Kuluttajien energianeuvontajärjestelmä. Loppuraportti TEM:n päätös TEM/3082/ /2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuluttajien energianeuvontajärjestelmä. Loppuraportti 1.1.-31.12.2012 TEM:n päätös TEM/3082/05.05.03/2010"

Transkriptio

1 Kuluttajien energianeuvontajärjestelmä Loppuraportti TEM:n päätös TEM/3082/ /2010 Helmikuu 2013

2 2 (14)

3 Sisällysluettelo Johdanto WWW-portaali, puhelin- ja sähköpostineuvonta Neuvontatyö kentällä Neuvojien työkalut, koulutus, verkottaminen ja laadunvarmistus Viestintä ja markkinointi Seuranta ja vaikutusten arviointi Toiminnan koordinointi ja verkottaminen LIITTEET Liite 1 Resurssien käytön toteutuma Liite 2 Keskeisimmät tapahtumat - aikataulukaavio Liite 3 Luettelo alueellisesta energianeuvonnasta Liite 4 Tulokset vaikuttavuus (raportointikausi saakka) 3 (14)

4 Johdanto Kuluttajien energianeuvontajärjestelmää on kehitetty suunnitelmien mukaisesti. Tässä raportissa kuvataan Kuluttajien energianeuvontajärjestelmä (TEM/3082/ /2010) -hankkeen toiminnot väliseltä ajalta. Kustakin kuudesta osaprojektista on esitetty tavoitteet ja keskeisimmät toteutetut toimenpiteet. Hankkeen resurssiyhteenveto esitetään liitteessä 1. Kustannusten toteutumana on taulukossa esitetty kustannukset Kuluttajien energianeuvontajärjestelmä -hankkeen alusta saakka joulukuun 2012 loppuun ( ). Hankkeen toteutuneet kustannukset sisältävät vuoden 2011 alueellisten neuvontahankkeiden kustannukset sekä vuoden 2012 alueellisten hankkeiden kustannuksia elokuun loppuun 2012 saakka. Loput vuoden 2012 alueellisten hankkeiden kustannuksista toteutuvat vuoden 2013 alkupuolella hankkeiden loppuraportoinnin yhteydessä. Alustavan arvion mukaan neuvontahankkeiden kustannuksia tilitetään Motivalle vielä runsaat euroa alkuvuoden 2013 aikana. Koko hankkeen (TEM/3082/ /2010) etenemisestä, resurssien käytöstä ja tuloksista raportoidaan ministeriölle mennessä. Keskeisimmät tapahtumat ja tilaisuudet esitetään liitteessä 2 (aikataulukaavio). Luettelo vuonna 2012 käynnistyneistä alueellisista energianeuvonnoista liitteessä 3. Liitteessä 4 esitetään seurantatuloksia hankkeen ensimmäiseltä raportointikaudelta Loppuvuoden 2012 tulokset esitetään loppuraportissa keväällä (14)

5 1 WWW-portaali, puhelin- ja sähköpostineuvonta Tavoite Vuoden 2012 keskeisiä painopistealueita ovat www-portaalin tekninen toteutus, ulkoasun toteutus sekä sisällön suunnittelu ja toteutus. Vuoden aikana tullaan toteuttamaan yksi työkalu, joka palvelee sekä kuluttajia että neuvojia (lämmitysjärjestelmien vertailutyökalu) ja varaudutaan toisen työkalun suunnitteluun ja toteutukseen. Käynnistetään yhden luukun periaatteen mukainen puhelinneuvontajärjestelmä hyödyntäen neuvonnassa mukana olevia kenttäneuvonnan resursseja. Toteutetut toimenpiteet WWW-portaalin teknisestä toteutuksesta järjestettyyn hankintakilpailuun saapui tammikuun loppuun mennessä yhteensä 6 tarjousta, joiden vertailun jälkeen tekniseksi toimittajaksi valittiin Mearra Finland Oy. Sopimusneuvottelujen tuloksena sopimus solmittiin ja työt käynnistyivät toukokuussa. WWW-portaalin ulkoasu kilpailutettiin toukokuussa ja saapuneista tarjouksista päädyttiin sopimukseen FWD Helsingin kanssa. Ulkoasun suunnittelu ja toteutus tapahtui kiinteässä yhteistyössä www-portaalin teknisen toteutuksen kanssa. Työskentelytapa teknisessä toteutuksessa on ollut aktiivisen interaktiivinen ja se sisälsi kymmenen viikon pituista ns. sprinttiä, joiden viikoittaiseen päivän pituiseen katselmukseen osallistui koordinaation edustaja. WWW-portaalin tekninen toteutus valmistui marraskuun loppuun mennessä. Sisällön tuotannon ja lopputestauksen aikana palvelua voidaan hioa ennen julkistusta. Työtä on valvonut kolmesti kokoontunut ohjausryhmä, jossa on edustajia tilaajan ja toteuttajan puolelta sekä osin tilaajan tukena ulkopuolinen konsultti Androidi Oy:stä. WWW-palvelun sisällön tuotanto käynnistyi marras-joulukuussa ja se kestää maaliskuun 2013 loppuun saakka. Järjestelmän testauksiin osallistuu alkuvuonna myös alueellisia neuvojia. WWW-palvelun julkinen lanseeraus on Oma Koti messujen yhteydessä huhtikuun alussa. Eri neuvontatyökalujen (erityisesti lämmitysjärjestelmien vertailutyökalun) toteutusta selvitettiin. Tiedonvaihtoa ja neuvotteluja käytiin tähän liittyen myös ympäristöministeriön korjausrakentamisen neuvonnan kanssa. Lämmitysjärjestelmien vertailutyökalun toteutus käynnistettiin kesällä Benet Oy:n kanssa pohjautuen jo olemassa olevan työkalun kehittämiseen ja ylläpidon varmistamiseen tuleville vuosille. Vertailutyökalu viimeistellään vuoden 2013 alussa. Valtakunnallisen puhelin/sähköpostineuvonnan tarjouspyynnöt valmisteltiin ja tarjouksia saatiin valtakunnallisilta järjestöiltä ja yhdistyksiltä. Pirkanmaan Martat valittiin valtakunnallisen kodin ja asumisen energiankäytön puhelin/sähköpostineuvonnan pilottineuvojaksi ja Pientalorakentamisen kehittämiskeskus PRKK lämmitysjärjestelmiin liittyväksi pilotiksi. Puhelin- ja sähköpostineuvonta jouduttiin kuitenkin siirtämään käynnistettäväksi vasta vuonna 2013 johtuen neuvontapuhelimen teknisen toteutuksen vaihtoehtojen selvitysten pitkittyessä palveluntarjoajien vuoksi. 5 (14)

6 2 Neuvontatyö kentällä Tavoite Vuonna 2012 jatketaan valmisteluja kenttäneuvonnan käynnistämiseksi ja kriteerien sekä toiminnan pelisääntöjen tuottamiseksi, jotta kenttäneuvontaan ei tulisi pitkää katkosta pilothankkeiden päättymisen jälkeen, ja jotta se sujuisi joustavasti. Kunnat nähdään luontevina neuvonnan antajina kuluttajiin päin ja erityisesti maakuntien keskuskaupunkien eli maakuntakeskusten rooli vaikuttaa keskeiseltä osana kansallista energianeuvontaverkostoa siten, että ne ottaisivat vastuuta mahdollisuuksien mukaan koko maakunnan alueesta. Tavoitteena on pitkäjänteinen yhteistyö, jonka tilausten suuruus riippuu käytettävissä olevista, vuosittain vahvistettavista resursseista. Hankkeiden käynnistämisestä kuullaan ohjausryhmää ja niistä sovitaan yhdessä TEM:n kanssa. Kannustetaan myös toimijoita hyödyntämään neuvontatyön rahoitusmahdollisuuksia esimerkiksi käynnissä olevien Rakennerahastohankkeiden tai vastaavien kautta. Pyritään myös vaikuttamaan valmisteilla oleviin ohjelmakausiin, jotta energiatehokkuusasiat ja mahdollisuus energianeuvontaan ja -viestintään saataisiin kytkettyä osaksi niiden sisältöjä. Hyödynnetään lisäksi esimerkiksi valtakunnallisia toimijoita yhden luukun periaatteen toteuttamisessa. Tehdään Motivasta pienimuotoisesti energianeuvontaa tarkoituksenmukaisella tavalla. Toteutetut toimenpiteet Hakemuksia ensimmäiseen tammikuussa päättyneeseen maakunnallisia toimijoita koskevaan hankehakuun saapui 13 maakunnasta. Alkuvuodesta käytiin täsmentäviä neuvotteluja muutamien hankkeiden kanssa (mm. Uusimaa, Kainuu, Etelä-Savo, Lappi ja Etelä-Pohjanmaa). Pääsääntöisesti 1.3. käynnistyi maakunnallinen neuvonta 10 alueella (Etelä- ja Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Kymenlaakso, Pirkanmaa, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa, Päijät-Häme, Satakunta sekä Varsinais-Suomi, pääkaupunkiseudulla neuvontaa antaa Helsingin ympäristökeskus). Lapin alueella neuvontatyö käynnistyi 1.5. Kainuu on kiinnostunut toteuttamaan neuvontaa, mutta sopimusta neuvontatyöstä ei kuluvan vuoden aikana solmittu. Etelä-Savossa ei tässä vaiheessa käynnistynyt alueellista neuvontaa neuvotteluista huolimatta. Alkuvuonna valmisteltiin toiminta-, raportointi- ja viestintäohjeet maakunnalliselle neuvonnalle tavoitteena pitkäjänteinen neuvontatyö kentällä. Tilattiin keväällä neuvontatyöt edellä mainituilta toimijoilta ja ohjeistettiin sekä tuettiin niitä neuvontatyön aloittamiseen sekä henkilökohtaisella opastuksella että järjestetyssä verkottumistilaisuudessa. Verkottumistilaisuuden toteutus raportoidaan osaprojektin 6 (Toiminnan koordinointi ja verkottaminen) yhteydessä. Tehtiin hankkeille hankekohtaiset kustannusyhteenvetopohjat raportointia varten ja neuvottiin hankepartnereita neuvonnan toteuttamiseen sekä raportointiin ja hankkeiden hallinnointiin liittyvissä kysymyksissä. Hankkeet toimittivat väliraportin toiminnastaan (31.8. saakka) Motivaan mennessä sekä loppuraportin koko vuoden toiminnasta mennessä. Hankkeiden loppuraporttien läpikäynti on parhaillaan käynnissä. 6 (14)

7 Osallistuttiin alueellisten neuvontojen ohjausryhmiin (Pohjois-Karjala 4.4. ja 22.9., Keski-Suomi 5.6., Tampere , Oulu ja , Satakunta , Etelä- Pohjanmaa 12.9., Päijät-Häme 26.6., ja sekä Pääkaupunkiseutu ja ). Pidettiin yhteyttä myös muihin neuvontaa tekeviin organisaatioihin mm. osallistumalla Uudenmaan liiton neuvontakokonaisuutta valmistelevan hankkeen ohjausryhmän kokoukseen Lisäksi osallistuttiin Uudenmaan liiton perustaman energianeuvonnan työryhmän kokoukseen Työryhmä perustettiin yhteistyön ja verkottumisen tueksi. Tietoa on lisäksi vaihdettu mm. Lappeenrannan alueen energianeuvontaa valmistelevien henkilöiden kanssa. Valtakunnallisesta neuvonnasta pidettiin esitys Lappeenrannassa alueellisessa neuvonnan aloitustilaisuudessa. Valmisteltiin yhden luukun periaatetta palvelevaa puhelin- ja sähköpostineuvonnan alihankintaa, josta jätettiin tarjouspyynnöt valituille, kohdennetuille valtakunnallisille neuvontaorganisaatioille toukokuussa. Tämä on raportoitu osatehtävän 1 (Www-portaali, puhelin- ja sähköpostineuvonta) yhteydessä. Jonkin verran puhelin- ja sähköpostineuvontaa on tehty myös Motivassa. Yhtenä neuvontatapahtumana oli Helsingin messukeskuksessa järjestetyt Omakoti-messut , joka tarkemmin raportoidaan osatehtävässä 4 Viestintä ja markkinointi. Kuluttajien energianeuvonta oli vahvasti esillä valtakunnallisilla Asuntomessuilla Tampereella, jossa Ekokumppanit neuvoivat kuluttajia energianeuvontaklinikalla. Marraskuun alussa 2012 käynnistettiin haku vuoden 2013 maakunnallisen neuvonnan hankkeille. Valmisteltiin hakuun liittyvät dokumentit ja tiedotettiin hausta laajasti. Hakuaikataulusta oli jo aiemmin informoitu, joten hakuaika hankkeille oli marraskuu. Hakuajan puitteissa saatiin 18 hakemusta, joista yksi ei täyttänyt hakukriteereitä, joten käsittelyyn päätyi 17 alueellista hakemusta. Saapuneiden hankkeiden osalta pyydettiin toimijoilta lisätäsmennyksiä joulukuun alkupuolella ja neuvottiin heitä suunnitelmien tarkentamisessa. Hankkeet aloittivat toimintansa vuoden 2013 alusta, ja Motivan tilaukset liitteineen lähetettiin tammikuun loppupuolella. Motivan/TEM:n rahoitusosuudet vaihtelevat hankkeissa alueen toiminnan, väestöpohjan ja toiminnan edellisen vuoden vaikuttavuuden mukaan. 7 (14)

8 3 Neuvojien työkalut, koulutus, verkottaminen ja laadunvarmistus Tavoite Kehitettyä neuvojakoulutusta pilotoidaan alkuvuodesta 2012, josta saatavan palautteen perusteella koulutusohjelmaa ja -mallia kehitetään. Keväällä 2012 toteutetaan roadshow-tyyppinen 4 5 koulutustilaisuuden sarja sisältäen keskeiset kuluttajien energianeuvonnan aihealueet. Samanaikaisesti kehitetään neuvojien pätevyydenosoittamismenetelmää. Työkalujen kehittämisessä tehdään vahvasti yhteistyötä mm. Adato Energian ja energiayhtiöiden sekä vakiintuneiden neuvontaorganisaatioiden kuten energiatoimistojen kanssa kehittämällä jo olemassa olevia sekä luomalla uusia työkaluja ja toimintatapoja kuten laskureita ja hyvien käytäntöjen tietopankkia. Energiaeksperttitoiminnalle kehitetään verkkopohjainen materiaalikansio ja toimintamalli nykyjärjestelmää kehittämällä. Neuvojien verkottamispäivää (korvaa yhdyshenkilöpäivän) pilotoidaan järjestämällä workshop-tyyppisiä koulutussessioita verkostotapaamisiin. Toteutetut toimenpiteet Ensimmäinen pilottikoulutus Energiatehokkuusneuvonnan koulutuspäivä johdatus energianeuvonnan aihealueisiin järjestettiin Työtehoseuran (TTS) tiloissa Rajamäellä. Koulutus kattoi asumisen, uudis- ja korjausrakentamisen sekä liikkumisen energiankäytön tehostamisen keinot kotitalouksissa. Koulutukseen osallistui 27 neuvojaa eri puolilta Suomea. Tapahtuman yleisarvio oli 3,0 (asteikolla heikko kiitettävä 1 4). Tapahtuman palautteessa kysyttiin myös, mitä aihealueita asumisen, liikkumisen ja uudisja korjausrakentamisen kokonaisuuksissa toivotaan käsiteltävän syksyn maakunnallisissa koulutuksissa. Erityisesti toivottiin enemmän koulutusta lämmitysjärjestelmistä ja korjausrakentamisesta. Valmisteltiin, markkinoitiin ja toteutettiin yhteistyössä TTS:n kanssa vastaavanlainen koulutuspäivä syksyn aikana eri puolilla Suomea. Koulutukset järjestettiin Tampereella, Kuopiossa, Oulussa ja Lappeenrannassa. Koulutuksiin osallistui yhteensä 75 neuvojaa. Koulutukset saivat yleisesti hyvää palautetta ja erityisesti hyviä arvosteluita saivat tilaisuuden ilmapiiri, asiantuntevat puhujat ja opettavaiset kokonaisuudet. Monien mielestä yhdessä päivässä oli kuitenkin todella paljon tietoa, jolloin käytännönläheisiä ja yksityiskohtaisia esimerkkejä ei ehditty käymään niin paljon läpi. Osa kävijöistä olisi myös kaivannut enemmän keskustelua erilaisissa pienissä työpajoissa, jolloin voitaisiin myös tehdä esimerkiksi ryhmätöitä ja oppia myös muilta neuvojilta. Kaiken kaikkiaan palaute oli positiivista ja neuvojat olivat tyytyväisiä tarjontaan. Osallistujat olivat erittäin aktiivisia näissä maakunnissa järjestetyissä koulutustilaisuuksissa ja he arvostavat koulutustilaisuuksien järjestämistä pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että koulutukset olisi hyvä järjestää kerran vuodessa, osalle riittäisi joka toinen vuosi. Neuvojille suunnattujen työkalujen toteutuksessa hyödynnetään valtakunnallisten järjestöjen ja yhdistysten sekä mm. Adato Energian tietotaitoja: valmisteltiin tarjouspyynnöt koskien mm. kodin energiankäyttöön (lämmitys ja lämmitysvalinnat, sähkön 8 (14)

9 käyttö ja veden kulutus) liittyviä tietoaineistoja sekä energiaeksperttimateriaalin tuotantoa. Lämmityksestä ja lämmitysjärjestelmien tietoaineistoista solmittiin sopimus Pientalorakentamisen kehittämiskeskuksen (PRKK) kanssa, kodin sähkönkäytöstä Adato Energian kanssa sekä energiaeksperttitoiminnasta Suomen Kiinteistöliiton kanssa, joka hyödyntää työssä alihankkijana Suomen Isännöintiliittoa. Pientalorakentamisen kehittämiskeskuksen ja Suomen Kiinteistöliiton kanssa pidettiin yhteisiä suunnittelupalavereja. Tietoaineistot ovat käytettävissä alkuvuonna 2013 lukuun ottamatta Adato Energian kodin sähkönkäyttöä käsittelevää aineistoa, koska ko. selvityshankkeen toteutus on viivästynyt. Tarvetta on tuottaa tietoa ja aineistoja lisäksi mm. kodin veden käytöstä. Järjestettiin energianeuvonnan verkottumis- ja kouluttautumistilaisuus, joista ensimmäinen päivä oli erityisesti tarkoitettu alueellisen neuvonnan toimijoiden verkottumiseen, kun taas toiseen koulutuspäivään olivat tervetulleita myös muut energianeuvonnan parissa työskentelevät. Tilaisuus kiinnosti alueellisia neuvojia ja siihen osallistui 24 henkilöä ja toiseen päivään osallistui lisäksi kolme muuta neuvonnan parissa työskentelevää henkilöä. Tapahtuman yleisarvio oli 3,4 (asteikolla heikko kiitettävä 1 4). Kaksipäiväiset tilaisuudet mahdollistavat aidon verkottumisen mahdollisuuden, koska eri puolelta Suomea saapuvat neuvojat ovat aidosti läsnä ilman myöhässä saapuvia tai ajoissa lähteviä henkilöitä. Neuvontatyön laadukkaassa kehittämisessä toimii apuna Koordinet Oy, jonka kanssa kehitetään erilaisia toimintatapoja, kuten neuvontatyön mentorointia. Mentoroinnissa on käynnistynyt pilot-tyyppisesti kehityshanke, jossa mentorina toimii pitkän ja monipuolisen kokemuksen omaava Ekokumppanit Tampereelta ja aktorina vuonna 2012 Lappeenrannassa EAKR-rahoituksella käynnistynyt neuvonta. Mentorointihanke tuottaa aineistoa ja toimintatapoja hyödynnettäväksi vastaisuudessa muillakin alueilla. 9 (14)

10 4 Viestintä ja markkinointi Tavoite Kuluttajaneuvonnan viestinnässä vuoden 2012 alkupuoliskon toimet painottuvat neuvojien sekä tärkeiden sidosryhmien verkottumisen tukemiseen, sisäiseen ja sidosryhmäviestintään. Viestintä tukee ja edistää verkoston toiminnan käynnistymistä muun muassa markkinoimalla neuvojille tietoaineistoja, tarjoamalla neuvojien omaan viestintään työkaluja (kuten esittelyaineistoja, tiedotepohjia ja -materiaaleja, yhteistä ilmettä tukevaa kuva-aineistoa) sekä koostamalla neuvontajärjestelmän ja -verkoston uutisista ja tapahtumista yhteisiä viestintäaineistoja. Energianeuvonta on esillä mediaviestinnässä luontevissa yhteyksissä: järjestelmän kehittämisen ja toiminnan käynnistämisen näkökulmasta tärkeissä etapeissa sekä tapahtumien ja energiankäytön tehostamista edistävien ajankohtaisten aiheiden viestinnässä. Vuoden toisella puoliskolla viestintä aloitti valmistelut energianeuvontajärjestelmän tärkeimmän käyttöliittymän, www-portaalin, laajamittaiseen lanseeraukseen kuluttajille ja sidosryhmille. Kuluttajien tietoisuuden lisääminen tarjolla olevista neuvontapalveluista internetissä, tapahtumissa, puhelimitse tai henkilökohtaisesti edellyttää huolellisesti suunniteltua monikanavaista markkinointiviestintää. Toteutetut toimenpiteet Tammi-huhtikuussa koordinaation viestintä antoi tukea alueellisen neuvontatyön käynnistämiseen haku- ja sopimusvaiheissa. -sivustoa on päivitetty ja se ohjaa myös suoraan alueellisten toimijoiden tietoihin. Neuvojien extranet-palvelu avattiin Motiva.fi -sivustolla. Extranet sisältää muun muassa alueellisen neuvonnan järjestämiseen liittyviä tieto- ja seuranta-aineistoja, ohjeita, viestintämateriaaleja ja -ohjeita, logot ja vuosikellon. Vuoden ensimmäisessä Motiva Xpress -lehdessä julkaistiin artikkeli Joensuun rakennusvalvonnan toteuttamasta energianeuvonnasta Pohjois-Karjalassa sekä kerrottiin ennakkotietoa maakunnissa käynnistyvästä energianeuvonnasta. Kesäkuussa ilmestyneessä Motiva Xpressissä oli artikkeli energianeuvonnan aloittamisesta kymmenen eri toimijan voimin. Lokakuussa ilmestyvässä lehdessä kerrottiin Kymenlaakson energianeuvonnasta, ja joulukuun lehdessä ensimmäisen Neuvonnan vuosipäivän kuulumisia. Energianeuvonnan uutiskirje toimitettiin vuoden aikana yhdeksän kertaa. Näistä kuusi oli yleisiä uutiskirjeitä (laaja sidosryhmäjakelu, tilaajia 656). Lisäksi neuvojaverkostolle toimitettiin kolme sisäistä uutiskirjettä, jotka sisälsivät hanketietoa koordinaatiolta neuvontatyötä maakunnissa tekeville toimijoille. Alueellisen neuvonnan käynnistymisestä tiedotettiin maalis-huhtikuun vaihteessa järjestettyjen Oma Koti messujen yhteydessä. Messuilla Motiva, Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus PRKK sekä Suomen Omakotiliitto tarjosivat kuluttajille neuvontaa osastoilla sekä järjestivät messujen ajan Kysy asiantuntijalta -kyselytunnin messujen ohjelmalavalla. Oma Koti messuilla vieraili noin kävijää. Osastolla järjestettyyn kilpailuun osallistui 216 vierailijaa. Energiansäästöviikolla ( ) kuluttajien energianeuvonta oli mukana Ylen Aamu-TV:n suorassa lähetyksessä. 10 (14)

11 Lisäksi energianeuvonta oli esillä mm. liikkumisen ohjauksen LIVEverkottumistilaisuudessa Tampereella, sekä Kouvolassa järjestetyillä RAK-messuilla KSS Energian osastolla, jossa esiteltiin alueellista energianeuvontaa Kymenlaakson alueella. Lisäksi tehtiin tiedote energianeuvontapisteen avaamisesta Asuntomessuilla. Kuntamarkkinoilla 3.5. Tampereella pidetty esitys viestinnästä ja neuvonnasta käsitteli myös kuluttajaneuvonnan valtakunnallista tilannetta. Tietoa kuluttajien energianeuvonnasta on välitetty mm. osallistumalla Ilmastoviestinnän ohjausryhmään sekä tuottamalla aineistoja Ilmastoviestinnän Klimaatti-uutiskirjeeseen, liikkumisen ohjauksen LIVE-uutiskirjeeseen ja Korjausneuvonnan uutiskirjeeseen. Alueelliset neuvontaorganisaatiot ovat tilanneet esitteitä yhteensä kpl. Tilattuja esitteitä oli 26 erilaista liittyen kodin energiankäyttöön, viisaaseen liikkumiseen, energiatehokkaaseen rakentamiseen ja lämmitysjärjestelmiin. Kahta esitettä (Kodin energiaopas ja Sähkönkuluttajan viikko) toimitetaan vielä syksyn aikana, kun ne saadaan päivitysten jälkeen painosta. Suosituimpia esitteitä olivat Lämpöä ilmassa, opas ilmalämpöpumpuista, Hyvä talo -esite, Tutki pientalosi energiankäyttö ja Ostajan opas. Lisäpainoksia otettiin yhteensä 22 julkaisusta. 11 (14)

12 5 Seuranta ja vaikutusten arviointi Tavoite Vuonna 2012 hankkeessa jatketaan neuvonnan seurannan ja arvioinnin menetelmien ja toimintatapojen sekä työkalujen kehittämistä erityisesti www-portaaliin, puhelin- ja sähköpostineuvontaan, mutta myös muihin neuvontatoimiin liittyen. Vuoden toisella puoliskolla toteutetaan neuvontatyöhön suunnattu kysely, jolla kartoitetaan neuvonnan tuloksia (toteutettuja toimenpiteitä jne.) kuluttajien keskuudessa. Toteutetut toimenpiteet Energianeuvojien käyttöön tuotettiin Excel-pohjainen neuvontaloki, johon kirjataan kaikki henkilökohtaisen neuvonnan tapahtumat (sähköposti, puhelin, kasvokkain). Lokin käyttämiseksi on tuotettu ohjeistus ja henkilörekisterilainsäädännön vaatima rekisteriseloste. Myöhemmin loki siirretään toimimaan internetin kautta. Kuluttajakyselyn toteuttamiseksi on tehty tyyppisäästöselvitys, johon on koottu luetteloksi tyypillisimmät energiansäästökeinot ja niiden tuoma keskimääräinen säästö. Luetteloa oli tarkoitus hyödyntää energiansäästöjen arvioinnissa loka/marraskuussa kuluttajille tehtävässä alihankintana toteutettavassa kyselyssä, jossa tavoitteena oli selvittää toteutettuja energiansäästötoimenpiteitä. Kyselyä ei kuitenkaan voitu toteuttaa, koska alueellisissa neuvonnoissa ei ollut kerätty pyydetyn mukaisia yhteystietoja neuvontaa saaneista kuluttajista. Seurannan tärkeyttä on sittemmin edelleen korostettu alueellisille toimijoille. Koko vuoden 2012 tulokset tavoitetuista kuluttajista eivät ole vielä käytettävissä. Ne raportoidaan hankkeen loppuraportissa keväällä Yhteensä hankkeiden järjestämiin kohdennettuihin tilaisuuksiin osallistui lähes henkilöä ajanjaksolla tammielokuu Yleisluonteisissa tilaisuuksissa arvioitiin saavutetun lähes henkilöä samalla ajanjaksolla. Koordinaatiolle palautuneen tiedon mukaan henkilökohtaista neuvontaa on annettu yhteensä yli kertaa tammi-elokuussa Liitteessä 4 esitetään raportoidut toimet ajanjaksolta Loppuraportoinnissa useimmat neuvontaorganisaatioista palauttivat lokin, mutta neuvontatapahtumia oli edelleen kirjattu melko vähän. 12 (14)

13 6 Toiminnan koordinointi ja verkottaminen Tavoite Toiminnan koordinointi vastaa koko toiminnasta, sitoo toimintoja ja toimijoita yhteen verkottamalla sekä huolehtimalla osaprojektien joustavasta ja toisia tukevasta toteutuksesta. Vuonna 2012 koordinoidun järjestelmän suunnittelu- ja toteutustyö on päässyt täyteen vauhtiin pilothankkeiden, toteutettujen kartoitusten ja tehdyn arvioinnin jälkeen. Tärkeää on siis huolehtia koko järjestelmän laadukkaasta toteutuksesta vuonna 2012, jolloin luodaan pohja ja toimintatavat seuraavien vuosien toiminnoille. Koordinointi seuraa ja tekee yhteistyötä tarkoituksenmukaisessa laajuudessa muiden kuluttajille suunnattujen neuvontatoimintojen kuten esimerkiksi valtakunnallisen liikkumisen ohjauksen, korjausrakentamisen neuvonnan ja energiayhtiöiden kanssa. Myös näiden rahoittajien ja sidosryhmien kanssa verkotutaan. Järjestetään vuonna 2012 energianeuvonnan verkottumispäivä. Myös muiden maiden energianeuvontakäytännöistä ja käyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä pyritään ottamaan oppia mm. syyskuussa 2012 järjestettävän Energy Efficiency and Behaviour konferenssin välityksellä. Sen päärahoittaja on Sitra. Myös TEM, YM, LVM ja MMM osallistuvat suunnitelmien mukaan rahoitukseen. Suunnitteilla on lisäksi järjestää keväällä 2012 Tallinnassa kuluttajien energianeuvonnasta yhteistyöseminaari, johon osallistuu Pohjoismaiden ja Baltian asiantuntijoita. Varaudutaan pienimuotoisesti käynnistämään selvitys aiheista, joista kaivataan luotettavaa tietoa energianeuvontatyöhön, mutta joissa ei ole käynnissä/nähtävissä tiedon päivitystä muiden toimesta. Toteutetut toimenpiteet Kuluttajien energianeuvonnan ytimen Motivassa muodostaa hankkeen eri alaprojektien projektipäälliköistä koostuva ydinryhmä, joka kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa yksittäisten työpalaverien ohella. Lisäksi helmikuun alussa pidettiin kuluttajaneuvonnasta kick off -tilaisuus kaikille keskeisesti kuluttajien energianeuvonnan parissa työskenteleville motivalaisille. Elokuussa pidettiin neuvontahankkeen onnistunut kehitysja suunnittelupäivä Koordinet Oy:n johdolla. Päivä tuotti konkreettisia jatkotoimenpiteitä neuvonnan kehittämiseen. Yhteistyötä on tehty sekä valtakunnallisen liikkumisen ohjauksen että korjausrakentamisen kanssa mm. järjestämällä yhteinen valtakunnallinen neuvonnan vuosipäivä Finlandia-talossa, johon osallistui yhteensä 188 henkilöä. Kaikki kolme iltapäivän rinnakkaissessiota kiinnostivat osallistujia ja osallistujat jakaantuivat seuraavasti: kuluttajien energianeuvonta 67, korjausrakentamisen neuvonta 80 ja viisas liikkuminen 41 henkilöä. Yhteisen tapahtuman tarkoituksena oli vahvistaa kuluttajille suuntautuvan neuvonnan toimijoiden yhteistyötä ja tiedonvaihtoa sekä tarjota uusia näkökulmia ja tietoa käytännön neuvontatyöhön. Motiva vastasi pääasiassa tilaisuuden ja näyttelyn käytännön järjestelyistä. Kunkin verkoston koordinaattorit hoitivat viestintää ja kutsuja omille verkostoilleen. Paikan päällä verkostojen koordinaatiot huolehtivat yhteistyössä mm. ilmoittautumistiskistä sekä ao. rinnakkaissessioiden järjestelyistä. Tilaisuuden kustannukset jakaantuivat kolmen tahon kesken: ympäristöministeriö, Motiva/liikennevirasto sekä Motiva/työ- ja elinkeinoministeriö. 13 (14)

14 Tapahtuman yleisarvio oli 3,7 (asteikolla heikko - erinomainen 1-5). Erityisesti tapahtuman jakaantuminen yhteiseen ja rinnakkaisiin osioihin keräsi kiitos. Suurin osa vastaajista koki, että myös jatkossa tarvitaan vastaavanlaisia tilaisuuksia, joissa eri verkostojen edustajat kohtaavat toisiaan. Osallistuttiin valtakunnalliseen liikkumisen ohjauksen verkottumistilaisuuteen Tampereella. Energiayhtiöt on myös yksi keskeinen yhteistyötaho. Toukokuussa pidetyssä yhteistyötapaamisessa Adato Energia Oy:n ja Energiateollisuus ry:n kanssa sovittiin useita yhteisiä jatkotoimenpiteitä, mm. alustuksen pitämistä kuluttajaneuvonnasta pidettävillä energiayhtiöiden neuvontapäivillä. Lisäksi kuluttajaneuvonnasta pidettiin alustus Energiapalveluiden toimenpideohjelman vuosiseminaarissa Toteutettiin verkottumistilaisuus Tampereella maakunnallisille hankkeille. Tilaisuuteen osallistui 26 henkilöä. Tapahtuman yleisarvio oli 3,3 (asteikolla heikko kiitettävä 1 4). Tapahtuman palautteessa kysyttiin myös toiveita aihealueista syksyn koulutuspäiville toteutettu verkottumis/koulutustilaisuus on raportoitu kohdassa 3 - Neuvojien työkalut, koulutus, verkottaminen ja laadunvarmistus. Kuluttajien energianeuvonnan ohjausryhmään on kutsuttu mukaan energiateollisuuden edustaja. Vuonna 2012 pidettiin kolme ohjausryhmän kokousta (9.2., 4.6. ja ), jotka Motiva on valmistellut. Ohjausryhmään kuuluvat edustajat työ- ja elinkeinoministeriöstä, ympäristöministeriöstä, liikenne- ja viestintäministeriöstä, Sitrasta, Suomen Kuntaliitosta, Energiateollisuudesta sekä Motivasta. Työ- ja elinkeinoministeriön vastuuhenkilönä kuluttajien energianeuvonnan kehittämisessä alusta alkaen toiminut Erkki Eskola jäi eläkkeelle , josta alkaen ministeriön yhdyshenkilönä on toiminut Annukka Saari. TEM:n yhdyshenkilön kanssa on pidetty säännöllisesti tapaamisia. Lisäksi elokuussa järjestettiin viestintään liittyvä yhteistyötapaaminen TEM:n ja Motivan kesken, johon yhdyshenkilöiden lisäksi osallistui molempien organisaatioiden viestinnän edustajia. Palaverissa sovittiin konkreettisista jatkotoimenpiteistä viestinnän tiivistämiseksi. TEM:ssa on alkanut designer-hanke, jonka johdosta Sitran ja TEM:n rahoittama TEM:iin sijoittunut Designer tulee toimimaan kuluttajien energianeuvonnan parissa vuonna Ensimmäinen yhteistyöpalaveri järjestettiin Helsingissä syyskuuta järjestetty Behave-konferenssi (www.behave2012.info) palvelee myös kuluttajien energianeuvonnan kehittämistä. Konferenssiin osallistui yli 200 henkilöä ja siellä oli myös esitys kuluttajien energianeuvonnasta, jonka piti kuluttajien energianeuvontaa vuonna 2012 arvioinut Koordinetin Pirkko Kasanen. Esitys valmisteltiin yhteistyössä TEM:n, Motivan ja Koordinetin kesken. Konferenssista antoi palautetta 82 henkilöä ja kokonaisarvosanaksi arvioitiin 3,11 (asteikolla heikko 1- kiitettävä 4). Energianeuvonnasta pidettiin esitys mm. Kuntien Ilmastokonferenssissa Tampereella. Kuluttajien energianeuvontaa on esitelty TTS:n Ecohousing-hankkeen latvialaisille projektikumppaneille (Baltic Environmental Forum) Helsingin Energiakeskuksessa IEA:n (Internal Energy Agency) maatutkinnan kansainväliselle arviointiryhmälle esiteltiin kuluttajien energianeuvontaa Yhteistyöseminaaria kuluttajien energianeuvonnasta ei järjestetty Tallinnassa vuonna Behave-konferenssi ja siellä olleet esitykset osaltaan kattoivat energianeuvonnan kansainvälisiä tarpeita. 14 (14)

15 Liite 2 Keskeisimmät tapahtumat aikataulukaavio

16 Kuluttajien energianeuvonta: Keskeisimmät tilaisuudet ja tapahtumat LIITE 2 Vuosi 2012 Päivitetty: Toimenpiteitä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Pysyvän järjestelmän kehittäminen Workshop suunnittelupalaveri, Workshop (visio, toteutus) 3.2. (Motiva kickoff) Projektipäällikköpalaverit (Motiva) (Motivan suunnittelua) Ohjausryhmän kokoukset Palaverit TEM-Motiva , (viestintäyhteistyö+aj ankohtaiset asiat) (Designer) Alueellista neuvontaa antavien organisaatioiden ohjausryhmän palaverit 2012 Energiaviisaskuluttaja 2012 (Benet) 5.6. ASIAA! Asukkaiden ilmastoteot asuinalueilla (Helsingin kaupunki) Kymenlaakson rakentamisen ja asumisen energianeuvonta (Kotkan kaupunki) Karpalo 2 (Lahden kaupunki) Asukkaiden energia- ja ilmastotekojen edistäminen Oulussa (Oulun kaupunki) Pohjois-Karjalan energianeuvontahanke ( Pohjois-Karjalan maakuntaliitto) Energianeuvonta Satakunnassa (Prizztech Oy) Ranen neuvontapalvelun maakunnallistaminen (Tampereen kaupunki) Kentällä toteutettava kuluttajien energianeuvonta Varsinais- Suomessa ( Turun kaupunki, Valonia) Kuluttajien energianeuvonta Kainuussa (Snowpolis Oy) Lapin energianeuvonta (Rovaniemen AMK) Kuluttajien energianneuvonta Etelä-Pohjanmaalla (Thermopolis Oy) Yhdyshenkilö- ja koulutus- ja verkottumistilaisuudet suunnittelu Energianeuvonnan pilotkoulutus - maakuntakoulutukset (TTS) Energianeuvonta - syventävät koulutukset (Motiva) (pilot) 3.10 (Tre), (Kuopio), (Oulu), (Lpr) Neuvontaa antavien organisaatioiden verkottumistilaisuus Kick off Tre Yhteistyö muiden neuvontahankkeiden kanssa Uudenmaan liiton neuvontahanke - ohjausryhmä Uudenmaan liiton perustaman maakunnallisen energianeuvonnan yhteistyöryhmän kokous Kokkola (Ketek): Kuluttajien energianeuvonnan ohjausryhmä Muut neuvonnan verkottamiseen liittyvät tapaamiset ja tilaisuudet Neuvonnan vuosipäivä Neuvonnan vuosipäivän suunnittelupalaveri Motiva/YM/Liikennevirasto Muut aihealueen tapahtumat/tilaisuudet/esitykset Kuntien ilmastokonferenssi, Tampere Adaton energianeuvonnan ajankohtaispäivät, Vierumäki 5.9. Energiapalveluiden toimenpideohjelman vuosiseminaari Kuluttajien energianeuvonta Lappeenrannassa (seminaari) Muita tapaamisia ja palavereita Adato/ET/Motiva -yhteistyöpalaverit Kuntamarkkinat KETS/KEO-yhdyshenkilöpäivät /2

Kuluttajien energianeuvonta. Seuranta ja vaikutukset. eneuvonta.fi. Viestintä ja markkinointi. Energiatyöohjelma, B-osa

Kuluttajien energianeuvonta. Seuranta ja vaikutukset. eneuvonta.fi. Viestintä ja markkinointi. Energiatyöohjelma, B-osa Kuluttajien energianeuvonta Seuranta ja vaikutukset eneuvonta.fi Viestintä ja markkinointi Energiatyöohjelma, B-osa Loppuraportti, 1.1. 31.12.2014 Kesäkuu, 2015 Energiatyöohjelma 2014: Osa B 10.6.2015

Lisätiedot

Seuranta ja vaikutukset

Seuranta ja vaikutukset Seuranta ja vaikutukset Energiatehokkuussopimukset Energiakatselmus- ja analyysi Uusiutuva energia Viestintä ja tiedonvaihto EU-hankkeet Energiatyöohjelma Loppuraportti 2014 Loppuraportti: Energiatyöohjelma

Lisätiedot

Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009

Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009 Sitran selvityksiä 4 Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009 Kirsti Kärkkäinen, Ideapoiju Oy Sitran selvityksiä 4 2 Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Yhteenveto... 4 3. Toimintaympäristössä

Lisätiedot

Maakunnissa tapahtuvaan kuluttajien energianeuvontaan 2014 pyydetään hanke-esityksiä

Maakunnissa tapahtuvaan kuluttajien energianeuvontaan 2014 pyydetään hanke-esityksiä 26.11.2013 1 (7) Kuluttajien energianeuvonta: Maakunnissa tapahtuvaan kuluttajien energianeuvontaan 2014 pyydetään hanke-esityksiä Motiva Oy pyytää työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta hanke-esityksiä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

Väliraportti 2009 2011

Väliraportti 2009 2011 Seudulliset yrityspalvelut tukihanke 2009 2013 Väliraportti 2009 2011 31.1.2012 2 Sisältö 1. SeutuYp tukihankkeen tavoite ja kohderyhmä... 3 2. SeutuYp tukihankkeen lähtökohdat ja periaatteet... 3 3. Tukihankkeen

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoneuvonnan organisointi Päijät-Hämeessä neljä ehdotusta toimintamalliksi

Energia- ja ilmastoneuvonnan organisointi Päijät-Hämeessä neljä ehdotusta toimintamalliksi Janne Salminen, Lassi Hurskainen ja Silja Kostia Energia- ja ilmastoneuvonnan organisointi Päijät-Hämeessä neljä ehdotusta toimintamalliksi Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat,

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

Toimenpiteet. Energiatehokkuus. Seuranta. Vaikuttavuus. Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010

Toimenpiteet. Energiatehokkuus. Seuranta. Vaikuttavuus. Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010 Toimenpiteet Energiatehokkuus Seuranta Vaikuttavuus Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010 12/2014 Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi 2010 2013 VNp

Lisätiedot

INTERREG III A: YMPÄRISTÖTIETOISUUDEN JA VERKOSTOITUMISEN LISÄÄMINEN SUOMEN JA VIRON PAIKALLISHALLINNOSSA

INTERREG III A: YMPÄRISTÖTIETOISUUDEN JA VERKOSTOITUMISEN LISÄÄMINEN SUOMEN JA VIRON PAIKALLISHALLINNOSSA INTERREG III A: YMPÄRISTÖTIETOISUUDEN JA VERKOSTOITUMISEN LISÄÄMINEN SUOMEN JA VIRON PAIKALLISHALLINNOSSA Väliraportti Huhtikuu 2003 syyskuu 2003 Lahdessa 14.10.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAVOITTEET 3 2.

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta Loppuraportti LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Hankkeen toteuttajan nimi 1 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 1 3. Yhteenveto hankkeesta

Lisätiedot

BIOMAS BIOENERGIAA MAASEUDULLE 2 -TIEDONVÄLITYSHANKE 2010 2013

BIOMAS BIOENERGIAA MAASEUDULLE 2 -TIEDONVÄLITYSHANKE 2010 2013 VÄLIRAPORTTI 1.1. 30.6.2012 Väliraportti 2 (22) BIOMAS BIOENERGIAA MAASEUDULLE 2 -TIEDONVÄLITYSHANKE 2010 2013 Väliraportti hankkeeseen osallistuville kunnille Raportointikausi 1.1. 30.6.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus Ennakoiva laadunohjaus osaksi rakennusvalvontaa

Rakennusten energiatehokkuus Ennakoiva laadunohjaus osaksi rakennusvalvontaa Rakennusten energiatehokkuus Ennakoiva laadunohjaus osaksi rakennusvalvontaa Arto Varis (toim.) Posintra Oy Matti Karjanoja, Sofia Bagge, Juha Jääskeläinen Vaasan kaupunki Jaakko Niemi Porvoon kaupunki

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011 Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011... 3 Yhteenveto... 3 1. Johdanto... 4 2. Rahoituskauden toiminta... 4 A. Hankerahoitus... 4 2.1. Hakemukset

Lisätiedot

Jässi-jätevesihanke Neuvontapilotti Etelä-Karjalassa Loppuraportti

Jässi-jätevesihanke Neuvontapilotti Etelä-Karjalassa Loppuraportti Jässi-jätevesihanke Neuvontapilotti Etelä-Karjalassa Loppuraportti Minttu Peuraniemi Anu Nikulainen Kirsi Mäensivu Niina Tiainen Julkaisu 227/2012 JÄTEVESIASIAT? Vuoden 2011 aikana Jässi-hanke tarjoaa

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 2015 Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 1 SISÄLTÖ YHTEENVETO... 3 1 LÄHIRUOKAOHJELMA... 7 2 TEHTÄVÄ JA OHJAAVA AJATTELUTAPA... 8

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012 Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012 2 Sisällysluettelo 1. Johtajan katsaus... 3 2. Toiminnan vaikuttavuus... 4 2.1 Kärkihankkeet... 4 2.2 Perustoiminnan tulokset... 9 3. Laatutyö:

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto LOPPURAPORTTI 1. Perustiedot hankkeesta Hankkeen toteuttaja: JyväsRiihi ry Hankkeen nimi: Viestinnästä voimaa tiedotushanke (6373) Toteutusaika: 1.9.2009-30.5.2014 Hankkeen kustannusarvio 300 000 / tuki

Lisätiedot

Nuorten oikeus tietoon

Nuorten oikeus tietoon 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Kyllönen Nuorten oikeus tietoon Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä

Lisätiedot

Loppuraportti. Perhemetsä 3G -hanke Kaakkois-Suomi 2013 2014 Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut

Loppuraportti. Perhemetsä 3G -hanke Kaakkois-Suomi 2013 2014 Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Loppuraportti Perhemetsä 3G -hanke Kaakkois-Suomi 2013 2014 Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Sisällysluettelo 1. Toteuttaja:... 1 2. Hankkeen nimi ja tunnus... 1 3. Yhteenveto hankkeesta... 1 4. Raportti...

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Asiantuntevuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki

Vuosikertomus 2012. Asiantuntevuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Vuosikertomus 2012 Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto 1 Vuosikertomus 2012 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Vahva valtakunnallinen vaikuttaja

Lisätiedot

Omistajanvaihdosten valtakunnallinen. koordinointi. Omistajanvaihdospalvelujen. valtakunnallinen. evaluointi MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007-2013

Omistajanvaihdosten valtakunnallinen. koordinointi. Omistajanvaihdospalvelujen. valtakunnallinen. evaluointi MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007-2013 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007-2013 Omistajanvaihdosten valtakunnallinen koordinointi Omistajanvaihdospalvelujen valtakunnallinen Omistajanvaihdosten valtakunnallinen koordinointi evaluointi Omistajanvaihdospalvelujen

Lisätiedot

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari Kehittämisen ja hankkeiden vuosi Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta,

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

Satakunnan Opin Oven toiminta

Satakunnan Opin Oven toiminta Satakunnan Opin Oven toiminta 1.8.2009 31.12.2013 Projektiryhmä: Elina Harju- Vahekoski,Ulla-Maija Heino, (Ari Tabell, Raija Vilponen,Niina Kóllar) Anu Hellesuo ja Liisa Sarasoja. Koonnut Ulla-Maija Heino

Lisätiedot

Perhe elämään -projekti (2006 2010)

Perhe elämään -projekti (2006 2010) Perhe elämään -projekti (2006 2010) Loppuraportti Kalliolan setlementti, kehittämisyksikkö 2010 Kirsi-Marja Iskandar Tuula Immonen 2 SISÄLLYS Johdanto... 3 1. Projektin tausta ja tarve... 5 2. Projektin

Lisätiedot