2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa"

Transkriptio

1 Sisustusarkkitehdit SIO ry SYYSKOKOUS 2013 Aika torstai klo Paikka Leijuva Lahna, Eerikinkatu 14, Helsinki ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys 5 Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma (liite 1) seuraavaksi vuodeksi 6 Määrätään hallituksen ja toimikuntien jäsenten kulukorvauksista seuraavaksi vuodeksi 7 Määrätään seuraavan vuoden varsinaisten, kokelas- ja opiskelijajäsenten vuosimaksun suuruus ja päätetään vapaajäsenten ja kunniajäsenten eduista; Jäsenmaksut v olivat: varsinainen jäsen 230 e (Ornamolle 160+SIO:lle 70), kokelasjäsen 200 e (140+60), opiskelijajäsen 60 e (50+10) 8 Hyväksytään yhdistyksen tulo- ja menoarvio (liite 2.) seuraavaksi vuodeksi; 9 Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kolmevuotiskaudeksi sekä hallituksen varajäsen ja opiskelijajäsen seuraavaksi vuodeksi; Hallituksesta ovat erovuorossa: Laura Karhunen, Mika Karkulahti, Nanna Kinnunen, Hanna-Liisa Pykälä sekä varajäsen Nina Wester ja opiskelijajäsenet Riikka Manninen ja Satoko Taguma. 10 Valitaan hallituksen jäsenten joukosta hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi; 11 Valitaan yhdistyksen edustajat Teollisuustaiteen Liitto Ornamon valiokuntiin erovuoroisten tilalle seuraavaksi kolmevuotiskaudeksi; Ei valittavia. 12 Valitaan yhdistyksen ehdokas Ornamo-säätiön hallitukseen seuraavaksi kolmevuotiskaudeksi; Ei erovuoroisia 13 Valitaan yhdistyksen viralliset edustajat ja heidän varamiehensä Teollisuustaiteen Liitto Ornamon edustajiston kokouksiin seuraavaksi vuodeksi; 14 Nimetään yhdistyksen ehdokkaat Teollisuustaiteen Liitto Ornamon hallitukseen erovuoroisten tilalle seuraavaksi kolmevuotiskaudeksi; 15 Muut asiat: Yhdistyksen säännöt kaipaavat päivitystä. Sääntöjen päivitys Käsitellään ehdotus (liite 3.) 16 Kokouksen päättäminen

2 SISUSTUSARKKITEHDIT SIO ry MISSIO SIO on aikaansa seuraava ja kehittyvä etujärjestö, jäsentensä työllistymisen edistäjä ja hyvän lähiympäristön puolestapuhuja. VISIO SIO on halutuin sisustusalan kumppani ja mielipidevaikuttaja kotimaassa ja kansainvälisesti. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 ORGANISAATIO JA HALLINTO Yhdistyksen tarkoituksena on toimia sisustusarkkitehtien valtakunnallisena, aatteellisena ja ammatillisena järjestönä sekä tukea jäsentensä ammattitaidon ylläpitämistä, edistäen rakennetun lähiympäristön suunnittelun hyvää tasoa taloudellisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tulevana vuonna yhdistys pyrkii verkostoitumaan entistä laajemmin ja etsimään hyviä yhteistyökumppaneita erilaisten tilaisuuksien järjestämiseksi ja toiminnan monipuolistamiseksi. Alan koulutuksen lisääntyminen tuo jäsenkelpoisuuden tarkastamisen ajankohtaiseksi. Yhteisöllisyyttä kehitetään järjestämällä ekskursioita, koulutusseminaareja ja tapahtumia yhteistyössä esimerkiksi Ornamon kanssa. Jäsenistö Toimintaa on suunnattava edelleen niin, että varsinaisten jäsenten määrä nousee. Jäsenistön aktiivisuutta lisätään monipuolistamalla tapahtumia ja tilaisuuksia yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhdistys järjestää jäsenrekrytointitilaisuuksia oppilaitoksissa ja alan tapahtumissa. Yhdistyksen kokoukset Sääntömääräiset kokoukset järjestetään maaliskuussa ja lokakuussa. Kokouksien yhteyteen pyritään järjestämään jäsenistöä kiinnostavaa ohjelmaa, mm. excursiot. Hallitus kokoontuu vuoden aikana 8 kertaa. Valiokunnat Ammattiasiain valiokunta Valiokunnan tehtävänä on olla mukana muiden valiokuntien tavoin jäsenkelpoisuuden päivittämisessä. Ammatillinen edunvalvonta on SIOn ydintehtävä. Se kattaa sekä sisustusarkkitehtien ammattitoiminnan edellytysten parantamisen että huonekalusuunnittelijoiden tekijänoikeudellisen aseman vahvistamisen. Jäsenvaliokunta Valiokunta kokoustaa kolme kertaa vuodessa ja ennakko-ohjeistaa hakijoita hakemusliitteistä. Koulutusvaliokunta Valiokunta seuraa alan koulutuksen kehittymistä ja käy koulutus- ja viranomaistahojen kanssa keskustelua alan koulutustasojen selkiyttämisestä.

3 STRATEGINEN TOIMINTA Viestintä Sisäinen viestintä Viikkotiedotteella on merkittävin rooli sisäisessä viestinnässä. Sähköisen viestinnän osuutta muussa viestinnässä pyritään lisäämään. Ulkoinen viestintä Viestinnällä tulee jatkossa olemaan tärkeä rooli jäsenten ammattiprofiilin nostamisessa ja ammattinimikkeiden selkiyttämisessä. Viestinnällä parannetaan alan tunnettuutta ja vahvistetaan järjestön merkitystä sisustusarkkitehtien ja huonekalusuunnittelijoiden ammatillisena edunvalvojana, palvelujen tuottajana ja tiedon välittäjänä. Ornamon uusien verkkosivujen kautta ilmeemme muuttuu edelleen. Toimitamme aineistoa mm. Arkkitehtiuutisiin ja Pro Interioriin. Kotisivut uudistuvat yhä Ornamon uudistuksen myötä. Toiminta Perustoiminta Yhdistyksen perustehtäviin kuuluu ammatillinen edunvalvonta, asiakas-, kumppanuus- ja jäsenpalvelut. Ammatillinen edunvalvonta on SIOn ydintehtävä. Se kattaa sekä sisustusarkkitehtien ammattitoiminnan edellytysten parantamisen että huonekalusuunnittelijoiden tekijänoikeudellisen aseman vahvistamisen. Seurataan ympäristöministeriön A2 rakentamismääräyskokoelman AA- ja A vaativuusluokkien sisältöön. Jäsenet voivat liittyä IAET työttömyyskassaan ja saavat ilmaista lakimiespalvelua. Jäsenhankinnassa painotetaan opiskelijajäsenten mahdollisuutta liittyä työttömyyskassaan. SIO ylläpitää monipuolista rekisteriä sekä auttaa jäseniä, jäseneksi pyrkiviä ja ulkopuolisia tahoja erilaisissa ammattia koskevissa kysymyksissä. Lisäksi Ornamo huolehtii yleisistä muotoilupoliittisista linjauksista, muotoilualojen yhteisestä edunvalvonnasta, kilpailutoiminnan kehittämisestä, yhteisten projektien toteuttamisesta ja yhteisöllisyyden lisäämisestä. Jäsenpalvelut konkretisoituvat yhdistyksen vuosittaisen toiminnan kautta. Vakiintuneita jäsenpalveluita kehitetään. Vuosikirjakalenterin julkaiseminen kuuluu toiminnan edellytyksiin, koska julkaisutoimintaa rahoittaa osaltaan toimintaa. Kalenteri on myös merkittävä jäsenetu. Toimistojäsenyyden näkyvyyttä korostetaan. Palkinnot ja apurahat Vuoden sisustusarkkitehti 2015 haku käynnistetään keväällä Täsmennetään hakuprosessia. Valinta julkistetaan Vuoden Muotoilijat 15 kokonaisuuden yhteydessä alkuvuodesta Yhdistyksen tavoitteena on saada medianäkyvyyttä valinnalle. Sisustusarkkitehti Carin Bryggmanin ja professori Erik Bryggmanin rahaston apuraha jaetaan vuonna 2014 SAFAn jäsenelle. Juhlat Järjestetään ja vakiinnutetaan syksyinen tilaisuus SAFAn ja SIOn jäsenille yhteistyökumppaneiden kanssa. Muut projektit Työstätetään kuvia projekteista SIOn sivuille. Matkat ja excursiot Järjestetään 1-3 excursiota lähiseudun kiinnostaviin kohteisiin.

4 Kansainvälinen toiminta Kansainvälistä kanssakäymistä ylläpidetään kuulumalla ja osallistumalla eurooppalaiseen ammattijärjestöön. SIO on ECIAn (European Council of Interior Architects) jäsen. Osallistutaan Pohjoismaiden yhteiseen tapaamiseen keväällä Norjassa. Yhteistoiminta SAFA Osallistutaan tilaisuuksiin ja koulutustapahtumiin sekä seurataan koulutukseen liittyviä hankkeita (Architecture, Art and Design School) ja annetaan lausuntoja. FISE ja ARK/RAK Osallistutaan pääsuunnittelijan pätevyyden toteamislautakunnan (A2) toimintaan. Habitare Ollaan mukana kehittämässä Habitare-messuja. Armi-yhteisö Seurataan Armi-yhteisön ajankohtaisia asioita. Hansel Oy Jatkamme yhteistyötä ja suunnittelemme seuraavaa seminaaria. Taloudellinen toiminta Pyritään ylijäämäiseen tulokseen Merkittävät hankkeet Jäsenpalveluopas yhdessä Ornamon kanssa, esimerkkinä Heikki Jokisen toimittama Graafikon eväät. Sisustusarkkitehdit SIO ry Talousarvio 2014 KP TUOTOT arvio 2014 arvio 2013 toteutuma 2012 Varsinainen toiminta 3101 SIO kalenteri, myynti , Osoiterekisteri myynti SIO kalenteri Ilmoitusmyynti , Interiore 3108 Ekskursiot , Julkaisumyynti 3215 WDC-hanke 5139, SIO-päivä 3300 SIO bileet projektisponsorit bile Yhteistyökumppanit Selvityshanke OPH Näkyvyys verkkosivuilla salakapakka , Varainhankinta Jäsenmaksut vars.jäsen 260x

5 Jäsenmaksut kokelasjäsen 40x Jäsenmaksut opisk.jäsen 100x 60 Jäsenmaksut toimistot 40x Sijoitus ja rahoitustoiminta Sijoitus- ja rahastotuotot ,26 TUOTOT YHTEENSÄ ,04 KULUT Varsinainen toiminta 5100 Henkilöstökulut Palkat Luontoisedut Luontoisedut Sotu , Lomapalkkajaksotus Vakuutukset ,87 Lounassetelit , Muut kulut: 4106 SIO opas , Muut projektit bile , Ekskursiot Seminaari SIO kalenteri tuotanto- ja postituskulut , Kotisivut, päivitys Salakapakka , Salakapakka alv , Salakapakka alv , Viestintä , WDC-hanke Pankkikulut , Toimistokulut , Kirjanpito- ja tilintarkastus , PR-kulut , Postitus Matkakulut (kotimaa + ulkomaa) , Kokouskulut , Hallituksen jäsenmaksut 8 x 70+2x Luettelo- ja netti-ilmoitukset , Jäsenmaksut (Rakennustaiteen seura) Pj kulukorvaus , , Varainhankintakulut Ornamolle vars.jäsenm. 260x Ornamolle kokelasjäsenm. 40 x Ornamolle opisk.jäsenm. 100 x 50 AU lehtitilaukset 235 x 32 e

6 7000 Poistot 26, Sijoitus ja rahoituskulut Satunnaiset kulut (ennakkovero) ,76 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ,99 SISUSTUSARKKITEHDIT SIO ry:n SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Sisustusarkkitehdit SIO ry, ruotsiksi Inredningsarkitekter SIO rf ja kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Association of Interior Architects SIO. Epävirallisesti yhdistys käyttää nimestään lyhennystä SIO. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys on Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry:n jäsen. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on toimia sisustusarkkitehtien valtakunnallisena, aatteellisena ja ammatillisena järjestönä sekä tukea jäsentensä ammattitaidon ylläpitämistä, edistäen rakennetun lähiympäristön suunnittelun hyvää tasoa taloudellisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 2.1 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistyksen tehtävänä on: a ylläpitää ja edistää sisustusarkkitehtien järjestö- ja yhteistoimintaa sekä valvoa jäsenkuntansa yleisiä ja yhteisiä etuja sekä oikeuksia; b järjestää koulutustilaisuuksia, kokouksia, kilpailuja, näyttelyitä, tiedotus- ja juhlatilaisuuksia sekä opintomatkoja; c edustaa jäseniään ammatillisissa kysymyksissä kotimaassa ja ulkomailla antamalla lausuntoja, tekemällä aloitteita ja olemalla toimialaansa liittyen järjestöjen ja organisaatioiden jäsenenä asettamalla edustajansa niiden kokouksiin ja toimikuntiin; d omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta, vastaanottaa avustuksia, jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, harjoittaa julkaisutoimintaa ja järjestää näyttelyitä, keräyksiä ja arpajaisia; e todeta jäsenyyteen pyrkivien pätevyys ja ammattitaito. Muotoillaan seur. Kokoukseen. 3 JÄSENYYS 3.1 Jäsenyyskelpoisuus Hallitus hyväksyy jäsenvaliokunnan esityksen perusteella yhdistyksen uudet jäsenet. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on: a suorittanut yhdistyksen hyväksymässä suomalaisessa korkeakoulussa alan MA tasoisen loppututkinnon; b suorittanut yhdistyksen hyväksymässä korkeakoulussa alan BA tasoisen loppututkinnon sekä toiminut vähintään kaksi vuotta valmistumisensa jälkeen alan ammattitehtävissä; c toiminut sisustusarkkitehdin ammattitehtävissä erityisen ansioituneesti vähintään kuuden vuoden ajan ja osoittanut ammattipätevyytensä. Kokelasjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut alan loppututkinnon ulkomailla tai BA tasoisen loppututkinnon Suomessa yhdistyksen hyväksymässä korkeakoulussa. Kokelasjäsenyys kestää korkeintaan 3 vuotta. Kahden vuoden jälkeen kokelasjäsen voi hakea varsinaista jäsenyyttä. *Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka opiskelee yhdistyksen hyväksymässä korkeakoulussa sisustusarkkitehtuuria, pääaineenaan tila ja/tai kalustesuunnittelu. Opiskelijajäsenyys voi kestää korkeintaan 6 vuotta. Opiskelijajäsenen on haettava kokelas- tai varsinaista jäsenyyttä opiskelun päätyttyä, tai erottava yhdistyksestä.

7 Vapaajäsen on henkilö, joka on täyttänyt 65 vuotta ja ollut yhdistyksen varsinaisena jäsenenä vähintään 30 vuotta. Hallituksella on oikeus hakemuksesta vapauttaa eläkepäätöksen saanut tai työkykynsä menettänyt jäsen kokonaan tai määräajaksi jäsenmaksusta, vaikka hän ei olisi täyttänyt 65 vuotta. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä kutsua suomalainen tai ulkomaalainen alalla erityisen ansioitunut henkilö, joka toiminnallaan on edistänyt yhdistyksen sääntöjen mukaista toimintaa. Uusi ehdotus: Opiskelijajäseneksi. joka opiskelee yhdistyksen hyväksymässä korkeakoulussa sisustusarkkitehtuuria tai kalustemuotoilua. 3.2 Jäsenoikeudet ja velvollisuudet Varsinaisella jäsenellä on oikeus käyttää yhdistyksen virallista ammattinimikettä: sisustusarkkitehti SIO. Oikeus säilyy, vaikka jäsen siirtyisi vapaajäseneksi tai kunniajäseneksi. Lyhennystä ei saa käyttää yrityksen nimen liitteenä. Jokaisella yhdistyksen varsinaisella, vapaa- ja kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksissa äänioikeus ja yksi ääni. *Kokelas- ja opiskelijajäsenellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Uusi ehdotus: Kokelas- ja opiskelijajäsenillä on oikeus valita keskuudestaan edustaja yhdistyksen hallituksen, valiokuntien ja työryhmien kokouksiin. -> Hallituksessa on opiskelijaedustus (1-2 opiskelijaa). Jäsenen on noudatettava yhdistyksen sääntöjä sekä sitouduttava noudattamaan yhdistyksen kokouksen vahvistamia ohjesääntöjä ja IFI:n (International Federation of Interior Architects / Interior Designers) ammatillisen toiminnan ohjeita. 3.3 Jäsenmaksut Varsinaiset jäsenet, kokelas- ja opiskelijajäsenet ovat velvolliset suorittamaan jäsenmaksun, jonka suuruudet vahvistaa syyskokous seuraavaa tilikautta varten. Vapaajäsenet ja kunniajäsenet eivät ole velvollisia suorittamaan jäsenmaksua. Jäsenellä, jonka erääntynyt jäsenmaksu on maksamatta, ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. 3.4 Eroaminen *Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi Uusi ehdotus: Jäsen voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai toimihenkilölle. 3.5 Jäsenyyden menettäminen ja erottaminen Hallitus katsoo jäsenen eronneeksi, jos hän ei ole suorittanut edellisen vuoden jäsenmaksua seuraavan vuoden kevätkokoukseen mennessä. Ero kirjataan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, kuultuaan jäsenvaliokuntaa, jos jäsen on: a toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, b rikkonut yhdistyksen sääntöjä, c rikkonut ammatillisen toiminnan ohjeita. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selvityksen antamiseen 45 vuorokauden kuluessa saatuaan tiedon erottamisestaan. Erottaminen astuu voimaan selvityksen antamisajan mentyä umpeen tai hallituksen tehtyä päätöksen selvityksen saatuaan. 4 PÄÄTÖSVALTA JA SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET 4.1 Yhdistyksen kokoukset Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Sääntömääräisiä kokouksia on vuosittain kaksi:

8 kevätkokous maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous lokakuun loppuun mennessä. Kutsu kokouksiin on postitettava jäsenille vähintään 10 päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava aika, paikka ja esille tulevat asiat sekä syyskokouskutsussa hallituksen kokoonpano ja erovuoroisuus. Asia, jonka yhdistyksen jäsen haluaa käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, on kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle vähintään neljäkymmentäviisi (45) vuorokautta ennen kokousta. Hallituksen on tuotava tällainen aloite omalla lausunnollaan varustettuna yhdistyksen kokouksen päätettäväksi. Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä kun hallitus kutsuu sen koolle tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti anoo ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä kuudenkymmenen (60) vuorokauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. 4.2 Esteellisyys yhdistyksen kokouksessa Jäsen ei saa yhdistyksen kokouksessa äänestää eikä tehdä päätösehdotuksia päätettäessä hänen ja yhdistyksen välisestä sopimuksesta tai muusta asiasta, jossa hänen yksityinen etunsa on ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa. Hallituksen jäsen tai muu, jolle on uskottu yhdistyksen hallintoon kuuluva tehtävä, ei saa äänestää päätettäessä tilintarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta taikka vastuuvapauden myöntämisestä, kun asia koskee hallintoa, josta hän on vastuussa. 4.3 Yhdistyksen päätökseksi tulee a se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä; b äänten mennessä tasan, se mielipide asiayhteyksissä, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, henkilökysymyksissä arpa; c sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai yhdistyksen omaisuuden luovuttamista tai kiinnittämistä koskevassa asiassa sekä jäsenen erottamista koskevassa asiassa se mielipide, jota on kannattanut kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouksessa ei voi tehdä päätöstä muusta kuin kutsussa mainitusta asiasta, ellei kokous totea asiaa kiireelliseksi vähintään kolme neljäsosan (3/4) määräenemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamisesta, sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen toiminnan kannalta merkittävän omaisuuden luovuttamisesta ei voi tehdä päätöstä, ellei asiasta ole mainittu kokouskutsussa. 4.4 Syyskokouksessa käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus; 2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa; 3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus; 4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys; 5 Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi vuodeksi; 6 Määrätään hallituksen ja toimikuntien jäsenten kulukorvauksista seuraavaksi vuodeksi; 7 Määrätään seuraavan vuoden varsinaisten, kokelas- ja opiskelijajäsenten vuosimaksun suuruus ja eräpäivä sekä päätetään vapaajäsenten ja kunniajäsenten eduista; 8 Hyväksytään yhdistyksen *tulo- ja menoarvio seuraavaksi vuodeksi; talousarvio 9 Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kolmeksi kalenterivuodeksi sekä hallituksen *varamies seuraavaksi vuodeksi;. ->varajäsen 10 Valitaan hallituksen jäsenten joukosta hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi; 11 * Valitaan yhdistyksen edustajat Teollisuustaiteen Liitto Ornamon valiokuntiin erovuoroisten tilalle seuraavaksi kolmevuotiskaudeksi pois, näitä ei enää valita 12 Valitaan yhdistyksen ehdokas Ornamo- säätiön hallitukseen seuraavaksi kolmevuotiskaudeksi; 13 *Valitaan yhdistyksen viralliset edustajat ja heidän varamiehensä Teollisuustaiteen Liitto Ornamon edustajiston kokouksiin seuraavaksi vuodeksi -> pois, edustajat valitaan eri tavoin 14 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat ja aloitteet; 15 Käsitellään muut näiden sääntöjen kohdan 4.3 mukaan kiireelliseksi todetut asiat;

9 16 Kokouksen päättäminen. 4.5 Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus; 2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. Valitaan kohtien 6 ja 7 käsittelyn ajaksi kokouksen puheenjohtajaksi henkilö, joka ei ole edellisen tilikauden aikana ollut hallituksen jäsen eikä tilivelvollinen; 3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus; 4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys; 5 Esitetään edellisen tilikauden toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastajien lausunto; 6 Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille; 7 Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, joista vähintään toisen tulee olla KHT- tilintarkastaja, tarkastamaan yhdistyksen seuraavan kalenterivuoden tilit ja hallinto; 8 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat ja aloitteet; 9 Käsitellään muut näiden sääntöjen kohdan 4.3 mukaan kiireelliseksi todetut asiat; 10 Kokouksen päättäminen. 5 YHDISTYKSEN TILIKAUSI Yhdistyksen tilikausi ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit ja tilinpäätös on esitettävä tilintarkastajille vähintään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta ja tilintarkastajien on annettava lausuntonsa viikon kuluessa tilien vastaanottamisesta. 6 HALLINTO 6.1 Hallitus Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Hallituksen varsinaisen jäsenen toimikausi on kolme kalenterivuotta siten että vuosittain erovuorossa on kaksi tai kolme jäsentä. Syyskokous valitsee vuosittain hallituksen varsinaisten jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Heidän toimikautensa on yksi kalenterivuosi. *Varajäsen kutsutaan hallitukseen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt hallitustyöskentelystä. -> Varajäsen on tervetullut osallistumaan kokouksiin. Hallituksen varajäsenen toimikausi on yksi kalenterivuosi. 6.2 Hallituksen tehtävät a kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistelee niissä käsiteltävät asiat; b toimeenpanee yhdistyksen kokousten päätökset; c päättää uusien jäsenten hyväksymisestä jäsenvaliokunnan esityksen perusteella; d edustaa yhdistystä ja johtaa yhdistyksen toimintaa; e huolehtii varojen hankinnasta, taloudenpidosta ja kirjanpidosta; f laatii toiminta- ja tilikertomukset; g laatii ehdotukset seuraavan tilikauden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi; h asettaa edustajat yhdistyksen valiokuntiin ja työryhmiin, määrittelee niiden tehtävät ja valvoo niiden toimintaa; i ylläpitää jäsenluetteloa sekä pitää yhteyttä jäseniin; ->pois j *ottaa ja erottaa yhdistyksen pääsihteerin ja muut toimihenkilöt sekä päättää heidän työsuhteensa ehdoista. -> ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä päättää heidän työsuhteensa ehdoista 6.3 Hallituksen kokoukset Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai jos kolme (3) hallitukseen kuuluvaa sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme hallitukseen kuuluvaa on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide asiakysymyksissä, henkilökysymyksissä arpa. Hallituksen jäsen ei saa jäädä pois hallituksen sääntömääräisistä kokouksista esittämättä pätevää syytä kokoonkutsujalle. *Pääsihteerillä on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puheenvuoroja. -> Toimihenkilöillä on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puheenvuoroja.

10 6.4 Tilintarkastajat Yhdistyksellä on tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, joista vähintään toisen on oltava KHT- tilintarkastaja. Tilintarkastajien tulee hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa tarkastaa yhdistyksen tilinpäätös, kirjanpito ja hallinto. 6.5 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa. Hallitus voi myös määrätä yhdistyksen toimihenkilön kirjoittamaan yksin yhdistyksen nimen. 6.6 Esteellisyys hallituksen kokouksissa Hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilöt eivät saa osallistua heidän ja yhdistyksen välistä sopimusta koskevan eikä muunkaan sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa heidän yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa. 6.7 Vahingonkorvausvelvollisuus Hallituksen jäsen, yhdistyksen toimihenkilö ja tilintarkastaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on toimiessaan tahallisesti tai tuottamuksella aiheuttanut yhdistykselle. Sama koskee yhdistyksen sääntöjä tai yhdistyslakia rikkomalla yhdistyksen jäsenelle tai muulle aiheutettua vahinkoa. 7 VALIOKUNNAT Yhdistyksellä on kolme sääntömääräistä valiokuntaa. Kaikissa on 5 jäsentä, joista vuosittain vaihtuu yksi tai kaksi jäsentä. Hallitus valitsee valiokuntien jäsenet, joiden toimikausi on kolme vuotta. Valiokuntien käsittelemissä asioissa lopullinen päätäntävalta on yhdistyksen hallituksella. Jäsenvaliokunta arvioi yhdistyksen jäseneksi hakevien koulutustason ja ammattipätevyyden sekä tekee ehdotuksen uusista jäsenistä. Valiokunta käsittelee myös kollegiaalisuuskysymyksiä ja tekee esitykset jäsenen erottamisesta silloin, kun hän on toiminut ammattikunnan tarkoitusperien tai eettisien sääntöjen vastaisesti. Ammattiasiain valiokunta tekee esityksiä jäseniä koskevissa edunvalvonta-asioissa sekä seuraa jäsentensä aseman ja alan kehittymistä työmarkkinoilla. Valiokunta valvoo kilpailusääntöjen ja suunnittelusopimusten ajanmukaisuutta ja oikeellisuutta sekä antaa lausuntoja ammattia koskevissa asioissa. Koulutusvaliokunta seuraa ja arvioi sisustusarkkitehtuurin, tila- ja kalustesuunnittelun -> alan koulutuksen tasoa ja toimii vuorovaikutuksessa opetusviranomaisten kanssa. Valiokunta tekee hallitukselle esityksiä täydennyskoulutus- ja tutkimusaiheista. 8 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN Näitä sääntöjä voidaan muuttaa hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä. Asiasta on mainittava kokouskutsussa ja sääntöjen muuttamiseen on saatava hyväkseen vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. 9 YHDISTYKSEN PURKAMINEN Yhdistys voidaan purkaa yhdistyksen kokouksen tekemällä päätöksellä kun vähintään kolme neljäsosan (3/4) määräenemmistö kannattaa sitä. Yhdistyksen purkamisesta on mainittava kokouskutsussa. Yhdistyksen purkautuessa tai tultua lakkautetuksi sen jäljellä olevat varat luovutetaan yhdistyksen viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti näiden sääntöjen 2 :ssä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi. Yhdistykselle lahjoitettujen tai testamentattujen varojen käytöstä päätetään samalla tavalla, ellei lahjoittaja tai testamenttaaja ole nimenomaan toisin määrännyt. Jos yhdistyksellä on velkoja, on hallituksen huolehdittava selvitystoimista ellei yhdistyksen kokous ole valinnut hallituksen tilalle yhtä tai useampaa selvitysmiestä. Selvitystoimiin ei kuitenkaan ole tarpeen ryhtyä,

11 jos yhdistys purkautumisesta päättäessään on samalla hyväksynyt hallituksen loppuselvityksen, jonka mukaan yhdistyksellä ei ole velkoja. Yhdistys katsotaan lakanneeksi, kun purkautumisesta on tehty merkintä yhdistysrekisteriin. 10 JÄSENOIKEUKSIEN SÄILYMINEN Näillä säännöillä ei ole takautuvaa vaikutusta jäsenen vahingoksi, vaan saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on, Finlands Coach Förening rf Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Coach Federation kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki. AVITA - AUDIOVISUAALINEN TOIMIALA ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 15.12.2015 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa 16.12.2017 yhteystiedot osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D 88600 Sotkamo kotipaikka Tampere rekisterinumero 186.788 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pro-tukipiste, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen nimestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää epävirallista englanninkielistä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SAUNASEURA VASTAISKU RY 1(5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys pyrkii edistämään yhteistyöverkoston

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Merkitty rekisteriin 26.03.1996 Jäljennös annettu 18.02.2015 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

Teolliset muotoilijat TKO ry 2012 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Teolliset muotoilijat TKO ry 2012 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Sääntömuutos / TKO KEVÄTKOKOUS 29.3.2007 sekä ylimääräinen yleiskokous 16.5.2007 TARKISTUS 3.1 kevätkokous 2008 ja syyskokous 2008: muutetaan "Ornamon jäseneksi". Muutos kohtaan 3.1 d) Opiskelijajäsenet

Lisätiedot

TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY Rekisteröity PRH:ssa 18.3.2010

TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY Rekisteröity PRH:ssa 18.3.2010 TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY Rekisteröity PRH:ssa 18.3.2010 SÄÄNNÖT I LUKU TARKOITUS JA TOIMINTA Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Teollisuustaiteen Liitto ORNAMO ry, ruotsiksi käännettynä

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry, josta voidaan käyttää lyhennystä

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

Stansvikin kyläyhdistys ry:n

Stansvikin kyläyhdistys ry:n Stansvikin kyläyhdistys ry:n SÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus hyväksynyt 14.12.2016, rekisterinumero 194.862 Yhdistyksen nimi ja kotikunta Stansvikin kyläyhdistys ry, kotikunta Helsinki Tarkoitus

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PESÄPUU ry, kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja toimialueena koko maa. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Leppälammi - Taipaleen Kotiseutuyhdistys

Lisätiedot

Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt

Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jakkukylän kyläyhdistys ry ja sen toimipaikka on Iin kunta. 2 Tarkoitus ja toimintamuodot Yhdistyksen tarkoituksena on: o valvoa

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI sivu 1/5 VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Vantaan liike- ja virkanaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on LounaPlussa ry.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on LounaPlussa ry. LounaPlussa ry 1(6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on LounaPlussa ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tammela ja sen toiminta-alueena ovat Forssan, Humppilan Jokioisten, Tammelan ja

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt Karkkilan vapaa-ajattelijat ry Säännöt Rekisteröity ja hyväksytty PRH:ssa 08.11.2006 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Karkkilan vapaa-ajattelijat ry ja sen kotipaikka on Karkkila 2

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY 1 ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY S Ä Ä N N Ö T 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Etelä-Pohjanmaan terveydenhuollon perinneyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Seinäjoen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN KULTTUURISEURA MIRA RY. Säännöt

KANSAINVÄLINEN KULTTUURISEURA MIRA RY. Säännöt KANSAINVÄLINEN KULTTUURISEURA MIRA RY Säännöt KANSAINVÄLINEN KULTTUURISEURA MIRA RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kansainvälinen kulttuuriseura Mira ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän alakaupungin asukasyhdistys ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen

Lisätiedot

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka Purasten sukuseura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Purasten sukuseura ry ja kotipaikka Rautalammin kunta. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.

Lisätiedot

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka ei voi liittyä varsinaiseksi tai seniorijäseneksi.

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka ei voi liittyä varsinaiseksi tai seniorijäseneksi. Synop ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Synop ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on 1. toimia Helsingin yliopiston meteorologian

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi 6.10.2006 Voimassa olevat säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Ravitsemustieteen Yhdistys Föreningen

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta. TVA- Pori ry:n Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on TVA Pori ja sen kotipaikka on Pori Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Hyväksytty Lapin tutkimusseuran kokouksessa 18.6.2007 ja 18.12.2007. Merkitty yhdistysrekisteriin 4.8.2008. Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Lapin tutkimusseura ja kotipaikka

Lisätiedot

TOURULAN-KEIHÄSKOSKEN KYLÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka

TOURULAN-KEIHÄSKOSKEN KYLÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka TOURULAN-KEIHÄSKOSKEN KYLÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tourulan-Keihäskosken kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Pöytyän kunta. Yhdistyksen toiminta-alueena on Tourulan

Lisätiedot

Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry:n säännöt

Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry:n säännöt 12.3.2012 1(5) Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry:n säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry ja sen kotipaikka on Masku 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Pienoisvenekerho

Lisätiedot

Espoon Soutajat - Esbo Roddare ry

Espoon Soutajat - Esbo Roddare ry Espoon Soutajat - Esbo Roddare ry 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Espoon Soutajat ry - Esbo Roddare rf, kotipaikka on Espoo ja viralliset kielet suomi ja ruotsi. Rekisteröimiskielenä

Lisätiedot

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä. KAAKKOIS-SUOMEN EPILEPSIAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Epilepsiayhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toimialueena

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku.

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT ------- Nämä säännöt on hyväksytty Opintotoiminnan Keskusliitto OK ry:n sääntömääräisessä kevätkokouksessa 21.5.2003 ja

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 15.5.2012 DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 2/6 3/6 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Taideteollisuusyhdistys-Konstflitföreningen

Lisätiedot

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry. VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITON SÄÄNNÖT Esitys syyskokoukselle 26.11.2014

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry. VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITON SÄÄNNÖT Esitys syyskokoukselle 26.11.2014 VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITON SÄÄNNÖT Esitys syyskokoukselle 26.11.2014 Valokuvataiteilijoiden liitto ry SÄÄNNÖT 2 SISÄLLYS 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 3 2 Tarkoitus

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki VANHA 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat

Lisätiedot

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki.

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Suomen Hiihtoliitto ry:n, Suomen Ampumahiihtoliitto

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989)

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989) Yhdistyslaki (503/1989) Päivitetty: 12.12.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on HPK Kannattajat ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen

Lisätiedot

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5)

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lyömätön Linja Espoossa ry ja sen kotipaikka on Espoo. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus:

Lisätiedot

RAJUPUSU LEADER RY 24.10.2006 SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

RAJUPUSU LEADER RY 24.10.2006 SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA RAJUPUSU LEADER RY 24.10.2006 SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Rajupusu Leader ry ja sen kotipaikka on Juvan kunta. Yhdistyksen toiminta-alueena ovat Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Ahlaisten Kyläyhdistys ry:n säännöt

Ahlaisten Kyläyhdistys ry:n säännöt Ahlaisten Kyläyhdistys ry 1 Ahlaisten Kyläyhdistys ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Ahlaisten Kyläyhdistys ry ja kotipaikka on Pori. Yhdistyksen toimialue on Ahlaisten Alakylän ja

Lisätiedot

Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt

Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt Rekisterinumero 197.136 Alkuperäisten, vuoden 2007 sääntöjen muutos hyväksytty PRH:ssa vuonna 2014. Tärkeimmät muutokset koskivat kannatusjäsenyyttä, nimenkirjoitusoikeuden

Lisätiedot

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry, ruotsiksi Vasa Läns Muskelhandikappförening rf. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Säännöt Surunauha ry, Sorgbandet rf

Säännöt Surunauha ry, Sorgbandet rf 1 / 6 Säännöt Surunauha ry, Sorgbandet rf Jäsenkokouksen hyväksymät 27.11.2016 Sisällysluettelo 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka ja toiminta-alue... 2 2. Tarkoitus... 2 3. Tarkoituksen toteuttaminen...

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

KESKI-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 KESKI-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry, lyhennettynä KSSY. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja sen toiminta-alue

Lisätiedot

Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n. Säännöt. 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt

Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n. Säännöt. 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt 1 Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n Säännöt 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt 2 Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Varkauden

Lisätiedot

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt Lakeuden Tokoilijat ry yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lakeuden Tokoilijat ry ja sen kotipaikka on Ilmajoki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. SÄÄNNÖT HÄMEEN LASKUVARJOURHEILIJAT RY ASIKKALA 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä.

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä. VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän musiikinopettajat ry, Småbarns Musiklärare rf. Yhdistyksen nimistä

Lisätiedot

OULUN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY SÄÄNNÖT

OULUN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY SÄÄNNÖT OULUN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistys on paikallisyhdistys

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 YLIMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS OULUN LYSEOLLA 12.3.2007 klo 18 Puheenjohtajana Aarne Jaakola Sihteerinä Esa Moilanen Läsnä 20 jäsentä. 1 Oulun Numismaattisen kerhon varapuheenjohtaja Juhani Paitsola avasi kokouksen

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt poistettavat/muutettavat kohdat yliviivattuina sinisellä punaisella lisätyt/korjatut kohdat SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus

Lisätiedot

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014 SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS R.Y:N SÄÄNNÖT Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 10.7.2009 ja 14.10.2009 (1 ja 5 ) SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja toiminta-alue Yhdistyksen

Lisätiedot

Varsinaisia jäseniä ovat omaishoitajat ja muut yksityiset henkilöt jotka hyväksyvät yhdistyksen

Varsinaisia jäseniä ovat omaishoitajat ja muut yksityiset henkilöt jotka hyväksyvät yhdistyksen OULUN SEUDUN OMAISHOITAJAT RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Oulun seudun omaishoitajat ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistys on paikallisyhdistys valtakunnallisessa

Lisätiedot

OULUN LIPOTTARET RY, TOIMINTASÄÄNNÖT

OULUN LIPOTTARET RY, TOIMINTASÄÄNNÖT 1/5 OULUN LIPOTTARET RY, TOIMINTASÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Oulun Lipottaret ry ja sen kotipaikka on Oulu 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Finnish Communication and Internet Exchange - FICIX ry, ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Finnish Communication and Internet Exchange - FICIX ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Yhdistysrekisteri 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finnish Communication and Internet Exchange - FICIX ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

B A T A K U N K U - y h d i s t y k s e n S Ä Ä N N Ö T

B A T A K U N K U - y h d i s t y k s e n S Ä Ä N N Ö T B A T A K U N K U - y h d i s t y k s e n S Ä Ä N N Ö T 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Batakunku-yhdistys, kotipaikka on Helsinki, yhdistyksen kielinä ovat suomi ja englanti, pöytäkirjakieli

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Porin Lintutieteellinen Yhdistys ry TARKOITUS JA TOIMINTA NIMI JA KOTIPAIKKA. 1 Yhdistyksen nimi on Porin Lintutieteellinen Yhdistys PLY ry.

SÄÄNNÖT. Porin Lintutieteellinen Yhdistys ry TARKOITUS JA TOIMINTA NIMI JA KOTIPAIKKA. 1 Yhdistyksen nimi on Porin Lintutieteellinen Yhdistys PLY ry. Porin Lintutieteellinen Yhdistys ry SÄÄNNÖT TARKOITUS JA TOIMINTA NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Porin Lintutieteellinen Yhdistys PLY ry. Yhdistyksen kotipaikka on Pori. TARKOITUS JA TOIMINNAN

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän historiallisen miekkailun seura ja siitä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä JHMS. Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY.

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen TMT-musiikkiterapeutit ry. ja sen kotipaikka on Pietarsaari. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry, käyttönimi Hyvinkään Setlementti ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki

Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry, käyttönimi Hyvinkään Setlementti ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki 1 Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry:n säännöt 16.4.2004 alkaen 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry, käyttönimi Hyvinkään Setlementti ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Monika-Naiset liitto ry Säännöt

Monika-Naiset liitto ry Säännöt Monika-Naiset liitto ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Monika-Naiset liitto ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on koko maa. Yhdistyksen englanninkielinen nimi

Lisätiedot

Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry SÄÄNNÖT NIMI JA TOIMIALUE

Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry SÄÄNNÖT NIMI JA TOIMIALUE Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry SÄÄNNÖT NIMI JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä yhdistys. Yhdistys

Lisätiedot

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka BUDOSEURA KOBUSHIKAIN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Budoseura Kobushikai. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 3. järjestää esitelmätilaisuuksia ja tieteellisiä kokouksia.

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 3. järjestää esitelmätilaisuuksia ja tieteellisiä kokouksia. HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS ry HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING rf SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys ry, Helsingfors Psykoterapiförening rf ja

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 1(6) 1 Yhdistyksen nimi on Puistolan Omakotiyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

SÄÄNNÖT 1(6) 1 Yhdistyksen nimi on Puistolan Omakotiyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1(6) NIMI JA KOTIPAIKKA PUISTOLAN OMAKOTIYHDISTYS RY 1 Yhdistyksen nimi on Puistolan Omakotiyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINTA 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot