Perhetyö koulussa. Mervi Uusimäki Mervi Uusimäki 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perhetyö koulussa. Mervi Uusimäki 2006. Mervi Uusimäki 2006"

Transkriptio

1 Perhetyö koulussa

2 Alkupohdintoja 1. Millaiseksi näet opettajan työn tällä hetkellä? 2. Mitä on yhteistyö? kenen kanssa tehdään? 3. Mitä on perhetyö?

3 Yhteistyö perhetyö pedagogiikka Mitä se opettajan työ on?

4 Perhetyön analyysin aineisto 13 ryhmähaastattelua osallistujia yhteensä 53, kussakin ryhmässä 1-7 henkeä kukin ryhmähaastattelu kestoltaan 1-2 tuntia 2 vanhempien, 2 johdon edustajien, 2 sidosryhmien ja 7 työntekijöiden ryhmää (koulut, päivähoito, sosiaalityö, terveydenhuolto, nuorisotyö, kotipalvelu, perhetyö) ryhmähaastattelun osallistujat toimivat samalla kaupunginosa-alueella kutsu lähetettiin koko asuinalueen työntekijöille ja johdon edustajille sekä perhetyön kanssa tekemisissä oleville vanhemmille, joista osallistujat valikoituivat vapaaehtoisuuden pohjalta litteroitua aineistoa Mervi on Uusimäki noin sivua

5 Tutkimuksen kulku ja toteutuminen kirjallisuuden ja empiirisen aineiston analyysissä Kirjallisuus ja asiakirjat Ryhmähaastattelujen aineisto, jaettiin seuraavasti yli 20 erilaista tapaa luokitella Käsite Nykyhetki Tulevaisuus Perhetutkimuksen päivillä esitetyt, tiivistetyt alustavat luokitukset, 9 luokkaa: taustaorganisaatio, toteutuspaikka, työmenetelmä, fokus/kohde, perheen ja ammattilaisen suhde, työmuoto, funktio/tehtävä, tarve, taustaorientaatio/viitekehys Taulukko 1: Kooste käsitteestä; missä, kuka, miksi, millaista, mihin, minkä takia, miten ja mitä on perhetyö? Luokittelua Käsite; välillinen/välitön, perhetyö/-palvelu Taulukko 2: Kooste nykyhetkestä; millä eri sektoreilla ja millaista perhetyötä Toteutus; kohde, työmuoto- ja menetelmä, tehtävä, perhetyöntekijä, perheen ja ammattilaisen suhde Taulukko 3: Kooste tulevaisuudesta; mihin sijoittuu, millaista, missä, mikä on kohde, kuka ja yleistä Toteutus ja toimivuus eri sektoreilla; sosiaalityö, päivähoito, terveydenhuolto, kotipalvelu, erityis- ja muut palvelut, järjestöt, seurakunta, verkostot Perhetyön malli ja tulevaisuus: mihin sijoittuu palvelujärjestelmässä, suhde moniammatilliseen yhteistyöhön, perhekeskeisyys, interventiota perheeseen Raportti

6 Tutkimuksen kulku ja toteutuminen kirjallisuuden ja empiirisen aineiston analyysissä Kirjallisuus ja asiakirjat Ryhmähaastattelujen aineisto, jaettiin seuraavasti yli 20 erilaista tapaa luokitella Perhetutkimuksen päivillä esitetyt, tiivistetyt alustavat luokitukset, 9 luokkaa: taustaorganisaatio, toteutuspaikka, työmenetelmä, fokus/kohde, perheen ja ammattilaisen suhde, työmuoto, funktio/tehtävä, tarve, taustaorientaatio/viitekehys Luokittelua Käsite Nykyhetki Tulevaisuus Taulukko 1: Kooste käsitteestä; missä, kuka, miksi, millaista, mihin, minkä takia, miten ja mitä on perhetyö? Taulukko 2: Kooste nykyhetkestä; millä eri sektoreilla ja millaista perhetyötä Kertomuksia perhetyöstä: eri ammattiryhmien tuottamat kertomukset perhetyöstä; kirjoitetaan kertomuksiksi Taulukko 3: Kooste tulevaisuudesta; mihin sijoittuu, millaista, missä, mikä on kohde, kuka ja yleistä Raportti

7 Mihin perhetyö yhdistettiin ryhmähaastatteluissa? sost koulu ph th kotip er.pal proj järj srk verkostot muut opettajat nuorisotyö johdonedustajat perhetyöntekijät vanhemmat päivähoito terveydenhoitajat järjestöt kotipalvelu sosiaalityöntekijät seurakunta Yhteensä

8 Kuvio perhetyön määritteleminen eri sektoreille; mihin sektoriin perhetyö liitettiin vahvimmin jokaisessa ryhmähaastattelussa Järjestöt Sosiaalityöntekijät Perhetyöntekijät Nuorisotyöntekijät Terveydenhoitajat Vanhemmat Järjestöt Sosiaalityö Verkostot Päivähoito Kotipalvelu Terveydenhuolto Seurakunta Koulu Kotipalvelu Opettajat Seurakunta Päivähoidon työntekijät Johdon edustajat

9 Perhetyö koulussa erityisesti muiden kuin opettajien tekemää työtä; tukihenkilöt, kuraattorit, terveydenhoitajat, psykologit, avustajat opettaja vie lapsen asioita eteenpäin opettajat tekevät yhteistyötä perheen kanssa osa opettajista hakenut lisäkoulutusta perheen kohtaamiseen koulujen oppilashuollolliset palvelut koetaan perhetyöksi koulu verkostoituu perheen kanssa lapsen kasvun ja oppimisen edistämiseksi voisiko koulut toimia varhaisen puuttumisen paikkoina?

10 Perhetyö koulussa opettajat eivät kajoa perheiden yksityisyyteen palaverit koululla tehtävänä lapsen opettaminen ja kasvattaminen opettajilla ei kompetenssia eikä resursseja perhetyöhön vie asioita eteenpäin, vai viekö? hyväksyykö koulu sisälleen muita toimijoita?

11 Perhetyö koulussa ennalta ehkäisevästä korjaavaan; ennalta ehkäisevän työn osuus vähentynyt kontrollin näkökulman vahvistumista? lapsen paikka, mutta perheisiin vähän kontaktia infoa negatiivisista asioista vai vuorovaikutteisuutta? resurssit toimia perheiden kanssa iltapäiväkerho koulut perheet enemmän yhteistyötä perheiden kanssa mahdollisuuksia jonkin verran varhaiseen puuttumiseen leirit, kerhot, tapaamiset, yhteiset illat ja tapahtumat koetaan perhetyöksi, joista hyvää palautetta matalan kynnyksen toimintaa

12 Perhetyötä Interventio perheeseen vahvaa Sosiaalityön perhetyö Korjaava ja tehostettu perhetyö Yksilö Erityispalvelut ja muut palvelut Päivähoidon ja terveydenhuollon palvelut kp Koulut Nuorisotyö Erityispalvelut, muut palvelut Varhainen puuttuminen Perhepalvelua kp Ennalta ehkäisevä perhetyö ja varhainen tukeminen Nykytilanne Järjestöjen, seurakunnan ja verkostojen perhetyö riippuen niiden määrittelystä ja suuntauksesta Ei interventiota perheeseen Välitön perhetyö Välillinen perhetyö Yhteisö, perhe

13 Perhetyötä Interventio perheeseen vahvaa Yksilö Erityis-, erillis- ja erikoispalvelut Sosiaalityön perhetyö Korjaava ja tehostettu perhetyö Nuorisotyö Varhainen puuttuminen Erityis-, erillis- ja erikoispalvelut Koulut Päivähoidon ja terveydenhuollon palvelut Kotipalvelu Perhepalvelua Ennalta ehkäisevä perhetyö ja varhainen tukeminen Ei interventiota perheeseen Tulevaisuus Verkostojen, järjestöjen ja seurakunnan perhetyö riippuen niiden määrittelystä ja suuntauksesta Välitön perhetyö Välillinen perhetyö Yhteisö, perhe

14 Perhetyön luonnehdintaa 1) on oma ammattikuntansa ja sektorinsa 2) kokonaisvaltaista, ei koske yhtä tiettyä ammattikuntaa, mukana kaikilla sektoreilla pirstaleista, esiintyy monella eri sektorilla toisaalta onko sektoroitunut palvelujärjestelmä liian spesialisoitunutta, vaatii aina tiettyä koulutusta ja ammatillisuutta, mikä ei oikein sovellu perhetyön todellisuuteen kenellä vastuu?, perheen pompottelua? miten sijoittuu sektorin perustyöhön nähden? 3) moniammatillinen toimintamalli ja yhteistyö vaatii voimavarojen ja yhteistyömallien kehittämistä ja kokoamista; tarpeet, tavoitteet, keinot ja resurssit uudella tavalla yhteen, mitä koordinoi joku taho keskitetysti 4) perhekeskeinen työote 5) tarvitsee intervention perheeseen

15 Perhetyö vs. yhteistyö perheen tiedostamista taustalla perheen huomioimista taustalla yhteistyötä perheen kanssa perheeseen vaikuttamista perheeseen puuttumista

16 Opettajien kertomus perhetyöstä tulevaisuudessa Perhetyö, niin minulla on työn kautta tullu, mää olin pitkän aikaa edellisessä koulussa, niin siellä toimi tämmönen perhetyöntekijä. Mää sain sillä tapaa siitä kuvaa, että tietyssä perheessä, jossa äitin voimat uupuu ja on useampia koululaisia, niin perhetyöntekijä oli siellä niinku tavallaan varahenkilö (myöntelyä) vei lapsia harrastuksiin tai lähtivät virkistysmatkalle. Se oli sitä apua. Se tuntu kyllä tosi hyvältä. (H1,H2) Just tämmösiä, perheen jatkuvaa. Jos aatellaan niin käytännön työssähän pystyy varmasti olemaan siellä perheessä mukana tiskaamassa, laittamassa, siivoomassa ja auttamassa varmaan vähän vähemmälläkin koulutuksella, kun on vain suuri sydän, suvaitsevainen ja on jossain hommassa. Mutta taas sitt semmonen, joka sitt pitäs vähän niinku suunnitella ja ohjata ja miettiä niitä tiettyjä resursseja ja mihin teijän pitäis, niin kyllä sitten siinä pitää olla avuksi osaamista aika paljonki. (H1,H1) Tietoo sitte, että mitä kaikkia voi käyttää perhe, ett asumistuet ja lisät ja kaikki tämä taloudellinen puolen hoitaminen. Ja samoin sitten, että vielä potkia sitten, kans koulutuksiin ja kursseille. Kyll ne vaatii tosi paljon (H1,H2) ett siinä on niin monta tasoa (H1,H1) haasteita on kyllä paljon (H1,H2)

17 Opettajien kertomus perhetyöstä tulevaisuudessa No osaamista sillä tavalla tietenkin, yleensä ei tartte koulutusta. Jos me ollaan esimerkiksi opettajia niin, jos me ollaan luonteeltaan semmosia, ett me osataan olla avoimia ja hyväksyä, suvaitsevaisia ja että jaksetaan nähä se semmonen ihmisen hätä ja ymmärtää ett sen on paha olla, niin sehän on jo hirveenkin tärkeetä. Ja sitten tietenkin koulutusta, niin en mää ainakaan opettajankoulutuslaitoksessa oo silloin kauheen kauan sitten ainakaan saanu yhtään mitään tähän juttuun. (H1,H1) Kokemuksen kautta (H1,H2) kokemuksen kautta, kantapään kautta ja sitten tietyntyyppinen ihmispersoona on, joka sitä tekemään ilman, että se ahdistuu.(h1,h1)---- Ihan niinku sää sanoit, se on tyypistä kiinni (H1,H2) mutt se on varmaan sitte sitä, ett jos aatellaan, ei opettaja niin kai se sitte on, äkkiä tullee ainaki mulle mieleen, ett se joku tämmönen suuri sydäminen sosiaalikasvattaja (H1,H1) myöntelyä (H1,H2 ja H3)

18 Moniammatillinen, alueellinen yhteistyö - perhekeskeisyys Perhepalvelut Perhetyö Perhekeskus - perhetuki - tai perhetyöpalvelut 1. Taso Kotipalvelua - - kaikille - ilman tarve - harkintaa - tulosidonnaisuus -kodin - ja lastenhoito - usein perheille ekstra hyvinvointia 2. Taso Perhe(tuki)palvelua, - ilman lastensuojelun asiakkuutta - monimuotoista, -tahoista - tilapäistä tukea ja apua - asiakas määrittelee pääasiassa tarpeen - kasvatus, arkityöt, virkistys, keskustelu, loma, ryhmätoiminnot, perhetyöntekijä kotiin, vaihtoehtoisia toimintamuotoja jne. 3. Taso Perhetyö, - lastensuojelun asiakkuus mukana - monimuotoista - pitkäkestoista - selkeä haitta tai ongelma, johon vaikutetaan - tukea, apua, hoitoa - tavoitteellisuus, suunnitelmallisuus - usein viranomainen määrittelee tarpeen 4. Taso Korjaava perhetyö, sijaishuollon kautta - liittyy huostaan - ottoihin ennen, jälkeen tai aikana - perhetyö, -huolto, -neuvonta, -terapia - korjaa ongelmia - usein yhteistyötä erityispalveluiden kanssa Kotipalvelu päävastuu 1.taso Seura kunta Järjestöt Erityispal velut Nuori sotyö Koulut P äivähoito; päävastuu 2.taso Terveyden huolto; päävastuu 2.taso Sosiaalityö; päävastuu 3. ja 4. taso Interventio perheeseen vahvistuu

19 Mikä on perheen oma asema yhteistyössä/perhetyössä?

20 Opettajien kertomus perhetyöstä tulevaisuudessa Itekki ollu jossaki palavereissa, jotka on tuntunu hirveen hassuilta. Että on yksi pieni ihminen ja äiti ja toistakymmentä moniammatillista ihmistä ympärill rillä (myöntely ntelyä taustalla) pommittaa ja sannoo ja höpöttää.. Niin määm oon miettiny ite ihan oikeesti,, että onko tuokaan ennää oikeen ihmisarvon tuntusta.. Että eikö jotaki outoo siinä on. Että meillä nyt ammutaan yli näissn issä kauheissa auttamisjutuissa. Nyt pittäis is olla enempi joku, joka ihan oikeesti ottaa sen äitin tai sen perheen huostaan sillä tavalla, että se on apuna kaikissa ja kulukee mukana ja auttaa tietyissä,, että päästään niinku homma hoitaan. (H1,H1)

21 "Jotta pienet purot voisivat muodostaa mahtavana virtaavan joen, on niiden ensin löydettävä tiensä yhteiseen uomaan. Samalla on kuitenkin huolehdittava, ettei kukaan huku tulvivan virran alle

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20. Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI?

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20. Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI? Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20 Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI? Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu 2005 Julkaisija: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Sitran selvityksiä 88 Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Systeemi avaruudesta? Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 88 ISBN 978-951-563-907-3 (nid.) ISBN 978-951-563-908-0 (PDF) www.sitra.fi

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Ilkeät ongelmat ja auttamistyö

Ilkeät ongelmat ja auttamistyö 1 IX Bruno Sarlin työseminaari, Huoltaja-säätiön 60-vuotisjuhlaseminaari 21.11.2013 Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus: Haasteet opetukselle ja tutkimukselle Päivi Kivelä & Pekka Lund,

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Helisniemi-Närvä, Sari 2013 Laurea Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Sari Helisniemi-Närvä Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto ry:llä käynnistyi vuonna 2012 kolmivuotinen Lapsi ja ero -kehittämishanke,

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Nuorten osallisuus lastensuojelun avohuollon sosiaalityön asiakassuunnitelmissa

Nuorten osallisuus lastensuojelun avohuollon sosiaalityön asiakassuunnitelmissa KÄYTÄNTÖTUTKIMUS Nuorten osallisuus lastensuojelun avohuollon sosiaalityön asiakassuunnitelmissa 30.9.2011 Anna Nádasi IDEA tutkimukseni idea pohjautuu alueen lastensuojelutiimien kehittämistehtäviin (nuorten

Lisätiedot

Koettiin olevamme se perhe...

Koettiin olevamme se perhe... Koettiin olevamme se perhe... Ehjä Perhe Vankiperheiden vertaisryhmätoiminnan arviointi Tarja Sassi & Petra Huhtimo KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Monisteita 1/2009 Koettiin olevamme se perhe... Ehjä Perhe

Lisätiedot

Mitä nuoret ajattelevat nuorisotakuusta? Allianssin Onnistunut nuorisotakuu -selvityshankkeen tuloksia

Mitä nuoret ajattelevat nuorisotakuusta? Allianssin Onnistunut nuorisotakuu -selvityshankkeen tuloksia Mitä nuoret ajattelevat nuorisotakuusta? Allianssin Onnistunut nuorisotakuu -selvityshankkeen tuloksia Projektipäällikkö, VTL Suvi Ervamaa suvi.ervamaa@alli.fi Nuorisotakuun tulevaisuuspaja 15.5.2014 Aikataulu

Lisätiedot

Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo

Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta Olen niin onnekas, että mulla on sut Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta 1 Aluksi Pelastakaa Lapset -järjestön lastensuojelutyö perustuu haluun turvata lapsen oikeus perheeseen

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Starttiraha yksinyrittäjän arjessa toiminnan ja toimeentulon tukena 1 "Starttiraha oli ehdottoman tärkeä meille, et muodosti aika

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Projektin ulkoisesta arvioinnista. Minna Veistilä 10.10.2014

Projektin ulkoisesta arvioinnista. Minna Veistilä 10.10.2014 Projektin ulkoisesta arvioinnista Minna Veistilä 10.10.2014 Tänään kerron Vauvan taika hankkeen ulkoisen arvioinnin tavoitteista, sisällöstä, menetelmistä, toimintatavasta ja toimijoista, mutta erityisesti

Lisätiedot

Valma- projekti 2007 2010 Tutkimusraportti Tiina Nykky Tammikuu 2009

Valma- projekti 2007 2010 Tutkimusraportti Tiina Nykky Tammikuu 2009 Että en minäkään esimerkiksi pienenä tyttönä toivonut että voi että kun minusta tulisi alkoholisti. Muutosvalmius ja kohtaamiset palvelujärjestelmässä päihdeasiakkaiden kokemina. Valma- projekti 2007 2010

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

tiloina Antti Kivijärvi Tutkija UEF/Nuorisotutkimusverkosto kivijarv@uef.fi

tiloina Antti Kivijärvi Tutkija UEF/Nuorisotutkimusverkosto kivijarv@uef.fi Nuorisotalot nuorten vapaa ajan tiloina Antti Kivijärvi Tutkija UEF/Nuorisotutkimusverkosto k kivijarv@uef.fi Nuorisotalotyö kunnissa Vuosikymmenten hegemoninen asema kunnallisessa nuorisotyössä murenemassa?

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Pia Henttonen - Tuula Puranen Kun perhe tarvitsee tukea. Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti

Pia Henttonen - Tuula Puranen Kun perhe tarvitsee tukea. Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti Pia Henttonen - Tuula Puranen Kun perhe tarvitsee tukea Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Teksti: Pia Henttonen ja Tuula

Lisätiedot