Warranttiohjelma Listalleottoesite Perusosa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Warranttiohjelma 28.5.2003. Listalleottoesite Perusosa"

Transkriptio

1 Warranttiohjelma Listalleottoesite Perusosa

2 SISÄLLYSLUETTELO LISTALLEOTTOESITTEESTÄ JA TILINTARKASTUKSESTA VASTUULLISET HENKILÖT 4 Liikkeeseenlaskija 4 Tilintarkastajat 4 1. WARRANTTIEN LIIKKEESEENLASKU 5 2. KAUPANKÄYNTI WARRANTEILLA 5 3. YLEISKUVAUS WARRANTEISTA ARVOPAPEREINA YLEISTÄ MITEN WARRANTIT TOIMIVAT? WARRANTTIEN YLEISET EHDOT MÄÄRITELMÄT WARRANTTIEN TUOTTAMAT OIKEUDET LUKUMÄÄRÄ WARRANTTIEN LUOVUTETTAVUUS, JULKINEN KAUPANKÄYNTI MARKKINATAKAUS KOHDE LUNASTUS ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄ WARRANTIN KOHTEENA OLEVAN OSAKKEEN LIIKKEESEENLASKENEEN YHTIÖN PÄÄOMAJÄRJESTELYJEN VAIKUTUKSET WARRANTINHALTIJA VOIMASSAOLOAIKA PÄÄTTYMISPÄIVÄN MUUTOS VAKUUS LIIKKEESEENLASKIJAN MUU TOIMINTA LIIKKEESEENLASKIJAA KOSKEVAT MUUTOKSET MUUTOKSET EHTOIHIN PALKKIOT TIEDOTTAMINEN JA ILMOITUKSET WARRANTINHALTIJOISTA MUODOSTETTU LUETTELO NORDEA SECURITIESIN VASTUUN RAJOITUKSET SOVELLETTAVA LAKI WARRANTTIKOHTAISTEN EHTOJEN RAKENNE WARRANTTIEN VEROTUS LUOVUTUSVOITTOVEROTUS VARAINSIIRTOVEROTUS PERINTÖ- JA LAHJAVEROTUS VARALLISUUSVEROTUS SIJOITTAJAN RISKEIHIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA TIEDOT NORDEA SECURITIES OYJ:STA TOIMIALA JA TOIMIPAIKAT OMISTUSRAKENNE HALLINTO JA JOHTO PÄÄOMA TALOUDELLINEN ASEMA JA INVESTOINNIT YHTIÖN RAKENNEMUUTOKSET...25

3 9. MUUT SITOUMUKSET SIJOITUKSET NORDEA SECURITIES OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOT TILIKAUDELTA HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA TOIMINTAYMPÄRISTÖ...28 TULOS JA KANNATTAVUUS...29 TASERAKENNE...30 VAKAVARAISUUS JA RISKIENHALLINTA...30 OMISTUSRAKENNE...30 OIKEUDENKÄYNNIT...30 HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ...30 TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT TULOSLASKELMA JA TASE TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖSPERIAATTEET LIITETIEDOT TILIKAUDELTA TILINTARKASTUSKERTOMUKSET TILIKAUSILTA 2001 JA OSAVUOSIKATSAUS (TILINTARKASTAMATON)

4 Tämä listalleottoesite on laadittu Suomen arvopaperimarkkinalain ( /495) ja valtionvarainministeriöin asetuksen ( /539) mukaisesti. Rahoitustarkastus on myöntänyt poikkeusluvan (Dnro 60/271//2003), jonka mukaisesti Nordea Securities Oyj voi tämän warranttiohjelman osana laskea liikkeeseen warrantteja ensimmäisen liikkeeseenlaskun yhteydessä hyväksytyllä listalleottoesitteellä. Lupa on voimassa 12 kuukautta ohjelman päiväyksestä kuitenkin enintään kaksi viikkoa Nordea Securities Oyj:n vuoden 2003 tilinpäätöksen vahvistamisesta. Rahoitustarkastus on hyväksynyt (Dnro 59/271/2003) tämän esitteen, mutta ei vastaa siinä olevien tietojen oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Tämän warranttiohjelman perusteella liikkeeseenlaskettavia warrantteja ei saa tarjota eikä luovuttaa suoraan tai epäsuorasti Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Japanissa eikä niissä maissa asuville, eikä näissä maissa asuvien lukuun. Tätä listalleottoesitettä ei saa julkaista eikä jakaa näihin maihin. Warrantteja ei rekisteröidä Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act 1933) mukaisesti Yhdysvalloissa. Yhdistyneessä Kuningaskunnassa mitään warranttien tarjoamista koskevaa asiakirjaa ei saa luovuttaa muille kuin vuoden 1986 rahoituspalvelulain (Financial Services Act of 1986) 11 (3) artiklan ja vuonna 1996 annetun määräyksen mukaisille vastaanottajille ja henkilöille taikka tahoille, joille asiakirjan voi lain mukaan muutoin luovuttaa tai toimittaa. Tämä listalleottoesite ei ole tarjous myydä warrantteja, osakkeita tai muita arvopapereita - eikä pyyntö tehdä tarjous sellaisten hankkimiseksi - sellaisille henkilöille sellaisissa maissa, joissa sellaisen tarjouksen tekeminen edellyttäisi rekisteröinti- tai muita toimenpiteitä Suomen lain mukaisten toimenpiteiden lisäksi. 3

5 Listalleottoesitteestä ja tilintarkastuksesta vastuulliset henkilöt Liikkeeseenlaskija Nordea Securities Oyj Osoite: Fabianinkatu 29 B, Helsinki 10 Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus Warranttiohjelmaa koskevien asiakirjojen jäljennökset ovat nähtävillä pankkiaikana Nordea Securities Oyj:n toimipaikassa. Liikkeeseenlaskija vastaa tämän listalleottoesitteen tiedoista. Yhtiön hallituksen jäsenten parhaan ymmärryksen mukaan ne tiedot, jotka annetaan listalleottoesitteessä, vastaavat tosiasioita eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. Warrantin kohteena olevan osakkeen liikkeeseenlaskijaan ja warrantin kohdetta koskevat tiedot on hankittu julkisista lähteistä. Niiden osalta liikkeeseenlaskija vastaa ainoastaan siitä, että tiedot on tähän listalleottoesitteeseen oikein jäljennetty. Helsingissä 28. päivänä toukokuuta 2003 Nordea Securities Oyj:n hallitus Tilintarkastajat Mauri Palvi, KHT KPMG Wideri Oy Ab, tilintarkastusyhteisö (Y-tunnus ), päävastuullinen tilintarkastaja Raija-Leena Hankonen, KHT Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 :n 5 momentin ja Valtiovarainministeriön listalleottoesitettä koskevan päätöksen ( /539) 5 :n perusteella lausumme seuraavaa: Olemme tarkastaneet Nordea Securities Oyj:n tilivuosien tilinpäätökset, kirjanpidon ja hallinnon. Näiltä vuosilta annetut tilintarkastuskertomukset ovat listalleottoesitteen liitteenä. Listalleottoesitteessä esitetty Nordea Securities Oyj:n vuoden 2002 tilinpäätös on yhtiökokouksen vahvistama. Helsinki 28. toukokuuta 2003 KPMG Wideri Oy Ab Mauri Palvi KHT Raija-Leena Hankonen KHT 4

6 1. Warranttien liikkeeseenlasku Nordea Securities Oyj:n (Jäljempänä: Nordea Securities ) hallitus on päättänyt vuoden 2003 tilinpäätöksen vahvistamiseen, viimeistään saakka voimassa olevasta warranttiohjelmasta, jonka puitteissa se voi laskea liikkeeseen useita eri warrantteja, joiden enimmäispituus voi olla 3 vuotta. Ohjelman warranteille haetaan listausta Helsingin Pörssissä. Warranttien kohteena voivat olla Helsingin Pörssissä tai muussa pörssissä Euroopan talousalueella tai Yhdysvalloissa julkisen kaupankäynnin kohteena oleva osake, siellä julkisen kaupankäynnin kohteena olevista osakkeista koostuva osakekori tai julkinen osakeindeksi warranttikohtaisten erityisten ehtojen mukaisesti. Jäljempänä tässä listalleottoesitteessä on esitetty warranttien yleiset ehdot. Kutakin warranttia liikkeeseenlaskettaessa määritellään lisäksi warranttikohtaiset erityiset ehdot. Erityisten ehtojen rakenne on esitetty tässä esitteessä jäljempänä. Ks. Warranttien yleiset ehdot ja Warranttikohtaisten ehtojen rakenne. Warrantteja liikkeeseenlaskettaessa ei aseteta, ellei warranttikohtaisissa ehdoissa ole näin määritelty, warrantille merkintäaikaa, kiinteää kokonaismerkintämäärää eikä kiinteää hintaa, vaan warrantteja lasketaan liikkeeseen kysynnän mukaan suoraan liikkeeseenlaskijan Nordea Securitiesin arvo-osuustilille, jolta Nordea Securities itse tai muiden arvopaperinvälittäjien kautta myy niitä sijoittajille Helsingin Pörssissä vallitsevaan markkinahintaan. Ohjelman warrantit lasketaan liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä. Lisätietoja Nordea Securitiesin liikkeeseenlaskemista warranteista on saatavilla Nordea Pankin internet-kotisivulla osoitteessa 2. Kaupankäynti warranteilla Ohjelman warranteille haetaan julkista noteerausta Helsingin Pörssin pää- tai I-listalla kunkin warrantin ensimmäisen liikkeeseenlaskun yhteydessä. Kaupankäynti ja selvitys tapahtuu kuten osakkeilla. Warranttikaupat selvitetään Helsingin Pörssin ylläpitämässä selvitysjärjestelmässä kuten osakkeet, normaalisti kolmantena pankkipäivänä kaupantekopäivästä (T+3). Kunkin warrantin pörssierä ja eräät muut kaupankäyntiin liittyvät tiedot määritellään warranttikohtaisissa ehdoissa. Nordea Securities toimii myös liikkeeseenlaskemiensa warranttien markkinatakaajana warranttikohtaisten ehtojen mukaisesti. Helsingin Pörssin listalla (koskee warrantteja, joiden kohteena ovat noteeratut osakkeet) warrantin lunastushinta ilmaisee yhden kohdeosakkeen hinnan, kun warranttia lunastetaan sen ehtojen mukaan. Tämä siitä huolimatta, että yksi warrantti voi teknisesti käsittää joko useita osakkeita tai vain osakkeiden murto-osia. Mikäli kohteena on osakkeen murto-osa, warranttikohtaisissa ehdoissa on lisäksi määritelty, kuinka suureen osakkeen murto-osaan warrantti oikeuttaa tai sama asia ns. kertoimena. Jos kohde-etuutena on osakeindeksi tai osakekori lunastushinta määritellään suhteessa indeksi- tai osakekorin nimelliseen pistelukuun. Osakekorin pisteluvun laskutapa ilmaistaan warranttikohtaisissa ehdoissa. 5

7 3. Yleiskuvaus warranteista arvopapereina 3.1. Yleistä Warrantti on arvopaperimarkkinalain 1 luvun 2 :n 1 momentin 4- tai 6-kohdan mukainen arvopaperi, joka antaa sen haltijalle oikeuden saada liikkeeseenlaskijalta warrantin ehtojen mukainen suoritus. Warranttia kutsutaan amerikkalaiseksi warrantiksi, jos sijoittajalla on oikeus vaatia milloin tahansa warrantin lunastamista eli toteuttamista sen voimassaoloaikana. Sitä vastoin niin sanottu eurooppalainen warrantti lunastetaan ainoastaan sen voimassaoloajan päättyessä. Warranttiin ei liity warrantin ostajalle muuta velvollisuutta kuin hankkiessaan warrantin suorittaa sen kauppahinta warrantin liikkeeseenlaskijalle tai myyjälle. Warrantit ovat vapaasti luovutettavissa pörssin kautta siihen saakka, kunnes julkinen kaupankäynti päättyy warranttiehtojen mukaan. Warrantin hinta määräytyy sen kohteen arvossa tapahtuvista ja markkinamuutoksista, joista seuraavassa on esitetty muutamia: Kohde-etuuden esim. osakkeen hinta. Osto-warrantin hinta nousee ja myynti-warrantin hinta laskee, jos kohde-etuuden arvo nousee. Jos kohde-etuuden arvo laskee, ostowarrantin hinta laskee ja myyntiwarrantin hinta nousee. Kohde-etuuden hinnanmuutos on lähes poikkeuksetta merkittävin warrantin hintaan vaikuttava tekijä. Warrantin jäljellä oleva voimassaoloaika. Warrantin pidempi voimassaoloaika lisää yleensä todennäköisyyttä, että sen nettoarvo on positiivinen toteutuspäivänä. Aika-arvon warrantin arvoa lisäävä merkitys vähenee, mitä lähempänä warrantin päättymispäivä on. Kohde-etuuden hintavaihtelut markkinoilla (volatiliteetti). Kohde-etuuden suuret ja nopeat hintavaihtelut lisäävät todennäköisyyttä sille, että warrantin nettoarvo on positiivinen toteutuspäivänä. Volatiliteetin kasvulla on nostava ja volatiliteetin pienenemisellä laskeva vaikutus warrantin arvoon. Korkotaso. Korkotason merkitys warrantin hintaan on yleensä melko vähäinen. Nousevat korot voivat nostaa ja laskevat korot laskea ostowarrantin hintaa suhteessa kohdeetuusosakkeeseen. Osingonjako. Warrantin haltija ei yleensä saa warrantin kohde-etuuden omistajille jaettavia osinkoja. Warrantin hinnoittelussa markkinoilla otetaan huomioon kohde-etuuden osinkoennuste. On mahdollista, että warrantti tulee ostohetken jälkeen arvottomaksi. Warrantit eivät vaikuta yhtiön, jonka osakkeisiin warrantti kohdistuu, pääomarakenteeseen. Yhtiön osakepääoma ei muutu warrantteja lunastettaessa. Warranttikohtaisista ehdoista ilmenee, tarjoaako liikkeeseenlaskija ja missä laajuudessa vakuutta asettamilleen warranteille niiden voimassaoloaikana. Ehdoista ilmenevät lisäksi muun muassa tilanteet, miten ja millä edellytyksillä warrantin lunastushinta tai muut ehdot voivat muuttua. 6

8 3.2. Miten warrantit toimivat? Warrantti voi olla joko osto- tai myyntiwarrantti. Warrantin toteutus voi olla joko automaattinen rahasuoritus tai toimitus, jossa kohde-etuuden omistus siirtyy. Rahasuoritus Rahasuoritteisen ostowarrantin nettoarvo määräytyy warrantin päättymispäivänä seuraavasti: Jos osakkeen toteutusarvo > lunastushinta Nettoarvo = (toteutusarvo lunastushinta) * kerroin. Nettoarvo tilitetään automaattisesti warrantin haltijalle. Jos osakkeen toteutusarvo < lunastushinta Nettoarvo on nolla tai negatiivinen. Rahasuoritusta ei tapahdu. Rahasuoritteisen myyntiwarrantin nettoarvo määräytyy warrantin päättymispäivänä seuraavasti: Jos osakkeen toteutusarvo < lunastushinta Nettoarvo = (lunastushinta toteutusarvo) * kerroin. Nettoarvo tilitetään automaattisesti warrantin haltijalle. Jos osakkeen toteutusarvo > lunastushinta Nettoarvo on nolla tai negatiivinen. Rahasuoritusta ei tapahdu. 7

9 Seuraavassa on esimerkki ostowarrantista, joka oikeuttaa warranttiehtojen mukaiseen rahasuoritukseen (esimerkissä ei huomioida palkkioita ja kuluja): Sijoittaja ostaa kappaletta samanlajisia warrantteja. Warrantin ehdot ovat: Kohde-etuus: Lunastushinta: Laji: Tyyppi: Lunastustapa: Warrantin kerroin: Warrantin hinta: Kauppasumma: ABC-yhtiön osake 10 euroa Osto Eurooppalainen Rahasuoritus 1/10. Kymmenen warranttia kohdistuu yhteen osakkeeseen 0.1 euroa * 0.1 = euroa Warrantin päättymispäivänä warrantin lunastushinnan ja ABC-yhtiön osakkeen toteutusarvon välinen nettoarvo lasketaan seuraavasti: ABC-yhtiön osakkeen toteutusarvo 15 euroa: Nettoarvo = (15 euroa 10 euroa)*1/10 = 0,5 euroa. Warrantin haltijalle tilitetään positiivinen nettoarvo * 0,5 = euroa ABC-yhtiön osakkeen toteutusarvo 10 euroa: Nettoarvo = (10 euroa 10 euroa )*1/10 = 0 euroa. Warrantti erääntyy arvottomana. ABC-yhtiön osakkeen toteutusarvo 5 euroa: Nettoarvo = (5 euroa 10 euroa )*1/10 = - 0,5. Warrantti erääntyy arvottomana. Toimitus Jos warrantin ehdoissa on määrätty, että warrantin lunastus tapahtuu ostamalla tai myymällä warrantin kohde-etuutena olevia arvopapereita (toimitus), lunastus tapahtuu vaatimalla liikkeeseenlaskijalta toimitusta warrantin ehtojen mukaisesti. Ostowarrantin haltijalla on oikeus vaatia warrantin ehtojen mukaista ostoa. Myyntiwarrantin haltijalla on oikeus vaatia warrantin ehtojen mukaista myyntiä. Warrantin haltijan tulee itse päättää haluaako hän warrantin lunastettavaksi. Jos warrantin haltija ei ole vaatinut lunastamista, warrantti lunastetaan kuitenkin sen päättymispäivänä sen nettoarvon mukaan rahana. Haltija voi kuitenkin aina myös myydä warranttinsa viimeiseen kaupankäyntipäivään saakka. Tällöin haltija välttää lunastukseen liittyvät ylimääräiset transaktiot ja kulut. Seuraavassa on esimerkki ostowarrantista, jonka lunastus tapahtuu osakkeita toimittamalla: Jos osakkeen kurssi eräpäivänä > lunastushinta, warrantti kannattaa lunastaa. Haltijan vaadittua lunastusta liikkeeseenlaskija myy ja haltija ostaa warrantin kohde-etuutena olevat osakkeet warrantin ehtojen mukaiseen lunastushintaan. 8

10 Jos osakkeen kurssi eräpäivänä < lunastushinta, warranttia ei kannata lunastaa, koska kyseiset osakkeet saa pörssistä halvemmalla. Rahasuoritusta ei myöskään tapahdu. Seuraavassa esimerkki ostowarrantista, joka oikeuttaa warranttiehtojen mukaiseen ostoon päättymispäivänä (esimerkissä ei huomioida palkkioita ja kuluja): Sijoittaja ostaa kappaletta samanlajisia warrantteja. Warrantin ehdot ovat: Kohde-etuus: Lunastushinta: Laji: Tyyppi: Lunastustapa: Warrantin kerroin: Warrantin hinta: Kauppasumma: ABC-yhtiön osake 10 euroa Osto Eurooppalainen Toimitus 1/10. Kymmenen warranttia kohdistuu yhteen osakkeeseen 0.10 euroa * 0.10 = 1000 euroa Päivänä, jolloin viimeistään osaketoimitusta on vaadittava : Jos ABC-yhtiön osakkeen kurssi on 15 euroa: Warrantin haltijan kannattaa vaatia lunastusta. Warranttiehtojen mukaisesti hän ostaa liikkeeseenlaskijalta ( * 1/10) = ABC-yhtiön osaketta hintaan 10 euroa. Kauppasumma = ( * 1/10) * 10 euroa = euroa Vastaavien osakkeiden arvo pörssissä on * 15 euroa = euroa. Laskennallinen voitto on euroa euroa = euroa Jos ABC-yhtiön osakkeen kurssi on alle 10 euroa: Warrantin haltijan ei kannata vaatia lunastusta, koska vastaavat osakkeet saa pörssistä halvemmalla. Warrantti erääntyy arvottomana. Jos warrantin haltija ei nimenomaisesti halua ostaa ABC-yhtiön osakkeita, hän voi lunastamisen sijaan myydä warranttinsa pörssissä. Jos ABC-yhtiön kurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä on 15 euroa, warrantin markkina-arvo on noin 0,5 euroa. Haltija saa warranttinsa myydessään tällöin * 0,50 euroa = euroa. Jos warrantin haltija ei ole vaatinut lunastamista ja ABC yhtiön osakkeiden toimitusta, warrantti lunastetaan kuitenkin sen päättymispäivänä sen nettoarvon mukaan rahana. 9

11 4. Warranttien yleiset ehdot Nordea Securities Oyj:n hallitus (jäljempänä: Nordea Securities tai Liikkeeseenlaskija ) on päättänyt vuoden 2003 tilinpäätöksen valmistumiseen, viimeistään saakka voimassa olevasta warranttiohjelmasta, jonka puitteissa se voi laskea liikkeeseen useita eri warrantteja (jäljempänä ohjelma ). Ohjelman warranteille haetaan listausta Helsingin Pörssissä. Warranttien kohteena voivat olla Helsingin Pörssissä tai muussa pörssissä Euroopan talousalueella tai Yhdysvalloissa julkisen kaupankäynnin kohteena oleva osake, näissä pörsseissä julkisen kaupankäynnin kohteena olevista osakkeista koostuva osakekori tai julkinen osakeindeksi warranttikohtaisten erityisten ehtojen mukaisesti. Seuraavassa on esitetty warranttien yleiset ehdot. Kutakin warranttia liikkeeseenlaskettaessa määritellään lisäksi warranttikohtaiset erityiset ehdot (jäljempänä: warranttikohtaiset ehdot ), jotka täydentävät yleisiä ehtoja. Ristiriitatilanteissa erityisiä ehtoja on ensisijaisesti noudatettava. Warranttikohtaisen erityisten ehtojen rakenne on esitetty jäljempänä tässä esitteessä. Ks. luku 5. Warranttikohtaisten ehtojen rakenne Määritelmät Nordea Securities Arvo-osuusjärjestelmä Arvopaperikeskus Liikkeeseenlaskija Haltija Helsingin Pörssi Lunastus Lunastushinta Toteutusarvo Nordea Securities Oyj (Y-tunnus ); rekisteröity osoite ja kotipaikka: Fabianinkatu 29 B, Helsinki. Internet-kotisivut: Lisäksi Nordea Pankin Internet-kotisivut Warrantit lasketaan liikkeeseen Arvopaperikeskuksen ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Suomen Arvopaperikeskus Oy, osa HEX Oyj -konsernia. Nordea Securities Oyj Henkilö, joka on merkitty warrantin haltijoista arvoosuusjärjestelmästä annetun lain 4 :n mukaisesti muodostettuun haltijaluetteloon Arvopaperikeskuksessa. Helsingin Arvopaperi- ja johdannaispörssi, selvitysyhtiö Oy. Liikkeeseenlaskijan rahasuoritus warrantinhaltijalle tai kohde-etuuden muu toimitus warrantin haltijalle/haltijalta warranttiehtojen mukaisesti. Warranttikohtaisissa ehdoissa määritelty kiinteä hinta tai arvo, johon verrataan warrantin kohteen markkinaehtoisesti määräytyvää toteutusarvoa tai, johon hintaan osakkeiden toimitus tapahtuu. Markkinaehtoisesti määräytyvä warrantin lunastuksessa käytettävä arvo, jonka perusteella ja suhteessa warrantin lunastushintaan, haltijalle tapahtuva mahdollinen rahasuoritus määräytyy. 10

12 Pankkipäivä Päättymispäivä Täsmäytyspäivä Päivä, jona pankit ovat yleisesti auki Suomessa maksujenvälitystä varten ja jona Suomen markkinoilla käydään arvopaperikauppaa Warrantin viimeinen voimassaolopäivä Päivä, jonka mukainen kirjaustieto Arvopaperikeskuksen ylläpitämillä arvo-osuustileillä, määrää sen, kenet katsotaan warrantin haltijaksi 4.2. Warranttien tuottamat oikeudet Liikkeeseenlaskija vastaa jokaiseen warrantinhaltijaan nähden siitä, että se lunastaa warrantit niiden päättymispäivänä ja että warrantin haltija saa warrantin ehtojen mukaisen suorituksen. Suoritus voi olla warrantin nettoarvon mukainen rahasuoritus, joka on warrantin toteutusarvon ja warrantin ehtojen mukaisen lunastushinnan välinen positiivinen erotus, tai kohde-etuuden muu toimitus, sen mukaan kuin jäljempänä kohdassa 4.7 ja warranttikohtaisissa ehdoissa on määrätty. Milloin warrantin haltijalle on warrantin ehtojen mukaan toimitettava osakkeita, liikkeeseenlaskijalla on oikeus päättää, että warrantin lunastus tapahtuu rahasuorituksena osakkeita toimittamatta, mikäli liikkeeseenlaskija ei poikkeuksellisesta markkinatilanteesta, kuten pörssikaupankäynnin keskeytyksestä johtuen pysty toimittamaan osakkeita. Tällöin toteutusarvo lasketaan warranttikohtaisissa ehdoissa määritellyllä tavalla. Kaikki samaan liikkeeseenlaskuun kuuluvat warrantit tuottavat warrantinhaltijalle samanlaiset oikeudet Lukumäärä Ohjelmassa liikkeeseenlaskettavien warranttien vähimmäis- ja enimmäislukumäärä ilmoitetaan warranttikohtaisissa ehdoissa. Warrantteja voidaan laskea liikkeeseen niiden voimassaoloaikana kysynnän ja markkinatilanteen mukaan, ellei warranttikohtaisissa ehdoissa ole toisin määrätty. Liikkeeseenlaskija voi pienentää tai lisätä warranttien lukumäärää warranttikohtaisissa ehdoissa mainitusta määrästä poiketen. Lisäyksestä liikkeeseenlaskija tiedottaa muutoksena näiden ehtojen 4.18 kohdan mukaisesti Warranttien luovutettavuus, julkinen kaupankäynti Warrantit ovat vapaasti luovutettavissa. Liikkeeseenlaskija hakee warranttien ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä warrantin liikkeeseenlaskun yhteydessä. Kaupankäynnin aloittamis- ja päättymispäivä määritellään warranttikohtaisissa ehdoissa. 11

13 4.5. Markkinatakaus Ellei warranttikohtaisissa ehdoissa ole toisin määritelty, liikkeeseenlaskija sitoutuu antamaan warrantin voimassaoloaikana osto- ja myyntinoteerauksia vähintään pörssierän suuruisille warranttierille ja niiden kerrannaisille. Warranttikohtaisissa ehdoissa määritellään markkinatakauksen mahdolliset muut rajoitukset ja ehdot. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä markkinatakausnoteeraukseen vaikuttavien muuttujien arvot. Warranttikohtaisissa ehdoissa ilmoitetaan myös, mikäli warrantille ei ole markkinatakausta lainkaan Kohde Warrantin kohde määritellään warranttikohtaisissa ehdoissa. Warrantin kohteena voi olla Helsingin Pörssissä tai muussa pörssissä Euroopan talousalueella tai Yhdysvalloissa julkisen kaupankäynnin kohteena oleva osake tai näissä pörsseissä julkisen kaupankäynnin kohteena olevista osakkeista koostuva osakekori warranttikohtaisten ehtojen mukaisesti. Jos warrantin kohteena on murto-osa osakkeesta tai osakkeista, murto-osa määritellään kertoimena tai suhdelukuna warranttikohtaisissa ehdoissa. Warrantin kohteena voi olla vaihtoehtoisesti myös yleisesti tunnettu ja julkistetuin laskentaperustein ylläpidetty indeksiluku warranttikohtaisten ehtojen mukaisesti. Jos warrantin kohteena on osakkeita osakekorina, warranttikohtaisissa ehdoissa määritellään tiedot, siitä mitkä osakkeet kuuluvat osakekoriin, mikä on kunkin osakkeen keskinäinen matemaattinen paino osakekorissa warranttia lunastettaessa, miten osakekorin toteutusarvo lasketaan, sekä muutkin tiedot osakekoriin kuuluvista osakkeista, jotka esitetään warranttien kohde-etuutena olevista yksittäisistä osakkeista Helsingin Pörssissä noteerattuja kohteita koskevia tietoja on saatavana Helsingin Pörssin välityksellä tai kohdeyhtiön omista tai muista julkisista lähteistä. Warranttikohtaisissa ehdoissa ilmoitetaan kohdetta koskevat keskeiset lähteet mukaan luettuna asianomaisen ulkomaiset, 1.kappaleessa mainitut pörssit. Lunastushintaa ja warrantin oikeuttamaa osakkeiden kappalemäärää tai molempia voidaan muuttaa jäljempänä kohdassa 4.9 mainituin edellytyksin Lunastus Ns. amerikkalainen warrantti voidaan lunastaa milloin tahansa voimassaoloaikanaan, ns. eurooppalainen warrantti ainoastaan warrantin päättymispäivänä. Warrantti lunastetaan joko warrantinhaltijan vaatimuksesta tai automaattisesti sen mukaan, kun warranttikohtaisissa ehdoissa on määritelty. 12

14 Jos warranttikohtaisten ehtojen mukaan warrantinhaltijan on vaadittava liikkeeseenlaskijalta warrantin lunastamista sen toteuttamiseksi ennen sen päättymispäivää, warranttikohtaisissa ehdoissa määritellään, miten lunastamista on vaadittava sekä viimeinen ajankohta, jolloin se on tehtävä. Ellei warrantin lunastamista ole vaadittu, warrantti lunastetaan sen päättymispäivänä suorittamalla sen mahdollinen positiivinen nettoarvo warrantinhaltijalle warranttikohtaisten ehtojen mukaisesti. Mikäli kaupankäynti warrantin kohteena olevilla osakkeilla tai kohdeindeksin laskenta on keskeytyksissä warranttikohtaisissa ehdoissa ilmoitetun julkisen kaupankäynnin päättymispäivänä esimerkiksi pääomamarkkinoita kohtaavan häiriön tai vastaavan syyn vuoksi, warrantin toteutusarvo lasketaan ja mahdollinen osakkeiden toimitus tapahtuu keskeytyksen päättymistä lähinnä seuraavana pankkipäivänä kuitenkin viimeistään warrantin alkuperäisenä päättymispäivänä. Mikäli keskeytys jatkuu yli päättymispäivän, toteutusarvo lasketaan keskeytystä edeltäneen viimeisen pörssikaupankäyntipäivän mukaan, warranttikohtaisten ehtojen mukaisesti Arvo-osuusjärjestelmä Warrantit lasketaan liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä Warrantin kohteena olevan osakkeen liikkeeseenlaskeneen yhtiön pääomajärjestelyjen vaikutukset Mikäli warrantin kohteena olevan osakkeen liikkeeseenlaskenut yhtiö toteuttaa pääomajärjestelyn, joka vaikuttaa yhtiön osakkeisiin, kuten uusmerkinnän osakkeenomistajien etuoikeuksin, rahastoannin, osakkeiden jaon, osakkeiden mitätöinnin, osingonjaon osakkeina tai muun ylimääräisen osingonjaon, osakepääoman alentamisen palauttaen varoja osakkeenomistajille tai muun toimenpiteen tai tapahtuman, jolla on vastaava vaikutus, liikkeeseenlaskija voi muuttaa warrantin lunastushintaa, warrantilla ostettavien osakkeiden määrää tai molempia. Muutoksissa liikkeeseenlaskija pyrkii noudattamaan vakioiduilla optiomarkkinoilla noudatettua laskentatapaa. Yhtiön osakkeita koskevan julkisen ostotarjouksen ja lunastusmenettelyn yhteydessä liikkeeseenlaskija voi päättää, että osake korvataan toisella osakkeella tai oikeudella tai että suoritus muuttuu käteissuoritukseksi kuten edellä tässä kohdassa on mainittu. Myös muissa kuin edellä mainituissa tilanteissa liikkeeseenlaskija pyrkii tekemään muutoksen noudattaen vakioiduilla optiomarkkinoilla noudatettua ja muita hyvän markkinatavan mukaisia laskentaperiaatteita ja menettelytapoja, jos warrantinhaltijan ja liikkeeseenlaskijan keskinäinen sopimustasapaino muuten muuttuisi kohtuuttomasti. Muutoksista liikkeeseenlaskija ilmoittaa näiden ehtojen 4.18 kohdan mukaisesti. 13

15 4.10. Warrantinhaltija Warrantinhaltijaksi katsotaan liikkeeseenlaskijaan nähden se henkilö, joka on merkitty warrantin haltijoista arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 4 :n mukaisesti muodostettuun haltijaluetteloon Arvopaperikeskuksessa. Warrantti ei tuota warrantinhaltijalle mitään osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia yhtiössä kuten äänioikeutta, oikeutta osinkoon tai muuta oikeutta yhtiön varallisuuteen. Nämä oikeudet kuuluvat kulloinkin yhtiön omistajaluetteloon osakkeenomistajaksi merkitylle henkilölle Voimassaoloaika Warranttien liikkeeseenlaskun aloittamispäivä sekä voimassaolon päättymispäivä määritellään warranttikohtaisissa ehdoissa. Warrantti on voimassa niissä määriteltyyn päättymispäivään saakka, ellei päättymispäivää ole muutettu jäljempänä kohdan mukaisesti. Warrantit mitätöidään haltijan arvo-osuustililtä niiden päättymisen jälkeen Päättymispäivän muutos Mikäli warrantin kohteena olevan osakkeen liikkeeseenlaskeneen yhtiön yhtiökokous hyväksyy sulautumissuunnitelman yhtiön sulautumisesta toiseen yhtiöön tai, jos yhtiö asetetaan selvitystilaan tai konkurssiin tai, jos kaupankäynti yhtiön osakkeilla päättyy, liikkeeseenlaskija voi viipymättä määrätä warrantille uuden päättymispäivän, joka on aikaisintaan viisi (5) pankkipäivää jäljempänä kohdan 4.16 mukaisesta ilmoituksesta. Muutoksesta ilmoitetaan jäljempänä kohdan mukaisesti Vakuus Liikkeeseenlaskija ei ole asettanut eikä ole velvollinen asettamaan warranteille vakuutta niiden voimassaoloaikana. 14

16 4.14. Liikkeeseenlaskijan muu toiminta Liikkeeseenlaskija voi toiminnassaan tämän warranttiohjelman ja sen nojalla liikkeeseenlaskettujen warranttien voimassaoloaikana laskea liikkeeseen muitakin warrantteja, jotka kohdistuvat samaan tai muihin kohteisiin. Se voi myös käydä warranteilla kauppaa, ostaa liikkeeseenlaskemiaan warrantteja takaisin ja mitätöidä niitä. Liikkeeseenlaskija voi omaan tai asiakkaiden lukuun käydä kauppaa warrantin voimassaoloaikana warrantin kohteena olevilla osakkeilla tai muilla arvopapereilla sekä tehdä niistä sitoumuksia. Liikkeeseenlaskija on vahvistanut henkilökunnalleen arvopaperikauppaa koskevat säännöt. Ne ovat Rahoitustarkastuksen ohjeen n:o sekä Arvopaperivälittäjien yhdistys ry:n suositusten mukaiset Liikkeeseenlaskijaa koskevat muutokset Liikkeeseenlaskijalla on oikeus siirtää ohjelman puitteissa liikkeeseenlaskettuja warrantteja koskevat velvoitteensa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 6 :n mukaiselle liikkeeseenlaskijan kanssa samaan konsolidointiryhmään kuuluvalle yhtiölle tai liikkeeseenlaskijan kanssa samassa konsernissa toimivalle Nordea Pankki Suomi Oyj:lle. Siirto edellyttää, että vastaanottava yhtiö sitoutuu vastaamaan kaikista liikkeeseenlaskijan velvoitteista näiden ehtojen mukaisesti.muutoksesta tiedotetaan näiden ehtojen kohdan 4.18 mukaisesti Muutokset ehtoihin Edellä 4.9.,4.12. ja kohdissa mainittujen tilanteiden lisäksi liikkeeseenlaskija voi muuttaa näitä ehtoja lainsäädännön, viranomaisten päätöksen tai muun painavan syyn johdosta ja edellyttäen, ettei warrantin haltijan asema oleellisesti huonone. Muutoksesta liikkeeseenlaskija ilmoittaa jäljempänä 4.18-kohdan mukaisesti Palkkiot Warrantteja koskevan kauppatoimeksiannon tai warrantin lunastusta koskevan toimeksiannon välittänyt pankki tai arvopaperinvälittäjä perivät toimeksiantojen toteuttamisesta kulloinkin voimassaolevan hinnastonsa mukaiset palkkiot. Warrantteihin liittyen omaisuudenhoitajat voivat lisäksi periä muita maksuja. Ellei warranttikohtaisissa ehdoissa ole toisin määrätty, liikkeeseenlaskija ei peri warranttien liikkeeseenlaskusta palkkioita, mutta perii warranttien lunastuksesta palkkion, joka määritellään warranttikohtaisissa ehdoissa Tiedottaminen ja ilmoitukset Tiedot warranttien kohteista ovat julkisesti saatavilla warranttikohtaisissa ehdoissa mainittavista lähteistä eikä liikkeeseenlaskija tiedota niistä. 15

17 Mikäli warrantti kohdistuu ulkomaiseen osakkeeseen, tai ulkomailla ylläpidettävään osakeindeksiin, lähteet ovat vieraskielisiä sen mukaan kuin asianomaisen maan säännökset edellyttävät ja osakkeen liikkeeseenlaskeneen yhtiön sekä mahdollisen indeksin ylläpitäjän oman käytännön mukaisesti.liikkeeseenlaskija lähettää warrantteihin liittyvät ilmoitukset Helsingin Pörssiin julkistettaviksi pörssitiedotteina markkinaosapuolille arvopaperimarkkinalain ja Helsingin Pörssin kulloinkin voimassaolevien sääntöjen mukaan. Liikkeeseenlaskija on omasta toiminnastaan tiedonantovelvollinen arvopaperimarkkinalain ja Helsingin Pörssin kulloinkin voimassa olevien sääntöjen mukaan. Tiedonantovelvollisuuteen sovelletaan pörssivelkakirjan liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuutta koskevia säännöksiä Warrantinhaltijoista muodostettu luettelo Liikkeeseenlaskijalla on oikeus saada tietoja edellä kohdassa 4.10 tarkoitetusta haltijaluettelosta Arvopaperikeskuksesta liikkeeseenlaskijan tehtävien suorittamiseen Nordea Securitiesin vastuun rajoitukset Nordea Securities ei vastaa warranttien liikkeeseenlaskijana vahingosta warrantin haltijalle, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan sellaista olosuhdetta tai seikkaa, joka estää Nordea Securitiesia täyttämästä velvoitettaan ja on ennalta arvaamaton, Nordea Securitiesin kohtuullisin toimin torjumaton ja kausaalisessa syysuhteessa velvoitteen täyttämättä jättämiseen. Tällaisia olosuhteita ovat muun muassa Suomen Pankin tai muiden pankkien, Helsingin Pörssin, Arvopaperikeskuksen tai kolmansien vastuulla olevien maksuja kaupankäyntijärjestelmien ja vastaavien tietoliikenneverkkojen toiminnasta tai toimimattomuudesta johtuvat esteet. Nordea Securities ei muutoinkaan vastaa warranttien liikkeeseenlaskuun liittyvästä vahingosta warrantin haltijalle, mikäli Nordea Securities on toiminut normaalia huolellisuutta noudattaen. Nordea Securities ei vastaa välillisestä vahingosta Sovellettava laki Warrantteihin, listalleottoesitteeseen ja niitä koskevien riitojen ratkaisemiseen sovelletaan Suomen lakia. Warrantteja koskevat riitakysymykset ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa tai muussa toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. 16

18 5. Warranttikohtaisten ehtojen rakenne Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa Nordea Securities Oyj:n päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun ehdot sisältyvät edellä mainittuun listalleottoesitteeseen. Ristiriitatilanteissa näitä warranttikohtaisia ehtoja on noudatettava. Liikkeeseenlaskija Nordea Securities Oyj Warrantin kohde [Yhtiö, jonka osakkeeseen warrantti kohdistuu sekä sen toimiala pörssissä, tai erittely muusta etuudesta] (Ks. jäljempänä warranttikohtaisten ehtojen viimeinen kohta Lisätiedot warrantin kohteesta ) Warrantin hinta liikkeeseenlaskettaessa [Markkinaehtoinen/ Muu, esimerkiksi kiinteä] Lunastushinta [Warrantin yleisten ja näiden erityisten ehtojen mukainen kiinteä hinta tai arvo] (Ks. Yleiset ehdot 4.2 ja 4.7.) Warranttilaji Call - eli ostowarrantti tai Put eli myyntiwarrantti Warranttityyppi [Amerikkalainen warrantti tai Eurooppalainen warrantti] (Ks. Yleiset ehdot 4.7.) Warrantin päättymispäivä [Päivämäärätieto] Warrantin kohteen määrätieto, kerroin [Kohdeosakkeiden lukumäärä, johon yksi warrantti oikeuttaa. Jos kohteena on muu kuin täysi osake, murto-osatieto (kerroin) tai suhdeluku. Esimerkiksi: 1/10, tai 0,1 kymmenen warranttia kohdistuu yhteen osakkeeseen.] (Ks. Yleiset ehdot kohta 4.6) Julkinen kaupankäynti Helsingin Pörssin (HEX) [pää- tai I-lista] arviolta [päivämäärätieto] lukien - [päivämäärätieto] saakka (viimeksimainittu mukaanlukien). 17

19 Ensimmäinen liikkeeseenlaskupäivä [Päivämäärätieto, arviolta] Pörssierä [kpl] warranttia Toteutusarvon laskentatapa [Tieto siitä, miten warranttiehtojen mukainen toteutusarvo lasketaan] Warranttien lukumäärä [Liikkeeseenlaskettavien warranttien vähimmäis ja enimmäismäärä] Markkinatakaaja Nordea Securities Nordea Securities sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen warrantin voimassaoloaikana [Tiedot muista markkinatakauksen ehdoista, esimerkiksi warrantin minimierä, hinnat. Vaihtoehtoisesti tieto, jos markkinatakausta ei lainkaan ole] Vakuus Nordea Securities ei ole asettanut eikä ole velvollinen asettamaan warranteille pankkitakausta eikä muuta vakuutta niiden voimassaoloaikana. Tekniset tunnukset Warranttien ISIN-tunnus on [ ] ja kaupankäyntitunnus [ ]. Lunastusvaatimus tehtävä [Ei. Automaattinen/ [Kyllä. Tiedot esittämistavasta ja viimeisestä ajankohdasta, jolloin se on tehtävä liikkeeseenlaskijalle] Lunastustapa [Nettoarvon tilitys rahana tai kohde-etuuden muu toimitus] Lunastuspalkkio [Lunastuspalkkion peruste] Rahasuorituksin lunastettavassa warrantissa palkkio on tietty prosenttiosuus nettoarvosta. Muussa kohde-etuuden toimituksessa palkkio on tietty prosenttiosuus lunastushinnasta.] (Ks. yleiset ehdot 4.17) 18

20 Täsmäytyspäivä [Päivämäärätieto] Warrantin selvitys [Tiedot selvitysajasta] Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstä [Tiedot warrantin kohdeosakkeen liikkeeseenlaskeneen yhtiön taloudellisen informaation päivämääristä sekä liikkeeseenlaskua edeltäneen 12 kuukauden jakson kurssikehitys. Mikäli kohteena on osakekori tai indeksi vastaava kurssikaavio niistä] Nordea Securities ei vastaa kohdeosakkeen liikkeeseenlaskeneesta yhtiöstä tässä listalleottoesitteessä annettujen tietojen täydellisyydestä eikä oikeellisuudesta. Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin. Merkittävät tapahtumat liikkeeseenlaskijan toiminnan kehityksestä viimeisen tilikauden päättymisen tai osavuosikatsauksen valmistumisen jälkeiseltä ajalta 19

Warranttiohjelma 3.6.2004. Listalleottoesite Perusosa

Warranttiohjelma 3.6.2004. Listalleottoesite Perusosa Warranttiohjelma 3.6.2004 Listalleottoesite Perusosa SISÄLLYSLUETTELO LISTALLEOTTOESITTEESTÄ JA TILINTARKASTUKSESTA VASTUULLISET HENKILÖT 4 Liikkeeseenlaskija Tilintarkastajat 4 4 1. WARRANTTIEN LIIKKEESEENLASKU

Lisätiedot

Warranttikohtaiset ehdot 11/2003

Warranttikohtaiset ehdot 11/2003 Warranttikohtaiset ehdot 11/2003 Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 28.5.2003 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun ehdot sisältyvät

Lisätiedot

Nordea Securities Oyj

Nordea Securities Oyj Warranttikohtaiset ehdot 34/2003 Nordea Securities Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 28.5.2003 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun

Lisätiedot

Nordea Securities Oyj

Nordea Securities Oyj Warranttikohtaiset ehdot 13/2004 Nordea Securities Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 3.6.2004 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 115/2005

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 115/2005 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 115/2005 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 15.03.2005 päivätyn sekä 9.5.2005 täydennetyn Alfred Berg SE:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ WARRANTTIOHJELMA

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ WARRANTTIOHJELMA NORDEA PANKKI SUOMI OYJ WARRANTTIOHJELMA 28.9.2005 OHJELMAESITE/LISTALLEOTTOESITE Warranttiohjelman perusteella liikkeeseenlaskettavan warrantin esite koostuu ohjelmaesitteestä ja viitatuista asiakirjoista

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 22/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 22/2004 1(7) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 22/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

Yleisiä ehtoja sovelletaan, mikäli näissä warranttikohtaisissa ehdoissa ei ole toisin määrätty.

Yleisiä ehtoja sovelletaan, mikäli näissä warranttikohtaisissa ehdoissa ei ole toisin määrätty. 1(6) WARRANTTILIIKKEESEENLASKU 2/2005 Yksityiskohtaiset warranttiehdot Nämä yksityiskohtaiset warranttiehdot muodostavat yhdessä 7.12.2004 päivätyn Evlin warranttiohjelmaa koskevan Listalleottoesitteen

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 13/2003

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 13/2003 1(5) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 13/2003 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 31.03.2003 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

Warranttikohtaiset ehdot 112/2004

Warranttikohtaiset ehdot 112/2004 Warranttikohtaiset ehdot 112/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 3.6.2004 (30.6.2004 asti Nordea Securities Oyj:n) päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin

Lisätiedot

WARRANTTIOHJELMA 7.12.2004 LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSA

WARRANTTIOHJELMA 7.12.2004 LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSA WARRANTTIOHJELMA 7.12.2004 LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSA Tämän Evli Pankki Oyj (jäljempänä Evli tai Liikkeeseenlaskija ) warranttien liikkeeseenlaskuun käytettävän warranttiohjelman ( Warranttiohjelma

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 59/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 59/2004 1(7) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 59/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI Tämä Listalleottoesitteen perusosan täydennysosa ( Täydennysosa ) täydentää

Lisätiedot

Warranttikohtaiset ehdot 52/2004

Warranttikohtaiset ehdot 52/2004 Warranttikohtaiset ehdot 52/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 3.6.2004 (30.6.2004 asti Nordea Securities Oyj:n) päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 45/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 45/2004 1(7) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 45/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 1/2003

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 1/2003 1(5) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 1/2003 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 31.03.2003 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 62/2005

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 62/2005 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 62/2005 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 15.03.2005 päivätyn sekä 9.5.2005 täydennetyn Alfred Berg SE:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 25/2005

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 25/2005 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 25/2005 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 15.03.2005 päivätyn sekä 9.5.2005 täydennetyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 10/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 10/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 10/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 31.03.2003 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 27/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 27/2004 1(7) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 27/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 54/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 54/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 54/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

ALFRED BERG FINLAND OYJ ABP PUOLIVUOTISKATSAUS

ALFRED BERG FINLAND OYJ ABP PUOLIVUOTISKATSAUS PUOLIVUOTISKATSAUS 30.6.2004 PUOLIVUOTISKATSAUS 30.6.2004 Yleistä Vuosi 2004 on yhtiön kolmastoista toimintavuosi. Yhtiö on kansainväliseen ABN AMRO - pankkikonserniin kuuluvan ruotsalaisen Alfred Berg

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

Warranttikohtaiset ehdot 91/2004

Warranttikohtaiset ehdot 91/2004 Warranttikohtaiset ehdot 91/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 3.6.2004 (30.6.2004 asti Nordea Securities Oyj:n) päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin

Lisätiedot

Osakeannin järjestäjänä toimii Nordea Securities Corporate Finance Oy.

Osakeannin järjestäjänä toimii Nordea Securities Corporate Finance Oy. 1(5) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.10.2003 KLO 12.30 SUOMINEN KÄYNNISTÄÄ OSAKEANNIN Suominen Yhtymä Oyj:n hallitus on tänään päättänyt osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ylimääräisen yhtiökokouksen

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 42/2004 SHORT

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 42/2004 SHORT 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 42/2004 SHORT Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT 1. Yleistä Nordea Bank AB (publ) (jäljempänä Yhtiö ) on nimennyt Nordea Pankki Suomi Oyj:n (jäljempänä Liikkeeseenlaskija ) Yhtiön osaketalletustodistuksen

Lisätiedot

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

LUONNOS 26.11.2015 TYKKIMÄEN VAPAA-AIKAKESKUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy ja kotipaikka Kouvola. 2 Yhtiön toimialana on matkailun ohjelmapalvelutoiminta, majoitus-

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 56/2004 TURBO

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 56/2004 TURBO 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 56/2004 TURBO Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007 1(6) Aika 1.3.2007 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 18 osakasta edustaen yhteensä 9 164 964 osaketta ja ääntä, joka on 94,4 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Sijoittajan sanastoa Pörssisäätiön sijoituskoulu VERO 2014 Prof. Minna Martikainen Hanken School of Economics, Finland Sijoitusmaailman termistö ja logiikka, omat toimet ja näin luen. SIJOITUSMAAILMAN

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT

WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT Lopulliset ehdot liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on Fortum Oyj:n osake Erä A: 500.000 Long Turboa Viimeinen

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2005 Käänteisvelkakirjalaina Nokia

Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2005 Käänteisvelkakirjalaina Nokia Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2005 Käänteisvelkakirjalaina Nokia Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot. Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 10 000 000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia myyntiwarrantteja, joiden kohde-etuutena on NOKIA OYJ:n osake Päättymispäivänä automaattisesti toteutettavat

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin warrantteihin, joiden kohde-etuutena on NOKIA OYJ:n osake

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin warrantteihin, joiden kohde-etuutena on NOKIA OYJ:n osake SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin warrantteihin, joiden kohde-etuutena on NOKIA OYJ:n osake Erä A: 5.000.000 ostowarranttia Erä B: 5.000.000 ostowarranttia Viimeinen

Lisätiedot

Sijoitusesite. ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com

Sijoitusesite. ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com 1 (5) Sijoitusesite ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com YRITYSTODISTUSOHJELMA 100 MILJOONAA EUROA Sopimus yritystodistusten liikkeeseenlaskemisesta

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 3/2005

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 3/2005 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 3/2005 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 15.03.2005 päivätyn sekä 9.5.2005 täydennetyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 5.000.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia myyntiwarrantteja, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake Päättymispäivänä automaattisesti toteutettavat

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 59/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 59/2004 1(7) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 59/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Tecnotree Oyj, ruotsiksi Tecnotree Abp ja englanniksi Tecnotree Corporation. Yhtiön kotipaikka on Espoo.

Yhtiön toiminimi on Tecnotree Oyj, ruotsiksi Tecnotree Abp ja englanniksi Tecnotree Corporation. Yhtiön kotipaikka on Espoo. Yhtiöjärjestys päivältä 13.4.2010 Toiminimi: Tecnotree Oyj Yritys- ja yhteisötunnus 1651577-0 Kaupparekisterinumero 808.875 Voimassaoloaika 13.4.2010 TECNOTREE OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 69/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 69/2004 1(7) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 69/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

Tietoa hyödykeoptioista

Tietoa hyödykeoptioista Tietoa hyödykeoptioista Tämä esite sisältää tietoa Danske Bankin kautta tehtävistä hyödykeoptiosopimuksista. Hyödykkeet ovat jalostamattomia tuotteita tai puolijalosteita, joita tarvitaan lopputuotteiden

Lisätiedot

SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com

SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com SIJOITUSESITE SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com YRITYSTODISTUSOHJELMA 800.000.000 EUROA Sopimus yritystodistusten liikkeeseenlaskemisesta on allekirjoitettu 8.9.2003 ja sitä viimeksi

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 24/2004 TURBO

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 24/2004 TURBO 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 24/2004 TURBO Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 1 (6) Liitetietona on esitettävä sijoituspalveluyrityksen taloudellista kehitystä kuvaavat ja osakekohtaiset tunnusluvut viideltä viimeiseltä

Lisätiedot

ALFRED BERG SE WARRANTTIOHJELMA 2006

ALFRED BERG SE WARRANTTIOHJELMA 2006 1 LISTALLEOTTOESITE /OHJELMAESITE 15.3.2006 ALFRED BERG SE WARRANTTIOHJELMA 2006 Alfred Berg SE voi tämän yhden vuoden julkistamispäivästä eli 15.3.2007 saakka voimassa olevan warranttiohjelman puitteissa

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 13/2005 TURBO

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 13/2005 TURBO 1(10) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 13/2005 TURBO Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 15.03.2005 päivätyn sekä 09.05.2005 täydennetyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Glaston Oyj Abp 28.02.2013 13:23:46 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 28.02.2013 Toiminimi: Glaston Oyj Abp Yritys- ja yhteisötunnus: 1651585-0

Lisätiedot

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee. 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Teleste Oyj, englanniksi Teleste Corporation. Yhtiön kotipaikka on Turku. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on elektroniikka- ja tietoliikenneteollisuuden tuotteiden,

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Terveystalo Oyj 27.09.2017 08:17:58 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 27.09.2017 Toiminimi: Terveystalo Oyj Yritys- ja yhteisötunnus: 2575979-3

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1464743-8 Kaupparekisterinumero: 723.420 Voimassaoloaika: 01.12.1997

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 32/2004 SHORT

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 32/2004 SHORT 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 32/2004 SHORT Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1)

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS KAUPPAREKISTERIIN Olvi Oyj:n yhtiöjärjestyksen muutos on merkitty 4.9.2001 kaupparekisteriin. Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 37/2004 TURBO

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 37/2004 TURBO 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 37/2004 TURBO Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla seuraavan

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Outokummun ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 1.3.2012 Outokummun hallituksen päättämään osakeannista siten, että osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia Osakkeita

Lisätiedot

Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta

Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta Ostotarjous Pohjolan osakkeista OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n julkinen ostotarjous kaikista Pohjola-yhtymä

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot Mika Oksanen Tomi Merenheimo Asianajaja, osakas Asianajaja, osakas Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy 10.1.2014 Berlin Copenhagen Gothenburg Helsinki Malmö Minsk

Lisätiedot

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT Huhtamäki Oyj:n hallitus on 7.2.2006 päättänyt ehdottaa 27.3.2006 pidettävälle Huhtamäki Oyj:n (jäljempänä yhtiö ) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä on 40 529

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin warrantteihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin warrantteihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin warrantteihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi Erä A: 1.000.000 ostowarranttia Toteutushinta: USD 1,30 Erä B:

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.2.2010 klo 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU Martela Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 16.3.2010 klo 15.00 Martelatalossa, Takkatie

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 10/2004 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 8.3.2004 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA 1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on NOKIA OYJ:n osake

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on NOKIA OYJ:n osake SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on NOKIA OYJ:n osake Erä A: 4.000.000 Long Turboa Erä B: 4.000.000 Long Turboa Viimeinen kaupankäyntipäivä:

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1(7) HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C.

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C. ELISA OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2007 Elisa Oyj:n (yhtiö) hallitus (hallitus) on 18.12.2007 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2007 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja

Lisätiedot