Kuluttajien energianeuvontajärjestelmä. Loppuraportti TEM:n päätös TEM/3082/ /2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuluttajien energianeuvontajärjestelmä. Loppuraportti 1.1.-31.12.2012 TEM:n päätös TEM/3082/05.05.03/2010"

Transkriptio

1 Kuluttajien energianeuvontajärjestelmä Loppuraportti TEM:n päätös TEM/3082/ /2010 Helmikuu 2013

2 2 (14)

3 Sisällysluettelo Johdanto WWW-portaali, puhelin- ja sähköpostineuvonta Neuvontatyö kentällä Neuvojien työkalut, koulutus, verkottaminen ja laadunvarmistus Viestintä ja markkinointi Seuranta ja vaikutusten arviointi Toiminnan koordinointi ja verkottaminen LIITTEET Liite 1 Resurssien käytön toteutuma Liite 2 Keskeisimmät tapahtumat - aikataulukaavio Liite 3 Luettelo alueellisesta energianeuvonnasta Liite 4 Tulokset vaikuttavuus (raportointikausi saakka) 3 (14)

4 Johdanto Kuluttajien energianeuvontajärjestelmää on kehitetty suunnitelmien mukaisesti. Tässä raportissa kuvataan Kuluttajien energianeuvontajärjestelmä (TEM/3082/ /2010) -hankkeen toiminnot väliseltä ajalta. Kustakin kuudesta osaprojektista on esitetty tavoitteet ja keskeisimmät toteutetut toimenpiteet. Hankkeen resurssiyhteenveto esitetään liitteessä 1. Kustannusten toteutumana on taulukossa esitetty kustannukset Kuluttajien energianeuvontajärjestelmä -hankkeen alusta saakka joulukuun 2012 loppuun ( ). Hankkeen toteutuneet kustannukset sisältävät vuoden 2011 alueellisten neuvontahankkeiden kustannukset sekä vuoden 2012 alueellisten hankkeiden kustannuksia elokuun loppuun 2012 saakka. Loput vuoden 2012 alueellisten hankkeiden kustannuksista toteutuvat vuoden 2013 alkupuolella hankkeiden loppuraportoinnin yhteydessä. Alustavan arvion mukaan neuvontahankkeiden kustannuksia tilitetään Motivalle vielä runsaat euroa alkuvuoden 2013 aikana. Koko hankkeen (TEM/3082/ /2010) etenemisestä, resurssien käytöstä ja tuloksista raportoidaan ministeriölle mennessä. Keskeisimmät tapahtumat ja tilaisuudet esitetään liitteessä 2 (aikataulukaavio). Luettelo vuonna 2012 käynnistyneistä alueellisista energianeuvonnoista liitteessä 3. Liitteessä 4 esitetään seurantatuloksia hankkeen ensimmäiseltä raportointikaudelta Loppuvuoden 2012 tulokset esitetään loppuraportissa keväällä (14)

5 1 WWW-portaali, puhelin- ja sähköpostineuvonta Tavoite Vuoden 2012 keskeisiä painopistealueita ovat www-portaalin tekninen toteutus, ulkoasun toteutus sekä sisällön suunnittelu ja toteutus. Vuoden aikana tullaan toteuttamaan yksi työkalu, joka palvelee sekä kuluttajia että neuvojia (lämmitysjärjestelmien vertailutyökalu) ja varaudutaan toisen työkalun suunnitteluun ja toteutukseen. Käynnistetään yhden luukun periaatteen mukainen puhelinneuvontajärjestelmä hyödyntäen neuvonnassa mukana olevia kenttäneuvonnan resursseja. Toteutetut toimenpiteet WWW-portaalin teknisestä toteutuksesta järjestettyyn hankintakilpailuun saapui tammikuun loppuun mennessä yhteensä 6 tarjousta, joiden vertailun jälkeen tekniseksi toimittajaksi valittiin Mearra Finland Oy. Sopimusneuvottelujen tuloksena sopimus solmittiin ja työt käynnistyivät toukokuussa. WWW-portaalin ulkoasu kilpailutettiin toukokuussa ja saapuneista tarjouksista päädyttiin sopimukseen FWD Helsingin kanssa. Ulkoasun suunnittelu ja toteutus tapahtui kiinteässä yhteistyössä www-portaalin teknisen toteutuksen kanssa. Työskentelytapa teknisessä toteutuksessa on ollut aktiivisen interaktiivinen ja se sisälsi kymmenen viikon pituista ns. sprinttiä, joiden viikoittaiseen päivän pituiseen katselmukseen osallistui koordinaation edustaja. WWW-portaalin tekninen toteutus valmistui marraskuun loppuun mennessä. Sisällön tuotannon ja lopputestauksen aikana palvelua voidaan hioa ennen julkistusta. Työtä on valvonut kolmesti kokoontunut ohjausryhmä, jossa on edustajia tilaajan ja toteuttajan puolelta sekä osin tilaajan tukena ulkopuolinen konsultti Androidi Oy:stä. WWW-palvelun sisällön tuotanto käynnistyi marras-joulukuussa ja se kestää maaliskuun 2013 loppuun saakka. Järjestelmän testauksiin osallistuu alkuvuonna myös alueellisia neuvojia. WWW-palvelun julkinen lanseeraus on Oma Koti messujen yhteydessä huhtikuun alussa. Eri neuvontatyökalujen (erityisesti lämmitysjärjestelmien vertailutyökalun) toteutusta selvitettiin. Tiedonvaihtoa ja neuvotteluja käytiin tähän liittyen myös ympäristöministeriön korjausrakentamisen neuvonnan kanssa. Lämmitysjärjestelmien vertailutyökalun toteutus käynnistettiin kesällä Benet Oy:n kanssa pohjautuen jo olemassa olevan työkalun kehittämiseen ja ylläpidon varmistamiseen tuleville vuosille. Vertailutyökalu viimeistellään vuoden 2013 alussa. Valtakunnallisen puhelin/sähköpostineuvonnan tarjouspyynnöt valmisteltiin ja tarjouksia saatiin valtakunnallisilta järjestöiltä ja yhdistyksiltä. Pirkanmaan Martat valittiin valtakunnallisen kodin ja asumisen energiankäytön puhelin/sähköpostineuvonnan pilottineuvojaksi ja Pientalorakentamisen kehittämiskeskus PRKK lämmitysjärjestelmiin liittyväksi pilotiksi. Puhelin- ja sähköpostineuvonta jouduttiin kuitenkin siirtämään käynnistettäväksi vasta vuonna 2013 johtuen neuvontapuhelimen teknisen toteutuksen vaihtoehtojen selvitysten pitkittyessä palveluntarjoajien vuoksi. 5 (14)

6 2 Neuvontatyö kentällä Tavoite Vuonna 2012 jatketaan valmisteluja kenttäneuvonnan käynnistämiseksi ja kriteerien sekä toiminnan pelisääntöjen tuottamiseksi, jotta kenttäneuvontaan ei tulisi pitkää katkosta pilothankkeiden päättymisen jälkeen, ja jotta se sujuisi joustavasti. Kunnat nähdään luontevina neuvonnan antajina kuluttajiin päin ja erityisesti maakuntien keskuskaupunkien eli maakuntakeskusten rooli vaikuttaa keskeiseltä osana kansallista energianeuvontaverkostoa siten, että ne ottaisivat vastuuta mahdollisuuksien mukaan koko maakunnan alueesta. Tavoitteena on pitkäjänteinen yhteistyö, jonka tilausten suuruus riippuu käytettävissä olevista, vuosittain vahvistettavista resursseista. Hankkeiden käynnistämisestä kuullaan ohjausryhmää ja niistä sovitaan yhdessä TEM:n kanssa. Kannustetaan myös toimijoita hyödyntämään neuvontatyön rahoitusmahdollisuuksia esimerkiksi käynnissä olevien Rakennerahastohankkeiden tai vastaavien kautta. Pyritään myös vaikuttamaan valmisteilla oleviin ohjelmakausiin, jotta energiatehokkuusasiat ja mahdollisuus energianeuvontaan ja -viestintään saataisiin kytkettyä osaksi niiden sisältöjä. Hyödynnetään lisäksi esimerkiksi valtakunnallisia toimijoita yhden luukun periaatteen toteuttamisessa. Tehdään Motivasta pienimuotoisesti energianeuvontaa tarkoituksenmukaisella tavalla. Toteutetut toimenpiteet Hakemuksia ensimmäiseen tammikuussa päättyneeseen maakunnallisia toimijoita koskevaan hankehakuun saapui 13 maakunnasta. Alkuvuodesta käytiin täsmentäviä neuvotteluja muutamien hankkeiden kanssa (mm. Uusimaa, Kainuu, Etelä-Savo, Lappi ja Etelä-Pohjanmaa). Pääsääntöisesti 1.3. käynnistyi maakunnallinen neuvonta 10 alueella (Etelä- ja Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Kymenlaakso, Pirkanmaa, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa, Päijät-Häme, Satakunta sekä Varsinais-Suomi, pääkaupunkiseudulla neuvontaa antaa Helsingin ympäristökeskus). Lapin alueella neuvontatyö käynnistyi 1.5. Kainuu on kiinnostunut toteuttamaan neuvontaa, mutta sopimusta neuvontatyöstä ei kuluvan vuoden aikana solmittu. Etelä-Savossa ei tässä vaiheessa käynnistynyt alueellista neuvontaa neuvotteluista huolimatta. Alkuvuonna valmisteltiin toiminta-, raportointi- ja viestintäohjeet maakunnalliselle neuvonnalle tavoitteena pitkäjänteinen neuvontatyö kentällä. Tilattiin keväällä neuvontatyöt edellä mainituilta toimijoilta ja ohjeistettiin sekä tuettiin niitä neuvontatyön aloittamiseen sekä henkilökohtaisella opastuksella että järjestetyssä verkottumistilaisuudessa. Verkottumistilaisuuden toteutus raportoidaan osaprojektin 6 (Toiminnan koordinointi ja verkottaminen) yhteydessä. Tehtiin hankkeille hankekohtaiset kustannusyhteenvetopohjat raportointia varten ja neuvottiin hankepartnereita neuvonnan toteuttamiseen sekä raportointiin ja hankkeiden hallinnointiin liittyvissä kysymyksissä. Hankkeet toimittivat väliraportin toiminnastaan (31.8. saakka) Motivaan mennessä sekä loppuraportin koko vuoden toiminnasta mennessä. Hankkeiden loppuraporttien läpikäynti on parhaillaan käynnissä. 6 (14)

7 Osallistuttiin alueellisten neuvontojen ohjausryhmiin (Pohjois-Karjala 4.4. ja 22.9., Keski-Suomi 5.6., Tampere , Oulu ja , Satakunta , Etelä- Pohjanmaa 12.9., Päijät-Häme 26.6., ja sekä Pääkaupunkiseutu ja ). Pidettiin yhteyttä myös muihin neuvontaa tekeviin organisaatioihin mm. osallistumalla Uudenmaan liiton neuvontakokonaisuutta valmistelevan hankkeen ohjausryhmän kokoukseen Lisäksi osallistuttiin Uudenmaan liiton perustaman energianeuvonnan työryhmän kokoukseen Työryhmä perustettiin yhteistyön ja verkottumisen tueksi. Tietoa on lisäksi vaihdettu mm. Lappeenrannan alueen energianeuvontaa valmistelevien henkilöiden kanssa. Valtakunnallisesta neuvonnasta pidettiin esitys Lappeenrannassa alueellisessa neuvonnan aloitustilaisuudessa. Valmisteltiin yhden luukun periaatetta palvelevaa puhelin- ja sähköpostineuvonnan alihankintaa, josta jätettiin tarjouspyynnöt valituille, kohdennetuille valtakunnallisille neuvontaorganisaatioille toukokuussa. Tämä on raportoitu osatehtävän 1 (Www-portaali, puhelin- ja sähköpostineuvonta) yhteydessä. Jonkin verran puhelin- ja sähköpostineuvontaa on tehty myös Motivassa. Yhtenä neuvontatapahtumana oli Helsingin messukeskuksessa järjestetyt Omakoti-messut , joka tarkemmin raportoidaan osatehtävässä 4 Viestintä ja markkinointi. Kuluttajien energianeuvonta oli vahvasti esillä valtakunnallisilla Asuntomessuilla Tampereella, jossa Ekokumppanit neuvoivat kuluttajia energianeuvontaklinikalla. Marraskuun alussa 2012 käynnistettiin haku vuoden 2013 maakunnallisen neuvonnan hankkeille. Valmisteltiin hakuun liittyvät dokumentit ja tiedotettiin hausta laajasti. Hakuaikataulusta oli jo aiemmin informoitu, joten hakuaika hankkeille oli marraskuu. Hakuajan puitteissa saatiin 18 hakemusta, joista yksi ei täyttänyt hakukriteereitä, joten käsittelyyn päätyi 17 alueellista hakemusta. Saapuneiden hankkeiden osalta pyydettiin toimijoilta lisätäsmennyksiä joulukuun alkupuolella ja neuvottiin heitä suunnitelmien tarkentamisessa. Hankkeet aloittivat toimintansa vuoden 2013 alusta, ja Motivan tilaukset liitteineen lähetettiin tammikuun loppupuolella. Motivan/TEM:n rahoitusosuudet vaihtelevat hankkeissa alueen toiminnan, väestöpohjan ja toiminnan edellisen vuoden vaikuttavuuden mukaan. 7 (14)

8 3 Neuvojien työkalut, koulutus, verkottaminen ja laadunvarmistus Tavoite Kehitettyä neuvojakoulutusta pilotoidaan alkuvuodesta 2012, josta saatavan palautteen perusteella koulutusohjelmaa ja -mallia kehitetään. Keväällä 2012 toteutetaan roadshow-tyyppinen 4 5 koulutustilaisuuden sarja sisältäen keskeiset kuluttajien energianeuvonnan aihealueet. Samanaikaisesti kehitetään neuvojien pätevyydenosoittamismenetelmää. Työkalujen kehittämisessä tehdään vahvasti yhteistyötä mm. Adato Energian ja energiayhtiöiden sekä vakiintuneiden neuvontaorganisaatioiden kuten energiatoimistojen kanssa kehittämällä jo olemassa olevia sekä luomalla uusia työkaluja ja toimintatapoja kuten laskureita ja hyvien käytäntöjen tietopankkia. Energiaeksperttitoiminnalle kehitetään verkkopohjainen materiaalikansio ja toimintamalli nykyjärjestelmää kehittämällä. Neuvojien verkottamispäivää (korvaa yhdyshenkilöpäivän) pilotoidaan järjestämällä workshop-tyyppisiä koulutussessioita verkostotapaamisiin. Toteutetut toimenpiteet Ensimmäinen pilottikoulutus Energiatehokkuusneuvonnan koulutuspäivä johdatus energianeuvonnan aihealueisiin järjestettiin Työtehoseuran (TTS) tiloissa Rajamäellä. Koulutus kattoi asumisen, uudis- ja korjausrakentamisen sekä liikkumisen energiankäytön tehostamisen keinot kotitalouksissa. Koulutukseen osallistui 27 neuvojaa eri puolilta Suomea. Tapahtuman yleisarvio oli 3,0 (asteikolla heikko kiitettävä 1 4). Tapahtuman palautteessa kysyttiin myös, mitä aihealueita asumisen, liikkumisen ja uudisja korjausrakentamisen kokonaisuuksissa toivotaan käsiteltävän syksyn maakunnallisissa koulutuksissa. Erityisesti toivottiin enemmän koulutusta lämmitysjärjestelmistä ja korjausrakentamisesta. Valmisteltiin, markkinoitiin ja toteutettiin yhteistyössä TTS:n kanssa vastaavanlainen koulutuspäivä syksyn aikana eri puolilla Suomea. Koulutukset järjestettiin Tampereella, Kuopiossa, Oulussa ja Lappeenrannassa. Koulutuksiin osallistui yhteensä 75 neuvojaa. Koulutukset saivat yleisesti hyvää palautetta ja erityisesti hyviä arvosteluita saivat tilaisuuden ilmapiiri, asiantuntevat puhujat ja opettavaiset kokonaisuudet. Monien mielestä yhdessä päivässä oli kuitenkin todella paljon tietoa, jolloin käytännönläheisiä ja yksityiskohtaisia esimerkkejä ei ehditty käymään niin paljon läpi. Osa kävijöistä olisi myös kaivannut enemmän keskustelua erilaisissa pienissä työpajoissa, jolloin voitaisiin myös tehdä esimerkiksi ryhmätöitä ja oppia myös muilta neuvojilta. Kaiken kaikkiaan palaute oli positiivista ja neuvojat olivat tyytyväisiä tarjontaan. Osallistujat olivat erittäin aktiivisia näissä maakunnissa järjestetyissä koulutustilaisuuksissa ja he arvostavat koulutustilaisuuksien järjestämistä pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että koulutukset olisi hyvä järjestää kerran vuodessa, osalle riittäisi joka toinen vuosi. Neuvojille suunnattujen työkalujen toteutuksessa hyödynnetään valtakunnallisten järjestöjen ja yhdistysten sekä mm. Adato Energian tietotaitoja: valmisteltiin tarjouspyynnöt koskien mm. kodin energiankäyttöön (lämmitys ja lämmitysvalinnat, sähkön 8 (14)

9 käyttö ja veden kulutus) liittyviä tietoaineistoja sekä energiaeksperttimateriaalin tuotantoa. Lämmityksestä ja lämmitysjärjestelmien tietoaineistoista solmittiin sopimus Pientalorakentamisen kehittämiskeskuksen (PRKK) kanssa, kodin sähkönkäytöstä Adato Energian kanssa sekä energiaeksperttitoiminnasta Suomen Kiinteistöliiton kanssa, joka hyödyntää työssä alihankkijana Suomen Isännöintiliittoa. Pientalorakentamisen kehittämiskeskuksen ja Suomen Kiinteistöliiton kanssa pidettiin yhteisiä suunnittelupalavereja. Tietoaineistot ovat käytettävissä alkuvuonna 2013 lukuun ottamatta Adato Energian kodin sähkönkäyttöä käsittelevää aineistoa, koska ko. selvityshankkeen toteutus on viivästynyt. Tarvetta on tuottaa tietoa ja aineistoja lisäksi mm. kodin veden käytöstä. Järjestettiin energianeuvonnan verkottumis- ja kouluttautumistilaisuus, joista ensimmäinen päivä oli erityisesti tarkoitettu alueellisen neuvonnan toimijoiden verkottumiseen, kun taas toiseen koulutuspäivään olivat tervetulleita myös muut energianeuvonnan parissa työskentelevät. Tilaisuus kiinnosti alueellisia neuvojia ja siihen osallistui 24 henkilöä ja toiseen päivään osallistui lisäksi kolme muuta neuvonnan parissa työskentelevää henkilöä. Tapahtuman yleisarvio oli 3,4 (asteikolla heikko kiitettävä 1 4). Kaksipäiväiset tilaisuudet mahdollistavat aidon verkottumisen mahdollisuuden, koska eri puolelta Suomea saapuvat neuvojat ovat aidosti läsnä ilman myöhässä saapuvia tai ajoissa lähteviä henkilöitä. Neuvontatyön laadukkaassa kehittämisessä toimii apuna Koordinet Oy, jonka kanssa kehitetään erilaisia toimintatapoja, kuten neuvontatyön mentorointia. Mentoroinnissa on käynnistynyt pilot-tyyppisesti kehityshanke, jossa mentorina toimii pitkän ja monipuolisen kokemuksen omaava Ekokumppanit Tampereelta ja aktorina vuonna 2012 Lappeenrannassa EAKR-rahoituksella käynnistynyt neuvonta. Mentorointihanke tuottaa aineistoa ja toimintatapoja hyödynnettäväksi vastaisuudessa muillakin alueilla. 9 (14)

10 4 Viestintä ja markkinointi Tavoite Kuluttajaneuvonnan viestinnässä vuoden 2012 alkupuoliskon toimet painottuvat neuvojien sekä tärkeiden sidosryhmien verkottumisen tukemiseen, sisäiseen ja sidosryhmäviestintään. Viestintä tukee ja edistää verkoston toiminnan käynnistymistä muun muassa markkinoimalla neuvojille tietoaineistoja, tarjoamalla neuvojien omaan viestintään työkaluja (kuten esittelyaineistoja, tiedotepohjia ja -materiaaleja, yhteistä ilmettä tukevaa kuva-aineistoa) sekä koostamalla neuvontajärjestelmän ja -verkoston uutisista ja tapahtumista yhteisiä viestintäaineistoja. Energianeuvonta on esillä mediaviestinnässä luontevissa yhteyksissä: järjestelmän kehittämisen ja toiminnan käynnistämisen näkökulmasta tärkeissä etapeissa sekä tapahtumien ja energiankäytön tehostamista edistävien ajankohtaisten aiheiden viestinnässä. Vuoden toisella puoliskolla viestintä aloitti valmistelut energianeuvontajärjestelmän tärkeimmän käyttöliittymän, www-portaalin, laajamittaiseen lanseeraukseen kuluttajille ja sidosryhmille. Kuluttajien tietoisuuden lisääminen tarjolla olevista neuvontapalveluista internetissä, tapahtumissa, puhelimitse tai henkilökohtaisesti edellyttää huolellisesti suunniteltua monikanavaista markkinointiviestintää. Toteutetut toimenpiteet Tammi-huhtikuussa koordinaation viestintä antoi tukea alueellisen neuvontatyön käynnistämiseen haku- ja sopimusvaiheissa. -sivustoa on päivitetty ja se ohjaa myös suoraan alueellisten toimijoiden tietoihin. Neuvojien extranet-palvelu avattiin Motiva.fi -sivustolla. Extranet sisältää muun muassa alueellisen neuvonnan järjestämiseen liittyviä tieto- ja seuranta-aineistoja, ohjeita, viestintämateriaaleja ja -ohjeita, logot ja vuosikellon. Vuoden ensimmäisessä Motiva Xpress -lehdessä julkaistiin artikkeli Joensuun rakennusvalvonnan toteuttamasta energianeuvonnasta Pohjois-Karjalassa sekä kerrottiin ennakkotietoa maakunnissa käynnistyvästä energianeuvonnasta. Kesäkuussa ilmestyneessä Motiva Xpressissä oli artikkeli energianeuvonnan aloittamisesta kymmenen eri toimijan voimin. Lokakuussa ilmestyvässä lehdessä kerrottiin Kymenlaakson energianeuvonnasta, ja joulukuun lehdessä ensimmäisen Neuvonnan vuosipäivän kuulumisia. Energianeuvonnan uutiskirje toimitettiin vuoden aikana yhdeksän kertaa. Näistä kuusi oli yleisiä uutiskirjeitä (laaja sidosryhmäjakelu, tilaajia 656). Lisäksi neuvojaverkostolle toimitettiin kolme sisäistä uutiskirjettä, jotka sisälsivät hanketietoa koordinaatiolta neuvontatyötä maakunnissa tekeville toimijoille. Alueellisen neuvonnan käynnistymisestä tiedotettiin maalis-huhtikuun vaihteessa järjestettyjen Oma Koti messujen yhteydessä. Messuilla Motiva, Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus PRKK sekä Suomen Omakotiliitto tarjosivat kuluttajille neuvontaa osastoilla sekä järjestivät messujen ajan Kysy asiantuntijalta -kyselytunnin messujen ohjelmalavalla. Oma Koti messuilla vieraili noin kävijää. Osastolla järjestettyyn kilpailuun osallistui 216 vierailijaa. Energiansäästöviikolla ( ) kuluttajien energianeuvonta oli mukana Ylen Aamu-TV:n suorassa lähetyksessä. 10 (14)

11 Lisäksi energianeuvonta oli esillä mm. liikkumisen ohjauksen LIVEverkottumistilaisuudessa Tampereella, sekä Kouvolassa järjestetyillä RAK-messuilla KSS Energian osastolla, jossa esiteltiin alueellista energianeuvontaa Kymenlaakson alueella. Lisäksi tehtiin tiedote energianeuvontapisteen avaamisesta Asuntomessuilla. Kuntamarkkinoilla 3.5. Tampereella pidetty esitys viestinnästä ja neuvonnasta käsitteli myös kuluttajaneuvonnan valtakunnallista tilannetta. Tietoa kuluttajien energianeuvonnasta on välitetty mm. osallistumalla Ilmastoviestinnän ohjausryhmään sekä tuottamalla aineistoja Ilmastoviestinnän Klimaatti-uutiskirjeeseen, liikkumisen ohjauksen LIVE-uutiskirjeeseen ja Korjausneuvonnan uutiskirjeeseen. Alueelliset neuvontaorganisaatiot ovat tilanneet esitteitä yhteensä kpl. Tilattuja esitteitä oli 26 erilaista liittyen kodin energiankäyttöön, viisaaseen liikkumiseen, energiatehokkaaseen rakentamiseen ja lämmitysjärjestelmiin. Kahta esitettä (Kodin energiaopas ja Sähkönkuluttajan viikko) toimitetaan vielä syksyn aikana, kun ne saadaan päivitysten jälkeen painosta. Suosituimpia esitteitä olivat Lämpöä ilmassa, opas ilmalämpöpumpuista, Hyvä talo -esite, Tutki pientalosi energiankäyttö ja Ostajan opas. Lisäpainoksia otettiin yhteensä 22 julkaisusta. 11 (14)

12 5 Seuranta ja vaikutusten arviointi Tavoite Vuonna 2012 hankkeessa jatketaan neuvonnan seurannan ja arvioinnin menetelmien ja toimintatapojen sekä työkalujen kehittämistä erityisesti www-portaaliin, puhelin- ja sähköpostineuvontaan, mutta myös muihin neuvontatoimiin liittyen. Vuoden toisella puoliskolla toteutetaan neuvontatyöhön suunnattu kysely, jolla kartoitetaan neuvonnan tuloksia (toteutettuja toimenpiteitä jne.) kuluttajien keskuudessa. Toteutetut toimenpiteet Energianeuvojien käyttöön tuotettiin Excel-pohjainen neuvontaloki, johon kirjataan kaikki henkilökohtaisen neuvonnan tapahtumat (sähköposti, puhelin, kasvokkain). Lokin käyttämiseksi on tuotettu ohjeistus ja henkilörekisterilainsäädännön vaatima rekisteriseloste. Myöhemmin loki siirretään toimimaan internetin kautta. Kuluttajakyselyn toteuttamiseksi on tehty tyyppisäästöselvitys, johon on koottu luetteloksi tyypillisimmät energiansäästökeinot ja niiden tuoma keskimääräinen säästö. Luetteloa oli tarkoitus hyödyntää energiansäästöjen arvioinnissa loka/marraskuussa kuluttajille tehtävässä alihankintana toteutettavassa kyselyssä, jossa tavoitteena oli selvittää toteutettuja energiansäästötoimenpiteitä. Kyselyä ei kuitenkaan voitu toteuttaa, koska alueellisissa neuvonnoissa ei ollut kerätty pyydetyn mukaisia yhteystietoja neuvontaa saaneista kuluttajista. Seurannan tärkeyttä on sittemmin edelleen korostettu alueellisille toimijoille. Koko vuoden 2012 tulokset tavoitetuista kuluttajista eivät ole vielä käytettävissä. Ne raportoidaan hankkeen loppuraportissa keväällä Yhteensä hankkeiden järjestämiin kohdennettuihin tilaisuuksiin osallistui lähes henkilöä ajanjaksolla tammielokuu Yleisluonteisissa tilaisuuksissa arvioitiin saavutetun lähes henkilöä samalla ajanjaksolla. Koordinaatiolle palautuneen tiedon mukaan henkilökohtaista neuvontaa on annettu yhteensä yli kertaa tammi-elokuussa Liitteessä 4 esitetään raportoidut toimet ajanjaksolta Loppuraportoinnissa useimmat neuvontaorganisaatioista palauttivat lokin, mutta neuvontatapahtumia oli edelleen kirjattu melko vähän. 12 (14)

13 6 Toiminnan koordinointi ja verkottaminen Tavoite Toiminnan koordinointi vastaa koko toiminnasta, sitoo toimintoja ja toimijoita yhteen verkottamalla sekä huolehtimalla osaprojektien joustavasta ja toisia tukevasta toteutuksesta. Vuonna 2012 koordinoidun järjestelmän suunnittelu- ja toteutustyö on päässyt täyteen vauhtiin pilothankkeiden, toteutettujen kartoitusten ja tehdyn arvioinnin jälkeen. Tärkeää on siis huolehtia koko järjestelmän laadukkaasta toteutuksesta vuonna 2012, jolloin luodaan pohja ja toimintatavat seuraavien vuosien toiminnoille. Koordinointi seuraa ja tekee yhteistyötä tarkoituksenmukaisessa laajuudessa muiden kuluttajille suunnattujen neuvontatoimintojen kuten esimerkiksi valtakunnallisen liikkumisen ohjauksen, korjausrakentamisen neuvonnan ja energiayhtiöiden kanssa. Myös näiden rahoittajien ja sidosryhmien kanssa verkotutaan. Järjestetään vuonna 2012 energianeuvonnan verkottumispäivä. Myös muiden maiden energianeuvontakäytännöistä ja käyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä pyritään ottamaan oppia mm. syyskuussa 2012 järjestettävän Energy Efficiency and Behaviour konferenssin välityksellä. Sen päärahoittaja on Sitra. Myös TEM, YM, LVM ja MMM osallistuvat suunnitelmien mukaan rahoitukseen. Suunnitteilla on lisäksi järjestää keväällä 2012 Tallinnassa kuluttajien energianeuvonnasta yhteistyöseminaari, johon osallistuu Pohjoismaiden ja Baltian asiantuntijoita. Varaudutaan pienimuotoisesti käynnistämään selvitys aiheista, joista kaivataan luotettavaa tietoa energianeuvontatyöhön, mutta joissa ei ole käynnissä/nähtävissä tiedon päivitystä muiden toimesta. Toteutetut toimenpiteet Kuluttajien energianeuvonnan ytimen Motivassa muodostaa hankkeen eri alaprojektien projektipäälliköistä koostuva ydinryhmä, joka kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa yksittäisten työpalaverien ohella. Lisäksi helmikuun alussa pidettiin kuluttajaneuvonnasta kick off -tilaisuus kaikille keskeisesti kuluttajien energianeuvonnan parissa työskenteleville motivalaisille. Elokuussa pidettiin neuvontahankkeen onnistunut kehitysja suunnittelupäivä Koordinet Oy:n johdolla. Päivä tuotti konkreettisia jatkotoimenpiteitä neuvonnan kehittämiseen. Yhteistyötä on tehty sekä valtakunnallisen liikkumisen ohjauksen että korjausrakentamisen kanssa mm. järjestämällä yhteinen valtakunnallinen neuvonnan vuosipäivä Finlandia-talossa, johon osallistui yhteensä 188 henkilöä. Kaikki kolme iltapäivän rinnakkaissessiota kiinnostivat osallistujia ja osallistujat jakaantuivat seuraavasti: kuluttajien energianeuvonta 67, korjausrakentamisen neuvonta 80 ja viisas liikkuminen 41 henkilöä. Yhteisen tapahtuman tarkoituksena oli vahvistaa kuluttajille suuntautuvan neuvonnan toimijoiden yhteistyötä ja tiedonvaihtoa sekä tarjota uusia näkökulmia ja tietoa käytännön neuvontatyöhön. Motiva vastasi pääasiassa tilaisuuden ja näyttelyn käytännön järjestelyistä. Kunkin verkoston koordinaattorit hoitivat viestintää ja kutsuja omille verkostoilleen. Paikan päällä verkostojen koordinaatiot huolehtivat yhteistyössä mm. ilmoittautumistiskistä sekä ao. rinnakkaissessioiden järjestelyistä. Tilaisuuden kustannukset jakaantuivat kolmen tahon kesken: ympäristöministeriö, Motiva/liikennevirasto sekä Motiva/työ- ja elinkeinoministeriö. 13 (14)

14 Tapahtuman yleisarvio oli 3,7 (asteikolla heikko - erinomainen 1-5). Erityisesti tapahtuman jakaantuminen yhteiseen ja rinnakkaisiin osioihin keräsi kiitos. Suurin osa vastaajista koki, että myös jatkossa tarvitaan vastaavanlaisia tilaisuuksia, joissa eri verkostojen edustajat kohtaavat toisiaan. Osallistuttiin valtakunnalliseen liikkumisen ohjauksen verkottumistilaisuuteen Tampereella. Energiayhtiöt on myös yksi keskeinen yhteistyötaho. Toukokuussa pidetyssä yhteistyötapaamisessa Adato Energia Oy:n ja Energiateollisuus ry:n kanssa sovittiin useita yhteisiä jatkotoimenpiteitä, mm. alustuksen pitämistä kuluttajaneuvonnasta pidettävillä energiayhtiöiden neuvontapäivillä. Lisäksi kuluttajaneuvonnasta pidettiin alustus Energiapalveluiden toimenpideohjelman vuosiseminaarissa Toteutettiin verkottumistilaisuus Tampereella maakunnallisille hankkeille. Tilaisuuteen osallistui 26 henkilöä. Tapahtuman yleisarvio oli 3,3 (asteikolla heikko kiitettävä 1 4). Tapahtuman palautteessa kysyttiin myös toiveita aihealueista syksyn koulutuspäiville toteutettu verkottumis/koulutustilaisuus on raportoitu kohdassa 3 - Neuvojien työkalut, koulutus, verkottaminen ja laadunvarmistus. Kuluttajien energianeuvonnan ohjausryhmään on kutsuttu mukaan energiateollisuuden edustaja. Vuonna 2012 pidettiin kolme ohjausryhmän kokousta (9.2., 4.6. ja ), jotka Motiva on valmistellut. Ohjausryhmään kuuluvat edustajat työ- ja elinkeinoministeriöstä, ympäristöministeriöstä, liikenne- ja viestintäministeriöstä, Sitrasta, Suomen Kuntaliitosta, Energiateollisuudesta sekä Motivasta. Työ- ja elinkeinoministeriön vastuuhenkilönä kuluttajien energianeuvonnan kehittämisessä alusta alkaen toiminut Erkki Eskola jäi eläkkeelle , josta alkaen ministeriön yhdyshenkilönä on toiminut Annukka Saari. TEM:n yhdyshenkilön kanssa on pidetty säännöllisesti tapaamisia. Lisäksi elokuussa järjestettiin viestintään liittyvä yhteistyötapaaminen TEM:n ja Motivan kesken, johon yhdyshenkilöiden lisäksi osallistui molempien organisaatioiden viestinnän edustajia. Palaverissa sovittiin konkreettisista jatkotoimenpiteistä viestinnän tiivistämiseksi. TEM:ssa on alkanut designer-hanke, jonka johdosta Sitran ja TEM:n rahoittama TEM:iin sijoittunut Designer tulee toimimaan kuluttajien energianeuvonnan parissa vuonna Ensimmäinen yhteistyöpalaveri järjestettiin Helsingissä syyskuuta järjestetty Behave-konferenssi (www.behave2012.info) palvelee myös kuluttajien energianeuvonnan kehittämistä. Konferenssiin osallistui yli 200 henkilöä ja siellä oli myös esitys kuluttajien energianeuvonnasta, jonka piti kuluttajien energianeuvontaa vuonna 2012 arvioinut Koordinetin Pirkko Kasanen. Esitys valmisteltiin yhteistyössä TEM:n, Motivan ja Koordinetin kesken. Konferenssista antoi palautetta 82 henkilöä ja kokonaisarvosanaksi arvioitiin 3,11 (asteikolla heikko 1- kiitettävä 4). Energianeuvonnasta pidettiin esitys mm. Kuntien Ilmastokonferenssissa Tampereella. Kuluttajien energianeuvontaa on esitelty TTS:n Ecohousing-hankkeen latvialaisille projektikumppaneille (Baltic Environmental Forum) Helsingin Energiakeskuksessa IEA:n (Internal Energy Agency) maatutkinnan kansainväliselle arviointiryhmälle esiteltiin kuluttajien energianeuvontaa Yhteistyöseminaaria kuluttajien energianeuvonnasta ei järjestetty Tallinnassa vuonna Behave-konferenssi ja siellä olleet esitykset osaltaan kattoivat energianeuvonnan kansainvälisiä tarpeita. 14 (14)

15 Liite 2 Keskeisimmät tapahtumat aikataulukaavio

16 Kuluttajien energianeuvonta: Keskeisimmät tilaisuudet ja tapahtumat LIITE 2 Vuosi 2012 Päivitetty: Toimenpiteitä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Pysyvän järjestelmän kehittäminen Workshop suunnittelupalaveri, Workshop (visio, toteutus) 3.2. (Motiva kickoff) Projektipäällikköpalaverit (Motiva) (Motivan suunnittelua) Ohjausryhmän kokoukset Palaverit TEM-Motiva , (viestintäyhteistyö+aj ankohtaiset asiat) (Designer) Alueellista neuvontaa antavien organisaatioiden ohjausryhmän palaverit 2012 Energiaviisaskuluttaja 2012 (Benet) 5.6. ASIAA! Asukkaiden ilmastoteot asuinalueilla (Helsingin kaupunki) Kymenlaakson rakentamisen ja asumisen energianeuvonta (Kotkan kaupunki) Karpalo 2 (Lahden kaupunki) Asukkaiden energia- ja ilmastotekojen edistäminen Oulussa (Oulun kaupunki) Pohjois-Karjalan energianeuvontahanke ( Pohjois-Karjalan maakuntaliitto) Energianeuvonta Satakunnassa (Prizztech Oy) Ranen neuvontapalvelun maakunnallistaminen (Tampereen kaupunki) Kentällä toteutettava kuluttajien energianeuvonta Varsinais- Suomessa ( Turun kaupunki, Valonia) Kuluttajien energianeuvonta Kainuussa (Snowpolis Oy) Lapin energianeuvonta (Rovaniemen AMK) Kuluttajien energianneuvonta Etelä-Pohjanmaalla (Thermopolis Oy) Yhdyshenkilö- ja koulutus- ja verkottumistilaisuudet suunnittelu Energianeuvonnan pilotkoulutus - maakuntakoulutukset (TTS) Energianeuvonta - syventävät koulutukset (Motiva) (pilot) 3.10 (Tre), (Kuopio), (Oulu), (Lpr) Neuvontaa antavien organisaatioiden verkottumistilaisuus Kick off Tre Yhteistyö muiden neuvontahankkeiden kanssa Uudenmaan liiton neuvontahanke - ohjausryhmä Uudenmaan liiton perustaman maakunnallisen energianeuvonnan yhteistyöryhmän kokous Kokkola (Ketek): Kuluttajien energianeuvonnan ohjausryhmä Muut neuvonnan verkottamiseen liittyvät tapaamiset ja tilaisuudet Neuvonnan vuosipäivä Neuvonnan vuosipäivän suunnittelupalaveri Motiva/YM/Liikennevirasto Muut aihealueen tapahtumat/tilaisuudet/esitykset Kuntien ilmastokonferenssi, Tampere Adaton energianeuvonnan ajankohtaispäivät, Vierumäki 5.9. Energiapalveluiden toimenpideohjelman vuosiseminaari Kuluttajien energianeuvonta Lappeenrannassa (seminaari) Muita tapaamisia ja palavereita Adato/ET/Motiva -yhteistyöpalaverit Kuntamarkkinat KETS/KEO-yhdyshenkilöpäivät /2

17 Kuluttajien energianeuvonta: Keskeisimmät tilaisuudet ja tapahtumat LIITE 2 Vuosi 2012 Päivitetty: Toimenpiteitä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu LIVE-seminaari (LIVE = liikkumisen ohjauksen verkosto) Energy Efficiency & Behaviour konferenssi Helsingin neuvontapalvelu, toimintasuunnitelman palaute- ja kehittämispalaveri Helsingin kaupunki/tem/motiva. TTS Ecohousing -projektille esittely Kansainvälinen yhteistyö IEA maatutkinta Viestintä (koordinaatio) Viestintä- ja markkinointisuunnitelma suunnittelu sisäinen ja hanketiedotus aloituspaketti hankkeille* *aloituspaketti = logot + ohjeet, aloitustiedote, tiedotepohja, eneuvonnan esittelykalvosarja, ppt-pohja omille kalvosarjoille kuluttajaviestintä ja -markkinointi viestintä- ja markkinointisuunnitelma, markkinointikumppanin kartoitus neuvontapalvelujen markkinointia kuluttaja- ja rak.alan tapahtumissa valmistaudutaan eneuvonnan kuluttajalanseeraukseen > www-portaali Tiedotteet alueell. aloittavat OK-messut alueellinen neuvonta käynnityy x.x. Pilotvaiheen tulokset (kohdistettu) Messu ym.viestintä Kuntamarkkinattiedote ESV+eNeuvonta -sivusto (Motiva.fi:ssä) päivitys uudet hankkeet - viestintä Päivitys Lehtiartikkelit /Xpress vko 12 vko 24 vko 43 vko 50 E-uutiskirjeet x x x x x x x x x x eneuvonnan uutiskirjeet n. 1 krt/kk Lehtiartikkelit ja uutiskirjeet / muut Muut viestintäaineistot Muut markkinointi/pr-materiaalit Messut ja tapahtumat, näkyvyys Vko 19 LIVE Vko 21 Motiva Nyt Pilotvaiheen tulokset -esite muistitikut Oma Koti 2012 messut RAK-messut Kouvola Ekotaajamahankeseminaari Asuntomessut, loma-asuntomessut ym.kesätapahtumat Vko 32 Vko Motiva Nyt Alueelliset neuvojat -esite Vko 44 LIVE Vko 46 Motiva Nyt Vko 50 LIVE Motivan uutiskirjeitä hyödynnetään tilanteen mukaan Mainonta, ilmoittelu Raportointi Hankkeiden raportointi Motivaan ( ) Neuvonta- ja viestintätoimien seuranta ( ) Työkalut, materiaalit, neuvonta-alihankinta Puhelinneuvonta * *Käynnistys syyskuussa Sähköpostineuvonta * *Käynnistys syyskuussa Messu- ja muu tapahtumaneuvonta Oma Koti -messut Asuntomessut** Finnbuild*** **Yhteistyö Suomen Asuntomessut, LVItalotekniikkateollisuus ja Tampere. Finnbuild yhteistyössä LVI-talotekniikkateollisuuden kanssa Neuvonta-aineistot: ***Tarjouspyynnöt ulos toukokuussa, sopimukset Kodin energiankäyttö - opas, light *** *** *** *** *** *** *** viipymättä, työt käyntiin mahd. pian Kodin energiankäyttö, kalvosarja (sähkö, laitteet, vesi, lämmitys) *** *** *** *** *** *** *** Energiaekspertti taloyhtiöille - verkkoaineistot ja kalvot *** *** *** *** *** *** *** Energiaekspertti taloyhtiöille - videoaineistot (optio) Optio Optio Optio Optio Optio Optio Optio Optio Tietoaineistot, tutkimukset: Käyttöveden kulutus ja vaikutus energiankäyttöön 2/2

18

19 Liite 3 Luettelo alueellisesta energianeuvonnasta

20 LIITE 3 Kuluttajien energianeuvonta Alueellinen neuvonta Nro Hakija 1 Benet Oy / Keski-Suomen Energiatoimisto Hankkeen nimi Energiaviisas kuluttaja kuluttajien energianeuvonta Keski-Suomessa Tilaukset 2012 Kokonaiskustannukset Tilaus mennessä % % 2 Helsingin kaupungin ASIAA! Asukkaiden ilmastoteot ympäristökeskus asuinalueilla % 3 Kotkan kaupunki Kymenlaakson rakentamisen ja asumisen energianeuvonta % 4 Lahden kaupunki Karpalo % 5 Oulun kaupunki Asukkaiden energia- ja ilmastotekojen edistäminen Oulussa % 6 Pohjois-Karjalan maakuntal Pohjois-Karjalan energianeuvontahanke % 7 Prizztech Oy / Satakunnan Energiatoimisto Energianeuvonta Satakunnassa % 8 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä / Rovaniemen Lapin energianeuvonta % AMK 9 Snowpolis Oy, Kainuu Kuluttajien energianeuvonta Kainuussa 10 Tampereen kaupunki, Ranen neuvontapalvelun Ekokumppanit Oy maakunnallistaminen % 11 Thermopolis Oy / Etelä- Pohjanmaan Energiatoimisto 12 Turun kaupunki, Valonia Kuluttajien energianeuvonta, Etelä- Pohjanmaa Kentällä toteutettava kuluttajien energianeuvonta Varsinais-Suomessa % % % 1/1

Energiapalvelujen toimenpideohjelman ajankohtaispäivä 14.11.2012 Päivi Laitila, Motiva Oy

Energiapalvelujen toimenpideohjelman ajankohtaispäivä 14.11.2012 Päivi Laitila, Motiva Oy Energiapalvelujen toimenpideohjelman ajankohtaispäivä 14.11.2012 Päivi Laitila, Motiva Oy Kuluttajien energianeuvonta Toiminnan tavoite Energiapalveluiden toimenpideohjelma ja neuvonta Lähtökohtia koordinoidulle

Lisätiedot

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Energianeuvonnan tavoite Kuluttajat löytävät tiedon ja neuvontapalvelut helposti Kuluttajat

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonnan kokonaisuus ja rahoitettavat hankkeet

Kuluttajien energianeuvonnan kokonaisuus ja rahoitettavat hankkeet Kuluttajien energianeuvonnan kokonaisuus ja rahoitettavat hankkeet Lähtökohtia kuluttajaneuvonnan kehittämiseen Ilmastopolitiikka Ilmastonmuutosta hillittävä kasvihuonekaasupäästöjä vähennettävä Kaikkia

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonta. Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy

Kuluttajien energianeuvonta. Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Kuluttajien energianeuvonta Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Energianeuvonnan tavoite Kuluttajat löytävät tiedon ja neuvontapalvelut helposti Kuluttajat saavat luotettavaa tietoa

Lisätiedot

Miten Motiva palvelee 22.5.2012

Miten Motiva palvelee 22.5.2012 Miten Motiva palvelee 22.5.2012 Ajankohtaista Tiedote 15.5. Motivan palvelut Julkaisut Miten Motiva palvelee neuvontaorganisaatioita Verkkosivut, työkalut Kuluttajaneuvonnan www-portaali Neuvojien koulutukset

Lisätiedot

Katsaus kuluttajien energianeuvontaan Liikkujan viikon ja Liikkumisen ohjauksen ohjelman verkottumistilaisuus 16.3.2011, Turku Irmeli Mikkonen,

Katsaus kuluttajien energianeuvontaan Liikkujan viikon ja Liikkumisen ohjauksen ohjelman verkottumistilaisuus 16.3.2011, Turku Irmeli Mikkonen, Katsaus kuluttajien energianeuvontaan Liikkujan viikon ja Liikkumisen ohjauksen ohjelman verkottumistilaisuus 16.3.2011, Turku Irmeli Mikkonen, Motiva Oy Lähtökohtia kuluttajien energianeuvonnalle Ilmastopolitiikka

Lisätiedot

Kymenlaakson energianeuvonta

Kymenlaakson energianeuvonta Kymenlaakson energianeuvonta Energianeuvoja Heikki Rantula ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Tausta Pilotti Kotkassa 2011 TEM:n tuella Koko Kymenlaakson kattava Energianeuvonta

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonta Suomessa - energiayhtiöt osana alueellista toimintaa

Kuluttajien energianeuvonta Suomessa - energiayhtiöt osana alueellista toimintaa Kuluttajien energianeuvonta Suomessa - energiayhtiöt osana alueellista toimintaa Energiateollisuuden kevätseminaari 24.5.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Energianeuvonnan tavoite Kuluttajat löytävät tiedon

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Sisältö Energianeuvonnan taustaa ja tavoitteet Neuvonnan aikataulu ja sisältö

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonta Verkostossa vaikuttavaa yhteistyötä

Kuluttajien energianeuvonta Verkostossa vaikuttavaa yhteistyötä Kuluttajien energianeuvonta Verkostossa vaikuttavaa yhteistyötä 11.12.2017 Leila Timonen, Motiva Oy 11/12/2017 Motiva - Kuluttajien energianeuvonta 1 Energianeuvontaa valtakunnallisesti ja alueellisesti

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonta 2010-2011. Kestävän yhdyskunnan ratkaisut 13.9.2010, RIL Päivi Laitila, Motiva Oy

Kuluttajien energianeuvonta 2010-2011. Kestävän yhdyskunnan ratkaisut 13.9.2010, RIL Päivi Laitila, Motiva Oy Kuluttajien energianeuvonta 2010-2011 Kestävän yhdyskunnan ratkaisut 13.9.2010, RIL Päivi Laitila, Motiva Oy Lähtökohtia kuluttajaneuvonnan kehittämiseen Ilmastopolitiikka Ilmastonmuutosta hillittävä kasvihuonekaasupäästöjä

Lisätiedot

Alueellinen neuvonta 22.5.2012

Alueellinen neuvonta 22.5.2012 Alueellinen neuvonta 22.5.2012 Alueellinen energianeuvonta Alueellinen energianeuvonta käynnistyy Sopimus tehty 10 organisaation kanssa Rovaniemen ja Kajaanin kanssa neuvottelut kesken Helsinki ja pääkaupunkiseutu

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Kentällä tapahtuvaan kuluttajien energianeuvontaan pyydetään hanke esityksiä maakuntakeskuksista

Kentällä tapahtuvaan kuluttajien energianeuvontaan pyydetään hanke esityksiä maakuntakeskuksista 20.12.2011 Kuluttajien energianeuvonta: Kentällä tapahtuvaan kuluttajien energianeuvontaan pyydetään hanke esityksiä maakuntakeskuksista Motiva Oy pyytää työ ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta hanke

Lisätiedot

Maakunnissa tapahtuvaan kuluttajien energianeuvontaan pyydetään hanke esityksiä maakuntakeskuksista

Maakunnissa tapahtuvaan kuluttajien energianeuvontaan pyydetään hanke esityksiä maakuntakeskuksista 8.11.2012 1 (7) Kuluttajien energianeuvonta: Maakunnissa tapahtuvaan kuluttajien energianeuvontaan pyydetään hanke esityksiä maakuntakeskuksista Motiva Oy pyytää työ ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta

Lisätiedot

Maakunnissa tapahtuvaan kuluttajien energianeuvontaan 2014 pyydetään hanke-esityksiä

Maakunnissa tapahtuvaan kuluttajien energianeuvontaan 2014 pyydetään hanke-esityksiä 26.11.2013 1 (7) Kuluttajien energianeuvonta: Maakunnissa tapahtuvaan kuluttajien energianeuvontaan 2014 pyydetään hanke-esityksiä Motiva Oy pyytää työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta hanke-esityksiä

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

e-toimisto Kymenlaakso 7.6.2011 1

e-toimisto Kymenlaakso 7.6.2011 1 e-toimisto Kymenlaakso 7.6.2011 1 energiatoimisto perustettu henkilöstö toiminnan organisointi liikevaihto, kulurakenne rahoituksen lähteet palveluita kohderyhmät Etelä-Pohjanmaan Energiatoimisto Thermopolis

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projekti koordinoi ja tukee Kymenlaakson kuntien ilmasto- ja energiatavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista, edistää eri toimijoiden yhteistyötä

Lisätiedot

LOHJELMA Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä. Verkottumistapaaminen , Helsinki Sonja Heikkinen

LOHJELMA Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä. Verkottumistapaaminen , Helsinki Sonja Heikkinen LOHJELMA Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä Verkottumistapaaminen, Helsinki Sonja Heikkinen Verkottumisen tuki ja yhteisiä pelisääntöjä Lohjelman verkostoituminen Hankekortti Lohjelman ohjausryhmä

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonta. Seuranta ja vaikutukset. eneuvonta.fi. Viestintä ja markkinointi. Energiatyöohjelma, B-osa

Kuluttajien energianeuvonta. Seuranta ja vaikutukset. eneuvonta.fi. Viestintä ja markkinointi. Energiatyöohjelma, B-osa Kuluttajien energianeuvonta Seuranta ja vaikutukset eneuvonta.fi Viestintä ja markkinointi Energiatyöohjelma, B-osa Loppuraportti, 1.1. 31.12.2014 Kesäkuu, 2015 Energiatyöohjelma 2014: Osa B 10.6.2015

Lisätiedot

ENERGIAPOLLARI NEUVOO ENERGIA ASIOISSA

ENERGIAPOLLARI NEUVOO ENERGIA ASIOISSA Enontekiön Sähkö Oy ENERGIAPOLLARI NEUVOO ENERGIA ASIOISSA 1 Energiapalvelujen toimenpideohjelman ajankohtaispäivä 14.12.2011 Finlandia talo, Helsinki 2 Johdanto Energianeuvonnalla vastuulliset energiayhtiöt

Lisätiedot

Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, 10.4.2013

Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, 10.4.2013 Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, Sisältö Motiva Oy Ekosuunnittelu- ja energiamerkintäviestintä Kuluttajien tietolähteitä Motiva Oy 100 % valtion omistama

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Lahti 22.8.2012 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs Osaamiskeskusohjelma 2007

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Energianeuvontakysely energiayrityksille. Wattitalkoot - Energianeuvonnan paikallinen yhteistyömalli

Energianeuvontakysely energiayrityksille. Wattitalkoot - Energianeuvonnan paikallinen yhteistyömalli Energianeuvontakysely energiayrityksille Wattitalkoot - Energianeuvonnan paikallinen yhteistyömalli Energiatehokkuusseminaari 9.11.2010 Juhani Kalevi Energianeuvontakysely energiayrityksille Nettikysely

Lisätiedot

Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy

Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy Tutkimusasetelma Motiva toteutti yhdessä Aula Research Oy:n kanssa tutkimuksen suomalaisten kunnanvaltuutettujen parissa Tutkimuksen toimeksiantajina

Lisätiedot

Jäsentyytyväisyyskysely 2012

Jäsentyytyväisyyskysely 2012 Jäsentyytyväisyyskysely KIINTEISTÖLIITTO Yhteenveto: Etelä-Kymenlaakson Kiinteistöyhdistys LUOTTAMUKSELLINEN.. TAUSTATIEDOT Tässä raportissa on esitetty Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Valtakunnallinen hissiseminaari 9.5.2012 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs

Lisätiedot

KULUTTAJIEN ENERGIANEUVONNAN KEHITTÄMINEN. Raportti hankkeiden toteutuksesta vuosina

KULUTTAJIEN ENERGIANEUVONNAN KEHITTÄMINEN. Raportti hankkeiden toteutuksesta vuosina KULUTTAJIEN ENERGIANEUVONNAN KEHITTÄMINEN Raportti hankkeiden toteutuksesta vuosina 2010 2011 Kuluttajien energianeuvonnan koordinointi 2010 2011 (TEM/2676/05.05.03/2009) Kuluttajien energianeuvontajärjestelmä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan energianeuvontahanke

Pohjois-Karjalan energianeuvontahanke Pohjois-Karjalan energianeuvontahanke Rakentajailta 2 Energia 21.11.2013 Joensuu Pasi Pitkänen Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke

Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke Koordinaatiohanketilaisuus Maaseutuvirasto, Helsinki, 5.10.2015 Elina Vehmasto, Luke Natural Resources Institute Finland Valtakunnallinen Green Care Koordinaatiohanke

Lisätiedot

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 Seminaarit ja työpajat Seminaarit ja työpajat toteutetaan niin, että ne tukevat kansallisia ja seudullisia politiikka- ja suunnitteluprosesseja. Ohjausryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

PIENTALON HUOLTOKONSEPTI

PIENTALON HUOLTOKONSEPTI Pientalon huoltokonsepti joka kodin talonpitojärjestelmä PIENTALON HUOLTOKONSEPTI Vaiheistettu työsuunnitelma 2011 Pentti Heikkurinen PIENTALON HUOLTOKONSEPTI - joka kodin talonpitojärjestelmä Vaiheistettu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

KULUTTAJIEN ENERGIANEUVONTA 2013

KULUTTAJIEN ENERGIANEUVONTA 2013 TEM-ENERGIATYÖOHJELMA 2013 KULUTTAJIEN ENERGIANEUVONTA 2013 RAPORTOINTI VUODELTA 2013 Toukokuu 2014 2 (19) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 3 Kuluttajien energianeuvonta... 4 Tiivistelmä... 4 1 Johdanto...

Lisätiedot

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 1 Sitoumus Itämeren tilan parantamiseksi Itämerihaaste on Turun ja Helsingin kaupunkien yhteinen aloite Itämeren tilan parantamiseksi. Itämerihaaste julkistettiin kesäkuussa 2007.

Lisätiedot

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu (Alustava aikataulu, täydentyy sitä mukaa kun kuntien kanssa saadaan sovittua asioista) Hankeaika: 1.10.2013-31.10.2014 (+ 30.9.2013) Syyskuu Länsi-Pohjan

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa

Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikkumisen ohjaus ohjelman avajaistilaisuus 30.9.2010 Liikkumisen ohjaus Liikkumisen ohjauksella

Lisätiedot

IMPERIA-hanke Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa

IMPERIA-hanke Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa IMPERIA-hanke Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa Improving environmental assessment by adopting good practices and tools

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät UUSIMAA Teema ja strategiset alueet Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät 2 Monimuotoinen kokonaisuus 3 Toimenpidealueet Suomi maailmassa Yhteiset

Lisätiedot

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW Suomen Kylätoiminta ry, Maaseutuverkostoyksikkö ja Maaseudun Sivistysliitto järjestävät syksyn 2008 aikana Vastuuta ottavan paikallisyhteisö

Lisätiedot

KULTU-kokeiluhankkeet

KULTU-kokeiluhankkeet KULTU-kokeiluhankkeet Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman Vähemmästä viisaammin tavoitteena on vähentää niin kotien kuin julkisen sektorin ympäristöhaittoja ja kasvihuonekaasupäästöjä. Sen mukaan

Lisätiedot

Valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan yleisen kirjaston toimialueena

Valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan yleisen kirjaston toimialueena OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Johtaja 26.9.2017 Hannu Sulin OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN ASETUS YLEISISTÄ KIRJASTOISTA 1 Asetuksen sisältö Yleistä Yleisistä kirjastoista annetussa laissa (1492/2016)

Lisätiedot

Mistä tietoa energiansäästöön? Kuluttajien energianeuvonta Timo Määttä, Motiva Oy Motiva Oy 1

Mistä tietoa energiansäästöön? Kuluttajien energianeuvonta Timo Määttä, Motiva Oy Motiva Oy 1 Mistä tietoa energiansäästöön? Kuluttajien energianeuvonta Timo Määttä, Motiva Oy 16.11.2017 16.11.2017 Motiva Oy 1 KULUTTAJIEN ENERGIANEUVONTA Mistä tietoa energiansäästöön? 16.11.2017 Motiva Oy 2 Kuluttaja

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 Ennakkoväkiluku 173 922 Muutos 9 kk -788 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku syyskuun lopussa oli 173 922. Yhdeksän kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Helsingin Energian Energianeuvonta Perustamisvuodesta 1909 alkaen

Helsingin Energian Energianeuvonta Perustamisvuodesta 1909 alkaen Helsingin Energian Energianeuvonta Perustamisvuodesta 1909 alkaen Energiakeskus Kampin Sähkötalossa vuodesta 1973 Asiakaspalvelu ja näyttelytila Aukioloaika ma - pe klo 8.30-16 Kodin energiankäytön neuvonta

Lisätiedot

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 TAUSTAA 2 3 VALTAKUNNALLINEN VALMISTELU Juhlavuoden valtakunnallinen valmistelutyö käynnistyi syksyllä 2014. Keväällä 2015 alueinfot maakuntien liittojen

Lisätiedot

Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia

Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueelliset verkostot Aluejakona ELY-alueet: 1. Satakunta 2. Etelä-Savo 3. Lappi 4. Pohjanmaa

Lisätiedot

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL-verkosto Hankkeen 1.1.2010-31.12.2011, myönnetty jatko 2012 toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI Hankkeen nimi: Liikkuva 2012-2013 Hankkeen lyhyt yleiskuvaus ja tavoitteet Hankkeen päämääränä oli kannustaa 13-19-vuotiaita nuoria tekemään viisaita liikkumisvalintoja koulu- ja vapaa-ajanmatkoillaan.

Lisätiedot

PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA. Kristiina Siikala 19.9.2012

PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA. Kristiina Siikala 19.9.2012 PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA Kristiina Siikala 19.9.2012 1 VIESTINNÄN VAIHEET VUONNA 2012 Faktat Viestinnän strategiset linjaukset: mitä, kenelle, miten ja milloin? Fkl.fi verkkopalvelun

Lisätiedot

EkoKymenlaakso-projektin ohjausryhmän 1. kokous 8.12.2010

EkoKymenlaakso-projektin ohjausryhmän 1. kokous 8.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin ohjausryhmän 1. kokous 8.12.2010 Ohjausryhmän kokous 8.12.2010 1 Ohjausryhmän ja projektihenkilöiden esittely (10.00) 2 Ohjausryhmän nimeämisen läpikäynti ja tehtävät (10.15) -Antti

Lisätiedot

MAL-verkosto, katsaus

MAL-verkosto, katsaus MAL-verkosto, katsaus 14.2.2012 Maksatuksen hakeminen ajalta 1.7.-31.12.2011 Haettava summa ajanjaksolta yhteensä 128 293 euroa. Kustannukset koko vuonna yhteensä 216 035 euroa, mikä on n. 60 000 euroa

Lisätiedot

Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishanke. Ainomaija Rajoo

Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishanke. Ainomaija Rajoo Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishanke Ainomaija Rajoo - - maakunnan tulee asettaa nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi nuorisovaltuusto, jolle

Lisätiedot

HANKKEEN VÄLI / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL verkosto Hankkeen toteutusaika: 1.1.2010 31.12.2011. Verkoston toiminnalle tullaan erillisellä hakemuksella hakemaan jatkorahoitusta

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma Pvm Mitä tehty Kuka Missä käsitelty 21.3.2016 Suunnitelman luonnos Johanna PoPSTer 19.5.2016 Suunnitelman täydennys ja päivitys Johanna & Kirsi 1.6.2016 poliittinen ohjausryhmä

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Levi 3.2.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 3.2.16 Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkoston tavoitteet ja toiminta Tehtävät Alueverkostot Palvelupaketit Sivu

Lisätiedot

Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa VUOSIRAPORTTI

Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa VUOSIRAPORTTI Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa VUOSIRAPORTTI 1.8.2013-31.7.2014 IMPERIA PYRKII PARANTAMAAN YVA-HANKKEIDEN LAATUA JA

Lisätiedot

Savon ilmasto-ohjelma

Savon ilmasto-ohjelma Savon ilmasto-ohjelma Kuntien ilmastokampanjan seminaari 15.11.2011 Anne Saari 1 Kansainvälinen ilmastopolitiikka Kioton sopimus 16.2.2005, v. 2012 jälkeen? Durbanin ilmastokokous 28.11. 9.12.2011 EU 2008:

Lisätiedot

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -varojen alueellinen jako 2016 Ennakoitu rakennemuutos, euroa Kasvusopimukset, euroa Yhteensä, euroa Uudenmaan liitto 317 000 1 466 000 1 783 000 Hämeen liitto 183 000

Lisätiedot

OHJAUSRYHMÄN KOKOUS. 18.3.2013 Hanne Husso

OHJAUSRYHMÄN KOKOUS. 18.3.2013 Hanne Husso OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 18.3.2013 Hanne Husso KeHa:n TAVOITE julkisten ruokapalveluiden hankintaosaamisen edistäminen tuottaa malleja kestävien elintarvikevalintojen kilpailutusprosesseista 27.3.2013 2 HANKKEEN

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi. Rovaniemi

Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi. Rovaniemi Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi Rovaniemi 7.6.2011 Laajakaistahankkeet EU:n elvytysvaroilla rahoitettavat laajat hajaasutusalueiden laajakaistahankkeet - Pilottihankkeet Pertunmaa

Lisätiedot

rane Suvi Holm Ekokumppanit Oy

rane Suvi Holm Ekokumppanit Oy rane Suvi Holm Ekokumppanit Oy Ekokumppanit Oy Omistajia Tampereen kaupunki, Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Tampereen Sähkölaitos Oy Perustettu 2002 Työntekijöitä 15 Voittoa tavoittelematon yhtiö Edistää kestävää

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Sukupuoli 1. Nainen 415 49,11% 2. Mies 430 50,89% 2. Ikä 1. alle 30 19 2,25%

Lisätiedot

Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin. Energianeuvoja Tommi Tuomi

Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin. Energianeuvoja Tommi Tuomi Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin Energianeuvoja Tommi Tuomi Kymenlaakson energianeuvonta Energianeuvoja Tommi Tuomi 020 615 7449 tommi.tuomi@kouvola.fi Sähköposti ja puhelin neuvontaa, neuvonta

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin tavaraliikenteelle ja logistiikalle tammikuussa

Lisätiedot

Mitä. Osaamispankki. voi tarjota? Juulia Tuominen

Mitä. Osaamispankki. voi tarjota? Juulia Tuominen Mitä Osaamispankki voi tarjota? Juulia Tuominen 28.10.2010 1 Haasteita Uudellamaalla Uudellamaalla on paljon ympäristövastuullisuutta lisääviä toimijoita paikallisella alueellisella valtakunnallisella

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001 Tiedustelut Anne Laakkonen, puh. 00 9 9..00 TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 00 Tammi- Muutos Muutos Vuonna kuussa edell. tammikuusta 000 Etuudet, milj. mk 5, 9,5 0, 5 708, Peruspäivärahat 6,

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 Ennakkoväkiluku 174 113 Muutos 8 kk -597 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku elokuun lopussa oli 174 113. Kahdeksan kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

JTS-prosesi pelastustoimen näkökulmasta. Hankejohtaja Taito Vainio

JTS-prosesi pelastustoimen näkökulmasta. Hankejohtaja Taito Vainio JTS-prosesi pelastustoimen näkökulmasta Hankejohtaja Taito Vainio Yleiset pelastustoimen tavoitteet Mahdollistaa tarvittaessa nykyistä paremmin valtakunnalliset ja yhdenmukaiset toimintamallit, yhteiset

Lisätiedot

Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke

Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke 2017-2019 Viestintäsuunnitelma päivitetty 14.7.2017 Sisällys 1 Viestinnän tavoitteet... 2 2 Sisäinen viestintä... 2 Työntekijät ja esimies... 2 Johtoryhmä...

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset... 4 4. Jatkotoimenpiteet... 4 5. Projektin tulosten yleistettävyys... 4 6. Toteutus... 4 a. Tehtävät ja

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta uudistuu -seminaari 3.11.2010 Hilton Helsinki Strand Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi

Lisätiedot

EkoKymenlaakso-projektin ORY

EkoKymenlaakso-projektin ORY EkoKymenlaakso-projektin ORY 7.6.2011 Projektisuunnitelman mukaiset tehtävät Muut asiat: Muutoshakemus 1: Ohjausryhmän hyväksyttävänä Jätettiin ELY-keskukseen 23.5.2011 Budjettimuutos ja Kymenlaakson ilmasto-

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Jäsentyytyväisyyskyselyn toteutus 2013 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden luottamushenkilöt sekä jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kyselyyn osallistui

Lisätiedot

Maaseutuverkostoyksikön ajankohtaiskatsaus

Maaseutuverkostoyksikön ajankohtaiskatsaus Maaseutuverkostoyksikön ajankohtaiskatsaus Hämeenlinna 5.11.2013 Verkostoasiamies Juha-Matti Markkola Sivu 1 8.11.2013 Esityksen sisältö 1) Maaseutuverkoston vuosi 2014 2) Laatukoulutus 3) Maaseutuverkostoyksikkö

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Verkostotapaaminen 5.6.2014 Joensuu

Verkostotapaaminen 5.6.2014 Joensuu Verkostotapaaminen 5.6.2014 Joensuu Jaana Lerssi-Uskelin 6.6.2014 - Työhyvinvointifoorumin mahdollistamana - Verkosto työpaikan työhyvinvointitoimijoille - Verkosto jonka toiminnan lähtökohtana on työpaikkojen

Lisätiedot

Kuluttajien käyttäytymiseen vaikuttaminen: Case sähkön kulutuskokeilu. Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä Ylitarkastaja Mervi Suni

Kuluttajien käyttäytymiseen vaikuttaminen: Case sähkön kulutuskokeilu. Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä Ylitarkastaja Mervi Suni Kuluttajien käyttäytymiseen vaikuttaminen: Case sähkön kulutuskokeilu Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä 23.1.2018 Ylitarkastaja Mervi Suni Sisältö o Kokeilun lähtökohdat o Kuluttajien kysyntäjouston

Lisätiedot

Energiatehokkuus ja TEM:n omat toimenpiteet

Energiatehokkuus ja TEM:n omat toimenpiteet Energiatehokkuus ja TEM:n omat toimenpiteet Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari 8.5.2012 Ylitarkastaja Outi Kumpuvaara Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energiatehokkuus ja TEM:n omat toimenpiteet

Lisätiedot

Energianeuvonta maakunnan näkökulmasta. Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Riitta Murto-Laitinen, Uudenmaan liitto

Energianeuvonta maakunnan näkökulmasta. Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Riitta Murto-Laitinen, Uudenmaan liitto Energianeuvonta maakunnan näkökulmasta Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Riitta Murto-Laitinen, Uudenmaan liitto Maakunnan liitot Lakisääteisiä kuntayhtymiä Osa kunnallishallintoa Ylin päätösvalta maakuntavaltuustolla

Lisätiedot