3 Empower lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3 Empower lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus"

Transkriptio

1 VUOSIKATSAUS 2011

2 3 Empower lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 9 Strategia 10 Yritysvastuu 12 Verkkodivisioona 14 Teollisuusdivisioona 16 Siirtoverkkoprojektit-divisioona 18 Baltia-divisioona 20 Tiedonhallinta-divisioona 22 Hallitus 23 Johtoryhmä 2 Empower Vuosikatsaus 2011

3 empower lyhyesti Muutoksen mahdollistaja osaamisen yhdistäjä Monikansallinen Empower toimittaa rakentamis- ja asennuspalveluita, ylläpitopalveluita sekä käyttö- ja hallintapalveluita teollisuus-, energiaja tietoliikenneyrityksille. Lähellä asiakasta Palvelemme asiakkaitamme Itämeren alueen maissa. Projektitoimituksia tarjoamme myös Norjassa ja Tanskassa. Olemme lähellä asiakasta. Toimintaa Empowerilla on noin sadalla paikkakunnalla Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Meitä on yli palveluiden ammattilaista. Lisäksi teemme kiinteätä yhteistyötä yli 200 alihankkijakumppanimme kanssa. Muutoksen mahdollistaja Empower mahdollistaa asiakkaalle keskittymisen ydinliiketoimintaansa, joustavat toimintatavat sekä tuottavuuden parantamisen. Toimimme avoimesti ja yhdessä asiakkaan sekä kumppanien kanssa. Tarjoamme koko elinkaaren kattavat palvelut erityisesti sellaisiin kohteisiin, joissa turvallisuus, luotettavuus ja käytettävyys ovat etusijalla. Ruotsi Tukholma Suomi Helsinki Tallinna viro latvia Riika liettua Vilna Empowerin omistavat AAC Capital Partners ja yhtiön toimiva johto. Liikevaihto divisioonittain 2011, M (Henkilöstö divisioonittain vuoden 2011 lopussa) Toimintamaat Siirtoverkkoprojektitdivisioona: 79 M (325) Suomi, Ruotsi, Viro, Latvia,Liettua Teollisuusdivisioona: 116 M (943) Suomi, Ruotsi 29 % 19 % Konsernin liikevaihto 405 M 8 % 3 % 41 % Baltia-divisioona: 33 M (433) Viro, Latvia, Liettua Tiedonhallinta-divisioona: 13 M (94) Suomi, Ruotsi, Viro, Latvia, Norja Verkkodivisioona: 164 M (1 290) Suomi, Ruotsi Empower Vuosikatsaus

4 EMPOWER LYHYESTI Asiantuntemuksemme asiakkaan käytössä Empowerin viisi operatiivista liiketoimintadivisioonaa tarjoaa asiakkailleen projekteja, palveluita sekä kokonaisvaltaista kumppanuutta aina asiakastarpeen mukaisesti. Vahva toimialatuntemuksemme energia-, tietoliikenne- ja teollisuussektoreilla on tehnyt Empowerista merkittävän toimijan turvaamassa yhteiskunnan infrastruktuurin toimivuutta. Liiketoimintadivisioonamme kehittävät jatkuvasti toimintaansa, ja haluamme olla alamme innovatiivinen edelläkävijä myös tulevaisuudessa. Verkkodivisioonan asiakkaat: Tietoliikenneverkkojen omistajat ja haltijat, teleoperaattorit Tietoliikenneverkon laitetoimittajat, kiinteistö- ja yritysasiakkaat Sähkön jakeluverkkojen omistajat ja haltijat, sähkönjakelijat Sähkö- ja ulkovalaistusverkon haltijat Verkkodivisioonan palvelut (osuus myynnistä 2011) Käyttö-, hallinta- ja asiantuntijapalvelut (8 %) Ylläpitopalvelut (42 %) Rakentamis- ja asennuspalvelut (50 %) Teollisuusdivisioonan asiakkaat: Metsäteollisuus (massa- ja paperiteollisuus, sahat) Energiateollisuus (ydin-, vesi-, lämpöja tuulivoima) Metalli- ja kaivosteollisuus Öljy- ja kaasuteollisuus (petrokemia) Sementti- ja kalkkiteollisuus Laitevalmistajat (OEM) Teollisuusdivisioonan palvelut (osuus myynnistä 2011) Käyttö- ja hallintapalvelut (20 %) Ylläpitopalvelut (50 %) Rakentamis- ja asennuspalvelut (30 %) Siirtoverkkoprojektitdivisioonan asiakkaat: Kanta- ja alueverkkojen omistajat Tietoliikennemastojen omistajat Erikoismastojen ja merimerkkien omistajat Energiantuotanto- ja tuulivoimayhtiöt Siirtoverkkoprojektit-divisioonan palvelut (osuus myynnistä 2011) Käyttö- ja hallintapalvelut (4 %) Ylläpitopalvelut (10 %) Rakentamis- ja asennuspalvelut (86 %) Liikevaihto vuosina , M Maittain Palveluittain Asiakassegmenteittäin Suomi Ruotsi Viro Latvia Liettua Käyttö- ja hallintapalvelut Rakentamis- ja asennuspalvelut Ylläpitopalvelut Energia Tietoliikenne Teollisuus 4 Empower Vuosikatsaus 2011

5 Baltia-divisioonan asiakkaat: Kanta- ja jakeluverkkojen omistajat Tietoliikenne- ja sähkönjakeluverkkojen sekä muiden infraverkkojen omistajat ja haltijat Tuotanto- ja teollisuusyritykset Baltia-divisioonan palvelut (osuus myynnistä 2011) Käyttö- ja hallintapalvelut (15 %) Ylläpitopalvelut (10 %) Rakentamis- ja asennuspalvelut (75 %) Tiedonhallinta-divisioonan asiakkuudet muodostuvat koko energian arvoketjusta kattaen: sähkön tuotannon sähkön siirron ja jakelun sähkön hankinnan ja myynnin sähkönkäyttäjät kuten esimerkiksi energiaintensiivisen teollisuuden Tiedonhallinta-divisioona palvelut (osuus myynnistä 2011) Käyttö- ja tiedonhallintapalvelut 39 % Tietojärjestelmä ja tietoliikennepalvelut 50 % Rakentamis- ja asennuspalvelut 11 % Kuva: Eero Vihavainen Liikevaihto vuosina , M Henkilöstö vuosina Maittain Suomi Latvia Ruotsi Liettua Viro Empower Vuosikatsaus

6 6 Empower Vuosikatsaus 2011

7 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kohti kilpailukykyistä tulevaisuutta yhdessä asiakkaidemme kanssa Empower panostaa pitkäjänteiseen yhteistyöhön asiakkaidensa kanssa. Yhteistyöllä luomme kilpailukykyä ja pysymme mukana alan kehityksessä. Vuosi 2011 oli Empowerille kasvun vuosi, jolloin rakensimme vahvempia kumppanuuksia ja edellytyksiä kestävälle liiketoiminnalle. Teollisuuden alojen tulevaisuuden näkymät ovat jälleen maltillisen toiveikkaita katsottaessa eteenpäin kuluvan vuoden loppua kohti. Rahamarkkinoiden notkahdukset ja talouden epävarmuus herättivät vuoden 2011 jälkipuoliskolla keskustelua mahdollisesta ajautumisesta taloudelliseen taantumaan ja teollisten yritysten laite- ja koneinvestointien kääntymisestä laskuun. Ennusteiden mukaan taantuma näyttää nyt kuitenkin jäävän lyhytaikaiseksi ja volyymiltään pienemmäksi kuin aiempi vuoden 2009 taantuma ja kasvuennusteet ovat taas kääntymässä nousuun. Palveluyrityksen osaamisella kysyntää Monelle palveluyrityksille mennyt vuosi oli kasvun vuosi palvelujamme on tarvittu, hyvä niin. Yhä enenevässä määrin asiakkaat ovat siirtämässä tekemisiään palveluyrityksille. Syynä tähän on kilpailukyvyn edellyttämät toimintojen jatkuva tehostamistarve sekä tarve joustavuuden lisäämiseen toiminnoissa. Monesti ulkoistaminen on myös parantanut käytettävyyttä, josta meillä Empowerissa on useita hyviä esimerkkejä. Palveluyritysten valintaa ohjaa kuitenkin edelleen pääosin palvelun hinta. Tämä hintakilpailu on syönyt monien palveluyritysten kannattavuuden heikoksi. Uskon, että tämä tie on kuljettu loppuun. Kaikkien palveluketjussa olevien etu on, että siinä toimivien yritysten liiketoiminta on kannattavaa, markkinaehtoista ja avointa. Toisaalta kova kustannusjahti pakottaa myös palveluyritykset tehostamaan toimintojaan ja toimintamalleja. Tämä on tietysti hyvä asia kehittymisen kannalta, sillä kaikkien on haettava uusia ja parempia ratkaisuja. Uskon myös, että palveluliiketoimintakin jatkossa verkottuu entistä enemmän. Tämä luo lisää joustavuutta ja kilpailukykyä, mutta tällöin tarvitsemme kehittyneempiä toimintaprosesseja ja niihin lisää läpinäkyvyyttä. Siis syvempää yhteistoimintaa asiakkaan, palvelutoimittajan ja alihankkijoiden kesken. Empowerin liiketoimintojen vuosi 2011 Empowerissa vuosi 2011 oli kaksijakoinen. Kasvoimme voimakkaasti kaikissa liiketoiminnoissa, yhteensä yli 30 %. Projektivolyymit elpyivät edellisvuoden jyrkästä laskusta niin Siirtoverkkoprojektit-divisioonassa kuin Teollisuusdivisioonassakin kaikissa toimintamaissa; Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa. Teollisuuden ulkoistukset sekä verkkorakentamisen ja ylläpitopalvelujen lisääntyminen toivat myös lisää työtä. Baltiassa laman jälkeen on päästy takaisin kasvuun varsinkin Virossa ja Latviassa. Tavoiteltua kannattavuuden parantumista emme kuitenkaan saavuttaneet, koska kasvumme oli niin voimakasta. Lisäksi meitä on rasittanut muutama huonokatteinen palvelusopimus sekä kireä kilpailu, joka edelleen on pitänyt hintatasoa alhaisella tasolla. Päätetyt tehostamistoimenpiteemme eivät vielä ole olleet täysimääräisesti käytössä niiden täytäntöönpano on ollut suunniteltua hitaampaa. Organisaatiomme koostuu viidestä operatiivisesta divisioonasta, joiden toiminta ulottuu yli maanrajojen. Tavoitteena on saada osaamisemme paremmin käyttöön kaikissa toimintamaissa sekä tehostaa ja yhtenäistää toimintaprosesseja sekä toimintamalleja Empowerin tapa toimia. Verkkodivisioona Verkkodivisioonassa toiminta jatkui jotakuinkin entisessä laajuudessaan kasvua tapahtui Ruotsin tietoliikenteessä. Nämä toiminnat pohjautuvat monivuotisiin palvelusopimuksiin alan suurimpien toimijoiden kanssa. Suuret Pohjoismaiset teleoperaattorit ovat suurimpia asiakkaitamme osuus koko liikevaihdosta on yli 30 %. Asiakaskuntamme muuttuu vuosien aikana. Sähkönjakeluverkkotoiminnan kannattavuus ei ole ollut hyväksyttävällä tasolla ja siellä teemme merkittäviä toiminnallisia muutoksia. Teollisuusdivisioona Teollisuusdivisioonassa metsäteollisuuden kunnossapitotoiminta laajeni merkittävästi Suomessa, kun saimme yhden sellutehtaan, yhden kartonkitehtaan sekä neljän sahan monivuotiset kunnossapitosopimukset vastuullemme. Empowerista on kehitetty yksi Empower Vuosikatsaus

8 DIVISIOONAJOHTAJAT Ari-Jussi Knaapila Verkkodivisioona Aappo Kontu Teollisuusdivisioona Kim Tahkoniemi Siirtoverkkoprojektit-divisioona Andres Vainola Baltia-divisioona Marko Rytilahti Tiedonhallinta-divisioona merkittävä näiden palvelujen toimittaja Suomessa. Ruotsissa Teollisuusdivisioonassamme oli paljon investointeja, mikä mahdollisti meille myös paljon uutta tekemistä. Voimakkaasti kasvavan kaivos- ja metalliteollisuuden palvelut ovat kasvussa sekä Suomessa että Ruotsissa. Näissä palveluissa pystymme hyvin hyödyntämään osaamistamme yli maantieteellisten rajojen. Tämä onkin mielenkiintoinen tulevaisuuden markkina-alue. Siirtoverkkoprojektit-divisioona Siirtoverkoissa meillä on menossa suuria suurjänniteverkon voimajohto- tai sähköasemaprojekteja kaikissa toimintamaissa. Ruotsissa olemme määrätietoisella työllä päässeet yhdeksi suurimmista kantaverkon voimajohtorakentajista. Eri toimintamaidemme osaajia ja liikkuvia resursseja on pystytty hyödyntämään hyvin. Tietysti toiminnan käynnistäminen uudessa maassa tuo mukanaan haasteita mutta rakentavasti niistä on yhteistyössä niin asiakkaan kuin alihankkijoidenkin kanssa selvitty. Tuulivoimasta on tullut meille merkittävää toimintaa koko Itämeren alueella. Pyrimme edelleen kasvattamaan palvelutarjontaamme tällä alalla. Olemme jossakin roolissa useimmissa tuulivoimahankkeissa joko suunnittelijana, rakentajana tai kunnossapitäjänä. Tätä osaamista olemme kehittäneet pitkäjänteisesti. Baltia-divisioona Baltiassa toiminta kehittyi hyvin, liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani. Virossa ja Latviassa saimme uusia asiakkaita niin sähkö- kuin tietoliikenneverkoissa, joissa solmimme ensimmäiset monivuotiset palvelusopimukset. Latviassa olemme päässeet mukaan muutamaan teollisuuden sähköistys- ja automaatiohankkeeseen. Liettuassa toimintamme on ollut haasteellista, energiayhtiöiden rakenteiden muutokset ja johdon vaihtumiset ovat tuoneet monia muutoksia, jotka heijastuivat palveluyrityksiinkin. Tiedonhallinta-divisioona Tiedonhallinnassa palvelumme jatkuivat vakaina. Olemme kehittäneet useita uusia ja täydentäviä palveluja sekä saaneet tukun uusia asiakkaita myös Suomen rajojen ulkopuolelta. Meille suuret Suomen AMR-projektit ovat edenneet asennusvaiheeseen. Olemme eriyttäneet Tiedonhallinta-divisioonan liiketoiminnan omaksi yhtiökseen tavoitteenamme löytää sille liiketoiminnan nopeamman kansainvälisen kasvun mahdollistava kumppani. Kohti parempaa kannattavuutta Useilla parhaillaan meneillä olevilla EVA-tehostamisohjelmilla (Empower Value Added) haemme parempaa kannattavuutta. Valitettavasti olemme joutuneet myös vähentämään henkilökuntaa sellaisissa toiminnoissa, joissa olemme menettäneet asiakkaita tai joissa toiminnan kannattavuus on ollut heikkoa. Kokonaishenkilömäärämme kasvoi kuluneena vuonna kuitenkin selvästi. Työturvallisuus on menneenä vuonna ollut toimintamme keskeinen kehityskohde Suomessa. Tehtyjen koulutusten ja operatiivisten toimenpiteiden avulla saimme merkittäviä parannuksia aikaan ja työtapaturmatiheys aleni lähes 40 %. Edelleen meillä on tällä saralla paljon tehtävää ja parannettavaa. Kiitän kaikkia empowerilaisia meitä on jo yli 3300 työpanoksestanne asiakkaiden ja yhtiön parhaaksi. Vuonna 2012 keskitymme toimintojen tehostamiseen ja palvelujen edelleen kehittämiseen asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Kiitos Empowerin sadoille asiakkaille luottamuksesta. Teemme vuosittain miljoonia mitattavia työsuorituksia asiakkaiden laitteille ja heidän järjestelmiinsä niin ulkona kuin sisätiloissa. Olemme sitoutuneita ja innostuneita siitä haluamme jatkossakin olla toivottu ja osaava palvelutoimittajana. Kestävää Ketteryyttä Aappo Kontu 8 Empower Vuosikatsaus 2011

9 strategia Kestävää ketteryyttä EMPOWERIN KULMAKIVET Visio 2015 Johtava palveluiden tuottaja valituilla markkinoilla Maantieteellinen ja liiketoiminnallinen laajentuminen rakentuvat asiakkuuksille ja strategisille kumppanuuksille Globaalien markkinoiden hyödyntäminen liiketoiminnassamme Oppiva organisaatio, innostava työympäristö ja vetovoimaisin työnantaja Halu kasvaa kannattavasti ja pääomatehokkaasti Missio Muutoksen mahdollistaja osaamisen yhdistäjä Arvot Vastuullisuus, luotettavuus Tuloksellisuus Joustavuus Avoin yhdessä tekeminen Arvolupaus Kestävää ketteryyttä Strategiset valinnat Yhteistyöllä lisäarvoa arvoketjuihin Toimituskykyä orgaanisella kasvulla ja liiketoimintaostoilla Innovatiivisia ratkaisuja asiakaslähtöisesti Tehokkuutta ja verkostoitumista prosessien avulla Onnistumisen mahdollistamista, jatkuvaa oppimista ja tehtäväkiertoa Empowerin strategiana on tuottaa kestäviä ratkaisuja asiakkaidemme tuotannollisen kilpailukyvyn kehittämiseen ja ylläpitoon. Kattavat palvelumme luovat meille vankan perustan asiakkaidemme auttamiseen tämän päivän liiketoimintaympäristössä, jota leimaavat taloudellinen epävarmuus, erilaiset yritysjärjestelyt ja teknisten innovaatioiden vähentyminen. Huomiotta ei voida myöskään jättää luonnonilmiöiden aiheuttamia arvaamattomia haasteita ympäristössämme. Empower tarjoaa asiakkaiden käyttöön koko osaamisensa kirjon käyttö- ja hallinta-, ylläpito- sekä asennus- ja rakentamispalveluissa. Muuntautumiskykymme ja ketterä toimintatapamme auttavat asiakkaitamme toteuttamaan muutokset mahdollisimman tehokkaasti ja kitkattomasti. Keskitymme innovatiivisiin, pysyvää muutosta tukeviin palveluihin, joilla haluamme luoda asiakkaallemme konkreettista hyötyä. Empowerin erottaa monista muista laaja-alainen kokemuksemme kohteissa, joissa turvallisuus, luotettavuus ja käytettävyys ovat kriittisiä tekijöitä. Olemme toimineet pitkään useilla eri toimialoilla ja voimme tarvittaessa hyödyntää monikansallista verkostoamme, jossa eri alojen asiantuntijat tukevat ja täydentävät toisiaan. Me kaikki Empowerissa toimimme arvolupauksemme mukaisesti tavoittelemme kestävää kehitystä ja kannattavuutta kaikille osapuolille. Empower Vuosikatsaus

10 yritysvastuu Vastuullinen yritystoiminta Empower on sitoutunut toimimaan pitkäjänteisesti yritysvastuun osa-alueiden kehittäjänä. Vuonna 2011 panostimme erityisesti työturvallisuuden kehittämiseen kaikissa konsernimaissamme. Vastuullisuus kaikessa toiminnassa on Empowerille tärkeää. Sitoutuminen vastuullisuuteen perustuu yhtiön missioon, visioon ja arvoihin. Nämä muodostavat toiminnan ja sen kehittämisen perustan. Yritysvastuun tärkeys näkyy myös yhtiön arvolupauksessa, Kestävää ketteryyttä. Itse vastuullisuus ymmärretään Empowerissa laajassa merkityksessä. Olemme osa ympäröivää yhteiskuntaa ja siten vastuussa myös siitä, miten toimintamme vaikuttaa ihmisiin, muihin sidosryhmiimme sekä ympäristöön. Tästä syystä korostamme kokonaisvaltaisen yritysvastuun merkitystä ja pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme. Taloudellinen vastuu Empowerin toiminta on yhteiskunnallisesti tärkeää. Se tuottaa lisäarvoa monille eri sidosryhmille, kuten asiakkaille, omistajille ja henkilöstölle. Tämä edellyttää, että toimintamme on kilpailukykyistä, kannattavaa ja tehokasta. Vain näin pystymme täyttämään meihin kohdistuvat odotukset. Taloudellinen vastuullisuus luo lisäksi pohjan muiden yritysvastuun osa-alueiden toteuttamiselle. Ympäristövastuu Empower on sitoutunut ympäristöperiaatteidensa mukaisesti tunnistamaan toimintaansa liittyvät ympäristönäkökohdat sekä vähentämään toiminnastaan aiheutuvaa ympäristökuormitusta. Lisäksi noudatamme asiakkaiden toimintaperiaatteita. Palveluiden tarjoajana Empowerin oman toiminnan vaikutukset ympäristöön ovat vähäiset. Ne muodostuvat lähinnä ajetuista kilometreistä ja niistä aiheutuneista hiilidioksidipäästöistä ja polttoaineen kulutuksesta sekä jätteistä. Ympäristökuormituksen vähentäminen keskittyy polttoaineen kulutuksen ja ilmapäästöjen vähentämiseen sekä jätteiden synnyn ehkäisemiseen ja jätemäärien pienentämiseen. Esimerkkinä vuoden 2011 ympäristökuorman vähenemisestä mainittakoon: Polttoaineen kulutus: km-korvausten alaiset ajot ovat vähentyneet kahden viimeisen vuoden ( ) aikana noin km. Polttoaineen kulutus tuotannon autoissa on vähentynyt noin litraa vuoden 2011 aikana verrattuna vuoteen Paketti- ja henkilöautojen keskimääräinen CO 2 -ominaispäästö on laskenut tasosta 248 g/km (vuosi 2008) tasoon 225 g/km (vuosi 2011). suunnitteluun, jolla vähennetään sekä materiaalien että energian tarvetta. Empower tarjoaa asiakkailleen muun muassa kunnossapitoa ja huoltoa (ennaltaehkäisevä vaikutus), energiakatselmuksia, päästöoikeuksien hallintaa, valvontaa ja polttoaineiden hankinnan suunnittelua sekä tuulivoiman suunnittelua, rakentamista sekä kunnossapitoa ja viankorjausta. Empowerin Suomen, Viron, Latvian ja Liettuan toiminnot on sertifioitu standardien ISO 9001 (laatu), ISO (ympäristö) ja OHSAS (työterveys ja -turvallisuus) mukaisesti. Ruotsissa osa toiminnoista on sertifioitu standardien ISO 9001 ja ISO mukaisesti. Sosiaalinen vastuu Kokonaisuutena henkilöstön määrä Empowerissa kasvoi edelleen. Uusia työntekijöitä yhtiöön tuli sekä liiketoimintasiirtojen että rekrytointien myötä. Yhtiön toimintaa jouduttiin kuitenkin myös sopeuttamaan muuttunutta markkinatilannetta vastaavaksi. Tämä merkitsi toiminnallisten muu- Suomen toimintojen kasvihuonekaasupäästöt aiheutuvat energian käytöstä, tuotannon liikennöinnistä, henkilöliikenteestä, toimipaikkajätteistä sekä tuotannon jätteistä. Empowerin Suomen toimintojen hiilijalanjälki työntekijää kohti on noin 7 tco2-ekv./hlö. Empowerin palveluiden ansiosta asiakkaiden ympäristökuormitus vähenee. Tämä perustuu esimerkiksi palveluiden huolelliseen 10 Empower Vuosikatsaus 2011

11 tosten lisäksi muun muassa henkilöstövähennyksiä. Henkilöstön määrä vuoden 2011 lopussa oli 3292, kun vuotta aiemmin se oli Henkilöstöstä miehiä vuoden 2011 lopussa oli 90 % ja naisia 10 %. Työvoimavaltaisena yhtiönä Empowerin toiminta perustuu osaavaan, ammattitaitoiseen ja motivoituneeseen henkilöstöön. Yhtiön henkilöstöpolitiikalla tähdätään hyvän työilmapiirin ja johtamisen sekä työkyvyn ylläpitämisen lisäksi henkilöstön jatkuvaan oppimiseen sekä innostavaan työympäristöön. Henkilöstöjohtaminen perustuu yhtiön arvoihin sekä kunkin toimintamaan lakien ja määräysten noudattamiseen. Empowerissa on käytössä tuloskortit ja maakohtaiset kannustinjärjestelmät. Eläketurva perustuu eri maissa voimassa oleviin lakeihin ja sopimuksiin. Työpaikkana Empower haluaa olla toimialan halutuin. Vuoden 2011 erityinen painopistealue oli työturvallisuus. Useissa yhtiön eri osissa käynnistetyillä hankkeilla tähdättiin turvallisuuskulttuurin pysyvään parantamiseen. Vuoden aikana tehdyillä toimenpiteillä saavutettiin parannusta edellisvuoteen verrattuna, esimerkiksi yhtiön Suomen toimintojen osalta keskeisimmällä työturvallisuusmittarillamme tapaturmataajuudella (tapaturmien lukumäärä miljoonaa työtuntia kohden) mitattuna on tapaturmataajuus laskenut vuonna 2011 lähes 40 % vuoden 2010 tapaturmataajuusluvusta. Hankkeet työturvallisuuden parantamiseksi jatkuvat myös kuluvana vuonna. Vuosittainen työskentelyilmapiiritutkimus toteutettiin helmi-maaliskuun vaihteessa. Yleisenä havaintona oli, että työskentelyilmapiiri oli kehittynyt positiivisesti edellisvuoteen verrattuna. Saatujen tulosten perusteella laadittiin toimintokohtaiset kehittämisohjelmat. Henkilöstön koulutusjakauma Akateeminen tutkinto 1 2 % Toisen asteen tutkinto 29 % Ammatillinen tutkinto 59 % Henkilöstö maittain Suomi Ruotsi Viro Latvia Liettua Yhteensä Empower Vuosikatsaus

12 VERKKODIVISIOONA Verkkodivisioona turvaa yhteiskunnan infrastruktuuria Tehokkaan ja monipuolisen verkkoviestinnän merkitys työssä ja arjessa lisääntyy. Sähkö vahvistaa asemaansa keskeisenä tuotettavan, siirrettävän ja kulutettavan energian muotona. Ja myös sähkönjakelussa älykkään ohjauksen kasvu moninkertaistaa tiedonsiirron määrän ja merkityksen. Tämä kaikki on Empowerin Verkkodivisioonan toimintakenttää tekemistä riittää siis jatkossakin. Tietoliikenne toimialana muutoksen edessä Tietoliikenteen käyttö kasvaa kaiken aikaa niin viihteen ja vapaa-ajan käytössä kuin myös työyhteisöissä tuottavuuden ja tehokkuuden kehittämisen keskeisenä komponenttina. Silti tietoliikenteen mahdollistajilla teleoperaattoreilla sekä alaa palvelevilla laitevalmistajilla ja tukipalvelutoimittajilla ei ole mennyt erityisen hyvin. Operaattoreiden kannattavuusluvut ovat toki edelleen mainiot, mutta alan yhteinen liikevaihto on polkenut paikoillaan jo vuosia. Ja ehkä juuri tästä syystä operaattoreita palvelevilla laitevalmistajilla ja tukipalvelutoimittajilla on ollut melkoisia vaikeuksia ylläpitää edes kohtuullista kannattavuutta toiminnassaan. Markkinatalous säätää yksittäiset kannattavuus- ja kannattamattomuustilanteet yleensä kohtuullisessa ajassa tasapainoon. Mutta, kun koko suuri toimiala on verraten pitkään mollisävellajissa, alkaa se tietysti jo vaikuttaa pääomien sekä nuoren ja notkean työvoiman kiinnostukseen alasta. Ja jos pääoman ja potentiaalisen työvoiman kiinnostus hiipuu, on edessämme haasteita sekä laajempaa ja pidempiaikaisempaa haittaa. Teletoimialalla olisikin suotavaa tapahtua ryhtiliike niin, että koko ala uskaltaisi pyytää tuottamastaan lisäarvosta asianmukaisen korvauksen. REFERENSSI TeliaSonera TeliaSonera Finlandille yhteistyö Empowerin kanssa merkitsee valmiutta vastata asiakkaidemme vaatimuksiin telepalvelun ostopäätöksestä sen toimittamiseen tilaajalle toimintavalmiina ratkaisuna. Näitä odotuksia ovat aina laadukas verkko, virheettömät toimitusprosessit, nopea viankorjaus ja hyvä hinta-laatusuhde. Empower on palvelujemme tuotantoprosesseissa merkittävällä tavalla mukana. Verkkopalvelun toimitus on useimmiten laaja-alainen prosessi, joka vaikuttaa ratkaisevasti asiakkaidemme palvelukokemukseen. Empowerin tärkeä vahvuus verkkojen rakentamisessa ja asentamisessa on myös kyky sopeutua joustavasti teleyhtiön toiminnalle tyypilliseen volyymien vaihteluun. Juha-Pekka Weckström, toimitusjohtaja TeliaSonera Finland Oyj 12 Empower Vuosikatsaus 2011

13 Sähkönjakelun älykkyys ja varmuus haasteiden edessä Energiahuollossa ja erityisesti sähkönjakelussa on mielenkiintoisia kehitysnäkymiä useiksi vuosikymmeniksi. Sähkön tuottaminen aiempaa monipuolisemmin ja ympäristöä vähemmän rasittaen aiheuttaa suuria muutoksia energiaverkostoihimme. Sähkön varastoimisen teknologiakehityksessä suurempi läpimurto on vielä näkemättä. Mutta akkutekniikan nopea tai hitaampikin kehitys tullee johtaman siihen, että ainakin maakulkuneuvoissa sähkömoottori korvaa voimanlähteenä polttomoottorin melko nopeasti. Sähkön tuotantoyksiköiden ja kulutusyksiköiden lisääntyessä ja monipuolistuessa, jakelun älykkyydelle ja varmuudelle asetetaan korkeampia vaatimuksia. Tarkemmin tulee tietää kuka tuottaa ja kuka kuluttaa sekä koska ja missä, eivätkä pahimmatkaan tsunamit ja talvimyrskyt saa halvaannuttaa sähkönjakelua. Verkkodivisioonan liikevaihto vuosina , M Sähköverkot Tietoliikenneverkot Empowerin verkkodivisioona mukana toimialan kehityksessä Verkkodivisioona on mukana monessa mielenkiintoisessa kehityskaaressa. Verkoissa riittää rakentamista, kunnossapitoa, valvomista ja ohjaamista lisääntyvissä määrin. Tietoliikenneverkoissa vuonna 2011 Verkkodivisioonan liiketoiminnassa eniten kasvua tapahtui valokuiturakentamisessa. Valokuituverkon laajentumisen syynä on kiinteiden laajakaistayhteyksien siirtonopeustarve, jota ei enää pystytä tyydyttämään kupariverkon yli rakennetuilla yhteyksillä. Näitä nopeampia laajakaistayhteyksiä tarvitaan paitsi yritysten ja kotitalouksien internetliittymiin niin myös matkaviestinverkkojen tukiasemien runkoverkkokytkentään. Nopeasti lisääntyvä dataliikennöinti matkaviestinverkossa moninkertaistaa siirtokapasiteettitarpeen tukiasemille. Langattomassakin liikennöinnissä suurimman osan matkaa tieto siirtyy johdoissa ja kaapeleissa. Sähkönjakeluverkoissa vuoden 2011 aikana Verkkodivisioona teki aiempaa enemmän töitä verkon suunnittelussa, ilmajohtoyhteyksien korvaamisessa maakaapeleilla sekä verkon älykkyyden lisäämisessä etäluettavien kulutusmittarien asentamisen muodossa. Säävarmempien maakaapeliyhteyksien rakentamisen kasvu tulee varmasti jatkumaan edelleen; tätä vauhdittaa varmasti myös loppuvuonna Suomessa koetut laajat myrskyvauriot. Empowerin Verkkodivisioona toimii merkittävällä toiminta-alueella on vaikea nähdä tulevaisuutta, jossa tietoliikenteen ja energianjakelun merkitys vähenisi. Empower Vuosikatsaus

14 TEOLLISUUSDIVISIOONA Teollisuusdivisioona joustava palveluntuottaja muuttuvalla toimialalla Teollisuusdivisioonan palvelujen markkina-alueella Suomessa ja Ruotsissa kuluneena vuonna tapahtui turbulentista taloudellisesta tilanteesta seuranneita merkittäviä ja nopeita muutoksia. Maailmantalouden talouskasvun väliaikainen supistuminen heijastui myös teollisuuden alan yritysten kasvun hiipumisena. Nyt alalla uskotaan taas maailmankaupan kasvuun ja sitä kautta myös me uskomme meille palveluntuottajana tarjoutuvan merkittävää uutta tekemistä. Muutokset toimialalla Empowerin Teollisuusdivisioonan asiakaskunnassa markkinamuutokset olivat kuluneena vuonna hyvin erilaisia. Kaivos- ja metalliteollisuudessa kysyntä oli kokonaisuudessaan hyvää, investointeja ja muutostöitä tehtiin, mikä näkyi hyvänä kasvuna sekä Ruotsissa että Suomessa. Kaivosteollisuudesta on kehittynyt uusi ja kasvava teollisuuden ala. Alalla tarvitaan monenlaisia uusia palveluja ja me Empowerissa haluamme olla mukana tässä kasvussa. Metsäteollisuudessa toimialan rakennejärjestelyt, tuotannon supistukset ja alasajot jatkuivat. Monenlaisia kilpailukyvyn parantamistoimenpiteitä toteutettiin alan yrityksissä. Palvelujen toimittajan näkökulmasta katsottuna positiivista oli se, että myös palvelujen ulkoistuksia tapahtui. Mekin saimme merkittäviä lisäyksiä sekä uusia asiakkuuksia että uuden tyyppisiä kunnossapitopalveluja hoidettavaksemme. Teimme viime vuonna sellu- ja kartonkitehtaan sekä sahojen monivuotiset palvelusopimukset. Energia-alalla Suomessa uudet uusiutuvan energian tukimuodot edistivät varsinkin tuulivoiman rakentamishankkeita, vaikka edelleen monet mutkikkaat lupaprosessit ovat viivästyttäneet hankkeiden toteutusta. Ydinvoima-alalla muutokset ovat myös nopeita ja tapahtuvat globaalisti. Japanissa tapahtuneet luonnonkatastrofit muuttivat monessa maassa suhtautumisen ydinvoimaan kriittisempään suuntaan. Uusia ydinvoimahankkeita on kuitenkin parhaillaan joko menossa tai käynnistymässä eri puolilla maailmaa. Myös Suomessa ydinvoiman rakentaminen jatkuu määrätietoisesti. Olemme olleet mukana niin käyvien laitosten muutos- ja vuosihuoltotöissä kuin myös uuden voimalaitoksen rakennustyö- Kuva: Hannu Vallas/Lehtikuva 14 Empower Vuosikatsaus 2011

15 Teollisuusdivisioonan liikevaihto vuosina , M maalla. Finnuclear-yhteenliittymän tavoitteena on edistää suomalaisten ydinvoimaalan palvelu- ja laitetoimittajien osaamista ja yhteistyötä uusissa alkavissa hankkeissa. Olemme aktiivisesti mukana tässä yhteisessä hankkeessa. Tehokkuutta asiakkaillemme resurssien optimoinnilla Teollisuuspalveluissa tehokkuus saavutetaan osaavia resursseja optimoimalla. Tämä tarkoittaa niin omien kuin alihankkijoiden resurssien oikea-aikaista ja joustavaa käyttöä. Monet näistä tekemisistä vaatii paikallista lähellä asiakasta olevaa tekijää, mutta tarvitaan myös siirrettäviä ja ulkomaisiakin Muu teollisuus Energia Metsäteollisuus resursseja varsinkin isommissa muutos- ja projektitöissä. Tällöin on tärkeää noudattaa samoja Suomessa sovellettavia työmarkkinasääntöjä. Toimialan tuleekin määrätietoisesti valvoa, että yhtäläisiä pelisääntöjä noudatetaan kaikkien toimijoiden osalta. Empowerissa Teollisuusdivisioonan organisaatiorakennetta on kehitetty muun muassa yhdistämällä yli maan rajojen menevää tekemistä ja osaamisia, näin varsinkin projektiliiketoiminnassa ja pohjoisen aluetoiminnoissa. Samalla organisaatiota on tiivistetty ja käynnistetty useita kannattavuuden parantamiseen tähtääviä tehostamistoimia. Pyrimme edelleen tehostamaan paikallista, liikkuvaa ja keskitettyä palvelumalliamme yhdessä palvelukumppaniemme ja asiakkaidemme kanssa. Uskomme näin parantavamme niin tuottavuutta kuin asiakaspalveluakin. REFERENSSI Stora Enso Empowerin kokonaisvastuulla on syksystä 2011 alkaen ollut Stora Enson Honkalahden, Kiteen, Uimaharjun ja Varkauden sahojen kunnossapito ja siihen liittyvät materiaali- ja varaosahankinnat. Ratkaisulla haimme kunnossapitoon varmuutta ja ammattimaista otetta. Empowerin toimintatavassa meitä miellyttivät erityisesti valmiudet ottaa vaativa kokonaisuus haltuun sekä ajatukset kunnossapidon kehittämisestä. Tavoitteenamme oli luonnollisesti myös kustannustehokkuuden ja linjojen käyntiasteiden parantaminen. Kun kunnossapito on osaavien ammattilaisten vastuulla, voimme ohjata omat resurssimme ydinliiketoimintaan luottavaisin mielin. Tuomo Hartikainen Suomen tuotantojohtaja Stora Enso Building and Living Empower Vuosikatsaus

TietoEnator Oyj Vuosikatsaus 2006. Vuosikatsaus 2006. Towards one TietoEnator

TietoEnator Oyj Vuosikatsaus 2006. Vuosikatsaus 2006. Towards one TietoEnator TietoEnator Oyj Vuosikatsaus 2006 Vuosikatsaus 2006 Towards one TietoEnator Sisältö TietoEnator vuonna 2006 2 Toimitusjohtajan katsaus: Investointien vuosi 4 Strategia 2007-2009 6 Konsernikatsaus 10 Liiketoiminta

Lisätiedot

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA VUOSIKERTOMUS 2013 CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA 2 Keitä olemme 3 Mitä se tarkoittaa 16 Helpotamme ja tehostamme arkeasi 24 Autamme kehittämään laatua,

Lisätiedot

2006 Raute Oyj, V Vuosikertomus uosikertomus 2006 Raute Oyj PL 69 (Rautetie 2), 15551 Nastola Puh. (03) 829 11, fax (03) 829 3200 www.raute.

2006 Raute Oyj, V Vuosikertomus uosikertomus 2006 Raute Oyj PL 69 (Rautetie 2), 15551 Nastola Puh. (03) 829 11, fax (03) 829 3200 www.raute. 2006 Vuosikertomus Sisältö Tietoa osakkeenomistajille 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Raute lyhyesti 4 Vuosi 2006 5 Tuotteet ja palvelut 6 Markkinakatsaus 8 Strategia 10 Strategiakatsaus vuoteen 2006 13 Liiketoimintakatsaus

Lisätiedot

Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja

Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja Vuosikertomus 2010 Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja hyvinvointiteknologioiden laitevalmistajille.

Lisätiedot

DIGITAALISUUDEN. edistäjä VUOSI

DIGITAALISUUDEN. edistäjä VUOSI DIGITAALISUUDEN edistäjä VUOSI 2013 SISäLTö KonseRni Vuosi 2013 lyhyesti 1 Teleste lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Strategia 8 Teknologian kehitys 10 liiketoiminta-alueet Liiketoiminta-alueet

Lisätiedot

asuntorakentaminen Asunnot, vapaa-ajan asunnot, aluekehittäminen

asuntorakentaminen Asunnot, vapaa-ajan asunnot, aluekehittäminen vuosikatsaus kiinteistötekniset palvelut Kiinteistöjen talotekniset järjestelmät sekä niiden käyttö ja ylläpito asuntorakentaminen Asunnot, vapaa-ajan asunnot, aluekehittäminen Mitä teemme? YIT on merkittävä

Lisätiedot

tavoitteena toiminnallinen erinomaisuus

tavoitteena toiminnallinen erinomaisuus tavoitteena toiminnallinen erinomaisuus vuosikertomus 2012 STRATEGINEN KULMAKIVI: ASIAKKAIdEN ENSISIjAINEN VAIhTOEhTO LUOTETTAVA KUMPPANI Emporia, yksi Skandinavian suurimmista ostoskeskuksista, avattiin

Lisätiedot

Edistämme... Vuosi 2014

Edistämme... Vuosi 2014 Edistämme... Vuosi 2014 jokapäiväisen elämäsi sujuvuutta turvallisuutta Teleste, digitaalisuuden edistäjäu Teleste vuonna 2014 Liiketoiminta-alueet Vastuullisuus johto tehokkuutta SISÄLTÖ KONSERNI Teleste

Lisätiedot

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Vuosikatsaus 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Fortumin vuosi 2013 7 Toiminta- ja markkina-alueet 7 Konsernin liiketoimintarakenne 9 Toimintavuoden merkittävimmät tapahtumat

Lisätiedot

Digitaalisuuden edistäjä

Digitaalisuuden edistäjä Digitaalisuuden edistäjä 2012 sisältö KONSERNI Vuosi 2012 lyhyesti 1 Teleste lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Megatrendit 7 Strategia 8 Teknologian kehitys 10 Liiketoiminta-alueet

Lisätiedot

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA Helpotamme asiakkaidemme arkea 4 Tulemme paremmiksi joka päivä teemme Cramo

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS 2006

LIIKETOIMINTAKATSAUS 2006 LIIKETOIMINTAKATSAUS 26 SISÄLTÖ Pöyry lyhyesti...1 Toimitusjohtajan katsaus...2 Strategia...4 Strategiakatsaus...8 Energia... 1 Metsäteollisuus...14 Infrastruktuuri & ympäristö...18 Henkilöstö...22 Taloudellinen

Lisätiedot

336 x 280 px V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 3

336 x 280 px V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 3 336 x 280 px VUOSIKERTOMUS 2013 NEBULAN VUOSI 2013 LYHYESTI Tilikaudella toteutettiin omistusjärjestelyjä, joiden tuloksena syntyi 1.5.2013 toimintansa aloittanut uusi Nebula-konserni (lue lisää s. 19).

Lisätiedot

CRAMON VuOkRAus- konsepti käyttöön

CRAMON VuOkRAus- konsepti käyttöön CRAMON Vuokrauskonsepti käyttöön VUOSIKERTOMUS 2011 Lisätehoa yrityksenne toimintaan Hankkeesta ei koskaan pidä kieltäytyä kaluston puutteen takia. Cramo tarjoaa vuokrausratkaisut talonrakentamiseen, maa-

Lisätiedot

Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus

Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus Pääkirjoitus Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus Esittelemme tässä uutiskirjeessä muutamia viime vuonna merkittävästi kasvaneita ja kansainvälisiä yrityksiä. On hienoa,

Lisätiedot

Knowledge. Passion. Results. Vuosikatsaus 2008

Knowledge. Passion. Results. Vuosikatsaus 2008 Knowledge. Passion. Results. Vuosikatsaus 2008 Arvomme Yhdessä onnistumme. Meillä on yhteiset tavoitteet. Jaamme tietomme ja taitomme. Autamme toisiamme menestymään. Panostamme huippusuorituksiin. Toimintamme

Lisätiedot

Lassila & Tikanoja Oyj

Lassila & Tikanoja Oyj L&T palveluksessasi Sisältö Kohtaamme työssämme vuosittain miljoonia asiakkaita ja tarpeita. Palveluksessasi on tuhansia Lassila & Tikanojan ammattilaisia löytämässä oikeita ratkaisuja ja huolehtimassa,

Lisätiedot

Askeleen edellä. Välittäen.

Askeleen edellä. Välittäen. Askeleen edellä. Välittäen. YIT Lyhyesti YIT on rakennusalan edelläkävijä, joka luo kestävää kaupunkiympäristöä rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. YIT:llä on

Lisätiedot

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0 VUOSIKERTOMUS 2006 Sisältö Vuosi 2006 1 Affecto lyhyesti 2 Johtoajatukset 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Affecton toiminta 6 Henkilöstö 10 Liiketoiminta Suomessa 12 Liiketoiminta Baltiassa 14 Liiketoiminta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Askeleen. edellä

Vuosikertomus 2010. Askeleen. edellä Vuosikertomus 2010 Askeleen edellä Askeleen edellä Toiminta-ajatuksemme lähtee tahdosta auttaa asiakkaitamme hyödyntämään luotua elinympäristöä. YIT on hyvän elinympäristön tekijä, jonka kohtaat lukuisissa

Lisätiedot

www.ramirent.com Vuosikertomus 2008

www.ramirent.com Vuosikertomus 2008 www.ramirent.com Vuosikertomus 28 SISÄLTÖ Johdanto Ramirent lyhyesti 3 Vuoden 28 pääkohdat 4 Tuotteet ja palvelut 6 Vuokraaminen tarjoaa monia etuja 8 Strategia Toimitusjohtajan katsaus 1 Konsernistrategia

Lisätiedot

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Raute 2009 VUOSIKERTOMUS 2009 Sopeutumista seuraa kasvu. Visio Rauten visio on olla maailmanlaajuisesti alansa johtava teknologian ja palvelujen toimittaja. Missio Raute

Lisätiedot

Fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan taustaselvitys

Fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan taustaselvitys Fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan taustaselvitys Matti Vaattovaara, Olli Sipilä Teknologiakatsaus 170/2004 Fyysisen käyttöomaisuuden hallinnan taustaselvitys Matti Vaattovaara Olli Sipilä Teknologiakatsaus

Lisätiedot

VUOSIK ERTOMUS 20 05. Together we can do it.

VUOSIK ERTOMUS 20 05. Together we can do it. VUOSIK ERTOMUS 20 05 Together we can do it. 2 YIT-konsernin vuosikertomus 2005 YIT YRITYKSENÄ 1 YIT lyhyesti 5 Konsernijohtajan katsaus 6 Strategia 8 Markkinat 10 Toimintakulttuuri ja vastuullinen yritystoiminta

Lisätiedot

Vuosikertomus. Smart way to smart products

Vuosikertomus. Smart way to smart products Vuosikertomus Smart way to smart products 2014 Tulos parani ja markkina-asema vahvistui 02 13 14 35 ETTEPLAN LYHYESTI Etteplan lyhyesti... 4 Liiketoiminta ja strategia... 6 Etteplan sijoituskohteena...

Lisätiedot

sisällys 3 Haminan Energian vuosi 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Varatoimitusjohtajan katsaus 10 Energiavuosi 2008 12 Ilmasto- & Energiastrategia

sisällys 3 Haminan Energian vuosi 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Varatoimitusjohtajan katsaus 10 Energiavuosi 2008 12 Ilmasto- & Energiastrategia Vuosikertomus 28 sisällys 3 Haminan Energian vuosi 28 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Varatoimitusjohtajan katsaus 1 Energiavuosi 28 12 Ilmasto- & Energiastrategia 14 Energialiiketoiminta 16 Energiajakelu

Lisätiedot

Hallinnointi ja johtaminen...42 Riskienhallinta...48 Hallitus...52 Johtoryhmä...54. Tilinpäätös...56

Hallinnointi ja johtaminen...42 Riskienhallinta...48 Hallitus...52 Johtoryhmä...54. Tilinpäätös...56 Vuosikertomus 2009 Sisällys YIT yrityksenä...2 Vuosi 2009 lyhyesti...4 Toimitusjohtajan katsaus...6 Strategia...8 Toimintaympäristö...12 Toimialat...16 Kiinteistö- ja teollisuuspalvelut...18 Suomen rakentamispalvelut...23

Lisätiedot

Olis kiva tehdä jotain hemmetin isoa.

Olis kiva tehdä jotain hemmetin isoa. Piia Simpanen ja Markku Ihonen Olis kiva tehdä jotain hemmetin isoa. Teknologiateollisuuden nuorten johtajien näkemyksiä hyvästä johtamisesta ja kasvusta Janne Anttila, Analyse²... Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Aspo Vuosikertomus 2006

Aspo Vuosikertomus 2006 Aspo Vuosikertomus 2006 SISÄLLYS 1 Aspo Vuosikertomus 2006 Aspo lyhyesti 2 Aspon toiminta-ajatus 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Aspo Chemicals 6 Aspo Shipping 12 Aspo Systems 18 Henkilöstö ja ympäristö

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2005. Digitalized services in true partnership

Vuosikatsaus 2005. Digitalized services in true partnership Vuosikatsaus 2005 Digitalized services in true partnership Sisältö TietoEnator vuonna 2005 2 Matti Lehti ja Pentti Heikkinen: Strategian määrätietoinen toteuttaminen jatkuu 4 Johtoajatukset ja strategia

Lisätiedot