Numero 8 (2/2014) Kirjaltajat kierroksella Kalliossa. sivu 22. Aidon liittooravan. hokemat. Työntekijän oikeus ahneuteen. sivu 8.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Numero 8 (2/2014) Kirjaltajat kierroksella Kalliossa. sivu 22. Aidon liittooravan. hokemat. Työntekijän oikeus ahneuteen. sivu 8."

Transkriptio

1 Numero 8 (2/2014) Kirjaltajat kierroksella Kalliossa sivu 22 Aidon liittooravan hokemat sivu 8 Työntekijän oikeus ahneuteen sivu 32

2 Hannu Siltala Vasen kaista Taas saatiin tuhti paketti ammattiyhdistysasiaa kasaan kaiken kiireen keskellä. Suuret kiitokset kuuluu siitä kaikille lehden tekoon osallistuneille kirjoittajille ja haastatelluille. Voimme olla ylpeitä, että lähes vapaaehtois- ja amatöörivoimin ja oman työn ohella tämä on saatu aikaan. Tämä julkaisu on vuonna 2010 perustetun TEAMspiritin kahdeksas numero ja toiseksi viimeinen numero ennen maaliskuussa alkavaa liittovaaliäänestystä. Päätös lehden perustamisesta on osoittautunut menestykseksi. Olemme käsitelleet työelämän kysymyksiä monipuolisesti ja onnistuneet herättämään mielenkiintoisia keskusteluja eri aiheista. Lehdessä on ollut vierailevia kolumnisteja ja asiantuntija-artikkeleita sekä kevyempää kulttuuritarjontaa. Painopiste on ollut työpaikkojen toimijoiden, luottamusmiesten ja valtuutettujen haastatteluissa kirjoituksissa. Tällä linjalla jatketaan. Helmikuussa ilmestyvässä vaalilehdessä pääpaino on ryhmän vaalitavoitteiden ja ehdokkaiden esittelyssä. TEAM Vasemmisto ja sitoutumattomat -ryhmä haluaa olla liittovaalien jälkeen entistä suuremmalla panoksella vaikuttamassa liiton tulevaisuuteen, linjaan, edunvalvontaan ja päätöksiin. Voi vain kuvitella millainen tulevaisuus olisi ammattiliitossa, jossa olisi vain yksi totuus vailla välillä kriittistäkin vastavoimaa. Liikaakin on esimerkkejä tällaisista yhden totuuden järjestelmistä. Haluamme edistää avoimuutta ja moniarvoisuutta liitossa. Jäsenten äänten on kuuluttava myös vaalien välillä. On äärimmäisen elitististä ja ihmisten aliarvioimista kuvitella, että jäsenet eivät olisi kiinnostuneet miten liittoa johdetaan, millaisia ratkaisuja siellä tehdään tai kenen kanssa liittoudutaan. TEAM Vasemmisto ja sitoutumattomat ry piti syys lokakuussa kolme sopimusalatapaamista, joissa terävöitettiin vuotta aikaisemmin Kiljavan suuressa ryhmätapaamisessa laadittuja vaalitavoitteita ja -suunnitelmia. Koska liittovaalit käydään sopimusaloittain valtakunnallisissa vaalipiireissä, tällä kertaa pääpaino oli sopimusalakohtaisissa tavoitteissa, ehdokashankinnan ja vaalityön organisoimisessa. Tapaamisten henki oli innostava ja usko ryhmän menestymiseen oli vahva epäsuhtaisista lähtökohdista suhteessa liittoa hallitsevaan enemmistöryhmään huolimatta. Päätoimittajalta Tapaamisissa arvosteltiin paljon nykyistä vaalijärjestelmää valtavine ehdokas- ja kannattajanimien keruineen. Se suosii vallassa olevia, joilla on laittaa työntekijäresursseja vaalityöhön moninkertaisesti vähemmistössä oleviin nähden. Järjestelmä edustaa SAK:n hajaannuksen jälkeisiä eheytymisen aikoja, jolloin kamppailtiin verissä päin liittojen vallasta. Mahdollisimman työläällä ja jäykällä järjestelmällä pyrittiin takaamaan vallassa pysyminen. Tällaiset historian hämäristä kumpuavat demokratian luurangot on purettava liittokokouksen jälkeisellä kaudella. Jos SAK:laiset ammattiliitot pelkäävät muidenkin kuin demarien ja vassarien mukaan tuloa muuta kuin maksavina jäseninä ei tällainen kanna pitkälle tulevaisuuteen. Kuva: Marko Lähteenmäki Haastan asettumaan ehdolle. Kalliokierroksella. Nyt on vielä mahdollisuus muuttaa tulevaisuutta ja varmistaa vasemman kaistan vetävyys. Ilman riittävän suurta ehdokasmäärää hienoista vaalitavoitteista ja ylevistä kirjoituksista huolimatta ei vaaleja voiteta. Haastan jokaisen entisen, nykyisen ja ryhmästämme kiinnostuneen kannattajan asettumaan itse ehdolle tai hankkimaan ainakin yhden uuden ehdokkaan niiden lisäksi mitä olette kenties jo hankkineet. Keskusjärjestöt saivat pitkän väännön jälkeen eläkeratkaisun aikaan. Sen jatkotyöstö siirtyi lainvalmisteluun ja laki tulee keväällä valittavan uuden eduskunnan päätettäväksi. Valmistelutyöryhmissä on myös SAK:n edustus. Lain valmistelua on saattaen vahdittava, ettei siitä tule samanlaista torsoa kuin kolmen päivän koulutusoikeudelle kävi. Eläkeväännön jälkeen palkansaajien keskusjärjestöt neuvottelevat ns. työmarkkinoiden pelisääntöjen uudistamisesta. Osapuolten kannat ovat kaukana eikä se vähiten johdu siitä, että työnantajaleiri haluaa lisätä sakkoja laittomista lakoista ja mielenilmaisuista sekä vaatia vahingonkorvausvelvollisuuden käyttöön ottoa. Vastuuvelvollisuus näistä sanktioista vietäisiin aina yksittäisiin luottamushenkilöihin asti. Onpa vaadittu jopa luottamusmiesten laittamista muutamaksi kuukaudeksi jäähylle, jos on osallistunut tällaisiin toimiin. Tällaiset vaatimukset on torjuttava ja vaadittava työnantajien tulkintaetuoikeuden rajoittamista riitatilanteissa. On saatava ehdoton stoppi työnantajien turvaamistoimien käytölle. Tuomioistuimen turvaamistoimina langettamat miljoonien eurojen jäädyttämiset vievät ammattiyhdistysliikkeeltä toimintamahdollisuudet. On myös torjuttava työ- ja elinkeinoministeriön henkiset kädenojennusneuvottelut työnantajille työsuhteiden koeajan pidentämisestä neljästä kuukaudesta kuuteen kuukauteen. Edellä vain muutama esimerkki, jotka ovat uhkana. Liittovaalien rinnalla käytävät ensi kevään eduskuntavaalit ovat äärimmäiset tärkeät myös TEAMilaisille. Työväenpuolueiden menestyminen on paras tae sille, ettei ay-liike löydä toisiaan nahkurin orsilta. Kirjoittaja toimii TEAM-liiton kehittämispäällikkönä ja Vasemmisto ja sitoutumattomat -ryhmän vetäjänä.

3 Eläkkeitä ja työttömyysturvaa Teksti: REIJO KORHONEN Kuva: MARKO LÄHTEENMÄKI Kansanedustaja Anna Kontula vieraili Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen vasemmistoryhmän järjestämässä tilaisuudessa lauantaina Tilaisuus järjestettiin ammattiosaston toimistolla. Anna Kontula kertoi alustuksessaan muun muassa siitä miksi eläkeikää nostettiin. Hän muistutti, että suuret ikäluokat ovat jo eläkkeellä, eikä heidän vuokseen ollut tarvetta nostaa eläkeikää. Tilaisuuden alustajiksi oli kutsuttu kansanedustaja Anna Kontula (oikealla) ja työehtosihteeri Reijo Korhonen. Työhyvinvointi ei innosta Tuottavuus kasvaa, elinkeinorakenne tulee edelleen muuttumaan ja automaatiota käytetään entistä enemmän työpaikoilla. Työuria on pidennettävä koska elinikä nousee. Mutta todellinen syy lienee se, että ihmisten on käytävä pidempään töissä, koska verotuloja tarvitaan tulevaisuudessa entistä enemmän. Mikä yritys sitten palkkaisi tulevaisuudessa 63-vuotiaan, kun nykyään viisikymppinenkin on liian vanha palkattavaksi? Työpaikoilla työvauhti kasvaa ja erilaiset vaivat ovat lisääntyneet. Sairausperäisille eläkkeille siirtyy edelleen iso joukko ihmisiä, mutta työhyvinvoinnin parantamiseen ei ole samanlaista innostusta kuin oli eläkeiän nostamiseen. Verotuloja tarvitaan entistä enemmän. Anna Kontula muistutti, että perheissä tehdään nykyään paljon kahta työtä. Palkkatyön lisäksi tehdään hoivatyötä kotona, sekä järjestötyötä ay-liikkeessä ja erilaisissa muissa järjestöissä, esimerkiksi urheiluseuroissa. Vapaaehtoistyöllä on suuri kansantaloudellinen merkitys. Työttömyysturvan osalta kansanedustaja totesi, että byrokratiaa yritetään vähentää. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan vastikkeellisuudesta on paljon puhuttu viime vuosina. Se esiintyykin nykyään työtarjouksien lisääntymisenä ja yrityksinä narauttaa työttömiä työnhakijoita mitä ihmeellisimmillä työtarjouksilla. Näihin tapauksiin ollaan jouduttu puuttumaan myös TEAM-liiton edunvalvontaosastolla. TES-ratkaisu kuumentaa tunteita TEAM Vasemmisto ja sitoutumattomat ry:n edustajana paikalla oli työehtosihteeri Reijo Korhonen. Hän kertoi osallistujille kirjatyöntekijäin uudesta työaikaratkaisusta. Uusi työaikaratkaisu herättää Tampereellakin paljon tunteita. Osallistujien mielestä kompensaationeuvottelujen hankaluutta lisää työnantajien jyrkkä asenne kompensaatiosopimusten aikaansaamiseen. Heidän kantansa on se, että vain työehtosopimuksen mukaiset edut ja se saa riittää. Myös ammattiosaston saama jättisakko Takon ulosmarssista keskusteluttaa edelleen ja vahvasti. Lakitermiä käyttäen: Mikä ei ole oikeus eikä kohtuus ei voi olla lakikaan. Tämä ei tamperelaisten oikeustajun mielestä toteudu euron jättisakossa. Kirjoittaja toimii TEAM-liiton edun valvontaosastolla työehtosihteerinä.

4 Lehdenjakajana Pirkanmaalla Teksti ja kuvat: REIJO KORHONEN Alma Manu Oy on Alma Median painoja jakeluyksikkö. Yhtiö perustettiin 1. heinäkuuta Siihen kuuluu lehtipaino Tampereella. Rovaniemellä painotoiminta loppui maaliskuussa vuonna Lisäksi siihen kuuluvat varhaisjakeluverkostot Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Lapissa. Yritys työllistää 1100 henkeä, joista noin 950 on lehdenjakajia. Eveliina Koivisto toimii Alma Manussa lehdenjakajana, hän jakaa Aamulehteä Tampereella ja tämän lisäksi hän on lehtitehtaalla jälkikäsittelyssä postittajana. Hän on ollut yrityksessä töissä noin 10 vuotta. Hän toimii työpaikkansa työsuojelun varavaltuutettuna ja on ammattiosastonsa Tampereen Lehdenjakajat ry:n sihteeri. Lehdenjakelu huonosti palkattua Lehdenjakelu on aliarvostettu ammatti. Työ on yksintyötä yöllä ja sitä tehdään kovalla pakkasella, tuiskussa, sateella ja helteellä. Se on työtä mitä tehdään ilman pakkas- ja hellerajoja ympäri vuoden. Tavoite on, että asiakas saa lehtensä aamiaispöytään. Lehden tulee olla tilaajalla arkena kello mennessä ja viikonloppuna mennessä. Eveliina Koiviston muistuttaa, että lehdenjakajan työ on raskasta, huonosti palkattua ja se on myös osa-aikatyötä. Sanomalehtiä jakamalla ei tehdä kahdeksan tunnin työpäiviä, sanoo Eveliina. Tämän vuoksi sadoilla lehdenjakajilla on toinen ammatti, pelkällä lehdenjaolla ei välttämättä tule toimeen. olla sellaiset, että työ kiinnostaa ihmisiä, muistuttaa Eveliina ja jatkaa. Palkan tulee olla sellaisella tasolla, että jakaja tulee palkallaan toimeen. Yötyölisä on vihdoin saatu jakajille, mutta se on harmittavan pieni kun sitä verrataan muiden alojen yötyölisiin. Sanomalehden lisäksi jaetaan mm. erilaisia mainoksia ja muita lehtiä. Lisäjakelut vaihtelevat yhdestä mainoksesta useampaan mainokseen ja paikallislehtiin, jotka yleensä jaetaan peittojakeluna. Eveliina Koivisto on lehdenjakajien ehdokkaana liittokokousvaalissa. Jakotyö muuttuu tulevaisuudessa Ensiksi tulee turvata jakajien palkkaaminen jakeluyhtiöihin. Työehtojen tulee

5 Eveliina haluaa olla mukana parantamassa lehdenjakajien työehtoja. Monta sataa grammaa painavat mainosniput eivät kuulu Alma Manun jaettaviin tuotteisiin, mutta muualla Suomessa niitäkin jaetaan. Lisäjakelusta sovitaan paikallisesti ja myös siitä maksettava korvaus sovitaan paikallisesti. Tämä on hyvä myös työnantajien muistaa, etteivät neuvottelut menisi saneluksi työnantajan puolelta, toteaa Eveliina Koivisto. Ammattiliitot ihmisten turvana. Uskon lehdenjakelun muuttuvan seuraavan 5 10 vuoden aikana. Sanomalehden lisäksi tullaan jakamaan paljon muutakin, kuten mainoksia, paikallislehtiä ja muuta postia. Työehtosopimuksessa on sovittu myös päiväjakelun mahdollisuudesta ja sitä kautta voi tulevaisuuden lehdenjakaja olla kokoaikainen työntekijä, ennustaa Eveliina. Liittovaalipolitikointi yllätti Eveliinan mukaan Suomi on hyvä demokraattinen maa ja meillä on eri aloilla ammattiliitot ihmisten turvana. Yhdessä tekemällä saadaan jotain aikaan. Meillä ammattiosasto Tampereen Lehdenjakajat ry:ssä ei näy puoluepolitiikka. Mutta kun tullaan liittotasolle, niin kyllä minua hieman tämä politikointi yllätti, ihmettelee Eveliina Koivisto. Eveliina on mukana sitoutumattomana, mutta alusta alkaen sympatiat ovat olleet TEAM Vasemmisto ja sitoutumattomat ry:n puolella. Lisäihmetystä on aiheuttanut liittokokousvaalien poliittisuus. Onko se sitten ammattiyhdistysdemokratiaa vai mitä, kun minua pyydettiin myös sen toisen ryhmän ehdokkaaksi ja kun ilmoitin valinnastani niin minulle todettiin, etten pääse vaikuttamaan liiton hallinnossa tai jaostossa, kun olen TEAM Vasemmisto ja sitoutumattomat ryhmän jäsen. Lopuksi Eveliina Koivisto toteaa voivansa vaikuttaa muuallakin kuin liittokokouksessa, jos sinne ei valita. Edelleen luottamushenkilönä työpaikalla ja ammattiosaston sihteerinä Tampereen Lehdenjakajissa. Kirjoittaja toimii TEAM-liiton edun valvontaosastolla työehtosihteerinä.

6 Kun korttitalo Kuva: 123RF kaatuu Teksti: TARIK PURHO On olemassa riittävästi kaikkien tarpeille, muttei tarpeeksi yhdenkään ahneudelle. Mahatma Gandhi. Elämme ahneuden aikakautta. Historia osaa kertoa, että tämä aikakausi on yleensä lyhyt ja sen lopputulos on huono. Se ajaa ihmiset epätoivoon, mutta toisaalta myös muistuttaa heitä siitä, mikä on tärkeää. Ahneuden aikakautena sodat, epätasaarvo ja korruptio rikkovat niin yksilöitä, perheitä kuin yhteiskuntiakin. Miten me olemme taas tässä tilanteessa? Vuonna 2008 Yhdysvalloissa rysähti. Asuntoveloista rakennetut niin sanotut subprime-lainat menettivät arvonsa ja monet pankit olivat lähellä kaatumista. Tämä tsunami pysäytettiin vain osin. Sen pysäytti Yhdysvaltojen veronmaksajat syytämällä rahaa pankkisektoriin lukemattomia miljardeja. Jos tätä ei olisi tehty, tuho olisi levinnyt monimutkaisten paperimarkkinoiden kautta läpi koko globaalin pankkimaailman. Uusi talousromahdus Tsunami pysäytettiin, mutta se oli vain oire. Syihin, miksi se ylipäätään syntyi, ei koskettu. Nyt uusi tsunami kerää voimia Atlantin tuolla puolen. Ahneus, korruptio ja Ihmisille vakuutetaan kaiken olevan kunnossa, vaikka heidän kotinsa palaa. epätoivo voimalähteenään seuraava talousromahdus tulee olemaan huomattavasti pahempi. Sitä ei pahoin velkaantuneet valtiot voi estää. Ei ilman voimakasta inflaatiota joka romahduttaisi ihmisten talouden. Jokainen uutisia seuraava on havainnut ytuutisten kasvaneen määrän. Mielissä on vieläkin Kreikan pelastuspaketit ja valtion velan kasvu historian suurimmaksi puhumattakaan huomattavista osingoista, joita maksettiin osakkeenomistajille. Jokaisella meillä on varmasti näkemys mitä tulisi muuttaa, jotta tilanne paranisi. Joudun valitettavasti murskaamaan monta näistä näkemyksistä, sillä ongelmat jotka meillä on edessämme ovat monin tavoin meiltä piilotettu. Viihteellistetty media ja poliittisen kiinnostuksen väheneminen ovat aiheuttaneet sen, että itsekkäät intressiryhmät ovat päässeet valtaan. Näillä intressiryhmillä ei ole suotavaa, että rikkaruohot, kuten Juhana Vartiainen kansaa kutsui, harrastaisivat liikaa kriittistä ajattelua yhteiskunnasta jossa elävät. Talomiesten luuta lakaisee Nämä intressiryhmät ovat silti pelkkä oire. Nostettuna valtaan vain siksi, että he toimivat hyödyllisinä hölmöinä isommille voimille. Paikallisina talonmiehinä heidän tehtävänsä on lähinnä tuottaa verotuloja lisää ja murskata mahdolliset kansannousut. Lakko-oikeuden alasajo, eläkeuudistus sekä EK:n lukuisat tavoitteet sekä jatkuvat veronkorotukset kuvaavat hyvin, että talonmiehet ovat tehneet työnsä hyvin. Saavathan he siitä huomattavaa taloudellista hyötyä itselleen ja intressiryhmilleen. Nämä hedelmät kaivetaan suoraan ihmisten taskuista ja ikävä kyllä, heidän lastensa ja lastenlastensa taskuista valtionvelan kautta. Ahneus on tämän toiminnan polttoaineena ja yhteiskunnallinen maaperä sille on hedelmällinen. Lait ja hiljainen hyväksyntä on antanut tilaa itsekkäille tarkoitusperille. Historioitsijat ovat huomauttaneet, että tämä ei ole ennennäkemätöntä. Ennen kuin korttitalo kaatui Roomassa tai antiikin Kreikassa, sodat sekä epätasa-arvo ja korruptio repivät tunnettua maailmaa. Tosin silloin tunnettu maailma oli vain pieni osa kokonaisuutta. Tänään on toisin. Ahneus on kuningas Tänä päivänä jokainen maankolkka on kytkettynä globaaliin markkinatalouteen. Tavaroita ja palveluja ei tarvitse enää tuottaa paikallisesti, kun tiedonkulku ja logistiikkamahdollisuudet ovat antaneet intressiryhmille mahdollisuuden siirtää ja kontrolloida yrityksiä ja tuotantoa voittojen maksimointi tähtäimessään. Ahneus on tämänkin polttoaineena ja se on perimmäinen syy miksi Bangladeshissä nuoret lapset tuottavat romahtamaisillaan olevissa tehdaskomplekseis-

7 sa kahden dollarin päiväpalkalla vaatteita, joita myydään tuhansien kilometrien päässä satojen prosenttien katteella. Tällä toiminnalla yritykset pyrkivät maksimoimaan voittonsa, jotta osakkeenomistajat olisivat tyytyväisiä. Ahneuteen silti kuuluu se perimmäinen asia, joka saa tämän tilanteen romahtamaan: se minkä sait tänään ei enää riitä huomenna. Intressiryhmien pyrkiessä nostamaan tuottonsa entistä suuremmiksi he ovat alkaneet vetää mattoa kaikkien muiden jalkojen alta. Sokeudessaan he eivät näe, että he seisovat niiden hartioilla, joiden alta ovat mattoa pois vetämässä. Kun länsimaiden ihmisiltä loppuu ostovoima palkkojen noustessa inflaatiota hitaammin ja valtioiden velkaantuessa entistä enemmän yrittäessään säilyttää yhteiskuntarauha omalla maaperällään, elintaso johon ihmiset ovat tottuneet romahtaa asteittain. Valtiot Suomi mukaan luettuna ovat hyvin tietoisia tästä kehityskulusta. Tästä esimerkkinä ovat valtion mukaantulo telakoiden rahoitustalkoisiin ja poliisien aseistaminen. Suomessa vielä parikymmentä vuotta sitten oli hullua edes ajatella, että jokaisessa maijassa olisi ladattu MP-5-konepistooli sekä taistelukilpi. Valitettavasti kyllä tämä on todellisuutta nykysuomessa. Yhdysvalloissa tämä kehitys on edennyt pisimmälle. Poliisi on varustettu järeillä konekivääreillä, panssaroiduilla ajoneuvoilla ja miehittämättömillä lennokeilla, jotka on varustettu ohjuksin. Voisi ajatella, että jos tavallinen kansa heräisi poliittisesti ja astuisi vallan kabinetteihin, tälle saataisiin loppu. Tosiasia on, että korttitalon romahtaminen on matemaattinen fakta. Kysymys ei ole enää jos. Kysymys on enää milloin. Korruptio tuhoaa Kun yhteiskunnan perusteet ovat tarpeeksi korruptoituneet, ei ole oleellista enää saadaanko johtopaikalle hyvä, mutta lujatahtoinen ihminen. Jos vallan saleissa toimiva ei toimi intressiryhmien tahdon mukaisesti hänet tuhotaan. Ei ole kauaakaan kun Dominique Strauss-Kahn ajettiin IMF:n johdosta tekaistulla raiskaussyytteellä. Tämä on vain yksi esimerkki, miten ihminen voidaan nopeasti poistaa virasta jos hän ei toimi halutulla tavalla, mutta tapauksia on lukuisia. Täten voidaan todeta, että puolueilla ei ole mitään merkitystä. Niitä kaikkia johtaa yksittäiset ihmiset ja jos he eivät toteuta intressiryhmien tahtoa heistä tehdään esimerkkejä. Korruptioon kuuluu, että ihmisille vakuutetaan kaiken olevan kunnossa vaikka samalla heidän kotinsa palaa. Media onkin valjastettu ajamaan intressiryhmien asiaa mitä suuremmissa määrin. Huomioitava on se, miten vähän taloudellisesta tilasta yhteiskunnassa ihmisiä tiedotetaan. Keväällä 2014 talouslehdet lyhyesti mainitsivat, että Euroopan keskuspankin tekemän pankkistressitestin mukaan Euroopan pankeilla on tappiollisia arvopapereita 964 miljardin euron arvosta. Tätä ei uutisoitu suurissa mediakanavissa, mutta julistettiin miten Jutta Urpiainen on ollut synnyttämässä pankkivakausmekanismia, jolla on 55 miljardin tase. Talouden huono kunto onkin se, joka korttitalon kaataa. Velkaa noin triljoona Suomella on tilastokeskuksen mukaan vuonna 2014 noin triljoonan velat. Tämä koostuu valtion, kuntien ja kaupunkien noin 110 miljardista, kansalaisten 140 miljardista, yritysten 200 miljardista ja pankkien 600 miljardin velkataakasta. Ei tarvitse olla talousasiantuntija todetakseen, että emme pysty mitenkään maksamaan moista velkaa. Korttitalo siis kaatuu. EKP ostaa aikaa painamalla uunituoretta rahaa pankkien taseisiin. Tämä raha ei vain löydä tietään reaalitalouteen, vaan se valuu paisuttamaan arvopaperimarkkinoita. Tosin lopussa yritettäessä pitää Eurooppa luhistumasta rahaa heitetään kaduille helikoptereista. Mutta onko se silloin enää minkään arvoista? Kaikki ihmisen rakentama kuluu ajan saatossa loppuun. Tämä koskee niin tavaroita, rakennuksia kuin yhteiskuntiakin. Lohtuna voidaan silti todeta, että vanhan kuolema antaa tilaa uudelle. Toivottavasti se on parempi. Jos ohjaisimme lapsemme oppimaan nyt tehdyistä virheistä, he eivät olisi vaarassa toistaa niitä. Toivottavasti he rakentavat korttitalonsa hieman paremmin. Kirjoittaja on luottamusmies ja TEAM-liiton koulutusjaoston jäsen. Hän aikoo asettua ehdokkaaksi vuoden 2015 liittokokousvaaleissa. Helsinki Uusimaa Puheenjohtaja Reijo Koskinen puhelin Vastuutoimitsija Hannu Siltala puhelin Varsinais-Suomi Puheenjohtaja Anne Hakamäki puhelin Vastuutoimitsija Reijo Korhonen puhelin Satakunta Puheenjohtaja Juha Grönmark puhelin Vastuutoimitsija Hannu Siltala puhelin Häme Puheenjohtaja valitsematta Vastuutoimitsija Juha Juntunen puhelin Pirkanmaa Puheenjohtaja Matti Poutiainen puhelin Vastuutoimitsija Reijo Korhonen puhelin Kaakkois-Suomi Puheenjohtaja Seppo Hiironen puhelin Vastuutoimitsija Nina Laine puhelin Pohjois-Savo Puheenjohtaja Jari Väänänen puhelin Vastuutoimitsija Paavo Salo puhelin Pohjois-Karjala Puheenjohtaja valitsematta Vastuutoimitsija Paavo Salo puhelin Keski-Suomi Puheenjohtaja Heikki Salomaa puhelin Vastuutoimitsija Marja Karmala puhelin Pohjanmaa Vt. puheenjohtaja Pentti Iso-Aho puhelin Vastuutoimitsija Kari Mäkelä puhelin Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi Puheenjohtaja Tomi Juntunen puhelin Vastuutoimitsija Kari Rämö puhelin Ryhmäsihteeri Raisa Rasilainen puhelin

8 Juha osaa arvioida missä oksassa kynnet pitävät. Mietteitä liittooravan hokemista Teksti: HANNU SILTALA ja JUHA GRÖNMARK Kuvat: HANNU SILTALA Tänä syksynä alkoi MTV3-kanavalla sketsiohjelma Putouksen uudet jaksot kokonaan uusitulla näyttelijäkaartilla. Moni sarjaan aiemmin koukkuun jäänyt ajatteli lopettavansa koko ohjelman katselun, koska uudella miehistöllä olisi liian isot saappaat täytettävänä. Näin ainakin minä ajattelin, kunnes jo ensimmäisessä jaksossa estradille lipuivat uudet sketsihahmot Vähähiilari ja kumppanit. Melkein repesin, kun Porin murteella ja aksentilla juttua vääntävä liitto-oravaksi ja ay-jyrsijäksi itseään tituleeraava hahmo tuli kuin puun takaa esiintymisvuoroon. Pitkään ay-elämässä mukana olleena jutut upposivat ja tuntuivat tutuilta. Kaiken lisäksi liitto-orava sanoi olevansa Kemiran luottamusmies, joten yhtymäkohta oikeaan Kemiran pääluottamusmieheen liiton valtuuston toiseen varapuheenjohtajaan Juha Grönmarkiin oli ilmeinen. Vaikkakin muinoinen Kemiran pigmenttitehdas oli jo aikoja sitten muuttunut Sachtlebeniksi ja viimeisimpien yrityskauppojen seurauksena Huntsman Pigmentsiksi. Pyysin Juhaa pohtimaan, miltä Putouksen Salme Pasi -hahmon hokemat tuntuvat oikeasta Kemiran pääluottamusmiehestä ja onko niissä sanomaan ayedunvalvonnan todellisuuteen. Jostakin kumman syystä olen saanut viime viikkoina kuulla monenlaisia orava-aiheisia letkautuksia ja kysymyksiä ja täytyi oikein ruveta miettimään aytoimintaa, itseäni ja maailmaa ay-jyrsijän näkökulmasta, aloittaa Juha mietteensä oravan elämästä. Ay-jyrsijä Ay-jyrsijän päätyö eli edunvalvonta on todellista jyrsimistä, murut ja kävyt on otettava sieltä mistä niitä on saatavissa. Varsinkin viime aikoina on vähätkin kävyt olleet jäässä, eikä tulevatkaan käpysadot hyviltä näytä. Edunvalvonta on pitkä tie, jossa ei tulla koskaan maaliin. Kaikille kaikki heti ei ole edes hyvinä aikoina realismia.

9 Vaikka hetkittäin tuntuisikin hyvältä, ei parane jäädä tyytyväisenä oksalle lepäilemään. Pitävätkö kynnet? Vuosien saatossa on tullut jonkinlainen kyky arvioida mihin oksaan voi tarttua ja mihin ei. Kynsien pitävyyttä arvioitaessa realismi on erittäin hyvä työkalu. Edunvalvonta on todellista jyrsimistä. Ei välttämättä kannata kurkottaa sellaista oksaa joka on hyppykantaman äärirajoilla, sillä edessä voi olla vapaapudotus, jonka seurauksena huomaa olevansa monta oksaa alempana, tai jopa maassa täydentämässä ketun ruokavaliota. Pehmeet touhuu Liki 30 vuotta ay-puun usealta eri oksalta toimintaa seuranneena voi todeta, että ei se aina ole pehmeet touhuu, vaikka kyllähän sitäkin sekaan mahtuu. Ay-toiminta on antanut mielekästä sisältöä elämään. Tietenkin senkin ajan olisi voinut käyttää käpyjen keräilyyn itselle, mutta minkäs ay-jyrsijä luonteelleen voi. Liitto- vai liito-orava? Ajoittain on homma ollut melko moista liitoa. Välillä on menty korkealla ja välillä taas maata viistäen. Esimerkiksi ison TEAM-hankkeen kaaduttua, kun pikavauhdilla sorvattiin nykyistä TEAMia ja saman aikaan paikallisesti käytiin veristä taistelua eläke-etujen säilyttämiseksi. Totuuden nimissä täytyy myöntää, että lähimmät ihmiset ovat kärsineet liitämisestä, sillä onhan ay-toiminta vienyt paljon sitä aikaa, jonka olisin voinut jakaa heidän kanssaan. Juhalla ei ole aikomustakaan vaihtaa ay-toimia käpykaartiin. Rauhoitettu eläin Legendaa. Näissä hommissa ei olla rauhoitettuja, vaan taiteillaan oksalla pysymisestä, kun hauleja tulee välillä kummaltakin puolelta. Tietenkin kritiikki on tervettä, mutta siinä täytyy säilyttää todellisuudentaju. Maailma on muuttunut tämänkin oravan nuoruusajoista, jolloin toimintamalli perustui nyrkin pöytään hakkaamiseen. Nyt omat mielipiteet on myytävä työnantajalle ja on osattava perustella asioita. Tieto on nyt valttia neuvottelupöydässä ja on vain hyväksyttävä realiteetit. Unohtamatta kuitenkaan vanhaa totuutta, jonka mukaan hullu ei ole se joka pyytää, vaan se joka maksaa. Entisaikoina sopimuksia tehdessä oli tapana tilanteen niin salliessa vähän huijata työnantajaa. Mutta nykyään sille polulle lähdettäessä on turha toivo jatkossa toivoa rusinoita (käpyjä). Talviturkki Tällä oravalla toi talviturkin harmaus on pysyvämpää laatua ja siitä ainakin osittain saan kiittää ay-jyrsijän työtäni. Itse en näe asiaa minkäänlaisena ongelmana, joten näillä mennään. Kirjurinluoto, pussikalja ja kaksi astetta pakkasta Vähähiilari ei ilmeisestikään ymmärrä elämän pienien nautintojen päälle yhtään mitään. Omakohtaisten kokemuksieni myötä tiedän että Kirvatsi on porilaisten rentoutumispaikka, jossa viihtyvät niin nuoret kuin varttuneemmatkin. Kokemuksesta tiedän myös, ettei tuo -2 C tunnu vielä missään jos on oikeassa seurassa. Soiva peli Pelin soivuus on vähän kaksijakoinen asia. Perussääntö varmasti monen mielestä on että vanha soitin soi varmemmin kuin pussillinen uusia, kunhan sitä muistaa huoltaa. Mutta joskus pitää uskaltaa tarttua myös uuteen peliin. Uuden virittely vie tietenkin aikansa. Mutta tässä alati kiihtyvällä nopeudella kehittyvässä maailmassa kaikki kielet, venttiilit ja koskettimet on kokeiltava. Usein paras orkesteri löytyy uusia ja vanhoja pelejä yhdistelemällä. Kerran kammaris ja kerran Kokemäenjokeen Tämä kyllä täytyy laittaa karskimman kuvainnollisen huumorin piikkiin, sillä ei meillä Porissa kirjaimellisesti noin toimita. Kokemäenjoen ja muidenkin vesistöjen ongelma ei ole vanhat hoidot, vaan puuttuminen niihin kohdistuviin ympäristörikoksiin. Kokkeliinkin lorahti kesän aikana suuri määrä nikkeliä ja muita sinne kuulumattomia aineita, aiheuttaen esimerkiksi simpukoiden joukkokuoleman. Nyt näyttää siltä että tätä pyykkiä ei pestä loppuun, vaan asia lakaistaan maton alle, siitä mitään oppimatta ja syyllisiä rankaisematta. PEHMEET TOUHUU! Hannu Siltala toimii TEAM-liiton kehittämispäällikkönä ja Vasemmisto ja sitoutumattomat -ryhmän vetäjänä. Juha Grönmark on pääluottamusmies, ammattiosaston hallitusjäsen ja liittovaltuuston toinen varapuheenjohtaja.

10 Kolumni: Reijo Korhonen Kunniattomat paskiaiset Tunnen hyvin erään viestintäalan yrityksen historian ja nykytilanteen. Yritys oli tuottava; rahaa tuli ovista ja ikkunoista. Väitettiin että joka päivä kärrättiin kottikärryillä pelkästään isoja seteleitä pankkiholviin. Tämä yritys, mikä on myös konsernin emoyhtiö, työllisti tytäryhtiöineen monta sataa henkilöä eri puolella Suomea. Yrityksessä alkoi vimmattu yt-neuvotteluiden sarja vuonna 2005 jatkuen lähes vuosittain tähän vuoteen saakka. Ensimmäisten yt-neuvotteluiden jälkeen vaihtui yrityksessä myös toimitusjohtaja, joka aloitti uuden työntekijöiden määrää vähentävän johtamistapansa. Yt-neuvotteluilla ja työntekijöiden irtisanomisilla sekä lomautuksilla tehtiin tulosta. Tapa ja tyyli, millä yritystä johdettiin oli ala-arvoisen suomalaista. Mutta oli yrityksessä myös rauhoitettuja henkilöitä joita yt-neuvottelut eivät koskeneet. Johto, välijohto ja myyntipäällikköjä vilisevä myyntiorganisaatio. Juuri ne jotka olivat vastuussa yrityksen tuloksesta, mutta yritysriskin kantoivat irtisanotut työntekijät. Sekin tyypillisen ala-arvoista suomalaista johtamistapaa. Jälkiviisaana voidaan ihmetellä, miksei uusittu myyntiorganisaatioita ja laitettu amatöörimyyjät hakemaan muita töitä työmarkkinoilta. Yritys on ollut tunnettu siitä, että siellä on aina muutama täysin turha johtaja tai päällikkö kuluttamassa kengänpohjiaan ja joidenka työ tuo vain menoja, ei tuloja. Vuoden 2014 kevääseen asti tätä huonon tuloksen yritystoimintaa jatkui. Yrityksen tulos oli heikentynyt jo pitkään ja työntekijöiden määrä oli laskenut 2000-luvun alun noin 150 työntekijästä vuoden 2014 kevään työntekijään tasoon. Kaikki tämä yrityksessä missä on modernit koneet ja työntekijät ovat alansa huippuammattilaisia. Lähes kymmenen vuotta kesti, ennen kuin yrityksen hallitus teki päätöksen irtisanoa toimitusjohtaja. Hyvä kaverini on töissä myös viestintäalan yrityksessä. Tässäkin yrityksessä on yt-neuvotteluiden tuloksena irtisanottu kymmeniä ja kymmeniä työntekijöitä. Olen tietenkin huolestunut siitä miten kaverini käy ja lähteekö yrityksen tulos nousuun entistäkin vähemmällä työntekijämäärällä. Yrityksen yksi ongelmista on myyntiorganisaatio. Yksinkertaisesti sanottuna myyntimiehet tai -naiset myyvät yhtä tuotetta, kun kyseinen yritys valmistaa jotain aivan toista tuotetta. Myynti on yrityksessä osaamis- ja ammattitaitokysymys. Ammattitaidottomat myyjät ovat työntekijöiden mielestä suuri ongelma, mutta eivät yrityksen johdon mielestä heille kelpaa myyjä kuin myyjä. Yritysriskin kantoivat irtisanotut työntekijät. Yrityksen toinen ongelma on henkilöstöasioista vastaava johtaja. Henkilö jolle ei ole auennut työlakien ja työehtosopimuksen salat. Henkilöstön edustajilla menee suuri osa ajasta tämän työnantajan edustajan tulkintojen selvittämiseen. Kun hän ei ymmärrä edes sitä, miten lomapalkka lasketaan tai miten toimitaan, jos vuosiloman sisään jää arkipyhiä. Hän myös kieltäytyy antamasta työntekijöiden palkkatietoja yrityksen luottamusmiehelle. Millaisiin ongelmiin yrityksessä ajaudutaankaan, kun lähitulevaisuudessa neuvotellaan uudesta alalle sovitusta työaikaratkaisusta? Tuntuu vahvasti siltä, että uusi työaikaratkaisu on liian vaikea asia tämän yhteistyökyvyttömän johtajan ymmärtää. Onkohan yksikään taloustieteilijä tai ekonomisti koskaan laskenut miten paljon yhteiskunnalle, yrityksille ja yritysten työntekijöille tällaisten KUN- NIATTOMIEN PASKIAISTEN toiminta tässä maassa maksaa? Kirjoittaja toimii TEAM-liiton edunvalvontaosastolla työehtosihteerinä.

Lehtitaloissa osingot etusijalla. Lääkealalla persaukiset palkkaratkaisut. Politiikkaa miljoonille, ei miljonääreille. Numero 7 (1/2014) sivu 12

Lehtitaloissa osingot etusijalla. Lääkealalla persaukiset palkkaratkaisut. Politiikkaa miljoonille, ei miljonääreille. Numero 7 (1/2014) sivu 12 Numero 7 (1/2014) Lääkealalla persaukiset palkkaratkaisut sivu 12 Lehtitaloissa osingot etusijalla sivut 20 ja 30 Politiikkaa miljoonille, ei miljonääreille sivu 32 Hannu Siltala Enemmistö palkkatyöläisiä

Lisätiedot

Uutta notkeutta sivu 12 neuvottelupöytiin. Sairaussakko saa Niinan näkemään punaista. Nokialla tarjotaan Venäjäkorttia. Numero 4 (2/2012) sivu 4

Uutta notkeutta sivu 12 neuvottelupöytiin. Sairaussakko saa Niinan näkemään punaista. Nokialla tarjotaan Venäjäkorttia. Numero 4 (2/2012) sivu 4 Numero 4 (2/2012) Sairaussakko saa Niinan näkemään punaista sivu 4 Uutta notkeutta sivu 12 neuvottelupöytiin Nokialla tarjotaan Venäjäkorttia sivu 8 Hannu Siltala Kovaa peliä Pohjolassa Päätoimittajalta

Lisätiedot

Painaminen katoaa Suomesta sivu 4

Painaminen katoaa Suomesta sivu 4 Numero 5 (1/2013) Painaminen katoaa Suomesta sivu 4 Tallin punainen perintö sivu 20 Äärioikeisto nousee sivu 27 Hannu Siltala Otetaan oppia kapitalistista Ammattiliitojen tärkeimpänä tehtävä pidetään työehtosopimusten

Lisätiedot

Kansanedustajat tarvitsevat ay-aktiivien asian tuntemusta

Kansanedustajat tarvitsevat ay-aktiivien asian tuntemusta Numero 2 (2/2011) Kansanedustajat tarvitsevat ay-aktiivien asian tuntemusta Sivu 13 Ay-liikkeen voitot ovat yhteisiä, eivät yksityisiä Sivu 8 Lehtien ALV rapauttaa kansalaisyhteiskuntaa Sivu 10 Hannu Siltala

Lisätiedot

Nollasopimukset. nykyajan orjatyötä sivu 12. Jopa valo tunnelin päässä sammuksiin säästötoimenpiteenä. Markkina voimista tullut keskeinen

Nollasopimukset. nykyajan orjatyötä sivu 12. Jopa valo tunnelin päässä sammuksiin säästötoimenpiteenä. Markkina voimista tullut keskeinen Numero 3 (1/2012) Jopa valo tunnelin päässä sammuksiin säästötoimenpiteenä sivu 8 Markkina voimista tullut keskeinen kansanvallan uhka sivu 11 Nollasopimukset nykyajan orjatyötä sivu 12 Hannu Siltala Edunvalvontatyö

Lisätiedot

Metallista muutosvoimia eduskuntaan

Metallista muutosvoimia eduskuntaan VAASAN JA KESKI-SUOMEN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 1/2010 Tässä lehdessä: Piristymistä havaittavissa kirjoittaa liittosihteeri Matti Mäkelä...3 Järjestösihteeri Ville-Petteri Risberg...4 Työpaikan muutoksia

Lisätiedot

Metallialan arvostusta tulee lisätä

Metallialan arvostusta tulee lisätä KYMEN JA SAVO-KARJALAN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 1/2011 Tässä lehdessä: Miten työympäristöön voi vaikuttaa...3 Liittokokousvaaleissa on kyse liiton linjasta...4 Matti Mäkelä arvioi työehtosopimusta......5

Lisätiedot

Numero 9 (1/2015) Liitto kokous vaalit

Numero 9 (1/2015) Liitto kokous vaalit Numero 9 (1/2015) Liitto kokous vaalit Hannu Siltala Muutos on mahdollinen Sinun ammattiliitossasi TEAMissa käydään sen historian ensimmäiset liittovaalit. Nyt on äänestämällä aidosti mahdollisuus vaikuttaa

Lisätiedot

Vaikuttavaa voimaa kunnallisvaaleissa

Vaikuttavaa voimaa kunnallisvaaleissa HELSINGIN JA UUDENMAAN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 2/2012 Tässä lehdessä mm: Uudet tuulet Metallin Vaikuttajaryhmässä...2 Turja Lehtosen linjauksia..3 Juha Kapiainen eurooppalaisessa junassa...4 Valtion

Lisätiedot

Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot

Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot Rakennusliiton 23. liittokokous 22. 24.5.2015 Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot Matti Piirainen, os. 001 Helsingin kirvesmiehet Ensinnäkin näihin edellisiin puheenvuoroihin: tämä kansainvälisen

Lisätiedot

Liikunta edesauttaa työssä jaksamista

Liikunta edesauttaa työssä jaksamista KYMEN JA SAVO-KARJALAN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 2/2009 Tässä lehdessä: Työsuojeluvaalit ja työsuojeluvaltuutetun tehtävät...3 Järjestösihteerin säkeet...4 Liittosihteeri Matti Mäkelä ja liiton haasteet...5

Lisätiedot

METALLIN VAALIT. s. 32-35. Ennakkoäänestys 2.-16.3. Komennusmiesehdokkaat. Uurnavaali 25.-27.3. Asiaa liittokokouksesta

METALLIN VAALIT. s. 32-35. Ennakkoäänestys 2.-16.3. Komennusmiesehdokkaat. Uurnavaali 25.-27.3. Asiaa liittokokouksesta METALLIN VAALIT Ennakkoäänestys 2.-16.3. Uurnavaali 25.-27.3. Komennusmiesehdokkaat Asiaa liittokokouksesta s. 32-35 Tässä numerossa mm: Liittosihteeri Matti Mäkelän haastattelu Majoitusasiaa: Vihdoinkin

Lisätiedot

UUSI PAINOKONE >> 16 17

UUSI PAINOKONE >> 16 17 TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton jäsenten äänenkannattaja numero 1/2015 TEAM HAASTOI LOIMAAN KASSAN OIKEUTEEN >> 2, 6 7 HUNTSMAN VETÄÄ RAJUA YT-LINJAA >> 5 KARPRINTIN POMOILLE KOVAT RIKOSTUOMIOT >>

Lisätiedot

Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti 1-2005

Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti 1-2005 metalli HELSINGIN Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti 1-2005 Kamppailu hyvinvointipalvelujen puolesta jatkuu. Pärjääkö työväenliike tässä kamppailussa? SISÄLTÖ: SIVU 2 SIVU 2 SIVU

Lisätiedot

Autoalan etutaistelija riisui haarniskansa

Autoalan etutaistelija riisui haarniskansa AUTOALAN TYÖNTEKIJÖIDEN VALTAKUNNALLINEN LEHTI 1/2010 Tässä lehdessä: Autoala uuteen nousuun, Raimo Riima...2 Piristymistä havaittavissa kirjoittaa liittosihteeri Matti Mäkelä...3 Järjestösihteeri Ville-Petteri

Lisätiedot

Se on meistä kiinni. Äänestä Metalliliiton vahvoja vaikuttajia.

Se on meistä kiinni. Äänestä Metalliliiton vahvoja vaikuttajia. METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI HELSINKI 1/2008 METALLIN LIITTOKOKOUSVAALIT 2008 Ennakkoäänestys 14. - 28.3.2008 Uurnavaali 6. - 8.4.2008 Se on meistä kiinni. Äänestä Metalliliiton vahvoja vaikuttajia. Pääkirjoitus

Lisätiedot

Metallissa ei alistuta alennusmyyntiin

Metallissa ei alistuta alennusmyyntiin HELSINGIN JA UUDENMAAN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 1/2013 Tässä lehdessä mm: Liittosihteeri Matti Mäkelä...3 Metallin vasemmistoryhmän vetäjä Turja Lehtonen...5 Omistajien tulokierroksesta kirjoittaa Paavo

Lisätiedot

Rauta. Elämme edelleen vientiteollisuudesta VALMETIN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO PERUSTETTU 1940 2 / 28.2.2015

Rauta. Elämme edelleen vientiteollisuudesta VALMETIN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO PERUSTETTU 1940 2 / 28.2.2015 Rauta KOURA 7 4 VALMETIN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO PERUSTETTU 1940 2 / 28.2.2015 Elämme edelleen vientiteollisuudesta 2 RAUTAKOURA 74 OMISSA NIMISSÄ RAUTAKOURA 74 Julkaisija Valmetin metallityöväen

Lisätiedot

HYVIÄ UUTISIA PIETARSAARESTA >> 15 17 YT-SUMA VAIVAA TEAM- TYÖPAIKKOJA NANSO YRITTÄÄ ALENTAA PALKKOJA SÄÄSTÖT TOIVAT KESTOLAMAN

HYVIÄ UUTISIA PIETARSAARESTA >> 15 17 YT-SUMA VAIVAA TEAM- TYÖPAIKKOJA NANSO YRITTÄÄ ALENTAA PALKKOJA SÄÄSTÖT TOIVAT KESTOLAMAN TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton jäsenten äänenkannattaja numero 11 /2014 YT-SUMA VAIVAA TEAM- TYÖPAIKKOJA >> 2, 4ja6 7 NANSO YRITTÄÄ ALENTAA PALKKOJA >> 6 SÄÄSTÖT TOIVAT KESTOLAMAN >> 8 TEAM HAASTAA

Lisätiedot

Neuvotteluissa ei palele

Neuvotteluissa ei palele 2010 1 Syksy 2010 Neuvotteluissa ei palele Tässä lehdessä mm. Kuka vielä muistaa kuumaa kesää? Meillä Metalliliitossa lämpöä riitti elokuussa vielä omastakin takaa, kun neuvottelimme uusista palkankorotuksista.

Lisätiedot

Lakko-organisaatio saatiin testattua

Lakko-organisaatio saatiin testattua HELSINGIN JA UUDENMAAN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 2/2011 Tässä lehdessä: Heli Hovi-Karlsson esittelyssä sivulla 12 Lisäksi mm: Miten työympäristöön voi vaikuttaa...3 Liittokokousvaaleissa on kyse liiton

Lisätiedot

Vas. Satu Oinas, Toni Vehmola, Mika Laulajainen, Teppo Ikävalko ja Mika Karvinen.

Vas. Satu Oinas, Toni Vehmola, Mika Laulajainen, Teppo Ikävalko ja Mika Karvinen. Yhteistyöllä vahva liitto Hämeen METALLISANOMAT 2012 Kuva Jarkko Nissinen Vas. Satu Oinas, Toni Vehmola, Mika Laulajainen, Teppo Ikävalko ja Mika Karvinen. Johtaminen jäi 70-luvulle Metalli on merkittävä

Lisätiedot

Viisseiska Kevät 2013

Viisseiska Kevät 2013 Viisseiska Kevät 2013 Salon metallityöväenammattiosasto r.y. Someron metallityöväen ammattiosasto r.y. Puheenjohtajan palsta s. 2 Kirjoittajavieras s. 3 Aluetoimiston kuulumisia s. 3 Monien mahdollisuuksien

Lisätiedot

metalli HELSINGIN Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti 2-2007

metalli HELSINGIN Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti 2-2007 metalli HELSINGIN Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti 2-2007 KESÄ ON TULLUT KAUPUNKIIN MIELLYTTÄVÄÄ KESÄÄ JA AURINKOISIA LOMAPÄIVIÄ LUKIJOILLEMME Osaston toimisto on suljettuna 30.6.-29.7.2007

Lisätiedot

Vaikuttavaa voimaa Metallin vaaleissa

Vaikuttavaa voimaa Metallin vaaleissa AUTOALAN TYÖNTEKIJÖIDEN VALTAKUNNALLINEN LEHTI 1/2012 Tässä lehdessä: Marcedes-mekaanikko Marianne Vallius esittelyssä sivulla 6 Pääkirjoitus Raimo Riima...2 Tehdään vaikutus, kehottaa Matti Mäkelä...3

Lisätiedot

HELSINGIN. Metalli Vitosen kotisivut ja facebooksivut

HELSINGIN. Metalli Vitosen kotisivut ja facebooksivut Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti N:o 1 2015 Helmikuun 25. ja ruoho vihertää jo Herttoniemessä Kesä on kuitenkin vielä kaukana Ammattiosaston toimisto on auki kevätkauden aikana

Lisätiedot

3/2011. Hannu Takala: Luottona valvon insinöörienkin etuja

3/2011. Hannu Takala: Luottona valvon insinöörienkin etuja 3/2011 Hannu Takala: Luottona valvon insinöörienkin etuja sisältö 10 14 YTN Kannen kuva: Tuulikki Holopainen Luottamusmies Hannu Takala on kiertänyt töiden merkeissä kaikki muut mantereet paitsi Etelä-Amerikan.

Lisätiedot

VIISSEISKA. Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com. Palkat nousevat 1.6.

VIISSEISKA. Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com. Palkat nousevat 1.6. VIISSEISKA Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com Palkat nousevat 1.6.2006 sivu 5 Helsingintie 16 in memoriam sivu 5 Puheenjohtajan palsta sivu

Lisätiedot

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 1 2015

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 1 2015 PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 1 2015 Niko Simola: Katse vaalikautta pidemmälle SIVU 14 Näkymätön näkyväksi SIVU 29 SUUNNITTELIJA TUNTEE TIENSÄ SIVU 10 TEEMANA nuoret aikuiset TUTUSTU

Lisätiedot

Viisseiska. Luottamusmiesvaalit 1.11. 15.12.2008 Kunnallisvaalit 26.10.2008 Ennakkoäänestys 15. 21.10.2008. Sisällysluettelo

Viisseiska. Luottamusmiesvaalit 1.11. 15.12.2008 Kunnallisvaalit 26.10.2008 Ennakkoäänestys 15. 21.10.2008. Sisällysluettelo Viisseiska Lokakuu 2008 Salon metallityöväenammattiosasto r.y. Someron metallityöväen ammattiosasto r.y. Luottamusmiesvaalit 1.11. 15.12.2008 Kunnallisvaalit 26.10.2008 Ennakkoäänestys 15. 21.10.2008 Sisällysluettelo

Lisätiedot