Dynaamista kasvua vaihe vaiheelta. Suomen Rehun Dynaaminen kasvuohjelma. Neljä toisiaan tukevaa rehua porsaan parhaaksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Dynaamista kasvua vaihe vaiheelta. Suomen Rehun Dynaaminen kasvuohjelma. Neljä toisiaan tukevaa rehua porsaan parhaaksi."

Transkriptio

1 Dynaamista kasvua vaihe vaiheelta Suomen Rehun Dynaaminen kasvuohjelma Neljä toisiaan tukevaa rehua porsaan parhaaksi.

2 Neljä porrasta kannattavaan kasvuun Porsaan elämän ja syönnin alku ovat herkkiä ja vaativia vaiheita. Ruokinnalla voidaan vaikuttaa kriittisten vaiheiden sujuvuuteen. Onnistuneella ruokinnalla kasvu on tehokasta välitykseen asti ja myös siitä eteenpäin. Porsaiden kasvatuksen onnistumiseen vaikuttaa monta asiaa: emän ruokinta ja hyvinvointi, porsiminen, sikalan olosuhteet, sekä porsaan hoito ja ruokinta. Suomen Rehun uudistunut Dynaaminen kasvuohjelma varmistaa porsaan hyvän kasvun alusta alkaen ja tukee häiriötöntä vieroitusta. Hyvä alku merkitsee hyviä tuotantotuloksia ja parempaa kannattavuutta myös lihasikalassa. Onnistuneella ruokinnalla häiriötön vieroitus. Dynaamisessa kasvuohjelmassa on nyt neljä rehua, uutuutena vieroitusrehu Juniori-Pekoni.

3 Dynaaminen kasvuohjelma varmistaa mahdollisimman hyvän alun porsaan kasvulle vahvistamalla porsaan elinvoimaisuutta ja vastustuskykyä. Onnistunut ruokinta turvaa porsaalle hyvälaatuisen suolistomikrobiston ja ruoansulatuselimistön kehityksen. Porsaiden elinvoimaisuus ja vastustuskyky vaikuttavat suoraan kehittymiseen ja kasvukykyyn. Porsaiden hyvä kasvu alkaa jo emakon ruokinnasta, sillä elinvoimaisuuteen ja syntymäpainoon vaikuttavat emakon ruokinnan onnistuminen ja porsimisen sujuvuus. Dynaamisen kasvuohjelman hyödyt: terveet, kasvukykyiset porsaat hyvä vieroituspaino kasvupotentiaali tehokkaasti käyttöön tehokas rehun hyväksikäyttö = hyvä rehuhyötysuhde Toisiaan tukevat rehut mahdollistavat porsaalle helpon siirtymisen rehusta toiseen! Kannattavaa kasvua vaihe vaiheelta: Suomen Rehun emakkorehujen E-vitamiini on maidon kautta tehokkaasti hyödynnettävissä ja lisää porsaiden vastustuskykyä. Myös emakon imetysajan rehuun lisätty Progut antaa porsaille paremman startin tukemalla vastustuskykyä ja pienentämällä ripuliriskiä. Kun emä voi hyvin, myös porsaat voivat hyvin. Dynaaminen kasvuohjelma porsaille on jatkoa Suomen Rehun imetysrehujen Emä-Porsas-konseptille ja huolehtii porsaiden hyvinvoinnista emän jälkeen. Ternimaitoa ei voi korvata Ternimaidolla turvataan porsaiden vasta-aineiden saanti. Ternimaidosta porsas saa myös energiaa. Imettävän emakon rehun rasvapitoisuus lisää maidon rasvapitoisuutta ja parantaa näin porsaiden energiansaantia. Imetysajan ruokinnan tärkkelysenergia saa aikaan hyvän maidontuotannon. Pikku-Pekoni: ainutlaatuinen prestarter ensimmäisten viikkojen ruokintaan ja vieroituksen alkuun. Juniori-Pekoni: maittava vieroitusrehu turvaa syönnin Pikku-Pekonin jatkeena vieroituksen jälkeen. Multi-Pekoni Mini: porsasrehu tehostaa kasvua ja tukee porsaan terveyttä. Pekoni 100: energiapitoinen rehu, jolla porsas kasvaa nopeasti välityspainoon. Dynaaminen kasvuohjelma varmistaa porsaan potentiaalisen kasvun.

4 Neljä hyvää syytä panostaa porsaan ruokintaan: 1. Hyvälaatuinen suolimikrobisto Porsaan suolistomikrobisto muodostuu syntymän jälkeen. Syntymän jälkeen porsaan suolistoon tulee erilaisia mikrobeja emältä ja lähiympäristöstä. Mikrobiston koostumukseen voidaan vaikuttaa hygienialla sekä ruokinnalla. Ruokinnalla voit vaikuttaa mikrobiston koostumukseen. Lactobacillus- ja Bifidococcus-sukujen mikrobeja pidetään suolen kannalta hyvinä ja muun muassa kolibakteereja ja klostrideja haitallisina. Kun hyödylliset bakteerit valloittavat suolen pinnan, haitallisille on vähemmän elintilaa. Rehun ravintoaineista jää enemmän eläimen itsensä käyttöön ja ripuliherkkyys vähenee. Porsaan lähiympäristön bakteerimäärään voidaan vaikuttaa porsimiskarsinan hyvällä hygienialla sekä emakon ruokinnalla. Emakkotäysrehujemme ph Control vähentää sonnan mikrobimääriä ja emakon virtsatietulehdusten riskiä. Porsaan lähiympäristössä on näin suhteellisesti vähemmän haitallisia bakteereja.

5 Hyvälaatuinen mikrobisto auttaa porsasta kasvamaan. Ainutlaatuinen tutkimusmenetelmä ja MBI Suolistomikrobiston tutkiminen ja hallinta on tähän asti ollut ongelmallista. Tutkimusmenetelmät ovat olleet paitsi kalliita, myös monimutkaisia ja epäluotettavia. Suomen Rehulla on nyt tuotekehitystyön apuvälineenä käytössään ainutlaatuinen, patentoitu suolistomikrobiston tutkimusmenetelmä. Suolessa olevien bakteerien ja bakteeriryhmien määrä voidaan laskea luotettavasti, nopeasti ja edullisesti. Menetelmällä on pystytty selvittämään, miten ruokinta vaikuttaa suolistomikrobistoon. Progut parantaa MBI-arvoa Suolen mikrobistoon ja MBI-arvoon vaikuttavat rehun koostumus ja rehussa käytetyt raaka-aineet. Suomen Rehun patentoitu Progut parantaa tutkitusti mikrobitasapainoa mm. estämällä haitallisten kolibakteerien kiinnittymisen suolen pintaan ja antamalla näin enemmän tilaa hyödyllisille bakteereille. Progutin vaikutus MBI:iin 0,38 Tutkimuksen tuloksena on kehitetty mikrobitasapainoa kuvaava indeksi, MBI (Microbial Balance Index), joka pohjautuu tuhansiin tehtyihin analyyseihin. MBI kertoo suolessa olevien hyödyllisten ja haitallisten bakteerien välisen suhteen. MBI 0,36 0,34 0, Päiväkasvu (g) MBI:n ja kasvun välillä positiivinen yhteys MBI:n ja porsaan kasvun välillä on tutkitusti positiivinen yhteys: mitä korkeampi indeksi on, eli mitä enemmän hyödyllisiä bakteereja on suhteessa haitallisiin, sitä parempi on porsaan kasvu. Porsaan päiväkasvu ja MBI 600 0,30 0,28 Porsasrehu ja Progut MBI Päiväkasvu (g) Porsasrehu ilman Progutia Tutkimuksissa on todettu, että Progutia sisältävillä rehuilla mikrobiston muutokset ovat vähäisempiä. Tämä alentaa eläimen stressiä kriittisenä kasvuaikana. Päiväkasvu (g) ,05 0,15 0,25 0,35 0,45 Mikrobitaseindeksi (MBI) Ruokintaryhmien mitatut keskiarvot Tilastollinen ennustearvo Mitä korkeampi MBI sitä parempi päiväkasvu.

6 2. Ruoansulatuselimistön kehitys Suolen pinnalla oleva suolinukka, villus, on tärkeä osa porsaan ruoansulatusta. Sen kautta ravintoaineet imeytyvät suolesta vereen ja edelleen elimistön hyödynnettäväksi. Mitä pidemmät ulokkeet suolinukassa on, sitä paremmin ravintoaineet imeytyvät. Hyvin kehittynyt suolinukka luo siis edellytykset hyvälle terveydelle ja kasvulle. Emän maito edistää luontaisesti suolen rakenteen kehittymistä imetysajalla. Vieroituksen yhteydessä suolinukka kuitenkin madaltuu stressin vaikutuksesta ja ravintoaineiden imeytyminen heikkenee. Eniten suolinukan surkastumista vieroituksessa aiheuttaa liian alhainen syönti, mutta myös vieroitusstressi ero emästä, siirto uuteen karsinaan, uudet karsinakaverit aiheuttaa surkastumaa. Progut ja ProVillus porsasrehuissa Hyvä syönti edesauttaa suolen rakenteen kehittymistä. Lisäksi rehun koostumus vaikuttaa suolinukan kehittymiseen. Suomen Rehun porsasrehujen ProVillus-ominaisuus lisää suolinukan kasvua ja syvyyttä ja korjaa jo tapahtuneita vaurioita. Progut ja maitopohjaiset raaka-aineet edistävät suolinukan kehittymistä. Prestarter valmistaa vieroitukseen Porsaan totutus kuivarehuun kannattaa aloittaa jo noin viikko syntymän jälkeen. Syntymän jälkeen porsaan ruoansulatustoiminta on keskittynyt maidon ainesosien, kuten maitovalkuaisen ja -rasvan, sulatukseen. Vieroituksen jälkeen pääasiallisin energianlähde on tärkkelys, jonka sulatukseen tarvitaan eri tavoin entsyymejä kuin maidon sulatukseen. Siksi porsasta on hyvä totuttaa tärkkelyksen sulattamiseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Emän alla annettavan Pikku-Pekoni prestarter-rehun kulutus on porsasta kohden varsin pieni. Kun Pikku-Pekonia annetaan pieninä erinä ja usein, porsas tottuu vieroituksen jälkeiseen rehumuotoon ja -koostumukseen. Totutuksen avulla porsaan ruoansulatus- ja entsyymitoiminta kehittyy sulattamaan kuivarehua ja porsas on valmiimpi vieroitukseen. Prestartterin käytöstä on hyötyä myös emakolle. Porsaiden kasvukyky on kehittynyt ja emakolta vaaditaan yhä enemmän. Aika ennen vieroitusta on emälle raskas, kun porsaat ovat jo isoja ja vaativat paljon maitoa. Prestarter-rehu auttaa emakkoa säästämällä sen kuntoa, tuloksena parempi tiinehtyvyys ja tehokkuus. Pikku-Pekoni prestarter auttaa emakkoa ja porsasta.

7 Vieroituksen jälkeen suoliston nopea kehittyminen vaatii energiaa ja valkuaista. On tärkeää saada porsas syömään hyvin, jotta: porsas pysyy terveenä porsaan kasvu tapahtuu hyvällä rehuhyötysuhteella porsaat saadaan nopeammin välityspainoon = kiertonopeus ja kannattavuus paranevat Jos porsas ei syö riittävästi, suolen rakenteen kehitys kärsii. Rehu ei sula niin hyvin kuin olisi mahdollista ja seurauksena voi olla ripuli. Aliruokinta vieroituksen jälkeen voi aiheuttaa myös ylensyöntiä noin 10 päivää vieroituksen jälkeen. Myös ylensyönti edesauttaa ripulin kehittymistä. Ylensyönnistä johtuen sulamatonta rehua kulkee paksusuoleen asti aiheuttaen mikrobifermentaatiota ja ripulin. Eväät häiriöttömään vieroitukseen Uudet vieroitusrehumme turvaavat porsaan syöntiä prestarter Pikku-Pekonin jatkeena heti vieroituksen jälkeen, jolloin ruoansulatuselimistö ja suolistomikrobisto kehittyvät optimaalisesti. Vieroitusrehulla vahvistetaan porsaan vastustuskykyä vaiheessa, jolloin sen oma vastustuskyky on vielä heikko. Onnistunut vieroitusajan ruokinta varmistaa, että porsas pysyy terveenä vieroituksen jälkeen ja pystyy jatkossa kasvamaan ja kehittymään kasvukykynsä mukaisesti. Hyvä syönti ehkäisee vieroitusripulia.

8 3. Vastustuskyvyn kehittyminen Porsaan vastustuskyvyn kehittyminen on tärkeää, jotta kasvu jatkuu häiriintymättä myös kriittisissä vaiheissa, kuten vieroituksen aikaan. Emakon rehustus ja porsaan ruokinta emän alla rakentavat pohjan vastustuskyvylle. Vieroituksen jälkeen vastustuskykyä on rakennettava ruokinnan kautta. Suomen Rehun porsasrehuissa on Progut, joka lisää suolen seinämässä olevien immuunisolujen määrää, estää E. coli-bakteerin kiinnittymisen suolen pintaan ja vahvistaa porsaan vastustuskykyä. Tutkimusten ja käyttökokemusten mukaan porsasrehun sisältäessä ainutlaatuista Progut -suolistoparannetta, porsaiden ripuliriski on pienempi. E- ja C-vitamiini piristää porsasta! Progut lisää vasta-ainetuotantoa (IgA) suolessa IgA mcg/g Kontrolliruokinta Kontrolliruokinta + Progut 0,3 % Vastustuskykyä vitamiineista Vitamiinit toimivat porsasrehuissa elimistön antioksidantteina, jotka ovat hyvinvoinnin kannalta tarpeellisia etenkin stressitilanteissa, kuten vieroituksen yhteydessä. Uusissa vieroitusrehuissa on otettu tämä lisätarve huomioon. Juniori-Pekonissa on korotetun E-vitamiinin lisäksi C-vitamiinilisä, jotka yhdessä lisäävät porsaan vastustuskykyä. Sika muodostaa C-vitamiinia normaalisti itse, mutta stressitilanteissa sen muodostuminen on riittämätöntä.

9 4. Tehokas kasvu alussa tuo tulosta lopussa Hyvällä kiertonopeudella enemmän euroja taskuun! Porsaan ruokintaan panostaminen kannattaa. Hyvä kasvu alussa on taloudellisesti kannattavaa; porsaat kasvavat hyvällä rehuhyötysuhteella eli tuotettua päiväkasvukiloa kohti kuluu suhteellisesti vähemmän rehua kuin mitä kasvun myöhemmässä vaiheessa. Vieroituksen jälkeen porsaan kasvukäyrään tulee helposti kuoppa ellei kasvua tueta ruokinnallisin ja hoidollisin keinoin. Siksi erityisesti vieroituksen ajan ruokintaan on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota. Mitä nopeammin porsaan kasvu saadaan samalle tasolle kuin ennen vieroitusta, sitä kannattavampaa kasvatus on. Hyvä kasvunopeus vieroituksen jälkeen nopeuttaa merkittävästi lihasioilla teuraspainon saavuttamista. Lukuisten tutkimusten mukaan kasvulla jo heti vieroituksen jälkeisinä päivinä on yhteys kasvatusaikaan, jolla haluttuun teuraspainoon päästään. Tehokkaalla kasvulla lisää kiertonopeutta Elopaino (kg) Elopaino 175 päivän iässä 108,3 110,8 113,4 114,7 < < 230 Kasvu g/pv 0-8 pv vieroituksen jälkeen Lähde: Kansas State University Tehokas alkukasvu lisää kiertonopeutta ja vähentää näin ruokintapäivien lukumäärää loppukasvatusvaiheessa, mikä puolestaan tuo säästöä rehukustannuksissa. Eli enemmän euroja taskuun!

10 Suomen Rehun porsasrehut Porsasrehujen kehityksessä on kiinnitetty erityistä huomiota rehujen maittavuuteen, ruoansulatusta edistäviin raakaaineisiin, suolen rakenteen kehittymiseen ja hyvälaatuiseen suolistomikrobistoon. Maittavuus Porsasrehuihimme on valittu maistuvat, korkealaatuiset raakaaineet. Rehuihin lisätty hajuaine lisää houkuttelevuutta ja saa uteliaan porsaan maistamaan rehua. Pikku-Pekoniin, Juniori- Pekoniin ja Multi-Pekoni Miniin on lisätty myös syöntihalua nostavaa makuaromia. Sama haju ja maku rehuissa turvaa syönnin myös rehusta toiseen siirryttäessä. Ruoansulatusta edistävät raaka-aineet Porsasrehujen valkuais- ja energiaraaka-aineet ovat korkealaatuisia ja hyvin sulavia. Mitä sulavampi raaka-aine on, sitä vähemmän ravintoaineita jää haitallisten suolistomikrobien käyttöön. Pikku-Pekoni Pikku-Pekoni on ensimmäisten viikkojen ruokintaan suunniteltu prestarterrehu. Pikku-Pekonin ainutlaatuiset ominaisuudet tukevat porsaan omaa luonnollista kehitystä ja antavat kasvulle parhaan mahdollisen alun. Pikku-Pekonin käyttö aloitetaan n. viikko porsimisen jälkeen ja sitä tarjotaan pieniä määriä kerrallaan, useamman kerran päivässä. Prestarter totuttaa porsaan suolistoa kuivan rehun hyödyntämiseen jo emän alla ja valmistaa porsasta vieroituksen jälkeiseen elämään. Käyttö: Emän alla noin viikon iästä 3 5 päivää yli vieroituksen. Lisätyillä entsyymeillä tuetaan porsaan omaa, melko vajavaista entsyymitoimintaa. Kun rehun ph on alhainen, se edistää valkuaisen sulamista mahassa ja heikentää suoliston haitallisten bakteerien elinolosuhteita. Suolen rakenteen kehittyminen Houkuttelevat, maittavat ja sopivan kokoiset rakeet lisäävät rehun syöntiä. Hyvä syönti edesauttaa suolen rakenteen kehittymistä. Myös ProVillus, Progut ja maitopohjaiset raaka-aineet rakentavat tervettä suolinukkaa. Hyvälaatuinen suolistomikrobisto, hyvä MBI Suolistomikrobistotutkimuksesta saatujen tulosten mukaan porsaan suolistomikrobistoon voidaan vaikuttaa. Uusitut porsasrehumme turvaavat entistä paremmin hyvälaatuisen suolistomikrobiston ja hyvän MBI:n muodostumisen porsaalle. Juniori-Pekoni UUTUUS Juniori-Pekoni on maittava ja energiapitoinen vieroitusrehu porsaille vahvaan kasvuun. Ainutlaatuinen suolistomikrobistoa tukeva koostumus vastaa vieroituksen haasteisiin ja varmistaa hyvän kasvun jo heti vieroituksen jälkeen. Vieroituksen jälkeisten päivien kasvulla on suuri merkitys kasvuun jatkossa, aina loppukasvatusvaiheeseen asti lihasikalassa. Siksi vieroituksen ajan ruokintaan on järkevää panostaa. Juniori-Pekonin koostumukselle on haettu patenttia, pat. hak. F Juniori-Nasu UUTUUS Miedompi vieroitusrehu porsaille mureisessa olomuodossa. Juniori-Nasun koostumus tukee hyvän suolistomikrobiston kehitystä ja varmistaa turvallisen kasvun. Käyttö: Pikku-Pekonin jälkeen päivää.

11 Askel askeleelta isommaksi! Pekoni 100 Pekoni 100 on välikasvatusvaiheeseen suunniteltu, runsaasti kasvuenergiaa sisältävä rehu. Pekoni 100 hyödyntää porsaan kasvupotentiaalin tehokkaasti juuri ennen välitysikää. Näillä eväillä nopea kierto on taattu! Käyttö: Yli 18 kg porsaille aina välitysikään asti. Multi-Pekoni Mini Multi-Pekoni Minillä jatketaan hyvää kasvua Juniori-Pekonin jälkeen. Pehmyt-käsiteltyyn Mini-rakeeseen on porsaan helppo siirtyä; haju, maku ja olomuoto ovat samat kuin Pikku-Pekonissa ja Juniori-Pekonissa. Maittava Multi-Pekoni Mini sisältää myös suolinukkaa tukevan ProVillusominaisuuden, mikä lisää suolinukan kasvua ja syvyyttä. Anna hyvän kasvun jatkua! Multi-Pekoni Porsasrehu, jonka käyttö aloitetaan vieroitusrehun jälkeen. Tasapainoinen energia- ja aminohappokoostumus mahdollistaa porsaalle hyvän kasvun. Käyttö: Juniori-vieroitusrehujen jatkeena noin 18 kg painoon asti. Nami-Nasu Edullinen ja turvallinen porsasrehu. Nami-Nasun mieto koostumus turvaa osaltaan suoliston hyvinvointia.

12 Onnistutaan yhdessä! Onnistuneesta ruokinnasta menestyvä tila tunnetaan. Olemme täysillä mukana, kun haluat rakentaa sikatilallesi parhaiten sopivaa ja kaikki kasvuvaiheet huomioonottavaa ruokintaohjelmaa. Edistetään kotieläintuotantoa yhdessä: tavoitteena turvallinen hyvinvointi kaikille osapuolille! Kehitämme jatkuvasti tuotteita ja palveluita, jotka auttavat Sinua päivittäisessä työssäsi sekä tavoitteiden saavuttamisessa. Suunnittelemme kokonaisvaltaiset ruokintaratkaisut aina tilan lähtökohdista, tavoitteet ja tarpeet huomioiden. Ota yhteyttä paikalliseen sianrehumyyjääsi ja sovi tapaaminen. Yhdessä on helpompi yrittää. tietoa ruokinnasta, hoidosta ja eläinterveydestä sekä Suomen Rehun kehittämät ruokintaohjelmat. tutustu Suomen Rehun tuotteisiin netissä. rehumyyjien yhteystiedot löytyvät täältä. Asiakaspalvelu puh

EMAKOT, PORSAAT JA LIHASIAT SIKOJEN RUOKINTAOPAS TAVOITTEENA TERVEET ELÄIMET JA HYVÄ TULOS

EMAKOT, PORSAAT JA LIHASIAT SIKOJEN RUOKINTAOPAS TAVOITTEENA TERVEET ELÄIMET JA HYVÄ TULOS 2013 EMAKOT, PORSAAT JA LIHASIAT SIKOJEN RUOKINTAOPAS TAVOITTEENA TERVEET ELÄIMET JA HYVÄ TULOS RUOKINNAN RAISIOSTA AMMAT TITAITOA 2 OIKEA RUOKINTA TUO TEHOKKUUTTA SISÄLLYS Siitoseläinten ruokinta Ensikosta

Lisätiedot

Hyvä alkukasvu tuottava ja kestävä lehmä. Kasvupotentiaalin mukaisella ruokinnalla menestykseen

Hyvä alkukasvu tuottava ja kestävä lehmä. Kasvupotentiaalin mukaisella ruokinnalla menestykseen Hyvä alkukasvu tuottava ja kestävä lehmä Kasvupotentiaalin mukaisella ruokinnalla menestykseen -juomarehut Starter ja Mysli -starttirehut I ja Hieho -kasvatusrehut Stabiliser, Electrolyte ja Fiber -vasikoiden

Lisätiedot

Tankki täyteen kiitos!

Tankki täyteen kiitos! Tankki täyteen kiitos! Tutkitusti enemmän maitoa aidolla Pötsitehosteella Mainio-Krossi ja Aimo-Krossi -täysrehut Oiva-Krono Top ja Puhti-Krossi Top -puolitiivisteet Tehosta rehun reittiä valkuaispitoiseksi

Lisätiedot

KÄSIKIRJA NAUDAN RUOKINTAAN

KÄSIKIRJA NAUDAN RUOKINTAAN KÄSIKIRJA NAUDAN RUOKINTAAN ONNISTUNUT RUOKINTA JOHTAA HYVIIN TULOKSIIN Rehuseoksen tärkeimpiin valintaperusteisiin kuuluu oikean ruokintavan löytäminen. Me rehuraisiolaiset haluamme auttaa löytämään juuri

Lisätiedot

Salolla kanoja hoidetaan kolmen sukupolven voimin. Sika ja siipikarja. Tilakohtaiset rehuratkaisut: Farmarin SikaSopiva Punaheltta Paras

Salolla kanoja hoidetaan kolmen sukupolven voimin. Sika ja siipikarja. Tilakohtaiset rehuratkaisut: Farmarin SikaSopiva Punaheltta Paras AGRIMARKETIN ASIAKASLEHTI 1 / 2012 Sika ja siipikarja Salolla kanoja hoidetaan kolmen sukupolven voimin Syysvehnällä saadaan isoja satoja Tilakohtaiset rehuratkaisut: Farmarin SikaSopiva Punaheltta Paras

Lisätiedot

Hevosopas Omistajille, valmentajille ja kasvattajille.

Hevosopas Omistajille, valmentajille ja kasvattajille. Hevosopas Omistajille, valmentajille ja kasvattajille. Lukijalle Tärkeä osa hevosen hyvinvointia on oikeaoppinen ja ravinnontarpeen mukainen ruokinta. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa perustietoa hevosten

Lisätiedot

Vasikoiden hoito-opas

Vasikoiden hoito-opas Vasikoiden hoito-opas 2 VASIKOIDEN HOITO-OPAS Korjattu painos 2005 3 Vasikoiden hoito-opas Kirjoittajat ELL Pirjo Aho Terveydenhuoltopäällikkö A-Tuottajat Oy Pl 147, 70101 Kuopio Puh. 017-156260, 040-5110629

Lisätiedot

10 vuotta. Näillä eväillä kasvuun. Joustoa talouteen A-Rahoituksella. Tilaa helposti netissä: www.a-kauppa.fi tai puhelimella: 020 472 7060

10 vuotta. Näillä eväillä kasvuun. Joustoa talouteen A-Rahoituksella. Tilaa helposti netissä: www.a-kauppa.fi tai puhelimella: 020 472 7060 Joustoa talouteen A-Rahoituksella A-Rahoitus tarjoaa reilua joustavuutta maatilan hankintoihin ja kulujen hallintaan. Rahoituspalvelun avulla saat haluamasi tuotteet silloin kun niitä tarvitset, ja voit

Lisätiedot

Emolehmien ja loppukasvatettavien ruokinta

Emolehmien ja loppukasvatettavien ruokinta Emolehmien ja loppukasvatettavien ruokinta Luomuemolehmätuotannon pienryhmä Laukaa 29.01.2013 Maiju Pesonen Otsikon alla: Tuotannon tavoitteista Rotujen erilaisuudesta Kuntoluokituksesta Emojen ravintoaineiden

Lisätiedot

Kantavan tamman ja kasvavan varsan ruokinta

Kantavan tamman ja kasvavan varsan ruokinta Kantavan tamman ja kasvavan varsan ruokinta Hevosten ruokinta: Kantavan tamman ruokinta Tiineyden loppuvaiheen ruokinta Imetyskauden ruokinta Vieroitetun varsan ruokinta Agriristeily 8.2.2013 Heikki Kankainen

Lisätiedot

Eri hevosryhmien ruokinta

Eri hevosryhmien ruokinta HEVOSTEN RUOKINTAKOULU, OSA IV. 2015 Eri hevosryhmien ruokinta Suomen Hevostietokeskus ry, Hevosten terveydeksi -hanke FT Elena Autio Hevostietokeskuksen ruokintakoulun neljäs osa käsittelee eri hevosryhmien

Lisätiedot

Miia Luoma-Tokoi & Sari Pekkinen VASIKAN HOITOPROSESSIN KEHITTÄMINEN

Miia Luoma-Tokoi & Sari Pekkinen VASIKAN HOITOPROSESSIN KEHITTÄMINEN Miia Luoma-Tokoi & Sari Pekkinen VASIKAN HOITOPROSESSIN KEHITTÄMINEN Miia Luoma-Tokoi & Sari Pekkinen VASIKAN HOITOPROSESSIN KEHITTÄMINEN Miia Luoma-Tokoi Sari Pekkinen Kevät 2012 Maaseutuelinkeinojen

Lisätiedot

Emojen ja kasvavien nautojen kivennäisten tarve. Kivennäisiä kaikille-päivä Lihatilan Skarppiohjelma-hanke 06.03.2013 Juva Maiju Pesonen

Emojen ja kasvavien nautojen kivennäisten tarve. Kivennäisiä kaikille-päivä Lihatilan Skarppiohjelma-hanke 06.03.2013 Juva Maiju Pesonen Emojen ja kasvavien nautojen kivennäisten tarve Kivennäisiä kaikille-päivä Lihatilan Skarppiohjelma-hanke 06.03.2013 Juva Maiju Pesonen Otsikon alla: Miksi pienravinteita? Suosituksia Kivennäiset Hivenaineet

Lisätiedot

Vastuullinen naudanlihantuotanto

Vastuullinen naudanlihantuotanto Vastuullinen naudanlihantuotanto Lisää voimaa yhdessä Vastuullinen naudanlihantuotanto Hyvät tuotantotavat vastuullisuutta koko ketjussa Suomalainen kuluttaja arvostaa kotimaisia elintarvikkeita. Erityisesti

Lisätiedot

Feedtech. Plus + :aa rehunsäilöntä ja ravitsemuspäätöksillä. Rehunsäilöntä-, vasikka- ja lehmätuotteet

Feedtech. Plus + :aa rehunsäilöntä ja ravitsemuspäätöksillä. Rehunsäilöntä-, vasikka- ja lehmätuotteet Feedtech Rehunsäilöntä-, vasikka- ja lehmätuotteet Rehunsäilönnässä on neljä tärkeää tavoitetta. Feedtech -tuotesarja vastaa tutkitusti näihin haasteisiin. Plus + :aa rehunsäilöntä ja ravitsemuspäätöksillä

Lisätiedot

Tiineyden viimeinen kolmannes - hedelmällisyys, ruokintaa ja valmistautumista. Luomunauta-taitoa pienryhmä Onkamo 14.2.

Tiineyden viimeinen kolmannes - hedelmällisyys, ruokintaa ja valmistautumista. Luomunauta-taitoa pienryhmä Onkamo 14.2. Tiineyden viimeinen kolmannes - hedelmällisyys, ruokintaa ja valmistautumista Luomunauta-taitoa pienryhmä Onkamo 14.2.2013 Maiju Pesonen Otsikon alla: Tuotantovaiheen tavoite Vasikan tiineysajan kasvu

Lisätiedot

Maatilan Parhaat info. Snellmanin infolehti alkutuotannon yhteistyökumppaneille 2011 5

Maatilan Parhaat info. Snellmanin infolehti alkutuotannon yhteistyökumppaneille 2011 5 Maatilan Parhaat info Snellmanin infolehti alkutuotannon yhteistyökumppaneille 2011 5 Jotain positiivista Noin 180 aktiivista siantuottajaa osallistui syksyn neljään sikainfotilaisuuteen Ilmajoella, Pietarsaaressa,

Lisätiedot

TIETOPAKETTI RAVITSEMUKSESTA JKU:n JUNIORIURHEILIJOILLE JA HEIDÄN VANHEMMILLEEN

TIETOPAKETTI RAVITSEMUKSESTA JKU:n JUNIORIURHEILIJOILLE JA HEIDÄN VANHEMMILLEEN TIETOPAKETTI RAVITSEMUKSESTA JKU:n JUNIORIURHEILIJOILLE JA HEIDÄN VANHEMMILLEEN SISÄLTÖ Osa I: Yleistä lapsen ja nuoren urheilijan ravitsemuksesta... 3 1 Harjoittelu Ravinto Lepo... 3 1.1 Urheilija on

Lisätiedot

TERVE VASIKKA LIHAISA TEU- RASELÄIN

TERVE VASIKKA LIHAISA TEU- RASELÄIN TERVE VASIKKA LIHAISA TEU- RASELÄIN Sini Ahola Maitoa ja naudanlihaa Keski-Suomesta -koulutushanke SISÄLTÖ 1 1 JOHDANTO... 4 2 RYHMÄKASVATUS... 5 3 TILANTARVE... 6 4 KARSINAN POHJARATKAISU JA KUIVIKKEET...

Lisätiedot

Nuorkarja eturiviin teemavuosi 2014

Nuorkarja eturiviin teemavuosi 2014 Tuotosseurantaa Rauman tilalla 6 Integroitu kasvinsuojelu 13 Veroasiat 2013 18 ProAgria 1 Tiedotuslehti asiakkaille ja sidosryhmille 2014 Keski-Pohjanmaa www.keski-pohjanmaa.proagria.fi Irma Eskola odottaa

Lisätiedot

Sonja Lahdenperä RUNGON JA TAKAUTAREEN KAPASITEETIN YHTEYS AYRSHIRE- ENSIKOIDEN TUOTOKSEEN

Sonja Lahdenperä RUNGON JA TAKAUTAREEN KAPASITEETIN YHTEYS AYRSHIRE- ENSIKOIDEN TUOTOKSEEN Sonja Lahdenperä RUNGON JA TAKAUTAREEN KAPASITEETIN YHTEYS AYRSHIRE- ENSIKOIDEN TUOTOKSEEN RUNGON JA TAKAUTAREEN KAPASITEETIN YHTEYS AYRSHIRE- ENSIKOIDEN TUOTOKSEEN Sonja Lahdenperä Opinnäytetyö Syksy

Lisätiedot

Ruokinnan vaikutuksesta hevosen terveyteen

Ruokinnan vaikutuksesta hevosen terveyteen KARIN ROSENLEW - D8-2690-EQ - DIPLOMA IN EQUINE SCIENCE THESIS KÄÄNNETTY SUOMEKSI JA MUOKATTU VASTAAMAAN PAREMMIN SUOMEN OLOJA Ruokinnan vaikutuksesta hevosen terveyteen Karin Rosenlew 2.3.2009 "There

Lisätiedot

Nautasivut 14-31 Siipisivut 32-37 Sikasivut 38-44

Nautasivut 14-31 Siipisivut 32-37 Sikasivut 38-44 RehuMakasiini 2/2011 T U O R E T T A T I E T O A R U O K I N N A S T A J A T U L O K S I A T I L O I L T A MAITURI 10 000:lla tuotosta ja kestävyyttä s.18 Nautasivut 14-31 Siipisivut 32-37 Sikasivut 38-44

Lisätiedot

LELY MAIDON- TUOTANTOLAITTEET Lypsy-, ruokinta-, ja pihattoratkaisut

LELY MAIDON- TUOTANTOLAITTEET Lypsy-, ruokinta-, ja pihattoratkaisut LELY MAIDON- TUOTANTOLAITTEET Lypsy-, ruokinta-, ja pihattoratkaisut Luo tilallesi tulevaisuus www.lely.com innovators in agriculture Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C, Calm, Caltive, Commodus,

Lisätiedot

Loppukasvatuksen optimointi liharotuisilla naudoilla

Loppukasvatuksen optimointi liharotuisilla naudoilla 2012 Loppukasvatuksen optimointi liharotuisilla naudoilla Juha Alatalo & Katri Strohecker 30.5.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.0 NAUDANLIHAMARKKINAT, PIHVILIHAMARKKINAT JA PIHVILIHAN TARJONNAN TASAISUUS....

Lisätiedot

Kotitilalta3/2012. Tilayhteistyö tehostaa toimintaa broileritilalla. Hannu Kottonen kannustaa rohkeuteen s. 4 5

Kotitilalta3/2012. Tilayhteistyö tehostaa toimintaa broileritilalla. Hannu Kottonen kannustaa rohkeuteen s. 4 5 Kotitilalta3/2012 Hannu Kottonen kannustaa rohkeuteen s. 4 5 Lastauksen työaikahävikki kuriin s. 14 15 Tilayhteistyö tehostaa toimintaa broileritilalla s. 18 19 pääkirjoitus Ohjatumpiin tuotantoketjuihin

Lisätiedot

Punaheltta Paras Kanojen hyvinvointiin ja tilasi parhaaksi

Punaheltta Paras Kanojen hyvinvointiin ja tilasi parhaaksi Kanojen hyvinvointiin ja tilasi parhaaksi tilasi parhaaksi Suomen Rehun räätälöidyillä kanatäysrehuilla onnistut kannattavasti! -rehuilla pystyt vastaamaan kunkin kanaparven muuttuviin tarpeisiin. Nykyiset

Lisätiedot

Kotitilalta1/2011. HK Agri tarjoaa hyvän palvelupaketin s. 4 5. Neuvonta kuuluu lihayrityksen rooliin s. 14 15. Rypsiporsas näkyy läpi vuoden s.

Kotitilalta1/2011. HK Agri tarjoaa hyvän palvelupaketin s. 4 5. Neuvonta kuuluu lihayrityksen rooliin s. 14 15. Rypsiporsas näkyy läpi vuoden s. Kotitilalta1/2011 Satu ja Kari Alakylä: Neuvonta kuuluu lihayrityksen rooliin s. 14 15 Rypsiporsas näkyy läpi vuoden s. 25 HK Agri tarjoaa hyvän palvelupaketin s. 4 5 pääkirjoitus HK Rypsiporsas erilaistaa

Lisätiedot

IHANA(N VAIKEA) IMETYS. Tietopaketti terveen ja täysiaikaisen vauvan imetyksestä

IHANA(N VAIKEA) IMETYS. Tietopaketti terveen ja täysiaikaisen vauvan imetyksestä IHANA(N VAIKEA) IMETYS Tietopaketti terveen ja täysiaikaisen vauvan imetyksestä Lukijalle Imetystietopaketti tarjoaa tutkittua tietoa imetyksestä ja sen terveydellisistä eduista. Jo odotusaikana on hyvä

Lisätiedot