Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 11/ Maakuntaliiton virasto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli, Piällysmies-kokoushuone.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 11/2013 484. Maakuntaliiton virasto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli, Piällysmies-kokoushuone."

Transkriptio

1 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 11/ Maakuntahallitus Kokousaika kello 10:00-12:30 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli, Piällysmies-kokoushuone Asialista: Otsikko Sivu 222 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien vaali Työjärjestyksen hyväksyminen Maakuntavaltuuston päätösten täytäntöön pano Maakuntajohtajan viran täyttäminen Maakuntahallituksen kokousaikataulu alkuvuodesta Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan hyväksyminen Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavan käynnistäminen Lausunto Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavaluonnoksesta Lausunto YVA-menettelyn soveltamisen tarpeesta BioHauki Oy:n biokaasulaitoshankkeessa 232 Lausunto Huutokoski Parikkala kmv ratasuunnitelmasta Lausunto Valtatien 14 parantaminen välillä Aholahdentie Savontie tiesuunnitelmasta 234 Maakuntaohjelman valmistelutilanne Lausunto maaseutupoliittisen kokonaisohjelman luonnoksesta Työterveyspalveluiden hankinta Päätös Euroopan aluekehitysrahaston osarahoituksesta: Heinäveden kulttuuritori 238 Päätös valtion vastinrahoituksen ja Euroopan aluekehitysrahaston osarahoituksesta: Biosaimaa Päätös valtion vastinrahoituksesta ja Euroopan aluekehitysrahaston osarahoituksesta: Digitaalisen liiketoiminnan näkijä 240 Päätös valtion vastinrahoituksesta ja Euroopan aluekehitysrahaston osarahoituksesta: Älykäs ympäristö bioenergiantuotannon tutkimus- ja innovaatiotoiminnalle 241 Päätös valtion vastinrahoituksesta ja Euroopan alukehitysrahaston osarahoituksesta : Esiselvitys: Pienoistehdas painetun älyn alustan valmistamiseen kuitu-täyteainekomposiittina 242 Päätös valtion vastinrahoituksen ja Euroopan aluekehitysrahaston osarahoituksesta: Teknologiateollisuusalojen pk-yritysten aktivointi- ja kehittämisohjelma POOLIPlus (lisärahoitus ja jatkoaika) 243 Päätös valtion vastinrahoituksesta ja Euroopan aluekehitysrahaston osarahoituksesta: Savonlinna Smart Solutions 244 Päätös valtion vastinrahoituksen ja Euroopan aluekehitysrahaston osarahoituksesta: CBRN-Specialist Service Consortium - Asiantuntijapalveluiden tarjoaminen Euroopan Komission Europe Aid ohjelmaan (lump sum) 245 Päätös valtion vastinrahoituksen ja Euroopan aluekehitysrahaston osarahoituksesta: Elinvoimainen Kangasniemi 246 Päätös Euroopan aluekehitysrahaston osarahoituksesta: Pieksämäen Veturitori

2 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 11/ ja sen kattaminen 247 Päätös valtion vastinrahoituksen ja Euroopan aluekehitysrahaston osarahoituksesta: Etelä-Savo - elinvoimainen Saimaan maakunta - lisärahoitus ja -aika 248 Päätös valtion vastinrahoituksen ja Euroopan aluekehitysrahaston osarahoituksesta: EAKR tekninen tuki, toimeenpano ja hallinnointi 249 Päätös valtion vastinrahoituksen ja Euroopan aluekehitysrahaston osarahoituksesta: EAKR tekninen tuki, tiedotus ja viestintä 250 Päätös valtion vastinrahoituksen ja Euroopan sosiaalirahaston osarahoituksesta: ESR tekninen tuki, toimeenpano ja hallinnointi 251 Muutos hankkeeseen: Osatoteuttajan lisäys hankkeeseen DIGRA - Digitaalisesta raakadatasta aineistoksi 252 Vt. maakuntajohtaja Riitta Koskisen vuosiloman myöntäminen Maakuntajohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin Maakuntajohtajan ja yksiköiden päälliköiden päätökset Tiedoksi

3 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 11/ Maakuntahallitus Kokousaika kello 10:00-12:30 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli, Piällysmies-kokoushuone Läsnäolleet: varsinainen jä sen läs nä varajäsen läs nä Jarkko Wuorinen, pj x Anna-Liisa Uimonen Teemu Hirvonen, 1. vpj x Tuula Kärkkäinen Pertti Oksa, 2.vpj - Pekka Selenius x Kaija Viljakainen x Esko Kekkonen Kirsi Olkkonen x Seija Korhonen Matti Tulla - Ilpo Honkanen x Marisa Hukkanen - Eero Sistonen x Terttu Salo - Ari Kekäläinen x Satu Taavitsainen x Marianne Huoponen Markku Lahikainen x Markku Himanen Anne x Jaana Leskinen Otranen-Silvennoinen Tanja Hartonen-Pulkka x Outi Virtanen Matti Lundenius x Pekka Leskinen Muut: Lenita Toivakka maakuntavaltuuston pj - Markku Kakriainen maakuntavaltuuston 1. vpj x Mikko Hokkanen maakuntavaltuuston 2. vpj x Riitta Koskinen vt. maakuntajohtaja x Jukka Ollikainen vt. aluekehitysjohtaja x Mervi Simoska hallinto- ja kehittämisjohtaja x Jarmo Vauhkonen aluesuunnittelujohtaja x Janne Nulpponen kaavoituspäällikkö x Teppo Leinonen yhteyspäällikkö x Jyrki Kuva, 234 ohjelmapäällikkö x Heli Gynther, 234 kehittämispäällikkö x Antti Heikkilä, 234 aluejohtaja x Jari Leppä kansanedustaja - Kaj Turunen kansanedustaja - Pauliina Viitamies kansanedustaja -

4 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 11/ Maakuntahallitus Kokousaika kello 10:00-12:30 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli, Piällysmies-kokoushuone Asiat Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Jarkko Wuorinen , Mervi Simoska Teemu Hirvonen 243 Pöytäkirja on Aika ja paikka: Aika ja paikka: tarkastettu Teemu Hirvonen , Kaija Viljakainen , Pöytäkirjan nähtävänä pito Julkipanotodistus Maakuntahallituksen kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimus oh jeet, pi de tään yleisesti nähtävänä maakuntaliiton virastossa (Hallituskatu 3 A Mik ke li) klo Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä maakuntaliiton virastossa Raili Repo arkistosihteeri

5 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 11/ Maakuntahallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Maakuntahallitus 222 Kutsu maakuntahallituksen kokoukseen on lähetettävä vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat. Kutsu on lähetettävä maakuntahallituksen jäsenille, maakuntavaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille, jäsenkunnille sekä kokouksessa käsiteltävänä olevien asioiden esittelijöille. Edellä 1 momentin määräyksistä voidaan poiketa, jos asian erityinen kiireellisyys sitä vaatii. Kokouskutsun yhteydessä on lähetettävä selostus käsittelyyn tulevista asioista sekä niihin liittyvät päätösehdotukset. Kuntalain 58 :n 2.mom. mukaan kunnan muu toimielin kuin kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Pykälää sovelletaan myös kuntayhtymään. Kutsu maakuntahallituksen kokoukseen on lähetetty Vt. maakuntajohtaja: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 11/ Maakuntahallitus Pöytäkirjantarkastajien vaali Maakuntahallitus 223 Hallintosäännön 42 2 mom:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua toimielimen jäsentä, jollei toimielin ole muuta päättänyt. Pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä kiertävän vuoron mukaisesti. Vt. maakuntajohtaja: Maakuntahallitus valitsee pöytäkirjantarkasta jiksi sovitun aakkos järjestyk sen mukaisesti halli tuksen jäsenet: Kaija Viljakainen ja Teemu Hirvonen. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaija Viljakainen ja Teemu Hirvonen.

7 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 11/ Maakuntahallitus Työjärjestyksen hyväksyminen Maakuntahallitus 224 Maakuntaliiton hallintosäännön 5. luvun 33 mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Vt. maakuntajohtaja: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Esitys hyväksyttiin.

8 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 11/ Maakuntahallitus Maakuntavaltuuston päätösten täytäntöön pano Maakuntahallitus 225 Maakuntavaltuuston syyskokous pidettiin Pieksämäellä. Kokouksen pöytäkirja on esillä kokouksessa. Vt. maakuntajohtaja: Maakuntahallitus toteaa, että - maakuntavaltuuston päätökset ovat syntyneet säädetyssä järjestyksessä; - maakuntavaltuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa; - maakuntavaltuuston päätökset eivät ole lainvastaisia. Hallitus panee pidetyn valtuuston kokouksen päätökset täytäntöön. Päätös: Esitys hyväksyttiin.

9 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 11/ Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntavaltuusto Maakuntahallitus Maakuntajohtajan viran täyttäminen Maakuntahallitus Etelä-Savon maakuntaliiton hallintosäännön 19 mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoimeen virkaan. Maakuntaliiton perussopimuksen 16 ja hallintosäännön 21 mukaan maakuntajohtajan valitsee maakuntavaltuusto. Kuitenkin maakuntajohtajan viran julistaa haettavaksi em. poiketen maakuntahallitus hallintosäännön 19 mukaan. Kunnallisen viranhaltijalain (304/2003) 4 :n mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää pääsääntöisesti julkista hakumenettelyä. Hakuaika on oltava vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 64 :ssä säädetyllä tavalla. Sen mukaan kunnalliset ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Maakuntaliiton viralliset ilmoituslehdet ovat maakuntahallituksen mukaan Länsi-Savo, Itä-Savo sekä Pieksämäen Lehti. Julkisesti haettavana olleeseen virkaan voidaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja silloin täyttää kelpoisuusehdot. Hakemukseen on lain mukaan liitettävä selvitys henkilön kelpoisuudesta. Kunnanjohtajan virkaan ja valtuuston päätöksellä muuhunkin virkasuhteeseen voidaan suostumuksellaan ottaa sellainenkin henkilö, joka ei ole sitä hakenut ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys. Kuntayhtymien johtajan virkaan voidaan suostumuksen perusteella valita henkilö vain, jos yhtymävaltuusto on ennen hakuprosessin käynnistymistä päättänyt, että myös suostumuksensa virkaan antaneet voidaan ottaa virkavaalissa huomioon. Virkasuhteen ottamisen yleisistä perusteista säädetään kunnallisen viranhaltijalain 6 mukaan perustuslaissa. Lisäksi virkasuhteen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä erityinen kelpoisuus. Etelä-Savon maakuntaliiton hallintosäännön 20 mukaan maakuntajohtajan erityiskelpoisuusvaatimuksina ovat ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä käytännön kokemus maakuntaliiton toimialaan kuuluvissa tehtävissä. Kunnallisen viranhaltijalain 8 mukaan virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä virantoimituksen aloittamisesta alkavasta enintään kuuden kuukauden koeajasta. Koeaika voi olla enintään kuusi kuukautta. Maakuntajohtaja: Hallitus päättää käynnistää maakuntajohtajan hakuprosessin ja määrittelee maakuntajohtajan kelpoisuusvaatimukset. Hallitus valitsee työryhmän valmistelemaan asiaa. Päätös: Maakuntahallitus päätti käynnistää maakuntajohtajan hakuprosessin. Maakuntahallitus määritteli kelpoisuusvaatimukset hallintosäännön 21 :n mukaan seuraavasti: Virkaan valittavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, käytännön kokemusta maakuntaliiton toimialaan kuuluvissa tehtävissä sekä hyvää englannin kielen taitoa. Lisäarvoa

10 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 11/ Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntavaltuusto Maakuntahallitus annetaan venäjän kielen osaamiselle. Lisäksi arvostetaan yhteistyökykyä, yhteiskuntasuhteita, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä vahvaa tahtoa ja sitoutuneisuutta Etelä-Savon kehittämiseen ja edunvalvontaan. EU-ohjelmien ja aluekehitystyön tuntemus katsotaan eduksi. Virka täytetään toistaiseksi ja siihen sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Maakuntahallitus päätti julistaa viran avoimeksi. Hakuaika päättyy klo 12. Hakuilmoitus julkaistaan liiton virallisissa ilmoituslehdissä Länsi-Savo, Itä-Savo, Pieksämäen Lehti sekä Helsingin Sanomissa ja liiton kotisivuilla. Ilmoitusluonnokset hyväksyttiin. Maakuntahallitus nimesi asiaa valmistelevaan työryhmään Jarkko Wuorisen, Teemu Hirvosen, Pertti Oksan, Lenita Toivakan, Kaija Viljakaisen, Mikko Hokkasen sekä Matti Lundeniuksen. Puheenjohtajaksi nimettiin Jarkko Wuorinen ja varapuheenjohtajaksi Teemu Hirvonen. Sihteerinä toimii maakuntahallituksen sihteeri. Merkittiin pöytäkirjaan, että Lenita Toivakka poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo Maakuntahallitus Maakuntajohtajan hakuilmoitus on julkaistu Länsi-Savo, Itä-Savo ja Helsingin Sanomat lehdissä ja Pieksämäen Lehdessä Lisäksi hakuilmoitus on ollut työvoimahallinnon sekä maakuntaliiton internet-sivuilla. Lisäksi hausta on tiedotettu liiton yhteyksien kautta. Määräaikaan klo mennessä saapui 9 hakemusta. Yhteenveto hakijoista on liitteenä. Hakemukset ovat nähtävänä kokouksessa. Maakuntajohtajan valintaa valmisteleva työryhmä on kokoontunut Työryhmä esittää yksimielisesti, että haastatteluihin kutsutaan: Aalto Kari, YTM Auvinen Toni, YTM Karvo Ulla, OTL Korhonen Auli, YTM Lintonen Minna, KM Maakuntahallituksen puheenjohtaja: Maakuntahallitus päättää kutsua haastatteluihin seuraavat maakuntajohtajan virkaa hakeneet: Aalto Kari, Auvinen Toni, Karvo Ulla, Korhonen Auli ja Lintonen Minna. Päätös: Keskustelun aikana Kirsi Olkkonen Matti Tullan kannattamana esitti, että haastatteluihin kutsutaan myös Hannu Rossilahti. Koska oli tullut pohjaesityksestä poikkeavat kannatettu esitys, totesi puheenjohtaja, että suoritetaan nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat pohjaesitystä, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Olkkosen esitystä, äänestävät EI.

11 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 11/ Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntavaltuusto Maakuntahallitus Suoritetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: JAA 7 (Wuorinen, Hirvonen, Oksa, Taavitsainen, Hartonen-Pulkka, Lundenius, Lahikainen) ja EI 4 (Viljakainen, Tulla, Sistonen, Olkkonen). Puheenjohtaja totesi pohjaesityksen tulleen hallituksen päätökseksi. Työryhmä haastattelee haastatteluihin kutsuttavat Maakuntahallitus Työryhmä suorittaa haastattelut Haastateltavat ovat: Aalto Kari, YTM Auvinen Toni, YTM Karvo Ulla, OTL Korhonen Auli, YTM Lintonen Minna, KM Ulla Karvo ilmoitti klo 8.31 saapuneella sähköpostillaan, että peruu hakemuksensa. Haastatteluryhmä haastatteli neljä hakijaa ja teki yksimielisen esityksen hallitukselle. Maakuntahallituksen puheenjohtaja: Maakuntahallitus päättää esittää valtuustolle, että maakuntajohtajan virka laitetaan uudelleen hakuun. Ensimmäisellä hakukierroksella hakeneet otetaan huomioon. Hallitus päättää esittää valtuustolle, että suostumusmenettely otettaisiin käyttöön. Maakuntahallitus esittää valtuustolle, että vt. maakuntajohtajaksi nimetään aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen siihen saakka, kunnes uusi maakuntajohtaja aloittaa virassaan. Päätös: Esitys hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkrijaan, että käsiteltäessä maakuntajohtajan avoimen viran hoitoa kokouksesta poistuivat maakuntaliiton viraston henkilöt maakuntajohtajaa lukuun ottamatta. Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian osalta toimi maakuntajohtaja. Maakuntavaltuusto Maakuntajohtajan pyydettyä eroa virastaan , on maakuntahallitus käynnistänyt viran täyttöprosessin elokuun 2013 kokouksessaan. Etelä-Savon maakuntaliiton hallintosäännön 19 mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoimeen virkaan. Maakuntaliiton perussopimuksen 16 ja hallintosäännön 21 mukaan maakuntajohtajan

12 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 11/ Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntavaltuusto Maakuntahallitus valitsee maakuntavaltuusto. Kuitenkin maakuntajohtajan viran julistaa haettavaksi em. poiketen maakuntahallitus hallintosäännön 19 mukaan. Kunnallisen viranhaltijalain (304/2003) 4 :n mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää pääsääntöisesti julkista hakumenettelyä. Hakuaika on oltava vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 64 :ssä säädetyllä tavalla. Sen mukaan kunnalliset ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Julkisesti haettavana olleeseen virkaan voidaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja silloin täyttää kelpoisuusehdot. Hakemukseen on lain mukaan liitettävä selvitys henkilön kelpoisuudesta. Kunnanjohtajan virkaan ja valtuuston päätöksellä muuhunkin virkasuhteeseen voidaan suostumuksellaan ottaa sellainenkin henkilö, joka ei ole sitä hakenut ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys. Kuntayhtymien johtajan virkaan voidaan suostumuksen perusteella valita henkilö vain, jos yhtymävaltuusto on ennen hakuprosessin käynnistymistä päättänyt, että myös suostumuksensa virkaan antaneet voidaan ottaa virkavaalissa huomioon. Virkasuhteen ottamisen yleisistä perusteista säädetään kunnallisen viranhaltijalain 6 mukaan perustuslaissa. Lisäksi virkasuhteen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä erityinen kelpoisuus. Etelä-Savon maakuntaliiton hallintosäännön 20 mukaan maakuntajohtajan erityiskelpoisuusvaatimuksina ovat ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä käytännön kokemus maakuntaliiton toimialaan kuuluvissa tehtävissä. Kunnallisen viranhaltijalain (304/2003) 4 mukaan virkasuhteeseen ottava viranomainen voi perustelluista syistä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon. Maakuntajohtajan hakuilmoitus julkaistiin Länsi-Savo, Itä-Savo ja Helsingin Sanomat lehdissä ja Pieksämäen Lehdessä Lisäksi hakuilmoitus on ollut työvoimahallinnon sekä maakuntaliiton internet-sivuilla. Siitä on tiedotettu liiton yhteyksien kautta. Ensimmäisellä hakukierroksella, joka päättyi klo 12, maakuntajohtajan virkaa haki 9 henkilöä, joista 8 täytti viran kelpoisuusehdot. Yhteenveto hakijoista on liitteenä. Haastatteluihin kutsuttiin 5 hakijaa: Aalto Kari, YTM Auvinen Toni, YTM Karvo Ulla, OTL Korhonen Auli, YTM Lintonen Minna, KM Ulla Karvo ilmoitti klo 8.31 saapuneella sähköpostillaan, että peruu hakemuksensa. Haastatteluryhmä haastatteli neljä hakijaa Haastatteluryhmä teki hallitukselle yksimielisen esityksen viran uudelleen auki julistamisesta sekä suostumusmenettelyn ottamisesta käyttöön. Maakuntahallitus: Maakuntavaltuusto päättää, että maakuntajohtajan virka laitetaan uudelleen hakuun. Aikaisemmat hakemukset otetaan huomioon. Valtuusto päättää, että suostumusmenettely otettaisiin käyttöön. Valtuusto nimeää vt. maakuntajohtajaksi aluekehitysjohtaja Riitta Koskisen siihen

13 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 11/ Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntavaltuusto Maakuntahallitus saakka, kunnes uusi maakuntajohtaja aloittaa virassaan. Päätös: Esitys hyväksyttiin. Maakuntahallitus 226 Maakuntavaltuusto on kokouksessaan myöntänyt eron maakuntajohtaja Matti Viialaiselle alkaen. Vt. maakuntajohtajaksi valtuusto nimesi Riitta Koskisen, joka toimii tehtävässä siihen saakka, kunnes uusi maakuntajohtaja aloittaa virassaan. Etelä-Savon maakuntaliiton hallintosäännön 19 mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoimeen virkaan. Maakuntaliiton perussopimuksen 16 ja hallintosäännön 21 mukaan maakuntajohtajan valitsee maakuntavaltuusto. Kuitenkin maakuntajohtajan viran julistaa haettavaksi em. poiketen maakuntahallitus hallintosäännön 19 mukaan. Kunnallisen viranhaltijalain (304/2003) 4 :n mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää pääsääntöisesti julkista hakumenettelyä. Hakuaika on oltava vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 64 :ssä säädetyllä tavalla. Sen mukaan kunnalliset ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Maakuntaliiton viralliset ilmoituslehdet ovat maakuntahallituksen mukaan Länsi-Savo, Itä-Savo sekä Pieksämäen Lehti. Julkisesti haettavana olleeseen virkaan voidaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja silloin täyttää kelpoisuusehdot. Hakemukseen on lain mukaan liitettävä selvitys henkilön kelpoisuudesta. Kunnanjohtajan virkaan ja valtuuston päätöksellä muuhunkin virkasuhteeseen voidaan suostumuksellaan ottaa sellainenkin henkilö, joka ei ole sitä hakenut ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys. Kuntayhtymien johtajan virkaan voidaan suostumuksen perusteella valita henkilö vain, jos yhtymävaltuusto on ennen hakuprosessin käynnistymistä päättänyt, että myös suostumuksensa virkaan antaneet voidaan ottaa virkavaalissa huomioon. Maakuntavaltuusto on kokouksessaan päättänyt, että myös suostumuksen antaneet voidaan ottaa virkavaalissa huomioon. Virkasuhteen ottamisen yleisistä perusteista säädetään kunnallisen viranhaltijalain 6 mukaan perustuslaissa. Lisäksi virkasuhteen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä erityinen kelpoisuus. Etelä-Savon maakuntaliiton hallintosäännön 20 mukaan maakuntajohtajan erityiskelpoisuusvaatimuksina ovat ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä käytännön kokemus maakuntaliiton toimialaan kuuluvissa tehtävissä. Kunnallisen viranhaltijalain 8 mukaan virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä virantoimituksen aloittamisesta alkavasta enintään kuuden kuukauden koeajasta. Vt. maakuntajohtaja: Hallitus päättää käynnistää maakuntajohtajan hakuprosessin ja määrittelee maakuntajohtajan kelpoisuusvaatimukset. Hallitus valitsee työryhmän valmistelemaan asiaa.

14 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 11/ Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntavaltuusto Maakuntahallitus Päätös: Maakuntahallitus päätti käynnistää maakuntajohtajan hakuprosessin.maakuntahallitus määritteli kelpoisuusvaatimukset hallintosäännön 21 :n mukaan seuraavasti: Virkaan valittavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, käytännön kokemusta maakuntaliiton toimialaan kuuluvissa tehtävissä sekä hyvää englannin kielen taitoa. Lisäksi arvostetaan yhteistyökykyä, yhteiskuntasuhteita, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä vahvaa tahtoa ja sitoutuneisuutta Etelä-Savon kehittämiseen ja edunvalvontaan. EU-ohjelmien ja aluekehitystyön tuntemus katsotaan eduksi. Virka täytetään toistaiseksi ja siihen sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Maakuntahallitus päätti julistaa viran avoimeksi. Hakuaika päättyy klo 12. Hakuilmoitus julkaistaan liiton virallisissa ilmoituslehdissä Länsi-Savo, Itä-Savo, Pieksämäen Lehti sekä Helsingin Sanomissa lyhennettynä ja liiton kotisivuilla täydellisenä. Ilmoitusluonnokset hyväksyttiin. Maakuntahallitus nimesi asiaa valmistelevaan työryhmään maakuntahallituksen puheenjohtajiston Jarkko Wuorisen, Teemu Hirvosen sekä hallituksen varajäsen Pekka Seleniuksen. Lisäksi valittiin valtuuston puheenjohtajisto Lenita Toivakka, Markku Kakriainen, Mikko Hokkanen sekä hallituksen jäsen Matti Lundenius. Puheenjohtajaksi nimettiin Jarkko Wuorinen ja varapuheenjohtajaksi Teemu Hirvonen. Sihteerinä toimii maakuntahallituksen sihteeri. Liitteet Liite 1 Hakuilmoitus nettiin Liite 2 Hakuilmoitusluonnos, lyhyt

15 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 11/ Maakuntahallitus Maakuntahallituksen kokousaikataulu alkuvuodesta 2014 Maakuntahallitus 227 Maakuntaliiton hallintosäännön 29 mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Vt. maakuntajohtaja: Maakuntahallituksen kokoukset pidetään alkuvuodesta 2014 seuraavasti: Ma klo 10 Ma klo 10 Ma klo 10 Ma klo 10 Ma klo 10 Päätös: Maakuntahallituksen kokoukset pidetään Ma klo 10 Ma klo 10 Ma klo 10 Ma klo 10 Ma klo 10 Lisäksi todettiin, että maakuntavaltuusto kokoontuu

16 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 11/ Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan hyväksyminen 37/ /2011 Maakuntahallitus Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan laadinta on edennyt ehdotusvaiheeseen. Etelä-Savon voimassa olevaa maakuntakaavaa täydennetään tuulivoimapuistoksi soveltuvien alueiden osalta. Kaavaehdotuksen nähtävillepanoa varten maakuntaliiton virasto on valmistellut osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja maakuntahallituksen valmisteluvaiheen palautteeseen antaman vastineen mukaisesti kaavaehdotuksen ja tuo sen nyt maakuntahallituksen käsittelyyn ja asetettavaksi julkisesti nähtäville. Kaavan ohjausryhmä on käsitellyt kaavaratkaisua kokouksessan Kaavaehdotuksen kaavaratkaisu koostuu kymmenestä tuulivoimatuotannon jatkosuunnitteluun soveltuvasta alueesta. Maakuntakaavassa osoitetaan seuraavat maakunnallisesti merkittävät tuulivoimaloiden sijoittamiseen soveltuvat alueet: Nro Nimi Kunta Enonkosken kk Enonkoski Kangasmäki Heinävesi Sarvikumpu-Sopakko Heinävesi Kilpimäki Heinävesi Niinimäki Pieksämäki Konnalamminmäki Puumala Syvälahti-Hanhijärvi Savonlinna-Enonkoski Savonrannan kk Savonlinna Laukunkangas Savonlinna-Enonkoski Savonlinnan Pihlajaniemi Savonlinna Maakuntakaavaehdotuksessa esitetään annettavaksi em. alueiden jatkosuunnittelua ohjaavia kohdekohtaisia suunnittelumääräyksiä. Lisäksi kaavaehdotuksessa esitetään annettavaksi kaikkea teollisen kokoluokan tuulivoimasuunnittelua koskeva yleismääräys. Kaavaehdotus koostuu kaavakartasta, kaavamerkinnöistä ja -määräyksistä sekä kaavaratkaisua perustelevasta kaavaselostuksesta ja selvitysasiakirjoista. Aineistot ovat kokousasian liitteenä lukuunottamatta A0-kokoisia kaavaehdotuskarttoja, jotka ovat esillä kokouksessa. Kokousasian liitteeksi on liitetty A3-kokoiset karttaotteet suunnitelluista alueista. Kaavaehdotuksen asettamisesta julkisesti nähtäville on säädetty maakäyttö- ja rakennuslain 65 :ssä: "Kaavaehdotus on asetettava julkisesti nähtäville. Nähtäville asettamisesta on tiedotettava kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Kunnan jäsenille ja osallisille on varattava tilaisuus esittää mielipiteensä asiassa (muistutus). Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, on ilmoitettava kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen. Mitä tässä pykälässä säädetään kunnasta, koskee maakuntakaavan osalta maakunnan liittoa. Kaavaehdotuksen asettamisesta nähtäville säädetään tarkemmin asetuksella." Maankäyttö- ja rakennusasetuksen puolella nähtävillepanosta on säädetty tarkemmin 12 :ssä: "Maakuntakaavaehdotus on pidettävä kaava-alueen kunnissa julkisesti nähtävänä vähintään 30 päivän ajan. Asianomaisten kuntien jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava maakunnan liitolle ennen nähtävänäoloajan päättymistä. Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on ilmoitettava niin kuin kunnalliset ilmoitukset asianomaisissa kunnissa julkaistaan, jollei asian merkittävyys edellytä laajempaa tiedottamista."

17 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 11/ Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus Lausuntojen pyytämisestä on säädetty puolestaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 13 :ssä: "Maakuntakaavaehdotuksesta on pyydettävä lausunto elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, niiltä kunnilta, joita asia koskee,kaava-alueeseen rajoittuvien alueiden maakuntien liitoilta ja tarpeen mukaan muilta maakuntakaavan kannalta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä." Lisätietoja: kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, puh , Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus hyväksyy tuulivoimaa käsittelevän Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan ehdotuksen ja asettaa sen maankäyttö- ja rakennuslain 65 :n ja -asetuksen 12 ja 13 :n mukaisesti julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot. Lisäksi maakuntahallitus antaa maakuntaliiton virastolle valtuudet tehdä kaava-asiakirjoihin teknisiä korjauksia ja pieniä täydentäviä lisäyksiä ennen nähtäville asettamista. Päätös: Esitys hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että - kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan ja - Markku Kakriainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo Maakuntahallitus Maakuntahallitus päätti kokouksessaan asettaa 1. vaihemaakuntakaavan eh do tuk sena nähtäville ja pyytää samalla lausunnot viranomaisilta, jäsenkunnilta ja muilta keskeisiltä intres si ta hoil ta. Kaavaehdotuksesta pyydettiin lähetetyin lausuntopyynnöin lausuntoa 67 ta hol ta. Määräaikaan ( ) saapui 31 lausuntoa. Lisäksi muutama lausunto saapui myöhäs sä. Myös niihin on annettu vastine. Maakuntaliiton virasto järjesti nähtävilläolon aikana kolme alu eel lis ta esittelytilaisuutta osallisille. Ne pidettiin Pieksämäellä, Heinävedellä ja Kaavaehdotus oli nähtävillä Savonlinnassa. Nähtävilläoloaikana muis tu tuksia saapui seu raa vas ti: - Enonkoski, Enonkosken kk tv1.900, yhteensä 5 muistutusta - Heinävesi, Kangasmäki tv2.902, yhteensä 11 erilaista muistutusta, joista yhtä on lähetetty 149 kertaa erikseen allekirjoitettuna ja postitettuna. Aluetta koskevia muistutuksia on osoite tie to jen perusteella jätetty 108 eri kotitaloudesta. - Puumala, Konnalamminmäki tv13.904, yhteensä 3 muistutusta - Savonlinna, Pihlajaniemi tv16.900, yhteensä 4 erilaista muistutusta, joista yhtä on lähetetty nel jä kertaa erikseen allekirjoitettuna ja postitettuna. - Savonlinna, Savonrannan kk tv16.902, yhteensä 1 muistutus - Savonlinna-Enonkoski, Laukunkangas tv16.903, yhteensä 2 muistutusta - Heinävesi, Sarvikumpu-Sopakko tv2.903 ja Kilpimäki tv2.904, Pieksämäki, Niinimäki tv11.900, Savonlinna-Enonkoski, Syvälahti-Hanhijärvi tv16.901, ei muistutuksia Maakuntaliiton virasto on valmistellut saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin vastineen, joka on ko kous asian liitteenä. Saadun palautteen perusteella kaavaa esitetään muutettavaksi seu raa-

18 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 11/ Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus vas ti: - Kangasmäki (tv2.902) esitetään poistettavaksi kaavasta. - Enonkosken kk:n (tv1.900) alueeseen esitetään tehtäväksi rajausmuutos eli pienentäminen val tiol le suojelutarkoituksissa hankitun tilan osalta. - Laukunkankaan (tv16.903) ja Kilpimäen (tv2.904) alueisiin esitetään lisättävksi alue koh tainen linnustomääräys - Enonkosken kk:n (tv1.900) ja Savonrannan kk:n (tv16.902) alueisiin esitetään lisättäväksi alue koh tai nen maisemamääräys - Kaavaselostukseen esitetään tehtäväksi em. muutosten aiheuttavien tarkistusten lisäksi Met sä kes kuk sen ja Metsänomistajien liiton esittämät täsmennykset Kokousasian liitteenä on em. muutoksin täydennetyt kaavakartta ja -määräykset sekä kaa va selos tus. Em. muutokset tarkoittavat sitä, että kaavaratkaisu koostuu: - Koko maakuntakaava-aluetta koskevasta tuulivoiman suunnittelua ohjaavasta yleis määräyk ses tä sekä - Yhdeksästä tuulivoimaloiden alueesta niihin liittyvine kohdekohtaisine suun nit te lu mää räyksi neen: * Enokosken kk (tv1.900) Enonkoskella * Sarvikumpu-Sopakko (tv2.903) ja Kilpimäki (tv2.904) Heinävedellä * Niinimäki (tv11.900) Pieksämäellä * Konnalamminmäki (tv13.904) Puumalassa * Syvälahti-Hanhijärvi (tv16.901) ja Laukunkangas (tv16.903) Savonlinnan ja Enonkosken ra jal la * Pihlajaniemi (tv16.900) ja Savonrannan kk (tv16.902) Savonlinnassa Maakuntakaavan hyväksymisestä ja vahvistamisesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 31 :ssä seuraavaa: "Maakuntakaavan hyväksyy maakunnan liiton ylin päättävä toimielin. Hy väksyt ty maakuntakaava saatetaan asianomaisen ministeriön vahvistettavaksi." Muutoksenhausta maakuntakaavan hyväksymispäätöksestä säädetään lain 188 :ssä seu raavaa:"maa kun ta kaa van hyväksymistä koskevaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla asian omai seen ministeriöön. Valitus käsitellään kaavan 31 :ssä tarkoitetun vahvistamisen yhtey des sä. Muutoin muutoksenhaussa sovelletaan, mitä kuntalaissa säädetään." Maankäyttö- ja rakennuslain 66 :n ja -asetuksen 11 :n mukainen ehdotusvaiheen vi ran omaisneu vot te lu ympäristöministeriön ja keskeisten vi ran omais ta ho jen kanssa pidetään 5. mar ras kuuta. Viranomaisneuvottelussa voi tulla vielä esille seikkoja jot ka vaikuttavat kaavaratkaisuun tai kaa va pro ses sin kulkuun. Tämän vuoksi on syytä varautua tarvittaessa käsittelemään vi ranomais neu vot te lun antia maakuntahallituksen mar ras kuun kokouksessa ennen maa kun ta val tuuston kokousta. Valmistelija: kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen ( ) Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus: - päättää hyväksyä kokousasian liitteenä olevan Etelä-Savon 1. vai he maa kun ta kaa van ehdo tus vai heen muistutuksiin ja lausuntoihin laaditun vastineen - esittää maakuntavaltuustolle kokousasian liitteenä olevan vastineen mukaisin muutoksin täy den ne tyn Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan hyväksymistä maankäyttö- ja ra kennus lain 31 :n mukaisesti - merkitsee tiedoksi, että maankäyttö- ja rakennuslain 66 :n ja -asetuksen 11 :n mu kai sessa viranomaisneuvottelussa (5.11.) voi tulla esille seikkoja jotka vaikuttavat kaa va rat kaisuun tai -prosessiin - käsittelee tarvittaessa viranomaisneuvottelussa esille tulevat kaavaratkaisuun tai pro sessiin vaikuttavat seikat marraskuun kokouksessa ennen maakuntavaltuuston kokousta

19 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 11/ Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus antaa virastolle valtuudet tehdä teknisiä muutoksia kaava-asiakirjoihin Päätös: Keskustelun kuluessa maakuntajohtaja muutti esitystään siten, että Maakuntahallitus: Maakuntahallitus: - päättää hyväksyä kokousasian liitteenä olevan Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen muistutuksiin ja lausuntoihin laaditun vastineen - merkitsee tiedoksi kokouksessa jaetut lausuntoajan jälkeen tulleet Museoviraston, Mikkelin kaupungin ja Päijät-Hämeen liiton lausunnot ja hyväksyy kokouksessa jaetun vastineen täydennyksen - päättää asettaa maankäyttö- ja rakennusasetuksen 32 :n mukaisesti kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville Kangasmäen alueen (tv2.902) poistamisen osalta - merkitsee tiedoksi, että maankäyttö- ja rakennuslain 66 :n ja -asetuksen 11 :n mukaisessa viranomaisneuvottelussa (5.11.) voi tulla esille seikkoja jotka vaikuttavat kaavaratkaisuun tai -prosessiin - käsittelee tarvittaessa viranomaisneuvottelussa esille tulevat kaavaratkaisuun tai prosessiin vaikuttavat seikat marraskuun kokouksessa ennen maakuntavaltuuston kokousta - antaa virastolle valtuudet tehdä teknisiä muutoksia kaava-asiakirjoihin Muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin pöytäkirjaan, että kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan. Maakuntahallitus 228 Maakuntahallituksen edellisen kokouksen jälkeen on pidetty 5. marraskuuta vi ran omais neu votte lu, jonka muistio on kokousasian liitteenä. Viranomaisneuvottelussa tuli esille seikkoja, jotka vai kut ta vat kaavaratkaisuun ja kaavaprosessiin. Viranomaisten neuvottelussa esille ottamat muutostarpeet kaavaehdotuksen sisältöön ja asia kirjoi hin: - Savonrannan kk:n (tv16.902) rajausmuutosesitys - VAT Vuoksen huomioon ottaminen yleismääräyksessä - maiseman erityismääräyksen täsmentäminen turvaamisnäkökulman osalta - selostukseen muinaisjäännösinventointien tarpeesta tekstiä sekä - vaikutusarvioinnin tarkentaminen Konnalamminmäen (tv ) osalta Maakuntaliiton viraston näkemyksen mukaan: - Savonrannan kk:n alueen rajausmuutos on myös kaavan selvitysten näkökulmasta pe rus teltua. - Vuoksen vesistöalueen erityispiirteet (järviluonto, maisema ja kulttuuriperintö) on huomioitu riittä väs sä määrin yleismääräyksessä. - Maiseman erityismääräyksen täsmentäminen lisäämällä määräykseen turvaamisnäkökulman on perusteltua tehdä. - Kaavaselostusta voidaan täsmentää muinaisjäännösinventointien tarpeesta ja

20 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 11/ Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus kaavaselostuksen vaikutusarviointia täsmentää Konnalamminmäen osalta. Kaavaprosessista ympäristöministeriön kanta neuvottelussa oli, että menettelyn laillisuuden kannal ta tulisi panna koko kaavaehdotus uudelleen nähtäville. Näin voidaan ministeriön mukaan var mis taa se, että kuullaan kaikkia niitä tahoja, joita muutokset koskevat. Korjatun kaavaehdotuksen asiakirjat ovat kokousasian liitteenä. Valmistelija: kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, puh , Vt. maakuntajohtaja: Maakuntahallitus päättää :ssä 183 päättämiensä kaavaehdotukseen tehtävien muu tos ten lisäksi tehdä kaavaehdokseen viranomaisneuvottelun perusteella seuraavat muu tokset: - Muutetaan Savonrannan kk:n (tv16.902) rajausta - Muutetaan maisemaa koskevaa erityismääräystä seuraavasti: Alueen yksityiskohtaisemmassa suun nit te lus sa on otettava erityisesti huomioon valtakunnallisesti ja/tai maakunnallisesti ar vokkai den kulttuuriympäristöjen ja maisema-alueiden läheisyys siten, että maisemalliset erityisarvot tur va taan. - Täydennetään kaavaselostusta muinaisjäännösinventointien tarpeesta sekä - Täydennetään kaavaselostuksen vaikutusarviotekstiä Vuoksen vesistöalueen erityispiirteiden ja Kon na lam min mä en alueen vaikutusarvioinnin osalta. Maakuntahallitus päättää asettaa maankäyttö- ja rakennusasetuksen 32 :n mukaisesti kaa va ehdo tuk sen uudelleen nähtäville kokonaisuudessaan ja pyytää samalla lausunnot muutetusta kaava eh do tuk ses ta. Maakuntahallitus antaa lisäksi virastolle valtuudet tehdä teknisiä muutoksia kaava-asiakirjoihin. Päätös: Esitys hyväksyttiin. Lisäksi hallitus hyväksyi yksimielisesti Pekka Seleniuksen tekemän ja Jarkko Wuorisen kannattaman esityksen kaavan merkintöjen ja määräysten täydentämisen koko maakuntakaavaa koskevien yleismääräysten osalta, että toisen kappaleen ensimmäinen virke täydennetään kuuluvaksi: Tuulivoimaa suunniteltaessa on huomioitava Vuoksen vesistöalueen erityispiirteet (VAT-Vuoksi) ja erityisesti selvitettävä luonnonympäristöön, kulttuuriperintöön, maisemaan, puolustusvoiman toimintoihin, tietoliikenteeseen, liikenneturvallisuuteen, asumiseen ja vapaa-ajanasumiseen sekä matkailuelinkeinoon kohdistuvat vaikutukset ja pyrittävä ehkäisemään näihin kohdistuvien haitallisten vaikutusten syntymistä. Merkittiin pöytäkirjaan, että kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen oli kokouksessa läsnä asian käsittelyn ajan. Liitteet Liite 3 1. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu;muistio liitteineen Liite 4 Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan hyväksyminen;kaavaehdotus2, kaavakartat A Liite 5 Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan hyväksyminen;kaavaehdotus2, kaavamääräykset Liite 6 Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan hyväksyminen;kaavaehdotus2, kaavaselostus

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginhallitus 59 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 21 29.02.2016 Hyvinvointipalveluiden palvelualuejohtajan viran täyttäminen 483/02.022/2015 KH 08.02.2016 51 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Luonnos 24.2.2017 Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 31 ja 34 :n 2 momentti, sellaisena

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Laatimispäivämäärä ( 4 )

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Laatimispäivämäärä ( 4 ) ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Hallitus Laatimispäivämäärä 27.5.2016 1 ( 4 ) KOKOUSAIKA Torstai 2.6.2016 klo10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA Luontokeskus Naava / kokoustila Kuukkeli, Luontotie 1,

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan virka tulee avoimeksi alkaen.

Kaupunginjohtajan virka tulee avoimeksi alkaen. Kaupunginhallitus 62 01.03.2010 Kaupunginhallitus 104 26.04.2010 Kaupunginhallitus 114 19.05.2010 Kaupunginhallitus 124 31.05.2010 Kaupunginvaltuusto 34 08.06.2010 Kaupunginvaltuusto 44 29.06.2010 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 23.11.2016 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 Valmisteluvaihe. Seudulliset yleisötilaisuudet

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 Valmisteluvaihe. Seudulliset yleisötilaisuudet Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 Valmisteluvaihe Seudulliset yleisötilaisuudet KAAVOITUSMENETTELY MAAKUNTAKAAVA (MRL 19 Maakunnan liiton tehtävät, MRL 25 Maakunnan suunnittelun tehtävät, MRL 26 Maakunnan

Lisätiedot

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 14 ja 22 maakuntakaavan ja kuntien yhteisen yleiskaavan vahvistusmenettelystä

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:30-17:09. Kunnantalo, kaavoittajan huone.

Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:30-17:09. Kunnantalo, kaavoittajan huone. Mäntyharju Pöytäkirja 3/2016 1 (8) Aika 19.04.2016, klo 16:30-17:09 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Rakennustarkastajan

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

Rakennustarkastaja antaa asiaan tarkemman esityksen kokouksessa.

Rakennustarkastaja antaa asiaan tarkemman esityksen kokouksessa. Teknisen lautakunnan lupajaosto 58 10.09.2009 Teknisen lautakunnan lupajaosto 78 09.12.2010 Teknisen lautakunnan lupajaosto 23 07.04.2011 Teknisen lautakunnan lupajaosto 28 05.05.2011 Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 117

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 117 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 117 Tekninen lautakunta 13.07.2015 AIKA 13.07.2015 15:30-16:39 PAIKKA Tyrnävän kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 119 70 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella, Kaavoitustoimikunta 5 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 28 11.05.2015 Kunnanhallitus 120 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 50 12.10.2015 Kunnanhallitus 229 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 87 10.11.2015 Kymijoen -

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella, Kaavoitustoimikunta 7 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 27 11.05.2015 Kunnanhallitus 119 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 43 24.09.2015 Kunnanhallitus 228 19.10.2015 Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta

Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta Yhdyskuntatekniikan lautakunta 87 17.11.2016 Kunnanhallitus 395 05.12.2016 Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta 999/10.02.00/2013 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 17.11.2016

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015 MUONION-ENONTEKIÖN ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Kokousaika To 29.10.2015 klo 19.00 19.32 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Muonion kunnasta: Hietala Kosti, I vpj. Kangosjärvi Ulla-Maija

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

HELSINKI, SIPOO JA VANTAA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

HELSINKI, SIPOO JA VANTAA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 HELSINKI, SIPOO JA VANTAA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Kokousaika Tiistai 9.12.2014 klo 13.30-14.30. Kokouspaikka Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Kansakoulukatu 3, 6 krs. neuvotteluhuone 00100 Helsinki Läsnä

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (6)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (6) EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1 (6) Kaavatoimikunta Aika 24.08.2015 klo 13:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet Aaltonen Asta Kalli Timo Korhonen Esko Kyllöinen

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

1. 1 KUNNAN ILMOITUSTEN SAATTAMINEN KUNTALAISTEN TIETOON VUONNA 2008

1. 1 KUNNAN ILMOITUSTEN SAATTAMINEN KUNTALAISTEN TIETOON VUONNA 2008 ASIALISTA 1/2008 Kunnanvaltuusto 21.01.2008 **************************************************************************************** Kokousaika Ma 21.01.2008 klo 18.00 Kokouspaikka Johtokeskus Käsiteltävät

Lisätiedot

Rakennustarkastaja antaa asiaan tarkemman esityksen kokouksessa.

Rakennustarkastaja antaa asiaan tarkemman esityksen kokouksessa. Teknisen lautakunnan lupajaosto 58 10.09.2009 Teknisen lautakunnan lupajaosto 78 09.12.2010 Teknisen lautakunnan lupajaosto 23 07.04.2011 Teknisen lautakunnan lupajaosto 28 05.05.2011 Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue ja maankäytölliset lähtökohdat. Suunnittelualueena on Markku Metsäpellon omistamat tilat Rn:o 14:128 ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 28.2.2017 klo 19.00 - KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia Kunnanvirasto, valtuustosali 9 10 11 12 13 1 Valtuutettujen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 310 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2009 KOKOUSAIKA Perjantaina 04.12.2009 kello 15.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p Kaupunginhallitus 146 09.05.2016 Kaupunginhallitus 177 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 40 29.06.2016 Kaupunginhallitus 218 08.08.2016 Kaupunginhallitus 248 22.08.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN VIRKA 442/22/2016

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta 2/2011 Kokousaika Perjantaina 25.2.2011 klo 15.00 - Kokouspaikka Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 Kokouksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin.

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin. Kaavoitustoimikunta 21 08.12.2006 Joutsan kunnanhallitus, -2007 81 05.03.2007 Kaavoitustoimikunta 24 05.10.2007 Joutsan kunnanhallitus 39 04.02.2008 Kaavoitustoimikunta 7 10.04.2008 Joutsan kunnanhallitus

Lisätiedot

Juvan kunta Luonterin rantayleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Luonterin rantayleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA LUONTERIN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2016 1 Maakuntauudistuksen johtoryhmä Kokousaika 10.08.2016 kello 10:00-12:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus päättää muuttaa ehdotustaan maakuntavaltuustolle

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus päättää muuttaa ehdotustaan maakuntavaltuustolle Maakuntahallitus 50 20.03.2013 Maakuntavaltuusto 7 20.03.2013 Maakuntahallitus 103 18.08.2014 Östersundomin alueen maakuntakaavoitustilanne; tiedoksi 58/05.00/2011 MHS 20.03.2013 50 Maakuntahallitus hyväksyi

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/2016 38 Kokousaika 10.10.2016 kello 18.00 18.40 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Kolari, Kari Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos. kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos. kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 12.10.2015 VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Maakuntahallitus käsitteli vaihemaakuntakaavaa Luonnos tuulivoimakaavaksi palautettiin uuteen valmisteluun

Maakuntahallitus käsitteli vaihemaakuntakaavaa Luonnos tuulivoimakaavaksi palautettiin uuteen valmisteluun TIEDOTE 23.4.2012 Maakuntahallitus käsitteli vaihemaakuntakaavaa Luonnos tuulivoimakaavaksi palautettiin uuteen valmisteluun Etelä-Savon maakuntahallitus päätti maanantaina 23. huhtikuuta palauttaa viraston

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Tetriniemi) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

KOLARI, 2. KUNNANOSA KOLARIN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS YLLÄSJOKISUUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) (10.12.

KOLARI, 2. KUNNANOSA KOLARIN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS YLLÄSJOKISUUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) (10.12. 0 KOLARI, 2. KUNNANOSA KOLARIN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS YLLÄSJOKISUUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) (10.12.2011) KOLARIN KUNTA SEITAPA OY 2011-2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.11.2010 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911,

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 14.5.2014 klo 18-19.20 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 33 Kokouksen avaaminen 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot