ThermiSol Platina Pi-Ka Suunnitteluohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ThermiSol Platina Pi-Ka Suunnitteluohje"

Transkriptio

1 Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka Ohjeessa esitellään ThermiSol Platina Kattoelementin rakenne ja annetaan yleisohjeet sen käytöstä pientalojen yläpohjissa. Ohje sisältää neuvoja yläpohjan suunnitteluun ja elementin mittakuvien laadintaan.

2 Platina Pi-Ka 2 1. Esipuhe Elementin rakenne ja ominaisuudet Elementin rakenne Komponenttien ominaisuudet Lämmöneristävyys Ääneneristävyys Rakennusfysikaalinen tarkastelu Palotekninen toimivuus Palotekniset vaatimukset Osastointi Hormien läpivienti Aukot Valmistuskaaviot / taulukot Elementtikaavio Leikkauskuva Vakioelementti Sovite-elementti Tukipisteet Räystäät Tuotanto Elementin mittakuvat Elementtiluettelo Lähteet... 22

3 Platina Pi-Ka 3 1. Esipuhe ThermiSol Platina Kattoelementti on suunniteltu pohjoismaisiin pientaloihin. Sen suunnittelun lähtökohtana ovat olleet energiatehokkuus, sekä uudet rakentamismääräykset. Uusi elementti soveltuu käytettäväksi erinomaisesti passiivi- ja matalaenergiarakentamiseen. Elementin pääasiallinen käyttökohde ovat harjakattoiset asuin ja vapaa-ajanrakennukset ja se soveltuu myös rivitalojen yläpohjarakenteeksi. Elementti voidaan yhdistää sekä puu-, että kivirunkoisiin pientaloihin. Yksiaukkoisena sillä päästään 5,8 metrin jänneväliin, jolloin elementin lämpöeristetyn osan kokonaispituus on 6 metriä. ThermiSol Platina Kattoelementin perusosa on tyypillinen sandwich-rakenne, jossa ohuet pintalevyt liitetään kevyempään ja oleellisesti pintalevyjä paksumpaan ytimeen. Elementin yläpuoliseen pintalevyyn kiinnitetyt pintajäykisteet antavat elementille lisäjäykkyyttä ja muodostavat räystäiden tukirakenteen, sekä tuuletustilan varsinaisen vesikatteen alle. Korkean tuuletustilan ansiosta vesikatteeksi soveltuvat niin tiili, pelti kuin bitumikatteet. Elementtien asentaminen työmaalla on helppoa kehitetyn kiinnitysmenetelmän ansiosta. Tavanomaisen pientalon yläpohjan elementit saadaan asennettua ja saumat tiivistettyä helposti yhden asennuspäivän aikana. Tämän jälkeen talon muut rakenteet ovat säältä suojassa ja talon lämmittäminen voidaan aloittaa jo samana päivänä. Läpivientien tekeminen elementtiin onnistuu tavallisilla puuntyöstöön soveltuvilla työkaluilla, ja ne voidaan tehdä elementtiin ilman erillistä suunnittelua, jos ne eivät katkaise pintajäykisteitä. Tämän suunnitteluohjeen perusteella rakennesuunnittelija osaa huomioida elementin vaatimukset yläpohjan tuennasta ja laatia elementtien tuotantoa varten oikeanlaiset mittakuvat. Ohjetta tulee pitää yleisluontoisena ja rakennesuunnittelijan tulee tarkastella kutakin kohdetta aina tapauskohtaisesti. Päivitetty suunnitteluohje löytyy :n internetsivuilta (www.thermisol.fi)

4 Platina Pi-Ka 4 2. Elementin rakenne ja ominaisuudet 2.1 Elementin rakenne Elementin rakenteen muodostavat kuvan 1 mukaisesti puukomponentit, sekä eristeydin. Pintalevyt ja ydin ovat jokaisessa elementissä saumattomia, jolloin rakenteessa ei pituussuunnassa ole epäjatkuvuuskohtia. Elementin eristetyn osan pituus on enimmillään 6 metriä. Kuva 1 Elementin poikkileikkaus Komponentit yhdistetään toisiinsa käyttämällä testattuja polyuretaaniliimoja. Eristeen ja pintakomponenttien rajapinnassa käytetään PU-liimaa ja puukomponenttien liitoksessa se on rakenteelliseen liimaukseen hyväksyttyä liimaa. Elementin ydintä vahvistetaan kokoonpanovaiheessa pintajäykisteiden alle asetettavilla vahvikepuilla. Ne kantavat kuormia normaalien kuormitustapausten ylittyessä, esimerkiksi lumiesteeseen kinostuvan lumen myötä. Elementin kiinnityksessä talon runkoon ja toisiin elementteihin hyödynnetään sen pinnoissa olevia 15 mm paksuja Kerto -Kate levyjä. Kaikissa kiinnityksissä tulee huomioida viilujen syysuunnat, sekä ohjeet Kerto-tuotteiden kiinnityksestä mekaanisilla kiinnikkeillä. Elementin pituussuuntainen poikkileikkaus on kuvan 2 mukainen. Elementin päissä olevat viisteet määräytyvät kattokulman ja seinärakenteen vahvuuden mukaan ja ne tehdään tehtaalla mittakuvien mukaisesti. Kuva 2 Elementin pituusleikkaus

5 Platina Pi-Ka 5 Elementtien välisissä saumoissa käytetään hengittävää ja vettähylkivää joustavaa saumaeristettä. Se asennetaan tehtaalla valmiiksi, siten että saumaeristeen ja elementin yläpinnan väliin jää 50 mm tuuletusväli (kuva 3). Tuuletuskanava mahdollistaa saumaan asennusaikana mahdollisesti kertyneen kosteuden kuivumisen seinältä talon harjalle. Pehmeä eriste mahdollistaa asennusvaran (10 20 mm), jolla voidaan poistaa rakenteiden mittavirheitä. Kuva 3 Elementtien välinen sauma Elementin yläpinnassa olevat 51x100mm² Kerto-S puut jäykistävät elementtiä ja niiden elementin eristetyn osan ylittävä osuus muodostaa talon sivuräystäiden kannattajat. Jäykistävän vaikutuksen takia läpiviennit tulee tehdä niiden väliin tai jäykisteet asennetaan tehtaalla mittakuvien vaatimaan paikkaan läpiviennit huomioiden. Yläpohjan läpiviennit sekä jiirit tehdään työmaalla puuntyöstöön soveltuvilla työkaluilla. 2.1 Komponenttien ominaisuudet Elementin ytimessä oleva harmaa eriste on sertifioitua ThermiSol Platina -eristettä. Eristeen materiaaliominaisuudet on esitelty taulukossa 1. Elementin toimintaan osana rakennuksen yläpohjaa eniten vaikuttavia tekijöitä ovat lämmönjohtavuus- ja lujuusarvot.

6 Platina Pi-Ka 6 Taulukko 1 Platinan materiaaliarvot VTT-C Elementin pinnoissa käytettävät komponentit ovat kotimaista sertifioitua Kertopuuta. Se valmistetaan havupuutukeista sorvatuista viiluista ristiin liimaamalla. Viilujen paksuus on noin 3 mm ja ne ladotaan siten, että pintaviilujen syysuunta on aina levyn pituussuuntaan. Kertopuun käyttö elementin pintakomponentteina on mahdollistanut sen, ettei elementin pituussuunnassa ole lainkaan epäjatkuvuuskohtia. Tämän ansiosta elementin käyttäytyminen kuormitustilanteissa 6 metrin jännevälillä on hallittua. Elementin pintajäykisteinä käytettävien Kerto-S puiden materiaaliarvot löytyvät taulukosta 2 ja 3. Pintalevyinä oleva Kerto-Kate levy on samaa kuin taulukossa 2 esitelty Kerto-Q levy, mutta siinä on vähemmän viiluja päällekkäin. Taulukko 2 Kerto-tuotteiden suunnitteluarvot Kerto-S ja Kerto-Q VTT:n sertifikaatti184/03

7 Platina Pi-Ka 7 Taulukko 3 Kerto-tuotteiden jäykkyysominaisuudet Kerto-S ja Kerto-Q VTT:n sertifikaatti184/03 Kerto-Kate levyn ominaisuudet ovat esitelty taulukossa 4 ja elementissä käytetään 5 viilusta liimattua 15 mm paksua levyä. Taulukko 4 Kerto-Kate Sertifikaatti VTT-C Elementin lujuusominaisuudet on tutkittu sen maksimijännevälillä ja kokeiden perusteella se toimii myös loivilla kattokaltevuuksilla. 2.3 Lämmöneristävyys Vuoden 2010 alussa voimaan tulleet rakentamismääräykset asettivat yläpohjarakenteille uudet U-arvovaatimukset. Tämän hetkinen minimivaatimus yläpohjan U-arvoksi on 0,09 W/m²K ja se

8 Platina Pi-Ka 8 saavutetaan taulukon 5 mukaisella rakenteella. Tällöin elementissä käytetään 330 mm paksua Platina-ydintä elementin kokonaispaksuuden ollessa pintajäykisteineen 460 mm. Taulukko 5 Yläpohjarakenteen U-arvotaulukko normaalitasolle paksuus d λ- design R U RAKENNE m W/mK m²k/w W/m²K Ulkopinnan lämmönvastus 0,04 Kerto-Kate 0,015 0,11 0,14 Platina 0,33 0,031 10,65 Kerto-Kate 0,015 0,11 0,14 Suljettu ilmaväli 0,048 0,16 Höyrynsulku 0,02 Sisäpinnan lämmönvastus 0,1 Edelliset yhteensä (U- arvo ilman korjauksia) 11, ,08898 Saumojen yms. vaikutus 0,00600 U-arvo kun korjaukset huomioitu 0,09498 Ilmoitettava U-arvo 0,09 Lämmöneristeen kokonaispaksuus 378 mm Tavoiteltaessa matalampaa energiatasoa, voidaan elementin alapinnassa olevaan asennustilaan asentaa lisäeristystä. Tällöin peruselementilläkin saavutetaan parempi U-arvo yläpohjassa ja raskaammilla lisäeristeillä voidaan parantaa myös yläpohjan akustisia ominaisuuksia. Pyrittäessä perusratkaisua parempaan eristystasoon voidaan elementin ytimen paksuutta kasvattaa 330 mm 400 mm:n. Tämän rakenneratkaisun U-arvolaskelma on esitelty taulukossa 6, jolloin yläpohjan U-arvo on 0,07 W/m²K tasolla. Taulukko 6 Yläpohjarakenteen U-arvotaulukko matalaenergiatasolle paksuus d λ- design R U RAKENNE m W/mK m²k/w W/m²K Ulkopinnan lämmönvastus 0,04 Kerto-Kate 0,015 0,11 0,14 Platina 0,4 0,031 12,90 Kerto-Kate 0,015 0,11 0,14 Lisäeristys 0,048 0,037 1,30 Höyrynsulku 0,02 Sisäpinnan lämmönvastus 0,10 Edelliset yhteensä (U- arvo ilman korjauksia) 14,633 0,068 Saumojen yms. vaikutus 0,006 U-arvo kun korjaukset huomioitu 0,074 Ilmoitettava U-arvo 0,07 Lämmöneristeen kokonaispaksuus 448 mm Tässä laskelmassa on huomioitu elementin alapintaan asennettu lisäeristys sähkövedoille tarkoitetussa asennustilassa, jolla voidaan myös parantaa yläpohjan akustisia ominaisuuksia.

9 Platina Pi-Ka Ääneneristävyys Rakennusten ulkovaipalle ei Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ole annettu erillisiä ääneneristysmääräyksiä [Suomen Rakentamismääräyskokoelma Rakmk C1]. Asemakaavan kaavamääräyksissä voi kuitenkin olla vaatimuksia myös ulkovaipan ja näin ollen yläpohjan ääneneristävyydelle. Varsinkin melualuille rakennettaessa on tärkeää, ettei melu pääse kantautumaan liikaa rakennuksen sisälle heikentäen käyttäjien viihtyisyyttä tai vaarantamaan terveyttä. Platina-kattoelementin ilmaääneneristysluvut on laskettu kolmelle eri rakennevariaatiolle. Laskelmassa on tarkasteltu elementtiä ja erilaisia alapuolisia rakenteita. Tarkasteluun otettiin mukaan yhteen tapaukseen myös tiilikate, jota käyttämällä saavutetaan lentomelualueilla riittävä ääneneristävyystaso. Tällöin räystäsrakenne tulee kuitenkin toteuttaa ääntä vaimentavalla rakorakenteella. [Helimäki Lausunto a] Tutkituille rakenteille on esitetty laskennallisesti määritetyt ilmaääneneristävyydet R taajuuskaistoittain. Ilmaääneneristävyys kuvaa rakenteen kohdanneen ilmaäänen äänitehon ja rakenteen kautta toiseen tilaan siirtyneen äänitehon suhdetta ja se on riippuvainen taajuudesta. Ilmaääneneristävyyksistä on laskettu vertailukäyrämenettelyllä ilmaääneneristysluku Rw, joka on yhdellä luvulla esitetty ilmaääneneristävyys. Luku määritetään standardin ISO [23] mukaan taajuusalueen Hz kolmasosaoktaavikaistojen keskikaistaisista ilmaääneneristävyyksistä. Ilmaääneneristävyysluvusta on edelleen laskettu ilmaääneneristävyysluvut tieliikennemelua vastaan Rw+Ctr ja raide- tai lentomelua vastaan Rw+C. [Helimäki] YP1: Platina Kattoelementti + alapuolinen rakenne 15 mm Kerto-Kate 330 mm ThermiSol Platina 15 mm Kerto-Kate 50 mm puurunko k 400, ei villaa 13 mm kipsilevy N Ilmaääneneristysluvut R w = 38 db R w +C= 36 db lentomelua vastaan R w +C tr = 32 db liikennemelua vastaan YP2: Platina Kattoelementti + alapuolinen rakenne 15 mm Kerto-Kate 330 mm ThermiSol Platina 15 mm Kerto-Kate 50 mm puurunko k 400, välissä mineraalivillaa 13 mm kipsilevy N

10 Platina Pi-Ka 10 Ilmaääneneristysluvut R w = 43 db R w +C= 42 db lentomelua vastaan R w +C tr = 38 db liikennemelua vastaan YP3: tiilikate ja tuuletusväli + Platina Kattoelementti + alapuolinen rakenne 15 mm Kerto-Kate 330 mm ThermiSol Platina 15 mm Kerto-Kate 50 mm puurunko k 400, välissä mineraalivillaa 13 mm kipsilevy N Ilmaääneneristysluvut R w = 50 db R w +C= 48 db lentomelua vastaan R w +C tr = 42 db liikennemelua vastaan YP4: Osastoiva betoniväliseinä 180 mm ja YP2:n mukainen rakenne 15 mm Kerto-Kate 330 mm ThermiSol Platina 15 mm Kerto-Kate 50 mm puurunko k 400, välissä mineraalivillaa 13 mm kipsilevy N Ilmaääneneristysluku R w= 58 db Laskennassa käytetty huoneistoja erottavan 180 mm paksun betoniväliseinän ilmaääneneristysluku on 60 db. Tilojen välistä ilmaääneneristyslukua voidaan arvioida standardissa EN esitetyllä laskentamallilla. Sen perusteella huoneistojen välille ilmaääneneristysluvuksi R w saadaan db riippuen tiloja erottavan väliseinän pinta-alasta ja yläpohjaliitoksen pituudesta. [Helimäki Lausunto a] Ilmaääneneristysluku paranee huomattavasti, kun alapuolelle lisätään mineraalivillaeristys (YP2). Ilmaääneneristyslukua saisi vielä parannettua käyttämällä alapuoliseen koolaukseen peltirankaa. Ottamalla tiilikate laskennassa huomioon (YP3) voidaan elementtiä käyttää myös lentomelualueiden pientalojen yläpohjissa. Koska sisätilan äänitason muodostuminen on tilakohtainen ilmiö, ei muutamalla laskentavariaatiolla ole mahdollista kattaa kaikki tapauksia. Siksi käytännön rakennushankkeessa on osoitettava kaavamääräyksen toteutuminen huonekohtaisilla ulkovaipan ääneneristyslaskelmilla.

11 Platina Pi-Ka Rakennusfysikaalinen tarkastelu Rakenteen kosteustekninen toiminta tulee olla luotettavaa ja rakenteella tulee olla riittävä kyky kuivua, jos asennuksen tai käytön aikana rakenteisiin pääsee kosteutta. Asennuksen aikaisen kosteuden kuivumiseen on kiinnitetty huomiota jättämällä elementtien välisen sauman eriste yläreunastaan 50mm elementin yläpintaa matalammaksi. Tämä muodostaa saumaan räystäältä harjalle ulottuvan tuuletuskanavan, jossa ilmavirta pääse liikkumaan. Ilman liikkeitä on tutkittu saumassa ja tulokset vahvistivat hyvän ilmankierron sauman yläosassa. Rakennuksen sisäpuolisen kosteuden pääsyn estämiseksi yläpohjarakenteeseen on suositeltavaa asentaa elementin alapintaan erillinen, riittävällä höyrynvastuksella varustettu kerros. Tällä estetään kosteuden tiivistyminen etenkin elementtien saumoissa. Höyrynsulku tulee lisäksi liittää tiiviisti seinärakenteen höyrynsulun kanssa. [Diplomityö Vaarala M. TTY 2010] Höyrynsulun vaatimus perustuu elementtien saumarakenteeseen. Kuvassa 4 olevasta kuvaajasta voidaan todeta elementin pintalevyn muodostavan riittävän höyrynvastuksen yläpohjan alapuolelle. Tiivistettäessä elementtien alapuolinen sauma huolellisesti diffuusiotiiviillä saumateipillä, ei rakenteeseen tarvita erillistä kosteussulkua. Tällöin tulee huomioida hyvä tiivistys myös tukien kohdalla. Kuva 4 Havuvaneri (9 mm:n 3ply) vesihöyrynläpäisevyyden ja suhteellisen kosteuden välinen yhteys.[19] Diffuusiovastuskerroin on laaduton luku, joka kertoo seisovan ilman vesihöyrynläpäisevyyden suhteen kappaleen vesihöyrynläpäisevyyteen. Eli mitä suurempi luku on, sitä suurempi on vesihöyryn diffuusiovastus. Ulkopinnan tiiveys saa olla korkeintaan 1/5 sisäpinnan tiiveydestä.

12 Platina Pi-Ka 12 Kuvan 4 mukaan ulkopinnan suhteellisen kosteuden ollessa yli 80 % täyttää rakenne vaatimuksen, mutta ulkoilman ollessa kuivaa, jäädään vaaditun suhteen alle. Elementistä tehdyt laskelmat osoittavat sen kosteusteknisen toimivuuden. Laskelmat osoittavat, että elementillä on hyvät kuivumisominaisuudet ja sisäpinnan levyn ja eristeen rajapinnan suhteellinen kosteus on ylimmillään lyhytaikaisesti 70 % eli homeen kasvun kannalta ei olla kriittisissä kosteuksissa. [Vaarala M. 2010] 3.3. Palotekninen toimivuus Palotekniset vaatimukset Suomessa palotekniset vaatimukset määräytyvät Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E1, Rakennusten paloturvallisuus, mukaan. Elementti on suunniteltu pientalorakentamiseen ja pientalot kuuluvat oletusarvoisesti luokkaan P3. Paloluokkaan P3 kuuluvan rakennuksen kantaville rakenteille ei aseteta erityisvaatimuksia palonkeston suhteen. Riittävä turvallisuustaso saavutetaan rakennuksen kokoa ja henkilömääriä rajoittamalla käyttötavasta riippuen. Asuinrakennusten P3-paloluokkaan kuuluvien rakennusten katon sisäpinnan luokkavaatimus on D-s2,d2. Luokkavaatimuksen selitykset: D tarvikkeen osallistuminen paloon on hyväksyttävissä, s2 savuntuotto on vähäistä ja d2 palavien pisaroiden tai osien tuotto ei täytä d0 eikä d1 vaatimuksia, eli käytännössä pisaroinnille ei ole vaatimusta. Katteen on yleensä kuuluttava luokkaan BROOF(t2) Osastointi Yläpohjan osastointi kuuluu rakennuksiin, joissa on useita huoneistoja. Huoneistojen välinen seinä on myös osastoiva, joten esimerkkiliitos on suunniteltu osastoivan seinän kohdalle. Yläpohjan osastoinnissa tulee elementtijako suunnitella niin, että osastoiva sauma osuu osastoivien seinien kohdalle. Osastointi rakennetaan elementtien väliseen saumaan. Osastoinnin vaatimukset saadaan täytettyä käytettäessä osastoinnissa eristettä, joka täyttää luokan A2-s1,d0 ja liitoksen tiiveys saavutetaan palouretaanilla tai palotiivistysmassoilla. Asuinrakennusten huoneistot on osastoitava toisistaan eli palon leviäminen kattoelementtiä pitkin viereiseen huoneistoon on estettävä. Osastoitavat rakennusosat niihin liittyvine laitteineen ja varusteineen tulee tehdä siten, että palon leviäminen osastosta toiseen estyy määrätyn ajan. Osastoinnille on ullakkotiloissa vaatimuksena EI30, joka tarkoittaa, että osastoiva rakenne pysyy tiiviinä ja eristävänä standardi-tulipalossa vähintään 30 minuutin ajan. [Suomen Rakentamismääräyskokoelma Rakmk E1] Kuvassa 5 on esitetty esimerkkiratkaisu, joka ei heikennä elementin toimintaa. Riittävän leveä kaista palovillaa elementtien välisessä saumassa toimii liitoksessa osastoivana materiaalina.

13 Platina Pi-Ka 13 Kuva 5 Esimerkkiratkaisu yläpohjan osastoimiseen Tärkeä osa liitoksen toteutuksessa on kuvassa näkyvien lisäksi estää palon leviäminen myös elementin yläpuolelta. Kuvassa esitetty ratkaisu tarkastelee vain elementtien saumaa, joten elementin yläpuolinen rakenne tulee tarkastella tapauskohtaisesti. Kuitenkin vähintään tuuletusrako ja tietyissä tapauksissa myös vesikate tulee katkaista liitoksen kohdalta Hormien läpivienti Läpivientien kulkema matka elementin eristeen sisällä kasvaa passiivitasoisella elementillä jyrkillä kattokulmilla yli puoleen metriin. Kuumia palokaasuja sisältävien hormien ulkopinta ei jäähdy samalla tavalla kuin aikaisemmin ohuemmilla eristevahvuuksilla. Tulisijojen läpiviennit tulee siksi suunnitella ja toteuttaa erityisen huolellisesti. Kevytrakenteisten teräshormien osalta läpivienti tulee suunnitella ja toteuttaa periaatekuvan 7, sekä hormin valmistajan ohjeiden mukaisesti. Teräshormin ulkopinnan eristämiseen elementin ytimestä tulee käyttää keraamista villaa, jonka lämmönkesto on yli 1000 ºC.

14 Platina Pi-Ka 14 Kuva 6 Teräksisen hormin läpiviennin periaatekuva Paikallaan muurattujen sekä harkoista koottujen hormien (kuva 7) pintalämpötilat pysyvät merkittävästi teräksisiä kevythormeja alhaisempina, joiden läpivientien suunnittelussa ja asennuksessa huolellisuus korostuu.

15 Platina Pi-Ka 15 Kuva 7 Muuratun piipun läpiviennin periaatekuva 4. Aukot Elementtien työstäminen tavallisilla puuntyöstöön soveltuvilla työkaluilla onnistuu helposti työmaaolosuhteissa. Siksi pienempien läpivientien tekeminen, sekä mitoitus onnistuvat parhaiten työmaalla. Läpivienti johon ei liity korkean lämpötilan riskiä, kuten ilmastointihormi tai viemärin tuuletusputki, voidaan tehdä elementteihin ilman erillistä suunnitelmaa seuraavasti. Sen halkaisija tulee olla alle 250 mm ja sen sijainti ei saa katkaista elementin pintajäykisteitä. Yläpohjan läpäisevät isommat aukot, kuten esimerkiksi kattoikkunat, tulee aina huomioida jo suunnitteluvaiheessa riittävän tuennan varmistamiseksi. Kuvassa 8 pintajäykiste on kiinnitetty jo kokoonpanovaiheessa isomman aukon kohdalta lähemmäs elementin reunaa. Tämä normaalista poikkeava mitoitus tulee esittää elementin työkuvissa. Rakennesuunnittelijan tulee tarkastella nämä tapauskohtaisesti ja epäselvässä tapauksessa kääntyä :n puoleen.

16 Platina Pi-Ka 16 Kuva 8 Pintajäykisteen siirto elementin aukon takia

17 Platina Pi-Ka Valmistuskaaviot / taulukot Tuotannossa tarvitaan useita eri kuvia ja kaavioita, joista käy ilmi elementtien tarkat mittatiedot. Näillä kuvilla varmistetaan, että elementit pystytään valmistamaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja vältytään virheiltä. Tilauksen yhteydessä tuotantoon on hyvä toimittaa elementtikaavio, leikkauskuva vesikatosta, elementtiluettelo sekä elementtikuvat. 5.1 Elementtikaavio Rakennesuunnittelija tekee kuvan 9 kaltaisen elementtikaavion rakennuksen yläpohjasta. Elementtikaavio on ensisijaisesti tärkeä suunnitelma elementtien asentamisen aikana työmaalla. Tällä kuvalla elementit voidaan asentaa oikealle paikalle oikeassa järjestyksessä. Elementtikaaviosta näkee myös muita asennuksen aikana huomioitavia seikkoja, kuten tarvittavat liitosdetaljit. Elementtikaavio on hyvä toimittaa myös tuotantoon. Näin tuotannossa voidaan varmistaa, että tilaus ja tuotanto vastaavat asiakkaan tarpeita. Lisäksi tuotanto voi merkittävästi nopeuttaa elementtien asennusta lastaamalla elementtikuorman elementtien asennusjärjestykseen. Kuva 9 Esimerkkikuva elementtikaaviosta.

18 Platina Pi-Ka 18 Elementtikaaviossa esitettäviä asioita ovat elementtien etenemä, elementtitunnukset, elementtien asennusjärjestys ja merkinnät tarvittavista liitoskuvista. 5.2 Leikkauskuva Leikkauskuva on kuvan 10 kaltainen kuva rakennuksen vesikattorakenteista. Tällä kuvalla voidaan varmistaa, että valmistetut elementit ovat sopivia kohteeseen ja vastaavat asiakkaan tarpeita. Leikkauskuvasta voidaan tarkistaa elementin kokonaispituus sekä tukipisteiden paikat. Mikäli kohteen sivuräystäät toteutetaan elementin yläpinnan Kerto-S puita hyödyntäen, leikkauskuvassa pitää esittää myös räystäspituus horisontaalisesti. Tämä tulee huomioida Kerto-S puiden kokonaispituudessa. Kuva 10 Esimerkkikuva vesikaton leikkauskuvasta Leikkauskuvalla voidaan varmistaa kattoelementtien mittatarkkuus kohteen runkoon. Lisäksi leikkauskuvasta saadaan kohteen räystäspituus sekä tukipisteiden paikat.

19 Platina Pi-Ka Vakioelementti ThermiSol Platina vakioelementin leveys on 1200mm. Pituuden määrittelee kohteen rakennesuunnittelija rakennuksen runkosyvyyden mukaisesti. Kattoelementin eristeen suurin sallittu pituus on 6000mm. Vakioelementtien etenemä harjan suuntaisesti on 1220mm. Etenemä muodostuu elementin leveydestä sekä elementtien väliin jätettävästä 20mm saumasta. Sauman rakenne on esitelty liitoskirjaston malliliitoksissa. Harjansuuntainen mitoitus aloitetaan päätyseinän eristekerroksen ulkopinnasta. Näin vältetään mahdolliset kylmäsillat ja liitoksesta tulee tiivis. Ensimmäisen elementin sijainti on esitetty tarkemmin malliliitoksissa. 5.4 Sovite-elementti Sovite-elementtiä käytetään silloin, kun vakioelementin etenemällä ei päästä haluttuun loppumittaan. Sovite-elementtejä tulee yhdestä kahteen/ rakennuksen lape. Sovite-elementin leveyden ja sijainnin määrää kohteen rakennesuunnittelija. Sen olisi hyvä sijaita kahden täyden elementin välissä. Yläpohjaan tehtävien läpivientien paikkaa suunniteltaessa tulee huomioida niiden halkaisija ja palomääräykset. Kapeammat läpiviennit, kuten viemäröinnin tuuletusputki voidaan sijoittaa vapaasti katkaisematta elementin pintajäykisteitä. Isompien läpivientien kohdalla voidaan elementtijako toteuttaa sovite-elementillä siten, että läpivienti tulee kahden täyden elementin väliin tai sovite-elementin viereen. 5.5 Tukipisteet ThermiSol Platina kattoelementillä on kaksi tukipistettä. Tukipisteiden suurin sallittu etäisyys toisistaan on 5800mm kattokulmasta riippumatta. Yleensä tukipisteiden etäisyyttä rajoittaa kuitenkin elementin eristeen suurin sallittu pituus (6000mm). Tukipisteiden lisäksi kattoelementit sidotaan toisiinsa myös rakennuksen harjalta ottamaan vastaan vaakavoimia. Ensimmäinen tukipiste on aina sivuseinän kantava runko. Toinen tukipiste voi olla joko harjapalkki tai olkapalkki. Tukipisteiden sijainti tulee määrätä elementin pituussuunnassa elementin päästä. Lisäksi tukipisteiden vaakaetäisyys rungosta tulee määrätä kattorakenteen leikkauskuvassa. Tukipisteiden sijainti elementin pituussuunnassa vaihtelee kohteen kattokulman ja tuentamallin perusteella. Tukipisteen leveyden tulee olla minimissään 100 mm. Lappeen ensimmäinen ja viimeinen elementti tuetaan näiden kahden edellä mainittujen tukipisteiden lisäksi myös talon päätyseinän kantavaan runkoon. 5.6 Räystäät Kohteen sivuräystäät voidaan tehdä joko paikalla rakentaen tai jatkamalla elementin yläpinnan Kerto-S puita yli elementin eristetyn osan. Mikäli elementin Kerto-S puita hyödynnetään, on

20 Platina Pi-Ka 20 räystäiden mitat esitettävä elementtien mittakuvissa. Elementtien räystäisiin on hyvä jättää noin 30mm työstövara asennustoleranssista johtuen. Lopulliseen mittaan räystäät sahataan vasta työmaalla elementtien asennuksen jälkeen. Tällä varmistetaan että räystäslinjasta tulee suora. Päätyräystäät tehdään paikalla rakentaen rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisesti. Liitoskirjaston malliliitoksissa on esimerkki päätyräystäiden kiinnityksestä elementtiin. Katettujen terassien kattorakenteet voidaan kiinnittää elementin pintajäykisteiden kylkiin jatkoksi. Tällöin on varmistuttava siitä että kattorakenne jatkuu samalla tasolla painumat huomioiden elementin kanssa, eikä uloin tuki aiheuta nostavaa voimaa elementin pintajäykisteeseen. 6. Tuotanto 6.1 Elementin mittakuvat Kaikista elementtityypeistä on tehtävä kuvan 11 kaltainen elementin mittakuva tuotantoa varten. Elementtikuvasta käy ilmi mitat, aukkojen paikat, päiden leikkauskulmat (riippuvainen kattokulmasta), räystäät, tukipisteet sekä eri komponenttien mitat. Elementtikuvan selkeyttämiseksi ja väärinkäsitysten välttämiseksi on jokaiseen elementtikuvaan hyvä laittaa kolme leikkauskuvaa elementistä ja yksi naamakuva ylhäältäpäin kuvattuna. Leikkauskuvissa tulee esittää seuraavat mittatiedot: 1. Kattoelementin ytimenä toimivan eristeen mitoitus 2. Kattoelementin ylä- ja alapinnan Kerto-kate levyjen mitoitus 3. Kattoelementin Kerto-S jäykistepuiden mitoitus ja tukipisteiden paikkamitoitus

21 Platina Pi-Ka 21 Kuva 11 Esimerkkikuva tuotantoon toimitettavasta elementin mittakuvasta Kerto-S jäykistepuiden jako on elementin yläpinnassa lähtökohtaisesti 600. Tästä poikkeavaa jaotusta voidaan käyttää läpivientien sijoituksen takia, mutta sen tulee käydä ilmi tuotantoon toimitettavista mittakuvista. 6.2 Elementtiluettelo Elementtikuvien lisäksi tuotantoon on toimitettava taulukon 7 kaltainen elementtiluettelo. Elementtiluettelosta käy ilmi erityyppisten elementtien tunnukset, valmistettavat määrät ja elementtityypeittäin valmistuksessa tarvittavien komponenttien mitat ja määrät. Nämä tiedot löytyvät elementtien mittakuvista.

22 Platina Pi-Ka 22 Taulukko 7 Esimerkki tuotantoon toimitettavasta elementtiluettelosta 7. Lähteet Sertifikaatit VTT-C Kerto-S ja Kerto-Q VTT:n sertifikaatti 184/03 (päivitetty 2009) Kerto-Kate sertifikaatti VTT-C [Helimäki Lausunto a] [Helimäki Lausunto a] [Diplomityö Vaarala M. TTY 2010] [Suomen Rakentamismääräyskokoelma Rakmk osat: C1, E1]

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro 106

Kingspan-ohjekortti nro 106 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

TEKNINEN TIEDOTE SISÄLTÖ PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA

TEKNINEN TIEDOTE SISÄLTÖ PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA TEKNINEN TIEDOTE PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA 1.8.2016 SISÄLTÖ 1.0 YLEISTÄ...2 2.0 PALOSSA KANTAVA ALAPAARRE...3 2.1 Alapuolinen palo...3 2.2 Yläpuolinen palo...5 2.3 Alapaarteen stabiliteetti...5 3.0 PALORISTIKKO...7

Lisätiedot

RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN

RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN RIL 249-20092009 MATALAENERGIARAKENTAMINEN RAKENNETEKNINEN NÄKÖKULMA 7.12.2009 Juha Valjus RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN Kirjan tarkoitus rakennesuunnittelijalle: Opastaa oikeaan suunnittelukäytäntöön

Lisätiedot

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m Kattamisohjeet Katepal Oy PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ Palvelupuhelin (03) 375 9111 Fax (03) 375 0974 E-mail: katepal@katepal.fi www.katepal.fi Kuljetus ja varastointi Kuljetettava ja varastoitava pystyasennossa.

Lisätiedot

SPU XT. Huipputeknologiaa lämmöneristämiseen

SPU XT. Huipputeknologiaa lämmöneristämiseen Huipputeknologiaa lämmöneristämiseen Tarkoitettu erityisesti passiivikorjausrakentamisen kohteisiin, joissa ohut rakenne on välttämättömyys on eristelevy, jossa yhdistyvät tyhjiöeristeen ja polyuretaanin

Lisätiedot

PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA

PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA Tuulettuvat julkisivut 27.10.2016 Julkisivuyhdistys / Jukka Sevón Lämmöneristeet Mineraalivillateristeet (kivi-, silikaatti, tai lasivillat) Muovipohjaiset eristeet Puupohjaiset

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo 2 (4) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen arviointi... 3 3.1 Tuote- ja rakennemäärittelyt sekä palotekninen käyttäytyminen... 3 3.2 Ulkoseinän tuuletusraon palovaatimusten täyttyminen...

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

Jalotakan teräshormit

Jalotakan teräshormit Jalotakan teräshormit Tuoteluettelo 2010-2011 25 Jalotakan teräshormit ovat CE-merkittyjä tuotteita. Tämä takaa tuoteiden korkean laadun sekä turvallisuuden. Aluskatteen tiiviste Savupiipun eristetyn osan

Lisätiedot

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi 4/2016 VIESKTLO Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen VIESKN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 lavieska www.vieskanelementti.fi Yleistä Kosteus- ja homevaurioiden välttämiseksi on tärkeää huolehtia siitä,

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013. SPU Eristeet

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013. SPU Eristeet SERTIFIKAATTI VTT-C-6665-11 Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013 TUOTTEEN NIMI SPU Eristeet VALMISTAJA SPU Oy Itsenäisyydenkatu 17 A 7, FI-33500 Tampere TUOTEKUVAUS SPU:n valmistamia polyuretaanieristeitä

Lisätiedot

BETONIELEMENTTIEN LÄMMÖN- ERISTÄMINEN ELEMENTTITEHTAALLA

BETONIELEMENTTIEN LÄMMÖN- ERISTÄMINEN ELEMENTTITEHTAALLA [104] Sivu 1 / 4 SPU ERISTEIDEN KÄYTTÖ BETONIELEMENTTIEN VALMISTUKSESSA SPU P on SPU EFR tuoteperheen ratkaisu betonielementtien teolliseen valmistamiseen. SPU P on betoniteollisuuden tarpeisiin kehitetty

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

ARK-A.3000 Rakennetekniikka (4op) Lämpö- ja kosteustekniset laskelmat. Hannu Hirsi.

ARK-A.3000 Rakennetekniikka (4op) Lämpö- ja kosteustekniset laskelmat. Hannu Hirsi. ARK-A.3000 Rakennetekniikka (4op) Lämpö- ja kosteustekniset laskelmat Hannu Hirsi. SRakMK ja rakennusten energiatehokkuus : Lämmöneristävyys laskelmat, lämmöneristyksen termit, kertausta : Lämmönjohtavuus

Lisätiedot

IKI T600 piippupaketti

IKI T600 piippupaketti IKI T600 piippupaketti 07/2016 1 Kolmevaippainen Ilmajäähdytteinen terässavupiippu järjestelmä. IKI-PIIPPU T600 CE 1450- CPR- 0007 EN 1856-1 T600-N1-D-Vm-L99080-G(50) Lämpötilaluokka T600 Suojaetäisyys

Lisätiedot

ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012

ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012 ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012 KAAPELIEN PALOTURVALLISUUS JA PALOKATKOT Esityksen sisältö: paloturvallisuutta koskevat määräykset kaapelit palokatkot 1 RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS

Lisätiedot

Virtaustekniset suoritusarvot ja s

Virtaustekniset suoritusarvot ja s Virtaustekniset suoritusarvot ja s VTT:n testausseloste Nro VTT-S-661-12 3 2 23V ine p t, Pa 2 1 1 18V 16V 14V 12V 1V 8V 6V 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 7 6 6 4 23VMX-ilmanvaihtotuotteet Tekninen esite MX-ilmanvaihtotuotteet

Lisätiedot

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA 9.9.2016 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos Vain hyviä syitä: Julkisen hirsirakentamisen seminaari, 8.-9.9.2016, Pudasjärvi MASSIIVIHIRSISEINÄN

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_halli

Puu pintamateriaalina_halli 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää

Lisätiedot

Puukerrostalokoulutus

Puukerrostalokoulutus Puukerrostalokoulutus Pintaluokat & Suojaverhous Kouvola 12.6.2013 Tero Lahtela PINTALUOKAT Suuntaa-antavia esimerkkejä seinä- ja kattomateriaalien paloluokituksesta A1 A2 B C D E F Kivi Kipsilevyt Kipsilevyt

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 995-G 1036-G 1140 1130 1988 07.05.2012 Sivu 1/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Valuankkurin toimintatapa 2. Valuankkurin rakenne 2.1 Ankkurin osat

Lisätiedot

TTS Työtehoseura kouluttaa tutkii kehittää

TTS Työtehoseura kouluttaa tutkii kehittää TTS Työtehoseura kouluttaa tutkii kehittää PUURAKENTAMINEN OULU 23.9.2016 2 RANKARAKENTEET Määräysten mukaisen vertailuarvon saavuttaminen, 200 mm eristevahvuus Matalaenergia- ja passiivirakentaminen,

Lisätiedot

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016 U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - P a i n e p u t k i - j ä r j e s t e l m ä P V C Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009

Lisätiedot

SALI A. REIJONEN PEKKA PASSIIVINEN PALOSUOJAUS

SALI A. REIJONEN PEKKA PASSIIVINEN PALOSUOJAUS SALI A. REIJONEN PEKKA PASSIIVINEN PALOSUOJAUS Puupäivä 10.11.2016 RAKENNUKSEN PASSIIVINEN PALOSUOJAUS Estää syttymistä, palon leviämistä sekä varmistaa rakenteiden kantavuuden palotilanteessa osana rakenteita.

Lisätiedot

VAHVA OMASSA ELEMENTISSÄÄN

VAHVA OMASSA ELEMENTISSÄÄN www.thermisol.fi VAHVA OMASSA ELEMENTISSÄÄN THERMISOL-ELEMENTIT KEVYT MUTTA KESTÄVÄ KOTIMAINEN ThermiSol on sandwich-elementtien uranuurtaja ja pohjolan ykkösosaaja. Kokenut ja vastuunsa kantava seinä-

Lisätiedot

RAKENNUSFYSIIKKA Kylmäsillat

RAKENNUSFYSIIKKA Kylmäsillat Kylmäsillat Kylmäsillan määritelmä Kylmäsillat ovat rakennuksen vaipan paikallisia rakenneosia, joissa syntyy korkea lämpöhäviö. Kohonnut lämpöhäviö johtuu joko siitä, että kyseinen rakenneosa poikkeaa

Lisätiedot

RT 37975. THERMISOL SEINÄERISTERATKAISUT - ThermiSol EPS -seinäeristeet - ThermiSol Platina -eristeet - ThermiSol Titan -eristeet.

RT 37975. THERMISOL SEINÄERISTERATKAISUT - ThermiSol EPS -seinäeristeet - ThermiSol Platina -eristeet - ThermiSol Titan -eristeet. RT CAD -kirjastot TARVIKETIETO lokakuu 2010 voimassa 30.11.2012 asti korvaa RT K/375.2-37489 1 (6) RT 37975 271.4 Talo 2000 375.2 Talo 90 K SfB THERMISOL SEINÄERISTERATKAISUT - ThermiSol EPS -seinäeristeet

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

EXCELLENCE IN INSULATION. Puurunkoseinien palonkestävyys. Puurunkoseinien palonkestävyys

EXCELLENCE IN INSULATION. Puurunkoseinien palonkestävyys. Puurunkoseinien palonkestävyys Pu europe EXCELLENCE IN INSULATION Puurunkoseinien palonkestävyys Puurunkoseinien palonkestävyys 1 2 Puurunkoseinien palonkestävyys Sisällysluettelo Tiivistelmä 4 Projektin tausta 5 Projektin kulku 6 Tulokset

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro. 109

Kingspan-ohjekortti nro. 109 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro. 109 MÖKKIOHJE Kingspan Therma -eristeiden vahvuudet mökkien lämmöneristämisessä Paremman lämmöneristyksen ansiosta mökkien vuosittainen käyttöaika pitenee. Mökit

Lisätiedot

Kerabit Dual - asennusohjeet

Kerabit Dual - asennusohjeet Kerabit Dual - asennusohjeet Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta. Yleistä Alustaksi sopii raakaponttilaudoitus tai tarkoitukseen soveltuva rakennuslevy, esim. Kerabit OSB-kattolevy. Katon kaltevuus

Lisätiedot

ÄÄNITEKNINEN SUUNNITTELUOHJE.

ÄÄNITEKNINEN SUUNNITTELUOHJE. 28.10.2004 HUONEISTOJEN VÄLISEN ACO-SEINÄN ÄÄNITEKNINEN SUUNNITTELUOHJE. YHTEISTYÖSSÄ: Rakennusbetoni- ja Elementti Oy VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka KATMI Consulting Oy 28.10.2004 ESIPUHE Huoneistojen

Lisätiedot

JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ Palokipsimassa läpivienteihin

JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ Palokipsimassa läpivienteihin TUOTEKUVAUS on koostumukseltaan erityinen kipsipohjainen, kutistumaton laasti, joka sekoitetaan veden kanssa. Palokatkomassa voidaan sekoittaa joko kaadettavaksi tai levitettäväksi läpivientien ympärille.

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

Asennusohje PELLITYSSARJA

Asennusohje PELLITYSSARJA 22.05.2014 Asennusohje Asennusohje Tämä ohje liittyy SCC-pellityssarjojen asentamiseen. Vakiokokoinen pellityssarja on tarkoitettu 1,75 m, erikoistilauksesta saatavissa jopa 2,3 m, korkean (C-mitta) tai

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 26.5.2014 1

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 26.5.2014 1 PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 1 Paloturvalliset tulisijan ja savuhormin yhdistelmät Tässä ohjeistuksessa annetaan hyödyllistä

Lisätiedot

PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut

PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut SISÄLLYSLUETTELO Paloturvallisuutta PAROC -kivivillatuotteilla... 3 PAROC Hvac Fire Mat pyöreille kanaville... 4 PAROC Hvac Fire Mat suorakaidekanaville...

Lisätiedot

Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö

Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö Paloseminaari 17 Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015 Tiia Ryynänen VTT Expert Services Oy Onko paloluokitellun rakennustuotteen luokka

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI EDUSTAJA/ VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013. Alkuperäinen englanninkielinen

TUOTTEEN NIMI EDUSTAJA/ VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013. Alkuperäinen englanninkielinen TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI VTT-C-10100-13 Myönnetty 1.10.2013 Alkuperäinen englanninkielinen Xella kattoelementit Xella lattiaelementit EDUSTAJA/ VALMISTAJA Xella Danmark A/S Helge Nielsen Allé 7 DK-8723

Lisätiedot

Annettu: 29.3.2007. Voimassa: 31.12.2010

Annettu: 29.3.2007. Voimassa: 31.12.2010 Dno: YM276/6221/2006 1 (6) Annettu: 29.3.2007 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun

Lisätiedot

Puurakenteet. Tomi Toratti

Puurakenteet. Tomi Toratti 1 Puurakenteet Tomi Toratti 25.9.2014 2 SFS 5978 Puurakenteiden toteuttaminen. Rakennuksien kantavia rakenneosia koskevat vaatimukset 2012 Toteutusasiakirjat Toteutusluokat TL1, TL2 ja TL3 Toleranssiluokat

Lisätiedot

Mahdollisuudet lisätä puun käyttöä hallirakentamisessa Päivi Myllylä, Puuinfo Oy

Mahdollisuudet lisätä puun käyttöä hallirakentamisessa Päivi Myllylä, Puuinfo Oy Mahdollisuudet lisätä puun käyttöä hallirakentamisessa Päivi Myllylä, Puuinfo Oy Suomessa puurakentamisen suurimmat kasvumahdollisuudet ovat ammattimaisessa rakennuttamisessa 100 90 80 70 60 50 40 30 20

Lisätiedot

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje Tuotteet ja tarvikkeet 3 Profiilit 4 Ennen asentamista 5 Asennusperiaatteet 6 Säilyttäminen 7 Työstäminen 8 Kiinnitystarvikkeet 9 Asentaminen 10 Asennustiedot

Lisätiedot

Ullakon eristäminen Rakennuseristeet

Ullakon eristäminen Rakennuseristeet Ullakon eristäminen Rakennuseristeet Huhtikuu 0 korvaa Joulukuu 00 Sisällys Edullisesti lisätilaa kylmästä ullakosta... Edullisesti lisätilaa kylmästä ullakosta Näin eristät ullakon seinät... Näin eristät

Lisätiedot

Rakenna oma puukuivuri

Rakenna oma puukuivuri Rakenna oma puukuivuri Sauno puutavarankuivuri Rakennusohje Kuivaimen osat ruuvataan yhteen erikoisruuveja käyttämällä. Tämän ohjeen avulla voit rakentaa omia tarpeitasi vastaavan kuivaimen. Katso ohjeen

Lisätiedot

SAVU HORMISTOT. Valmispiippu Rondo

SAVU HORMISTOT. Valmispiippu Rondo SAVU HORMISTOT Valmispiippu Rondo 2005 Valmispiippu Rondo hyvä veto kaikenlaisiin tulisijoihin Perinteisesti ammattitaitoa vaativasta piipun muurauksesta voi nyt selviytyä helposti ja nopeasti. Valmispiippu

Lisätiedot

PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet

PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet ENERGIA-sydämet Yleistä Energia-sydämmellä tehdyt tulisijat ovat tehokkaita ja vievät vähemmän tilaa kuin perinteisesti muuratut tulisijat. Energiasydän takka voidaan

Lisätiedot

FRAME: Ulkoseinien sisäinen konvektio

FRAME: Ulkoseinien sisäinen konvektio 1 FRAME: Ulkoseinien sisäinen konvektio Sisäisen konvektion vaikutus lämmönläpäisykertoimeen huokoisella lämmöneristeellä eristetyissä ulkoseinissä Petteri Huttunen TTY/RTEK 2 Luonnollisen konvektion muodostuminen

Lisätiedot

Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1

Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1 Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1 Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija), (Rakentaminen-sisäänosto), (Rakentaminen tuotanto), (-tarjous) ja (tuotanto) PINNAN TASAISUUSVAATIMUKSET Vastaako

Lisätiedot

Savupiippu-tulisija yhdistelmien paloturvallisuus

Savupiippu-tulisija yhdistelmien paloturvallisuus Savupiippu-tulisija yhdistelmien paloturvallisuus Syttymissyitä Hormeista alkaneet tulipalot kpl kaikista hormeista Teräshormi yläpohjan läpivienti 38 47% Teräshormi seinän läpivienti 18 22% Muuratun hormin

Lisätiedot

Lasivilla. Ja miksi se on rakennusten eristemateriaalina ainutlaatuinen?

Lasivilla. Ja miksi se on rakennusten eristemateriaalina ainutlaatuinen? Lasivilla Ja miksi se on rakennusten eristemateriaalina ainutlaatuinen? Sisältö Lasivilla mitä se on? Lasivillan edut rakentamisessa Lämmöneristävyys Kosteustekninen toiminta Ääneneristävyys Paloturvallisuus

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm 45 mm A-A I-PALKKI 6 mm 350 mm leikkaus A A 5 6 7 70 mm 4 3 www.webon.fi SISÄLLYSLUETTELO SIVU YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO 3 YLÄKERTA ONTELOASENNUS 4 YLÄPOHJA LISÄERISTYS 5 YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO/SAKSIRISTIKKO

Lisätiedot

25.11.11. Sisällysluettelo

25.11.11. Sisällysluettelo GLASROC-KOMPOSIITTIKIPSILEVYJEN GHO 13, GHU 13, GHS 9 JA RIGIDUR KUITUVAHVISTELEVYJEN GFH 13 SEKÄ GYPROC RAKENNUSLEVYJEN GN 13, GEK 13, GF 15, GTS 9 JA GL 15 KÄYTTÖ RANKARAKENTEISTEN RAKENNUSTEN JÄYKISTÄMISEEN

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax.

Lisätiedot

Rakennusmääräysten ja ohjeiden kehittyminen Tomi Toratti

Rakennusmääräysten ja ohjeiden kehittyminen Tomi Toratti 1 Rakennusmääräysten ja ohjeiden kehittyminen Tomi Toratti 19.11.2015 2 Sisältö Vuosi 2016 Palomääräykset - YM asetusluonnos rakennusten paloturvallisuudesta Jatkuva sortuma - YM asetus rakenteiden onnettomuuskuormia

Lisätiedot

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 1 Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova -levyllä Julkisivujen uusimisen yhteydessä

Lisätiedot

Tulisijojen, savupiippujen ja -hormien aiheuttamien tulipalojen torjunta

Tulisijojen, savupiippujen ja -hormien aiheuttamien tulipalojen torjunta Turvaohje 6/2007 Tulisijojen, savupiippujen ja -hormien aiheuttamien tulipalojen torjunta SISÄLLYSLUETTELO 1. Turvaohjeen tarkoitus 2. Turvaohjeen velvoittavuus 3. Viranomaismääräykset 4. Määritelmiä 5.

Lisätiedot

ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY 2012 ESPOO

ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY 2012 ESPOO ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY 2012 ESPOO Rakenteellisen paloturvallisuuden huomioon ottaminen lupakäsittelyssä Vanhempi opettaja Heikki Nupponen PALOTEKNISTEN ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYS RAKENNUSSUNNITELMIEN

Lisätiedot

Asennusohje SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12

Asennusohje SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12 Kaikkein paraskaan lattiapäällyste ei ole hyvännäköinen tai toimiva, jos sitä ei asenneta ja hoideta oikein tai jos alusta ei ole ihanteellinen. Lue tämän vuoksi asennusohje huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

JUSSI-parviportaiden kokoamisohjeet

JUSSI-parviportaiden kokoamisohjeet MSJ-WOOD OY JUSSI-parviportaiden kokoamisohjeet Kokoamisohjeet suorille parviportaille MSJ-Wood 15.5.2010 www.jussi-portaat.fi Teit erinomaisen valinnan ostaessasi JUSSI-portaan. Ohjeen sisältö: Sisällysluettelo

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

TEKNINEN TIEDOTE SISÄLTÖ PUUJULKISIVUN PALOKATKO

TEKNINEN TIEDOTE SISÄLTÖ PUUJULKISIVUN PALOKATKO TEKNINEN TIEDOTE PUUJULKISIVUN PALOKATKO 31.3.016 SISÄLTÖ 1.0 YLEISTÄ....0 JULKISIVUPALO... 3.0 TUTKIMUKSET...3 4.0 REI ITETTY PALOKATKOPROFIILI...3 5.0 ONTELOVENTTIILIT...6 6.0 PALOKATKOJEN SIJOITTELU...7

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 2009 ASENNUSOHJE 2 AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 AMU-YLITYSPALKKI 1. Perustietoa 3 2. Älä pätki! 3 3. Asennus 4 1. kaksi tapaa 4 2. palkin

Lisätiedot

CLT-KOETALON TÄYDENTÄVÄT TUTKIMUKSET

CLT-KOETALON TÄYDENTÄVÄT TUTKIMUKSET CLT-KOETALON TÄYDENTÄVÄT TUTKIMUKSET CLT-KOETALOPROJEKTI 2013 2015 EAKR-rahoitteinen kehittämisprojekti CLT-pientalon kokeellinen rakennushanke CLT-rakentamisen tiedonkeruuja esittelyhanke CLT-rakenteiden

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE VALKEAKOSKI

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE VALKEAKOSKI 1/5 VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE 14 37600 VALKEAKOSKI 2/5 VESIKATE Rakennuksessa on loiva harjakatto (>1:9) ja katemateriaalina kaksinkertainen kumibitumihuopa. Vesikate on uusittu

Lisätiedot

KÄYTTÖSOVELLUS VALMISTAJA SISÄLTÖ SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty Voimassa

KÄYTTÖSOVELLUS VALMISTAJA SISÄLTÖ SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty Voimassa KÄYTTÖSOVELLUS SERTIFIKAATTI VTT-C-11858-16 Myönnetty 28.12.2016 Voimassa 27.12.2021 Finnfoam FF-PIR -eristysratkaisut P1-paloluokan rakennuksissa VALMISTAJA Finnfoam Oy Satamakatu 5 24100 Salo SISÄLTÖ

Lisätiedot

Tiilipiipun palonkestävyysanalyysi Simulointi välipohjan paksuudella 600 mm Läpivienti täysin eristetty ja osittain tuuletettu rakenne

Tiilipiipun palonkestävyysanalyysi Simulointi välipohjan paksuudella 600 mm Läpivienti täysin eristetty ja osittain tuuletettu rakenne 14.04.2014 Lämmönsiirtolaskelmat Päivitys 15.4.-14 Tiilipiipun palonkestävyysanalyysi Simulointi välipohjan paksuudella 600 mm Läpivienti täysin eristetty ja osittain tuuletettu rakenne Kokkola 14.04.2014

Lisätiedot

DOMUSCLASSICA. Ikkunat. Rakenne

DOMUSCLASSICA. Ikkunat. Rakenne TEKNISET TIEDOT Ikkunat Domus Classica valikoimaamme kuuluvat puurunkoiset ikkunat valmistetaan yli neljäkymmentä vuotta toimineessa ikkunaverstaassa vanhoja perinteitä kunnioittaen. Ikkunan rakenne on

Lisätiedot

Liukuovien tekninen ohje

Liukuovien tekninen ohje Liukuovien tekninen ohje 20.6.2016 SISÄLTÖ 1.0 Tuotetiedot...2 2.0 Seinän aukon mitat...5 3.0 Asennusvarat ja kannatus...6 4.0 Kiinnitys... 10 5.0 Kynnys... 11 5.1 Kynnyskorkeus...11 5.2 Kynnyksen säätö...11

Lisätiedot

Effex. Design Sisustuspaneeli. Stora Enso. b a. Stora Enso Effex an Eye for Wood. Asennus: Lisätietoja: www.storaenso.com/effex

Effex. Design Sisustuspaneeli. Stora Enso. b a. Stora Enso Effex an Eye for Wood. Asennus: Lisätietoja: www.storaenso.com/effex Effex Stora Enso Design Sisustuspaneeli Effex on 100 % kierrätettävää luonnonmateriaalia Tarvittavat työkalut: Suositeltavat turvavarusteet: + Vasara + tuurna Naulapyssy Nauloja (1,2x30 mm) Sirkkeli (tai

Lisätiedot

KEVYT, VAHVA JA HELPPO ASENTAA

KEVYT, VAHVA JA HELPPO ASENTAA KEVYT, VAHVA JA HELPPO ASENTAA OTA VÄLIPOHJA HYÖTYKÄYTTÖÖN 1 LAAJA KOKEMUS KÄYTÖSTÄ Posi-palkki on ollut käytössä jo yli 40 vuotta Suomessa Posi-palkkia on käytetty sadoissa rakennuksissa vuodesta 2011

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTUS Nro VTT-S Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Lasiseinä liukuovella, Fasad 30

TESTAUSSELOSTUS Nro VTT-S Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Lasiseinä liukuovella, Fasad 30 TESTAUSSELOSTUS Nro VTT-S-01533-14 28.3.2014 Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Lasiseinä liukuovella, Fasad 30 Tilaaja: Scan-Mikael Oy TESTAUSSELOSTUS NRO VTT-S-01533-14 1 (2) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010

Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010 Dno: YM268/6221/2006 1 (5) Annettu: 28.3.2007 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun

Lisätiedot

HH-JUDOTATAMIN RAKENNUSOHJEET

HH-JUDOTATAMIN RAKENNUSOHJEET HH-JUDOTATAMIN RAKENNUSOHJEET 50 mm50 mm 1 2 3 4 400 mm 200 mm 400 mm 200 mm 400 mm 200 mm 200 mm 45 mm 5 6 50 mm 9 mm 9 mm 95 mm Rakenneselitys Joustotatami / koko esim.. 12 000 * 12 000 mm. Mitta höylätyn

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTUS Nro VTT-S Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Yksilasinen siirtolasiseinä, SCM L-35-ACUSTO

TESTAUSSELOSTUS Nro VTT-S Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Yksilasinen siirtolasiseinä, SCM L-35-ACUSTO TESTAUSSELOSTUS Nro VTT-S-01531-14 28.3.2014 Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Yksilasinen siirtolasiseinä, SCM L-35-ACUSTO Tilaaja: Scan-Mikael Oy TESTAUSSELOSTUS NRO VTT-S-01531-14 1 (2) Tilaaja Tilaus

Lisätiedot

KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET

KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET HUOMIOITAVAA ENNEN ASENNUSTA Aluslattian tulee täyttää SisäRYL 2013 vaatimukset. Alustan tulee olla kuiva, tasainen, kiinteä ja puhdas. Huomio että laminaattilattian pitää

Lisätiedot

Tammikuu 2007. Asto db. ÄÄNTÄVAIMENTAVA KIINTEISTÖVIEMÄRIJÄRJESTELMÄTammi

Tammikuu 2007. Asto db. ÄÄNTÄVAIMENTAVA KIINTEISTÖVIEMÄRIJÄRJESTELMÄTammi Tammikuu 2007 ÄÄNTÄVAIMENTAVA KIINTEISTÖVIEMÄRIJÄRJESTELMÄTammi Luotettavat ratkaisut Kiinteistöviemärijärjestelmät ei pidä melua itsestään on yksi markkinoiden parhaita kiinteistöviemärijärjestelmiä mm.

Lisätiedot

KATTILAPIIPUT. Valmispiiput lämmityslaitteisiin

KATTILAPIIPUT. Valmispiiput lämmityslaitteisiin KATTILAPIIPUT Valmispiiput lämmityslaitteisiin Suunniteltu ja valmistettu Suomessa Härmä Air on 100% suomalainen valmistaja, joka kantaa Avainlippumerkkiä osoituksena Suomalaisesta laadusta. Tuotteidemme

Lisätiedot

Advanced Structural Technology. AST -laatu elementeissä

Advanced Structural Technology. AST -laatu elementeissä Advanced Structural Technology AST -laatu elementeissä Panel System 3.10 FI Tammikuu 2014 Korvaa Syyskuu 2013 Lujuus Sandwichelementin optimaaliset lujuusominaisuudet perustuvat sen eri materiaalikerrosten

Lisätiedot

Harri Koskenranta

Harri Koskenranta T-110.460 FYYSINEN TURVALLISUUS - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 3.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 3.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa,

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuus. Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö

Rakennusten paloturvallisuus. Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö Rakennusten paloturvallisuus Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö www.pelastustoimi.fi https://prontonet.fi/ Kaikki tulipalot 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2001-2003 keskiarvo

Lisätiedot

Muottiharkot työohje 17/11/2015

Muottiharkot työohje 17/11/2015 Muottiharkot työohje 17/11/2015 Sisällysluettelo Toimitukseen valmistautuminen..sivu.3 Harkkojärjestelmä ja mitoitus...sivu.4 Harkkojen ladonta ja raudoitus sivu.6 Harkkojen valaminen.sivu.8 Aukkopielet

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit...5 3 VALMISTUS...6

Lisätiedot

IKI T600 KIUASPIIPPU Asennusohje 10/2016

IKI T600 KIUASPIIPPU Asennusohje 10/2016 IKI T600 KIUASPIIPPU Asennusohje 10/2016 1 IKI T600 KIUASPIIPPU ASENNUSOHJE ENNEN ASENNUSTA Tarkista että kaikki piipun osat ovat laatikossa osaluettelon mukaisesti (s. 3 5). Varmista ennen kiukaan kivitystä

Lisätiedot

IGNIS CR60. Pyöreä PaloPelti, paloluokka EI60. Yleistä CE-merkitty EN 15650:2010 mukaan. Pieni painehäviö. Sisältyy MagiCAD-tietokantaan.

IGNIS CR60. Pyöreä PaloPelti, paloluokka EI60. Yleistä CE-merkitty EN 15650:2010 mukaan. Pieni painehäviö. Sisältyy MagiCAD-tietokantaan. Pyöreä PaloPelti, paloluokka EI60 Lyhyesti on palopelti, paloluokka EI60, jossa on pyöreä liitäntä. Käytetään estämään palon leviäminen ilmanvaihtojärjestelmän kautta. Paloluokka EI60 tarkoittaa, että

Lisätiedot

Uusia ratkaisuja rakentamisen ammattilaisille. Metsä Wood Director R&D, Jouni Hakkarainen

Uusia ratkaisuja rakentamisen ammattilaisille. Metsä Wood Director R&D, Jouni Hakkarainen Uusia ratkaisuja rakentamisen ammattilaisille Metsä Wood Director R&D, Jouni Hakkarainen Sisältö Kerrannaisliimatut Kerto -tuotteet Kerto-Q jäykiste-elementti Kerto LVL -tuotteen tuotevastuu rakentamisessa

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro 143/00 Myöntämispäivä 15.12.2000 Päivitetty 25.10.2007 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro 143/00 Myöntämispäivä 15.12.2000 Päivitetty 25.10.2007 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro 143/00 Myöntämispäivä 15.12.2000 Päivitetty 25.10.2007 TUOTTEEN NIMI MORDAX horminkorjausmassa VALMISTAJA/EDUSTAJA EsKon Oy Finnoonniitty 3 FIN 02270 ESPOO TUOTEKUVAUS MORDAX horminkorjausmassa

Lisätiedot

Kerto-Tyyppihyväksynnät. Toukokuu 2001

Kerto-Tyyppihyväksynnät. Toukokuu 2001 Kerto-Tyyppihyväksynnät Toukokuu 2001 Kerto-S Tuoteseloste 1. Kerto-S, standardikertopuun kuvaus Kerto-S valmistetaan sorvatuista havupuuviiluista liimaamallla siten, että kaikkien viilujen syysuunta on

Lisätiedot

SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 ASENNUSOHJEET.

SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 ASENNUSOHJEET. SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 ASENNUSOHJEET www.hunton.fi Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat

Lisätiedot

Sisus eristää, pinta koristaa

Sisus eristää, pinta koristaa Sisus eristää, pinta koristaa Akustiset katot Halltexilla Uudisrakentajan ja remontoijan oiva valinta on helposti asennettava Halltex-kattolevy. Ääntä vaimentavat materiaalit soveltuvat erityisesti kodin

Lisätiedot

HPM -ankkurointipulttien asentaminen

HPM -ankkurointipulttien asentaminen Tuotteen tunnistaminen HPM -ankkurointipultteja valmistetaan vakiomalleina metrisille kierreko oille M16, M20, M24, M30 ja M39. Ankkurointipultin malli voidaan tunnistaa tuotteessa olevasta tunnuksesta

Lisätiedot

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood? 19.11.2015

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood? 19.11.2015 Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot