Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (INRANU14A3)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (INRANU14A3)"

Transkriptio

1 Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (INRANU14A3) code name sum INRAN14AYDIN-1000 Ydinosaaminen 223 INRAN14ARA Insinööriopiskelijaksi kasvu 15 RA0101 Opiskelijana HAMKissa 3 3 RA0102 Työturvallisuus 3 3 RA0103 Laskento 3 3 RA0104 Viestintä 1 1 RA0105 Projekti 5 5 INRAN14ARA Rakentamisen perusteet 13 RA0201 Arkkitehtuuri ja rakentaminen 1 1 RA0202 Rakennusmateriaalit 3 3 RA0203 CAD ja tietomallit 6 6 RA0205 Rakentamisen fysiikan perusteet 3 3 INRAN14ARA Pientalorakentaminen 15 RA0301 Pientalojen rakenteet 2 2 RA0302 Pientalon LVIS- ja energiatekniikka 2 2 RA0303 Pientalohankkeen toteutus 2 2 RA0304 Betonimateriaalitekniikka 3 3 RA0305 CAD ja tietomallinnus 2 2 RA0306 Rakennusainekemia 2 2 RA0307 English for Engineers 2 2 INRAN14ARA Infrarakentamisen perusteet 15 RA0401 Geotekniikan ja pohjarakentamisen perusteet 3 3 RA0402 Yhdyskuntarakentamisen perusteet 2 2 RA0403 Ympäristötekniikan perusteet 3 3 RA0404 Kartat ja laskelmat 3 3 RA0405 Geometria ja lineaarialgebra 3 3 RA0406 English for Engineers 1 1 INRAN14ARA Rakenteiden mitoituksen perusteet 15 RA0501 Statiikka ja lujuusoppi 3 3 RA0502 Omakotitalon kantavat rakenteet 5 5 RA0503 Betonirakenteiden suunnittelu 4 4 RA0504 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 3 INRAN14ARA Asuin- ja infrarakentaminen 15 RA0601 Rakenneratkaisut 3 3 RA0602 Betonityöt 2 2 Sivu 1 / 20

2 RA0603 Kerrostalon tietomallinnus/bim 3 3 RA0604 Hankkeen kustannuslaskenta 2 2 RA0605 Pohjarakentaminen 2 2 RA0606 Maarakennustyöt 3 3 INRAN14ARA Liikerakentaminen 15 RA0701 Teollisuus- ja liikerakennusten rakenteet 2 2 RA0702 LVIS- ja energiatekniikka 1 1 RA0703 Teräsrakenteiden mitoitus 3 3 RA0704 Tietomallinnus liikerakentamisessa 3 3 RA0705 Lämpö-, kosteus-, ääni- ja palotekniset määräykset 3 3 RA0706 Funktiot, matriisilaskenta, tilastolliset menetelmät 3 3 INRAN14ARA Liikenne ja maankäyttö 15 RA0801 Yhdyskuntasuunnittelu 5 5 RA0802 Liikenneturvallisuus ja -psykologia 5 5 RA0803 Katu- ja tiesuunnittelu 5 5 INRAN14ARA Betonirakenteiden suunnittelu 14 RA0901 Teräsbetonirakenteiden mitoitus 3 3 RA0902 Betonielementtirakenteet 3 3 RA0903 Betonirakenteiden tietomallinnus 2 2 RA0904 Mekaniikka 3 3 RA0906 English for Construction Engineers 2 2 RA1005 Kokoustekniikka 1 1 INRAN14ARA Talonrakennushankkeen johtaminen 14 RA1001 Työnjohto ja esimiestoiminta 3 3 RA1002 Rakennustyömaan projektisuunnitelma 2 2 RA1003 Rakennustyömaan turvallisuus 3 3 RA1004 Tehtävä- ja viikkosuunnittelun perusteet 3 3 RA1005 Kokoustekniikka 1 1 RA0906 English for Construction Engineers 2 2 INRAN14ARA Infrarakennushankkeen johtaminen 15 RA1101 Työnjohto ja esimiestoiminta 3 3 RA1102 Rakennustyömaan projektisuunnitelma 3 3 RA1103 Rakennustyömaan turvallisuus 3 3 RA1104 Tehtävä- ja viikkosuunnittelun perusteet 3 3 RA0906 English for Construction Engineers 2 2 RA1005 Kokoustekniikka 1 1 INRAN14ARA Korjausrakentaminen 17 RA00BC10 Korjausrakentamisen rakennusfysiikka 3 3 RA00BC11 Rakenteet ja niiden vauriot 3 3 Sivu 2 / 20

3 RA00BC12 Korjausrakentamisen suunnittelu (BIM) 3 3 RA00BC13 RA00BC18 Sisäilman epäpuhtaudet, terveysvaikutukset ja tutkimusmenetelmät Energiatehokkuuden parantaminen korjauskohteissa RA00BM50 Svenska för byggingenjörer INRAN14ARA Kenttäanalytiikka 15 RA00BF56 Soil Investigations and Sample Taking 3 3 RA00BF57 Environmental Chemistry and Microbiology 4 4 RA00BF58 Remediation Methods of Contaminated Sites 3 3 RA00BF59 Planning and Permit Processes of Remediation Projects 3 3 RA00BM50 Svenska för byggingenjörer INRAN14AHAR Tekniikan ja liikenteen alan harjoittelu 30 RA00BF82 Harjoittelu RA00BF83 Harjoittelu RA00BF84 Harjoittelu INRAN14APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 INRAN14ARA Teräsrakenteiden suunnittelu 15 RA00BF60 Design of Steel Structures 5 5 RA00BM25 Fundamentals in Finite Element Analysis 3 3 RA00BF61 BIM in Design of Steel Structures 2 2 RA00BF62 Mechanics RA00BF63 Todennäköisyyslaskenta ja tilastolliset menetelmät 1 1 RA00BF53 Ruotsin kielen perusteet 2 2 RA00BM20 Svenska för byggingenjörer INRAN14APROFILOIVA-1001 Rakennushankkeen toteutuksen yleissuunnittelu 15 RA00BF64 Työmaasuunnittelu (BIM) 3 3 RA00BK86 Hankkeen ajallinen suunnittelu 2 2 RA00BF66 Hankinta ja logistiikka 3 3 RA00BF68 Määrä- ja kustannuslaskenta 2 2 RA00BF67 Sopimukset rakentamisessa 2 2 RA00BF53 Ruotsin kielen perusteet 2 2 RA00BM20 Svenska för byggingenjörer INRAN14ARA Korjausrakentamishankkeen suunnittelu 15 RA00BF69 Talotekniikkakorjauksen toteutuksen suunnittelu 3 3 RA00BF70 Rakennuksen rungon ja vaipan korjauksen suunnittelu Opetussuunnitelma 3 3 RA00BF71 Projektin viestintä ja asiakaspalvelu 2 2 RA00BF72 Rakennusfysiikka RA00BF73 Korjaushankkeen LVIS 2 2 Sivu 3 / 20

4 RA00BF74 INRAN14ARA RA00BF80 Korjaushankkeen kustannushallinta ja laadunvarmistus Yhdyskuntateknisen korjaushankkeen suunnittelu Vesihuollon saneerauskohteen suunnittelu ja toteutus RA00BF79 Tiesaneerauksen suunnittelu ja toteutus 3 3 RA00BF71 Projektin viestintä ja asiakaspalvelu 2 2 RA00BF81 Rakennusfysiikka infrarakentamisessa 3 3 RA00BF74 Korjaushankkeen kustannushallinta ja laadunvarmistus 2 2 INRAN14ARA Puurakenteiden suunnittelu 15 RA00BF76 Puurakenteiden mitoitus 6 6 RA00BF77 Puurakenteiden tietomallinnus (BIM) 3 3 RA00BF78 Mekaniikka INRAN14ARA Rakennushankkeen hallinta ja johtaminen käytännössä Opetussuunnitelma RA00BI98 Työpaikkaprojekti INRAN14A Kehittyvä osaaja 0 INRAN14A Opinnäytetyö Opinnäytetyö INRAN14AYDIN-1000 Ydinosaaminen: 223 op INRAN14ARA Insinööriopiskelijaksi kasvu: 15 op Opiskelija ottaa vastuun omasta opiskelustaan ja toiminnastaan yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Osaa toimia vastuullisesti HAMKin oppimisympäristöissä itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä Tuntee rakennusalan ja sen työtehtävät monikansallisessa toimintaympäristössä Osaa viestiä tavoitteellisesti opiskelijana ja työyhteisön jäsenenä sekä kasvokkain että verkossa Soveltaa matematiikan perustyökaluja alan ongelmanratkaisussa RA0101 Opiskelijana HAMKissa: 3 op Rakennusalan toimintaympäristö 15 op Tavoitteet: Opiskelija ottaa vastuun omasta opiskelustaan ja toiminnastaan yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Osaa toimia vastuullisesti HAMKin oppimisympäristöissä itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä Tuntee rakennusalan ja sen työtehtävät monikansallisessa toimintaympäristössä Sivu 4 / 20

5 Osaa viestiä tavoitteellisesti opiskelijana ja työyhteisön jäsenenä sekä kasvokkain että verkossa Soveltaa matematiikan perustyökaluja alan ongelmanratkaisussa RA0102 Työturvallisuus: 3 op Tämä teema on osa Insinööriksiopiskelijaksi kasvu RA0103 Laskento: 3 op Tämä teema on osa Insinööriksiopiskelijaksi kasvu RA0104 Viestintä: 1 op Tämä teema on osa Insinööriksiopiskelijaksi kasvu RA0105 Projekti: 5 op Tämä teema on osa Insinööriksiopiskelijaksi kasvu INRAN14ARA Rakentamisen perusteet: 13 op Tuntee alan peruskäsitteet ja keskeiset toimintatavat. Ymmärtää alan perusterminologian ja osaa lukea alan perusdokumentteja Osaa hakea tietoa alan vakiintuneista tietolähteistä ja tietomalleista Ymmärtää keskeisten fysikaalisten ilmiöiden merkityksen rakentamiselle RA0201 Arkkitehtuuri ja rakentaminen: 1 op Tämä teema on osa Rakentamisen perusteet RA0202 Rakennusmateriaalit: 3 op Tämä teema on osa Rakentamisen perusteet RA0203 CAD ja tietomallit: 6 op Sivu 5 / 20

6 Tämä teema on osa Rakentamisen perusteet RA0205 Rakentamisen fysiikan perusteet: 3 op Tämä teema on osa Rakentamisen perusteet INRAN14ARA Pientalorakentaminen: 15 op Opiskelija tuntee pientalorakentamisessa käytettävät rakenteet ja materiaalit sekä pystyy perustelemaan niiden valintoja. Osaa soveltaa rakennusalan ammatillista tietoa pientalojen rakenteissa ja teknisissä järjestelmissä Hahmottaa hankkeen kulun ja tietää rakentamisprosessin vaiheet Osaa hyödyntää valmista tietomallia ja laatia CAD-suunnitelmia Tuntee betonin valmistuksen ja käytön Osaa kommunikoida englanniksi työelämään ja opintoihin liittyvissä vuorovaikutustilanteissa RA0301 Pientalojen rakenteet: 2 op Tämä teema on osa Pientalorakentaminen RA0302 Pientalon LVIS- ja energiatekniikka: 2 op Tämä teema on osa Pientalorakentaminen RA0303 Pientalohankkeen toteutus: 2 op Tämä teema on osa Pientalorakentaminen RA0304 Betonimateriaalitekniikka: 3 op Tämä teema on osa Pientalorakentaminen RA0305 CAD ja tietomallinnus: 2 op Tämä teema on osa Pientalorakentaminen Sivu 6 / 20

7 RA0306 Rakennusainekemia: 2 op Tämä teema on osa Pientalorakentaminen RA0307 English for Engineers: 2 op Tämä teema on osa Pientalorakentaminen INRAN14ARA Infrarakentamisen perusteet: 15 op Osaa nykyaikaisen yhdyskuntasuunnittelun periaatteet. Osaa pohjatutkimusmenetelmät ja maalajien määrityksen Tuntee kartat, kaavoituksen periaatteet ja osaa hyödyntää kaavoja Ymmärtää rakentamisen ympäristövaikutukset Osaa soveltaa taso- ja avaruusgeometriaa laskelmissa RA0401 Geotekniikan ja pohjarakentamisen perusteet: 3 op Tämä teema on osa Infrarakentamisen perusteet RA0402 Yhdyskuntarakentamisen perusteet: 2 op Tavoitteet: Opiskelija tuntee pientalorakentamisessa käytettävät rakenteet ja materiaalit sekä pystyy perustelemaan niiden valintoja. Tuntee kaavoituksen periaatteet ja osaa hyödyntää kaavoja Osaa soveltaa rakennusalan ammatillista tietoa pientalojen rakenteissa ja teknisissä järjestelmissä Hahmottaa hankkeen kulun ja tietää rakentamisprosessin vaiheet Osaa hyödyntää valmista tietomallia ja laatia CAD-suunnitelmia Tuntee betonin valmistuksen ja käytön Osaa kommunikoida englanniksi työelämään ja opintoihin liittyvissä vuorovaikutustilanteissa Tämä teema on osa Infrarakentamisen perusteet RA0403 Ympäristötekniikan perusteet: 3 op Tämä teema on osa Infrarakentamisen perusteet Sivu 7 / 20

8 RA0404 Kartat ja laskelmat: 3 op Tämä teema on osa Infrarakentamisen perusteet RA0405 Geometria ja lineaarialgebra: 3 op Tämä teema on osa Infrarakentamisen perusteet RA0406 English for Engineers: 1 op Tämä teema on osa Infrarakentamisen perusteet INRAN14ARA Rakenteiden mitoituksen perusteet: 15 op Opiskelija osaa rakenteiden mitoituksen perusteet. Osaa statiikan ja lujuusopin perusteet Osaa mitoittaa pientalon yksinkertaiset kantavat rakenteet Osaa soveltaa differentiaali- ja integraalilaskentaa omaan ammattialaansa RA0501 Statiikka ja lujuusoppi: 3 op Opiskelija osaa rakenteiden mitoituksen perusteet Osaa statiikan ja lujuusopin perusteet Osaa mitoittaa pientalon yksinkertaiset kantavat rakenteet Tuntee betonitöiden työvaiheet ja -menetelmät Tämä teema on osa Rakenteiden mitoituksen perusteet RA0502 Omakotitalon kantavat rakenteet: 5 op Tämä teema on osa Rakenteiden mitoituksen perusteet RA0503 Betonirakenteiden suunnittelu: 4 op Tämä teema on osa Rakenteiden mitoituksen perusteet Sivu 8 / 20

9 RA0504 Differentiaali- ja integraalilaskenta: 3 op Tämä teema on osa Rakenteiden mitoituksen perusteet INRAN14ARA Asuin- ja infrarakentaminen: 15 op Opiskelija osaa isojen rakennushankkeiden asioita kokonaisvaltaisesti. Tuntee rakenneratkaisut, perustus-, runko- ja talotekniset järjestelmät, rakennusmateriaalit ja - koneet Käyttää alan tietokonesovelluksia erilaisten suunnitelmien laadinnassa Tuntee betonitöiden työvaiheet ja -menetelmät Osaa määrittää hankkeen eri vaiheiden kustannusraamit RA0601 Rakenneratkaisut: 3 op Tämä teema on osa Asuin- ja infrarakentaminen RA0602 Betonityöt: 2 op Tämä teema on osa Asuin- ja infrarakentaminen RA0603 Kerrostalon tietomallinnus/bim: 3 op Tämä teema on osa Asuin- ja infrarakentaminen RA0604 Hankkeen kustannuslaskenta: 2 op Tämä teema on osa Asuin- ja infrarakentaminen RA0605 Pohjarakentaminen: 2 op Tämä teema on osa Asuin- ja infrarakentaminen RA0606 Maarakennustyöt: 3 op Tämä teema on osa Asuin- ja infrarakentaminen Sivu 9 / 20

10 INRAN14ARA Liikerakentaminen: 15 op Opiskelija osaa teollisuus- ja liikerakennushankkeiden asioita kokonaisvaltaisesti. Tuntee teollisuus- ja liikerakentamisen rakenneratkaisut, perustus- ja runkojärjestelmät ja materiaalit Osaa talotekniset järjestelmät ja energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät Käyttää alan tietokonesovelluksia erilaisten suunnitelmien laadinnassa Osaa mitoittaa yksinkertaiset teräsrakenteet Soveltaa erilaisia matemaattisia menetelmiä ja ohjelmistoja oman ammattialansa ongelman ratkaisussa RA0701 Teollisuus- ja liikerakennusten rakenteet: 2 op Opiskelija osaa teollisuus- ja liikerakennushankkeiden asioita kokonaisvaltaisesti Tuntee teollisuus- ja liikerakentamisen rakenneratkaisut, perustus- ja runkojärjestelmät ja materiaalit Osaa talotekniset järjestelmät ja energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät Käyttää alan tietokonesovelluksia erilaisten suunnitelmien laadinnassa Osaa mitoittaa yksinkertaiset teräsrakenteet Soveltaa erilaisia matemaattisia menetelmiä ja ohjelmistoja oman ammattialansa ongelman ratkaisussa Tämä teema on osa Liikerakentaminen RA0702 LVIS- ja energiatekniikka: 1 op Tämä teema on osa RA0703 Teräsrakenteiden mitoitus: 3 op Tämä teema on osa RA0704 Tietomallinnus liikerakentamisessa: 3 op Tämä teema on osa RA0705 Lämpö-, kosteus-, ääni- ja palotekniset määräykset: 3 op Sivu 10 / 20

11 Tämä teema on osa RA0706 Funktiot, matriisilaskenta, tilastolliset menetelmät: 3 op Tämä teema on osa INRAN14ARA Liikenne ja maankäyttö: 15 op Opiskelija tuntee kaavoitusjärjestelmän ja osaa kytkeä siihen liikennealan suunnittelun eri tasot. Opiskelija omaa perustiedot teiden ja katujen suunnittelusta. Tuntee kaavoitusjärjestelmän sekä yhdyskuntasuunnittelun merkityksen Ymmärtää liikenneverkon suunnittelun periaatteet Osaa tulkita ja laatia katu- ja tiesuunnitteluun liittyviä asiakirjoja ja suunnitelmia Osaa arvioida ja ottaa huomioon liikenneturvallisuusnäkökulmat suunnittelussa RA0801 Yhdyskuntasuunnittelu: 5 op Tämä teema on osa Liikenne ja RA0802 Liikenneturvallisuus ja -psykologia: 5 op Tämä teema on osa Liikenne ja RA0803 Katu- ja tiesuunnittelu: 5 op Tämä teema on osa Liikenne ja INRAN14ARA Betonirakenteiden suunnittelu: 14 op Opiskelija osaa A-luokan teräsbetonirakenteiden mitoituksen. Tuntee teräsbetonin toimintaperiaatteen ja osaa suunnitella tavallisimmat A-luokan teräsbetonirakenteet Tuntee betonielementtirakenteiden perusteet Hahmottaa rakenteiden kimmoisen ja plastisen käyttäytymisen Kommunikoi englanniksi suullisesti ja kirjallisesti vuorovaikutustilanteissa Sivu 11 / 20

12 RA0901 Teräsbetonirakenteiden mitoitus: 3 op Opiskelija osaa A-luokan teräsbetonirakenteiden mitoituksen. Tuntee teräsbetonin toimintaperiaatteen ja osaa suunnitella tavallisimmat A-luokan teräsbetonirakenteet Tuntee betonielementtirakenteiden perusteet Hahmottaa rakenteiden kimmoisen ja plastisen käyttäytymisen Hallitsee Ruotsin kielen perusteet Tämä teema on osa Betonirakenteiden RA0902 Betonielementtirakenteet: 3 op Tämä teema on osa Betonirakenteiden RA0903 Betonirakenteiden tietomallinnus: 2 op Tämä teema on osa Betonirakenteiden RA0904 Mekaniikka: 3 op Tämä teema on osa Betonirakenteiden RA0906 English for Construction Engineers: 2 op Tämä teema on osa Betonirakenteiden RA1005 Kokoustekniikka: 1 op INRAN14ARA Talonrakennushankkeen johtaminen: 14 op Ymmärtää talonrakennushankkeen johtamisen kokonaisuuden, laadun muodostumisen ja osaa toimia jäsenenä työryhmässä. Tuntee työnjohtajan tehtävät ja velvoitteet Osaa laatia tarkentavia ennakkosuunnitelmia Osaa toimia ryhmän ohjaajana ja kehittää esimiestaitojaan Kommunikoi englanniksi suullisesti ja kirjallisesti vuorovaikutustilanteissa Sivu 12 / 20

13 RA1001 Työnjohto ja esimiestoiminta: 3 op Ymmärtää talonrakennushankkeen johtamisen kokonaisuuden, laadun muodostumisen ja osaa toimia jäsenenä työryhmässä. Tuntee työnjohtajan tehtävät ja velvoitteet Osaa laatia tarkentavia ennakkosuunnitelmia Osaa toimia ryhmän ohjaajana ja kehittää esimiestaitojaan Hallitsee Ruotsin kielen perusteet Tämä teema on osa Talonrakennushankkeen RA1002 Rakennustyömaan projektisuunnitelma: 2 op Tämä teema on osa Talonrakennushankkeen RA1003 Rakennustyömaan turvallisuus: 3 op Tämä teema on osa Talonrakennushankkeen RA1004 Tehtävä- ja viikkosuunnittelun perusteet: 3 op Tämä teema on osa Talonrakennushankkeen RA1005 Kokoustekniikka: 1 op RA0906 English for Construction Engineers: 2 op Tämä teema on osa Betonirakenteiden INRAN14ARA Infrarakennushankkeen johtaminen: 15 op Ymmärtää infrahankkeen johtamisen kokonaisuuden, laadun muodostumisen ja osaa toimia jäsenenä työryhmässä. Tuntee työnjohtajan tehtävät ja velvoitteet Osaa laatia tarkentavia ennakkosuunnitelmia Osaa toimia ryhmän ohjaajana ja kehittää esimiestaitojaan Kommunikoi englanniksi suullisesti ja kirjallisesti vuorovaikutustilanteissa Sivu 13 / 20

14 RA1101 Työnjohto ja esimiestoiminta: 3 op Tämä teema on osa Infrarakennushannkkeen johtaminen RA1102 Rakennustyömaan projektisuunnitelma: 3 op Tämä teema on osa Infrarakennushannkkeen johtaminen RA1103 Rakennustyömaan turvallisuus: 3 op Tämä teema on osa Infrarakennushannkkeen johtaminen RA1104 Tehtävä- ja viikkosuunnittelun perusteet: 3 op Tämä teema on osa Infrarakennushannkkeen johtaminen RA0906 English for Construction Engineers: 2 op Tämä teema on osa Betonirakenteiden RA1005 Kokoustekniikka: 1 op INRAN14ARA Korjausrakentaminen: 17 op Opiskelija ymmärtää rakennusfysiikan keskeiset käsitteet ja niiden vaikutuksen asumisterveyteen ja energiatehokkuuteen. Opiskelija tuntee rakenteiden vaurioitumisen ja osaa valita tarkoituksenmukaiset korjaustavat. Tuntee eri aikakausien rakenteet sekä niiden tavallisimmat vauriot ja korjaustavat Ymmärtää rakennusfysiikan peruskäsitteet ja niiden merkityksen laadukkaalle ja terveelliselle rakentamiselle ja asumiselle Osaa laatia suunnitelmia energiatehokkuuden parantamiseksi Kommunikoi ruotsiksi suullisesti ja kirjallisesti vuorovaikutustilanteissa RA00BC10 Korjausrakentamisen rakennusfysiikka: 3 op Opiskelija ymmärtää rakennusfysiikan keskeiset käsitteet ja niiden vaikutuksen asumisterveyteen ja Sivu 14 / 20

15 energiatehokkuuteen. Opiskelija tuntee rakenteiden vaurioitumisen ja osaa valita tarkoituksenmukaiset korjaustavat. Tuntee eri aikakausien rakenteet sekä niiden tavallisimmat vauriot ja korjaustavat Ymmärtää rakennusfysiikan peruskäsitteet ja niiden merkityksen laadukkaalle ja terveelliselle rakentamiselle ja asumiselle Osaa laatia suunnitelmia energiatehokkuuden parantamiseksi RA00BC11 Rakenteet ja niiden vauriot: 3 op RA00BC12 Korjausrakentamisen suunnittelu (BIM): 3 op RA00BC13 Sisäilman epäpuhtaudet, terveysvaikutukset ja tutkimusmenetelmät: 4 op RA00BC18 Energiatehokkuuden parantaminen korjauskohteissa: 2 op RA00BM50 Svenska för byggingenjörer 2: 2 op INRAN14ARA Kenttäanalytiikka: 15 op Osaa yleisimmät maasto- ja laboratorioanalytiikan menetelmät. Tuntee yleisimmät päästöjen mittausmenetelmät Osaa ottaa näytteitä ja analysoida ne ryhmän jäsenenä Osaa itsenäisesti tulkita ja hyödyntää tuloksia käytännössä Kommunikoi ruotsiksi suullisesti ja kirjallisesti vuorovaikutustilanteissa RA00BF56 Soil Investigations and Sample Taking: 3 op Monitoring (15 cr) Student is able to use the most common methods of field and laboratory analytic. Knows main measuring principles of common substances Able to take samples and analyse them as a member of a group Able to interpret and utilize the results in practice RA00BF57 Environmental Chemistry and Microbiology: 4 op RA00BF58 Remediation Methods of Contaminated Sites: 3 op RA00BF59 Planning and Permit Processes of Remediation Projects: 3 op Sivu 15 / 20

16 RA00BM50 Svenska för byggingenjörer 2: 2 op INRAN14AHAR Tekniikan ja liikenteen alan harjoittelu: 30 op Harjoittelun suoritettuaan opiskelija on perehtynyt työelämään ammattialansa näkökulmasta ja osaa soveltaa oman opiskelualansa teoriaa työelämän käytäntöihin. Opiskelija on harjaantunut jatkuvaan itseään ja omaa ammattialaansa kehittävään työskentelyyn ja yrittäjyyteen, työllistyy opintojensa päättyessä ja voi sijoittua kansainvälisiin alansa tehtäviin. Opiskelija: osaa soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja käytäntöön osaa kehittää itseään ja omaa ammattialaansa osaa toimia kansainvälisessä työyhteisössä huomioiden kulttuurilliset tekijät osaa toimia työyhteisön vuorovaikutustilanteissa joustavasti, rakentavasti ja tavoitteellisesti osaa viestiä asiantuntijana jäsentyneesti, ymmärrettävästi ja vakuuttavasti RA00BF82 Harjoittelu 1: 10 op RA00BF83 Harjoittelu 2: 10 op RA00BF84 Harjoittelu 3: 10 op INRAN14APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA: 90 op INRAN14ARA Teräsrakenteiden suunnittelu: 15 op Opiskelija osaa A-luokan teräsrakenteiden mitoituksen. Osaa suunnitella tavallisimmat A-luokan teräsrakenteet Osaa soveltaa elementtimenetelmää rakenteiden mekaniikassa Osaa soveltaa todennäköisyys- ja tilastolaskentaa ammattialansa ongelman ratkaisussa RA00BF60 Design of Steel Structures: 3 op Steel Structures 1, 15 cr Student is able to design steel structures. Able to design basic components of steel structures Able to apply the finite element method in construction mechanics Able to apply matrix calculus in solving problems concerning construction engineering Sivu 16 / 20

17 RA00BM25 Fundamentals in Finite Element Analysis: 3 op RA00BF61 BIM in Design of Steel Structures: 2 op RA00BF62 Mechanics 2: 3 op RA00BF63 Todennäköisyyslaskenta ja tilastolliset menetelmät: 1 op RA00BF53 Ruotsin kielen perusteet: 2 op RA00BM20 Svenska för byggingenjörer 1: 1 op INRAN14APROFILOIVA-1001 Rakennushankkeen toteutuksen yleissuunnittelu: 15 op Opiskelija hallitsee talonrakennushankkeen yleissuunnittelun perusteet. Osaa laatia talonrakennushankkeen yleissuunnitelmat Tuntee työlainsäädännön sisällön tuntee hankintatoimen käytännöt ja hallitsee työmaan logistiikan Osaa laatia hankkeen tarjousvaiheen kustannusarvion ja hyödyntää tietomallia määrälaskennassa Osaa soveltaa todennäköisyys- ja tilastolaskentaa ammattialansa ongelman ratkaisussa RA00BF64 Työmaasuunnittelu (BIM): 3 op Opiskelija hallitsee talonrakennushankkeen yleissuunnittelun perusteet. Osaa laatia talonrakennushankkeen yleissuunnitelmat Tuntee työlainsäädännön sisällön tuntee hankintatoimen käytännöt ja hallitsee työmaan logistiikan Osaa laatia hankkeen tarjousvaiheen kustannusarvion ja hyödyntää tietomallia määrälaskennassa Osaa soveltaa todennäköisyys- ja tilastolaskentaa ammattialansa ongelman ratkaisussa RA00BK86 Hankkeen ajallinen suunnittelu: 2 op RA00BF66 Hankinta ja logistiikka: 3 op RA00BF68 Määrä- ja kustannuslaskenta: 2 op RA00BF67 Sopimukset rakentamisessa: 2 op RA00BF53 Ruotsin kielen perusteet: 2 op Sivu 17 / 20

18 RA00BM20 Svenska för byggingenjörer 1: 1 op INRAN14ARA Korjausrakentamishankkeen suunnittelu: 15 op Opiskelija osaa toimia asiakaslähtöisesti korjausrakentamishankkeessa työnjohtotiimissä. Osaa laatia asuinkerrostalon korjaushankkeiden tuotantosuunnitelmia Osaa laatia korjaushankkeiden kustannuslaskelmia tietomalleja hyödyntäen Osaa toimia rakennusalan asiakaspalvelutehtävissä ja viestiä sujuvasti Tuntee korjausrakennushankkeeseen liittyvää LVIS-tekniikkaa ja osaa sovittaa yhteen eri urakoitsijoiden töitä RA00BF69 Talotekniikkakorjauksen toteutuksen suunnittelu: 2 op Opiskelija osaa toimia asiakaslähtöisesti korjausrakentamishankkeessa työnjohtotiimissä. Osaa laatia asuinkerrostalon korjaushankkeiden tuotantosuunnitelmia Osaa laatia korjaushankkeiden kustannuslaskelmia tietomalleja hyödyntäen Osaa toimia rakennusalan asiakaspalvelutehtävissä ja viestiä sujuvasti Tuntee korjausrakennushankkeeseen liittyvää LVIS-tekniikkaa ja osaa sovittaa yhteen eri urakoitsijoiden töitä RA00BF70 Rakennuksen rungon ja vaipan korjauksen suunnittelu: 3 op RA00BF71 Projektin viestintä ja asiakaspalvelu: 2 op RA00BF72 Rakennusfysiikka 2: 3 op RA00BF73 Korjaushankkeen LVIS: 2 op RA00BF74 Korjaushankkeen kustannushallinta ja laadunvarmistus: 3 op INRAN14ARA Yhdyskuntateknisen korjaushankkeen suunnittelu: 15 op Opiskelija osaa toimia asiakaslähtöisesti saneeraushankkeessa työnjohtotiimissä. Osaa analysoida yhdyskuntateknisten rakenteiden korjaustarpeita Osaa laatia saneeraushankkeen tuotantosuunnitelmia ja kustannuslaskelmia Osaa toimia rakennusalan asiakaspalvelutehtävissä ja viestiä sujuvasti Tuntee teknisten järjestelmien korjausvaihtoehdot ja osaa valita elinkaaren kannalta järkevän toteutustavan Sivu 18 / 20

19 RA00BF80 Vesihuollon saneerauskohteen suunnittelu ja toteutus: 4 op Opiskelija osaa toimia asiakaslähtöisesti saneeraushankkeessa työnjohtotiimissä. Osaa analysoida yhdyskuntateknisten rakenteiden korjaustarpeita Osaa laatia saneeraushankkeen tuotantosuunnitelmia ja kustannuslaskelmia Osaa toimia rakennusalan asiakaspalvelutehtävissä ja viestiä sujuvasti Tuntee teknisten järjestelmien korjausvaihtoehdot ja osaa valita elinkaaren kannalta järkevän toteutustavan RA00BF79 Tiesaneerauksen suunnittelu ja toteutus: 3 op RA00BF71 Projektin viestintä ja asiakaspalvelu: 2 op RA00BF81 Rakennusfysiikka infrarakentamisessa: 3 op RA00BF74 Korjaushankkeen kustannushallinta ja laadunvarmistus: 3 op INRAN14ARA Puurakenteiden suunnittelu: 15 op Opiskelija osaa A-luokan puurakenteiden mitoituksen. Osaa suunnitella tavallisimmat A-luokan puurakenteet Hahmottaa rakenteiden stabiiliuden ja värähtelyn perusteet RA00BF76 Puurakenteiden mitoitus: 6 op Opiskelija osaa A-luokan puurakenteiden mitoituksen. Osaa suunnitella tavallisimmat A-luokan puurakenteet Hahmottaa rakenteiden stabiiliuden ja värähtelyn perusteet RA00BF77 Puurakenteiden tietomallinnus (BIM): 3 op RA00BF78 Mekaniikka 3: 6 op INRAN14ARA Rakennushankkeen hallinta ja johtaminen käytännössä: 15 op Osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan käytännön työtilanteissa. Sivu 19 / 20

20 Osaa soveltaa yleisiä rakentamisen suunnittelun ja ohjauksen menetelmiä käytännön työtilanteissa Osaa toimia ryhmässä erilaisissa rooleissa Osaa arvioida ja kehittää omaa toimintaansa RA00BI98 Työpaikkaprojekti: 15 op Osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan käytännön työtilanteissa. Osaa soveltaa yleisiä rakentamisen suunnittelun ja ohjauksen menetelmiä käytännön työtilanteissa Osaa toimia ryhmässä erilaisissa rooleissa Osaa arvioida ja kehittää omaa toimintaansa INRAN14A Kehittyvä osaaja: 0 op INRAN14A Opinnäytetyö: 15 op Opinnäytetyö: 15 op KUVAUS Opinnäytetyö on kokonaisvaltainen opiskelijan itsenäisesti tekemä suunnittelu-, kehittämis- tai tuotekehitystehtävä, jossa hän hyödyntää ammattialan keskeisimpiä osa-alueita. OSAAMISTAVOITTEET Opiskelija osaa esittää perusteltuja työelämää koskevia kehittämisehdotuksia osaa etsiä ja käyttää kriittisesti lähdeaineistoa kunnioittaen immateriaalioikeuksia osaa käsitteellistää työelämän ilmiöitä tutkittuun tietoon perustuen osaa käyttää sopivia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä uuden tiedon tuottamiseksi osaa toimia kehittämishankkeissa yhteistoiminnallisesti ja vastuullisesti työelämän ja muiden yhteistyökumppanien kanssa osaa arvioida omaa toimintaansa ja omia ratkaisujaan kriittisesti hallitsee kokonaisuuksia sekä esittää asiansa loogisesti ja perustellen hallitsee tarkoituksenmukaisen kirjallisen, kuvallisen ja suullisen ilmaisun Sivu 20 / 20

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (INRAAI15X3)

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (INRAAI15X3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (INRAAI15X3) code name 1 2 3 4 sum INRAA15XYDIN-1000 Ydinosaaminen 212 INRAA15XRA01-1000 Insinööriopiskelijaksi kasvu 15 RA0101 Opiskelijana

Lisätiedot

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (INRAAI16X3)

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (INRAAI16X3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (INRAAI16X3) code name 1 2 3 4 sum INRAA16XYDIN-1000 Ydinosaaminen 212 INRAA16XRA01-1000 Insinööriopiskelijaksi kasvu 15 RA0101 Opiskelijana

Lisätiedot

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (INRANU15A3)

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (INRANU15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus (INRANU15A3) code name 1 2 3 4 sum INRAN15AYDIN-1000 Ydinosaaminen 120 INRAN15ARA01-1000 Insinööriopiskelijaksi kasvu 15 RA0101 Opiskelijana

Lisätiedot

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (insinööri)

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (insinööri) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (insinööri) Sijoittuminen työelämään Rakentamisen osaajia tarvitaan yhteiskunnassamme kaikkialla. Talojen lisäksi rakennustekniikkaa sovelletaan

Lisätiedot

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (insinööri)

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (insinööri) Hämeen ammattikorkeakoulu Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (insinööri) Sijoittuminen työelämään Rakentamisen osaajia tarvitaan yhteiskunnassamme kaikkialla. Talojen lisäksi rakennustekniikkaa sovelletaan

Lisätiedot

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari (RMRTNU15A3)

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari (RMRTNU15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari (RMRTNU15A3) code name 1 2 3 4 sum RMRTN15AYDIN-1000 Ydinosaaminen 135 RMRTN15ARM01-1000 Mestariopiskelijaksi kasvu

Lisätiedot

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari)

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Rakennusmestari (AMK) koulutus sisältää vastaavalta työnjohtajalta vaadittavat opinnot kaikissa rakentamisen työnjohtotehtävien

Lisätiedot

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus (rakennusmestari)

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus (rakennusmestari) Hämeen ammattikorkeakoulu Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus (rakennusmestari) Rakennusmestari (AMK) koulutus sisältää vastaavalta työnjohtajalta vaadittavat opinnot kaikissa rakentamisen työnjohtotehtävien

Lisätiedot

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3)

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) code name 1 2 sum YARKA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 80 YARKA15AYRK01-1000 Rakentamistalous 20 YRK0101 Strateginen johtaminen ja talous 5 5

Lisätiedot

Liikennealan ko (INLINU14A6)

Liikennealan ko (INLINU14A6) Hämeen Ammattikorkeakoulu Liikennealan ko (INLINU14A6) Sijoittuminen työelämään Liikennealan insinöörin työtehtävien kirjo on laaja aina liikennejärjestelmien suunnittelusta ja strategisesta ohjauksesta

Lisätiedot

Liikennealan ko (INLINU15A6)

Liikennealan ko (INLINU15A6) Hämeen Ammattikorkeakoulu Liikennealan ko (INLINU15A6) Sijoittuminen työelämään Liikennealan insinöörin työtehtävien kirjo on laaja aina liikennejärjestelmien suunnittelusta ja strategisesta ohjauksesta

Lisätiedot

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan OPS2015-2019

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan OPS2015-2019 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan OPS2015-2019 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus 2015-2019 1. Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi Rakennusinsinöörin perusosaaminen 84 op. Ammatillinen osaaminen 60

Lisätiedot

Liikennealan ko (INLINU14A6)

Liikennealan ko (INLINU14A6) Hämeen Ammattikorkeakoulu Liikennealan ko (INLINU14A6) Sijoittuminen työelämään Liikennealan insinöörin työtehtävien kirjo on laaja aina liikennejärjestelmien suunnittelusta ja strategisesta ohjauksesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Liikennealan ko (INLINU15A6)

Liikennealan ko (INLINU15A6) Hämeen Ammattikorkeakoulu Liikennealan ko (INLINU15A6) Sijoittuminen työelämään Liikennealan insinöörin työtehtävien kirjo on laaja aina liikennejärjestelmien suunnittelusta ja strategisesta ohjauksesta

Lisätiedot

Rak- ja Yhd-kurssien tentit 2015-2016 30.6.2015

Rak- ja Yhd-kurssien tentit 2015-2016 30.6.2015 Rak- ja Yhd-kurssien tentit 2015-2016 30.6.2015 Pv/ Week day Pvm/Date Aika/Time Kurssin koodi ja nimi/course code and name Sali/Hall Tentti/ Vk Viikko/ Week Ke 26.08.15 13:00-17:00 KJR-C2001 Kiinteän aineen

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Konetekniikan koulutus syksy 2016 alkaen

Konetekniikan koulutus syksy 2016 alkaen Hämeen Ammattikorkeakoulu Konetekniikan koulutus syksy 2016 alkaen Konetekniikan koulutusvastuualueesta valmistuu koneinsinöörejä, joilla on insinöörin perustaitojen lisäksi hyvä ja ajantasainen erikoisosaaminen

Lisätiedot

Ilmoittautuminen tentteihin weboodissa on pakollista. Arviointijakso

Ilmoittautuminen tentteihin weboodissa on pakollista. Arviointijakso RAKEUS- JA YMPÄRISTÖTEKIIKA TUTKITO-OHJELMA RAKEE- JA RAKEUSTEKIIKA TUTKITO-OHJELMA YHDYSKUTA- JA YMPÄRISTÖTEKIIKA TUTKITO-OHJELMA TETIT LUKUVUOA 2012-2013 (versio 27.6.2012) Ilmoittautuminen tentteihin

Lisätiedot

Metropolia OPS 2010-2011 Rakennustekniikka Korjausrakentamisen YAMK -tutkinto Opintojaksokuvaukset

Metropolia OPS 2010-2011 Rakennustekniikka Korjausrakentamisen YAMK -tutkinto Opintojaksokuvaukset Liite 2 Metropolia OPS 2010-2011 Rakennustekniikka Korjausrakentamisen YAMK -tutkinto Opintojaksokuvaukset Opintojakson nimi: Orientaatio opinnäytetyöhön Opintojakson laajuus: 2 op Toteutusajankohta: syksy

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Opiskelija voi painottaa opintojaan haluamaansa suuntaan esim. liikennesuunnittelun tai älyliikenteen opintopoluille.

Opiskelija voi painottaa opintojaan haluamaansa suuntaan esim. liikennesuunnittelun tai älyliikenteen opintopoluille. Hämeen ammattikorkeakoulu Liikenneala Sijoittuminen työelämään Liikennealan insinöörin työtehtävien kirjo on laaja aina liikennejärjestelmien suunnittelusta ja strategisesta ohjauksesta yksityiskohtaiseen

Lisätiedot

MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN

MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 4 osp Pakollinen tutkinnon osa osaa tehdä peruslaskutoimitukset, toteuttaa mittayksiköiden muunnokset ja soveltaa talousmatematiikkaa

Lisätiedot

TENTEISSÄ SALLITTU KIRJALLISUUS (päivitetty ) Jos ei tenttiä mainittu, ei myöskään lisämateriaalia.

TENTEISSÄ SALLITTU KIRJALLISUUS (päivitetty ) Jos ei tenttiä mainittu, ei myöskään lisämateriaalia. TENTEISSÄ SALLITTU KIRJALLISUUS (päivitetty 12.2.2014) Jos ei tenttiä mainittu, ei myöskään lisämateriaalia. 460076A Ajoneuvo- ja työkonehydrauliikka Mobile hydraulics Esko Valtanen: Tekniikan taulukkokirja

Lisätiedot

Rakentamisen koulutus

Rakentamisen koulutus Hämeen ammattikorkeakoulu Rakentamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän tarpeisiin. Opinnot antavat valmiuksia

Lisätiedot

Asumisterveys ja rakentaminen KK-diplomi 60 op HUOM! Muutokset voivat olla mahdollisia!

Asumisterveys ja rakentaminen KK-diplomi 60 op HUOM! Muutokset voivat olla mahdollisia! Asumisterveys ja rakentaminen KK-diplomi 60 op 22.1.2018-31.5.2019 1. Talonrakennus ja korjausrakentaminen 20 op Kouvola 22.1.-31.7.2018 22.1.2018 klo 10.00 16.00: Orientaatio moduuliin ja kk-diplomiin

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

RAKENNUSALAN ENNAKOINTIKAMARI Rakennusalan AMK koulutus tänään ja tulevaisuudessa

RAKENNUSALAN ENNAKOINTIKAMARI Rakennusalan AMK koulutus tänään ja tulevaisuudessa RAKENNUSALAN ENNAKOINTIKAMARI Rakennusalan AMK koulutus tänään ja tulevaisuudessa Jussi Koskinen 11.4.2013 Rakennusinsinööri AMK Perusopinnot 60 op Ammattiopinnot 120 op koulutusohjelman yhteiset 60 op

Lisätiedot

KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE Kevät 2016

KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE Kevät 2016 KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE Kevät 2016 KKT15S KONETEKNIIKAN KOULUTUS Kunnossapidon perusteet 3.0 Sanna Leinonen Projektityöt / laboraatiot, Valmistustekniikka 3.0 Mikko Heikkinen Tietojärjestelmät

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

TENTEISSÄ SALLITTU KIRJALLISUUS (päivitetty 3.9.2013) Jos ei tenttiä mainittu, ei myöskään lisämateriaalia.

TENTEISSÄ SALLITTU KIRJALLISUUS (päivitetty 3.9.2013) Jos ei tenttiä mainittu, ei myöskään lisämateriaalia. TENTEISSÄ SALLITTU KIRJALLISUUS (päivitetty 3.9.2013) Jos ei tenttiä mainittu, ei myöskään lisämateriaalia. 460076A Ajoneuvo- ja työkonehydrauliikka Mobile hydraulics Esko Valtanen: Tekniikan taulukkokirja

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Fuxi-info To 15.10 2015 Maisteriohjelma GEORAKENTAMINEN prof. Mikael Rinne

Fuxi-info To 15.10 2015 Maisteriohjelma GEORAKENTAMINEN prof. Mikael Rinne Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos Fuxi-info To 15.10 2015 Maisteriohjelma GEORAKENTAMINEN prof. Mikael Rinne Georakentaminen Aallossa Insinöörigeologia Maa- ja pohjarakennus Tietekniikka Pohjavesi

Lisätiedot

Rak-, Yhd- KJR- ja ENG-kurssien kronologinen tenttijärjestys 2014-2015

Rak-, Yhd- KJR- ja ENG-kurssien kronologinen tenttijärjestys 2014-2015 Rak-, Yhd- KJR- ja ENG-kurssien kronologinen tenttijärjestys 2014-2015 11.7.2014/KK Tentti-ilmoittautuminen on pakollista ja se on tehtävä viimeistään viikkoa ennnen weboodissa (oodi.aalto.fi) Tarkista

Lisätiedot

Konetekniikan koulutus syksystä 2017 alkaen

Konetekniikan koulutus syksystä 2017 alkaen Hämeen ammattikorkeakoulu Konetekniikan koulutus syksystä 2017 alkaen Konetekniikan koulutusvastuualueesta valmistuu koneinsinöörejä, joilla on insinöörin perustaitojen lisäksi hyvä ja ajantasainen erikoisosaaminen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö OPETUSSUUNNITELMA Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennustekniikka Rakennustekniikka kouluttaa insinöörejä talonrakennustekniikan alalle. Koulutus valmentaa opiskelijat suunnittelemaan,

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON TUTKIMUKSEN JA KOULUTUKSEN NYKYPÄIVÄ

OULUN YLIOPISTON TUTKIMUKSEN JA KOULUTUKSEN NYKYPÄIVÄ 1 OULUN YLIOPISTON TUTKIMUKSEN JA KOULUTUKSEN NYKYPÄIVÄ Seminaari 23.2.2015 Professori Rakenteet ja rakentamisteknologia Teknillinen tiedekunta, Oulun yliopisto 2 SISÄLTÖ Rakennusalan koulutuksen kehityshistoria

Lisätiedot

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT)

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT) Poistuvat kurssit ja korvaavuudet 2016-2017 (RRT ja YYT) Rakenne- ja rakennustuotantotekniikka Rak-43.3001 Rakennuksen rungon suunnittelu I CIV-E1030 Fundamentals of Structural Design Rak-43.3111 Prestressed

Lisätiedot

Teknologiaosamisen johtamisen koulutus

Teknologiaosamisen johtamisen koulutus Hämeen ammattikorkeakoulu Teknologiaosamisen johtamisen koulutus Sijoittuminen työelämään Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän tarpeisiin. Opinnot

Lisätiedot

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Lahden Ammattikorkeakoulu 2015-2016 23.12.2015 Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Tunnus Nimi 1 v 2 v Op yht MIYMUM15-1000 YDINOSAAMINEN 50 MIYMUM15-1001 SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

Lisätiedot

Syksy 2016 KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE

Syksy 2016 KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE Syksy 2016 KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE KKT16S KONETEKNIIKAN KOULUTUS Kunnossapidon perusteet TKAC004 3.0 Sanna Leinonen Valmistustekniikka TKAC012 4.0 Kemppainen Kimmo Rakennemateriaalit TKAK001

Lisätiedot

Liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YALTAI15A3)

Liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YALTAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YALTAI15A3) code name 1 2 3 sum YALTA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 120 YALTA15AYLT01-1000 Työyhteisötaidot 15 YLT0105 Viestintä ja vuorovaikutustaidot

Lisätiedot

RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJAN (RTA) HENKILÖSERTIFIOINTIIN VALMENTAVAN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN VAATIMUKSET

RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJAN (RTA) HENKILÖSERTIFIOINTIIN VALMENTAVAN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN VAATIMUKSET 18.8.2015 RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJAN (RTA) HENKILÖSERTIFIOINTIIN VALMENTAVAN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN VAATIMUKSET VTT Expert Services Oy hyväksyy RTA henkilösertifioinnin toimikunnan valmistelevien ja

Lisätiedot

( ) B-B 142 `0,3 28-0,2. 36 Ra1.6. 2x45. 1x45. 2x45. Keskiöporaus sallitaan. 0,5x0,5. Ra3.2. Ra1.6. Koneistusnäyttö Aihio: D50x145 S355

( ) B-B 142 `0,3 28-0,2. 36 Ra1.6. 2x45. 1x45. 2x45. Keskiöporaus sallitaan. 0,5x0,5. Ra3.2. Ra1.6. Koneistusnäyttö Aihio: D50x145 S355 142 `0,3 50 80 M 40 x2 A 20 Ø35 5 n50-0,1 40-0,3 Ø 26-0,05 +0 Ø B + 0,3 55-0 36 Ra1.6 6 2x45 B +0 28-0,2 1x45 0,5x0,5 2x45 b 0,1 A Keskiöporaus sallitaan B-B Ra3.2 Ra1.6 ( ) 3 Designed by Checked by Approved

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennustekniikka Rakennustekniikka kouluttaa insinöörejä talonrakennustekniikan alalle. Koulutus valmentaa opiskelijat suunnittelemaan,

Lisätiedot

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Aluksi Pääkaupunkiseudulla useita sosiaalialalle kouluttavia ammattikorkeakouluja Diak, Laurea,

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö OPETUSSUUNNITELMA Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka Rakennusten energiatehokkuus- ja käytettävyysvaatimusten merkitys lisääntyy jatkuvasti. Samalla uusi teknologia luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

KOMPETENSSIT Itsearviointi. Liiketalouden koulutus

KOMPETENSSIT Itsearviointi. Liiketalouden koulutus Koulutus Opiskelija Opettajatuutori Liiketalouden koulutus OPPIMISEN TAIDOT Osaan arvioida ja kehittää osaamistani ja oppimistapojani. Osaan hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti ja tehdä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus OPETUSSUUNNITELMA RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus Rakennustekniikka kouluttaa insinöörejä talonrakennustekniikan alalle. Koulutus valmentaa opiskelijat suunnittelemaan, toteuttamaan

Lisätiedot

ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään

ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään ALKUVAIHEEN MINEN MISALUEET Tasot ALAN TEORIOIDEN, KÄSITTEIDEN, ME- NETELMIEN JA PE- RIAATTEIDEN MINEN 5 - käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa - kirjoittaa

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet tutkinnon osan toteuttamisesta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet tutkinnon osan toteuttamisesta 5 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) 2.4.215 Rakennusalan perustutkinto Koodi: RAK395 Päätös: LAO C68/215 Näytön kuvaus Tutkinnonosa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Arviointi perustuu opiskelijan

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat.

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat. Ympäristöoppi 4.lk Arvioinnin tuki Arvioitavat tavoitteet 5 6-7 6=osa toteutuu 7=kaikki toteutuu T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan

Lisätiedot

Verkkojulkaisun hallinta 1 ov VirtuaaliKYLÄssä?

Verkkojulkaisun hallinta 1 ov VirtuaaliKYLÄssä? Verkkojulkaisun hallinta 1 ov VirtuaaliKYLÄssä? TAVOITTEET: Alaansa liittyvien tekstien keskeisten käsitteiden, olennaisen sisällön ja tarkoituksen ymmärtäminen Tiedonhankinta eri tavoilla eri lähteistä

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

INFRA13 5.3.2013 Työelämän tarpeet ja tulevaisuuden taidot Reijo Riekkola. Laulukuja 4, 00420 Helsinki, Finland Tel. +358 9530 6540 www.sroy.

INFRA13 5.3.2013 Työelämän tarpeet ja tulevaisuuden taidot Reijo Riekkola. Laulukuja 4, 00420 Helsinki, Finland Tel. +358 9530 6540 www.sroy. INFRA13 5.3.2013 Työelämän tarpeet ja tulevaisuuden taidot Reijo Riekkola Laulukuja 4, 00420 Helsinki, Finland Tel. +358 9530 6540 www.sroy.fi OSATA? TEEMU VEHMASKOSKI RIL Vapaasti kopioitu muutamalta

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus 240 opintopistettä Opintojen kestoaika 4,0 vuotta OPETUSSUUNNITELMA AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT OSANA SUOMEN KOU- LUTUSJÄRJESTELMÄÄ (OPM) OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu

Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Kone- ja rakennustekniikan esittely tie kone- ja rakennustekniikan monipuoliseksi osaajaksi 15.10.2015 Jani Romanoff Sisältö Kanditutkinnon osaamistavoitteet

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

2.44. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp

2.44. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp 2.44. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp Tutkinnon osan tulee sisältää kaikkien kolmen osa-alueen pakolliset osaamistavoitteet (yhteensä 8 osaamispistettä). Lisäksi tutkinnon osan tulee sisältää

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Suuntautumisseminaari Stadiassa 11.10.2007

Suuntautumisseminaari Stadiassa 11.10.2007 Suuntautumisseminaari Stadiassa 11.10.2007 Rakennesuunnittelutoimisto työpaikkana 1 Mitä on rakennesuunnittelijan työ? Rakennuksen tulee kestää sille kohdistuvat kuormat ja ympäristörasitukset koko rakenteen

Lisätiedot

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi Tekijä: Pirkko Jokinen Osaamisen arviointi Arviointi kohdistuu Osaamisen eli pätevyyden arviointiin = tutkinnon edellyttämät oppimistulokset (learning outcomes) Arvioidaan tiedot, taidot ja asenteet Opintojakson

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö OPETUSSUUNNITELMA TALOTEKNIIKAN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus Rakennusten energiatehokkuus- ja käytettävyysvaatimusten merkitys lisääntyy jatkuvasti. Samalla uusi teknologia luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Osaa tulkita ja soveltaa piirustuksia ja muita suunnitelmia 1 2 3 4 EOS

Osaa tulkita ja soveltaa piirustuksia ja muita suunnitelmia 1 2 3 4 EOS Osaa tulkita ja soveltaa piirustuksia ja muita suunnitelmia 6 4 2 Osaa tulkita ja soveltaa piirustuksia ja muita suunnitelmia 6 4 2 7 Osaa vertailla suunnitelmia keskenään 6 4 2 Osaa vertailla suunnitelmia

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytön ottaa vastaan Avia Collegen kouluttaja yhdessä Avia Collegen valitseman työelämän edustajan kanssa.

Ammattiosaamisen näytön ottaa vastaan Avia Collegen kouluttaja yhdessä Avia Collegen valitseman työelämän edustajan kanssa. Lennonjohdon perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtaisen osan liite 3. TUTKALENNONJOHTOPALVELU TUTKINNON OSAN NÄYTTÖAINEISTO Simulaattorijakson näyttöjen kuvaus Ammattiosaamisen näytössä opiskelija

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

Yhdyskuntasuunnittelun näkymiä

Yhdyskuntasuunnittelun näkymiä Yhdyskuntasuunnittelun näkymiä Osaamistarpeita ja yhteistyömahdollisuuksia Yliopettaja Eeva Aarrevaara 1 Yhdyskuntasuunnittelun AMK-opetus Lahdessa AMK-tutkinnossa kaksi pääainetta: Ympäristö- ja energiatekniikka

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen opinnoissa syvennät johtamisen eri osa-alueiden

Lisätiedot

30.8.2012. Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering

30.8.2012. Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering Ympäristöteknologian koulutusohjelma Insinööri (AMK) Environmental Engineering Bachelor of Engineering Kiinnostaako sinua elinympäristön tila ja siihen vaikuttavat tekijät? Kemikaali- Asumis- Työ- Elintarvike

Lisätiedot

Tekemällä oppimista ja sisältöjen integrointia opettajan ja opiskelijan näkökulmia

Tekemällä oppimista ja sisältöjen integrointia opettajan ja opiskelijan näkökulmia Tekemällä oppimista ja sisältöjen integrointia opettajan ja opiskelijan näkökulmia koulutussuunnittelija Kaija Mattila, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto, Nurmes OPH 3.2.2014 2 Tekemällä

Lisätiedot

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija Kahvilapalvelut 15 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja tuotteita ja huolehtii niiden laadusta käyttää ja puhdistaa kahvilan suosittelee, myy ja tarjoilee kahvilan ruoka- ja juomatuotteita

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta TAMK, Sosionomikoulutus, 17ASO ENNAKKOTEHTÄVÄ 1 TAMMIKUU 2017 Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta Tämän ennakkotehtävän tavoitteena on tehdä näkyväksi

Lisätiedot

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Sisäinen - ja asiakasviestintä (5 ov) Opintojakson sisältö Sisäinen - ja asiakasviestintä ammattitaitovaatimus Mitä opiskelija osaa suoritettuaan tämän jakson

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö OPETUSSUUNNITELMA Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka Rakennusten energiatehokkuus- ja käytettävyysvaatimusten merkitys lisääntyy jatkuvasti. Samalla uusi teknologia luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA TIETOTEKNIIKAN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus Tietotekniikka on jo tullut pysyväksi osaksi nykyistä yhteiskuntaa ja sen käytön monipuolistuminen ja laajeneminen yhä uusille

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Konetekniikan ko (INKONU15A6)

Konetekniikan ko (INKONU15A6) Hämeen Ammattikorkeakoulu Konetekniikan ko (INKONU15A6) code name 1 2 3 4 sum INKON15AYDIN-1000 Ydinosaaminen 165 INKON15AKO01-1000 Kohti urapolkua 15 KO0101 Opiskelijana HAMKissa 6 6 KO0102 Viestintä

Lisätiedot

Sähkö- ja automaatiotekniikka (INSAAI14A7)

Sähkö- ja automaatiotekniikka (INSAAI14A7) Hämeen ammattikorkeakoulu Sähkö- ja automaatiotekniikka (INSAAI14A7) Sähkö- ja automaatiotekniikkaan erikoistunut insinööri (AMK) osaa suunnitella sähköistystä ja automaatiota niin tavallisiin kodinkoneisiin

Lisätiedot

Puutekniikan koulutus 17

Puutekniikan koulutus 17 Lahden Ammattikorkeakoulu 2017-2018 05.04.2017 Puutekniikan koulutus 17 Tunnus Nimi 1 v 2 v 3 v 4 v Op yht TEPUU17-1000 YDINOSAAMINEN 180 TEPUU17-1001 Yhteinen ydinosaaminen 25 LA00BE73 English for Work

Lisätiedot

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki KEHITTÄMISKESKUS OY 28. 29.2.2012 Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki Pertti Melonen, toimitusjohtaja, Pro HR Consulting Oy Erkki Rajala,

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat!

Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat! Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat! Yhteistyöseminaari 15.8.2017 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Tilanne säädösten ja yhteisten tutkinnon osien valmistelun osalta Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

F901-P Perusopinnot P (80 op) op opetusperiodi

F901-P Perusopinnot P (80 op) op opetusperiodi Vanhan TFM kanditutkinnon kurssien korvaaminen uusilla 9.4.2013 F901-P Perusinnot P (80 ) Mat-1.1010 Matematiikka L1 10 MS-A0001 Matriisilaskenta MS-A0101 Differentiaali- ja I II integraalilaskenta 1 Mat-1.1020

Lisätiedot

ONNISTUNEEN KORJAUSHANKKEEN AVAINASIAT. Kiinteistöpostin Juhlaseminaari 20 vuotta Finlandiatalo 10.4.2013 Mikko Tarri

ONNISTUNEEN KORJAUSHANKKEEN AVAINASIAT. Kiinteistöpostin Juhlaseminaari 20 vuotta Finlandiatalo 10.4.2013 Mikko Tarri ONNISTUNEEN KORJAUSHANKKEEN AVAINASIAT Kiinteistöpostin Juhlaseminaari 20 vuotta Finlandiatalo 10.4.2013 Mikko Tarri Lähes 400 A-Insinöörin ratkaiseva asiantuntemus odottaa haasteitasi Talonrakentaminen

Lisätiedot

Kone- ja tuotantotekniikan koulutus (syksy 2016 alkaen) Tutkinnossa saavutettava osaaminen ja oppimispolut

Kone- ja tuotantotekniikan koulutus (syksy 2016 alkaen) Tutkinnossa saavutettava osaaminen ja oppimispolut Kone- ja tuotantotekniikan koulutus (syksy 2016 alkaen) Insinööri AMK 240 op Sijoittuminen työelämään Konetekniikan koulutusvastuualueesta valmistuu koneinsinöörejä, joilla on insinöörin perustaitojen

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus

Ympäristöministeriön asetus Luonnos 11.12.2012 Ympäristöministeriön asetus rakentamisen suunnittelutehtävän vaativuusluokan määräytymisestä nnettu Helsingissä.. päivänä..kuuta 201. Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. MÄÄRÄYKSEN MUUTOS Lausuntopyyntö 15/421/2012 LIITE 1 (4) - - -

AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. MÄÄRÄYKSEN MUUTOS Lausuntopyyntö 15/421/2012 LIITE 1 (4) - - - 1 (4) - - - 4.2.17 Tallennetuotanto Ammattitaitovaatimukset osaa tallentaa tekstiä, kuvaa, ääntä, liikkuvaa kuvaa ja kolmiulotteisia malleja laatukriteerien mukaisesti käsitellä kaikkia aineistolajeja

Lisätiedot

KURSSIEN POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI

KURSSIEN POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI Liite 6.5/2/2016 Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu KURSSIEN POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI 2016-2017 RAKENNE- JA RAKENNUSTUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Valmistelija Seppo Hänninen (Päivi

Lisätiedot

Liikuntatapahtuman järjestäminen

Liikuntatapahtuman järjestäminen 1/7 järjestäminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunta- tai kilpailutapahtuman suunnittelu-, järjestely- ja ohjaustehtävissä. Hän

Lisätiedot

hyvä osaaminen

hyvä osaaminen MERKITYS, ARVOT JA ASENTEET FYSIIKKA T2 Oppilas tunnistaa omaa fysiikan osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti. T3 Oppilas ymmärtää fysiikkaan (sähköön

Lisätiedot

BIM Metropoliassa 21.11.2013. Päivi Jäväjä, yliopettaja Metropolia AMK

BIM Metropoliassa 21.11.2013. Päivi Jäväjä, yliopettaja Metropolia AMK BIM Metropoliassa 21.11.2013 Päivi Jäväjä, yliopettaja Metropolia AMK Metropolia lyhyesti Suomen suurin ammattikorkeakoulu Toiminut vuodesta 2008, kun silloinen Stadia ja Evtek yhdistyivät Neljä koulutusalaa

Lisätiedot