3 Empower lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3 Empower lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus"

Transkriptio

1 VUOSIKATSAUS 2011

2 3 Empower lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 9 Strategia 10 Yritysvastuu 12 Verkkodivisioona 14 Teollisuusdivisioona 16 Siirtoverkkoprojektit-divisioona 18 Baltia-divisioona 20 Tiedonhallinta-divisioona 22 Hallitus 23 Johtoryhmä 2 Empower Vuosikatsaus 2011

3 empower lyhyesti Muutoksen mahdollistaja osaamisen yhdistäjä Monikansallinen Empower toimittaa rakentamis- ja asennuspalveluita, ylläpitopalveluita sekä käyttö- ja hallintapalveluita teollisuus-, energiaja tietoliikenneyrityksille. Lähellä asiakasta Palvelemme asiakkaitamme Itämeren alueen maissa. Projektitoimituksia tarjoamme myös Norjassa ja Tanskassa. Olemme lähellä asiakasta. Toimintaa Empowerilla on noin sadalla paikkakunnalla Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Meitä on yli palveluiden ammattilaista. Lisäksi teemme kiinteätä yhteistyötä yli 200 alihankkijakumppanimme kanssa. Muutoksen mahdollistaja Empower mahdollistaa asiakkaalle keskittymisen ydinliiketoimintaansa, joustavat toimintatavat sekä tuottavuuden parantamisen. Toimimme avoimesti ja yhdessä asiakkaan sekä kumppanien kanssa. Tarjoamme koko elinkaaren kattavat palvelut erityisesti sellaisiin kohteisiin, joissa turvallisuus, luotettavuus ja käytettävyys ovat etusijalla. Ruotsi Tukholma Suomi Helsinki Tallinna viro latvia Riika liettua Vilna Empowerin omistavat AAC Capital Partners ja yhtiön toimiva johto. Liikevaihto divisioonittain 2011, M (Henkilöstö divisioonittain vuoden 2011 lopussa) Toimintamaat Siirtoverkkoprojektitdivisioona: 79 M (325) Suomi, Ruotsi, Viro, Latvia,Liettua Teollisuusdivisioona: 116 M (943) Suomi, Ruotsi 29 % 19 % Konsernin liikevaihto 405 M 8 % 3 % 41 % Baltia-divisioona: 33 M (433) Viro, Latvia, Liettua Tiedonhallinta-divisioona: 13 M (94) Suomi, Ruotsi, Viro, Latvia, Norja Verkkodivisioona: 164 M (1 290) Suomi, Ruotsi Empower Vuosikatsaus

4 EMPOWER LYHYESTI Asiantuntemuksemme asiakkaan käytössä Empowerin viisi operatiivista liiketoimintadivisioonaa tarjoaa asiakkailleen projekteja, palveluita sekä kokonaisvaltaista kumppanuutta aina asiakastarpeen mukaisesti. Vahva toimialatuntemuksemme energia-, tietoliikenne- ja teollisuussektoreilla on tehnyt Empowerista merkittävän toimijan turvaamassa yhteiskunnan infrastruktuurin toimivuutta. Liiketoimintadivisioonamme kehittävät jatkuvasti toimintaansa, ja haluamme olla alamme innovatiivinen edelläkävijä myös tulevaisuudessa. Verkkodivisioonan asiakkaat: Tietoliikenneverkkojen omistajat ja haltijat, teleoperaattorit Tietoliikenneverkon laitetoimittajat, kiinteistö- ja yritysasiakkaat Sähkön jakeluverkkojen omistajat ja haltijat, sähkönjakelijat Sähkö- ja ulkovalaistusverkon haltijat Verkkodivisioonan palvelut (osuus myynnistä 2011) Käyttö-, hallinta- ja asiantuntijapalvelut (8 %) Ylläpitopalvelut (42 %) Rakentamis- ja asennuspalvelut (50 %) Teollisuusdivisioonan asiakkaat: Metsäteollisuus (massa- ja paperiteollisuus, sahat) Energiateollisuus (ydin-, vesi-, lämpöja tuulivoima) Metalli- ja kaivosteollisuus Öljy- ja kaasuteollisuus (petrokemia) Sementti- ja kalkkiteollisuus Laitevalmistajat (OEM) Teollisuusdivisioonan palvelut (osuus myynnistä 2011) Käyttö- ja hallintapalvelut (20 %) Ylläpitopalvelut (50 %) Rakentamis- ja asennuspalvelut (30 %) Siirtoverkkoprojektitdivisioonan asiakkaat: Kanta- ja alueverkkojen omistajat Tietoliikennemastojen omistajat Erikoismastojen ja merimerkkien omistajat Energiantuotanto- ja tuulivoimayhtiöt Siirtoverkkoprojektit-divisioonan palvelut (osuus myynnistä 2011) Käyttö- ja hallintapalvelut (4 %) Ylläpitopalvelut (10 %) Rakentamis- ja asennuspalvelut (86 %) Liikevaihto vuosina , M Maittain Palveluittain Asiakassegmenteittäin Suomi Ruotsi Viro Latvia Liettua Käyttö- ja hallintapalvelut Rakentamis- ja asennuspalvelut Ylläpitopalvelut Energia Tietoliikenne Teollisuus 4 Empower Vuosikatsaus 2011

5 Baltia-divisioonan asiakkaat: Kanta- ja jakeluverkkojen omistajat Tietoliikenne- ja sähkönjakeluverkkojen sekä muiden infraverkkojen omistajat ja haltijat Tuotanto- ja teollisuusyritykset Baltia-divisioonan palvelut (osuus myynnistä 2011) Käyttö- ja hallintapalvelut (15 %) Ylläpitopalvelut (10 %) Rakentamis- ja asennuspalvelut (75 %) Tiedonhallinta-divisioonan asiakkuudet muodostuvat koko energian arvoketjusta kattaen: sähkön tuotannon sähkön siirron ja jakelun sähkön hankinnan ja myynnin sähkönkäyttäjät kuten esimerkiksi energiaintensiivisen teollisuuden Tiedonhallinta-divisioona palvelut (osuus myynnistä 2011) Käyttö- ja tiedonhallintapalvelut 39 % Tietojärjestelmä ja tietoliikennepalvelut 50 % Rakentamis- ja asennuspalvelut 11 % Kuva: Eero Vihavainen Liikevaihto vuosina , M Henkilöstö vuosina Maittain Suomi Latvia Ruotsi Liettua Viro Empower Vuosikatsaus

6 6 Empower Vuosikatsaus 2011

7 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kohti kilpailukykyistä tulevaisuutta yhdessä asiakkaidemme kanssa Empower panostaa pitkäjänteiseen yhteistyöhön asiakkaidensa kanssa. Yhteistyöllä luomme kilpailukykyä ja pysymme mukana alan kehityksessä. Vuosi 2011 oli Empowerille kasvun vuosi, jolloin rakensimme vahvempia kumppanuuksia ja edellytyksiä kestävälle liiketoiminnalle. Teollisuuden alojen tulevaisuuden näkymät ovat jälleen maltillisen toiveikkaita katsottaessa eteenpäin kuluvan vuoden loppua kohti. Rahamarkkinoiden notkahdukset ja talouden epävarmuus herättivät vuoden 2011 jälkipuoliskolla keskustelua mahdollisesta ajautumisesta taloudelliseen taantumaan ja teollisten yritysten laite- ja koneinvestointien kääntymisestä laskuun. Ennusteiden mukaan taantuma näyttää nyt kuitenkin jäävän lyhytaikaiseksi ja volyymiltään pienemmäksi kuin aiempi vuoden 2009 taantuma ja kasvuennusteet ovat taas kääntymässä nousuun. Palveluyrityksen osaamisella kysyntää Monelle palveluyrityksille mennyt vuosi oli kasvun vuosi palvelujamme on tarvittu, hyvä niin. Yhä enenevässä määrin asiakkaat ovat siirtämässä tekemisiään palveluyrityksille. Syynä tähän on kilpailukyvyn edellyttämät toimintojen jatkuva tehostamistarve sekä tarve joustavuuden lisäämiseen toiminnoissa. Monesti ulkoistaminen on myös parantanut käytettävyyttä, josta meillä Empowerissa on useita hyviä esimerkkejä. Palveluyritysten valintaa ohjaa kuitenkin edelleen pääosin palvelun hinta. Tämä hintakilpailu on syönyt monien palveluyritysten kannattavuuden heikoksi. Uskon, että tämä tie on kuljettu loppuun. Kaikkien palveluketjussa olevien etu on, että siinä toimivien yritysten liiketoiminta on kannattavaa, markkinaehtoista ja avointa. Toisaalta kova kustannusjahti pakottaa myös palveluyritykset tehostamaan toimintojaan ja toimintamalleja. Tämä on tietysti hyvä asia kehittymisen kannalta, sillä kaikkien on haettava uusia ja parempia ratkaisuja. Uskon myös, että palveluliiketoimintakin jatkossa verkottuu entistä enemmän. Tämä luo lisää joustavuutta ja kilpailukykyä, mutta tällöin tarvitsemme kehittyneempiä toimintaprosesseja ja niihin lisää läpinäkyvyyttä. Siis syvempää yhteistoimintaa asiakkaan, palvelutoimittajan ja alihankkijoiden kesken. Empowerin liiketoimintojen vuosi 2011 Empowerissa vuosi 2011 oli kaksijakoinen. Kasvoimme voimakkaasti kaikissa liiketoiminnoissa, yhteensä yli 30 %. Projektivolyymit elpyivät edellisvuoden jyrkästä laskusta niin Siirtoverkkoprojektit-divisioonassa kuin Teollisuusdivisioonassakin kaikissa toimintamaissa; Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa. Teollisuuden ulkoistukset sekä verkkorakentamisen ja ylläpitopalvelujen lisääntyminen toivat myös lisää työtä. Baltiassa laman jälkeen on päästy takaisin kasvuun varsinkin Virossa ja Latviassa. Tavoiteltua kannattavuuden parantumista emme kuitenkaan saavuttaneet, koska kasvumme oli niin voimakasta. Lisäksi meitä on rasittanut muutama huonokatteinen palvelusopimus sekä kireä kilpailu, joka edelleen on pitänyt hintatasoa alhaisella tasolla. Päätetyt tehostamistoimenpiteemme eivät vielä ole olleet täysimääräisesti käytössä niiden täytäntöönpano on ollut suunniteltua hitaampaa. Organisaatiomme koostuu viidestä operatiivisesta divisioonasta, joiden toiminta ulottuu yli maanrajojen. Tavoitteena on saada osaamisemme paremmin käyttöön kaikissa toimintamaissa sekä tehostaa ja yhtenäistää toimintaprosesseja sekä toimintamalleja Empowerin tapa toimia. Verkkodivisioona Verkkodivisioonassa toiminta jatkui jotakuinkin entisessä laajuudessaan kasvua tapahtui Ruotsin tietoliikenteessä. Nämä toiminnat pohjautuvat monivuotisiin palvelusopimuksiin alan suurimpien toimijoiden kanssa. Suuret Pohjoismaiset teleoperaattorit ovat suurimpia asiakkaitamme osuus koko liikevaihdosta on yli 30 %. Asiakaskuntamme muuttuu vuosien aikana. Sähkönjakeluverkkotoiminnan kannattavuus ei ole ollut hyväksyttävällä tasolla ja siellä teemme merkittäviä toiminnallisia muutoksia. Teollisuusdivisioona Teollisuusdivisioonassa metsäteollisuuden kunnossapitotoiminta laajeni merkittävästi Suomessa, kun saimme yhden sellutehtaan, yhden kartonkitehtaan sekä neljän sahan monivuotiset kunnossapitosopimukset vastuullemme. Empowerista on kehitetty yksi Empower Vuosikatsaus

8 DIVISIOONAJOHTAJAT Ari-Jussi Knaapila Verkkodivisioona Aappo Kontu Teollisuusdivisioona Kim Tahkoniemi Siirtoverkkoprojektit-divisioona Andres Vainola Baltia-divisioona Marko Rytilahti Tiedonhallinta-divisioona merkittävä näiden palvelujen toimittaja Suomessa. Ruotsissa Teollisuusdivisioonassamme oli paljon investointeja, mikä mahdollisti meille myös paljon uutta tekemistä. Voimakkaasti kasvavan kaivos- ja metalliteollisuuden palvelut ovat kasvussa sekä Suomessa että Ruotsissa. Näissä palveluissa pystymme hyvin hyödyntämään osaamistamme yli maantieteellisten rajojen. Tämä onkin mielenkiintoinen tulevaisuuden markkina-alue. Siirtoverkkoprojektit-divisioona Siirtoverkoissa meillä on menossa suuria suurjänniteverkon voimajohto- tai sähköasemaprojekteja kaikissa toimintamaissa. Ruotsissa olemme määrätietoisella työllä päässeet yhdeksi suurimmista kantaverkon voimajohtorakentajista. Eri toimintamaidemme osaajia ja liikkuvia resursseja on pystytty hyödyntämään hyvin. Tietysti toiminnan käynnistäminen uudessa maassa tuo mukanaan haasteita mutta rakentavasti niistä on yhteistyössä niin asiakkaan kuin alihankkijoidenkin kanssa selvitty. Tuulivoimasta on tullut meille merkittävää toimintaa koko Itämeren alueella. Pyrimme edelleen kasvattamaan palvelutarjontaamme tällä alalla. Olemme jossakin roolissa useimmissa tuulivoimahankkeissa joko suunnittelijana, rakentajana tai kunnossapitäjänä. Tätä osaamista olemme kehittäneet pitkäjänteisesti. Baltia-divisioona Baltiassa toiminta kehittyi hyvin, liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani. Virossa ja Latviassa saimme uusia asiakkaita niin sähkö- kuin tietoliikenneverkoissa, joissa solmimme ensimmäiset monivuotiset palvelusopimukset. Latviassa olemme päässeet mukaan muutamaan teollisuuden sähköistys- ja automaatiohankkeeseen. Liettuassa toimintamme on ollut haasteellista, energiayhtiöiden rakenteiden muutokset ja johdon vaihtumiset ovat tuoneet monia muutoksia, jotka heijastuivat palveluyrityksiinkin. Tiedonhallinta-divisioona Tiedonhallinnassa palvelumme jatkuivat vakaina. Olemme kehittäneet useita uusia ja täydentäviä palveluja sekä saaneet tukun uusia asiakkaita myös Suomen rajojen ulkopuolelta. Meille suuret Suomen AMR-projektit ovat edenneet asennusvaiheeseen. Olemme eriyttäneet Tiedonhallinta-divisioonan liiketoiminnan omaksi yhtiökseen tavoitteenamme löytää sille liiketoiminnan nopeamman kansainvälisen kasvun mahdollistava kumppani. Kohti parempaa kannattavuutta Useilla parhaillaan meneillä olevilla EVA-tehostamisohjelmilla (Empower Value Added) haemme parempaa kannattavuutta. Valitettavasti olemme joutuneet myös vähentämään henkilökuntaa sellaisissa toiminnoissa, joissa olemme menettäneet asiakkaita tai joissa toiminnan kannattavuus on ollut heikkoa. Kokonaishenkilömäärämme kasvoi kuluneena vuonna kuitenkin selvästi. Työturvallisuus on menneenä vuonna ollut toimintamme keskeinen kehityskohde Suomessa. Tehtyjen koulutusten ja operatiivisten toimenpiteiden avulla saimme merkittäviä parannuksia aikaan ja työtapaturmatiheys aleni lähes 40 %. Edelleen meillä on tällä saralla paljon tehtävää ja parannettavaa. Kiitän kaikkia empowerilaisia meitä on jo yli 3300 työpanoksestanne asiakkaiden ja yhtiön parhaaksi. Vuonna 2012 keskitymme toimintojen tehostamiseen ja palvelujen edelleen kehittämiseen asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Kiitos Empowerin sadoille asiakkaille luottamuksesta. Teemme vuosittain miljoonia mitattavia työsuorituksia asiakkaiden laitteille ja heidän järjestelmiinsä niin ulkona kuin sisätiloissa. Olemme sitoutuneita ja innostuneita siitä haluamme jatkossakin olla toivottu ja osaava palvelutoimittajana. Kestävää Ketteryyttä Aappo Kontu 8 Empower Vuosikatsaus 2011

9 strategia Kestävää ketteryyttä EMPOWERIN KULMAKIVET Visio 2015 Johtava palveluiden tuottaja valituilla markkinoilla Maantieteellinen ja liiketoiminnallinen laajentuminen rakentuvat asiakkuuksille ja strategisille kumppanuuksille Globaalien markkinoiden hyödyntäminen liiketoiminnassamme Oppiva organisaatio, innostava työympäristö ja vetovoimaisin työnantaja Halu kasvaa kannattavasti ja pääomatehokkaasti Missio Muutoksen mahdollistaja osaamisen yhdistäjä Arvot Vastuullisuus, luotettavuus Tuloksellisuus Joustavuus Avoin yhdessä tekeminen Arvolupaus Kestävää ketteryyttä Strategiset valinnat Yhteistyöllä lisäarvoa arvoketjuihin Toimituskykyä orgaanisella kasvulla ja liiketoimintaostoilla Innovatiivisia ratkaisuja asiakaslähtöisesti Tehokkuutta ja verkostoitumista prosessien avulla Onnistumisen mahdollistamista, jatkuvaa oppimista ja tehtäväkiertoa Empowerin strategiana on tuottaa kestäviä ratkaisuja asiakkaidemme tuotannollisen kilpailukyvyn kehittämiseen ja ylläpitoon. Kattavat palvelumme luovat meille vankan perustan asiakkaidemme auttamiseen tämän päivän liiketoimintaympäristössä, jota leimaavat taloudellinen epävarmuus, erilaiset yritysjärjestelyt ja teknisten innovaatioiden vähentyminen. Huomiotta ei voida myöskään jättää luonnonilmiöiden aiheuttamia arvaamattomia haasteita ympäristössämme. Empower tarjoaa asiakkaiden käyttöön koko osaamisensa kirjon käyttö- ja hallinta-, ylläpito- sekä asennus- ja rakentamispalveluissa. Muuntautumiskykymme ja ketterä toimintatapamme auttavat asiakkaitamme toteuttamaan muutokset mahdollisimman tehokkaasti ja kitkattomasti. Keskitymme innovatiivisiin, pysyvää muutosta tukeviin palveluihin, joilla haluamme luoda asiakkaallemme konkreettista hyötyä. Empowerin erottaa monista muista laaja-alainen kokemuksemme kohteissa, joissa turvallisuus, luotettavuus ja käytettävyys ovat kriittisiä tekijöitä. Olemme toimineet pitkään useilla eri toimialoilla ja voimme tarvittaessa hyödyntää monikansallista verkostoamme, jossa eri alojen asiantuntijat tukevat ja täydentävät toisiaan. Me kaikki Empowerissa toimimme arvolupauksemme mukaisesti tavoittelemme kestävää kehitystä ja kannattavuutta kaikille osapuolille. Empower Vuosikatsaus

10 yritysvastuu Vastuullinen yritystoiminta Empower on sitoutunut toimimaan pitkäjänteisesti yritysvastuun osa-alueiden kehittäjänä. Vuonna 2011 panostimme erityisesti työturvallisuuden kehittämiseen kaikissa konsernimaissamme. Vastuullisuus kaikessa toiminnassa on Empowerille tärkeää. Sitoutuminen vastuullisuuteen perustuu yhtiön missioon, visioon ja arvoihin. Nämä muodostavat toiminnan ja sen kehittämisen perustan. Yritysvastuun tärkeys näkyy myös yhtiön arvolupauksessa, Kestävää ketteryyttä. Itse vastuullisuus ymmärretään Empowerissa laajassa merkityksessä. Olemme osa ympäröivää yhteiskuntaa ja siten vastuussa myös siitä, miten toimintamme vaikuttaa ihmisiin, muihin sidosryhmiimme sekä ympäristöön. Tästä syystä korostamme kokonaisvaltaisen yritysvastuun merkitystä ja pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme. Taloudellinen vastuu Empowerin toiminta on yhteiskunnallisesti tärkeää. Se tuottaa lisäarvoa monille eri sidosryhmille, kuten asiakkaille, omistajille ja henkilöstölle. Tämä edellyttää, että toimintamme on kilpailukykyistä, kannattavaa ja tehokasta. Vain näin pystymme täyttämään meihin kohdistuvat odotukset. Taloudellinen vastuullisuus luo lisäksi pohjan muiden yritysvastuun osa-alueiden toteuttamiselle. Ympäristövastuu Empower on sitoutunut ympäristöperiaatteidensa mukaisesti tunnistamaan toimintaansa liittyvät ympäristönäkökohdat sekä vähentämään toiminnastaan aiheutuvaa ympäristökuormitusta. Lisäksi noudatamme asiakkaiden toimintaperiaatteita. Palveluiden tarjoajana Empowerin oman toiminnan vaikutukset ympäristöön ovat vähäiset. Ne muodostuvat lähinnä ajetuista kilometreistä ja niistä aiheutuneista hiilidioksidipäästöistä ja polttoaineen kulutuksesta sekä jätteistä. Ympäristökuormituksen vähentäminen keskittyy polttoaineen kulutuksen ja ilmapäästöjen vähentämiseen sekä jätteiden synnyn ehkäisemiseen ja jätemäärien pienentämiseen. Esimerkkinä vuoden 2011 ympäristökuorman vähenemisestä mainittakoon: Polttoaineen kulutus: km-korvausten alaiset ajot ovat vähentyneet kahden viimeisen vuoden ( ) aikana noin km. Polttoaineen kulutus tuotannon autoissa on vähentynyt noin litraa vuoden 2011 aikana verrattuna vuoteen Paketti- ja henkilöautojen keskimääräinen CO 2 -ominaispäästö on laskenut tasosta 248 g/km (vuosi 2008) tasoon 225 g/km (vuosi 2011). suunnitteluun, jolla vähennetään sekä materiaalien että energian tarvetta. Empower tarjoaa asiakkailleen muun muassa kunnossapitoa ja huoltoa (ennaltaehkäisevä vaikutus), energiakatselmuksia, päästöoikeuksien hallintaa, valvontaa ja polttoaineiden hankinnan suunnittelua sekä tuulivoiman suunnittelua, rakentamista sekä kunnossapitoa ja viankorjausta. Empowerin Suomen, Viron, Latvian ja Liettuan toiminnot on sertifioitu standardien ISO 9001 (laatu), ISO (ympäristö) ja OHSAS (työterveys ja -turvallisuus) mukaisesti. Ruotsissa osa toiminnoista on sertifioitu standardien ISO 9001 ja ISO mukaisesti. Sosiaalinen vastuu Kokonaisuutena henkilöstön määrä Empowerissa kasvoi edelleen. Uusia työntekijöitä yhtiöön tuli sekä liiketoimintasiirtojen että rekrytointien myötä. Yhtiön toimintaa jouduttiin kuitenkin myös sopeuttamaan muuttunutta markkinatilannetta vastaavaksi. Tämä merkitsi toiminnallisten muu- Suomen toimintojen kasvihuonekaasupäästöt aiheutuvat energian käytöstä, tuotannon liikennöinnistä, henkilöliikenteestä, toimipaikkajätteistä sekä tuotannon jätteistä. Empowerin Suomen toimintojen hiilijalanjälki työntekijää kohti on noin 7 tco2-ekv./hlö. Empowerin palveluiden ansiosta asiakkaiden ympäristökuormitus vähenee. Tämä perustuu esimerkiksi palveluiden huolelliseen 10 Empower Vuosikatsaus 2011

11 tosten lisäksi muun muassa henkilöstövähennyksiä. Henkilöstön määrä vuoden 2011 lopussa oli 3292, kun vuotta aiemmin se oli Henkilöstöstä miehiä vuoden 2011 lopussa oli 90 % ja naisia 10 %. Työvoimavaltaisena yhtiönä Empowerin toiminta perustuu osaavaan, ammattitaitoiseen ja motivoituneeseen henkilöstöön. Yhtiön henkilöstöpolitiikalla tähdätään hyvän työilmapiirin ja johtamisen sekä työkyvyn ylläpitämisen lisäksi henkilöstön jatkuvaan oppimiseen sekä innostavaan työympäristöön. Henkilöstöjohtaminen perustuu yhtiön arvoihin sekä kunkin toimintamaan lakien ja määräysten noudattamiseen. Empowerissa on käytössä tuloskortit ja maakohtaiset kannustinjärjestelmät. Eläketurva perustuu eri maissa voimassa oleviin lakeihin ja sopimuksiin. Työpaikkana Empower haluaa olla toimialan halutuin. Vuoden 2011 erityinen painopistealue oli työturvallisuus. Useissa yhtiön eri osissa käynnistetyillä hankkeilla tähdättiin turvallisuuskulttuurin pysyvään parantamiseen. Vuoden aikana tehdyillä toimenpiteillä saavutettiin parannusta edellisvuoteen verrattuna, esimerkiksi yhtiön Suomen toimintojen osalta keskeisimmällä työturvallisuusmittarillamme tapaturmataajuudella (tapaturmien lukumäärä miljoonaa työtuntia kohden) mitattuna on tapaturmataajuus laskenut vuonna 2011 lähes 40 % vuoden 2010 tapaturmataajuusluvusta. Hankkeet työturvallisuuden parantamiseksi jatkuvat myös kuluvana vuonna. Vuosittainen työskentelyilmapiiritutkimus toteutettiin helmi-maaliskuun vaihteessa. Yleisenä havaintona oli, että työskentelyilmapiiri oli kehittynyt positiivisesti edellisvuoteen verrattuna. Saatujen tulosten perusteella laadittiin toimintokohtaiset kehittämisohjelmat. Henkilöstön koulutusjakauma Akateeminen tutkinto 1 2 % Toisen asteen tutkinto 29 % Ammatillinen tutkinto 59 % Henkilöstö maittain Suomi Ruotsi Viro Latvia Liettua Yhteensä Empower Vuosikatsaus

12 VERKKODIVISIOONA Verkkodivisioona turvaa yhteiskunnan infrastruktuuria Tehokkaan ja monipuolisen verkkoviestinnän merkitys työssä ja arjessa lisääntyy. Sähkö vahvistaa asemaansa keskeisenä tuotettavan, siirrettävän ja kulutettavan energian muotona. Ja myös sähkönjakelussa älykkään ohjauksen kasvu moninkertaistaa tiedonsiirron määrän ja merkityksen. Tämä kaikki on Empowerin Verkkodivisioonan toimintakenttää tekemistä riittää siis jatkossakin. Tietoliikenne toimialana muutoksen edessä Tietoliikenteen käyttö kasvaa kaiken aikaa niin viihteen ja vapaa-ajan käytössä kuin myös työyhteisöissä tuottavuuden ja tehokkuuden kehittämisen keskeisenä komponenttina. Silti tietoliikenteen mahdollistajilla teleoperaattoreilla sekä alaa palvelevilla laitevalmistajilla ja tukipalvelutoimittajilla ei ole mennyt erityisen hyvin. Operaattoreiden kannattavuusluvut ovat toki edelleen mainiot, mutta alan yhteinen liikevaihto on polkenut paikoillaan jo vuosia. Ja ehkä juuri tästä syystä operaattoreita palvelevilla laitevalmistajilla ja tukipalvelutoimittajilla on ollut melkoisia vaikeuksia ylläpitää edes kohtuullista kannattavuutta toiminnassaan. Markkinatalous säätää yksittäiset kannattavuus- ja kannattamattomuustilanteet yleensä kohtuullisessa ajassa tasapainoon. Mutta, kun koko suuri toimiala on verraten pitkään mollisävellajissa, alkaa se tietysti jo vaikuttaa pääomien sekä nuoren ja notkean työvoiman kiinnostukseen alasta. Ja jos pääoman ja potentiaalisen työvoiman kiinnostus hiipuu, on edessämme haasteita sekä laajempaa ja pidempiaikaisempaa haittaa. Teletoimialalla olisikin suotavaa tapahtua ryhtiliike niin, että koko ala uskaltaisi pyytää tuottamastaan lisäarvosta asianmukaisen korvauksen. REFERENSSI TeliaSonera TeliaSonera Finlandille yhteistyö Empowerin kanssa merkitsee valmiutta vastata asiakkaidemme vaatimuksiin telepalvelun ostopäätöksestä sen toimittamiseen tilaajalle toimintavalmiina ratkaisuna. Näitä odotuksia ovat aina laadukas verkko, virheettömät toimitusprosessit, nopea viankorjaus ja hyvä hinta-laatusuhde. Empower on palvelujemme tuotantoprosesseissa merkittävällä tavalla mukana. Verkkopalvelun toimitus on useimmiten laaja-alainen prosessi, joka vaikuttaa ratkaisevasti asiakkaidemme palvelukokemukseen. Empowerin tärkeä vahvuus verkkojen rakentamisessa ja asentamisessa on myös kyky sopeutua joustavasti teleyhtiön toiminnalle tyypilliseen volyymien vaihteluun. Juha-Pekka Weckström, toimitusjohtaja TeliaSonera Finland Oyj 12 Empower Vuosikatsaus 2011

13 Sähkönjakelun älykkyys ja varmuus haasteiden edessä Energiahuollossa ja erityisesti sähkönjakelussa on mielenkiintoisia kehitysnäkymiä useiksi vuosikymmeniksi. Sähkön tuottaminen aiempaa monipuolisemmin ja ympäristöä vähemmän rasittaen aiheuttaa suuria muutoksia energiaverkostoihimme. Sähkön varastoimisen teknologiakehityksessä suurempi läpimurto on vielä näkemättä. Mutta akkutekniikan nopea tai hitaampikin kehitys tullee johtaman siihen, että ainakin maakulkuneuvoissa sähkömoottori korvaa voimanlähteenä polttomoottorin melko nopeasti. Sähkön tuotantoyksiköiden ja kulutusyksiköiden lisääntyessä ja monipuolistuessa, jakelun älykkyydelle ja varmuudelle asetetaan korkeampia vaatimuksia. Tarkemmin tulee tietää kuka tuottaa ja kuka kuluttaa sekä koska ja missä, eivätkä pahimmatkaan tsunamit ja talvimyrskyt saa halvaannuttaa sähkönjakelua. Verkkodivisioonan liikevaihto vuosina , M Sähköverkot Tietoliikenneverkot Empowerin verkkodivisioona mukana toimialan kehityksessä Verkkodivisioona on mukana monessa mielenkiintoisessa kehityskaaressa. Verkoissa riittää rakentamista, kunnossapitoa, valvomista ja ohjaamista lisääntyvissä määrin. Tietoliikenneverkoissa vuonna 2011 Verkkodivisioonan liiketoiminnassa eniten kasvua tapahtui valokuiturakentamisessa. Valokuituverkon laajentumisen syynä on kiinteiden laajakaistayhteyksien siirtonopeustarve, jota ei enää pystytä tyydyttämään kupariverkon yli rakennetuilla yhteyksillä. Näitä nopeampia laajakaistayhteyksiä tarvitaan paitsi yritysten ja kotitalouksien internetliittymiin niin myös matkaviestinverkkojen tukiasemien runkoverkkokytkentään. Nopeasti lisääntyvä dataliikennöinti matkaviestinverkossa moninkertaistaa siirtokapasiteettitarpeen tukiasemille. Langattomassakin liikennöinnissä suurimman osan matkaa tieto siirtyy johdoissa ja kaapeleissa. Sähkönjakeluverkoissa vuoden 2011 aikana Verkkodivisioona teki aiempaa enemmän töitä verkon suunnittelussa, ilmajohtoyhteyksien korvaamisessa maakaapeleilla sekä verkon älykkyyden lisäämisessä etäluettavien kulutusmittarien asentamisen muodossa. Säävarmempien maakaapeliyhteyksien rakentamisen kasvu tulee varmasti jatkumaan edelleen; tätä vauhdittaa varmasti myös loppuvuonna Suomessa koetut laajat myrskyvauriot. Empowerin Verkkodivisioona toimii merkittävällä toiminta-alueella on vaikea nähdä tulevaisuutta, jossa tietoliikenteen ja energianjakelun merkitys vähenisi. Empower Vuosikatsaus

14 TEOLLISUUSDIVISIOONA Teollisuusdivisioona joustava palveluntuottaja muuttuvalla toimialalla Teollisuusdivisioonan palvelujen markkina-alueella Suomessa ja Ruotsissa kuluneena vuonna tapahtui turbulentista taloudellisesta tilanteesta seuranneita merkittäviä ja nopeita muutoksia. Maailmantalouden talouskasvun väliaikainen supistuminen heijastui myös teollisuuden alan yritysten kasvun hiipumisena. Nyt alalla uskotaan taas maailmankaupan kasvuun ja sitä kautta myös me uskomme meille palveluntuottajana tarjoutuvan merkittävää uutta tekemistä. Muutokset toimialalla Empowerin Teollisuusdivisioonan asiakaskunnassa markkinamuutokset olivat kuluneena vuonna hyvin erilaisia. Kaivos- ja metalliteollisuudessa kysyntä oli kokonaisuudessaan hyvää, investointeja ja muutostöitä tehtiin, mikä näkyi hyvänä kasvuna sekä Ruotsissa että Suomessa. Kaivosteollisuudesta on kehittynyt uusi ja kasvava teollisuuden ala. Alalla tarvitaan monenlaisia uusia palveluja ja me Empowerissa haluamme olla mukana tässä kasvussa. Metsäteollisuudessa toimialan rakennejärjestelyt, tuotannon supistukset ja alasajot jatkuivat. Monenlaisia kilpailukyvyn parantamistoimenpiteitä toteutettiin alan yrityksissä. Palvelujen toimittajan näkökulmasta katsottuna positiivista oli se, että myös palvelujen ulkoistuksia tapahtui. Mekin saimme merkittäviä lisäyksiä sekä uusia asiakkuuksia että uuden tyyppisiä kunnossapitopalveluja hoidettavaksemme. Teimme viime vuonna sellu- ja kartonkitehtaan sekä sahojen monivuotiset palvelusopimukset. Energia-alalla Suomessa uudet uusiutuvan energian tukimuodot edistivät varsinkin tuulivoiman rakentamishankkeita, vaikka edelleen monet mutkikkaat lupaprosessit ovat viivästyttäneet hankkeiden toteutusta. Ydinvoima-alalla muutokset ovat myös nopeita ja tapahtuvat globaalisti. Japanissa tapahtuneet luonnonkatastrofit muuttivat monessa maassa suhtautumisen ydinvoimaan kriittisempään suuntaan. Uusia ydinvoimahankkeita on kuitenkin parhaillaan joko menossa tai käynnistymässä eri puolilla maailmaa. Myös Suomessa ydinvoiman rakentaminen jatkuu määrätietoisesti. Olemme olleet mukana niin käyvien laitosten muutos- ja vuosihuoltotöissä kuin myös uuden voimalaitoksen rakennustyö- Kuva: Hannu Vallas/Lehtikuva 14 Empower Vuosikatsaus 2011

15 Teollisuusdivisioonan liikevaihto vuosina , M maalla. Finnuclear-yhteenliittymän tavoitteena on edistää suomalaisten ydinvoimaalan palvelu- ja laitetoimittajien osaamista ja yhteistyötä uusissa alkavissa hankkeissa. Olemme aktiivisesti mukana tässä yhteisessä hankkeessa. Tehokkuutta asiakkaillemme resurssien optimoinnilla Teollisuuspalveluissa tehokkuus saavutetaan osaavia resursseja optimoimalla. Tämä tarkoittaa niin omien kuin alihankkijoiden resurssien oikea-aikaista ja joustavaa käyttöä. Monet näistä tekemisistä vaatii paikallista lähellä asiakasta olevaa tekijää, mutta tarvitaan myös siirrettäviä ja ulkomaisiakin Muu teollisuus Energia Metsäteollisuus resursseja varsinkin isommissa muutos- ja projektitöissä. Tällöin on tärkeää noudattaa samoja Suomessa sovellettavia työmarkkinasääntöjä. Toimialan tuleekin määrätietoisesti valvoa, että yhtäläisiä pelisääntöjä noudatetaan kaikkien toimijoiden osalta. Empowerissa Teollisuusdivisioonan organisaatiorakennetta on kehitetty muun muassa yhdistämällä yli maan rajojen menevää tekemistä ja osaamisia, näin varsinkin projektiliiketoiminnassa ja pohjoisen aluetoiminnoissa. Samalla organisaatiota on tiivistetty ja käynnistetty useita kannattavuuden parantamiseen tähtääviä tehostamistoimia. Pyrimme edelleen tehostamaan paikallista, liikkuvaa ja keskitettyä palvelumalliamme yhdessä palvelukumppaniemme ja asiakkaidemme kanssa. Uskomme näin parantavamme niin tuottavuutta kuin asiakaspalveluakin. REFERENSSI Stora Enso Empowerin kokonaisvastuulla on syksystä 2011 alkaen ollut Stora Enson Honkalahden, Kiteen, Uimaharjun ja Varkauden sahojen kunnossapito ja siihen liittyvät materiaali- ja varaosahankinnat. Ratkaisulla haimme kunnossapitoon varmuutta ja ammattimaista otetta. Empowerin toimintatavassa meitä miellyttivät erityisesti valmiudet ottaa vaativa kokonaisuus haltuun sekä ajatukset kunnossapidon kehittämisestä. Tavoitteenamme oli luonnollisesti myös kustannustehokkuuden ja linjojen käyntiasteiden parantaminen. Kun kunnossapito on osaavien ammattilaisten vastuulla, voimme ohjata omat resurssimme ydinliiketoimintaan luottavaisin mielin. Tuomo Hartikainen Suomen tuotantojohtaja Stora Enso Building and Living Empower Vuosikatsaus

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus 14.3.2005 Sisällys Vuosi 2004 Näkymät vuodelle 2005 Strategiset valinnat Vuosi 2004 Tietoliikennemarkkinat Elisa säilytti asemansa kovassa kilpailussa Kokonaismarkkinan kasvu pieni

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET 2 3 YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 VUOSI 2014 LYHYESTI 2014 liikevaihto 639,7 milj. e

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Maintpartner-konserni

Maintpartner-konserni Maintpartner-konserni Yritysesittely Huhtikuu 2016 100 % teollisuuden kunnossapitoa Itämeren alueella Avainluvut 2015 Liikevaihto 170 M, EBITDA 4,4 M Henkilöstön määrä 1600 Omistuspohja Pääomasijoittaja

Lisätiedot

Jäävuoremme sulavat. Voimmeko rakentajana vaikuttaa?

Jäävuoremme sulavat. Voimmeko rakentajana vaikuttaa? Jäävuoremme sulavat. Voimmeko rakentajana vaikuttaa? Tero Kiviniemi DI, Executive MBA Toimialajohtaja Suomen rakentamispalvelut 9.9.2010 1 Energia ja ympäristö Globaali megatrendi Kansainväliset ja EU-tasoiset

Lisätiedot

Fingridin investointiohjelma joustaa: 1,6 plus? Kantaverkkopäivä 1.9.2010 Kari Kuusela Fingrid Oyj

Fingridin investointiohjelma joustaa: 1,6 plus? Kantaverkkopäivä 1.9.2010 Kari Kuusela Fingrid Oyj Fingridin investointiohjelma joustaa: 1,6 plus? Kantaverkkopäivä 1.9.2010 Kari Kuusela Fingrid Oyj 2 Fingridin investointiohjelma joustaa: 1,6 plus? Mittava investointiohjelma ja joustot Onnistumisen avaintekijät

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen. Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3.

Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen. Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3. Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3.2016 ETTEPLANIN KEHITYSHISTORIA Edelläkävijänä suunnittelumenetelmien

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-6/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 09.08.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 50,6 (65,7) miljoonaa euroa Q2 liikevaihto 24,5 (32,4) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Vaasan & Vaasan Kokemuksia Baltian liiketoiminnasta

Vaasan & Vaasan Kokemuksia Baltian liiketoiminnasta 1 2009/1 Vaasan & Vaasan Kokemuksia Baltian liiketoiminnasta Finpron seminaari 22.1.2009 Harri Roos 2 2009/1 Vaasan & Vaasan -konserni Johtava tuoreleivonnan toimija Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS. Pöyry Oyj, varsinainen yhtiökokous Martin à Porta, toimitusjohtaja

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS. Pöyry Oyj, varsinainen yhtiökokous Martin à Porta, toimitusjohtaja TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Pöyry Oyj, varsinainen yhtiökokous Martin à Porta, toimitusjohtaja 10.3 2016 KONSERNIN JOHTORYHMÄ Eturivi, vasemmalta Jaana Rinne Johtaja, henkilöstöasiat Marcelo Cordaro Johtaja,

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Q3/2009 Osavuosikatsaus. 11.11. 2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén

Q3/2009 Osavuosikatsaus. 11.11. 2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Q3/29 Osavuosikatsaus 11.11. 29 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Tammi-syyskuu lyhyesti Liikevaihto aleni -29, % 376,3 (53,1) :oon; -22,4 % paikallisessa valuutassa Liikevoitto 32,4 (99,4) ; liikevoittomarginaali

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

Glaston tammi-maaliskuu 2016

Glaston tammi-maaliskuu 2016 Glaston tammi-maaliskuu 2016 28.4.2016 Q1 lyhyesti Saadut tilaukset olivat 25,0 (22,5) M Tilauskanta 31.3.2016 oli 34,5 (52,8) M Liikevaihto oli 29,4 (26,3) M Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,7 (1,2)

Lisätiedot

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Taloudellinen kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2009

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Etteplan vuonna. Kannattavan kasvun vuosi. Toimitusjohtaja Juha Näkki

Etteplan vuonna. Kannattavan kasvun vuosi. Toimitusjohtaja Juha Näkki Etteplan vuonna Kannattavan kasvun vuosi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2016 Markkinakatsaus Talouden kehityksen epävarmuus oli tunnusomaista koko vuodelle. Kysynnässä oli huomattavia markkina- ja asiakastoimialakohtaisia

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Toimitusjohtaja Juha Näkki 12.8.2015 Markkinakatsaus Suunnittelupalveluiden kysyntä oli alkuvuonna 2015 keskimäärin viime vuoden kysyntää paremmalla tasolla. Tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia Rakennusten energiaseminaari 8.10.2015 Raimo Lovio Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Esityksen sisältö Energiatehokkuuden parantaminen

Lisätiedot

Kevätseminaari 2016 Suomen Seutuverkot ry Silja Symphony

Kevätseminaari 2016 Suomen Seutuverkot ry Silja Symphony Kevätseminaari 2016 Suomen Seutuverkot ry Silja Symphony Mikko Kurtti toimitusjohtaja, CEO Kaisanet Oy mikko.kurtti@kaisanet.fi 044 7344 240 22.4.2016 Kurtti Mikko 1 Omistus ja hallinto Kaisanet Oy jatkaa

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Odotukset ja mahdollisuudet

Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet teollisuudelle teollisuudelle Hannu Anttila Hannu Anttila Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 1 INLOOK GROUP OY Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 Toimintaympäristö Päättyneellä tilikaudella kotimaan rakentavat liiketoiminnot pystyivät ylläpitämään volyyminsa ja kannattavuutensa

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

Kemijoki Oy esittäytyy

Kemijoki Oy esittäytyy Kemijoki Oy esittäytyy Ismo Heikkilä Fingridin verkkotoimikunta 25.2.2016 1 Suomen merkittävin vesi- ja säätövoiman tuottaja 20 voimalaitosta, kolmannes Suomen vesisähköstä Tuotanto 5 333 GWh (2015) Kokonaisteho

Lisätiedot

Lehto Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2016

Lehto Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2016 Lehto Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2016 18.8.2016 Hannu Lehto, toimitusjohtaja Veli-Pekka Paloranta, talousjohtaja 1 Innovatiivinen rakennusalan uudistaja AKTIIVINEN SUUNNITTELUN OHJAUS SUORAVIIVAINEN

Lisätiedot

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme Energiantuotanto Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919 Sähkö -konserni on monipuolinen energiapalveluyritys, joka tuottaa asiakkailleen sähkö-, lämpö- ja maakaasupalveluja. Energia Oy Sähkö

Lisätiedot

septima tuotannon uusi elämä

septima tuotannon uusi elämä septima tuotannon uusi elämä 1 2 3 4 5 6 7 Lupaus Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013 Fortumin vuosikertomus 2013 Fortum on vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut energiayhtiö. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan

Lisätiedot

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 %

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 2016 Timo Levoranta 3.2.2017 Kasvustrategian vaiheet toteutus vaatii muutosta ja tuo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Rakentamispolitiikka. Verkkotoimikunta 6.9.2011 Keijo Välimaa

Rakentamispolitiikka. Verkkotoimikunta 6.9.2011 Keijo Välimaa Rakentamispolitiikka Verkkotoimikunta 6.9.2011 Keijo Välimaa 2 PAS 55 Omaisuuden hallinnan elementit Omaisuuslajit Elinkaaren vaiheet: Hankkiminen Käyttäminen Kunnossapitäminen Uusiminen/hävittäminen 3

Lisätiedot

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0)

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0) Monipuolista hienomekaniikkaa Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI-04430 Järvenpää. Tel. +358 (0) 9 836 6070. www.mecsalo.com Liiketoiminta Valmistamme edistyksellisiä tuotteita vaativiin sovelluksiin

Lisätiedot

MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS

MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS 17.3.2016 Liikevaihto kasvoi 635,6 milj. euroon, kasvua 3,6 % tai 6,0 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla EBITA 66,8 (65,8) milj. EUR tai 10,5 % (10,7 %)

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2010

Ensimmäinen vuosineljännes 2010 Ensimmäinen vuosineljännes 2010 21.4.2010 Heikki Malinen, toimitusjohtaja Esa Ikäheimonen, CFO 100107 PRESENTATION-TITLE 1 Esityksen pääkohdat Katsaus vuoden 2010 ensimmäiseen neljännekseen Vuoden 2010

Lisätiedot

Ennakkotietoja Componenta Oyj:n tilinpäätöksestä 1.1. - 31.12.2013

Ennakkotietoja Componenta Oyj:n tilinpäätöksestä 1.1. - 31.12.2013 Ennakkotietoja Componenta Oyj:n tilinpäätöksestä 1.1. - 31.12.2013 Heikki Lehtonen Toimitusjohtaja 10.2.2014 Componenta Tuloslaskelma Me Q4 2013 Q4 2012 Muutos Q1-Q4 2013 Q1-Q4 2012 Muutos Tilauskanta

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

Suurten muutosten vuosi 2014

Suurten muutosten vuosi 2014 Vuosikatsaus 2014 Suurten muutosten vuosi 2014 Johtajan katsaus Vuosi 2014 oli HALTIKissa poikkeuksellisen suurten muutosten ja epävarmuuden vuosi. ICT-säästötoimenpiteet johtivat yhteistoimintaneuvotteluihin,

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Laatua, asiakaslähtöisyyttä ja suuria volyymeja Suomen Unipol Oy on vuonna 1979 perustettu suomalaisyritys. Tarjoamme mm. Suomen, Skandinavian, Baltian

Lisätiedot

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari Miksi Älykästä Vettä Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu 12.5.2015 Toimialajohtaja Jukka Piekkari HSY:n vesihuolto pähkinänkuoressa HSY: Vesihuolto, jätehuolto, seutu- ja ympäristötieto Vesihuolto: veden puhdistus

Lisätiedot

Yleistä tehoreservistä, tehotilanteen muuttuminen ja kehitys

Yleistä tehoreservistä, tehotilanteen muuttuminen ja kehitys Yleistä tehoreservistä, tehotilanteen muuttuminen ja kehitys Tehoreservijärjestelmän kehittäminen 2017 alkavalle kaudelle Energiaviraston keskustelutilaisuus 20.4.2016 Antti Paananen Tehoreservijärjestelmän

Lisätiedot

Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025

Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025 Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025 Metsäneuvos Marja Kokkonen MMM/LVO/MBY Puuta liikkeelle ja luontopolitiikkaa luottamuksella seminaari 14.10.2015

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

käsikassara? Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Sähkömarkkinapäivä

käsikassara? Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Sähkömarkkinapäivä Kantaverkkoyhtiöstä energiapolitiikan käsikassara? Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Sähkömarkkinapäivä 21.4.2009 2 Kantaverkkoyhtiön tehtävät Voimansiirtojärjestelmän kehittäminen Luotettava

Lisätiedot

YIT siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseen. Juhani Pitkäkoski 5.2.2013

YIT siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseen. Juhani Pitkäkoski 5.2.2013 YIT siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseen Juhani Pitkäkoski 5.2.2013 Sisältö Jakautumisen perustelut Jakautumisen hyödyt ja alustava suunnitelma osittaisjakautumiselle Kaksi itsenäistä yhtiötä, Caverion

Lisätiedot

Osavuosikatsausjulkistus

Osavuosikatsausjulkistus Osavuosikatsausjulkistus (1.11.2007 31.7.2008) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.8.2008 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 3. neljänneksellä Osavuosikatsaus Q3/2008

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala -konsernin tilinpäätöstiedote 2011 Hyvä liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 2011 ja tilauskanta vuoden 2011 lopussa. Koko vuoden 2011 liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2009 6.8.2009 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat 1-6/2009 Katsauskauden pääkohdat 1-6/2009 Liikevaihto laski hieman Liikevaihto 61,9 miljoonaa euroa, laskua

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti ja toimialan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2011 11.8.2011 Juha Varelius Toimitusjohtaja Pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto laski 3,1 prosenttia Liikevaihto 65,7 (67,8) miljoonaa euroa Liikevoitto kertaeristä

Lisätiedot

Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus

Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus 27.10.2015 Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Gaia Consulting Oy Kestävän liiketoiminnan konsulttitoimisto vuodesta 1993 Strateginen kumppani ja käytännön toteuttaja

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

YIT-konsernin tilinpäätös 2007

YIT-konsernin tilinpäätös 2007 YIT-konsernin tilinpäätös 2007 Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 8.2.2008 1 Sisältö YIT-konsernin tilinpäätös 2007 Katsaus vuoteen 2007 Tulevaisuuden näkymät 2 YIT-konsernin

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

OSAVUOSI- KATSAUS Q MIKKO HELANDER

OSAVUOSI- KATSAUS Q MIKKO HELANDER OSAVUOSI- KATSAUS Q1 2016 MIKKO HELANDER 27.4.2016 1 KESKEISET ASIAT Q1 Keskon liikevaihto vakaa, vertailukelpoinen kehitys +0,2 % Kannattavuus parani, liikevoitto ilman kertaeriä 32,3 milj. (26,5 milj.

Lisätiedot

Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet

Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet maa- ja metsätalousministeriö, marraskuu 2007 Visio Kuluttaja haluaa suomalaisia elintarvikkeita ja ruokapalveluita sekä luottaa suomalaisen elintarvikeketjun

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

Digian kasvu jatkui, merkittäviä askeleita strategian toteuttamiseksi

Digian kasvu jatkui, merkittäviä askeleita strategian toteuttamiseksi Digian kasvu jatkui, merkittäviä askeleita strategian toteuttamiseksi Digia Oyj osavuosikatsaus Q3 2016 Timo Levoranta 28.10.2016 Tammi-syyskuun pääkohdat + 8,7 % liikevaihdon kasvu 6,1 % liikevoittomarginaali

Lisätiedot

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN 1 KESKO Q2/2016 RULLAAVA 12 KK Liikevaihto 8 993 milj. Liikevoitto* 253 milj. Sidotun pääoman tuotto* 12,6 % Henkilöstö 30 000 Osakkeenomistajia

Lisätiedot