Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 11/ Maakuntaliiton virasto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli, Piällysmies-kokoushuone.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 11/2013 484. Maakuntaliiton virasto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli, Piällysmies-kokoushuone."

Transkriptio

1 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 11/ Maakuntahallitus Kokousaika kello 10:00-12:30 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli, Piällysmies-kokoushuone Asialista: Otsikko Sivu 222 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien vaali Työjärjestyksen hyväksyminen Maakuntavaltuuston päätösten täytäntöön pano Maakuntajohtajan viran täyttäminen Maakuntahallituksen kokousaikataulu alkuvuodesta Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan hyväksyminen Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavan käynnistäminen Lausunto Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavaluonnoksesta Lausunto YVA-menettelyn soveltamisen tarpeesta BioHauki Oy:n biokaasulaitoshankkeessa 232 Lausunto Huutokoski Parikkala kmv ratasuunnitelmasta Lausunto Valtatien 14 parantaminen välillä Aholahdentie Savontie tiesuunnitelmasta 234 Maakuntaohjelman valmistelutilanne Lausunto maaseutupoliittisen kokonaisohjelman luonnoksesta Työterveyspalveluiden hankinta Päätös Euroopan aluekehitysrahaston osarahoituksesta: Heinäveden kulttuuritori 238 Päätös valtion vastinrahoituksen ja Euroopan aluekehitysrahaston osarahoituksesta: Biosaimaa Päätös valtion vastinrahoituksesta ja Euroopan aluekehitysrahaston osarahoituksesta: Digitaalisen liiketoiminnan näkijä 240 Päätös valtion vastinrahoituksesta ja Euroopan aluekehitysrahaston osarahoituksesta: Älykäs ympäristö bioenergiantuotannon tutkimus- ja innovaatiotoiminnalle 241 Päätös valtion vastinrahoituksesta ja Euroopan alukehitysrahaston osarahoituksesta : Esiselvitys: Pienoistehdas painetun älyn alustan valmistamiseen kuitu-täyteainekomposiittina 242 Päätös valtion vastinrahoituksen ja Euroopan aluekehitysrahaston osarahoituksesta: Teknologiateollisuusalojen pk-yritysten aktivointi- ja kehittämisohjelma POOLIPlus (lisärahoitus ja jatkoaika) 243 Päätös valtion vastinrahoituksesta ja Euroopan aluekehitysrahaston osarahoituksesta: Savonlinna Smart Solutions 244 Päätös valtion vastinrahoituksen ja Euroopan aluekehitysrahaston osarahoituksesta: CBRN-Specialist Service Consortium - Asiantuntijapalveluiden tarjoaminen Euroopan Komission Europe Aid ohjelmaan (lump sum) 245 Päätös valtion vastinrahoituksen ja Euroopan aluekehitysrahaston osarahoituksesta: Elinvoimainen Kangasniemi 246 Päätös Euroopan aluekehitysrahaston osarahoituksesta: Pieksämäen Veturitori

2 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 11/ ja sen kattaminen 247 Päätös valtion vastinrahoituksen ja Euroopan aluekehitysrahaston osarahoituksesta: Etelä-Savo - elinvoimainen Saimaan maakunta - lisärahoitus ja -aika 248 Päätös valtion vastinrahoituksen ja Euroopan aluekehitysrahaston osarahoituksesta: EAKR tekninen tuki, toimeenpano ja hallinnointi 249 Päätös valtion vastinrahoituksen ja Euroopan aluekehitysrahaston osarahoituksesta: EAKR tekninen tuki, tiedotus ja viestintä 250 Päätös valtion vastinrahoituksen ja Euroopan sosiaalirahaston osarahoituksesta: ESR tekninen tuki, toimeenpano ja hallinnointi 251 Muutos hankkeeseen: Osatoteuttajan lisäys hankkeeseen DIGRA - Digitaalisesta raakadatasta aineistoksi 252 Vt. maakuntajohtaja Riitta Koskisen vuosiloman myöntäminen Maakuntajohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin Maakuntajohtajan ja yksiköiden päälliköiden päätökset Tiedoksi

3 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 11/ Maakuntahallitus Kokousaika kello 10:00-12:30 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli, Piällysmies-kokoushuone Läsnäolleet: varsinainen jä sen läs nä varajäsen läs nä Jarkko Wuorinen, pj x Anna-Liisa Uimonen Teemu Hirvonen, 1. vpj x Tuula Kärkkäinen Pertti Oksa, 2.vpj - Pekka Selenius x Kaija Viljakainen x Esko Kekkonen Kirsi Olkkonen x Seija Korhonen Matti Tulla - Ilpo Honkanen x Marisa Hukkanen - Eero Sistonen x Terttu Salo - Ari Kekäläinen x Satu Taavitsainen x Marianne Huoponen Markku Lahikainen x Markku Himanen Anne x Jaana Leskinen Otranen-Silvennoinen Tanja Hartonen-Pulkka x Outi Virtanen Matti Lundenius x Pekka Leskinen Muut: Lenita Toivakka maakuntavaltuuston pj - Markku Kakriainen maakuntavaltuuston 1. vpj x Mikko Hokkanen maakuntavaltuuston 2. vpj x Riitta Koskinen vt. maakuntajohtaja x Jukka Ollikainen vt. aluekehitysjohtaja x Mervi Simoska hallinto- ja kehittämisjohtaja x Jarmo Vauhkonen aluesuunnittelujohtaja x Janne Nulpponen kaavoituspäällikkö x Teppo Leinonen yhteyspäällikkö x Jyrki Kuva, 234 ohjelmapäällikkö x Heli Gynther, 234 kehittämispäällikkö x Antti Heikkilä, 234 aluejohtaja x Jari Leppä kansanedustaja - Kaj Turunen kansanedustaja - Pauliina Viitamies kansanedustaja -

4 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 11/ Maakuntahallitus Kokousaika kello 10:00-12:30 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli, Piällysmies-kokoushuone Asiat Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Jarkko Wuorinen , Mervi Simoska Teemu Hirvonen 243 Pöytäkirja on Aika ja paikka: Aika ja paikka: tarkastettu Teemu Hirvonen , Kaija Viljakainen , Pöytäkirjan nähtävänä pito Julkipanotodistus Maakuntahallituksen kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimus oh jeet, pi de tään yleisesti nähtävänä maakuntaliiton virastossa (Hallituskatu 3 A Mik ke li) klo Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä maakuntaliiton virastossa Raili Repo arkistosihteeri

5 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 11/ Maakuntahallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Maakuntahallitus 222 Kutsu maakuntahallituksen kokoukseen on lähetettävä vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat. Kutsu on lähetettävä maakuntahallituksen jäsenille, maakuntavaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille, jäsenkunnille sekä kokouksessa käsiteltävänä olevien asioiden esittelijöille. Edellä 1 momentin määräyksistä voidaan poiketa, jos asian erityinen kiireellisyys sitä vaatii. Kokouskutsun yhteydessä on lähetettävä selostus käsittelyyn tulevista asioista sekä niihin liittyvät päätösehdotukset. Kuntalain 58 :n 2.mom. mukaan kunnan muu toimielin kuin kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Pykälää sovelletaan myös kuntayhtymään. Kutsu maakuntahallituksen kokoukseen on lähetetty Vt. maakuntajohtaja: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 11/ Maakuntahallitus Pöytäkirjantarkastajien vaali Maakuntahallitus 223 Hallintosäännön 42 2 mom:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua toimielimen jäsentä, jollei toimielin ole muuta päättänyt. Pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä kiertävän vuoron mukaisesti. Vt. maakuntajohtaja: Maakuntahallitus valitsee pöytäkirjantarkasta jiksi sovitun aakkos järjestyk sen mukaisesti halli tuksen jäsenet: Kaija Viljakainen ja Teemu Hirvonen. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaija Viljakainen ja Teemu Hirvonen.

7 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 11/ Maakuntahallitus Työjärjestyksen hyväksyminen Maakuntahallitus 224 Maakuntaliiton hallintosäännön 5. luvun 33 mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Vt. maakuntajohtaja: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Esitys hyväksyttiin.

8 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 11/ Maakuntahallitus Maakuntavaltuuston päätösten täytäntöön pano Maakuntahallitus 225 Maakuntavaltuuston syyskokous pidettiin Pieksämäellä. Kokouksen pöytäkirja on esillä kokouksessa. Vt. maakuntajohtaja: Maakuntahallitus toteaa, että - maakuntavaltuuston päätökset ovat syntyneet säädetyssä järjestyksessä; - maakuntavaltuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa; - maakuntavaltuuston päätökset eivät ole lainvastaisia. Hallitus panee pidetyn valtuuston kokouksen päätökset täytäntöön. Päätös: Esitys hyväksyttiin.

9 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 11/ Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntavaltuusto Maakuntahallitus Maakuntajohtajan viran täyttäminen Maakuntahallitus Etelä-Savon maakuntaliiton hallintosäännön 19 mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoimeen virkaan. Maakuntaliiton perussopimuksen 16 ja hallintosäännön 21 mukaan maakuntajohtajan valitsee maakuntavaltuusto. Kuitenkin maakuntajohtajan viran julistaa haettavaksi em. poiketen maakuntahallitus hallintosäännön 19 mukaan. Kunnallisen viranhaltijalain (304/2003) 4 :n mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää pääsääntöisesti julkista hakumenettelyä. Hakuaika on oltava vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 64 :ssä säädetyllä tavalla. Sen mukaan kunnalliset ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Maakuntaliiton viralliset ilmoituslehdet ovat maakuntahallituksen mukaan Länsi-Savo, Itä-Savo sekä Pieksämäen Lehti. Julkisesti haettavana olleeseen virkaan voidaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja silloin täyttää kelpoisuusehdot. Hakemukseen on lain mukaan liitettävä selvitys henkilön kelpoisuudesta. Kunnanjohtajan virkaan ja valtuuston päätöksellä muuhunkin virkasuhteeseen voidaan suostumuksellaan ottaa sellainenkin henkilö, joka ei ole sitä hakenut ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys. Kuntayhtymien johtajan virkaan voidaan suostumuksen perusteella valita henkilö vain, jos yhtymävaltuusto on ennen hakuprosessin käynnistymistä päättänyt, että myös suostumuksensa virkaan antaneet voidaan ottaa virkavaalissa huomioon. Virkasuhteen ottamisen yleisistä perusteista säädetään kunnallisen viranhaltijalain 6 mukaan perustuslaissa. Lisäksi virkasuhteen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä erityinen kelpoisuus. Etelä-Savon maakuntaliiton hallintosäännön 20 mukaan maakuntajohtajan erityiskelpoisuusvaatimuksina ovat ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä käytännön kokemus maakuntaliiton toimialaan kuuluvissa tehtävissä. Kunnallisen viranhaltijalain 8 mukaan virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä virantoimituksen aloittamisesta alkavasta enintään kuuden kuukauden koeajasta. Koeaika voi olla enintään kuusi kuukautta. Maakuntajohtaja: Hallitus päättää käynnistää maakuntajohtajan hakuprosessin ja määrittelee maakuntajohtajan kelpoisuusvaatimukset. Hallitus valitsee työryhmän valmistelemaan asiaa. Päätös: Maakuntahallitus päätti käynnistää maakuntajohtajan hakuprosessin. Maakuntahallitus määritteli kelpoisuusvaatimukset hallintosäännön 21 :n mukaan seuraavasti: Virkaan valittavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, käytännön kokemusta maakuntaliiton toimialaan kuuluvissa tehtävissä sekä hyvää englannin kielen taitoa. Lisäarvoa

10 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 11/ Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntavaltuusto Maakuntahallitus annetaan venäjän kielen osaamiselle. Lisäksi arvostetaan yhteistyökykyä, yhteiskuntasuhteita, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä vahvaa tahtoa ja sitoutuneisuutta Etelä-Savon kehittämiseen ja edunvalvontaan. EU-ohjelmien ja aluekehitystyön tuntemus katsotaan eduksi. Virka täytetään toistaiseksi ja siihen sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Maakuntahallitus päätti julistaa viran avoimeksi. Hakuaika päättyy klo 12. Hakuilmoitus julkaistaan liiton virallisissa ilmoituslehdissä Länsi-Savo, Itä-Savo, Pieksämäen Lehti sekä Helsingin Sanomissa ja liiton kotisivuilla. Ilmoitusluonnokset hyväksyttiin. Maakuntahallitus nimesi asiaa valmistelevaan työryhmään Jarkko Wuorisen, Teemu Hirvosen, Pertti Oksan, Lenita Toivakan, Kaija Viljakaisen, Mikko Hokkasen sekä Matti Lundeniuksen. Puheenjohtajaksi nimettiin Jarkko Wuorinen ja varapuheenjohtajaksi Teemu Hirvonen. Sihteerinä toimii maakuntahallituksen sihteeri. Merkittiin pöytäkirjaan, että Lenita Toivakka poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo Maakuntahallitus Maakuntajohtajan hakuilmoitus on julkaistu Länsi-Savo, Itä-Savo ja Helsingin Sanomat lehdissä ja Pieksämäen Lehdessä Lisäksi hakuilmoitus on ollut työvoimahallinnon sekä maakuntaliiton internet-sivuilla. Lisäksi hausta on tiedotettu liiton yhteyksien kautta. Määräaikaan klo mennessä saapui 9 hakemusta. Yhteenveto hakijoista on liitteenä. Hakemukset ovat nähtävänä kokouksessa. Maakuntajohtajan valintaa valmisteleva työryhmä on kokoontunut Työryhmä esittää yksimielisesti, että haastatteluihin kutsutaan: Aalto Kari, YTM Auvinen Toni, YTM Karvo Ulla, OTL Korhonen Auli, YTM Lintonen Minna, KM Maakuntahallituksen puheenjohtaja: Maakuntahallitus päättää kutsua haastatteluihin seuraavat maakuntajohtajan virkaa hakeneet: Aalto Kari, Auvinen Toni, Karvo Ulla, Korhonen Auli ja Lintonen Minna. Päätös: Keskustelun aikana Kirsi Olkkonen Matti Tullan kannattamana esitti, että haastatteluihin kutsutaan myös Hannu Rossilahti. Koska oli tullut pohjaesityksestä poikkeavat kannatettu esitys, totesi puheenjohtaja, että suoritetaan nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat pohjaesitystä, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Olkkosen esitystä, äänestävät EI.

11 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 11/ Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntavaltuusto Maakuntahallitus Suoritetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: JAA 7 (Wuorinen, Hirvonen, Oksa, Taavitsainen, Hartonen-Pulkka, Lundenius, Lahikainen) ja EI 4 (Viljakainen, Tulla, Sistonen, Olkkonen). Puheenjohtaja totesi pohjaesityksen tulleen hallituksen päätökseksi. Työryhmä haastattelee haastatteluihin kutsuttavat Maakuntahallitus Työryhmä suorittaa haastattelut Haastateltavat ovat: Aalto Kari, YTM Auvinen Toni, YTM Karvo Ulla, OTL Korhonen Auli, YTM Lintonen Minna, KM Ulla Karvo ilmoitti klo 8.31 saapuneella sähköpostillaan, että peruu hakemuksensa. Haastatteluryhmä haastatteli neljä hakijaa ja teki yksimielisen esityksen hallitukselle. Maakuntahallituksen puheenjohtaja: Maakuntahallitus päättää esittää valtuustolle, että maakuntajohtajan virka laitetaan uudelleen hakuun. Ensimmäisellä hakukierroksella hakeneet otetaan huomioon. Hallitus päättää esittää valtuustolle, että suostumusmenettely otettaisiin käyttöön. Maakuntahallitus esittää valtuustolle, että vt. maakuntajohtajaksi nimetään aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen siihen saakka, kunnes uusi maakuntajohtaja aloittaa virassaan. Päätös: Esitys hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkrijaan, että käsiteltäessä maakuntajohtajan avoimen viran hoitoa kokouksesta poistuivat maakuntaliiton viraston henkilöt maakuntajohtajaa lukuun ottamatta. Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian osalta toimi maakuntajohtaja. Maakuntavaltuusto Maakuntajohtajan pyydettyä eroa virastaan , on maakuntahallitus käynnistänyt viran täyttöprosessin elokuun 2013 kokouksessaan. Etelä-Savon maakuntaliiton hallintosäännön 19 mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoimeen virkaan. Maakuntaliiton perussopimuksen 16 ja hallintosäännön 21 mukaan maakuntajohtajan

12 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 11/ Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntavaltuusto Maakuntahallitus valitsee maakuntavaltuusto. Kuitenkin maakuntajohtajan viran julistaa haettavaksi em. poiketen maakuntahallitus hallintosäännön 19 mukaan. Kunnallisen viranhaltijalain (304/2003) 4 :n mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää pääsääntöisesti julkista hakumenettelyä. Hakuaika on oltava vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 64 :ssä säädetyllä tavalla. Sen mukaan kunnalliset ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Julkisesti haettavana olleeseen virkaan voidaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja silloin täyttää kelpoisuusehdot. Hakemukseen on lain mukaan liitettävä selvitys henkilön kelpoisuudesta. Kunnanjohtajan virkaan ja valtuuston päätöksellä muuhunkin virkasuhteeseen voidaan suostumuksellaan ottaa sellainenkin henkilö, joka ei ole sitä hakenut ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys. Kuntayhtymien johtajan virkaan voidaan suostumuksen perusteella valita henkilö vain, jos yhtymävaltuusto on ennen hakuprosessin käynnistymistä päättänyt, että myös suostumuksensa virkaan antaneet voidaan ottaa virkavaalissa huomioon. Virkasuhteen ottamisen yleisistä perusteista säädetään kunnallisen viranhaltijalain 6 mukaan perustuslaissa. Lisäksi virkasuhteen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä erityinen kelpoisuus. Etelä-Savon maakuntaliiton hallintosäännön 20 mukaan maakuntajohtajan erityiskelpoisuusvaatimuksina ovat ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä käytännön kokemus maakuntaliiton toimialaan kuuluvissa tehtävissä. Kunnallisen viranhaltijalain (304/2003) 4 mukaan virkasuhteeseen ottava viranomainen voi perustelluista syistä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon. Maakuntajohtajan hakuilmoitus julkaistiin Länsi-Savo, Itä-Savo ja Helsingin Sanomat lehdissä ja Pieksämäen Lehdessä Lisäksi hakuilmoitus on ollut työvoimahallinnon sekä maakuntaliiton internet-sivuilla. Siitä on tiedotettu liiton yhteyksien kautta. Ensimmäisellä hakukierroksella, joka päättyi klo 12, maakuntajohtajan virkaa haki 9 henkilöä, joista 8 täytti viran kelpoisuusehdot. Yhteenveto hakijoista on liitteenä. Haastatteluihin kutsuttiin 5 hakijaa: Aalto Kari, YTM Auvinen Toni, YTM Karvo Ulla, OTL Korhonen Auli, YTM Lintonen Minna, KM Ulla Karvo ilmoitti klo 8.31 saapuneella sähköpostillaan, että peruu hakemuksensa. Haastatteluryhmä haastatteli neljä hakijaa Haastatteluryhmä teki hallitukselle yksimielisen esityksen viran uudelleen auki julistamisesta sekä suostumusmenettelyn ottamisesta käyttöön. Maakuntahallitus: Maakuntavaltuusto päättää, että maakuntajohtajan virka laitetaan uudelleen hakuun. Aikaisemmat hakemukset otetaan huomioon. Valtuusto päättää, että suostumusmenettely otettaisiin käyttöön. Valtuusto nimeää vt. maakuntajohtajaksi aluekehitysjohtaja Riitta Koskisen siihen

13 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 11/ Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntavaltuusto Maakuntahallitus saakka, kunnes uusi maakuntajohtaja aloittaa virassaan. Päätös: Esitys hyväksyttiin. Maakuntahallitus 226 Maakuntavaltuusto on kokouksessaan myöntänyt eron maakuntajohtaja Matti Viialaiselle alkaen. Vt. maakuntajohtajaksi valtuusto nimesi Riitta Koskisen, joka toimii tehtävässä siihen saakka, kunnes uusi maakuntajohtaja aloittaa virassaan. Etelä-Savon maakuntaliiton hallintosäännön 19 mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoimeen virkaan. Maakuntaliiton perussopimuksen 16 ja hallintosäännön 21 mukaan maakuntajohtajan valitsee maakuntavaltuusto. Kuitenkin maakuntajohtajan viran julistaa haettavaksi em. poiketen maakuntahallitus hallintosäännön 19 mukaan. Kunnallisen viranhaltijalain (304/2003) 4 :n mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää pääsääntöisesti julkista hakumenettelyä. Hakuaika on oltava vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 64 :ssä säädetyllä tavalla. Sen mukaan kunnalliset ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Maakuntaliiton viralliset ilmoituslehdet ovat maakuntahallituksen mukaan Länsi-Savo, Itä-Savo sekä Pieksämäen Lehti. Julkisesti haettavana olleeseen virkaan voidaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja silloin täyttää kelpoisuusehdot. Hakemukseen on lain mukaan liitettävä selvitys henkilön kelpoisuudesta. Kunnanjohtajan virkaan ja valtuuston päätöksellä muuhunkin virkasuhteeseen voidaan suostumuksellaan ottaa sellainenkin henkilö, joka ei ole sitä hakenut ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys. Kuntayhtymien johtajan virkaan voidaan suostumuksen perusteella valita henkilö vain, jos yhtymävaltuusto on ennen hakuprosessin käynnistymistä päättänyt, että myös suostumuksensa virkaan antaneet voidaan ottaa virkavaalissa huomioon. Maakuntavaltuusto on kokouksessaan päättänyt, että myös suostumuksen antaneet voidaan ottaa virkavaalissa huomioon. Virkasuhteen ottamisen yleisistä perusteista säädetään kunnallisen viranhaltijalain 6 mukaan perustuslaissa. Lisäksi virkasuhteen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä erityinen kelpoisuus. Etelä-Savon maakuntaliiton hallintosäännön 20 mukaan maakuntajohtajan erityiskelpoisuusvaatimuksina ovat ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä käytännön kokemus maakuntaliiton toimialaan kuuluvissa tehtävissä. Kunnallisen viranhaltijalain 8 mukaan virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä virantoimituksen aloittamisesta alkavasta enintään kuuden kuukauden koeajasta. Vt. maakuntajohtaja: Hallitus päättää käynnistää maakuntajohtajan hakuprosessin ja määrittelee maakuntajohtajan kelpoisuusvaatimukset. Hallitus valitsee työryhmän valmistelemaan asiaa.

14 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 11/ Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntavaltuusto Maakuntahallitus Päätös: Maakuntahallitus päätti käynnistää maakuntajohtajan hakuprosessin.maakuntahallitus määritteli kelpoisuusvaatimukset hallintosäännön 21 :n mukaan seuraavasti: Virkaan valittavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, käytännön kokemusta maakuntaliiton toimialaan kuuluvissa tehtävissä sekä hyvää englannin kielen taitoa. Lisäksi arvostetaan yhteistyökykyä, yhteiskuntasuhteita, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä vahvaa tahtoa ja sitoutuneisuutta Etelä-Savon kehittämiseen ja edunvalvontaan. EU-ohjelmien ja aluekehitystyön tuntemus katsotaan eduksi. Virka täytetään toistaiseksi ja siihen sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Maakuntahallitus päätti julistaa viran avoimeksi. Hakuaika päättyy klo 12. Hakuilmoitus julkaistaan liiton virallisissa ilmoituslehdissä Länsi-Savo, Itä-Savo, Pieksämäen Lehti sekä Helsingin Sanomissa lyhennettynä ja liiton kotisivuilla täydellisenä. Ilmoitusluonnokset hyväksyttiin. Maakuntahallitus nimesi asiaa valmistelevaan työryhmään maakuntahallituksen puheenjohtajiston Jarkko Wuorisen, Teemu Hirvosen sekä hallituksen varajäsen Pekka Seleniuksen. Lisäksi valittiin valtuuston puheenjohtajisto Lenita Toivakka, Markku Kakriainen, Mikko Hokkanen sekä hallituksen jäsen Matti Lundenius. Puheenjohtajaksi nimettiin Jarkko Wuorinen ja varapuheenjohtajaksi Teemu Hirvonen. Sihteerinä toimii maakuntahallituksen sihteeri. Liitteet Liite 1 Hakuilmoitus nettiin Liite 2 Hakuilmoitusluonnos, lyhyt

15 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 11/ Maakuntahallitus Maakuntahallituksen kokousaikataulu alkuvuodesta 2014 Maakuntahallitus 227 Maakuntaliiton hallintosäännön 29 mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Vt. maakuntajohtaja: Maakuntahallituksen kokoukset pidetään alkuvuodesta 2014 seuraavasti: Ma klo 10 Ma klo 10 Ma klo 10 Ma klo 10 Ma klo 10 Päätös: Maakuntahallituksen kokoukset pidetään Ma klo 10 Ma klo 10 Ma klo 10 Ma klo 10 Ma klo 10 Lisäksi todettiin, että maakuntavaltuusto kokoontuu

16 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 11/ Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan hyväksyminen 37/ /2011 Maakuntahallitus Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan laadinta on edennyt ehdotusvaiheeseen. Etelä-Savon voimassa olevaa maakuntakaavaa täydennetään tuulivoimapuistoksi soveltuvien alueiden osalta. Kaavaehdotuksen nähtävillepanoa varten maakuntaliiton virasto on valmistellut osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja maakuntahallituksen valmisteluvaiheen palautteeseen antaman vastineen mukaisesti kaavaehdotuksen ja tuo sen nyt maakuntahallituksen käsittelyyn ja asetettavaksi julkisesti nähtäville. Kaavan ohjausryhmä on käsitellyt kaavaratkaisua kokouksessan Kaavaehdotuksen kaavaratkaisu koostuu kymmenestä tuulivoimatuotannon jatkosuunnitteluun soveltuvasta alueesta. Maakuntakaavassa osoitetaan seuraavat maakunnallisesti merkittävät tuulivoimaloiden sijoittamiseen soveltuvat alueet: Nro Nimi Kunta Enonkosken kk Enonkoski Kangasmäki Heinävesi Sarvikumpu-Sopakko Heinävesi Kilpimäki Heinävesi Niinimäki Pieksämäki Konnalamminmäki Puumala Syvälahti-Hanhijärvi Savonlinna-Enonkoski Savonrannan kk Savonlinna Laukunkangas Savonlinna-Enonkoski Savonlinnan Pihlajaniemi Savonlinna Maakuntakaavaehdotuksessa esitetään annettavaksi em. alueiden jatkosuunnittelua ohjaavia kohdekohtaisia suunnittelumääräyksiä. Lisäksi kaavaehdotuksessa esitetään annettavaksi kaikkea teollisen kokoluokan tuulivoimasuunnittelua koskeva yleismääräys. Kaavaehdotus koostuu kaavakartasta, kaavamerkinnöistä ja -määräyksistä sekä kaavaratkaisua perustelevasta kaavaselostuksesta ja selvitysasiakirjoista. Aineistot ovat kokousasian liitteenä lukuunottamatta A0-kokoisia kaavaehdotuskarttoja, jotka ovat esillä kokouksessa. Kokousasian liitteeksi on liitetty A3-kokoiset karttaotteet suunnitelluista alueista. Kaavaehdotuksen asettamisesta julkisesti nähtäville on säädetty maakäyttö- ja rakennuslain 65 :ssä: "Kaavaehdotus on asetettava julkisesti nähtäville. Nähtäville asettamisesta on tiedotettava kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Kunnan jäsenille ja osallisille on varattava tilaisuus esittää mielipiteensä asiassa (muistutus). Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, on ilmoitettava kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen. Mitä tässä pykälässä säädetään kunnasta, koskee maakuntakaavan osalta maakunnan liittoa. Kaavaehdotuksen asettamisesta nähtäville säädetään tarkemmin asetuksella." Maankäyttö- ja rakennusasetuksen puolella nähtävillepanosta on säädetty tarkemmin 12 :ssä: "Maakuntakaavaehdotus on pidettävä kaava-alueen kunnissa julkisesti nähtävänä vähintään 30 päivän ajan. Asianomaisten kuntien jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava maakunnan liitolle ennen nähtävänäoloajan päättymistä. Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on ilmoitettava niin kuin kunnalliset ilmoitukset asianomaisissa kunnissa julkaistaan, jollei asian merkittävyys edellytä laajempaa tiedottamista."

17 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 11/ Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus Lausuntojen pyytämisestä on säädetty puolestaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 13 :ssä: "Maakuntakaavaehdotuksesta on pyydettävä lausunto elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, niiltä kunnilta, joita asia koskee,kaava-alueeseen rajoittuvien alueiden maakuntien liitoilta ja tarpeen mukaan muilta maakuntakaavan kannalta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä." Lisätietoja: kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, puh , Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus hyväksyy tuulivoimaa käsittelevän Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan ehdotuksen ja asettaa sen maankäyttö- ja rakennuslain 65 :n ja -asetuksen 12 ja 13 :n mukaisesti julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot. Lisäksi maakuntahallitus antaa maakuntaliiton virastolle valtuudet tehdä kaava-asiakirjoihin teknisiä korjauksia ja pieniä täydentäviä lisäyksiä ennen nähtäville asettamista. Päätös: Esitys hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että - kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan ja - Markku Kakriainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo Maakuntahallitus Maakuntahallitus päätti kokouksessaan asettaa 1. vaihemaakuntakaavan eh do tuk sena nähtäville ja pyytää samalla lausunnot viranomaisilta, jäsenkunnilta ja muilta keskeisiltä intres si ta hoil ta. Kaavaehdotuksesta pyydettiin lähetetyin lausuntopyynnöin lausuntoa 67 ta hol ta. Määräaikaan ( ) saapui 31 lausuntoa. Lisäksi muutama lausunto saapui myöhäs sä. Myös niihin on annettu vastine. Maakuntaliiton virasto järjesti nähtävilläolon aikana kolme alu eel lis ta esittelytilaisuutta osallisille. Ne pidettiin Pieksämäellä, Heinävedellä ja Kaavaehdotus oli nähtävillä Savonlinnassa. Nähtävilläoloaikana muis tu tuksia saapui seu raa vas ti: - Enonkoski, Enonkosken kk tv1.900, yhteensä 5 muistutusta - Heinävesi, Kangasmäki tv2.902, yhteensä 11 erilaista muistutusta, joista yhtä on lähetetty 149 kertaa erikseen allekirjoitettuna ja postitettuna. Aluetta koskevia muistutuksia on osoite tie to jen perusteella jätetty 108 eri kotitaloudesta. - Puumala, Konnalamminmäki tv13.904, yhteensä 3 muistutusta - Savonlinna, Pihlajaniemi tv16.900, yhteensä 4 erilaista muistutusta, joista yhtä on lähetetty nel jä kertaa erikseen allekirjoitettuna ja postitettuna. - Savonlinna, Savonrannan kk tv16.902, yhteensä 1 muistutus - Savonlinna-Enonkoski, Laukunkangas tv16.903, yhteensä 2 muistutusta - Heinävesi, Sarvikumpu-Sopakko tv2.903 ja Kilpimäki tv2.904, Pieksämäki, Niinimäki tv11.900, Savonlinna-Enonkoski, Syvälahti-Hanhijärvi tv16.901, ei muistutuksia Maakuntaliiton virasto on valmistellut saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin vastineen, joka on ko kous asian liitteenä. Saadun palautteen perusteella kaavaa esitetään muutettavaksi seu raa-

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Maakuntahallitus 13.04.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 13.04.2015 klo 08:30-10:00 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/2014 1 Kunnanhallitus 13.08.2014 AKA 17:05-20:00 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:05-20:00 Puheenjohtaja Arffman

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75) Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75) Aika 30.03.2015 klo 16:00-20:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 17:00-21:11 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 236 116 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 AIKA 19.01.2015 klo 17:00-20:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 26.5.2014 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 26.5.2014 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 26.5.2014 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 84 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 85 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kanerva, os. Kauppakatu 1, 87100 Kajaani

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kanerva, os. Kauppakatu 1, 87100 Kajaani KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Maakuntahallitus 25.02.2013 AIKA 25.02.2013 Klo 10:00-13:55 PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kanerva, os. Kauppakatu 1, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Kunnanvaltuusto 13.02.2013 AIKA 19:00-20:22 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kunnanhallitus Aika 01.06.2015 18:30 Paikka Kunnanviraston kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 81 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 102

Lisätiedot