ThermiSol Platina Pi-Ka Suunnitteluohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ThermiSol Platina Pi-Ka Suunnitteluohje"

Transkriptio

1 Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka Ohjeessa esitellään ThermiSol Platina Kattoelementin rakenne ja annetaan yleisohjeet sen käytöstä pientalojen yläpohjissa. Ohje sisältää neuvoja yläpohjan suunnitteluun ja elementin mittakuvien laadintaan.

2 Platina Pi-Ka 2 1. Esipuhe Elementin rakenne ja ominaisuudet Elementin rakenne Komponenttien ominaisuudet Lämmöneristävyys Ääneneristävyys Rakennusfysikaalinen tarkastelu Palotekninen toimivuus Palotekniset vaatimukset Osastointi Hormien läpivienti Aukot Valmistuskaaviot / taulukot Elementtikaavio Leikkauskuva Vakioelementti Sovite-elementti Tukipisteet Räystäät Tuotanto Elementin mittakuvat Elementtiluettelo Lähteet... 22

3 Platina Pi-Ka 3 1. Esipuhe ThermiSol Platina Kattoelementti on suunniteltu pohjoismaisiin pientaloihin. Sen suunnittelun lähtökohtana ovat olleet energiatehokkuus, sekä uudet rakentamismääräykset. Uusi elementti soveltuu käytettäväksi erinomaisesti passiivi- ja matalaenergiarakentamiseen. Elementin pääasiallinen käyttökohde ovat harjakattoiset asuin ja vapaa-ajanrakennukset ja se soveltuu myös rivitalojen yläpohjarakenteeksi. Elementti voidaan yhdistää sekä puu-, että kivirunkoisiin pientaloihin. Yksiaukkoisena sillä päästään 5,8 metrin jänneväliin, jolloin elementin lämpöeristetyn osan kokonaispituus on 6 metriä. ThermiSol Platina Kattoelementin perusosa on tyypillinen sandwich-rakenne, jossa ohuet pintalevyt liitetään kevyempään ja oleellisesti pintalevyjä paksumpaan ytimeen. Elementin yläpuoliseen pintalevyyn kiinnitetyt pintajäykisteet antavat elementille lisäjäykkyyttä ja muodostavat räystäiden tukirakenteen, sekä tuuletustilan varsinaisen vesikatteen alle. Korkean tuuletustilan ansiosta vesikatteeksi soveltuvat niin tiili, pelti kuin bitumikatteet. Elementtien asentaminen työmaalla on helppoa kehitetyn kiinnitysmenetelmän ansiosta. Tavanomaisen pientalon yläpohjan elementit saadaan asennettua ja saumat tiivistettyä helposti yhden asennuspäivän aikana. Tämän jälkeen talon muut rakenteet ovat säältä suojassa ja talon lämmittäminen voidaan aloittaa jo samana päivänä. Läpivientien tekeminen elementtiin onnistuu tavallisilla puuntyöstöön soveltuvilla työkaluilla, ja ne voidaan tehdä elementtiin ilman erillistä suunnittelua, jos ne eivät katkaise pintajäykisteitä. Tämän suunnitteluohjeen perusteella rakennesuunnittelija osaa huomioida elementin vaatimukset yläpohjan tuennasta ja laatia elementtien tuotantoa varten oikeanlaiset mittakuvat. Ohjetta tulee pitää yleisluontoisena ja rakennesuunnittelijan tulee tarkastella kutakin kohdetta aina tapauskohtaisesti. Päivitetty suunnitteluohje löytyy :n internetsivuilta (www.thermisol.fi)

4 Platina Pi-Ka 4 2. Elementin rakenne ja ominaisuudet 2.1 Elementin rakenne Elementin rakenteen muodostavat kuvan 1 mukaisesti puukomponentit, sekä eristeydin. Pintalevyt ja ydin ovat jokaisessa elementissä saumattomia, jolloin rakenteessa ei pituussuunnassa ole epäjatkuvuuskohtia. Elementin eristetyn osan pituus on enimmillään 6 metriä. Kuva 1 Elementin poikkileikkaus Komponentit yhdistetään toisiinsa käyttämällä testattuja polyuretaaniliimoja. Eristeen ja pintakomponenttien rajapinnassa käytetään PU-liimaa ja puukomponenttien liitoksessa se on rakenteelliseen liimaukseen hyväksyttyä liimaa. Elementin ydintä vahvistetaan kokoonpanovaiheessa pintajäykisteiden alle asetettavilla vahvikepuilla. Ne kantavat kuormia normaalien kuormitustapausten ylittyessä, esimerkiksi lumiesteeseen kinostuvan lumen myötä. Elementin kiinnityksessä talon runkoon ja toisiin elementteihin hyödynnetään sen pinnoissa olevia 15 mm paksuja Kerto -Kate levyjä. Kaikissa kiinnityksissä tulee huomioida viilujen syysuunnat, sekä ohjeet Kerto-tuotteiden kiinnityksestä mekaanisilla kiinnikkeillä. Elementin pituussuuntainen poikkileikkaus on kuvan 2 mukainen. Elementin päissä olevat viisteet määräytyvät kattokulman ja seinärakenteen vahvuuden mukaan ja ne tehdään tehtaalla mittakuvien mukaisesti. Kuva 2 Elementin pituusleikkaus

5 Platina Pi-Ka 5 Elementtien välisissä saumoissa käytetään hengittävää ja vettähylkivää joustavaa saumaeristettä. Se asennetaan tehtaalla valmiiksi, siten että saumaeristeen ja elementin yläpinnan väliin jää 50 mm tuuletusväli (kuva 3). Tuuletuskanava mahdollistaa saumaan asennusaikana mahdollisesti kertyneen kosteuden kuivumisen seinältä talon harjalle. Pehmeä eriste mahdollistaa asennusvaran (10 20 mm), jolla voidaan poistaa rakenteiden mittavirheitä. Kuva 3 Elementtien välinen sauma Elementin yläpinnassa olevat 51x100mm² Kerto-S puut jäykistävät elementtiä ja niiden elementin eristetyn osan ylittävä osuus muodostaa talon sivuräystäiden kannattajat. Jäykistävän vaikutuksen takia läpiviennit tulee tehdä niiden väliin tai jäykisteet asennetaan tehtaalla mittakuvien vaatimaan paikkaan läpiviennit huomioiden. Yläpohjan läpiviennit sekä jiirit tehdään työmaalla puuntyöstöön soveltuvilla työkaluilla. 2.1 Komponenttien ominaisuudet Elementin ytimessä oleva harmaa eriste on sertifioitua ThermiSol Platina -eristettä. Eristeen materiaaliominaisuudet on esitelty taulukossa 1. Elementin toimintaan osana rakennuksen yläpohjaa eniten vaikuttavia tekijöitä ovat lämmönjohtavuus- ja lujuusarvot.

6 Platina Pi-Ka 6 Taulukko 1 Platinan materiaaliarvot VTT-C Elementin pinnoissa käytettävät komponentit ovat kotimaista sertifioitua Kertopuuta. Se valmistetaan havupuutukeista sorvatuista viiluista ristiin liimaamalla. Viilujen paksuus on noin 3 mm ja ne ladotaan siten, että pintaviilujen syysuunta on aina levyn pituussuuntaan. Kertopuun käyttö elementin pintakomponentteina on mahdollistanut sen, ettei elementin pituussuunnassa ole lainkaan epäjatkuvuuskohtia. Tämän ansiosta elementin käyttäytyminen kuormitustilanteissa 6 metrin jännevälillä on hallittua. Elementin pintajäykisteinä käytettävien Kerto-S puiden materiaaliarvot löytyvät taulukosta 2 ja 3. Pintalevyinä oleva Kerto-Kate levy on samaa kuin taulukossa 2 esitelty Kerto-Q levy, mutta siinä on vähemmän viiluja päällekkäin. Taulukko 2 Kerto-tuotteiden suunnitteluarvot Kerto-S ja Kerto-Q VTT:n sertifikaatti184/03

7 Platina Pi-Ka 7 Taulukko 3 Kerto-tuotteiden jäykkyysominaisuudet Kerto-S ja Kerto-Q VTT:n sertifikaatti184/03 Kerto-Kate levyn ominaisuudet ovat esitelty taulukossa 4 ja elementissä käytetään 5 viilusta liimattua 15 mm paksua levyä. Taulukko 4 Kerto-Kate Sertifikaatti VTT-C Elementin lujuusominaisuudet on tutkittu sen maksimijännevälillä ja kokeiden perusteella se toimii myös loivilla kattokaltevuuksilla. 2.3 Lämmöneristävyys Vuoden 2010 alussa voimaan tulleet rakentamismääräykset asettivat yläpohjarakenteille uudet U-arvovaatimukset. Tämän hetkinen minimivaatimus yläpohjan U-arvoksi on 0,09 W/m²K ja se

8 Platina Pi-Ka 8 saavutetaan taulukon 5 mukaisella rakenteella. Tällöin elementissä käytetään 330 mm paksua Platina-ydintä elementin kokonaispaksuuden ollessa pintajäykisteineen 460 mm. Taulukko 5 Yläpohjarakenteen U-arvotaulukko normaalitasolle paksuus d λ- design R U RAKENNE m W/mK m²k/w W/m²K Ulkopinnan lämmönvastus 0,04 Kerto-Kate 0,015 0,11 0,14 Platina 0,33 0,031 10,65 Kerto-Kate 0,015 0,11 0,14 Suljettu ilmaväli 0,048 0,16 Höyrynsulku 0,02 Sisäpinnan lämmönvastus 0,1 Edelliset yhteensä (U- arvo ilman korjauksia) 11, ,08898 Saumojen yms. vaikutus 0,00600 U-arvo kun korjaukset huomioitu 0,09498 Ilmoitettava U-arvo 0,09 Lämmöneristeen kokonaispaksuus 378 mm Tavoiteltaessa matalampaa energiatasoa, voidaan elementin alapinnassa olevaan asennustilaan asentaa lisäeristystä. Tällöin peruselementilläkin saavutetaan parempi U-arvo yläpohjassa ja raskaammilla lisäeristeillä voidaan parantaa myös yläpohjan akustisia ominaisuuksia. Pyrittäessä perusratkaisua parempaan eristystasoon voidaan elementin ytimen paksuutta kasvattaa 330 mm 400 mm:n. Tämän rakenneratkaisun U-arvolaskelma on esitelty taulukossa 6, jolloin yläpohjan U-arvo on 0,07 W/m²K tasolla. Taulukko 6 Yläpohjarakenteen U-arvotaulukko matalaenergiatasolle paksuus d λ- design R U RAKENNE m W/mK m²k/w W/m²K Ulkopinnan lämmönvastus 0,04 Kerto-Kate 0,015 0,11 0,14 Platina 0,4 0,031 12,90 Kerto-Kate 0,015 0,11 0,14 Lisäeristys 0,048 0,037 1,30 Höyrynsulku 0,02 Sisäpinnan lämmönvastus 0,10 Edelliset yhteensä (U- arvo ilman korjauksia) 14,633 0,068 Saumojen yms. vaikutus 0,006 U-arvo kun korjaukset huomioitu 0,074 Ilmoitettava U-arvo 0,07 Lämmöneristeen kokonaispaksuus 448 mm Tässä laskelmassa on huomioitu elementin alapintaan asennettu lisäeristys sähkövedoille tarkoitetussa asennustilassa, jolla voidaan myös parantaa yläpohjan akustisia ominaisuuksia.

9 Platina Pi-Ka Ääneneristävyys Rakennusten ulkovaipalle ei Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ole annettu erillisiä ääneneristysmääräyksiä [Suomen Rakentamismääräyskokoelma Rakmk C1]. Asemakaavan kaavamääräyksissä voi kuitenkin olla vaatimuksia myös ulkovaipan ja näin ollen yläpohjan ääneneristävyydelle. Varsinkin melualuille rakennettaessa on tärkeää, ettei melu pääse kantautumaan liikaa rakennuksen sisälle heikentäen käyttäjien viihtyisyyttä tai vaarantamaan terveyttä. Platina-kattoelementin ilmaääneneristysluvut on laskettu kolmelle eri rakennevariaatiolle. Laskelmassa on tarkasteltu elementtiä ja erilaisia alapuolisia rakenteita. Tarkasteluun otettiin mukaan yhteen tapaukseen myös tiilikate, jota käyttämällä saavutetaan lentomelualueilla riittävä ääneneristävyystaso. Tällöin räystäsrakenne tulee kuitenkin toteuttaa ääntä vaimentavalla rakorakenteella. [Helimäki Lausunto a] Tutkituille rakenteille on esitetty laskennallisesti määritetyt ilmaääneneristävyydet R taajuuskaistoittain. Ilmaääneneristävyys kuvaa rakenteen kohdanneen ilmaäänen äänitehon ja rakenteen kautta toiseen tilaan siirtyneen äänitehon suhdetta ja se on riippuvainen taajuudesta. Ilmaääneneristävyyksistä on laskettu vertailukäyrämenettelyllä ilmaääneneristysluku Rw, joka on yhdellä luvulla esitetty ilmaääneneristävyys. Luku määritetään standardin ISO [23] mukaan taajuusalueen Hz kolmasosaoktaavikaistojen keskikaistaisista ilmaääneneristävyyksistä. Ilmaääneneristävyysluvusta on edelleen laskettu ilmaääneneristävyysluvut tieliikennemelua vastaan Rw+Ctr ja raide- tai lentomelua vastaan Rw+C. [Helimäki] YP1: Platina Kattoelementti + alapuolinen rakenne 15 mm Kerto-Kate 330 mm ThermiSol Platina 15 mm Kerto-Kate 50 mm puurunko k 400, ei villaa 13 mm kipsilevy N Ilmaääneneristysluvut R w = 38 db R w +C= 36 db lentomelua vastaan R w +C tr = 32 db liikennemelua vastaan YP2: Platina Kattoelementti + alapuolinen rakenne 15 mm Kerto-Kate 330 mm ThermiSol Platina 15 mm Kerto-Kate 50 mm puurunko k 400, välissä mineraalivillaa 13 mm kipsilevy N

10 Platina Pi-Ka 10 Ilmaääneneristysluvut R w = 43 db R w +C= 42 db lentomelua vastaan R w +C tr = 38 db liikennemelua vastaan YP3: tiilikate ja tuuletusväli + Platina Kattoelementti + alapuolinen rakenne 15 mm Kerto-Kate 330 mm ThermiSol Platina 15 mm Kerto-Kate 50 mm puurunko k 400, välissä mineraalivillaa 13 mm kipsilevy N Ilmaääneneristysluvut R w = 50 db R w +C= 48 db lentomelua vastaan R w +C tr = 42 db liikennemelua vastaan YP4: Osastoiva betoniväliseinä 180 mm ja YP2:n mukainen rakenne 15 mm Kerto-Kate 330 mm ThermiSol Platina 15 mm Kerto-Kate 50 mm puurunko k 400, välissä mineraalivillaa 13 mm kipsilevy N Ilmaääneneristysluku R w= 58 db Laskennassa käytetty huoneistoja erottavan 180 mm paksun betoniväliseinän ilmaääneneristysluku on 60 db. Tilojen välistä ilmaääneneristyslukua voidaan arvioida standardissa EN esitetyllä laskentamallilla. Sen perusteella huoneistojen välille ilmaääneneristysluvuksi R w saadaan db riippuen tiloja erottavan väliseinän pinta-alasta ja yläpohjaliitoksen pituudesta. [Helimäki Lausunto a] Ilmaääneneristysluku paranee huomattavasti, kun alapuolelle lisätään mineraalivillaeristys (YP2). Ilmaääneneristyslukua saisi vielä parannettua käyttämällä alapuoliseen koolaukseen peltirankaa. Ottamalla tiilikate laskennassa huomioon (YP3) voidaan elementtiä käyttää myös lentomelualueiden pientalojen yläpohjissa. Koska sisätilan äänitason muodostuminen on tilakohtainen ilmiö, ei muutamalla laskentavariaatiolla ole mahdollista kattaa kaikki tapauksia. Siksi käytännön rakennushankkeessa on osoitettava kaavamääräyksen toteutuminen huonekohtaisilla ulkovaipan ääneneristyslaskelmilla.

11 Platina Pi-Ka Rakennusfysikaalinen tarkastelu Rakenteen kosteustekninen toiminta tulee olla luotettavaa ja rakenteella tulee olla riittävä kyky kuivua, jos asennuksen tai käytön aikana rakenteisiin pääsee kosteutta. Asennuksen aikaisen kosteuden kuivumiseen on kiinnitetty huomiota jättämällä elementtien välisen sauman eriste yläreunastaan 50mm elementin yläpintaa matalammaksi. Tämä muodostaa saumaan räystäältä harjalle ulottuvan tuuletuskanavan, jossa ilmavirta pääse liikkumaan. Ilman liikkeitä on tutkittu saumassa ja tulokset vahvistivat hyvän ilmankierron sauman yläosassa. Rakennuksen sisäpuolisen kosteuden pääsyn estämiseksi yläpohjarakenteeseen on suositeltavaa asentaa elementin alapintaan erillinen, riittävällä höyrynvastuksella varustettu kerros. Tällä estetään kosteuden tiivistyminen etenkin elementtien saumoissa. Höyrynsulku tulee lisäksi liittää tiiviisti seinärakenteen höyrynsulun kanssa. [Diplomityö Vaarala M. TTY 2010] Höyrynsulun vaatimus perustuu elementtien saumarakenteeseen. Kuvassa 4 olevasta kuvaajasta voidaan todeta elementin pintalevyn muodostavan riittävän höyrynvastuksen yläpohjan alapuolelle. Tiivistettäessä elementtien alapuolinen sauma huolellisesti diffuusiotiiviillä saumateipillä, ei rakenteeseen tarvita erillistä kosteussulkua. Tällöin tulee huomioida hyvä tiivistys myös tukien kohdalla. Kuva 4 Havuvaneri (9 mm:n 3ply) vesihöyrynläpäisevyyden ja suhteellisen kosteuden välinen yhteys.[19] Diffuusiovastuskerroin on laaduton luku, joka kertoo seisovan ilman vesihöyrynläpäisevyyden suhteen kappaleen vesihöyrynläpäisevyyteen. Eli mitä suurempi luku on, sitä suurempi on vesihöyryn diffuusiovastus. Ulkopinnan tiiveys saa olla korkeintaan 1/5 sisäpinnan tiiveydestä.

12 Platina Pi-Ka 12 Kuvan 4 mukaan ulkopinnan suhteellisen kosteuden ollessa yli 80 % täyttää rakenne vaatimuksen, mutta ulkoilman ollessa kuivaa, jäädään vaaditun suhteen alle. Elementistä tehdyt laskelmat osoittavat sen kosteusteknisen toimivuuden. Laskelmat osoittavat, että elementillä on hyvät kuivumisominaisuudet ja sisäpinnan levyn ja eristeen rajapinnan suhteellinen kosteus on ylimmillään lyhytaikaisesti 70 % eli homeen kasvun kannalta ei olla kriittisissä kosteuksissa. [Vaarala M. 2010] 3.3. Palotekninen toimivuus Palotekniset vaatimukset Suomessa palotekniset vaatimukset määräytyvät Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E1, Rakennusten paloturvallisuus, mukaan. Elementti on suunniteltu pientalorakentamiseen ja pientalot kuuluvat oletusarvoisesti luokkaan P3. Paloluokkaan P3 kuuluvan rakennuksen kantaville rakenteille ei aseteta erityisvaatimuksia palonkeston suhteen. Riittävä turvallisuustaso saavutetaan rakennuksen kokoa ja henkilömääriä rajoittamalla käyttötavasta riippuen. Asuinrakennusten P3-paloluokkaan kuuluvien rakennusten katon sisäpinnan luokkavaatimus on D-s2,d2. Luokkavaatimuksen selitykset: D tarvikkeen osallistuminen paloon on hyväksyttävissä, s2 savuntuotto on vähäistä ja d2 palavien pisaroiden tai osien tuotto ei täytä d0 eikä d1 vaatimuksia, eli käytännössä pisaroinnille ei ole vaatimusta. Katteen on yleensä kuuluttava luokkaan BROOF(t2) Osastointi Yläpohjan osastointi kuuluu rakennuksiin, joissa on useita huoneistoja. Huoneistojen välinen seinä on myös osastoiva, joten esimerkkiliitos on suunniteltu osastoivan seinän kohdalle. Yläpohjan osastoinnissa tulee elementtijako suunnitella niin, että osastoiva sauma osuu osastoivien seinien kohdalle. Osastointi rakennetaan elementtien väliseen saumaan. Osastoinnin vaatimukset saadaan täytettyä käytettäessä osastoinnissa eristettä, joka täyttää luokan A2-s1,d0 ja liitoksen tiiveys saavutetaan palouretaanilla tai palotiivistysmassoilla. Asuinrakennusten huoneistot on osastoitava toisistaan eli palon leviäminen kattoelementtiä pitkin viereiseen huoneistoon on estettävä. Osastoitavat rakennusosat niihin liittyvine laitteineen ja varusteineen tulee tehdä siten, että palon leviäminen osastosta toiseen estyy määrätyn ajan. Osastoinnille on ullakkotiloissa vaatimuksena EI30, joka tarkoittaa, että osastoiva rakenne pysyy tiiviinä ja eristävänä standardi-tulipalossa vähintään 30 minuutin ajan. [Suomen Rakentamismääräyskokoelma Rakmk E1] Kuvassa 5 on esitetty esimerkkiratkaisu, joka ei heikennä elementin toimintaa. Riittävän leveä kaista palovillaa elementtien välisessä saumassa toimii liitoksessa osastoivana materiaalina.

13 Platina Pi-Ka 13 Kuva 5 Esimerkkiratkaisu yläpohjan osastoimiseen Tärkeä osa liitoksen toteutuksessa on kuvassa näkyvien lisäksi estää palon leviäminen myös elementin yläpuolelta. Kuvassa esitetty ratkaisu tarkastelee vain elementtien saumaa, joten elementin yläpuolinen rakenne tulee tarkastella tapauskohtaisesti. Kuitenkin vähintään tuuletusrako ja tietyissä tapauksissa myös vesikate tulee katkaista liitoksen kohdalta Hormien läpivienti Läpivientien kulkema matka elementin eristeen sisällä kasvaa passiivitasoisella elementillä jyrkillä kattokulmilla yli puoleen metriin. Kuumia palokaasuja sisältävien hormien ulkopinta ei jäähdy samalla tavalla kuin aikaisemmin ohuemmilla eristevahvuuksilla. Tulisijojen läpiviennit tulee siksi suunnitella ja toteuttaa erityisen huolellisesti. Kevytrakenteisten teräshormien osalta läpivienti tulee suunnitella ja toteuttaa periaatekuvan 7, sekä hormin valmistajan ohjeiden mukaisesti. Teräshormin ulkopinnan eristämiseen elementin ytimestä tulee käyttää keraamista villaa, jonka lämmönkesto on yli 1000 ºC.

14 Platina Pi-Ka 14 Kuva 6 Teräksisen hormin läpiviennin periaatekuva Paikallaan muurattujen sekä harkoista koottujen hormien (kuva 7) pintalämpötilat pysyvät merkittävästi teräksisiä kevythormeja alhaisempina, joiden läpivientien suunnittelussa ja asennuksessa huolellisuus korostuu.

15 Platina Pi-Ka 15 Kuva 7 Muuratun piipun läpiviennin periaatekuva 4. Aukot Elementtien työstäminen tavallisilla puuntyöstöön soveltuvilla työkaluilla onnistuu helposti työmaaolosuhteissa. Siksi pienempien läpivientien tekeminen, sekä mitoitus onnistuvat parhaiten työmaalla. Läpivienti johon ei liity korkean lämpötilan riskiä, kuten ilmastointihormi tai viemärin tuuletusputki, voidaan tehdä elementteihin ilman erillistä suunnitelmaa seuraavasti. Sen halkaisija tulee olla alle 250 mm ja sen sijainti ei saa katkaista elementin pintajäykisteitä. Yläpohjan läpäisevät isommat aukot, kuten esimerkiksi kattoikkunat, tulee aina huomioida jo suunnitteluvaiheessa riittävän tuennan varmistamiseksi. Kuvassa 8 pintajäykiste on kiinnitetty jo kokoonpanovaiheessa isomman aukon kohdalta lähemmäs elementin reunaa. Tämä normaalista poikkeava mitoitus tulee esittää elementin työkuvissa. Rakennesuunnittelijan tulee tarkastella nämä tapauskohtaisesti ja epäselvässä tapauksessa kääntyä :n puoleen.

16 Platina Pi-Ka 16 Kuva 8 Pintajäykisteen siirto elementin aukon takia

17 Platina Pi-Ka Valmistuskaaviot / taulukot Tuotannossa tarvitaan useita eri kuvia ja kaavioita, joista käy ilmi elementtien tarkat mittatiedot. Näillä kuvilla varmistetaan, että elementit pystytään valmistamaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja vältytään virheiltä. Tilauksen yhteydessä tuotantoon on hyvä toimittaa elementtikaavio, leikkauskuva vesikatosta, elementtiluettelo sekä elementtikuvat. 5.1 Elementtikaavio Rakennesuunnittelija tekee kuvan 9 kaltaisen elementtikaavion rakennuksen yläpohjasta. Elementtikaavio on ensisijaisesti tärkeä suunnitelma elementtien asentamisen aikana työmaalla. Tällä kuvalla elementit voidaan asentaa oikealle paikalle oikeassa järjestyksessä. Elementtikaaviosta näkee myös muita asennuksen aikana huomioitavia seikkoja, kuten tarvittavat liitosdetaljit. Elementtikaavio on hyvä toimittaa myös tuotantoon. Näin tuotannossa voidaan varmistaa, että tilaus ja tuotanto vastaavat asiakkaan tarpeita. Lisäksi tuotanto voi merkittävästi nopeuttaa elementtien asennusta lastaamalla elementtikuorman elementtien asennusjärjestykseen. Kuva 9 Esimerkkikuva elementtikaaviosta.

18 Platina Pi-Ka 18 Elementtikaaviossa esitettäviä asioita ovat elementtien etenemä, elementtitunnukset, elementtien asennusjärjestys ja merkinnät tarvittavista liitoskuvista. 5.2 Leikkauskuva Leikkauskuva on kuvan 10 kaltainen kuva rakennuksen vesikattorakenteista. Tällä kuvalla voidaan varmistaa, että valmistetut elementit ovat sopivia kohteeseen ja vastaavat asiakkaan tarpeita. Leikkauskuvasta voidaan tarkistaa elementin kokonaispituus sekä tukipisteiden paikat. Mikäli kohteen sivuräystäät toteutetaan elementin yläpinnan Kerto-S puita hyödyntäen, leikkauskuvassa pitää esittää myös räystäspituus horisontaalisesti. Tämä tulee huomioida Kerto-S puiden kokonaispituudessa. Kuva 10 Esimerkkikuva vesikaton leikkauskuvasta Leikkauskuvalla voidaan varmistaa kattoelementtien mittatarkkuus kohteen runkoon. Lisäksi leikkauskuvasta saadaan kohteen räystäspituus sekä tukipisteiden paikat.

19 Platina Pi-Ka Vakioelementti ThermiSol Platina vakioelementin leveys on 1200mm. Pituuden määrittelee kohteen rakennesuunnittelija rakennuksen runkosyvyyden mukaisesti. Kattoelementin eristeen suurin sallittu pituus on 6000mm. Vakioelementtien etenemä harjan suuntaisesti on 1220mm. Etenemä muodostuu elementin leveydestä sekä elementtien väliin jätettävästä 20mm saumasta. Sauman rakenne on esitelty liitoskirjaston malliliitoksissa. Harjansuuntainen mitoitus aloitetaan päätyseinän eristekerroksen ulkopinnasta. Näin vältetään mahdolliset kylmäsillat ja liitoksesta tulee tiivis. Ensimmäisen elementin sijainti on esitetty tarkemmin malliliitoksissa. 5.4 Sovite-elementti Sovite-elementtiä käytetään silloin, kun vakioelementin etenemällä ei päästä haluttuun loppumittaan. Sovite-elementtejä tulee yhdestä kahteen/ rakennuksen lape. Sovite-elementin leveyden ja sijainnin määrää kohteen rakennesuunnittelija. Sen olisi hyvä sijaita kahden täyden elementin välissä. Yläpohjaan tehtävien läpivientien paikkaa suunniteltaessa tulee huomioida niiden halkaisija ja palomääräykset. Kapeammat läpiviennit, kuten viemäröinnin tuuletusputki voidaan sijoittaa vapaasti katkaisematta elementin pintajäykisteitä. Isompien läpivientien kohdalla voidaan elementtijako toteuttaa sovite-elementillä siten, että läpivienti tulee kahden täyden elementin väliin tai sovite-elementin viereen. 5.5 Tukipisteet ThermiSol Platina kattoelementillä on kaksi tukipistettä. Tukipisteiden suurin sallittu etäisyys toisistaan on 5800mm kattokulmasta riippumatta. Yleensä tukipisteiden etäisyyttä rajoittaa kuitenkin elementin eristeen suurin sallittu pituus (6000mm). Tukipisteiden lisäksi kattoelementit sidotaan toisiinsa myös rakennuksen harjalta ottamaan vastaan vaakavoimia. Ensimmäinen tukipiste on aina sivuseinän kantava runko. Toinen tukipiste voi olla joko harjapalkki tai olkapalkki. Tukipisteiden sijainti tulee määrätä elementin pituussuunnassa elementin päästä. Lisäksi tukipisteiden vaakaetäisyys rungosta tulee määrätä kattorakenteen leikkauskuvassa. Tukipisteiden sijainti elementin pituussuunnassa vaihtelee kohteen kattokulman ja tuentamallin perusteella. Tukipisteen leveyden tulee olla minimissään 100 mm. Lappeen ensimmäinen ja viimeinen elementti tuetaan näiden kahden edellä mainittujen tukipisteiden lisäksi myös talon päätyseinän kantavaan runkoon. 5.6 Räystäät Kohteen sivuräystäät voidaan tehdä joko paikalla rakentaen tai jatkamalla elementin yläpinnan Kerto-S puita yli elementin eristetyn osan. Mikäli elementin Kerto-S puita hyödynnetään, on

20 Platina Pi-Ka 20 räystäiden mitat esitettävä elementtien mittakuvissa. Elementtien räystäisiin on hyvä jättää noin 30mm työstövara asennustoleranssista johtuen. Lopulliseen mittaan räystäät sahataan vasta työmaalla elementtien asennuksen jälkeen. Tällä varmistetaan että räystäslinjasta tulee suora. Päätyräystäät tehdään paikalla rakentaen rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisesti. Liitoskirjaston malliliitoksissa on esimerkki päätyräystäiden kiinnityksestä elementtiin. Katettujen terassien kattorakenteet voidaan kiinnittää elementin pintajäykisteiden kylkiin jatkoksi. Tällöin on varmistuttava siitä että kattorakenne jatkuu samalla tasolla painumat huomioiden elementin kanssa, eikä uloin tuki aiheuta nostavaa voimaa elementin pintajäykisteeseen. 6. Tuotanto 6.1 Elementin mittakuvat Kaikista elementtityypeistä on tehtävä kuvan 11 kaltainen elementin mittakuva tuotantoa varten. Elementtikuvasta käy ilmi mitat, aukkojen paikat, päiden leikkauskulmat (riippuvainen kattokulmasta), räystäät, tukipisteet sekä eri komponenttien mitat. Elementtikuvan selkeyttämiseksi ja väärinkäsitysten välttämiseksi on jokaiseen elementtikuvaan hyvä laittaa kolme leikkauskuvaa elementistä ja yksi naamakuva ylhäältäpäin kuvattuna. Leikkauskuvissa tulee esittää seuraavat mittatiedot: 1. Kattoelementin ytimenä toimivan eristeen mitoitus 2. Kattoelementin ylä- ja alapinnan Kerto-kate levyjen mitoitus 3. Kattoelementin Kerto-S jäykistepuiden mitoitus ja tukipisteiden paikkamitoitus

21 Platina Pi-Ka 21 Kuva 11 Esimerkkikuva tuotantoon toimitettavasta elementin mittakuvasta Kerto-S jäykistepuiden jako on elementin yläpinnassa lähtökohtaisesti 600. Tästä poikkeavaa jaotusta voidaan käyttää läpivientien sijoituksen takia, mutta sen tulee käydä ilmi tuotantoon toimitettavista mittakuvista. 6.2 Elementtiluettelo Elementtikuvien lisäksi tuotantoon on toimitettava taulukon 7 kaltainen elementtiluettelo. Elementtiluettelosta käy ilmi erityyppisten elementtien tunnukset, valmistettavat määrät ja elementtityypeittäin valmistuksessa tarvittavien komponenttien mitat ja määrät. Nämä tiedot löytyvät elementtien mittakuvista.

22 Platina Pi-Ka 22 Taulukko 7 Esimerkki tuotantoon toimitettavasta elementtiluettelosta 7. Lähteet Sertifikaatit VTT-C Kerto-S ja Kerto-Q VTT:n sertifikaatti 184/03 (päivitetty 2009) Kerto-Kate sertifikaatti VTT-C [Helimäki Lausunto a] [Helimäki Lausunto a] [Diplomityö Vaarala M. TTY 2010] [Suomen Rakentamismääräyskokoelma Rakmk osat: C1, E1]

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07831-11 2 (6) Sisällysluettelo

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07831-11 2 (6) Sisällysluettelo 2 (6) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen arviointi... 3 3.1 Tuotemäärittelyt ja palotekninen käyttäytyminen... 3 3.2 Ullakon yläpohjan palovaatimusten täyttyminen... 3 4 Yhteenveto...

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R FI Asennus- ja käyttöohjeet SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R 00000000 00000000 0809 Misa-järjestelmäsavupiippu on testattu standardin EN 1856-1:2009 mukaisesti käytettäväksi

Lisätiedot

- luotettavuutta tulevaisuudessakin - MELTEX-ALUSKATTEET Meltex-aluskatteet Aluskate on tärkeä osa kattorakennetta, sillä se varmistaa katon vesitiiveyden. Varsinaiset vesikatteet ovat normaalioloissa

Lisätiedot

EPS-ohutrappausten palotekninen toimivuus. Julkisivuyhdistyksen seminaari 25.1.2007 Wanha Satama, Helsinki

EPS-ohutrappausten palotekninen toimivuus. Julkisivuyhdistyksen seminaari 25.1.2007 Wanha Satama, Helsinki EPS-ohutrappausten palotekninen toimivuus Julkisivuyhdistyksen seminaari 25.1.2007 Wanha Satama, Helsinki EPS-ohutrappausrakenne EPS (expanded polystyrene) lämmöneriste muottipaisutettu polystyreeni Julkisivurakenteissa

Lisätiedot

Sisältö. Kerto-Ripa -välipohjaelementti kuivaan rakentamiseen. Metsä Wood -kattoelementti Kerto-Ripa -kattoelementti Liimapuu GL30 Tekninen aineisto

Sisältö. Kerto-Ripa -välipohjaelementti kuivaan rakentamiseen. Metsä Wood -kattoelementti Kerto-Ripa -kattoelementti Liimapuu GL30 Tekninen aineisto Sisältö Kerto-Ripa -välipohjaelementti kuivaan rakentamiseen Yleistä, Kantavuus, jäykkyys, akustiikka, palonkestävyys, liitosdetaljit Metsä Wood -kattoelementti Kerto-Ripa -kattoelementti Liimapuu GL30

Lisätiedot

HalliPES 1.0 OSA 4: KATTOELEMENTTITYYPIT

HalliPES 1.0 OSA 4: KATTOELEMENTTITYYPIT 1.0 JOHDANTO Tässä osassa esitetään hallirakennusten kattoelementtityyppejä, joita käytetään tavallisesti massiivipuurunkoisissa halleissa. Kyseisiä kattoelementtejä voidaan käyttää myös teräs- ja betonirunkoisissa

Lisätiedot

Lainaus RakMK:n osasta E1 Rakennusten paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet 2011

Lainaus RakMK:n osasta E1 Rakennusten paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet 2011 1.0 ULLAKON JA YLÄPOHJAN ONTELON MÄÄRITELMÄ Lainaus RakMK:n osasta E1 Rakennusten paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet 2011 Ullakko Rakennuksen yläpohjan ja vesikaton välinen tila, jossa on mahdollista

Lisätiedot

Olennainen rakenneosa palossa

Olennainen rakenneosa palossa 1.0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteisen hallirakennuksen yläpohjan rakenteita palotilanteen näkökulmasta. Tarkoituksena on esittää se, miten kantavat rakenteet tulee

Lisätiedot

Valmispiippu Kerastar on ainutlaatuinen yhdistelmä: teräksinen kuori, keraaminen hormi

Valmispiippu Kerastar on ainutlaatuinen yhdistelmä: teräksinen kuori, keraaminen hormi Asennusohjeet Valmispiippu Kerastar on ainutlaatuinen yhdistelmä: teräksinen kuori, keraaminen hormi Valmispiippu Kerastar on tarkoitettu lähtemään tulisijan päältä. Siinä on haponkestävä, keraaminen sisähormi.

Lisätiedot

Ontelolaatastojen suunnittelukurssi 21.11.2012 Juha Rämö. 12.10.2012 Juha Rämö 1

Ontelolaatastojen suunnittelukurssi 21.11.2012 Juha Rämö. 12.10.2012 Juha Rämö 1 Ontelolaatastojen suunnittelukurssi 21.11.2012 Juha Rämö 12.10.2012 Juha Rämö 1 Suunnittelu - Äänen eristys - Liitosten erityiskysymyksiä; mm. ulokeparvekkeet - Palonkesto tiistai, 20. marraskuuta 2012

Lisätiedot

Yläpohjan sellukuitulämmöneristyksen painumisen vaikutus rakenteen kokonaislämmönläpäisyyn

Yläpohjan sellukuitulämmöneristyksen painumisen vaikutus rakenteen kokonaislämmönläpäisyyn Yläpohjan sellukuitulämmöneristyksen painumisen vaikutus rakenteen kokonaislämmönläpäisyyn Asiakas: Työn sisältö Pahtataide Oy Selvityksessä tarkasteltiin kosteuden tiivistymisen riskiä yläpohjan kattotuolien

Lisätiedot

TEKNINEN TIEDOTE SISÄLTÖ PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA

TEKNINEN TIEDOTE SISÄLTÖ PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA TEKNINEN TIEDOTE PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA 1.8.2016 SISÄLTÖ 1.0 YLEISTÄ...2 2.0 PALOSSA KANTAVA ALAPAARRE...3 2.1 Alapuolinen palo...3 2.2 Yläpuolinen palo...5 2.3 Alapaarteen stabiliteetti...5 3.0 PALORISTIKKO...7

Lisätiedot

SPU ERISTEISET KATTORAKENTEET Rakenneratkaisut ja menetelmät

SPU ERISTEISET KATTORAKENTEET Rakenneratkaisut ja menetelmät Sivu 1 / 6 SPU ERISTEET JA LOIVAT KATOT SPU Eristeet ovat varma valinta loiviin kattoratkaisuihin alhaisen lämmönjohtavuutensa ja erinomaisen kuormituskestävyytensä ansiosta. Tämä esite sisältää yleiset

Lisätiedot

RT ohjetiedosto huhtikuu 2004 korvaa RT RT PIENTALON PUURAKENTEET

RT ohjetiedosto huhtikuu 2004 korvaa RT RT PIENTALON PUURAKENTEET RT 82-10820 ohjetiedosto huhtikuu 2004 korvaa RT 82-10560 RT 82-10693 PIENTALON PUURAKENTEET JJ/1/huhtikuu 2004/6000/Vla/Rakennustieto Oy 3 ohjetiedosto RT 82-10820 3 RAKENNUSTARVIKKEET Yläsidepuut Levyjäykiste

Lisätiedot

SPU Eristeen paloturvallinen käyttö kattorakenteissa

SPU Eristeen paloturvallinen käyttö kattorakenteissa TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08652-12 SPU Eristeen paloturvallinen käyttö kattorakenteissa Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Esko Mikkola Julkinen 2 (6) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen

Lisätiedot

SPU XT. Huipputeknologiaa lämmöneristämiseen

SPU XT. Huipputeknologiaa lämmöneristämiseen Huipputeknologiaa lämmöneristämiseen Tarkoitettu erityisesti passiivikorjausrakentamisen kohteisiin, joissa ohut rakenne on välttämättömyys on eristelevy, jossa yhdistyvät tyhjiöeristeen ja polyuretaanin

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro 106

Kingspan-ohjekortti nro 106 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta

Lisätiedot

SUPER TT-, TT- JA HTT -LAATAT

SUPER TT-, TT- JA HTT -LAATAT SUUNNITTELUOHJE SUPER TT-, TT- JA HTT -LAATAT 1 (33) SISÄLLYS 1. YLEISTÄ...2 2. SUUNNITTELU...3 3. VALMISTUS...4 4. KIINNITYSTEN JA RIPUSTUSTEN YLEISOHJE...5 LIITTEET...6 LIITE 1A: SUPERTT-LAATAN POIKKILEIKKAUSMITAT...7

Lisätiedot

RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN

RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN RIL 249-20092009 MATALAENERGIARAKENTAMINEN RAKENNETEKNINEN NÄKÖKULMA 7.12.2009 Juha Valjus RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN Kirjan tarkoitus rakennesuunnittelijalle: Opastaa oikeaan suunnittelukäytäntöön

Lisätiedot

PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA

PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA Tuulettuvat julkisivut 27.10.2016 Julkisivuyhdistys / Jukka Sevón Lämmöneristeet Mineraalivillateristeet (kivi-, silikaatti, tai lasivillat) Muovipohjaiset eristeet Puupohjaiset

Lisätiedot

Massiivirakenteiden sisäpuolinen lämmöneristäminen

Massiivirakenteiden sisäpuolinen lämmöneristäminen Massiivirakenteiden sisäpuolinen lämmöneristäminen FRAME YLEISÖSEMINAARI 8.. Sakari Nurmi Tampereen teknillinen yliopisto Rakennustekniikan laitos 8.. Haasteita Massiivirakenteiset seinät (hirsi-, kevytbetoni-

Lisätiedot

Hirsiseinien ilmaääneneristysluvut

Hirsiseinien ilmaääneneristysluvut Lausunto 4005-3a 1(6) Tilaaja: Hirsitaloteollisuus ry Aarne Jussila Atomitie 5 C 00370 Helsinki Hirsiseinien ilmaääneneristysluvut 1 Kohde Hirsitaloteollisuus ry on tilannut lausunnon eristämättömien,

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo 2 (4) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen arviointi... 3 3.1 Tuote- ja rakennemäärittelyt sekä palotekninen käyttäytyminen... 3 3.2 Ulkoseinän tuuletusraon palovaatimusten täyttyminen...

Lisätiedot

Betonisandwich- elementit

Betonisandwich- elementit Betonisandwich- elementit -lämmöneristeet -ansastus -mallipiirustukset -tiiveys -detaljit -kuljetus -nostot -kosteustekninen toiminta -ääneneristys -palonkestävyys -kustannukset Seinätyypit Sandwich Uritetulla

Lisätiedot

Lainaus RakMK:n osasta E1 Rakennusten paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet 2011

Lainaus RakMK:n osasta E1 Rakennusten paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet 2011 1.0 YLEISTÄ Yli kaksi kerroksisessa asuin- ja työpaikkarakennuksessa, jossa julkisivu on tehty D-s2, d2-luokan tarvikkeista (esim. puu), tulee mahdollisen julkisivupalon leviäminen estää yläpohjaan ja

Lisätiedot

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m Kattamisohjeet Katepal Oy PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ Palvelupuhelin (03) 375 9111 Fax (03) 375 0974 E-mail: katepal@katepal.fi www.katepal.fi Kuljetus ja varastointi Kuljetettava ja varastoitava pystyasennossa.

Lisätiedot

Siporex-väliseinät. Väliseinälaatta Väliseinäelementti Väliseinäharkko

Siporex-väliseinät. Väliseinälaatta Väliseinäelementti Väliseinäharkko Siporex-väliseinät Väliseinälaatta Väliseinäelementti Väliseinäharkko Väliseinälaatta V475 70 / 90 /100 x 575 x 575 VAHVUUS JA KOKO PALOLUOKKA ÄÄNENERISTÄVYYS KPL/LAVA LAATAN PAINO KG 70 x 575 x 575 EI

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013. SPU Eristeet

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013. SPU Eristeet SERTIFIKAATTI VTT-C-6665-11 Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013 TUOTTEEN NIMI SPU Eristeet VALMISTAJA SPU Oy Itsenäisyydenkatu 17 A 7, FI-33500 Tampere TUOTEKUVAUS SPU:n valmistamia polyuretaanieristeitä

Lisätiedot

HTT- ja TT-LAATTOJEN SUUNNITTELUOHJE

HTT- ja TT-LAATTOJEN SUUNNITTELUOHJE 1 TT- ja TT-LAATTOJEN SUUNNITTELUOJE 2 YLEISTÄ TT-ja TT-laatat ovat esijännitettyjä betonielementtejä. Jännevälit enimmillään 33 m. Laattoja käytetään ala-, väli- ja yläpohjien kantaviksi rakenteiksi teollisuus-,

Lisätiedot

Betonielementtidetaljit

Betonielementtidetaljit Betonielementtidetaljit Matti Turunen, rakennusinsinööri Osastopäällikkö, Finnmap Consulting Oy matti.turunen@finnmapcons.fi Artikkelissa käsitellään asuinrakennusten kiinnitysdetaljeja, mutta samat periaatteet

Lisätiedot

VIEMÄRIPUTKIEN PALOTEKNINEN SUOJAUS

VIEMÄRIPUTKIEN PALOTEKNINEN SUOJAUS VIEMÄRIPUTKIEN PALOTEKNINEN SUOJAUS Viemäriputkien palotekninen suojaus kerrosten välisissä läpivienneissä 1. SUOMALAISET MÄÄRÄYKSET Rakennusmääräyskokoelma E1 Rakennusten paloturvallisuus Kohta 1.2. Olennainen

Lisätiedot

Julkisivukorjaus voi vaikuttaa myös rakennusakustiikkaan. TkK Jaakko Koskinen

Julkisivukorjaus voi vaikuttaa myös rakennusakustiikkaan. TkK Jaakko Koskinen Julkisivukorjaus voi vaikuttaa myös rakennusakustiikkaan TkK Jaakko Koskinen Taustalla Tampereen teknillisessä yliopistossa vuosina 2010-2011 tehty diplomityö tutkimuksen tavoitteena oli selvittää raskaan

Lisätiedot

Korjausrakentamisen seminaari, 19.4.2013. Antti Viitanen

Korjausrakentamisen seminaari, 19.4.2013. Antti Viitanen Korjausrakentamisen seminaari, 19.4.2013 Antti Viitanen Tehokas Markkinoiden paras lämmöneristävyys: Lambda design 0,023 W/mK Tehokkuus mahdollistaa ohuet rakenteet Erinomainen ilmanpitävyys Alumiinilaminaatti

Lisätiedot

Jalotakan teräshormit

Jalotakan teräshormit Jalotakan teräshormit Tuoteluettelo 2010-2011 25 Jalotakan teräshormit ovat CE-merkittyjä tuotteita. Tämä takaa tuoteiden korkean laadun sekä turvallisuuden. Aluskatteen tiiviste Savupiipun eristetyn osan

Lisätiedot

Parveke ja luhtikäytävä (max 2/P3)

Parveke ja luhtikäytävä (max 2/P3) 4.6.0 Parveke ja luhtikäytävä (max /P).0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteisen parvekkeen ja luhtikäytävän paloteknisiä määräyksiä ja ohjeita enintään -kerroksisen P-paloluokan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

BETONIELEMENTTIEN LÄMMÖN- ERISTÄMINEN ELEMENTTITEHTAALLA

BETONIELEMENTTIEN LÄMMÖN- ERISTÄMINEN ELEMENTTITEHTAALLA [104] Sivu 1 / 4 SPU ERISTEIDEN KÄYTTÖ BETONIELEMENTTIEN VALMISTUKSESSA SPU P on SPU EFR tuoteperheen ratkaisu betonielementtien teolliseen valmistamiseen. SPU P on betoniteollisuuden tarpeisiin kehitetty

Lisätiedot

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi 4/2016 VIESKTLO Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen VIESKN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 lavieska www.vieskanelementti.fi Yleistä Kosteus- ja homevaurioiden välttämiseksi on tärkeää huolehtia siitä,

Lisätiedot

TUOTEKUVAUS TYYPILLINEN KÄYTTÖ PALOLUOKITUS - TAULUKKO ASENNUS TESTISTANDARDIT VÄLI- JA KANTAVAT SEINÄRAKENTEET 100 MM KANTAVAT LATTIARAKENTEET 150 MM

TUOTEKUVAUS TYYPILLINEN KÄYTTÖ PALOLUOKITUS - TAULUKKO ASENNUS TESTISTANDARDIT VÄLI- JA KANTAVAT SEINÄRAKENTEET 100 MM KANTAVAT LATTIARAKENTEET 150 MM TUOTEKUVAUS TYYPILLINEN KÄYTTÖ Protecta FR Pipe Wrap on suunniteltu ylläpitämään seinien ja lattioiden palonkestoa silloin kun niihin on vedetty läpivientejä (yhtenäiset muovi- tai metalliputket palavan

Lisätiedot

Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili

Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 20.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 6 Alkulause Ohjeet ja

Lisätiedot

PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET

PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET SISÄLLYS Kaapelit ja kourut kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 2 kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 2-3 Kupariputket kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 3 Alupex-putket

Lisätiedot

Matalaenergiatalon betonijulkisivut. 13.5.2009 Julkisivuyhdistys 2009 Arto Suikka

Matalaenergiatalon betonijulkisivut. 13.5.2009 Julkisivuyhdistys 2009 Arto Suikka Matalaenergiatalon betonijulkisivut Muutos aiempaan 30 %:n parannus seinän ja ikkunan U-arvoihin Oleellisesti parempi tiiveys Uusia eristevaihtoehtoja käyttöön Lisäkustannus esim. betonisessa ulkoseinärakenteessa

Lisätiedot

Ulkoseinäelementtien suunnitteluohjeet

Ulkoseinäelementtien suunnitteluohjeet Ulkoseinäelementtien lämmöneristeet ansastus sähköistysvaraukset mallipiirustukset detaljit tiiveys kosteustekninen toiminta ääneneristys palonkestävyys asennus määrälaskenta CE- merkintä kehitys Seinätyypit

Lisätiedot

PALAMATON RAKENTAMINEN

PALAMATON RAKENTAMINEN KASIL FINLAND PALAMATON RAKENTAMINEN WWW.KASIL.FI PALOLUOKITUS A1 - DIN 4102 - Material Testing Institute Dresden, test.nro. 05-6-3610 K rakennuslevy on kova, täysin palamaton (A1) ja kosteudenkestävä

Lisätiedot

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT Homevaurioiden tutkimisessa pääongelma ei liity: Näytteenoton tekniseen osaamiseen (ulkoisen kontaminaation estäminen,

Lisätiedot

HalliPES 1.0 OSA 16: RAKENNETYYPIT

HalliPES 1.0 OSA 16: RAKENNETYYPIT HalliPES 1.0 OSA 16: RAKENNETYYPIT 19.12.2014 1.0 JOHDANTO Tässä osassa esitetään tyypillisiä hallirakennusten katto- ja seinäelementtien rakennetyyppejä. Katto- ja seinäelementit toimivat tavallisesti

Lisätiedot

Ovielementtejä on kaksi erilaista: 1. Perusovielementti 2. Pariovielementti, lisätilauksesta.

Ovielementtejä on kaksi erilaista: 1. Perusovielementti 2. Pariovielementti, lisätilauksesta. Asennusohjeet Asennustyön voi suorittaa yksi henkilö mutta työskentely pareittain on suositeltavaa. Elementit toimitetaan muovilla päällystetyllä paketilla, paketti on varastoitava ilmavasti maasta irti

Lisätiedot

YLÄPOHJAN LISÄLÄMMÖNERISTYS

YLÄPOHJAN LISÄLÄMMÖNERISTYS 1.2.2013 Energiakorjaus Tekninen kortti YLÄPOHJAN LISÄLÄMMÖNERISTYS kortti 7 pientalot TAUSTAA Vanhoissa, hirsitalojen aikaisissa rakennuksissa on yläpohjaeristeenä käytetty sammalta, heinää, olkia, sahanpurua,

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL ASENNUSOHJEET 24 / 36 EL Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat Betonisten välipohjien ääneneristys riippuu paljolti siitä, millaisia kantavat rakenteet ovat. Laatta-

Lisätiedot

Parveke ja luhtikäytävä (3-8/P2)

Parveke ja luhtikäytävä (3-8/P2) .6.0 Parveke ja luhtikäytävä (-8/P).0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteisen parvekkeen ja luhtikäytävän paloteknisiä määräyksiä ja ohjeita 8-kerroksisen P-paloluokan asuin-

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

ARK-A.3000 Rakennetekniikka (4op) Lämpö- ja kosteustekniset laskelmat. Hannu Hirsi.

ARK-A.3000 Rakennetekniikka (4op) Lämpö- ja kosteustekniset laskelmat. Hannu Hirsi. ARK-A.3000 Rakennetekniikka (4op) Lämpö- ja kosteustekniset laskelmat Hannu Hirsi. SRakMK ja rakennusten energiatehokkuus : Lämmöneristävyys laskelmat, lämmöneristyksen termit, kertausta : Lämmönjohtavuus

Lisätiedot

PIIPPU-LÄPIVIENTISARJA Metallisille, eristetyille ja tehdasvalmisteisille savupiipuille

PIIPPU-LÄPIVIENTISARJA Metallisille, eristetyille ja tehdasvalmisteisille savupiipuille PIIPPU-LÄPIVIENTISARJA Metallisille, eristetyille ja tehdasvalmisteisille savupiipuille SUUNNITTELU- ja ASENNUS- KÄSIKIRJA 1/2010 Sisällysluettelo 1. Piippu-läpivientisarja...3 2. Valmistusmateriaalit...3

Lisätiedot

ASIANTUNTIJALAUSUNTO 2014-05-1 30.5.2014 1 (3) Rakenne-esimerkkejä SPU FR eristeen käytöstä enintään 16 kerroksisen P1-luokan rakennuksen ulkoseinässä

ASIANTUNTIJALAUSUNTO 2014-05-1 30.5.2014 1 (3) Rakenne-esimerkkejä SPU FR eristeen käytöstä enintään 16 kerroksisen P1-luokan rakennuksen ulkoseinässä 1 (3) Rakenne-esimerkkejä SPU FR eristeen käytöstä enintään 16 kerroksisen P1-luokan rakennuksen ulkoseinässä Lausunnon tilaaja: SPU Oy Pasi Käkelä Itsenäisyydenkatu 17 A 7 33500 Tampere 1. Lausunnon kohde

Lisätiedot

Parveke ja luhtikäytävä (max 2 /P2)

Parveke ja luhtikäytävä (max 2 /P2) 4.6.0.0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteisen parvekkeen ja luhtikäytävän paloteknisiä määräyksiä ja ohjeita enintään -kerroksisen P-paloluokan rakennuksen näkökulmasta.

Lisätiedot

RAKENNUKSEN ULKOKUOREN RAKENNUSOSILTA VAADITTAVA ÄÄNENERISTÄVYYS

RAKENNUKSEN ULKOKUOREN RAKENNUSOSILTA VAADITTAVA ÄÄNENERISTÄVYYS RAKENNUKSEN ULKOKUOREN RAKENNUSOSILTA VAADITTAVA ÄÄNENERISTÄVYYS Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Hermiankatu 6-8 H 33720 Tampere mikko.kylliainen@helimaki.fi 1 JOHDANTO Melualueille

Lisätiedot

ASENNUSOPAS - PUUKOOLAUS

ASENNUSOPAS - PUUKOOLAUS ASENNUSOPAS - PUUKOOLAUS Merkinnät: B Puukoolauksen leveys tulee olla vähintään 60mm lyhyillä sivuilla. Metallikoolauksen leveys voi olla vähintään 45mm. Jäljellä oleva koolaus voi olla 45 mm leveä. C

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 04.05.2011. SPU Eristeet

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 04.05.2011. SPU Eristeet SERTIFIKAATTI VTT-C-6665-11 Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 04.05.2011 TUOTTEEN NIMI SPU Eristeet VALMISTAJA SPU Systems Oy Sillanpäänkatu 20, PL 98 FI-38701 Kankaanpää TUOTEKUVAUS SPU:n valmistamia polyuretaanieristeitä

Lisätiedot

Eläinrakennuksen palo-osastointi

Eläinrakennuksen palo-osastointi 1.0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään maatalouden tuotantorakennusten paloteknisiä määräyksiä. Maatalouden tuotantorakennusten suunnittelussa noudatetaan Suomen rakentamismääräyselman

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro 210/05 Myöntämispäivä 7.7.2005, Päivitetty 20.2.2012 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro 210/05 Myöntämispäivä 7.7.2005, Päivitetty 20.2.2012 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro 210/05 Myöntämispäivä 7.7.2005, Päivitetty 20.2.2012 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA Hunton Sarket aluskate Hunton Fiber AS Niels Ødegaards gt. 8 2800 Gjøvik, Norge TUOTEKUVAUS Hunton Sarket

Lisätiedot

RAKENTAMISEN TEKNIIKAT AKUSTIIKKA AKUSTIIKKA

RAKENTAMISEN TEKNIIKAT AKUSTIIKKA AKUSTIIKKA RAKENTAMISEN TEKNIIKAT ÄÄNEN ETENEMINEN ULKONA Pistelähde vaimenee vapaassa ympäristössä käänteisen neliölain mukaan eli 6 db etäisyyden kaksinkertaistuessa Viivalähde (liikennemelu) puolestaan 3 db Ääniaallot

Lisätiedot

Hydropanel. Nykyaikainen kuitusementtilevy Testatut ja monipuoliset ominaisuudet

Hydropanel. Nykyaikainen kuitusementtilevy Testatut ja monipuoliset ominaisuudet Hydropanel Nykyaikainen kuitusementtilevy Testatut ja monipuoliset ominaisuudet 1 Yksi levy monta käyttökohdetta Hydropanel on nykyaikainen kuitusementistä valmistettu rakennuslevy. Monipuolisten testattujen

Lisätiedot

LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE

LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B nro 363 17.02.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 YLEISKUVAUS...2 1.2 TOIMINTATAPA...2 1.3 LEPO...4 1.3.1 Mitat...4

Lisätiedot

Isola seinäjärjestelmä

Isola seinäjärjestelmä Isola seinäjärjestelmä Sokkelin tiivistyskaista, runkoside, tuulensuoja, hiirilista Tammikuu 2003 Ja talosi voi hyvin Isola seinäjärjestelmä on toimiv Se pitää tuulta ja läpäisee vesih Sokkelin tiivistyskaista

Lisätiedot

KOSTEUDENHALLINTA ENERGIATEHOKKAASSA RAKENTAMISESSA

KOSTEUDENHALLINTA ENERGIATEHOKKAASSA RAKENTAMISESSA KOSTEUDENHALLINTA ENERGIATEHOKKAASSA RAKENTAMISESSA 28.3.2009 TkT Juha Vinha Energiatehokas koti tiivis ja terveellinen?, 28.3.2009 Helsingin Messukeskus PERUSASIAT KUNTOON KUTEN ENNENKIN Energiatehokas

Lisätiedot

SBA INTERIOR OY TUOTEKORTTI EI 30 JA REI 30 RAKENTEET TUOTTEEN NIMI SBA PALOLEVY EI30. VALMISTAJA SBA Interior Oy Hållsnäsintie 99 10360 MUSTIO

SBA INTERIOR OY TUOTEKORTTI EI 30 JA REI 30 RAKENTEET TUOTTEEN NIMI SBA PALOLEVY EI30. VALMISTAJA SBA Interior Oy Hållsnäsintie 99 10360 MUSTIO SBA INTERIOR OY TUOTEKORTTI EI 30 JA REI 30 RAKENTEET TUOTTEEN NIMI SBA PALOLEVY EI30 VALMISTAJA SBA Interior Oy Hållsnäsintie 99 10360 MUSTIO TUOTEKUVAUS SBA Interior Oy valmistaa mineraalivillapohjaisia

Lisätiedot

RT 37975. THERMISOL SEINÄERISTERATKAISUT - ThermiSol EPS -seinäeristeet - ThermiSol Platina -eristeet - ThermiSol Titan -eristeet.

RT 37975. THERMISOL SEINÄERISTERATKAISUT - ThermiSol EPS -seinäeristeet - ThermiSol Platina -eristeet - ThermiSol Titan -eristeet. RT CAD -kirjastot TARVIKETIETO lokakuu 2010 voimassa 30.11.2012 asti korvaa RT K/375.2-37489 1 (6) RT 37975 271.4 Talo 2000 375.2 Talo 90 K SfB THERMISOL SEINÄERISTERATKAISUT - ThermiSol EPS -seinäeristeet

Lisätiedot

METALLISAVUHORMIEN SOVELTUVUUS SUOMALAISIIN KÄYTTÖOLOSUHTEISIIN

METALLISAVUHORMIEN SOVELTUVUUS SUOMALAISIIN KÄYTTÖOLOSUHTEISIIN 20.01 1 (5) 20.01.2011 METALLISAVUHORMIEN SOVELTUVUUS SUOMALAISIIN KÄYTTÖOLOSUHTEISIIN Turvatekniikan keskus TUKES on kiinnittänyt huomiota CE-merkittyjen elementtirakenteisten metallisavuhormien soveltuvuuteen

Lisätiedot

Lausunto kantavan puurakenteisen ulkoseinän palonkestävyydestä

Lausunto kantavan puurakenteisen ulkoseinän palonkestävyydestä LAUSUNTO VTT-S-4801-07 25.5.2007 Lausunto kantavan puurakenteisen ulkoseinän palonkestävyydestä Tilaajat: Suomen Kuitulevy Oy Puhos Board Oy LAUSUNTO VTT-S- 4801-07 1 (2) Tilaaja Suomen Kuitulevy Oy sekä

Lisätiedot

Katteen palovaatimus vaakasuorassa palokatkossa

Katteen palovaatimus vaakasuorassa palokatkossa TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02407-13 Katteen palovaatimus vaakasuorassa palokatkossa Kirjoittaja: Luottamuksellisuus: Esko Mikkola Julkinen 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen

Lisätiedot

ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012

ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012 ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012 KAAPELIEN PALOTURVALLISUUS JA PALOKATKOT Esityksen sisältö: paloturvallisuutta koskevat määräykset kaapelit palokatkot 1 RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS

Lisätiedot

TTS Työtehoseura kouluttaa tutkii kehittää

TTS Työtehoseura kouluttaa tutkii kehittää TTS Työtehoseura kouluttaa tutkii kehittää PUURAKENTAMINEN OULU 23.9.2016 2 RANKARAKENTEET Määräysten mukaisen vertailuarvon saavuttaminen, 200 mm eristevahvuus Matalaenergia- ja passiivirakentaminen,

Lisätiedot

Termater Elementit. Markkinoiden tehokkaimmat katto-, seinä- ja attiaelementit. www.termater.fi

Termater Elementit. Markkinoiden tehokkaimmat katto-, seinä- ja attiaelementit. www.termater.fi Termater Elementit Markkinoiden tehokkaimmat katto-, seinä- ja attiaelementit Termater Elementit Vahvuus, Eristävyys ja Modulaarisuus OMINAISUUDET JA HYÖDYT Kantava rakenne - Erittäin laadukkaat viilupuu

Lisätiedot

VAHVA OMASSA ELEMENTISSÄÄN

VAHVA OMASSA ELEMENTISSÄÄN www.thermisol.fi VAHVA OMASSA ELEMENTISSÄÄN THERMISOL-ELEMENTIT KEVYT MUTTA KESTÄVÄ KOTIMAINEN ThermiSol on sandwich-elementtien uranuurtaja ja pohjolan ykkösosaaja. Kokenut ja vastuunsa kantava seinä-

Lisätiedot

ASENNUSOHJE ALUSKATTEET

ASENNUSOHJE ALUSKATTEET Päivitetty 03.04.2014 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 6 Yleistä Monierin hengittävät aluskatteet Divoroll Universal ja Divoroll

Lisätiedot

Valmispiippu ISOKERN. Asennusohjeet

Valmispiippu ISOKERN. Asennusohjeet Valmispiippu ISOKERN Asennusohjeet Schiedel on Euroopan johtava piippuvalmistaja Valmispiippu Isokern Valmispiippu Isokern valmistetaan islantilaisesta hohka- eli laavakivestä. Sen elementit ovat kevyitä

Lisätiedot

IKI T600 piippupaketti

IKI T600 piippupaketti IKI T600 piippupaketti 07/2016 1 Kolmevaippainen Ilmajäähdytteinen terässavupiippu järjestelmä. IKI-PIIPPU T600 CE 1450- CPR- 0007 EN 1856-1 T600-N1-D-Vm-L99080-G(50) Lämpötilaluokka T600 Suojaetäisyys

Lisätiedot

SALI A. REIJONEN PEKKA PASSIIVINEN PALOSUOJAUS

SALI A. REIJONEN PEKKA PASSIIVINEN PALOSUOJAUS SALI A. REIJONEN PEKKA PASSIIVINEN PALOSUOJAUS Puupäivä 10.11.2016 RAKENNUKSEN PASSIIVINEN PALOSUOJAUS Estää syttymistä, palon leviämistä sekä varmistaa rakenteiden kantavuuden palotilanteessa osana rakenteita.

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA OULU

RAKENNUSVALVONTA OULU Pientalon laatu: PALOKORTTI, versio 12.02.2008 1 (8) Kortissa on Oulun rakennusvalvonnan ja alueen pientalotehtaiden (Kastelli, Jukka-talo, Finndomo ja Designtalo) sekä Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

SISÄKATTOIHIN JA VÄLISEINIIN

SISÄKATTOIHIN JA VÄLISEINIIN SISÄKATTOIHIN JA VÄLISEINIIN KEHYSLUUKUT HIUSSAUMALUUKUT LAATOITETTAVAT LUUKUT - monipuolinen valikoima - kestävät ja varmatoimiset - helpot asentaa ja vaivattomat huoltaa INLOOK-tarkastusluukut Valikoima,

Lisätiedot

45 mm. 6 mm A-A I-P ALKKI. leikkaus A A. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT -Lami 70 x45 mm / 6 mm. www.xbon.fi ASENNUSOHJE. ver. 13.1. www.termex.

45 mm. 6 mm A-A I-P ALKKI. leikkaus A A. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT -Lami 70 x45 mm / 6 mm. www.xbon.fi ASENNUSOHJE. ver. 13.1. www.termex. 45 mm A-A I-P ALKKI 6 mm 350 mm leikkaus A A 5 6 7 70 mm 4 3 www.xbon.fi ASENNUSOHJE ver. 3. www.termex.fi sisällysluettelo Yläpohja normaaliristikko 3 Yläkerta onteloasennus 4 Yläpohja lisäeristys 5 Yläpohja

Lisätiedot

ASENNUSOPAS - PUUKOOLAUS

ASENNUSOPAS - PUUKOOLAUS SENNUSOPS - PUUKOOLUS Merkinnät: Puukoolauksen leveys tulee olla vähintään 60mm lyhyillä sivuilla. Metallikoolauksen leveys voi olla vähintään 45mm. Jäljellä oleva koolaus voi olla 45 mm leveä. Ruuvi (SN

Lisätiedot

Ulospuhallushajotin EYMA Ilmanottolaite DYMA Asennusohje

Ulospuhallushajotin EYMA Ilmanottolaite DYMA Asennusohje Ulospuhallushajotin EYMA Ilmanottolaite DYMA Asennusohje 03/2009 Yleistä, painot ja vastalaipan mitat Yleistä Ulospuhallushajoitin EYMA:n ja ilmanottolaite DYMA:n rakenne, mitat ja toiminta on selostettu

Lisätiedot

Lumieste tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle räystästä siten, että lumikuormat siirtyvät kantaviin rakenteisiin.

Lumieste tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle räystästä siten, että lumikuormat siirtyvät kantaviin rakenteisiin. PISKO LUMIESTEET Lumiesteillä estetään vaaratilanteet, joita lumen ja jään katolta putoaminen saattaa aiheuttaa. Lisäksi lumiesteillä voidaan suojata katolla sijaitsevia rakenteita. Lumiesteitä tulee käyttää

Lisätiedot

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA 9.9.2016 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos Vain hyviä syitä: Julkisen hirsirakentamisen seminaari, 8.-9.9.2016, Pudasjärvi MASSIIVIHIRSISEINÄN

Lisätiedot

www.sheikki.fi LUMIESTEIDEN ASENNUSOHJEET

www.sheikki.fi LUMIESTEIDEN ASENNUSOHJEET www.sheikki.fi LUMIESTEIDEN ASENNUSOHJEET PISKO -LUMIESTEET Lumiesteillä estetään vaaratilanteet, joita lumen ja jään katolta putoaminen saattaa aiheuttaa. Lisäksi lumiesteillä voidaan suojata katolla

Lisätiedot

Ross-tuuletuspaalu. Alapohjan tuuletukseen ja tuloilmaputkeksi

Ross-tuuletuspaalu. Alapohjan tuuletukseen ja tuloilmaputkeksi Ross-tuuletuspaalu Alapohjan tuuletukseen ja tuloilmaputkeksi Tyylikäs vaihtoehto alapohjan tuuletukseen Ross-tuuletuspaalu on tyylikäs tuote talon ryömintätilan tuuletukseen sekä talon alapohjan kosteusvaurioiden

Lisätiedot

MITEN LUEN PALOMÄÄRÄYKSIÄ

MITEN LUEN PALOMÄÄRÄYKSIÄ MITEN LUEN PALOMÄÄRÄYKSIÄ Puupäivä 2014 Tero Lahtela SPRINKLAUS SFS-5980 standardin 2-luokan sprinkleri Vähimmäisvaatimus 3 4 krs. P2-paloluokan asuinrakennukselle SFS-EN 12845 standardin OH-luokan sprinkleri

Lisätiedot

TTY:n Palolaboratorio esittäytyy. Mikko Malaska Professori, Rakennustekniikan laboratorio, TTY Sustainable steel construction

TTY:n Palolaboratorio esittäytyy. Mikko Malaska Professori, Rakennustekniikan laboratorio, TTY Sustainable steel construction TTY:n Palolaboratorio esittäytyy Mikko Malaska Professori, Rakennustekniikan laboratorio, TTY 18.1.2017 Sustainable steel construction Paloturvallisuuden olennainen vaatimus 1.2.1 / RakMK E1 Rakennuksen

Lisätiedot

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu FMC 41874.133 28..213 Sisällysluettelo: 2 1 TOIMINTA... 3 2 MITAT, OSAT, ASENNUSVAIHEEN KAPASITEETIT JA TILAUSTUNNUKSET...

Lisätiedot

RunkoPES 2.0 OSA 12: LIITTYMÄDETALJIKIRJASTO 31.12.2013

RunkoPES 2.0 OSA 12: LIITTYMÄDETALJIKIRJASTO 31.12.2013 RunkoPES 2.0 OSA 12: LIITTYMÄDETALJIKIRJASTO 31.12.2013 1.0 JOHDANTO Tämän liittymädetaljikirjaston tarkoituksena on ohjeistaa rakennusliikkeitä ja rakennuttajia sekä päärakennesuunnittelijaa seuraavalla

Lisätiedot

Ilmansulku + Höyrynsulku Puurakenteen ulkopuolinen eristäminen. Puurakentamisen seminaarikiertue, syksy 2014

Ilmansulku + Höyrynsulku Puurakenteen ulkopuolinen eristäminen. Puurakentamisen seminaarikiertue, syksy 2014 Ilmansulku + Höyrynsulku Puurakenteen ulkopuolinen eristäminen. Puurakentamisen seminaarikiertue, syksy 2014 Esityksen sisältö Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy Höyrynsulku, Ilmansulku vai molemmat? ISOVER

Lisätiedot

Asennusohje seinien alaosan patentoitu Termotuote korjausmenetelmä. WWW.LAMOX.FI

Asennusohje seinien alaosan patentoitu Termotuote korjausmenetelmä. WWW.LAMOX.FI 1 Asennusohje seinien alaosan patentoitu Termotuote korjausmenetelmä. WWW.LAMOX.FI WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI puh 020 749 8010 Tekninen tuki takotek.toimisto@gmail.com, 040-77201935 2 Ennen työn aloittamista

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_halli

Puu pintamateriaalina_halli 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää

Lisätiedot

SUPER-ALUSMATTO. SBS-kumibituminen aluskermi

SUPER-ALUSMATTO. SBS-kumibituminen aluskermi SUPER-ALUSMATTO SBS-kumibituminen aluskermi KATEPAL OY PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ Puhelin (03) 375 9111 Faksi (03) 375 0974 E-mail: katepal@katepal.fi www.katepal.fi Kuljetus ja varastointi Kuljetettava ja

Lisätiedot

Puurakentamisen RoadShow 2012

Puurakentamisen RoadShow 2012 Puurakentamisen RoadShow 2012 Puujulkisivujen pitkäaikaiskestävyys ja paloturvallisuus Tero Lahtela PINTALUOKAT Suuntaa-antavia esimerkkejä seinä- ja kattomateriaalien paloluokituksesta A1 A2 B C D E F

Lisätiedot

Palkkivälipohjan äänitekniikka

Palkkivälipohjan äänitekniikka 1.0 KEVYEN VÄLIPOHJAN ÄÄNITEKNINEN TOIMINTA Kevyen välipohjan (esim. puuvälipohja) äänitekninen toiminta poikkeaa merkittävästi massiivisen välipohjan (esim. betonivälipohja) ääniteknisestä toiminnasta.

Lisätiedot

Puukerrostalokoulutus

Puukerrostalokoulutus Puukerrostalokoulutus Pintaluokat & Suojaverhous Kouvola 12.6.2013 Tero Lahtela PINTALUOKAT Suuntaa-antavia esimerkkejä seinä- ja kattomateriaalien paloluokituksesta A1 A2 B C D E F Kivi Kipsilevyt Kipsilevyt

Lisätiedot