/r'24 r4z4aa-r TOIM INTAKERTOM US

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "/r'24 r4z4aa-r TOIM INTAKERTOM US"

Transkriptio

1 PI EKSAN KOSKEN VESIOSU USKUNTA TOIM INTAKERTOM US VUODELTA 2013 sivu 2. Pieksdnkosken vesiosuuskunta on perustettu vuonna osuuskunnan jdsenmddrd toimintavuoden lopussa oli 477. Vesijohtoverkostoon rakennettuja liittymii on 506. Liittymista g sijaitsee Juankoskella, 439 Kuopiossa ja 58 Siilinjdrvelld. Vesimittarit on asennettu n. 500 liittymddn. Uusia liittymld tehtiin 24, uusia jdsenid tiittyi 21. Rakentaminen. Toimintavuoden aikana rakennettiin 12. vaihetta Tahkolahdelle ja 13. rakennusvaihetta koko muulle toimialueelle. Linjaa rakennettiin 4,4 km. Vesijohtoverkoston pituus on tdlld hetkelld noin 244 km. Tahkolahden linjoille saatiin avustusta Kuopion kaupungilta lwitsian kaupungin vanhoja pdiit6ksiti)ja Elykeskukselta. Tahkomdki - Kalliolahden vesi- ja viemdrilinjat saadaan valmiiksi kevddlld Vesijohdon ja viemdriverkon jatkon rakentamiseksi Kuuslahteen ja pajulahteen ovat kesken ja sopimatta verkostoon liittymista ajatellen. Runkojohdot ovat kuitenkin valmiiksi rakennettuja Siilinjdrven kunnan, Kuopion kaupungin ja ely-keskuksen toimesta ja vastaanotetaan syksylld osuuskunta neuvotteli Pieksdnkosken lshdevesiosuuskunnan fuusioitumisesta meiddn osuuskuntaan. Fuusiosopimus kuitenkin vanhenija olisi ollut kustannuksiltaan kallis vaihtoehto. Ldhdevesiosuuskunta liittyy Pieksdnkosken vesiosuuskuntaan suoralla kaupalla, joka on paljon edullisempi vaihtoehto. Kaikkien ld hdevesiosuuskun na n jdsenten ka nssa on tehty uudet liittym issopimukset. veden jakel rran. Nilsidn katkoksen syy oli hdlytysjdrjestelmdn pettdminen. ostettu vesi oillis-savon vesi oy rt. vroi;arln vot<. noin m3, Kuopion ves Veden kulutus on 290 m3 vuorokaui"rrr. Huolto: Putkilinjoja huollettiin suu nnitelma n mukaa n. laskutus: Veden hintaa ja perusmaksuja tarkistettiin vastaamaan todellisia kustannuksia eri toimialueilla. Jatkossa perusmaksu mddrdytyy vedentoimittajan mukaan. Hinnankorotukset ovat suuria, mutta niiden avulla toiminta vastaa todellisia kustannuksia. Pyyddmme tarkistamaan erityisen huolellisesti vesilaskun, jotta laskutus vastaisi liittymdn todellista kulutusta, koska hyvin monelle on asennettu uudet vesimittarit. Vesimittarit pyydetddn lukemaan ja ilmoittamaan ajallaan tai sopimaan asiasta, jos ilmoitettu aika ei sovi!! Samoin laskutusasiat olisi hyvd sopia, lotta vdlttyisimme turnarta ty-6ii ja kustannuksista. Tafous: Tilikauden tappio ennen satunnaisia erid on gg.g22,gg Haflitus esittdd, ettd tilikauden tappio ,8g, siirretsdn yli- ja alijismdtilille. Kokoukset ja hallinto: Osuuskuntakokous pidettiin G Kivennavalla. Hallitus kokoontui 8 kertaa vuoden aikana kokoonpanossa: Pekka Vddndnen, puheenjohtaja Timo Pekkarinen, sihteeri Jukka Pekkarinen, varapuheenjohtaja Tuomo Korhonen, jdsen Raimo Markkanen, jdsen Varajdsenet: 1. varalla Katri Vddndnen ja 2. Martta Rissanen Tilintarkastajat: Kari Janhonen. Varalla Liisa Kuopusjdrvi Nifsidssd a - t.f- /r'24 r4z4aa-r Pekka Vddndnen, toimitusjohtaja

2 Y-tunnus s TILINPMTOS (18) TASE VASTAAVAA PYSWAT VASTMVAT Aineelliset hyddykkeet Maa- ja vesialueet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskenerdiset hankinnat Aineelliset hyddykkeet Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet PYSWAT VASTAAVAT VAIHTUVAT VASTMVAT Pitkdaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset , ,32 1'162M,23 1 0gg 697,34 169, , , , , , , , , ,69 169, g,gg , ,41 0,00 5g 794, ,31 Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTMVAT VASTMVAA , , , , , ,89

3 TILINPAATOS (18) VASTATTAVAA OMA PMOMA Osuuspd6oma Muut rahastot Pddoma Edell. tilikausien yti-/alijidmd Tilikauden ylijdiimd (atijdiiimit) OMA PMOMA VIERAS PMOMA , , , ,91 -gg 322, , ,22 1 0gg 626, , ,' , M,30 Pitkdaikainen vieras padoma Lainat ra hoituslaitoksilta Ostovelat Pitkdaikainen vieras pddoma Lyhytaikainen vieras pddoma Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pddoma VIERAS PMOMA VASTATTAVM 3 000, /', , , , ,94 g5g,2g , , , , , , , , , j , gg,5g ,89

4 TILINPAATOS (18) TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,07 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT MATERIAALIT JA PALVELUT Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkopuoliset palvelut MATERIAALIT JA PALVELUT HENKILOSTOTUIUT Palkat ja palkkiot ElAkekulut Muut henkil6sivukulut HENKILOSTOXUIUT POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot 5 766, , , , , , ,43-710, , ,42 0, , , , , , , , ,02 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT LilKEVOTTTO (-TAPP O) RAHOITUSTUOTOT JA.KULUT Muilta Muut korko- ja rahoitustuotot Muille Muut rahoituskulut Korkokulut ja muut rahoituskulut RAHOITUSTUOTOT JA.KULUT TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIA TULOS ENNEN TILINPMTOSSI I RTOJA JA VEROJA TULOVEROT TILIKAUDEN TULOS , , , ,05-311,32-93,00-394, , , ,93-76, , , , , ,61-782,99 0,00-7g2,gg 1370, gg, ,69-50, ,69

5 TILINPAATOS (18) KIRJANPITOASETUKSEN 2 S LUVUN MUKAISET LIITETIEDOT Tilinpddtoksen laatimista koskevat liitetiedot Arvostusperiaatteet ja -menetelmdt sekd jaksotusperiaatteet ja -menetelmdt fvswien vastaavien hankintamenoon on luettu muuttuvat menot. Rahoitusvarat arvostetaan hankintamenoon tai sitd alempaan todenndkoiseen luovutushintaan. Aine..ettomien ja aineellisten hyodykkeiden hankintamenot poistetaan ennalta laaditun suunniterman mukaisesti. poi mukautettu verotuspoistojen kanssa. Ti verotuksessa nwai<syttjvaa enimmdist a vastaava mddrd. Hyodykkei ellinen pitoaika on alle kolme vuotta sekd pienhankinnat on kirjattu kokonaisuudessaan tilikauden kuluksi. saadut avustukset on kirjattu hankintamenon vdhennykseksi. Poistoajat ovat seuraavat: Kalusto, vesilinjat Koneet ja kalusto 30 vuotta, tasapoisto 25 % menojdd nn nospoisto Tilikaudella on jatkettu edelliselld tilikaudella aloitettua vesi- ja jdtevesiviemdrointin yhteensd ,23 on saatu tilikaudella kaupungin ,54 euroa. Ely-keskukselta eiole haettu vield Selvitys, jos edellistd tilikautta koskevat tiedot eivdt ole vertailukelpoisia pddttyneen tilika uden tietojen kanssa. Tilikaudella on oikaistu edelliselld tilikaudella jo kokonaisuudessaan saatuihin avustuksiin kirjattu, myonnetty investointiavustuksen mddrd ,00 ;rr*; jota ei oltu vield haettu maksatukseen eikd myciskddn maksettu. Toimintakeftomusta koskevat liitetiedot Halli Haffi tilika cistd. md gg.322,g3 euroa siirretddn edellisten

6 Tasetta koskevat liitetiedot TILINPMTOS (18) OMA PAAOMA Osuuspddoma 1.1. Lisdys tilikaudella Osuuspddoma Muut rahastot Liittym ismaksura hasto Lainanhoitorahasto Ed.tilik. yli-/alijdidmd Tilikauden yli-/alijddm6 Oma pddoma yhteensa , , , g,gl il8 267, , , , , il 240, , , , , , ,12-1g 639, ,30 Liitetiedot henkilostcistd Henkiloston keskimddrdinen toimihenkilci. tilikauden aikana on ollut yksi osa-aikainen Hallituksen jdsenten Palkkiot Palkat ja palkat , , , gg,g5 Vakuudet ja vastuusitoumukset Rahoituslaina Vakuutena Kuopion kaupungin antama , ,00 Liittymissopimukset Osuuskuntaan liittyjien osalta siten, ettd Liiftymismaksuvelkoja on lhdot on muutettu alkaen uusien liittyjien ovat palautus- ja siirtokelpoisia. 3 yhteensd 4M.634,00 euroa.

7 TILINPMTOS I r.-rrrr,.'. I vo 7(18) ,3_ i,g TILINPAATOTSEru ALLEKIRJOITUS Nifsiissd ) fra, /az-*_.2f,6-frpalg.lll Vddndnen iffilkka-rinen hallituksen puheenjohtaja,toimitusjohtaja varapuheenjohtaja Cu^Q"l/---- Qut: 7ac 5*.r-a a. Timo Pekkarinen varsinainen jdsen 'E--. --) t* Tuomo Korhonen varsinainen jdsen Raimo Markkanen varsinainen jdsen TILINPAATOSN, CNXITrA suoritetusta tilintarkastuksesta on tdnddn an nettu kertomus. Siifinjdrvelld _ Kari Janhonen KHT, JHTT

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt Pieksånkosken vesiosuuskunta 01.01.201 4-31.12.2014 1(1e) Pieksånkosken vesiosuuskunta Våänänen Pekka Rannanmäentie 64 73360 Pajulahti TASEKIRJA 31.12,2014 Sisällys Vuosikertomus Tase Tuloslaskelma Liitetiedot

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti 2 Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Perustettu... 1952 Liikevaihto... 953 113 Tasearvo... 4 721 163 Investoinnit... 224 424 Veden myynti... 793 741 m 3 Vesijohtoverkosto... 534 km josta päävesijohtoja...

Lisätiedot

SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA SOMMARÖ VATTENANDELSLAG Suvisaarentie 23 02380 ESPOO Y-tunnus: 1577951-2 (kotipaikka Espoo) T A S E K I R J A

SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA SOMMARÖ VATTENANDELSLAG Suvisaarentie 23 02380 ESPOO Y-tunnus: 1577951-2 (kotipaikka Espoo) T A S E K I R J A SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA SOMMARÖ VATTENANDELSLAG Suvisaarentie 23 02380 ESPOO Y-tunnus: 1577951-2 (kotipaikka Espoo) T A S E K I R J A Tilikausi 01.01.2003-31.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Perustettu... 1952 Liikevaihto... 1 007 857 Tasearvo... 5 206 708 Investoinnit... 234 143 Veden myynti... 804 827 m 3 Vesijohtoverkosto... 552 km josta päävesijohtoja...

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010. Y-tunnus 1454032-3. Osoite. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. Kotipaikka.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010. Y-tunnus 1454032-3. Osoite. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. Kotipaikka. LUMITUULI OY Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010 Y-tunnus 1454032-3 Osoite Kotipaikka Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisflllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2009-31. 12.2009 14il032-3 Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisiillysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Perustettu... 1952 Liikevaihto... 1 010 673 Tasearvo... 5 077 059 Investoinnit... 196 733 Veden myynti... 821 529 m 3 Vesijohtoverkosto... 545 km josta päävesijohtoja...

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì NEXIAOY KHT-yhteisö/ CGR-samfund TI LI NTAR KASTUSKERTOM US Oy Kotojärvi Golf Ab:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Oy Kotojärvi Golf Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI 2013 2012 muutos Henkilöstö 31.12 18 19-1 Liikevaihto 1000 7654 6539 17,1 % Liikevoitto 1000 667 803-16,9 % Poistot 1000 438 405 8,1 % Investoinnit 1000 2002

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma Tilinpäätös Elisa Vuosikertomus 2012 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Liite 2012 2011 Liikevaihto 1 1 374,1 1 165,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -0,2-0,2

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010 LIIKEVAIHTO 8 961 149,03 8 564 628,43

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010 LIIKEVAIHTO 8 961 149,03 8 564 628,43 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA Milj. EUR Liitetieto 2007 2006 Liikevaihto 2 27,3 27,4 Liiketoiminnan muut tuotot 3 0,1 0,1 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 1,0-0,4

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot