2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa"

Transkriptio

1 Sisustusarkkitehdit SIO ry SYYSKOKOUS 2013 Aika torstai klo Paikka Leijuva Lahna, Eerikinkatu 14, Helsinki ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys 5 Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma (liite 1) seuraavaksi vuodeksi 6 Määrätään hallituksen ja toimikuntien jäsenten kulukorvauksista seuraavaksi vuodeksi 7 Määrätään seuraavan vuoden varsinaisten, kokelas- ja opiskelijajäsenten vuosimaksun suuruus ja päätetään vapaajäsenten ja kunniajäsenten eduista; Jäsenmaksut v olivat: varsinainen jäsen 230 e (Ornamolle 160+SIO:lle 70), kokelasjäsen 200 e (140+60), opiskelijajäsen 60 e (50+10) 8 Hyväksytään yhdistyksen tulo- ja menoarvio (liite 2.) seuraavaksi vuodeksi; 9 Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kolmevuotiskaudeksi sekä hallituksen varajäsen ja opiskelijajäsen seuraavaksi vuodeksi; Hallituksesta ovat erovuorossa: Laura Karhunen, Mika Karkulahti, Nanna Kinnunen, Hanna-Liisa Pykälä sekä varajäsen Nina Wester ja opiskelijajäsenet Riikka Manninen ja Satoko Taguma. 10 Valitaan hallituksen jäsenten joukosta hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi; 11 Valitaan yhdistyksen edustajat Teollisuustaiteen Liitto Ornamon valiokuntiin erovuoroisten tilalle seuraavaksi kolmevuotiskaudeksi; Ei valittavia. 12 Valitaan yhdistyksen ehdokas Ornamo-säätiön hallitukseen seuraavaksi kolmevuotiskaudeksi; Ei erovuoroisia 13 Valitaan yhdistyksen viralliset edustajat ja heidän varamiehensä Teollisuustaiteen Liitto Ornamon edustajiston kokouksiin seuraavaksi vuodeksi; 14 Nimetään yhdistyksen ehdokkaat Teollisuustaiteen Liitto Ornamon hallitukseen erovuoroisten tilalle seuraavaksi kolmevuotiskaudeksi; 15 Muut asiat: Yhdistyksen säännöt kaipaavat päivitystä. Sääntöjen päivitys Käsitellään ehdotus (liite 3.) 16 Kokouksen päättäminen

2 SISUSTUSARKKITEHDIT SIO ry MISSIO SIO on aikaansa seuraava ja kehittyvä etujärjestö, jäsentensä työllistymisen edistäjä ja hyvän lähiympäristön puolestapuhuja. VISIO SIO on halutuin sisustusalan kumppani ja mielipidevaikuttaja kotimaassa ja kansainvälisesti. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 ORGANISAATIO JA HALLINTO Yhdistyksen tarkoituksena on toimia sisustusarkkitehtien valtakunnallisena, aatteellisena ja ammatillisena järjestönä sekä tukea jäsentensä ammattitaidon ylläpitämistä, edistäen rakennetun lähiympäristön suunnittelun hyvää tasoa taloudellisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tulevana vuonna yhdistys pyrkii verkostoitumaan entistä laajemmin ja etsimään hyviä yhteistyökumppaneita erilaisten tilaisuuksien järjestämiseksi ja toiminnan monipuolistamiseksi. Alan koulutuksen lisääntyminen tuo jäsenkelpoisuuden tarkastamisen ajankohtaiseksi. Yhteisöllisyyttä kehitetään järjestämällä ekskursioita, koulutusseminaareja ja tapahtumia yhteistyössä esimerkiksi Ornamon kanssa. Jäsenistö Toimintaa on suunnattava edelleen niin, että varsinaisten jäsenten määrä nousee. Jäsenistön aktiivisuutta lisätään monipuolistamalla tapahtumia ja tilaisuuksia yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhdistys järjestää jäsenrekrytointitilaisuuksia oppilaitoksissa ja alan tapahtumissa. Yhdistyksen kokoukset Sääntömääräiset kokoukset järjestetään maaliskuussa ja lokakuussa. Kokouksien yhteyteen pyritään järjestämään jäsenistöä kiinnostavaa ohjelmaa, mm. excursiot. Hallitus kokoontuu vuoden aikana 8 kertaa. Valiokunnat Ammattiasiain valiokunta Valiokunnan tehtävänä on olla mukana muiden valiokuntien tavoin jäsenkelpoisuuden päivittämisessä. Ammatillinen edunvalvonta on SIOn ydintehtävä. Se kattaa sekä sisustusarkkitehtien ammattitoiminnan edellytysten parantamisen että huonekalusuunnittelijoiden tekijänoikeudellisen aseman vahvistamisen. Jäsenvaliokunta Valiokunta kokoustaa kolme kertaa vuodessa ja ennakko-ohjeistaa hakijoita hakemusliitteistä. Koulutusvaliokunta Valiokunta seuraa alan koulutuksen kehittymistä ja käy koulutus- ja viranomaistahojen kanssa keskustelua alan koulutustasojen selkiyttämisestä.

3 STRATEGINEN TOIMINTA Viestintä Sisäinen viestintä Viikkotiedotteella on merkittävin rooli sisäisessä viestinnässä. Sähköisen viestinnän osuutta muussa viestinnässä pyritään lisäämään. Ulkoinen viestintä Viestinnällä tulee jatkossa olemaan tärkeä rooli jäsenten ammattiprofiilin nostamisessa ja ammattinimikkeiden selkiyttämisessä. Viestinnällä parannetaan alan tunnettuutta ja vahvistetaan järjestön merkitystä sisustusarkkitehtien ja huonekalusuunnittelijoiden ammatillisena edunvalvojana, palvelujen tuottajana ja tiedon välittäjänä. Ornamon uusien verkkosivujen kautta ilmeemme muuttuu edelleen. Toimitamme aineistoa mm. Arkkitehtiuutisiin ja Pro Interioriin. Kotisivut uudistuvat yhä Ornamon uudistuksen myötä. Toiminta Perustoiminta Yhdistyksen perustehtäviin kuuluu ammatillinen edunvalvonta, asiakas-, kumppanuus- ja jäsenpalvelut. Ammatillinen edunvalvonta on SIOn ydintehtävä. Se kattaa sekä sisustusarkkitehtien ammattitoiminnan edellytysten parantamisen että huonekalusuunnittelijoiden tekijänoikeudellisen aseman vahvistamisen. Seurataan ympäristöministeriön A2 rakentamismääräyskokoelman AA- ja A vaativuusluokkien sisältöön. Jäsenet voivat liittyä IAET työttömyyskassaan ja saavat ilmaista lakimiespalvelua. Jäsenhankinnassa painotetaan opiskelijajäsenten mahdollisuutta liittyä työttömyyskassaan. SIO ylläpitää monipuolista rekisteriä sekä auttaa jäseniä, jäseneksi pyrkiviä ja ulkopuolisia tahoja erilaisissa ammattia koskevissa kysymyksissä. Lisäksi Ornamo huolehtii yleisistä muotoilupoliittisista linjauksista, muotoilualojen yhteisestä edunvalvonnasta, kilpailutoiminnan kehittämisestä, yhteisten projektien toteuttamisesta ja yhteisöllisyyden lisäämisestä. Jäsenpalvelut konkretisoituvat yhdistyksen vuosittaisen toiminnan kautta. Vakiintuneita jäsenpalveluita kehitetään. Vuosikirjakalenterin julkaiseminen kuuluu toiminnan edellytyksiin, koska julkaisutoimintaa rahoittaa osaltaan toimintaa. Kalenteri on myös merkittävä jäsenetu. Toimistojäsenyyden näkyvyyttä korostetaan. Palkinnot ja apurahat Vuoden sisustusarkkitehti 2015 haku käynnistetään keväällä Täsmennetään hakuprosessia. Valinta julkistetaan Vuoden Muotoilijat 15 kokonaisuuden yhteydessä alkuvuodesta Yhdistyksen tavoitteena on saada medianäkyvyyttä valinnalle. Sisustusarkkitehti Carin Bryggmanin ja professori Erik Bryggmanin rahaston apuraha jaetaan vuonna 2014 SAFAn jäsenelle. Juhlat Järjestetään ja vakiinnutetaan syksyinen tilaisuus SAFAn ja SIOn jäsenille yhteistyökumppaneiden kanssa. Muut projektit Työstätetään kuvia projekteista SIOn sivuille. Matkat ja excursiot Järjestetään 1-3 excursiota lähiseudun kiinnostaviin kohteisiin.

4 Kansainvälinen toiminta Kansainvälistä kanssakäymistä ylläpidetään kuulumalla ja osallistumalla eurooppalaiseen ammattijärjestöön. SIO on ECIAn (European Council of Interior Architects) jäsen. Osallistutaan Pohjoismaiden yhteiseen tapaamiseen keväällä Norjassa. Yhteistoiminta SAFA Osallistutaan tilaisuuksiin ja koulutustapahtumiin sekä seurataan koulutukseen liittyviä hankkeita (Architecture, Art and Design School) ja annetaan lausuntoja. FISE ja ARK/RAK Osallistutaan pääsuunnittelijan pätevyyden toteamislautakunnan (A2) toimintaan. Habitare Ollaan mukana kehittämässä Habitare-messuja. Armi-yhteisö Seurataan Armi-yhteisön ajankohtaisia asioita. Hansel Oy Jatkamme yhteistyötä ja suunnittelemme seuraavaa seminaaria. Taloudellinen toiminta Pyritään ylijäämäiseen tulokseen Merkittävät hankkeet Jäsenpalveluopas yhdessä Ornamon kanssa, esimerkkinä Heikki Jokisen toimittama Graafikon eväät. Sisustusarkkitehdit SIO ry Talousarvio 2014 KP TUOTOT arvio 2014 arvio 2013 toteutuma 2012 Varsinainen toiminta 3101 SIO kalenteri, myynti , Osoiterekisteri myynti SIO kalenteri Ilmoitusmyynti , Interiore 3108 Ekskursiot , Julkaisumyynti 3215 WDC-hanke 5139, SIO-päivä 3300 SIO bileet projektisponsorit bile Yhteistyökumppanit Selvityshanke OPH Näkyvyys verkkosivuilla salakapakka , Varainhankinta Jäsenmaksut vars.jäsen 260x

5 Jäsenmaksut kokelasjäsen 40x Jäsenmaksut opisk.jäsen 100x 60 Jäsenmaksut toimistot 40x Sijoitus ja rahoitustoiminta Sijoitus- ja rahastotuotot ,26 TUOTOT YHTEENSÄ ,04 KULUT Varsinainen toiminta 5100 Henkilöstökulut Palkat Luontoisedut Luontoisedut Sotu , Lomapalkkajaksotus Vakuutukset ,87 Lounassetelit , Muut kulut: 4106 SIO opas , Muut projektit bile , Ekskursiot Seminaari SIO kalenteri tuotanto- ja postituskulut , Kotisivut, päivitys Salakapakka , Salakapakka alv , Salakapakka alv , Viestintä , WDC-hanke Pankkikulut , Toimistokulut , Kirjanpito- ja tilintarkastus , PR-kulut , Postitus Matkakulut (kotimaa + ulkomaa) , Kokouskulut , Hallituksen jäsenmaksut 8 x 70+2x Luettelo- ja netti-ilmoitukset , Jäsenmaksut (Rakennustaiteen seura) Pj kulukorvaus , , Varainhankintakulut Ornamolle vars.jäsenm. 260x Ornamolle kokelasjäsenm. 40 x Ornamolle opisk.jäsenm. 100 x 50 AU lehtitilaukset 235 x 32 e

6 7000 Poistot 26, Sijoitus ja rahoituskulut Satunnaiset kulut (ennakkovero) ,76 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ,99 SISUSTUSARKKITEHDIT SIO ry:n SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Sisustusarkkitehdit SIO ry, ruotsiksi Inredningsarkitekter SIO rf ja kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Association of Interior Architects SIO. Epävirallisesti yhdistys käyttää nimestään lyhennystä SIO. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys on Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry:n jäsen. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on toimia sisustusarkkitehtien valtakunnallisena, aatteellisena ja ammatillisena järjestönä sekä tukea jäsentensä ammattitaidon ylläpitämistä, edistäen rakennetun lähiympäristön suunnittelun hyvää tasoa taloudellisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 2.1 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistyksen tehtävänä on: a ylläpitää ja edistää sisustusarkkitehtien järjestö- ja yhteistoimintaa sekä valvoa jäsenkuntansa yleisiä ja yhteisiä etuja sekä oikeuksia; b järjestää koulutustilaisuuksia, kokouksia, kilpailuja, näyttelyitä, tiedotus- ja juhlatilaisuuksia sekä opintomatkoja; c edustaa jäseniään ammatillisissa kysymyksissä kotimaassa ja ulkomailla antamalla lausuntoja, tekemällä aloitteita ja olemalla toimialaansa liittyen järjestöjen ja organisaatioiden jäsenenä asettamalla edustajansa niiden kokouksiin ja toimikuntiin; d omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta, vastaanottaa avustuksia, jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, harjoittaa julkaisutoimintaa ja järjestää näyttelyitä, keräyksiä ja arpajaisia; e todeta jäsenyyteen pyrkivien pätevyys ja ammattitaito. Muotoillaan seur. Kokoukseen. 3 JÄSENYYS 3.1 Jäsenyyskelpoisuus Hallitus hyväksyy jäsenvaliokunnan esityksen perusteella yhdistyksen uudet jäsenet. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on: a suorittanut yhdistyksen hyväksymässä suomalaisessa korkeakoulussa alan MA tasoisen loppututkinnon; b suorittanut yhdistyksen hyväksymässä korkeakoulussa alan BA tasoisen loppututkinnon sekä toiminut vähintään kaksi vuotta valmistumisensa jälkeen alan ammattitehtävissä; c toiminut sisustusarkkitehdin ammattitehtävissä erityisen ansioituneesti vähintään kuuden vuoden ajan ja osoittanut ammattipätevyytensä. Kokelasjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut alan loppututkinnon ulkomailla tai BA tasoisen loppututkinnon Suomessa yhdistyksen hyväksymässä korkeakoulussa. Kokelasjäsenyys kestää korkeintaan 3 vuotta. Kahden vuoden jälkeen kokelasjäsen voi hakea varsinaista jäsenyyttä. *Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka opiskelee yhdistyksen hyväksymässä korkeakoulussa sisustusarkkitehtuuria, pääaineenaan tila ja/tai kalustesuunnittelu. Opiskelijajäsenyys voi kestää korkeintaan 6 vuotta. Opiskelijajäsenen on haettava kokelas- tai varsinaista jäsenyyttä opiskelun päätyttyä, tai erottava yhdistyksestä.

7 Vapaajäsen on henkilö, joka on täyttänyt 65 vuotta ja ollut yhdistyksen varsinaisena jäsenenä vähintään 30 vuotta. Hallituksella on oikeus hakemuksesta vapauttaa eläkepäätöksen saanut tai työkykynsä menettänyt jäsen kokonaan tai määräajaksi jäsenmaksusta, vaikka hän ei olisi täyttänyt 65 vuotta. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä kutsua suomalainen tai ulkomaalainen alalla erityisen ansioitunut henkilö, joka toiminnallaan on edistänyt yhdistyksen sääntöjen mukaista toimintaa. Uusi ehdotus: Opiskelijajäseneksi. joka opiskelee yhdistyksen hyväksymässä korkeakoulussa sisustusarkkitehtuuria tai kalustemuotoilua. 3.2 Jäsenoikeudet ja velvollisuudet Varsinaisella jäsenellä on oikeus käyttää yhdistyksen virallista ammattinimikettä: sisustusarkkitehti SIO. Oikeus säilyy, vaikka jäsen siirtyisi vapaajäseneksi tai kunniajäseneksi. Lyhennystä ei saa käyttää yrityksen nimen liitteenä. Jokaisella yhdistyksen varsinaisella, vapaa- ja kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksissa äänioikeus ja yksi ääni. *Kokelas- ja opiskelijajäsenellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Uusi ehdotus: Kokelas- ja opiskelijajäsenillä on oikeus valita keskuudestaan edustaja yhdistyksen hallituksen, valiokuntien ja työryhmien kokouksiin. -> Hallituksessa on opiskelijaedustus (1-2 opiskelijaa). Jäsenen on noudatettava yhdistyksen sääntöjä sekä sitouduttava noudattamaan yhdistyksen kokouksen vahvistamia ohjesääntöjä ja IFI:n (International Federation of Interior Architects / Interior Designers) ammatillisen toiminnan ohjeita. 3.3 Jäsenmaksut Varsinaiset jäsenet, kokelas- ja opiskelijajäsenet ovat velvolliset suorittamaan jäsenmaksun, jonka suuruudet vahvistaa syyskokous seuraavaa tilikautta varten. Vapaajäsenet ja kunniajäsenet eivät ole velvollisia suorittamaan jäsenmaksua. Jäsenellä, jonka erääntynyt jäsenmaksu on maksamatta, ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. 3.4 Eroaminen *Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi Uusi ehdotus: Jäsen voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai toimihenkilölle. 3.5 Jäsenyyden menettäminen ja erottaminen Hallitus katsoo jäsenen eronneeksi, jos hän ei ole suorittanut edellisen vuoden jäsenmaksua seuraavan vuoden kevätkokoukseen mennessä. Ero kirjataan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, kuultuaan jäsenvaliokuntaa, jos jäsen on: a toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, b rikkonut yhdistyksen sääntöjä, c rikkonut ammatillisen toiminnan ohjeita. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selvityksen antamiseen 45 vuorokauden kuluessa saatuaan tiedon erottamisestaan. Erottaminen astuu voimaan selvityksen antamisajan mentyä umpeen tai hallituksen tehtyä päätöksen selvityksen saatuaan. 4 PÄÄTÖSVALTA JA SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET 4.1 Yhdistyksen kokoukset Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Sääntömääräisiä kokouksia on vuosittain kaksi:

8 kevätkokous maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous lokakuun loppuun mennessä. Kutsu kokouksiin on postitettava jäsenille vähintään 10 päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava aika, paikka ja esille tulevat asiat sekä syyskokouskutsussa hallituksen kokoonpano ja erovuoroisuus. Asia, jonka yhdistyksen jäsen haluaa käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, on kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle vähintään neljäkymmentäviisi (45) vuorokautta ennen kokousta. Hallituksen on tuotava tällainen aloite omalla lausunnollaan varustettuna yhdistyksen kokouksen päätettäväksi. Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä kun hallitus kutsuu sen koolle tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti anoo ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä kuudenkymmenen (60) vuorokauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. 4.2 Esteellisyys yhdistyksen kokouksessa Jäsen ei saa yhdistyksen kokouksessa äänestää eikä tehdä päätösehdotuksia päätettäessä hänen ja yhdistyksen välisestä sopimuksesta tai muusta asiasta, jossa hänen yksityinen etunsa on ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa. Hallituksen jäsen tai muu, jolle on uskottu yhdistyksen hallintoon kuuluva tehtävä, ei saa äänestää päätettäessä tilintarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta taikka vastuuvapauden myöntämisestä, kun asia koskee hallintoa, josta hän on vastuussa. 4.3 Yhdistyksen päätökseksi tulee a se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä; b äänten mennessä tasan, se mielipide asiayhteyksissä, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, henkilökysymyksissä arpa; c sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai yhdistyksen omaisuuden luovuttamista tai kiinnittämistä koskevassa asiassa sekä jäsenen erottamista koskevassa asiassa se mielipide, jota on kannattanut kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouksessa ei voi tehdä päätöstä muusta kuin kutsussa mainitusta asiasta, ellei kokous totea asiaa kiireelliseksi vähintään kolme neljäsosan (3/4) määräenemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamisesta, sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen toiminnan kannalta merkittävän omaisuuden luovuttamisesta ei voi tehdä päätöstä, ellei asiasta ole mainittu kokouskutsussa. 4.4 Syyskokouksessa käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus; 2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa; 3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus; 4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys; 5 Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi vuodeksi; 6 Määrätään hallituksen ja toimikuntien jäsenten kulukorvauksista seuraavaksi vuodeksi; 7 Määrätään seuraavan vuoden varsinaisten, kokelas- ja opiskelijajäsenten vuosimaksun suuruus ja eräpäivä sekä päätetään vapaajäsenten ja kunniajäsenten eduista; 8 Hyväksytään yhdistyksen *tulo- ja menoarvio seuraavaksi vuodeksi; talousarvio 9 Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kolmeksi kalenterivuodeksi sekä hallituksen *varamies seuraavaksi vuodeksi;. ->varajäsen 10 Valitaan hallituksen jäsenten joukosta hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi; 11 * Valitaan yhdistyksen edustajat Teollisuustaiteen Liitto Ornamon valiokuntiin erovuoroisten tilalle seuraavaksi kolmevuotiskaudeksi pois, näitä ei enää valita 12 Valitaan yhdistyksen ehdokas Ornamo- säätiön hallitukseen seuraavaksi kolmevuotiskaudeksi; 13 *Valitaan yhdistyksen viralliset edustajat ja heidän varamiehensä Teollisuustaiteen Liitto Ornamon edustajiston kokouksiin seuraavaksi vuodeksi -> pois, edustajat valitaan eri tavoin 14 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat ja aloitteet; 15 Käsitellään muut näiden sääntöjen kohdan 4.3 mukaan kiireelliseksi todetut asiat;

9 16 Kokouksen päättäminen. 4.5 Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus; 2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. Valitaan kohtien 6 ja 7 käsittelyn ajaksi kokouksen puheenjohtajaksi henkilö, joka ei ole edellisen tilikauden aikana ollut hallituksen jäsen eikä tilivelvollinen; 3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus; 4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys; 5 Esitetään edellisen tilikauden toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastajien lausunto; 6 Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille; 7 Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, joista vähintään toisen tulee olla KHT- tilintarkastaja, tarkastamaan yhdistyksen seuraavan kalenterivuoden tilit ja hallinto; 8 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat ja aloitteet; 9 Käsitellään muut näiden sääntöjen kohdan 4.3 mukaan kiireelliseksi todetut asiat; 10 Kokouksen päättäminen. 5 YHDISTYKSEN TILIKAUSI Yhdistyksen tilikausi ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit ja tilinpäätös on esitettävä tilintarkastajille vähintään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta ja tilintarkastajien on annettava lausuntonsa viikon kuluessa tilien vastaanottamisesta. 6 HALLINTO 6.1 Hallitus Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Hallituksen varsinaisen jäsenen toimikausi on kolme kalenterivuotta siten että vuosittain erovuorossa on kaksi tai kolme jäsentä. Syyskokous valitsee vuosittain hallituksen varsinaisten jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Heidän toimikautensa on yksi kalenterivuosi. *Varajäsen kutsutaan hallitukseen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt hallitustyöskentelystä. -> Varajäsen on tervetullut osallistumaan kokouksiin. Hallituksen varajäsenen toimikausi on yksi kalenterivuosi. 6.2 Hallituksen tehtävät a kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistelee niissä käsiteltävät asiat; b toimeenpanee yhdistyksen kokousten päätökset; c päättää uusien jäsenten hyväksymisestä jäsenvaliokunnan esityksen perusteella; d edustaa yhdistystä ja johtaa yhdistyksen toimintaa; e huolehtii varojen hankinnasta, taloudenpidosta ja kirjanpidosta; f laatii toiminta- ja tilikertomukset; g laatii ehdotukset seuraavan tilikauden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi; h asettaa edustajat yhdistyksen valiokuntiin ja työryhmiin, määrittelee niiden tehtävät ja valvoo niiden toimintaa; i ylläpitää jäsenluetteloa sekä pitää yhteyttä jäseniin; ->pois j *ottaa ja erottaa yhdistyksen pääsihteerin ja muut toimihenkilöt sekä päättää heidän työsuhteensa ehdoista. -> ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä päättää heidän työsuhteensa ehdoista 6.3 Hallituksen kokoukset Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai jos kolme (3) hallitukseen kuuluvaa sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme hallitukseen kuuluvaa on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide asiakysymyksissä, henkilökysymyksissä arpa. Hallituksen jäsen ei saa jäädä pois hallituksen sääntömääräisistä kokouksista esittämättä pätevää syytä kokoonkutsujalle. *Pääsihteerillä on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puheenvuoroja. -> Toimihenkilöillä on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puheenvuoroja.

10 6.4 Tilintarkastajat Yhdistyksellä on tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, joista vähintään toisen on oltava KHT- tilintarkastaja. Tilintarkastajien tulee hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa tarkastaa yhdistyksen tilinpäätös, kirjanpito ja hallinto. 6.5 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa. Hallitus voi myös määrätä yhdistyksen toimihenkilön kirjoittamaan yksin yhdistyksen nimen. 6.6 Esteellisyys hallituksen kokouksissa Hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilöt eivät saa osallistua heidän ja yhdistyksen välistä sopimusta koskevan eikä muunkaan sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa heidän yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa. 6.7 Vahingonkorvausvelvollisuus Hallituksen jäsen, yhdistyksen toimihenkilö ja tilintarkastaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on toimiessaan tahallisesti tai tuottamuksella aiheuttanut yhdistykselle. Sama koskee yhdistyksen sääntöjä tai yhdistyslakia rikkomalla yhdistyksen jäsenelle tai muulle aiheutettua vahinkoa. 7 VALIOKUNNAT Yhdistyksellä on kolme sääntömääräistä valiokuntaa. Kaikissa on 5 jäsentä, joista vuosittain vaihtuu yksi tai kaksi jäsentä. Hallitus valitsee valiokuntien jäsenet, joiden toimikausi on kolme vuotta. Valiokuntien käsittelemissä asioissa lopullinen päätäntävalta on yhdistyksen hallituksella. Jäsenvaliokunta arvioi yhdistyksen jäseneksi hakevien koulutustason ja ammattipätevyyden sekä tekee ehdotuksen uusista jäsenistä. Valiokunta käsittelee myös kollegiaalisuuskysymyksiä ja tekee esitykset jäsenen erottamisesta silloin, kun hän on toiminut ammattikunnan tarkoitusperien tai eettisien sääntöjen vastaisesti. Ammattiasiain valiokunta tekee esityksiä jäseniä koskevissa edunvalvonta-asioissa sekä seuraa jäsentensä aseman ja alan kehittymistä työmarkkinoilla. Valiokunta valvoo kilpailusääntöjen ja suunnittelusopimusten ajanmukaisuutta ja oikeellisuutta sekä antaa lausuntoja ammattia koskevissa asioissa. Koulutusvaliokunta seuraa ja arvioi sisustusarkkitehtuurin, tila- ja kalustesuunnittelun -> alan koulutuksen tasoa ja toimii vuorovaikutuksessa opetusviranomaisten kanssa. Valiokunta tekee hallitukselle esityksiä täydennyskoulutus- ja tutkimusaiheista. 8 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN Näitä sääntöjä voidaan muuttaa hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä. Asiasta on mainittava kokouskutsussa ja sääntöjen muuttamiseen on saatava hyväkseen vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. 9 YHDISTYKSEN PURKAMINEN Yhdistys voidaan purkaa yhdistyksen kokouksen tekemällä päätöksellä kun vähintään kolme neljäsosan (3/4) määräenemmistö kannattaa sitä. Yhdistyksen purkamisesta on mainittava kokouskutsussa. Yhdistyksen purkautuessa tai tultua lakkautetuksi sen jäljellä olevat varat luovutetaan yhdistyksen viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti näiden sääntöjen 2 :ssä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi. Yhdistykselle lahjoitettujen tai testamentattujen varojen käytöstä päätetään samalla tavalla, ellei lahjoittaja tai testamenttaaja ole nimenomaan toisin määrännyt. Jos yhdistyksellä on velkoja, on hallituksen huolehdittava selvitystoimista ellei yhdistyksen kokous ole valinnut hallituksen tilalle yhtä tai useampaa selvitysmiestä. Selvitystoimiin ei kuitenkaan ole tarpeen ryhtyä,

11 jos yhdistys purkautumisesta päättäessään on samalla hyväksynyt hallituksen loppuselvityksen, jonka mukaan yhdistyksellä ei ole velkoja. Yhdistys katsotaan lakanneeksi, kun purkautumisesta on tehty merkintä yhdistysrekisteriin. 10 JÄSENOIKEUKSIEN SÄILYMINEN Näillä säännöillä ei ole takautuvaa vaikutusta jäsenen vahingoksi, vaan saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY Rekisteröity PRH:ssa 18.3.2010

TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY Rekisteröity PRH:ssa 18.3.2010 TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY Rekisteröity PRH:ssa 18.3.2010 SÄÄNNÖT I LUKU TARKOITUS JA TOIMINTA Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Teollisuustaiteen Liitto ORNAMO ry, ruotsiksi käännettynä

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka Purasten sukuseura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Purasten sukuseura ry ja kotipaikka Rautalammin kunta. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on LounaPlussa ry.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on LounaPlussa ry. LounaPlussa ry 1(6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on LounaPlussa ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tammela ja sen toiminta-alueena ovat Forssan, Humppilan Jokioisten, Tammelan ja

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5)

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lyömätön Linja Espoossa ry ja sen kotipaikka on Espoo. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus:

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989)

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989) Yhdistyslaki (503/1989) Päivitetty: 12.12.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on HPK Kannattajat ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. SÄÄNNÖT HÄMEEN LASKUVARJOURHEILIJAT RY ASIKKALA 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry, ruotsiksi Vasa Läns Muskelhandikappförening rf. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt poistettavat/muutettavat kohdat yliviivattuina sinisellä punaisella lisätyt/korjatut kohdat SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Häkkisten sukuseura ry:n säännöt

Häkkisten sukuseura ry:n säännöt Häkkisten sukuseura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Häkkisten sukuseura ry ja kotipaikka Tervo 2 Tarkoitus ja toimintamuodot Sukuseuran tarkoitus on selvittää suvun kantaisän John Häkkisen suvun vaiheita,

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

PIRKANMAAN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT 1 (5)

PIRKANMAAN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIRKANMAAN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan Viestikilta ry ja sen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on Pirkanmaa. Yhdistyksestä

Lisätiedot

SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT 1 SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Motoristit ry Sen kotipaikka on Savonlinna Yhdistyksen kieli Suomi 2 Toiminnan tarkoitus Tämä yhdistys, jota näissä

Lisätiedot

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja toiminta-alueena Suomen

Lisätiedot

- nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille oheiset säännöt. Päivämäärä

- nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille oheiset säännöt. Päivämäärä PERUSTAMISKIRJA Me allekirjoittaneet olemme perustaneet - nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille oheiset säännöt. Paikka Päivämäärä Allekirjoitukset ja nimenselvennykset

Lisätiedot

KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT

KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuvittajat ry, Illustratörerna i Finland rf, kansainvälisissä yhteyksissä epävirallinen englanninkielinen nimi on Illustrators

Lisätiedot

(hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa )

(hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa ) VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT (hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa 13.11.2015) YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän

Lisätiedot

Suomen frisbeegolfliitto ry:n toimintasäännöt

Suomen frisbeegolfliitto ry:n toimintasäännöt Suomen frisbeegolfliitto ry:n toimintasäännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen frisbeegolfliitto (jäljempänä liitto), ruotsiksi Finlands frisbeegolfförbund. Liiton epävirallinen

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. Suomen työnohjaajat ry SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. 2. Toiminnan tarkoitus ja toiminnan laatu Suomen

Lisätiedot

Keliakialiitto ry Säännöt

Keliakialiitto ry Säännöt Keliakialiitto ry Säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Keliakialiitto ry. Liiton kotipaikka on Tampere, kieli suomi ja toiminta-alue koko maa. Liiton

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036 Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.2014 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, toimialue Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistys on Suomen Mäyräkoiraliitto SML - Finska Taxklubben FTK ry:n jäsen.

Yhdistys on Suomen Mäyräkoiraliitto SML - Finska Taxklubben FTK ry:n jäsen. 1 LUKU TARKOITUS JA TOIMINTA Nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Suur-Savon Mäyräkoirakerho ry. Yhdistys on Suomen Mäyräkoiraliitto SML - Finska Taxklubben FTK ry:n jäsen. Näissä säännössä yhdistyksestä

Lisätiedot

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY KOKOUSKUTSU YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS Aika Lauantai 30.8.2008 klo 10.30 Paikka Nuorisoseurantalo Harjula, Vesilahti Esityslista 1 Kokouksen avaus 2 Valitaan kokouksen

Lisätiedot

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY KOKOUSKUTSU YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 13.8.2005 klo 11 Paikka Nuorisoseurantalo Harjula, Vesilahti Esityslista 1 Kokouksen avaus 2 Valitaan kokouksen

Lisätiedot

Luku 1 Nimi ja kotikunta

Luku 1 Nimi ja kotikunta Suomi - Afganistanin Akatemia AFA ry:n säännöt Luku 1 Nimi ja kotikunta 1. Yhdistyksen nimi Suomeksi Suomi Afganistan Akatemia AFA ry Englanniksi Academy of Finland Afghanistan AFA Dariksi Akademi Finland

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki. Suomen Motoristit ry Kuusimäenkatu 21 33560 TAMPERE 1 (6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Suomen Motoristit ry Kotipaikka: Forssa Osoite: Kuusimäenkatu 21 33560 Tampere Rekisterinumero: 151.543 Merkitty rekisteriin:

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6 Yhdistyssäännöt 1/6 SUOMEN MONIKKOPERHEET RY SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Monikkoperheet ry. Yhdistyksestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää nimeä Finlands

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSNAISTEN LIITTO RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

MAANPUOLUSTUSNAISTEN LIITTO RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT ENNAKKOTARKASTETTU 19.06.2004 1. NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Espoon Maanpuolustusnaiset ry. Yhdistys kuuluu jäsenenä Maanpuolustusnaisten Liitto ry:een, jota näissä säännöissä

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue...3 2 Tarkoitus ja toiminta...3 3 Lahjoitukset...3 4 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

Etelän- SYLI ry Säännöt

Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry:n säännöt hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 13.3.2014. 2 7 Etelän- SYLI RY:N SÄÄNNÖT 1.1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Järjestön nimi on Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö - Fackorganisation för konst- och kultursektorn TAKU ry. Järjestön kotipaikka on Helsinki.

Järjestön nimi on Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö - Fackorganisation för konst- och kultursektorn TAKU ry. Järjestön kotipaikka on Helsinki. S Ä Ä N N Ö T Ensirekisteröinti 03.02.1984. Muutosrekisteröinti 30.01.2007. 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Järjestön nimi on Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö - Fackorganisation för konst- och kultursektorn

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä.

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. SÄÄNNÖT SuomenMinipossuyhdistys ry Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. A: Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toimintamuoto 1 Nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen tehtävänä on: - toimita jäsenten yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen tehtävänä on: - toimita jäsenten yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien 1/6 Hämeenlinnan Reserviläiset Aliupseerit ry Yhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Reserviläiset Aliupseerit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää henkistä hyvinvointia, yhdistää ja aktivoida yhdistyksen

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää henkistä hyvinvointia, yhdistää ja aktivoida yhdistyksen 1 Virike ry Päämajankuja 1 50100 Mikkeli Puh. 050 364 3907 sähköposti virike@virikery.fi 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Virike ry ja sen kotipaikka on Mikkeli 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja perustamisaika

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja perustamisaika Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja perustamisaika Yhdistyksen nimi on Suomen Ringettevalmentajat SRiV ry, sen kotipaikka on Helsinki ja toimialue on koko Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Suomen Eurooppalaiskissarengas ry Finlands Européring rf The European Shorthair Cat Club in Finland

Suomen Eurooppalaiskissarengas ry Finlands Européring rf The European Shorthair Cat Club in Finland Suomen Eurooppalaiskissarengas ry Finlands Européring rf The European Shorthair Cat Club in Finland SUOMEN EUROOPPALAISKISSARENGAS RY:N SÄÄNNÖT Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 4.6.2006

Lisätiedot

Heinäveden Moottorikelkkailijat ry. - yhdistyksen säännöt -

Heinäveden Moottorikelkkailijat ry. - yhdistyksen säännöt - Heinäveden Moottorikelkkailijat ry - yhdistyksen säännöt - 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Heinäveden Moottorikelkkailijat ry ja sen kotipaikka on Heinävesi. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET KOKOUSKUTSU PIHAKOIRAT RY LIITE 2 Syyskokous. Sääntömääräinen kevätkokous

SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET KOKOUSKUTSU PIHAKOIRAT RY LIITE 2 Syyskokous. Sääntömääräinen kevätkokous Hallituksen tekemä ehdotus yhdistyksen sääntöjen muuttamiseksi. Vasemmalla ovat säännöt nykyisessä muodossaan. Oikealla ne pykälät kokonaisuudessaan, joihin hallitus esittää muutoksia. Suomen Tanskalais-ruotsalaiset

Lisätiedot

Säännöt on hyväksytty Yhdistysrekisterin ennakkotarkastuksessa ja liiton vuosikokouksessa

Säännöt on hyväksytty Yhdistysrekisterin ennakkotarkastuksessa ja liiton vuosikokouksessa Säännöt on hyväksytty Yhdistysrekisterin ennakkotarkastuksessa 18.4.2011 ja liiton vuosikokouksessa 29.7.2011. SUOMEN KOTISEUTULIITTO SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Säveltäjät ry, ruotsiksi Finlands Tonsättare rf, englanniksi Society of Finnish Composers. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY.

SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY. 1 (6) 23.12.2011 SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT FIN- 2 (6) 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Kiipeilyliitto - SKIL ry. ja ruotsiksi Finlands Klätterförbund FKF rf. Kansainvälisissä

Lisätiedot

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi Sivu 1 / 6 Projektiyhdistys ry SÄÄNNÖT 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Projektiyhdistys ry, ruotsiksi Projektföreningen rf, ja sen kotipaikka on Helsinki. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistys voi käyttää epävirallista

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Rauman Kameraseura ry ja sen kotipaikka on Rauma.

Yhdistyksen nimi on Rauman Kameraseura ry ja sen kotipaikka on Rauma. Rauman Kameraseura ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rauman Kameraseura ry ja sen kotipaikka on Rauma. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää

Lisätiedot

KEMPELEEN RESERVILÄISET - RAu ry:n SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Kempeleen Reserviläiset - RAu ry ja sen kotipaikka on Kempele.

KEMPELEEN RESERVILÄISET - RAu ry:n SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Kempeleen Reserviläiset - RAu ry ja sen kotipaikka on Kempele. KEMPELEEN RESERVILÄISET - RAu ry:n SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Kempeleen Reserviläiset - RAu ry ja sen kotipaikka on Kempele. Yhdistyksen toiminta-alueena on Kempele

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 Oulun Numismaattisen Kerhon r.y. säännöt (Hyväksytty 12.2.2007 pidetyssä vuosikokouksessa ja 12.3.2007 pidetyssä ylimääräisessä vuosikokouksessa.) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on

Lisätiedot

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654))

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654)) Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tukiyhdistyksen mallisäännöt 1 - yksi (1) sääntömääräinen kokous vuodessa (Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki

Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki Gospel Riders moottoripyöräkerho ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Keski-Suomen Radioamatöörit ry SÄÄNNÖT

Keski-Suomen Radioamatöörit ry SÄÄNNÖT Keski-Suomen Radioamatöörit ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Radioamatöörit ry. Yhdistyksen kotipaikkana on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2

Lisätiedot

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT 2011 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry (epävirallisesti lyhennettynä SVL), jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi,

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Akateemisen Sitsiseuran säännöt

Akateemisen Sitsiseuran säännöt Akateemisen Sitsiseuran säännöt Sisältö 1 luku: Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 2 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka.................... 2 2 Yhdistyksen tarkoitus.........................

Lisätiedot

TURUN AVANTOUIMARIT RY SÄÄNNÖT Yhdistyskokouksen hyväksymä ja PRH:n vahvistama

TURUN AVANTOUIMARIT RY SÄÄNNÖT Yhdistyskokouksen hyväksymä ja PRH:n vahvistama TURUN AVANTOUIMARIT RY SÄÄNNÖT Yhdistyskokouksen hyväksymä 25.11.2015 ja PRH:n vahvistama 27.1.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Turun Avantouimarit ry, apuniminä ruotsiksi Åbo

Lisätiedot

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Logistiikkaupseerit ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluu Suomen valtakunnan

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY Säännöt 1. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Etelä- Hämeen Spanielit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Toiminta-alue käsittää Etelä-Hämeen Kennelpiirin

Lisätiedot

Kannatusjäseneksi voi liittyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka toimii yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi.

Kannatusjäseneksi voi liittyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka toimii yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi. Sääntömuutosesitys 1(6) Hallituksen esitys syyskokoukselle 22.10.2016 Crohn ja Colitis ry:n säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Crohn ja Colitis ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Suomen poliisihallinnon henkilöstö SPH ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa.

1 Yhdistyksen nimi on Suomen poliisihallinnon henkilöstö SPH ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa. 1 Suomen poliisihallinnon henkilöstö SPH ry SÄÄNNÖT I LUKU TARKOITUS JA TOIMINTA NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Suomen poliisihallinnon henkilöstö SPH ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Seudulliset Kehittämisyhteisöt SEKES ry, säännöt

Seudulliset Kehittämisyhteisöt SEKES ry, säännöt Seudulliset Kehittämisyhteisöt SEKES ry, säännöt 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Seudulliset Kehittämisyhteisöt SEKES ry, ruotsiksi käännettynä Finlands Regioanala Utvecklings sammanslutning

Lisätiedot

Taiteellisen ohjelmoinnin ystävien seura Toys SÄÄNNÖT voimassa 20. huhtikuuta 2006 alkaen. 1 Seuran nimi ja kotipaikka

Taiteellisen ohjelmoinnin ystävien seura Toys SÄÄNNÖT voimassa 20. huhtikuuta 2006 alkaen. 1 Seuran nimi ja kotipaikka Taiteellisen ohjelmoinnin ystävien seura Toys SÄÄNNÖT voimassa 20. huhtikuuta 2006 alkaen Viimeksi muutettu 20. huhtikuuta 2006 kevätkokouksessa vanhan 15 :n 1 2 mom:n päätöksentekojärjestyksessä: muutettu

Lisätiedot

Suunnistusliiton säännöt

Suunnistusliiton säännöt Suunnistusliiton säännöt SUOMEN SUUNNISTUSLIITTO ry Suomen Suunnistusliiton säännöt (Rekisteröity 19.9.2008) 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Suunnistusliitto ry. ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n jäsenenä.

Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n jäsenenä. LAPPEENRANNAN YRITTÄJÄNAISET RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n jäsenenä.

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 16.9.2013 Yhdistyksen rekisterinumero 211.052 Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, Kommunikationsspecialisternas fackorganisation rf

Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, Kommunikationsspecialisternas fackorganisation rf YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, Kommunikationsspecialisternas fackorganisation rf Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Viestinnän

Lisätiedot

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti KYLÄYHDISTYKSEN 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tuohisaaren kyläyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on Tuohisaari ja sitä ympäröivät

Lisätiedot

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Sodankylän kunta ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

Nimi: Kotipaikka: Osoite:

Nimi: Kotipaikka: Osoite: Jäsenvaliokunnan ehdotus yhdistysten mallisäännöiksi 4.3.2015 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakennusmestarit

Lisätiedot