Toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarvio 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011. Talousarvio 2009"

Transkriptio

1 Toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarvio 2009

2 Toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarvio 2009 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, Hämeenlinna puhelin (03) Kotisivu internetissä: Yhteydet henkilökuntaan: sähköposti: Kannen kuva: Pirjo Orava / Hämeen liitto Taitto: Mari Myllylä Julkaisu IB:66 ISBN: ISSN:

3 Sisällys A. HÄMEEN LIITTO 1. KATSAUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN EDELLYTYKSIIN 5 2. MAAKUNNAN LIITON TEHTÄVÄT 5 3. HÄMEEN LIITON STRATEGIA 6 B. HÄMEEN LIITON TOIMINTA JA SEN PAINOPISTEET TALOUSARVIOVUODEN 2009 TAVOITTEET 1. MAAKUNTAVALTUUSTO 8 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA 8 3. MAAKUNTAHALLITUS 8 4. HÄMEEN LIITON OPERATIIVINEN TOIMINTA Operatiivisen toiminnan yhteiset tehtävät Edunvalvonta ja yhteistyö Ohjelmapolitiikka Maakunnallinen ennakointi ja tietopalvelu Maakuntasuunnitelma Kansainväliset asiat Maakuntaohjelman toteuttaminen Yritykset ja innovaatiot Osaaminen ja työllisyys Kilpailukykyiset toimintaympäristöt Tukitoiminnot ja sisäinen kehittäminen Henkilöstön ja organisaation kehittäminen Talous Viestintä ja graafinen suunnittelu HÄMEEN KESÄYLIOPISTO Kesäyliopiston johtokunta Kesäyliopistotoiminta 20 C. TALOUSARVIO VUODELLE 2009 JA SEN PERUSTELUOSA 1. KÄYTTÖTALOUSOSA TULOSLASKELMAOSA INVESTOINTIOSA RAHOITUSOSA TALOUSARVIOTAULUKOT JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET HÄMEEN LIITON HENKILÖKUNTA 30 A 3 3

4 Maakuntajohtajan saatesanat toimintavuodelle 2009 Hyvä Lukija! Maakuntahallitus ja kuntajohtajat ja Liiton operatiivinen johto ovat yhteisesti määritelleet vuoden 2009 liiton toiminnassa Muutoksiin valmistautumisen vuodeksi : Odotettavissa on haasteellinen vuosi. Miksi Liiton toimintaa tulisi sitten edelleen uudistaa ja kehittää? Siitä huolimatta, että olemme määrätietoisesti kehittäneet Liiton toimintaperiaatteita ja organisaatiotakin, meidän on vain lisättävä toimintamme muutokseen ja kehittämiseen vauhtia. Maakunnan liitolla on vastuu maakunnan kehittämisestä. Toimintaympäristössä tapahtuu turbulenttisia ja dramaattisia muutoksia: Maailmantalouden tilanne yrityssaneeraukset, PARAS- ja ALKU -hankkeet, maakuntien uudet yhteistoiminta-alueet ja strategisen yhteistyön aloittaminen niiden kanssa, uusi maakuntavaltuusto ja -hallitus aloittavat. Siinäpä sitä haastetta! Liiton profiili ja rooli ovat muutoksessa. Erityisen tärkeää on, että henkilöstömme löytää yhteisen sävelen muutoksiin valmistautumisen vuoden 2009 tulokselliseen toteutukseen. Se on suuri haaste meille muutosjohtajille! Hämeen liitto lähtee luottavaisena vuoteen Sillä on nyt vuosittain päivitettävät toimintastrategia sekä toiminnan vastuualueet ja tiimit. Henkilöstö kehittää itseään. Muutosvalmiutta on hiottu edellä kuvattujen muutoshaasteiden kohtaamiseksi. Lisähaasteita toimintamme tehostamiseksi ja tuottavuusohjelmamme toteuttamiseksi antavat ratkaisevasti vähentyneet EU:n rakennerahastorahat sekä kuntatalouden tilanne. Siitä huolimatta, että jäsenkuntamme viestittävät tyytyväisyyttään Hämeen liiton nykyistä toimintaa kohtaan, niillä ei ole valmiutta lisätä jäsenkuntien rahoitusosuutta liiton toimintaan kuin yleisen kustannustason nousua vastaavasti. Liiton on em. seikkojen vuoksi sopeutettava toimintansa ja henkilöstöpolitiikkansa vastaamaan käytössä olevia resursseja. Haaste on suuri, otamme sen vastaan ja onnistumme. Vuosi 2009 on muutoksiin valmistautumisen vuosi. Hämeenlinnassa 20. marraskuuta 2008 Juhani Honka maakuntajohtaja

5 A. HÄMEEN LIITTO 1. KATSAUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN EDELLYTYKSIIN Maakunnan kehitys kokonaisuutena on edelleen jatkunut hyvin myönteisenä. Väestön kasvu vuonna 2008 tullee olemaan alkuvuoden tietojen perusteella edellisvuoden tasoa, noin 1500 henkeä. Myönteisestä väestön kehityksestä ovat olleet osallisina erityisesti Riihimäen ja Hämeenlinnan seudut. Forssan seudulla positiivinen muuttoliike on juuri ja juuri riittänyt kattamaan negatiivisen luonnollisen väestön vähenemisen. Monet taloudelliseen kehitykseen vaikuttavat kansainväliset tekijät ovat vuoden 2008 aikana olleet rajussa muutoksessa kansatalouksien kannalta negatiiviseen suuntaan. Talouden kasvulukuennusteita on Suomenkin osalta laskettu useaan otteeseen vuoden aikana. Inflaatio on jo lähes 5 %:n kasvussa. Talouden laskusuhdannetta ennakoi myös kotitalouksien odotukset koko talouden ja oman taloutensa kehittymisestä. Kanta-Hämeessä kuluttajien usko taloudelliseen tilanteeseen on laskenut enemmän kuin missään muualla. Pitkästä aikaa Suomen kansantalous on joutumassa tilanteeseen, jossa sekä kansainväliset että kansalliset tekijät ovat yhtä aikaa hidastamassa kehittymistä. Tässä vaiheessa on kuitenkin kenenkään vielä vaikea ennustaa taantuman voimakkuutta tai kestoa. Laskusuhdanteella tai talouden taantumalla on 1990-luvun kokemusten perusteella väestön maassamuuttoa hidastava vaikutus. Tätä tulee voimistamaan tapahtunut kustannusten nousu ja epävarmuus korkomarkkinoilla, jotka tulevat hillitsemään kuluttajien velanottohaluja ja asunnonhankintoja. On todennäköistä, että myös maakunnan asuntotuotannon määrällinen huippu taittuu lähivuosiksi ja sen seurauksena myös muuttoliikkeestä aiheutuva väestön kasvu maakunnassa hidastuu. Laskusuhdanteen tai taantuman pitkittyminen tulee olemaan monelle alueelle, myös Kanta-Hämeelle, haasteellinen tai joillekin ehkä pelastus. Saman aikaan, kun talouden tekijät hidastavat alueiden välistä muuttoliikettä, väestön ikääntymisestä aiheutuva työvoiman kysyntä kasvaa joka puolella. Tämä eläköitymisestä johtuva korvaavan työvoiman tarve saattaa osaltaan edelleen hidastaa maassamuuttoa. Kanta-Hämeessä 64-vuotiaiden määrä eli potentiaalisten eläkkeelle siirtyvien määrä kasvaa kolmessa vuodessa lähes 50 prosentilla. Se on silloin, vuonna 2011, huipussaan, mutta tulee olemaan joka vuosi koko 2010-luvun lähestulkoon samaa tasoa. Nopeinta eläköityminen tulee olemaan Forssan seudulla, jossa 64-vuotiaiden määrä kasvaa 70 prosentilla jo kahden vuoden kuluttua tähän vuoteen verrattuna. Se, että eläköitymistä korvaavaa työvoimaa pitkällä aikavälillä maakunnassa tulee olemaan, edellyttää, että maakunnan nettomuutto pysyy positiivisena. 2. MAAKUNNAN LIITON TEHTÄVÄT Hämeen liiton toimintaa määrittelee jäsenkuntien ja liiton välinen perussopimus ja Suomen lainsäädäntö. Perussopimuksessa Hämeen liitolle on asetettu alueen kehittämis- ja suunnittelutehtäviä ja määrätty myös, että Hämeen liiton tulee ylläpitää Hämeen Kesäyliopistoa. Lainsäädännöllisesti maakuntien liittojen tehtävät perustuvat alueiden kehittämislakiin ja maankäyttö- ja rakennuslakiin. Laeissa määriteltyjen liittojen tehtävien toteuttamiseksi laaditaan suunnitelmat, jotka hyväksytään jäsenkuntien valitsemissa demokraattisissa päätöksentekoelimissä ja jäsenkuntia kuullen. Maakunnan tavoitellun alueellisen kehityksen osoittamiseksi maakunnan liitossa laaditaan maakuntasuunnitelma. Maakunnan kehittämistä varten laaditaan maakuntaohjelma, jossa esitetään maakunnan kehittämisen tavoitteet. Lisäksi alueiden kehittämistä varten laaditaan Euroopan yhteisön alueellisia rakennerahasto-ohjelmia. Laissa määrätyn mukaisesti alueiden kehittämiseen liittyvien tehtävien hoitamisesta kussakin maakunnassa vastaa aluekehitysviranomaisena maakunnan liitto. Liiton tehtävien toteuttamisessa, toteuttamisen suuntaamisessa ja menettelytavoissa liitto toimii jäsenkuntien ja maakunnan tahdon mukaisesti. Maakunnan liitto vastaa maakunnan yleisestä kehittämisestä ja toimii tällöin yhteistyössä myös valtion viranomaisten kanssa. Maakuntaohjelman perusteella liitto valmistelee vuosittain maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman ja siihen sisältyvän valtion rahoitusta koskevan maakunnan valtionrahoitusesityksenä toimivan osan yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien ja muiden maakuntaohjelman rahoittamiseen osallistuvien kanssa sekä hyväksyy ne. Liitto neuvottelee valtionrahoitusesityksenä 4 5

6 toimivasta osasta ministeriöiden kanssa. Liitto päättää myös kohdentamattomien valtiolta alueelle tulevien määrärahojen suuntaamisesta maakunnassa ja vastaa alueellisia rakennerahasto-ohjelmia koskevien ohjelmaehdotusten laatimisesta maakuntaa varten. Maakunnan liiton tulee huolehtia maakuntakaavan laatimisesta ja kaavan pitämisestä ajan tasalla ja sen kehittämisestä. Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia aluevarauksia. Aluevarauksia osoitetaan siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden kannalta tai useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovittamiseksi on tarpeen. Liitto edistää myös kuntien seudullista ja muuta yhteistyötä sekä maakuntien välistä yhteistyötä ja yhteistyötä alueiden kehittämisen kannalta keskeisten julkisja yksityisoikeudellisten toimijoiden kanssa. Liitto seuraa maakunnan ja sen osien kehitystä sekä hoitaa tehtäviinsä liittyviä kansainvälisiä asioita ja yhteyksiä. Hämeen liitto on mukana seitsemän Etelä-Suomen maakunnan liittoumassa ELLIssä. uudistuva, maakunnallinen palveluorganisaatio, joka kokoaa ja jäsentää maakunnan kehittämisnäkemyksen ja toteuttamisvoiman. Kehittämisnäkemys perustuu parhaaseen mahdolliseen tietoon ja yhteiseen, demokraattiseen päätöksentekoon. Toteutusvoima kootaan mahdollisimman tehokkaasti siten, että kaikki voimavarat maakunnasta ja sen ulkopuolelta ovat käytössä. Hämeen liitto palvelee kuntia omistajiaan ja maakunnan muita toimijoita niiden tarpeista lähtien: liitto vetää strategiset linjat liitto kokoaa voimat ja luo suunnittelu- ja toteuttamisvalmiutta liitto palvelee toteuttajia. Hämeen liiton päätöksentekijät määrittelevät tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat toimintaprosessit, joita tarkistetaan jatkuvasti. 3. HÄMEEN LIITON STRATEGIA Hämeen liitto toimii siten, että ihmiset haluavat ja voivat asua ja tehdä työtä Hämeessä, Etelä-Suomen suurimpien kaupunkien keskellä. Hämeen liitto on kansanvaltaiseen päätöksentekoon nojaava, asiantunteva ja

7 Hämeen liiton toiminta ja sen painopisteet Talousarviovuoden 2009 tavoitteet. B 6 7

8 B. HÄMEEN LIITON TOIMINTA JA SEN PAINOPISTEET TALOUSARVIOVUODEN 2009 TAVOITTEET. 1. MAAKUNTAVALTUUSTO Hämeen liiton ylintä päätösvaltaa käyttää maakuntavaltuusto. Jäsenkuntien edustajainkokous valitsee alkuvuonna 2009 uuden 54 -jäsenisen maakuntavaltuuston kunnallisvaalikaudeksi Maakuntavaltuutettujen määrä vähenee kymmenellä valtuutetulla Hauhon, Kalvolan, Lammin, Rengon ja Tuuloksen kuntien yhdistyttyä Hämeenlinnaan alkaen. Perussopimuksen mukaan kunnan valtuutettujen äänimäärä ja lukumäärä on vähintään 2 ja enintään 13. Hämeenlinnan valtuutettujen määrä on 13 kunnallisvaalikaudella Maakuntavaltuutettujen ja varavaltuutettujen tulee olla omissa kunnissaan syksyn 2008 kunnallisvaaleissa kunnanvaltuustoon valittuja valtuutettuja ja maakuntavaltuuston kokoonpanon tulee noudattaa kunnallisvaalien poliittista äänijakaumaa maakunnassa. Edustuksellisuudessaan liitto poikkeaakin monista muista maakunnan toimijoista. Maakuntavaltuuston keskeinen tehtävä on hyväksyä maakunnan kehittämistä ohjaavat strategiset linjaukset, suunnitelmat ja toimenpideohjelmat sekä asettaa liiton toiminnalle niiden mukaiset ylätason tavoitteet. Maakuntavaltuusto käsittelee ja hyväksyy vuosittain liiton toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion sekä tilinpäätöksen, johon sisältyy toimintakertomus. Vuonna 2009 maakuntavaltuusto valitsee maakuntahallituksen vuosille sekä tarkastuslautakunnan, kesäyliopiston johtokunnan ja tilintarkastusyhteisön vuosille Budjetti v. 2009: Rahoitus jäsenkuntien maksuosuuksilla. 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunta vastaa liiton hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä. Tarkastuslautakunta kontrolloi sitä, että kuntayhtymän tilintarkastus toteutetaan hyvän kunnallisen tilintarkastustavan edellyttämällä tavalla ja että tilintarkastuksessa arvioidaan valtuuston asettamien tavoitteiden toteutuminen. Vuonna 2009 aloittava uusi maakuntavaltuusto valitsee tarkastuslautakuntaan neljä jäsentä kunnallisvaalikaudelle Tarkastussäännön mukaisesti sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat maakuntavaltuuston jäseniä. Tarkastuslautakunta kilpailuttaa tilintarkastuksen, minkä perusteella uusi maakuntavaltuusto valitsee tilintarkastusyhteisön, jolta tilintarkastuspalvelut ostetaan kunnallisvaalikaudella Budjetti v. 2009: Rahoitus jäsenkuntien maksuosuuksilla. 3. MAAKUNTAHALLITUS Maakuntahallitus on 11-jäseninen. Maakuntavaltuusto valitsee kevätkokouksessaan maakuntahallituksen jäsenet seuduittain niiden edellisen vuoden lopun väestömäärien suhteessa toimikaudeksi Maakuntahallituksen kokoonpanon tulee noudattaa syksyn 2008 kunnallisvaalien poliittista äänijakaumaa maakunnassa ja tasa-arvolakia. Maakuntahallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Maakuntahallituksen tehtävänä on valmistella ja tehdä esitykset valtuustolle kaikista keskeisistä Häme vision toteuttamiseksi tehtävistä toimista ja muista valtuustokäsittelyyn menevistä asioista. Maakuntahallitus valmistelee liiton toiminta- ja taloussuunnitelman ja tekee siitä esityksensä valtuustolle. Maakuntahallitus vastaa myös valtuuston päätösten täytäntöönpanosta. Maakuntahallitus määrittelee liiton toiminnan painopisteet ja tulostavoitteet ja ohjaa päätöksenteoillaan liiton toimintaa valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Hallitus seuraa asetettujen tavoitteiden toteutumista ja seurantaa varten hallitukselle raportoidaan määräajoin liiton toiminnasta ja taloudesta. Maakuntahallituksen tehtävänä on myös valvoa liiton etua. Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet edustavat Hämeen liittoa erikseen päätettävissä kotimaisissa ja ulkomaisissa tilaisuuksissa. Budjetti v. 2009: Rahoitus jäsenkuntien maksuosuuksilla.

9 Maakuntavaltuuston asettamat sitovat tavoitteet Hämeen liiton toiminnalle vuodelle 2009: 1. Liitto on toiminut aluehallinnon uudistamisessa ja PARAS -hankkeessa aktiivisesti Kanta-Hämeen maakunnan parhaaksi 2. Liiton toimintatapa on tarkistettu vastaamaan aluehallinnon uudistuksen vaatimia muutoksia maakunnan liittojen roolissa ja vastuutehtävissä (maakunnan liittojen uudet yhteistoiminta-alueet) 3. Liitto toimii aktiivisesti ja näkyvästi alueensa kokoavana voimana 4. Liitolla on strategiansa mukaiset päivitetyt toimintasuunnitelmat maakunnan positiivisen kehittymisen varmistamiseksi Maakuntavaltuuston asettamat tavoitteet Hämeen liiton toiminnalle suunnitelmakaudelle : 1. Liitolla on lainsäädännön edellyttämät ja demokraattisissa päätöksentekoelimissä hyväksytyt strategiset suunnitelmat ja resurssit Häme vision toteuttamiseksi 2. Liitolla on kyky toimia jäsenkuntiensa ja maakunnan hyväksi 3. Liitolla on merkittävä asema maakunnan kehittäjätoimijoiden joukossa 4. Liitto on mukautunut ALKU -hankkeen edellyttämiin roolimuutoksiin yhtenä kärkiliittona (muutoksen veturina) 4. HÄMEEN LIITON OPERATIIVINEN TOIMINTA Hämeen liiton operatiivinen toiminta tähtää siihen, että valtuuston ja hallituksen strategiset päätökset ja linjaukset toteutetaan. Liiton toiminta tähtää Häme vision toteutumiseen. Hämeen liiton toiminta on tällä hetkellä organisoitu vastuualueisiin ja tiimeihin. Niiden lisäksi osana Hämeen liittoa toimii Hämeen kesäyliopisto. Liiton virastoa johtaa maakuntajohtaja. Maakuntajohtajan apuna toimii johtavista viran- ja toimenhaltijoista koottu johtoryhmä Operatiivisen toiminnan yhteiset tehtävät Maakuntahallituksen asettamat tavoitteet vuodelle 2009: 1. Uuden EU-ohjelmakauden hankkeita on toteutuksessa ja ne tukevat maakuntaohjelmassa määriteltyjen tavoitteiden toteutumista 2. Tulevan KOKO-ohjelman toteuttamisen valmistelu on tehty liiton toimien osalta 3. Maakunnallinen ennakointiverkosto toimii Häme Open Campus (HOC) -konseptin puitteissa, Hämeen liiton tietopalvelu vastaa maakunnan ja liiton oman kehittämistyön tarpeisiin 4. Maakuntavaltuusto hyväksyy maakunnan tarkistetuksi strategiaksi maakuntasuunnitelman syksyllä Hämeen liiton kansainväliset hankkeet ja muut toimet tukevat maakunnan yrityselämän kansainvälistymistä 6. Hämeen liitto toimii yhtenä kärkiliittona ALKU -hankkeen toteutuksessa ja maakunnan littojen rooliuudistuksessa Edunvalvonta ja yhteistyö Hämeen liiton keskeisempiä tehtäviä on maakunnan ja jäsenkuntien edunvalvonta niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Edunvalvontaa ja yhteistyötä tehdään niin yksittäisten asioiden kuin laajempien asiakokonaisuuksien edistämiseksi. Maakuntahallitus on edunvalvonnassa keskeisessä roolissa mm. aloitteiden tekijänä, lausuntojen antajana valtiohallinnon keskusja aluehallinnolle, sekä maakunnassa tehtävän ohjelmatyön ohjaajana. Edunvalvontaa ja yhteistyötä varten pidetään säännöllisesti maakunnan yhteistyöryhmien ja niiden sihteeristöjen, kunnanjohtajien sekä vaalipiirin kansanedustajien ja poliittisten puolueiden piirin toiminnanjohtajien kokouksia. Maakunnan ja liiton jäsenkuntien edunvalvontaa hoidetaan lisäksi mm. tiiviillä yhteydenpidolla eri ministeriöihin erityisesti TEM, LVM, VM, MMM ja YM sekä valtion aluehallitusviranomaisiin kuten Hämeen tiepiiriin, Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskukseen ja Hämeen ympäristökeskukseen. Aluehallinnon uudistus ALKU -hanke ALKU -hanke tullee vaikuttamaan erittäin merkittävästi maakunnan liittojen rooliin maakunnan ja liiton jäsenkuntien edunvalvojana. Loppuvuoden 2008 aikana selvinnee kuinka maakunnan liittojen tehtäviä lisätään ja roolia maakunnan kehittämisestä vastaavana vah- AB 8 9

10 valtionrahoitukseksi ja rahoituksen suuntaamisesta maakunnan kehittämistä varten. Sen sisältämien esitysten pohjalta käydään myös maakuntien ja ministeriöiden väliset neuvottelut. Toteuttamissuunnitelmassa esitetään ne toimenpiteet ja hankkeet, jotka ovat keskeisiä maakunnan kehittämisen kannalta. Hämeen liiton rooli EU:n kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen EAKR -ohjelman toteuttamisessa on keskeinen. Liiton johdolla laaditaan vuosittain ohjelman toteuttamista ja rahoitusresurssien kohdentamista ohjaava maakunnan yhteistyöasiakirja. EAKR -toimenpideohjelman merkitys maakuntaohjelman toteutuksessa etenkin haasteellisilla alueilla, Forssan ja Riihimäen seuduilla, on edelleen huomattava vaikkakin rahoitus edelliseen ohjelmakauteen verrattuna on vähentynyt. EAKR -ohjelman temaattisessa osiossa myös Hämeenlinnan seutukunnalla on mahdollisuus saada ohjelmarahoitusta. Koska ohjelmassa edellytetään aiempaa enemmän kuntarahoitusta, jopa 35 % julkisesta rahoituksesta, liiton tehtävänä on myös varmistaa ohjelman edellyttämän kuntarahan kertyminen. ESR -ohjelmassa ja alueellisessa maaseutuohjelmassa liiton tehtävänä on varmistaa sekä riittävän hankerahoituksen kohdentuminen maakuntaan että maakuntaohjelmaa toteuttavien hankkeiden syntyminen. Liitto hoitaa rakennerahastolain edellyttämät EUohjelmien toteuttamiseen sekä maakunnan yhteistyö- Kuva: Pirjo Orava vistetaan. Vuosi 2009 tulee olemaan uuteen rooliin valmistautumisen vuosi. Tulemme suunnittelemaan ja vahvistamaan yhteistyötä sen maakunnan (niiden maakuntien) kanssa jonka (joiden) kanssa muodostamme uudentyyppisen maakuntien yhteistoiminta-alueen alueen, jonka maakunnat tekevät ylimaakunnallista strategista yhteistyötä. Tämän yhteistoiminta-aluejaon ennakoidaan tarkoittavan tulevaa maakuntajakoa. Kun valtion aluehallinto organisoidaan uudelleen vuoden 2009 aikana kahdeksi aluehallintoviranomaiseksi (ALLU ja ELLU), korostunee maakunnan liiton rooli edunvalvonta-asioissa erityisesti ELLU:n vastinparina. Kaikki edellä kuvattu tarkoittaa myös Hämeen liitossa suuria muutoksia mm. maakunnan ja sen jäsenkuntien edunvalvontatehtävien hoidossa. Hämeen liitto ja PARAS -hankkeen toteutus Kunta- ja palvelurakenneuudistus (PARAS) on toteutusvaiheessa. Liitto tukee resurssiensa puitteissa jäsenkuntiensa ja seutukuntien uudistustyötä jäsenkuntien kanssa sovitulla/sovittavalla tavalla. Liitto varautuu ottamaan myös nykyistä suuremman vastuun PARAS -hankkeen toteutuksesta, mikäli valtiovallan taholta tehdyt linjaukset niin edellyttävät Ohjelmapolitiikka Liitto laatii yhteistyössä kuntien ja valtion aluehallintoviranomaisten kanssa vuosittain maakuntaohjelman totuttamissuunnitelman. Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma toimii maakunnan talousarvioesityksenä Kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen EAKR- ja ESR -ohjelmat sekä alueellinen maaseutuohjelma 8 10

11 ryhmän ja sen sihteeristön toimintaan liittyvät tehtävät. Ohjelmien toteuttamiseen tarvitaan työpanosta kaikilta Hämeen liiton vastuualueilta ja valtiolta tulevaa ohjelmarahoitusta maakunnan yhteistyöasiakirjassa päätettävä määrä. Maakunnan kehittämisraha Maakunnan kehittämisrahaa käytetään maakuntaohjelman toimintalinjoja tukevien määräaikaisten kehittämishankkeiden toteuttamiseen. Kehittämisraha on käytettävissä koko maakunnan alueella ja sitä voidaan käyttää elinkeinotoimintaan sekä muuhun toimintaan liittyviin kehittämishankkeisiin. Vuonna 2008 liitolla oli käytettävissä maakunnan kehittämisrahaa euroa ja tavoitteena on suurempi kehittämisrahan määrä. Aluekeskusohjelma ja alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma Aluekeskusohjelmaa toteutetaan Kanta-Hämeen kaikissa seutukunnissa vuoden 2009 loppuun. Ohjelman tavoitteena on kehittää alueen vahvuuksia, erikoistumista ja yhteistyötä. Hämeen liitto vastaa aluekeskusohjelmaan osoitetulla maakunnan kehittämisrahalla Forssan ja Hämeenlinnan seudun aluekeskusohjelmien perusrahoituksesta, ja liitto myös varmistaa ohjelmien suunnitelmien mukaisen toteutumisen. Ohjelmien muun kuin perusrahoituksen toteutuminen varmistetaan osaltaan mm. kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen EAKR- ja ESR -rahoituksella sekä mahdollisuuksien mukaan vapaalla maakunnan kehittämisrahalla. Vuoden 2010 alusta käynnistyy alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO), johon nykyiset aluekeskusohjelmat sulautuvat. Ohjelmakausi tulee olemaan KOKO -ohjelman tavoitteena on parantaa alueiden kilpailukykyä ja tasapainottaa aluekehitystä tukemalla vuorovaikutusta ja verkottumista. Hämeen liitto ohjaa KOKO:n toteutusta alueellisella tasolla. Paikallisten toiminta-alueiden ja verkostojen varojen seuranta ja tarkastus tapahtuu maakunnan liitossa. Hämeen liitto raportoi paikallisten toiminta-alueiden toiminnasta ja tuloksista työ- ja elinkeinoministeriölle. Toteuttamiseen tarvitaan työpanos koordinointia varten ja valtion alueelle ohjaama maakunnan kehittämisraha. Osaamiskeskusohjelma Uudenlaiseen klusteriajatteluun perustuvan osaamiskeskusohjelman toimintamallin kautta pystytään kehittämään maan sisäistä työnjakoa ja erikoitumista. Kanta- Häme on mukana kaikkiaan neljässä osaamisklusterissa, ja näissä kahden alueellisen osaamiskeskuksen perusrahoituksesta vastaa Hämeen liitto. Toteuttamiseen tarvitaan työpanos koordinointia varten ja valtion alueelle ohjaama maakunnan kehittämisraha Maakunnallinen ennakointi ja tietopalvelu Tietopalvelu ja ennakointi ovat Hämeen liiton avaintehtäviä koottaessa ja jäsennettäessä maakunnan kehittämisnäkemystä. Hämeen liitto palvelee kuntia ja maakunnan muita toimijoita hankkimalla, jalostamalla ja julkaisemalla tilasto-, paikka- ja muita tietoaineistoja. Aluekehityksen seuranta ja tilastojen ajan tasalla pito on jatkuvaa. Analysoidun tiedon näkyvyyttä lisätään mm. tilastollisten internet-sivujen välityksellä. Työ on käynnistynyt ja saatetaan loppuun vuoden 2009 aikana. Ennakointia ja siihen liittyvää tietoaineiston keräystä ja jalostamista tehdään useissa maakunnan organisaatioissa. Yksi Häme Open Campus (HOC) -hankkeen tavoitteista on maakunnallisen ennakoinnin verkoston ja toimintatavan luominen ja vahvistaminen. Hämeen liiton erityisiä ennakoinnin painopisteitä ovat maakunnan strategisen kehityskuvan muodostaminen, koulutustarpeen ennakointi sekä elinkeinoelämän tarpeiden huomiointi. Resurssit: Tietopalveluun liiton henkilöstön työpanosta sekä vuosina tutkimusaineistoon euroa/vuosi. HOC-hankkeen resurssit on käsitelty omassa luvussaan Maakuntasuunnitelma Hallitusohjelman mukaan kehittämispoliittista toimivaltaa siirretään kansanvaltaiseen ohjaukseen. Maakuntasuunnitelman rooli maakunnan kehittämissuunnan osoittavana strategisena suunnitelmana vahvistuu. Hämeen maakuntasuunnitelma tarkistetaan ja päivitetään hyväksyttäväksi maakuntavaltuuston syyskokouksessa Tarvittavat resurssit: Työpanosta kaikilta Hämeen liiton vastuualueilta vuonna 2009; HäMePro, Häme AB 10 11

12 Open Campus (HOC), maakunnan koulutusstrategia ja maankäytön kehityskuvat ovat tärkeitä rinnakkaisia toimia tuottaen sisältöä maakuntasuunnitelmaan Kansainväliset asiat Hämeen liiton kansainvälinen toiminta painottuu tulevaisuudessa entistä enemmän yritysten kansainvälistymisen edistämiseen yhteistyössä maakunnan muiden toimijoiden (mm. seutujen kehittämisyhtiöt, HAMK) kanssa. Hämeen liitto toimii kansainvälisen yhteistyön, rahoitushakemusten ja hankehallinnon asiantuntijana. Kansainvälisiä hankkeita toteutetaan yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa. Hämeen liitto on mukana kahdessa EU:n alueellisen yhteistyön ohjelmiin jätetyssä hankehakemuksessa, jotka voivat käynnistyä vuoden 2009 alussa: CREATOR (Interreg IV C, ikääntymisen mahdollisuudet yrittäjyydelle) ACCR (Itämeren alueen ohjelma, ilmastomuutokseen reagoiminen alue- ja paikallistasolla) Vuonna 2009 jätetään aiemmin toteutetun STIMENTohjelman (yrittäjyys ja kansainvälistyminen) tuloksien ja vahvuuksien hyödyntämiseen tähtäävä Move and Change -hankkeen hakemus Interreg IVC -ohjelmaan. Kaikki nämä hankkeet tukevat ja edistävät toteutuessaan maakunnan muiden toimijoiden kansainvälistymistä. Hämeen liitto toimii jäsenenä Euroopan alueiden järjestössä (AER) sekä Itämeren aluehallintojen yhteistyöverkostossa (BSSSC). Hämeen liitto ylläpitää Brysselissä EU-toimistoa yhdessä Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan kanssa. Vuonna 2009 painopisteenä on kansainvälisen hankevalmistelun tukeminen. Toimisto tiedottaa rahoitusmahdollisuuksista ja avustaa verkostoitumisessa, hankekumppaneiden löytämisessä sekä hakuprosessissa. Toimiston palveluja käyttävät Hämeen liiton lisäksi ja ennen kaikkea maakunnan muut toimijat. Resurssit: Hankkeille varataan omarahoitusosuus tutkimus- ja kehitysrahastosta (ACCR ja Move and Change n /v kumpikin, Creator 0 /vuosi). Hankkeiden toteutuessa niihin käytetään liiton henkilöstön työpanosta. Hämeen liiton osuus Brysselin toimiston kustannuksista on 40 %; vuonna 2009 noin Maakuntaohjelman toteuttaminen Maakuntahallituksen asettamat tavoitteet vuodelle 2009: Yritykset ja innovaatiot 1. Hämeen keskeiset kehittäjätoimijat edistävät ja toteuttavat yhdessä sovittuja strategisia linjauksia HäMePro-työhön perustuen 2. Hämeen liitto toimii maakunnallisen markkinoinnin koordinoijana, painopisteitä ja kohderyhmiä tiivistäen Osaaminen ja työllisyys 1. Maakunnan koulutusstrategia on päivitetty 2. Häme Open Campus (HOC) on käynnistynyt ja toimii maakunnan avoimena koulutus- ja tutkimustoiminnan verkostona 3. Hämeen liiton rooli ja vastuu maakunnan koulutusasioiden kehittämisessä on kirkastettu Kilpailukykyiset toimintaympäristöt 1. Maakuntakaavan päivityksen edellyttämät selvitykset ovat valmistuneet siten, että maakuntavaltuusto voi syyskokouksessaan päättää maakuntakaavan tavoitteista. 2. Asumisen maakunnallinen strategiatyö on käynnissä laajassa yhteistyössä. 3. Valtatie 2:n nopeustasoa voidaan nostaa 4. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan perustuva aiesopimus on allekirjoitettu ja sitä toteutetaan sopimuksen mukaisesti 5. Liiton ohjauksessa olevat maakunnalliset kehittämisen suunnitelmat valmistuvat aikataulussaan Yritykset ja innovaatiot HäMePro HäMePro on Hämeen keskeisten kehittäjätoimijoiden luoma maakunnan kehittämisen ammattimainen toimintamalli, joka on pysyvä ja uudistuva. Tavoitteena on että kehittäjien työ helpottuu ja vaikuttavuus lisääntyy. Hämeen liiton vetämään ja koordinoimaan työhön osallistuvat mm. seutujen kehittämisyhtiöt, teknologiakeskukset, Hämeen matkailu, oppilaitokset/tutkimus

13 laitokset (HAMK, MTT, HY), valtion kehittäjätoimijat (TE-keskus, Tiepiiri, Ympäristökeskus), kunnat, järjestöt (kauppakamarit, yrittäjäjärjestöt, ProAgria) sekä yksityisiä yrityksiä. HäMeProssa muotoutuu vuoden 2008 aikana maakunnan keskeisten kehittäjien yhteinen, elinkeinopainotteinen HäMepro-strategia, jossa ilmaistaan yhteinen tahto ja toiminnalliset tavoitteet sellaisissa asioissa, joissa maakunnan yhteinen tekeminen on onnistumisen edellytys. Tärkeimmiksi asioiksi prosessin tässä vaiheessa on katsottu: tuotantoklusterien ja innovaatioympäristön kehittäminen työvoiman saatavuus saavutettavuuden hyödyntäminen maakunnan kansainvälistäminen Häme-brändin rakentaminen ja markkinointi. Vuonna 2009 HäMePro jatkuu valittujen teemojen toteutuksena. Hämeen liiton rooli on voimia kokoava ja tavoitteita tarkentava. HäMepro-prosessiin liitetään myös myös asumisen HäMePro, jossa tavoitellaan laadultaan kansallisesti vetovoimaista asunto- ja palvelutarjontaa. HäMeProssa muodostuu siten maakunnan vetovoiman kannalta kaksi toisiaan tukevaa linjaa: työpaikkojen synty ja kehitys sekä asuntotarjonnan ja asukkaan palvelujen laatu ja laajuus. Asumisen edellytysten ja kilpailukyvyn vahvistamista kuvataan myös kohdassa HäMePron teemat sisällytetään mm. maakuntasuunnitelmaan ja maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaan. Resurssit: Liiton henkilöstön työpanosta, asiantuntijatililtä euroa vuodelle Tuotantoklusterien ja innovaatioympäristön kehittäminen Teollisten tuotantoklusterien kehittämistä jatketaan seutukuntia kokoavana yhteistyönä ainakin metalli- ja elintarvikealoilla sekä ympäristöliiketoiminnassa. Palvelualoilla tavoitteena on hyvinvointiklusterin vähittäinen muotoutuminen hoiva-, kulttuuri- ja matkailualan yrityksistä ja kehittäjätahoista. Innovaatioympäristön kehitystä jatketaan vuonna 2008 laadittujen strategisten tarkastelujen pohjalta ja tarvelähtöisen periaatteen mukaisesti. Maakunnan innovaatioympäristöön kuuluvien tutkimus-, koulutus- ja kehittäjäorganisaatioiden muodostama Ideamaakuntaryhmä kytketään osaksi Häme Open Campusta (HOC). Maakunnallinen markkinointi 2009 Tärkeimpänä tavoitteena on tukea strategiassa määriteltyä tavoitetta; uudistaa ja nostaa maakunnallinen markkinointi uudelle, entistä korkeammalle tasolle. Vuonna 2009 markkinoinnin painopisteitä tiivistetään. Matkailun ja rekrytoinnin ohella painotetaan asumista silloin kuin se on tarkoituksenmukaista. Markkinointikampanjoihin ja näkyvyyteen varataan riittävästi panoksia. Matkamessut ja matkailun brändiesite sisältyvät vuoden 2009 toimiin. Yleisen imagomarkkinoinnin lisäksi panostetaan tiiviisiin kohderyhmiin. Tutkimusta ja Kuva: Pirjo Orava internetin (www.hame.fi) hyödyntämistä vahvistetaan. Pitkäjänteistä markkinoinnin suunnittelua jäntevöitetään. Markkinointitoimenpiteiden yksityiskohdat päätetään ohjausryhmässä, jossa on seutukuntien nimeämän edustuksen lisäksi Hämeen Matkailun, Hämeen ammattikorkeakoulun sekä työvoimaviranomaisen edustajat. Hanketta käsitellään vuoden mittaan useissa kunnanjohtajakokouksissa ja maakuntahallituksen kokouksissa. Resurssit: Vuosina maakunnan kehittämisrahaa euroa vuodessa sekä seutukuntien kehittämisyhtiöiden kautta kanavoituvaa kuntarahoitusta euroa vuodessa. Lisäksi tavoitellaan vähintään euroa yksityistä rahoitusta vuodessa. AB

Hämeen liiton julkaisu 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015

Hämeen liiton julkaisu 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Hämeen liiton julkaisu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja talousarvio 2014

Hämeen liiton julkaisu 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja talousarvio 2014 Hämeen liiton julkaisu 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja talousarvio 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja talousarvio 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2004-2006. Talousarvio 2004 Hämeen liiton julkaisu IB:57 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2004-2006 1

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2004-2006. Talousarvio 2004 Hämeen liiton julkaisu IB:57 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2004-2006 1 Häme Region Toiminta- ja taloussuunnitelma 2004-2006 Talousarvio 2004 Hämeen liiton julkaisu IB:57 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2004-2006 1 2 HÄMEEN LIITTO Toiminta- ja taloussuunnitelma 2004-2006 Talousarvio

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen liiton julkaisu 2010 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu internetissä: www.hameenliitto.fi

Lisätiedot

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011 taloussuunnitelma2009_kansi_valtpage 1 18.11.2008 13:26:41 Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011 C M Y CM MY CY CMY K sekä Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu

Lisätiedot

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2010 2012

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2010 2012 Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2010 2012 sekä Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 127 ISBN 978-951-594-345-3 ISSN 0788-7051 Sähk. ISBN 978-951-594-346-0 TOIMINNAN

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 40-2006 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Helsinki 2006 Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto : 1 Uudenmaan liiton

Lisätiedot

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON HÄMEEN KESÄYLIOPISTON TOIMINTASTRATEGIA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2009-2013 HÄMEEN KESÄYLIOPISTO 2013 Hämeen kesäyliopisto on alueellinen ympäri vuoden toimiva vapaan sivistystyön oppilaitos, joka on erikoistunut

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2012 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu:

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2003-2005

TALOUSSUUNNITELMA 2003-2005 TALOUSSUUNNITELMA 2003-2005 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2003 KESKI-SUOMEN LIITTO 1 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin 014-652 200, vaihde Yhteydet:

Lisätiedot

Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto

Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 36-2005 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto Helsinki 2005 Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto : 1 Uudenmaan liiton

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liiton toimintakertomus 2014 Maakuntahallitus 16.2.2015

Keski-Pohjanmaan liiton toimintakertomus 2014 Maakuntahallitus 16.2.2015 Maakuntahallitus 16.2.2015 KESKI-POHJANMAAN LIITON TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2014 1 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1.1 Maakuntajohtajan katsaus...

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2000-2002 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2000

TALOUSSUUNNITELMA 2000-2002 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2000 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 78 TALOUSSUUNNITELMA 2000-2002 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2000 Jyväskylä 1999 2 Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100, Jyväskylä Puhelin 014-65200,

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2004 sekä taloussuunnitelma 2005-2006

Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2004 sekä taloussuunnitelma 2005-2006 Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2004 sekä taloussuunnitelma 2005-2006 Kuopio 2003 ISSBN 952-5188-46-9 ISSN 1238-5514 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2 2. LIITON TOIMINTA-AJATUS JA

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITTO. Toimintasuunnitelma talousarvio 2002 sekä taloussuunnitelma 2003-2004

POHJOIS-SAVON LIITTO. Toimintasuunnitelma talousarvio 2002 sekä taloussuunnitelma 2003-2004 POHJOIS-SAVON LIITTO Toimintasuunnitelma talousarvio 2002 sekä taloussuunnitelma 2003-2004 Pohjois-Savon liitto Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2002 sekä taloussuunnitelma 2003-2004 Kuopio 2001 ISSBN

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Maakuntajohtajan esitys 11.11.2014 Maakuntahallitus 17.11.2014 Maakuntavaltuusto 26.11.2014 1. JOHDON KATSAUS SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEISIIN...

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2010 1 (32)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2010 1 (32) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2010 1 (32) Aika: 21.6.2010 klo 10.00 12.15 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 84 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014 Mäntsälä hyvinkää järvenpää pornainen Vihti nurmijärvi Tuusula Kerava Sipoo Kirkkonummi SISÄLTÖ SIVU Kohti ketteriä ja houkuttelevia uusia kaupunkeja 3 1 KUUMA-YHTEISTYÖ

Lisätiedot

Pirkanmaa. Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa SIVU 10 1/2011. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA

Pirkanmaa. Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa SIVU 10 1/2011. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA 1/2011 www.pirkanmaa.fi Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA KUVAT: JARI SALONEN, HANNU VALLAS, KIRSTI PALOKANGAS Budjettitavoitteissa liikenne ja keskusareena SIVU 6 Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa

Lisätiedot

Uudenmaan liiton TALOUSARVIO 2015 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017. Minun maisemani Uudellamaalla -valokuvakilpailun 1.

Uudenmaan liiton TALOUSARVIO 2015 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017. Minun maisemani Uudellamaalla -valokuvakilpailun 1. Minun maisemani Uudellamaalla -valokuvakilpailun 1. sija Krister Majander: Kevään viimeiset Mummolan mäki. Marraskuun ensilumesta toukokuun viimeisiin laskuihin. Itse kolatut hyppyrit. Maisema täynnä intohimoa.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2006

Toimintakertomus 2006 Toimintakertomus 2006 KESKI-SUOMEN LIITTO JULKAISU C 116 ISBN 978-951-594-293-4 SÄHK. ISBN 978-951-594-294-2 KESÄKUU 2007 ISSN 0788-7051 JULKAISUTIEDOT Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista - Pöytäkirja 13/2007 1 (35)

Hämeen liitto Esityslista - Pöytäkirja 13/2007 1 (35) 1 (35) Aika: 17.12.2007 klo 10.00 Paikka: Sokos Hotel Vaakuna Possentie 7 Hämeenlinna 199 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...2 200 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...2 201 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Elinvoimaiset kunnat ja alueet

Elinvoimaiset kunnat ja alueet Elinvoimaiset kunnat ja alueet Esipuhe Alueellisen kehittämisen keskeisiä tavoitteita on tukea yrittäjyyden ja tuotantotoiminnan edellytyksiä kunkin alueen omiin vahvuuksiin perustuen sekä luoda viihtyisiä,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 10/2006 13.11.2006 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 13.11.2006 klo 8.30 10.20 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Kokoustiedot... 1 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 129 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 130 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi. Työryhmän raportti

Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi. Työryhmän raportti Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi Työryhmän raportti Alueiden kehittäminen 6/2004 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 4.2.2004 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot