Kuluttajien energianeuvontajärjestelmä. Loppuraportti TEM:n päätös TEM/3082/ /2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuluttajien energianeuvontajärjestelmä. Loppuraportti 1.1.-31.12.2012 TEM:n päätös TEM/3082/05.05.03/2010"

Transkriptio

1 Kuluttajien energianeuvontajärjestelmä Loppuraportti TEM:n päätös TEM/3082/ /2010 Helmikuu 2013

2 2 (14)

3 Sisällysluettelo Johdanto WWW-portaali, puhelin- ja sähköpostineuvonta Neuvontatyö kentällä Neuvojien työkalut, koulutus, verkottaminen ja laadunvarmistus Viestintä ja markkinointi Seuranta ja vaikutusten arviointi Toiminnan koordinointi ja verkottaminen LIITTEET Liite 1 Resurssien käytön toteutuma Liite 2 Keskeisimmät tapahtumat - aikataulukaavio Liite 3 Luettelo alueellisesta energianeuvonnasta Liite 4 Tulokset vaikuttavuus (raportointikausi saakka) 3 (14)

4 Johdanto Kuluttajien energianeuvontajärjestelmää on kehitetty suunnitelmien mukaisesti. Tässä raportissa kuvataan Kuluttajien energianeuvontajärjestelmä (TEM/3082/ /2010) -hankkeen toiminnot väliseltä ajalta. Kustakin kuudesta osaprojektista on esitetty tavoitteet ja keskeisimmät toteutetut toimenpiteet. Hankkeen resurssiyhteenveto esitetään liitteessä 1. Kustannusten toteutumana on taulukossa esitetty kustannukset Kuluttajien energianeuvontajärjestelmä -hankkeen alusta saakka joulukuun 2012 loppuun ( ). Hankkeen toteutuneet kustannukset sisältävät vuoden 2011 alueellisten neuvontahankkeiden kustannukset sekä vuoden 2012 alueellisten hankkeiden kustannuksia elokuun loppuun 2012 saakka. Loput vuoden 2012 alueellisten hankkeiden kustannuksista toteutuvat vuoden 2013 alkupuolella hankkeiden loppuraportoinnin yhteydessä. Alustavan arvion mukaan neuvontahankkeiden kustannuksia tilitetään Motivalle vielä runsaat euroa alkuvuoden 2013 aikana. Koko hankkeen (TEM/3082/ /2010) etenemisestä, resurssien käytöstä ja tuloksista raportoidaan ministeriölle mennessä. Keskeisimmät tapahtumat ja tilaisuudet esitetään liitteessä 2 (aikataulukaavio). Luettelo vuonna 2012 käynnistyneistä alueellisista energianeuvonnoista liitteessä 3. Liitteessä 4 esitetään seurantatuloksia hankkeen ensimmäiseltä raportointikaudelta Loppuvuoden 2012 tulokset esitetään loppuraportissa keväällä (14)

5 1 WWW-portaali, puhelin- ja sähköpostineuvonta Tavoite Vuoden 2012 keskeisiä painopistealueita ovat www-portaalin tekninen toteutus, ulkoasun toteutus sekä sisällön suunnittelu ja toteutus. Vuoden aikana tullaan toteuttamaan yksi työkalu, joka palvelee sekä kuluttajia että neuvojia (lämmitysjärjestelmien vertailutyökalu) ja varaudutaan toisen työkalun suunnitteluun ja toteutukseen. Käynnistetään yhden luukun periaatteen mukainen puhelinneuvontajärjestelmä hyödyntäen neuvonnassa mukana olevia kenttäneuvonnan resursseja. Toteutetut toimenpiteet WWW-portaalin teknisestä toteutuksesta järjestettyyn hankintakilpailuun saapui tammikuun loppuun mennessä yhteensä 6 tarjousta, joiden vertailun jälkeen tekniseksi toimittajaksi valittiin Mearra Finland Oy. Sopimusneuvottelujen tuloksena sopimus solmittiin ja työt käynnistyivät toukokuussa. WWW-portaalin ulkoasu kilpailutettiin toukokuussa ja saapuneista tarjouksista päädyttiin sopimukseen FWD Helsingin kanssa. Ulkoasun suunnittelu ja toteutus tapahtui kiinteässä yhteistyössä www-portaalin teknisen toteutuksen kanssa. Työskentelytapa teknisessä toteutuksessa on ollut aktiivisen interaktiivinen ja se sisälsi kymmenen viikon pituista ns. sprinttiä, joiden viikoittaiseen päivän pituiseen katselmukseen osallistui koordinaation edustaja. WWW-portaalin tekninen toteutus valmistui marraskuun loppuun mennessä. Sisällön tuotannon ja lopputestauksen aikana palvelua voidaan hioa ennen julkistusta. Työtä on valvonut kolmesti kokoontunut ohjausryhmä, jossa on edustajia tilaajan ja toteuttajan puolelta sekä osin tilaajan tukena ulkopuolinen konsultti Androidi Oy:stä. WWW-palvelun sisällön tuotanto käynnistyi marras-joulukuussa ja se kestää maaliskuun 2013 loppuun saakka. Järjestelmän testauksiin osallistuu alkuvuonna myös alueellisia neuvojia. WWW-palvelun julkinen lanseeraus on Oma Koti messujen yhteydessä huhtikuun alussa. Eri neuvontatyökalujen (erityisesti lämmitysjärjestelmien vertailutyökalun) toteutusta selvitettiin. Tiedonvaihtoa ja neuvotteluja käytiin tähän liittyen myös ympäristöministeriön korjausrakentamisen neuvonnan kanssa. Lämmitysjärjestelmien vertailutyökalun toteutus käynnistettiin kesällä Benet Oy:n kanssa pohjautuen jo olemassa olevan työkalun kehittämiseen ja ylläpidon varmistamiseen tuleville vuosille. Vertailutyökalu viimeistellään vuoden 2013 alussa. Valtakunnallisen puhelin/sähköpostineuvonnan tarjouspyynnöt valmisteltiin ja tarjouksia saatiin valtakunnallisilta järjestöiltä ja yhdistyksiltä. Pirkanmaan Martat valittiin valtakunnallisen kodin ja asumisen energiankäytön puhelin/sähköpostineuvonnan pilottineuvojaksi ja Pientalorakentamisen kehittämiskeskus PRKK lämmitysjärjestelmiin liittyväksi pilotiksi. Puhelin- ja sähköpostineuvonta jouduttiin kuitenkin siirtämään käynnistettäväksi vasta vuonna 2013 johtuen neuvontapuhelimen teknisen toteutuksen vaihtoehtojen selvitysten pitkittyessä palveluntarjoajien vuoksi. 5 (14)

6 2 Neuvontatyö kentällä Tavoite Vuonna 2012 jatketaan valmisteluja kenttäneuvonnan käynnistämiseksi ja kriteerien sekä toiminnan pelisääntöjen tuottamiseksi, jotta kenttäneuvontaan ei tulisi pitkää katkosta pilothankkeiden päättymisen jälkeen, ja jotta se sujuisi joustavasti. Kunnat nähdään luontevina neuvonnan antajina kuluttajiin päin ja erityisesti maakuntien keskuskaupunkien eli maakuntakeskusten rooli vaikuttaa keskeiseltä osana kansallista energianeuvontaverkostoa siten, että ne ottaisivat vastuuta mahdollisuuksien mukaan koko maakunnan alueesta. Tavoitteena on pitkäjänteinen yhteistyö, jonka tilausten suuruus riippuu käytettävissä olevista, vuosittain vahvistettavista resursseista. Hankkeiden käynnistämisestä kuullaan ohjausryhmää ja niistä sovitaan yhdessä TEM:n kanssa. Kannustetaan myös toimijoita hyödyntämään neuvontatyön rahoitusmahdollisuuksia esimerkiksi käynnissä olevien Rakennerahastohankkeiden tai vastaavien kautta. Pyritään myös vaikuttamaan valmisteilla oleviin ohjelmakausiin, jotta energiatehokkuusasiat ja mahdollisuus energianeuvontaan ja -viestintään saataisiin kytkettyä osaksi niiden sisältöjä. Hyödynnetään lisäksi esimerkiksi valtakunnallisia toimijoita yhden luukun periaatteen toteuttamisessa. Tehdään Motivasta pienimuotoisesti energianeuvontaa tarkoituksenmukaisella tavalla. Toteutetut toimenpiteet Hakemuksia ensimmäiseen tammikuussa päättyneeseen maakunnallisia toimijoita koskevaan hankehakuun saapui 13 maakunnasta. Alkuvuodesta käytiin täsmentäviä neuvotteluja muutamien hankkeiden kanssa (mm. Uusimaa, Kainuu, Etelä-Savo, Lappi ja Etelä-Pohjanmaa). Pääsääntöisesti 1.3. käynnistyi maakunnallinen neuvonta 10 alueella (Etelä- ja Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Kymenlaakso, Pirkanmaa, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa, Päijät-Häme, Satakunta sekä Varsinais-Suomi, pääkaupunkiseudulla neuvontaa antaa Helsingin ympäristökeskus). Lapin alueella neuvontatyö käynnistyi 1.5. Kainuu on kiinnostunut toteuttamaan neuvontaa, mutta sopimusta neuvontatyöstä ei kuluvan vuoden aikana solmittu. Etelä-Savossa ei tässä vaiheessa käynnistynyt alueellista neuvontaa neuvotteluista huolimatta. Alkuvuonna valmisteltiin toiminta-, raportointi- ja viestintäohjeet maakunnalliselle neuvonnalle tavoitteena pitkäjänteinen neuvontatyö kentällä. Tilattiin keväällä neuvontatyöt edellä mainituilta toimijoilta ja ohjeistettiin sekä tuettiin niitä neuvontatyön aloittamiseen sekä henkilökohtaisella opastuksella että järjestetyssä verkottumistilaisuudessa. Verkottumistilaisuuden toteutus raportoidaan osaprojektin 6 (Toiminnan koordinointi ja verkottaminen) yhteydessä. Tehtiin hankkeille hankekohtaiset kustannusyhteenvetopohjat raportointia varten ja neuvottiin hankepartnereita neuvonnan toteuttamiseen sekä raportointiin ja hankkeiden hallinnointiin liittyvissä kysymyksissä. Hankkeet toimittivat väliraportin toiminnastaan (31.8. saakka) Motivaan mennessä sekä loppuraportin koko vuoden toiminnasta mennessä. Hankkeiden loppuraporttien läpikäynti on parhaillaan käynnissä. 6 (14)

7 Osallistuttiin alueellisten neuvontojen ohjausryhmiin (Pohjois-Karjala 4.4. ja 22.9., Keski-Suomi 5.6., Tampere , Oulu ja , Satakunta , Etelä- Pohjanmaa 12.9., Päijät-Häme 26.6., ja sekä Pääkaupunkiseutu ja ). Pidettiin yhteyttä myös muihin neuvontaa tekeviin organisaatioihin mm. osallistumalla Uudenmaan liiton neuvontakokonaisuutta valmistelevan hankkeen ohjausryhmän kokoukseen Lisäksi osallistuttiin Uudenmaan liiton perustaman energianeuvonnan työryhmän kokoukseen Työryhmä perustettiin yhteistyön ja verkottumisen tueksi. Tietoa on lisäksi vaihdettu mm. Lappeenrannan alueen energianeuvontaa valmistelevien henkilöiden kanssa. Valtakunnallisesta neuvonnasta pidettiin esitys Lappeenrannassa alueellisessa neuvonnan aloitustilaisuudessa. Valmisteltiin yhden luukun periaatetta palvelevaa puhelin- ja sähköpostineuvonnan alihankintaa, josta jätettiin tarjouspyynnöt valituille, kohdennetuille valtakunnallisille neuvontaorganisaatioille toukokuussa. Tämä on raportoitu osatehtävän 1 (Www-portaali, puhelin- ja sähköpostineuvonta) yhteydessä. Jonkin verran puhelin- ja sähköpostineuvontaa on tehty myös Motivassa. Yhtenä neuvontatapahtumana oli Helsingin messukeskuksessa järjestetyt Omakoti-messut , joka tarkemmin raportoidaan osatehtävässä 4 Viestintä ja markkinointi. Kuluttajien energianeuvonta oli vahvasti esillä valtakunnallisilla Asuntomessuilla Tampereella, jossa Ekokumppanit neuvoivat kuluttajia energianeuvontaklinikalla. Marraskuun alussa 2012 käynnistettiin haku vuoden 2013 maakunnallisen neuvonnan hankkeille. Valmisteltiin hakuun liittyvät dokumentit ja tiedotettiin hausta laajasti. Hakuaikataulusta oli jo aiemmin informoitu, joten hakuaika hankkeille oli marraskuu. Hakuajan puitteissa saatiin 18 hakemusta, joista yksi ei täyttänyt hakukriteereitä, joten käsittelyyn päätyi 17 alueellista hakemusta. Saapuneiden hankkeiden osalta pyydettiin toimijoilta lisätäsmennyksiä joulukuun alkupuolella ja neuvottiin heitä suunnitelmien tarkentamisessa. Hankkeet aloittivat toimintansa vuoden 2013 alusta, ja Motivan tilaukset liitteineen lähetettiin tammikuun loppupuolella. Motivan/TEM:n rahoitusosuudet vaihtelevat hankkeissa alueen toiminnan, väestöpohjan ja toiminnan edellisen vuoden vaikuttavuuden mukaan. 7 (14)

8 3 Neuvojien työkalut, koulutus, verkottaminen ja laadunvarmistus Tavoite Kehitettyä neuvojakoulutusta pilotoidaan alkuvuodesta 2012, josta saatavan palautteen perusteella koulutusohjelmaa ja -mallia kehitetään. Keväällä 2012 toteutetaan roadshow-tyyppinen 4 5 koulutustilaisuuden sarja sisältäen keskeiset kuluttajien energianeuvonnan aihealueet. Samanaikaisesti kehitetään neuvojien pätevyydenosoittamismenetelmää. Työkalujen kehittämisessä tehdään vahvasti yhteistyötä mm. Adato Energian ja energiayhtiöiden sekä vakiintuneiden neuvontaorganisaatioiden kuten energiatoimistojen kanssa kehittämällä jo olemassa olevia sekä luomalla uusia työkaluja ja toimintatapoja kuten laskureita ja hyvien käytäntöjen tietopankkia. Energiaeksperttitoiminnalle kehitetään verkkopohjainen materiaalikansio ja toimintamalli nykyjärjestelmää kehittämällä. Neuvojien verkottamispäivää (korvaa yhdyshenkilöpäivän) pilotoidaan järjestämällä workshop-tyyppisiä koulutussessioita verkostotapaamisiin. Toteutetut toimenpiteet Ensimmäinen pilottikoulutus Energiatehokkuusneuvonnan koulutuspäivä johdatus energianeuvonnan aihealueisiin järjestettiin Työtehoseuran (TTS) tiloissa Rajamäellä. Koulutus kattoi asumisen, uudis- ja korjausrakentamisen sekä liikkumisen energiankäytön tehostamisen keinot kotitalouksissa. Koulutukseen osallistui 27 neuvojaa eri puolilta Suomea. Tapahtuman yleisarvio oli 3,0 (asteikolla heikko kiitettävä 1 4). Tapahtuman palautteessa kysyttiin myös, mitä aihealueita asumisen, liikkumisen ja uudisja korjausrakentamisen kokonaisuuksissa toivotaan käsiteltävän syksyn maakunnallisissa koulutuksissa. Erityisesti toivottiin enemmän koulutusta lämmitysjärjestelmistä ja korjausrakentamisesta. Valmisteltiin, markkinoitiin ja toteutettiin yhteistyössä TTS:n kanssa vastaavanlainen koulutuspäivä syksyn aikana eri puolilla Suomea. Koulutukset järjestettiin Tampereella, Kuopiossa, Oulussa ja Lappeenrannassa. Koulutuksiin osallistui yhteensä 75 neuvojaa. Koulutukset saivat yleisesti hyvää palautetta ja erityisesti hyviä arvosteluita saivat tilaisuuden ilmapiiri, asiantuntevat puhujat ja opettavaiset kokonaisuudet. Monien mielestä yhdessä päivässä oli kuitenkin todella paljon tietoa, jolloin käytännönläheisiä ja yksityiskohtaisia esimerkkejä ei ehditty käymään niin paljon läpi. Osa kävijöistä olisi myös kaivannut enemmän keskustelua erilaisissa pienissä työpajoissa, jolloin voitaisiin myös tehdä esimerkiksi ryhmätöitä ja oppia myös muilta neuvojilta. Kaiken kaikkiaan palaute oli positiivista ja neuvojat olivat tyytyväisiä tarjontaan. Osallistujat olivat erittäin aktiivisia näissä maakunnissa järjestetyissä koulutustilaisuuksissa ja he arvostavat koulutustilaisuuksien järjestämistä pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että koulutukset olisi hyvä järjestää kerran vuodessa, osalle riittäisi joka toinen vuosi. Neuvojille suunnattujen työkalujen toteutuksessa hyödynnetään valtakunnallisten järjestöjen ja yhdistysten sekä mm. Adato Energian tietotaitoja: valmisteltiin tarjouspyynnöt koskien mm. kodin energiankäyttöön (lämmitys ja lämmitysvalinnat, sähkön 8 (14)

9 käyttö ja veden kulutus) liittyviä tietoaineistoja sekä energiaeksperttimateriaalin tuotantoa. Lämmityksestä ja lämmitysjärjestelmien tietoaineistoista solmittiin sopimus Pientalorakentamisen kehittämiskeskuksen (PRKK) kanssa, kodin sähkönkäytöstä Adato Energian kanssa sekä energiaeksperttitoiminnasta Suomen Kiinteistöliiton kanssa, joka hyödyntää työssä alihankkijana Suomen Isännöintiliittoa. Pientalorakentamisen kehittämiskeskuksen ja Suomen Kiinteistöliiton kanssa pidettiin yhteisiä suunnittelupalavereja. Tietoaineistot ovat käytettävissä alkuvuonna 2013 lukuun ottamatta Adato Energian kodin sähkönkäyttöä käsittelevää aineistoa, koska ko. selvityshankkeen toteutus on viivästynyt. Tarvetta on tuottaa tietoa ja aineistoja lisäksi mm. kodin veden käytöstä. Järjestettiin energianeuvonnan verkottumis- ja kouluttautumistilaisuus, joista ensimmäinen päivä oli erityisesti tarkoitettu alueellisen neuvonnan toimijoiden verkottumiseen, kun taas toiseen koulutuspäivään olivat tervetulleita myös muut energianeuvonnan parissa työskentelevät. Tilaisuus kiinnosti alueellisia neuvojia ja siihen osallistui 24 henkilöä ja toiseen päivään osallistui lisäksi kolme muuta neuvonnan parissa työskentelevää henkilöä. Tapahtuman yleisarvio oli 3,4 (asteikolla heikko kiitettävä 1 4). Kaksipäiväiset tilaisuudet mahdollistavat aidon verkottumisen mahdollisuuden, koska eri puolelta Suomea saapuvat neuvojat ovat aidosti läsnä ilman myöhässä saapuvia tai ajoissa lähteviä henkilöitä. Neuvontatyön laadukkaassa kehittämisessä toimii apuna Koordinet Oy, jonka kanssa kehitetään erilaisia toimintatapoja, kuten neuvontatyön mentorointia. Mentoroinnissa on käynnistynyt pilot-tyyppisesti kehityshanke, jossa mentorina toimii pitkän ja monipuolisen kokemuksen omaava Ekokumppanit Tampereelta ja aktorina vuonna 2012 Lappeenrannassa EAKR-rahoituksella käynnistynyt neuvonta. Mentorointihanke tuottaa aineistoa ja toimintatapoja hyödynnettäväksi vastaisuudessa muillakin alueilla. 9 (14)

10 4 Viestintä ja markkinointi Tavoite Kuluttajaneuvonnan viestinnässä vuoden 2012 alkupuoliskon toimet painottuvat neuvojien sekä tärkeiden sidosryhmien verkottumisen tukemiseen, sisäiseen ja sidosryhmäviestintään. Viestintä tukee ja edistää verkoston toiminnan käynnistymistä muun muassa markkinoimalla neuvojille tietoaineistoja, tarjoamalla neuvojien omaan viestintään työkaluja (kuten esittelyaineistoja, tiedotepohjia ja -materiaaleja, yhteistä ilmettä tukevaa kuva-aineistoa) sekä koostamalla neuvontajärjestelmän ja -verkoston uutisista ja tapahtumista yhteisiä viestintäaineistoja. Energianeuvonta on esillä mediaviestinnässä luontevissa yhteyksissä: järjestelmän kehittämisen ja toiminnan käynnistämisen näkökulmasta tärkeissä etapeissa sekä tapahtumien ja energiankäytön tehostamista edistävien ajankohtaisten aiheiden viestinnässä. Vuoden toisella puoliskolla viestintä aloitti valmistelut energianeuvontajärjestelmän tärkeimmän käyttöliittymän, www-portaalin, laajamittaiseen lanseeraukseen kuluttajille ja sidosryhmille. Kuluttajien tietoisuuden lisääminen tarjolla olevista neuvontapalveluista internetissä, tapahtumissa, puhelimitse tai henkilökohtaisesti edellyttää huolellisesti suunniteltua monikanavaista markkinointiviestintää. Toteutetut toimenpiteet Tammi-huhtikuussa koordinaation viestintä antoi tukea alueellisen neuvontatyön käynnistämiseen haku- ja sopimusvaiheissa. -sivustoa on päivitetty ja se ohjaa myös suoraan alueellisten toimijoiden tietoihin. Neuvojien extranet-palvelu avattiin Motiva.fi -sivustolla. Extranet sisältää muun muassa alueellisen neuvonnan järjestämiseen liittyviä tieto- ja seuranta-aineistoja, ohjeita, viestintämateriaaleja ja -ohjeita, logot ja vuosikellon. Vuoden ensimmäisessä Motiva Xpress -lehdessä julkaistiin artikkeli Joensuun rakennusvalvonnan toteuttamasta energianeuvonnasta Pohjois-Karjalassa sekä kerrottiin ennakkotietoa maakunnissa käynnistyvästä energianeuvonnasta. Kesäkuussa ilmestyneessä Motiva Xpressissä oli artikkeli energianeuvonnan aloittamisesta kymmenen eri toimijan voimin. Lokakuussa ilmestyvässä lehdessä kerrottiin Kymenlaakson energianeuvonnasta, ja joulukuun lehdessä ensimmäisen Neuvonnan vuosipäivän kuulumisia. Energianeuvonnan uutiskirje toimitettiin vuoden aikana yhdeksän kertaa. Näistä kuusi oli yleisiä uutiskirjeitä (laaja sidosryhmäjakelu, tilaajia 656). Lisäksi neuvojaverkostolle toimitettiin kolme sisäistä uutiskirjettä, jotka sisälsivät hanketietoa koordinaatiolta neuvontatyötä maakunnissa tekeville toimijoille. Alueellisen neuvonnan käynnistymisestä tiedotettiin maalis-huhtikuun vaihteessa järjestettyjen Oma Koti messujen yhteydessä. Messuilla Motiva, Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus PRKK sekä Suomen Omakotiliitto tarjosivat kuluttajille neuvontaa osastoilla sekä järjestivät messujen ajan Kysy asiantuntijalta -kyselytunnin messujen ohjelmalavalla. Oma Koti messuilla vieraili noin kävijää. Osastolla järjestettyyn kilpailuun osallistui 216 vierailijaa. Energiansäästöviikolla ( ) kuluttajien energianeuvonta oli mukana Ylen Aamu-TV:n suorassa lähetyksessä. 10 (14)

11 Lisäksi energianeuvonta oli esillä mm. liikkumisen ohjauksen LIVEverkottumistilaisuudessa Tampereella, sekä Kouvolassa järjestetyillä RAK-messuilla KSS Energian osastolla, jossa esiteltiin alueellista energianeuvontaa Kymenlaakson alueella. Lisäksi tehtiin tiedote energianeuvontapisteen avaamisesta Asuntomessuilla. Kuntamarkkinoilla 3.5. Tampereella pidetty esitys viestinnästä ja neuvonnasta käsitteli myös kuluttajaneuvonnan valtakunnallista tilannetta. Tietoa kuluttajien energianeuvonnasta on välitetty mm. osallistumalla Ilmastoviestinnän ohjausryhmään sekä tuottamalla aineistoja Ilmastoviestinnän Klimaatti-uutiskirjeeseen, liikkumisen ohjauksen LIVE-uutiskirjeeseen ja Korjausneuvonnan uutiskirjeeseen. Alueelliset neuvontaorganisaatiot ovat tilanneet esitteitä yhteensä kpl. Tilattuja esitteitä oli 26 erilaista liittyen kodin energiankäyttöön, viisaaseen liikkumiseen, energiatehokkaaseen rakentamiseen ja lämmitysjärjestelmiin. Kahta esitettä (Kodin energiaopas ja Sähkönkuluttajan viikko) toimitetaan vielä syksyn aikana, kun ne saadaan päivitysten jälkeen painosta. Suosituimpia esitteitä olivat Lämpöä ilmassa, opas ilmalämpöpumpuista, Hyvä talo -esite, Tutki pientalosi energiankäyttö ja Ostajan opas. Lisäpainoksia otettiin yhteensä 22 julkaisusta. 11 (14)

12 5 Seuranta ja vaikutusten arviointi Tavoite Vuonna 2012 hankkeessa jatketaan neuvonnan seurannan ja arvioinnin menetelmien ja toimintatapojen sekä työkalujen kehittämistä erityisesti www-portaaliin, puhelin- ja sähköpostineuvontaan, mutta myös muihin neuvontatoimiin liittyen. Vuoden toisella puoliskolla toteutetaan neuvontatyöhön suunnattu kysely, jolla kartoitetaan neuvonnan tuloksia (toteutettuja toimenpiteitä jne.) kuluttajien keskuudessa. Toteutetut toimenpiteet Energianeuvojien käyttöön tuotettiin Excel-pohjainen neuvontaloki, johon kirjataan kaikki henkilökohtaisen neuvonnan tapahtumat (sähköposti, puhelin, kasvokkain). Lokin käyttämiseksi on tuotettu ohjeistus ja henkilörekisterilainsäädännön vaatima rekisteriseloste. Myöhemmin loki siirretään toimimaan internetin kautta. Kuluttajakyselyn toteuttamiseksi on tehty tyyppisäästöselvitys, johon on koottu luetteloksi tyypillisimmät energiansäästökeinot ja niiden tuoma keskimääräinen säästö. Luetteloa oli tarkoitus hyödyntää energiansäästöjen arvioinnissa loka/marraskuussa kuluttajille tehtävässä alihankintana toteutettavassa kyselyssä, jossa tavoitteena oli selvittää toteutettuja energiansäästötoimenpiteitä. Kyselyä ei kuitenkaan voitu toteuttaa, koska alueellisissa neuvonnoissa ei ollut kerätty pyydetyn mukaisia yhteystietoja neuvontaa saaneista kuluttajista. Seurannan tärkeyttä on sittemmin edelleen korostettu alueellisille toimijoille. Koko vuoden 2012 tulokset tavoitetuista kuluttajista eivät ole vielä käytettävissä. Ne raportoidaan hankkeen loppuraportissa keväällä Yhteensä hankkeiden järjestämiin kohdennettuihin tilaisuuksiin osallistui lähes henkilöä ajanjaksolla tammielokuu Yleisluonteisissa tilaisuuksissa arvioitiin saavutetun lähes henkilöä samalla ajanjaksolla. Koordinaatiolle palautuneen tiedon mukaan henkilökohtaista neuvontaa on annettu yhteensä yli kertaa tammi-elokuussa Liitteessä 4 esitetään raportoidut toimet ajanjaksolta Loppuraportoinnissa useimmat neuvontaorganisaatioista palauttivat lokin, mutta neuvontatapahtumia oli edelleen kirjattu melko vähän. 12 (14)

13 6 Toiminnan koordinointi ja verkottaminen Tavoite Toiminnan koordinointi vastaa koko toiminnasta, sitoo toimintoja ja toimijoita yhteen verkottamalla sekä huolehtimalla osaprojektien joustavasta ja toisia tukevasta toteutuksesta. Vuonna 2012 koordinoidun järjestelmän suunnittelu- ja toteutustyö on päässyt täyteen vauhtiin pilothankkeiden, toteutettujen kartoitusten ja tehdyn arvioinnin jälkeen. Tärkeää on siis huolehtia koko järjestelmän laadukkaasta toteutuksesta vuonna 2012, jolloin luodaan pohja ja toimintatavat seuraavien vuosien toiminnoille. Koordinointi seuraa ja tekee yhteistyötä tarkoituksenmukaisessa laajuudessa muiden kuluttajille suunnattujen neuvontatoimintojen kuten esimerkiksi valtakunnallisen liikkumisen ohjauksen, korjausrakentamisen neuvonnan ja energiayhtiöiden kanssa. Myös näiden rahoittajien ja sidosryhmien kanssa verkotutaan. Järjestetään vuonna 2012 energianeuvonnan verkottumispäivä. Myös muiden maiden energianeuvontakäytännöistä ja käyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä pyritään ottamaan oppia mm. syyskuussa 2012 järjestettävän Energy Efficiency and Behaviour konferenssin välityksellä. Sen päärahoittaja on Sitra. Myös TEM, YM, LVM ja MMM osallistuvat suunnitelmien mukaan rahoitukseen. Suunnitteilla on lisäksi järjestää keväällä 2012 Tallinnassa kuluttajien energianeuvonnasta yhteistyöseminaari, johon osallistuu Pohjoismaiden ja Baltian asiantuntijoita. Varaudutaan pienimuotoisesti käynnistämään selvitys aiheista, joista kaivataan luotettavaa tietoa energianeuvontatyöhön, mutta joissa ei ole käynnissä/nähtävissä tiedon päivitystä muiden toimesta. Toteutetut toimenpiteet Kuluttajien energianeuvonnan ytimen Motivassa muodostaa hankkeen eri alaprojektien projektipäälliköistä koostuva ydinryhmä, joka kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa yksittäisten työpalaverien ohella. Lisäksi helmikuun alussa pidettiin kuluttajaneuvonnasta kick off -tilaisuus kaikille keskeisesti kuluttajien energianeuvonnan parissa työskenteleville motivalaisille. Elokuussa pidettiin neuvontahankkeen onnistunut kehitysja suunnittelupäivä Koordinet Oy:n johdolla. Päivä tuotti konkreettisia jatkotoimenpiteitä neuvonnan kehittämiseen. Yhteistyötä on tehty sekä valtakunnallisen liikkumisen ohjauksen että korjausrakentamisen kanssa mm. järjestämällä yhteinen valtakunnallinen neuvonnan vuosipäivä Finlandia-talossa, johon osallistui yhteensä 188 henkilöä. Kaikki kolme iltapäivän rinnakkaissessiota kiinnostivat osallistujia ja osallistujat jakaantuivat seuraavasti: kuluttajien energianeuvonta 67, korjausrakentamisen neuvonta 80 ja viisas liikkuminen 41 henkilöä. Yhteisen tapahtuman tarkoituksena oli vahvistaa kuluttajille suuntautuvan neuvonnan toimijoiden yhteistyötä ja tiedonvaihtoa sekä tarjota uusia näkökulmia ja tietoa käytännön neuvontatyöhön. Motiva vastasi pääasiassa tilaisuuden ja näyttelyn käytännön järjestelyistä. Kunkin verkoston koordinaattorit hoitivat viestintää ja kutsuja omille verkostoilleen. Paikan päällä verkostojen koordinaatiot huolehtivat yhteistyössä mm. ilmoittautumistiskistä sekä ao. rinnakkaissessioiden järjestelyistä. Tilaisuuden kustannukset jakaantuivat kolmen tahon kesken: ympäristöministeriö, Motiva/liikennevirasto sekä Motiva/työ- ja elinkeinoministeriö. 13 (14)

14 Tapahtuman yleisarvio oli 3,7 (asteikolla heikko - erinomainen 1-5). Erityisesti tapahtuman jakaantuminen yhteiseen ja rinnakkaisiin osioihin keräsi kiitos. Suurin osa vastaajista koki, että myös jatkossa tarvitaan vastaavanlaisia tilaisuuksia, joissa eri verkostojen edustajat kohtaavat toisiaan. Osallistuttiin valtakunnalliseen liikkumisen ohjauksen verkottumistilaisuuteen Tampereella. Energiayhtiöt on myös yksi keskeinen yhteistyötaho. Toukokuussa pidetyssä yhteistyötapaamisessa Adato Energia Oy:n ja Energiateollisuus ry:n kanssa sovittiin useita yhteisiä jatkotoimenpiteitä, mm. alustuksen pitämistä kuluttajaneuvonnasta pidettävillä energiayhtiöiden neuvontapäivillä. Lisäksi kuluttajaneuvonnasta pidettiin alustus Energiapalveluiden toimenpideohjelman vuosiseminaarissa Toteutettiin verkottumistilaisuus Tampereella maakunnallisille hankkeille. Tilaisuuteen osallistui 26 henkilöä. Tapahtuman yleisarvio oli 3,3 (asteikolla heikko kiitettävä 1 4). Tapahtuman palautteessa kysyttiin myös toiveita aihealueista syksyn koulutuspäiville toteutettu verkottumis/koulutustilaisuus on raportoitu kohdassa 3 - Neuvojien työkalut, koulutus, verkottaminen ja laadunvarmistus. Kuluttajien energianeuvonnan ohjausryhmään on kutsuttu mukaan energiateollisuuden edustaja. Vuonna 2012 pidettiin kolme ohjausryhmän kokousta (9.2., 4.6. ja ), jotka Motiva on valmistellut. Ohjausryhmään kuuluvat edustajat työ- ja elinkeinoministeriöstä, ympäristöministeriöstä, liikenne- ja viestintäministeriöstä, Sitrasta, Suomen Kuntaliitosta, Energiateollisuudesta sekä Motivasta. Työ- ja elinkeinoministeriön vastuuhenkilönä kuluttajien energianeuvonnan kehittämisessä alusta alkaen toiminut Erkki Eskola jäi eläkkeelle , josta alkaen ministeriön yhdyshenkilönä on toiminut Annukka Saari. TEM:n yhdyshenkilön kanssa on pidetty säännöllisesti tapaamisia. Lisäksi elokuussa järjestettiin viestintään liittyvä yhteistyötapaaminen TEM:n ja Motivan kesken, johon yhdyshenkilöiden lisäksi osallistui molempien organisaatioiden viestinnän edustajia. Palaverissa sovittiin konkreettisista jatkotoimenpiteistä viestinnän tiivistämiseksi. TEM:ssa on alkanut designer-hanke, jonka johdosta Sitran ja TEM:n rahoittama TEM:iin sijoittunut Designer tulee toimimaan kuluttajien energianeuvonnan parissa vuonna Ensimmäinen yhteistyöpalaveri järjestettiin Helsingissä syyskuuta järjestetty Behave-konferenssi (www.behave2012.info) palvelee myös kuluttajien energianeuvonnan kehittämistä. Konferenssiin osallistui yli 200 henkilöä ja siellä oli myös esitys kuluttajien energianeuvonnasta, jonka piti kuluttajien energianeuvontaa vuonna 2012 arvioinut Koordinetin Pirkko Kasanen. Esitys valmisteltiin yhteistyössä TEM:n, Motivan ja Koordinetin kesken. Konferenssista antoi palautetta 82 henkilöä ja kokonaisarvosanaksi arvioitiin 3,11 (asteikolla heikko 1- kiitettävä 4). Energianeuvonnasta pidettiin esitys mm. Kuntien Ilmastokonferenssissa Tampereella. Kuluttajien energianeuvontaa on esitelty TTS:n Ecohousing-hankkeen latvialaisille projektikumppaneille (Baltic Environmental Forum) Helsingin Energiakeskuksessa IEA:n (Internal Energy Agency) maatutkinnan kansainväliselle arviointiryhmälle esiteltiin kuluttajien energianeuvontaa Yhteistyöseminaaria kuluttajien energianeuvonnasta ei järjestetty Tallinnassa vuonna Behave-konferenssi ja siellä olleet esitykset osaltaan kattoivat energianeuvonnan kansainvälisiä tarpeita. 14 (14)

15 Liite 2 Keskeisimmät tapahtumat aikataulukaavio

16 Kuluttajien energianeuvonta: Keskeisimmät tilaisuudet ja tapahtumat LIITE 2 Vuosi 2012 Päivitetty: Toimenpiteitä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Pysyvän järjestelmän kehittäminen Workshop suunnittelupalaveri, Workshop (visio, toteutus) 3.2. (Motiva kickoff) Projektipäällikköpalaverit (Motiva) (Motivan suunnittelua) Ohjausryhmän kokoukset Palaverit TEM-Motiva , (viestintäyhteistyö+aj ankohtaiset asiat) (Designer) Alueellista neuvontaa antavien organisaatioiden ohjausryhmän palaverit 2012 Energiaviisaskuluttaja 2012 (Benet) 5.6. ASIAA! Asukkaiden ilmastoteot asuinalueilla (Helsingin kaupunki) Kymenlaakson rakentamisen ja asumisen energianeuvonta (Kotkan kaupunki) Karpalo 2 (Lahden kaupunki) Asukkaiden energia- ja ilmastotekojen edistäminen Oulussa (Oulun kaupunki) Pohjois-Karjalan energianeuvontahanke ( Pohjois-Karjalan maakuntaliitto) Energianeuvonta Satakunnassa (Prizztech Oy) Ranen neuvontapalvelun maakunnallistaminen (Tampereen kaupunki) Kentällä toteutettava kuluttajien energianeuvonta Varsinais- Suomessa ( Turun kaupunki, Valonia) Kuluttajien energianeuvonta Kainuussa (Snowpolis Oy) Lapin energianeuvonta (Rovaniemen AMK) Kuluttajien energianneuvonta Etelä-Pohjanmaalla (Thermopolis Oy) Yhdyshenkilö- ja koulutus- ja verkottumistilaisuudet suunnittelu Energianeuvonnan pilotkoulutus - maakuntakoulutukset (TTS) Energianeuvonta - syventävät koulutukset (Motiva) (pilot) 3.10 (Tre), (Kuopio), (Oulu), (Lpr) Neuvontaa antavien organisaatioiden verkottumistilaisuus Kick off Tre Yhteistyö muiden neuvontahankkeiden kanssa Uudenmaan liiton neuvontahanke - ohjausryhmä Uudenmaan liiton perustaman maakunnallisen energianeuvonnan yhteistyöryhmän kokous Kokkola (Ketek): Kuluttajien energianeuvonnan ohjausryhmä Muut neuvonnan verkottamiseen liittyvät tapaamiset ja tilaisuudet Neuvonnan vuosipäivä Neuvonnan vuosipäivän suunnittelupalaveri Motiva/YM/Liikennevirasto Muut aihealueen tapahtumat/tilaisuudet/esitykset Kuntien ilmastokonferenssi, Tampere Adaton energianeuvonnan ajankohtaispäivät, Vierumäki 5.9. Energiapalveluiden toimenpideohjelman vuosiseminaari Kuluttajien energianeuvonta Lappeenrannassa (seminaari) Muita tapaamisia ja palavereita Adato/ET/Motiva -yhteistyöpalaverit Kuntamarkkinat KETS/KEO-yhdyshenkilöpäivät /2

17 Kuluttajien energianeuvonta: Keskeisimmät tilaisuudet ja tapahtumat LIITE 2 Vuosi 2012 Päivitetty: Toimenpiteitä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu LIVE-seminaari (LIVE = liikkumisen ohjauksen verkosto) Energy Efficiency & Behaviour konferenssi Helsingin neuvontapalvelu, toimintasuunnitelman palaute- ja kehittämispalaveri Helsingin kaupunki/tem/motiva. TTS Ecohousing -projektille esittely Kansainvälinen yhteistyö IEA maatutkinta Viestintä (koordinaatio) Viestintä- ja markkinointisuunnitelma suunnittelu sisäinen ja hanketiedotus aloituspaketti hankkeille* *aloituspaketti = logot + ohjeet, aloitustiedote, tiedotepohja, eneuvonnan esittelykalvosarja, ppt-pohja omille kalvosarjoille kuluttajaviestintä ja -markkinointi viestintä- ja markkinointisuunnitelma, markkinointikumppanin kartoitus neuvontapalvelujen markkinointia kuluttaja- ja rak.alan tapahtumissa valmistaudutaan eneuvonnan kuluttajalanseeraukseen > www-portaali Tiedotteet alueell. aloittavat OK-messut alueellinen neuvonta käynnityy x.x. Pilotvaiheen tulokset (kohdistettu) Messu ym.viestintä Kuntamarkkinattiedote ESV+eNeuvonta -sivusto (Motiva.fi:ssä) päivitys uudet hankkeet - viestintä Päivitys Lehtiartikkelit /Xpress vko 12 vko 24 vko 43 vko 50 E-uutiskirjeet x x x x x x x x x x eneuvonnan uutiskirjeet n. 1 krt/kk Lehtiartikkelit ja uutiskirjeet / muut Muut viestintäaineistot Muut markkinointi/pr-materiaalit Messut ja tapahtumat, näkyvyys Vko 19 LIVE Vko 21 Motiva Nyt Pilotvaiheen tulokset -esite muistitikut Oma Koti 2012 messut RAK-messut Kouvola Ekotaajamahankeseminaari Asuntomessut, loma-asuntomessut ym.kesätapahtumat Vko 32 Vko Motiva Nyt Alueelliset neuvojat -esite Vko 44 LIVE Vko 46 Motiva Nyt Vko 50 LIVE Motivan uutiskirjeitä hyödynnetään tilanteen mukaan Mainonta, ilmoittelu Raportointi Hankkeiden raportointi Motivaan ( ) Neuvonta- ja viestintätoimien seuranta ( ) Työkalut, materiaalit, neuvonta-alihankinta Puhelinneuvonta * *Käynnistys syyskuussa Sähköpostineuvonta * *Käynnistys syyskuussa Messu- ja muu tapahtumaneuvonta Oma Koti -messut Asuntomessut** Finnbuild*** **Yhteistyö Suomen Asuntomessut, LVItalotekniikkateollisuus ja Tampere. Finnbuild yhteistyössä LVI-talotekniikkateollisuuden kanssa Neuvonta-aineistot: ***Tarjouspyynnöt ulos toukokuussa, sopimukset Kodin energiankäyttö - opas, light *** *** *** *** *** *** *** viipymättä, työt käyntiin mahd. pian Kodin energiankäyttö, kalvosarja (sähkö, laitteet, vesi, lämmitys) *** *** *** *** *** *** *** Energiaekspertti taloyhtiöille - verkkoaineistot ja kalvot *** *** *** *** *** *** *** Energiaekspertti taloyhtiöille - videoaineistot (optio) Optio Optio Optio Optio Optio Optio Optio Optio Tietoaineistot, tutkimukset: Käyttöveden kulutus ja vaikutus energiankäyttöön 2/2

18

19 Liite 3 Luettelo alueellisesta energianeuvonnasta

20 LIITE 3 Kuluttajien energianeuvonta Alueellinen neuvonta Nro Hakija 1 Benet Oy / Keski-Suomen Energiatoimisto Hankkeen nimi Energiaviisas kuluttaja kuluttajien energianeuvonta Keski-Suomessa Tilaukset 2012 Kokonaiskustannukset Tilaus mennessä % % 2 Helsingin kaupungin ASIAA! Asukkaiden ilmastoteot ympäristökeskus asuinalueilla % 3 Kotkan kaupunki Kymenlaakson rakentamisen ja asumisen energianeuvonta % 4 Lahden kaupunki Karpalo % 5 Oulun kaupunki Asukkaiden energia- ja ilmastotekojen edistäminen Oulussa % 6 Pohjois-Karjalan maakuntal Pohjois-Karjalan energianeuvontahanke % 7 Prizztech Oy / Satakunnan Energiatoimisto Energianeuvonta Satakunnassa % 8 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä / Rovaniemen Lapin energianeuvonta % AMK 9 Snowpolis Oy, Kainuu Kuluttajien energianeuvonta Kainuussa 10 Tampereen kaupunki, Ranen neuvontapalvelun Ekokumppanit Oy maakunnallistaminen % 11 Thermopolis Oy / Etelä- Pohjanmaan Energiatoimisto 12 Turun kaupunki, Valonia Kuluttajien energianeuvonta, Etelä- Pohjanmaa Kentällä toteutettava kuluttajien energianeuvonta Varsinais-Suomessa % % % 1/1

Kuluttajien energianeuvonnan kokonaisuus ja rahoitettavat hankkeet

Kuluttajien energianeuvonnan kokonaisuus ja rahoitettavat hankkeet Kuluttajien energianeuvonnan kokonaisuus ja rahoitettavat hankkeet Lähtökohtia kuluttajaneuvonnan kehittämiseen Ilmastopolitiikka Ilmastonmuutosta hillittävä kasvihuonekaasupäästöjä vähennettävä Kaikkia

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Sisältö Energianeuvonnan taustaa ja tavoitteet Neuvonnan aikataulu ja sisältö

Lisätiedot

Kentällä tapahtuvaan kuluttajien energianeuvontaan pyydetään hanke esityksiä maakuntakeskuksista

Kentällä tapahtuvaan kuluttajien energianeuvontaan pyydetään hanke esityksiä maakuntakeskuksista 20.12.2011 Kuluttajien energianeuvonta: Kentällä tapahtuvaan kuluttajien energianeuvontaan pyydetään hanke esityksiä maakuntakeskuksista Motiva Oy pyytää työ ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta hanke

Lisätiedot

LOHJELMA Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä. Verkottumistapaaminen , Helsinki Sonja Heikkinen

LOHJELMA Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä. Verkottumistapaaminen , Helsinki Sonja Heikkinen LOHJELMA Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä Verkottumistapaaminen, Helsinki Sonja Heikkinen Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä Lohjelman verkostoituminen Hankekortti Lohjelman ohjausryhmä

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy

Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy Tutkimusasetelma Motiva toteutti yhdessä Aula Research Oy:n kanssa tutkimuksen suomalaisten kunnanvaltuutettujen parissa Tutkimuksen toimeksiantajina

Lisätiedot

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu (Alustava aikataulu, täydentyy sitä mukaa kun kuntien kanssa saadaan sovittua asioista) Hankeaika: 1.10.2013-31.10.2014 (+ 30.9.2013) Syyskuu Länsi-Pohjan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 Seminaarit ja työpajat Seminaarit ja työpajat toteutetaan niin, että ne tukevat kansallisia ja seudullisia politiikka- ja suunnitteluprosesseja. Ohjausryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan energianeuvontahanke

Pohjois-Karjalan energianeuvontahanke Pohjois-Karjalan energianeuvontahanke Rakentajailta 2 Energia 21.11.2013 Joensuu Pasi Pitkänen Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL-verkosto Hankkeen 1.1.2010-31.12.2011, myönnetty jatko 2012 toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

KULTU-kokeiluhankkeet

KULTU-kokeiluhankkeet KULTU-kokeiluhankkeet Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman Vähemmästä viisaammin tavoitteena on vähentää niin kotien kuin julkisen sektorin ympäristöhaittoja ja kasvihuonekaasupäästöjä. Sen mukaan

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Levi 3.2.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 3.2.16 Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkoston tavoitteet ja toiminta Tehtävät Alueverkostot Palvelupaketit Sivu

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 Ennakkoväkiluku 173 922 Muutos 9 kk -788 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku syyskuun lopussa oli 173 922. Yhdeksän kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi. Rovaniemi

Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi. Rovaniemi Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi Rovaniemi 7.6.2011 Laajakaistahankkeet EU:n elvytysvaroilla rahoitettavat laajat hajaasutusalueiden laajakaistahankkeet - Pilottihankkeet Pertunmaa

Lisätiedot

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -varojen alueellinen jako 2016 Ennakoitu rakennemuutos, euroa Kasvusopimukset, euroa Yhteensä, euroa Uudenmaan liitto 317 000 1 466 000 1 783 000 Hämeen liitto 183 000

Lisätiedot

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton

Lisätiedot

KULUTTAJIEN ENERGIANEUVONNAN KEHITTÄMINEN. Raportti hankkeiden toteutuksesta vuosina

KULUTTAJIEN ENERGIANEUVONNAN KEHITTÄMINEN. Raportti hankkeiden toteutuksesta vuosina KULUTTAJIEN ENERGIANEUVONNAN KEHITTÄMINEN Raportti hankkeiden toteutuksesta vuosina 2010 2011 Kuluttajien energianeuvonnan koordinointi 2010 2011 (TEM/2676/05.05.03/2009) Kuluttajien energianeuvontajärjestelmä

Lisätiedot

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Luonnonhoitohankkeiden toimintamalli ja hankehaku Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Oikeudellinen tausta KemeraLaki (34/2015)

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Jäsentyytyväisyyskyselyn toteutus 2013 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden luottamushenkilöt sekä jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kyselyyn osallistui

Lisätiedot

Koulutusasiainneuvottelukunta Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH

Koulutusasiainneuvottelukunta Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH Koulutusasiainneuvottelukunta 5.10.2016 Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH 11.4.2013 Kainuun liitto/nimi 1 Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 Ennakkoväkiluku 174 113 Muutos 8 kk -597 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku elokuun lopussa oli 174 113. Kahdeksan kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

ProHINKU Prosessit hiilineutraaleiksi pyrkivissä kunnissa

ProHINKU Prosessit hiilineutraaleiksi pyrkivissä kunnissa ProHINKU Prosessit hiilineutraaleiksi pyrkivissä kunnissa Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.2011 HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Kohti hiilineutraalia

Lisätiedot

EkoKymenlaakso-projektin ORY

EkoKymenlaakso-projektin ORY EkoKymenlaakso-projektin ORY 7.6.2011 Projektisuunnitelman mukaiset tehtävät Muut asiat: Muutoshakemus 1: Ohjausryhmän hyväksyttävänä Jätettiin ELY-keskukseen 23.5.2011 Budjettimuutos ja Kymenlaakson ilmasto-

Lisätiedot

KULUTTAJIEN ENERGIANEUVONTA 2013

KULUTTAJIEN ENERGIANEUVONTA 2013 TEM-ENERGIATYÖOHJELMA 2013 KULUTTAJIEN ENERGIANEUVONTA 2013 RAPORTOINTI VUODELTA 2013 Toukokuu 2014 2 (19) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 3 Kuluttajien energianeuvonta... 4 Tiivistelmä... 4 1 Johdanto...

Lisätiedot

Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen)

Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen) Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen) Sisällysluettelo 1. Toimikunnan nimi 2. Tarkoitus 3. Toimintaperiaatteet 4. Toimikunnan kokoonpano

Lisätiedot

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueilla tapahtuu, Etelä-Savo (2013) 19.2.Työhyvinvoinnin peruskäsitteet ja siitä saatu hyöty

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Julkisen sektorin energiatehokkuusseminaari 25.4.2013 Satu Pääkkönen Mikä on Etevästi ELYssä -ohjelma? Uudenmaan ELYn ympäristöohjelma, johon on integroitu

Lisätiedot

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä.

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä. Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (toukokuu 2015) - Strategia vuosille 2015 2020 - Yhdistyksen keskeiset toimintaperiaatteet ovat tulevaisuuteen katsominen,

Lisätiedot

Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin. Energianeuvoja Tommi Tuomi

Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin. Energianeuvoja Tommi Tuomi Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin Energianeuvoja Tommi Tuomi Kymenlaakson energianeuvonta Energianeuvoja Tommi Tuomi 020 615 7449 tommi.tuomi@kouvola.fi Sähköposti ja puhelin neuvontaa, neuvonta

Lisätiedot

Yhdistystiedote 2/2016

Yhdistystiedote 2/2016 Yhdistystiedote 2/2016 Tärkeimmät: Jäsenjärjestöavustuksen raportointi 31.3. mennessä Uutta henkilökuntaa toimistolle Liiton kevätkokous järjestetään 9.4.2016 Iiris-keskuksessa Tässä yhdistystiedotteessa

Lisätiedot

JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015

JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015 JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015 Yhteenveto: Kiinteistöliitto Kanta Häme 1 Jäsentyytyväisyyskyselyn tavoitteena oli selvittää - millaisena jäsenet kokevat Kiinteistöliiton / jäsenyhdistysten nykyisen toiminnan ja

Lisätiedot

Energianeuvonta maakunnan näkökulmasta. Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Riitta Murto-Laitinen, Uudenmaan liitto

Energianeuvonta maakunnan näkökulmasta. Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Riitta Murto-Laitinen, Uudenmaan liitto Energianeuvonta maakunnan näkökulmasta Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Riitta Murto-Laitinen, Uudenmaan liitto Maakunnan liitot Lakisääteisiä kuntayhtymiä Osa kunnallishallintoa Ylin päätösvalta maakuntavaltuustolla

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Kansallisen teollisia symbiooseja edistävän toimintamallin (FISS) toteutus ja organisointi

Kansallisen teollisia symbiooseja edistävän toimintamallin (FISS) toteutus ja organisointi Paula Eskola, paula.eskola@motiva.fi Kansallisen teollisia symbiooseja edistävän toimintamallin (FISS) toteutus ja organisointi Sisällys Johdanto... 1 1.1 FISS-toimintamallin tavoitteet... 1 1.2 FISS-mallin

Lisätiedot

OHJELMA 9.00 Kahvit (SALI) 9.15 Tervetuloa, Lasse Heiskanen, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, EKLU ry Liikkuva koulu yhteinen asia, Eino Havas,

OHJELMA 9.00 Kahvit (SALI) 9.15 Tervetuloa, Lasse Heiskanen, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, EKLU ry Liikkuva koulu yhteinen asia, Eino Havas, OHJELMA 9.00 Kahvit (SALI) 9.15 Tervetuloa, Lasse Heiskanen, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, EKLU ry Liikkuva koulu yhteinen asia, Eino Havas, johtaja, Likes-tutkimuskeskus Tutkittua tietoa liikkuvista

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

Asiakasvalikointi. Tiedotuskanavien vahvistaminen

Asiakasvalikointi. Tiedotuskanavien vahvistaminen Tavoiteltu tulos: Lasten ja nuorten palveluneuvonta ja ohjausyksikkö on löytänyt sellaiset työmuodot, jotka vaikuttavat asiakkaiden elämään myönteisesti. Asiakasvalikointi Asiakasvalikoitumisesta seurantatietoa

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 Kasva urheilijaksi tilaisuus 2.2.2016 Jukka Karvinen Liikunnallisen elämäntavat

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö 9.9.2013 Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli 5.9.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö Mistä puhun Valtakunnallisen sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu/ Oppimispalvelut, KOULUTUSOHJELMAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

Insinööritieteiden korkeakoulu/ Oppimispalvelut, KOULUTUSOHJELMAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Insinööritieteiden korkeakoulu/ Oppimispalvelut, 30.11.2015 KOULUTUSOHJELMAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN LES ENG Ohjelmajohtaja Vastuuopettaja Tietovarasto Kurssipalaute ohjelmittain ja kursseittain Ohjelman

Lisätiedot

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus 25.2.2015 Pohjois-Karjalan ELO-toiminta ELY-keskus asetti elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

UUDENMAAN SOTE- VALMISTELUN TILANNEKATSAUS

UUDENMAAN SOTE- VALMISTELUN TILANNEKATSAUS UUDENMAAN SOTE- VALMISTELUN TILANNEKATSAUS Uudenmaan sosiaali- ja terveystiimin pj., apulaiskaupunginjohtaja Pia Panhelainen 3.11.2016 SOTE-muutosjohtajan maakuntakierros Uusimaa 3.11.2016 Soten maakunnallinen

Lisätiedot

ENERGIAEKSPERTIKSI OMASSA TALOYHTIÖSSÄ. Irmeli Mikkonen, Motiva Oy , Taloyhtiö 2016

ENERGIAEKSPERTIKSI OMASSA TALOYHTIÖSSÄ. Irmeli Mikkonen, Motiva Oy , Taloyhtiö 2016 ENERGIAEKSPERTIKSI OMASSA TALOYHTIÖSSÄ Irmeli Mikkonen, Motiva Oy 6.4.2016, Taloyhtiö 2016 Mikä on energiaekspertti? Aktiivinen, talonsa tunteva asukas Isännöinnillä ja kiinteistöhuollolla ei oikeastaan

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", rahoitukseen osallistumisesta

Päätös EAKR-hankkeen Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu, rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 189 15.12.2014 Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", 300311 rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 15.12.2014 189 Hankkeen

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Helsinki 21.1.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 24.1.2016 Maaseutuverkosto Maaseutuverkoston tehtävänä on edistää yhteistyötä ja tiedon vaihtoa verkoston osapuolten

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Hissi - Esteetön Suomi 2017 Kuopion hissiseminaari 8.10.2014 johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 HISSI ESTEETÖN SUOMI 2017 HANKE Osana Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaa

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:stä

Ajankohtaista STM:stä Ajankohtaista STM:stä Johtaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö valtakunnalliset koulutuspäivät Kotkassa Esityksen sisältö Ympäristöterveydenhuolto maakuntiin Terveydensuojelulain muutos ilmoitusmenettely

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Lohjelma iltapäivän avaus. Verkottumistapaaminen Turku Sonja Heikkinen

Lohjelma iltapäivän avaus. Verkottumistapaaminen Turku Sonja Heikkinen Lohjelma iltapäivän avaus Verkottumistapaaminen Turku Sonja Heikkinen Seudut Valtakunnallinen Alueellinen Media Rahoittajat Liikenne virasto LVM Lohjelman koordinointi MOTIVA Koordinaation ohjausryhmä

Lisätiedot

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 18.11. Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Lapin liiton nimeämällä järjestöneuvottelukunnalla on iso rooli soteuudistuksen valmistelutyössä. Järjestöneuvottelukunnan

Lisätiedot

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9. Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.2016 Esityksen sisältö Pari sanaa Eläketurvakeskuksesta Strategiatyö vaihe

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - kl 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi 3. Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä 4. Toimielimen nimi Nimi - kl 5. Onko vastaaja

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Mitä. Osaamispankki. voi tarjota? Juulia Tuominen

Mitä. Osaamispankki. voi tarjota? Juulia Tuominen Mitä Osaamispankki voi tarjota? Juulia Tuominen 3.12.2009 1 Taustaa (1) Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja toimenpideohjelma vuosille 2006 2014 Suomen kestävän kehityksen toimikunnan

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö LIVE-vuositapaaminen 23.11.2011 Liikkumisen ohjauksen hankehaku

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Sote-uudistuksen toimeenpano -pykälistä toiminnaksi

Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Sote-uudistuksen toimeenpano -pykälistä toiminnaksi Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 3.-4.2.2015 Sote-uudistuksen toimeenpano -pykälistä toiminnaksi Sote-uudistuksen toimeenpano Organisoituminen kunnissa ja valtiolla ministeriöön on asetettu

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta Yleisten kirjastojen neuvosto

Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta Yleisten kirjastojen neuvosto Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta 2016-2020 Yleisten kirjastojen neuvosto 7.4.2016 Satu Ihanamäki, Lapin aluehallintovirasto 7.4.2016 1 Lapin yleiset kirjastot Lähde: Lapin

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 014 00 nvm Sirpa Karjalainen MMM Sivu 1 Ohjelman varojen kohdennus Luonnonhaittakorvaus* Ympäristökorvaus Neuvonta Eläinten hyvinvointi Luomuviljelyn tuki Maatalousinvestoinnit

Lisätiedot

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Kuva: J. Lehmonen Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Rautalammin Konneveden luontomatkailun kehittämishanke OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2016 Rositsa Bliznakova ESITYSLISTA 1.Kokouksen avaus 2.Puheenjohtajan

Lisätiedot

Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden. Vuosiraportti 2016

Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden. Vuosiraportti 2016 Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen Vuosiraportti 2016 Hänninen Tapani Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 20.12.2016 1 Sisällysluettelo Johdanto 1. Ekotukihenkilöt ja -toimipisteet 3 2.

Lisätiedot

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Palkansaajien työmatkatapaturmat 28-212 (aiemman analyysin päivitys) 16.1.213 TVL/AH Analyysin aineistona on kaikki palkansaajille lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvatut työmatkatapaturmat. Vapaaehtoisesti

Lisätiedot

Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa. Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1.

Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa. Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1. Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1.2017 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti suomalaisten kuntavaikuttajien

Lisätiedot

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 14.2.17 Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Sote-järjestöillä on edustus Sote-Savotan alatyöryhmissä. Työryhmissä on myös saamelaisedustus. 2) Kainuu:

Lisätiedot

Opin ovista eteenpäin aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa

Opin ovista eteenpäin aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa Opin ovista eteenpäin aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 22. - 23.3.2012 Scandic Marina Congress Center, Helsinki Projektipäällikkö Auli

Lisätiedot

TYP-lain toimeenpano missä mennään? TYP-päivät Lappeenrannassa 27.10.2015 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM

TYP-lain toimeenpano missä mennään? TYP-päivät Lappeenrannassa 27.10.2015 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM TYP-lain toimeenpano missä mennään? TYP-päivät Lappeenrannassa 27.10.2015 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Yhteistoimintamalli, jossa TE-toimisto,

Lisätiedot

Elinikäinen ohjaus ja yhteistyö Uudenmaan alueella Taina Piispa Opin Ovi Uudenmaan ELY-keskus Helsingin Messukeskus

Elinikäinen ohjaus ja yhteistyö Uudenmaan alueella Taina Piispa Opin Ovi Uudenmaan ELY-keskus Helsingin Messukeskus Elinikäinen ohjaus ja yhteistyö Uudenmaan alueella Taina Piispa Opin Ovi Uudenmaan ELY-keskus 27.3.2013 Helsingin Messukeskus ELOA ennen, ELO-yhteistyön perustaksi tieto-, neuvonta - ja ohjauspalveluverkostoja

Lisätiedot

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Ammattikoulutuksen kansainvälistyminen

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

Merialuesuunnittelun käynnistäminen Merialuesuunnittelun ajankohtaispäivä / Heikki Saarento / Varsinais-Suomen liitto

Merialuesuunnittelun käynnistäminen Merialuesuunnittelun ajankohtaispäivä / Heikki Saarento / Varsinais-Suomen liitto Merialuesuunnittelun käynnistäminen Merialuesuunnittelun ajankohtaispäivä 11.11.2016 / Heikki Saarento / Varsinais-Suomen liitto 1. Lainsäädäntö 2. Kahdeksan maakuntaa kolme suunnitelmaa 3. Organisoituminen

Lisätiedot

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen JOENSUUN KAUPUNGIN MATKAILUPALVELUSOPIMUS 1. Osapuolet Palvelun tuottaja Karelia Expert matkailupalvelu Oy (0932125-7) Koskikatu 5, 80100 Edustaja Toimitusjohtaja Markku Litja Palvelun tilaaja Edustaja

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma 1 Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma Työohjelman esittely 3.8.2011 2 Suunnitelman tausta ja rooli Edellinen liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistui vuonna 2004 Toimintaympäristön muutokset (mm.

Lisätiedot

Sosiaalialan osaamiskeskukset yhteispelin rakentajina. 1.10.2014 Helsinki, Eduskunta/Sosiaali- ja terveysvaliokunta Tarja Kauppila, johtaja, ISO

Sosiaalialan osaamiskeskukset yhteispelin rakentajina. 1.10.2014 Helsinki, Eduskunta/Sosiaali- ja terveysvaliokunta Tarja Kauppila, johtaja, ISO Sosiaalialan osaamiskeskukset yhteispelin rakentajina 1.10.2014 Helsinki, Eduskunta/Sosiaali- ja terveysvaliokunta Tarja Kauppila, johtaja, ISO Kehittämisen välttämätön, ei vielä riittävä ehto Jokainen

Lisätiedot

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6. Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.2014 Vesistö on valuma-alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta

Lisätiedot

Valtionavustuksella tukea laatustrategian toimeenpanoon

Valtionavustuksella tukea laatustrategian toimeenpanoon LAATUA LAIVALLA Miten edistämme toiminnan vaikuttavuutta? ammatillisen koulutuksen laatuseminaari 22.-24.8.2012, laatuverkosto Valtionavustuksella tukea laatustrategian toimeenpanoon Opetusneuvos Leena

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2017

Asuntotuotantokysely 1/2017 Asuntotuotantokysely 1/2017 Sami Pakarinen Helmikuu 2017 1 (2) Helmikuun 2017 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin 12.6.2015 Sivu 1 18.6.2015 Ajankohtaista Vuonna 2015 ei erityisiä painopisteitä, vaan ohjelma otetaan käyttöön koko laajuudessaan

Lisätiedot