Maakunnissa tapahtuvaan kuluttajien energianeuvontaan 2014 pyydetään hanke-esityksiä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maakunnissa tapahtuvaan kuluttajien energianeuvontaan 2014 pyydetään hanke-esityksiä"

Transkriptio

1 (7) Kuluttajien energianeuvonta: Maakunnissa tapahtuvaan kuluttajien energianeuvontaan 2014 pyydetään hanke-esityksiä Motiva Oy pyytää työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta hanke-esityksiä maakuntaliitoilta alueelliseen energianeuvontaan Haku kohdennetaan vuonna 2014 maakuntiin tavoitteena saada yksi hakemus kustakin maakunnasta. Uudenmaan maakunnasta voidaan hyväksyä maakuntaliiton hakemuksen lisäksi myös erillinen hakemus pääkaupunkiseudulta. Tavoitteena on saada aikaan luotettavaa maakunnan kattavaa neuvontatoimintaa, jossa maakuntaliitoilla tai maakunnan keskuskaupungeilla on keskeinen rooli. Hakijoita pyydetään huomioimaan, että kyseessä on julkinen hankinta ja maakunnalliset neuvonnat tulee kilpailuttaa hankintalain mukaisesti. Rahoituksen hakijan on kilpailutettava hankintansa, mikäli se hankkii sen ulkopuoliselta taholta. Tarkoitus on, että neuvontatoiminta jatkuisi energianeuvontaa vuonna 2013 toteuttaneissa maakunnissa ja että toiminta lisäksi käynnistyisi niissä maakunnissa, joissa sitä ei vielä ole. Neuvontatoiminta käynnistyy vuonna 2014, mikäli eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen vuoden 2014 talousarvioksi. Hakulomake alueellisen kuluttajien energianeuvonnan hankkeille löytyy osoitteesta: Esitykset toimitetaan Motiva Oy:lle sähköisesti osoitteeseen: tai postitse osoitteeseen: Motiva Oy, Kuluttajien energianeuvonta/hakemukset, PL 489, Helsinki (käyntiosoite Urho Kekkosen katu 4-6 A, 4.krs). Hanke-esitykset tulee toimittaa tiistaihin klo mennessä Motivaan. Mikäli hakijan mahdollinen hankintaprosessi (kilpailuttaminen) on kesken vuoden 2013 lopussa, pyydetään tästä kuitenkin ilmoittamaan em. ajankohtaan mennessä. Tässä tapauksessa hankehakemukset tulee toimittaa näiden ohjeiden mukaan klo mennessä Motivaan.

2 (7) 1. Tausta Kuluttajilla on keskeinen asema haasteellisten energiatehokkuustavoitteiden toteuttamisessa. He tarvitsevat luotettavaa ja puolueetonta tietoa päätöksentekonsa ja toimintojensa tueksi asumiseen, rakentamiseen ja liikkumiseen. Maakunnallinen energianeuvonta on yksi keskeinen osa-alue valtakunnallisessa kuluttajien energianeuvontajärjestelmässä, jota Motiva Oy koordinoi ja kehittää TEM:n nimittämänä valtakunnallisena koordinaatiokeskuksena. Vuonna 2013 maakunnallista energianeuvontaa toteutetaan 17 alueella 16 maakunnassa (lisätietoa: mikä antaa hyvän pohjan toiminnalle. Alueellista energianeuvontaa on pilotoitu vuosina , ja koordinoitu neuvonta käynnistyi vuonna Kuluttajien energianeuvonnan kokonaisuus tarjoaa neuvontapalvelua internetissä, puhelimitse ja henkilökohtaisesti. Valtakunnallisen energianeuvontajärjestelmän osa-alueet ovat: 1. www-portaali, puhelin- ja verkkoneuvonta, 2. neuvontatyö maakunnissa, 3. työkalut, koulutus ja laadunvarmistus, 4. viestintä ja markkinointi, 5. seuranta ja vaikutusten arviointi, sekä 6. toiminnan koordinointi ja verkottaminen. Kuluttajien energianeuvonnan koordinaatio: - tuottaa neuvontaan työkaluja sekä neuvonta- ja viestintäaineistoja maakunnissa tapahtuvan neuvonnan tueksi Energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan liittyvät neuvonta-aineistot on koottu ja linkitetty eneuvonta.fi -portaaliin. - välittää uusinta tietoa ja osaamista mm. koulutusten kautta - edistää yhteistyö- ja verkottumismahdollisuuksia muiden neuvojien, toimijoiden ja Motivan kanssa. Energianeuvonnassa tehdään yhteistyötä eri hallinnonalojen kesken. Neuvontaa on saatavilla mm. - ympäristöministeriön rahoittamana korjausrakentamisesta (www.korjaustieto.fi/neuvonta ) - liikenne- ja viestintäministeriön/liikenneviraston rahoittamana ja Motivan koordinoimana liikkumisen ohjauksesta (www.motiva.fi/liikkumisenohjauksenohjelma) - maa- ja metsätalousministeriön rahoittamana maatilojen energiaohjelman kautta (www.motiva.fi/maatilat). Koordinaatiolla edistetään myös seututasolla eri neuvontapalveluja tuottavien tahojen välistä tiedon kulkua.

3 (7) 2. Neuvonnan kohde ja aihealue Maksutonta neuvontaa tarjotaan suomalaisille kotitalouksille sekä taloyhtiöille energiatehokkuuden edistämisestä ja uusiutuvan energiankäytön lisäämisestä kotitalouksissa. Neuvontatyössä painopistealueet voivat vaihdella, mutta kaikilla toimijoilla tulee olla perustiedot ja valmius tarjota neuvontaa keskeisiltä aihealueilta. Keskeisiä aihealueita ovat: asumisen energiankulutus, kotitalouksien laitehankinnat, rakennusten lämmitys ja lämmitystapavalinnat, uudis- ja korjausrakentamisen energiatehokkuus. Neuvonta voi pienemmällä painotuksella sisältää myös muita aihepiiriin liittyviä alueita, kuten liikenteen ja liikkumisen energiankäytön neuvontaa kotitalouksille. Tavoitteena on neuvontatoiminnan ulottaminen koko maakunnan alueelle. 3. Neuvontaan liittyvät vaatimukset Neuvontatyö Neuvontaa voidaan toteuttaa eri tavoin ja eri painotuksin, kuitenkin niin, että neuvonta sisältää mahdollisimman monipuolisesti kuluttajien energiankäyttöön liittyviä aihealueita. Toimintaa suunniteltaessa on painotettava neuvonnan aihealueita ja toimintamuotoja, joilla on suuri painoarvo kotitalouksien energiankulutuksen tehostamisessa. Neuvonnan tulee olla aktiivista ja vuorovaikutteista. Neuvonta ei ole konsultointia tai suunnittelua, vaan enemmän prosessinomaista opastusta siitä miten kannattaa edetä ja mistä hakea tietoa. Neuvontapalvelut voivat olla esimerkiksi henkilökohtaista palvelua neuvonnan toteuttajan toimipisteessä, osallistumista info-/ koulutustilaisuuksiin tai muihin tapahtumiin, puhelin- tai sähköpostineuvontaa. Yhteistyö Alueellinen monipuolinen yhteistyö on välttämätöntä toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden varmistamiseksi. Hyviä yhteistyökumppaneita voi löytyä mm. alueen energiatehokkuussopimuskunnista, korjausrakentamisen neuvojista, energiayhtiöistä sekä liikkumisen ohjauksen toimijoista. Yhteistyötahot voivat vaihdella eri maakunnissa. Toteuttajalle asetettavat toiminnalliset vaatimukset Toteuttaja velvoitetaan sitoutumaan koordinoidun järjestelmän kehittämiseen mm. - osallistumalla neuvojien yhteisiin koulutus- ja verkottumistilaisuuksiin (3-5 pv/vuosi) - raportoimalla toiminnastaan ja sen vaikutuksista koordinaation esittämän mallin mukaan - osallistumalla energianeuvonnan verkkoportaalissa annettavaan kuluttajaneuvontaan (Kysy ja keskustele) - ottamalla neuvontatyössä käyttöön sekä antamalla palautetta mm. koordinaation tuottamista työkaluista ja toimintamalleista - viestimällä toiminnastaan koordinaation laatimien viestinnän pelisääntöjen mukaisesti (seuranta- ja viestintäohjeet)

4 (7) - perustamalla maakunnallisen ohjausryhmän ja kokoontumalla vähintään kahdesti vuodessa alueellisen yhteistyön varmistamiseksi. Koordinaation edustaja osallistuu ohjausryhmien kokouksiin käytettävissä olevien resurssien puitteissa. 4. Neuvonnan aikajänne ja rahoitus Koordinaattorina Motiva Oy tilaa maakuntaliitoilta alueellisen neuvonnan toteutuksen vuosittain edellyttäen, että hakemus täyttää neuvontatoiminnalle asetetut vaatimukset. Tilaus tehdään käytettävissä olevat julkiset ja muut resurssit huomioon ottaen. Sitoutuminen neuvontatyöhön oman ja/tai muun rahoituksen muodossa on edellytys toiminnalle. Rahoitus on pääsääntöisesti enintään 50 % kustannuksista. Maakunnalliseen neuvontaan on suunniteltu käytettävän vuonna 2014 noin edellyttäen, että eduskunta hyväksyy talousarvioesityksessä 2014 tähän toimintaan suunnitellut varat. Jatkossa pyritään vuosittain vähintään samansuuruiseen resurssiin. Käytettävissä oleva resurssi ( ) on alla olevassa taulukossa jaettu maakuntien asukasluvun suhteessa siten, että neuvonnalle myönnettävä rahoitus maakunnittain on vuositasolla vähintään ja enintään olettaen, että kaikissa maakunnissa neuvonta käynnistyy v (Huom. oma tai muu rahoitus vähintään 50 %). Maakunta/keskuskaupunki Maakuntaan myönnettävä rahoitus enintään, 1A. Uusimaa/Pääkaupunkiseutu B. Muu Uusimaa Varsinais-Suomi/Turku Satakunta/Pori Häme, Kanta Häme/Hämeenlinna Pirkanmaa/Tampere Päijät-Häme/Lahti Kymenlaakso/Kotka Etelä-Karjala/Lappeenranta Etelä-Savo/Mikkeli Pohjois-Savo/Kuopio Pohjois-Karjala/Joensuu Keski-Suomi/Jyväskylä Etelä-Pohjanmaa/Seinäjoki Pohjanmaa/Vaasa Keski-Pohjanmaa/Kokkola Pohjois-Pohjanmaa/Oulu Kainuu/Kajaani Lappi/Rovaniemi

5 (7) 5. Kelpoisuusehdot neuvonnan toteuttajalle Hanke-esityksiä pyydetään maakuntaliitoilta. Hakijoita pyydetään huomioimaan, että kyseessä on julkinen hankinta ja maakunnalliset neuvonnat tulee kilpailuttaa hankintalain mukaisesti. Rahoituksen hakijan on kilpailutettava hankintansa, mikäli se hankkii neuvonnan ulkopuoliselta taholta. Hanke-esitysten tulee vastata seuraaviin asetettuihin tavoitteisiin: - Työssä tulee käyttää nimettyjä asiantuntijoita, joilla on kokemusta neuvontatyöstä sekä asiantuntemusta kuluttajille suunnattavasta energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian aihepiiristä mahdollisimman laajasti. - Neuvonta ei voi pohjautua yhden henkilön tai asiantuntijan varaan, vaan varajärjestelyt on turvattava ja selkeästi osoitettava hanke-esityksessä. - Työssä voi tarvittaessa hyödyntää hyviksi osoittautuneita, osaavia ja pitkän kokemuksen omaavia ulkopuolisia neuvontaorganisaatioita. - Neuvontaa toteuttavan organisaation muun toiminnan/toimintatapojen tulee tukea neuvontatyön toteuttamista. Organisaatiolta edellytetään mm. viestintäosaamista ja -käytäntöjä. 6. Kriteerit Kohdassa 5 esitetyt kelpoisuusehdot tulee ehdottomasti täyttyä. Lisäksi hankkeita arvioitaessa annetaan painoa: - toteutettavuudelle, kuten organisoimiselle ja osaamiselle - vaikuttavuudelle, kuten alueelliselle kattavuudelle ja neuvonnan keskeisten aihealueiden sisältymiselle toimintaan - verkottumiselle ja yhteistyölle eri maakunnallisten toimijoiden kanssa (muut maakunnalliset hankkeet, ELY-keskukset, energiatehokkuussopimuskunnat, korjausrakentamisen neuvonta, energiayhtiöt, liikkumisen ohjauksen hankkeet jne.) 7. Hyväksyttävät kustannukset - Hyväksyttävät kustannukset ilmenevät hakulomakkeen (Energianeuvonta_Hakulomake-2014.docx) täyttöohjeesta. Toiminnasta syntyvien kustannusten tulee aiheutua pääosin varsinaisesta neuvontatyöstä (väh. 70 % neuvontaa, josta osa verkkoportaalissa tapahtuvaa neuvontaa, max. 10 % hallintoa sisältäen raportoinnin Motivalle ja n. 20 % viestintää, markkinointia, verkottumista). - Neuvojilla tulee olla valmiudet neuvontatyöhön, joten osallistumista ulkopuoliseen maksulliseen koulutukseen ei tueta. - Matkakustannuksissa tulee varautua osallistumiseen kahteen verkottumis- /kouluttautumistilaisuuteen, neuvonnan vuosipäivään ja mahdolliseen muuhun koordinaation osoittamaan tilaisuuteen, yhteensä 3 matkaan (5 matkapäivään). Lähtökohtaisesti vain kotimaan matkat ovat hyväksyttäviä, mahdollisista ulkomaanmatkoista tulee esittää kuvaus ja perustelut suunnitelmassa. Kustannukset voidaan hyväksyä hakemuksen jättöpäivää seuraavan kuukauden alusta lukien.

6 (7) 8. Rajaukset Tutkimus-, tuotekehitys- ja selvityshankkeita ei rahoiteta, ei myöskään yleisviestintähankkeita. Neuvonnan tueksi on tuotettu valtakunnallisesti Motivan koordinoimana materiaalia ja työkaluja sekä valtakunnallinen energianeuvonnan verkkoportaali joten erillisten verkkosivujen tai laajojen viestintäaineistojen tuottamista ei rahoiteta. Kuluttajille maksullista konsultointityötä ei rahoiteta. 9. Esitysten teko Hanke-esitykset tehdään verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella, joka toimitetaan Motivaan. Esitykset tulee toimittaa Motiva Oy:lle klo 15 mennessä sähköisesti osoitteeseen: tai postitse osoitteeseen: Motiva Oy, Kuluttajien energianeuvonta/hakemukset, PL 489, Helsinki (käyntiosoite Urho Kekkosen katu 4-6 A, 4.krs). Mikäli hakijan mahdollinen hankintaprosessi (kilpailuttaminen) on kesken vuoden 2013 lopussa, pyydetään tästä kuitenkin ilmoittamaan em. ajankohtaan mennessä. Tässä tapauksessa hankehakemukset tulee toimittaa näiden ohjeiden mukaan Motivaan klo 15 mennessä. Hanke-esitykseen tulee liittää suunnitelma, josta ilmenevät: - Tavoitteet - Toteutussuunnitelma ja aikataulu: Toteutussuunnitelmasta tulee ilmetä, miten neuvontaa aiotaan toteuttaa käytännössä. Suunnitelmassa pyydetään huomioimaan kaikille neuvontaorganisaatioille yhteiset toiminnalliset vaatimukset (kuvattu kohdassa 3 eli esim. koulutus- ja verkottumistilaisuuksiin osallistuminen, raportoinnit jne.) - Neuvojien osaaminen ja kyky toimia neuvonnassa - Hyödyntämissuunnitelma, josta tulee käydä ilmi arvio toiminnan vaikutuksista (esim. tavoitettavien kuluttajien lukumäärä) sekä mm. yhteistyötahot ja heidän kanssaan tapahtuva toiminta/verkottuminen. - Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma, joissa eritellään eri kustannuslajit ja rahoittajien osuudet. - Henkilöresurssien tarve palkkojen ja palkkioiden laskentaperusteineen. - Kuvaus esitykseen liittyvien aiempien toimintojen tuloksista sekä mahdollisista yhtymäkohdista muihin kuluttajien energianeuvontaa sivuaviin aikaisempiin ja samanaikaisiin hankkeisiin. - Hankkeen vastuullinen johtaja. Suunnitelmassa tulee myös esittää siihen liittyvät mahdolliset riskit ja niihin varautuminen (kuten varahenkilöjärjestelyt jne.).

7 (7) 10. Hanke-esitysten käsittely Motiva Oy tekee rahoitettavista hankkeista tilaukset kuultuaan kuluttajien energianeuvonnan koordinaation ohjausryhmää. Hanke-esitysten käsittelyajaksi arvioimme 2-3 viikkoa. 11. Hankkeiden toteutus, laskutus ja raportointi Rahoitus maksetaan jälkikäteen laskuja vastaan sopimuksen mukaisesti kaksi kertaa vuodessa (31.7. ja tilanteen mukaisesti). Laskujen yhteydessä esitetään lyhyt selostus hankkeen etenemisestä. Laskutuksen yksityiskohtia täsmennetään tilaajan ja hakijan välisessä sopimuksessa. Vuotuisen loppulaskun yhteydessä toimitetaan tilintarkastajan lausunto neuvonnan toteuttajan kustannuksista, yhteenveto ja arvio hankkeen tavoitteiden toteutumisesta ja vaikutuksista sekä mahdollisista eteen tulleista ongelmista. Hankkeen toteutuksessa noudatetaan koordinaation antamia laskutus- sekä raportointi- ja viestintäohjeita. Raportoinnissa tullaan keräämään neuvontatapahtumista seurantatietoa, jonka toimittaminen koordinaatioon on pakollista. 12. Lisätietoja neuvonnasta: Motiva Oy Irmeli Mikkonen, puh Päivi Laitila, puh maakunnallinen energianeuvonta 2013 (17 aluetta/16 maakuntaa) - vuonna 2011 toteutettu arviointi Jakelu: Maakuntaliittojen kirjaamot Maakuntaliittojen johtajat Maakuntakeskusten kirjaamot Maakuntaliittojen valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat Maakuntakeskusten kunnanvaltuustojen ja -hallitusten puheenjohtajat Maakunnallinen energianeuvonta 2013, vastuuhenkilöt ja yhdyshenkilöt Kuluttajien energianeuvonnan ohjausryhmä

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009

Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009 Sitran selvityksiä 4 Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009 Kirsti Kärkkäinen, Ideapoiju Oy Sitran selvityksiä 4 2 Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Yhteenveto... 4 3. Toimintaympäristössä

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013

Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013 1.10.2009 EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 1. Projektisuunnittelun aloittaminen

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Hakija Valmistelija Yhteyshenkilö Maksatustarkastaja Hankehakemus Rahoituspäätös Valvonta Maksatuspäätös Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706)

TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706) OHJE 1 (14) TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706) Yleistä... 1 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategian päälinjat... 2 4 Järjestön

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus Seija Mahlamäki-Kultanen Kim Byholm Jorma Kärppä Ari Orelma Juha Vaso Päivi Kamppi Gunnel Knubb- Manninen Heikki Silvennoinen Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus Med svenska

Lisätiedot

Päivitetty 7.5.2013 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA

Päivitetty 7.5.2013 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA 1 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA Tähän oppaaseen on koottu terveyden edistämisen määrärahan hakemiseen, käyttämiseen, raportointiin, arviointiin ja seurantaan liittyviä asioita. Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje

Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje YLEISTÄ Lomakkeen käyttötarkoitus: lomakkeella haetaan määräaikoina haettavaksi julistettavia erityisavustuksia (oppimateriaalin tuotantoon/hankintaan,

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta OHJE Päivämäärä Nro 5.9.2005 O/17/2005TM Jakelu: Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot ja työvoimatoimistot Ohjeen nimi: Ohje työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 1/8 MH 27.8.2013 Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomake on maakunnan kehittämisrahan hakemista varten. EAKR:n tai ESR:n tukea haetaan sähköisen EURA2014-järjestelmän kautta.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä 30.4.2015 ja - syksyllä

Lisätiedot

Projektin vetäjän opas

Projektin vetäjän opas Projektin vetäjän opas ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS Sivistysosasto EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot Projektin vetäjän opas Etelä-Suomen lääninhallituksen EU-rakennerahastojulkaisut 2 Länsstyrelsen i Södra

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus 1 Hakemus on Uusi Jatkorahoitushakemus (täytä myös kohta 1 C) Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas Ideasta käytäntöön Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKIMUS- JA KEHITYSKESKUS Perustuu oppaan alkuperäiseen versioon Ideasta käytäntöön Selviytymisopas Turun AMK:n

Lisätiedot

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomakkeella voidaan hakea avustusta kansallisesta maakunnan kehittämisrahasta maakuntaohjelmaa toteuttaviin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisu nro 82 ISSN 1455-7428 ISBN 951-562-009-0 Joensuun yliopistopaino 2003 Ja jotain

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Sivu 1/9 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA RAHOITUSHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Tällä hakemuksella voidaan hakea kansallista maakunnan kehittämisrahaa, sekä kansallisia erityisohjelmia. Maakunnan kehittämisrahoituksen

Lisätiedot

Avustustoiminta HAKUOPAS

Avustustoiminta HAKUOPAS Avustustoiminta HAKUOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.3.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...4 2. Yleistä avustusten hakemisesta...6 2.1 Hakuajat...7

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.09.2012 Diaarinumero UUDELY/1923/05.02.07/2012 Käsittelijä

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot