPA 1. ILMAVIRTAUKSEN MITTAUS Suora, 1:n pisteen mittaus a) Kytke mittalaitteeseen virta. b) Paina UNITS - näppäintä ja valitse haluttu mittayksikkö

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Valitse sopiva. rinnakkaislämmitys

Valitse sopiva. rinnakkaislämmitys Valitse sopiva rinnakkaislämmitys KANSIKUVA: Shutterstock Ota yhteys asiantuntijaan: www.ley.fi Varmista, että talo on kokonaisuutena mahdollisimman energiatehokas: eristykset, ovet, ikkunat Arvioi, onko

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65

KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65 KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65 www.scanoffice.fi CZ06516 Versio A 01/2013 Sisällys Käyttö Aluksi... 1 Ohjauspaneeli ja -yksikkö... 2 Käyttöasetukset... 3 Näyttö...3 Lisäkäyttövesi...3 Sisälämpötila...4 Käyttöveden

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET. Ohjauskeskus 13720

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET. Ohjauskeskus 13720 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Ohjauskeskus 13720 Digitaalisella ohjauspaneelilla, digitaalisella viikkokellolla, ajastetulla ohituskytkimellä ja kaukoohjaus mahdollisuudella varustettu ohjauskeskus max. 22

Lisätiedot

CGS 9R10 CGS 12R10. Jäähdytyslaitteen käyttöohje

CGS 9R10 CGS 12R10. Jäähdytyslaitteen käyttöohje CGS 9R10 CGS 12R10 Jäähdytyslaitteen käyttöohje Sisällysluettelo Laitekokoonpano.. sivu 2 Kaukosäätimen toiminnot sivut 3 ja 4 Laitteen ylläpito... sivu 5 Kun laitteessa on mielestäsi vikaa... sivut 6-8

Lisätiedot

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301 Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan

Lisätiedot

Ratkaisu suuriin kiinteistöihin. Lämpöässä T/P T/P 60-120

Ratkaisu suuriin kiinteistöihin. Lämpöässä T/P T/P 60-120 Ratkaisu suuriin kiinteistöihin Lämpöässä T/P T/P 60-120 T/P 60-120 Ratkaisu kahdella erillisvaraajalla T/P 60-120 -mallisto on suunniteltu suuremmille kohteille kuten maatiloille, tehtaille, päiväkodeille,

Lisätiedot

Scanvarm SCS-sarjan lämpöpumppumallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin

Scanvarm SCS-sarjan lämpöpumppumallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin Scanvarm SCS-sarjan lämpöpumppumallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin 05/2013 SCS10-15 SCS21-31 SCS40-120 SCS10-31 Scanvarm SCS-mallisto on joustava ratkaisu erityyppisiin maaenergiajärjestelmiin.

Lisätiedot

NIBE maalämpöpumppujen myynti, asennus, huolto ja suunnittelu. Lämpöpumppu+lämpökaivo+lattialämmitys+käyttövesikaivo.

NIBE maalämpöpumppujen myynti, asennus, huolto ja suunnittelu. Lämpöpumppu+lämpökaivo+lattialämmitys+käyttövesikaivo. NIBE maalämpöpumppujen myynti, asennus, huolto ja suunnittelu Lämpöpumppu+lämpökaivo+lattialämmitys+käyttövesikaivo. Kaikki yhdeltä toimittajalta!! KYSY ILMAINEN MITOITUSSUUNNITELMA JA KUSTANNUSARVIO.

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Lämpöässä T-mallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin T 10-15 T 21-31 T 40-120

Lämpöässä T-mallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin T 10-15 T 21-31 T 40-120 Lämpöässä T-mallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin T 10-15 T 21-31 T 40-120 T 10-31 Lämpöässä T-mallisto on joustava ratkaisu erityyppisiin maaenergiajärjestelmiin. Tyypillisiä T 10-31 -mallien

Lisätiedot

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A KÄYTTÖOHJE 1. Ensimmäinen Kuvaus kosketusnäyttö (Touch Screen Wall Controller) Touch LCD seinä ohjain on lisävaruste adapteri KKRP01A joka mahdollistaa

Lisätiedot

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR Kauko-ohjaimen käyttöohje Part No.: R08019034086 OM-GS0-1009(0)-Acson Acson A5WM15JR Acson A5WM5JR 1 6 7 9 3 4 5 13 1 11 8 10 Kiinnitys seinään Paristojen asennus (AAA.R03) Paristot 1) Tyyppi AAA R03 )

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS KARJATALOUS

ENERGIATEHOKAS KARJATALOUS ENERGIATEHOKAS KARJATALOUS PELLON GROUP OY / Tapio Kosola ENERGIAN TALTEENOTTO KOTIELÄINTILALLA Luonnossa ja ympäristössämme on runsaasti lämpöenergiaa varastoituneena. Lisäksi maatilan prosesseissa syntyvää

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

ENA 50-60 Liite. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Liite. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Liite käyttöohjeet Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1. Ensikäyttö 3 1.1. ENA 50/60:n käyttöönotto 3 1.2. Käyttöönottoparametrit 3 2. Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1.

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

LÄMMIN TALO. Ecodan Next Generation uuden sukupolven ilmavesilämpöpumppu

LÄMMIN TALO. Ecodan Next Generation uuden sukupolven ilmavesilämpöpumppu LÄMMIN TALO Ecodan Next Generation uuden sukupolven ilmavesilämpöpumppu Säästä rahaa uudella Ecodan Next Generation lämpöpumpulla Nyt Mitsubishi Electricin oman tuotekehityksen ansiosta Ecodan Next Generation

Lisätiedot

Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla.

Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. Speedohealer V4 Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. 1. Esipuhe Onnittelemme sinua Speedohealer laitteen oston johdosta. HealTech Electronics Ltd. on omistautunut

Lisätiedot

Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako

Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako 5 Kaukolämmityksen automaatio 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako Kaukolämmityksen toiminta perustuu keskitettyyn lämpimän veden tuottamiseen kaukolämpölaitoksella. Sieltä lämmin vesi pumpataan kaukolämpöputkistoa

Lisätiedot

} Käsiajo ~ Varoitusnappi

} Käsiajo ~ Varoitusnappi Ohjauspaneeli: Käyttöohje u v w x y z { Virrankytkin Näytönsuoja } Käsiajo ~ Varoitusnappi Höyry Valonkytkin Etähälytyksen vastaanottaminen Kytkin FM/CD Otsonigeneraattori Puhelin Korotusnappi FM Sulkunappi

Lisätiedot

LÄMMIN TALO. Ecodan Next Generation uuden sukupolven ilmavesilämpöpumppu

LÄMMIN TALO. Ecodan Next Generation uuden sukupolven ilmavesilämpöpumppu LÄMMIN TALO Ecodan Next Generation uuden sukupolven ilmavesilämpöpumppu Tämän takia Ecodan Next Generation lämpöpumppu on ilman muuta oikea lämmitysvalinta taloosi: Omaa tuotekehitystä oleva lämmitysvaraaja

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet!

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet! Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite VITOSOLIC 100 10/2009 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatattava, jotta loukkaantumisilta

Lisätiedot

Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje. Suomi

Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje. Suomi Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje Suomi 1. Applications and Functions Devilink FT lämmityksen kytkentäyksikkö Devilink FT kytkentäyksikkö kytkee lämmityksen päälle ja pois.

Lisätiedot

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw.

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw. Liitäntäperiaate Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw. Vaihtoehto HUOM! Tämä on periaatekaavio. Laitteisto on suunniteltava voimassaolevien

Lisätiedot

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+

KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520P+ HUOM! Poltin myydään erikseen. VALINNAN VAPAUS Ariterm 520P+ kaksoiskattila on tehty lämmittäjille, jotka haluavat nauttia valinnan vapaudesta. Valitse puu,

Lisätiedot

ALFÉA EXCELLIA DUO. : 11 16 kw ( ) 190 L

ALFÉA EXCELLIA DUO. : 11 16 kw ( ) 190 L DUO : 11 16 kw ( ) COP.3 S 19 L Alféa Excellia KORKEA SUORITUSKYKY: Loistava ratkaisu lämmityssaneerauksiin Korkean suorituskyvyn omaavan AIféa Excellia avulla pystytään tuottamaan 6 C asteista käyttövettä

Lisätiedot

Riistakameran käyttöohje

Riistakameran käyttöohje Riistakameran käyttöohje Sisällysluettelo I. Pikakäyttöönotto... 2 1. Etupaneeli... 2 2. Alaosa ja virtakytkin... 3 Automaattinen infrapunakuvaustila... 3 Testitila... 3 Liitännät... 3 3. Patterin asettaminen...

Lisätiedot

Mallit: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600

Mallit: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Mallit: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Käyttöohje FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 2 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 2 Sähköiset liitännät 3 Laitteen käynnistäminen 3 Termostaatti 3 Sulatus 4 Lukko

Lisätiedot

ÄssäStream. - käyttöveden kierron ja suurten käyttöetäisyyksien hallintaan maalämpöratkaisuissa. ÄssäStream-virtauslämmitin

ÄssäStream. - käyttöveden kierron ja suurten käyttöetäisyyksien hallintaan maalämpöratkaisuissa. ÄssäStream-virtauslämmitin R Suomalaisia maalämpöpumppuja vuodesta 1983 - käyttöveden kierron ja suurten käyttöetäisyyksien hallintaan maalämpöratkaisuissa -virtauslämmitin Lämpimän käyttöveden meno Lämpimän käyttöveden paluu -virtauslämmitin

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

VX 100 PIKAKÄYTTÖOHJE

VX 100 PIKAKÄYTTÖOHJE Kiukaan pääkytkin (keinukytkin) tulee olla päällä, jotta ohjain toimii. Valo painike: Painettaessa kytkee kiukaan valot päälle/pois (lämmitystilassa ja ajastustilassa). Ohjaimen päälle/pois painike: Painettaessa

Lisätiedot

Sundial Aurinkolämpöpivät 12.02.2014

Sundial Aurinkolämpöpivät 12.02.2014 Sundial Aurinkolämpöpivät 12.02.2014 09.00 Aamukahvit ja Sundial Esittäytyy 09.15 Aurinkolämpöjärjestelmät 10.00 Vesitakka osana aurinkolämpöjärjestelmää, Linnatuli Oy 10.45 Sundial Mökkikeräin, Jarno

Lisätiedot

Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245

Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245 Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 PCS 44 IHB FI 1 Yleistä Tämä lisävaruste tarvitaan kun F1145 / F1245 asennuksessa käytetään ilmaiskylmää. Sisältö 1 x kiertopumppu 1 x pumpun eriste

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

Super Daiseikai Plus Nordic Ilmalämpöpumppu

Super Daiseikai Plus Nordic Ilmalämpöpumppu Super Daiseikai Plus Nordic Ilmalämpöpumppu 2011 High Wall Lämpöpumppu Lämpöä ympäri vuoden NEW Huippu laatua jokainen yksityiskohta Korkea energian tehokkuus Hiljainen toiminto 275mm 790mm 205mm Elegantti

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPUT. Lämpöpumpputyyppejä. Tiesitkö! Maalämpöpumput. Ilma-vesilämpöpumput Poistoilmalämpöpumput. Ilmalämpöpumput MIKSI TARVITAAN LÄMPÖPUMPPUJA

LÄMPÖPUMPUT. Lämpöpumpputyyppejä. Tiesitkö! Maalämpöpumput. Ilma-vesilämpöpumput Poistoilmalämpöpumput. Ilmalämpöpumput MIKSI TARVITAAN LÄMPÖPUMPPUJA Tiesitkö! 1.2.2013 Energiakorjaus Tekninen kortti kortti 16 LÄMPÖPUMPUT pientalot Lämpöpumpputyyppejä Maalämpöpumput. Ilma-vesilämpöpumput Poistoilmalämpöpumput Nykyään suosittu ilmalämpöpumppu on järkevä

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPUN PIKAKÄYTTÖOHJEET

LÄMPÖPUMPUN PIKAKÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPUN PIKAKÄYTTÖOHJEET WPC 04-13 (cool), WPF 04-16 (cool) SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTA HÄIRIÖTILANTEESSA... 3 NÄYTTÖ... 3 KÄYTTÖTILAT... 4 TILOJEN LÄMMITYS... 5 KÄYTTÖVESI... 5 ENERGIAMITTAUS... 5 SÄÄDINDYNAMIIKKA...

Lisätiedot

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä 1 Käyttötoimenpiteet Käytä aina hyvälaatuisia alkaliparistoja Vaihda säännöllisesti paristot Pidä ovikellon painonappi kuivana Älä käytä puhdistukseen puhdistusaineita

Lisätiedot

SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE

SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE 2 KYTKIMET (kuva 1) 1. Kasettipesän kansi 2. Kasettipesän avaus (EJECT) 3. Nauhalaskuri ja nollauspainike (COUNTER/RESET) 4. Takaisinsiirto säätö (BACKSPACE)

Lisätiedot

Lataussäädin 25A MPPT näytöllä

Lataussäädin 25A MPPT näytöllä Lataussäädin 25A MPPT näytöllä 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Käyttöohje 1 Yleistä Ohjeen kaksi MPPT lataussäädintä joissa on näyttö, on suunniteltu optimaalisen aurinkosähkön tuottamiseksi erilaisissa

Lisätiedot

GRIPO S331K Langaton näppäimistö

GRIPO S331K Langaton näppäimistö GRIPO S33K Langaton näppäimistö Asennus- ja käyttöohje Esittely Tämä langaton näppäimistö toimii usean GRIPO hälytysjärjestelmän kanssa (esim. HA5, HA52, H302Y ja H302W). 5 6 7 pois päältä (paitsi silloin

Lisätiedot